Woonakkoord. van 20 miljoen naar 50 miljoen. Daarmee kunnen circa startersleningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonakkoord. van 20 miljoen naar 50 miljoen. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen"

Transcriptie

1

2 Woonakkoord Rijksoverheid Het woonakkoord omvat een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorderen, starters helpen en scheefwonen tegengaan. Ook verzacht het de effecten van belangrijke hervormingen uit het regeerakkoord voor de woningmarkt. Op 17 december 2013 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Maatregelen Woningmarkt 2014 II. Hierdoor kunnen de afspraken uit het woonakkoord worden uitgevoerd. De belangrijkste maatregelen zijn: Huren en kopen Een jaarlijkse verhoging van de huur met maximaal 4% boven inflatie (in plaats van 6,5% in het regeerakkoord) voor de mensen met een inkomen boven de per jaar. Voor de mensen met een inkomen tussen de en wordt het 2% boven inflatie (in plaats van 2,5% in het regeerakkoord). Voor de inkomens tot gaat de huur met 1,5% boven inflatie omhoog. De verhuurderheffing die de woningcorporaties zullen moeten afdragen zal langzamer oplopen. Hij bedraagt in miljoen en loopt op tot 1.7 miljard in De heffing kan volgens het kabinet in de komende jaren grotendeels worden betaald uit de opbrengst van de huurverhoging. Corporaties kunnen ook zelf een bijdrage leveren door verkoop van woningen en efficiënter werken. Het volledig en annuïtair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. Wel komt er de mogelijkheid om naast de hypotheek een 2e lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning en een looptijd van maximaal 35 jaar. Deze 2e lening kan niet worden afgetrokken van de belasting. Dit betekent dat in de 1e jaren de maandlasten lager uitvallen. Wanneer u voor hiervoor kiest, zijn de kosten over de gehele periode wel hoger. De bijdrage van het Rijk aan startersleningen wordt in 2013 verhoogd van 20 miljoen naar 50 miljoen. Daarmee kunnen circa startersleningen worden verstrekt. Bouwen Het Rijk gaat de investeringscapaciteit in de bouw stimuleren door: Wat doet de Huurdersvereniging voor u? Namens u en voor u overlegt het Hoofdbestuur periodiek met de directie van de Woningcorporatie over zaken die u en ons allemaal aangaan. De regels van vandaag de dag zijn vaak zo ingewikkeld dat het moeilijk is die allemaal te kennen. Bij de bestuursleden kunt u altijd terecht met uw vragen, zij kunnen u dan de weg wijzen bij vragen en problemen. Bij het overleg over sloop en nieuwbouw zijn wij als vereniging ook betrokken. Waar mogelijk ondersteunen wij het initiatief tot het instellen vanuit de wijk van een bewonerscommissie, en het overleg met de woningcorporatie. En natuurlijk bent u van harte welkom bij de jaarlijkse ledenvergadering, waarin we vertegenwoordiging afleggen over wat we doen en gedaan hebben; ook daar heeft u regelrechte inspraak. 2 Een BTW-verlaging van 21% naar 6% voor bouwwerkzaamheden in de bestaande bouw. Dit geldt per maart 2013 en voor de periode van 1 jaar. En een investeringsfonds van 150 miljoen voor energiebesparende maatregelen. Dit geldt voor verhuurders en woningbezitters. Het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot 600 miljoen. Overige maatregelen Mensen die te maken krijgen met een inkomensdaling, terwijl zij eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, krijgen recht op huurverlaging. Dit tot het niveau dat zij aan huur zouden hebben moeten betalen als zij geen inkomensafhankelijke huurverhoging zouden hebben gekregen; met een maximum van twee jaar terugwerkende kracht. En tot het niveau van de huurtoeslaggrens als de huurprijs daarboven was gestegen. De privacy van de huurders wordt gerespecteerd doordat de huurder geen inkomensgegevens aan de verhuurder hoeft te verstrekken, maar de verhuurders van de Belastingdienst te horen krijgen in welke inkomenscategorie de huurder valt. Om de laagste inkomensgroep te ontzien, zal het budget voor de huurtoeslag worden verhoogd. Dit gebeurt van 2013 tot en met 2017 in een reeks van 45 miljoen, naar 135 miljoen, 225 miljoen, 315 miljoen en 420 miljoen. Voor gehandicapten en chronisch zieken kan een uitzondering worden gemaakt voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Hiermee wordt voorkomen dat er investeringen in aanpassingen van woningen verloren gaan en mantelzorg zou worden ontmoedigd. Bron: Rijksoverheid

3 Energielabels Wachtlijsten bij crisisopvang Vanaf december 2013 ontvangen meer dan 1000 Arcade-huurders een brief van de corporatie: het bedrijf AquaServa gaat (opnieuw) het energielabel van de woningen vaststellen. Er wordt toegang tot de woning gevraagd en uitgelegd naar welke punten de medewerker zal kijken. Een energielabel geeft een goed beeld van hoe energiezuinig de woning is. En nog belangrijker, op welke punten Arcade deze kan verbeteren. Energieverbetering van de woning kàn ervoor zorgen dat de maandelijkse lasten, eventueel op de energierekening, lager worden. Daarom is het van groot belang dat er bij u thuis gekeken wordt of u een energiezuinige woning heeft zo schrijft Arcade. Hier wordt dus gewezen op de mogelijkheid van zuiniger uitkomen met de energie. Wat nog niet duidelijk is, is bijbetalen. Het Regeringsplan is, in de jaarlijkse huurverhoging een bedrag op te nemen voor goed energielabel. De slechter scorende huizen (weinig isolatie, geen dubbel glas) zouden daarmee mogelijk een lagere huurverhoging kunnen krijgen. Ook zal naar alle waarschijnlijkheid de WOZ-waarde van de woning een rol moeten gaan spelen. Algemeen wordt aangenomen, dat Arcade de wet zal volgen en waar het kan maximaal zal inzetten qua huuraanpassing. Hv Westland publiceert de ontwikkelingen ook op de site: Zie ook de publicatie over de Warmtewet per Bron: Woonbond Ruim mensen leven op dit moment in de crisisopvang. Onder hen bijna 6000 kinderen. De opvanglocaties lopen vol en er komen bijna geen plaatsen vrij. Op sommige locaties wordt met wachtlijsten gewerkt. Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang maakt zich ernstig zorgen over de situatie en met name over de gevolgen van een lang verblijf in de crisisopvang. Opvang moet tijdelijk zijn, maar is dat al lang niet meer. Vooral voor kinderen is dat ongezond. Zij horen niet in de opvang op te groeien. Een van de oorzaken van het steeds groter wordende beroep op crisisopvang is de groeiende armoede onder huurders, waardoor het betalen van de huur problematisch wordt. In 2012 werden maar liefst huishoudens uit hun huurwoning gezet, in 80 procent van de gevallen van- Anjerstraat Poeldijk Na de publicatie over geslaagde kozijnen-renovatie in de Edelstenenbuurt in s Gravenzande, zochten bewoners van een complex Anjerstraat in Poeldijk ook contact met de Huurdersvereniging. Ook in deze woningen is vocht en kou op de bovenetage een groot probleem. Het enkel glas houdt geen warmte binnen en bewoners moeten er voortdurend alles aan doen om kou, vocht en schimmel tegen te gaan. Na een enquête bleek 80% van de bewoners van het complex graag van Arcade wil horen, wat er aan de situ- 3 wege een huurschuld. De Woonbond is van mening dat corporaties er alles aan moeten doen om (oplopende) huurschulden te voorkomen door vroegsignalering en lokale samenwerking, maar dat de enige echte oplossing moet worden gezocht in het huurbeleid. Armoede onder huurtoeslagontvangers Het kabinet sluit de ogen voor de gevolgen van het huidige huurbeleid. De Woonbond wijst er voortdurend op dat het voor steeds meer hurende huishoudens moeilijk is om rond te komen. Op dit moment leeft al 28% van de hurende huishoudens in armoede. Maar dat percentage loopt in de huidige regeringsperiode op tot maar liefst 35% (in 2017). En dat ondanks de huurtoeslag, want ook van de huurtoeslagontvangers leeft de helft onder de armoedegrens. atie gedaan kan worden. Tal van opmerkingen worden meegenomen in het gesprek. Dezer dagen heeft een eerste onderhoud plaats met de manager vastgoed van Arcade, die de mogelijkheden met de bewoners en Huurdersvereniging zal bespreken. Wat gaat het worden, kozijnen met dubbel glas, plaatsing tegen bijbetaling, andere vormen van isolatie, of verbetering van ventilatie? Ook op onze website zal het vervolg worden bekendgemaakt:

4 Nieuwe kozijnen woningen Edelstenen-West een feit s Gravenzande Na in het voorjaar van 2012 een enquête te hebben gehouden bij de 38 huur eengezinswoningen van de Edelstenenbuurt-West, deels Eikenlaan, Jade, Diamant, deels Kornalijn, Topaas en Ametist was de grote opkomst van dien aard dat een aantal bewoners samen met de huurdersvereniging besloten hebben om samen op te trekken en de mankementen die uit de enquête kwamen bij Arcade aan te kaarten. De Huurdersvereniging Westland heeft bij Arcade 5 bewoners uit de buurt kunnen aanmelden als bewonerscommissie (BC). De koude winter dagen van 2012 hadden maar weer eens aangetoond dat de huizen niet meer bestand zijn tegen kou, vocht en ijs. Een 90% van de enquête formulieren zijn terug ingeleverd, dit houdt in dat bij de bewoners de gebreken en het achterstallig onderhoud hoog zat. Dit bleek ook al eerder uit de reacties van bewoners op een noodkreet in Samonda-blad over de aluminium kozijnen, deuren, en de houten kozijnen. De bewonerscommissie (BC) bleek direct een succes. De enquête is aangeboden bij Arcade en nadat de BC een aantal malen bijeen was geweest, hebben zij alle punten op een rij gezet. Kozijnen Na een overleg met Arcade ging alles in een stroom versnelling en is de BC als eerste gegaan voor nieuwe kozijnen, vocht/water onder de vloer, kou uit de muren en de onveilige ramen en deuren. Tevens heeft Arcade beloofd dat zij vele punten die bewoners hadden aangekaart bij de bewoners nu zouden gaan oplossen. Heeft u nog niet iemand van Arcade gezien meld dit dan bij Arcade en laat a.u.b. de gebreken oplossen. Klagen helpt niet als u de problemen niet meld. Arcade heeft bijvoorbeeld de toiletten van al de huurwoningen geheel opgeknapt. Ook heeft Arcade in het voorjaar de schuurdeuren voorzien van betere sluitingen en waar nodig verrot houtwerk vervangen van schuur en woning. Alleen de hoofddeur van de meeste huizen is helaas nog niet vervangen. Dit bleek ook in het overleg met Arcade een heikel punt waar de BC nog niet content mee is. Arcade gaf aan dat de aluminium kozijnen en ramen op de 1ste etage, de achterpui en keukenraam niet meer voldeden. Ook zij kregen te veel klachten en onderhoud werd steeds moeilijker. Geen onderdelen meer verkrijgbaar en bij vrieskou is ventileren niet meer mogelijk. Kortom de kozijnen en ramen voldoen niet meer. De BC heeft samen met Arcade een plan opgesteld om de kozijnen eindelijk te vernieuwen, te samen met de grote radiator in de woning. Eind juni was het zo ver en was de eerste woning -voorzien van nieuwe kozijnen met isolatie, HR++ glas, sloten en radiator in de woonkamer- klaar. Arcade heeft op voorspraak van de BC een inloopmiddag georganiseerd. Dit was een enorm succes. Alle bewoners zijn gaan kijken, maar ook andere buurt bewoners. Na het zomerreces is het bedrijf Europrovyl bv. begonnen met de renovatie. De bewoners melden dat alles keurig netjes verloopt. In december had ieder eindelijk een warm huis hebben en lagere stookkosten. De BC hield de renovatie in de gaten. Vloerisolatie Naast deze woningverbetering heeft Arcade ook aangeboden de vloeren onder het huis te willen isoleren om zo de kou en vocht onder de huizen tegen te gaan. Echter, dit tegen een 4 eenmalige betaling en een huur verhoging. De BC is langs alle huurders gegaan. Bij 5 huurders neemt Arcade contact op en de overige huurders zagen o.a. tegen de extra kosten op. Veel gehoord is dat zij vonden dat Arcade na 38 jaar behoort op te draaien voor de kosten, daar de problemen al sinds de bouw zijn. Een voorgedragen oplossing van de BC om een pompje te plaatsen in een woning per blok om het vochtprobleem te verhelpen wil Arcade niet. Spouw Ook heeft Arcade een onderzoek laten doen naar de kou uit de muren, een veel gehoorde klacht van de bewoners. In de wijk zijn veel huurhuizen hoekwoningen. Een bedrijf heeft een spouwmuur-onderzoek gedaan naar de conditie van de isolatie. Het bedrijf heeft laten weten dat er nog reeds oud isolatiemateriaal in de muren bevindt en daarom niet kan isoleren op de open gevallen plaatsen. De BC heeft echter aan de vertegenwoordiger van Arcade aangegeven dat reeds eerder een huis in de Kornalijn ook opnieuw is geïsoleerd om de problemen daar te verhelpen. Dit wordt door Arcade nader onderzocht. De BC heeft een goed contact met de corporatie: onderling is er goed naar elkaar geluisterd. De BC heeft de bewoners op de hoogte gehouden van de vorderingen. Arcade heeft onderzoeken laten plaats vinden waar nodig en heeft voorstellen gedaan ter oplossing. De BC geeft aan positief te zijn en hoopt op een goede voortzetting in het belang van de bewoners.

5 Verhuurdersheffing niet van tafel De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de verhuurdersheffing. Dat gebeurde nadat minister Blok van Wonen toezegde begin 2016 een evaluatie te houden en bereid te zijn tot aanpassingen als zich ongewenste effecten voordoen. De Woonbond hoopte dat het verzet tegen de heffing van senator Duivesteijn ertoe zou leiden dat de heffing op zijn minst zou worden verlaagd en een tijdelijk karakter zou krijgen. Woonbonddirecteur Ronald Paping: We blijven ageren, maar ik vrees dat we moeten wachten tot 2016 voor er iets verandert. Terwijl nu al duidelijk is dat die heffing ertoe Tramonta leidt dat er veel minder woningen worden gebouwd en huren onbetaalbaar wordt. Een verlaging van de verhuurdersheffing na de evaluatie in 2016 is een reële optie, maar vooralsnog heeft de ze een structureel karakter. Teleurstellend, aldus Paping, die erop wijst dat er ook geen extra geld naar het investeringsfonds gaat om nieuwbouw te bekostigen. Het geld van de heffing wordt in zijn geheel gebruikt om de bezuinigingsdoelstellingen van het Rijk te realiseren. De discussie in de Eerste Kamer maakt in ieder geval duidelijk dat de heffing zeer omstreden is en gelukkig niet gezien wordt als een voldongen feit. Bron: Woonbond december De Lier Ja hoor, eindelijk is dan op 11 december jl. de eerste paal geslagen voor Tramonta. In 2005 zijn op die locatie in de Hoofdstraat in De Lier 40 woningen gesloopt. Op 12 december 2012 liet woningcorporatie Arcade weten dat vanwege de marktsituatie het project Tramonta in de wacht wordt gezet. Op 2 oktober 2013 liet Arcade weten dat het project doorgaat. Na vele jaren van onduidelijkheid wordt de open plek eindelijk weer bebouwd. Liggend langs de Hoofdstraat en de Lierweg, naast het zorgcentrum de Triangel, komen er 74 huurwoningen: 48 sociale en 12 vrije sector huurappartementen, 8 sociale en 6 vrije sector huureengezinswoningen. Als alles goed gaat is het complex klaar in het eerste kwartaal van Naast alle zakelijke betrokkenen, Noteer in uw agenda: Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Westland donderdag 13 maart uur in De Kiem, s Gravenzande waren ook de oud-bewoners van de locatie uitgenodigd om deze heuglijke gebeurtenis bij te wonen. De mensen van de Bleijenburgflat die uit de Tramonta kwamen voordat het werd gesloopt mogen daar ook weer terug, als ze dat willen. Voor de Locatie Sportlaan is Arcade nog aan het kijken of ze daar ook huizen kunnen gaan bouwen, maar daar zijn op dit ogenblik bij ons nog geen plannen van bekend. 5

6 Te weinig woningen voor Westlandse gezinnen 1 persoonshuishouden en deze vallen binnen de Europarichtlijn. In deze categorie zie je ook een hoger percentage Westlanders. 30 december 2013 CDA Westland Arcade heeft vorige maand nieuwe woningen opgeleverd in de Oosterbuurt in s-gravenzande. De CDA fractie Westland heeft vragen gesteld aan de wethouder El Mokaddem over de toewijzing van deze woningen. De inleiding op deze vragen bevatte onder meer de volgende tekst: De CDA-fractie had signalen ontvangen dat veel van deze huurwoningen zijn toegewezen aan niet-westlanders. De CDA fractie vindt dat in eerste instantie sociale huurwoningen van de woningcorporatie bestemd zouden moeten zijn voor Westlanders. Er zijn genoeg Westlandse woningzoekenden die graag in hun eigen kern willen blijven wonen. Vorige week heeft de wethouder de vragen beantwoord. Arcade heeft eengezinswoningen en appartementen opgeleverd. De toewijzing van de 40 sociale huur eengezinswoningen heeft plaatsgevonden aan 16 (40%) Westlanders en 24 (60%) aan niet Westlanders. De sociale huur appartementen zijn toegewezen aan 23 (82%) Westlanders en 5 (18%) niet westlanders. Door Arcade is niet aangegeven of onder de niet Westlanders personen zijn die maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan het Westland. Een corporatie dient een sociale huurwoning passend qua inkomen toe te wijzen. Arcade heeft deze woningen overeenkomstig de Europa richtlijn, gelabeld voor personen met een inkomen tussen de ,- en ,-. Arcade constateert dat het gemiddeld inkomen van een Westlanders vaak hoger ligt dan de grens van ,-. Het gevolg hiervan is dat Arcade de woning niet kan toewijzen aan een Westlanders. Arcade heeft aangegeven dat de inkomensproblematiek zich vooral voordoet bij meerpersoonshuishoudens (gezinnen) en dit laat ook de toewijzingsanalyse zien. Bij de appartementen is er vaak sprake van een 6 De CDA fractie vindt het jammer dat Westlandse gezinnen zo weinig aan bod komen bij eengezinswoningen. Aan de Europa richtlijn valt niet te ontkomen. Het is fijn dat over het algemeen de inkomens hoger liggen in Westland, maar we horen ook vaak dat dit te weinig is voor een hypotheek bij de bank. Daarom steunt de CDA-fractie ook de initiatieven voor een starterslening. Maar wat CDA betreft moet de gemeente ook harde eisen stellen aan projectontwikkelaars en de vrije huursector in Westland stimuleren en promoten. Deze maand is de structuurvisie aangenomen in de gemeenteraad. In de structuurvisie staat dat we alleen bouwen voor Westlanders en economische gebonden mensen/gezinnen, dus werkend in Westland en specifieker voor de Greenport. De praktijk leert dat het met koopwoningen al bijna niet te realiseren, maar als dat ook al niet gedaan kan worden met nieuwbouw van eengezinswoningen in de sociale huur dan kunnen de woningcorporaties beter vooral sociale huurappartementen bouwen. Bron: site CDA Westland

7 Nieuwe naam, nieuwe website Nu het samenwerkingsverband is opgeheven, heeft Hv Westland de website aangepast. Onder vindt u de laatste nieuwtjes, volgt u o.a. de ontwikkelingen rond huurverhoging, meetellen van energielabel en WOZ-waarde daarin, links naar de laatste regeringsvoorstellen en de resultaten van het overleg tussen Hv Westland en corporatie Arcade. Webmaster Aad Witkam heeft een rustige, overzichtelijke site neergezet, waarop bestuur, huurders en belangstellenden veel informatie kwijt kunnen en kunnen ophalen. Voor uw bemerkingen staat de webmaster natuurlijk open: uw reactie gaarne via contact of met een mailtje naar Verdipark Naaldwijk Bewoners gedupeerd In december 2013 heeft Arcade in het Verdipark een complex aanleunwoningen aangekocht, overigens zonder de Huurdersvereniging het volgens de overlegwet vereiste advies te vragen. De corporatie deed het beheer over dit complex al langer, en Careyn heeft het om economische redenen moeten afstoten. Alle bewoners zijn op (hoge) leeftijd en soms in een kwetsbare groep. Onder zeggenschap van Careyn genoten de huurders een voordelig verzekeringspakket waarin opgenomen glas, inboedel, rioolfonds en WA-particulier-verzekering. Alle contracten zijn door Careyn opgezegd, waarop Arcade de bewoners eind december heeft geïnformeerd dat men dit per direct zelf dient te regelen naar behoefte, omdat men na de overname onverzekerd is. Arcade heeft geen verzekeringen in het aanbod. Huurders kunnen wel een servicepakket nemen van Arcade voor glas en riool maar moeten daarnaast inboedelverzekering en WA-particulier zelf op korte termijn gaan regelen betalen. Laat geïnformeerd Bewoners ontvingen kort voor publicatie van de overname in de pers een brief van Arcade met ook de raad om zelf te verzekeren. Naast het laat informeren klagen bewoners uiteraard over de verhoging van kos- 7 ten: de extra verzekeringen drukken vaak zwaar op het vaak kleine budget. Daarnaast zijn met de overname door Arcade ook alle extra s weggevallen als bingomiddag. Moedersleutel De toegang van het Verdipark wordt nu nog geregeld via medewerkers van de Pijletuinenhof, na uur verzorgt de Pijletuinenhof de toegang tot het complex. Arcade zorgt dat er op korte termijn een goed belsysteem wordt aangebracht zodat toegang voor bijvoorbeeld arts of hulpdiensten s nachts gewaarborgd blijft.

8 Rechtszaak afgeblazen telefoonnummers & Adressen Huurdersvereniging Westland is samensteller van dit blad voor Arcade-huurders in het Westland. Redactieadres: M.J. van Duin, Wiegers 30, 2681 MS in Monster. Medio maart 2013 kwam aan het licht dat Arcade verzuimde aan Huurdersvereniging Westland het wettelijk vereiste advies te vragen bij de voorgenomen huurverhogingen. Juist bij de belangrijke veranderingen in de huurverhoging voor het eerst naar inkomen- is de corporatie totaal voorbij gegaan aan haar huurdersvertegenwoordiging, de Hv Westland. Door de huurverhogingen wel op de website te publiceren en de aankondiging van huurverhoging aan de huurders te verzenden vóór ontvangst van ons Hv Westlandadvies, heeft corporatie Arcade de Wet overtreden. Naar het oordeel van de Huurdersvereniging had de huurverhoging voor plm huishoudens in Westland pas mogen ingaan op 1 augustus, en niet op 1 juli 2013 zoals door Arcade doorgevoerd. Verbolgen over de gang van zaken is Hv Westland een procedure gestart bij de Huurcommissie/WOHV en deze commissie heeft in ons voordeel beslist. Echter, de commissie kan wel een uitspraak doen, maar geen sanctie opleggen. Voor daadwerkelijke terugbetaling van één maand te vroeg geïncasseerde verhoging aan elk van de huishoudens, zou de kantonrechter een vonnis moeten geven. Tegelijkertijd bleek onder de achterban weinig draagvlak voor de kwestie. Het overgrote deel van de huurders bleek weinig betrokken, zag op tegen de rompslomp, of vreesde zelfs gevolgen bijvoorbeeld bij komende contacten met de corporatie. Het bestuur van de Hv Westland heeft na intensief beraad met Woonbond en betrokkenen, ook met de directeur/bestuurder van Arcade, besloten NIET collectief een rechtszaak aan te spannen. Het bestuur onderschrijft node de uitspraak van de directeur/bestuurder, dat daarmee de verstandhouding (verder) onder druk zou komen staan. Wij verwachten dan ook in goede samenspraak met de corporatie het werk in 2014 te kunnen voortzetten, zonder rechtszaak en mes-op-tafelhouding, maar in samenspraak met het doel: betaalbaar en kwalitatief verantwoord wonen voor de huurder. 8 Website: Mail: Huurdersvereniging Westland Voorzitter: R. Vroombout, , De Lier: Mw. J. Stolze, Monster/Poeldijk/Ter Heijde: Mw. M.J. van Duin, s Gravenzande: J. Staal, Diamant 18, Druk: Picom Offset, De Lier

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Het woningmarktakkoord: oplossing of verder doormodderen?

Het woningmarktakkoord: oplossing of verder doormodderen? Het woningmarktakkoord: oplossing of verder doormodderen? Magna Charta is een onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Jaargang 02 001 Actualiteiten Huurrecht 7 maart 10.00 uur 15.15 uur mr. H.M.

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 25OO EA DEN HAAG D rectoraat-generaal

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Milieu Ingekomen stuk D2 (PA 20 maart 2013) Bureau Wonen. Datum uw brief

Milieu Ingekomen stuk D2 (PA 20 maart 2013) Bureau Wonen. Datum uw brief Milieu Ingekomen stuk D2 (PA 20 maart 2013) Bureau Wonen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 Email gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

CASADIVERS. Het antwoord op uw vragen over huurverhoging. Special HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? WAAROM DEZE VERHOGING?

CASADIVERS. Het antwoord op uw vragen over huurverhoging. Special HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? WAAROM DEZE VERHOGING? Inkomensafhankelijke HUURVERHOGING CASADIVERS Special Het antwoord op uw vragen over huurverhoging WAAROM DEZE VERHOGING? We leggen het u uit VRAAG EN ANTWOORD HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? > PAG. 2 / 3

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43.

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43. Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid

Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid Maart 2015 Inleiding De Woonbond wil weten hoe de verschillende politieke partijen denken over de huurverhogingen. Door het huidige huurbeleid kunnen huren

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige woningen

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Huurverhoging 2016 Adviesaanvraag

Huurverhoging 2016 Adviesaanvraag Huurverhoging 2016 Adviesaanvraag Amsterdam 15 februari 2016 1. Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging van Eigen Haard voor de periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. Dit voorstel

Nadere informatie

Het woningmarktakkoord: oplossing of doormodderen

Het woningmarktakkoord: oplossing of doormodderen Het woningmarktakkoord: oplossing of doormodderen Live-webinar van Unger Hielkema advocaten en de Academie voor de Rechtspraktijk Woningmarktakkoord Moeizaam tot stand gekomen Met hulp van D 66, SGP en

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 1. Waarom verhoogt Zayaz de huren? Met de inkomsten uit de huurverhoging kunnen we blijven investeren in onze woningen en wijken. Zo houden we ze veilig en leefbaar.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 HUURVERHOGING Mag u deze huurverhoging wel doorvoeren? Den Haag heeft afspraken gemaakt over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

De Sluyterslaan aan het woord. Uitslag van een door de SP en actieve bewoners gehouden buurtenquête in december 2011

De Sluyterslaan aan het woord. Uitslag van een door de SP en actieve bewoners gehouden buurtenquête in december 2011 De Sluyterslaan aan het woord Uitslag van een door de SP en actieve bewoners gehouden buurtenquête in december 2011 Dit is een uitgave van de SP in Nieuwegein, december 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 926 Huurbeleid Nr. 247 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 Sociale huur HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier

Nadere informatie

Voorwoord. Regiobijeenkomsten

Voorwoord. Regiobijeenkomsten 28 maart 2013 Jaargang 5, nummer 1 Bijzondere artikelen Algemene Vergadering 29 mei 2013 Huurverhogingen per 1 juli 2013 Informatieboekje Wat treft u in deze nieuwsbrief: Algemene vergadering 2 Huurverhoging

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2013 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 5. Rondvraag

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

FAQ jaarlijkse huurverhoging 2013

FAQ jaarlijkse huurverhoging 2013 Algemeen V Welke regels gelden er bij de huurverhoging? A De huur mag maar 1 keer per jaar worden verhoogd en daarbij niet boven de maximale huurprijs uitkomen. Ook moet de verhuurder u minstens 2 maanden

Nadere informatie

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat December 2012 Inleiding In de loop van dit jaar heeft de SP Amsterdam Oost met bewoners

Nadere informatie

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN Januari 2014 Inleiding Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties is er veel gebeurd. Woningcorporaties

Nadere informatie

WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii

WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii-3-2015 Beste aanwezigen, Hoewel momenteel de discussie rond de PWA kazerne en alle problemen van burgers met de verslechtering van de zorg iedereen bezighoudt,

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige

Nadere informatie

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning?

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning? INHOUD Vragen over huurverhoging 1 Vragen over inkomensverklaringen 3 Vragen over bezwaarmogelijkheden 4 Vragen over huurverlaging 5 ====================================================== VRAGEN OVER HUURVERHOGING

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Woonlasten Onderzoek HV Franeker

Woonlasten Onderzoek HV Franeker Woonlasten Onderzoek HV Franeker Inleiding De Huurdersvereniging Franeker heeft in mei 2015 besloten om een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de stijgende huurprijzen en daaraan verbonden overige

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Amsterdam 16 februari 2015 1. Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging van Eigen Haard voor de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. Dit voorstel

Nadere informatie

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen.

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. Huurverhoging 2016 1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. In de gesprekken met de corporaties is de insteek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 515 Wijziging van de Wet verhuurderheffing D NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 17 juni 2013 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van

Nadere informatie

Tot en met % Meer dan en minder dan ,5% Meer dan ,5%

Tot en met % Meer dan en minder dan ,5% Meer dan ,5% Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 VRAGEN OVER HUURVERHOGING Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders van onzelfstandige

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 In Memoriam Ons bereikte het trieste bericht dat Henk van der Burch, Voorzitter van Bewonerscommissie Timpaan is overleden op 25 September Het bestuur van VH De Boog wenst de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Toelichting op de huurverhoging 2014

Toelichting op de huurverhoging 2014 Toelichting op de huurverhoging 2014 Onlangs hebt u als huurder de aanzeggingsbrief voor de huurverhoging ontvangen. Bij veel huurders leven er vragen over deze huurverhoging. Hieronder geven wij u enige

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 april 2013 Inkomensafhankelijke huurverhoging

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 april 2013 Inkomensafhankelijke huurverhoging > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Uw kenmerk Betreft Inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Vraag en antwoord huurverhoging 2015

Vraag en antwoord huurverhoging 2015 Vraag en antwoord huurverhoging 2015 1. Hoe hoog is de huurverhoging voor de sociale huurwoningen per 1 juli 2015? Basishuurverhoging is 1,5% Huurverhoging voor inkomens tussen 34.229 en 43.786 is 2% Huurverhoging

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2016 16-037 Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Gevraagde beslissing 1. Een bedrag van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

De toekomst van corporaties Johan Conijn Dennis Berkeveld

De toekomst van corporaties Johan Conijn Dennis Berkeveld De toekomst van corporaties Johan Conijn Dennis Berkeveld Hervorming woningmarkt Diverse hervormingsvoorstellen: - werkgroep Wonen onderdeel Heroverwegingen (2010) - Rapport CSED van de SER (2010) - Wonen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Huurconvenant 2012 2022

Huurconvenant 2012 2022 Huurconvenant 2012 2022 Trudo heeft al vele jaren een overeenkomst met het Klantenplatform over haar huurprijsbeleid. In het zogenaamde huurconvenant zijn duidelijke afspraken vastgelegd over zaken als

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Leiden, 25 februari 2014, Geachte mevrouw van den Berg, Hartelijk dank voor de adviesaanvraag op uw voorgenomen huurbeleid. We hebben hierin met instemming

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverlaging na inkomensdaling

Inkomensafhankelijke huurverlaging na inkomensdaling safhankelijke huurverlaging na inkomensdaling In deze folder leest u een toelichting met enkele voorbeelden voor huurverlaging nadat eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft plaatsgevonden.

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Verzonden op 2 december 2013 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening

Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening O P I N I E S T U K Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening Bijna iedereen is het er wel over eens dat een significante vermindering van het energieverbruik

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie