Microkrediet helpt ondernemende vrouwen. Evelien Tonkens: marktwerking in de zorg faalt. Politiek kan niet zonder inspiratie. mei NR.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Microkrediet helpt ondernemende vrouwen. Evelien Tonkens: marktwerking in de zorg faalt. Politiek kan niet zonder inspiratie. mei 2015 - NR."

Transcriptie

1 1 mei NR. 2 Microkrediet helpt ondernemende vrouwen Evelien Tonkens: marktwerking in de zorg faalt Politiek kan niet zonder inspiratie mei nr. 2

2 2 {VAN DE REDACTIE {EN VERDER 3 Theo Brand eindredacteur De ontevreden Henk en Ingrid zijn invloedrijk. Niet alleen de PVV consulteert hen. Ook VVD en CDA raadplegen dit denkbeeldige autochtone echtpaar stelselmatig. Idealen of principes? Prachtig misschien, maar ze zijn ondergeschikt aan de strijd om de kiezer. Zo verdwijnt moreel gezag en is populisme het gif geworden van de politiek. Dat maakt het lastig om tot een humaan en pragmatisch besluit te komen om bed, bad en brood te bieden aan ongedocumenteerde vluchtelingen. Politiek met compassie is nu eenmaal niet het motto van de massa. Zou de geest van de grondwet niet bepalender moeten zijn? Bas de Gaay Fortman vindt van wel. Fundamentele waarden zouden volgens hem weer leidend moeten zijn in de debatten van alledag, schrijft hij op de achterpagina van dit blad. Zo wordt politiek meer dan een populistisch schouwspel en komen ook andere thema s hoger op de agenda. Denk aan marktwerking in de zorg, een thema dat miljoenen Nederlanders raakt. Hoogleraar Evelien Tonkens toont zich zeer kritisch over de gevolgen. Uiteindelijk staat niet de patiënt maar het geld centraal en dat baart haar zorgen. Schoenmaker, blijf bij je leest, schrijft Ruard Ganzevoort in die zelfde geest. Want een school is er voor onderwijs en een ziekenhuis voor zorg. We kunnen niet zonder een rechtvaardige overheid, maar ook niet zonder bezielde mensen die hun verantwoordelijkheid nemen. Neem Wilfrieda en Hilly. Ze bieden structureel zorg aan pleegkinderen. Dat is niet alleen een daad van liefde, maar ook een maatschappelijke investering. De politiek kan bijdragen om de randvoorwaarden van de pleegzorg gunstiger te maken. Zo staan de overheid en mensen die hun verantwoordelijkheid nemen niet tegenover elkaar, maar ze versterken elkaar. Deze gedachte was voor wijlen Ab Harrewijn een rode draad in zijn werk. In zijn geest wordt op zijn sterfdag, 13 mei, ook in 2015 de Ab Harrewijn Prijs uitgereikt. Want mensen maken het verschil - of ze nu Henk, Ingrid, Wilfrieda of Hilly heten. Daar is wel een overheid bij nodig die vrijheid, gelijkheid en broederschap hoog in het vaandel heeft. Bijeenkomst 7 mei linker wang speerpunten voor GroenLinks Het bestuur van De Linker Wang nodigt u van harte uit om op 7 mei mee te denken over de vraag welke speerpunten we vanuit De Linker Wang willen terugzien in de politiek van GroenLinks. Dit om mee te geven richting nieuwe verkiezingsprogramma s van GroenLinks. Hiervoor organiseren we een brainstorm. Ruard Ganzevoort zal de avond inleiden. Na afloop is er de gelegenheid om samen te borrelen. De brainstorm is op donderdag 7 mei om uur, partijbureau van GroenLinks, Oudegracht 312 in Utrecht. Meer info: Gezocht: secretaris Het bestuur van De Linker Wang is op zoek naar een nieuwe secretaris, die na de zomer de taken van Sijtse van Veen kan gaan overnemen. De secretaris is de spil van het bestuur, die helpt De Linker Wang soepel te laten draaien. Heb je mogelijk interesse in deze functie? Kijk dan op of mail naar Tjeerd de Jong van het bestuur. Marktwerking in de zorg faalt Microkrediet heeft effect Politiek kan niet zonder inspiratie Pleegzorg op waarde schatten Pelgrimage van recht en vrede Column Margrietha Reinders Geld lenen gaat te makkelijk Fotoverhaal: Dachau Ab Harrewijn Prijs 2015 Groene visie op vrede Landbouw en spiritualiteit Bahá i: een geloof voor deze tijd Column Enis Odaci Leeg Nederland zoekt energie Andere Wang Ruard Ganzevoort Commentaar Hans Feddema Recensie Reis door de islam Onder Ogen/Agenda Bas de Gaay Fortman COLOFON Magazine De Linker Wang is een uitgave van stichting De Linker Wang. Politiek met compassie is het motto van De Linker Wang, de religiewerkgroep van GroenLinks Redactie: Theo Brand (eindredactie), Jan Spijk (eindredactie), Anita Broekhuizen, Carin Hereijgers, Maxine Herinx, Nadine Huiskes, Bas Joosse, Matthias Kaljouw, Albert Koot, Yfke Nawijn, Wilhelm Lagrouw, Cor Ofman,Bas Roufs, Iris Savelkouls en Ina Scholma- Huisman. Aan dit nummer werkten mee: Bas de Gaay Fortman, Hans Feddema, Ruard Ganzevoort, Christian Jongeneel, Enis Odaci, Mandi Ouendag, Margrietha Reinders, Marjolein Tiemens-Hulscher en Fokke Wouda. Commentaartekening: Maarten Wolterink. Omslagfoto: Vrouw van de Ma Mangala groep in India die microkrediet krijgt. Foto: Wim Opmeer. Opmaak/vormgeving: Max Prins. Drukwerk: Twigt GrafiMedia, Waddinxveen. Gedrukt op geheel gerecycled FSC-papier. Redactiesecretariaat: Theo Brand, Wagenschuurstraat 14, 8043 XW Zwolle. E: Abonnee-administratie: De Linker Wang, Prins Hendrikstraat 143, 2405 AJ Alphen aan den Rijn. E: Jaarabonnement: 16 (5 nummers). Betalingen en donaties: NL60TRIO t.n.v. De Linker Wang o.v.v. Abonnement De Linker Wang of Donatie De Linker Wang. Stichting De Linker Wang: Politiek met compassie. Religiewerkgroep van GroenLinks. Uitgever van het gelijknamige tijdschrift. Bestuur: Ruard Ganzevoort (voorzitter), Sijtse van Veen (secretaris)en Pieter van Abshoven (penningmeester). Tjeerd de Jong, Manuela Kalsky, Bas Roufs en Petra Ybeles Smit. E: Website: mei nr. 2 mei nr. 2

3 4 {INTERVIEW 5 Hoogleraar Evelien Tonkens kritisch over marktwerking in de zorg Iedereen wil zoveel mogelijk geld binnenhalen Met de invoering van de marktwerking in de gezondheidszorg zou de zorg patiëntgerichter en goedkoper worden, dachten de voorstanders. De politieke meerderheid steunde de marktwerking en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie was groot voorstander. Maar heeft de markt opgeleverd wat verwacht werd? Evelien Tonkens, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, vindt van niet. De zorgkosten zijn gestegen en patiënten hebben hogere individuele kosten. Geef de overheid de primaire verantwoordelijkheid en stel de relatie tussen professional en patiënt centraal. Yfke Nawijn Het grootste probleem met marktwerking is dat het mensen in verkeerde rollen zet: je maakt van een patiënt een consument en van een zorgverlener een producent. Mensen gaan maximaal voor zichzelf het beste claimen. In het systeem zit geen enkele rem, want iedereen moet maximaal produceren en zoveel mogelijk geld binnenhalen. Dit geldt ook voor de patiënt. Om de kosten te beheersen worden van buitenaf ingrijpende maatregelen genomen. Bijvoorbeeld het pakket beperken of überhaupt de aanspraak op zorg beperken, zoals nu bij de decentralisatie gebeurt. Je zou moeten zeggen: zorg is een schaars goed, er is een oneindige vraag naar, dus je moet een systeem maken waarmee je gemeenschappelijk probeert zo goed mogelijk met het schaarse goed om te gaan. In de dialoog tussen patiënten en zorgverleners moeten de wensen en behoeften van patiënten dan worden afgewogen tegen de noodzaak om heel zuinig met de zorg om te gaan. Is dit onderzoek echt dringend en noodzakelijk of kunnen we ook nog wachten en kijken of het vanzelf overgaat? Is er een goedkopere behandeling of medicijn dat even goed helpt de ziekte te bestrijden? Dat past ook veel beter bij gezondheidszorg, want die is in principe gericht op minimale interventie. Je wilt niet snijden in een gezond lichaam. Bureaucratisch Aan het woord is Evelien Tonkens, hoogleraar en onder andere oudwoordvoerder Volksgezondheid in de Tweede Kamer namens GroenLinks. Ze heeft ideeën hoe het anders kan in de zorg. De marktwerking is eigenlijk heel bureaucratisch. Marktwerking zou een eind maken aan bureaucratisering. Maar dat gebeurt niet. In de zogenaamde gereguleerde marktwerking blijft de overheid verantwoordelijk en dat betekent dat ze intensiever gaat controleren vanaf grotere afstand. Dat levert ongelooflijk veel bureaucratie op. Ik ben veel meer voor een systeem waarbij je meer op vertrouwen stuurt. Een instelling krijgt een bepaald bedrag en bepaalt zelf wat zij daarmee doet. Bureaucratie ontstaat ook doordat veel geregistreerd moet worden om kwaliteit inzichtelijk te maken. Dat de kwaliteit zo kwantitatief is ingestoken en uitdijt, vind ik echt een groot probleem. Vanuit mijn ervaring als toezichthouder is mijn sterke indruk wel dat de ziekenhuiszorg in kwaliteit is toegenomen. Dat komt niet alleen door dit registreren. Het registreren is heel bureaucratisch en ik denk dat we daar heel kritisch naar moeten kijken. We moeten toegeven dat het voordelen heeft om meer zichtbaar en bespreekbaar te maken wat je doet en dat je kunt vergelijken. Ik vind het een dilemma. Er zijn ongelooflijk veel indicatoren, zou je daar niet wat creatiever mee om kunnen gaan? Geven ze ook echt een beeld van de kwaliteit van het ziekenhuis? En door technologische ontwikkelingen verandert de relevantie. We kunnen ook afspreken dat steeds als er een indicator bij komt, we er ook één wegdoen. verder patiënten en medewerkers laten meepraten over het beleid. We hebben daar nu organen voor, zoals cliëntenraad en ondernemingsraad, maar die zijn een beetje geritualiseerd. Eigenlijk een verplicht nummer. Mensen die erin zitten, doen het met hart en ziel, maar het is niet het meest vitale deel van een organisatie. Dat is jammer. Je zou moeten kijken hoe je kunt zorgen dat het meer inspirerend wordt en dat patiënten werkelijk invloed hebben. Je zegt in een artikel: Toegewijde professionals zouden samen met patiënten de spil moeten zijn in een linkse visie, maar nu geef je de overheid de primaire rol. Hoe gaat dat samen? Het zijn verschillende manieren om ernaar te kijken. Voor de grote afstemmingsvragen zie ik de verantwoorde- Evelien Tonkens (1961) is sinds mei 2014 hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum, van de Raad van Toezicht van Mondriaan GGZ, van de Gezondheidsraad en redacteur van Socialisme en Democratie. Tussen 2002 en 2005 was ze woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Emancipatie voor GroenLinks in de Tweede Kamer. een democratische samenleving toch eigenlijk wonderlijk dat zoveel mensen zich machteloos voelen over waar ze dagelijks mee te maken hebben. Dan is er toch ergens iets niet helemaal goed gegaan? Waar kun je je stem laten horen dat hij ook echt klinkt? In die zin pleit ik voor een soort landelijke verpleegkundige adviesraad. Dokters zitten meestal al wel in de organen als de Gezondheidsraad, dokters zijn De relatie tussen professional en patiënt is het kapitaal van een zorginstelling Geen enkel systeem is ideaal, maar wat zou het alternatief kunnen zijn? Geef de primaire verantwoordelijkheid aan de overheid, met name omdat je dan ook de regionale afstemming kunt doen. Dan hoeven partijen niet met elkaar te concurreren, maar kunnen ze gewoon met elkaar samenwerken. Dan is een best practice geen bedrijfsgeheim, maar iets wat je kunt delen. Je moet dan wel goed nadenken over hoe je instellingen daarin enige autonomie kunt geven. Wat je ook goed moet regelen, is hoe je innovatie kunt bevorderen. Ik heb daarvan mooie voorbeelden gezien in de kinderopvang in Scandinavië. Medewerkers die een plan hebben hoe hun werk kwalitatief beter kan, krijgen het geld dat voor hun werk beschikbaar is. Zij mogen daarmee aantonen dat het met hetzelfde geld beter kan. Je zou mensen met een geloofwaardig plan altijd het recht moeten geven om dat te proberen. Als het lukt, dan kunnen andere mensen het ook zo gaan doen, als het mislukt kun je er van leren. Je moet Evelien Tonkens: Marktwerking in de zorg betekent grotere bureaucratie (foto Universiteit voor Humanistiek) lijkheid bij de overheid. Wat ik bedoel met professionals en patiënten is dat in een zorginstelling één ding centraal moet staan: de relatie tussen professional en patiënt. Dat is het kapitaal waar het in een zorginstelling altijd om draait. In een ziekenhuis is daarnaast de technologie ook erg belangrijk, maar de relatie is de clou en de hele organisatie zou die relatie moeten faciliteren. Als je kijkt naar sociale wijkteams, dan wordt mij wel eens gevraagd wat nou een goede schaal is. Dan stel ik de vraag: wordt er wel eens aan de mensen die hier werken gevraagd wat zij een goede schaal vinden? Dan kijken ze me verbaasd aan. Misschien is het antwoord ook wel dat het voor iedereen anders is. Maar er moet niet alleen van buitenaf gedacht worden. Net als bij het thema zorg dichtbij huis. Wat vinden patiënten dichtbij huis? En vinden zij het belangrijk of niet? Moet dat vanuit de politiek komen of vanuit de professionals? Het probleem is dat veel professionals zich bij dit soort dingen machteloos voelen, zelfs artsen van wie je denkt dat ze wel invloed hebben. Dat is in een redelijk machtige beroepsgroep. Verpleegkundigen zijn dat eigenlijk helemaal niet. Zij nemen echter wel heel cruciale posities in. Zou dat het vertrouwen vergroten? Eigenlijk maak je dan een nieuwe instantie en je betoogt ergens dat mensen formele instanties wantrouwen en meer vertrouwen hebben in informele zorg dichtbij. Het heeft er ook mee te maken dat mensen het idee hebben dat zij geen invloed kunnen uitoefenen op formele, vaak grootschalige instanties. Ik denk dat als je de invloed faciliteert, het vertrouwen zal toenemen. Ik kan me voorstellen dat zo n landelijke adviesraad stimuleert dat mensen daar gaan melden wat er volgens hen aan de hand is. En het wordt dan door journalisten opgepakt. Het advies hoeft niet verplicht overgenomen te worden, maar heeft zoveel gezag dat niemand er omheen kan.

4 6 7 Stap vooruit voor ondernemende vrouwen De volwassenwording van microkrediet In een tijdsgewricht waarin zowel financiële instellingen als ontwikkelingsorganisaties alle zeilen moeten bijzetten om hun activiteiten te legitimeren, zitten microkredietverstrekkers op de plek waar beide klappen vallen. Een oplossing voor armoedebestrijding is het niet, maar microkrediet blijft een belangrijk middel om ondernemende vrouwen een stap vooruit te laten zetten. Christian Jongeneel De meeste microkredietverstrekkers in India zijn van oorsprong ngo, met als missie het verbeteren van de leefomstandigheden onder het armste deel van de bevolking. Op een gegeven moment werd kredietverstrekking een van de instrumenten daartoe. Het belang van dit instrument nam steeds verder toe. Tegelijkertijd leidde het wereldwijde overschot aan liquiditeit voorafgaand aan de economische neergang ertoe dat ook in de Indiase microkredietsector teveel geld gepompt werd door winstbeluste en/ of onervaren organisaties. Die bom barstte in De aanleiding was de beursgang van de grootste microkredietverstrekker van India, SKS. Te midden van protesten tegen deze stap doken verhalen op over zelfmoorden als gevolg van te hoge schulden. De regering van de staat Andhra Pradesh, een voorloper op het gebied van microkredieten, greep in door een rem te zetten op de mogelijkheden van kredietverstrekkers om schulden te innen. Het gevolg was dat leners stopten met betalen en kredietverstrekkers met het uitzetten van nieuwe leningen. De markt stortte in. Daarop greep de centrale regering weer in met landelijke wetgeving voor microkredietorganisaties, onder andere door een maximumrente vast te stellen en een leningenregister in het leven te roepen, zodat kredietverstrekkers kunnen zien of mensen/groepen al meer leningen hebben. Er is een schuldenplafond waarboven niet meer geleend mag worden. De algemene indruk is dat de sector uiteindelijk volwassener uit de crisis tevoorschijn is gekomen. Het is nu duidelijk dat ze financiële instellingen zijn, met de bijbehorende rechten en plichten. Motorfietsen Internationale geldverstrekkers zoals Oikocredit, Rabobank en Triodos gaan niet zelf in India de dorpen langs om hun kredieten aan de man te brengen. Daarvoor gaan ze relaties aan met lokale partners, die doorgaans over uitgebreide netwerken van kleine kantoren beschikken in het gebied waar ze geworteld zijn. Bijvoorbeeld in Delang, een dorpje op twee uur rijden van Bhubaneshwar, de hoofdstad van de oostelijke staat Odisha, een van de Er zijn meer Indiërs met een mobieltje dan met een toilet armste van India. In een betonnen gebouwtje met twee kamers zetelde te midden van grote stapels dossiers Prayabat Sahoo. Vanuit het kantoor bedient hij 119 groepen leners namens Swayashree Micro Credit Services (SMCS). Microkredieten gaan eigenlijk alleen maar naar groepen vrouwen, omdat die betrouwbaarder zijn bij het terugbetalen.van die groepen zitten er zeventig nog weer zo ver van het kantoor dat hij zaakwaarnemers ter plekke heeft. Sinds 2007 heeft hij in totaal anderhalf miljoen roepies ( euro) aan leningen weggezet. Concreet betekent dit dat mannetjes op motorfietsen de dorpen langsgaan om bundeltjes bankbiljetten te distribueren dan wel op te halen. Iedere dag om twaalf uur zijn de mannetjes terug, wordt het geld geteld en de administratie in dikke kasboeken bijgewerkt. Rente Voor westerlingen is het even schrikken als ze horen welke rente de vrouwen op hun lening betalen: 26 procent, het maximum dat de overheid toestaat. De reden is eenvoudig: de kosten van het kredietverleningsproces moeten terugverdiend worden op een laag leenbedrag. Een financiële instelling moet op zijn minst kostendekkend werken, anders krijgt hij problemen met de toezichthouder. Voor de vrouwen is het niettemin een goede deal. Sowieso is de inflatie al gauw zeven procent en ze betalen de lening doorgaans in ongeveer een jaar terug, zodat de reële kosten meevallen. Lokale woekeraars, waar ze gewoonlijk zaken mee moesten doen, zijn bovendien veel duurder. Daarnaast bieden microkredietverstrekkers vaak cursussen financiële vaardigheden aan, zodat de vrouwen beter in staat zijn de risico s van een lening in te schatten. Voordat ze überhaupt een lening krijgen moeten ze een test maken waaruit blijkt dat ze beseffen waar ze aan beginnen. Hoe de leners tegen hun kredietverstrekker aankijken, blijkt onder meer bij een bezoek aan een vrouwengroep in het dorp Radra Charanpur. De vrouwen zijn een stuk land dat ze sinds jaar en dag bebouwden, kwijtgeraakt aan een naburige groep uit een hogere kaste. Het land ligt sindsdien braak, wat de vrouwen sterkt in de gedachte dat het land vooral is afgepakt om hen dwars te zitten. De vrouwen wilden graag dat hun kredietverstrekker Annapurna Microfinances hen helpt het land terug te krijgen. Op zich heeft Annapurna daar helemaal niks mee te maken, natuurlijk, maar ze wordt ook gezien als sterke vriend om een beroep op te doen niet als een afstandelijke bank die vooral zijn geld snel terug wil zien. Ondernemende geest Vrouwengroepen zoals die van Radra Charanpur of Ma Mangala (zie kader) horen niet bij de armsten van India. Ze hebben een dak boven hun hoofd en dagelijks genoeg te eten. Bovendien beschikken ze over een ondernemende geest. Juist daarom zijn microkredieten een geschikte methode om hen een volgende stap uit de armoede te laten maken (bijvoorbeeld kinderen naar de middelbare school te sturen). Als je een krediet neemt en terugbetaalt, voel je je meer eigenaar van het resultaat dan wanneer je een donatie krijgt. Dat is ook de rode draad bij alle vrouwen: het belangrijkste resultaat van hun onderneming is dat ze hun Kokosmatten Het district Puri ligt langs aan de Golf van Bengalen. Lokale gemeenschappen besteden jaarlijks vier maanden aan het bewerken van hun rijstvelden. De rest van de tijd steken ze in de visserij. Dat laatste wordt gezien als mannenwerk, terwijl rijstcultivatie een taak is van mannen én vrouwen en als de oogst binnengehaald moet worden, ook kinderen. In een van de dorpen in Puri heeft een vrouwengroep genaamd Ma Mangala een additionele inkomstenbron aangeboord, namelijk het spinnen van kokosvezels tot sterke touwen, die deels direct verkocht worden en deels geweven tot matten. De vrouwen hebben een lening genomen om een mechanisch spinnewiel voor de ruwe vezels te kopen. Nu de business goed loopt, denken eigen geld hebben en minder afhankelijk worden van hun echtgenoot. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een studiereis naar India van ze na over een tweede lening om een elektrische machine aan te schaffen, die de productie aanzienlijk efficiënter kan maken. Voor we de lening hadden, stuurden we onze kinderen mee uit vissen, maar nu sturen we ze naar school, zegt een van de vrouwen, gevraagd naar het effect van kredietverstrekking. Daarnaast hebben de vrouwen een fondsje opgebouwd waar ieder van hen in geval van nood een beroep op kan doen, bijvoorbeeld als ze door ziekte een poos niet kan werken. Dit deel van Puri is door de overheid aangewezen als doelwit voor een campagne om waterleiding en toiletten in alle woningen te aan te leggen. Geconcentreerde inspanningen op dit vlak zijn nodig, omdat een paar toiletten in een dorp geen verschil maken, terwijl enkele volledig voorziene Oikocredit, de microkredietverstrekker die zijn wortels heeft in de kerken. Meer informatie op dorpen een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor de omgeving. Op dit moment zijn er meer Indiërs met een mobieltje dan met een toilet. Het gebrek aan toiletten leidt niet alleen tot onhygiënische omstandigheden, maar speelt ook een rol bij het hoge percentage verkrachtingen, omdat vrouwen in het donker het veld in gaan om hun behoefte te doen. Een van de vrouwen van Ma Mangala heeft een lening genomen om een toilet aan te leggen (daarvoor geeft de overheid een aanvullende subsidie). De anderen waren aanvankelijk sceptisch. Als je het niet goed schoon houdt wat ook geld kost gaat zo n hok anders dan het vrije veld snel stinken. Nu ze het resultaat gezien hebben, maken de andere negentien groepsleden ook plannen. Vrouwen van de Ma Mangala groep spinnen kokosvezels tot touw. Foto: Wim Opmeer.

5 8 9 Maatschappij heeft per saldo veel baat bij pleegzorg Pleegouders verdienen meer waardering Mensen die verhuizen, ervaren soms een cultuurshock: dingen gaan soms heel anders dan je gewend bent. Wilfrieda (46) en Hilly (53) uit De Bilt zijn diverse keren verhuisd. Dat hoort ook bij Wilfrieda s werk: ze is predikant in de Protestantse Kerk. Maar het verhuizen bezorgde hen niet eens de grootste cultuurschok. Dat deed - achteraf bezien - wel de komst van pleegkinderen. Ina Scholma-Huisman Dankzij het ene pleegkind maakten Wilfrieda en Hilly kennis met het moslimgeloof, dankzij het andere pleegkind leerden ze de wereld van de psychiatrie een beetje kennen. De vader van een derde kind was alcoholist en pyromaan. En Esmee was verslaafd geboren en moest verder afkicken toen ze bij hen kwam wonen. Dankzij alle pleegkinderen maakte het stel kennis met de wereld van de hulpverlening en de scholen voor speciaal onderwijs. In 2004 startten Wilfrieda en Hilly met pleegzorg. Toen ze elkaar in 1997 ontmoetten en een relatie kregen, bleek dat ze beiden graag pleegkinderen wilden opvangen. Hilly was als kind al gewend thuis af en toe te moeten inschikken, omdat haar ouders ook pleegkinderen hadden. Wilfrieda had in haar studententijd de poster gezien waarop stond: Ik zoek ouders die willen dat ik om tien uur thuis ben. Die indringende vraag van een kind om liefde, aandacht en structuur heeft haar nooit meer losgelaten. De moeders hebben nu drie vaste pleegkinderen, maar in de afgelopen jaren hebben ze voor kortere of langere tijd meerdere kinderen opgevangen. Met Babs (16), Jahidi (14) en Esmee (5) voelen ze zich helemaal verbonden: Deze kinderen zijn niet alleen ons Ouders zouden eerder uit de ouderlijke macht ontzet mogen worden huis, maar ook ons hart binnengelopen, zegt Hilly. Wilfrieda vult aan: Als wij ons niet hard maken voor deze kinderen, wie doet het dan wel? Professionals verlenen professionele zorg, maar wij voelen ons veel dieper met onze pleegkinderen verbonden. Beide vrouwen vinden hun motivatie in hun geloof. Wilfrieda: Met kerst heb ik het in de kerk over Jozef en Maria voor wie geen plaats is in de herberg. Zo is er voor zoveel mensen in onze samenleving eigenlijk geen plaats. Daar willen wij graag wat aan doen. Hilly vult aan: We kunnen niet alles op ons nemen, maar lees het verhaal van de barmhartige Samaritaan maar eens. Wie is de naaste van de beroofde en gewonde man? Voor ons zijn het in elk geval onze pleegkinderen, die nu bij ons wonen, maar ook die hier eerder gewoond hebben. Jozef nam ook de zorg op zich voor een kind dat niet van hem was. Teringhoer Pleegouder worden is vaak een cultuurshock ondergaan: We wilden een gezinsabonnement nemen voor de dierentuin, maar konden bij de entree geen pleegzorgovereenkomst laten zien. We moesten gewoon het volle pond betalen. En dat deden we natuurlijk, we gaan de kinderen dat uitje niet afpakken. De kinderen uit het moslimgezin mogen geen varkensvlees eten, daar houden we rekening mee. Een van de kinderen was grof taalgebruik gewend. Hilly s zoon (toen 9, nu 24) schrok erg toen het nieuwe pleegzusje zijn moeder voor teringhoer uitmaakte. Inmiddels is deze zoon de eerste achtervang voor het gezin. Als Wilfrieda en Hilly aan een gezamenlijke time-out toe zijn, zwaait hij de scepter over de pleegkinderen. Het is Wilfrieda en Hilly opgevallen dat biologische ouders zo n hele lange periode de kans krijgen hun leven te beteren, terwijl ze al uitgebreid hebben laten zien de zorg voor hun kind niet aan te kunnen. Ieder jaar opnieuw moet bekeken worden of de ondertoezichtstelling al dan niet verlengd gaat worden, waardoor een kind nooit weet waar het aan toe is. Wat hen betreft zouden ouders eerder uit de ouderlijke macht ontzet mogen worden. Niet omdat de ouders geen rol meer in het leven van hun kinderen zouden mogen hebben. Integendeel, Hilly en Wilfrieda proberen de biologische ouders juist bij hun kinderen te betrekken en weten inmiddels dat hun dat ook goed afgaat. Het gaat hen om de duidelijkheid voor het kind, maar ook voor ouders en pleegouders. Ook hebben ouders lang inspraak. Zo zou er bij hen een kind geplaatst worden, van wie de moeder Jehova-getuige was. De plaatsing ging niet door, omdat zij bezwaar had tegen het lesbische paar, dat dan voor haar kind zou gaan zorgen. Doorzettingsvermogen Wat ook opvalt is de mate waarin het pleegkind bij alles betrokken wordt. Als het twaalf wordt, mag het alle rapporten al meelezen. Heftig voor een kind om zwart-op-wit te zien dat je moeder je zusje mishandeld heeft of dat je vader veroordeeld is voor brandstichting. Hilly vertelt hoe ze, na een incident thuis, hun pleegzoon hadden aangemeld voor een therapie woedebeheersing. Voor er een intakegesprek met hem was geregeld, hadden de pleegmoeders er al heel wat tijd ingestoken. Met het intakegesprek liep de hele therapie op niets uit. Op de vraag naar zijn motivatie antwoordde pleegzoon dat hij niet gemotiveerd was. Geen motivatie, geen therapie, de pleegmoeders konden opnieuw beginnen. Wilfrieda en Hilly zijn goed opgeleide vrouwen, met een groot doorzettingsvermogen en goede sociale vaardigheden. En ze constateren: Dat heb je zeker nodig om alles rond pleegkinderen, met hun gedragsproblemen, op de rails te houden. Ons lukt dat net, maar hoe vergaat het ouders met een psychische afwijking, relatieproblemen, of een drank- of drugsprobleem? En hoe vergaat het deze mensen en hun kinderen, nu de wisseling van professionals zo groot is? Contracten worden niet verlengd, hulpverleners wisselen van instelling of van functie, we zien soms door de bomen het bos niet meer. Wij kunnen er mee omgaan, maar onze pleegzoon heeft inmiddels een vijfde voogd, daar gaat hij geen relatie meer mee opbouwen. Hilly zou willen dat er meer waardering komt voor pleegouders. Niet omdat zij dat zo nodig hebben, wel omdat pleegouders gewoon een geweldige bijdrage leveren aan het welzijn van een aantal kinderen en daarmee aan de maatschappij. En dan is het wrang, als je als pleegmoeder een tijd je baan opzegt om je aan je pleegkinderen te wijden, waardoor je pensioenopbouw een breuk oploopt. En is het zuur, wanneer de verzekeringsmaatschappij van de ouders een ziektekostendeclaratie niet betaalt, omdat de ouders achterlopen met de premiebetaling. En raak je een beetje verontwaardigd als je elke keer weer op elke school van je pleegkinderen moet leuren om de eerste week van januari vrij te krijgen voor een vakantie na de voor een predikant drukke Kerst- en Nieuwjaars periode, terwijl pleegdochter Babs tot haar achtste jaar nooit op school is geweest. Speciaal onderwijs En vraag je je af waarom het bij gezinshuizen mogelijk is elke twee weken een weekend de deuren te sluiten, terwijl jezelf met moeite een capabele oppas kunt vinden. En ben je elke dag weer blij als pleegzoon veilig thuis is, nu de gemeente op taxivervoer bezuinigt en al die kinderen met een indicatie gewoon met lijn 50 naar school moeten, terwijl andere mensen die bus inmiddels mijden. Over het speciaal onderwijs willen de pleegmoeders nog graag kwijt dat ze het zouden betreuren als dat verdwijnt: Onze pleegkinderen hebben daar veel baat bij. In het reguliere onderwijs blijven ze toch dat rare kind terwijl ze nu soms ook de beste zijn of een modelleerling genoemd worden. Heerlijk toch. Hilly en Wilfrieda horen het nogal eens: `Fijn dat jullie pleeggezin zijn, ik zou het niet kunnen. Beiden hopen toch dat meer mensen hun hart en huis willen openstellen voor deze Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van pleegzorg groeit nog steeds kinderen die echt niet thuis kunnen blijven wonen. Zelf vertellen ze inmiddels op voorlichtingsavonden voor aspirant-pleeggezinnen hun realistische verhaal van hoop voor deze kinderen. Uit de meest recente cijfers (over 2013) blijkt dat jaarlijks jeugdigen gebruik maken van pleegzorg. Op 1 januari 2013 woonden jeugdigen bij pleegouders. In 2013 zijn nieuwe plaatsingen gerealiseerd. Op 31 december verbleven jeugdigen bij pleegouders. De instroom in pleegzorg is groter dan de uitstroom. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van pleegzorg groeit nog steeds. De tijd dat een kind in een pleeggezin verblijft, is langer geworden, er zijn minder plaatsingen afgerond. De uitstroom is dus afgenomen: in die situaties waar een uithuisplaatsing en plaatsing bij pleegouders noodzakelijk is, betreft het een (zeer) kwetsbare groep jeugdigen. Er is sprake van ernstige problematiek, zoals hechtingsproblemen, gedragsstoornissen en trauma s. Dat leidt tot meer langdurend verblijf in pleegzorg. In totaal zetten pleeggezinnen zich in voor de opvang van pleegkinderen per jaar. In 2013 zijn nieuwe pleegouders geaccepteerd, terwijl er gestopt zijn. Groot tekort Vraag en aanbod sluiten kwalitatief niet goed op elkaar aan. Met name voor jeugdigen van tien jaar en ouder is er een groot tekort aan pleegouders. Ook voor intensievere vormen van pleegzorg voor jeugdigen met ernstige emotionele-, hechtings- en/of gedragsproblemen blijft het moeilijk om geschikte pleeggezinnen te vinden.

Dit is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en Kerk in Actie. Auteurs Peter Osendarp, Jaap Bos, Hub Crijns

Dit is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en Kerk in Actie. Auteurs Peter Osendarp, Jaap Bos, Hub Crijns EERSTE HULP BIJ SCHULDEN Over schuld hulpverlenin g en de kerke n EERSTE HULP BIJ SCHULDEN Over schuld hulpverlenin g en de kerke n COLOFON Dit is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Arme Kant van

Nadere informatie

ouders Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft PLEEG 5 JAAR EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP OUDER ZEELAND

ouders Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft PLEEG 5 JAAR EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP OUDER ZEELAND ouders EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP 5 JAAR PLEEG OUDER SUPPORT ZEELAND Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft MAGAZINE VOOR, DOOR EN OVER PLEEGOUDERS Colofon

Nadere informatie

Verslag van het Symposium. Zij wil vooruit, over jonge vrouwen met een minimuminkomen. zoals gehouden op 11 november 2009 te Utrecht

Verslag van het Symposium. Zij wil vooruit, over jonge vrouwen met een minimuminkomen. zoals gehouden op 11 november 2009 te Utrecht Verslag van het Symposium Zij wil vooruit, over jonge vrouwen met een minimuminkomen zoals gehouden op 11 november 2009 te Utrecht Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA Luijbenstraat 17 5211 BR s-hertogenbosch

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

SCHULD. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen. Onze eigen schuld. Huidige generatie? Papkinderen!

SCHULD. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen. Onze eigen schuld. Huidige generatie? Papkinderen! SEPTEMBER 2009 flanderijn over markt en maatschappij SCHULD Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen ( en geen cent meer) 6 20 24 Onze eigen schuld Van vader op zoon Bespiegeling

Nadere informatie

Jaarverslag. Gevaarlijke papieren. Op hoofdlijnen en op details. Trots dat ik uit Nijmegen kom. Interculturalisering is noodzaak

Jaarverslag. Gevaarlijke papieren. Op hoofdlijnen en op details. Trots dat ik uit Nijmegen kom. Interculturalisering is noodzaak Jaarverslag 2010 Gevaarlijke papieren Stabiliteit en rust door schuldhulpverlening Op hoofdlijnen en op details Expertise materiële dienstverlening is belangrijk Trots dat ik uit Nijmegen kom De schouders

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Het kind van de rekening

Het kind van de rekening Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252973 Het kind van de rekening Een onderzoek naar alleenstaande moeders in de schuldhulpverlening Oktober 2009 Opgesteld door Inhoud

Nadere informatie

Diaconie en armoede. Uit de schulden

Diaconie en armoede. Uit de schulden Diaconie en armoede Uit de schulden Jaarga ang 22, 2, num mmer 3, 2009 2009 nr. 3 DIAKONIE EN PAROCHIE Wat is dit voor een tijdschrift? Prijs van dit nummer e 5,00 exclusief porto Onder DIACONIE verstaan

Nadere informatie

investeren in je relatie

investeren in je relatie jaargang 8 nummer 1 april 2008 investeren in je relatie bij elkaar, ondanks de crisis > in therapie: emdr geloof en hulpverlening > interview met laura > voor mij geen roze wolk columns > de weg terug

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 WIJ LATEN VAN JE HOREN de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 1 2 Disclaimer: De in dit jaarverslag voorkomende verhalen van kinderen zijn gebaseerd op casuïstiek zoals die bij de Kinderombudsman voorkomt.

Nadere informatie

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Jaargang 1 Nummer 1 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Spoedeisende zorg brengt direct

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans humanistischverbond.nl nummer 3 2014 Zorg voor zorg Participatie & ik Op de werkvloer Een bijzonder afscheid Kunst Verzoening met de sterfelijkheid Interview Margriet Vroomans HUMANIST AAN HET WOORD Roeland

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

platform voor geloof en politiek

platform voor geloof en politiek platform voor geloof en politiek verbonden met GroenLinks maart 2008 i n d i t n u m m e r : Multiculti in Rotterdam Windmolens op kerkelijk erf Sociale markteconomie is christelijk INHOUD COLOFON 4 Multiculti

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 MijnVakb nd.nl accepteer geen geweld Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Advertentie Zelfde werk......andere zorg Inhoud Algemeen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen opdinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie