Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs"

Transcriptie

1 Eindejaarstips 2012

2 november 2012 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0) T +31 (0) F +31 (0) F +31 (0) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs horlings nl nl De lezer van dit document kan op geen enkele wijze vertrouwen ontlenen aan de inhoud, strekking of bedoeling van dit document. Hoewel dit document met de uiterste zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en nauwgezetheid is samengesteld, kan en wil Horlings op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele onjuistheid en volledigheid van de inhoud van dit document. Indien lezer desondanks op grond van de inhoud, strekking of bedoeling van dit document handelt, handelt de lezer voor eigen rekening en risico en kan Horlings op geen enkele wijze aansprakelijkheid houden voor de fiscale en /of andere gevolgen van diens handelen. HORLINGS IS A MEMBER OF NEXIA INTERNATIONAL, A WORLDWIDE NETWORK OF INDEPENDENT ACCOUNTING AND CONSULTING FIRMS. 2

3 Inhoudsopgave 1. Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Loop uw verzekeringsportefeuille na 2 Betaal uw lijfrentepremie 2012 uiterlijk 31 december a.s. 3 Sluit nog in 2012 een oudedagslijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering af 4 Klassiekervrijstelling MRB van de baan? 5 Hypotheekrenteaftrek 6 Wacht met aanschaf aanhorigheden 7 Los een kleine hypotheek af 8 Restschuld bij verkoop eigen woning 9 Sluit tijdig een kapitaalverzekering eigen woning af 10 Speel in op de peildatum in box 3 11 Beleggingen? Stap over op groen 12 Plan uitgaven voor ziektekosten en scholing 13 Bundel aftrekbare giften 14 Maak gebruik van de jaarlijkse en de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling 15 Vraag een zakelijke rente voor een lening aan uw kind 2. Tips voor ondernemers 16 Optimaliseer de MKB-winstvrijstelling 17 Check uw voorlopige aanslagen 18 Vraag tijdig uw VAR-beschikking aan 3. Tips voor BV s 19 Aangaan van een fiscale eenheid 20 Voorkom renteaftrekbeperkingen 4. Tips voor ondernemingen en BV s 21 Veel Europese klanten? Stap over op e-factureren 22 Voorkom verliesverdamping 23 Vraag tijdig innovatiesubsidies aan 24 Profiteer optimaal van de investeringsaftrek 25 Stel desinvesteringen uit 26 Laat herinvesteringsreservetermijn niet verlopen 5. Tips voor dga s 27 Betaal eigen bijdrage voor privégebruik auto aan uw BV 28 Houd de rekening-courantstand met de eigen BV in de gaten 29 Let op bij pensioen in eigen beheer 30 Stempel pensioen in eigen beheer af 6. Tips voor werkgevers en werknemers 31 Volgend jaar eenmalig werkgeversheffing hoge lonen 32 Verhoging strafheffing op excessieve vertrekbonussen 33 Overstappen op werkkostenregeling in 2013 of uitstellen? 34 Uniformering loonbegrip 35 Levensloopregeling: nieuwe veranderingen op komst 36 Voorkom bijtelling privégebruik auto van de zaak 7. Tips omzetbelasting 37 Doe vóór 1 april 2013 suppletieaangifte omzetbelasting 38 Laatste btw-aangifte Btw-verhoging niet doorberekend? 40 Verbeter uw liquiditeitspositie met maand- of kwartaalaangifte 41 Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw 42 Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking 43 Check herziening van btw 44 Houd rekening met nieuwe btw-factureringsregels 3

4 1. Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Algemeen 1 Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de vergoeding voor de diensten van een bemiddelaar of verzekeraar. Dit is nu nog 9,7%. De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen, zoals de auto- en inboedelverzekering. De verhoging van de assurantiebelasting is een forse lastenverzwaring voor alle verzekeringen die u hebt. Neem daarom nog dit jaar kritisch uw verzekeringsportefeuille door. Denk hierbij niet alleen aan aansprakelijkheidsverzekeringen, opstal- en inboedelverzekeringen en autoverzekeringen voor de auto's van de zaak, maar ook aan technische verzekeringen, bedrijfsrechtsbijstands- en milieuverzekeringen. Premies die voor het eind van het jaar vervallen, zijn nog onderworpen aan het huidige tarief van 9,7%. Door nog voor het einde van het jaar verzekeringen af- of over te sluiten, kan mogelijk een voordeel worden behaald. Overigens heeft het kabinet de mogelijkheid om, wanneer dreigt dat de gewenste opbrengst van de verhoging in 2013 niet wordt gehaald, de premies die na 30 september 2012 en voor 1 januari 2013 (zijn) vervallen, alsnog met 21% te belasten voor zover die premie ziet op de periode na 31 maart Betaal uw lijfrentepremie 2012 uiterlijk 31 december a.s. Wilt u nog in 2012 gebruik maken van de aftrek voor lijfrentepremie, dan dient u deze ook daadwerkelijk in 2012 te betalen (of te verrekenen). Alleen ondernemers die hun stakingswinst of oudedagsreserve omzetten in een lijfrente, kunnen de ter zake van deze omzetting voor 1 juli 2013 betaalde premies nog in 2012 aftrekken. 3 Sluit nog in 2012 een oudedagslijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering af Per 1 januari 2013 wordt het provisieverbod van kracht. Bemiddelaars in bepaalde financiële producten mogen dan geen provisie meer van de verzekeraars ontvangen, maar moeten hun beloning voor de bemiddeling rechtstreeks in rekening brengen bij de cliënt. Het kabinet grijpt deze mogelijkheid aan om de beloningskosten voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen per 1 januari 2013 uit te sluiten van aftrek. Alleen de zuivere premie is dan nog aftrekbaar. Sluit u een dergelijke voorziening nog in 2012 af, dan zijn bij kwalificerende producten de advieskosten wel aftrekbaar. 4 Klassiekervrijstelling MRB van de baan? Voor liefhebbers van oude auto s valt er een forse tegenvaller te noteren. De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt vanuit milieuoverwegingen mogelijk afgeschaft. De besparing voor het kabinet staat genoteerd voor U hebt volgend jaar dus nog de tijd om te overwegen wat u doet met uw klassieker. De plannen om de vrijstelling voor oldtimers af te schaffen, worden in de loop van volgend jaar definitief uitgewerkt. Dan zal ook bekend worden of er bijvoorbeeld een overgangsregeling wordt getroffen en of uw klassieker in hetzelfde tarief gaat vallen als moderne auto s. Daarna zal de eventuele afschaffing per 1 januari 2014 van kracht worden. Er wordt nog gezocht naar een oplossing voor de oldtimer die nog nauwelijks wordt gebruikt. Veel liefhebbers van oldtimers kunnen hun hobby bekostigen omdat zij onder meer het voordeel van de vrijstelling in hun zak kunnen steken. Wacht nog even de politieke ontwikkelingen in 2013 af voordat u eventueel besluit uw oldtimer de deur uit te doen. Wellicht worden de plannen verzacht of gaan ze door lobbywerk van de autobranche niet door. 4

5 Eigen woning 5 Hypotheekrenteaftrek Gaat u volgend jaar een lening (hypotheek) aan voor een eigen woning, dan is de rente op deze lening alleen nog aftrekbaar als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Bovendien moeten de aflossingsverplichtingen bij het aangaan van de lening zijn overeengekomen in de leningovereenkomst en de aflossingen moeten ook daadwerkelijk plaatsvinden. Dit geldt zowel voor nieuwe hypotheken van starters als voor uitbreidingen van hypotheken voor zowel verhuizingen naar een duurdere woning als verbouwing en onderhoud. Het afsluiten van een gedeeltelijk aflossingsvrije lening of een spaarhypotheek is in 2013 nog steeds mogelijk, maar de rente op deze schulden is in het geheel niet meer aftrekbaar. Voor bestaande hypotheken geldt de aflossingseis niet. Ook hypotheken die in 2013 worden afgesloten maar zien op verplichtingen die zijn ontstaan in 2012 (op grond van een getekende koopovereenkomst of verbouwingsovereenkomst) vallen onder het overgangsrecht, evenals de situatie dat in de loop van 2012 een eigen woning is verkocht en in 2013 een nieuwe eigen woning wordt aangekocht. Het kan lonen om dergelijke verplichtingen naar voren te halen en nog in 2012 aan te gaan. Raadpleeg uw adviseur om na te gaan of hiermee voordelen zijn te behalen, ook gelet op de beperking van het aftrekpercentage voor de hypotheekrente vanaf Is de woning door tijdelijke verhuur, bijvoorbeeld in verband met tijdelijke terwerkstelling elders (expats), op 31 december 2012 geen eigen woning, maar uiterlijk vóór 2021 weer wel, dan geldt het oude regime ook voor de eigenwoningschuld die de expat bij vertrek had. 6 Wacht met aanschaf aanhorigheden Bij de aankoop van woningen is 2% overdrachtsbelasting verschuldigd, terwijl voor niet-woningen een tarief van 6% geldt. Tot de woning worden ook aanhorigheden gerekend zoals een garage, schuur of tuin. Wanneer u een dergelijke aanhorigheid los koopt, betaalt u op dit moment echter 6% overdrachtsbelasting, ook als de garage of schuur vervolgens bij de woning gaat horen. Vanaf 2013 verandert dit. Als een onroerende zaak na aankoop tot een reeds in bezit zijnde woning kan worden gerekend, bent u slechts 2% overdrachtsbelasting verschuldigd, ondanks dat u op dat moment geen woning koopt. 7 Los een kleine hypotheek af Hebt u nog maar een lage hypotheekschuld, dan kan het verstandig zijn om de hypotheek af te lossen. Dit is vaak het geval als de aftrekbare hypotheekrente minder is dan het eigenwoningforfait dat u moet betalen en u veel vermogen in box 3 heeft. Een en ander is echter ook afhankelijk van het rendement dat u behaalt op box-3- vermogen en de mogelijkheid om een bestaande hypotheek boetevrij af te lossen. Wilt u weten of aflossen voor u de beste optie is, neem dan contact op met uw adviseur. 8 Restschuld bij verkoop eigen woning Als gevolg van de crisis blijft bij verkoop van een woning steeds vaker een restschuld over. In het verleden kon de rente over deze restschuld niet in aftrek worden gebracht, omdat de schuld naar box 3 verhuisde. Inmiddels is een regeling in het leven geroepen waarbij restschulden die (zijn) ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 onder voorwaarden nog gedurende 10 jaar als eigenwoningschuld worden aangemerkt. Na deze periode zijn de rente en kosten niet meer aftrekbaar. 9 Sluit tijdig een kapitaalverzekering eigen woning af Sluit u een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning af, dan hebt u recht op een aantal voordelen. Zo is de uitkering te zijner tijd tot een bepaald bedrag belastingvrij. Wel bent u verplicht om de uitkering te gebruiken voor het aflossen van de eigenwoningschuld. Over de opgebouwde waarde hoeft u geen belasting in box 3 te betalen. Per 1 januari 2013 is het echter als gevolg van de aflossingseis voor de hypotheekrenteaftrek in beginsel niet meer mogelijk om een dergelijk spaarproduct in box 1 onder te brengen. 5

6 De vrijstelling in box 1 blijft wel bestaan voor bestaande gevallen mits u het verzekerd kapitaal of de over te maken bedragen bij een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning niet verhoogt. Onder dezelfde voorwaarden blijft het ook mogelijk om bijvoorbeeld een kapitaalverzekering eigen woning om te zetten in een ander spaarproduct eigen woning. Ook als u op grond van het overgangsrecht in 2013 nog een hypotheek afsluit die onder de oude regeling kwalificeert, kunt u in 2013 nog een nieuw spaarproduct afsluiten en gebruik maken van de voordelen. Dit is het geval wanneer u uiterlijk op 31 december 2012 reeds een koopof aanneemovereenkomst hebt getekend en ingeval u pas in 2013 een lening aangaat voor een nieuwe eigen woning, terwijl u de oude woning reeds in 2012 hebt verkocht. Hebt u in het verleden een kapitaalverzekering in box 3 ondergebracht die u alsnog in box 1 wenst onder te brengen (door koppeling aan de eigen woning) dan hebt u tot 1 april 2013 de tijd om de voorwaarden zodanig te laten aanpassen dat de kapitaalverzekering in box 1 wordt toegelaten. Na deze datum is dit niet meer mogelijk. Inkomen uit sparen en beleggen 10 Speel in op de peildatum in box 3 Sinds 1 januari 2011 geldt als peildatum voor de vaststelling van uw box 3-inkomen enkel nog 1 januari van elk kalenderjaar. Voor 2013 worden uw bezittingen en schulden op de peildatum 1 januari 2013 vastgesteld. Het verlagen van het box-3-vermogen levert u een belastingbesparing op. Bovendien geldt vanaf 1 januari 2013 ook een vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Bijvoorbeeld het uitstellen van een dividenduitkering tot in het nieuwe jaar, het nog dit jaar aflossen op de eigenwoningschuld (let wel op eventuele boetebepalingen), het kopen van een nieuwe auto, kunst of andere vermogensbestanddelen die niet tot het box-3-vermogen behoren, kunnen tot een belastingbesparing van 1,2% leiden. Ook het achterwege laten van een verzoek tot een voorlopige teruggaaf, het vooruitbetalen van de rente op de eigen woning of het vooruitbetalen van een premie arbeidsongeschiktheid of zorgverzekeringswet kan tot een belastingbesparing leiden, evenals het aflossen van een rekening-courantschuld van de eigen BV aan u uitstellen tot na 31 december of het voor 31 december doen van een schenking. Het kan ook voordelig zijn om laagrentende spaartegoeden vóór de peildatum als eigen vermogen in de eigen BV te storten. Hebt u box-3-schulden? Overweeg dan deze schulden indien mogelijk voor het einde van dit jaar volledig af te lossen. Daarmee voorkomt u dat u rekening moet houden met de drempel voor schuldenaftrek van ( voor fiscale partners). Om misbruik te voorkomen bestaat er een regeling die vermogen óók aan box 3 toerekent als dat vermogen tijdelijk, rond de peildatum, uit box 3 wordt gehaald, bijvoorbeeld door het voor minder dan zes maanden aan de eigen BV uit te lenen. Bent u voornemens om uw eigen woning te verkopen of heeft u de woning al verkocht en heeft u de mogelijkheid om de levering uit te stellen tot na 1 januari 2013? De gerealiseerde meerwaarde (netto verkoopsom na aflossing van de op de woning drukkende lasten) maakt dan geen deel uit van uw box 3- vermogen en valt dan niet onder de vermogensrendementsheffing. U bespaart dan netto 1,2% van de ontvangen koopsom. Bij een gerealiseerde meerwaarde van bespaart u toch al snel Beleggingen? Stap over op groen Hebt u beleggingen dan moet u de waarde van deze beleggingen ook opgeven in box 3. Voor maatschappelijke beleggingen of beleggingen in durfkapitaal en cultuurfondsen gelden in 2012 nog bepaalde vrijstellingen. Ook hebt u dan recht op een extra heffingskorting. Deze beleggingen moet u nog eens tegen het licht houden, want vanaf 2013 gelden de genoemde voordelen alleen nog maar voor groen beleggen. Belegt u op de peildatum 1 januari 2013 in groene projecten, dan blijft een vrijstelling gelden in box 3 van maximaal (

7 als u een fiscaal partner hebt). Bovendien blijft u nog recht houden op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3. Wilt u gaan beleggen in een groenfonds, check dan ook of dit fonds wel door de Belastingdienst als een dergelijk fonds is aangewezen, want anders profiteert u niet van de voordelen. Persoonsgebonden aftrek en schenken 12 Plan uitgaven voor ziektekosten en scholing Ziektekosten en andere uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven kunt u onder bepaalde voorwaarden in aftrek brengen. Bijna altijd geldt een drempel of maximum. Pas als uw uitgaven meer dan het drempelbedrag bedragen, hebt u recht op de aftrekpost. Bij overschrijding van het maximum gaat ook een deel van de aftrekpost verloren. Zorgvuldige planning van de uitgaven kan u een belastingvoordeel opleveren. Daarnaast geldt dat vanaf 1 januari 2013 diverse uitgaven voor zorgkosten en scholing niet meer aftrekbaar zijn. Bij zorgkosten gaat het om kosten die per 1 januari 2013 uit het basispakket voor de zorgverzekering worden geschrapt. Als scholingsuitgaven gelden voortaan alleen nog de door de opleiding verplicht gestelde leermiddelen en de noodzakelijke kosten als cursus- en collegegeld. Voor studenten met studiefinanciering wordt de forfaitaire vaststelling van de aftrekbare kosten geschrapt en zijn straks de werkelijke (kwalificerende) kosten verminderd met de studiefinanciering aftrekbaar. Door, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, de betaling naar voren te halen of juist uit te stellen, kan de aftrek worden geoptimaliseerd. Voor uw rekening komende kosten die volgend jaar niet meer aftrekbaar zijn, kunnen beter in 2012 worden betaald. Daarnaast kunnen de kosten onder omstandigheden worden gebundeld in één jaar, waardoor mogelijk een groter deel van de uitgaven boven de drempel komt en de aftrek hoger uitvalt. 13 Bundel aftrekbare giften Wanneer u schenkt aan een algemeen nut beogende instelling, kunt u deze giften aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Daarbij geldt echter wel een drempel van 1% van het (gezamenlijke) verzamelinkomen, met een minimum van 60. Wanneer u jaarlijks wilt schenken, kunt u overwegen om de giften van meerdere jaren te bundelen en ineens te betalen. U hebt dan maar één keer te maken met de drempel. Houdt wel rekening met het maximum aan giftenaftrek, dat bedraagt 10% van het (gezamenlijke) verzamelinkomen. 14 Maak gebruik van de jaarlijkse en de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling Voor schenkingen van ouders aan kinderen geldt een jaarlijkse vrijstelling van (2012). Voor schenkingen aan kleinkinderen geldt een vrijstelling van (2012). Sinds 1 januari 2010 geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling van (2012) in plaats van (2012), die in bepaalde gevallen nog verder kan worden verhoogd tot (2012). De verhoogde vrijstelling kan slechts éénmaal worden benut voor een schenking aan een kind dat tussen de 18 en de 35 jaar oud is. Vanaf 2013 wordt de maximumleeftijd verhoogd tot 40 jaar. De extra verhoging tot heeft als voorwaarde dat de schenking wordt aangewend voor de eigen woning of voor het betalen van een dure studie, waarbij de grens voor 'duur' is gelegd bij per jaar (exclusief o.a. kosten van huisvesting en levensonderhoud). Deze bestemming moet in een notariële akte worden vastgelegd. Vraag uw adviseur naar de exacte voorwaarden. Hebt u vóór 2010 reeds gebruik gemaakt van de destijds geldende verhoogde vrijstellingsregeling, dan kunt u alsnog gebruik maken van de extra verhoging van voor een schenking ten behoeve van de eigen woning. Dit laatste bedrag geldt náást de reguliere schenkingsvrijstelling van (2012). In plaats van geld te schenken ter verwerving van een eigen woning kan vanaf 2013 ook een eigen woning zelf worden geschonken in het kader van de hiervoor genoemde (aanvulling op de) eenmalig verhoogde vrijgestelde schenking. 7

8 Hebt u uw zoon of dochter niet op tijd - vóór hun 35 e of vanaf 2013 hun 40 e - een grote vrijgestelde schenking gedaan? Als uw kind een partner heeft die jonger is dan 35 (of vanaf ) jaar kunt u alsnog gebruik maken van de verhoogde vrijstelling, onder de voorwaarde dat de ouders van die partner zelf geen gebruik maken of hebben gemaakt van de verhoogde vrijstelling. 15 Vraag een zakelijke rente voor een lening aan uw kind Het kan interessant zijn om uw kind geld te lenen voor de aankoop van een eigen woning of voor een onderneming. Voor de ouder vormt de lening een bezitting in box 3 waarover 1,2% belasting verschuldigd is (30% van 4%), het werkelijke ontvangen rentebedrag is voor de belastingheffing in box 3 niet van belang. Voor het kind is de lening voor een eigen woning of de onderneming een schuld in box 1 waarvan de rente in aftrek kan komen op het box-1-inkomen. Een hoger rentepercentage leidt in deze situatie bij de ouder niet tot een hogere belastingheffing, maar bij het kind wel tot een grotere aftrekpost tegen het progressieve tarief. De ouder kan de rente door middel van schenkingen eventueel weer aan het kind terugschenken. Zorg er wel voor dat het kind de rente daadwerkelijk betaalt, anders heeft het kind geen recht op de renteaftrek. Verstrekt u een lening aan uw kind voor een consumptieve aankoop, dan wordt de schuld bij uw kind in box 3 in aanmerking genomen, waarbij een drempel geldt van ( voor fiscale partners). De hoogte van de rente doet dan voor de inkomstenbelasting niet meer ter zake. Wel geldt dat het verstrekken van een renteloze of laagrentende direct opeisbare lening aan uw kind(eren) sinds 1 januari 2010 jaarlijks wordt aangemerkt als een schenking van de (niet bedongen) rente. Bij dergelijke leningen tussen natuurlijke personen wordt een schenking van het vruchtgebruik van de uitgeleende geldsom aangenomen. U berekent dit vruchtgebruik van dag tot dag en u wordt geacht het totale bedrag te hebben geschonken op de laatste dag van het betreffende kalenderjaar dan wel als dat eerder is op de overlijdensdag van uw kind. Uw kind moet dus jaarlijks schenkbelasting betalen over het verschil tussen 6% en de bedongen rente. VOORBEELD Op 1 januari 2012 leent u aan uw kind een bedrag van uit tegen een rente van 3%. De lening is direct opeisbaar. Het fictieve rentebedrag bedraagt (6% x ), terwijl het overeengekomen rentebedrag (3% x ) bedraagt. Vóór 1 maart 2013 moet uw kind aangifte schenkbelasting doen over een schenking van ( ) in 2012, ervan uitgaande dat de jaarlijkse vrijstelling van (2012) reeds is benut. Er is geen overgangsrecht voor direct opeisbare leningen die al vóór 1 januari 2010 zijn aangegaan. Wilt u vanaf 2013 een jaarlijkse schenking van de (niet bedongen) rente voorkomen, dan dient u voor eind 2012 de rente op 6% te stellen dan wel de lening af te lossen. In het laatste geval kan een nieuwe lening met een vaste looptijd worden aangegaan, waarbij wel een zakelijke rente moet worden overeengekomen. Bij een lening met een vaste looptijd kan het zakelijke percentage ook lager zijn dan 6%. 8

9 2. Tips voor ondernemers 16 Optimaliseer de MKB-winstvrijstelling Met ingang van 1 januari 2013 wordt de MKB-winstvrijstelling verhoogd van 12% naar 14%. Door waar mogelijk winst uit te stellen, kunt u profiteren van deze extra vrijstelling. Denk hierbij aan het naar voren halen van kosten en het vormen van voorzieningen. Voor de MKB-winstvrijstelling hoeft u niet aan het urencriterium te voldoen. 17 Check uw voorlopige aanslagen Tegen het einde jaar van het jaar kunt u de winst beter inschatten. Het is verstandig om uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting opnieuw onder de loep te nemen en samen met uw belastingadviseur te kijken of aanpassing van uw voorlopige aanslagen nodig is. Daarmee voorkomt u dat u onnodig belastingrente betaalt als de winst hoger uitvalt dan in eerste instantie verwacht. Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor vaststelling van de rente. Voor aanslagen vennootschapsbelasting wordt aangesloten bij de wettelijke handelsrente met een minimum van 8%. Voor andere belastingen geldt de wettelijke niethandelsrente met een minimum van 4%. Verwacht u geld terug van de fiscus, houdt er dan rekening mee dat u alleen rente vergoed krijgt als er vertraging ontstaat bij het opleggen van de (voorlopige) aanslag. Het sparen bij de fiscus door het zo lang mogelijk uitstellen van het indienen van de aangifte heeft vanaf 2013 in beginsel dan ook geen zin meer. 18 Vraag tijdig uw VAR-beschikking aan Met een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) hoeven uw opdrachtgevers geen loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. Indien u al drie of meer jaren een VAR-beschikking hebt ontvangen, dan hoort de Belastingdienst uw VAR-beschikking 2013 al automatisch verstrekt te hebben. Hebt u niet (automatisch) de VAR-beschikking ontvangen, vraag dan tijdig een nieuwe VAR-beschikking aan. In de loop van 2013 gaat het systeem rond VAR-verklaringen wijzigen. Er komt dan een webmodule waarmee opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunnen controleren van welke relatie sprake is. 3. Tips voor BV s 19 Aangaan van een fiscale eenheid Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met meerdere vennootschappen kan voordelig zijn. Voordeel van een fiscale eenheid is dat winsten van de ene vennootschap meteen verrekend kunnen worden met verliezen van de andere vennootschap. Tevens hoeft maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend. Om vennootschappen per 1 januari 2013 te voegen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting dient het verzoek hiertoe vóór 1 april 2013 bij de Belastingdienst te zijn ingediend. In verband met de mogelijkheden die de flex-bv biedt met betrekking tot het toekennen van verschillende winst- en stemrechten aan aandelen, worden de eisen voor het aangaan van een fiscale eenheid aangepast. Per 1 januari 2013 dient de holding 95% van de aandelen, de winstrechten en de stemrechten te bezitten. Nadeel van een fiscale eenheid is dat slechts éénmaal gebruik kan worden gemaakt van het opstaptarief van 20%. Een ander nadeel is dat elk van de tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk is voor de vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid. Raadpleeg uw adviseur of in uw situatie het aangaan van een fiscale eenheid een voordeel oplevert. 20 Voorkom renteaftrekbeperkingen Indien sprake is van bovenmatige financiering met vreemd vermogen, dan wordt de renteaftrek in 2012 beperkt op basis van de zogenoemde thin capitalization-regels. Om te bepalen of sprake is van bovenmatige financiering met vreemd vermogen wordt gekeken naar de verhouding tussen het gemiddeld vreemd vermogen ten opzichte van het gemiddeld eigen vermogen per begin en einde jaar. Deze regeling wordt per 1 januari 2013 vervangen door een aftrekbeperking op deelnemingsrente. 9

10 De deelnemingsrenteaftrekbeperking geldt vanaf 1 januari 2013 voor vennootschappen die de aankoop van of kapitaalstortingen in deelnemingen bovenmatig met vreemd vermogen hebben gefinancierd. Deze aftrekbeperking kan alleen van toepassing zijn als de in een jaar betaalde rente meer dan bedraagt. Het aangaan van een fiscale eenheid met die deelnemingen kan daarvoor een oplossing zijn, maar ook in die gevallen bestaat (sinds 1 januari 2012) onder omstandigheden een aftrekbeperking. Er zijn ook andere oplossingen mogelijk. Overleg tijdig met uw adviseur om aftrekbeperkingen te voorkomen. Het is raadzaam om na te gaan wat de effecten van genomen en te nemen financieringsbeslissingen zijn voor de renteaftrek. Door nog voor het einde van dit jaar actie te ondernemen, kan de beperking van de renteaftrek in zowel 2012 als in 2013 mogelijk worden voorkomen of in elk geval worden beperkt. 4. Tips voor ondernemingen en BV s 21 Veel Europese klanten? Stap over op e-factureren Vanaf 1 januari 2013 treedt de gewijzigde Europese richtlijn factureringsregels in werking. Door het harmoniseren van de regels in de verschillende Europese lidstaten wordt het voor ondernemers makkelijker om in heel Europa elektronische facturen te sturen. De voordelen zijn vooral gelegen in de lagere kosten van de administratieve verwerking van e-facturen. Nu kent ieder land nog eigen regels en zijn in sommige landen e-facturen nog niet toegestaan. Sinds begin 2009 mogen ondernemers in Nederland elkaar al elektronisch factureren. Vanaf 1 januari 2013 wordt het in alle lidstaten van de Europese Unie wettelijk toegestaan om (grensoverschrijdend) e-facturen te sturen. De regels waaraan e-facturen moeten voldoen, gelden nu binnen Nederland ook al. Zo mag de factuur niet te veranderen zijn (integriteit) en moet deze afkomstig zijn van de verzender (authenticiteit). De e-factuur moet dus origineel zijn, goed leesbaar en niet te vervalsen. Bovendien moet de factuur voorzien zijn van echtheidskenmerken, zoals bijvoorbeeld een elektronische handtekening. 22 Voorkom verliesverdamping Vanaf 2007 is de verliescompensatieregeling voor ondernemers ingeperkt. U kunt verliezen nog gedurende negen jaren voorwaarts verrekenen met winsten in de toekomst. Vanaf 2013 verdampen de uit 2003 nog resterende verliezen. Verrekening van verliezen met oudere winsten (carry-back) is in de vennootschapsbelasting met een jaar mogelijk, voor IB-ondernemers geldt een terugwentelingsmogelijkheid van 3 jaar. Zoek naar mogelijkheden om uw ondernemingsresultaten zo te sturen dat u een verliesverdamping kunt voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de activering van kosten of vrijval van fiscale voorzieningen. Hebt u bedrijfsmiddelen met een stille reserve, overweeg dan de mogelijkheid om deze stille reserve te realiseren, bijvoorbeeld door verkoop aan een gelieerde (rechts)persoon. Daarnaast kan ook de verkoop van toekomstige inkomsten tegen een éénmalige koopsom in voorkomende gevallen verliesverdamping voorkomen. 23 Vraag tijdig innovatiesubsidies aan Ook in 2013 kunt u genieten van de voordelen van de R&D-faciliteiten, te weten de WBSO, de innovatiebox en de Research & Development Aftrek (RDA). Voor deze faciliteiten dient vooraf (tijdig) een aanvraag te worden ingediend. Bent u van plan te investeren in onderzoek en ontwikkeling, neem dan in een vroeg stadium contact op met uw adviseur. Voor IB-ondernemers bestaat daarnaast onder voorwaarden recht op toepassing van de S&O-aftrek. U moet dan minimaal uur aan uw onderneming besteden én op jaarbasis meer dan 500 uur aan S&O-werk, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Voor 2012 bedraagt de S&O-aftrek Bent u een startende ondernemer, dan is aftrekbaar. 10

11 24 Profiteer optimaal van de investeringsaftrek Hoe hoger uw investeringsbedrag in bedrijfsmiddelen, des te lager het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het kan voor u dan ook gunstiger zijn bedrijfsinvesteringen over meerdere kalenderjaren te spreiden. U kunt zodoende per kalenderjaar profiteren van een zo hoog mogelijke aftrek. Ook voorkomt u dat de investeringsaftrek verloren gaat door overschrijding van het maximuminvesteringsbedrag van in Het totale investeringsbedrag dient minimaal (en 450 per investering) te bedragen. De aftrek voor 2012 bedraagt maximaal bij een totale investering tussen en Is het totale investeringsbedrag in 2012 hoger dan , dan bedraagt de aftrek verminderd met 7,56% over het meerdere. Bij een investeringsbedrag van of meer, rest dan geen KIA meer. Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Onder meer effecten, goodwill, gronden, woonhuizen, dieren, vaartuigen voor representatie en personenauto's zijn uitgesloten van aftrek. Een zeer zuinige auto en een nulemissieauto komen wel in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor een elektrische auto kunt u aanvullend gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek. Wilt u de investeringsaftrek toepassen, dan moet u hierom verzoeken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U hebt alleen recht op de milieu- of energie-investeringsaftrek als het desbetreffende bedrijfsmiddel tijdig is aangemeld bij Agentschap NL 25 Stel desinvesteringen uit Voor bedrijfsmiddelen waarvoor u bij aanschaf investeringsaftrek heeft genoten, geldt een zogenoemde desinvesteringsbijtelling als u deze bedrijfsmiddelen vervreemdt binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de aanschaf heeft plaatsgevonden. Van vervreemding is niet alleen sprake bij verkoop, maar ook bijvoorbeeld bij ruil, schenking of inbreng in een BV. Als percentage van de desinvesteringsbijtelling geldt het percentage dat eerder bij de investering gold. Om een desinvesteringsbijtelling te voorkomen, is het in bepaalde gevallen raadzaam de desinvestering uit te stellen tot Laat herinvesteringsreservetermijn niet verlopen Wees alert als uw onderneming of BV een herinvesteringsreserve heeft gevormd doordat er de afgelopen drie jaar een bedrijfsmiddel boven de boekwaarde is verkocht. Met deze herinvesteringsreserve kunt u de belastingheffing over uw boekwinst uitstellen en uw liquiditeitspositie verbeteren. Zorg er echter wel voor dat uw onderneming of BV de herinvesteringsreserve tijdig benut voor nieuwe investeringen. Doet uw onderneming of BV dit niet binnen drie jaar, dan valt de reserve vrij ten gunste van het fiscale resultaat. Binnen deze termijn moet de ondernemer of de directie van de BV wel steeds een herinvesteringsvoornemen hebben. Bij bijzondere omstandigheden kunt u met de Belastingdienst overleggen over een termijnverlenging. Ga na of er aan het einde van het boekjaar nog een herinvesteringsvoornemen aanwezig is en leg dit als directie(lid) van de BV jaarlijks vast in een schriftelijk besluit voor het einde van het boekjaar. Dreigt u voor een in 2009 gevormde herinvesteringsreserve uit de termijn van drie jaar te raken en kunt u aannemelijk maken dat dit veroorzaakt wordt door omstandigheden buiten uw wil (denk bijvoorbeeld aan een bank die niet meewerkt aan de financiering of de gemeente die dwarsligt bij de afgifte van een bouwvergunning), overleg dan tijdig met de Belastingdienst over eventuele verlenging van de termijn. 11

12 5. Tips voor dga s 27 Betaal eigen bijdrage voor privégebruik auto aan uw BV Indien u een auto van de zaak hebt, is sprake van een bijtelling (deze wordt verwerkt in de loonadministratie). De extra verschuldigde loonbelasting die de bijtelling veroorzaakt kan worden voorkomen door tijdig met uw BV overeen te komen dat voor dit privégebruik een eigen bijdrage is verschuldigd. Deze eigen bijdrage is onder voorwaarden aftrekbaar van de bijtelling privégebruik en leidt derhalve tot een lagere belastingdruk in box 1. Door jaarlijks een (netto)dividend uit te keren ter grootte van de eigen bijdrage houdt u uw netto-inkomen op een fiscaal vriendelijke wijze op peil. Op deze wijze kan een tariefsvoordeel worden behaald. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een eigen bijdrage in combinatie met een hoger salaris, wat leidt tot een hogere pensioengrondslag. De BV is ter zake van de eigen bijdrage btw verschuldigd. Deze bedraagt tot 1 oktober /119 e deel van de eigen bijdrage. Over de periode vanaf 1 oktober 2012 dient 21/121 e deel van de eigen bijdrage te worden afgedragen. Bij privégebruik van de auto van de zaak zonder (of met een te lage) eigen bijdrage dient jaarlijks een btw-correctie voor privégebruik te worden toegepast. 28 Houd de rekening-courantstand met de eigen BV in de gaten Een rekening-courantvordering op de eigen BV wordt belast in box 1 (maximaal 52%). Een rekeningcourantschuld aan de eigen BV valt daarentegen in box 3 (besparing van 1,2% over de stand van de rekeningcourantschuld per 1/1). Wanneer de rekening-courantstand gedurende het jaar niet hoger is dan , blijft deze buiten box 1 dan wel box 3. De BV mag dan ook geen rente in aanmerking nemen. Wilt u in 2013 gebruik maken van deze regeling, zorg dan dat de rekening-courantstand nog in 2012 daalt tot onder en in 2013 ook niet boven dit bedrag uitkomt. 29 Let op bij pensioen in eigen beheer Wilt u nog in 2012 een pensioenvoorziening vormen voor een pensioen in eigen beheer of een bestaande voorziening verhogen door (binnen de wettelijke kaders) een hoger pensioen toe te zeggen, dan is het raadzaam om nog dit jaar in notulen van de Algemene Vergadering van de bv de pensioentoezegging vast te leggen, waarbij voldoende duidelijk moet zijn welke pensioenrechten aan u worden toegekend. Nog beter is om tegelijkertijd de pensioenrechten in een pensioenovereenkomst vast te leggen. Met name in het begin van de opbouwfase zal, indien ook een partnerpensioen is toegekend, sprake zijn van een risicokapitaal. Dit betekent dat bij voortijdig overlijden van de DGA de gevormde pensioenvoorziening te laag is om het toegekende partnerpensioen te kunnen uitkeren. Door het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan in dit tekort worden voorzien. De vorming van een pensioen in eigen beheer leidt tot uitstel van belastingheffing, maar hoeft niet altijd fiscaal het meest voordelig te zijn. Dit hangt onder meer af van de overige inkomsten (voor en na uw pensionering) en de aanwezigheid van aftrekposten in de inkomstenbelasting. 12

13 30 Stempel pensioen in eigen beheer af Door de economische crisis is het niet ondenkbaar dat uw pensioen-bv daar ook onder te lijden heeft. Door tegenvallende beleggings- en ondernemingsverliezen kan uw pensioen-bv zelfs worden geconfronteerd met een te lage dekkingsgraad, zoals ook bij diverse pensioenfondsen aan de orde is. U kunt echter niet zomaar uw in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken verminderen zonder dat dit fiscale gevolgen heeft. De Belastingdienst ziet dit namelijk als afkoop van uw pensioen. In 2014 zal de pensioenrichtleeftijd verhoogd worden van 65 naar 67, waardoor de jaarlijkse opbouwmogelijkheden worden verlaagd. Dit kan een extra reden zijn om alsnog pensioen toe te zeggen. Het wordt vanaf volgend jaar mogelijk om onder bepaalde voorwaarden eenmalig een vermindering van de pensioenaanspraken toe te passen. Dit moet plaatsvinden op de pensioeningangsdatum, maar ook pensioenen die reeds voor 1 januari 2013 zijn ingegaan mogen worden afgestempeld (obv overgangsrecht dat geldt tot 2015). De voorwaarden zijn streng. Zo kan dit alleen als er sprake is van onderdekking door reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Onderdekking wordt aanwezig geacht als de dekkingsgraad minder is dan 75% van de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. Ook wordt er streng op toegezien dat de te lage dekkingsgraad niet is ontstaan door dividenduitkeringen aan de dga of door onvolwaardige of afgewaardeerde vorderingen op de dga. Een dividenduitkering door de pensioen-bv met onderdekking vlak voordat het pensioen ingaat, is dus niet verstandig omdat de belastingdienst dan stelt dat er afkoop heeft plaatsgevonden (hetgeen een belastingheffing van maximaal 72% tot gevolg kan hebben). Overigens kan een dividenduitkering ten tijde van onderdekking ook leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid onder de nieuwe BV-wetgeving. Het bestuur dient daarbij immers te toetsen of de vennootschap ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen, waarbij de pensioenverplichting tegen de werkelijke, commerciële waarde in aanmerking moet worden genomen in plaats van de veelal lagere fiscale waardering. Ook ziet het ernaar uit dat u als dga eventuele schulden aan de pensioen-bv eerst zult moeten aflossen voordat de mogelijkheid van eenmalig afstempelen in beeld komt. 6. Tips voor werkgevers en werknemers 31 Volgend jaar eenmalig werkgeversheffing hoge lonen Bedraagt het loon van een of meer van uw werknemers in 2012 meer dan , dan wordt u als werkgever volgend jaar geconfronteerd met een extra heffing. Deze werkgeversheffing is eenmalig en bedraagt 16% over het loon boven de van de betreffende werknemers. Er wordt uitgegaan van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking voor het hele jaar 2012, inclusief alle structurele en incidentele beloningen en inclusief de bijtelling van de auto. De extra werkgeversheffing komt boven op de reguliere loonkosten die u als werkgever al hebt. U bent de werkgeversheffing op 31 maart 2013 verschuldigd; u moet de heffing in het betreffende aangiftetijdvak aangeven en afdragen aan de Belastingdienst. Wellicht kunt u, al dan niet in overleg met de betreffende werknemers, het loon in 2012 nog beïnvloeden door eventuele bonussen en dergelijke niet in 2012, maar pas in 2013 toe te kennen of op andere wijze het loon in 2012 verlagen. Een andere mogelijkheid kan zijn om de werknemer een eigen bijdrage voor de pensioenregeling te laten voldoen. Door het eenmalige karakter (wat overigens niet uitsluit dat het kabinet alsnog zal besluiten deze heffing ook in 2014 te continueren), levert iedere verlaging van inkomens boven direct een belastingbesparing op. 13

14 32 Verhoging strafheffing op excessieve vertrekbonussen Wanneer een werknemer vertrekt en ter zake van dat vertrek een vergoeding ontvangt van of meer, is de werkgever daarover een extra heffing verschuldigd. Per 1 januari 2013 wordt deze heffing verhoogd van 30% naar 75%. Het kan daarom lonen om tijdig afscheid te nemen van een werknemer. 33 Overstappen op werkkostenregeling in 2013 of uitstellen? Een werknemer kan de arbeidskosten in de inkomstenbelasting nie t aftrekken, maar de werkgever mag in de loonbelasting wel belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen toekennen. In 2013 kunt u als werkgever nog eenmaal kiezen tussen de nieuwe werkkostenregeling (WKR) en het oude stelsel. In individuele arbeidsovereenkomsten, personeelsreglementen of CAO s hebt u met uw personeel afspraken gemaakt over vergoedingen en verstrekkingen. Deze afspraken kunt u arbeidsrechtelijk niet zomaar ongedaan maken. Maar naar aanleiding van de aanstaande invoering van de WKR kan het wel zo zijn dat u deze afspraken wilt aanpassen. Het is zaak dit tijdig te onderzoeken, zeker nu 2013 het laatste jaar is waarin de oude regeling mag worden toegepast. Of het verstandig is om per 2013 voor de WKR te kiezen, is afhankelijk van de bestaande kostenvergoedingen en verstrekkingen. Daarvoor zal in kaart moeten worden gebracht welke vergoedingen en verstrekkingen niet onder het vrijgestelde budget van 1,5% (2013) van de totale loonsom vallen, bijvoorbeeld omdat deze onder een gerichte vrijstelling vallen zoals de reiskostenvergoeding, en welke vergoedingen wel onder dit budget vallen. Betaalt of verstrekt u meer dan het budget van 1,5%, dan is onder de WKR het meerdere belast tegen 80% eindheffing. Kiest u in 2013 voor de WKR, dan blijven de afspraken met de Belastingdienst over vergoedingen en verstrekkingen gehandhaafd wanneer die gerichte vrijstellingen betreffen. Alle andere afspraken met de fiscus die zijn gemaakt op basis van de wet- en regelgeving tot en met 2010 komen te vervallen bij keuze voor de WKR. U kunt deze bestaande afspraken wel (weer) gebruiken als u in 2013 niet (meer) kiest voor de WKR. Wanneer u, naast kosten die onder gerichte vrijstellingen vallen, veel andere kosten aan uw werknemers vergoedt, dan is de WKR wellicht minder gunstig. Bij bedrijven met sobere secundaire arbeidsvoorwaarden is de WKR in het algemeen een uitkomst en bij zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden niet. De WKR is nadelig voor werkgevers met veel deeltijdwerknemers. De vergoedingen en verstrekkingen voor voltijdwerknemers zijn vaak gelijk aan die voor deeltijdwerknemers, terwijl de totale fiscale loonsom voor deeltijdwerknemers lager is. Bij holdingstructuren of een samenhangende groep inhoudingsplichtigen heeft elke inhoudingsplichtige een eigen budget, zodat de vrijgestelde bedragen per inhoudingsplichtige in de groep zullen verschillen. 34 Uniformering loonbegrip Vanaf 1 januari wordt het loonstrookje van uw werknemers korter en eenvoudiger. Er komt dan namelijk één loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Door de uniformering van het loonbegrip wijzigt de loonstaat. Maakt u gebruik van een salarissoftwarepakket, dan is de gewijzigde loonstaat hierin op tijd verwerkt. Informeer desnoods bij de softwareleverancier. Gebruikt u een zelfgebouwd softwarepakket voor de salarissen, dan moet u zelf rekening houden met de wijzigingen in de loonstaat. Het uniformeren van het loonbegrip heeft voor u als werkgever onder meer de volgende gevolgen. De bijdrage Zvw is voortaan een werkgeversheffing. U houdt deze niet meer in op het nettoloon van de werknemer en u vergoedt de bijdrage ook niet meer. Voor DGA s blijft wel de huidige regeling gelden. De bijtelling privégebruik auto is vanaf 2013 ook loon voor de werknemersverzekeringen. 14

15 De inleg in de levensloopregeling is geen loon meer voor de werknemersverzekeringen, maar aftrekbaar voor alle loonheffingen. De werkgeversbijdrage is ook geen loon. De opname uit het levenslooptegoed door werknemers jonger dan 61 jaar is vanaf 2013 ook voor de werknemersverzekeringen loon. Er blijven nog twee uitzonderingen bestaan op het uniforme loonbegrip. Allereerst is loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals pensioen, wel loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen. Ten tweede is eindheffingsloon, bijvoorbeeld voor geschenken in natura, geen loon voor de werknemersverzekeringen en de Zvw. Dit laatste kan anders zijn bij een naheffingsaanslag. 35 Levensloopregeling: nieuwe veranderingen op komst De levensloopregeling is per 1 januari 2012 vervallen; het daarvoor in de plaats komende vitaliteitssparen wordt echter alsnog niet ingevoerd. Het levenslooptegoed kan daardoor in 2013 niet worden omgezet in vitaliteitsspaartegoed. Op grond van overgangsrecht mag iedereen die op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van 3000 of meer de levensloopregeling continueren tot uiterlijk eind Sinds 2012 wordt daarbij echter geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Vanaf 2013 mag in deze situatie naar keuze de levensloopregeling worden voortgezet of het tegoed bestedingsvrij worden opgenomen, het is dan dus niet meer nodig om bijvoorbeeld daadwerkelijk verlof op te nemen. Levensloopsaldi van minder dan per 31 december 2011 vallen per 1 januari 2013 automatisch belast vrij. Bij opname of vrijval van het gehele tegoed in 2013 geldt dat slechts 80% van de waarde per 31 december 2011 in de belastingheffing wordt betrokken, het meerdere (inclusief de in 2012 in de levensloop gestorte bedragen wordt tegen het normale tarief belast. Het levenslooptegoed mag ook worden omgezet in pensioen, mits de pensioenregeling daarbij aan de voorwaarden blijft voldoen en niet bovenmatig wordt. In dat geval vervalt de opgebouwde levensloopverlofkorting en wordt geen gebruik gemaakt van voornoemde 80%-regeling. Wanneer het levenslooptegoed per 31 december 2011 minder dan bedroeg, dient deze omzetting nog in 2012 plaats te vinden. 36 Voorkom bijtelling privégebruik auto van de zaak Uw werknemer heeft een auto van de zaak waarmee hij op kalenderjaarbasis maximaal 500 privékilometers rijdt. In uw bedrijfsadministratie bewaart u een kopie van de Verklaring geen privégebruik auto. Met deze verklaring hoeft u geen privégebruik auto bij het loon tellen vanaf het eerstvolgende loontijdvak waarover u het loon moet berekenen. Wanneer aan uw werknemer een andere auto van de zaak ter beschikking is gesteld, moet hij voor deze nieuwe auto ook een Verklaring geen privégebruik auto overhandigen. De Verklaring geen privégebruik auto voor de oude auto geldt namelijk niet voor de nieuwe auto. Zorg ervoor dat u bij de terbeschikkingstelling van een andere auto tijdig beschikt over een nieuwe Verklaring geen privégebruik auto. Sinds 2012 bestaat voor bestelauto s de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik. Daarmee hoeft geen kilometeradministratie meer te worden bijgehouden, maar mag geen enkele kilometer privé worden gereden. Bij ritten waarvan een verdenking van privégebruik bestaat, moet het zakelijke karakter worden aangetoond. Lukt dat niet, dan moet alsnog voor het hele jaar inhouding over de bijtelling plaatsvinden. De eerder voorgestelde herkwalificatie van woonwerkverkeer van zakelijk naar privé is inmiddels definitief van de baan. Daarmee blijft het mogelijk om ook in 2013 de bijtelling te voorkomen. Bij personenauto s dient daarvoor wel een sluitende rittenadministratie te worden bijgehouden. De keuze om wel of niet privé te rijden geldt per kalenderjaar, bij overschrijding van de 500-km-grens geldt de bijtelling voor het hele jaar. 15

16 7. Tips omzetbelasting 37 Doe vóór 1 april 2013 suppletieaangifte omzetbelasting Kijk bij de jaarafsluiting of het saldo van de verschuldigde of te vorderen omzetbelasting op de balans per 31 december 2012 overeenkomt met de omzetbelasting die in de periodieke aangiften is aangegeven. Verschillen kunt u vrijwillig en zonder belastingrente en boete (mits het alsnog te betalen bedrag minder bedraagt dan ) verbeteren door vóór 1 april 2013 een suppletieaangifte in te dienen. Na deze datum brengt de belastingdienst belastingrente in rekening. Op de website van de Belastingdienst kunt u een standaard suppletieformulier vinden. Dit formulier kunt u na invulling ook digitaal indienen. Als het saldo van de te betalen of terug te vragen omzetbelasting in de suppletieaangifte minder dan bedraagt, kunt u dit in de eerstvolgende, reguliere btw-aangifte verwerken. Indien u in het verleden te veel btw op aangifte heeft voldaan, dan kunt u een verzoek om ambtshalve teruggaaf doen. Denk bijvoorbeeld aan: een verkeerde tarieftoepassing; u hebt te weinig btw op aangifte teruggevraagd; u bent vergeten de btw op bepaalde inkoopfacturen mee te nemen. 38 Laatste btw-aangifte 2012 Vergeet niet in de laatste btw-aangifte van het jaar de gebruikelijke correcties toe te passen. Denk hierbij onder andere aan: de correctie voor privégebruik auto (zowel voor ondernemer als voor personeel); correcties of afgetrokken voorbelasting ten aanzien van verstrekkingen aan het personeel, relatiegeschenken e.d; de correctie voor privégebruik van ondernemingsgoederen en diensten; de herrekening van gedurende het jaar afgetrokken voorbelasting; de herziening van afgetrokken btw-voorbelasting op roerende en onroerende investeringsgoederen; de toepassing van de kleine ondernemersregeling als het over het hele jaar af te dragen btwbedrag kleiner is dan Hebt u te maken met dubieuze debiteuren die u niet (meer) betalen? Vraag dan de btw van de oninbare vordering terug. Dit kunt u doen in de laatste btw-aangifte over het kalenderjaar. U kunt ook direct na het vaststellen van de jaarrekening een verzoek tot teruggaaf van de al betaalde btw indienen. 39 Btw-verhoging niet doorberekend? Het algemene btw-tarief is per 1 oktober 2012 omhooggegaan van 19 naar 21%. Op goederen die u levert of diensten die u verricht op of na 1 oktober 2012, moet u dus 21% btw in rekening brengen. Nu kan het zijn dat u bijvoorbeeld in september een factuur met 19% heeft uitgereikt voor prestaties die (deels) na 1 oktober plaatsvinden of worden voltooid. In dat geval had u op de vergoeding voor die prestaties 21% in rekening moeten brengen. Misschien wilt u deze extra verschuldigde btw niet op uw afnemers verhalen, omdat u het sturen van een extra factuur bijvoorbeeld te duur vindt. In dat geval mag u ervan uitgaan dat het bedrag inclusief btw gelijk is gebleven en alleen de verdeling in omzet en btw is gewijzigd. Als gevolg daarvan dient u alsnog 21/121-19/119 van het originele bedrag inclusief btw aan de Belastingdienst betalen. 40 Verbeter uw liquiditeitspositie met maand- of kwartaalaangifte Zolang u maandelijks btw bent verschuldigd, kan een financieringsvoordeel worden gerealiseerd als u ervoor kiest per kwartaal de aangifte en afdracht van btw te doen. Indien het bedrag van de voorbelasting structureel groter is dan het af te dragen btw-bedrag, is het raadzaam om voor maandaangiften omzetbelasting te kiezen. 16

17 41 Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw Heeft uw holdingmaatschappij de aandelen in een werkmaatschappij verkocht en is daardoor de fiscale eenheid voor de btw tussen die twee BV s verbroken? Meld dit dan zo snel mogelijk schriftelijk bij de bevoegde inspecteur. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de onderdelen van de fiscale eenheid voor de btw eindigt namelijk pas op het moment dat de verbreking van de eenheid bij de inspecteur is gemeld. Niet melden, kan er toe leiden dat uw holdingmaatschappij aansprakelijk wordt gesteld voor de btw van de vroegere dochtermaatschappij, zelfs voor de btw die is ontstaan in de periode na verkoop van de aandelen in deze BV. 42 Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking Op grond van een besluit van de staatssecretaris wordt de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sporters mogelijk eerder aangemerkt als een belaste dienst voor de omzetbelasting. Hierdoor ontstaat voor degene die de sportaccommodatie ter beschikking stelt recht op aftrek van voorbelasting. Bovendien valt de btw-belaste dienstverlening onder het 6%-tarief, waardoor de vooraftrek hoger zal zijn dan de af te dragen btw. Dit is vooral interessant bij nieuwbouw of de aanleg van een kunstgrasveld. Neem voor een nadere toelichting contact op met uw adviseur. 43 Check herziening van btw Als u in het verleden zaken heeft gekocht waarbij de btw geheel of gedeeltelijk in aftrek is gebracht, dan kan het zijn dat deze btw-aftrek moet worden herzien. Herziening kan zich voordoen als het gebruik van de roerende of onroerende zaken wijzigt. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een pand in 2012 bent gaan gebruiken voor vrijgestelde prestaties, terwijl u voorheen btw-belaste prestaties verrichtte. Andersom is ook mogelijk: u bent een pand gaan gebruiken voor belaste prestaties, terwijl u voorheen vrijgestelde prestaties verrichtte. In beide gevallen moet u de btw herzien. Voor onroerende zaken geldt een herzieningstermijn van negen jaar na het jaar van ingebruikneming, voor roerende zaken geldt een termijn van vier jaar na het jaar van ingebruikneming. U verwerkt de herziening in de laatste btw-aangifte van het jaar. Als u onroerende zaken belast met btw verhuurt, informeer dan of uw huurder nog voldoet aan de eisen voor de aftrekgerechtigdheid. Alleen als uw huurder de btw voor 90% of meer kan aftrekken (in bepaalde situaties is een aftrekrecht van 70% voldoende), mag u met btw verhuren. 44 Houd rekening met nieuwe btw-factureringsregels Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe btw-factureringsregels. Naast het opnemen van extra gegevens in specifieke gevallen, is er een aantal versoepelingen en wijzigingen. Mogelijk moet u uw facturen hier op aanpassen. Wanneer u de btw verlegt naar de afnemer, dan moet u de tekst btw verlegd op de factuur opnemen. Bovendien moet u bij transacties over de grens in beginsel de eisen van het land waar de levering of dienst is belast in acht nemen bij toepassing van de verleggingsregeling gelden echter de Nederlandse eisen. Reikt u als afnemer zelf een factuur uit, het zogeheten self-billing, dan bent u verplicht de tekst factuur uitgereikt door afnemer te vermelden. Ook bijzondere btw-regelingen, zoals de marge- en reisbureauregeling, moeten verplicht vermeld worden op de factuur. Vanaf 2013 mag u een vereenvoudigde factuur uitreiken voor bedragen tot 100 en voor creditnota s. Er hoeven dan minder gegevens op de factuur te staan. Een vereenvoudigde factuur mag echter niet worden uitgereikt bij grensoverschrijdende afstandsverkopen, bij intracommunautaire leveringen tegen het nultarief en als uw diensten belast zijn in een andere lidstaat dan waar u zelf bent gevestigd. 17

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 Het is weer tijd voor de laatste BTW-aangifte over het jaar 2012. Deze moet uiterlijk op 31 januari 2013 ingeleverd en betaald zijn aan de Belastingdienst. In

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2013 (deel 1)

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2013 (deel 1) 1/ 10 Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2013 (deel 1) 1. Correcties in laatste btw-aangifte 2012 Het is weer tijd voor de laatste btw-aangifte over het jaar 2012. Deze moet uiterlijk op 31 januari 2013

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u ieder jaar over de voor u relevante wijzigingen van de fiscale regelgeving in het komende jaar. Het overzicht

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE Voorraadopname Indien u voorraden aanhoudt van materialen of verkoopartikelen dient u deze op of rond 31 december 2012 te inventariseren. Maak gebruik van

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. Tips omzetbelasting Check herziening van btw Correcties laatste btw-aangifte 2011 Pas btw-correctie toe op auto van de zaak

Eindejaarstips 2011. Tips omzetbelasting Check herziening van btw Correcties laatste btw-aangifte 2011 Pas btw-correctie toe op auto van de zaak Eindejaarstips 2011 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. s voor iedereen Betaal

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Ondernemende accountants.

Ondernemende accountants. Ondernemende accountants. Nieuwsbrief November 2011 Eindejaarstips 2011 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwsbrief Belastingplannen 2013 / Eindejaar tips

Nieuwsbrief Belastingplannen 2013 / Eindejaar tips Nieuwsbrief Belastingplannen 2013 / Eindejaar tips Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2011 I. TIPS VOOR ALLE BELASTINGPLICHTIGEN ALGEMEEN

EINDEJAARSTIPS 2011 I. TIPS VOOR ALLE BELASTINGPLICHTIGEN ALGEMEEN EINDEJAARSS 2011 I. S VOOR ALLE BELASTINGPLICHTIGEN ALGEMEEN Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op hetzelfde adres

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

HORLINGS IS A MEMBER OF NEXIA INTERNATIONAL, A WORLDWIDE NETWORK OF INDEPENDENT ACCOUNTING AND CONSULTING FIRMS.

HORLINGS IS A MEMBER OF NEXIA INTERNATIONAL, A WORLDWIDE NETWORK OF INDEPENDENT ACCOUNTING AND CONSULTING FIRMS. Eindejaarstips 2015 november 2015 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)20 570 02 00 T +31 (0)23 516 06 20 F +31 (0)20

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Het jaar 2012 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2013

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2013 Blad 1 van 5 Het jaar 2013 is koud begonnen zowel in gevoelstemperaturen als in financieel opzicht. De stofwolken over de aanpassing van de ziekenfondspremie en de verhoging van de BTW zijn nog maar net

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Eindejaarstips Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2012 De huidige kabinetsplannen zullen voor alle belastingplichtigen gevolgen hebben. Belastingplichtigen kunnen op de kabinetsplannen anticiperen om zodoende de pijn te verzachten. Met

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave:

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave: december 2012 kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat Een blik op 2013 Inhoudsopgave: In tegenstelling tot eerdere nieuwsbrieven vindt u deze keer de inhoudsopgave op pagina 2 Convenant Horizontaal

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan 1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan Voorkom discussies met de belastingdienst over uw salaris; stel uw salaris niet te laag vast. Als u uw salaris te laag vaststelt

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR Voor u ligt de Eindejaarsadviseur van 2013. Daarin staan allerlei aandachtspunten die zo aan het eind van het jaar of juist aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2017, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2017, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2017, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Eindejaarstips eigen woning Eindejaarstips schenken en erven Eindejaarstips

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. Erven en schenken

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Actiepunten najaar 2017

Actiepunten najaar 2017 Actiepunten najaar 2017 Inleiding Naast de acties die nodig zijn in verband met de Belastingplannen 2018 zijn er jaarlijks terugkerende acties die u voor het einde van het jaar moet ondernemen, maar die

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet Van Wantrouwen naar Vertrouwen 6 december 2011 Gijs van der Voet Inleiding Onderneming/BV Belastingplan 2012 Eindejaarstips 2011 Overige zaken Belastingplan 2012 Kabinet: Eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

salarissen payrolling administraties

salarissen payrolling administraties salarissen payrolling administraties Eindejaarsbericht 2013 salarissen payrolling administraties INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie