HANDBOEK. GTC sectie SHORTTRACK ZUID-HOLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK. GTC sectie SHORTTRACK ZUID-HOLLAND"

Transcriptie

1 HANDBOEK GTC sectie SHORTTRACK ZUID-HOLLAND

2 INHOUD HANDBOEK GTC HOOFDSTUK 1: ADRESSEN bestuursleden trainers verenigingen sectiebestuur DB Gewest ZH HOOFDSTUK 2: ORGANISATIE functies en taakverdeling bestuur en trainers rooster van aftreden organisatieschema s HOOFDSTUK 3: SELECTIE adressenlijst gewestelijke rijders modelcontracten HOOFDSTUK 3a modelovereenkomst* afspraken HOOFDSTUK 4: WEDSTRIJDEN regelingenboek regiowedstrijden aanvraag dispensatie HOOFDSTUK 5: BELEID beleidsplan (FOG) budget jaarverslag HOOFDSTUK 6: UITVOERING BELEID tijdslijnen besluitenlijsten HOOFDSTUK 7: SPONSORING sponsorverklaring sponsorcontracten* sponsorplan* kledingvoorwaarden website* HOOFDSTUK 8: GEWESTELIJK BESTUUR statuten KNSB Gewest Zuid-Holland reglement Baancommissie HOOFDSTUK 9: BAANCOMMISSIE abonnementen shorttrack informatie over trainingen en wedstrijden HOOFDSTUK 10: LANDELIJK/KNSB verzekeringen reglementen (algemeen en wedstrijden) regelingenboek shorttrack ( Groene Boekje ) * deze stukken zijn op aanvraag te verkrijgen bij het secretariaat van de GTC Shorttrack Zuid-Holland Informatie bijgewerkt t/m september 2006

3 Handboek GTC Shorttrack Zuid-Holland HOOFDSTUK 1: ADRESSEN bestuursleden trainers verenigingen sectiebestuur DB Gewest ZH

4 ADRESSENLIJSTEN Bestuur GTC Achternaam Voornaam Functie Adres Woonplaats +postcode Telefoon Mobiel vacature vacature Voorzitter 1e secretaris Ravensbergen Hermien 2e secretaris Buizerderf MS Voorschoten Koole Aad Wedstrijdcoordinator Boeier DE Schipluiden Brilman Jan Budgetbewaker Ring CS Hendrik Ido Ambacht Pont Yvonne Topsportcommissie Jonkerbos SW Zoetermeer Technische ondersteuning Braver, den David topsport De Vlouw EW Delft Riel, van Norbert PR/pers Sophiaplaats EH Zoetermeer Zwager Willy Sponsoring/kleding Elgarstraat DA Zwijndrecht Zoutendijk Rolf Breedtesport Hubrechtstraat SG Leiderdorp Trainers Achternaam Voornaam Functie Adres Woonplaats +postcode Telefoon Mobiel Wolvers Vincent Hoofdtrainer Witte Klaver CD Woubrugge Riel, van Renske Trainer/fysiotherapie De Ruyterstraat XS Xoetermeer Pont Yvonne Trainer/coordinatie Jonkerbos SW Zoetermeer Braver, den Otto Trainer Paans Miranda Trainer Hannie Schaftrode HN Zoetermeer Fok Menno Trainer i.o Sophiaplaats EH Zoetermeer Friebel Marc Trainer Vosmaerstraat AR Delft

5 ADRESSENLIJSTEN Verenigingen Vereniging Achternaam Voornaam Functie Adres Woonplaats +postcode Telefoon SVU, Utrecht Doorn, van Nico Coordinator ST Barmsijs BN Nieuwegein IJzendoorn, van Pansi Wedstrijdsecretaris Nijenheim BH Zeist IHCL, Leiden Jong, de Joke voorz./wedstr.secr. Hubrechtstraat SG Leiderdorp HVHW, Den Haag Zanden, van der Hans Voorzitter Mijlpaal PS Den Haag Draak Ruud Wedstrijdsecretaris Haagweg PD Monster DKIJV, Delft Hagen, van E. Platanendreef PD Monster YVZ, Zoetermeer Riel, van Norbert Wedstrijdsecretaris Sophiaplaats EH Zoetermeer IJA, Dordrecht Groot, de Ruud Voorzitter Pijl KK Dordrecht Brilman Yvonne Wedstrijdsecretaris Ring CS Hendrik Ido Ambacht Nijmeegse Schaatsvereniging Wegmag Theo Huissteden HD Wijchen SDB, Den Bosch Treuren Andre Ipperhoeve 44c 5254 JA Haarsteeg Ad-hoc Sectiebestuur Achternaam Voornaam Functie Adres Woonplaats +postcode Telefoon Voorzitter Oosten Herman Penningmeester Lonnekersteumke DN Enschede Verhage A.C. Secretaris De Molier EX Langweer Zie ook Regelingenboek Shorttrack (http://www.knsb.nl/content/shorttrack/regelingenboek.asp) DB Gewest Zuid-Holland Achternaam Voornaam Functie Adres Woonplaats +postcode Telefoon Kolbach B. Voorzitter Molendijk AM Goudswaard Secretaris Kraak G.A. Penningmeester Meije RM Barendrecht

6 Handboek GTC Shorttrack Zuid-Holland HOOFDSTUK 2: ORGANISATIE functies en taakverdeling bestuur en trainers rooster van aftreden organisatieschema s

7 FUNCTIE- EN TAAKVERDELING SHORTTRACK ZUID-HOLLAND Functie Doel Taken/ Verantwoordelijkheden Voorzitter Zorg dragen voor de verantwoordelijk voor het organisatie en organiseren van de vergaderingen efficiënt verloop van van het bestuur en de algemene alle vergaderingen. ledenvergadering Zorg dragen voor verantwoordelijk voor het goed functioneren functioneren van het bestuur van het bestuur. houdt zich op de hoogte van de Onderhoudt ontwikkelingen binnen shorttrack contacten op alle in Nederland en internationaal bestuurlijke niveau s. houdt contact met commissies waarvoor geen ander bestuurslid verantwoordelijk is contactpersoon naar gewestelijk bestuur, sectiebestuur, Algemeen Bestuur en KNSB 1 e secretaris 2 e secretaris Zorg dragen voor adequate en correcte afwikkeling en bijhouden van alle administratieve stromen binnen de GTC. agenda opstellen voor de GTC vergaderingen; 1 week voor de vergadering aan de GTC leden toesturen notuleren van de GTC vergaderingen en uitwerken, daarna binnen 2 weken definitief verzenden naar belanghebbenden nazien op uitvoering van de uitstaande actiepunten uitgaande post verzorgen ingekomen- en uitgegane stukken verwerken, d.w.z. dat alle GTC leden in het bezit komen van deze stukken. alle relevante zaken die op schrift staan circa 5 jaar in archief bewaren jaarverslag GTC Short track maken bewaken tijdslijnen bijhouden besluitenlijst lijst van aftreden bestuursleden bewaken Jaarlijks terugkerende activiteiten bijwonen van voorjaarsen najaarsvergadering sectiebestuur bijwonen van vergaderingen van het bestuur van het gewest ZH jaarverslag GTC Shorttrack besluitenlijst herzien lijst van aftreden bestuursleden bewaken organiseren najaarsvergadering met verenigingen bewaken continuïteit tijdslijnen Budgetbewaker Het beheren over alle geldstromen en houd hier van aantekening zoals een goed boekhouder betaamd. Taken: opstellen financieel FOG-plan opstellen begrotingen en jaarafrekeningen controleren en bewaken begrotingen en jaarafrekeningen Verantwoordelijk voor de: financiële administratie toelaten van een kascontrole conceptbegroting opstellen per 15 juni begroting indienen per 1 juli kosten afrekenen per maand via penningmeester Gewest ZH controle begroting/ werkelijke kosten na de wedstrijden afstemmen kosten/baten met penningmeester Gewest ZH tijden het boekjaar huur/kosten wedstrijdcoördi-natie doorbelasten aan de verenigingen bewaken helmcap statiegeld bewaken borg/huur sponsorkleding landelijke wedstrijdkosten

8 Functie Doel Taken/ Verantwoordelijkheden Wedstrijdcoördinator Zorgdragen voor een jaarlijks wedstrijdschema samen met de verenigingen zorgen voor het huren van de banen het regelen van de nodige mensen om een wedstrijd te kunnen laten verrijden proberen internationale wedstrijden naar het gewest toe te halen. Jaarlijks terugkerende activiteiten declareren bij de KNSB wedstrijd programma huren banen overleg met de Baancommissie jury regelen voor de wedstrijden (alleen de wedstrijd leiders scheids-rechters en de starters) helmcaps uitdelen en innemen Breedtesport (vacature) Topsportcoördinator Zorgen voor voldoende aanwas van jonge rijders. Zorgen dat de faciliteiten en middelen hier gelijke tred mee houden. Vertegenwoordiger namens het trainersteam. Doel is om de communicatie tussen GTC en trainers optimaal te houden verenigingen ondersteunen in aanwas nieuwe rijders stimuleren van en ondersteunen bij promotie-activiteiten vertegenwoordiging namens de trainers binnen het bestuur overleg tussen trainers bijhouden ijsuren regelen contactpersoon ZH kernploeg en JO-rijders promotie-activiteiten evaluatie winterseizoen idem voor zomerseizoen zomerijs regelen Technische Ondersteuning Topsport Sponsoring/ promotie PR/promotie Geeft ondersteuning aan trainersteam en GTC bij ontwikkelen en uitvoeren van het beleid Door verkrijgen van sponsorgelden en/of subsidies de financiele middelen van de sectie shorttrack Zuid- Holland vergroten Zorgen voor positieve publiciteit. Contacten leggen met personen, die voor het shorttrack iets kunnen betekenen. Zorgen dat contacten van vorige gelegenheden weer bruikbaar zijn bij een volgend evenement. geeft ondersteuning aan trainersteam/gtc bij het opstellen en uitvoeren van beleidsplannen binnenhalen van sponsorgelden en/of subsidies contact onderhouden met bestaande sponsor(s) zorgen dat aan de contractuele verplichtingen wordt voldaan sponsorverklaring KNSB aankoop en beheer kleding gewestelijke selectie (waaronder borg) bewaken correctie uitvoering kledingvoorschriften beheer website contactpersoon Topploeg Shorttrack ZH doorgeven van uitslagen van nationale wedstrijden. maken/ laten maken van verslagen van de regionale/nationale wedstrijden bij lokale bladen en voor de website zorgen dat de uitslagen van Zuid- Hollandse rijders in het buitenland publiciteit krijgen. zorgen voor goede verstandhouding met de sponsor(s) opstellen beleidsplannen opstellen contracten selectie sponsoractiviteiten organiseren, bijv. clinic, bezoek sponsor aan wedstrijden, e.d. sponsorplan jaarlijks actualiseren sponsorverklaring aan het begin van het seizoen indienen bij de KNSB kledingbeheer bij wisseling leden selectie evalueren sponsoractiviteiten uitslagen doorgeven van wedstrijden doorgeven van shorttrack nieuwtjes aan ANP tot lokale bladen maken van verslagen van de wedstrijden leggen van goede contacten met journalisten en PRmensen van Aegon en TV- West zorgen voor toeschouwers op de tribune bij grote evenementen

9 Baancommissie* Kascommissie* Behartigen van de belangen van de shorttrack bij het toebedelen en huur van ijsuren Beoordelen van het financieel verslag functioneert als lid van de baancommissie van het gewest Zuid-Holland legt verantwoording af aan de GTC ZH bestaat uit 2 leden elk jaar wordt 1 lid vervangen door een nieuw lid controleert de administratie van de budgetbewaker doet daarvan verslag aan het bestuur brengt zonodig advies uit Begeleiding selectie Hoofdtrainer (gewestelijke) rijders sporttechnisch plan jaarlijks naar een hoger niveau mentaal en fysiek niveau brengen opstellen en/of herzien contacten met trainers onderhouden en coördineren contact tussen bondscoach en voorbereiden op selectiemomenten en voorbereiden op wedstrijden andere gewestelijke trainers in het land schema s voorbereiden aansluiting naar kernploeg en jong oranje Trainer Zie punten hierboven schema s opstellen en uitvoeren technische aanwijzingen aan en corrigeren van rijders contact houden met hoofdtrainer sociaal contact houden met de rijders Trainer/ fysiotherapeut Materiaalman Zie punten hierboven. Draagt zorg voor preventieve en prestatieve zorg van (gewestelijke) rijders. Begeleiding bij blessures. Zorgt ervoor dat het materiaal van gewestelijke rijders en evt. verenigingsrijders zo optimaal mogelijk is * niet noodzakelijk lid van het bestuur van de GTC behandelen en begeleiden van sporters met blessures zonodig doorverwijzen naar huisarts begeleiden van rijders zonder blessure EHBO sportblessurepreventie geven van sportgerelateerde voorlichting of advies bijdrage leveren aan ontwikkeling sportmedisch beleid binnen het gewest en evt. de verenigingen onderhouden van materiaal gewestelijke rijders en evt. verenigingsrijders onderhouden van de apparatuur, zoals buigapparaat en rondingsmachine gaat zo nodig mee naar wedstrijden om ter plekke beschikbaar te zijn toebedelen ijsuren coordinatie van ijs t.b.v de verenigingen zorgen voor een optimale verdeling v.d. ijsuren van verenigingen en gewest controle van de administratie vindt jaarlijks plaats evaluatie met trainers en GTC over het afgelopen winterseizoen idem voor zomerseizoen planning maken winterseizoen idem voor zomerseizoen opstellen sporttechnisch plan evaluatie zomerseizoen evaluatie winterseizoen helpen met planning maken winter en zomerseizoen evaluatie zomerseizoen evaluatie winterseizoen helpen met planning maken winter en zomerseizoen mede opstellen sporttechnisch plan m.n. gericht op fysiotherapeutische begeleiding kan in het winterseizoen regelmatig gevraagd worden mee te gaan naar wedstrijden om ter plekke ondersteuning te geven bij materiaalproblemen

10 Rooster van aftreden van de GTC Shorttrack Zuid Holland 3 e week september 2006 aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter M. Ernst, dus verkiezing nieuwe voorzitter! aftredend en herkiesbaar zijn wedstrijdcoördinator lid public relations 3 e week september 2007 aftredend en herkiesbaar zijn 1 e secretaris lid topsportcommissie lid sponsoring en promotie 3 e week september 2008 aftredend en herkiesbaar zijn 2 e secretaris lid breedtesport (vacature) budgetbewaker Daarna begint het rooster van aftreden weer van voren af aan.

11 Structuur KNSB Gewest ZH KNSB Gewest Zuid-Holland Sectie hardrijden Sectie kunstrijden en ijsdansen Sectie schoonrijden Sectie jeugdschaatsen hardrijden Sectie jeugdschaatsen kunstrijden Sectie toerisme Subsectie lange/korte baan Subsectie marathon Subsectie shorttrack

12 Samenstelling bestuur GTC subsectie shorttrack Bestuur Gewest ZH GTC sectie hardrijden GTC subsectie shorttrack Voorzitter: vacature 2e secretaris: Hermien Ravensbergen Budgetbewaker: Jan Brilman Breedtesport: Rolf Zoutendijk Topsport Coordinator: Yvonne Pont 1e Secretaris: vacature Wedstrijdcoordinator: Aad Koole Sponsoring/promotie: Willy Zwager PR: Norbert van Riel Technische Ondersteuning Topsport: David den Braver

13 Trainers GTC (subsectie) shorttrack Hoofdtrainer: Vincent Wolvers Trainer/topsportcoordinator: Yvonne Pont Trainer/fysiotherapeut: Renske van Riel Trainer: Otto den Braver Trainer: Miranda Paas Trainer: Marc Friebel Trainer (in opleiding): Menno Fok Materiaal: Lennart van Vliet

14 Landelijke structuur shorttrack KNSB Algemeen Bestuur Sectie hardrijden langebaan Sectie kunstrijden, Ijsdansen en synchroondansen Sectie hardrijden marathon Sectie hardrijden Kortebaan/supersprint Sectie shorttrack Sectie schoonrijden Sectie toerschaatsen Sectie skaten

15 Samenstelling en structuur Landelijk ad-hoc Sectiebestuur Shorttrack Algemeen Bestuur KNSB Landelijk Sectiebestuur Shorttrack (ad hoc) Bondscoach: Trainer JO: Voorzitter: Secretaris: Anne-Carine Verhage Budgetbewaker: Herman Oosten Bestuurslid: Erik Landman Bestuurslid: Fetze Ykema

16 Handboek GTC Shorttrack Zuid-Holland HOOFDSTUK 3: SELECTIE adressenlijst gewestelijke rijders modelcontracten

17 Selectie winter 2006/2007 Achternaam Voornaam Binnendijk Fenne Brilman Lisette Evelingen, van Wouter Hakkenberg Koen Huisman Rosalie Huisman Lisanne Kerkhof Atze Kerkhof, van Yara Kerkhof, van Sanne Koek Rudy Kunne Michael Landman Barry Lobenstein, van Natasja Mau-Asam Liesbeth Meedendorp Vincent Oosten, van Leon Ree, van der Jan Ebele Riel, van Ingmar Slingerland Kjeld Slingerland Kjeld Sonneveld Jeroen Wart, van der Freek Zoutendijk Anouk

18 131/06/2006 GTC Zuid Holland Commissie Topsport 2006 GTC RIJDER ZOMEROVEREENKOMST OPLEIDING Naam: Geboorte Datum: Adres: Tel: GSM: Naam ouder: Tel ouder: Gsm ouder: ouder: Bij ongeval bellen: Handtekening rijder: Handtekening ouder: Deze overeenkomst geeft de afspraken weer tussen de Gewestelijke Technische Commissie Shorttrack Zuid Holland (GTC ZH ST) enerzijds, en de ondertekenende rijder anderzijds. Het betreft hier slechts de zomertrainingen. Deelname in de gewestelijke winterploeg gebeurt op basis van landelijk ingestelde reglementen. Bij niet nakomen van de beschreven afspraken kan, na overleg met rijder en ouders, besloten worden de zomerovereenkomst te verbreken. Ondertekening van deze overeenkomst impliceert tevens de bereidheid tot een bijdrage van 250 Euro ten gunste van de GTC ZH ST. Deze bijdrage zal direct ten goede komen aan de faciliteiten en de begeleiding van de Opleidingsploeg. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op onderstaand rekening nummer: Rekening Nummer: tnv TC Shorttrack in De Lier. Graag binnen 30 dagen na ondertekenen overmaken op bovenstaand rekening nummer, mocht dit niet te regelen zijn neem dan contact op met Jan Brilman, budgetbewaker van het GTC, adres voor een andere regeling. Trainingsvoorwaarden De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle zomertrainingen. Deze voorwaarden hebben als doel het rendement van de trainingen te vergroten en de beschikbare tijd zo nuttig mogelijk te gebruiken. Deze voorwaarden dienen strikt in acht te worden genomen. Pagina 1

19 231/06/2006 GTC Zuid Holland Commissie Topsport Bij alle trainingen wordt een hartslagmeter gedragen. De informatie van deze meter is noodzakelijk om het moment van beginnen van de volgende oefening in te kunnen schatten. Wie bij een training niet aanwezig kan zijn of te laat komt laat dit zo spoedig mogelijk weten aan 1 van zijn of haar trainers. Via presentielijsten zal worden bijgehouden wie wel en wie niet aanwezig zijn. In zijn algemeenheid wordt tijdens de trainingen inzet, interesse en overleg verwacht. Als je vragen hebt, kom daar mee naar de trainers, als je het niet bij kan houden, meld het even en als een trainer iets aan het uitleggen is wordt er opgelet. Jaarprogramma De onderstaande opmerkingen zijn van toepassing op het GTC jaarprogramma voor de gewestelijke Opleidingsgroep: Deelname aan het trainingskamp in Chamonix is op eigen kosten. Dit trainingskamp wordt voor alle rijders aangeraden maar is niet verplicht. Voor rijders die niet aan het trainingskamp in Chamonix kunnen deelnemen is er de mogelijkheid aan het trainingskamp in Turnhout deel te nemen. Voor de overige faciliteiten en begeleiding is het doel de kosten te dekken middels de zomerbijdrage en het overige budget van de GTC. De trainingsweekenden waar ijs is ingepland kan mogelijk worden vervangen door trainingsweekenden zonder ijs, afhankelijk van de beschikbaarheid van ijsuren. Faciliteiten De volgende faciliteiten zullen door de GTC in de zomer worden aangeboden. Jaarprogramma, schema s en begeleiding. IJsfaciliteiten en trainingsweekenden. Trainingskampen en overige faciliteiten. Medische begeleiding op trainingen. Begeleiding op bestuurlijk niveau. Contact Gegevens Voor vragen, ideeën of opmerkingen zijn de onderstaande personen bereikbaar. Aarzel niet om contact met ze op te nemen, daar zijn we voor. Naam Functie Tel nr. Martin Ernst Voorzitter Hieke Sollaart 1 e Secretaresse GTC Jan Brilman Budgetbewaker Yvonne Pont Bestuurslid Topsport David Den Braver Ondersteuning Topsport Pagina 2

20 331/06/2006 GTC Zuid Holland Commissie Topsport Marc Friebel Uitvoerend trainer Miranda Paans Uitvoerend trainer Pagina 3

21 1 GTC Zuid Holland Commissie Topsport 2006 GTC JEUGD RIJDER ZOMEROVEREENKOMST Naam: Geboorte Datum: Adres: Tel: GSM: Naam ouder: Tel ouder: Gsm ouder: ouder: Bij ongeval bellen: Handtekening ouder: Deze overeenkomst geeft de afspraken weer tussen de Gewestelijke Technische Commissie Shorttrack Zuid Holland (GTC ZH ST) enerzijds, en de handtekening ouder namens de rijder anderzijds. Het betreft hier alleen de zomertrainingen. Deelname in de gewestelijke winterploeg gebeurt aan het einde van het zomerseizoen. Bij niet nakomen van de beschreven afspraken kan, na overleg met rijder en ouders, besloten worden de overeenkomst te verbreken. Trainingsvoorwaarden De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle zomertrainingen. Deze voorwaarden hebben als doel het rendement van de trainingen te vergroten en de beschikbare tijd zo nuttig mogelijk te gebruiken. Deze voorwaarden dienen strikt in acht te worden genomen. Wie bij een training niet aanwezig kan zijn of te laat komt laat dit zo spoedig mogelijk weten aan 1 van de trainers. Dit kan doormiddel van een telefoontje of een te sturen. Van de rijders wordt een goede inzet verwacht tijdens de gehele periode. Wanneer er zich omstandigheden voor doen die een goede inzet niet mogelijk maken, moet dit direct vermeld worden bij 1 van de trainers, zodat daar in de trainingen rekening mee gehouden kan worden of eventueel een alternatief programma voor aangeboden worden. Pagina 1

22 2 GTC Zuid Holland Commissie Topsport Ondertekening van deze overeenkomst impliceert tevens de bereidheid tot een bijdrage van 150 Euro ten gunste van de GTC ZH ST. Deze bijdrage zal direct ten goede komen aan de faciliteiten en de begeleiding van de Jeugdploeg. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op onderstaand rekening nummer: Rekening Nummer: tnv TC Shorttrack in De Lier. Graag binnen 30 dagen na ondertekenen overmaken op bovenstaand rekening nummer, mocht dit niet te regelen zijn neem dan contact op met Jan Brilman, budgetbewaker binnen het GTC, adres voor een andere regeling. Jaarprogramma De onderstaande opmerkingen zijn van toepassing op het GTC jaarprogramma voor de gewestelijke Jeugdgroep: Voor overige faciliteiten en begeleiding is het doel de kosten te dekken middels de zomerbijdrage en het overige budget van de GTC. Faciliteiten De volgende faciliteiten zullen door de GTC in de zomer worden aangeboden. Jaarprogramma, schema s en begeleiding. Trainingskampen en overige faciliteiten. Medische begeleiding op trainingen. Begeleiding op bestuurlijk niveau. Een optimale voorbereiding naar het winterseizoen toe. Een enthousiaste groep trainers. Contact Gegevens Voor vragen, of opmerkingen zijn de onderstaande personen bereikbaar. Aarzel niet om contact met ze op te nemen, daar zijn we voor. Naam Functie Tel nr Martin Ernst Voorzitter Hieke Sollaart 1 e Secretaresse GTC Jan Brilman Budgetbewaker Yvonne Pont Bestuurslid Topsport David Den Braver Ondersteuning Topsport Renske van Riel Uitvoerend trainer Menno Fok Uitvoerend trainer Pagina 2

23 GTC Zuid Holland Commissie Topsport 2006 GTC RIJDER ZOMEROVEREENKOMST TOP Naam: Geboorte Datum: Adres: Tel: GSM: Bij ongeval bellen: Handtekening rijder: Deze overeenkomst geeft de afspraken weer tussen de Gewestelijke Technische Commissie Shorttrack Zuid Holland (GTC ZH ST) enerzijds, en de ondertekenende rijder anderzijds. Het betreft hier slechts de zomertrainingen. Deelname in de gewestelijke winterploeg gebeurt op basis van landelijk ingestelde reglementen. Bij niet nakomen van de beschreven afspraken kan, na overleg met de rijder, besloten worden de zomerovereenkomst te verbreken. Ondertekening van deze overeenkomst impliceert tevens de bereidheid tot een bijdrage van 250 Euro ten gunste van de GTC ZH ST. Deze bijdrage zal direct ten goede komen aan de faciliteiten en de begeleiding van de Opleidingsploeg. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op onderstaand rekening nummer: Rekening Nummer: tnv TC Shorttrack in De Lier. Graag binnen 30 dagen na ondertekenen overmaken op bovenstaand rekening nummer, mocht dit niet te regelen zijn neem dan contact op met Jan Brilman, budgetbewaker van het GTC, adres voor een andere regeling. Trainingsvoorwaarden De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle zomertrainingen. Deze voorwaarden hebben als doel het rendement van de trainingen te vergroten en de beschikbare tijd zo nuttig mogelijk te gebruiken. Deze voorwaarden dienen strikt in acht te worden genomen. Bij alle trainingen wordt een hartslagmeter gedragen. De informatie van deze meter is noodzakelijk om het moment van beginnen van de volgende oefening in te kunnen schatten. Wie bij een training niet aanwezig kan zijn of te laat komt laat dit zo spoedig mogelijk weten aan 1 van zijn of haar trainers. Via presentielijsten zal worden bijgehouden wie wel en wie niet aanwezig zijn. Het bijhouden van je eigen dagboek en deze elke twee weken opsturen naar de trainers. Pagina 1

24 GTC Zuid Holland Commissie Topsport In zijn algemeenheid wordt tijdens de trainingen inzet, interesse en overleg verwacht. Als je vragen hebt, kom daar mee naar de trainers, als je het niet bij kan houden, meld het even en als een trainer iets aan het uitleggen is wordt er opgelet. Jaarprogramma De onderstaande opmerkingen zijn van toepassing op het GTC jaarprogramma voor de gewestelijke Opleidingsgroep: Deelname aan het trainingskamp in Chamonix is op eigen kosten. Dit trainingskamp wordt voor alle rijders aangeraden maar is niet verplicht. Voor de overige faciliteiten en begeleiding is het doel de kosten te dekken middels de zomerbijdrage en het overige budget van de GTC. De trainingsweekenden waar ijs is ingepland kan mogelijk worden vervangen door trainingsweekenden zonder ijs, afhankelijk van de beschikbaarheid van ijsuren. Faciliteiten De volgende faciliteiten zullen door de GTC in de zomer worden aangeboden. Jaarprogramma, schema s en begeleiding. IJsfaciliteiten en trainingsweekenden. Trainingskampen en overige faciliteiten. Medische begeleiding op trainingen. Begeleiding op bestuurlijk niveau. Contact Gegevens Voor vragen, ideeën of opmerkingen zijn de onderstaande personen bereikbaar. Aarzel niet om contact met ze op te nemen, daar zijn we voor. Naam Functie Tel nr. Martin Ernst Voorzitter Hieke Sollaart 1 e Secretaresse GTC Jan Brilman Budgetbewaker Yvonne Pont Bestuurslid Topsport David Den Braver Ondersteuning Topsport Joost Smit Hoofdtrainer Gewest Vincent Wolvers Uitvoerend trainer Pagina 2

25 GTC Zuid Holland Commissie Topsport Selectie Winterijs Zoetermeer, 18 augustus 2006 Beste rijders van de Jeugd-, Opleiding- & Topgroep, Onderstaand zijn de overzichten gegeven van de ijsbeschikbaarheid in het totale gewest Zuid Holland (vanaf jun C) en de geselecteerde rijders per groep voor de gewestelijke uren. Dit jaar zijn 2 ijsuren als gewestelijk selectie uur aangemerkt, de woensdagavond op de Uithof voor de Jeugdgroep en de donderdagavond op Silverdome voor de Jeugd-, Opleiding- en de Topgroep. Waar van toepassing zijn de selectiecriteria gegeven voor deelname op een bepaald uur. Totale ijsbeschikbaarheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Leiden 20:00 21:00 Verenigingsuur C - Sen Den Haag 20:30 21:30 Verenigingsuur C - Sen - Zoetermeer 18:15 19:30 Verenigingsuur B Sen* Den Haag 19:35 20:35 Verenigingsuur C - Sen Den Haag 19:35 20:35 GTC Selectieuur Jeugd Leiden 18:40 19:40 Verenigingsuur C - Sen Zoetermeer GTC Selectieuur Allen** Dordrecht 18:45 19:45 Verenigingsuur C - Sen - Dordrecht Verenigingsuur C - Sen * Opleidingsgroep wordt geadviseerd woensdag een abonnement te nemen op het uur in Zoetermeer. ** Voor het selectieuur op donderdag geldt een limiet voor de jeugdploeg. Voor meer informatie zie onder. Selectie Jeugdploeg WOENSDAG ALLE rijders uit de Jeugdploeg hebben zich geselecteerd voor deelname aan het selectieuur op woensdagavond in Den Haag onder begeleiding van de gewestelijk trainers, Menno en Renske. Dit uur is een abonnementsuur dus voor dit uur dient een abonnement te worden aangeschaft! Selectie Jeugdploeg DONDERDAG Voor deelname aan het selectieuur op de donderdagavond geldt een limiet van 52 seconden op de 500 meter. Elke rijder uit de jeugdploeg kwalificeert zich automatisch voor deelname aan het donderdaguur in Zoetermeer, zodra op een wedstrijd onder de 52 seconden wordt gereden op de 500 meter. Het dient hierbij te worden opgemerkt dat deelname aan dat uur in het geval van selectie altijd een keuze is, geen verplichting. Dit in verband met andere abonnementen op donderdag. De volgende rijders hebben zich op dit moment gekwalificeerd voor het donderdaguur: Pagina 1

26 GTC Zuid Holland Commissie Topsport Selectie Winterijs Lara van Ruijven Er dient te worden opgemerkt dat bovenstaande limiet niet geldig is voor de junioren B of hoger, ook uit de jeugdploeg. Voor deze leeftijdscategorie gelden dezelfde criteria als voor de opleidingsploeg. Voor de jeugdploeg zal nog een bijeenkomst plaatsvinden waarin verdere uitleg wordt gegeven over de winterselectie. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt spoedig. Een aantal rijders zullen tevens voor individuele gesprekken worden uitgenodigd. Selectie Opleidingsploeg DONDERDAG!! De opleidingsgroep wordt geadviseerd om een abonnement te nemen op het verenigingsuur in Zoetermeer in plaats van in Den Haag. Dit omdat in Zoetermeer tevens de Topgroep traint!! De volgende rijders hebben zich direct geselecteerd voor deelname aan het donderdaguur: Rosalie Huisman Jan Ebele van de Ree Koen Hakkenberg Jeroen Sonneveld Barry Landman Michael Kunne Fenne Binnendijk Vincent Meedendorp Leon van Oosten Yara van Kerkhof Natasja van Lobenstein Natasja van Lobenstein heeft zich direct geselecteerd voor deelname aan het selectieuur, maar zal in verband met haar blessure het begin van het seizoen moeten starten op de cluburen om aan te sterken en op niveau te komen. Zodra dit het geval is wordt ze toegevoegd aan de selectie. Hierover volgt een individueel gesprek waar ze binnenkort voor wordt uitgenodigd. De volgende rijders hebben zich geselecteerd mits wordt voldaan aan de voorwaarden welke in een individueel gesprek zullen worden afgesproken: Lisette Brilman Selectie Topgroep DONDERDAG De topgroep wordt geadviseerd om een abonnement te nemen op het verenigingsuur in Zoetermeer in plaats van in Den Haag. De volgende rijders hebben zich direct geselecteerd voor deelname aan het donderdaguur: Freek van der Wart Ingmar van Riel Rudy Koek Niels Kerstholt Liesbeth Mau-Asam Pagina 2

KNSB Cup seizoen 2016/2017

KNSB Cup seizoen 2016/2017 KNSB Cup seizoen 2016/2017 Nationale Competitie De Nationale Competitie zoals bedoeld in de Specifieke Bepalingen Shorttrack artikel 305 wordt georganiseerd onder de naam KNSB Cup. In het geval dit document

Nadere informatie

KNSB Cup seizoen 2017/2018

KNSB Cup seizoen 2017/2018 KNSB Cup seizoen 2017/2018 Nationale Competitie De Nationale Competitie zoals bedoeld in de Specifieke Bepalingen Shorttrack artikel 305 wordt georganiseerd onder de naam KNSB Cup. In het geval dit document

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlands kampioenschap aflossing

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlands kampioenschap aflossing INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlands kampioenschap aflossing Artikel 303 A. Nederlandse Kampioenschappen Afstanden B. Open

Nadere informatie

KNSB Gewest Groningen Marathonschaatsen

KNSB Gewest Groningen Marathonschaatsen KNSB Gewest Groningen Marathonschaatsen Korte Handleiding & Regelgeving voor verenigingen of organisaties die een marathonwedstrijd op natuurijs willen organiseren Versie 4.0 oktober 2015 CONTACT Natuurijscoördinatoren

Nadere informatie

Jeugdschaatsen 2014-2015

Jeugdschaatsen 2014-2015 Jeugdschaatsen 2014-2015 www.ijsverenigingwoubrugge.nl www.ijsclubhoogmade.nl Algemene inleiding Welkom bij De ijsvereniging Woubrugge en de IJsclub Hoogmade. Bij ons kun je leren schaatsen gewoon omdat

Nadere informatie

Selectienormen KNSB Shorttrack Junioren

Selectienormen KNSB Shorttrack Junioren Selectienormen KNSB 2013-2014 Shorttrack Junioren voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en ISU kampioenschappen voor junioren Definitieve versie 5 augustus 2013 Selectie Commissie

Nadere informatie

Reglement NSK Allround 2017

Reglement NSK Allround 2017 Reglement NSK Allround 2017 Artikel 1 Het recht om deel te nemen Artikel 2 Deelname buiten mededinging Artikel 3 Verlies van het recht om deel te nemen Artikel 4 Deelname aan de wedstrijd Artikel 5 Niet

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde wijzigingen nationale reglementen

Overzicht goedgekeurde wijzigingen nationale reglementen Overzicht goedgekeurde wijzigingen nationale reglementen 1. Reglement op de Bondsrechtspraak (zie bijlage 1) 2. Algemene bepalingen 3. Specifieke bepalingen inline skaten + errata (zie bijlage 2) 4. Specifieke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem 96 b bestuur: het bestuur van de Vereniging; c statuten: de statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES

PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES GESCHIEDENIS VERSIES PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES Nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden van het Junioren (pupillen Vikingrace) circuit seizoen 2017-2018. 24-09-2017 Oorspronkelijke versie

Nadere informatie

Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013

Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013 Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013 Kudelstaart, 31 mei 2012, Beste STG VZOD leden, Het is weer zover! De ijsbanen maken zich alweer op voor het seizoen 2012-2013. Ook wij treffen onze

Nadere informatie

Informatie Boekje Shorttrack Groningen

Informatie Boekje Shorttrack Groningen Informatie Boekje Shorttrack Groningen Secretariaat: Susanne Gierman De Waard 88 9734 CS Groningen www.stgroningen.nl, versie september 2014 Pagina 1 Shorttrack Groningen Opgericht 31 juli 2001 STG informatie

Nadere informatie

Bij categorieën van 8 of minder renners is de uitslag na drie manches bepalend voor de toekenning van de topcompetitiepunten.

Bij categorieën van 8 of minder renners is de uitslag na drie manches bepalend voor de toekenning van de topcompetitiepunten. TOPCOMPETITIE FIETSCROSS (BMX) Reglement Redline Top Competitie 2012 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement Fietscross (WRF) 2012, is van toepassing

Nadere informatie

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN

KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Versie 2013-2014 KNSB - Gewest Noord-Holland / Utrecht HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN Voorwoord Dit Handboek is samengesteld door de Gewestelijke Technische Commissie Marathon van het Gewest Noord-Holland/Utrecht

Nadere informatie

Schaatswedstrijden voor de jeugd van IJCE

Schaatswedstrijden voor de jeugd van IJCE Schaatswedstrijden voor de jeugd van IJCE Everything you always wanted to know about competition but were afraid to ask Jos Dielis TC/Jeugdcie Jos Dielis 1 Contents 1. Welke wedstrijden zijn er?... 3 1.1.

Nadere informatie

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Gewesten Overijssel en Gelderland In het seizoen 2014-2015 wordt opnieuw een regiocompetitie van de gewesten Overijssel en Gelderland verreden. De

Nadere informatie

Kampioenschapsbepalingen

Kampioenschapsbepalingen Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kampioenschapsbepalingen KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2010 ALGEMEEN 1. Het KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden heeft als belangrijkste

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Informatie Boekje Shorttrack Groningen

Informatie Boekje Shorttrack Groningen Informatie Boekje Shorttrack Groningen Secretariaat: Susanne Gierman De Waard 88 9734 CS Groningen www.stgroningen.nl, versie september 2013 Pagina 1 Shorttrack Groningen Opgericht 31 juli 2001 STG informatie

Nadere informatie

Onderstaand het overzicht met de officiële Special Olympics onderdelen.

Onderstaand het overzicht met de officiële Special Olympics onderdelen. SHORTTRACK De officiële Special Olympics sportreglementen voor Short Track Speed Skating zijn geldig voor alle Special Olympics shorttrack wedstrijden. Special Olympics is een internationaal sportprogramma

Nadere informatie

Trias Shorttrack Leeuwarden

Trias Shorttrack Leeuwarden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Trias Shorttrack Leeuwarden Art. 1 Definities Vereniging - Vereniging Trias Shorttrack Leeuwarden, opgericht d.d. 20 december 1996 (voorheen Stichting Verenigde Leeuwarder IJsclubs

Nadere informatie

Informatie bulletin Versie: 15 januari 2017

Informatie bulletin Versie: 15 januari 2017 Informatie bulletin Versie: 15 januari 2017 1. Wedstrijd en baan Het organisatiecomité Gewest Overijssel, Baancommissie Twente heeft de eer om het NK Masters te organiseren. De wedstrijd vindt plaats op

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT District Zuid NFF Seizoen 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT District Zuid NFF Seizoen 2015 Algemeen De wedstrijden worden verreden volgens het geldende WEDSTRIJDREGLEMENT van de N(ederlandse) F(ietscross) F(ederatie) tenzij in dit reglement anders is bepaald. Iedereen dient zich te houden aan

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT District Zuid NFF Seizoen 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT District Zuid NFF Seizoen 2017 Algemeen De wedstrijden worden verreden volgens het geldende WEDSTRIJDREGLEMENT van de N(ederlandse) F(ietscross) F(ederatie) tenzij in dit reglement anders is bepaald. Iedereen dient zich te houden aan

Nadere informatie

Oprichting en zetel. Definities. Artikel 1. Artikel 2. Wijziging Huishoudelijk Reglement per 26 november 2009

Oprichting en zetel. Definities. Artikel 1. Artikel 2. Wijziging Huishoudelijk Reglement per 26 november 2009 Wijziging Huishoudelijk Reglement per 26 november 2009 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het GEWEST GELDERLAND VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND, gevestigd te Harskamp, gemeente Ede. Vastgesteld

Nadere informatie

NB: dit reglement is gebaseerd op shorttrack schaatsen!

NB: dit reglement is gebaseerd op shorttrack schaatsen! Shorttrack schaatsen De officiële Special Olympics sportreglementen voor schaatsen zijn geldig voor alle Special Olympics schaatswedstrijden. Special Olympics is een internationaal sportprogramma en heeft

Nadere informatie

Handleiding schaatswedstrijden voor de jeugd van IJCE

Handleiding schaatswedstrijden voor de jeugd van IJCE Handleiding schaatswedstrijden voor de jeugd van IJCE Everything you always wanted to know about competition but were afraid to ask Jos Dielis TC/Jeugdcie Update 2016 1 Contents 1. Wedstrijden... 3 1.1.

Nadere informatie

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Artikel 1 Algemeen 1. De Run Bike Run Series (verder te noemen: RBR Series), worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond. 2a Het

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

Leidraad. Shorttrack

Leidraad. Shorttrack Leidraad Shorttrack Seizoen 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Toepassing... 4 1.2. Wijzigingen... 4 1.3. Opzet... 4 2. Veiligheid... 4 2.1. Persoonlijke uitrusting... 4

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 voor deelname aan internationale kampioenschappen Vastgesteld door de Directeur Bestuurder, d.d. 24 april 2017 Selectie Commissie Inline Skaten (SCIS):

Nadere informatie

INTERDICIPLINAIRE WEDSTRIJD 2015 GEWEST NH-U INHOUD LANGEBAAN - SHORTTRACK - MASSSTART

INTERDICIPLINAIRE WEDSTRIJD 2015 GEWEST NH-U INHOUD LANGEBAAN - SHORTTRACK - MASSSTART INTERDICIPLINAIRE WEDSTRIJD 2015 GEWEST NH-U INHOUD LANGEBAAN - SHORTTRACK - MASSSTART Tweede interdisciplinaire wedstrijd in Haarlem Na het succes in 2014 gaat NH/U de interdisciplinaire wedstrijd ook

Nadere informatie

Informatie bulletin Versie: 1februari 2017

Informatie bulletin Versie: 1februari 2017 Informatie bulletin Versie: 1februari 2017 1. Wedstrijd en baan Het organisatiecomité Gewest Overijssel, Baancommissie Twente heeft de eer om het NK Masters te organiseren. De wedstrijd vindt plaats op

Nadere informatie

2 e Selectiewedstrijd voor: Overdekte kunstijsbaan 30 x 60 meter Radioweg 64 Kardingerplein NK Amsterdam 9735 AA Groningen Datum

2 e Selectiewedstrijd voor: Overdekte kunstijsbaan 30 x 60 meter Radioweg 64 Kardingerplein NK Amsterdam 9735 AA Groningen Datum UITSCHRIJVING SELECTIEWEDSTRIJDEN ONK 2013 6 OKTOBER 2012 28 OKTOBER 2012 17 NOVEMBER 2012 KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND UITSCHRIJVING VOOR DE SELECTIEWEDSTRIJDEN ONK 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Competitie Fietscross (BMX)

Competitie Fietscross (BMX) Reglement Redline Topcompetitie 2009 Competitie Fietscross (BMX) Junior Men, Elite Men en Vrouwen 17+ Genoemde categorieën rijden op zaterdag een Time Trial. De gereden tijden zijn bepalend voor de volgorde

Nadere informatie

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities Definities Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder spelers, leden van de vereniging, die binnen Sportverenging Phoenix de korfbalsport beoefenen. 2. Het beoefenen van de korfbalsport kan zowel

Nadere informatie

Informatie voor wedstrijdrijders op De Uithof. Langebaan. Seizoen 2014-2015

Informatie voor wedstrijdrijders op De Uithof. Langebaan. Seizoen 2014-2015 Informatie voor wedstrijdrijders op De Uithof Seizoen 2014-2015 Wat leuk dat je gaat meedoen aan wedstrijden op De Uithof, de 400 meter baan in Den Haag. Met onderstaande informatie kun je je goed voorbereiden

Nadere informatie

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden.

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. NFF District OOST Algemeen regionale afspraken, District Oost Datum: 30 januari 2014 Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. Wedstrijd reglement

Nadere informatie

2 e Selectiewedstrijd voor: Datum selectiewedstrijd: Sluitingsdatum. 4 de selectiewedstrijd voor:

2 e Selectiewedstrijd voor: Datum selectiewedstrijd: Sluitingsdatum. 4 de selectiewedstrijd voor: UITSCHRIJVING SELECTIEWEDSTRIJDEN ONK 2016 14 NOVEMBER 2015 UTRECHT 15 NOVEMBER 2015 UTRECHT 22 JANUARI 2016 DORDRECHT 23 JANUARI 2016 DORDRECHT FINALE ONK 3 6 MAART 2016 DEN HAAG KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

2016- BMX Noord - Oost Competitie Pagina 1 van 6

2016- BMX Noord - Oost Competitie Pagina 1 van 6 Het wedstrijdreglement voor de BMX Noord-Oost Competitie in 2016 is als volgt: 1. Algemeen 1.1 De wedstrijden worden verreden volgens het laatst gepubliceerde Wedstrijd Reglement BMX van de KNWU: Titel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

+ Challenge rijders Men 25/29, Men 25+ en Masters uit het buitenland kunnen kiezen voor deelname bij de Elite Men 2 of bij de Sportklasse 25+.

+ Challenge rijders Men 25/29, Men 25+ en Masters uit het buitenland kunnen kiezen voor deelname bij de Elite Men 2 of bij de Sportklasse 25+. Reglement KNWU BMX TopCompetitie 5 te Erp op 4 en 5 oktober 2014 Dit reglement vervangt het BMX TopCompetitie 2014 v1.4 20140120 voor deze wedstrijd. Alle competitie regels voor het eindklassement zijn

Nadere informatie

Aantal deelnemers regiowedstrijd 40

Aantal deelnemers regiowedstrijd 40 Regio Z/W wedstrijden 2014-2015 14 september 2014 versie 2 De selectieprocedure voor deelname aan de regioselctiewedstrijden NK Allround en NK afstanden wordt ook voor het komend seizoen 2014-2015 gebaseerd

Nadere informatie

Voor informatie over verblijf, entree, side events en verdere EK informatie up dates kan je terecht op de website van www.fccwheels.

Voor informatie over verblijf, entree, side events en verdere EK informatie up dates kan je terecht op de website van www.fccwheels. Beste EK deelnemer, Van harte gefeliciteerd met je kwalificatie voor het Europees Kampioenschap BMX 2015! Jij mag samen met ruim 1500 andere rijders deelnemen aan een van de belangrijkste wedstrijd van

Nadere informatie

Informatie Marathon Regio Oost, seizoen

Informatie Marathon Regio Oost, seizoen Informatie Marathon Regio Oost, seizoen 2015-2016 Gewesten Overijssel en Gelderland In het seizoen 2015-2016 wordt opnieuw een regiocompetitie van de gewesten Overijssel en Gelderland verreden. De competitie

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Kortebaanschaatswedstrijden

Kortebaanschaatswedstrijden Gewest Friesland Kortebaanschaatswedstrijden Afmetingen ijsbaan: Lengte: 250 meter Breedte: 100 meter Deze is geschikt voor lange- en kortebaan wedstrijden. Wat is er nodig: Voldoende ijsdikte Kleedgelegenheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan Selectienormen 2013/2014 Langebaan voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en internationale kampioenschappen Definitieve versie, 05 oktober 2013 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

Betreft: Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams ski & snowboard 2016

Betreft: Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams ski & snowboard 2016 Aan: Basisschool of voortgezet onderwijs T.a.v. de directie, leraar/lerares lichamelijke opvoeding Per email Betreft: Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams ski & snowboard 2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen nationale reglementen

Overzicht wijzigingen nationale reglementen Overzicht wijzigingen nationale reglementen - Algemene bepalingen - Specifieke bepalingen hardrijden langebaan - Specifieke bepalingen hardrijden marathon Goedgekeurd door de Ledenraad op 10 oktober 2015.

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Tot slot is nog informatie toegevoegd voor het huren en kopen van shorttrackspullen via de club en algemene informatie over de regiowedstrijden.

Tot slot is nog informatie toegevoegd voor het huren en kopen van shorttrackspullen via de club en algemene informatie over de regiowedstrijden. Aan: Alle SCT-leden; afdeling shorttrack Betreft: Informatie en aanvraag formulieren 2012/2013 BESTAANDE LEDEN INLEIDING Het nieuwe ijsseizoen staat al bijna weer voor de deur. Met deze memo informeren

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade. De Martinez Cup was de laatste jaren dé afsluiting voor de Nederlandse senioren zwemmers van het korte baan seizoen. Ook in 2016 organiseert De Dolfijn deze wedstrijd gelardeerd met overheerlijke Martinez

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016. Algemene Bepalingen KNZB Challenger

BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016. Algemene Bepalingen KNZB Challenger BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016 Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 algemene bepalingen KNZB Challenger en hoofdstuk 2 aanvullende bepalingen en programma voor betreffende challenger.

Nadere informatie

Aantal deelnemers regiowedstrijd 40

Aantal deelnemers regiowedstrijd 40 Regio Z/W wedstrijden 2015-201 2 oktober 2015 versie 5 De selectieprocedure voor deelname aan de regioselectiewedstrijden NK Allround en NK afstanden wordt ook voor het komend seizoen 2015-201 gebaseerd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES Nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden van het Junioren(pupillen Vikingrace) circuit seizoen

PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES Nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden van het Junioren(pupillen Vikingrace) circuit seizoen PLTSINGSSCHEM`S EN SELECTIEPROCEDURES Nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden van het Junioren(pupillen Vikingrace) circuit seizoen 2016-2017. Voor dit document gelden dezelfde algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie

KPN NK Jeugdmarathon

KPN NK Jeugdmarathon Informatiebulletin Versie: 1.0 8 januari 2018 1. Wedstrijd Het organisatiecomité van de Baancommissie Tilburg, onderdeel van het Gewest Noord-Brabant Limburg Zeeland, heeft de eer om het KPN NK Jeugdmarathon

Nadere informatie

Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018

Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure KNSB voor de Olympische Spelen in PyeongChang 2018. Vastgesteld door de Directeur-Bestuurder van de KNSB

Nadere informatie

Winter Info 2014 2015

Winter Info 2014 2015 Winter Info 2014 2015 Voor elke schaatser heeft DKIJV passende trainingsmogelijkheden en biedt onze schaatsclub uiteraard de uitdaging en de mogelijkheid om wedstrijden te rijden. Ook dus voor de jeugd

Nadere informatie

KNSB Selectiedocument Langebaan

KNSB Selectiedocument Langebaan KNSB Selectiedocument Langebaan 2017-2018 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden definitieve versie 4 oktober 2017 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten voor deelname aan European Challenge Kadetten Gera 19-21 juni 2015 Definitieve versie 13 april 2015 Selectie Commissie Inline Skaten: Arjan Smit Valentina Berga Technisch

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Informatie bulletin Versie: 6 november 2016

Informatie bulletin Versie: 6 november 2016 Informatie bulletin Versie: 6 november 2016 1. Wedstrijd en baan Het organisatiecomité Gewest Overijssel, Baancommissie Twente heeft de eer om het NK Sprint voor B en A junioren en NK afstanden 3 en 5km

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN KORTEBAAN/ SUPERSPRINT. Artikel 201 Algemeen. Artikel 202 De baan. Artikel 203 Wedstrijdbepalingen Open NK

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN KORTEBAAN/ SUPERSPRINT. Artikel 201 Algemeen. Artikel 202 De baan. Artikel 203 Wedstrijdbepalingen Open NK INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN KORTEBAAN/ SUPERSPRINT Artikel 201 Algemeen Artikel 202 De baan Artikel 203 Wedstrijdbepalingen Open NK Artikel 204 Functionarissen Artikel 205 Gewestelijke kampioenschappen

Nadere informatie

Beleidsplan TC Alkmaar

Beleidsplan TC Alkmaar Beleidsplan TC Alkmaar 2016-2019 Van Jan Nagelhout Datum 09-12-2015 Versie 0.4 Versie 1.0 Status Definitief Datum 27-01-2015 Distributielijst Rol Naam Review Goedk. Datum Versie Voorzitter TC Joost Bergsma

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Let op: ondertekenen op pagina 2 Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Achternaam Meisjesnaam* Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geb. datum Nationaliteit** Geslacht** Tel. Nr. Tel. Mobiel E-mail adres(sen)***

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

2017- BMX Noord - Oost Competitie.versie4 Pagina 1 van 5

2017- BMX Noord - Oost Competitie.versie4 Pagina 1 van 5 Het wedstrijdreglement voor de BMX Noord-Oost Competitie in 2017 is als volgt: 1. Algemeen 1.1 De wedstrijden worden verreden volgens het laatst gepubliceerde Wedstrijd Reglement BMX van de KNWU: Titel

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst KNSB Opleidingen 2010-2011. Welkom

Informatiebijeenkomst KNSB Opleidingen 2010-2011. Welkom Informatiebijeenkomst KNSB Opleidingen 2010-2011 Welkom Programma Algemene informatie KNSB opleidingen Trainers opleidingen Organisatorische opleidingen Vragen KNSB opleidingen: algemeen Kernvisie opleidingen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT INTERCLUB 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT INTERCLUB 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT INTERCLUB 2017 Het wedstrijdreglement voor de interclub wedstrijden in 2017 is als volgt: 1. Algemeen 1.1 De wedstrijden worden verreden volgens het geldende WEDSTRIJDREGLEMENT FIETSCROSS

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Regio Midden 2011

Wedstrijdreglement Regio Midden 2011 Wedstrijdreglement Regio Midden 2011 Secretariaat: Ruud de Boer Havikshorst 21 3871 JK Hoevelaken Tel: 033-2536781 fietscross.ncc@gmail.com versie: 30 maart 2011 Artikel 1. Aangesloten verenigingen NCC

Nadere informatie

Swimming Meets. Dit betekent dat er o.a. altijd ruimte zal zijn om in- en uit te zwemmen maar denk hierbij ook aan elektronische tijdwaarneming.

Swimming Meets. Dit betekent dat er o.a. altijd ruimte zal zijn om in- en uit te zwemmen maar denk hierbij ook aan elektronische tijdwaarneming. 26-28 februari 17 april Swimming Meets UITNODIGING Beste zwemvrienden, In het seizoen 2015/2016 organiseert The Hague Swimming (SG) in samenwerking met Den Haag Topsport en vele andere partners wederom

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Informatieboekje Shorttrack Groningen

Informatieboekje Shorttrack Groningen Informatieboekje Shorttrack Groningen Secretariaat: Annemieke Jager de Boer Talingeneiland 18 9613 AT Meerstad Shorttrack Groningen Opgericht 31 juli 2001 STG informatie boekje 2016-2017 Voorwoord In dit

Nadere informatie

Maximaal 2 teams in de A klasse per gilde. De eerste en de tweede teams in de A klasse hebben een eigen competitie.

Maximaal 2 teams in de A klasse per gilde. De eerste en de tweede teams in de A klasse hebben een eigen competitie. Besluitenlijst Jeu de Boules Onderdelen : Jeu de Boules regels Hoge Schuts-Regels Maasland 1. Bij het Jeu de Boules wedstrijden tijdens de kringdag worden de regels van Maasland en van de Gildenkring Hoge

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement TV Metgensbleek.

Huishoudelijk Reglement TV Metgensbleek. Huishoudelijk Reglement TV Metgensbleek. Rechten en verplichtingen van de leden. Artikel l. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse geldende reglementen en aan de schriftelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

KNZB Challenger Alkmaar / Alkmaar Sport Minioren Cup

KNZB Challenger Alkmaar / Alkmaar Sport Minioren Cup KNZB Challenger Alkmaar / Alkmaar Sport Minioren Cup Uitnodiging Hierbij heeft DAW het genoegen uw vereniging uit te nodigen voor de KNZB Challenger Alkmaar / Alkmaar Minioren Sport Cup. Deze wedstrijd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie