Wie doet wat bij het onderhoud van uw woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie doet wat bij het onderhoud van uw woning"

Transcriptie

1 Adres Telefoon Nijverheidsstraat DB Gorssel (0575) Fax (0575) Ga eens naar onze website Wie doet wat bij het onderhoud van uw woning

2 2 Rechten en plichten Als huurder van hoeft u zich geen zorgen te maken over onderhoud aan dak of muren van uw woning. Dat is onze taak. Toch bent u als huurder ook verantwoordelijk voor een deel van het (dagelijkse) onderhoud van de woning. Behalve witten, sausen en behangen moet u bijvoorbeeld ook zelf deurkrukken vastzetten en uw tuin onderhouden. De onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder zijn vastgelegd in artikel 9 van onze algemene voorwaarden. Voor sommige woningen heeft Woningstichting De Groene Waarden een regeling getroffen, waarbij bepaalde verplichtingen van de huurders worden overgenomen. Wie doet wat? Ieder huis heeft onderhoud nodig. Grote en kleine reparaties zorgen ervoor dat de woning in goede staat blijft. Dit is een zaak die ons beiden aangaat, u als huurder en als verhuurder. Maar welk onderhoud komt nu voor rekening van Woningstichting De Groene Waarden en wat wordt u geacht zelf te doen? Als antwoord op deze vraag hebben wij een handig onderhoud van A tot Z voor u ontwikkeld. In deze tabel kunt u in één oogopslag zien wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. De tabel geeft ook aan welke werkzaamheden vallen onder de reparatieregeling of Glasfonds, waarover u meer kunt lezen in de volgende paragrafen. Als u kleine klussen en reparaties, die behoren tot het huurderonderhoud niet zelf wilt of kunt uitvoeren, kunt u zich bij voor 4,05 (prijspeil juli 2009) per maand tegen kleine en grotere ongemakken verzekeren. U neemt dan een abonnement op de reparatieregeling, wat inhoudt dat Woningstichting De Groene Waarden een groot deel van het huurderonderhoud voor u uitvoert. Dat kan u in veel gevallen niet alleen het werk, maar ook nog geld besparen. Aan deze regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden: Het instapgeld bedraagt 12,00. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het abonnement vervalt automatisch als de huur van de woning wordt opgezegd. Reparaties of vervangingen ten gevolge van opzet of grove schuld van de deelnemer, huisgenoten of derden, vallen uiteraard niet onder het abonnement. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan een door de huurder zelf aangebrachte voorziening zijn uitgesloten. Het tarief wordt elk jaar per 1 juli verhoogd met het gemiddelde huurverhogingspercentage. Voor meer informatie en het afsluiten van het abonnement kunt u contact opnemen met onze medewerkers of lezen op onze website. Het Glasfonds Het vervangen van gebroken ruiten binnen en buiten is voor rekening van de huurder. Dit kan hoog oplopen, zeker als u dubbel glas heeft. Het is daarom verstandig om u tegen glasbreuk te verzekeren. Bij Woning stichting De Groene Waarden kunt u een voordelige glasverzekering afsluiten voor 0,68 (prijspeil juli 2009) per maand. U kunt lid worden van deze glas verzekering door een aanmeldingskaart te gebruiken. Deze kaart is op ons kantoor te verkrijgen of te printen op onze website. Deelnemers aan het Glasfonds kunnen glasschades rechtstreeks melden op ons kantoor. Reparatieverzoek Als er in of aan uw woning een reparatie moet worden uitgevoerd, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de ligt, kunt u dit doorgeven aan ons kantoor. Wij doen ons uiterste best het probleem goed en zo snel mogelijk te verhelpen. In het overzicht staat per onderdeel aangegeven wie verantwoordelijk is voor onderhoud, reparatie of vervanging. Indien er zowel bij huurder als bij de reparatieregeling of glasfonds een blokje staat, dan is de huurder verantwoordelijk tenzij een abonnement op de reparatieregeling is afgesloten, dan valt het onderhoud/de reparatie hieronder. Uitleg van de termen Onderhoud: gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid en zo nodig oliën en smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen van de woning (bijvoorbeeld scharnieren, sloten, kranen). Reparaties: het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen in of aan de woonruimte (bijvoorbeeld trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbel). Vervangen: het vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte die zich binnen en buiten het gehuurde bevinden (bijvoorbeeld kraanleertjes, deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk, sleutels, garnituur voor het sanitair, onderdelen brievenbus).

3 3 Aanrecht Onderhoud en herstel van het aanrechtblok, aanrechtblad en keukenkastjes Scharnieren en sluitingen deurtjes (afstellen en vervangen) Ontstoppen van wastafels en gootstenen Afvoeren Repareren en vervangen van de afvoer van wastafels, douche, gootsteen en dergelijke Ontstoppen afvoeren Schoonmaken (zelf zeep-, haarresten en dergelijke verwijderen) Reparaties aan regenpijpen en dakgoten Schoonmaken van dakgoten Ontstoppen van binnen- en buitenrioleringen Afzuigkap Reparatie van afzuigkap Schoonhouden van filters en vervangen van lampjes Antenne c.q. schotel Onderhoud en verzekering eigen antenne/schotel Snoer, aansluiting en dergelijke van een centrale antenne (binnen de woning) Plaatsing, onderhoud, verzekering en verwijdering van de antenne Balkons, balustrades Onderhoud en reparaties Batterijen Vervanging van batterijen in rookmelders, afstandsbedieningen, belinstallaties en mv schakelaars Behang (zie ook stucwerk ) Vervangen en onderhoud van het behang Herstel van stucwerk bij schade als gevolg van loslatende stuclagen (bijvoorbeeld tijdens verwijderen van behang) Bel/deurbel Vervanging en reparatie deurbel en belinstallatie Onderhoud en reparatie van een gemeenschappelijke bel- /intercominstallatie in bijvoorbeeld appartementen en steunpuntswoningen Bergingsgangen Onderhoud van bergingsgangen Schoonhouden van bergingsgangen Bestrating Bestrating in tuin en carport inclusief terrassen indien aangebracht door huurders Onderhoud van bestrating indien deze behoort tot de standaardbestrating van de woning Bestrating en onderhoud van gemeenschappelijke paden Schoonhouden van gemeenschappelijke paden Herstel van verzakte paden en terrassen Brandgangen/vluchtwegen Onderhoud van de bestrating van de gemeenschappelijke achterpaden

4 4 Brandblusmiddelen In de gemeenschappelijke ruimten Brievenbus Onderhoud en reparatie van de brievenbus in de voordeur van de woning Onderhoud en reparatie van brievenbussen in gemeenschappelijke ruimten Buitenverlichting Vervanging van zekeringen en gloeilampen in de woning en buiten de woning Onderhoud en vervanging armaturen en gloeilampen in gemeenschappelijke ruimten Buitenverlichting (gemeenschappelijke verlichtingsinstallaties) Onderhoud aan carport in eigendom van de (Joppelaan) Centrale antenne (zie antenne ) De schotel aan de Poststraat appartementen onderhoudt Centrale verwarming Periodiek onderhoud en oplossen van storingen aan de c.v.-installaties Avond-, nacht- en weekendservice t.b.v. het opheffen van storingen aan c.v.-installaties Reparatie van de c.v.-installatie na bevriezing indien dat het gevolg is van nalatigheid van huurder Ontluchten, bijvullen en aansteken van de c.v.-installatie Eénmalige instructie tijdens de periodieke onderhoudsbeurt door de onderhoudsmonteur voor het ontluchten, bijvullen en in bedrijf stellen van de c.v.-ketel. Combiketel (zie centrale verwarming ) Daken Onderhoud en vervangen van daken Reparatie van schade aan dakconstructie/dakbedekking als gevolg van het betreden van het dak door de huurder Dakgoot Onderhoud en vervanging van regenpijpen en dakgoten Periodiek schoonmaken van dakgoten Periodiek schoonmaken van bladscheiders/loofafscheiders Dakramen (Zie ook hang- en sluitwerk ) Onderhoud en reparatie van dakramen indien eigendom van Onderhoud en reparatie van dakramen indien door huurder aangebracht Periodiek schoonmaken van dakramen inclusief gootstukken Dekvloer Reparatie na beschadiging als gevolg van verwijderen vloerbedekking door de huurder Deuren Herstellen of vervangen als gevolg van normale slijtage Tochtprofielen (zie tochtstrippen ) Deur vervangen en/of repareren als gevolg van stormschade Glas in deuren (zie glas ) Buitenkant van de deuren in de buitengevels schilderen Schilderen, repareren en vervangen van deuren in gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen Binnenkant van de deuren in de buitengevels schilderen Schilderen van de binnendeuren van de woning

5 5 Deurtelefoon/intercominstallaties Onderhoud en reparatie van gemeenschappelijke intercominstallaties in appartementen en steunpuntwoningen Storingen ontstaan door schuld huurder Onderhoud en reparatie van individuele intercominstallaties in woningen zonder gemeenschappelijke ruimten eigendom Douche Onderhoud en vervangen van doucheslang, glijstang en handdouche Reparatie of vervanging van de douchemengkraan Drempels Onderhoud van drempels onder buitendeuren Onderhoud van drempels onder binnendeuren (inclusief schilderen) Elektra Onderhoud en vervangen van leidingen en zekeringkast Onderhoud en vervangen van schakelaars en wandcontactdozen Onderhoud en vervangen armaturen en lampen in gemeenschappelijke ruimten Onderhoud en vervangen kabel-, telefoon- en computeraansluiting en vergelijkbare onderdelen Vervanging van zekeringen en lampen in de woning Erfafscheidingen Onderhoud van door huurder/bewoner zelf aangebrachte erfafscheidingen (b.v. houtenschuttingen) Vervanging van balkonschermen en tuinmuren ten gevolge van normale slijtage en indien in eigendom van Galerijen Schoonhouden van galerijen Schilderwerk van galerijen Garage Onderhoud en vervanging van vloer, buitenwanden, dak en buitenschilderwerk in eigendom van Onderhoud en reparatie van sloten en hang- en sluitwerk in de buitengevels van de garage in eigendom van Onderhoud van de binnenzijde en binnenschilderwerk Gaskranen Reparatie en vervanging gaskraan van de c.v.-installatie en kookteostellen Reparatie en vervanging gasslangen van huishoudelijke toestellen Gasleidingen Onderhoud en vervangen van gasleidingen binnen de woning Gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden van portiek, trappenhuis, galerijen en gemeenschappelijke gangen (behalve als dit wordt betaald via de servicekosten Schilder- en sauswerk in de gemeenschappelijke ruimten Onderhoud en reparatie in de gemeenschappelijke ruimten

6 6 Gevel Onderhoud aan de buitengevel, zoals schilderwerk en herstel van het voegwerk Geiser Onderhoud en vervanging van de geiser indien de geiser eigendom is van de huurder ( heeft geen geisers in eigendom) Glas/ruiten Vervangen van gebroken ruiten binnen en buiten Vervangen van glas in gemeenschappelijke ruimten (bij breuk) Repareren of vervangen van zelf aangebrachte ruiten van sierglas, glas-in- lood, gekleurd glas enz. Gootsteen (zie aanrecht ) Goten (zie daken ) Hang- en sluitwerk Onderhoud, reparatie of vervangen van deurkrukken, scharnieren en sloten van binnendeuren in de woning Reparatie of vervangen van deurkrukken, scharnieren en sloten van alle buitendeuren en buitenramen van de woning Reparatie van sloten als dit een gevolg is van inbraak of vernieling (kopie van proces-verbaal is noodzakelijk) Reparatie en onderhoud van hang- en sluitwerk in de toegangsdeuren van de gemeenschappelijke ruimten Hekken/hekwerken Onderhoud en reparatie van hekken en hekwerk in gemeenschappelijke trappenhuizen, galerijen en balkons Onderhoud en reparatie van hekken en hekwerk die eigendom zijn van de huurders Hemelwaterafvoer Schoonhouden en ontstoppen van de hemelwaterafvoeren Huistelefoons/intercominstallaties (zie deurtelefoon ) Inbraakschade Reparatie van inbraakschade aan de woning (kopie van proces-verbaal is noodzakelijk) Installaties Onderhouden en vervangen van water-, gas- en elektraleidingen in de woning Onderhouden en vervangen van door huurder aangebrachte kranen en leidingen Intercom/huistelefoon (zie deurtelefoon ) Insectenbestrijding Boktor en houtworm Faraomier en kakkerlak Wespennesten in woning, schuur of tuin Overig ongedierte, o.a. muizen, ratten en steenmarters Kasten (los) Onderhoud en reparatie van losse kasten

7 7 Kasten (vast) Onderhoud en reparatie van vaste kasten Onderhoud en reparatie van hang- en sluitwerk van vaste kasten Keuken Onderhoud en reparatie van het aanrechtblok en aanrechtblad ten gevolge van slijtage bij normaal gebruik Scharnieren en sluitingen deurtjes (afstellen en vervangen) Vervangen van hangkastjes ten gevolge van slijtage bij normaal gebruik (volgens cyclus ) Onderhoud en vervanging van zelf aangebrachte extra keukenelementen en keukenonderdelen Kitvoegen Kitvoegen vervangen en repareren Kozijnen, deuren, ramen en dakramen Schilderwerk van de buitenkant van de gevelkozijnen inclusief de ramen en deuren Reparatie en vervanging van de gevelkozijnen inclusief de ramen en deuren Schilderwerk van alle kozijnen in de woning en de binnenkant van de gevelkozijnen Repareren of vervangen van ruiten als gevolg van glasbreuk Repareren of vervangen van ramen als gevolg van stormschade Schilderwerk van kozijnen, ramen en deuren in gemeenschappelijke ruimten Tochtprofielen (zie tochtstrippen ) Periodiek onderhoud kunststof kozijnen Kunststof kozijnen: het periodiek reinigen van de buitenkant van kunststof kozijnen, ramen en deuren (woningen Korenbloemweg) Periodiek onderhoud Aluminium kozijnen Aluminium kozijnen: het periodiek reinigen van de buitenkant van aluminium kozijnen, ramen en deuren (appartementen Poststraat) Kranen Ontkalken van kranen, mengkranen en handdouche Reparatie of vervanging van kranen, mengkranen en handdouche Lampen en batterijen Vervangen van gloeilampen en batterijen aan de binnen- en buitenzijde van het gehuurde Onderhoud en vervanging van de buitenverlichting (armaturen) indien aangebracht door (achterpaden en algemene ruimten) Lekkage Reparatie van lekke gas- of waterleidingen Reparatie van lekke gas- of waterleidingen indien dat is gebeurd als gevolg van doorboren door de huurder Reparatie van dak- en gevellekkages Indien de lekkage door onzorgvuldig gebruik plaatsvindt bijv. door bevriezing van leidingen of belopen van het dak Schade aan inboedel als gevolg van lekkage (inboedelverzekering huurder) Leuningen (zie trappen )

8 8 Liften Onderhoud, reparatie en keuringen van gemeenschappelijke liften Onderhoud, reparatie en keuringen van gemeenschappelijke liften via WMO Mechanische ventilatie Onderhoud en reparatie van de motorunit Schoonmaken roosters, ventielen of filters in de afzuigopeningen van keuken, douche en toilet Vervangen filters in de ventielen van de afzuigopeningen van keuken, douche, en toilet (1x per jaar) (Geldt ook voor warmte terug wininstallatie Epserenk 36 t/m 58 even en 73 t/m 87 oneven) Vervangen, repareren en installatie van ventilatiekanalen Meterkast (zie elektra ) Metselwerk Onderhoud en reparatie van buitenmetselwerk Muren Afwerken van de binnenmuren (behangen, schilderen, steenstrips, granol enz.) Kleine reparaties aan binnenmuren, zoals gaten dichten, pluggen verwijderen enz. Onderhoud en reparatie van door de huurder zelf aangebrachte muurafwerking ook als die van een vorige huurder is overgenomen Herstel los latend stucwerk > 0,10m 2 Ongediertebestrijding Boktor en houtworm Faraomier en kakkerlak Verwijderen van wespennesten in de woning, schuur of tuin Overig ongedierte (overlast van ratten moet u melden aan de gemeente) Ontsmetten van een vervuilde woning Ontstoppen Ontstoppen van riolering, leidingen en putten behorend bij de woning Ontstoppen van gemeenschappelijke rioleringsdelen appartementen en steunpuntwoningen Openhaard/houtkachel (5) Onderhoud en gevolgschade Schoorsteen jaarlijks vegen (verplicht!) Ophogen van tuinen Ophogen van tuinen als gevolg van normaal zakken van de grond Ophogen van tuinen als gevolg van buitengewoon zakken van de grond Ophogen van straatwerk behorend tot de standaardbestrating van de woning (alleen indien ernstig verzakt). Zie ook bestrating. (Geldt voor Spoorhof) Paden (zie bestrating ) Pannen Vervangen van kapotte dakpannen Parket en laminaat Onderhoud aan parket of laminaat

9 9 Plafonds Kleine reparaties aan plafonds zoals gaten dichten, pluggen verwijderen enz. Vervangen als gevolg van normale slijtage excl. schilderen of sausen Onderhoud en reparatie van plafondconstructies, loszittend stucwerk en gipsplaten < 0,1 m 2 Onderhoud en reparatie van door huurder zelf aangebrachte plafondafwerkingen, ook als die van een vorige huurder zijn overgenomen Schilderen en/of sausen van plafond Schilderen en/of sausen van plafond na een gedeeltelijke vervanging of reparatie door Schilderen en/of sausen in een standaard witte kleur van een compleet door aangebracht nieuw plafond Planchet Planchet vervangen bij beschadiging Plavuizen Onderhoud indien eigendom van huurder of niet behorend tot de standaarduitrusting van de woning Plinten Onderhoud of herstel van plinten indien door aangebracht Onderhoud of vervanging van plinten indien door de huurder aangebracht Radiator Ontluchten radiator bij individuele centrale verwarming Schade door bevriezing Schilderen van de radiator Ramen (zie kozijnen ) Regenpijp Onderhoud en ontstoppen van hemelwaterafvoeren (regenpijp) Vervangen van hemelwaterafvoer (regenpijp) Riolering Repareren of vervangen riolering Ontstoppen van binnen- en buitenrioleringsleidingen en putten Schoonhouden vetvangputten, benzine afscheiders, zandvangputten e.d. op eigen erf Ontstoppen gemeenschappelijke rioleringsleiding appartementen en steunpuntwoningen Ontstoppen en schoonmaken sifons van wastafels, aanrechten e.d. Rookmelder Vervangen van batterijen van de rookmelder Vervangen defecte rookmelder indien aangebracht door (220V) Dus aangesloten op het lichtnet. Vervangen rookmelders (6V) batterij gevoed Sanitair (zie ook douche/toilet ) Vervangen van sanitair in geval van normale slijtage volgens cyclus Vervangen of reparatie sanitair Sausen Sausen, schilderen en behangen in de woning, ook na eventuele herstelwerkzaamheden door

10 10 Schade Schade ontstaan aan eigendommen van huurder ten gevolge van dak-, gevel- of leidinglekkages (inboedel- verzekering huurder) Schade ontstaan aan eigendommen van als gevolg van onjuist gebruik van het gehuurde door huurder Schade ontstaan aan de eigendommen van huurder als gevolg van onderhoudswerkzaamheden van Schade ontstaan door inbraak (zie inbraakschade ) (kopie van procesverbaal is noodzakelijk) Schakelaars (zie ook elektra ) Vervangen van schakelaars en wandcontactdozen Vervangen van schakelaars en wandcontactdozen volgens cyclus Scharnieren Onderhoud, reparatie of vervangen van scharnieren van binnendeuren Reparatie of vervangen van scharnieren van buitendeuren en -ramen Schilderen Schilderwerk buitenkant van de woning Binnenschilderwerk Schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden Schoonhouden van portiek, trappenhuizen, galerijen en gemeenschappelijke gangen tenzij dit wordt betaald via de servicekosten van de woning Het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van het gehuurde (ruiten, kozijnen, deurposten, sanitair, geverfd houtwerk en andere geverfde onderdelen, verwijderen van zwerfvuil en graffiti) Schoorsteen Onderhoud van schoorsteen en rookkanaal Vegen van de schoorsteen (zie openhaard/houtkachel o.v.v. vegen ) Verwijderen van vogelnesten uit schoorsteenkanaal Repareren of plaatsen van anti-vogelnestroosters Schuren en garages Onderhouden vloer, buitenwanden, dak- en buitenschilderwerk Onderhoud en schilderwerk binnenkant Schuttingen (zie erfafscheidingen ) Sifons Ontstoppen en schoonmaken van sifons Sleutels Sleutels worden eenmalig verstrekt bij de verhuur van de woning: bij zoekraken of beschadiging laten maken van nieuwe sleutels

11 11 Sloten Onderhoud en vervanging van deurkrukken, scharnieren en sloten van binnendeuren Onderhoud en vervanging van deurkrukken, scharnieren en sloten van buitendeuren en -ramen en deuren van gemeenschappelijke ruimten Reparatie van sloten als dit een gevolg is van inbraak of vernieling (kopie van procesverbaal is noodzakelijk) Aanbrengen en onderhoud van extra sluitwerk ten behoeve van inbraakpreventie Onderhoud en vervanging van de sloten van de deuren van gemeenschappelijke ruimten Spiegels Spiegel vervangen na beschadiging Vervangen van douchespiegel waarin donkere vochtplekken zitten Vervangen van douchespiegel waarin donkere vochtplekken zitten volgens cyclus Woningstichting De Groene Waarden Stopcontacten (zie elektra ) Stucwerk Vervanging of herstel van loszittend of gescheurd stucwerk > 0,1m 2 Herstel van stucwerk bij schade als gevolg van loslatende stuclagen (bijv. tijdens verwijderen van behang) <0,1m 2 Reparatie van stucwerk door beschadiging (bijv. boorgaten en pluggen) en kleine reparaties aan stucwerk Tegels Repareren en vervangen van tegels na beschadiging door huurder Onderhoud en vervangen kitvoegen en losgeraakte tegels Schoonmaken en kleine reparaties aan voegen in tegels Telefoonaansluiting Aanvragen en opzeggen telefoonaansluiting Storingen aan telefoonaansluiting Timmerwerk/betimmeringen Onderhoud en vervangen van betimmeringen die bij de standaarduitrusting van de woning horen Onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte timmerwerken en betimmeringen Tochtstrippen/-profielen Onderhoud en vervangen van zelf aangebrachte tochtstrippen Herstellen en vervangen van tochtstrippen als gevolg van normale slijtage (indien door aangebracht) Toilet Onderhoud, reparatie en vervanging toiletpot, -bril, en stortbak Vervangen stortbak en toiletpot bij normaal gebruik als gevolg van slijtage volgens cyclus Ontstoppen van het toilet Verwijderen aanslag in toiletpot Toiletrolhouder vervangen Toiletbril vervangen Onderhoud, reparatie en vervangen fonteintje op het toilet Vervangen fonteintje op het toilet bij normaal gebruik als gevolg van slijtage volgens cyclus

12 12 Trappen/trapleuning/traphekken Onderhoud en reparatie van trappen in gemeenschappelijke ruimten Reparaties aan binnentrappen als gevolg van slijtage Onderhoud en reparatie van zelfaangebrachte trapafwerkingen Onderhoud en reparatie van vlizotrappen Onderhoud en reparatie loopwerk en scharnieren van vlizotrappen Vervanging vlizotrap volgens cyclus Tuinen Door huurder geplaatste schuttingen, hagen, windschermen Door geplaatste tuinmuren Inrichting, egalisering en onderhoud van tuinen (waaronder maaien, snoeien en verwijderen onkruid) Tuinomheiningen, hekwerken indien eigendom van huurder Onderhoud gemeenschappelijke tuinen volgens huurcontract servicekosten Vensterbanken Onderhoud en reparatie vensterbanken Ventilatie (zie mechanische ventilatie ) Ventilatieroosters Schoonhouden van ventilatieroosters/ventielen in kozijen Reparatie en vervangen van ventilatieroosters in beglazing Reparatie en vervangen van ventilatieroosters/ventielen in de woning (ventilatiekanalen) Verlichting Vervangen van lampen en fittingen in de woning Onderhouden en vervangen van verlichting in gemeenschappelijke ruimten (indien dit in de servicekosten van de woning is opgenomen) Verstoppingen Ontstoppen van riolering, leidingen en putten behorend bij de woning Ontstoppen gemeenschappelijke rioleringsleidingen appartementen en steunpuntwoningen Vlizotrap Onderhoud en reparatie van loopwerk en scharnieren Onderhoud en reparatie als gevolg van normale slijtage volgens cyclus Woningstichting De Groene Waarden Vloeren Onderhoud en reparatie van losliggende cementdek- en tegelvloeren die tot het gehuurde behoren Onderhoud en reparatie van door huurder zelf aangebrachte vloeren en vloerbedekking (parket, plavuizen e.d.) Reparaties en onderhoud aan vloeren in gemeenschappelijke ruimten (zie dekvloer ) Wandafwerking (zie ook stucwerk ) Repareren, sausen, behangen, schilderen (ook na herstelwerkzaamheden door Woningstichting De Groene Waarden) Wandcontactdozen (zie ook elektra ) Onderhoud en vervangen van schakelaars en wandcontactdozen Vervangen van schakelaars en wandcontactdozen na defecten als gevolg van normale slijtage

13 13 Warmwatertoestellen Onderhoud en reparatie bij normaal gebruik van de combiketel indien eigendom van Woningstichting De Groene Waarden Herstel van combiketel als gevolg van ondeskundig gebruik of nalatigheid Onderhoud, reparatie of vervangen van zelf aangebrachte warmwatervoorziening Wastafels Onderhoud, reparatie en vervangen van wastafels als gevolg van beschadiging Waterleiding Onderhoud, reparatie en vervangen van waterleidingen Voorkomen van bevriezing en herstel na bevriezing van waterleidingen Herstel na bevriezing en/of beschadiging bij woningen waarbij bevriezing door constructiefout niet voorkomen had kunnen worden Reparatie of vervangen van kranen en mengkranen Wespennesten Wespennesten verwijderen uit woning, schuur en tuin Windhaken Reparatie of vervangen van windhaken voor het vastzetten van buitendeuren Zeepbakjes Vervangen na beschadiging van zeepbakjes Zekering Onderhouden en vervangen van zekeringkast Vervangen van zekering Zonwering (buiten) Verwijderen van zelfaangebrachte zonwering bij onderhoudswerkzaamheden aan de gevels Aanbrengen, reparatie, onderhoud en verwijderen van zelf aangebrachte zonwering Reparatie en vervangen van zonwering aangebracht door en indien dit is opgenomen in de huur (dit geldt voor de steunpuntwoningen in Harfsen, Almen en Epse)

14 14 Buiten de woning sluiten Buiten de woning sluiten door sleutel vergeten is voor rekening van de huurder. Standaard buitenbestrating Voorzijde woning: Voetpad (90 cm) van het openbaar trottoir tot aan de voordeur van de woning. Achterzijde woning: Een terras (1,80 m diep en breedte van de woning) en een pad van betontegels naar schuur c.q. berging. (90 cm) Niet boren in kunststof Het is niet toegestaan in kunststof en aluminium kozijnen te boren! inboedelverzekering Wij adviseren u om een goede inboedelverzekering af te sluiten. Schade altijd melden bij de inboedelverzekeraar. Ook indien onstaan door een lekkage. Openhaard of houtkachel Voor het plaatsen van een openhaard of houtkachel is vooraf schriftelijke toestemming nodig van. Veranderingen Voor veranderingen in en aan de woning is schriftelijk toestemming noodzakelijk van de woningstichting De Groene Waarden.

15 15

16 Meer informatie Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Of wilt u een afspraak maken? Neemt u dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is (0575) Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag tot en met donderdagvan 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Ons kantoor is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot en van tot uur en op vrijdag van 8.30 tot uur. Mailen kan ook op Voor meer informatie kunt ook terecht op onze website: Colofon Dit is een uitgave van Adres Nijverheidsstraat DB Gorssel Algemene telefoon (0575) Reparatielijn (0575) Internet Openingstijden Maandag tot en met donderdag en uur Vrijdag uur Januari 2011

Onderhoud en Reparaties.. Wie doet wat?

Onderhoud en Reparaties.. Wie doet wat? Onderhoud en Reparaties.. Wie doet wat? 100% wonen Onderhoud en reparaties.wie doet wat? Wij willen niets liever dan dat u zich als bewoner(s) van onze huurwoning helemaal thuis voelt. De conditie van

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade. Help schade voorkomen! Samen houden wij uw woning in orde!

Onderhoud, reparaties en schade. Help schade voorkomen! Samen houden wij uw woning in orde! Onderhoud, reparaties en schade Samen houden wij uw woning in orde! elp schade voorkomen! Sluit ramen en deuren als het stormt. Draai radiatoren open als het vriest en maakt kaarsen uit als u de kamer

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

en reparaties. Omdat daarin slechts de hoofdlijnen beschreven zijn, is niet altijd even duidelijk bij wie de onderhoudsverplichting

en reparaties. Omdat daarin slechts de hoofdlijnen beschreven zijn, is niet altijd even duidelijk bij wie de onderhoudsverplichting Wie betaalt wat? Vraag en antwoord We hebben een groot aantal zaken over onderhoud en met name antwoorden op de vraag wie betaalt wat? op een rij gezet. Mogelijk hebben we een bepaald defect niet genoemd

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik Onderhouds-ABC Onderhoud is een zaak van u en Woningbouwvereniging Onderhouds-ABC Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak zowel voor u als voor Woningbouwvereniging. Uit de telefoontjes

Nadere informatie

Het onderhoudsboekje. Wie betaalt wat? Onderhoud en reparaties

Het onderhoudsboekje. Wie betaalt wat? Onderhoud en reparaties et onderhoudsboekje Wie betaalt wat? Inleiding In de huurovereenkomst zijn rechten en plichten vastgelegd. an de huurders en van WSG als verhuurder. Onderhoud aan de woning hoort daar ook bij. In elke

Nadere informatie

Servicepakket. Standvast Wonen Postbus 389 6500 AJ Nijmegen www.standvastwonen.nl info@standvastwonen.nl t 024-382 01 00

Servicepakket. Standvast Wonen Postbus 389 6500 AJ Nijmegen www.standvastwonen.nl info@standvastwonen.nl t 024-382 01 00 Postbus 389 6500 AJ Nijmegen www.standvastwonen.nl info@standvastwonen.nl t 024-382 01 00 Telefonische bereikbaarheid maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur Deze folder is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

Als u een reparatieverzoek heeft

Als u een reparatieverzoek heeft Als u een reparatieverzoek heeft et huis waarin u woont, heeft regelmatig onderhoud nodig. et is de bedoeling, dat we leurrijkwonen én u daar samen voor zorgen. De vraag is alleen: wie doet wat en wie

Nadere informatie

Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf?

Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? September 2012 Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Vanzelfsprekend wilt u, net als iedereen, in een goed onderhouden woning

Nadere informatie

Onderhoud. Wie doet wat?

Onderhoud. Wie doet wat? Onderhoud INFORMATIEFOLDER AAN OVER ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN UW HUURWONING Wie doet wat? Woningstichting Nijkerk Van t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk Postbus 98, 3860 AB Nijkerk www.wsnijkerk.nl info@wsnijkerk.nl

Nadere informatie

Poort6 Huurder Serviceabonnement. www.poort6.nl

Poort6 Huurder Serviceabonnement. www.poort6.nl POORT6 Onderhouds-ABC Informatieblad In dit Onderhouds-ABC staan vrijwel alle onderdelen van de woning alfabetisch op een rijtje. In de laatste kolom is met een bolletje aangegeven wie voor welk onderhoud

Nadere informatie

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

ONDERHOUDS- WIJZER. De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat. de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure

ONDERHOUDS- WIJZER. De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat. de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure ONDERHOUDS- WIJZER De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure staat informatie over wat huurder en wat Mercatus doen aan onderhoud, reparatie

Nadere informatie

Onderhouds Service. Huurdersonderhoud uw zorg, onze service

Onderhouds Service. Huurdersonderhoud uw zorg, onze service Onderhouds Service Huurdersonderhoud uw zorg, onze service 2 Onderhouds-Service Inhoud > Voorwoord 4 > Algemene informatie 5 > Voorwaarden & kosten service huurdersonderhoud 6 > Overzichtstabellen eigen

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C U heeft zojuist een huurcontract met Laurens Wonen afgesloten voor een woning in één van onze woongebouwen. Wij heten u hartelijk welkom

Nadere informatie

info Wie onderhoudt wat? Info Woningstichting Putten Bel: (0341) 357 405 of mail: info@wsputten.nl

info Wie onderhoudt wat? Info Woningstichting Putten Bel: (0341) 357 405 of mail: info@wsputten.nl info Wie onderhoudt wat? Info Woningstichting Putten Bel: (0341) 357 405 of mail: info@wsputten.nl Het onderhouden van uw huurwoning is zowel een verantwoordelijkheid van u als van ons. Woningstichting

Nadere informatie

Reparatiewijzer. Reparatie & onderhoud van A tot Z. In één oogopslag

Reparatiewijzer. Reparatie & onderhoud van A tot Z. In één oogopslag Reparatiewijzer Reparatie & onderhoud van A tot Z In één oogopslag In deze Reparatiewijzer staat van A tot Z beschreven hoe het zit met reparaties en onderhoud aan uw woning. Wie waarvoor verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning woonwijzer Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning! Maar wie doet wat? Het spreekt voor zich dat uw huis onderhoud nodig heeft. Dat is een zaak van huurder en verhuurder

Nadere informatie

ONDERHOUDS-ABC. sociaal wonen. Duidelijke afspraken over het onderhoud in en om uw huurwoning

ONDERHOUDS-ABC. sociaal wonen. Duidelijke afspraken over het onderhoud in en om uw huurwoning ONDEROUDS-ABC sociaal wonen Duidelijke afspraken over het onderhoud in en om uw huurwoning 1 INLEIDING uurders en verhuurders hebben baat bij duidelijke afspraken over het onderhoud. Wat doet de huurder

Nadere informatie

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo Serviceabonnement en woningonderhoud sinfo 5 Gemak in huis 5 Aanmelden 5 Niet voor iedere woning 6 Wat valt er onder het 6 Wat valt niet onder het 6 Kosten 7 Hoe werkt het 8 Overzicht en woningonderhoud

Nadere informatie

Uw woning onderhouden

Uw woning onderhouden Uw woning onderhouden aan uw woning U bent als zelf verantwoordelijk voor een deel van de reparaties of onderhoudklussen in uw woning. In deze brochure leest u welke klussen voor zijn voor en welke u zelf

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie