Dertigers in de kerk Dertigers en hun plaats in de kerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dertigers in de kerk Dertigers en hun plaats in de kerk"

Transcriptie

1 Dertigers in de kerk Dertigers en hun plaats in de kerk Marijke Harmanny <31 juli 2012> 1. Spanning tussen dertigers en de andere generaties 2. Dertigers helpen actief te zijn in de kerk 3. Sterke kanten van dertigers in geloof en kerk Bronnen en gespreksvragen copyright 2012 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken

2 pagina 2 v. 11 Dertigers in de kerk Mark en Marloes zijn 34 en 31 jaar oud en hebben een dochter van een jaar oud. Mark werkt bij een bank en heeft net promotie gehad. Marloes werkt drie dagen per week als maatschappelijk werkster en volgt een verdiepende cursus. Al met al hebben ze best een druk leven: werk, studie, ouderschap, sporten met vrienden; de week zit behoorlijk vol. Ook geloof is belangrijk voor Mark en Marloes. Ze genieten ervan om samen bijbel te lezen en te bidden. Ze gaan elke zondag tenminste s morgens naar de kerk. Marloes neemt deel aan een muziekgroep in de kerk. Ze vind het belangrijk om op deze manier de kerk te helpen vernieuwen: samen open over je geloof praten, af en toe moderner muziek spelen tijdens de erediensten. Ze is soms best wel uitgeput haar werk, moederschap en taken in de kerk, het is best veel samen. De kerk is maar moeizaam in beweging te krijgen; maar ze houdt vol. Mark heeft niet zo veel plezier in de kerk. De psalmen en gezangen spreken hem niet zo aan, de preken zijn vaak meer van hetzelfde. Mark voelt zich vaak wat onder druk gezet: mensen proberen hem in een vereniging of in de kerkenraad te krijgen. Hij vindt de sfeer in de kerk wat benauwend. Waarom zou hij daaraan mee doen? Hij heeft het druk genoeg met zijn werk en zijn gezin. Dertigers zoals Mark en Marloes hebben tegenwoordig niet zo n gemakkelijke plek in de gemeente. Dit artikel beschrijft de spanning tussen dertigers en andere generaties. Ook worden er enkele ideeën gegeven hoe je dertigers kunt helpen om actief te zijn en wordt er beschreven waarin dertigers sterk zijn in kerk en geloof. Je kunt het artikel ook gebruiken voor bespreking in een kerkenraad of wijkteam. Aan het einde van het artikel zijn gespreksvragen opgenomen.

3 pagina 3 v. 11 Dertigers in de kerk 1. Spanning tussen dertigers en andere generaties Dertigers in de kerk Een deel van de dertigers haakt af, ziet geen nut meer in de kerk, of gaat naar een andere gemeente. Een ander deel blijft, en probeert van alles te veranderen of als dat niet lukt blijven ze uit trouw, maar zonder met veel plezier naar de kerk te gaan. Het is voor dertigers moeilijk om zich thuis te voelen, en verantwoordelijkheid te nemen in de kerk. Hoe komt dat? Wat maakt dat het voor dertigers in deze tijd moeilijker is hun plek te vinden dan voor voorgaande generaties? Over deze vragen gaat dit artikel. In deze paragraaf wil ik beschrijven welke plaats de dertigers hebben tussen andere generaties. De taak van generaties. Iedere generatie ontwikkelt zich in een bepaalde tijdsgeest. De gebeurtenissen en de tijdsgeest in de eerste vijftien jaar van je leven bepalen in sterke mate hoe je in het leven staat. Elke individu wordt beïnvloed door het gezin en het sociale milieu waar hij uit komt, en ieder heeft ook persoonlijke eigenschappen. Maar de generatie waar hij toe behoort geeft een persoon ook een bepaalde kleur, geeft hem en zijn leeftijdsgenoten een bepaalde eigenheid. Naarmate een generatie volwassen wordt, wil ze deze eigenheid inzetten in de maatschappij. Deze inzet zorgt voor vernieuwing, voor verfrissing van bedrijven, instellingen en organen. Vaak voelt een nieuwe generatie goed aan wat de zwakke kanten zijn van een bestaande cultuur, en wil daar wat aan doen. De inzet van nieuwe generaties maakt dat een bedrijf zich ontwikkelt en in beweging blijft. Het zorgt ervoor dat ontwikkeld wordt wat nodig is: wat past bij de tijd, waar mensen verder mee komen. Als een generatie haar eigenheid niet kan inzetten, kan ze de lust verliezen om mee te doen in de maatschappij. (Aart C. Bontekoning, Het generatieraadsel, ontdek de kracht van generaties, 2010, Amsterdam, Mediawerf, pagina 35-38) Ontwikkeling van dertigers Dertigers - of de praktische generatie - (geboren tussen ) groeiden op in een tijd van stijgende welvaart. Hun ouders, de protestgeneratie ( ), groeide op in meer zorgelijke tijden, maar hun kinderen ontbrak het aan niets. De kinderen konden genoeg te eten krijgen, genoeg speelgoed. Er was genoeg geld voor studiefinanciering, zodat dertigers de studie van hun keuze konden volgen. Zodoende zijn dertigers relatief hoog opgeleid, en stromen ze sneller door naar hogere functies dan oudere generaties. Ze verdienen meer, en kunnen gemakkelijk geld lenen. Dertigers kunnen al jong de auto, de wereldreis en het huis van hun dromen krijgen, al brengt het een deel van hen op den duur in de schulden. Dertigers zijn opgegroeid in welvaart.

4 pagina 4 v. 11 Dertigers in de kerk Tegelijk stellen dertigers keuzes op relatiegebied uit: een vaste relatie, trouwen, een gezin stichten. Dit wordt uitgesmeerd over veel meer jaren dan andere generaties dit deden. Studie en werk krijgen voorrang, trouwen en kinderen krijgen kan altijd nog. Vaak loopt de verantwoordelijkheid van dertigers op het werk voor op hun emotionele volwassenheid. Vroeger was je eerst een tijd leerling of assistent voor je verantwoordelijkheden kreeg in een bedrijf, en pas op latere leeftijd werd je leidinggevende. Door dit hele proces deed je mensenkennis en werkervaring op en leerde je verantwoordelijkheid dragen. Tegenwoordig worden dertigers soms al kort na hun afstuderen leidinggevende, zonder werk- en levenservaring. Dit kan best verwarrend zijn voor henzelf en voor andere generaties. Er wordt dan zelfstandigheid van hen verwacht terwijl zij best onzeker kunnen zijn en behoefte kunnen hebben aan advies en begeleiding. Daardoor kunnen zij vastlopen. Er is zoveel keuze, er kan zo veel, en wat moet eerst? Carrière maken, reizen, een gezin stichten, er goed uit blijven zien, een druk sociaal leven, een nieuwe studie, sporten, de kerk Dertigers willen veel tegelijk en vinden alles belangrijk. De tijdsgeest waar dertigers in opgroeiden heeft hen in sterke mate beïnvloed, maar andere generaties pakken hier ook een en ander van mee. Ook veertigers en vijftigers kunnen moeite hebben met keuzes maken. Zo komen burn-outs in alle generaties voor wanneer mensen hun eigen grenzen niet meer zien, of alle druk niet meer aankunnen. Verschuiving in prioriteiten Voor de protestgeneratie kan het vreemd zijn als dertigers kerk en gezin niet voor laten gaan. De protestgeneratie groeide op met duidelijke prioriteiten en rolpatronen. Kerk en gezin stonden voorop. Moeder zorgde voor huishouden en gezin, soms werkte ze een paar dagdelen buitenshuis. Vader werkte de hele week buitenshuis om zijn gezin te onderhouden. De bijbel nam een belangrijke plaats in. Je las kerkelijke bladen, je deed mee in het verenigingsleven. Vader in de kerkenraad, moeder op de vrouwenvereniging, de kinderen op catechisatie. In de loop van de jaren verminderden deze plichtsgevoelens en natuurlijke prioriteiten. Voor de protestgeneratie was zorg voor gezin en betrokkenheid in kerk en maatschappij belangrijk. Voor de generatie hierna, generatie X ( ), is samenwerking, tolerantie voor elkaar en rekening houden met ieders wensen belangrijk. Dit zie je terug in de kerk: veertigers nemen een minder prominente plaats in dan vijftigers en zestigers, ze overleggen meer, geven meer ruimte voor verschillen en brengen mensen bij elkaar. Voor de pragmatische generatie, de dertigers, wordt het steeds minder normaal om je gezinsleven bovenaan de lijst te zetten. En om actief te zijn in de kerk. Gezin en kerk hebben een concurrentiepositie gekregen ten opzichte van alle andere mogelijkheden die de samenleving biedt. Een oorzaak van deze verminderde betrokkenheid in kerk en gezin, is dat de nadruk meer op het individu komt te liggen, en minder op relatie en gemeenschappen. Als gevolg van welvaart, kun je je leven meer sturen en inrichten naar wat bij jou past. Zelfontplooiing en doen wat je leuk vindt zijn belangrijke waarden. Zo wordt het moeilijk om door te zetten wanneer dingen tegenvallen in werk of gezin. Persoonlijke ontwikkeling is het ultiem

5 pagina 5 v. 11 Dertigers in de kerk goede. Dit botst met de Bijbelse boodschap dat een mens tot zijn recht komt als hij God boven alles liefheeft en zijn naaste als zichzelf. Dertigers minder thuis in de kerk Dertigers hebben dus meer keuzemogelijkheden, ze kunnen gemakkelijk veel bereiken, gezin en kerk geven ze vaak een minder hoge prioriteit. Maar wat dit betekent voor de kerk? Hoe maakt deze ontwikkeling van dertigers dat ze zich minder betrokken voelen in de kerk? Dertigers hebben een druk leven, waar de kerk maar een klein onderdeel van is. Vroeger bood de kerk kansen om bijvoorbeeld verantwoordelijkheid te dragen als ouderling of diaken naast je gewone werk. Maar nu zijn er meer terreinen die verantwoordelijkheid en inzet vragen. Dertigers zijn vaak gewend verantwoordelijkheid te dragen op hun werk, en naar eigen idee veranderingen te kunnen doorvoeren. In de kerk wordt er sterker dan in een bedrijf aan tradities vastgehouden, bijvoorbeeld wat betreft de muziek, vergadervormen of kledingstijl. Dertigers kunnen daarom het gevoel krijgen dat de kerk niet van nu is, of dat hun inbreng en veranderingszin niet wordt gewaardeerd. Dertigers zijn meer dan oudere generaties gewend activiteiten te zoeken waar ze zich door kunnen ontwikkelen, die goed bij hen passen. De mix van stijlen en leeftijden in een gemeente kan voor hen lastig zijn om zich thuis bij te voelen. Een belangrijke vraag voor dertigers is: waarom zou ik me inzetten voor de kerk? Voor voorgaande generaties was het vanzelfsprekend om je in te zetten. Daarom is het zowel voor dertigers als voor de oudere generaties goed om naar elkaar te verwoorden waarom geloof en inzet in de kerk belangrijk zijn. De volgende paragraaf geeft hierin een aanzet.

6 pagina 6 v. 11 Dertigers in de kerk 2. Dertigers helpen actief te zijn in de kerk Waarom actief in de kerk? Christen- en gemeente-zijn Het is goed om je als christen eens af te vragen: waarom gaan we naar de kerk en waarom is het nodig dat je je actief inzet voor de kerk? Hoe motiveer je een dertiger zoals Mark? Om die vragen te beantwoorden, kun je beginnen bij de kern van het geloof. Christenen geloven dat God hen geschapen heeft. Ze hebben Hem nodig hebben als Heer van hun leven. We geloven dat we zondigen en het sterven van Christus nodig hebben om verzoend te kunnen worden met God. Door Christus gered en bij elkaar gebracht, vormen we een gemeenschap waarin de Heilige Geest ons helpt om te groeien in geloof. Gods genade krijg je voor niets God houdt van je, vergeeft je en neemt je zoals je bent. De gemeente is een plaats waar je niet hoeft te presteren maar Gods rust ontvangt. Dat betekent niet dat geloof vrijblijvend is en je alleen maar voor de dingen hoeft te gaan voor zover ze je aanspreken. Het geloof draait niet om het ik, maar om het liefhebben van God en je naaste. De gemeente van Christus is door God bij elkaar gebracht om als Gods volk Zijn grote daden te verkondigen, elkaar als lichaamsdelen van Christus op te bouwen in geloof, en ieders gaven in te zetten in kerk en wereld door de kracht van de Heilige Geest. Geloven doe je samen. Daarom klopt het niet als je alleen naar dingen in geloof en kerk zoekt die een beetje leuk zijn en nog net passen in het drukke leven van de hele week. Het kan Mark helpen om zich te realiseren: ook voor hem is het goed om eerst het koninkrijk van God te zoeken, vóór al de andere taken van de week. Hij kan zich eerst af vragen: hoe kan ik meer van God leren en anderen helpen te groeien in geloof? Dit helpt dit hem om ook in alle andere dingen goed en gezond te functioneren zoals God hem heeft bedoeld, of dat nu werk, hobby s of relaties zijn. Want een mens is geschapen om te leven vanuit zijn relatie met God. Concentreren op hoofdzaken in het geloof Het is zinvol als in een gemeente meer onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd en bijzaken in geloven en doen, en te concentreren op wat echt nodig is. Zo kan de kerk dertigers helpen prioriteiten te stellen: geloof gaat voorop; God dienen met je gaven en je geloof delen met mensen om je heen. De kerk kan benadrukken dat een gelovige deze prioriteiten altijd meeneemt. Bij solliciteren, bij het zoeken van een huwelijkspartner, bij specialisatie door een studie. Deze prioriteiten bepalen de invulling van zijn tijd. Ze bepalen ook de agenda van de kerk: het draait in de kerk niet om vergaderingen, regels, liturgische gewoonten. Nee, gelovigen willen samen de Here dienen. Straal dat uit naar dertigers. Dat kan wel lastig zijn. De samenleving leert ons dat alles draait om onze persoonlijke ontwikkeling, om presteren en succesvol zijn, jong blijven en

7 pagina 7 v. 11 Dertigers in de kerk aantrekkelijk zijn. Dat zie je ook bij Mark: de kerk past niet goed binnen zijn andere activiteiten. Maar het christelijk geloof draait niet om hoe goed en mooi jij bent, maar om God en de ander. Het geloof gaat niet over jouw prestaties en successen, maar over verzoening Gods redding van jou en jouw taak om God en je naaste lief te hebben. Dat is soms moeilijk om te verkopen aan dertigers, en evengoed aan andere generaties. Natuurlijk houdt God van je zoals je bent en wil Hij je helpen je gaven te ontwikkelen. Maar geloof draait niet om het ik. Op dit punt is het christelijk geloof echt een tegencultuur. Het gaat niet om jou maar om God en je naaste. Misschien voor dertigers als Mark even slikken, maar het schept wel helderheid: hier gaat het om in geloven; wil hij daarvoor gaan? En het kan een bevrijding voor hem zijn. Mensen worden niet gelukkig door alles om zichzelf te laten draaien. Ze kunnen zich opgejaagd voelen door alle mogelijkheden en eisen die ze zien voor zichzelf. Bang om fatale fouten te maken. Wat een rust kan het geven om te weten dat dit je hoofddoel niet is. Dat je gewoon niet alles kunt, dat je tekort schiet en dingen verkeerd doet en dat je bij God met lege handen mag komen. Dat God jou vergeeft en liefheeft zoals je bent. In de kerk hoef je niet steeds naar jezelf te kijken, maar is je doel om God en de ander lief te hebben. Dat kan rust geven. Natuurlijk niet als je meer geeft dan je hebt, waartoe Marloes neigt. Bijvoorbeeld door jezelf uit te putten door alles maar te doen wat mensen je vragen. Liefhebben heeft te maken met geven wie jij bent met wat jij in huis hebt, op een gezonde manier, niet meer en niet minder. Zo kan een christen God en de ander liefhebben als een natuurlijk levensdoel en zich zo ontwikkelen naar Zijn beeld. Daar heeft God je voor gemaakt. Als je zo eerst God koninkrijk zoekt, dan mag je vertrouwen dat God je geeft wat je verder nodig hebt. Nadruk op ontmoeting Nadruk op ongedwongen ontmoeting kan dertigers meer aantrekken dan wanneer een kerk veel regels, commissies en plichten heeft. Dertigers zijn bij uitstek goed in praktisch en effectief nadenken. Als een kerkstructuur ingewikkeld of plichtmatig is kunnen dertigers zich ongemakkelijk voelen. Het is belangrijk om in een kerk te weten waar het om gaat: samen de Here te dienen en groeien in geloof. Samen getuigen naar de wereld om ons heen. Daarom bestaat de kerk. Daarom zijn er regels, commissies en gebruiken. Niet om zichzelf, maar om vorm te geven aan deze doelen. Als je meer nadruk legt op die ontmoeting, kunnen dertigers zoals Marloes zich meer ontspannen voelen in de kerk. In deze tijd die veel van hen eist hebben mensen als Marloes behoefte aan een plek waar ze gewoon mogen zijn, een plek waar ze niet van alles moeten. Waar je samen even stil kunt zijn in het drukke leven, en samen kunt zoeken naar waar het nu echt om gaat. Tegelijk zal de kerk ook de dertiger wat kosten. Praktisch en effectief levert niet altijd geloofsgroei op. Voor relaties moet je werken, voor die met God, met je gezinsleden, en met je geloofsgenoten. Geloofsgroei en groei in een gemeente kost tijd en energie. Het gaat meestal niet zoals jij het wilt. Maar ook dertigers zijn nodig als deel van het lichaam van Christus, zoals staat in Efeze 4. Alle gelovigen zijn geroepen om elkaar te respecteren en te steunen op hun plaats in de gemeente.

8 pagina 8 v. 11 Dertigers in de kerk 3. Sterke kanten van dertigers in geloof en kerk Actief zijn in de kerk: Timoteüs Timoteüs geeft een mooi voorbeeld van hoe je als jonge man (of vrouw) een goede rol kunt vervullen in de kerk. We weten niet precies hoe oud hij was. Hij hoorde in elk geval niet meer bij de jeugd, hij was volwassen, maar nog een jonge man. Net als een dertiger van vandaag. Timoteüs was in twee culturen opgegroeid, zijn vader was Grieks en zijn moeder joods, en zijn karakter lijkt in Paulus beschrijving wat schuchter en teruggetrokken. Mogelijk voelde hij zich onzeker tegenover andere mensen omdat hij nog jong was. In 1 Timoteüs 4:12-16 lezen we: 12 Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. 13 In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht. 14 Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken. 15 Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. 16 Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren. Hier kun je zien dat God mensen inzet, zoals ze zijn, mét hun zwakke kanten of jonge leeftijd. Wat oudere generaties van Paulus kunnen leren is vertrouwen hebben in jonge mensen, ze steunen en adviseren in taken die zij krijgen. Paulus beschouwt Timoteüs als zijn zoon, die hij traint en opleidt tot missionair werker. Hij houdt Timoteüs voor dat mensen niet vanwege zijn leeftijd op hem moeten neerkijken. Hij is geroepen om de Heer en de gemeente te dienen, daarom mag hij gezaghebbend onderricht geven. Paulus stimuleert Timoteüs om zijn gaven in te zetten in de gemeente. Dit geldt voor ons allemaal. God roept ons om elkaar te stimuleren, zowel de dertigers als andere generaties, om onze gaven in te zetten voor elkaar. Eigenschappen van dertigers Elke generatie heeft een eigenheid die ze graag in wil zetten. Als kerk kun je zoeken naar de eigenheid van dertigers en ze stimuleren deze in te zetten om de gemeente te helpen groeien. Brede ontwikkeling De vele mogelijkheden die dertigers hebben maakt dat ze zich breed ontwikkelen. Ze leren levenslang. Het zijn veelzijdige mensen, breed inzetbaar, ook in de kerk. De vele mogelijkheden maken dertigers vaak

9 pagina 9 v. 11 Dertigers in de kerk drukbezet en gejaagd, ze zijn steeds op zoek naar wat nog meer bij hen past, naar nieuwe uitdagingen. Als gemeente kun je ze helpen om prioriteiten te stellen door binnen en buiten de kerk te leven in geloof. Misschien helpt het Marloes bijvoorbeeld om elke week met een vriendin te praten en te bidden en bijbel te lezen en zo te zien hoe God spreekt over je werk en vrije tijd. Praktisch De welvaart en het succes maakt dat dertigers praktisch ingesteld zijn. Ze zijn analytisch, zien goed hoe ze van a naar b kunnen komen. ze kunnen gemakkelijk taken in de kerk aanpakken en vernieuwen, processen tot de kern brengen en versnellen. Het maakt ook dat ze soms moeilijker de diepte in kunnen: ergens voor gaan wat meer moeite kost en wat meer tijd vraagt. Om ze te helpen te verdiepen, is het belangrijk om te laten zien waarom bepaalde doelen het waard zijn om voor te vechten. Door bijvoorbeeld aan Mark te laten zien hoe een commissie na jaren verandering heeft bereikt, of hoe jeugdwerkers met een lange adem plezier hebben als ze kijken naar de resultaten van hun werk. Zo leer je hem zich niet te laten weerhouden door tegenslagen of een langzame vergadercultuur. Flexibel Door de vrijheid in keuzes gedraagt een dertiger zich vrijer. Vaste structuren of gewoonten zijn niet nodig, je kunt steeds nieuwe, passender vormen ontwikkelen. Dertigers zijn flexibel. Ze staan meer dan voorgaande generaties open voor de cultuur, en kunnen zo ook de gemeente helpen verfrissen en verlevendigen en aantrekkelijk maken voor niet-gelovigen. Dertigers vinden vaak authenticiteit en zelfontplooiing belangrijker dan waarheid en trouw. Dat maakt ook dat zij zich moeilijk binden: een huwelijk voor altijd, ambtsdrager zijn in een traditionele kerkstructuur, voor langere tijd bij dezelfde baas, het kan hen tegenstaan. Voor de gemeente is het belangrijk ook hierin concreet te laten zien waarom deze dingen belangrijk zijn. Vertel als ouder echtpaar bijvoorbeeld hoe kostbaar je huwelijk wordt als je volhoudt, of welke voldoening het geeft om in een gemeente mee te leven in goede en slechte tijden. Bij zichzelf blijven. Dertigers leren boven alles om zichzelf te ontwikkelen, om af te haken en verder te kijken wanneer iets niet goed bij ze past, hun doelen in de weg staat, of tegenzin oproept. Deze persoonlijke benadering heeft ook een positieve kracht. Dertigers betrekken dingen sterk op zichzelf. Daarmee maken ze geloof en kerk persoonlijker. In gesprekken en vergaderingen zijn dertigers sterk in het verwoorden van emoties en in tot de kern komen van de dingen. Zo helpen ze in concrete en alledaagse dingen het geloof een plek te geven. Hieronder volgen enkele gegevens over de drie meest actieve generaties in de kerk: 1 1 Bontekoning, ,

10 pagina 10 v. 11 Dertigers in de kerk Protestgeneratie ( ) Generatie X ( ) Dertigers of Pragmatische generatie ( ) Gedrag Zoeken bevestiging, denken abstract en discussiëren graag, voorzichtig in kritiek. Bescheiden, afwachtend, bouwen bruggen tussen ideeën en mensen, vermijden risico s. Zoeken eigen kracht, zoeken interactie, willen steeds leren, zijn concreet, open, direct en persoonlijk. Sterk Zijn vitaal en krachtig, hebben idealen, veel kennis en ervaring. Gericht op anderen en samenwerking. Verbeteren kwaliteit en professionaliteit. Zijn analytisch, kunnen goed communiceren en praktisch en snel oplossen. Zwak Kunnen dominant zijn. Hebben statusangst. Praten meer dan ze doen. Nemen geen duidelijk standpunt in en nemen geen risico s. Haken snel af of worden onzichtbaar bij tegenwind. Vragen niet om nodige advies. Moeite met keuzes. Hoe ze aangestuurd willen worden Hun werkethiek, en ervaring (openlijk) waarderen. Vragen, niet commanderen. Ontspannen thuis-sfeer bieden, informeel en praktisch benaderen. Persoonlijk en gelijkwaardig benaderen, persoonlijke uitdagingen creëren, toon effect van hun meedenken. Slot: Dertigers helpen groeien in de kerk Dertigers leven met veel keuzes en verplichtingen. Het valt niet mee om prioriteiten te stellen en je te laten leiden door God en geloof. Als kerk kunnen we ze helpen door duidelijk, to the point en concreet te zijn in ons spreken over kerk en geloof. Dertigers zijn inzetbaar door ze persoonlijk te vragen voor dingen waar ze goed in zijn en door samen te werken. Vraag Mark bijvoorbeeld mee te werken aan de boekhouding. Of vraag hem om hulp bij een verandering of ontwikkeling. Laat hem meedenken en geef hem invloed. Luister naar Marloes en help haar om niet teveel hooi op haar vork te nemen. Help Mark en Marloes ontdekken dat huwelijk, gezin en taken in de kerk het waard zijn om voor te strijden. Dertigers kunnen erg zelfstandig overkomen, maar hebben vaak behoefte aan advies van oudere generaties. Ze kunnen bouwen op de idealen en van de protestgeneratie, en leren van hun doorzettingsvermogen. En van de overlegmentaliteit, bescheidenheid en begrip van generatie X. Samenwerken tussen generaties kan bevorderd worden door persoonlijk, echt, concreet en respectvol te zijn. Geef aan wat je belangrijk vind, wat je vooroordelen zijn, geef direct feedback of vraag verduidelijking. Toon enthousiasme. Elke generatie heeft sterke kanten die de gemeente nodig heeft om te ontwikkelen. Laten we die zien en als oudere en jongere generaties elkaar helpen om elkaars gaven te ontwikkelen. Samen zijn we gemeente!

11 pagina 11 v. 11 Dertigers in de kerk Hoofdbronnen Aart C. Bontekoning Het generatieraadsel, ontdek de kracht van generaties. Amsterdam: Mediawerf. J. van Genderen en W.H. Velema Beknopte gereformeerde dogmatiek. Pagina Kampen: Kok. P.H.R. van Houwelingen Timoteüs en Titus, pastorale instructiebrieven. Pagina 40, Kampen: Kok. Gert de Jong, Spiritualiteit van dertigers en veertigers. Kwantitatief onderzoek voor Kerk zonder Grenzen. Een Kaski-publicatie van de Radboud Universiteit Nijmegen, september (afgehaald 24 juni 2012). Iet van Slageren en Barbara van der Stee Leiding geven aan dertigers. Soest: Nelissen. Adam Sparks, Church Family? Intergenerational tension in the church, (afgehaald maart 2011). Johan Visser Naar de kerk in het spitsuur van het leven, in Wapenveld, jaargang 60, nr. 4 (augustus). Pagina (afgehaald 10 mei 2012). Nienke Wijnants Het dertigersdilemma. Amsterdam: Bert Bakker. Gespreksvragen 1. Wat herken je uit dit artikel bij jonge mensen in jouw omgeving? Onderstreep en bespreek in de groep. Wat zie je anders? 2. Welke plaats nemen dertigers in jouw kerk in? Zijn ze betrokken of juist niet? Wat zijn redenen voor deze dertigers om zich te gedragen zoals ze doen? 3. Hoe vind je dat er in de kerk omgegaan wordt met ideeën en inzet van dertigers en jongere generaties? Welke dingen kunnen anders worden aangepakt? 4. Lees 1 Timoteüs 4: Wat vind je van de verhouding tussen Paulus en Timoteüs? Hoe kun je elkaar vandaag in de kerk helpen groeien in geloof? Bedenk voorbeelden van hoe je zorg, ideeën of waardering voor jonge mensen kunt verwoorden. 5. Wat kun jij doen om dertigers te helpen hun plek in de gemeente te vinden of te groeien in geloof? Noem een concreet voorbeeld.

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

1 Timoteüs. 1:1-2 Inleiding. Van: Paulus Aan: Timoteüs

1 Timoteüs. 1:1-2 Inleiding. Van: Paulus Aan: Timoteüs 1 Timoteüs 1:1-2 Inleiding Van: Paulus Aan: Timoteüs Paulus noemt Timoteüs hier zijn kind in het geloof. Timoteüs is niet Paulus zoon, maar zijn geestelijke zoon. Paulus bracht het evangelie aan Timoteüs.

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK INLEIDING bij de drie workshops Als je christen bent zijn er een paar wezenlijke zaken die bij je horen, n.l. : de bijbel lezen en bidden! Het is de bedoeling

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: 1 Timotheüs 4, 12 en 5, 1-2 Ochtenddienst Bevestiging ambtsdragers

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: 1 Timotheüs 4, 12 en 5, 1-2 Ochtenddienst Bevestiging ambtsdragers Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: 1 Timotheüs 4, 12 en 5, 1-2 Ochtenddienst Bevestiging ambtsdragers 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen : Gezang 171 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen : Psalm 65 : 2

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

Startbijeenkomst met leidinggevenden. hand-out

Startbijeenkomst met leidinggevenden. hand-out Startbijeenkomst met leidinggevenden hand-out hand-out startbijeenkomst met leidinggevenden Wat houdt jongeren gaande én bezig? Kies twee of drie plaatjes die dat voor jou t best symboliseren 2 Basisbehoeften

Nadere informatie

In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie geloof als rechtvaardige aanneemt

In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie geloof als rechtvaardige aanneemt Dienstnummer: 1258 zondag: 7e zondag van de herfst, in het licht van Allerheiligen datum: 05-11-2017 plaats: De Ontmoeting, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): Romeinen 1:16-17, Romeinen

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 4 Eigenwaarde Inhoud 2 1. Hoe zit het met je gevoel van eigenwaarde? 3 2. Welke talenten van jezelf ken je al? 4 3. Verborgen talenten & bewondering 6 4. Verborgen talenten & feedback

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander.

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. HHKalender DEF_2 ct.indd 1 Romantiek in een liefdesbrief 01-06-15 21:37 ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf een liefdesbrief aan je geliefde. Verwerk

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Persoonlijkheid, geloof, kerk

Persoonlijkheid, geloof, kerk Persoonlijkheid, geloof, kerk Stellingen. Mee eens of oneens? Als iemand bewust tot geloof komt, wordt hij / zij door de Heilige Geest een ander mens. Als iemand bewust tot geloof komt, krijgt hij / zij

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Galaten 4:4-7 - Genade

Galaten 4:4-7 - Genade Galaten 4:4-7 - Genade We hebben zopas twee kinderen, een zoon en een dochter, opgedragen aan onze Vader. Daar is niets vreemd aan; we bidden gewoon voor deze kinderen en bidden dat de ouders hun kinderen

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Kunt u mij een (voor u) belangrijk verhaal over Jezus vertellen? Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Zijn twee belangrijkste geboden: Heb je God lief

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

4 Rollenkaarten voor jongeren. christen. moslim. moslim extremist. geheime gelovige. Bijlage Jongerensponsoractie. Extra te verdienen punten: 35

4 Rollenkaarten voor jongeren. christen. moslim. moslim extremist. geheime gelovige. Bijlage Jongerensponsoractie. Extra te verdienen punten: 35 Bijlage Jongerensponsoractie 4 Rollenkaarten voor jongeren christen moslim Jij bent christen en dat gaat ook zichtbaar worden, omdat je een armbandje krijgt met WWJD. Doe dit om. Het betekent ook dat je

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen Discipelschap Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek

Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek Deze handreiking is bedoeld voor de ouderlingen ter voorbereiding op het huisbezoek wanneer het gemeentethema ter sprake wordt

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Beleidsfocus jeugdwerk CGK Nunspeet 2012-2016

Beleidsfocus jeugdwerk CGK Nunspeet 2012-2016 Beleidsfocus jeugdwerk CGK Nunspeet 2012-2016 Missie / visie op Gods gemeente Onze Heere is een God van relaties. Hij is de Verbondsgod, Die zich verbindt met Zijn kinderen, Zijn volk. De Heere wil door

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk?

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede

Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede In de Nederlands Gereformeerde Kerk Ede wordt twee keer per jaar een huwelijkscatechese aangeboden, die vijf avonden duurt. Hieronder volgt een overzicht

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Tekst: 1 Samuël 13 Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben?

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t SOAKEN Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft Soms ben je zo druk met rennen en vliegen voor Hem. En natuurlijk weet je dat het zijn veel belangrijker

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA

Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA- 28-8-2016 Heel houden Deze vaas is een erfstuk. Ik vind hem niet direct mooi, maar hij zou best wel eens heel wat waard kunnen zijn. De vaas staat een beetje gevaarlijk bij ons

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

ZONDAG 5 FEBRUARI. Lezen: Efeze 3:14-21 Zingen: Psalm 66:8 Op Toonhoogte lied 275:1 en 2. Zon op Zon onder Maan op Maan onder

ZONDAG 5 FEBRUARI. Lezen: Efeze 3:14-21 Zingen: Psalm 66:8 Op Toonhoogte lied 275:1 en 2. Zon op Zon onder Maan op Maan onder ZONDAG 5 FEBRUARI opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen Efeze 3:18-19 Als christenen weten we

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Ge nspireerd door Henri Nouwen

Ge nspireerd door Henri Nouwen Schrijven en zo woorden geven aan ons hart en onze gedachten brengt ons vaak naar plekken in onszelf die we nauwelijks kennen. Een van de mooiste aspecten van schrijven is dat het krachtige bronnen en

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Hemels Huwelijka. Ontdek hoe je samen gelukkig oud wordt. Willem en Marian de Vink

Hemels Huwelijka. Ontdek hoe je samen gelukkig oud wordt. Willem en Marian de Vink Hemels Huwelijka Ontdek hoe je samen gelukkig oud wordt Willem en Marian de Vink Hemels Huwelijk - Ontdek hoe je samen gelukkig oud wordt Tekst: Willem en Marian de Vink Illustraties: Willem de Vink Strips:

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze BOUWSTEEN 5 Eigen Keuze 2 Inhoud Introductie bouwsteen 5: Eigen Keuze 3 ANDERS denken 4 Waar kies je voor? Wist je dat? 5 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 13 Nieuwe

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 1 1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 2 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben? En ik weet

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Inleiding Als kerkenraad hebben we u tweemaal de naam bekendgemaakt van de predikant die we beroepen hebben, broeder

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. 1. Inleiding Deze gedragscode is opgesteld op verzoek van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof

HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof drs. M. van Campen Vierde druk Zoetermeer Inhoud 1. Met hart en mond 9 2. Zonder geloof vaart niemand wel 17 3. Op

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Geven LES 6 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 2:41-47 Hand 20:32-35 Luk 6:30-38, Matt 23:23, Mark 12:14-17,42-44 Wat leer je over geven

Nadere informatie