Wat is ARIE? Hoe werkt de webapplicatie ARIE aanwijzing? Ga naar u krijgt dan het volgende scherm:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is ARIE? Hoe werkt de webapplicatie ARIE aanwijzing? Ga naar www.rivm.nl/arie, u krijgt dan het volgende scherm:"

Transcriptie

1 Wat is ARIE? Bedrijven die vallen onder de ARIE-regeling hebben veel gevaarlijke stoffen in huis, maar de effecten van een ongeval met een gevaarlijke stof blijven binnen de poort. Dit betekent dat vooral degenen die zich op het bedrijfsterrein bevinden risico's lopen en moeten worden beschermd. Of bedrijven onder de ARIe-regeling vallen hangt af van de daadwerkelijk aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen in een afgebakende installatie en is ook afhankelijk van de omstandigheden installatie in een gebouw of buiten, onder druk, bij verhoogde temperatuur ed. Zo valt een bedrijf dat bewerkingen op gevaarlijke stoffen loslaat, eerder onder de ARIE-regeling dan een bedrijf dat diezelfde gevaarlijke stoffen alleen maar in een verpakking opslaat. Daarnaast is een installatie in een gebouw risicovoller voor werknemers dan een installatie die buiten staat. Een installatie binnen zal daarom eerder onder de ARIE-regeling vallen. Om vast te stellen of de ARIE-regeling van toepassing is op een bedrijf zijn rekenregels opgesteld, waarmee bepaald kan worden of een of meerdere installaties aangewezen zijn en daarmee ook de inrichting. Deze rekenregels zijn in deze webapplicatie opgenomen en voor iedereen beschikbaar. Bijzondere situaties: Ammoniakkoelinstallaties Het berekenen van het aanwijsgetal voor ammoniakkoelinstallaties is ingewikkeld vanwege de verschillende fases waarin ammoniak in de installatie voorkomt. In praktijk wordt de vuistregel gehanteerd: indien in de totale installatie (inclusief opslagvat) kg ammoniak of meer aanwezig is, is de installatie aangewezen. Hoe werkt de webapplicatie ARIE aanwijzing? Ga naar u krijgt dan het volgende scherm: Beknopte handleiding ARIE aanwijzing 1

2 Klik onderaan de tekst op de link aanwijzing bepalen. Er verschijnt het onderstaande scherm waarin de relevante gegevens moeten worden ingevuld. Het scherm toont, afhankelijk van de condities, alle relevante gegevens die moeten worden ingevuld voor de berekening. Zolang niet alle relevante gegevens ingevuld zijn blijft de knop aanwijzing bepalen grijs. Zodra alle gegevens ingevuld zijn kan de knop aangeklikt worden en wordt de aanwijzing bepaald. Sommige gegevens hoeven alleen onder bepaalde condities te worden ingevuld. De volgende gegevens moeten altijd ingevuld worden: Installatietype. Geef aan of de gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of bewerkt. Locatie. Geef aan of de installatie waar de gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of bewerkt binnen of buiten staat. Beknopte handleiding ARIE aanwijzing 2

3 Stofnaam, dit is een vrij veld. Er vindt geen koppeling plaats met externe tabellen met stofgegevens. Komt voor op de lijst van (extreem) toxische of explosieve stoffen. Wanneer een stof voorkomt op een van deze lijsten is het aantal in te vullen gegevens beperkt. Via de link wordt een pdf op het scherm getoond zodat in de lijst gezocht kan worden naar de grenswaarde, die later ingevuld moet worden. Wanneer de stof niet op de lijsten voorkomt dient later op het scherm zelf de toxiciteit of explosie-energie ingevuld te worden. Extreem toxische stoffen hebben altijd een grenswaarde van 1 kg. De webapplicatie houdt hier al rekening mee zodra het vakje extreem toxisch is aangevinkt. Aggregatietoestand onder procesomstandigheden, hierbij kan gekozen worden uit gasvormig, vloeibaar of vast. Geef aan of de stof onder procesomstandigheden gasvormig, vloeibaar of vast is. Categorie: brandbaar, toxisch, extreem toxisch, ontplofbaar. Vink aan welke eigenschappen de stof heeft. Een stof is brandbaar als deze een procestemperatuur heeft gelijk aan of hoger dan het vlampunt. Een stof is extreem toxisch wanneer het acuut giftige eigenschappen bezit bij eenmalige betrekkelijk korte blootstelling en het één of meer van de volgende kenmerken heeft: - De LC50rat bij blootstelling gedurende 4 uur is kleiner of gelijk aan 20 mg/m3. - De LD50rat bij orale toediening is kleiner of gelijk aan 1 mg/kg. - De LD50rat bij percutane toediening is kleiner of gelijk aan 2 mg/kg. LC50 is de dosis die overeenkomt met 50% sterfte van proefdier, in dit geval de rat; de LD50 is de acute letale dosis die gemiddeld voor 50 percent van een proefdierpopulatie dodelijk is. - De voor de mens carcinogene stoffen met een hoge potentie : 2-acetylaminofluoreen, 4- aminobifenyl, benzidine, bischloormethylether, dialkylnitrosaminen, 4- dimethylaminoazobenzeen, methylnitroso-ureum, 2-naftylamine, 4-nitrobifenyl en 3- nitronaftylamine. Een stof is toxisch wanneer het aan de volgende kenmerken voldoet: - Het bezit acuut giftige eigenschappen bij eenmalige betrekkelijk korte blootstelling, en - het is geen extreem toxische stof is, en - de letale concentratie 50 bij blootstelling van de rat gedurende 1 uur is kleiner of gelijk aan mg/m3. Een stof is ontplofbaar als het op grond van de Wet milieugevaarlijke stoffen is ingedeeld in de categorie ontplofbaar. Fysische chemische en toxische eigenschappen van stoffen kunnen opgezocht worden in de veiligheidsinformatiebladen die worden geleverd bij de gevaarlijke stoffen of op websites als Beknopte handleiding ARIE aanwijzing 3

4 of Hoeveelheid aanwezig in de installatie in kg Afhankelijk van de hierboven genoemde aangevinkte categorieën dienen andere relevante gegevens ingevuld te worden. Het gaat om de volgende gegevens die al dan niet gevraagd worden: Oplossingsvorm, zuiver, verdund met niet-gevaarlijke stof, verdund met andere gevaarlijke stof(fen). Vink aan wat de oplossingsvorm is. Procestemperatuur in C Grenswaarde toxisch in kg. Zoek deze op in de lijst (pdf-bestand dat kan worden gedownload) en kies uit de uitklaplijst. Grenswaarde ontplofbaar in kg Zoek deze op in de lijst (pdf-bestand dat kan worden gedownload) en kies uit de uitklaplijst. Giftigheid van de stof, uitgedrukt in de LC50 waarde voor een 1- uursblootstelling van de rat in mg/m 3 ; gekozen kan worden uit 4 waarden van een uitklaplijst. Dit gegeven moet ingevuld worden wanneer een toxische stof niet op de lijst staat. Aggregatietoestand bij 25 C: gasvormig, vloeibaar of vast. In het geval van vloeibaar is ook het atmosferisch kookpunt van belang. Via een uitklaplijst moet worden aangegeven of het atmosferisch kookpunt ligt tussen 25 C en 50 C, 50 C en 100 C of boven 100 C. Explosie-energie uitgedrukt in equivalenten van 1000 kg TNT Dit gegeven moet ingevuld worden wanneer een ontplofbare stof niet op de lijst staat. Atmosferisch kookpunt in C Partiële dampspanning in bar wanneer de stof verdund is in een niet-gevaarlijke stof. 10% punt in C in het geval van een stof gemengd met andere gevaarlijke stof(fen). Dit is de temperatuur waarbij 10% van het mengsel bij een standaardtestmethode overgedestilleerd is. Als alle relevante gegevens ingevuld zijn wordt de knop Zichtbaar: en wordt bij klikken op deze knop de berekening uitgevoerd. Beknopte handleiding ARIE aanwijzing 4

5 Vervolgens wordt voor elke categorie (brandbaar, toxisch, extreem toxisch, ontplofbaar) het aanwijsgetal uitgerekend en deze worden bij elkaar opgeteld. Indien het totaal >1 is de installatie aangewezen. Als de gebruiker een stof wil toevoegen, bepaalt het systeem eerst de Aanwijzing. Als uit deze berekening volgt dat de installatie is aangewezen, toont het systeem de volgende melding: Indien op de knop ok geklikt wordt kan een nieuwe stof ingevoerd worden, indien op de knop cancel geklikt wordt toont het systeem het resultaatscherm. Indien de installatie niet is aangewezen, maar er meerdere stoffen aanwezig zijn, kan de gebruiker terug naar de ingevoerde gegevens met de knop installatie tonen en onderaan op het scherm via de knop stof toevoegen nog een tweede stof toevoegen en daarna nog een derde enzovoort. Beknopte handleiding ARIE aanwijzing 5

6 De gegevens van de stof kunnen in- en uitgeklapt worden via de knop onder het vakje stofnaam: Het is mogelijk om het resultaat te bewaren, klik op resultaatbestand downloaden. Dan wordt een xml bestand geopend waarin de ingevoerde gegevens staan. Dit bestand kan bewaard worden en via de knop uploaden in de bovenbalk ook weer ingelezen worden. De woorden true of false op de regel bij <installatieisaangewezen> geeft aan dat een installatie wel of niet is aangewezen. Dit bestand kan ook weer ingelezen worden via de knop uploaden in de bovenbalk. De woorden true of false op de regel bij <installatieisaangewezen> geven aan dat een installatie wel of niet is aangewezen. Beknopte handleiding ARIE aanwijzing 6

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker?

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker? Koelinstallaties Wat moet ik weten als gebruiker? 2 Koelinstallaties, wat moet ik weten als gebruiker? 1 Informatie voor de gebruikers van koel- en vriesinstallaties Gebruikt u binnen uw organisatie een

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden.

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden. HANDLEIDING INHUURDESK ZIGGO Hoe kan ik inloggen? De Inhuurdesk Ziggo is bereikbaar via de volgende internetpagina: http://inhuurdeskziggo.nl. Hier kan je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Welkom bij al Printing WebCenter

Welkom bij al Printing WebCenter Welkom bij al Printing WebCenter al Printing WebCenter is een online programma voor het beoordelen van uw proeven op een gebruiksvriendelijke manier. Wij hopen dat deze service van al Printing kan bijdragen

Nadere informatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie Binnen CGM-Herhaal heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie handmatig te bestellen. (de apotheker controleert de bestelling binnen

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

AppWriter NL. Handleiding. versie 3.4. I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n!

AppWriter NL. Handleiding. versie 3.4. I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! AppWriter NL Handleiding versie 3.4 I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! Colofon Handleiding AppWriter NL Aantal pagina s: 13 Versie: versie 3.4 Voor meer informatie over deze handleiding,

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

TESonline handleiding Geboortes

TESonline handleiding Geboortes Inleiding Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer of per dier afzonderlijk de geboortes invoert. Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/2014 11:09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 21 van het Besluit risico s zware

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software Inhoudsopgave Inleiding.......1 Inloggen...... 2 Menu Home..... 3 Wijzig wachtwoord.. 4 A d vertenties ( v ra a g e n aanbod)...... 5 Contacten...... 6 Referenties..... 6 Rapportages..... 7 Menu Rekening....7

Nadere informatie

1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen...

1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen... Outlook 2010 1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen... 8 4 Een mail sturen... 10 4.1 Een geadresseerde

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen.

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. MS PowerPoint Les 2 Sjablonen (Templates) Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. In PowerPoint beschikken we over honderden

Nadere informatie

Workshop Waterschappen

Workshop Waterschappen Workshop Waterschappen (individueel) 1. VOER DE WIZARD IN ALS NOG NIET IS GEDAAN Heeft u thuis nog geen account aangemaakt, begin dan met het invoeren van de wizard. U gaat naar www.werkengeld.nu. Start

Nadere informatie

Leerlingdossier Dyslexie

Leerlingdossier Dyslexie Leerlingdossier Dyslexie Het programma Leerlingdossier Dyslexie is een hulpmiddel bij het opstellen van het Leerlingdossier Dyslexie. Met het Leerlingdossier Dyslexie onderbouwt de school het vermoeden

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 125 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1 Deze publicatie is inhoudelijk

Nadere informatie

ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN

ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent STAP 1 INLOGGEN BIJ GOOGLE Voor alle tools

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie