Supply chain champions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Supply chain champions"

Transcriptie

1 infomagazine Juni 2007, Jaargang 7, Nummer 18 Supply chain champions Op welke manier managen succesvolle retailers hun supply chain. Een nieuwe studie van McKinsey geeft inzicht in Europese retailers met een excellente supply chain. Wat zijn de sleutelfactoren voor succes? Supply Chain Management 1 Supply chain champions 2 Waarde creëren door slim reservedelenbeheer 4 Het selecteren van de juiste uitbestedingspartner 7 Nieuwe dimensie supply chain voor Europa Algemeen 5 Zien, voelen en veranderen 6 Nieuwe projecten Involvation Achterpagina De slag om de schizofrene consument Grote schoonmaak De innovatieve kracht van klachtenmanagement Management van supply chain risico s Volle schappen met minimale voorraad, lage transportkosten, weinig mensen in het warehouse, in de winkel en in het management. Dit is geen visie op de toekomst, maar het resultaat van een effectieve supply chain. Sommige retailers gebruiken deze aanpak vandaag al: betere schapbeschikbaarheid tegen lagere kosten dan de concurrentie. Hoe doen zij dat? Deze studie keek achter de schermen. In het totaal namen 33 retailers verspreid over verschillende Europese landen deel aan het onderzoek. De betrokken retailers nemen een kwart van de totale Europese retailomzet voor hun rekening. De onderzoekers claimen een representatieve uitkomst als gevolg daarvan. Van de onderzochte bedrijven hadden 6 organisaties een uitstekende service tegen duidelijk lagere kosten. Deze zes organisaties werden de supply chain champions genoemd. De andere noemden zij volgers. Diverse onderwerpen hebben prioriteit in de organisaties van champions en volgers. De champions echter lopen voorop, zij implementeerden daarvoor al oplossingen. De volgers verloren zich in de details en discussieerden over de trends die zij onderkenden, zonder tot actie over te gaan. De champions zijn doeners. Zij concentreren zich op de verbetering van hun kernprocessen. Zij hebben geen kennisvoorsprong, maar een implementatievoorsprong. Op de volgende gebieden weten de champions een verschil te maken: In store logistics Het proces van herbevoorrading van de schappen is een belangrijk element in in-store logistics. Consumenten zijn alleen geïnteresseerd of het product op het schap is. Tijdrovende procedures om te sorteren of transporteren zijn in de ogen van de consument een verspilling van tijd. Retail champions hebben dit probleem onderkend en hebben de schapherbevoorrading gesimplificeerd. Factory Gate Pricing Tegenwoordig nemen retailers logistieke taken over die voorheen de taak waren van fabrikanten door te beslissen hoe winkels moeten worden bevoorraad. Retailers picken de goederen op van de Lees verder op pagina 2

2 Supply Chain Management site waar productie heeft plaatsgevonden (factory gate pricing). Momenteel bedraagt het percentage 10%, naar verwachting is dat in %. De resultaten zijn veelbelovend. Punctualiteit aan het warehouse is met 20% gestegen, de bezettingsgraad van de vrachtwagens met 10% gestegen. Supply chain champions combineren deze aanpak met cross docking. Data integratie Champions werken nauw samen met fabrikanten in het uitwisselen van relevante data. De champion plaatst orders via EDI met 63% van de leveranciers, terwijl de volgers dat slechts in 35% van de gevallen doen. Bijna twee derde van de champions deelt regelmatig belangrijke data met zijn leveranciers zoals schapbeschikbaarheid, terwijl slechts een derde van de volgers dat doet. Leveranciersperformance Als tegenstelling voelen champions niet veel voor samenwerking voor lange termijn projecten met veel input in resources zonder directe opbrengst. Succesvolle retailers zijn zeer sceptisch over complexe samenwerkingsvormen zoals Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR). Zij vinden CPFR te geformaliseerd. Zij prefereren simpele samenwerkingsvormen van gezamenlijke planning. Herbevoorrading Sommige champions plannen hun stromen geheel op de demand van de klant, gebaseerd op verkoopcijfers uit de winkel. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen standaard artikelen en promotie artikelen in de wijze van managen van de supply chain. Promotionele artikelen zijn een extra uitdaging. Succesvolle retailers ontwikkelden daarvoor langere termijn voorspelling methoden. Het ordervolume dient gebaseerd te worden op data van vergelijkbare promoties, zowel als demografische gegevens en aankoopgedrag. Voor de complete tekst van dit artikel kunt u kijken op de website van involvation Logistics Europe Waarde creëren door slim reservedelenbeheer Het technisch magazijn is altijd een punt van aandacht. Gemiddeld 3% van de waarde van een plant ligt op voorraad, waarvan een groot deel vrijwel niet beweegt. Veelal ligt dit er voor de nachtrust van de onderhoudsmanager. Het is dus eigenlijk een dure verzekerings-polis. Het is dan ook niet vreemd dat veel bedrijven kritisch kijken naar het magazijn en starten met drastische voorraadreductieprogramma s. Of dit uiteindelijk ook tot economische waardevermeerdering zal leiden, is maar te bezien. Want de waarde van reservedelenbeheer zit niet in kostenbeheersing alleen. Waarde van onderhoud Onderhoud kan op vier gebieden een bijdrage leveren. Dat blijkt ook in de praktijk, waar de onderhoudsmanager continu aan het balanceren is tussen het maximaliseren van de installatiebeschikbaarheid en het minimaliseren van de onderhoudskosten. Tegelijkertijd moet voldaan worden aan de altijd strenger wordende richtlijnen en wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en moeten de juiste mensen, materialen, contractors en kennis worden ingezet. Er dient gezocht te worden naar een combinatie van value drivers, die de hoogste economische waarde vertegenwoordigt. Zo ook voor reserveonderdelenbeheer. Het verlagen van de voorraad leidt tot lagere beheerskosten. Daarnaast grijpen monteurs door een hogere service level van het technisch magazijn minder vaak mis. Dat leidt tot hogere installatiebeschikbaarheid doordat de wachttijd op onderdelen wordt beperkt. In een markt

3 Supply Chain Management waar meer vraag is dan aanbod, levert een hogere installatiebeschikbaarheid meer producten op, meer inkomsten en dus een hogere waarde. Ook kan door reductie van het aantal leveranciers en het standaardiseren van verbruiksartikelen goedkoper worden ingekocht. Dat leidt tot lagere verbruikskosten. Tenslotte leidt de inkoop van betrouwbare items en volgens de juiste specificaties tot een hogere integriteit van de installatie. Verschillende belangen Er zijn dus verschillende financiële en operationele belangen. Hierin moet de onderhoudsmanager de juiste balans zien te vinden. Drastisch reduceren van de technische voorraad is hierbij niet altijd de juiste keuze. Maar welke dan wel? Veelal zoekt men de oplossing in de algemene logistieke theorie. En vergeet daarbij het specifieke karakter van reservedelenbeheer. Dit specifieke karakter uit zich onder andere in de grote verscheidenheid aan artikelnummers en een relatief laag verbruik per artikel. Tegelijkertijd worden deze artikelen door een omvangrijk en divers leveranciersbestand geleverd als gevolg van specialistische OEM s. Ook verloopt het verbruik afwijkend door de onvoorspelbaarheid van onderhoud, die de toepassing van statische voorraadmethodieken slecht toepasbaar maakt. Tenslotte uit het specifieke karakter zich in de retourlogistiek van uitgebouwde en eventueel te reviseren reservedelen en in het garantiebeheer en serienummer tracking van ingebouwde reservedelen. Categorisering Reservedelenbeheer is niet alleen een logistiek proces, maar vooral een onderhoudsproces. Begrip en kennis van onderhoudsmanagement is daarom een vereiste. Dit uit zich onder andere in de categorisering die dient te worden toegepast. Anders dan de bekende ABCcategorieen dienen reserveonderdelen te worden ingedeeld op basis van item criticaliteit heeft het falen van het item direct effect op de down time van de installatie en op basis van marktbeschikbaarheid van het time is het item binnen de gewenste levertijd te leveren. Optimale logistieke keten Per item categorie moet vervolgens de optimale logistieke keten worden gevonden. Besef daarbij dat deze keten tot ver buiten de muren van de installatie eigenaar gaat. Sterker nog, de optimale keten vraagt om nauwe samenwerking met OEM s, onderdelenfabrikanten, tussenhandel en logistieke dienstverlening. De meest eenvoudige vorm van ketenoptimalisatie is het afsluiten van prijsafspraken en raamcontracten. Dit reduceert de transactiekosten bij zowel de installatie eigenaar als bij de leverancier. Een meer uitgebreide vorm van ketenoptimalisatie is het reduceren van voorraadpunten in de keten. Niet zelden wordt een reservedeel tegelijkertijd op meer plekken in de keten op voorraad gehouden. Op de werkplaats, in het centrale technisch magazijn, bij de tussenhandel en bij de OEM. Voor niet kritische en hoog beschikbaar items kan het uitbesteden van de voorraad naar de tussenhandel of OEM een oplossing zijn. Met behulp van service level agreements kan toch de gewenste beschikbaarheid worden verzekerd. In sommige gevallen resulteert dit in VMI op de locatie van de installatie eigenaar. De meest recente ontwikkeling is de integrale ketenplanning. Deze minimaliseert tussenvoorraden door de onderhoudsplanning van de installatie eigenaar volledig te integreren met de productie- en/of leveringsplanning van de toeleverancier. Een geplande onderhoudsklus triggert een bestelbon, wat een productie- en leverorder initieert bij de leverancier. Indien deze niet op tijd kan leveren, wordt de onderhoudsplanner direct geïnformeerd, zodat de planning tijdig aangepast kan worden. De integrale ketenplanning vraagt een verregaande ICT integratie, veelal gebruikmakend van internet. Op dit moment past slechts een enkele organisatie dit concept in de praktijk toe. Tenslotte Met de relatief hoge voorraden, vertegenwoordigt het technisch magazijn een belangrijk waardepotentieel binnen bedrijven. Voorraadreducties kunnen dit potentieel benutten, mits dit met zorg gedaan wordt. Dit vraagt een juiste categorisering en anderzijds vergaande samenwerking met leveranciers. Alleen dan is de nachtrust van de onderhoudsmanager verzekerd. Europoort Kringen Redactioneel Egge Haak Ruben Verzijl Arjan Wilschut Met veel genoegen presenteren wij u wederom onze nieuwsbrief. Nummer 18, jaargang 7. En weer gevuld met diverse supply chain onderwerpen en een greep uit onze nieuwe projecten. Op de achterpagina een voorpoefje van nog meer inhoud die op onze site is terug te vinden. Speciale aandacht willen wij u vragen voor het hoofdartikel supply chain champions. Het bevestigt onze visie op wat retailers succesvol maakt in de supply chain. Ook hiervan is meer achtergrond op onze site terug te vinden. We wensen u veel leesplezier.

4 Supply Chain Management Het selecteren van de juiste uitbestedingspartner Een uitbestedingstraject kan de structuur en cultuur van de organisatie beïnvloeden. Organisaties kunnen de nadelige effecten beperken door een gefundeerde vooranalyse. In dit artikel worden de fasen van een gedegen selectietraject besproken. Er worden zeven fasen onderscheiden. 1. Strategische overweging De motieven voor uitbesteding dienen gebonden te zijn aan een erkende aanleiding. Een voorbeeld is een programma waarin kosten minimalisatie het uitgangspunt vormt. Aansluiting op strategische uitgangspunten is essentieel, om uitbesteding van strategisch relevante processen te voorkomen. De strategische relevantie, zoals het risico van afhankelijkheid van toeleveranciers, wordt soms simpelweg vergeten. Hoe belangrijk het is processen in eigen beheer te houden is afhankelijk van de missie en strategie. De aanleiding voor uitbesteding moet overeenstemmen met de strategische uitgangspunten. Uitbesteding is een optie, één van de scenario s. Het doel van fase één is tweeledig: erop toezien dat er een formele en erkende aanleiding is en bewaken dat het initiatief past bij de strategie van de organisatie. 2. Analyse oorzaken aanleiding In de tweede fase worden de factoren die de aanleiding vormen verdere geanalyseerd. Aanleidingen voor uitbesteding moeten duidelijk aanwijsbaar en concreet worden uitgedrukt. Specifieke zaken en kwaliteitseisen moeten in kaart worden gebracht. De specifieke kenmerken dienen door de uitbestedingspartner in de kerncompetenties zijn opgenomen. Hoe beter de motieven voor uitbesteding gedefinieerd zijn, des te beter zijn deze latere te spiegelen aan de propositie van de partner. gestandaardiseerd te zijn en onder controle. Zwakke plekken in het proces zijn bekend. De vraag is ook hoe verweven het uit te besteden proces is met andere processen. Soms met strategisch belangrijke processen. Ook de eisen voor aansluiting op de systemen en structuren zijn van belang. Verder dient de wijze van prestatiemeting te worden vastgesteld. Welke normen gelden als uitgangspunt. Tenslotte dienen de proces risico s in kaart gebracht te worden. Deze kunnen een rol gaan spelen binnen de bedrijfsvoering van de uitbestedingspartner. 4. Vertaling naar programma van eisen Het resultaat van fase 4 is een set criteria waarmee aanbiedingen van partners kunnen worden beoordeeld. De kwaliteit van het programma hangt natuurlijk nauw samen met de uitkomsten van fase 2 en 3. Voor de criteria geldt hoe concreter hoe beter. Voorbeelden van criteria zijn doorlooptijden, kwaliteitsniveaus, producten en diensten, rapportagelijnen, controles, koppelpunten tussen de organisaties, noodzakelijke productiecapaciteit. De criteria kunnen ook worden gewogen naar belang. 5. Aanvraag proposities Vervolgens kunnen aanbiedingen van potentiële uitbestedingspartners worden opgevraagd. Welke aanbieders in aanmerking komen, wordt bepaald door het eisenprogramma en door de ervaring en reputatie van de aanbieders. Het programma van eisen wordt gematcht met competenties van de aanbieders. In hoeverre zijn de eisen in de offertes opgenomen en de geboden oplossingen worden geanalyseerd. 7. Business Case Na beoordeling van de kwaliteit van de proposities blijven enkele potentiële uitbestedingspartners over. Een business case zal vervolgens uitmaken wie de gunstigste aanbieder is. De beoordeling in fase 1 t/m 6 betrof de technische haalbaarheid van de uitbesteding. In fase 7 wordt onderzocht wie van de meest geschikte kandidaten de beste prijs/ kwaliteitverhouding heeft. Daarbij wordt een productiecalculatie gemaakt waarin rekening wordt gehouden met schaaleffecten. Met de uitverkoren partner kan het traject nu starten. De selectie van een uitbestedingspartner is een wezenlijke fase van de uitbesteding. Een onbekwame uitbestedingspartner brengt risico s met zich mee. Het management moet zich realiseren dat uitbesteding grote gevolgen kan hebben voor de organisatie en dat de partner een grote rol speelt. Onduidelijkheden vooraf resulteren bijna altijd in moeizame juridische onderhandelingen om zekerheden te herwinnen. Investeren in uitgebreide vooranalyse van processen, context en kostendrijvers om de optimale partner te vinden, loont zeker. Management Executive 3. Analyse processen Organisaties dienen de kenmerken van de processen goed te kennen. Het uit te besteden proces dient zoveel mogelijk 6. Boordelen proposities In fase 6 beoordeelt een multidisciplinair team de aanbiedingen, zomogelijk anoniem in verband met de objectiviteit.

5 Algemeen Zien, voelen en veranderen Waarom zijn sommige organisaties succesvol bij grootschalige veranderingen, terwijl anderen falen? In hun boek Het hart van de verandering laten Kotter en Cohen zien hoe dat komt: mensen veranderen hun handelwijze niet doordat ze een analyse krijgen voorgeschoteld die hun denken wijzigt, maar omdat ze feiten te zien krijgen die hun gevoelens veranderen. En: elke succesvolle verandering begint met een gevoel van urgentie. Organisaties die een flinke stap willen zetten op weg naar de toekomst en daarin hun medewerkers mee willen krijgen, moeten één ding goed onthouden: veranderen draait niet om formele zaken als gegevens verzamelen, rapporten schrijven en presentaties houden. Gedragsverandering is een kwestie van zien en voelen, niet van analyseren en denken. Kotter en Cohen delen het proces dat leidt tot duurzame verandering op in acht fasen. In elke fase moeten nieuwe problemen worden overwonnen. Urgentiebesef Het begint allemaal met urgentiebesef. De noodzaak van de verandering inzien. Medewerkers moeten op hun tenen willen lopen om samen de problemen op te sporen en nieuwe mogelijkheden te zoeken. Zo ontstaat het gevoel van we gaan er tegenaan. Kernprobleem bij deze stap is dat mensen vaak niet willen onderkennen dat de wereld verandert. Verschillende soorten gedrag liggen daaraan ten grondslag: Zelfgenoegzaamheid, voortkomend uit misplaatste trots of arrogantie, verlamming, zelfbescherming of vanuit een gevoel van angst. Een houding van als je maar niet denkt dat ik hieraan mee doe, meestal met boosheid als achterliggende emotie. Cynisme, klagen als anderen wel in actie komen. Dit gedrag kan alleen maar worden bestreden door de cyclus zien, voelen en veranderen te doorlopen, zoals gebeurde in het geval van de videoband van de boze klant. Videoband van de boze klant 1. Zien Werknemers zien een video van een boze en belangrijke klant. Degene die de werknemers de band laat zien is geloofwaardig en hij brengt het niet op een boze manier. 2. Voelen De meeste werknemers zijn verbaasd. Sommigen voelen zich bezorgd of worden boos. Bij velen zakt het gevoel van misplaatste trots en groei het gevoel van urgentie: we moeten hier iets aan doen. 3. Veranderen Sommige mensen gaan zich defensief gedragen en houden vast aan de status quo. De meerderheid gaat aarzelend op zoek naar de problemen, ze luisteren naar klanten en luisteren naar managers die praten over de noodzaak van verandering. Binnen een organisatie van ambachtslieden die denken dat zij deskundigen zijn en dat zij weten wat goed is, is dit een ingrijpende gedragsverandering. De videoband werd gebruikt om de gevoelens van werknemers te beïnvloeden en hun urgentiebesef te vergroten. Dat lukte omdat: de band zeer concrete visuele informatie gaf in plaats van abstracte gegevens en cijfers; er een reëel probleem werd gepresenteerd vanuit het standpunt van de klant i.p.v. de manager; de medewerkers de mogelijkheid kregen hun gevoelens van misplaatste trots te verminderen zonder dat er een boze of dreigende manager tussenbeide kwam; de video een presentatie met emoties was, geen saaie toespraak over klantgerichtheid. Naar aanleiding van het boek Het hart van de verandering. De principes van leiderschap bij verandering in de praktijk van Kotter en Cohen. Management Trends

6 Algemeen Nieuwe projecten Involvation Fabory Fabory is Nederlands grootste leverancier van bevestigingsmaterialen. De groothandel heeft 85 vestigingen in 14 landen en medewerkers. In Tilburg is het hoofdkantoor en centrale warehouse gevestigd. Het bedrijf onderscheidt zich met een zeer breed assortiment ( sku s) en zeer professionele logistiek. Fabory heeft Involvation gevraagd hoe de voorraden in het totale concern nog verder geoptimaliseerd kunnen worden. Intussen is onderzoek gedaan naar de besturing van de snellopers en is gebleken dat de parametersetting en de forecastmethodiek binnen SAP beter ingericht kunnen worden. Ook de besturing van de omvangrijke groep langzaamlopers zal onder de loep worden genomen. Damen Shipyards Damen Shipyards is een toonaangevend bedrijf in de scheepsbouw. Met 30 werven wereldwijd is het bedrijf actief met de bouw van sleepboten, werkboten, patrouillevaartuigen, kustvaarders, baggerschepen en mega-jachten. Damen Shipyards Gorinchem heeft Involvation gevraagd de grondvorm, besturing en organisatie van de grijpgoederen binnen het bedrijf te optimaliseren. Deze stroom van relatief laagwaardige producten is op dit moment te arbeidsintensief in zowel besturing als fysiek handling. Tyco Building Services Products is onderdeel van Tyco Fire & Building Products. Tyco is marktleider in verkoop en distributie van materialen voor sprinklerinstallaties en biedt een compleet pakket bevestigings-, verbindings- en ondersteuningsproducten voor de installatiewereld. Vanuit het Europees DC in Enschede vindt de distributie plaats naar vestigingen en klanten binnen Europa, Midden-Oosten en Afrika. Op dit moment is Tyco bezig met het implementeren van een nieuw ERP systeem. In dat kader heeft Tyco Involvation gevraagd om de bestaande voorraadbesturingsmethodiek te evalueren en aanbevelingen te doen voor verbeteringen. In het laatste kwartaal van 2006 is deze opdracht uitgevoerd. Uitkomst was een nieuwe besturingsmethodiek en -parameterisering op basis waarvan: (a) de voorraad kon worden gereduceerd, (b) de servicegraad kon stijgen terwijl (c) tegelijkertijd ook het aantal bestellingen significant kon worden teruggebracht. Het advies is door Tyco inmiddels geïmplementeerd en zal in het tweede kwartaal van 2007 worden geëvalueerd. Schuitema Schuitema is de organisatie achter de winkelketen C1000. Schuitema heeft Involvation gevraagd behulpzaam te zijn bij het implementeren van een verbetering in de toepassing van software voor bestellingen van panklare producten. Involvation heeft voor Schuitema een vooronderzoek gedaan naar aanknopingspunten. Uit de presentatie van de aanknopingspunten bleek dat er zinvolle vervolgstappen kunnen worden gemaakt door de forecast en bestelmethodiek te verbeteren. De vervolgstap heeft als doel om aan te tonen dat met de juiste inrichting en parameterisering van de logistieke software een goed besteladvies voor panklare producten kan worden gegenereerd. Het plan is om dit binnen een half jaar aan te tonen. Daarna kan de uitrol plaatsvinden naar andere delen van het assortiment. Container Centralen Full Service Container Centralen Full Service (CCFS) beheert in Nederland een pool van containers en fust en stelt die ter beschikking aan organisaties in de bloemen- en retailketens. CCFS heeft een full service concept ontwikkeld en staat op het punt de implementatie van dit concept te starten. Recent heeft ook TNT contact opgenomen voor diensten van CCFS, namelijk het overnemen van de pool van containers voor verwerking van poststukken. TNT heeft informatie ter beschikking gesteld en CCFS dient op basis daarvan een voorstel te formuleren. CCFS heeft Involvation gevraagd op korte termijn een voorstel te formuleren waarmee TNT kan worden benaderd. Involvation heeft in een workshop van 1 dag op een gestructureerde wijze de informatie boven tafel gehaald en heeft op basis daarvan een uitgebreide presentatie gemaakt die aan TNT kan worden verzorgd. Unilever Unilever organiseert één keer per jaar het Supply Chain Foundation Program. Doelstelling van dit programma is om alle deelnemers grondig kennis te laten maken met supply chain management. Binnen dit programma wordt een dag besteed aan gezamenlijk ervaren van een keten in de vorm van een managementgame. Unilever heeft als aan Involvation gevraagd om de Involvation Supply Chain management game te verzorgen. De wijze van inzet van de Supply Chain management game is afgestemd op de specifieke eisen van de organisatie. In de game wordt aandacht besteed aan de vormgeving van de keten en de besturing. Diverse concepten en dynamische ketenverschijnselen komen aan de orde. Door de deelnemers is inmiddels enthousiast gereageerd op deze game. Dynamicom Nuon dochter Dynamicom is marktleider in Nederland in het beheer van openbare verlichting en verkeerssystemen. Tot haar

7 Supply Chain Management klanten behoren gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, woningbouwcoöperaties, architecten en projectontwikkelaars. Nuon heeft Involvation gevraagd haar te ondersteunen bij het herontwerpen van het logistiek concept van Dynamicom. Het belangrijkste doel daarbij is een substantiële verbetering in de servicegraad. Na vaststelling van de logistieke doelstellingen zijn middels een serie workshops een aantal alternatieve concepten ontworpen. Een business case moet uitsluitsel geven over de te maken keuzes. Nuon SCG Energiebedrijf Nuon is actief in de productie, de handel, het transport en de levering van (duurzame) energie. Afgelopen jaar is binnen de business unit Inkoop&Logistiek de Supply Chain Group (SCG) opgericht. Met de oprichting springt Nuon in op de toenemende behoefte om vraagstukken ten aanzien van inkoop en logistiek vanuit ketenperspectief te beschouwen. Nuon heeft Involvation gevraagd haar te ondersteunen bij het inrichten en verder professionaliseren van Nuon SCG. Deze ondersteuning strekt zich uit van het opstellen van het business plan tot het geven van in-company supply chain trainingen. Essentieel onderdeel betreft het bepalen van Nuon s middellange termijn visie op supply chain management. Nieuwe dimensie supply chain voor Europa Zogenaamde pallet-netwerken zullen de distributie van kleine volumes in Europa veranderen. Wat is een pallet netwerk? Om kleine zendingen te distribueren moet er een aggregatie plaatsvinden. Daarom is het concept pallet-netwerk ontstaan. Na ontvangst van één pallet van u integreert de eigenaar van het netwerk deze met andere, brengt de volledige lading naar een centraal punt. In deze hub wordt het overgeladen en in een vrachtwagen van een andere transportorganisatie geplaatst die de goederen levert in de regio van de eindbestemming. Deze laatste brengt de goederen naar de eindbestemming. Pallet-netwerken, die gespecialiseerd zijn in kleine zendingen zijn succesvol in het Verenigd Koninkrijk. Een onderzoek van Triangle Management Services voorspelt een groei van 50% t.o.v. het huidige niveau. Toch komt de meeste groei uit de export van het concept naar Europa. Het zal de manier waarop kleine zendingen worden gedistribueerd tussen en in landen veranderen. Met grote gevolgen voor traditionele transportmethoden. Pallet-netwerken verschaffen een ideale distributie oplossing voor moderne Europese organisaties die hun productie uitbesteden naar lage lonen landen en dan eindproducten of delen voor assemblage terugontvangen voor distributie naar klanten. Pallet netwerken bieden deze Europese organisaties een op-afroep oplossing voor een tot zes pallet zendingen over Europa. Of het nu een een-pallet-order, speciale benodigdheden voor promoties of seizoensproducten of een spoedorder is, het pallet netwerk heeft de flexibiliteit. De mogelijkheid om goederen van kleine zendingen frequent en kosteneffectief te transporteren betekent ook dat de voorraad in de keten gering kan zijn. Een Nederlandse leverancier van engineering producten wil parts met spoed, de volgende dag, kunnen leveren aan een klant in Duitsland ook al betreft het slechts een kwart pallet. Of bijvoorbeeld een Franse leverancier van olijfolie kan de herbevoorrading van zijn Belgische klant organiseren voor 10:00 uur de volgende morgen. Deze leveranciers behoeven geen contracten te onderhouden met een hoog aantal transportorganisaties. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van een pan-europees pallet netwerk, zoals Palletways. Een contactpersoon ook al moet het product door verschillende landen Lees verder op pagina 8

8 Website worden getransporteerd, voordat het de eindbestemming bereikt heeft. Bovendien kan door gebruik te maken van in-cab technologie voor tracking and tracing niet alleen status informatie worden verkregen over elke pallet in het transportsysteem, maar ook bewijs van levering in elektronisch formaat op real time basis beschikbaar worden gesteld. De komst van pallet netwerken zal ook impact hebben op supply chains van meerdere retailers die constant bezig zijn om manier te vinden voor meer efficiency in het netwerk van hun leveranciers. Pallet netwerken in Europa bieden de mogelijkheid om kosteneffectieve consolidatie te realiseren en zullen hoog op de logistieke agenda van de retail staan. Meerdere leveranciers kunnen hun goederen leveren aan een pallet netwerk hub. Ondanks de voordelen moeten nog veel uitdagingen gerealiseerd worden door de netwerk operators voor het volledige potentieel van pallet-netwerken voor kleine leveringen kan worden benut. Geografische omvang zal in sommige landen een punt zijn, waarbij regionale hubs nodig kunnen zijn. Sterk management zal een andere eis zijn voor succes in Europa. Ook is de integratie van culturen en talen van belang. Tenslotte is consistentie in de service een belangrijke factor. Gebruikers moeten dezelfde service krijgen, ongeacht waar de order is geplaatst en ongeacht de uiteindelijke bestemming van de goederen. Logistics Europe Inleiding op artikelen De volledige tekst van de onderstaande artikelen kunt u vinden op de website van Involvation De slag om de schizofrene consument Het is oorlog in supermarktland. De marges staan hevig onder druk. Efficiënte logistiek is daardoor relevanter dan ooit. Groot probleem daarbij is dat de consument niet meer bestaat. De consument is schizofreen geworden. Of hij is screenager. De supply chain levert daardoor steeds meer hoofdbrekers op. Een artikel over ketenmanagement en -oplossingen. Grote schoonmaak Bestuursvoorzitter Cescau van voedings- en zeepconcern Unilever poetst mogelijk ook schuurvloeistof Cif en bleekmiddel Glorix weg. De huishoudelijke schoonmaakartikelen weten niet meer te overtuigen. Over de grote schoonmaak bij Unilever. De innovatieve kracht van klachtenmanagement De kritiek op de slechte dienstverlening van Nederlandse bedrijven groeit. Tegelijkertijd klagen Nederlanders veel bij diezelfde bedrijven. Een kans: bedrijven kunnen zo leren omgaan met klachten van klanten, zodat zij hier commercieel voordeel van hebben. In dit artikel, mede gebaseerd op kwalitatief onderzoek bij zeven organisaties, wordt dit nader toegelicht. Daarbij wordt ingegaan op het begrip klachtenmanagement, de ideale inrichting en voordelen van het integreren van klachtenmanagement en de lerende organisatie. Hoe haal je meer uit klachten? Management van supply chain risico s Op 17 maart 2000 trof de bliksem een energievoorziening in Albuquerque, New Mexico. Daardoor werd de Philips fabriek in de regio in brand gezet. Nokia, een belangrijke klant van de plant, begon onmiddellijk de chips orders te switchen naar andere Philips plants en naar Japanse en Amerikaanse leveranciers. Ericsson, een andere klant van de fabriek, had gekozen voor single sourcing. Het resultaat van de brand was dat Ericsson geen andere bron voor chips had. Ericsson verloor 400 miljoen dollar aan sales. Deze twee dramatisch verschillende uitkomsten van een gebeurtenis demonstreren het belang van het management van supply chain risico s. Een artikel over het managen van supply chain risico s.

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 1 De perfect tevreden klant Logistiek = Passie voor de klant Demand versus supply management Kies de markt, kies het assortiment Biedt een goede service van order

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts Verbeterconcepten Supply mgm = Efficient replenishment = goederenstroombeheersing erop gericht om alle schakels

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Inhoud - Hoe manage ik de logistieke piek? HOE HOUD IK OVERZICHT? Customer wants choice Product assortment Delivery location options Purchase

Nadere informatie

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Effectief beheer van uw winkelvoorraad Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Efficiënter werken door beter voorraadbeheer Vandaag de dag

Nadere informatie

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013 Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek >5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal logistiek adviesbureau

Nadere informatie

Trends binnen identificatie/t&t: RFID

Trends binnen identificatie/t&t: RFID Tracking en Tracing Dromen, Denken, Doen Core Counsellors 28 maart 2008 Papendal Daan te Nuijl Charles Willemsen, Container Centralen Core Counsellors Trends binnen identificatie/t&t: RFID Direct Identificatie

Nadere informatie

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen Introductie Samenwerking in algemene zin Shared Warehousing Duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord Partner en Samenwerking

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

KARPI Karpi Group home fashion is het label dat een groep van ondernemingen vertegenwoordigt actief op het gebied van de productie en verkoop van karpetten, kamerbreed/natuur -en fusion bonded tapijt

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties Door Victor Ponsioen Districon SUPPLY CHAIN CARGO LOGISTICS FACILITIES Apeldoorn, November 1 st 2013 Agenda 1 Voorstellen

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek 13-05-2016 1 25-05-2016 1 Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek Sustainable Logistics In Fresh Food 25-05-2016 Roel Post Programma 2 1. Vendor Managed Inventory

Nadere informatie

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia Personalia Naam Rogier van Zon Geboortedatum 02-10-1967 Nationaliteit Dutch Adres Paalspoor 12, 5629 TG Eindhoven Mobiel +31 (0)6-13074306 E-mail r.van.zon@logexma.com Profielschets Rogier is een ervaren

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Digitalisatie van de last mile Hoe zit dat bij jullie?

Digitalisatie van de last mile Hoe zit dat bij jullie? Digitalisatie van de last mile Hoe zit dat bij jullie? Transsmart Opgericht in 2008 In 2017 uitgegroeid tot 27 FTE Met een jaarlijkse groei van 30% Gepassioneerde experts in IT en logistiek 15% van Nederlandse

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE JUISTE PARTNER

OP ZOEK NAAR DE JUISTE PARTNER 45_49_artikel_51 04-04-2006 11:49 Pagina 45 Organisatie en processen Uitbestedingstrechter biedt hulp bij keuze OP ZOEK NAAR DE JUISTE PARTNER Een uitbestedingstraject kan een aanzienlijke impact op de

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Workshop Community Service Logistiek

Workshop Community Service Logistiek Workshop Community Service Logistiek vlm Voorjaarscongres Houten, 28 april 2010 Organisatie community Service Logistiek: Maarten Pruijmboom Jürgen Donders Programma Inleiding 13.00 13.10 Trends in service-

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Zorgcongres 2013 Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Hengelo, 7 februari 2013 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Dienstverlening Leveranciersbeoordeling

Dienstverlening Leveranciersbeoordeling Inleiding Leveringsketens worden steeds langer, productie wordt in toenemende mate uitbesteed of verplaatst naar zogenaamde lage lonen landen. De kwaliteitseisen worden echter steeds strenger en de relaties

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

In de levensmiddelenbranche is een goed

In de levensmiddelenbranche is een goed Deze casusopdracht gaat over de VersFustPool, dit is een logistiek samenwerkingsverband in de bedrijfskolom van versproducten. In informatiebron 1 staan gegevens over fusten, zoals afmetingen, gewicht

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Minder werkkapitaal in de supply chain

Minder werkkapitaal in de supply chain Minder werkkapitaal in de supply chain Samen slimmer plannen door: Walther Ploos van Amstel Werkkapitaal moet omlaag en cash-to-cash-cycles moeten korter. Logistiek moet daarom het werkkapitaal dat vast

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Assortiment Als farmaceutische en medische groothandel biedt Brocacef Intramuraal een compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment geneesmiddelen,

Nadere informatie

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower Demonstratieproject Planning Services Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower 4 november 2011 Agenda Voorstellen Gordian Uiteenzetting van het idee: Planning Services Het demonstratieproject

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

ERP voor en door de food-retail

ERP voor en door de food-retail ERP voor en door de food-retail Met DistRetail ERP presteert u als nooit tevoren Maak kennis met dé totale procesoplossing voor de food-retail DistRetail Voor de retail en door de retail Met DistRetail

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Executive Platform Supply Chain Excellence Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Breukelen, 27 februari 2013 Leadership

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Geoliede logistiek loont

Geoliede logistiek loont Geoliede logistiek loont Kortere stilstand dankzij spare parts management Geoliede logistiek loont Kortere stilstand dankzij spare parts management Martin Vink Wouter Nering Bögel Rotterdam, November 5

Nadere informatie

Reverse Logistics. NYK Logistics (Belgium) NV. Peter Meers Business Development Manager

Reverse Logistics. NYK Logistics (Belgium) NV. Peter Meers Business Development Manager Peter Meers Business Development Manager Reverse Logistics Keetberglaan 2 9120 Melsele Beveren Tel : +32 (0)3 570 69 14 www.nyklogistics.com NYK Logistics (Belgium) NV Reverse Logistics Integratie mogelijkheden

Nadere informatie

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Dr.ir. Rob Kwikkers 02-06-2004 Fontys Hogescholen 1 Inleiding SCM is samenwerken in ketens van bedrijven taakverdeling communiceren partnerschap 02-06-2004

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Als je meer informatie over de supply chain van Zara (of de concurrenten van Zara) vindt, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.

Als je meer informatie over de supply chain van Zara (of de concurrenten van Zara) vindt, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. ZARACASE Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel Walther Ploos van Amstel ( 2008, Pearson Education, Amsterdam). De elementen van het logistiek concept komen in deze case aan

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van het promotieproces De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van uw promotieproces De concurrentie binnen supermarkten

Nadere informatie

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem PBM PBM s Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group 5 maart 2009 De Montil - Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax. 011/28 83 49 info@prebes.be

Nadere informatie

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Risicomanagement Ons overkomt het niet delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Ons overkomt het niet 2 Ons overkomt het niet Waarom nemen risico s in logistiek toe? Welke

Nadere informatie

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability DaVinc 3 i Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability Prof dr ir Jack van der Vorst, Wageningen University Kenmerken

Nadere informatie

marketing distributie & services

marketing distributie & services KARPI Karpi Group home fashion is het label dat een groep van ondernemingen vertegenwoordigt actief op het gebied van de productie en verkoop van karpetten, kamerbreed/natuur -en fusion bonded tapijt alsmede

Nadere informatie

Wij bieden maatwerkoplossingen en voorzien u van deskundig advies.

Wij bieden maatwerkoplossingen en voorzien u van deskundig advies. Inhoud Logistiek uitbesteden... 2 Kies voor TLogistics... 2 Kwaliteit is niet noodzakelijk duur... 2 Logistiek voor B2C- als B2B-klanten vanuit Rijen... 3 Locatie Rijen... 3 IT-Systeem... 4 One stop shop...

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Leerdoelen Uitleggen waarom bedrijven distributiekanalen gebruiken en de functies van deze kanalen beschrijven. De wisselwerking tussen tussenschakels in het distributiekanaal

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain

Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain Krist l Krols 24-05-2012 Uitgangspunten 1. Handelingen/werkwijze van de leverancier beïnvloeden de eigen kostenstructuur. Transparantie

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie