Informatieboekje Schooljaar "Onder de Linde"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde""

Transcriptie

1 Informatieboekje Schooljaar "Onder de Linde"

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden... 4 Pauzes... 4 Gymnastiek en spel en beweging... 4 Vakanties en vrije dagen... 4 SCHOOLSE ZAKEN... 5 Visie op zorg... 5 Extra verlof... 6 Invallers... 6 Noodbel... 6 Wet Bescherming Persoonsgegevens... 6 Naar school komen en afhalen... 7 Fietsen... 7 Huiswerk... 7 Foto s... 7 Snoep op school... 7 Verjaardagen... 8 Gevonden voorwerpen... 8 Zoekgeraakte/beschadigde schoolmaterialen... 8 OUDERCONTACTEN... 9 Informatie-avond... 9 Leerlingenwerkjes... 9 Ouderavonden... 9 Gesprekken voor de instromers:... 9 Persoonlijk contact... 9 Informatievoorziening gescheiden ouders... 9 Medezeggenschapsraad Ouderraad Ouderbijdrage Ouderhulpboekje BUITENSCHOOLSE OPVANG Dynamiek Samenspel Tussenschoolse opvang GEZONDHEID Hoofdluis Jeugdgezondheidszorg Logopedie UITSTROOM LEERLINGEN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Uitstroom leerlingen basisschool Onder de Linde vanaf schooljaar 2008/ VERZEKERING / KLACHTENREGELING Schoolongevallen- en WA-verzekering Klachtenregeling De externe vertrouwenspersonen Klachten bij de Inspectie... 15

3 VOORWOORD Geachte ouder/verzorger, Hierbij bieden wij u aan het informatieboekje van basisschool Onder de Linde voor het schooljaar Onder de Linde is een katholieke basisschool, die open staat voor alle gezindtes en mensen met verschillende levensbeschouwelijke opvattingen. Het is de enige school in het dorp Hegelsom en maakt samen met nog 21 andere scholen deel uit van Dynamiek Scholengroep. Met dit boekje willen we u een handzaam document overhandigen waarin u de weg vindt naar de belangrijkste zaken rondom Onder de Linde, de school waar uw kinderen een tweede thuis vinden! Wilt u de complete teksten inzien van de officiële stukken zoals de schoolgids en het schoolplan dan verwijzen we u naar onze website: Team en geledingen Basisschool Onder de Linde - 1 -

4 ADRESSEN Basisschool Onder de Linde Pastoor Debijestraat AG Hegelsom Website: Personeelsleden Naam Adres Woonplaats Werkt in / als Mai van der Beele Blaktweg NG Melderslo Groep 7 + groep 8 Veronic Bouten Laagriebroekseweg ET Leunen Groep 3 Diana Coppus-Zanders Bakhuuske HD Hegelsom Begeleiding -leerlingen Peggy Brummans Pastpaedje BD Meyel Groep 0-1-2B Daniëlle Douven Van Douverenstr JJ Horst Groep 0-1-2A Nicole van Deurssen Fort st. Michielstraat 5B 5922 XC Venlo-blerick Groep 4/5 Nina van Enckevort Hoofdstraat EZ Horst Groep 0-1-2A Marly Fleuren Dorperdijk PV Sevenum Ondersteuning directie Ilona Gubbels De Braak BA Hegelsom Groep 8 Ton Hendriks Crommentuijnstraat NM Meterik directeur Elly Langenkamp Past. Schaetsegestr CC Velden Groep 4/5 Marijke Leurs Beukenstraat KG Tegelen Intern begeleiding Els Rongen V Goghstraat AP Horst Groep 7 Hans Sax Leemkampstraat VH Venlo Groep 4/5 José Thielen-Willems Snellenstraat AX Hegelsom Groep 5/6 Petra Thijssen St.Josephstraat GL Horst Groep 1/2 B en groep 6 Andrea Verbugt-Maas Keizerbosstraat CM Helden Groep 5/6 Harrie van Wegberg Schansmeesterlaan EJ Weert ICT Ondersteunend personeel Henk Cleven Van Myrlaerstraat BN Meerlo Conciërge Lilian Kempen- Schouenberg Schiksedijk PC America Logopediste Truus Koenen Spoorweg NJ Hegelsom Interieurverzorgster Mariëtte van de Meer Kranestraat GZ Horst RT-werkzaamheden Thea Wijnen De Kuiper AL Sevenum Administratie Dynamiek scholengroep Bereikbaarheid College van Bestuur, waarvan de heer Jan Jenneskens voorzitter is: Dynamiek Scholengroep, Bezoekadres: Expeditiestraat 3A, 5961 PX Horst Postadres: Postbus 6162, 5960 AD Horst

5 Website: Inspectie Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) - 3 -

6 SCHOOLTIJDEN Schooltijden maandag uur uur dinsdag uur uur woensdag uur donderdag uur uur vrijdag uur uur Groep 0 t/m 4 heeft n.m. vrij Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op tijd aanwezig zijn. Bij ziekte e.d. vragen we u zo spoedig mogelijk de leerkracht te berichten. Bij geen bericht van uw kant informeert de leerkracht of directeur via een telefoontje waarom uw kind afwezig is. Pauzes De ochtendpauze is van uur. De kinderen gaan dan buiten spelen en krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente van school. Dit is tot februari. Daarnaast het verzoek om de kinderen fruit of groente mee te geven naar school Bij slecht weer blijven we binnen. De kinderen mogen gerust iets meenemen, waarmee ze tijdens de pauze kunnen spelen. s Middags mogen de kinderen geen etenswaar meer mee naar school nemen. Gymnastiek en spel en beweging Groepen 0/1/2: De kinderen van leerjaar 0, 1 en 2 krijgen spel en beweging in de speelzaal en/of buiten op de speelplaats. Ze spelen minimaal eenmaal per dag binnen of buiten. U dient zelf voor een gymzak te zorgen waarin de kinderen hun gymschoenen doen; deze mogen geen plastic gladde of zwarte zolen hebben. Zowel gymzak als schoenen moeten voorzien zijn van naam. Groepen 3-8: De kinderen van leerjaar 3 t/m 8 gaan tweemaal per week naar de gymzaal: Groep Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag uur uur 4/ uur uur 5/ uur uur uur uur uur uur De kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten voor de gymlessen de volgende sportkleding meenemen: sportbroekje en T-shirt/gympak en gymschoenen. Graag alles in een daarvoor bestemde tas/rugzak. De kinderen zijn verplicht om zich te douchen of te verfrissen, dus ook een handdoek is nodig. Wilt u via een briefje of per telefoon aan de leerkracht doorgeven als uw kind niet mee kan gymen. Vakanties en vrije dagen Eerste schooldag Herfstvakantie t/m Sinterklaas 6 december Kerstvakantie t/m vakantie begint om uur Carnavalsvakantie t/m Paasvakantie Meivakantie t/m Incl Koninginnedag en bevrijdingsdag Hemelvaart t/m Pinksteren Kermismaandag Zomervakantie t/m vakantie begint om uur Studiedagen

7 SCHOOLSE ZAKEN Visie op zorg Leerlingen Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden. We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. De aandacht voor het individuele kind willen we optimaliseren door steeds meer aan de hand van groepsplannen te werken. Wij houden zoveel mogelijk rekening met alle kinderen op school en wij leren de kinderen dat ook te doen. Respect voor anderen hebben, accepteren dat iemand anders is, vinden we heel belangrijk. Zo bereiken we dat kinderen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en dat ze met plezier naar school komen. Daarnaast willen we dat de kinderen zo effectief mogelijk leren, daarom staat de betrokkenheid van kinderen hoog in ons vaandel. Immers, als je lekker in je vel zit en ergens écht iets van wilt weten, leer je graag meer. Onderwijs Vanuit basisontwikkeling en adaptief onderwijs in groep 0 t/m 8 werken we aan een doorgaande ontwikkelingslijn. We stemmen ons onderwijs zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeften van leerlingen en houden kinderen zoveel mogelijk in de eigen groep, waar ze worden begeleid door de eigen leerkracht. Om dit te bewerkstelligen: houden we in de gaten of kinderen lekker in hun vel zitten. Dit doen we incidenteel; d.m.v. observaties en gesprekken. En structureel; twee keer per jaar, gebruiken we hiervoor het signaleringsinstrument Scol. Hiermee volgen we de sociale competenties van onze leerlingen systematisch. Tijdens de 15-minuten gesprekken in november gaan we hierover met de ouders in gesprek m.b.v. een kijkwijzer. werken we met het directe instructie model. Hierbij houden we rekening met drie verschillende niveaus. Kinderen die extra hulp nodig hebben, gemiddelde leerlingen en sterke leerlingen. De kinderen die extra hulp nodig hebben kunnen hierdoor rekenen op extra uitleg van de leerstof. houden we de leerresultaten goed in de gaten. We nemen methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen systematisch af. Hierdoor kunnen we vroegtijdig signaleren of er hulp nodig is. Wanneer er hulp nodig blijkt, wordt er een plan van aanpak gemaakt. We werken niet alleen met plannen op het gebied van leren maar ook op het sociale gebied/werkhouding. Deze plannen worden met de ouders besproken. observeren we de kinderen in de onze groep, de onderbouw gebruikt hiervoor KIJK! de midden en bovenbouw observeert werkhouding, taakgerichtheid, en zelfstandigheid. Om ervoor te zorgen dat een leerkracht tijd heeft om bezig te zijn met zorg leren we de kinderen coöperatieve werkvormen en werken we met een weektaak / werkjes van de week. Leerkrachten kunnen ondersteuning verwachten van de intern begeleider. Omgeving Wij vinden het belangrijk om de organisatie van onze school duidelijk te houden. Vanuit BAS (Bouwen aan een Adaptieve School) hebben we daarom een doorgaande lijn gemaakt m.b.t. regels en afspraken op onze school. We streven naar een goede wisselwerking tussen ouders en leerkrachten. Dit zien wij als een belangrijke voorwaarde om tot een goede begeleiding van kinderen te komen. Ouders hebben structureel contact met de leerkracht van hun kind. Wij houden ouders goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind. De groepsleerkracht is hier verantwoordelijk voor. Daarnaast krijgen we steeds meer te maken met hulpinstanties die ons adviseren over het begeleiden van kinderen. Wij streven naar een goede samenwerking tussen onze school en die hulpinstanties. Het eerste contact met de hulpinstanties verloopt via de intern begeleider

8 Extra verlof Vakantieverlof buiten de schoolvakanties om is niet mogelijk. Wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van ouders slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan de directeur van de school voor ten hoogste 10 schooldagen toestemming geven voor (extra) vakantieverlof. De leerplichtwet stelt echter beperkingen. Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. Het verlof kan slechts één keer voor niet meer dan 10 schooldagen per schooljaar worden verleend. Een splitsing naar bijvoorbeeld tweemaal een verlof van één week is niet toegestaan. De directeur mag slechts voor gewichtige omstandigheden verlof geven. Hierbij dient u te denken aan huwelijk, begrafenis etc. Extra verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Aanvraagformulieren kunt u vinden in het ouderhoekje. Invallers Als wij invallers nodig hebben, doen we een beroep op de leerkrachten uit de vervangerspool. Het liefst werken we met vaste vervangers, maar dat is niet altijd mogelijk. De eerste dag wordt er altijd vervangen. Mochten we de tweede dag geen vervanging kunnen krijgen, dan hebben de kinderen van die groep vrij. Een groep krijgt nooit meer dan één dag vrij. Als er meer dagen vervanging nodig is en deze is niet te krijgen, dan wisselen de leerkrachten van groep en krijgt steeds een andere groep een dag vrij. Nascholing van leraren Regelmatig volgen leraren lang- of kortlopende cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen. Deze cursussen vinden meestal in de avonduren of op woensdagmiddag plaats. Soms worden cursussen door leerkrachten onder schooltijd gevolgd. Ook vinden er op school studie(mid)dagen en plaats. Aan deze bijeenkomsten, met als doel verbetering van het onderwijs, doet het hele team mee. Noodbel Van ieder kind hebben wij digitaal een Noodbel met daarin belangrijke gegevens en telefoonnummers waarop in geval van nood ouders-verzorgers snel bereikbaar zijn. Als u voor het eerst een kind bij ons op school heeft, wordt u gevraagd de Noodbel digitaal aan te leveren. Mochten gegevens wijzigen, dan moet u dit doorgeven aan meester Ton zodat de Noodbel aangepast kan worden. Wet Bescherming Persoonsgegevens De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heeft alles te maken met zorgvuldig omgaan met gegevens en met privacy van medewerkers, kinderen en ouders. Op grond van de WBP zijn scholen verplicht ouders te informeren en uit te leggen welke gegevens van hun kind gebruikt worden en aan wie de school wanneer welke gegevens wil verstrekken en met welk doel. Eén van de punten die de Wet op het Primair Onderwijs voorschrijft is het feit dat iedere basisschool een afschrift van het onderwijskundig rapport aan de ouders van een leerling verstrekt. Basisscholen zijn verplicht een dergelijk rapport op te stellen wanneer een kind de basisschool verlaat door verhuizing of plaatsing naar speciaal onderwijs.. In het rapport mogen echter niet meer gegevens dan noodzakelijk is, worden opgenomen. Dit onderwijskundig rapport wordt vervolgens doorgestuurd naar de vervolgschool

9 Naar school komen en afhalen Wilt u uw kind a.u.b. afhalen aan de ingang van de speelplaats of bij de fietsenstalling. Dit geldt niet voor ouders die kinderen komen halen en brengen voor de opvang, met hen is de afspraak dat zij altijd hun kinderen binnen ophalen. Bij slecht weer (regen e.d.) kunt u gerust uw kind in de school komen afhalen. Wij vragen u dringend om bij het brengen en afhalen de auto te parkeren in een van de parkeervakken, en niet op de straat. Dit maakt het voor de kinderen en het doorgaand verkeer overzichtelijker. Voor de school is een Kiss en Ride zone. De parkeerstrook voor de school mag dan ook alleen nog maar gebruikt worden om de kinderen in- en uit te laten stappen. Het idee van Kiss & Ride werkt alleen onder de volgende voorwaarden: De kinderen moeten aan de kant van de school kunnen in- en uitstappen De ouders die de Kiss & Ride strook gebruiken, moeten ook echt direct doorrijden De ouders die even naar binnen moeten, parkeren hun auto voor zaal Debije aan de overkant van de straat of achter de gymzaal. Fietsen Alle kinderen komen in principe te voet naar school en niet met de fiets. De fietsenstalling heeft maar een beperkt aantal plaatsen. Alleen kinderen die buiten de bebouwde kom wonen, mogen met de fiets. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun fiets; dus ook voor het op slot zetten. De kinderen van groep 1 t/m 5 moeten het sleuteltje aan een duidelijk herkenbare sleutelhanger in het sleutelbakje doen, dat in de klas aanwezig is. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 moeten het sleuteltje bij zich houden. Als een groep met de fiets op excursie of naar een voorstelling gaat, verwachten wij dat uw kind een fiets bij zich heeft, die aan de wettelijke eisen voldoet. Op de speelplaats is het verboden voor fietsen. Huiswerk Op onze school krijgen de kinderen te maken met opdrachten, taken, spreekbeurten, werkstukjes, e.d. Activiteiten die mogelijk tijdens schooluren gestart worden, maar waaraan ook thuis aandacht kan/moet worden besteed. Thuisopdrachten zijn in groep 1 t/m 6 veelal incidenteel en individueel gericht. Vanaf groep 7 starten we met meer huiswerk per week, met name taal en rekenen. Het is de bedoeling dat de kinderen dan ook leren het huiswerk te plannen, goed te verzorgen en zelfstandig te werken. Foto s Een keer per jaar worden er foto s gemaakt door een schoolfotograaf. Dit vindt meestal eind september plaats. Op die dag worden er groepsfoto s, individuele foto s en foto s van broertjes en zusjes gemaakt. Verder kunt u jaarlijks een DVD bestellen met daarop allerelei foto s die gemaakt zijn tijdens diverse vieringen en activiteiten. Snoep op school Al jarenlang is het een goede gewoonte dat er op school weinig gesnoept wordt. Dit in verband met de gezondheid en de zorg voor een goed gebit. Alleen bij bepaalde feestjes en activiteiten wordt er door de school nog getrakteerd. Wanneer dat is staat beschreven in ons snoepbeleid. In het belang van uw kind verzoeken wij u dringend om geen snoep mee naar school te geven

10 De afspraken hierover gelden voor het gehele kindcentrum. Verjaardagen Uiteraard vieren we de verjaardagen van de kinderen, het beleid van de school is om niet te trakteren bij kinderverjaardagen. De verjaardag van de kleuters wordt uitgebreid gevierd; we zorgen voor een echte feestdag (kroon, zingen enz.) en de kinderen krijgen een klein presentje. Ook de leerkracht viert zijn/haar verjaardag. Voor de groep wordt een aantal leuke, feestelijke activiteiten georganiseerd. Het is niet de bedoeling dat de kinderen voor de jarige leerkracht een cadeautje kopen. Als ze heel graag iets willen geven, mogen ze een zelf gemaakt presentje meebrengen. Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen worden op school verzameld in een grote kist. Deze staat in het halletje bij de ingang van groep 3 t/m 8. Is uw kind iets kwijt, laat het dan daarin zoeken of kom gerust zelf kijken. Na een bepaalde tijd ruimen wij de spullen op. Voor kleinere spullen (sleuteltjes, horloges, ringen enz.) kunt u terecht bij de directeur. Het is verstandig "losse" kleding en materialen te voorzien van naam. Hierbij denken wij aan: regenjas, handschoenen, sjaal, broodtrommel enz. Zoekgeraakte/beschadigde schoolmaterialen Bij zoekraken of beschadigen van schoolmaterialen moeten de kosten door de leerlingen vergoed worden. Er mogen geen vervangende materialen van thuis worden meegebracht, behalve een etui. Bij vergoeding hanteren we de volgende prijzen: schaar 3,-- potlood 0,30 gum 0,30 balpen 0,30 liniaal 0,50 multoklapper 3,-- lijmpot 2,-- vulpen 6,

11 OUDERCONTACTEN Informatie-avond Aan het begin van elk schooljaar wordt er door elke groepsleerkracht een algemene informatie- avond georganiseerd. Tijdens deze avond zal de leerkracht enkele algemene zaken aan de orde stellen en methodes en werkwijzen bespreken van de betreffende leerjaren. Deze avond kan tevens dienen als eerste kennismaking met de leerkracht. Leerlingenwerkjes We geven de kinderen regelmatig gemaakte werkjes mee naar huis. Voor u een uitstekende gelegenheid om samen met uw kind de school te bespreken. Ouderavonden Jaarlijks zijn er enkele oudergesprekken. In het eerste gesprek, begin november, wordt er vooral gesproken over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw. Zit het lekker in zijn vel, heeft het vriendjes of vriendinnetjes, hoe is de omgang met de leerkracht etc. Tijdens het tweede gesprek, begin februari, worden de leerprestaties en het eerste rapport besproken. Kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen dit rapport eind janauri. Voor de kleutergroepen wordt KIJK ingevuld om de ontwikkeling van de kinderen vast te leggen. Zowel het eerste als het tweede gesprek worden voor alle groepen ingepland. In juni is er nog een mogelijkheid voor een derde gesprek. Dan kan er nog gesproken worden over het tweede rapport en voor de kinderen in groep 6 over de resultaten van de Entreetoets. Voor groep 8 zijn er dan geen gesprekken meer. Begin maart zijn er voor de kinderen van groep 8 wel de adviesgesprekken. Gesprekken voor de instromers: Ongeveer vier weken voordat een instromer naar school komt, hebben de ouders/verzorgers met de leerkracht van de groep een intakegesprek. De ouders/verzorgers waarvan hun kind meteen ná de zomervakantie naar school komt, krijgen nog vóór de zomervakantie een gesprek. Wanneer nieuwe kinderen ongeveer 6 weken op school zitten vindt er een gewenningsgesprek plaats. Persoonlijk contact De school stelt persoonlijk contact zeer op prijs. Bent u van mening dat het niet goed gaat met uw kind, of is er iets gebeurd waarover u vragen heeft, komt u dan gerust naar school. De leerkrachten zijn graag bereid u te woord te staan en zonodig samen naar een oplossing te zoeken. Van onze kant zullen wij u zo nodig ook tussentijds uitnodigen om zaken betreffende uw kind te bespreken. Dit kan een gesprek zijn tussen ouders, leerkracht en/of interne begeleider. Vriendelijk verzoek Wij verzoeken u bij bezoek aan de school, anders dan halen en brengen, geen jongere kinderen mee te nemen. Bijvoorbeeld bij de kijkmorgen, vijftienminutengesprekken of besprekingen. Informatievoorziening gescheiden ouders - 9 -

12 Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, kan het voor de school moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen. De wet biedt hierin echter een duidelijke richtlijn. De school is verplicht beide ouders te informeren; dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast heeft recht op informatie. Alleen in geval van zeer zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden afgeweken. Vanwege onze neutrale positie hebben wij ervoor gekozen beide ouders op een gelijke wijze te informeren. Medezeggenschapsraad Ook binnen het onderwijs kennen we de medezeggenschapsraad. Ouders en personeel hebben hiermee de kans invloed uit te oefenen en adviezen te geven betreffende een aantal zaken zoals: schoolorganisatie, besteding middelen, toelatingsbeleid, vakantieregeling, zorg voor veiligheid en gezondheid etc. Het aantal mr-leden moet uit minimaal vier personen bestaan, waarbij het aantal ouders en personeelsleden gelijk moet zijn. Basisschool Onder de Linde heeft zes mr-leden: namens de ouders: namens het team: Joyce van Biljouw Veronic Bouten Ester Stappers Nicole van Deurssen-Hovens Stan Timmermans Els Rongen De samenstelling van de MR is ook te vinden op het informatiebord tegenover de kamer van de directeur. De vergaderingen van de mr zijn openbaar. De data staan vermeld op de schoolkalender en worden vermeld in het Lindeblad. U bent altijd van harte welkom! Ouderraad Alle ouders van wie een of meer kinderen onderwijs volgen aan onze school, zijn automatisch lid van de oudervereniging van onze school. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Onze ouderraad bestaat uit maximaal 13 leden, die worden gekozen voor een periode van drie jaar. Ouders kunnen gekozen of herkozen worden zolang ze een kind hebben op onze school. De samenstelling van de ouderraad is ook te vinden op het informatiebord tegenover de kamer van de directeur. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. De data staan vermeld op de schoolkalender en worden vermeld in het Lindeblad. U bent altijd van harte welkom! Raadpleeg de schoolgids voor meer informatie over de activiteiten en doelstellingen van de ouderraad. Overzicht leden van de ouderraad Leon Pouwels, voorzitter Bakhuuske HD Hegelsom Rogier Hesen, penningmeester Michelslaan HC Hegelsom Cindy Tielen, secretaris t Stepke HE Hegelsom Bonnie Knops Bakhuuske HD Hegelsom Dorris Arts Pastoorsveld DT Horst Wilma Willems Bemmelstraat HM Horst Petrie Raedts Kruisstraat AL Hegelsom José van der Sterren Heijnenstraat NK Hegelsom Janine Verbruggen Bosstraat NZ Hegelsom Wendy Verheijen Kruisstraat AL Hegelsom Antál Versteegen Campsveld DS Horst Lucia Stoks De Braak 9a 5963 BA Hegelsom De taakverdeling van de leden van de ouderraad vindt u op de website van de school. Ouderbijdrage

13 De ouderraad organiseert samen met school verschillende activiteiten, zoals sinterklaas, carnaval, spellendag e.d. Om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren, vraagt de ouderraad aan alle ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is in ,00 per kind. In januari/februari ontvangt u als ouder/verzorger een machtiging van de penningmeester om de bijdrage te betalen. Wij wijzen u erop dat we zonder deze bijdrage geen extra activiteiten kunnen organiseren voor alle kinderen. Ouderhulpboekje Zonder de hulp van ouders zou een aantal activiteiten niet uitvoerbaar zijn. Aan het begin van het schooljaar worden via het ouderhulpboekje ouders gevraagd die graag willen meehelpen bij activiteiten zoals Kerstmis, carnaval, Pasen, spellendag etc

14 BUITENSCHOOLSE OPVANG Dynamiek Samenspel In toenemende mate hebben ouders behoefte aan adequate opvang voor hun kinderen. Dat past in de ontwikkeling van Dynamiek Scholengroep en Dynamiek Samenspel die zich richten op de ontwikkeling van integrale kindcentra in elke kern of wijk. Zo n integraal kindcentrum is een voorziening waar onderwijs, ontwikkelingsgericht werken en opvang in een doorgaande pedagogische lijn wordt aangeboden. In juli 2011 is kindcentrum Onder de Linde officieel geopend. Opvang is mogelijk op alle dagen, behalve op woensdag, van 7.30 uur tot uur voor alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13jaar. Op vindt u meer informatie over het het Kindcentrum Onder de Linde. Ook kunt u contact opnemen met Jacqueline Versleijen van Dynamiek Samenspel, tel of mailen naar: Tussenschoolse opvang Binnen onze school kunnen kinderen overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur. Aanmelden van overblijfkinderen geschiedt vóór 9.00 uur bij Lucia Stoks, overblijfcoördinator, tel Overblijven is alleen mogelijk als de ouders een aanmeldformulier ingevuld en ondertekend hebben. Zonder dit formulier is overblijven niet mogelijk. Afmelden van de kinderen is verplicht. Worden eenmaal aangemelde kinderen niet (bij de coördinator) afgemeld, dan zullen de kosten van het overblijven in rekening worden gebracht. De kosten van het overblijven bedragen 1,75 per kind per dag. Voor lunchpakket, drinken en eventueel spelmateriaal zorgt ieder kind zelf. De overblijfkinderen zijn verzekerd via de school. Door ondertekening van het aanmeldformulier machtigt u de Stichting Overblijven Onder de Linde om het verschuldigde bedrag voor het overblijven, telkens achteraf per maand, door middel van middels een automatische incasso te verrekenen. Op dit moment hebben we acht vaste overblijfkrachten. Maar gezien het grote aantal leerlingen dat gebruik maakt van het overblijven zijn we soms genoodzaakt de hulp van ouders in te roepen die ons kunnen ondersteunen. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of, en zo ja, op welke dag van de week u eventueel beschikbaar bent. Natuurlijk kunt u in dat geval uw kinderen meebrengen en zijn hieraan geen kosten verbonden. Bovendien ontvangt u de vergoeding die onze vaste overblijfkrachten ook ontvangen. U vindt het aanmeldformulier en het document regels en afspraken ook terug op onze site (www.onderdelinde.nl) onder het tabblad schooldocumenten

15 GEZONDHEID Hoofdluis Op onze school worden de kinderen geregeld op hoofdluis gecontroleerd door de luizenscreeners. Er zijn altijd controles na vakanties die een week of langer duren. De data staan op de kalender. Ook worden de kinderen gecontroleerd als er een melding van hoofdluis is. Wanneer u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u dit dan direct melden op school. U kunt dit doen bij de leerkracht van uw zoon of dochter of bij de directeur. Zij geven het door aan een van de twee contactpersonen. Bij vragen kunt u gerust bellen naar een van de volgende contactpersonen: Juffrouw José Dorris Arts Lucia Stoks Jeugdgezondheidszorg Via de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord vinden de volgende onderzoeken plaats: Een gezondheidsonderzoek in groep 2 Een logopedische screening in groep 2 Een DTP en BMR vaccinatie op negenjarige leeftijd Een gezondheidsonderzoek in groep 8 Een HPV-vaccinatie voor alle meisjes vanaf hun twaalfde verjaardag Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website van de GGD: of van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur bij de JGZ telefoniste: Logopedie Het doel van de logopedie op scholen is dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen in spraak, taal, adem-/stemgebruik en/of het horen. Belangrijk daarbij is een tijdige opsporing van problemen. Daarom worden kleuters op 5-jarige leeftijd onderzocht op hun uitspraak, de taalontwikkeling, het stemgebruik en het mondgedrag. Op verzoek van ouders/verzorgers of leerkrachten kunnen leerlingen aangemeld worden voor een nader logopedisch onderzoek. De screening of het nader onderzoek kan aanleiding zijn tot: een adviesgesprek een controle een advies tot verwijzing via de huisarts voor behandeling bij een vrij gevestigd logopedist of een advies tot verwijzing voor onderzoek bij o.a. de jeugdarts. De logopedie op onze school wordt verzorgd door Lilian Kempen. Op vrijdag heeft ze telefonisch spreekuur van tot uur. U kunt haar bereiken onder nummer: of mailen:

16 UITSTROOM LEERLINGEN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Om u als ouder/verzorger een beeld te geven over de resultaten van ons onderwijs vindt u in onderstaande schema s de uitslagen van de Eindtoets Cito-basisonderwijs en de uitstroom van onze schoolverlaters gedurende de laatste 5 jaren. De schaal van de Cito-score loopt van 500 tot 550. De landelijke score geeft het gemiddelde van alle deelnemende scholen aan. Dezelfde schoolscore geeft het gemiddelde aan van alle scholen die met onze school vergelijkbaar zijn (eenzelfde leerlingbevolking). Schooljaar: Onder de Linde 539,6 538,5 535, Landelijke schoolscore is: 535,5 535,2 535, Dezelfde schoolscore: 537,3 536,1 533, Uitstroom leerlingen basisschool Onder de Linde vanaf schooljaar 2008/2009. Schooljaar: Aantal schoolverlaters: VMBO-L 10% 15,6% 4,3% 4.2% VMBO-B 0% 12,5% 8,6% 13.2% 8.3% VMBO-T/K 45% 12,5% 34,8% 34.7% 58.3% HAVO (T) 10% 15,6% 13,2% 17.4% 4.2% HAVO/VWO 35% 43,8 39,1% 34.7% 25% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% VMBO-L VMBO-B VMBO-T HAVO-T HAVO VWO = leerwegondersteunend = beroepsgerichte opleiding = theoretische leerweg = na een jaar gaan de kinderen naar het VMBO of naar de HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

17 VERZEKERING / KLACHTENREGELING Schoolongevallen- en WA-verzekering Dynamiek Scholengroep heeft een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid afgesloten. Deze geldt voor alle medewerkers, stagiaires, gastleerlingen en vrijwilligers. Ook alle ouderverenigingen en de stichtingen overblijven vallen onder deze W.A.-verzekering. Ook heeft Dynamiek Scholengroep een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering tijdens dienstritten afgesloten. Deze verzekering dekt de schade die de werknemers (en ouders, stagiaires, vrijwilligers enz.) kunnen lijden, doordat ze tijdens dienstritten betrokken raken bij een ongeval. Het betreft alleen die schade, die niet door de eigen verzekering wordt betaald. Voor alle kinderen heeft het bestuur een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering dekt in het bijzonder lichamelijke schade en bijvoorbeeld NIET een kapotte jas of fiets. Vergoeding van geneeskundige behandeling vindt plaats wanneer medische kosten niet door een andere verzekering worden gedekt. Lees dus ook de polis van uw ziektekostenverzekering! Klachtenregeling Bij wie kunt u terecht met uw klachten? De interne contactpersoon De interne vertrouwenspersoon voor leerkrachten, leerlingen en ouders van basisschool Onder de Linde is Peggy Brummans-van Deursen ( / Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen bij Peggy een vertrouwelijk gesprek aanvragen. Doel is de zorgen/emoties/gevoelens te delen. Zij luistert naar uw probleem en overlegt met u over de verdere handelwijze. De externe vertrouwenspersonen Hier kunt u vooral terecht als u advies wenst inzake klachten over machtsmisbruik. Deze vertrouwenspersonen praten met u over de klacht en bespreken welke stappen wenselijk of noodzakelijk zijn. U beslist uiteindelijk zelf over de stappen die u wenst te nemen. De functie van externe vertrouwenspersoon voor de scholen binnen Dynamiek Scholengroep wordt ingevuld door: Mevrouw José Hoebers, Reysenbeckstraat 22, 5963 AZ Hegelsom, GGD Limburg Noord, Postbus 1150, 5900 BD Venlo. De werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon bij de GGD worden uitgevoerd door een functionaris van de afdeling Jeugdgezondheidszorg, bereikbaar via (secretariaat JGZ, vragen naar de externe vertrouwenspersoon). De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Ook wordt nagegaan of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Is dit het geval dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Indien dit wenselijk/noodzakelijk wordt geacht, wordt de klager verwezen naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Klachten bij de Inspectie Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, zoals pesterijen, signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) Mocht u hier meer informatie over willen dan kunt u terecht op onze site

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd Schoolgids 2014-2015 Het is tijd voor onderwijs waarin... - kinderen leren met hoofd, hart en handen - kinderen hun sociale, cognitieve, emotionele en creatieve vaardigheden oefenen - kinderen meer leren

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie