Overzichten MOV registratie. van tot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzichten MOV registratie. van 01-01-2008 tot 01-01-2009"

Transcriptie

1 Bovenkant formulier Onderkant formulier Overzichten MOV registratie van tot Overzicht melding per stadsdeel Bovenkant formulier MOVoverzicht Huurder betaalt een huurprijs van 1.150,- en weet deze door middel van een procedure bij de Huurcommissie te verlagen naar 419,-. Over de servicekosten moeten na de uitspraak van de Huurcommissie nog afspraken gemaakt worden. Als de verhuurder hierover komt praten met huurder zegt hij op dreigende toon dat huurder weer de volledige huurprijs moet gaan betalen want dat is "in haar eigen belang". Huurder betaalt voor zijn woning 1000,- per maand terwijl volgens een puntentelling van het huurteam de maximaal redelijke huurprijs 437,30 is. Toetsings + all-in procedure gestart. Qua inhoud zijn delen van de huurovereenkomst ook opmerkelijk, alleen al door het aantal keren dat het woord "tijdelijk" erin verwerkt is. Huurder huurt voor 950,- per maand samen met drie andere personen sinds december 2007 een woning. De huurovereenkomst is mondeling, de huur dient maandelijks cash op het kantoor van de verhuurder te worden betaald. Huurders krijgen slechts één maal een kwitantie waarop de contractkosten en het betaalde bedrag aan borg vermeldt staan. Het bedrijf dat de woning aan huurders verhuurd huurt de woning op zijn beurt weer van een makelaar. Zeer recent belt de verhuurder van huurder(s) dat zij de woning dienen te verlaten, na twee dagen blijkt ook waarom. Er staat een deurwaarder namens de makelaar (en volgens kadaster de eigenaar) voor de deur met een ontruimingsvonnis van de rechter waaruit blijkt dat het bedrijf waarvan huurders de woning huren de woning leeg dient op te leveren aan de makelaar. Huurders zijn echter niet op hoogte van een dergelijk vonnis, deurwaarder besluit hen tot de volgende dag uur te geven om hun spullen te pakken. Huurster huurt twee kamers bij verhuurder in huis voor 800,- Verhuurster betreedt het gehuurde meerdere malen zonder toestemming en geeft ook regelmatig zeer luidruchtige feestjes tot vroeg in de ochtend. Huurder besluit een huurverlagingsprocedure bij de huurcommissie te starten. De Huurcommissie maakt een rapport van onderzoek op basis van de gegevens die bij een eerder rapporteursbezoek zijn gedaan, huurster heeft na twee maanden de woning verlaten wegens het gedrag van verhuurder. Zitting bij de Huurcommissie volgt op korte termijn. Van andere, inmiddels voormalige huurders, soortegelijke klachten over deze verhuurder gehad. Huurder is lid van tijdelijke bewonerscommissie Marco Polostraat De

2 Slechte informatievoorzie ning Uitvoering werkzaamheden Uitplaatsing / herhuisvesting Uitvoering werkzaamheden bewoners hebben een brief gekregen van de eigenaar die stelt dat iedereen weg moet omdat hij gaat samenvoegen en dat hij hiervoor toestemming heeft van het stadsdeel. Suggererende en intimiderende brief, bewoners hebben verder niks gehoord, denken dat ze geen keus hebben en weg moeten. WSW geeft 5 juni een bewonersavond om huurders te informeren. Ondanks herhaaldelijke harde toezeggingen blijft verhuurder in gebreke om de woning op toegezegde data ter beschikking te stellen. Tot twee maal toe heeft vader van huurder vrij genomen van werk, tot twee maal toe staan zij voor joker op de stoep. Des te kwalijker, omdat het een voorrangstoewijzing betrof. Bij de vorige gelegenheid (14 dagen terug) heeft medewerker van woningcorporatie aan WSW persoonlijk verzekerd dat de woning binnen drie weken zal worden opgeleverd. Afspraak van deze week opnieuw niet nagekomen zonder bericht. Huurder voelt zich flink in de maling genomen, omdat hij heeft geconstateerd dat de vervangende woonruimte een hele rits gebreken en tekortkomingen vertoont. Tevens zijn afspraken en toezeggingen niet nagekomen, waaronder het uitvlakken van de vloer (die erg kraakt), plinten die door het hele huis ontbreken, schimmelplekken, gaten in muren, slechte afwerking, nieuwe ramen die niet te openen of te sluiten zijn, een badkamer met schimmel, gevolgschade van een lekkage en een volkomen tekort schieten van de kwaliteitseisen van splitsing op diverse punten. Nieuwe eigenaar stuurt buitengewoon onbehoorlijke brief waarin onder andere gesuggereerd wordt dat "huurder kan rekening houden met een aanpassing van de huurprijs tot maximaal 612,67". WSW medewerker heeft verhuurder hierop aangesproken: hij probeert de huurder de schuld in de schoenen te schuiven. Hem is uitgelegd dat dit niets afdoet aan de toonzetting van hun brief. Om herhaling te voorkomen hem verteld dat er voortaan uitsluitend schriftelijke afspraken worden gemaakt. Pand wordt gesplitst. In februari nieuwe kozijnen geplaatst, nog steeds gaten in de muur en kieren rondom de ramen. Nu werkzaamheden op 1-hoog en stof en puin valt keuken in. Verder in de keukendeur nog steeds hout in plaats van glas. In februari aannemers door achterdeur, ramen die verbouwd werden, naar binnen gekomen terwijl huurster er niet was. Plafonds moeten nog, daarvoor gaat ze afspraken op papier eisen. Woning via bemiddleingsbureau verhuurd met "tijdelijk contract". Veel te hoge huurprijs en zogenaamde claim op diplomatenclausule (woning is hiervoor al aan ander verhuurd geweest) met huuropzegging die tegelijk met huurcontract getekend is. Huurder betaalt al 12 jaar de huur via rekening van echtgenoot, heeft nu deze brief gekregen: "wij constateerden dat een onbekende de huur betaalt. Wij verzoeken u dan ook per omgaande contact met ons op te nemen wie de huidige bewoner is. Bij gebreke hiervan zullen wij maatregelen nemen die eventueel kunnen leiden tot ontruiming van de woning, waarbij alle dan te maken kosten voor uw rekening komen". Eigenaar wil blok splitsen. Huurder zit al twee maanden in de rommel, stof, geen gas, dus kan niet koken, alle

3 Uitvoering werkzaamheden Ernstige / voortdurende gebreken Overtreding verordeningen, regels Overige lampen van plafonds, bankstel en vloerbedekking vies en onbruikbaar geworden, moet douchen in ander huis (moet daarvoor buitenlangs), ook andere huurders douchen daar. Pand wordt verbouwd wegens splitsing. Huurster heeft een zogenaamde gebruikersovereenkomst waarin staat dat ze geen huur zou betalen. Ze betaalt, contant een all-in huurprijs ( 650). Verhuurder is langsgeweest en heeft gezegd dat ze er uit moet, omdat hij gaat verkopen. Ze heeft ook een papier ondertekend, maar weet niet wat (spreekt gebrekking Nederlands en kan geen Nederlands lezen). Ze heeft geen kopie gekregen van dit schrijven. Verhuurder heeft volgens haar ook meerdere panden. Is bang rottigheid met hem te krijgen. Op 7/7/08 is er door de hevige regenval een ernstige lekkage ontstaan. Huurder op tweede verdieping heeft naar eigen zeggen alleen al uit 1 plek (uit het plafond bij de lamp van de woonkamer) meer dan 70 liter (7 a 10 volle emmers) hemelwater opgevangen. Water kwam uit stopcontacten, plafond en muren en de woonkamer heeft meer dan driekwart blank gestaan. Verhuurder kon die zelfde dag niet bereikt worden en was naar later bleek op vakantie. Er zat in de erker van de woonkamer altijd al een haarscheur maar deze is sindsdien dusdanig (1,50 hoog, op sommige plekken bijna 1 cm breed en voldoende diep) dat WSW contact heeft gezocht met BWT voor bezichtiging. Er loopt sindsdien ook een scheur tussen het houtwerk en het plafond van de erker. De klachten zijn er al meer dan 7 jaar en er was ieder jaar wel een lekkage die vervolgens werd verholpen. Helaas zijn deze klachten nooit schriftelijk gemeld. Klachten zijn nu nog niet verholpen omdat het bouwvak is, aldus verhuurder. Huurders (1,2 en 3 hoog) zijn via via bij advocaat terecht gekomen i.v.m. aansprakelijkheid gevolgschade. Het is nog onduidelijk wat de lekkage veroorzaakt heeft en dus of verhuurder aansprakelijk is of niet (bijvoorbeeld overmacht). Huurster heeft zich tot huurteam gewend voor hulp. Huurster heeft via bemiddeling een woning gehuurd van Rappange. Er is nooit een huisvestingsvergunning aangevraagd en huurster is afgelopen mei aangeschreven door Dienst Wonen. Rappange biedt huurster (met jong kind) nu een woning boven een cafe aan. Huurteam wilde voor huurster pleiten voor een meer geschikte aanbieding maar makelaar wilde geen moment luisteren omdat huurster al bijstand heeft van advocaat. Advocaat is echter niet met de daadwerkelijk bemiddeling voor een nieuwe woning bezig maar met de aansprakelijkheidstelling richting de bemiddelaarster. Huurteam heeft een puntentelling gemaakt, evenals Dienst Wonen, en het is een vergunningsplichtige woning die voor 900 verhuurd is (inmiddels geliberaliseerd). Student huurt kamer in huurwoning van andere student maar de verhouding verslechterd zo dat kamerhuurder op zoek gaat naar andere huisvesting. Komt uiteindlelijk in Uilenstede terecht. Verhuurster weigert echter zonder enige reden de waarborgsom van 350 terug te geven. Mevrouw Jansen is een huurovereenkomst aangegaan in 1995 met een kale huurprijs van ƒ 1.100,- en bijkomende leveringen zoals: stoffering (ƒ 775,00) en servicekosten (ƒ 75,00). De liberalisatiegrens in 1995 was ƒ1.007,50. Dit betekent dus dat de huurovereenkomst is geliberaliseerd. Op 23 april 2008 heeft de huurder een huurwijziging ontvangen van kale huurprijs 905,37 naar 924,88. Aangezien

4 Overtreding verordeningen, regels Ernstige / voortdurende gebreken Ernstige / voortdurende gebreken Ernstige / voortdurende gebreken de huurovereenkomst is geliberaliseerd en volgens de huurovereenkomst hebben afgesproken (artikel 1E ovk) dat een op basis van het prijsindexcijfer zal zijn is de verhoging wel redelijk. Op 26 juni 2008 heeft de huurder een brief ontvangen waarin staat dat de huurprijs wordt verhoogd van 924,88 naar 1.600,- per maand exclusief bijkomende kosten zoals stoffering en servicekosten. De huurder komt dus uit op een maandelijkse bruto huurprijs uit van 2.450,-. "Tijdelijk kamer huurcontract". Er worden vier kamers in zelfstandige woning verhuurd á 450,- tot 600 pm (all-in). Verhuurder heeft een creatief artikel in huurovereenkomst opgenomen: "De verhuurder heeft geen rechtsgeldige redenen nodig voor opzegging zoals deze in de wet bedongen zijn". Huurteam heeft voor drie studenten procedure toetsing nieuwe huurprijs gestart, 4e procedure volgt nog. Talloze overtredingen: VVE heeft één etage ramen laten vervangen i.v.m. ernstig gebrek van bestaand raam; geen bouwvergunning aangevraagd, verkeerde maatvoering gebruikt, vensterbank buitenzijde weggelaten,open gaten in buitengevel,waar voorheen de lekdorpel zat, ontstellend slechte afwerking binnenzijde. BWT gaat dwangsom aan eigenaar opleggen,die krijgt gelegenheid om een "creatieve" oplossing te zoeken voor herstel; misschien moeten zelfse de ramen volledig vervangen worden. Huurder is weer het kind van de rekening: eerst in de troep, muren en behang ernstig beschadigd, nu wachten op herstel, wat minstens 14 weken gaat duren; al die tijd dus wel in een niet afgewerkte woonkamer wonen. Het vervangen van de kozijnen is door BWT stopgezet omdat verhuurder geen bouwvergunning had. Verhuurder is in beroep gegaan tegen deze bouwstop en laat huurder met gevolgen zitten onder de noemer van "het loopt bij de rechtsbank". Door bouw naastgelegen pand is een lekkage en schade ontstaan aan woning. WBV is reeds lange tijd op de hoogte en in feb/maart heeft men de schade al opgenomen, maar doet niets omdat er een verzekeringsdiscussie over de schuldvraag loopt. Onderbuurman meldt dat sinds de woning door de corporatie verkocht is (pand is geplitst) deze is opgesplitst is in vijf onzelfstandige wooneenheden. Deze kamers worden voor prijzen ver boven de maximaal redelijke huurprijs verhuurd. Onderbuurman ervaart de nodige overlast van zijn nieuwe bovenburen. Door een lekkende standleiding op de woning 16-1, waarschijnlijk al geruime tijd aan de gang, is de muur tussen Geuzenkade 15 en 16 geheel doortrokken van vocht. Gebleken is dat de standleiding verrot is en in zijn geheel vervangen moet worden. Huurders van zowel 15 hs als 16 hs en 16-1 hebben hier al langere tijd over geklaagd maar verhuurder verhelpt het niet. Klachten over corporatie omdat ze niets ondernemen tegen de verslaafde onderbuurman/drugsdealer die overlast veroorzaakt. Het gaat om stank, drugs,

5 Slechte informatievoorzie ning Bemiddelingsbur eau geluid, onveiligheid en schade (ingangsdeur en muur). Corporatie beantwoordt brieven niet. Huurders hebben een (onbevredigend) antwoord gekregen pas nadat ze de officiële klachtenmelding ivm Onderhoudsprocedure bij de HUCO hebben opgestuurd. Er is nog niets veranderd. Huurders zijn inmiddels verhuisd, de huurcommissie heeft huurprijs flink verlaagd, onder meer ook i.v.m. aanwezigheid gebreken. Verhuurder heeft het WSW gebeld om te vragen hoe zijn kan klagen over de woningbemiddelaar die bemiddeld heeft in de huurovereenkomst tussen haar en de huurders. Verhuurder voelt zich verkeerd voorgelicht door het bemiddelingsbureau. Verhuurder doorverwezen naar Diest Wonen en/of Vastgoed Belang. Huurder betaalt bij aanvang van de huurovereenkomst een kale huur van 570,- voor een kleine zolderkamer, de huurcommissie stelt in zijn rapport van onderzoek dat dit bedrag 147,80 zou moeten zijn. Vier huurders hebben net WSW gebeld met de mededeling dat de verhuurder heel erg boos is en dat ze de procedures bij de huurcommissie moeten stop zetten. Als de huurders dit niet doen moeten ze eind van deze maand de woning leeg achterlaten. De huurders hebben dit telefonisch meegekregen. Indien de huurders een aangetekende brief ontvangen waarin staat dat de huurovereenkomst wordt ontbonden nemen ze direct contact op met WSW. Aangezien de verhuurder heel erg agressief is overgekomen is de huurders geadviseerd om het voordeurslot te veranderen. Vier huurders hebben net WSWonen gebeld met de mededeling dat de verhuurder heel erg boos is en dat ze de procedures bij de huurcommissie moeten stop zetten. Als de huurders dit niet doen moeten ze eind van deze maand de woning leeg achterlaten. De huurders hebben dit telefonisch meegekregen. Indien de huurders een aangetekende brief ontvangen waarin staat dat de huurovereenkomst wordt ontbonden nemen ze direct contact op met WSWonen. Aangezien de verhuurder heel erg agressief is overgekomen is de huurders geadviseerd om het voordeurslot te veranderen. Vier huurders hebben net WSW gebeld met de mededeling dat de verhuurder heel erg boos is en dat ze de procedures bij de huurcommissie moeten stop zetten. Als de huurders dit niet doen moeten ze eind van deze maand de woning leeg achterlaten. De huurders hebben dit telefonisch meegekregen. Indien de huurders een aangetekende brief ontvangen waarin staat dat de huurovereenkomst wordt ontbonden nemen ze direct contact op met WSW. Aangezien de verhuurder heel erg agressief is overgekomen is de huurders geadviseerd om het voordeurslot te veranderen. Vier huurders hebben net WSW gebeld met de mededeling dat de verhuurder heel erg boos is en dat ze de procedures bij de huurcommissie moeten stop zetten. Als de huurders dit niet doen moeten ze eind van deze maand de woning leeg achterlaten. De huurders hebben dit telefonisch meegekregen. Indien de huurders een aangetekende brief ontvangen waarin staat dat de huurovereenkomst wordt ontbonden nemen ze direct contact op met WSW. Aangezien de verhuurder heel erg

6 agressief is overgekomen is de huurders geadviseerd om het voordeurslot te veranderen Bemiddelingsbur eau Ernstige / voortdurende gebreken Ernstige / voortdurende gebreken Overige Huurder bewoont sinds juni 2007 via een grote bemiddelaar een woning met een "tijdelijke" huurovereenkomst (eigenaresse is voor haar werk in het buitenland). De huurprijs is ongeveer 175,- te hoog maar niet geliberaliseerd, huurder start procedures bij de Huurcommissie (kale huurprijs, servicekosten en op grond van onderhoud). Bemiddelaar is aansprakelijk gesteld voor de teveel betaalde huur boven maximaal redelijk. Huurder heeft geen huisvestingsvergunning, deze is door verhuurder niet aangevraagd. Huurster heeft in haar woning al bijna vijf jaar een lekkage vanuit doucheruimte van bovengelegen woning. Deze woning behoort niet tot eigendom van eigenaar/verhuurder van de woning, de eigenaar van de bovengelegen woning is onvindbaar/onbereikbaar. Lekkage is nu verholpen door huurder van bovengelegen woning maar de gevolgschade is nog steeds aanwezig. Verhuurder laat weten dat hij de eigenaar van bovengelegen woning heeft aangeschreven. Huurder merkt eind juli een lekkageplek op en geeft dat telefonisch door aan zijn verhuurder. De dag daarop komt een loodgieter kijken, deze komt tot de conclusie dat waarschijnlijk de gehele standleidng vervangen moet worden. Sindsdien is er, ondanks meerdere telefoontjes van de kant van de huurder, geen actie meer ondernomen door de verhuurder. Inmiddels groeien de zwammen uit de muur. Voorlopig geen actie vereist: nwe gebrekenmelding gemaakt en BWT ingeschakeld. Verhuurder blijkt stug door te gaan met het vragen van te hoge huurprijzen voor deze kamers op dit adres, terwijl er toch al eerder uitspraken door de huurcommissie zijn gedaan zijn op ditzelfde adres waar uit bleek dat de huur telkens te hoog is. Huurder krijgt van zijn verhuurder te horen dat hij weigert teveel betaalde huur terug betalen, tevens meldt de verhuurder dat hij in beroep wil gaan tegen de huurcommissie uitspraak van 28 januari 2008 (daar is hij echter te laat voor). Huurster heeft via via een woning voor een jaar gehuurd (huisbewaarderschap), omdat de hoofdhuurder naar het buitenland gaat. Bij bezichtiging is de woning totaal leeg. Na tekenen contract, inschrijven, en betalen ( 2200,-) zitten er opeens 4 mannen op de woning waardoor huurster dus niet in de woning kan. Mannen blijken alleen géén huurcontract te hebben, maar de mondelinge toezegging dat ze van de woning gebruik mogen maken. Huurster heeft aangifte gedaan en er is een afspraak met advocaat. (Onder)verhuurder zit inmiddels in het buitenland. Huurder heeft een kamer gehuurd in woning waarin nog 5 bewoners een kamer huren. Huurder heeft de huur in juni opgezegd maar heeft ondanks meerdere toezeggingen van de verhuurder nog geen borg terugontvangen. De huurovereenkomt van deze ex-huurder rommelt aan alle kanten; voor de woning blijkt een huisvestingsvergunning afgegeven te zijn terwijl deze kamersgewijs werd/wordt verhuurd. Moeder van huurder heeft verhuurder een brief geschreven met het verzoek de borg terug te betalen. Moeder huurder laat later weten dat zij

7 een overeenkomst met de verhuurder heeft gesloten, de procedure bij de Huurcommissie wordt ingetrokken (huco kan er toch niet in) en verhuurder stort borg terug Uitplaatsing / herhuisvesting Uitvoering werkzaamheden Overige Overige Uitvoering werkzaamheden De Key wil de huurders tijdelijk naar een wisselwoning laten verhuizen vanwege ingrijpende opknapbuurt van de woning na Huco uitspraak (art 257). De Key beweert dat de huurders niet in aanmerking komen voor verhuiskostenvergoeding en eventuuele schadevergoeding. Veel overlast van werkzaamheden voor splitsing: tapijt verpest door stof, kast stuk, stoel en telefoonkabel stuk, 2 stoelen weg. Scheur naast deurplint, trappenhuis vies, deur met scheuren, lekkage vanuit badkamer. Huurder huurde tot voor kort een kamer gehuurd in woning waarin nog 5 bewoners een kamer huren. Huurder heeft ondanks meerdere toezeggingen van de verhuurder nog geen borg terugontvangen. De huurovereenkomt van deze ex-huurder rommelt aan alle kanten; voor de woning blijkt een huisvestingsvergunning afgegeven te zijn terwijl deze kamersgewijs werd/wordt verhuurd. Makelaar/eigenaar wenst onterecht ontvangen huurbetalingen niet terug te storten en voert daarbij als argument aan dat huurder een achterstand zou hebben uit 2005 en wil daarmee verrekenen. Huurder gevraagd betalingsbewijzen bij bank op te vragen; bij controle is gebleken dat er geen spake is van enige achterstand. Huurder meldde tevens dat dit niet de eerste keer is dat verhuurder post aanmaningen stuurt, die onterecht zijn. Huurder wint in 2000 zaak bij huurcommissie en heeft hierdoor vordering op de verhuurder van 1.860,-. Verhuurder gaat niet akkoord wegens vermeende huurachterstand van drie maanden over periode WSWonen neemt alle betalingsbewijzen door en maakt nu zelf berekening van vordering; deze blijkt 1.294,- te zijn. Verhuurder gaat niet akkoord en wil slechts 587,- betalen. Verhuurder drong er bij de huurster op aan dat ze de procedure bij de huurcommissie stop zou zetten, de in slechte staat verkerende badkamer zou toch in januari al gerenoveerd worden. Als ze de procedure zou doorzetten zou ze uit het huis gezet worden. Toen huurster hierop zei dat dat niet zo maar kon omdat ze een gewoon een huurovereenkomst heeft antwoordde verhuurder letterlijk: "We krijgen je er wel uit hoor, desnoods verticaal". Mevrouw had eerder al minder postitieve contacten met eigenaar betreffende de huur en het onderhoud van haar woning. Gebrekenmelding per fax naar corporatie, er wordt ook een versnelde procedure bij de huurcommissie gestart omdat corporatie al een tijd op de hoogte is van gevolgschade van een lekkage waardoor slaapkamer onbruikbaar is geworden. Huurster slaapt hierdoor al een tijdje op de bank. Huurder word bedreigd door verhuurder dat hij er uit moet. In huurovereenkomst staat het volgende: "beide partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huurperiode loopt van tot , en dat verlenging van de huurperiode niet mogelijke is. Dd dient de woonruimte onverwijld ontruimd te zijn daar

8 Ernstige / voortdurende gebreken Bemiddelingsbur eau Overige de verhuurder de woonruimte dd weer nodig heeft voor dringend eigen gebruik. Tijdens de tijdelijke huurperiode verblijft de eigenaar in het buitenland." Huurder heeft sinds 2000 een uitspraak van huurcommissie ivm onderhoudsgebreken. Klachten zijn nog steeds aanwezig. Verhuurder probeert toch elk jaar weer de huur te verhogen. Huurder maakt elk jaar opnieuw bezwaar. Verhuurder negeert dit jaar het gemaakte bezwaar en heeft voor de 2e keer brief gestuurd met betalingsherinnering, waarin hem een betalingsverplichting wordt opgelegd van de verhoogte huurprijs. WSWonen schrijft namens huurder brief naar verhuurder met verzoek om hiermee op te houden waarbij gewezen wordt op de uitspraak uit Huurder betaalt een all-in huurprijs van 1000,- voor een woning die volgens het huurteam een maximaal redelijke huurprijs heeft van 345,11. Huurder is via een bemiddelaar aan de woning gekomen. Sinds de huurder een procedure over hoogte van de betaalde huurprijs bij de Huurcommissie gestart is huurder (telefonisch) door de eigenaar/verhuurder bedreigd. Huuster heeft in het verleden een woning gehuurd met een all-in huurprijs van 600,-, huurster is inmiddels verhuisd. Huurster heeft tijdens de huurperiode vanwege de all-in huurprijs een procedure bij de huurcommissie gestart en gewonnen. Nadat het huurteam namens huurster verhuurder een restitutiebrief stuurt ontvangt het huurteam een brief van het bemiddelingsbureau. Met deze brief probeert het bemiddelingbureau namens verhuurder door middel van allerlei niet ter zake doende argumenten het terug te vorderen bedrag te schikken tot een fractie van het eigenlijke bedrag. Huurster huurt een woning voor een all-in huurprijs 1150,-, uit puntentelling van het huurteam blijkt de maximaal redelijke huur 368,18 te zijn. Nadat huurster een procedure bij de Huurcommissie heeft gestart wordt zij benaderd door een medewerker van de verhuurder met de medeling: "Als je de procedure bij de Huurcommissie niet intrekt wordt de huurovereenkomst beeindigd". Tevens laat deze medewerker de huurster een verklaring ondertekenen waarin staat dat zij de procedure bij de Huurcommissie intrekt. Huurster bewoont zelfstandige woning, een souterain zonder ramen. De wc is al tijden kapot en wordt maar niet vakkundig gemaakt. De CV gaat alleen op bepaalde tijden aan, huurster kan vanzelf niet bij de thermostaat, alleen 's avonds gaat zodoende de verwarming aan. Verhuurster beschuldigt huurster van kapot maken van droogtrommel, huurster gebruikt die echter helemaal niet. Huurders hebben bij het afsluiten van hun huurovereenkomst een borg van 5.800,- betaald (maandelijkse huurprijs 2.800,-). Nadat zij uit deze woning verhuisd zijn krijgen huurders 1.600,- minder van de borg terug. Verhuurder zegt dat zij schade hebben veroorzaakt aan de inboedel, volgens huurders is het normale gebruiksschade veroorzaakt in de afgelopen zes jaar. Huurder woont al 35 jaar in woning. Pand recentelijk verkocht; nieuwe eigenaar schreef dat in verband met renovatie de huurder moet verhuizen. Huurder wil helemaal niet weg en vraagt zich af wat die renovatie inhoudt.

9 Geweldpleging - inbraak - diefstal (sloop) zolderkamers Geweldpleging - inbraak - diefstal Woning (voorheen corporatiewoning) wordt kamersgewijs verhuurd aan vier studenten, allen betalen een (te hoge) all-in huur (inclusief stoffering/meubilering en in twee gevallen ook energie). Op verzoek van de huurders heeft het huurteam de eigenaar een voorstel gedaan om de all-in huurprijs uit te splitsen gebasseerd op de puntentellingen (is een halvering van de prijs die nu wordt betaald). Als reactie ontvangen huurders van eigenaar een brief(persoonlijk gebracht in de brievenbus) waarmee de huur wordt opgezegd. Huurster huurt woning van beneden gelegen pizzeria voor allin 1000 pm. Zijn al veel problemen, bedreigingen en rechtzaken geweest de laatste jaren. Onlangs beukte de verhuurder de deur in nadat wc van huurster naar restaurant lekte, na bemiddeling politie trok de verhuurder zich even terug maar een uur later beukte hij opnieuw de deur in. Huurprijs is ondertussen verlaagd tot ca Huurster heeft geen verwarming, dat loopt via de pizzeria en heeft de verhuurder afgesloten. Op een dag komt huurder thuis en ontdekt dat zijn woning volledig uitgesloopt is en dat zijn spullen in een hoek opgestapeld zijn. De woning is niet bewoonbaar. De inboedel van huurder heeft, ondere andere door inwerking van bouwstof, schade opgelopen. Corporatie zegt de huur op en dagvaart meerdere huurders van pand op de Nieuwmarkt. Corporatie AWV wil pand na renovatie verkopen en wil daarvoor de bewoners definitief weg hebben. Bewoners willen blijven huren. Huurders krijgen meerdere kort gedingen over zich heen, een oudere bewoners van ca. 70 jaar met hartritmestoornissen heeft zeer veel (lichamelijke) gevolgen van deze gedwongen uitplaatsingen. Corporatie AWV dagvaart bewoners om panden in de Nieuwe Hoogstraat leeg te krijgen voor renovatie zodat de panden daarna leeg verkocht kunnen worden. Huurders mogen niet terugkeren, AWV wil gewoon leeg verkopen. Verhuurder wil van huurder zijn zolderberging van 6 m2 hebben om op zolder een woning te maken. Vier jaar geleden had hij hem al gewoon ingepikt, maar na dreiging met een advocaat weer teruggegeven. En nu probeert hij het in het kader van een redelijk-aanbodprocedure. De verhuurder heeft 2500 aangeboden en een berging in het Westelijk Havengebied. Huurder is gedagvaard. Vorige week waren partijen, inclusief de kantonrechter, in de woning op descente. Sinds eigenaar pand kocht probeert hij huurder er uit te pesten. Eigenaar wil pand bij zijn hotel op de Wallen voegen. Huurder heeft al ettelijke rechtzaken gewonnen. Verhuurder uit al jaren bedreigingen, vorig jaar is huurder echter ook meerdere malen geslagen en gestompt. Op dit moment lijkt huurder het niet meer te trekken en zal na 15 jaar op zoek gaan naar andere huurwoning. Terreur loont blijkbaar.

10 Overtreding verordeningen, regels Tijdelijke huur Huurster krijgt verhuurster en diens vriend op bezoek. Van huurster wordt verwacht dat zij een huurbeeindigingsovereenkomst per 1 juli 2008 tekent anders "kan verhuurster de woning niet verkopen". Huurster is Belgische en dacht dat dit moest. Bovendien voelde ze zich beetje onder druk gezet. Makelaar van verhuurster wil ook huissleutels van huurster om te pas en te onpas de woning aan potentiele kopers te laten zien. Volgens een puntentelling van het huurteam bedraagt de maximaal redelijke huur van de woning 363,60. De verhuurder vraagt bijna twee keer teveel huur, ook zijn de servicekosten te hoog. Bovendien heeft hij de Dienst Wonen verkeerd ingelicht over de hoogte van de maximaal redelijke huurprijs. Huurder woont al twee jaar in de woning en betaald een geliberaliseerde huurprijs van 945,29 terwijl de maximaal redelijke huurprijs voor de woning 446,40 bedraagt. Eigenaar is een kleine verhuurder woont en is een kennis van de huurder. Eigenaar/verhuurder heeft bij aanvang huurovereenkomst geen woonvergunning aangevraagd, huurder wordt momenteel gedoogd door de Dienst Wonen. Huurovereenkomst afgesloten onder voor "korte duur" (drie jaar), loopt tot 1 mei Opgegeven reden van tijdelijkheid is het samenvoegen van de woning met een andere verdieping. Er zijn echter geen (aanvragen tot) bouwvergunningen of samenvoeging benkend. De eigenaar heeft de huurder aangeboden dat hij na 1 mei 2008 nog een jaar gebruik kan maken van de woning tegen een gebruikersvergoeding, huurder gaat daar (terecht) niet op in. Overeenkomst wordt van rechtswege omgezet in één van onbepaalde tijd. Verhuurster zegt de huurovereenkomst op wegens dringend eigen gebruik. Het lijkt er meer op dat de huurprijsprocedures bij de huurcommissie de werkelijke aanleiding zijn voor de huuropzegging. Omwonenden klagen over dat dit kleine pand (2 kleine verdiepingen) vaak voor korte tijd (1, max. 2 weken) wordt verhuurd aan 4 tot 8 toeristen tegelijkertijd. De gebruikers veroorzaken hierbij de nodige overlast. Het vermoeden bestaat dat de eigenaar geen vergunning heeft om het pand op deze manier aan toeristen te verhuren. Sinds 2001 huurt huurster een onzelfstandige woonruimte op de derde verdieping van een pand, de eigenaar/verhuurder woont op de begane grond. Sinds maart 2007 is het contact tussen huurster en eigenaar verslechterd. Eigenaar klaagt over dat er te vaak logees zijn (o.a. vriend van huurster) en zegt in juli 2007 de huurovereenkomst zonder opgaaf van reden op. Nadat huurster schriftelijk laat weten niet akkoord te gaan met deze opzegging volgen er verschillende "zeur" brieven van eigenaar. Ook vindt er twee keer een stevige woordenwisseling tussen eigenaar en huurster plaats. Woningen op de eerste en tweede verdieping worden al

11 sinds enkele jaren verbouwd, dit veroorzaakt de nodige overlast. Mogelijk zijn financiele motieven (verkoop van de woningen) de oorzaak van het gedrag van eigenaar. Update: Vriend van huurster is 26/07/09 fysiek de kamer van huurster uitgwerkt door verhuurder en zijn vriendin. Verhuurder vindt dat hij mag bepalen hoe vaak huurster haar vriend over de vloer heeft Tijdelijke huur Huurcontract Geweldpleging - inbraak - diefstal Verhuurder heeft huurder enige malen telefonisch bedreigd, huurder liet weten dat hij van verhuurder een keer de mededeling gekregen heeft dat hij de woning zou worden uitgetrapt. Verhuurder laat al ruim een jaar na een huisvestingsvergunning voor huurder aan te vragen, Dienst Wonen werkt hier aan. Corporatie heeft groot pand op NZ Voorburgwal verhuurd aan antikraakbedrijf die vervolgens 20 kamers heeft onderverhuurd. Eén huurster wordt nu de gebruiksovereenkomst opgezegd omdat een medewerker van de corporatie daar wil wonen. Eigenaar heeft op basis van de Leegstandwet in 2004 toestemming gekregen van de Dienst Wonen om een woning tijdelijk te verhuren voor maximaal 435. Per 2005 heeft de verhuurder de woning via bemiddelaar Direct Wonen echter verhuurd voor Verhuurder eet zo van twee walletjes: wil via tijdelijk contract de omzeilen maar vangt ondertussen wel een maximale huurprijs. Huurder eist bij verhuurder de teveel betaalde huur nu terug: ,20. Mei 2009: huurder wint zaak en eis van ,20 wordt toegewezen. Citaat uit rapport van onderzoek huurcommissie: "Tijdens het nader onderzoek ter plaatse voelde de huurster zich dermate geintimideerd door de bij het onderzoek aanwezige verhuurder dat zowel door de huurster als de onderzoekers vriendelijk doch uitdrukkelijk is verzocht aan de verhuurder, de heer R.R. Kilian, om de woning te verlaten." Een zgn. tijdelijke huurovereenkomst waarbij de huurprijs kunstmatig hoog is gemaakt met te hoge servicekosten (489,75). Huursters van I en II hoog hebben sinds medio 2005 een nieuwe huiseigenaar die op III en IV hoog in hetzelfde trappenhuis gaat wonen. Eigenaar heeft huursters laten weten dat hij het pand wil splitsen en heeft geld geboden om huursters uit te kopen. Deze zijn niet akkoord gegaan met het geboden geldbedrag, onder andere vanwege de de daaraan verbonden onredelijke voorwaarden. Nadien is het gedrag van de eigenaar naar de huursters toe grondig verslechterd. Als na een verbouwing door de eigenaar de schoorstenen van de woning op de 1e en de 2e verdieping dicht zitten worden deze pas na het dreigen met juridische procedures door een advocaat weer hersteld. Eigenaar beukt te pas en te onpas s nachts op de woningdeuren van de huursters en stampt midden in de nacht op de vloer van zijn woning waardoor huurster II hoog wakker wordt. Ook scheldt hij de huursters in het voorbijgaan uit, volgt hij één van de huursters meerdere malen hinderlijk op straat, rijdt met zijn fiets tegen haar aan en slaat haar als klap op de vuurpijl in het trappenhuis op haar gezicht (huurster doet hier aangifte van). Huurster van II hoog laat weten dat minstens drie personen in de straat problemen met deze verhuurder/eigenaar

12 hebben, deze personen huren niet van deze persoon Bemiddelingsbur eau Uitvoering werkzaamheden Geweldpleging - inbraak - diefstal Multiwonen rekent 1500 bemiddelingskosten. Er is al een klacht ingediend bij de Dienst Wonen en er is vooralsnog geen actie nodig. Woning zit onder liberalisatiegrens, al kan het puntenaantal door een verdubbeling van het aantal punten voor kwaliteit sanitair/keuken tot vlak onder de liberalisatiegrens komen. De kale huurprijs is 1150; artikel 249 (toetsing huurprijs) gestart. Sinds er enkele jaren geleden een nieuwe huiseigenaar kwam die boven huurder ging wonen zijn er problemen ontstaan. Het vele achterstallig onderhoud zoals rotte kozijnen, slecht plafond, lekkages en veel geluidsoverlast is nog steeds niet verholpen. Nadat verhuurder bericht kreeg van de huurcommissie wegens aanvraag huurverlaging nam de geluidsoverlast door de huisbaas nog meer toe. Huurder wordt daarnaast uitgescholden en bedreigd. Meerdere meldingswaardige acties door verhuurder. Vooralsnog hoeft er voor huurder geen actie ondernomen te worden: - te hoge huurprijs 746,10 ipv 289,80; - hoge waarborgsom 2300; - kort na tekenen contract is het pand geveild aan Vastland beheer B.V. en deze hebben huurder vrijwel direct te kennen gegeven dat ze andere plannen hebben met het pand, zich hierbij beroepend op de zgn. tijdelijkheid van het contract. Nieuwe eigenaar stuurt kennismakingsbrief waarbij ook meteen de al 22 jaar lopende huurovereenkomst wordt opgezegd om na één maand de woning geheel leeg te ontruimen. Huurster maakt bezwaar tegen bouwplan van eigenaar. Er wordt vervolgens gesloopt en gebouwd waarbij o.a. een probleem ontstond met koolmonoxide in de woning. Later vragen bouwvakkers van de aannemer toestemming om een deur op zolder te verplaatsen terwijl daar juist het bezwaarschrift om ging. Huurder huurt een woning sinds twee maanden. Na een lang weekend komt hij thuis en bemerkt dat hij zijn woning niet meer in kan omdat de sloten vervangen zijn. Huurder belt de verhuurder, deze zegt dat hij de sloten heeft vervangen en dat de huurovereenkomst is beeindigd. Huurder krijgt van verhuurder nog één nader af te spreken dag om zijn inboedel uit de woning te halen. Indien hij dit niet op korte termijn doet dan worden, zo laat de verhuurder hem weten, de spullen op straat gegooid. Huurders bewonen (gedeeltelijk) de bovenverdiepingen van 3 panden in het centrum van Amsterdam. De woonruimte bestaat uit acht onzelfstandige wooneenheden die door een stichting worden gehuurd van de verhuurder/eigenaar, de huurders betalen maandelijks huur aan de stichting. De staat van onderhoud van het gehuurde is matig, huurders betalen weining huur en doen veel zelf. Onlangs vonden niet aangekondigde werkzaamheden plaats aan de voorgevel van de benedenliggende winkelruimte(s) en de voordeur van het gehuurde. Deze voordeur is nadien niet afgewerkt (geen deurknop, beslag brievenbus ontbreekt), huurders beklaagden zich hierover bij de verhuurder. Sindsdien krijgen zij van de eigenaar verschillende vervelende brieven (huurders zouden niet communiceren en niet meewerken aan het verhelpen van achterstallig onderhoud) en worden zij door een medewerker van de

13 eigenaar opgebeld. Vorige eigenaar heeft vier jaar geleden al een keer geprobeerd de huurovereenkomst via de kantonrechter te ontbinden. Het vermoeden bestaat dat de eigenaar grootse plannen met het pand heeft Overtreding verordeningen, regels Overtreding verordeningen, regels Ernstige / voortdurende gebreken Overige Van een woning op de derde etage met zolderverdieping wordt de zolderverdieping apart verhuurd als een zelfstandige woning. Woning is als zodanig niet bekend. Door de kale huurprijs van is de overeenkomst ondertussen "geliberaliseerd", maximale huur zou 243 bedragen. Dienst Wonen is langs geweest omdat er teveel bewoners op het adres stonden ingeschreven, waaronder een zoon van de eigenaar. Na deze controle is er nog geen vervolg geweest van DW middels een brief (en eventuele gedoogvergunning?). Na huurverlaging door uitspraak Huco en een nette verrekening van teveel betaalde huur, ontvangt huurder opeens een rekening "voor de aanvullende huur i.v.m. indexering van de huur" periode t/m Te voldoen: 580,02. (dit is na aftrek van de reeds in rekening gebrachte oorspronkelijke huurprijs 539,32). Anonieme melding over illegaal hotelgebruik door hotel op OZ Achterburgwal. Het hotel verhuurd ook kamers in het naastgelegen pand op nummer 95; dat is woonpand ipv hotel. Om dat pand te openen gebruiken de gasten dezelfde sleutelkaartsen als in het hotel zelf. Vooral in het weekend zitten de vier of vijf kamers vol. Buurman meldt dat pand naast hem op de Prinsengracht zwaar verwaarsloosd wordt. Zitten ook telkens zeer tijdelijk andere bewoners in. Eigenaar wil pand splitsen maar krijgt vooralsnog geen vergunning. Eigenaar/verhuurder heeft de voordracht van het huishouden van huurder ingetrokken. Kennelijk omdat huurder een huurverlaging heeft gekregen. Theodor's OR BV is pas recent eigenaar geworden. Vorige eigenaar heeft verhuurd voor een te hoge huurprijs 746,- Huurder heeft inmiddels huurverlaging tot 285,- gekregen. Dienst Wonen is pas laat achter de bewoning van nieuw huurder gekomen. Verhuurder misbruikt dus de huisvestingsvergunning om huurder er door de Dienst Wonen uit te zetten. Huurder heeft al verzoek om gedoogverklaring ingediend. Huurster ontvangt van een advocaat van verhuurder de sommatie haar huurovereenkomst op te zeggen. Advocaat geeft als reden wanprestatie jegens eigenaar/verhuurder; huurster zou haar woning gebruiken als Bed & Breakfast en haar woning onderverhuren. Afgelopen 10 jaar heeft verhuurder reeds meerdere malen geprobeerd met dezelfde argumentatie de huurovereenkomst op te zeggen. Ook heeft de verhuurder een keer het bureau Zoeklicht ingeschakeld. Alle pogingen om de huurster uit de woning te krijgen zijn tot nu toe mislukt. Het pand waarin de woning is gelegen is gesplitst, dochter van de eigenaar woont boven huurster en veroorzaakt bij tijd en wijle mogelijk bewust veel overlast. Verhuurder is onlangs een procedure begonnen met als doel ontbinding van de huurovereenkomst. Nav procedure huurcommissie (huur van 650 kaal naar 355) wordt huur

14 Overtreding verordeningen, regels Slechte informatievoorzie ning Bemiddelingsbur eau Uitvoering werkzaamheden opgezegd, bemiddelingsbureau heeft al nieuwe huurders klaar staan. Zowel bemiddelaar als particuliere eigenaar oefenen nu veel druk uit op huurder om te vertrekken. Huisbaas heeft zich ook (met sleutel) toegang tot woning verschaft. "Je krijgt je borg niet terug" en "Reken op jarenlange en kostbare juridische procedures" zijn een aantal van de opmerkingen die huurders te horen krijgen. Twee huurders hebben onder deze druk hun lopende huurprijstoetsing bij de huurcommissie ingetrokken. Corporatie weigert standaard verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding voor bejaarde dame die naar een wisselwoning moet vanwege een renovatie van haar door de GGGD onbewoonbaar verklaarde souterrain verdieping. Bejaarde dame zal verhuizers moeten inhuren aangezien ze geen familie of kennissen heeft die dit kunnen doen. 1125,- schade aan de vloerbedekking wordt op de verzekeraars afgeschoven, die vervolgens verklaren de schade niet te dekken omdat het grondwater is. Brief op hoge poten naar de corporatie verstuurd. Een bouwbedrijf begint, zonder enige vooraankondiging, de derde en vierde verdieping boven de woning van huurster (2 hoog) te verbouwen. Dit met het doel de woningen samen te voegen. Bij deze werkzaamheden wordt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gewerkt en veel geluidsovelast veroorzaakt (ook een zeer luid spelende radio). Bij de takelwerkzaamheden van de werklieden sneuvelt een ruitje van huurster, in haar douche komt een gipsplaat naar beneden. Huurster ervaart deze verbouwing als zeer onprettig. Verhuurder probeerde vorig jaar geleden middels een "nieuwe huurovereenkomst" verschillende huurders te dwingen een servicekostenpakket uitbreiding te accepteren met een fikste servicekostenverhoging. Het ging om een schoonmaker (verhuurder zelf) beveiligingscamera's en een beveiligingsservice. De beveiliging is echter voornamelijk ten behoeve van de kantoorruimten die zich ook in het pand bevinden. Huurders hadden daar dus ook geen behoefte aan en hebben op advies Wswonen niet getekend. Sindsdien valt de verhuurder huurders lastig met brieven en zelfs telefoontjes naar de ouders van huurders over deze kwestie. Verhuurder weigert te reageren op brieven van WS Wonen. Huurders huren sind 2006, elk jaar krijgen zij een nieuwe huurovereenkomst. Onlangs hebben huurders vernomen dat verhuurster de woningen wil verkopen en dat hun contract niet met een jaar "verlengd" wordt. Het bemiddelingsbureau stuurt wel een concept "verlenging" van huurovereenkomst voor 3 maanden met daarbij gevoegd een rekening van 208,25. Huurster is verzocht procedure bij huurcommissie in te trekken, anders zal haar leven een hel worden. Huurster laat zich niet intimideren en zal WSWonen op de hoogte houden. Huurster ondervindt grote overlast van werkzaamheden ten behoeve van splitsing van het pand waarin haar woning is gelegen. Een aantal voorbeelden: lawaaioverlast, veel goederen in het trappenhuis in comibinatie met het ontbreken van trapverlichting en deugdelijke trapleuningen, onbeschofte werklieden, de zolderberging van huurster die zonder haar toestemming werd geopend, de trappenhuisdeur die altijd openstaat (post verdwijnt). Onlangs wordt huurster gebeld

15 door een persoon die dreigt haar woning in brand te steken als zij die niet op korte termijn verlaat. Huurster heeft aangifte gedaan Ernstige / voortdurende gebreken Huurder betaalt voor een zeer kleine kamer een kale huurprijs van 500,- en 150,- servicekosten. Maximaal redelijke huurprijs is volgens een telling van het WSWonen 147,-, huurder mag zich niet inschrijven op. Bij aanvang van de huurovereenkomst betaalt hij ook nog een keer een commissie van 650,- (waarvoor hij geen kwitantie ontvangt) en een borg van 650,-. Van de borg ontvangt hij een kwitantie waar op staat dat hij slechts 350,- heeft betaald. Nu huurder de woning aan het eind van de maand oktober gaat verlaten wil hij zijn laatste maand huur met de borg verrekenen, hij is bang anders zijn borg niet terug te ontvangen. Verhuurder vindt dat niet zo'n goed idee en komt sindsdien bijna dagelijks alleen of met meerdere personen langs om duidelijk te maken dat de laatste maand dient te worden betaald. Dit gaat onder andere gepaard met aggressief gedrag en gebonk op de deur van huurder wanneer hij zijn deur naar de zin van de verhuurder niet snel genoeg open doet. Huurder voelt zich geintimideerd. Na een brief van WSWonen aan de advocaat van verhuurster heeft 1 van de 2 verhuursters de huurster opgewacht in de gang en huurster uitgescholden/nare opmerkingen gemaakt. Verhuurder laat het na om de verwarmingsketel die al enkele maanden defect is te repareren. Eigenaar gebeld, deze beloofde nu dan toch echt te gaan maken. Helaas weer niets. Nu zelf laten maken en rekening van loodgieter verrekenen met de huur. Huurster belt overstuur naar WSWonen. Iemand belde haar (namens beheerder/verhuurder) om te zeggen dat ze de huur niet betaalt en dat hij de sleutels komt halen. Toen huurster vertelde dat zij niet wegging zei deze persoon dat hij het recht in eigen handen zou nemen. Brief naar verhuurder geschreven die later opbelde om te zeggen dat hij van niets weet, pand zou juist verkocht zijn. De nieuwe eigenaar reageert vervolgens niet op brieven en heeft zich nooit voorgesteld zodat de huur niet betaald kan worden. Enige maanden later wordt eigenaar Peter Petersen geliquideerd. Na twee jaar wachten op reactie van verhuurder in discussie over een eindafrekening volgt een dagvaarding. Verhuurder voert diverse onredelijke kostenposten op. Sinds januari 2008 is de 1e verdieping leeg, de 2e verdieping is in maart leeggekomen. De verhuurder heeft geprobeerd de huurder van de 3e verdieping een andere woning aan te bieden om het hele pand leeg te maken. Sinds een week is er één van de woningen gekraakt. De laatste huurster in het pand heeft aangifte gedaan bij de Politie. Zij denkt dat de groep is binnen gekomen met behulp van de eigenaar met als doel haar weg te pesten. Huurster is nu bang. In oktober is een bouwvergunning aangevraagd.

16 Overige Bemiddelingsbur eau Uitvoering werkzaamheden Overtreding verordeningen, regels Bemiddelingsbur eau Woningbemiddelingsbureau stuurt een rekening van 1.000,- naar huurder voor gedane bemiddeling. Huurder is hierdoor verrast, hij heeft niets met bemiddelaar afgesproken. Nu huurder de rekening niet betaald dreigt de bemiddelaar dat de huurovereenkomst wordt opgezegd. Bemiddelaar heeft geen vergunning en is heeft eerder van de Dienst Wonen dwangsommen opgelegd gekregen. Verhuurder deed erg moeilijk over de terugbetaling van de borg. Pas na meerdere telefoontjes van het huurteam en brieven, met dreiging van een procedure werd het grootste deel van de borg teruggestort. Huurders zijn hiermee akkoord gegaan omdat het grootste deel terugbetaald was en ze inmiddels verhuisd waren en niets meer met de verhuurder te maken wilden hebben. Huurder betaalt al drie jaar all-in prijs, huurcontract was tijdelijk maar niet goed opgesteld dus nu voor onbepaalde tijd. Verhuuder wil nu dat de huurder weg gaat, er wordt niks aangeboden om naar toe te gaan er wordt alleen steeds gevraagd wanneer de huurder weg gaat. Er is nu een all-in procedure gestart; dat kan mogelijk irritaties (bij verhuurder) veroorzaken. Tevens heeft huurteam brief verstuurd met het verzoek tot het geven van een bankrekening nummer waar de huur op overgemaakt kan worden. Nu wordt het elke maand aan de deur opgehaald door de verhuurder, in het begin werd er stuctureel een kwitantie overlegd nu gebeurt dat sporadisch. Tot dan wordt het in depot gezet. Huurder huurt voor 600,- een woning via een bemiddelingsbureau. Het bemiddelingsbureau, dat geen vergunning heeft, rekent voor zijn diensten 600,-. De Huurcommissie heeft de huur vastgesteld op 196,50 en de servicekosten op 82,50. Huurder van een onzelfstandige woonruimte in een kamerverhuurbedrijf ondervindt sinds de gewonnen Huurcommissie procedure erg veel overlast. Op de verdieping van de huurder is de aanwezige (gemeenschappelijke) douche en keuken uitgesloopt. Op de verdieping erboven is nog wel een douche en keuken aanwezig. Lijkt op pesterij van verhuurder. Pand heeft nieuwe eigenaar en verhuurder. Verhuurder heeft van alle woningen nieuwe puntentellingen (ruim boven de liberalisatiegrens gemiddeld 165 pnt) gemaakt om deze mee te sturen met de aanvraag splitsingsvergunning. Huurders zijn bang dat na leegkomst van woningen deze geliberaliseerd verhuurd gaan worden. Huurteam heeft in het pand 6 puntentellingen gemaakt, allen lager dan de telling die door verhuurder zijn gemaakt; in ieder geval zijn 4 woningen niet geliberaliseerd. Eigenaar dacht slim te zijn door aan stadsdeel verkeerde info te verstrekken. Huurders sturen zelf puntentellingen naar stadsdeel met uitnodiging om onderzoek te doen in de woning. Bemiddelingsbureau heeft bemiddelt bij de verhuur van een woning, de gevraagde huurprijs lag daarbij ruim boven de maximaal redelijke huurprijs. Ook controleert de bemiddelaar niet of huurder in aanmerking komt voor huisvestingsvergunning, terwijl zij dit volgens de Verordening op de Woning en Kamerbemiddelingsbureaus wel verplicht is. Huurster stelt nu bemiddelingsbureau aansprakelijk voor het feit dat ze jaren lang een te hoge huurprijs heeft betaald. Al eerder heeft een huurster een soortgelijke zaak gewonnen waarbij geprocedeerd werd tot en met de Hoge Raad. Huurder heeft in het voor- en najaar last van natte vloeren als gevolg van

17 Ernstige / voortdurende gebreken Ernstige / voortdurende gebreken optrekkend vocht. Huurder woont in souterrain. Verhuurder heeft al heel vaak toegezegd de klachten te gaan verhelpen, hij doet echter niets. Huurder heeft inmiddels schade aan vloerkleed, electrische apparatuur, verhuurder geeft geen thuis. Verhuurder vraagt tevens ook wel erg hoge servicekosten. Huurster komt 29 november '08 thuis en vindt een briefje (in het Engels) op de voordeur van het pand en in het trappenhuis dat vermeldt dat "the rooms" worden gerenoveerd en dat huurders vanaf 1 december niet meer in het pand kunnen. Huurster is waarschijnlijk de laatste bewoner in het trappenhuis van zes woningen. Zondagavond 30/11 om uur bonken er verschillende mannen hard op de deur van huurster met de luid geroepen mededeling "nu de deur te openen" omdat er een electriciteitsprobleem zou zijn. Huurster, gepokt en gemazeld (door vorige verhuurder is zij al eerder bedreigd) door verschillende incidenten die zij sinds haar huurperiode van 1,5 jaar reeds heeft meegemaakt, vertrouwt het niet en belt de politie. De personen in kwestie leggen de politie uit dat ze de nieuwe huurders/verhuurder van het pand zijn en dat ze alleen maar "even kennis wilden maken met huurster". De politie heeft hen uitgelegd dat de wijze en het tijdstip van kennismaken zeer ongebruikelijk en ongepast is. Enkele telefoontjes met onder andere de eigenaar van het pand en met (naar nu blijkt) inmiddels de oude verhuurder leren dat het hele pand inclusief winkel van verhuurder is verwisseld. Huurster was hiervan niet op de hoogte. Huurster heeft kamer/woning de Heisteeg in het centrum voor een maand gehuurd. Het betreft hier een soort van hostel/hotel/guesthouse. Ze kon er ook voor langere tijd iets huren. Na binnenkijken had ze een geschikte woning gezien en geaccepteerd dat ze deze ging bewonen. Er moest nog wel iets gebeuren aan de woning. Geen huurcontract en verder ook niets schriftelijk. Toen ze de woning wilde betrekken was deze nog steeds niet goed opgeleverd en daarom is ze er nooit ingetrokken. Ze heeft enkele honderden euro's uitgegeven voor de maand en wil nu het geld nu terug. Aangezien ze de woning heeft geaccepteerd heeft ze weinig kans. Bemiddelingsbureau Direct Wonen biedt woning aan met kale huurprijs van 450 maar servicekosten van 780! Sinds Dienst Wonen actiever is in handhaving op de Verordening op Woning en Kamerbemiddelingsbureaus gebruiken (misbruiken) bemiddelaars nu een gat in de verordening. In de verordening staat dat er niet bemiddeld mag worden voor huurprijzen meer dan 100% van de puntentelling, over servicekosten staat echter niets vermeld in de verordening. Deze woning is maximaal 336,-. Gevraagde huurprijs is meer dan het dubbele van de maximale toegestane huurprijs, namelijk 920,- terwijl maximale huurprijs bedraagt. Bemiddelaar Multi Wonen. Er is bemiddeld door Direct Wonen terwijl de gevraagde huurprijs veel te hoog is ten opzichte van de maximale toegestane huurprijs. Maximale huurprijs gevraagd Ook erg hoge servicekosten van 275,- (zonder g/w/e).

18 Ernstige / voortdurende gebreken Gevraagde huurprijs veel te hoog. Maximale huurprijs is 594 (uitspraak huurcommissie) en gevraagde huur is Bemiddelaar Living Today. Gevraagde huurprijs ruim twee maal de maximale huurprijs, namelijk 1175 tegen 520. Bemiddelaar Holland Verlof Service. Uitspraak huurcommissie Gevraagde huurprijs is dubbele van maximaal redelijk op punten; 509 is maximale huurprijs terwijl bemiddelaar Rots Vast tegen 1000 heeft aangeboden. Huurcommissie heeft huur verlaagd tot 481,76. Huurovereenkomst via bemiddeling door Allround Housing. Huurprijs bijna 300 te hoog, namelijk 635,- terwijl maximale huurprijs 350,- bedraagt. Ook erg hoge servicekosten van totaal 265. WSWonen stuurt aansprakelijkheidsstelling naar bemiddelingsbureau Allround Housing. Met het oog op het verliezen van de huurcommissie zaak probeert verhuurder in een kort geding een ontruimingsvonnis af te dwingen met als argument dat mevrouw zich niet gedraagt als goed huurster, nl. dat zij haar beroep (sm/prostitutie) thuis uitoefent. Deze zaak heeft de verhuurder verloren. Overigens, n.a.v. van de voor de huurster voordelige uitspraak (all-in) door de huurcommissie is verhuurder daar weer tegen in beroep gegaan. Eigenaar heeft de eerste en tweede verdieping samengevoegd zonder vergunning. Hij is nu bezig om van de zolderskamers een appartement te maken. Volgens de BWT er is geen vergunning aangevraagd. WSWonen Jordaan gaat klacht indienen bij stadsdeel. Maand later vordert verhuurder beeindiging van huurovereenkomt op grond van het geen verblijf hebben in het gehuurde en de woning onder te verhuren. Verhuurder probeert van alles om huurder uit zijn woning te krijgen. Mevrouw huurt al 20 jaar de eerste etage. Paar jaar geleden is pand gesplitst, echter nog wel veel serieuze gebreken. Op begane grond zijn studentenkamers gerealiseerd met veel geluidsoverlast tot gevolg. Die woning wordt aan één hoofdhuurder verhuurd die vervolgens aan andere studenten onderverhuurd. Woning op begane grond heeft HR ketel die niet goed is aangesloten waardoor mevrouw op één hoog zeer veel lawaai hoort als kachel aanslaat. Verhuurder vertelt huurster dat ze geen huurtoeslag mag aanvragen, want: 'ze betaalt teveel huur en anders krijgt hij problemen met de huurcommissie'. Een

19 Overtreding verordeningen, regels De Baarsjes Overtreding verordeningen, regels De Baarsjes De Baarsjes De Baarsjes klusjesman van verhuurder laat huurster weten dat ze maar beter geen huurverlagingsprocedure kan starten omdat ze dan "oorlog" met de verhuurder krijgt. Betaalde huurprijs is 397,04, volgens telling van het Wijksteunpunt Wonen is de maximaal redelijke huurprijs 209,04. Verhuurder heeft een woonvergunning aangevraagd voor huurster, en een huurprijs opgegeven van 309,- euro aan de Dienst Wonen. De huur die gevraagd wordt aan de huurster is echter 621,20. Verhuurder vraagt aan kale huur. Woning telt 101 punten, dus maximaal zou 444,31 zijn. Huurder wil geen procedure starten bij huurcommissie ivm goede verstandhouding met verhuurder. Huurster, werkend in Utrecht, sluit met tussenpersoon verhuurder een huurovereenkomst in augustus Al voor het tekenen van de overeenkomst is het duidelijk dat huurster vermoedelijk niet in aanmerking komt voor de voor de woning benodigde huisvestingsvergunning. Dit is volgens de tussenpersoon geen enkel probleem, de verhuurder zal namelijk enkele aanpassingen in de woning doen waardoor er voor de woning volgens de puntentelling geen huisvestingsvergunning meer nodig is. Huurster steekt vervolgens in goed vertrouwen 1.500,- in het opknappen van de woning. Na verloop van tijd worden de aanpassingen aan de woning gedaan. Na inspectie (=puntentelling)van de Dienst Wonen is deze van mening dat de woning, gezien de puntentelling, nog steeds tot de vergunningsplichtige voorraad behoort. Verhuurder is waarschijnlijk door de Dienst Wonen te kennen gegeven dat als zij niet snel iets aan deze situatie doen zij een boete opgelegd krijgen. Verhuurder laat huurster vervolgens weten dat zij uit de woning moet. Huurster is het daar niet mee eens en eist middels een advocaat een andere, niet vergunningsplichtige, woning en een vergoeding voor de kosten gemaakt voor het opknappen van de woning. Nieuwe eigenaar wil samenvoegen. Volgens BWT is zijn woning goed, voldoet aan splitsingseisen (huurder heeft zelf hele woning verbouwd en onderhouden). Huurder heeft het gevoel dat eigenaar hem weg wil pesten, eigenaar heeft bijv. geprobeerd om NUON op zijn eigen naam te zetten. Verder is aannemer dezelfde als eigenaar, beheerder is Stedelijk Wonen. In brief heeft eigenaar gezegd dat hij aanbiedingen heeft gedaan voor andere woning, is niet het geval. Afgesproken dat huurder dossier aanlegt, alles bijhoudt, en weer contact opneemt bij nieuwe ontwikkelingen. Huurder heeft het OGA traject doorlopen en nog geen nieuw huis gevonden. Op woning ligt een aanschrijving van gemeente, eigenaar wil huurder uitzetten. Dit laat hij weten via een advocaat die een brief op agressieve toon aan de huurder heeft geschreven. Na jarenlange twist ivm voorgenomen splitsing van pand (eigenaar wilde zolder afnemen, achterstallig onderhoud etc.) heeft de eigenaar een dagvaarding

20 De Baarsjes Uitvoering werkzaamheden De Baarsjes De Baarsjes (sloop) zolderkamers De Baarsjes Huurcontract De Baarsjes Overtreding verordeningen, uitgebracht wegens huurschuld. Nadat deurwaarder de dagvaarding bij huurder had langsgebracht heeft de eigenaar deze meteen uit het trappenhuis meegenomen. Huurder was dus niet op de hoogte van de zaak zodat er een verstekvonnis werd uitgesproken. Enige tijd later kwam deurwaarder om de woning te ontruimen en alle inboedel weg te halen. Nu hiertegen twee rechtzaken; een verzetdagvaarding en een executiegeding. Huurder krijgt zijn woning terug maar deze is ondertussen geheel kaal gesloopt, er zit niets meer in. Problemen met renovatie: zoveel stof dat brandalarm afgaat, 3 weken voor niets steiger met doek voor het raam, nu voordeur dichtgeplakt, moet via bovenetage ander huis in en uit. Verder schriftelijk voorstel anders dan mondeling afgesproken, brieven die verhuurder zegt te versturen komen niet aan. Ineens 5 mannen die aanbellen en woning willen inspecteren. In zijn zolder werken ze, onvoorzichtig met zijn spullen. Bereid wisselwoning te accepteren, schriftelijk voorstel doorgenomen, hij gaat aanpassen zodat het voor hem acceptabel is. Huurder sluit een huurovereenkomst af met een kale huurprijs van 440,- en 10,- (staat zo vermeldt in de huurovereenkomst). Op de huurovereenkomst staat niet het adres van het gehuurde vermeldt. De huur wordt maandelijks cash aan de deur opgehaald. Huurders betalen dan 900,- en ontvangen daarvoor geen kwitantie. Bij de laatste huurbetaling van 900,- wordt er door verhuurder een kwitantie van 450,- uitgeschreven. Nadat huurders bij de Huurcommissie een procedure gestart hebben om de huurprijs te verlagen krijgen huurders verschillende telefoontjes van de verhuurder waarin op dwingende toon wordt gesteld dat de procedures bij de Huurcommissie dienen te worden ingetrokken. Ook is de verhuurder (soms met begeleiding van twee personen) al meerdere malen aan de voordeur van huurders geweest ("heb je de procedure al ingetrokken"). Huurders voelen zich hierdoor geintimideerd. Verhuurder Keij en Stefels heeft zonder overleg de zolderkamer van de huurder van eerste etage samengevoegd met 3-hoog. Huurders van andere zolderkamers (1 en 2 hoog) zijn uitgekocht, hij niet. Heeft bij tekenen contract sleutel gekregen van zolderkamer. Zijn zolderkamer is nu zonder zijn toestemming samengevoegd en verbouwd, zijn spullen weggegooid. Keij en Stefels hebben hem nu 2500 euro geboden, weten dus dat hij recht had op de zolder. Splitsvergunning zojuist verleend. Verhuurder stelt zich zeer onwelwillend op: weigert huurder het nog te ondertekenen huurcontract ter bestudering mee te geven. Bij navraag stelt verhuurder dat huurder zich bij herhaling niet aan gemaakte afspraken houdt, haar onheus heeft bejegend en tegen haar heeft geschreeuwd. Bemiddelingspoging van WSW, samen met huurder ten kantore van verhuurder het contract te komen bestuderen werd, na overleg, door de directie niet geaccepteerd. Na overleg met advocaat huurder mede gedeeld dat zij er goed aan doet om zich te schikken naar de grillen van Rappange, omdat zij een reeel risico heeft te worden gedagvaard voor ontruiming. Huurder gaat zich hier op beraden. Verhuurder is door Dienst Wonen dwangsom opgelegd wegens overtreding huisvestingsverordening. Er is sprake van kamerverhuur, hetgeen niet wordt geaccepteerd. Huurders hebben bericht ontvangen dat zij geen vergunning kunnen krijgen. Verhuurder probeert nu op alle mogelijke manieren huurders te bewegen het pand te verlaten.

Let op! Als onderhuurder van een kamer in een zelfstandige woonruimte de hospita heb je de eerste 9 maanden geen huurbescherming

Let op! Als onderhuurder van een kamer in een zelfstandige woonruimte de hospita heb je de eerste 9 maanden geen huurbescherming HUURTEAM INFORMATIE Wat doet u zelf? Wat doet het Huurteam? Het huurcontract en huurbescherming Hoe om te gaan met de verhuurder? Toelichting procedures Wat te doen na de procedure? DIT DOCUMENT BEVAT

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW) Woonruimte Edisonstraat 106 2561 BH 'S-GRAVENHAGE Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna te noemen: huurders

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

2009 tot 01-01-2010. Overzicht melding per stadsdeel

2009 tot 01-01-2010. Overzicht melding per stadsdeel Terug Overzichten MOV registratie van 01-01- 2009 tot 01-01-2010 Overzicht melding per stadsdeel Bos en Lommer 2009-01-13 2009014 Bos en Lommer 2009-01-21 2009033 Bos en Lommer 2009-01-28 2009042 Bos en

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Vraag en antwoord. Huurovereenkomst. Geliberaliseerde huurovereenkomsten. Huurbescherming

Huurovereenkomst. Vraag en antwoord. Huurovereenkomst. Geliberaliseerde huurovereenkomsten. Huurbescherming pagina 1 van 12 Huurovereenkomst Vraag en antwoord Huurovereenkomst 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wat staat er in een standaard huurovereenkomst? Welke regels zijn verder van toepassing? Wat gebeurt er als de afgesproken

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Jasmijnstraat 109 2563 RT

Nadere informatie

Kern van de uitspraak De huurprijs van 486,68 per maand wordt vanaf 1 mei 2015 tijdelijk verlaagd tot 292,01 per maand.

Kern van de uitspraak De huurprijs van 486,68 per maand wordt vanaf 1 mei 2015 tijdelijk verlaagd tot 292,01 per maand. 2016 Huurcommissie DIT IS EEN VOORBEELDBRIEF Namen, bedragen, punten en data genoemd in deze brief zijn fictief. De verstrekte informatie in deze brief is van algemene aard en is niet noodzakelijk alomvattend,

Nadere informatie

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat December 2012 Inleiding In de loop van dit jaar heeft de SP Amsterdam Oost met bewoners

Nadere informatie

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen?

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen? Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs, het onderhoud, servicekosten of kosten van nutsvoorzieningen van de woning? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Pieter de Raadtstraat 9 B 02 3033 VA ROTTERDAM

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

JURYRAPPORT HUISJESMELKER VAN HET JAAR -VERKIEZING

JURYRAPPORT HUISJESMELKER VAN HET JAAR -VERKIEZING JURYRAPPORT HUISJESMELKER VAN HET JAAR -VERKIEZING 2015 INLEIDING Voor de negende keer op rij roept ROOD, jong in de SP, een huisbaas uit tot Huisjesmelker van het Jaar. De winnaar van de vorige verkiezing

Nadere informatie

Huurverhoging: verzoek om uitspraak

Huurverhoging: verzoek om uitspraak Huurverhoging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de huurverhoging? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, art. 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Eendrachtpark 29 1402 RK BUSSUM

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Akerstraat 140 6445

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Dr. Struyckenstraat 196 KM 4 4812 BL

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Gloriantdreef 4 A 2C KM 5 3562 KX UTRECHT

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Huurverlaging: verzoek om uitspraak

Huurverlaging: verzoek om uitspraak Huurverlaging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de hoogte van de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015)

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) A.175188.01/3402342/2 MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) Toelichting ten behoeve van een verhuurder Iemand

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 8 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Rooseveltlaan 826 KM 3 3526 BL UTRECHT Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna te

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken 1. Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 9 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Plutolaan 81 6043 VN ROERMOND

Nadere informatie

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221??

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221?? Huurcontract Ondergetekenden Naam verhuurder: John... Adres: Hoorneslaan 999, 2221?? Katwijk zh Telefoon: 06-........ Naam huurder: VVV Naam, Adres 999, 9999 XX Woonplaats, geboren.. -.. 19.. komen het

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen

Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen Algemeen V Waarom hebben jullie het niet meer over huurverhoging maar over huuraanpassing? A Leystromen vindt betaalbaarheid erg belangrijk. Wij stellen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Verhuurder als enige niet gehoord Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Verhuurder als enige niet gehoord Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verhuurder als enige niet gehoord Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 20 april 2011 RA110435 Samenvatting Een B.V. verhuurt een sociale huurwoning aan een

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Oosterhamrikkade 28 D 1 ET 9714 BC GRONINGEN

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

(niet aanwezig op zitting)

(niet aanwezig op zitting) Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen definitief 25-09-2009 1 Inleiding De Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor eigenaren om bepaalde leegstaande woningen tijdelijk te

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Boterdiep 55 A KM 2ET VR 9712 LK GRONINGEN

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN juni 2014

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN juni 2014 uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Jozef Israelsplein 5 9718 EN GRONINGEN Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) en Voorschot

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

MODULE 4 Huurcontracten, voorwaarden en huurbescherming

MODULE 4 Huurcontracten, voorwaarden en huurbescherming MODULE 4 Huurcontracten, voorwaarden en huurbescherming Aankoopprijs Rendementsoptimalisatie BAR en NAR Eigen versus vreemd vermogen Huur Zelfstandige en onzelfstandige woning Puntenverbetering Verschillende

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE WIJKSTEUNPUNTEN WONEN

JAARRAPPORTAGE WIJKSTEUNPUNTEN WONEN JAARRAPPORTAGE WIJKSTEUNPUNTEN WONEN Tabel 1. Alle contacten per WSWonen totaal aangek. BC's lopende indiv. unieke woning gerichte huur- waarmee particip. WSWonen: contacten woningen opnamen benaderingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Ruyschstraat 391 TE AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST Ruyschstraat 391 TE AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST Ruyschstraat 391 TE AMSTERDAM DE ONDERGETEKENDEN: 1. TIONG BO THE, geboren te Amersfoort (Nederland) op 15 Augustus 1979 en wonende te (1091 MS) Amsterdam aan de Ruyschstraat 391, per

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Verhuurder gemangeld Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Verhuurder gemangeld Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verhuurder gemangeld Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 20 april 2011 RA110434 Samenvatting Al 50 jaar verhuurt een vrouw een sociale huurwoning. Via een

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Gloriantstraat 14

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over uw huur

Alles wat u wilt weten over uw huur Alles wat u wilt weten over uw huur Alles wat u wilt weten over uw huur Inleiding U huurt een woning van Domesta. Dat brengt rechten en plichten met zich mee. U kunt genieten van een comfortabel dak boven

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning Hoofdstuk 4: wonen Paragraaf 1: op kamers Huurovereenkomst: de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn hierin vastgelegd. Deze overeenkomst kan mondeling, maar is meestal schriftelijk.

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012 Rapportnummer: 2012/001 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: Hij door de ontvangstbevestiging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia

HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia contactadres: De Parken 9, 6652 GB Druten (f.diekstra@planet.nl) reknr. 67.21.58.817 t.n.v. F. Diekstra te Druten De verhuurder (Dhr.

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet Cursus huurrecht Indeling in modules Systematiek van de wet Gelaagde structuur van de wetboeken; Algemene bepalingen huurrecht (artikel 7:201 BW artikel 7:231 BW); o Huur van roerende zaken; o Huur van

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken 1. toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) art. 4 lid 2 sub a en art. 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) 2. huurverlaging (art.

Nadere informatie