Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs"

Transcriptie

1 Eindejaarstips 2012

2 november 2012 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0) T +31 (0) F +31 (0) F +31 (0) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs horlings nl nl De lezer van dit document kan op geen enkele wijze vertrouwen ontlenen aan de inhoud, strekking of bedoeling van dit document. Hoewel dit document met de uiterste zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en nauwgezetheid is samengesteld, kan en wil Horlings op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele onjuistheid en volledigheid van de inhoud van dit document. Indien lezer desondanks op grond van de inhoud, strekking of bedoeling van dit document handelt, handelt de lezer voor eigen rekening en risico en kan Horlings op geen enkele wijze aansprakelijkheid houden voor de fiscale en /of andere gevolgen van diens handelen. HORLINGS IS A MEMBER OF NEXIA INTERNATIONAL, A WORLDWIDE NETWORK OF INDEPENDENT ACCOUNTING AND CONSULTING FIRMS. 2

3 Inhoudsopgave 1. Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Loop uw verzekeringsportefeuille na 2 Betaal uw lijfrentepremie 2012 uiterlijk 31 december a.s. 3 Sluit nog in 2012 een oudedagslijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering af 4 Klassiekervrijstelling MRB van de baan? 5 Hypotheekrenteaftrek 6 Wacht met aanschaf aanhorigheden 7 Los een kleine hypotheek af 8 Restschuld bij verkoop eigen woning 9 Sluit tijdig een kapitaalverzekering eigen woning af 10 Speel in op de peildatum in box 3 11 Beleggingen? Stap over op groen 12 Plan uitgaven voor ziektekosten en scholing 13 Bundel aftrekbare giften 14 Maak gebruik van de jaarlijkse en de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling 15 Vraag een zakelijke rente voor een lening aan uw kind 2. Tips voor ondernemers 16 Optimaliseer de MKB-winstvrijstelling 17 Check uw voorlopige aanslagen 18 Vraag tijdig uw VAR-beschikking aan 3. Tips voor BV s 19 Aangaan van een fiscale eenheid 20 Voorkom renteaftrekbeperkingen 4. Tips voor ondernemingen en BV s 21 Veel Europese klanten? Stap over op e-factureren 22 Voorkom verliesverdamping 23 Vraag tijdig innovatiesubsidies aan 24 Profiteer optimaal van de investeringsaftrek 25 Stel desinvesteringen uit 26 Laat herinvesteringsreservetermijn niet verlopen 5. Tips voor dga s 27 Betaal eigen bijdrage voor privégebruik auto aan uw BV 28 Houd de rekening-courantstand met de eigen BV in de gaten 29 Let op bij pensioen in eigen beheer 30 Stempel pensioen in eigen beheer af 6. Tips voor werkgevers en werknemers 31 Volgend jaar eenmalig werkgeversheffing hoge lonen 32 Verhoging strafheffing op excessieve vertrekbonussen 33 Overstappen op werkkostenregeling in 2013 of uitstellen? 34 Uniformering loonbegrip 35 Levensloopregeling: nieuwe veranderingen op komst 36 Voorkom bijtelling privégebruik auto van de zaak 7. Tips omzetbelasting 37 Doe vóór 1 april 2013 suppletieaangifte omzetbelasting 38 Laatste btw-aangifte Btw-verhoging niet doorberekend? 40 Verbeter uw liquiditeitspositie met maand- of kwartaalaangifte 41 Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw 42 Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking 43 Check herziening van btw 44 Houd rekening met nieuwe btw-factureringsregels 3

4 1. Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Algemeen 1 Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de vergoeding voor de diensten van een bemiddelaar of verzekeraar. Dit is nu nog 9,7%. De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen, zoals de auto- en inboedelverzekering. De verhoging van de assurantiebelasting is een forse lastenverzwaring voor alle verzekeringen die u hebt. Neem daarom nog dit jaar kritisch uw verzekeringsportefeuille door. Denk hierbij niet alleen aan aansprakelijkheidsverzekeringen, opstal- en inboedelverzekeringen en autoverzekeringen voor de auto's van de zaak, maar ook aan technische verzekeringen, bedrijfsrechtsbijstands- en milieuverzekeringen. Premies die voor het eind van het jaar vervallen, zijn nog onderworpen aan het huidige tarief van 9,7%. Door nog voor het einde van het jaar verzekeringen af- of over te sluiten, kan mogelijk een voordeel worden behaald. Overigens heeft het kabinet de mogelijkheid om, wanneer dreigt dat de gewenste opbrengst van de verhoging in 2013 niet wordt gehaald, de premies die na 30 september 2012 en voor 1 januari 2013 (zijn) vervallen, alsnog met 21% te belasten voor zover die premie ziet op de periode na 31 maart Betaal uw lijfrentepremie 2012 uiterlijk 31 december a.s. Wilt u nog in 2012 gebruik maken van de aftrek voor lijfrentepremie, dan dient u deze ook daadwerkelijk in 2012 te betalen (of te verrekenen). Alleen ondernemers die hun stakingswinst of oudedagsreserve omzetten in een lijfrente, kunnen de ter zake van deze omzetting voor 1 juli 2013 betaalde premies nog in 2012 aftrekken. 3 Sluit nog in 2012 een oudedagslijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering af Per 1 januari 2013 wordt het provisieverbod van kracht. Bemiddelaars in bepaalde financiële producten mogen dan geen provisie meer van de verzekeraars ontvangen, maar moeten hun beloning voor de bemiddeling rechtstreeks in rekening brengen bij de cliënt. Het kabinet grijpt deze mogelijkheid aan om de beloningskosten voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen per 1 januari 2013 uit te sluiten van aftrek. Alleen de zuivere premie is dan nog aftrekbaar. Sluit u een dergelijke voorziening nog in 2012 af, dan zijn bij kwalificerende producten de advieskosten wel aftrekbaar. 4 Klassiekervrijstelling MRB van de baan? Voor liefhebbers van oude auto s valt er een forse tegenvaller te noteren. De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt vanuit milieuoverwegingen mogelijk afgeschaft. De besparing voor het kabinet staat genoteerd voor U hebt volgend jaar dus nog de tijd om te overwegen wat u doet met uw klassieker. De plannen om de vrijstelling voor oldtimers af te schaffen, worden in de loop van volgend jaar definitief uitgewerkt. Dan zal ook bekend worden of er bijvoorbeeld een overgangsregeling wordt getroffen en of uw klassieker in hetzelfde tarief gaat vallen als moderne auto s. Daarna zal de eventuele afschaffing per 1 januari 2014 van kracht worden. Er wordt nog gezocht naar een oplossing voor de oldtimer die nog nauwelijks wordt gebruikt. Veel liefhebbers van oldtimers kunnen hun hobby bekostigen omdat zij onder meer het voordeel van de vrijstelling in hun zak kunnen steken. Wacht nog even de politieke ontwikkelingen in 2013 af voordat u eventueel besluit uw oldtimer de deur uit te doen. Wellicht worden de plannen verzacht of gaan ze door lobbywerk van de autobranche niet door. 4

5 Eigen woning 5 Hypotheekrenteaftrek Gaat u volgend jaar een lening (hypotheek) aan voor een eigen woning, dan is de rente op deze lening alleen nog aftrekbaar als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Bovendien moeten de aflossingsverplichtingen bij het aangaan van de lening zijn overeengekomen in de leningovereenkomst en de aflossingen moeten ook daadwerkelijk plaatsvinden. Dit geldt zowel voor nieuwe hypotheken van starters als voor uitbreidingen van hypotheken voor zowel verhuizingen naar een duurdere woning als verbouwing en onderhoud. Het afsluiten van een gedeeltelijk aflossingsvrije lening of een spaarhypotheek is in 2013 nog steeds mogelijk, maar de rente op deze schulden is in het geheel niet meer aftrekbaar. Voor bestaande hypotheken geldt de aflossingseis niet. Ook hypotheken die in 2013 worden afgesloten maar zien op verplichtingen die zijn ontstaan in 2012 (op grond van een getekende koopovereenkomst of verbouwingsovereenkomst) vallen onder het overgangsrecht, evenals de situatie dat in de loop van 2012 een eigen woning is verkocht en in 2013 een nieuwe eigen woning wordt aangekocht. Het kan lonen om dergelijke verplichtingen naar voren te halen en nog in 2012 aan te gaan. Raadpleeg uw adviseur om na te gaan of hiermee voordelen zijn te behalen, ook gelet op de beperking van het aftrekpercentage voor de hypotheekrente vanaf Is de woning door tijdelijke verhuur, bijvoorbeeld in verband met tijdelijke terwerkstelling elders (expats), op 31 december 2012 geen eigen woning, maar uiterlijk vóór 2021 weer wel, dan geldt het oude regime ook voor de eigenwoningschuld die de expat bij vertrek had. 6 Wacht met aanschaf aanhorigheden Bij de aankoop van woningen is 2% overdrachtsbelasting verschuldigd, terwijl voor niet-woningen een tarief van 6% geldt. Tot de woning worden ook aanhorigheden gerekend zoals een garage, schuur of tuin. Wanneer u een dergelijke aanhorigheid los koopt, betaalt u op dit moment echter 6% overdrachtsbelasting, ook als de garage of schuur vervolgens bij de woning gaat horen. Vanaf 2013 verandert dit. Als een onroerende zaak na aankoop tot een reeds in bezit zijnde woning kan worden gerekend, bent u slechts 2% overdrachtsbelasting verschuldigd, ondanks dat u op dat moment geen woning koopt. 7 Los een kleine hypotheek af Hebt u nog maar een lage hypotheekschuld, dan kan het verstandig zijn om de hypotheek af te lossen. Dit is vaak het geval als de aftrekbare hypotheekrente minder is dan het eigenwoningforfait dat u moet betalen en u veel vermogen in box 3 heeft. Een en ander is echter ook afhankelijk van het rendement dat u behaalt op box-3- vermogen en de mogelijkheid om een bestaande hypotheek boetevrij af te lossen. Wilt u weten of aflossen voor u de beste optie is, neem dan contact op met uw adviseur. 8 Restschuld bij verkoop eigen woning Als gevolg van de crisis blijft bij verkoop van een woning steeds vaker een restschuld over. In het verleden kon de rente over deze restschuld niet in aftrek worden gebracht, omdat de schuld naar box 3 verhuisde. Inmiddels is een regeling in het leven geroepen waarbij restschulden die (zijn) ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 onder voorwaarden nog gedurende 10 jaar als eigenwoningschuld worden aangemerkt. Na deze periode zijn de rente en kosten niet meer aftrekbaar. 9 Sluit tijdig een kapitaalverzekering eigen woning af Sluit u een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning af, dan hebt u recht op een aantal voordelen. Zo is de uitkering te zijner tijd tot een bepaald bedrag belastingvrij. Wel bent u verplicht om de uitkering te gebruiken voor het aflossen van de eigenwoningschuld. Over de opgebouwde waarde hoeft u geen belasting in box 3 te betalen. Per 1 januari 2013 is het echter als gevolg van de aflossingseis voor de hypotheekrenteaftrek in beginsel niet meer mogelijk om een dergelijk spaarproduct in box 1 onder te brengen. 5

6 De vrijstelling in box 1 blijft wel bestaan voor bestaande gevallen mits u het verzekerd kapitaal of de over te maken bedragen bij een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning niet verhoogt. Onder dezelfde voorwaarden blijft het ook mogelijk om bijvoorbeeld een kapitaalverzekering eigen woning om te zetten in een ander spaarproduct eigen woning. Ook als u op grond van het overgangsrecht in 2013 nog een hypotheek afsluit die onder de oude regeling kwalificeert, kunt u in 2013 nog een nieuw spaarproduct afsluiten en gebruik maken van de voordelen. Dit is het geval wanneer u uiterlijk op 31 december 2012 reeds een koopof aanneemovereenkomst hebt getekend en ingeval u pas in 2013 een lening aangaat voor een nieuwe eigen woning, terwijl u de oude woning reeds in 2012 hebt verkocht. Hebt u in het verleden een kapitaalverzekering in box 3 ondergebracht die u alsnog in box 1 wenst onder te brengen (door koppeling aan de eigen woning) dan hebt u tot 1 april 2013 de tijd om de voorwaarden zodanig te laten aanpassen dat de kapitaalverzekering in box 1 wordt toegelaten. Na deze datum is dit niet meer mogelijk. Inkomen uit sparen en beleggen 10 Speel in op de peildatum in box 3 Sinds 1 januari 2011 geldt als peildatum voor de vaststelling van uw box 3-inkomen enkel nog 1 januari van elk kalenderjaar. Voor 2013 worden uw bezittingen en schulden op de peildatum 1 januari 2013 vastgesteld. Het verlagen van het box-3-vermogen levert u een belastingbesparing op. Bovendien geldt vanaf 1 januari 2013 ook een vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Bijvoorbeeld het uitstellen van een dividenduitkering tot in het nieuwe jaar, het nog dit jaar aflossen op de eigenwoningschuld (let wel op eventuele boetebepalingen), het kopen van een nieuwe auto, kunst of andere vermogensbestanddelen die niet tot het box-3-vermogen behoren, kunnen tot een belastingbesparing van 1,2% leiden. Ook het achterwege laten van een verzoek tot een voorlopige teruggaaf, het vooruitbetalen van de rente op de eigen woning of het vooruitbetalen van een premie arbeidsongeschiktheid of zorgverzekeringswet kan tot een belastingbesparing leiden, evenals het aflossen van een rekening-courantschuld van de eigen BV aan u uitstellen tot na 31 december of het voor 31 december doen van een schenking. Het kan ook voordelig zijn om laagrentende spaartegoeden vóór de peildatum als eigen vermogen in de eigen BV te storten. Hebt u box-3-schulden? Overweeg dan deze schulden indien mogelijk voor het einde van dit jaar volledig af te lossen. Daarmee voorkomt u dat u rekening moet houden met de drempel voor schuldenaftrek van ( voor fiscale partners). Om misbruik te voorkomen bestaat er een regeling die vermogen óók aan box 3 toerekent als dat vermogen tijdelijk, rond de peildatum, uit box 3 wordt gehaald, bijvoorbeeld door het voor minder dan zes maanden aan de eigen BV uit te lenen. Bent u voornemens om uw eigen woning te verkopen of heeft u de woning al verkocht en heeft u de mogelijkheid om de levering uit te stellen tot na 1 januari 2013? De gerealiseerde meerwaarde (netto verkoopsom na aflossing van de op de woning drukkende lasten) maakt dan geen deel uit van uw box 3- vermogen en valt dan niet onder de vermogensrendementsheffing. U bespaart dan netto 1,2% van de ontvangen koopsom. Bij een gerealiseerde meerwaarde van bespaart u toch al snel Beleggingen? Stap over op groen Hebt u beleggingen dan moet u de waarde van deze beleggingen ook opgeven in box 3. Voor maatschappelijke beleggingen of beleggingen in durfkapitaal en cultuurfondsen gelden in 2012 nog bepaalde vrijstellingen. Ook hebt u dan recht op een extra heffingskorting. Deze beleggingen moet u nog eens tegen het licht houden, want vanaf 2013 gelden de genoemde voordelen alleen nog maar voor groen beleggen. Belegt u op de peildatum 1 januari 2013 in groene projecten, dan blijft een vrijstelling gelden in box 3 van maximaal (

7 als u een fiscaal partner hebt). Bovendien blijft u nog recht houden op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3. Wilt u gaan beleggen in een groenfonds, check dan ook of dit fonds wel door de Belastingdienst als een dergelijk fonds is aangewezen, want anders profiteert u niet van de voordelen. Persoonsgebonden aftrek en schenken 12 Plan uitgaven voor ziektekosten en scholing Ziektekosten en andere uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven kunt u onder bepaalde voorwaarden in aftrek brengen. Bijna altijd geldt een drempel of maximum. Pas als uw uitgaven meer dan het drempelbedrag bedragen, hebt u recht op de aftrekpost. Bij overschrijding van het maximum gaat ook een deel van de aftrekpost verloren. Zorgvuldige planning van de uitgaven kan u een belastingvoordeel opleveren. Daarnaast geldt dat vanaf 1 januari 2013 diverse uitgaven voor zorgkosten en scholing niet meer aftrekbaar zijn. Bij zorgkosten gaat het om kosten die per 1 januari 2013 uit het basispakket voor de zorgverzekering worden geschrapt. Als scholingsuitgaven gelden voortaan alleen nog de door de opleiding verplicht gestelde leermiddelen en de noodzakelijke kosten als cursus- en collegegeld. Voor studenten met studiefinanciering wordt de forfaitaire vaststelling van de aftrekbare kosten geschrapt en zijn straks de werkelijke (kwalificerende) kosten verminderd met de studiefinanciering aftrekbaar. Door, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, de betaling naar voren te halen of juist uit te stellen, kan de aftrek worden geoptimaliseerd. Voor uw rekening komende kosten die volgend jaar niet meer aftrekbaar zijn, kunnen beter in 2012 worden betaald. Daarnaast kunnen de kosten onder omstandigheden worden gebundeld in één jaar, waardoor mogelijk een groter deel van de uitgaven boven de drempel komt en de aftrek hoger uitvalt. 13 Bundel aftrekbare giften Wanneer u schenkt aan een algemeen nut beogende instelling, kunt u deze giften aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Daarbij geldt echter wel een drempel van 1% van het (gezamenlijke) verzamelinkomen, met een minimum van 60. Wanneer u jaarlijks wilt schenken, kunt u overwegen om de giften van meerdere jaren te bundelen en ineens te betalen. U hebt dan maar één keer te maken met de drempel. Houdt wel rekening met het maximum aan giftenaftrek, dat bedraagt 10% van het (gezamenlijke) verzamelinkomen. 14 Maak gebruik van de jaarlijkse en de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling Voor schenkingen van ouders aan kinderen geldt een jaarlijkse vrijstelling van (2012). Voor schenkingen aan kleinkinderen geldt een vrijstelling van (2012). Sinds 1 januari 2010 geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling van (2012) in plaats van (2012), die in bepaalde gevallen nog verder kan worden verhoogd tot (2012). De verhoogde vrijstelling kan slechts éénmaal worden benut voor een schenking aan een kind dat tussen de 18 en de 35 jaar oud is. Vanaf 2013 wordt de maximumleeftijd verhoogd tot 40 jaar. De extra verhoging tot heeft als voorwaarde dat de schenking wordt aangewend voor de eigen woning of voor het betalen van een dure studie, waarbij de grens voor 'duur' is gelegd bij per jaar (exclusief o.a. kosten van huisvesting en levensonderhoud). Deze bestemming moet in een notariële akte worden vastgelegd. Vraag uw adviseur naar de exacte voorwaarden. Hebt u vóór 2010 reeds gebruik gemaakt van de destijds geldende verhoogde vrijstellingsregeling, dan kunt u alsnog gebruik maken van de extra verhoging van voor een schenking ten behoeve van de eigen woning. Dit laatste bedrag geldt náást de reguliere schenkingsvrijstelling van (2012). In plaats van geld te schenken ter verwerving van een eigen woning kan vanaf 2013 ook een eigen woning zelf worden geschonken in het kader van de hiervoor genoemde (aanvulling op de) eenmalig verhoogde vrijgestelde schenking. 7

8 Hebt u uw zoon of dochter niet op tijd - vóór hun 35 e of vanaf 2013 hun 40 e - een grote vrijgestelde schenking gedaan? Als uw kind een partner heeft die jonger is dan 35 (of vanaf ) jaar kunt u alsnog gebruik maken van de verhoogde vrijstelling, onder de voorwaarde dat de ouders van die partner zelf geen gebruik maken of hebben gemaakt van de verhoogde vrijstelling. 15 Vraag een zakelijke rente voor een lening aan uw kind Het kan interessant zijn om uw kind geld te lenen voor de aankoop van een eigen woning of voor een onderneming. Voor de ouder vormt de lening een bezitting in box 3 waarover 1,2% belasting verschuldigd is (30% van 4%), het werkelijke ontvangen rentebedrag is voor de belastingheffing in box 3 niet van belang. Voor het kind is de lening voor een eigen woning of de onderneming een schuld in box 1 waarvan de rente in aftrek kan komen op het box-1-inkomen. Een hoger rentepercentage leidt in deze situatie bij de ouder niet tot een hogere belastingheffing, maar bij het kind wel tot een grotere aftrekpost tegen het progressieve tarief. De ouder kan de rente door middel van schenkingen eventueel weer aan het kind terugschenken. Zorg er wel voor dat het kind de rente daadwerkelijk betaalt, anders heeft het kind geen recht op de renteaftrek. Verstrekt u een lening aan uw kind voor een consumptieve aankoop, dan wordt de schuld bij uw kind in box 3 in aanmerking genomen, waarbij een drempel geldt van ( voor fiscale partners). De hoogte van de rente doet dan voor de inkomstenbelasting niet meer ter zake. Wel geldt dat het verstrekken van een renteloze of laagrentende direct opeisbare lening aan uw kind(eren) sinds 1 januari 2010 jaarlijks wordt aangemerkt als een schenking van de (niet bedongen) rente. Bij dergelijke leningen tussen natuurlijke personen wordt een schenking van het vruchtgebruik van de uitgeleende geldsom aangenomen. U berekent dit vruchtgebruik van dag tot dag en u wordt geacht het totale bedrag te hebben geschonken op de laatste dag van het betreffende kalenderjaar dan wel als dat eerder is op de overlijdensdag van uw kind. Uw kind moet dus jaarlijks schenkbelasting betalen over het verschil tussen 6% en de bedongen rente. VOORBEELD Op 1 januari 2012 leent u aan uw kind een bedrag van uit tegen een rente van 3%. De lening is direct opeisbaar. Het fictieve rentebedrag bedraagt (6% x ), terwijl het overeengekomen rentebedrag (3% x ) bedraagt. Vóór 1 maart 2013 moet uw kind aangifte schenkbelasting doen over een schenking van ( ) in 2012, ervan uitgaande dat de jaarlijkse vrijstelling van (2012) reeds is benut. Er is geen overgangsrecht voor direct opeisbare leningen die al vóór 1 januari 2010 zijn aangegaan. Wilt u vanaf 2013 een jaarlijkse schenking van de (niet bedongen) rente voorkomen, dan dient u voor eind 2012 de rente op 6% te stellen dan wel de lening af te lossen. In het laatste geval kan een nieuwe lening met een vaste looptijd worden aangegaan, waarbij wel een zakelijke rente moet worden overeengekomen. Bij een lening met een vaste looptijd kan het zakelijke percentage ook lager zijn dan 6%. 8

9 2. Tips voor ondernemers 16 Optimaliseer de MKB-winstvrijstelling Met ingang van 1 januari 2013 wordt de MKB-winstvrijstelling verhoogd van 12% naar 14%. Door waar mogelijk winst uit te stellen, kunt u profiteren van deze extra vrijstelling. Denk hierbij aan het naar voren halen van kosten en het vormen van voorzieningen. Voor de MKB-winstvrijstelling hoeft u niet aan het urencriterium te voldoen. 17 Check uw voorlopige aanslagen Tegen het einde jaar van het jaar kunt u de winst beter inschatten. Het is verstandig om uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting opnieuw onder de loep te nemen en samen met uw belastingadviseur te kijken of aanpassing van uw voorlopige aanslagen nodig is. Daarmee voorkomt u dat u onnodig belastingrente betaalt als de winst hoger uitvalt dan in eerste instantie verwacht. Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor vaststelling van de rente. Voor aanslagen vennootschapsbelasting wordt aangesloten bij de wettelijke handelsrente met een minimum van 8%. Voor andere belastingen geldt de wettelijke niethandelsrente met een minimum van 4%. Verwacht u geld terug van de fiscus, houdt er dan rekening mee dat u alleen rente vergoed krijgt als er vertraging ontstaat bij het opleggen van de (voorlopige) aanslag. Het sparen bij de fiscus door het zo lang mogelijk uitstellen van het indienen van de aangifte heeft vanaf 2013 in beginsel dan ook geen zin meer. 18 Vraag tijdig uw VAR-beschikking aan Met een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) hoeven uw opdrachtgevers geen loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. Indien u al drie of meer jaren een VAR-beschikking hebt ontvangen, dan hoort de Belastingdienst uw VAR-beschikking 2013 al automatisch verstrekt te hebben. Hebt u niet (automatisch) de VAR-beschikking ontvangen, vraag dan tijdig een nieuwe VAR-beschikking aan. In de loop van 2013 gaat het systeem rond VAR-verklaringen wijzigen. Er komt dan een webmodule waarmee opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunnen controleren van welke relatie sprake is. 3. Tips voor BV s 19 Aangaan van een fiscale eenheid Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met meerdere vennootschappen kan voordelig zijn. Voordeel van een fiscale eenheid is dat winsten van de ene vennootschap meteen verrekend kunnen worden met verliezen van de andere vennootschap. Tevens hoeft maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend. Om vennootschappen per 1 januari 2013 te voegen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting dient het verzoek hiertoe vóór 1 april 2013 bij de Belastingdienst te zijn ingediend. In verband met de mogelijkheden die de flex-bv biedt met betrekking tot het toekennen van verschillende winst- en stemrechten aan aandelen, worden de eisen voor het aangaan van een fiscale eenheid aangepast. Per 1 januari 2013 dient de holding 95% van de aandelen, de winstrechten en de stemrechten te bezitten. Nadeel van een fiscale eenheid is dat slechts éénmaal gebruik kan worden gemaakt van het opstaptarief van 20%. Een ander nadeel is dat elk van de tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk is voor de vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid. Raadpleeg uw adviseur of in uw situatie het aangaan van een fiscale eenheid een voordeel oplevert. 20 Voorkom renteaftrekbeperkingen Indien sprake is van bovenmatige financiering met vreemd vermogen, dan wordt de renteaftrek in 2012 beperkt op basis van de zogenoemde thin capitalization-regels. Om te bepalen of sprake is van bovenmatige financiering met vreemd vermogen wordt gekeken naar de verhouding tussen het gemiddeld vreemd vermogen ten opzichte van het gemiddeld eigen vermogen per begin en einde jaar. Deze regeling wordt per 1 januari 2013 vervangen door een aftrekbeperking op deelnemingsrente. 9

10 De deelnemingsrenteaftrekbeperking geldt vanaf 1 januari 2013 voor vennootschappen die de aankoop van of kapitaalstortingen in deelnemingen bovenmatig met vreemd vermogen hebben gefinancierd. Deze aftrekbeperking kan alleen van toepassing zijn als de in een jaar betaalde rente meer dan bedraagt. Het aangaan van een fiscale eenheid met die deelnemingen kan daarvoor een oplossing zijn, maar ook in die gevallen bestaat (sinds 1 januari 2012) onder omstandigheden een aftrekbeperking. Er zijn ook andere oplossingen mogelijk. Overleg tijdig met uw adviseur om aftrekbeperkingen te voorkomen. Het is raadzaam om na te gaan wat de effecten van genomen en te nemen financieringsbeslissingen zijn voor de renteaftrek. Door nog voor het einde van dit jaar actie te ondernemen, kan de beperking van de renteaftrek in zowel 2012 als in 2013 mogelijk worden voorkomen of in elk geval worden beperkt. 4. Tips voor ondernemingen en BV s 21 Veel Europese klanten? Stap over op e-factureren Vanaf 1 januari 2013 treedt de gewijzigde Europese richtlijn factureringsregels in werking. Door het harmoniseren van de regels in de verschillende Europese lidstaten wordt het voor ondernemers makkelijker om in heel Europa elektronische facturen te sturen. De voordelen zijn vooral gelegen in de lagere kosten van de administratieve verwerking van e-facturen. Nu kent ieder land nog eigen regels en zijn in sommige landen e-facturen nog niet toegestaan. Sinds begin 2009 mogen ondernemers in Nederland elkaar al elektronisch factureren. Vanaf 1 januari 2013 wordt het in alle lidstaten van de Europese Unie wettelijk toegestaan om (grensoverschrijdend) e-facturen te sturen. De regels waaraan e-facturen moeten voldoen, gelden nu binnen Nederland ook al. Zo mag de factuur niet te veranderen zijn (integriteit) en moet deze afkomstig zijn van de verzender (authenticiteit). De e-factuur moet dus origineel zijn, goed leesbaar en niet te vervalsen. Bovendien moet de factuur voorzien zijn van echtheidskenmerken, zoals bijvoorbeeld een elektronische handtekening. 22 Voorkom verliesverdamping Vanaf 2007 is de verliescompensatieregeling voor ondernemers ingeperkt. U kunt verliezen nog gedurende negen jaren voorwaarts verrekenen met winsten in de toekomst. Vanaf 2013 verdampen de uit 2003 nog resterende verliezen. Verrekening van verliezen met oudere winsten (carry-back) is in de vennootschapsbelasting met een jaar mogelijk, voor IB-ondernemers geldt een terugwentelingsmogelijkheid van 3 jaar. Zoek naar mogelijkheden om uw ondernemingsresultaten zo te sturen dat u een verliesverdamping kunt voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de activering van kosten of vrijval van fiscale voorzieningen. Hebt u bedrijfsmiddelen met een stille reserve, overweeg dan de mogelijkheid om deze stille reserve te realiseren, bijvoorbeeld door verkoop aan een gelieerde (rechts)persoon. Daarnaast kan ook de verkoop van toekomstige inkomsten tegen een éénmalige koopsom in voorkomende gevallen verliesverdamping voorkomen. 23 Vraag tijdig innovatiesubsidies aan Ook in 2013 kunt u genieten van de voordelen van de R&D-faciliteiten, te weten de WBSO, de innovatiebox en de Research & Development Aftrek (RDA). Voor deze faciliteiten dient vooraf (tijdig) een aanvraag te worden ingediend. Bent u van plan te investeren in onderzoek en ontwikkeling, neem dan in een vroeg stadium contact op met uw adviseur. Voor IB-ondernemers bestaat daarnaast onder voorwaarden recht op toepassing van de S&O-aftrek. U moet dan minimaal uur aan uw onderneming besteden én op jaarbasis meer dan 500 uur aan S&O-werk, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Voor 2012 bedraagt de S&O-aftrek Bent u een startende ondernemer, dan is aftrekbaar. 10

11 24 Profiteer optimaal van de investeringsaftrek Hoe hoger uw investeringsbedrag in bedrijfsmiddelen, des te lager het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het kan voor u dan ook gunstiger zijn bedrijfsinvesteringen over meerdere kalenderjaren te spreiden. U kunt zodoende per kalenderjaar profiteren van een zo hoog mogelijke aftrek. Ook voorkomt u dat de investeringsaftrek verloren gaat door overschrijding van het maximuminvesteringsbedrag van in Het totale investeringsbedrag dient minimaal (en 450 per investering) te bedragen. De aftrek voor 2012 bedraagt maximaal bij een totale investering tussen en Is het totale investeringsbedrag in 2012 hoger dan , dan bedraagt de aftrek verminderd met 7,56% over het meerdere. Bij een investeringsbedrag van of meer, rest dan geen KIA meer. Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Onder meer effecten, goodwill, gronden, woonhuizen, dieren, vaartuigen voor representatie en personenauto's zijn uitgesloten van aftrek. Een zeer zuinige auto en een nulemissieauto komen wel in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor een elektrische auto kunt u aanvullend gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek. Wilt u de investeringsaftrek toepassen, dan moet u hierom verzoeken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U hebt alleen recht op de milieu- of energie-investeringsaftrek als het desbetreffende bedrijfsmiddel tijdig is aangemeld bij Agentschap NL 25 Stel desinvesteringen uit Voor bedrijfsmiddelen waarvoor u bij aanschaf investeringsaftrek heeft genoten, geldt een zogenoemde desinvesteringsbijtelling als u deze bedrijfsmiddelen vervreemdt binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de aanschaf heeft plaatsgevonden. Van vervreemding is niet alleen sprake bij verkoop, maar ook bijvoorbeeld bij ruil, schenking of inbreng in een BV. Als percentage van de desinvesteringsbijtelling geldt het percentage dat eerder bij de investering gold. Om een desinvesteringsbijtelling te voorkomen, is het in bepaalde gevallen raadzaam de desinvestering uit te stellen tot Laat herinvesteringsreservetermijn niet verlopen Wees alert als uw onderneming of BV een herinvesteringsreserve heeft gevormd doordat er de afgelopen drie jaar een bedrijfsmiddel boven de boekwaarde is verkocht. Met deze herinvesteringsreserve kunt u de belastingheffing over uw boekwinst uitstellen en uw liquiditeitspositie verbeteren. Zorg er echter wel voor dat uw onderneming of BV de herinvesteringsreserve tijdig benut voor nieuwe investeringen. Doet uw onderneming of BV dit niet binnen drie jaar, dan valt de reserve vrij ten gunste van het fiscale resultaat. Binnen deze termijn moet de ondernemer of de directie van de BV wel steeds een herinvesteringsvoornemen hebben. Bij bijzondere omstandigheden kunt u met de Belastingdienst overleggen over een termijnverlenging. Ga na of er aan het einde van het boekjaar nog een herinvesteringsvoornemen aanwezig is en leg dit als directie(lid) van de BV jaarlijks vast in een schriftelijk besluit voor het einde van het boekjaar. Dreigt u voor een in 2009 gevormde herinvesteringsreserve uit de termijn van drie jaar te raken en kunt u aannemelijk maken dat dit veroorzaakt wordt door omstandigheden buiten uw wil (denk bijvoorbeeld aan een bank die niet meewerkt aan de financiering of de gemeente die dwarsligt bij de afgifte van een bouwvergunning), overleg dan tijdig met de Belastingdienst over eventuele verlenging van de termijn. 11

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start!

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Decemberbrief 2012 De méést ingrijpende maatregelen per 1 januari 2013 December 2012 In deze digitale decemberbrief is de stand

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013 Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2013

Fiscale eindejaarstips 2013 1 van 26 Fiscale eindejaarstips 2013 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie