HANDBOEK. GTC sectie SHORTTRACK ZUID-HOLLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK. GTC sectie SHORTTRACK ZUID-HOLLAND"

Transcriptie

1 HANDBOEK GTC sectie SHORTTRACK ZUID-HOLLAND

2 INHOUD HANDBOEK GTC HOOFDSTUK 1: ADRESSEN bestuursleden trainers verenigingen sectiebestuur DB Gewest ZH HOOFDSTUK 2: ORGANISATIE functies en taakverdeling bestuur en trainers rooster van aftreden organisatieschema s HOOFDSTUK 3: SELECTIE adressenlijst gewestelijke rijders modelcontracten HOOFDSTUK 3a modelovereenkomst* afspraken HOOFDSTUK 4: WEDSTRIJDEN regelingenboek regiowedstrijden aanvraag dispensatie HOOFDSTUK 5: BELEID beleidsplan (FOG) budget jaarverslag HOOFDSTUK 6: UITVOERING BELEID tijdslijnen besluitenlijsten HOOFDSTUK 7: SPONSORING sponsorverklaring sponsorcontracten* sponsorplan* kledingvoorwaarden website* HOOFDSTUK 8: GEWESTELIJK BESTUUR statuten KNSB Gewest Zuid-Holland reglement Baancommissie HOOFDSTUK 9: BAANCOMMISSIE abonnementen shorttrack informatie over trainingen en wedstrijden HOOFDSTUK 10: LANDELIJK/KNSB verzekeringen reglementen (algemeen en wedstrijden) regelingenboek shorttrack ( Groene Boekje ) * deze stukken zijn op aanvraag te verkrijgen bij het secretariaat van de GTC Shorttrack Zuid-Holland Informatie bijgewerkt t/m september 2006

3 Handboek GTC Shorttrack Zuid-Holland HOOFDSTUK 1: ADRESSEN bestuursleden trainers verenigingen sectiebestuur DB Gewest ZH

4 ADRESSENLIJSTEN Bestuur GTC Achternaam Voornaam Functie Adres Woonplaats +postcode Telefoon Mobiel vacature vacature Voorzitter 1e secretaris Ravensbergen Hermien 2e secretaris Buizerderf MS Voorschoten Koole Aad Wedstrijdcoordinator Boeier DE Schipluiden Brilman Jan Budgetbewaker Ring CS Hendrik Ido Ambacht Pont Yvonne Topsportcommissie Jonkerbos SW Zoetermeer Technische ondersteuning Braver, den David topsport De Vlouw EW Delft Riel, van Norbert PR/pers Sophiaplaats EH Zoetermeer Zwager Willy Sponsoring/kleding Elgarstraat DA Zwijndrecht Zoutendijk Rolf Breedtesport Hubrechtstraat SG Leiderdorp Trainers Achternaam Voornaam Functie Adres Woonplaats +postcode Telefoon Mobiel Wolvers Vincent Hoofdtrainer Witte Klaver CD Woubrugge Riel, van Renske Trainer/fysiotherapie De Ruyterstraat XS Xoetermeer Pont Yvonne Trainer/coordinatie Jonkerbos SW Zoetermeer Braver, den Otto Trainer Paans Miranda Trainer Hannie Schaftrode HN Zoetermeer Fok Menno Trainer i.o Sophiaplaats EH Zoetermeer Friebel Marc Trainer Vosmaerstraat AR Delft

5 ADRESSENLIJSTEN Verenigingen Vereniging Achternaam Voornaam Functie Adres Woonplaats +postcode Telefoon SVU, Utrecht Doorn, van Nico Coordinator ST Barmsijs BN Nieuwegein IJzendoorn, van Pansi Wedstrijdsecretaris Nijenheim BH Zeist IHCL, Leiden Jong, de Joke voorz./wedstr.secr. Hubrechtstraat SG Leiderdorp HVHW, Den Haag Zanden, van der Hans Voorzitter Mijlpaal PS Den Haag Draak Ruud Wedstrijdsecretaris Haagweg PD Monster DKIJV, Delft Hagen, van E. Platanendreef PD Monster YVZ, Zoetermeer Riel, van Norbert Wedstrijdsecretaris Sophiaplaats EH Zoetermeer IJA, Dordrecht Groot, de Ruud Voorzitter Pijl KK Dordrecht Brilman Yvonne Wedstrijdsecretaris Ring CS Hendrik Ido Ambacht Nijmeegse Schaatsvereniging Wegmag Theo Huissteden HD Wijchen SDB, Den Bosch Treuren Andre Ipperhoeve 44c 5254 JA Haarsteeg Ad-hoc Sectiebestuur Achternaam Voornaam Functie Adres Woonplaats +postcode Telefoon Voorzitter Oosten Herman Penningmeester Lonnekersteumke DN Enschede Verhage A.C. Secretaris De Molier EX Langweer Zie ook Regelingenboek Shorttrack (http://www.knsb.nl/content/shorttrack/regelingenboek.asp) DB Gewest Zuid-Holland Achternaam Voornaam Functie Adres Woonplaats +postcode Telefoon Kolbach B. Voorzitter Molendijk AM Goudswaard Secretaris Kraak G.A. Penningmeester Meije RM Barendrecht

6 Handboek GTC Shorttrack Zuid-Holland HOOFDSTUK 2: ORGANISATIE functies en taakverdeling bestuur en trainers rooster van aftreden organisatieschema s

7 FUNCTIE- EN TAAKVERDELING SHORTTRACK ZUID-HOLLAND Functie Doel Taken/ Verantwoordelijkheden Voorzitter Zorg dragen voor de verantwoordelijk voor het organisatie en organiseren van de vergaderingen efficiënt verloop van van het bestuur en de algemene alle vergaderingen. ledenvergadering Zorg dragen voor verantwoordelijk voor het goed functioneren functioneren van het bestuur van het bestuur. houdt zich op de hoogte van de Onderhoudt ontwikkelingen binnen shorttrack contacten op alle in Nederland en internationaal bestuurlijke niveau s. houdt contact met commissies waarvoor geen ander bestuurslid verantwoordelijk is contactpersoon naar gewestelijk bestuur, sectiebestuur, Algemeen Bestuur en KNSB 1 e secretaris 2 e secretaris Zorg dragen voor adequate en correcte afwikkeling en bijhouden van alle administratieve stromen binnen de GTC. agenda opstellen voor de GTC vergaderingen; 1 week voor de vergadering aan de GTC leden toesturen notuleren van de GTC vergaderingen en uitwerken, daarna binnen 2 weken definitief verzenden naar belanghebbenden nazien op uitvoering van de uitstaande actiepunten uitgaande post verzorgen ingekomen- en uitgegane stukken verwerken, d.w.z. dat alle GTC leden in het bezit komen van deze stukken. alle relevante zaken die op schrift staan circa 5 jaar in archief bewaren jaarverslag GTC Short track maken bewaken tijdslijnen bijhouden besluitenlijst lijst van aftreden bestuursleden bewaken Jaarlijks terugkerende activiteiten bijwonen van voorjaarsen najaarsvergadering sectiebestuur bijwonen van vergaderingen van het bestuur van het gewest ZH jaarverslag GTC Shorttrack besluitenlijst herzien lijst van aftreden bestuursleden bewaken organiseren najaarsvergadering met verenigingen bewaken continuïteit tijdslijnen Budgetbewaker Het beheren over alle geldstromen en houd hier van aantekening zoals een goed boekhouder betaamd. Taken: opstellen financieel FOG-plan opstellen begrotingen en jaarafrekeningen controleren en bewaken begrotingen en jaarafrekeningen Verantwoordelijk voor de: financiële administratie toelaten van een kascontrole conceptbegroting opstellen per 15 juni begroting indienen per 1 juli kosten afrekenen per maand via penningmeester Gewest ZH controle begroting/ werkelijke kosten na de wedstrijden afstemmen kosten/baten met penningmeester Gewest ZH tijden het boekjaar huur/kosten wedstrijdcoördi-natie doorbelasten aan de verenigingen bewaken helmcap statiegeld bewaken borg/huur sponsorkleding landelijke wedstrijdkosten

8 Functie Doel Taken/ Verantwoordelijkheden Wedstrijdcoördinator Zorgdragen voor een jaarlijks wedstrijdschema samen met de verenigingen zorgen voor het huren van de banen het regelen van de nodige mensen om een wedstrijd te kunnen laten verrijden proberen internationale wedstrijden naar het gewest toe te halen. Jaarlijks terugkerende activiteiten declareren bij de KNSB wedstrijd programma huren banen overleg met de Baancommissie jury regelen voor de wedstrijden (alleen de wedstrijd leiders scheids-rechters en de starters) helmcaps uitdelen en innemen Breedtesport (vacature) Topsportcoördinator Zorgen voor voldoende aanwas van jonge rijders. Zorgen dat de faciliteiten en middelen hier gelijke tred mee houden. Vertegenwoordiger namens het trainersteam. Doel is om de communicatie tussen GTC en trainers optimaal te houden verenigingen ondersteunen in aanwas nieuwe rijders stimuleren van en ondersteunen bij promotie-activiteiten vertegenwoordiging namens de trainers binnen het bestuur overleg tussen trainers bijhouden ijsuren regelen contactpersoon ZH kernploeg en JO-rijders promotie-activiteiten evaluatie winterseizoen idem voor zomerseizoen zomerijs regelen Technische Ondersteuning Topsport Sponsoring/ promotie PR/promotie Geeft ondersteuning aan trainersteam en GTC bij ontwikkelen en uitvoeren van het beleid Door verkrijgen van sponsorgelden en/of subsidies de financiele middelen van de sectie shorttrack Zuid- Holland vergroten Zorgen voor positieve publiciteit. Contacten leggen met personen, die voor het shorttrack iets kunnen betekenen. Zorgen dat contacten van vorige gelegenheden weer bruikbaar zijn bij een volgend evenement. geeft ondersteuning aan trainersteam/gtc bij het opstellen en uitvoeren van beleidsplannen binnenhalen van sponsorgelden en/of subsidies contact onderhouden met bestaande sponsor(s) zorgen dat aan de contractuele verplichtingen wordt voldaan sponsorverklaring KNSB aankoop en beheer kleding gewestelijke selectie (waaronder borg) bewaken correctie uitvoering kledingvoorschriften beheer website contactpersoon Topploeg Shorttrack ZH doorgeven van uitslagen van nationale wedstrijden. maken/ laten maken van verslagen van de regionale/nationale wedstrijden bij lokale bladen en voor de website zorgen dat de uitslagen van Zuid- Hollandse rijders in het buitenland publiciteit krijgen. zorgen voor goede verstandhouding met de sponsor(s) opstellen beleidsplannen opstellen contracten selectie sponsoractiviteiten organiseren, bijv. clinic, bezoek sponsor aan wedstrijden, e.d. sponsorplan jaarlijks actualiseren sponsorverklaring aan het begin van het seizoen indienen bij de KNSB kledingbeheer bij wisseling leden selectie evalueren sponsoractiviteiten uitslagen doorgeven van wedstrijden doorgeven van shorttrack nieuwtjes aan ANP tot lokale bladen maken van verslagen van de wedstrijden leggen van goede contacten met journalisten en PRmensen van Aegon en TV- West zorgen voor toeschouwers op de tribune bij grote evenementen

9 Baancommissie* Kascommissie* Behartigen van de belangen van de shorttrack bij het toebedelen en huur van ijsuren Beoordelen van het financieel verslag functioneert als lid van de baancommissie van het gewest Zuid-Holland legt verantwoording af aan de GTC ZH bestaat uit 2 leden elk jaar wordt 1 lid vervangen door een nieuw lid controleert de administratie van de budgetbewaker doet daarvan verslag aan het bestuur brengt zonodig advies uit Begeleiding selectie Hoofdtrainer (gewestelijke) rijders sporttechnisch plan jaarlijks naar een hoger niveau mentaal en fysiek niveau brengen opstellen en/of herzien contacten met trainers onderhouden en coördineren contact tussen bondscoach en voorbereiden op selectiemomenten en voorbereiden op wedstrijden andere gewestelijke trainers in het land schema s voorbereiden aansluiting naar kernploeg en jong oranje Trainer Zie punten hierboven schema s opstellen en uitvoeren technische aanwijzingen aan en corrigeren van rijders contact houden met hoofdtrainer sociaal contact houden met de rijders Trainer/ fysiotherapeut Materiaalman Zie punten hierboven. Draagt zorg voor preventieve en prestatieve zorg van (gewestelijke) rijders. Begeleiding bij blessures. Zorgt ervoor dat het materiaal van gewestelijke rijders en evt. verenigingsrijders zo optimaal mogelijk is * niet noodzakelijk lid van het bestuur van de GTC behandelen en begeleiden van sporters met blessures zonodig doorverwijzen naar huisarts begeleiden van rijders zonder blessure EHBO sportblessurepreventie geven van sportgerelateerde voorlichting of advies bijdrage leveren aan ontwikkeling sportmedisch beleid binnen het gewest en evt. de verenigingen onderhouden van materiaal gewestelijke rijders en evt. verenigingsrijders onderhouden van de apparatuur, zoals buigapparaat en rondingsmachine gaat zo nodig mee naar wedstrijden om ter plekke beschikbaar te zijn toebedelen ijsuren coordinatie van ijs t.b.v de verenigingen zorgen voor een optimale verdeling v.d. ijsuren van verenigingen en gewest controle van de administratie vindt jaarlijks plaats evaluatie met trainers en GTC over het afgelopen winterseizoen idem voor zomerseizoen planning maken winterseizoen idem voor zomerseizoen opstellen sporttechnisch plan evaluatie zomerseizoen evaluatie winterseizoen helpen met planning maken winter en zomerseizoen evaluatie zomerseizoen evaluatie winterseizoen helpen met planning maken winter en zomerseizoen mede opstellen sporttechnisch plan m.n. gericht op fysiotherapeutische begeleiding kan in het winterseizoen regelmatig gevraagd worden mee te gaan naar wedstrijden om ter plekke ondersteuning te geven bij materiaalproblemen

10 Rooster van aftreden van de GTC Shorttrack Zuid Holland 3 e week september 2006 aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter M. Ernst, dus verkiezing nieuwe voorzitter! aftredend en herkiesbaar zijn wedstrijdcoördinator lid public relations 3 e week september 2007 aftredend en herkiesbaar zijn 1 e secretaris lid topsportcommissie lid sponsoring en promotie 3 e week september 2008 aftredend en herkiesbaar zijn 2 e secretaris lid breedtesport (vacature) budgetbewaker Daarna begint het rooster van aftreden weer van voren af aan.

11 Structuur KNSB Gewest ZH KNSB Gewest Zuid-Holland Sectie hardrijden Sectie kunstrijden en ijsdansen Sectie schoonrijden Sectie jeugdschaatsen hardrijden Sectie jeugdschaatsen kunstrijden Sectie toerisme Subsectie lange/korte baan Subsectie marathon Subsectie shorttrack

12 Samenstelling bestuur GTC subsectie shorttrack Bestuur Gewest ZH GTC sectie hardrijden GTC subsectie shorttrack Voorzitter: vacature 2e secretaris: Hermien Ravensbergen Budgetbewaker: Jan Brilman Breedtesport: Rolf Zoutendijk Topsport Coordinator: Yvonne Pont 1e Secretaris: vacature Wedstrijdcoordinator: Aad Koole Sponsoring/promotie: Willy Zwager PR: Norbert van Riel Technische Ondersteuning Topsport: David den Braver

13 Trainers GTC (subsectie) shorttrack Hoofdtrainer: Vincent Wolvers Trainer/topsportcoordinator: Yvonne Pont Trainer/fysiotherapeut: Renske van Riel Trainer: Otto den Braver Trainer: Miranda Paas Trainer: Marc Friebel Trainer (in opleiding): Menno Fok Materiaal: Lennart van Vliet

14 Landelijke structuur shorttrack KNSB Algemeen Bestuur Sectie hardrijden langebaan Sectie kunstrijden, Ijsdansen en synchroondansen Sectie hardrijden marathon Sectie hardrijden Kortebaan/supersprint Sectie shorttrack Sectie schoonrijden Sectie toerschaatsen Sectie skaten

15 Samenstelling en structuur Landelijk ad-hoc Sectiebestuur Shorttrack Algemeen Bestuur KNSB Landelijk Sectiebestuur Shorttrack (ad hoc) Bondscoach: Trainer JO: Voorzitter: Secretaris: Anne-Carine Verhage Budgetbewaker: Herman Oosten Bestuurslid: Erik Landman Bestuurslid: Fetze Ykema

16 Handboek GTC Shorttrack Zuid-Holland HOOFDSTUK 3: SELECTIE adressenlijst gewestelijke rijders modelcontracten

17 Selectie winter 2006/2007 Achternaam Voornaam Binnendijk Fenne Brilman Lisette Evelingen, van Wouter Hakkenberg Koen Huisman Rosalie Huisman Lisanne Kerkhof Atze Kerkhof, van Yara Kerkhof, van Sanne Koek Rudy Kunne Michael Landman Barry Lobenstein, van Natasja Mau-Asam Liesbeth Meedendorp Vincent Oosten, van Leon Ree, van der Jan Ebele Riel, van Ingmar Slingerland Kjeld Slingerland Kjeld Sonneveld Jeroen Wart, van der Freek Zoutendijk Anouk

18 131/06/2006 GTC Zuid Holland Commissie Topsport 2006 GTC RIJDER ZOMEROVEREENKOMST OPLEIDING Naam: Geboorte Datum: Adres: Tel: GSM: Naam ouder: Tel ouder: Gsm ouder: ouder: Bij ongeval bellen: Handtekening rijder: Handtekening ouder: Deze overeenkomst geeft de afspraken weer tussen de Gewestelijke Technische Commissie Shorttrack Zuid Holland (GTC ZH ST) enerzijds, en de ondertekenende rijder anderzijds. Het betreft hier slechts de zomertrainingen. Deelname in de gewestelijke winterploeg gebeurt op basis van landelijk ingestelde reglementen. Bij niet nakomen van de beschreven afspraken kan, na overleg met rijder en ouders, besloten worden de zomerovereenkomst te verbreken. Ondertekening van deze overeenkomst impliceert tevens de bereidheid tot een bijdrage van 250 Euro ten gunste van de GTC ZH ST. Deze bijdrage zal direct ten goede komen aan de faciliteiten en de begeleiding van de Opleidingsploeg. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op onderstaand rekening nummer: Rekening Nummer: tnv TC Shorttrack in De Lier. Graag binnen 30 dagen na ondertekenen overmaken op bovenstaand rekening nummer, mocht dit niet te regelen zijn neem dan contact op met Jan Brilman, budgetbewaker van het GTC, adres voor een andere regeling. Trainingsvoorwaarden De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle zomertrainingen. Deze voorwaarden hebben als doel het rendement van de trainingen te vergroten en de beschikbare tijd zo nuttig mogelijk te gebruiken. Deze voorwaarden dienen strikt in acht te worden genomen. Pagina 1

19 231/06/2006 GTC Zuid Holland Commissie Topsport Bij alle trainingen wordt een hartslagmeter gedragen. De informatie van deze meter is noodzakelijk om het moment van beginnen van de volgende oefening in te kunnen schatten. Wie bij een training niet aanwezig kan zijn of te laat komt laat dit zo spoedig mogelijk weten aan 1 van zijn of haar trainers. Via presentielijsten zal worden bijgehouden wie wel en wie niet aanwezig zijn. In zijn algemeenheid wordt tijdens de trainingen inzet, interesse en overleg verwacht. Als je vragen hebt, kom daar mee naar de trainers, als je het niet bij kan houden, meld het even en als een trainer iets aan het uitleggen is wordt er opgelet. Jaarprogramma De onderstaande opmerkingen zijn van toepassing op het GTC jaarprogramma voor de gewestelijke Opleidingsgroep: Deelname aan het trainingskamp in Chamonix is op eigen kosten. Dit trainingskamp wordt voor alle rijders aangeraden maar is niet verplicht. Voor rijders die niet aan het trainingskamp in Chamonix kunnen deelnemen is er de mogelijkheid aan het trainingskamp in Turnhout deel te nemen. Voor de overige faciliteiten en begeleiding is het doel de kosten te dekken middels de zomerbijdrage en het overige budget van de GTC. De trainingsweekenden waar ijs is ingepland kan mogelijk worden vervangen door trainingsweekenden zonder ijs, afhankelijk van de beschikbaarheid van ijsuren. Faciliteiten De volgende faciliteiten zullen door de GTC in de zomer worden aangeboden. Jaarprogramma, schema s en begeleiding. IJsfaciliteiten en trainingsweekenden. Trainingskampen en overige faciliteiten. Medische begeleiding op trainingen. Begeleiding op bestuurlijk niveau. Contact Gegevens Voor vragen, ideeën of opmerkingen zijn de onderstaande personen bereikbaar. Aarzel niet om contact met ze op te nemen, daar zijn we voor. Naam Functie Tel nr. Martin Ernst Voorzitter Hieke Sollaart 1 e Secretaresse GTC Jan Brilman Budgetbewaker Yvonne Pont Bestuurslid Topsport David Den Braver Ondersteuning Topsport Pagina 2

20 331/06/2006 GTC Zuid Holland Commissie Topsport Marc Friebel Uitvoerend trainer Miranda Paans Uitvoerend trainer Pagina 3

21 1 GTC Zuid Holland Commissie Topsport 2006 GTC JEUGD RIJDER ZOMEROVEREENKOMST Naam: Geboorte Datum: Adres: Tel: GSM: Naam ouder: Tel ouder: Gsm ouder: ouder: Bij ongeval bellen: Handtekening ouder: Deze overeenkomst geeft de afspraken weer tussen de Gewestelijke Technische Commissie Shorttrack Zuid Holland (GTC ZH ST) enerzijds, en de handtekening ouder namens de rijder anderzijds. Het betreft hier alleen de zomertrainingen. Deelname in de gewestelijke winterploeg gebeurt aan het einde van het zomerseizoen. Bij niet nakomen van de beschreven afspraken kan, na overleg met rijder en ouders, besloten worden de overeenkomst te verbreken. Trainingsvoorwaarden De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle zomertrainingen. Deze voorwaarden hebben als doel het rendement van de trainingen te vergroten en de beschikbare tijd zo nuttig mogelijk te gebruiken. Deze voorwaarden dienen strikt in acht te worden genomen. Wie bij een training niet aanwezig kan zijn of te laat komt laat dit zo spoedig mogelijk weten aan 1 van de trainers. Dit kan doormiddel van een telefoontje of een te sturen. Van de rijders wordt een goede inzet verwacht tijdens de gehele periode. Wanneer er zich omstandigheden voor doen die een goede inzet niet mogelijk maken, moet dit direct vermeld worden bij 1 van de trainers, zodat daar in de trainingen rekening mee gehouden kan worden of eventueel een alternatief programma voor aangeboden worden. Pagina 1

22 2 GTC Zuid Holland Commissie Topsport Ondertekening van deze overeenkomst impliceert tevens de bereidheid tot een bijdrage van 150 Euro ten gunste van de GTC ZH ST. Deze bijdrage zal direct ten goede komen aan de faciliteiten en de begeleiding van de Jeugdploeg. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op onderstaand rekening nummer: Rekening Nummer: tnv TC Shorttrack in De Lier. Graag binnen 30 dagen na ondertekenen overmaken op bovenstaand rekening nummer, mocht dit niet te regelen zijn neem dan contact op met Jan Brilman, budgetbewaker binnen het GTC, adres voor een andere regeling. Jaarprogramma De onderstaande opmerkingen zijn van toepassing op het GTC jaarprogramma voor de gewestelijke Jeugdgroep: Voor overige faciliteiten en begeleiding is het doel de kosten te dekken middels de zomerbijdrage en het overige budget van de GTC. Faciliteiten De volgende faciliteiten zullen door de GTC in de zomer worden aangeboden. Jaarprogramma, schema s en begeleiding. Trainingskampen en overige faciliteiten. Medische begeleiding op trainingen. Begeleiding op bestuurlijk niveau. Een optimale voorbereiding naar het winterseizoen toe. Een enthousiaste groep trainers. Contact Gegevens Voor vragen, of opmerkingen zijn de onderstaande personen bereikbaar. Aarzel niet om contact met ze op te nemen, daar zijn we voor. Naam Functie Tel nr Martin Ernst Voorzitter Hieke Sollaart 1 e Secretaresse GTC Jan Brilman Budgetbewaker Yvonne Pont Bestuurslid Topsport David Den Braver Ondersteuning Topsport Renske van Riel Uitvoerend trainer Menno Fok Uitvoerend trainer Pagina 2

23 GTC Zuid Holland Commissie Topsport 2006 GTC RIJDER ZOMEROVEREENKOMST TOP Naam: Geboorte Datum: Adres: Tel: GSM: Bij ongeval bellen: Handtekening rijder: Deze overeenkomst geeft de afspraken weer tussen de Gewestelijke Technische Commissie Shorttrack Zuid Holland (GTC ZH ST) enerzijds, en de ondertekenende rijder anderzijds. Het betreft hier slechts de zomertrainingen. Deelname in de gewestelijke winterploeg gebeurt op basis van landelijk ingestelde reglementen. Bij niet nakomen van de beschreven afspraken kan, na overleg met de rijder, besloten worden de zomerovereenkomst te verbreken. Ondertekening van deze overeenkomst impliceert tevens de bereidheid tot een bijdrage van 250 Euro ten gunste van de GTC ZH ST. Deze bijdrage zal direct ten goede komen aan de faciliteiten en de begeleiding van de Opleidingsploeg. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op onderstaand rekening nummer: Rekening Nummer: tnv TC Shorttrack in De Lier. Graag binnen 30 dagen na ondertekenen overmaken op bovenstaand rekening nummer, mocht dit niet te regelen zijn neem dan contact op met Jan Brilman, budgetbewaker van het GTC, adres voor een andere regeling. Trainingsvoorwaarden De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle zomertrainingen. Deze voorwaarden hebben als doel het rendement van de trainingen te vergroten en de beschikbare tijd zo nuttig mogelijk te gebruiken. Deze voorwaarden dienen strikt in acht te worden genomen. Bij alle trainingen wordt een hartslagmeter gedragen. De informatie van deze meter is noodzakelijk om het moment van beginnen van de volgende oefening in te kunnen schatten. Wie bij een training niet aanwezig kan zijn of te laat komt laat dit zo spoedig mogelijk weten aan 1 van zijn of haar trainers. Via presentielijsten zal worden bijgehouden wie wel en wie niet aanwezig zijn. Het bijhouden van je eigen dagboek en deze elke twee weken opsturen naar de trainers. Pagina 1

24 GTC Zuid Holland Commissie Topsport In zijn algemeenheid wordt tijdens de trainingen inzet, interesse en overleg verwacht. Als je vragen hebt, kom daar mee naar de trainers, als je het niet bij kan houden, meld het even en als een trainer iets aan het uitleggen is wordt er opgelet. Jaarprogramma De onderstaande opmerkingen zijn van toepassing op het GTC jaarprogramma voor de gewestelijke Opleidingsgroep: Deelname aan het trainingskamp in Chamonix is op eigen kosten. Dit trainingskamp wordt voor alle rijders aangeraden maar is niet verplicht. Voor de overige faciliteiten en begeleiding is het doel de kosten te dekken middels de zomerbijdrage en het overige budget van de GTC. De trainingsweekenden waar ijs is ingepland kan mogelijk worden vervangen door trainingsweekenden zonder ijs, afhankelijk van de beschikbaarheid van ijsuren. Faciliteiten De volgende faciliteiten zullen door de GTC in de zomer worden aangeboden. Jaarprogramma, schema s en begeleiding. IJsfaciliteiten en trainingsweekenden. Trainingskampen en overige faciliteiten. Medische begeleiding op trainingen. Begeleiding op bestuurlijk niveau. Contact Gegevens Voor vragen, ideeën of opmerkingen zijn de onderstaande personen bereikbaar. Aarzel niet om contact met ze op te nemen, daar zijn we voor. Naam Functie Tel nr. Martin Ernst Voorzitter Hieke Sollaart 1 e Secretaresse GTC Jan Brilman Budgetbewaker Yvonne Pont Bestuurslid Topsport David Den Braver Ondersteuning Topsport Joost Smit Hoofdtrainer Gewest Vincent Wolvers Uitvoerend trainer Pagina 2

25 GTC Zuid Holland Commissie Topsport Selectie Winterijs Zoetermeer, 18 augustus 2006 Beste rijders van de Jeugd-, Opleiding- & Topgroep, Onderstaand zijn de overzichten gegeven van de ijsbeschikbaarheid in het totale gewest Zuid Holland (vanaf jun C) en de geselecteerde rijders per groep voor de gewestelijke uren. Dit jaar zijn 2 ijsuren als gewestelijk selectie uur aangemerkt, de woensdagavond op de Uithof voor de Jeugdgroep en de donderdagavond op Silverdome voor de Jeugd-, Opleiding- en de Topgroep. Waar van toepassing zijn de selectiecriteria gegeven voor deelname op een bepaald uur. Totale ijsbeschikbaarheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Leiden 20:00 21:00 Verenigingsuur C - Sen Den Haag 20:30 21:30 Verenigingsuur C - Sen - Zoetermeer 18:15 19:30 Verenigingsuur B Sen* Den Haag 19:35 20:35 Verenigingsuur C - Sen Den Haag 19:35 20:35 GTC Selectieuur Jeugd Leiden 18:40 19:40 Verenigingsuur C - Sen Zoetermeer GTC Selectieuur Allen** Dordrecht 18:45 19:45 Verenigingsuur C - Sen - Dordrecht Verenigingsuur C - Sen * Opleidingsgroep wordt geadviseerd woensdag een abonnement te nemen op het uur in Zoetermeer. ** Voor het selectieuur op donderdag geldt een limiet voor de jeugdploeg. Voor meer informatie zie onder. Selectie Jeugdploeg WOENSDAG ALLE rijders uit de Jeugdploeg hebben zich geselecteerd voor deelname aan het selectieuur op woensdagavond in Den Haag onder begeleiding van de gewestelijk trainers, Menno en Renske. Dit uur is een abonnementsuur dus voor dit uur dient een abonnement te worden aangeschaft! Selectie Jeugdploeg DONDERDAG Voor deelname aan het selectieuur op de donderdagavond geldt een limiet van 52 seconden op de 500 meter. Elke rijder uit de jeugdploeg kwalificeert zich automatisch voor deelname aan het donderdaguur in Zoetermeer, zodra op een wedstrijd onder de 52 seconden wordt gereden op de 500 meter. Het dient hierbij te worden opgemerkt dat deelname aan dat uur in het geval van selectie altijd een keuze is, geen verplichting. Dit in verband met andere abonnementen op donderdag. De volgende rijders hebben zich op dit moment gekwalificeerd voor het donderdaguur: Pagina 1

26 GTC Zuid Holland Commissie Topsport Selectie Winterijs Lara van Ruijven Er dient te worden opgemerkt dat bovenstaande limiet niet geldig is voor de junioren B of hoger, ook uit de jeugdploeg. Voor deze leeftijdscategorie gelden dezelfde criteria als voor de opleidingsploeg. Voor de jeugdploeg zal nog een bijeenkomst plaatsvinden waarin verdere uitleg wordt gegeven over de winterselectie. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt spoedig. Een aantal rijders zullen tevens voor individuele gesprekken worden uitgenodigd. Selectie Opleidingsploeg DONDERDAG!! De opleidingsgroep wordt geadviseerd om een abonnement te nemen op het verenigingsuur in Zoetermeer in plaats van in Den Haag. Dit omdat in Zoetermeer tevens de Topgroep traint!! De volgende rijders hebben zich direct geselecteerd voor deelname aan het donderdaguur: Rosalie Huisman Jan Ebele van de Ree Koen Hakkenberg Jeroen Sonneveld Barry Landman Michael Kunne Fenne Binnendijk Vincent Meedendorp Leon van Oosten Yara van Kerkhof Natasja van Lobenstein Natasja van Lobenstein heeft zich direct geselecteerd voor deelname aan het selectieuur, maar zal in verband met haar blessure het begin van het seizoen moeten starten op de cluburen om aan te sterken en op niveau te komen. Zodra dit het geval is wordt ze toegevoegd aan de selectie. Hierover volgt een individueel gesprek waar ze binnenkort voor wordt uitgenodigd. De volgende rijders hebben zich geselecteerd mits wordt voldaan aan de voorwaarden welke in een individueel gesprek zullen worden afgesproken: Lisette Brilman Selectie Topgroep DONDERDAG De topgroep wordt geadviseerd om een abonnement te nemen op het verenigingsuur in Zoetermeer in plaats van in Den Haag. De volgende rijders hebben zich direct geselecteerd voor deelname aan het donderdaguur: Freek van der Wart Ingmar van Riel Rudy Koek Niels Kerstholt Liesbeth Mau-Asam Pagina 2

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013 Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten Definitief 2013 Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2012. Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 15 december 2012. Specifieke

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Versie 2013-2014 KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Voorwoord Dit Handboek is samengesteld door de Gewestelijke Technische Commissie Marathon van het Gewest Noord-Holland/Utrecht

Nadere informatie

Reglementen Sectie Autocross 2010

Reglementen Sectie Autocross 2010 ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS Afkortingen FIA -Fédération Internationale de l'automobile KNAF -Knac Nationale Autosport Federatie Code -Code Sportif International BSAC -Bestuur Sectie Auto Cross Art. 1

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Het is tijd om te sporten. Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Verenigingenboek 2014-2015

Verenigingenboek 2014-2015 Verenigingenboek 2014-2015 Sportraad MUSST Maastricht Oktober 2014 Voorwoord Hierbij geeft de Sportraad Maastrichtse Universitaire Studentensport Stichting (MUSST) 2014 2015 jullie het verenigingenboek,

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0

V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0 V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0 A1 Voorwoord Het vademecum is een wegwijzer in de REGLEMENTEN, RICHTLIJNEN, VOORWAARDEN, PROCEDURES EN REGELINGEN etc. van de V.D.H. Om het geheel zo overzichtelijk

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN...

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... Inhoudsopgave Scouting Lutemgroep 1 ALGEMEEN... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 HET SPEL... 4 1.3 ORGANISATIE... 4 1.4 LEVENSBESCHOUWING... 4 2 LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... 5 2.1 DEFINITIES EN REGELS...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014 Amersfoortse Mixed Hockey Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014 Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van de statuten. De bepalingen in de statuten zijn

Nadere informatie

Wedstrijdorganisatie reglement Versie 1.4 (2015)

Wedstrijdorganisatie reglement Versie 1.4 (2015) Wedstrijdorganisatie reglement Versie 1.4 (2015) Copyright: Laatst bijgewerkt op: 20-10-2014 Versie 1.4 Status (concept / definitief): Concept Goedgekeurd door: Opmerkingen: Inhoudsopgave NAF-wedstrijdorganisatiereglement

Nadere informatie

Bestuur COVS Hondsrug e.o.

Bestuur COVS Hondsrug e.o. Bestuur COVS Hondsrug e.o. DRAAIBOEK SECRETARIAAT COVS-GROEP versie HON / JL / 95.075 d.d. 28 maart 1995 Secretaris Jan Lahuis De Mulderij 128 7772 HK Hardenberg Tel.: 0523 26 01 36 Fax.: 0523 27 2799

Nadere informatie

MOTORSPORT REGLEMENT 2011

MOTORSPORT REGLEMENT 2011 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-35 28 510 Tel. KNMV-Sport: 026-35 28 515 Fax.: 026-35 28 522 Internet: E-mail : www.knmv.nl (algemeen) info@knmv.nl (sport) sport@knmv.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2011-2012 versie 30-03- 2012 Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter) Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland - NBC Nieuwegein, 29 Juni 2010 (vastgesteld) Aanwezig: Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Berghout (bestuursleden)

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Meeuwenlaan 41 1021 HS Amsterdam tel: 020 636 30 61 fax: 020 636 34 66 E-mail: ncs@sport4all.nl

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie