Informatieboekje Schooljaar "Onder de Linde"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde""

Transcriptie

1 Informatieboekje Schooljaar "Onder de Linde"

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden... 4 Pauzes... 4 Gymnastiek en spel en beweging... 4 Vakanties en vrije dagen... 4 SCHOOLSE ZAKEN... 5 Visie op zorg... 5 Extra verlof... 6 Invallers... 6 Noodbel... 6 Wet Bescherming Persoonsgegevens... 6 Naar school komen en afhalen... 7 Fietsen... 7 Huiswerk... 7 Foto s... 7 Snoep op school... 7 Verjaardagen... 8 Gevonden voorwerpen... 8 Zoekgeraakte/beschadigde schoolmaterialen... 8 OUDERCONTACTEN... 9 Informatie-avond... 9 Leerlingenwerkjes... 9 Ouderavonden... 9 Gesprekken voor de instromers:... 9 Persoonlijk contact... 9 Informatievoorziening gescheiden ouders... 9 Medezeggenschapsraad Ouderraad Ouderbijdrage Ouderhulpboekje BUITENSCHOOLSE OPVANG Dynamiek Samenspel Tussenschoolse opvang GEZONDHEID Hoofdluis Jeugdgezondheidszorg Logopedie UITSTROOM LEERLINGEN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Uitstroom leerlingen basisschool Onder de Linde vanaf schooljaar 2008/ VERZEKERING / KLACHTENREGELING Schoolongevallen- en WA-verzekering Klachtenregeling De externe vertrouwenspersonen Klachten bij de Inspectie... 15

3 VOORWOORD Geachte ouder/verzorger, Hierbij bieden wij u aan het informatieboekje van basisschool Onder de Linde voor het schooljaar Onder de Linde is een katholieke basisschool, die open staat voor alle gezindtes en mensen met verschillende levensbeschouwelijke opvattingen. Het is de enige school in het dorp Hegelsom en maakt samen met nog 21 andere scholen deel uit van Dynamiek Scholengroep. Met dit boekje willen we u een handzaam document overhandigen waarin u de weg vindt naar de belangrijkste zaken rondom Onder de Linde, de school waar uw kinderen een tweede thuis vinden! Wilt u de complete teksten inzien van de officiële stukken zoals de schoolgids en het schoolplan dan verwijzen we u naar onze website: Team en geledingen Basisschool Onder de Linde - 1 -

4 ADRESSEN Basisschool Onder de Linde Pastoor Debijestraat AG Hegelsom Website: Personeelsleden Naam Adres Woonplaats Werkt in / als Mai van der Beele Blaktweg NG Melderslo Groep 7 + groep 8 Veronic Bouten Laagriebroekseweg ET Leunen Groep 3 Diana Coppus-Zanders Bakhuuske HD Hegelsom Begeleiding -leerlingen Peggy Brummans Pastpaedje BD Meyel Groep 0-1-2B Daniëlle Douven Van Douverenstr JJ Horst Groep 0-1-2A Nicole van Deurssen Fort st. Michielstraat 5B 5922 XC Venlo-blerick Groep 4/5 Nina van Enckevort Hoofdstraat EZ Horst Groep 0-1-2A Marly Fleuren Dorperdijk PV Sevenum Ondersteuning directie Ilona Gubbels De Braak BA Hegelsom Groep 8 Ton Hendriks Crommentuijnstraat NM Meterik directeur Elly Langenkamp Past. Schaetsegestr CC Velden Groep 4/5 Marijke Leurs Beukenstraat KG Tegelen Intern begeleiding Els Rongen V Goghstraat AP Horst Groep 7 Hans Sax Leemkampstraat VH Venlo Groep 4/5 José Thielen-Willems Snellenstraat AX Hegelsom Groep 5/6 Petra Thijssen St.Josephstraat GL Horst Groep 1/2 B en groep 6 Andrea Verbugt-Maas Keizerbosstraat CM Helden Groep 5/6 Harrie van Wegberg Schansmeesterlaan EJ Weert ICT Ondersteunend personeel Henk Cleven Van Myrlaerstraat BN Meerlo Conciërge Lilian Kempen- Schouenberg Schiksedijk PC America Logopediste Truus Koenen Spoorweg NJ Hegelsom Interieurverzorgster Mariëtte van de Meer Kranestraat GZ Horst RT-werkzaamheden Thea Wijnen De Kuiper AL Sevenum Administratie Dynamiek scholengroep Bereikbaarheid College van Bestuur, waarvan de heer Jan Jenneskens voorzitter is: Dynamiek Scholengroep, Bezoekadres: Expeditiestraat 3A, 5961 PX Horst Postadres: Postbus 6162, 5960 AD Horst

5 Website: Inspectie Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) - 3 -

6 SCHOOLTIJDEN Schooltijden maandag uur uur dinsdag uur uur woensdag uur donderdag uur uur vrijdag uur uur Groep 0 t/m 4 heeft n.m. vrij Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op tijd aanwezig zijn. Bij ziekte e.d. vragen we u zo spoedig mogelijk de leerkracht te berichten. Bij geen bericht van uw kant informeert de leerkracht of directeur via een telefoontje waarom uw kind afwezig is. Pauzes De ochtendpauze is van uur. De kinderen gaan dan buiten spelen en krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente van school. Dit is tot februari. Daarnaast het verzoek om de kinderen fruit of groente mee te geven naar school Bij slecht weer blijven we binnen. De kinderen mogen gerust iets meenemen, waarmee ze tijdens de pauze kunnen spelen. s Middags mogen de kinderen geen etenswaar meer mee naar school nemen. Gymnastiek en spel en beweging Groepen 0/1/2: De kinderen van leerjaar 0, 1 en 2 krijgen spel en beweging in de speelzaal en/of buiten op de speelplaats. Ze spelen minimaal eenmaal per dag binnen of buiten. U dient zelf voor een gymzak te zorgen waarin de kinderen hun gymschoenen doen; deze mogen geen plastic gladde of zwarte zolen hebben. Zowel gymzak als schoenen moeten voorzien zijn van naam. Groepen 3-8: De kinderen van leerjaar 3 t/m 8 gaan tweemaal per week naar de gymzaal: Groep Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag uur uur 4/ uur uur 5/ uur uur uur uur uur uur De kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten voor de gymlessen de volgende sportkleding meenemen: sportbroekje en T-shirt/gympak en gymschoenen. Graag alles in een daarvoor bestemde tas/rugzak. De kinderen zijn verplicht om zich te douchen of te verfrissen, dus ook een handdoek is nodig. Wilt u via een briefje of per telefoon aan de leerkracht doorgeven als uw kind niet mee kan gymen. Vakanties en vrije dagen Eerste schooldag Herfstvakantie t/m Sinterklaas 6 december Kerstvakantie t/m vakantie begint om uur Carnavalsvakantie t/m Paasvakantie Meivakantie t/m Incl Koninginnedag en bevrijdingsdag Hemelvaart t/m Pinksteren Kermismaandag Zomervakantie t/m vakantie begint om uur Studiedagen

7 SCHOOLSE ZAKEN Visie op zorg Leerlingen Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden. We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. De aandacht voor het individuele kind willen we optimaliseren door steeds meer aan de hand van groepsplannen te werken. Wij houden zoveel mogelijk rekening met alle kinderen op school en wij leren de kinderen dat ook te doen. Respect voor anderen hebben, accepteren dat iemand anders is, vinden we heel belangrijk. Zo bereiken we dat kinderen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en dat ze met plezier naar school komen. Daarnaast willen we dat de kinderen zo effectief mogelijk leren, daarom staat de betrokkenheid van kinderen hoog in ons vaandel. Immers, als je lekker in je vel zit en ergens écht iets van wilt weten, leer je graag meer. Onderwijs Vanuit basisontwikkeling en adaptief onderwijs in groep 0 t/m 8 werken we aan een doorgaande ontwikkelingslijn. We stemmen ons onderwijs zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeften van leerlingen en houden kinderen zoveel mogelijk in de eigen groep, waar ze worden begeleid door de eigen leerkracht. Om dit te bewerkstelligen: houden we in de gaten of kinderen lekker in hun vel zitten. Dit doen we incidenteel; d.m.v. observaties en gesprekken. En structureel; twee keer per jaar, gebruiken we hiervoor het signaleringsinstrument Scol. Hiermee volgen we de sociale competenties van onze leerlingen systematisch. Tijdens de 15-minuten gesprekken in november gaan we hierover met de ouders in gesprek m.b.v. een kijkwijzer. werken we met het directe instructie model. Hierbij houden we rekening met drie verschillende niveaus. Kinderen die extra hulp nodig hebben, gemiddelde leerlingen en sterke leerlingen. De kinderen die extra hulp nodig hebben kunnen hierdoor rekenen op extra uitleg van de leerstof. houden we de leerresultaten goed in de gaten. We nemen methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen systematisch af. Hierdoor kunnen we vroegtijdig signaleren of er hulp nodig is. Wanneer er hulp nodig blijkt, wordt er een plan van aanpak gemaakt. We werken niet alleen met plannen op het gebied van leren maar ook op het sociale gebied/werkhouding. Deze plannen worden met de ouders besproken. observeren we de kinderen in de onze groep, de onderbouw gebruikt hiervoor KIJK! de midden en bovenbouw observeert werkhouding, taakgerichtheid, en zelfstandigheid. Om ervoor te zorgen dat een leerkracht tijd heeft om bezig te zijn met zorg leren we de kinderen coöperatieve werkvormen en werken we met een weektaak / werkjes van de week. Leerkrachten kunnen ondersteuning verwachten van de intern begeleider. Omgeving Wij vinden het belangrijk om de organisatie van onze school duidelijk te houden. Vanuit BAS (Bouwen aan een Adaptieve School) hebben we daarom een doorgaande lijn gemaakt m.b.t. regels en afspraken op onze school. We streven naar een goede wisselwerking tussen ouders en leerkrachten. Dit zien wij als een belangrijke voorwaarde om tot een goede begeleiding van kinderen te komen. Ouders hebben structureel contact met de leerkracht van hun kind. Wij houden ouders goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind. De groepsleerkracht is hier verantwoordelijk voor. Daarnaast krijgen we steeds meer te maken met hulpinstanties die ons adviseren over het begeleiden van kinderen. Wij streven naar een goede samenwerking tussen onze school en die hulpinstanties. Het eerste contact met de hulpinstanties verloopt via de intern begeleider

8 Extra verlof Vakantieverlof buiten de schoolvakanties om is niet mogelijk. Wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van ouders slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan de directeur van de school voor ten hoogste 10 schooldagen toestemming geven voor (extra) vakantieverlof. De leerplichtwet stelt echter beperkingen. Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. Het verlof kan slechts één keer voor niet meer dan 10 schooldagen per schooljaar worden verleend. Een splitsing naar bijvoorbeeld tweemaal een verlof van één week is niet toegestaan. De directeur mag slechts voor gewichtige omstandigheden verlof geven. Hierbij dient u te denken aan huwelijk, begrafenis etc. Extra verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Aanvraagformulieren kunt u vinden in het ouderhoekje. Invallers Als wij invallers nodig hebben, doen we een beroep op de leerkrachten uit de vervangerspool. Het liefst werken we met vaste vervangers, maar dat is niet altijd mogelijk. De eerste dag wordt er altijd vervangen. Mochten we de tweede dag geen vervanging kunnen krijgen, dan hebben de kinderen van die groep vrij. Een groep krijgt nooit meer dan één dag vrij. Als er meer dagen vervanging nodig is en deze is niet te krijgen, dan wisselen de leerkrachten van groep en krijgt steeds een andere groep een dag vrij. Nascholing van leraren Regelmatig volgen leraren lang- of kortlopende cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen. Deze cursussen vinden meestal in de avonduren of op woensdagmiddag plaats. Soms worden cursussen door leerkrachten onder schooltijd gevolgd. Ook vinden er op school studie(mid)dagen en plaats. Aan deze bijeenkomsten, met als doel verbetering van het onderwijs, doet het hele team mee. Noodbel Van ieder kind hebben wij digitaal een Noodbel met daarin belangrijke gegevens en telefoonnummers waarop in geval van nood ouders-verzorgers snel bereikbaar zijn. Als u voor het eerst een kind bij ons op school heeft, wordt u gevraagd de Noodbel digitaal aan te leveren. Mochten gegevens wijzigen, dan moet u dit doorgeven aan meester Ton zodat de Noodbel aangepast kan worden. Wet Bescherming Persoonsgegevens De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heeft alles te maken met zorgvuldig omgaan met gegevens en met privacy van medewerkers, kinderen en ouders. Op grond van de WBP zijn scholen verplicht ouders te informeren en uit te leggen welke gegevens van hun kind gebruikt worden en aan wie de school wanneer welke gegevens wil verstrekken en met welk doel. Eén van de punten die de Wet op het Primair Onderwijs voorschrijft is het feit dat iedere basisschool een afschrift van het onderwijskundig rapport aan de ouders van een leerling verstrekt. Basisscholen zijn verplicht een dergelijk rapport op te stellen wanneer een kind de basisschool verlaat door verhuizing of plaatsing naar speciaal onderwijs.. In het rapport mogen echter niet meer gegevens dan noodzakelijk is, worden opgenomen. Dit onderwijskundig rapport wordt vervolgens doorgestuurd naar de vervolgschool

9 Naar school komen en afhalen Wilt u uw kind a.u.b. afhalen aan de ingang van de speelplaats of bij de fietsenstalling. Dit geldt niet voor ouders die kinderen komen halen en brengen voor de opvang, met hen is de afspraak dat zij altijd hun kinderen binnen ophalen. Bij slecht weer (regen e.d.) kunt u gerust uw kind in de school komen afhalen. Wij vragen u dringend om bij het brengen en afhalen de auto te parkeren in een van de parkeervakken, en niet op de straat. Dit maakt het voor de kinderen en het doorgaand verkeer overzichtelijker. Voor de school is een Kiss en Ride zone. De parkeerstrook voor de school mag dan ook alleen nog maar gebruikt worden om de kinderen in- en uit te laten stappen. Het idee van Kiss & Ride werkt alleen onder de volgende voorwaarden: De kinderen moeten aan de kant van de school kunnen in- en uitstappen De ouders die de Kiss & Ride strook gebruiken, moeten ook echt direct doorrijden De ouders die even naar binnen moeten, parkeren hun auto voor zaal Debije aan de overkant van de straat of achter de gymzaal. Fietsen Alle kinderen komen in principe te voet naar school en niet met de fiets. De fietsenstalling heeft maar een beperkt aantal plaatsen. Alleen kinderen die buiten de bebouwde kom wonen, mogen met de fiets. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun fiets; dus ook voor het op slot zetten. De kinderen van groep 1 t/m 5 moeten het sleuteltje aan een duidelijk herkenbare sleutelhanger in het sleutelbakje doen, dat in de klas aanwezig is. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 moeten het sleuteltje bij zich houden. Als een groep met de fiets op excursie of naar een voorstelling gaat, verwachten wij dat uw kind een fiets bij zich heeft, die aan de wettelijke eisen voldoet. Op de speelplaats is het verboden voor fietsen. Huiswerk Op onze school krijgen de kinderen te maken met opdrachten, taken, spreekbeurten, werkstukjes, e.d. Activiteiten die mogelijk tijdens schooluren gestart worden, maar waaraan ook thuis aandacht kan/moet worden besteed. Thuisopdrachten zijn in groep 1 t/m 6 veelal incidenteel en individueel gericht. Vanaf groep 7 starten we met meer huiswerk per week, met name taal en rekenen. Het is de bedoeling dat de kinderen dan ook leren het huiswerk te plannen, goed te verzorgen en zelfstandig te werken. Foto s Een keer per jaar worden er foto s gemaakt door een schoolfotograaf. Dit vindt meestal eind september plaats. Op die dag worden er groepsfoto s, individuele foto s en foto s van broertjes en zusjes gemaakt. Verder kunt u jaarlijks een DVD bestellen met daarop allerelei foto s die gemaakt zijn tijdens diverse vieringen en activiteiten. Snoep op school Al jarenlang is het een goede gewoonte dat er op school weinig gesnoept wordt. Dit in verband met de gezondheid en de zorg voor een goed gebit. Alleen bij bepaalde feestjes en activiteiten wordt er door de school nog getrakteerd. Wanneer dat is staat beschreven in ons snoepbeleid. In het belang van uw kind verzoeken wij u dringend om geen snoep mee naar school te geven

10 De afspraken hierover gelden voor het gehele kindcentrum. Verjaardagen Uiteraard vieren we de verjaardagen van de kinderen, het beleid van de school is om niet te trakteren bij kinderverjaardagen. De verjaardag van de kleuters wordt uitgebreid gevierd; we zorgen voor een echte feestdag (kroon, zingen enz.) en de kinderen krijgen een klein presentje. Ook de leerkracht viert zijn/haar verjaardag. Voor de groep wordt een aantal leuke, feestelijke activiteiten georganiseerd. Het is niet de bedoeling dat de kinderen voor de jarige leerkracht een cadeautje kopen. Als ze heel graag iets willen geven, mogen ze een zelf gemaakt presentje meebrengen. Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen worden op school verzameld in een grote kist. Deze staat in het halletje bij de ingang van groep 3 t/m 8. Is uw kind iets kwijt, laat het dan daarin zoeken of kom gerust zelf kijken. Na een bepaalde tijd ruimen wij de spullen op. Voor kleinere spullen (sleuteltjes, horloges, ringen enz.) kunt u terecht bij de directeur. Het is verstandig "losse" kleding en materialen te voorzien van naam. Hierbij denken wij aan: regenjas, handschoenen, sjaal, broodtrommel enz. Zoekgeraakte/beschadigde schoolmaterialen Bij zoekraken of beschadigen van schoolmaterialen moeten de kosten door de leerlingen vergoed worden. Er mogen geen vervangende materialen van thuis worden meegebracht, behalve een etui. Bij vergoeding hanteren we de volgende prijzen: schaar 3,-- potlood 0,30 gum 0,30 balpen 0,30 liniaal 0,50 multoklapper 3,-- lijmpot 2,-- vulpen 6,

11 OUDERCONTACTEN Informatie-avond Aan het begin van elk schooljaar wordt er door elke groepsleerkracht een algemene informatie- avond georganiseerd. Tijdens deze avond zal de leerkracht enkele algemene zaken aan de orde stellen en methodes en werkwijzen bespreken van de betreffende leerjaren. Deze avond kan tevens dienen als eerste kennismaking met de leerkracht. Leerlingenwerkjes We geven de kinderen regelmatig gemaakte werkjes mee naar huis. Voor u een uitstekende gelegenheid om samen met uw kind de school te bespreken. Ouderavonden Jaarlijks zijn er enkele oudergesprekken. In het eerste gesprek, begin november, wordt er vooral gesproken over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw. Zit het lekker in zijn vel, heeft het vriendjes of vriendinnetjes, hoe is de omgang met de leerkracht etc. Tijdens het tweede gesprek, begin februari, worden de leerprestaties en het eerste rapport besproken. Kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen dit rapport eind janauri. Voor de kleutergroepen wordt KIJK ingevuld om de ontwikkeling van de kinderen vast te leggen. Zowel het eerste als het tweede gesprek worden voor alle groepen ingepland. In juni is er nog een mogelijkheid voor een derde gesprek. Dan kan er nog gesproken worden over het tweede rapport en voor de kinderen in groep 6 over de resultaten van de Entreetoets. Voor groep 8 zijn er dan geen gesprekken meer. Begin maart zijn er voor de kinderen van groep 8 wel de adviesgesprekken. Gesprekken voor de instromers: Ongeveer vier weken voordat een instromer naar school komt, hebben de ouders/verzorgers met de leerkracht van de groep een intakegesprek. De ouders/verzorgers waarvan hun kind meteen ná de zomervakantie naar school komt, krijgen nog vóór de zomervakantie een gesprek. Wanneer nieuwe kinderen ongeveer 6 weken op school zitten vindt er een gewenningsgesprek plaats. Persoonlijk contact De school stelt persoonlijk contact zeer op prijs. Bent u van mening dat het niet goed gaat met uw kind, of is er iets gebeurd waarover u vragen heeft, komt u dan gerust naar school. De leerkrachten zijn graag bereid u te woord te staan en zonodig samen naar een oplossing te zoeken. Van onze kant zullen wij u zo nodig ook tussentijds uitnodigen om zaken betreffende uw kind te bespreken. Dit kan een gesprek zijn tussen ouders, leerkracht en/of interne begeleider. Vriendelijk verzoek Wij verzoeken u bij bezoek aan de school, anders dan halen en brengen, geen jongere kinderen mee te nemen. Bijvoorbeeld bij de kijkmorgen, vijftienminutengesprekken of besprekingen. Informatievoorziening gescheiden ouders - 9 -

12 Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, kan het voor de school moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen. De wet biedt hierin echter een duidelijke richtlijn. De school is verplicht beide ouders te informeren; dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast heeft recht op informatie. Alleen in geval van zeer zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden afgeweken. Vanwege onze neutrale positie hebben wij ervoor gekozen beide ouders op een gelijke wijze te informeren. Medezeggenschapsraad Ook binnen het onderwijs kennen we de medezeggenschapsraad. Ouders en personeel hebben hiermee de kans invloed uit te oefenen en adviezen te geven betreffende een aantal zaken zoals: schoolorganisatie, besteding middelen, toelatingsbeleid, vakantieregeling, zorg voor veiligheid en gezondheid etc. Het aantal mr-leden moet uit minimaal vier personen bestaan, waarbij het aantal ouders en personeelsleden gelijk moet zijn. Basisschool Onder de Linde heeft zes mr-leden: namens de ouders: namens het team: Joyce van Biljouw Veronic Bouten Ester Stappers Nicole van Deurssen-Hovens Stan Timmermans Els Rongen De samenstelling van de MR is ook te vinden op het informatiebord tegenover de kamer van de directeur. De vergaderingen van de mr zijn openbaar. De data staan vermeld op de schoolkalender en worden vermeld in het Lindeblad. U bent altijd van harte welkom! Ouderraad Alle ouders van wie een of meer kinderen onderwijs volgen aan onze school, zijn automatisch lid van de oudervereniging van onze school. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Onze ouderraad bestaat uit maximaal 13 leden, die worden gekozen voor een periode van drie jaar. Ouders kunnen gekozen of herkozen worden zolang ze een kind hebben op onze school. De samenstelling van de ouderraad is ook te vinden op het informatiebord tegenover de kamer van de directeur. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. De data staan vermeld op de schoolkalender en worden vermeld in het Lindeblad. U bent altijd van harte welkom! Raadpleeg de schoolgids voor meer informatie over de activiteiten en doelstellingen van de ouderraad. Overzicht leden van de ouderraad Leon Pouwels, voorzitter Bakhuuske HD Hegelsom Rogier Hesen, penningmeester Michelslaan HC Hegelsom Cindy Tielen, secretaris t Stepke HE Hegelsom Bonnie Knops Bakhuuske HD Hegelsom Dorris Arts Pastoorsveld DT Horst Wilma Willems Bemmelstraat HM Horst Petrie Raedts Kruisstraat AL Hegelsom José van der Sterren Heijnenstraat NK Hegelsom Janine Verbruggen Bosstraat NZ Hegelsom Wendy Verheijen Kruisstraat AL Hegelsom Antál Versteegen Campsveld DS Horst Lucia Stoks De Braak 9a 5963 BA Hegelsom De taakverdeling van de leden van de ouderraad vindt u op de website van de school. Ouderbijdrage

13 De ouderraad organiseert samen met school verschillende activiteiten, zoals sinterklaas, carnaval, spellendag e.d. Om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren, vraagt de ouderraad aan alle ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is in ,00 per kind. In januari/februari ontvangt u als ouder/verzorger een machtiging van de penningmeester om de bijdrage te betalen. Wij wijzen u erop dat we zonder deze bijdrage geen extra activiteiten kunnen organiseren voor alle kinderen. Ouderhulpboekje Zonder de hulp van ouders zou een aantal activiteiten niet uitvoerbaar zijn. Aan het begin van het schooljaar worden via het ouderhulpboekje ouders gevraagd die graag willen meehelpen bij activiteiten zoals Kerstmis, carnaval, Pasen, spellendag etc

14 BUITENSCHOOLSE OPVANG Dynamiek Samenspel In toenemende mate hebben ouders behoefte aan adequate opvang voor hun kinderen. Dat past in de ontwikkeling van Dynamiek Scholengroep en Dynamiek Samenspel die zich richten op de ontwikkeling van integrale kindcentra in elke kern of wijk. Zo n integraal kindcentrum is een voorziening waar onderwijs, ontwikkelingsgericht werken en opvang in een doorgaande pedagogische lijn wordt aangeboden. In juli 2011 is kindcentrum Onder de Linde officieel geopend. Opvang is mogelijk op alle dagen, behalve op woensdag, van 7.30 uur tot uur voor alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13jaar. Op vindt u meer informatie over het het Kindcentrum Onder de Linde. Ook kunt u contact opnemen met Jacqueline Versleijen van Dynamiek Samenspel, tel of mailen naar: Tussenschoolse opvang Binnen onze school kunnen kinderen overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur. Aanmelden van overblijfkinderen geschiedt vóór 9.00 uur bij Lucia Stoks, overblijfcoördinator, tel Overblijven is alleen mogelijk als de ouders een aanmeldformulier ingevuld en ondertekend hebben. Zonder dit formulier is overblijven niet mogelijk. Afmelden van de kinderen is verplicht. Worden eenmaal aangemelde kinderen niet (bij de coördinator) afgemeld, dan zullen de kosten van het overblijven in rekening worden gebracht. De kosten van het overblijven bedragen 1,75 per kind per dag. Voor lunchpakket, drinken en eventueel spelmateriaal zorgt ieder kind zelf. De overblijfkinderen zijn verzekerd via de school. Door ondertekening van het aanmeldformulier machtigt u de Stichting Overblijven Onder de Linde om het verschuldigde bedrag voor het overblijven, telkens achteraf per maand, door middel van middels een automatische incasso te verrekenen. Op dit moment hebben we acht vaste overblijfkrachten. Maar gezien het grote aantal leerlingen dat gebruik maakt van het overblijven zijn we soms genoodzaakt de hulp van ouders in te roepen die ons kunnen ondersteunen. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of, en zo ja, op welke dag van de week u eventueel beschikbaar bent. Natuurlijk kunt u in dat geval uw kinderen meebrengen en zijn hieraan geen kosten verbonden. Bovendien ontvangt u de vergoeding die onze vaste overblijfkrachten ook ontvangen. U vindt het aanmeldformulier en het document regels en afspraken ook terug op onze site ( onder het tabblad schooldocumenten

15 GEZONDHEID Hoofdluis Op onze school worden de kinderen geregeld op hoofdluis gecontroleerd door de luizenscreeners. Er zijn altijd controles na vakanties die een week of langer duren. De data staan op de kalender. Ook worden de kinderen gecontroleerd als er een melding van hoofdluis is. Wanneer u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u dit dan direct melden op school. U kunt dit doen bij de leerkracht van uw zoon of dochter of bij de directeur. Zij geven het door aan een van de twee contactpersonen. Bij vragen kunt u gerust bellen naar een van de volgende contactpersonen: Juffrouw José Dorris Arts Lucia Stoks Jeugdgezondheidszorg Via de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord vinden de volgende onderzoeken plaats: Een gezondheidsonderzoek in groep 2 Een logopedische screening in groep 2 Een DTP en BMR vaccinatie op negenjarige leeftijd Een gezondheidsonderzoek in groep 8 Een HPV-vaccinatie voor alle meisjes vanaf hun twaalfde verjaardag Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website van de GGD: of van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur bij de JGZ telefoniste: Logopedie Het doel van de logopedie op scholen is dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen in spraak, taal, adem-/stemgebruik en/of het horen. Belangrijk daarbij is een tijdige opsporing van problemen. Daarom worden kleuters op 5-jarige leeftijd onderzocht op hun uitspraak, de taalontwikkeling, het stemgebruik en het mondgedrag. Op verzoek van ouders/verzorgers of leerkrachten kunnen leerlingen aangemeld worden voor een nader logopedisch onderzoek. De screening of het nader onderzoek kan aanleiding zijn tot: een adviesgesprek een controle een advies tot verwijzing via de huisarts voor behandeling bij een vrij gevestigd logopedist of een advies tot verwijzing voor onderzoek bij o.a. de jeugdarts. De logopedie op onze school wordt verzorgd door Lilian Kempen. Op vrijdag heeft ze telefonisch spreekuur van tot uur. U kunt haar bereiken onder nummer: of mailen:

16 UITSTROOM LEERLINGEN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Om u als ouder/verzorger een beeld te geven over de resultaten van ons onderwijs vindt u in onderstaande schema s de uitslagen van de Eindtoets Cito-basisonderwijs en de uitstroom van onze schoolverlaters gedurende de laatste 5 jaren. De schaal van de Cito-score loopt van 500 tot 550. De landelijke score geeft het gemiddelde van alle deelnemende scholen aan. Dezelfde schoolscore geeft het gemiddelde aan van alle scholen die met onze school vergelijkbaar zijn (eenzelfde leerlingbevolking). Schooljaar: Onder de Linde 539,6 538,5 535, Landelijke schoolscore is: 535,5 535,2 535, Dezelfde schoolscore: 537,3 536,1 533, Uitstroom leerlingen basisschool Onder de Linde vanaf schooljaar 2008/2009. Schooljaar: Aantal schoolverlaters: VMBO-L 10% 15,6% 4,3% 4.2% VMBO-B 0% 12,5% 8,6% 13.2% 8.3% VMBO-T/K 45% 12,5% 34,8% 34.7% 58.3% HAVO (T) 10% 15,6% 13,2% 17.4% 4.2% HAVO/VWO 35% 43,8 39,1% 34.7% 25% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% VMBO-L VMBO-B VMBO-T HAVO-T HAVO VWO = leerwegondersteunend = beroepsgerichte opleiding = theoretische leerweg = na een jaar gaan de kinderen naar het VMBO of naar de HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

17 VERZEKERING / KLACHTENREGELING Schoolongevallen- en WA-verzekering Dynamiek Scholengroep heeft een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid afgesloten. Deze geldt voor alle medewerkers, stagiaires, gastleerlingen en vrijwilligers. Ook alle ouderverenigingen en de stichtingen overblijven vallen onder deze W.A.-verzekering. Ook heeft Dynamiek Scholengroep een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering tijdens dienstritten afgesloten. Deze verzekering dekt de schade die de werknemers (en ouders, stagiaires, vrijwilligers enz.) kunnen lijden, doordat ze tijdens dienstritten betrokken raken bij een ongeval. Het betreft alleen die schade, die niet door de eigen verzekering wordt betaald. Voor alle kinderen heeft het bestuur een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering dekt in het bijzonder lichamelijke schade en bijvoorbeeld NIET een kapotte jas of fiets. Vergoeding van geneeskundige behandeling vindt plaats wanneer medische kosten niet door een andere verzekering worden gedekt. Lees dus ook de polis van uw ziektekostenverzekering! Klachtenregeling Bij wie kunt u terecht met uw klachten? De interne contactpersoon De interne vertrouwenspersoon voor leerkrachten, leerlingen en ouders van basisschool Onder de Linde is Peggy Brummans-van Deursen ( / Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen bij Peggy een vertrouwelijk gesprek aanvragen. Doel is de zorgen/emoties/gevoelens te delen. Zij luistert naar uw probleem en overlegt met u over de verdere handelwijze. De externe vertrouwenspersonen Hier kunt u vooral terecht als u advies wenst inzake klachten over machtsmisbruik. Deze vertrouwenspersonen praten met u over de klacht en bespreken welke stappen wenselijk of noodzakelijk zijn. U beslist uiteindelijk zelf over de stappen die u wenst te nemen. De functie van externe vertrouwenspersoon voor de scholen binnen Dynamiek Scholengroep wordt ingevuld door: Mevrouw José Hoebers, Reysenbeckstraat 22, 5963 AZ Hegelsom, GGD Limburg Noord, Postbus 1150, 5900 BD Venlo. De werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon bij de GGD worden uitgevoerd door een functionaris van de afdeling Jeugdgezondheidszorg, bereikbaar via (secretariaat JGZ, vragen naar de externe vertrouwenspersoon). De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Ook wordt nagegaan of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Is dit het geval dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Indien dit wenselijk/noodzakelijk wordt geacht, wordt de klager verwezen naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Klachten bij de Inspectie Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, zoals pesterijen, signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) Mocht u hier meer informatie over willen dan kunt u terecht op onze site

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATUMS. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar

BELANGRIJKE DATUMS. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar Basisschool Bleijerheide. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! BELANGRIJKE DATUMS 27 juni: Schoolverlatersavond 28 juni: Rapporten 29 juni: Huwelijk juffrouw Veronique 29 juni: Vrij groep 1 t/m 8 13 augustus: Eerste

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

BESTE OUDERS, SCHOOLTIJDEN

BESTE OUDERS, SCHOOLTIJDEN Welkom BESTE OUDERS, Wij willen u nogmaals heel hartelijk welkom heten op Daltonschool Het Lover! In dit boekje vindt u vooral informatie over de praktische zaken waar u als ouder mee te maken krijgt en

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van overblijvers.

Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Hierbij ontvangt u een aanmeldformulier + machtiging voor het overblijven met een pasje. De aanmelding geldt gedurende alle jaren dat uw kind(eren) op school zit.(ten)

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang)

Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Schooljaar 2014/2015 Kindercentrum Dikkertje Dap BSO t Speelveld Haarsteegsestraat 14-14a Sportpark Haarsteeg 5254 JR Haarsteeg Priemsteeg Tel:073-5112179 Tel:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Prak sche punten Aanmelding en toela ng Als kinderen de lee ijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze we elijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplich g. Aanmelding

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Praktische informatiegids

Praktische informatiegids Schooljaar 2016-2017 Praktische informatiegids De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit schooljaar. Een school met oog voor kinderen. Basisschool Oventje

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl Betreft: aanmelding nieuwe leerling Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u ons aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL t Palet 2012-2013 locatie: Zandweg-Oostwaard.

OPENBARE BASISSCHOOL t Palet 2012-2013 locatie: Zandweg-Oostwaard. OPENBARE BASISSCHOOL t Palet 2012-2013 locatie: Zandweg-Oostwaard. 1. Schoolregels 2. Gymnastiekrooster 3. Ouderraad 4. Ouderparticipatie 5. Oud-papierregeling 6. Informatieborden/schermen. 7. Overblijven

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

De Muldersteeg. Informatiekalender 2015-2016

De Muldersteeg. Informatiekalender 2015-2016 De Muldersteeg Informatiekalender 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de informatiekalender voor het schooljaar 2015-2016 In deze kalender vindt u veel informatie. Het betreft algemene en

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

De verkorte schoolgids

De verkorte schoolgids De verkorte schoolgids 2016-2017 De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit schooljaar. Basisschool De vier Heemskinderen Rondestraat 31 5371 LB Deursen 0486-411521

Nadere informatie

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar 2015-2016 Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht - T: 0297-281275 www.obs-molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297-281275 Natuurlijk

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG OP CBS De Rank 1 Informatiegids Tussenschoolse Opvang voor ouders van leerlingen van CBS de Rank Koudekerk aan den Rijn Aanmelden/afmelden Dagelijks voor 08.30 uur s morgens Via e-mail

Nadere informatie

groep 8 Informatie brochure

groep 8 Informatie brochure groep 8 Informatie brochure 2016-2017 Mogen wij ons even voorstellen? Algemene informatie Belangrijke data Adviesgesprekken De centrale eindtoets Structuur van het v.o. Overzicht open dagen/avonden Toelating

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Vlindernieuws. Vuurvlinder locatie Noord: Vuurvlinder locatie West:

Vlindernieuws. Vuurvlinder locatie Noord: Vuurvlinder locatie West: Vlindernieuws Belangrijke data 18 december kerstdiner 18 december kerstviering Salvatorkerk Vuurvlinder locatie noord 19 december kerstviering Salvatorkerk Vuurvlinder locatie west 22 t/m 2 januari: kerstvakantie

Nadere informatie

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO Jaargang 22, Maand: December 2015 Basisschool De Schare INFO Met de maand december voor de deur, staan we ook voor de wintermaand met alle feestdagen. Naast het gewone programma, is er tijd voor het feest

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2013

NIEUWSBRIEF Juni 2013 St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 e-mail: aloysius@mijnplein.nl Van Samen Spelen tot Kennis Delen NIEUWSBRIEF Juni 2013 Koningsspelen Door de vele regen konden we niet naar buiten

Nadere informatie

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Ten Harmsen v.d. Beekpad 6 1336 BK Almere 036-5451462 Website: www.de-klimop.nl E-mail: dir.klimopbuiten@prisma-almere.nl Agenda januari 2015: Maandag 5 januari

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht Agenda: Vrijdag 1 juli - Troubadour nr. 8 verschijnt Maandag 4 juli - Juf Bianca en juf Neline vieren verjaardag in groep 4/5 Dinsdag 5 juli - Juf Marjan viert verjaardag

Nadere informatie

Klachtenformulier Spectrum-SPCO

Klachtenformulier Spectrum-SPCO Klachtenformulier Klachtenformulier Spectrum-SPCO REGIE Aangezien niemand bij het hele traject is betrokken vanuit de school wordt het formulier door de contactpersoon doorgegeven aan de directeur. Naam

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465 Beste ouders, De school maakt sinds februari 2009 gebruik van het nieuwe betalingssysteem voor de Tussen de Middag Opvang The Nanny. Dit verloopt tot nu toe goed. Vanaf het nieuwe schooljaar 2010 is er

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September 2016

Nieuwsbrief. September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Start schooljaar Na een mooie zomervakantie mogen we weer beginnen op school. De kinderen zijn weer vol frisse moed aan het werk gegaan in de klas. De juffen en meesters hebben

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

9 De regeling schooltijden en vakantiedagen

9 De regeling schooltijden en vakantiedagen 9 De regeling schooltijden en vakantiedagen De leerplicht in ons land gaat in bij 5 jaar, te beginnen op de eerste schooldag van de maand waarin het kind 5 jaar wordt. Dit betekent dus dat de leerlingen

Nadere informatie