Titel: BPR 30 Retourpartijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel: BPR 30 Retourpartijen"

Transcriptie

1 Titel: BPR 30 Retourpartijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI TO Import/Export Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.: Vervallen verklaard door: d.d. BPR 30 Retourpartijen Pagina 1 van 10

2 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze procedure beschrijft hoe de NVWA de controle moet uitvoeren van een retourpartij, die wordt aangeboden bij een BIP of in een bedrijf om opnieuw de EU-waardige status te verkrijgen. 2. WETTELIJKE BASIS Gezondheid- en welzijnswet voor dieren, Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten, art Richtlijn 97/78/EG Artikel 15. Memorandum Rusland van september DEFINITIES EN AFKORTINGEN Retourpartij: een partij dierlijke producten met oorsprong een lidstaat, herkomst een derde land en bestemming EU, welke voldoet aan de eisen gesteld in artikel 15 van de richtlijn 97/78 EG. Officiële dierenarts: dierenarts verbonden aan de NVWA, werkzaam in een BIP Toezichthoudend dierenarts: dierenarts verbonden aan de NVWA 4. WERKWIJZE Hier wordt beschreven aan welke voorwaarden een retourpartij moet voldoen. 4.1 Partij retour via Nederlandse BIP Documentencontrole De officiële dierenarts stelt vast dat de producten vergezeld gaan van: Het originele exportcertificaat of een, door de bevoegde autoriteit in het land van herkomst (GWWD), gewaarmerkte kopie hiervan. Volgens Richtlijn 97/78/EG kan een door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong gewaarmerkte kopie van het gezondheidscertificaat aangeboden worden. De reden van weigering De garantie, afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land waar de partij is geweigerd, dat aan de voorwaarden van opslag en vervoer van de producten is voldaan en dat de betrokken producten geen bewerking hebben ondergaan. Zie bijlage 2 voor een modelverklaring. In het geval van verzegelde containers dient de officiële dierenarts zich ervan te overtuigen dat de inhoud niet bewerkt of uitgeladen werd. Dit kan door een attest van de vervoerder die de partij heeft weggevoerd naar het derde land en, indien het zegelnummer is ingevuld op het exportcertificaat of bill of lading, door controle van het zegel. Controle van het zegelnummer op het uitgaande en binnenkomende certificaat. Partijen die terugkomen uit de Russische Federatie kunnen vergezeld gaan van een verklaring zoals opgenomen in bijlage 3 (annex van het memorandum Rusland) BPR 30 Retourpartijen Pagina 2 van 10

3 Een volledig ingevuld formulier T5 met bestemming bedrijf van certificering. Indien de partij afkomstig is uit een lidstaat gaat de partij vergezeld van een originele schriftelijke verklaring van de certificerende instantie waarin wordt ingestemd met terugname van de partij. Alleen voor lidstaten die geen overnameverklaringen aan het bedrijfsleven verstrekken, kan via TO Import/Export contact opgenomen worden met de bevoegde autoriteiten. Voor partijen afkomstig uit Nederland hoeft deze overnameverklaring niet aangeboden te worden. Bestemming van de partij moet wel het bedrijf zijn, van waar uit gecertificeerd is. Op de Nederlandse BIP overtuigt de douane (onbezoldigd NVWA-ambtenaar) of de NVWA zich ervan dat: het een retourpartij betreft het bedrijf van bestemming het bedrijf van certificering is De douane (onbezoldigd NVWA ambtenaar) of de NVWA waarschuwt de officiële dierenarts en legt dit schriftelijk vast met vermelding van het feit dat het een retourpartij betreft, voorzien van datum, tijdstip, handtekening en naamstempel Overeenstemmingscontrole De officiële dierenarts stelt de overeenstemming vast tussen het certificaat en de partij Materiële controle De officiële dierenarts in de BIP verricht een materiële controle als deze vermoedt dat de veterinaire wetgeving niet is nageleefd of bij twijfel over: a) de overeenstemming of de werkelijke bestemming van een product b) de overeenstemming van een product met de garanties waarin de wetgeving voor dit soort producten voorziet c) de naleving van de door de communautaire wetgeving voorgeschreven garanties voor dier- of volksgezondheid Vervoer Wanneer de partij DO(M) goedgekeurd is mag de partij onder T5 worden vervoerd naar het bedrijf van certificering in lekvrije vervoermiddelen die door de bevoegde autoriteit zijn geïdentificeerd. Deze zijn zo verzegeld dat het zegel wordt verbroken bij opening daarvan TRACES De officiële dierenarts die het vervoer toestaat, stelt de bevoegde autoriteit op de plaats van bestemming daarvan in kennis d.m.v. een TRACES-bericht, dat nog dezelfde dag wordt verzonden. De partij gaat vergezeld van een formulier T5. In de overnameverklaring vanuit een lidstaat kunnen aanvullende bijzondere vervoers-/ informatievoorwaarden gesteld worden, waaraan voldaan moet worden. BPR 30 Retourpartijen Pagina 3 van 10

4 4.2 Partij retour via BIP lidstaat naar Nederlands bedrijf De bevoegde autoriteit in de betreffende lidstaat of het bedrijf van certificering neemt contact op met de NVWA, Afdeling Certificering op Afstand met het verzoek om instemming met de terugname van de partij. Hierbij dient de voorgeschreven documentatie zoals onder vermeld te worden overlegd. NVWA COA legt het verzoek, met advies, voor aan de Hoofdinspecteur Veterinair & Import. Wanneer het een retourpartij conform artikel 15 van Richtlijn 97/78/EG betreft, geeft de Hoofdinspecteur Veterinair & Import indien akkoord een terugnameverklaring voor de partij af. De bestemming van de partij moet het certificerende bedrijf van oorsprong in Nederland zijn. Indien geen terugnameverklaring wordt afgegeven wordt het verzoek, o.v.v. de reden, geweigerd. De terugnameverklaring bevat de volgende gegevens: Nummer van het certificaat dat afgegeven is door de bevoegde autoriteit in Nederland Omschrijving van de partij (soort en hoeveelheid), evt. lotnummers of andere relevante informatie ter identificatie van de partij Gegevens over het vervoermiddel Naam en adres certificerend bedrijf van oorsprong (=bestemmingsadres) in Nederland. Indien van toepassing speciale eisen omtrent de documenten- of overeenstemmingscontrole. NVWA CoA informeert de bevoegde autoriteit in de betreffende lidstaat of het bedrijf van certificering over het besluit van de Hoofdinspecteur Veterinair & Import. Wanneer de partij aankomt bij het certificerend bedrijf van oorsprong controleert de verantwoordelijke toezichthouder of de partij nog voldoet aan de eisen voor het vrije verkeer in de EU en beslist over de verdere bestemming van de partij. Een materiele controle wordt uitgevoerd. Het T5- formulier wordt retour gestuurd en er wordt een Traces-melding verstuurd door de verantwoordelijke toezichthouder. Voor de lijsten met NAW-gegevens van de BIP s in de lidstaten zie webdossiers Import op internet NVWA. 5. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN De officiële dierenarts / toezichthoudend dierenarts is bevoegd om de voorgeschreven veterinaire controles uit te voeren op retourpartijen en is hiervoor verantwoordelijk Het hoofd van de afdeling TUI of een teamleider is bevoegd om contact op te nemen met de bevoegde autoriteit in de lidstaat van bestemming. De Hoofdinspecteur Veterinair & Import is bevoegd contact op te nemen met de autoriteiten in Lidstaten en derde landen. De Hoofdinspecteur Veterinair & Import is verantwoordelijk voor de contacten met de BIP, de belanghebbende en eventueel de autoriteiten van het land welke de partij weigert. BPR 30 Retourpartijen Pagina 4 van 10

5 BIJLAGE I België Ministerie Van Middenstand En Landbouw Tel: Fax: Ministerie Van Volksgezondheid Tel: Fax: Denemarken Danish Veterinary And Food Administration Tel: Fax: Duitsland Veterinärwesen Im Bundesministerium Für Ernährung, Landwirtschaft Und Forsten Tel: Fax: Veterinärwesen Im Bundesministerium Für Gesundheit Tel: Fax: Finland Ministry Of Agriculture And Forestry Veterinary And Food Department Tel: Fax: Frankrijk Ministère De L agriculture Et De La Pêche Direction Générale De L alimentation Tel: Fax: Griekenland Ministry Of Agriculture Veterinary Service Tel: Fax: Ierland Department Of Agriculture, Food And Forestry Veterinary Service Tel: Fax: Italië Ministero Della Sanità Dipartimento Degli Alimenti E Nutrizione E Della Sanità Publica Veterinaria Tel: /6 Fax: Noorwegen Norwegian Food Safety Authority Tel : Fax : BPR 30 Retourpartijen Pagina 5 van 10

6 Luxemburg Administration Des Services Vétérinaires Tel: Fax: Oostenrijk Bundesministerium Fúr Gesundheit Und Konsumentebschutz Veterinärverwaltung Tel: /4825 Fax: Portugal Ministério Da Agricultura, Do Desenvolvimento Rural E Das Pesca Direcçáo Geral De Veterinária Tel: Fax: Spanje Ministerio De Agricultura, Pesca Y Alimentacion Direccion General De La Producción Agraria Sanidad Animal Tel: Fax: Verenigd Koninkrijk Ministry Of Agriculture, Fisheries And Food Veterinary Service Tel: Fax: Zweden Department For Animal Production And Health Swedish Board Of Agriculture Veterinary Service Tel: Fax: Livsmedels Verket Administration National Des Denrées Alimentaires Tel: Fax: BPR 30 Retourpartijen Pagina 6 van 10

7 BIJLAGE 2 MODEL NON MANIPULATION DECLARATION I the undersigned, authorised functionary, guarantee that the products referred to in this declaration have been stored under our supervision from the date of arrival to the date of departure. Arrival date: Departure date: Invoice No..... Container no. arrival.... Container no. departure... Seal no. arrival.... Seal no. departure... Customs documents: Country of origin: Product:.... No. colli Weight: No. Original Health certificate.....kgs.... The above mentioned products have been stored under our supervision under the required conditions for the type of product. The products have never left the storage during the stay in our country. The products were not changed or manipulated. Done at:... on Signature of the authorised functionary... Name in capital letters... Stamp authorised authority Function Organisation and Country BPR 30 Retourpartijen Pagina 7 van 10

8 Bijlage 3 Verklaring afgegeven door de Russische veterinaire autoriteiten BPR 30 Retourpartijen Pagina 8 van 10

9 BPR 30 Retourpartijen Pagina 9 van 10

10 BPR 30 Retourpartijen Pagina 10 van 10

Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten

Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Opgesteld door: TO Import / Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TU Import Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam &

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Door: mr. R.H. van Veen 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Probleemstelling... 2 Hoofdstuk 2 Introductie

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG L 81/24 Publicatieblad van de Europese Unie 27.3.2009 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG KADERBESLUIT 2009/299/JBZ VAN DE RAAD van 26 februari

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangende om het vereiste van diplomatieke of consulaire legalisatie

Nadere informatie

Informatie met betrekking tot de verplichting tot uitrusting met Inland AIS-apparaten, Inland ECDIS-apparaten

Informatie met betrekking tot de verplichting tot uitrusting met Inland AIS-apparaten, Inland ECDIS-apparaten Informatie met betrekking tot de verplichting tot uitrusting met Inland AIS-apparaten, Inland ECDIS-apparaten of daarmee vergelijkbare visualiseringssystemen Inleiding De CCR heeft een verplichting tot

Nadere informatie

Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen

Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen Lidstaten van de Europese Unie België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,

Nadere informatie

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)*

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* * Aangenomen door de gezamenlijk door de CCR, de Donaucommissie en de ECE/VN georganiseerde Diplomatieke

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Referentie

Nadere informatie

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Artikel 1 1. Dit verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan die waar de erkenning en tenuitvoerlegging

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK NBN/RVB.CA/RM2012-10-02 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK 1. TOEPASSINGSGEBIED 2. BENOR-MERK 3. DOELSTELLING 4. BASISPRINCIPES VAN HET BENOR-MERK 5. VERLENING VAN

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All Exeptional

Algemene Voorwaarden All Exeptional Algemene Voorwaarden All Exeptional Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van de BVBA All Exeptional uit, en is onlosmakelijk verbonden aan eender welke overeenkomst die door de BVBA

Nadere informatie

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn,

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn, Zo doende 2013 Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, chnologie, muis, toezicht, wet, orging, gedrag, toezicht,

Nadere informatie

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep. industriële trucks. Een leidraad voor identificatie van nietconforme

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep. industriële trucks. Een leidraad voor identificatie van nietconforme FEM-IT-T/N863 FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep Industriële trucks FEM Een leidraad voor identificatie van nietconforme industriële trucks 05.2012 (NL) - markering van machines, documenten,

Nadere informatie