Woonakkoord. van 20 miljoen naar 50 miljoen. Daarmee kunnen circa startersleningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonakkoord. van 20 miljoen naar 50 miljoen. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen"

Transcriptie

1

2 Woonakkoord Rijksoverheid Het woonakkoord omvat een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorderen, starters helpen en scheefwonen tegengaan. Ook verzacht het de effecten van belangrijke hervormingen uit het regeerakkoord voor de woningmarkt. Op 17 december 2013 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Maatregelen Woningmarkt 2014 II. Hierdoor kunnen de afspraken uit het woonakkoord worden uitgevoerd. De belangrijkste maatregelen zijn: Huren en kopen Een jaarlijkse verhoging van de huur met maximaal 4% boven inflatie (in plaats van 6,5% in het regeerakkoord) voor de mensen met een inkomen boven de per jaar. Voor de mensen met een inkomen tussen de en wordt het 2% boven inflatie (in plaats van 2,5% in het regeerakkoord). Voor de inkomens tot gaat de huur met 1,5% boven inflatie omhoog. De verhuurderheffing die de woningcorporaties zullen moeten afdragen zal langzamer oplopen. Hij bedraagt in miljoen en loopt op tot 1.7 miljard in De heffing kan volgens het kabinet in de komende jaren grotendeels worden betaald uit de opbrengst van de huurverhoging. Corporaties kunnen ook zelf een bijdrage leveren door verkoop van woningen en efficiënter werken. Het volledig en annuïtair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. Wel komt er de mogelijkheid om naast de hypotheek een 2e lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning en een looptijd van maximaal 35 jaar. Deze 2e lening kan niet worden afgetrokken van de belasting. Dit betekent dat in de 1e jaren de maandlasten lager uitvallen. Wanneer u voor hiervoor kiest, zijn de kosten over de gehele periode wel hoger. De bijdrage van het Rijk aan startersleningen wordt in 2013 verhoogd van 20 miljoen naar 50 miljoen. Daarmee kunnen circa startersleningen worden verstrekt. Bouwen Het Rijk gaat de investeringscapaciteit in de bouw stimuleren door: Wat doet de Huurdersvereniging voor u? Namens u en voor u overlegt het Hoofdbestuur periodiek met de directie van de Woningcorporatie over zaken die u en ons allemaal aangaan. De regels van vandaag de dag zijn vaak zo ingewikkeld dat het moeilijk is die allemaal te kennen. Bij de bestuursleden kunt u altijd terecht met uw vragen, zij kunnen u dan de weg wijzen bij vragen en problemen. Bij het overleg over sloop en nieuwbouw zijn wij als vereniging ook betrokken. Waar mogelijk ondersteunen wij het initiatief tot het instellen vanuit de wijk van een bewonerscommissie, en het overleg met de woningcorporatie. En natuurlijk bent u van harte welkom bij de jaarlijkse ledenvergadering, waarin we vertegenwoordiging afleggen over wat we doen en gedaan hebben; ook daar heeft u regelrechte inspraak. 2 Een BTW-verlaging van 21% naar 6% voor bouwwerkzaamheden in de bestaande bouw. Dit geldt per maart 2013 en voor de periode van 1 jaar. En een investeringsfonds van 150 miljoen voor energiebesparende maatregelen. Dit geldt voor verhuurders en woningbezitters. Het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot 600 miljoen. Overige maatregelen Mensen die te maken krijgen met een inkomensdaling, terwijl zij eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, krijgen recht op huurverlaging. Dit tot het niveau dat zij aan huur zouden hebben moeten betalen als zij geen inkomensafhankelijke huurverhoging zouden hebben gekregen; met een maximum van twee jaar terugwerkende kracht. En tot het niveau van de huurtoeslaggrens als de huurprijs daarboven was gestegen. De privacy van de huurders wordt gerespecteerd doordat de huurder geen inkomensgegevens aan de verhuurder hoeft te verstrekken, maar de verhuurders van de Belastingdienst te horen krijgen in welke inkomenscategorie de huurder valt. Om de laagste inkomensgroep te ontzien, zal het budget voor de huurtoeslag worden verhoogd. Dit gebeurt van 2013 tot en met 2017 in een reeks van 45 miljoen, naar 135 miljoen, 225 miljoen, 315 miljoen en 420 miljoen. Voor gehandicapten en chronisch zieken kan een uitzondering worden gemaakt voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Hiermee wordt voorkomen dat er investeringen in aanpassingen van woningen verloren gaan en mantelzorg zou worden ontmoedigd. Bron: Rijksoverheid

3 Energielabels Wachtlijsten bij crisisopvang Vanaf december 2013 ontvangen meer dan 1000 Arcade-huurders een brief van de corporatie: het bedrijf AquaServa gaat (opnieuw) het energielabel van de woningen vaststellen. Er wordt toegang tot de woning gevraagd en uitgelegd naar welke punten de medewerker zal kijken. Een energielabel geeft een goed beeld van hoe energiezuinig de woning is. En nog belangrijker, op welke punten Arcade deze kan verbeteren. Energieverbetering van de woning kàn ervoor zorgen dat de maandelijkse lasten, eventueel op de energierekening, lager worden. Daarom is het van groot belang dat er bij u thuis gekeken wordt of u een energiezuinige woning heeft zo schrijft Arcade. Hier wordt dus gewezen op de mogelijkheid van zuiniger uitkomen met de energie. Wat nog niet duidelijk is, is bijbetalen. Het Regeringsplan is, in de jaarlijkse huurverhoging een bedrag op te nemen voor goed energielabel. De slechter scorende huizen (weinig isolatie, geen dubbel glas) zouden daarmee mogelijk een lagere huurverhoging kunnen krijgen. Ook zal naar alle waarschijnlijkheid de WOZ-waarde van de woning een rol moeten gaan spelen. Algemeen wordt aangenomen, dat Arcade de wet zal volgen en waar het kan maximaal zal inzetten qua huuraanpassing. Hv Westland publiceert de ontwikkelingen ook op de site: Zie ook de publicatie over de Warmtewet per Bron: Woonbond Ruim mensen leven op dit moment in de crisisopvang. Onder hen bijna 6000 kinderen. De opvanglocaties lopen vol en er komen bijna geen plaatsen vrij. Op sommige locaties wordt met wachtlijsten gewerkt. Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang maakt zich ernstig zorgen over de situatie en met name over de gevolgen van een lang verblijf in de crisisopvang. Opvang moet tijdelijk zijn, maar is dat al lang niet meer. Vooral voor kinderen is dat ongezond. Zij horen niet in de opvang op te groeien. Een van de oorzaken van het steeds groter wordende beroep op crisisopvang is de groeiende armoede onder huurders, waardoor het betalen van de huur problematisch wordt. In 2012 werden maar liefst huishoudens uit hun huurwoning gezet, in 80 procent van de gevallen van- Anjerstraat Poeldijk Na de publicatie over geslaagde kozijnen-renovatie in de Edelstenenbuurt in s Gravenzande, zochten bewoners van een complex Anjerstraat in Poeldijk ook contact met de Huurdersvereniging. Ook in deze woningen is vocht en kou op de bovenetage een groot probleem. Het enkel glas houdt geen warmte binnen en bewoners moeten er voortdurend alles aan doen om kou, vocht en schimmel tegen te gaan. Na een enquête bleek 80% van de bewoners van het complex graag van Arcade wil horen, wat er aan de situ- 3 wege een huurschuld. De Woonbond is van mening dat corporaties er alles aan moeten doen om (oplopende) huurschulden te voorkomen door vroegsignalering en lokale samenwerking, maar dat de enige echte oplossing moet worden gezocht in het huurbeleid. Armoede onder huurtoeslagontvangers Het kabinet sluit de ogen voor de gevolgen van het huidige huurbeleid. De Woonbond wijst er voortdurend op dat het voor steeds meer hurende huishoudens moeilijk is om rond te komen. Op dit moment leeft al 28% van de hurende huishoudens in armoede. Maar dat percentage loopt in de huidige regeringsperiode op tot maar liefst 35% (in 2017). En dat ondanks de huurtoeslag, want ook van de huurtoeslagontvangers leeft de helft onder de armoedegrens. atie gedaan kan worden. Tal van opmerkingen worden meegenomen in het gesprek. Dezer dagen heeft een eerste onderhoud plaats met de manager vastgoed van Arcade, die de mogelijkheden met de bewoners en Huurdersvereniging zal bespreken. Wat gaat het worden, kozijnen met dubbel glas, plaatsing tegen bijbetaling, andere vormen van isolatie, of verbetering van ventilatie? Ook op onze website zal het vervolg worden bekendgemaakt:

4 Nieuwe kozijnen woningen Edelstenen-West een feit s Gravenzande Na in het voorjaar van 2012 een enquête te hebben gehouden bij de 38 huur eengezinswoningen van de Edelstenenbuurt-West, deels Eikenlaan, Jade, Diamant, deels Kornalijn, Topaas en Ametist was de grote opkomst van dien aard dat een aantal bewoners samen met de huurdersvereniging besloten hebben om samen op te trekken en de mankementen die uit de enquête kwamen bij Arcade aan te kaarten. De Huurdersvereniging Westland heeft bij Arcade 5 bewoners uit de buurt kunnen aanmelden als bewonerscommissie (BC). De koude winter dagen van 2012 hadden maar weer eens aangetoond dat de huizen niet meer bestand zijn tegen kou, vocht en ijs. Een 90% van de enquête formulieren zijn terug ingeleverd, dit houdt in dat bij de bewoners de gebreken en het achterstallig onderhoud hoog zat. Dit bleek ook al eerder uit de reacties van bewoners op een noodkreet in Samonda-blad over de aluminium kozijnen, deuren, en de houten kozijnen. De bewonerscommissie (BC) bleek direct een succes. De enquête is aangeboden bij Arcade en nadat de BC een aantal malen bijeen was geweest, hebben zij alle punten op een rij gezet. Kozijnen Na een overleg met Arcade ging alles in een stroom versnelling en is de BC als eerste gegaan voor nieuwe kozijnen, vocht/water onder de vloer, kou uit de muren en de onveilige ramen en deuren. Tevens heeft Arcade beloofd dat zij vele punten die bewoners hadden aangekaart bij de bewoners nu zouden gaan oplossen. Heeft u nog niet iemand van Arcade gezien meld dit dan bij Arcade en laat a.u.b. de gebreken oplossen. Klagen helpt niet als u de problemen niet meld. Arcade heeft bijvoorbeeld de toiletten van al de huurwoningen geheel opgeknapt. Ook heeft Arcade in het voorjaar de schuurdeuren voorzien van betere sluitingen en waar nodig verrot houtwerk vervangen van schuur en woning. Alleen de hoofddeur van de meeste huizen is helaas nog niet vervangen. Dit bleek ook in het overleg met Arcade een heikel punt waar de BC nog niet content mee is. Arcade gaf aan dat de aluminium kozijnen en ramen op de 1ste etage, de achterpui en keukenraam niet meer voldeden. Ook zij kregen te veel klachten en onderhoud werd steeds moeilijker. Geen onderdelen meer verkrijgbaar en bij vrieskou is ventileren niet meer mogelijk. Kortom de kozijnen en ramen voldoen niet meer. De BC heeft samen met Arcade een plan opgesteld om de kozijnen eindelijk te vernieuwen, te samen met de grote radiator in de woning. Eind juni was het zo ver en was de eerste woning -voorzien van nieuwe kozijnen met isolatie, HR++ glas, sloten en radiator in de woonkamer- klaar. Arcade heeft op voorspraak van de BC een inloopmiddag georganiseerd. Dit was een enorm succes. Alle bewoners zijn gaan kijken, maar ook andere buurt bewoners. Na het zomerreces is het bedrijf Europrovyl bv. begonnen met de renovatie. De bewoners melden dat alles keurig netjes verloopt. In december had ieder eindelijk een warm huis hebben en lagere stookkosten. De BC hield de renovatie in de gaten. Vloerisolatie Naast deze woningverbetering heeft Arcade ook aangeboden de vloeren onder het huis te willen isoleren om zo de kou en vocht onder de huizen tegen te gaan. Echter, dit tegen een 4 eenmalige betaling en een huur verhoging. De BC is langs alle huurders gegaan. Bij 5 huurders neemt Arcade contact op en de overige huurders zagen o.a. tegen de extra kosten op. Veel gehoord is dat zij vonden dat Arcade na 38 jaar behoort op te draaien voor de kosten, daar de problemen al sinds de bouw zijn. Een voorgedragen oplossing van de BC om een pompje te plaatsen in een woning per blok om het vochtprobleem te verhelpen wil Arcade niet. Spouw Ook heeft Arcade een onderzoek laten doen naar de kou uit de muren, een veel gehoorde klacht van de bewoners. In de wijk zijn veel huurhuizen hoekwoningen. Een bedrijf heeft een spouwmuur-onderzoek gedaan naar de conditie van de isolatie. Het bedrijf heeft laten weten dat er nog reeds oud isolatiemateriaal in de muren bevindt en daarom niet kan isoleren op de open gevallen plaatsen. De BC heeft echter aan de vertegenwoordiger van Arcade aangegeven dat reeds eerder een huis in de Kornalijn ook opnieuw is geïsoleerd om de problemen daar te verhelpen. Dit wordt door Arcade nader onderzocht. De BC heeft een goed contact met de corporatie: onderling is er goed naar elkaar geluisterd. De BC heeft de bewoners op de hoogte gehouden van de vorderingen. Arcade heeft onderzoeken laten plaats vinden waar nodig en heeft voorstellen gedaan ter oplossing. De BC geeft aan positief te zijn en hoopt op een goede voortzetting in het belang van de bewoners.

5 Verhuurdersheffing niet van tafel De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de verhuurdersheffing. Dat gebeurde nadat minister Blok van Wonen toezegde begin 2016 een evaluatie te houden en bereid te zijn tot aanpassingen als zich ongewenste effecten voordoen. De Woonbond hoopte dat het verzet tegen de heffing van senator Duivesteijn ertoe zou leiden dat de heffing op zijn minst zou worden verlaagd en een tijdelijk karakter zou krijgen. Woonbonddirecteur Ronald Paping: We blijven ageren, maar ik vrees dat we moeten wachten tot 2016 voor er iets verandert. Terwijl nu al duidelijk is dat die heffing ertoe Tramonta leidt dat er veel minder woningen worden gebouwd en huren onbetaalbaar wordt. Een verlaging van de verhuurdersheffing na de evaluatie in 2016 is een reële optie, maar vooralsnog heeft de ze een structureel karakter. Teleurstellend, aldus Paping, die erop wijst dat er ook geen extra geld naar het investeringsfonds gaat om nieuwbouw te bekostigen. Het geld van de heffing wordt in zijn geheel gebruikt om de bezuinigingsdoelstellingen van het Rijk te realiseren. De discussie in de Eerste Kamer maakt in ieder geval duidelijk dat de heffing zeer omstreden is en gelukkig niet gezien wordt als een voldongen feit. Bron: Woonbond december De Lier Ja hoor, eindelijk is dan op 11 december jl. de eerste paal geslagen voor Tramonta. In 2005 zijn op die locatie in de Hoofdstraat in De Lier 40 woningen gesloopt. Op 12 december 2012 liet woningcorporatie Arcade weten dat vanwege de marktsituatie het project Tramonta in de wacht wordt gezet. Op 2 oktober 2013 liet Arcade weten dat het project doorgaat. Na vele jaren van onduidelijkheid wordt de open plek eindelijk weer bebouwd. Liggend langs de Hoofdstraat en de Lierweg, naast het zorgcentrum de Triangel, komen er 74 huurwoningen: 48 sociale en 12 vrije sector huurappartementen, 8 sociale en 6 vrije sector huureengezinswoningen. Als alles goed gaat is het complex klaar in het eerste kwartaal van Naast alle zakelijke betrokkenen, Noteer in uw agenda: Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Westland donderdag 13 maart uur in De Kiem, s Gravenzande waren ook de oud-bewoners van de locatie uitgenodigd om deze heuglijke gebeurtenis bij te wonen. De mensen van de Bleijenburgflat die uit de Tramonta kwamen voordat het werd gesloopt mogen daar ook weer terug, als ze dat willen. Voor de Locatie Sportlaan is Arcade nog aan het kijken of ze daar ook huizen kunnen gaan bouwen, maar daar zijn op dit ogenblik bij ons nog geen plannen van bekend. 5

6 Te weinig woningen voor Westlandse gezinnen 1 persoonshuishouden en deze vallen binnen de Europarichtlijn. In deze categorie zie je ook een hoger percentage Westlanders. 30 december 2013 CDA Westland Arcade heeft vorige maand nieuwe woningen opgeleverd in de Oosterbuurt in s-gravenzande. De CDA fractie Westland heeft vragen gesteld aan de wethouder El Mokaddem over de toewijzing van deze woningen. De inleiding op deze vragen bevatte onder meer de volgende tekst: De CDA-fractie had signalen ontvangen dat veel van deze huurwoningen zijn toegewezen aan niet-westlanders. De CDA fractie vindt dat in eerste instantie sociale huurwoningen van de woningcorporatie bestemd zouden moeten zijn voor Westlanders. Er zijn genoeg Westlandse woningzoekenden die graag in hun eigen kern willen blijven wonen. Vorige week heeft de wethouder de vragen beantwoord. Arcade heeft eengezinswoningen en appartementen opgeleverd. De toewijzing van de 40 sociale huur eengezinswoningen heeft plaatsgevonden aan 16 (40%) Westlanders en 24 (60%) aan niet Westlanders. De sociale huur appartementen zijn toegewezen aan 23 (82%) Westlanders en 5 (18%) niet westlanders. Door Arcade is niet aangegeven of onder de niet Westlanders personen zijn die maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan het Westland. Een corporatie dient een sociale huurwoning passend qua inkomen toe te wijzen. Arcade heeft deze woningen overeenkomstig de Europa richtlijn, gelabeld voor personen met een inkomen tussen de ,- en ,-. Arcade constateert dat het gemiddeld inkomen van een Westlanders vaak hoger ligt dan de grens van ,-. Het gevolg hiervan is dat Arcade de woning niet kan toewijzen aan een Westlanders. Arcade heeft aangegeven dat de inkomensproblematiek zich vooral voordoet bij meerpersoonshuishoudens (gezinnen) en dit laat ook de toewijzingsanalyse zien. Bij de appartementen is er vaak sprake van een 6 De CDA fractie vindt het jammer dat Westlandse gezinnen zo weinig aan bod komen bij eengezinswoningen. Aan de Europa richtlijn valt niet te ontkomen. Het is fijn dat over het algemeen de inkomens hoger liggen in Westland, maar we horen ook vaak dat dit te weinig is voor een hypotheek bij de bank. Daarom steunt de CDA-fractie ook de initiatieven voor een starterslening. Maar wat CDA betreft moet de gemeente ook harde eisen stellen aan projectontwikkelaars en de vrije huursector in Westland stimuleren en promoten. Deze maand is de structuurvisie aangenomen in de gemeenteraad. In de structuurvisie staat dat we alleen bouwen voor Westlanders en economische gebonden mensen/gezinnen, dus werkend in Westland en specifieker voor de Greenport. De praktijk leert dat het met koopwoningen al bijna niet te realiseren, maar als dat ook al niet gedaan kan worden met nieuwbouw van eengezinswoningen in de sociale huur dan kunnen de woningcorporaties beter vooral sociale huurappartementen bouwen. Bron: site CDA Westland

7 Nieuwe naam, nieuwe website Nu het samenwerkingsverband is opgeheven, heeft Hv Westland de website aangepast. Onder vindt u de laatste nieuwtjes, volgt u o.a. de ontwikkelingen rond huurverhoging, meetellen van energielabel en WOZ-waarde daarin, links naar de laatste regeringsvoorstellen en de resultaten van het overleg tussen Hv Westland en corporatie Arcade. Webmaster Aad Witkam heeft een rustige, overzichtelijke site neergezet, waarop bestuur, huurders en belangstellenden veel informatie kwijt kunnen en kunnen ophalen. Voor uw bemerkingen staat de webmaster natuurlijk open: uw reactie gaarne via contact of met een mailtje naar Verdipark Naaldwijk Bewoners gedupeerd In december 2013 heeft Arcade in het Verdipark een complex aanleunwoningen aangekocht, overigens zonder de Huurdersvereniging het volgens de overlegwet vereiste advies te vragen. De corporatie deed het beheer over dit complex al langer, en Careyn heeft het om economische redenen moeten afstoten. Alle bewoners zijn op (hoge) leeftijd en soms in een kwetsbare groep. Onder zeggenschap van Careyn genoten de huurders een voordelig verzekeringspakket waarin opgenomen glas, inboedel, rioolfonds en WA-particulier-verzekering. Alle contracten zijn door Careyn opgezegd, waarop Arcade de bewoners eind december heeft geïnformeerd dat men dit per direct zelf dient te regelen naar behoefte, omdat men na de overname onverzekerd is. Arcade heeft geen verzekeringen in het aanbod. Huurders kunnen wel een servicepakket nemen van Arcade voor glas en riool maar moeten daarnaast inboedelverzekering en WA-particulier zelf op korte termijn gaan regelen betalen. Laat geïnformeerd Bewoners ontvingen kort voor publicatie van de overname in de pers een brief van Arcade met ook de raad om zelf te verzekeren. Naast het laat informeren klagen bewoners uiteraard over de verhoging van kos- 7 ten: de extra verzekeringen drukken vaak zwaar op het vaak kleine budget. Daarnaast zijn met de overname door Arcade ook alle extra s weggevallen als bingomiddag. Moedersleutel De toegang van het Verdipark wordt nu nog geregeld via medewerkers van de Pijletuinenhof, na uur verzorgt de Pijletuinenhof de toegang tot het complex. Arcade zorgt dat er op korte termijn een goed belsysteem wordt aangebracht zodat toegang voor bijvoorbeeld arts of hulpdiensten s nachts gewaarborgd blijft.

8 Rechtszaak afgeblazen telefoonnummers & Adressen Huurdersvereniging Westland is samensteller van dit blad voor Arcade-huurders in het Westland. Redactieadres: M.J. van Duin, Wiegers 30, 2681 MS in Monster. Medio maart 2013 kwam aan het licht dat Arcade verzuimde aan Huurdersvereniging Westland het wettelijk vereiste advies te vragen bij de voorgenomen huurverhogingen. Juist bij de belangrijke veranderingen in de huurverhoging voor het eerst naar inkomen- is de corporatie totaal voorbij gegaan aan haar huurdersvertegenwoordiging, de Hv Westland. Door de huurverhogingen wel op de website te publiceren en de aankondiging van huurverhoging aan de huurders te verzenden vóór ontvangst van ons Hv Westlandadvies, heeft corporatie Arcade de Wet overtreden. Naar het oordeel van de Huurdersvereniging had de huurverhoging voor plm huishoudens in Westland pas mogen ingaan op 1 augustus, en niet op 1 juli 2013 zoals door Arcade doorgevoerd. Verbolgen over de gang van zaken is Hv Westland een procedure gestart bij de Huurcommissie/WOHV en deze commissie heeft in ons voordeel beslist. Echter, de commissie kan wel een uitspraak doen, maar geen sanctie opleggen. Voor daadwerkelijke terugbetaling van één maand te vroeg geïncasseerde verhoging aan elk van de huishoudens, zou de kantonrechter een vonnis moeten geven. Tegelijkertijd bleek onder de achterban weinig draagvlak voor de kwestie. Het overgrote deel van de huurders bleek weinig betrokken, zag op tegen de rompslomp, of vreesde zelfs gevolgen bijvoorbeeld bij komende contacten met de corporatie. Het bestuur van de Hv Westland heeft na intensief beraad met Woonbond en betrokkenen, ook met de directeur/bestuurder van Arcade, besloten NIET collectief een rechtszaak aan te spannen. Het bestuur onderschrijft node de uitspraak van de directeur/bestuurder, dat daarmee de verstandhouding (verder) onder druk zou komen staan. Wij verwachten dan ook in goede samenspraak met de corporatie het werk in 2014 te kunnen voortzetten, zonder rechtszaak en mes-op-tafelhouding, maar in samenspraak met het doel: betaalbaar en kwalitatief verantwoord wonen voor de huurder. 8 Website: Mail: Huurdersvereniging Westland Voorzitter: R. Vroombout, , De Lier: Mw. J. Stolze, Monster/Poeldijk/Ter Heijde: Mw. M.J. van Duin, s Gravenzande: J. Staal, Diamant 18, Druk: Picom Offset, De Lier

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Nederlandse Woonbond 2013 in vogelvlucht Januari Landelijke kaderdag Start Actie Huuralarm Februari Kabinet sluit akkoord over woningmarkt met d66, ChristenUnie en sgp

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Energiebesparing werkt!

Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Inhoudsopgave 1. Goed voor milieu, portemonnee én wooncomfort 5 2. Stappenplan naar een energiezuinige woning 7 3. Hulp en advies van de Woonbond 9 4. Terugblik

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 11, nummer 1, januari/februari 2015

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 11, nummer 1, januari/februari 2015 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 11, nummer 1, januari/februari 2015 In dit nummer: Uitslag Klantpanelonderzoek

Nadere informatie

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Huurders Ymere aan het woord Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Inleiding Woningcorporaties lijken de laatste jaren alleen nog maar uit op het maken van grote winsten. Sinds de verzelfstandiging

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 16 juli 2013

Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar info@volksbelangwbd.nl 1 Inhoud 1. TERUGBLIK OP 2012... 4 1.1. Politieke ontwikkelingen...4 1.2. Maatschappelijke ontwikkelingen...6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse jaargang 16 nr. 2 april 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Wonen doe je niet alleen!

Wonen doe je niet alleen! Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert September 2012 NUMMER 4 Wonen doe je niet alleen! We zijn al een heel eind op weg in het jaar 2012. Een roerig jaar, waarin in de wereld om ons heen veel onrust

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje jaargang 14 nr. 1 februari 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Energielabel onderdeel van woningwaardering

Energielabel onderdeel van woningwaardering Energielabel onderdeel van woningwaardering Eind april ontvangen alle huurders een voorstel tot huurverhoging. De maximale verhoging is 1,3 procent. Wel is er dit jaar het nodige veranderd in de regels.

Nadere informatie

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase jaargang 19 nr. 3 juni 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie