Onderzoeksrapport. De veranderingen in het inkoopvakgebied: Een onderzoek naar de belangrijkste veranderingen volgens inkoopprofessionals.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport. De veranderingen in het inkoopvakgebied: Een onderzoek naar de belangrijkste veranderingen volgens inkoopprofessionals."

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport 2010 De veranderingen in het inkoopvakgebied: Een onderzoek naar de belangrijkste veranderingen volgens inkoopprofessionals. Marno van Houten Supply Value

2 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 2 van 33

3 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 3 van 33 Titel: De veranderingen in het inkoopvakgebied: Een onderzoek naar de belangrijkste veranderingen volgens de inkoopprofessionals. Organisatie: Supply Value Uitgevoerd door: Marno van Houten Functie: Trainee Supply Talent Inkoopmanagement LinkedIn Public Profile: Contact gegevens: Tel: +31 (0) Datum: 23 maart 2010

4 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 4 van 33 Voorwoord Dit onderzoek is uitgevoerd door Supply Value. Het onderzoekstraject is voor mij een inspirerend en uitdagend project geweest. Het onderzoekstraject heeft mijn kennis van het inkoopvakgebied vergroot en heeft mij een beter inzicht gegeven in de diverse veranderingen in het inkoopvakgebied. Daarnaast heeft het mij in staat gesteld om in contact te komen met diverse inspirerend inkoopprofessionals bij grote en middelgrote ondernemingen in Nederland. Dit heb ik als zeer prettig ervaren en hoop in de toekomst iets voor hen te kunnen betekenen. Ik wil graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit onderzoek. Voornamelijk de inkoopprofessionals die tijd vrij hebben gemaakt om mij te ontvangen bij hun organisatie en met mij hun visie over de veranderingen in het inkoopvakgebied hebben gedeeld. Daarnaast wil ik Mr. M. van Drunen bedanken voor zijn support en deskundige feedback vanuit Supply Value. Marno van Houten, Amsterdam, 23 Maart 2010 Biografie onderzoeker: Marno van Houten, MSc. Afgestudeerd in 2009 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, MBA, Management studies. Trainee bij Supply Talent, het inkoopmanagement traineeship voor jonge ambitieuze HBO en academisch opgeleide mensen.

5 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 5 van 33 Management Samenvatting Doel: Het onderzoek heeft als doel zowel een bijdrage te leveren aan de literatuur over de veranderingen in het inkoopvakgebied, alsmede bruikbaar en leerzaam te zijn voor inkoopprofessionals. De resultaten tonen aan: o o o Welke veranderingen in het inkoopvakgebied volgens de inkoopprofessionals belangrijk zijn; Hoe men de veranderingen heeft ervaren; Welke veranderingen men verwacht in de toekomst. Door de houding van de inkoopprofessionals ten opzichte van de veranderingen te bestuderen kan er o.a. een adequate inschatting gemaakt worden over waarom men een bepaalde verandering belangrijk vindt of niet. Dit kan zeer waardevol zijn voor het succesvol invoeren van nieuwe veranderingen in de toekomst en helpen de impact te bepalen die de veranderingen teweeg zullen brengen bij inkoopprofessionals. Door te onderzoeken welke veranderingen er in de toekomst een rol gaan spelen kunnen toekomstige trends worden ontdekt. Deze kennis kan zeer waardevol zijn voor inkoopprofessionals om een goede inschatting te maken over toekomstige veranderingen in hun vakgebied. Dit kan helpen bij het opstellen van inkoopbeleidsplannen, strategieën en toekomst visies. Onderzoeksvraag: Wat wordt door inkoopprofessionals ervaren als de belangrijkste veranderingen in hun vakgebied? Onderzoeksontwerp: Om een gedegen antwoord te geven op de onderzoeksvraag is een beschrijvend onderzoek uitgevoerd. Er is gebruik gemaakt van half gestructureerde interviews om kwalitatieve data te verzamelen. De datasample bestaat uit dertig inkoopprofessionals, die werkzaam zijn in diverse profit en nonprofit organisatie en industrieën in Nederland. Het merendeel van de respondenten heeft een senior (20%) of inkoopmanagement functie (47%). Om de kwalitatieve data te analyseren is systematisch coderen gebruikt om de data in categorieën te ordenen. Vervolgens zijn analyses uitgevoerd om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag. Alle verkregen data zijn anoniem verwerkt en geanalyseerd. Resultaten: De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de verbetering van de positie van inkoop binnen de organisatie, door de meeste respondenten wordt ervaren als de belangrijkste verandering, in het inkoopvakgebied, van de afgelopen jaren. Inkoopprofessionals ervaren dat inkoop binnen de organisatie meer erkenning krijgt, inkoop dichter bij het management is gekomen, inkoop eerder wordt betrokken in projecten en het kennis niveau (de professionaliteit) is toegenomen. Naast de verbetering van de positie van inkoop binnen de organisatie, zijn vier andere belangrijke veranderingen geïdentificeerd, namelijk: o o o o de inkoopfunctie is strategischer geworden; er wordt meer via de centrale inkoopafdeling ingekocht; intensivering van relaties met belangrijke leveranciers is toegenomen (leveranciersmanagement); er wordt in toenemende mate automatisering gebruikt. De verandering van het strategischer worden van de inkoopfunctie heeft voornamelijk te maken met het feit dat de inkoopprofessional tegenwoordig meer moet bewerkstelligen dan alleen onderhandelen over de aanschafprijs en het kopen van de producten en/of services. Tegenwoordig wordt er verwacht dat men onderwerpen zoals risicomanagement, strategische inkoop en total cost of ownership succesvol kan gebruiken.

6 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 6 van 33 Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat vele inkoopprofessionals de verandering, van het meer via de centraal inkoopafdeling inkopen, belangrijk vinden. Bij vele organisaties is er een centrale inkoopafdeling opgericht en een groter percentage van de organisatie uitgaven wordt beïnvloed (verwerkt) door de inkoopafdeling. Door centraal in te kopen probeert men voornamelijk kosten voordelen te realiseren door het bundelen van inkoopvolumes. Hierbij vindt contracting vaak op concernniveau plaats en zijn de operationele inkoopactiviteiten meestal gedecentraliseerd. Dit betekent dat alle betrokken divisies en business-units, zelf direct bij de betreffende leveranciers kunnen bestellen onder de centraal afgesproken voorwaarden. De verandering van de intensivering van relaties met belangrijke leveranciers wordt door vele inkoopprofessionals herkend, maar niet als de belangrijkste verandering gezien. Vele organisaties hebben de stap naar intensive leveranciersrelaties nog niet gemaakt, maar hebben wel de ambitie om dit in de toekomst te gaan doen. Een andere verandering die wordt genoemd, is het toenemende gebruik van automatisering binnen inkoop. Automatisering wordt voornamelijk gebruikt om operationele inkoop te automatiseren en maakt het mogelijk om te werken met kleinere inkooporganisaties. Daarnaast maakt het de toegang tot relevante informatie eenvoudiger. Ook deze verandering wordt echter door de inkoopprofessionals niet als de belangrijkste verandering ervaren. Voor de toekomst verwacht men dat automatisering, meer centraal inkopen en intensive leveranciersrelaties een belangrijke rol gaan en/of blijven spelen. De positie van inkoop zal volgens de meeste respondenten niet veel veranderen. Uit de resultaten tonen aan dat de informatievoorziening en basis infrastructuur bij vele organisatie op orde is en de dat komende tijd de nadruk gelegd zal worden op het slim gebruiken van deze voorzieningen. Nagenoeg alle inkooporganisatie zijn blijvend op zoek naar mogelijkheden om het inkoopproces effectiever en efficiënter te maken. De manier waarop men dit wil bereiken verschilt per organisatie. Er is nog geen eenduidige strategische trend zichtbaar. De veranderingen in het inkoopvakgebied worden door de meeste inkoopprofessionals als positief ervaren. Zij vinden het positief dat men meer erkenning, aandacht en waardering krijgt. Daarnaast geeft men aan dat hun functie uitdagender is geworden en ze meer verantwoordelijkheid hebben gekregen. Conclusie: De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de verbetering van de positie van inkoop binnen de organisatie als de belangrijkste verandering wordt ervaren. Het imago (erkenning), de uitvoering (centraal inkopen, automatisering) en focus (strategische inkoopfunctie) zijn verandert. De toegenomen aandacht en erkenning wordt door de inkoopprofessionals als zeer positief ervaren. Voor de toekomst verwacht men dat, met name veranderingen op het gebied van intensive leveranciersrelaties, centraal inkopen en automatisering een belangrijke rol gaan spelen. Inkooporganisaties zullen de komende jaren de strategische functie van inkoop verder moeten ontwikkelen, om op lange termijn (duurzame) concurrentie voordelen te realiseren. De voordelen kunnen deels worden ontplooid door strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan met belangrijke leveranciers op het gebied van productinnovatie en proces alignment. Daarnaast zullen onderwerpen zoals; total cost of ownership, cash flow management, risicomanagement, value for money, focus op interne klant, strategische inkoop beter moeten worden toegepast om het optimale rendement te halen uit de inkooporganisatie. Een belangrijke drijfveer achter de veranderingen is zeer waarschijnlijk het feit, dat de inkoopfunctie frequenter door het management wordt gezien als een methode om duurzame competitieve voordelen te realiseren. Door duidelijk aan te tonen hoe inkoop een bijdrage kan leveren aan de organisatiestrategie en andere belangrijke management onderwerpen, wordt de interesse van het management gewekt. De uitvoering en het waarmaken van de verwachtingen is op dit moment erg belangrijk om een goede positie binnen de organisatie te realiseren of te behouden.

7 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 7 van 33 Inhoudsopgave Management Samenvatting 5 1 Introductie Onderzoeksvraag Subvragen Contributie 10 2 Onderzoeksmethodologie Onderzoeksontwerp Data collectie methoden Data gegevens Analyse methoden Conclusie research methodologie 13 3 Resultaten Data verwerking Veranderingen in de afgelopen jaren Toekomstige veranderingen Houding ten opzicht van de veranderingen De belangrijkste veranderingen Conclusie resultaten 20 4 Discussie Discussie van de resultaten Implicaties voor research Aanbevelingen voor inkoopprofessionals Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.4 Beperkingen Toekomstig research 26 Referenties 27 Bijlage A: Structuur interview 28 Bijlage B: Categorieën 29 Bijlage C: Informatie over Supply Value 32 Colofon 33

8 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 8 van 33 1 Introductie Supply Value heeft in het begin van 2010 een onderzoek opgezet naar de veranderingen in het inkoopvakgebied. Dit onderzoek had als doel om meer inzicht te geven in de belangrijkste veranderingen binnen het inkoopvakgebied en hoe deze werden ervaren door inkoopprofessionals. In de huidige literatuur zijn er diverse artikelen gepubliceerd over de veranderingen van de inkoopfunctie (o.a. Hofmann & Wynstra, 2008; Zheng et. al., 2007). Deze veranderingen zijn veelal gerelateerd aan de professionalisering van de inkoopfunctie. Een belangrijke drijfveer achter deze professionaliseringslag ligt in het feit dat de inkoopfunctie frequenter wordt gezien als een methode om duurzame competitieve voordelen te realiseren (Mol, 2003). Dit is één van de belangrijkste reden waarom inkoop steeds meer aandacht krijgt van het hogere management, media en onderzoekers. Een korte literatuurstudie naar de veranderingen in inkoopvakgebied leert ons dat inkoop niet langer wordt gezien als een puur operationele functie, maar steeds vaker als strategische functie (Johnson et al., 2002; Hofmann & Wynstra, 2008; Rietveld, 2009). Daarnaast neemt inkoop in toenemende mate plaats in de lijnprocessen van organisaties (Hofmann & Wynstra, 2008). Dit heeft er mede voor gezorgd dat de managementfunctie van inkoop en de integratie met andere bedrijfsprocessen is vergroot (o.a. Pagrach et al., 2000). Deze veranderingen illustreren dat de inkoopfunctie aanzienlijk in beweging is gekomen. Dit maakt onderzoek naar deze veranderingen uitermate interessant. Over de toekomst van het inkoopvakgebied bestaan diverse ideeën. Sommige verwachten dat de focus van inkoopmanagement zal verschuift richting de belangrijke strategische inkoopprocessen (Hofmann & Wynstra, 2008). Andere zijn van mening dat de nadruk komt te liggen op cash management en het verlagen van het werkkapitaal. Andere zijn weer van mening dat intensieve leverancierssamenwerkingsverbanden steeds belangrijker worden (Leeuw, de & Fransoo, 2009). Zoals de inleiding schetst is er relatief veel bekend over de veranderingen in het inkoopvakgebied. Echter zijn er ook nog vele onduidelijkheden. Voornamelijk de ervaringen van de inkoopprofessionals en hun houding ten opzichte van de veranderingen is niet helder. Welke veranderingen vinden zij belangrijk? Wat verwachten zij voor de toekomst? Waar liggen volgens hen mogelijkheden om het inkoopvakgebied verder te ontwikkelen? Welke veranderingen vinden zijn positief en welke negatief? En waarom? De resultaten van dit onderzoek zal helpen om een gedegen antwoord op deze vragen te geven. De bevindingen zullen aantonen welke veranderingen in het inkoopvakgebied volgens de inkoopprofessionals belangrijk zijn en hoe men de veranderingen heeft ervaren.

9 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 9 van Onderzoeksvraag De inleiding illustreert dat er veel veranderingen zijn geweest in het inkoopvakgebied, maar dat er onduidelijk bestaat over hoe dit wordt ervaren door de inkoopprofessionals. Gebaseerd op deze bevindingen en een kort literatuur onderzoek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Wat wordt door inkoopprofessionals ervaren als de belangrijkste veranderingen in hun vakgebied? 1.2 Subvragen Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn vier subvragen geformuleerd. Dit zorgt voor structuur en duidelijkheid bij het uitvoeren van het onderzoek. 1. Welke veranderingen zien inkoopprofessionals in het inkoopvakgebied? Door te onderzoeken welke veranderingen inkoopprofessionals zien in het inkoopvakgebied, kan worden vastgesteld welke veranderingen er in de afgelopen jaren zijn geweest. Dit geeft direct een duidelijk inzicht in de veranderingen in het inkoopvakgebied. 2. Hoe worden de veranderingen in het inkoopvakgebied door de inkoopprofessionals omschreven? Door meer informatie over de veranderingen te vergaren wordt het mogelijk om diverse veranderingen beter te definiëren. Hierdoor wordt een duidelijk beeld geschetst over een bepaalde verandering en is het mogelijk om verschillen tussen de diverse veranderingen in meer detail te onderzoeken. 3. Welke veranderingen zullen volgens inkoopprofessionals in de toekomst een rol gaan spelen? Door te onderzoeken welke veranderingen er in de toekomst een rol gaan spelen kunnen toekomstige trends worden ontdekt. Deze kennis kan zeer waardevol zijn voor inkoopprofessionals om een betere inschatting te maken over toekomstige veranderingen in hun vakgebied. Dit kan helpen bij het opstellen van inkoopbeleidsplannen, strategieën en toekomstvisies. 4. Hoe zijn de veranderingen op het gebied van inkoopmanagement door de inkoopprofessionals ervaren? Om de impact van een bepaalde verandering goed te omschrijven en te definiëren is het belangrijk om te weten hoe men de veranderingen heeft ervaren. Dit kan zeer waardevol zijn voor het succesvol invoeren van nieuwe veranderingen in de toekomst en helpen om de impact te bepalen die de veranderingen teweeg zullen brengen bij inkoopprofessionals.

10 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 10 van Contributie In deze paragraaf worden de mogelijke contributies van dit onderzoek nader uitgelegd. Hierbij wordt gekeken naar de relevantie van het onderzoek en de mogelijke toegevoegde waarde. De bevindingen van het onderzoek zullen zowel een bijdrage leveren aan de huidige literatuur, alsmede bruikbaar en leerzaam zijn voor inkoopprofessionals. In de huidige literatuur is er relatief veel gepubliceerd over de veranderingen in het inkoopvakgebied (o.a. Zheng et al., 2007). Echter, recent onderzoek verstrekt weinig inzicht in welke veranderingen belangrijk zijn volgens de inkoopprofessionals. Dit onderzoek tracht deze ontbrekende kennis toe te voegen en een completer beeld te verwerven van de belangrijkste veranderingen in het inkoopvakgebied. Deze nieuwe inzichten kunnen inkoopmanagers helpen bij het inschatten van een bepaalde verandering. Daarnaast maakt dit onderzoek het mogelijk om richting te geven aan toekomstig onderzoek en kan het tevens helpen bij het identificeren van nieuwe interesse gebieden. Door niet alleen de veranderingen uit het verleden te onderzoeken, maar ook toekomstige veranderingen te onderzoeken kunnen nieuwe trends en ontwikkelingen worden ontdekt. Deze kennis kan gebruikt worden bij het opstellen van inkoopbeleidsplannen, strategieën en toekomstvisies. Daarnaast kunnen de resultaten dienen als benchmark voor inkoopprofessionals. Het geeft hen de mogelijkheid om hun kijk op inkoopmanagement te vergelijken met de uitkomsten van dit onderzoek. Deze inzichten en kennis kunnen gebruikt worden om hun huidige visie bij te stellen (indien nodig) en eventueel te gebruiken binnen hun organisatie. Door de houding van de inkoopprofessionals ten opzichte van de veranderingen te bestuderen kan een adequate inschatting gemaakt worden over waarom men een bepaalde verandering belangrijk vindt. Dit maakt het mogelijk om een relatie te leggen tussen de houding van de professional en de aangegeven belangrijkheid van een bepaalde verandering. Inzicht in deze houdingen kan bijdragen bij het aansturen van toekomstige veranderingen.

11 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 11 van 33 2 Onderzoeksmethodologie Dit hoofdstuk voorziet de lezer van specifiekere informatie over de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd. In paragraaf 2.1, wordt het onderzoeksontwerp besproken. In paragraaf 2.2 de methoden van de data verzameling. In paragraaf 2.3 de data gegevens en in paragraaf 2.4 de analyse methoden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte conclusie in paragraaf Onderzoeksontwerp In deze paragraaf wordt in het kort omschreven welk onderzoeksontwerp is gebruikt voor het onderzoek. Om een gedegen antwoord te geven op de onderzoeksvraag, is gekozen om een beschrijvend onderzoek uit te voeren. Een beschrijvend onderzoek houdt zich bezig met het beschrijven van hoe de werkelijkheid is. Er wordt niet naar een verklaring gezocht, maar een feitelijke registratie volstaat (Baarda & de Goede, 1991). Ter verrijking van het beschrijvend onderzoek zal er niet gestopt worden bij het louter beschrijven, maar ook aanzetten tot interpretatie en evaluatie van de bevindingen. Dit geeft de lezer beter inzicht in de toegevoegde waarde van het onderzoek en de resultaten. 2.2 Data collectie methoden In deze paragraaf worden de data collectie methodes die in dit onderzoek zijn gebruikt beschreven. Voor dit onderzoek is gekozen om half gestructureerde interviews uit te voeren. Dit maakt het mogelijk om diepgaande informatie te achterhalen over de veranderingen in het inkoopvakgebied. Daarnaast wordt het mogelijk om extra vragen te stellen over bepaalde onderwerpen die ter spraken komen. Interviews maken het ook mogelijk om de houding en emotie van de respondenten te observeren en hier direct vragen over te stellen. De mogelijkheid om non-communicatieve emotionele signalen te ontdekken is bruikbaar om een gedegen antwoord te geven op de vraag hoe inkoopprofessionals de veranderingen in het inkoopvakgebied hebben ervaren. Echter zijn er ook een aantal nadelen verbonden aan het houden van interviews. Het uitvoeren van interviews is relatief tijdsintensief en de data is relatief moeilijk om te analyseren. Daarnaast is het lastig om op basis van enkele interviews te generaliseren en algemene conclusies te trekken. Een andere bijkomend nadeel is dat men in een interviewzetting soms geneigd is om sociale wenselijkheid antwoorden te geven op de vragen, hierdoor kan het voorkomen dat het geschetste beeld niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid. De uitgevoerde interviews hebben een gemiddeld duur van zestig minuten. Waarvan ongeveer veertig minuten effectief is besteed aan vragen gerelateerd aan het onderzoek. In bijlage A is een overzicht van de hoofdvragen van het interview toegevoegd. Deze hoofdvragen zijn te beschouwen als een leidraad voor het interviews, vragen kunnen echter anders zijn geformuleerd tijdens het interview. Deze variatie in vraagstelling alsmede de manier waarop, maakt het mogelijk dat een natuurlijk verlopend gesprek ontstond. 2.3 Data gegevens In deze paragraaf worden de data gegevens die gebruikt zijn voor dit onderzoek nader toegelicht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een bestaande sample van respondenten die eerder hebben deelgenomen aan een onderzoek. De gebruikte sample bestaat uit 201 individuen die alle lid zijn van de Nederlandse vereniging voor inkoopmanagers (NEVI). De gemiddelde leeftijd is 43 jaar, 84% is mannelijk, 93% heeft een HBO of hoger opleiding genoten, 28% is werkzaam in de industrie, 18% in consultancy, 11% bij de overheid en de rest in overige branches.

12 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 12 van 33 De potentiële respondenten zijn via een uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. In totaal hebben 38 inkoopprofessionals aangegeven dat ze bereidt zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Door tijd beperkingen was het echter niet mogelijk om alle aanvragen te honoreren. Dit heeft geresulteerd in 30 interviews (zie tabel 1). Tabel 1: Sample beschrijving: Geslacht Aantal % Man Vrouw 5 17 Totaal Functie titel Aantal % Inkoop manager Senior inkoper 6 20 Strategisch/Tactisch inkoper Inkoper/inkoop coördinator Overige 3 10 Totaal Type industrie Aantal % Industrie 6 20 Service 4 13 Voedsel industrie 4 13 Semioverheid 3 10 Ziekenhuis 2 7 Recruitment 2 7 Gemeente 1 3 Financiële sector 1 3 FMCG 1 3 Consultancy 1 3 Automotive 1 3 Afvalverwerking 1 3 Telekom 1 3 Onbekend 2 7 Totaal De sample gebruikt voor de analyse bestaat uit individuen die werkzaam zijn in diverse organisatie en industrieën. De meeste mensen zijn werkzaam in de industrie (20%), dit zijn bedrijven die zich hoofdzakelijk bezig houden met de productie en/of assemblage van goederen. Door de relatief kleine sample is het onmogelijk om verschillen tussen de diverse branche te onderzoeken. Hierdoor wordt bij de analyses geen onderscheid gemaakt tussen de diverse branches. Het merendeel van de respondenten heeft een senior (20%) of inkoopmanagement functie (47%). Hieruit blijkt dat voornamelijk ervaren inkoopprofessionals hebben deelgenomen aan het onderzoek. Deze groep typeert zich onder andere door veel ervaring in het inkoopvakgebied, hoge opleiding en kennis van de ontwikkelingen in het inkoopvakgebied. Alle verkregen data zijn anoniem verwerkt en geanalyseerd. Dit is aan het begin van het interview aan de respondenten kort toegelicht. Het voordeel van anoniem behandelen van de gegevens is de te verwachten objectiviteit en eerlijkheid van de antwoorden. Om de anonimiteit van de respondenten te garanderen, zijn transcripten en aantekeningen van de interviews niet bijgesloten in dit onderzoeksrapport. Bedrijfsspecifieke gegevens, zoals type industrie, geslacht en functie titel, zijn alleen gebruikt om de sample samenstelling vast te stellen. 2.4 Analyse methoden In deze paragraaf worden de analyse methoden besproken. Om de interviews te analyseren is gebruik gemaakt van systematisch coderen. Hierdoor is het mogelijk om de data op een zinnige en systematische manier te ordenen (Strauss & Cobin, 1990). Daarnaast helpt dit bij het ontdekken van belangrijke thema s en/of patronen (Miles & Huberman, 1994).

13 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 13 van 33 Tijdens de interviews zijn aantekeningen en notities gemaakt, deze zijn binnen twee dagen gecategoriseerd en geordend. Aan de hand van de antwoorden van de respondenten zijn een aantal categorieën opgesteld. De categorieën hebben betrekking op de veranderingen in het inkoopvakgebied. Het opstellen van categorieën is bedoeld om de gegevens eenvoudiger te ordenen en bruikbaar te maken voor het uitvoeren van analyses (Carey et. al., 1996). De data is geanalyseerd op basis van voorkomen van een bepaalde categorie (aantal keer genoemd door de respondenten), de ervaren belangrijkheid van deze verandering, de houding ten opzichte van de veranderingen en de verwachtingen voor de toekomst. De analyse heeft als hoofddoel om een beschrijving te geven van de huidige situatie. De validiteit van het onderzoek is voor een groot deel afhankelijk van de gevolgtrekkingen van de onderzoeker en in hoeverre deze de data adequate heeft verzameld en geïnterpreteerd (Strauss & Cobin, 1990). Om de validiteit van het onderzoek te vergroten zijn de gegevens meerdere keren bestudeerd, zodat een eenduidige gevolgtrekking geformuleerd kon worden. Daarnaast zijn de gegevens ook door een externe professional bestudeerd, met als doel de gevolgtrekkingen, cognities en handelen van de onderzoeker te controleren. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. De aanbevelingen zijn vervolgens verwerkt in dit onderzoeksrapport. 2.5 Conclusie research methodologie Om een gedegen antwoord te geven op de onderzoeksvraag is een beschrijvend onderzoek uitgevoerd. Er zijn interviews gehouden met dertig inkoopprofessionals die alle lid zijn van de Nederlandse vereniging voor aankoopmanagers (NEVI). Het merendeel van de respondenten heeft een senior (20%) of inkoopmanagement functie (47%). Om de gegevens te analyseren is de data eerst in categorieën geordend. Vervolgens is er gekeken naar het voorkomen van bepaalde categorieën, de ervaren belangrijkheid en de houding ten opzicht van de veranderingen. Om de betrouwbaarheid en validiteit te vergroten, zijn de resultaten en analyse methodes tevens door een externe professional gecontroleerd.

14 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 14 van 33 3 Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van de data analyse gepresenteerd. In de eerste paragraaf wordt de data verwerking beschreven. In de tweede paragraaf de veranderingen op inkoopgebeid in de afgelopen jaren. In paragraaf 3.3 wordt er gekeken naar welke veranderingen men verwacht in de toekomst. In paragraaf 3.4 wordt de analyse over hoe men de veranderingen heeft ervaren gepresenteerd. In paragraaf 3.5 wordt de resultaten gepresenteerd die het mogelijk maakt om een antwoord te geven op de hoofdvraag. Eindigend in 3.6 met een conclusie over de resultaten. 3.1 Data verwerking In deze paragraaf wordt de data verwerking beschreven en wordt een antwoord gegeven op de subvraag: Hoe worden de veranderingen in het inkoopvakgebied door de inkoopprofessionals omschreven? Hierdoor wordt het duidelijk welke veranderingen de respondenten hebben ervaren en wat deze veranderingen kenmerkt volgens de respondenten. Om de kwalitatieve data bruikbaar te maken voor de analyses, is het noodzakelijke om de data te categoriseren. Gebaseerd op de antwoorden van de respondenten (data) zijn er een aantal categorieën opgesteld. Deze categorieën hebben betrekking op de veranderingen in het inkoopvakgebied. In totaal zijn acht hoofdcategorieën geïdentificeerd, deze hoofdcategorieën zijn weer op gedeeld in subcategorieën (bijlage B). Door de onderverdeling in subcategorieën kunnen de veranderingen in meer detail worden geordend en geanalyseerd. Daarnaast wordt het duidelijk welke verschillende interpretaties er zijn over de veranderingen. De hoofdcategorieën zijn weergegeven in tabel 2, de omschrijving is een weerspiegeling van de interpretatie van de respondenten over een bepaalde verandering. Tabel 2: Hoofdcategorieën Hoofdcategorie Verbetering positie inkoop Centaal inkopen Automatisering Strategische inkoopfunctie Nieuwe inkoper MVO/Duurzaam inkopen Leveranciersmanagement Omschrijving Inkoop is dichterbij het management team gekomen. Inkoop is eerder betrokken in projecten. Er wordt meer gecommuniceerd met inkoop. Inkoop is erkend binnen de organisatie. Inkoop is een professioneel vakgebied geworden. Er is een centrale inkoopafdeling gekomen. Inkoopvolumes worden gebundeld. Er zijn concernbrede inkoop contracten. Samenwerkingsverbanden met andere inkooporganisaties worden opgezet. Er zijn nieuwe software systemen geïmplementeerd. De vraag en het gebruik van inkoop informatie, analyses en rapporten is toegenomen. Operationele inkoop is geautomatiseerd. Er wordt meer gebruik gemaakt van E-procurement tools. Focus van inkoop is strategischer geworden. Inkooporganisatie focussen zich minder op prijs alleen en meer op bijvoorbeeld: total cost of ownership, cash flow management, risicomanagement, value for money, wens interne klant en/of strategische inkoop. De inkoper zelf is anders geworden (moet anders zijn), hoger opgeleid, communicatief sterk, zelfstandig en proactief. Hij moet zijn plannen intern kunnen verkopen en goed kunnen omgaan met veranderingen. Eisen op het gebied van duurzaamheid worden in product en service specificaties vermeld (vertaald naar leveranciers). Regelgeving dwingt bedrijven om duurzaam te worden. Bedrijven gebruiken duurzaamheid om zich te onderscheiden t.o.v. concurrenten. Het aantal leveranciers is verminderd. Macht van grote leveranciers is

15 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 15 van 33 Outsourcing toegenomen. Samenwerking met belangrijke leveranciers is intensiever geworden. Contact met kleine leverancier is minder face-to-face geworden en meer digitaal Make versus buy beslissing wordt vaker gemaakt. Productie en/of leveranciers verschuiven naar lage loon landen (offshoring). Deze tabel laat zien wat de respondenten onder een bepaalde verandering verstaan. In het algemeen heeft men vergelijkbare interpretatie over de algemene inhoud van de verandering, echter wordt het veelvuldig in andere woorden uitgelegd. 3.2 Veranderingen in de afgelopen jaren In deze paragraaf wordt gekeken naar hoe vaak een bepaalde verandering is genoemd door de respondenten. Dit maakt het mogelijk om een overzicht op te stellen van alle veranderingen die hebben plaatsgevonden. Er wordt alleen gekeken of een bepaalde verandering is genoemd (als verandering) tijdens het interview en niet naar het waarde oordeel over deze verandering. Om een detailleert beeld te krijgen van de veranderingen worden ook de onderliggende subcategorieën geteld. Om dit te verduidelijken volgt hieronder een voorbeeld. De onderstaande tekst is afkomstig uit één van de interviews en laat zien op welke manier de interviews zijn gecategoriseerd. Respondent X: Eén van de grootste verandering bij ons in de organisatie is dat de positie van inkoop flink is verbeterd (HC). We maken deel uit van de projectteams, als volwaardig lid, en worden vaker door het management gevraagd naar onze input (1). Men komt ook eerder naar ons toe met vragen over inkoop (2). Eerst deden ze dit allemaal zelf en kwamen ze op het einde nog een handtekening aan ons vragen voor goedkeuring. Dat is nu echt wel verledentijd. In dit stuk tekst komt duidelijk naar voren dat de positie van inkoop is verbeterd (HC) volgens de respondent. Er zijn twee subcategorieën geïdentificeerd, namelijk: (1) Inkoop is erkend binnen de organisatie, (2) Inkoop is eerder betrokken in projecten en er wordt meer communiceert. Indien een respondent meerdere subcategorieën heeft genoemd die behoren tot dezelfde hoofdcategorie, wordt deze maar als één geteld voor het aantal genoemde hoofdcategorieën. Hierdoor is het totale aantal genoemde hoofdcategorieën lager dan het totaal aantal genoemde subcategorieën. Dit is gedaan om een gedetailleerdere analyse uit te voeren en de onderliggende verschillen duidelijker naar voor te brengen. Op deze manier zijn alle interviews uitgewerkt en bruikbaar gemaakt voor de analyse. In tabel 3 is een overzicht gepresenteerd met daarin aangegeven hoe vaak een bepaalde hoofdcategorie en subcategorie is genoemd (omschrijvingen van de subcategorieën zijn gepresenteerd in bijlage B).

16 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 16 van 33 Tabel 3: Aantal genoemde categorieën. Hoofdcategorie (HC) Verbetering positie inkoop Aantal Subcategorieën Aantal HC (SC) SC 21 Inkoop is dichter bij het management team gekomen 9 Inkoop is eerder betrokken in projecten en er wordt meer 10 communiceert Inkoop is erkend binnen de organisatie 18 Kennis toename 10 Centraal inkopen 11 Centrale inkoopafdeling (meer spend via de centrale 9 inkoopafdeling) Concernbrede inkoop contracten 4 Samenwerken op het gebied van inkoop 4 Automatisering 13 Invoering nieuw ICT systeem 9 Strategische inkoopfunctie Informatie voorziening 4 16 Total cost of ownership 7 Cash flow management 2 Risicomanagement 4 Value for money 3 Interne klant 3 Strategische inkoop 3 Minder inkoop personeel 3 Nieuwe inkoper 5 Communicatief sterk, zelfstandig en proactief 4 MVO/Duurzaam inkopen Leveranciers management Hogere opleiding 3 Intern verkopen 2 Verandermanager 1 7 Specificaties aanpassen 3 Gedwongen door wetgeving en regels 3 Competitieve voordelen realiseren 1 13 Minder face-to-face contact 2 Minder leveranciers 7 Meer macht bij leveranciers 2 Intensievere leveranciers relaties 8 Outsourcing 3 Make versus buy beslissing 2 Leveranciers zoeken in lage loon landen 2 Uit dit overzicht blijkt dat de subcategorieën Inkoop is erkend binnen de organisatie en Centrale inkoopafdeling het meeste zijn genoemd door de respondenten. Andere subcategorieën die vaak genoemd worden zijn: Inkoop is dichter bij het management team gekomen, Inkoop is eerder betrokken in projecten en er wordt meer communiceert, Invoering nieuw ICT systeem, Total cost of ownership, Minder leveranciers en Intensievere leveranciers relaties.

17 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 17 van 33 Uit deze analyse is te concluderen dat er relatief veel veranderingen in het inkoopvakgebied gaande zijn geweest. Met name de erkenning van inkoop binnen de organisatie en het meer via de centrale inkoopafdeling kopen zijn veranderingen die door vele respondenten wordt genoemd. Verder is op te merken dat de nieuwe inkoper, MVO/Duurzaam inkopen en outsourcing relatief weinig worden genoemd door de respondenten. Dit komt waarschijnlijk door het relatief lage aandeel van overheid instanties in de onderzoekspopulatie. 3.3 Toekomstige veranderingen In deze paragraaf worden de toekomstige veranderingen geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de verwachtingen van de respondenten over toekomstige verandering in het inkoopvakgebied. Voor de categorisatie van de data is de zelfde methode gebruikt als bij de huidige veranderingen (paragraaf 3.2). Dit was mogelijk, omdat de toekomstige verwachtingen bijna volledig overeen kwamen met de eerder genoemde veranderingen. Veranderingen die buiten het huidige schema vielen, werden slecht één keer genoemd en zijn niet meegenomen in de analyse. De data analyse is weergegeven in de onderstaande tabel 4: Toekomstige veranderingen. Hierbij is wederom een onderscheid gemaakt tussen het aantal keer dat een hoofdcategorie of subcategorie is genoemd. Tabel 4: Toekomstige veranderingen Hoofdcategorie (HC) Aantal HC Subcategorieën (SC) Aantal SC Verbetering positie inkoop 6 Inkoop is dichter bij het management team gekomen 3 Inkoop is eerder betrokken in projecten en er wordt meer 1 communiceert Inkoop is erkend binnen de organisatie 3 Kennis toename 2 Centraal inkopen 10 Centrale inkoopafdeling (meer spend via de centrale 6 inkoopafdeling) Concernbrede inkoop contracten 3 Samenwerken op het gebied van inkoop 4 Automatisering 12 Invoering nieuw ICT systeem 10 Strategische inkoopfunctie Informatie voorziening 1 5 Total cost of ownership Cash flow management Risicomanagement 2 Value for money 2 Interne klant 2 Strategische inkoop Minder inkoop personeel Nieuwe inkoper 3 Communicatief sterk, zelfstandig en proactief 2 MVO/Duurzaam inkopen Hogere opleiding 2 Intern verkopen Verandermanager 4 Specificaties aanpassen 4 Gedwongen door wetgeving en regels

18 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 18 van 33 Leveranciers management Competitieve voordelen realiseren 11 Minder face-to-face contact Outsourcing 1 Make versus buy beslissing Minder leveranciers 4 Meer macht bij leveranciers 1 Intensievere leveranciers relaties 6 Leveranciers zoeken in lage loon landen 1 Totaal De bovenstaande tabel laat zien dat men verwacht dat in de toekomst: automatisering, centraal inkopen en leveranciers management een belangrijke rol zal gaan spelen. In vergelijking met de eerder genoemde veranderingen, is het op te merken dat de verbetering van de positie van inkoop veel minder vaak wordt genoemd. Dit impliceert dat men denkt dat deze verandering waarschijnlijk zijn volwassen status heeft bereikt en weinig zal veranderen in de toekomst. De informatievoorziening en basis infrastructuur is bij veel organisatie op orde en de komende tijd zal de nadruk voornamelijk liggen op het slim gebruiken van deze voorzieningen. Kijkend naar de afzonderlijke subcategorieën wordt het duidelijk dat men verwacht dat nieuwe ICT systemen (automatisering) worden ingevoerd, meer centraal wordt ingekocht en dat intensievere leveranciersrelaties een belangrijke rol gaan spelen. Verder is op te merken dat weinig respondenten verwachten dat hun inkoopfocus zal veranderen richting een meer strategische functie. Als we de uitkomsten vergelijk met de veranderingen in het verleden (paragraag 3.2), wordt het duidelijk dat er minder veranderingen zijn genoemd. Dit heeft voor een groot gedeelte te maken met de manier van interviewen. Tijdens het interview is er dieper op de huidige veranderingen in gegaan in vergelijking tot de toekomst verwachtingen van de respondenten. Er is gekozen om te focussen op de huidige veranderingen, omdat deze data het belangrijkste is voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 3.4 Houding ten opzicht van de veranderingen In deze paragraaf wordt de houding van de inkoopprofessionals ten opzicht van de veranderingen besproken. Tijdens het interview zijn de respondent gevraagd naar hun mening (houding) over de veranderingen. Uit de antwoorden van de respondenten is geen duidelijk onderscheid te constateren richting een specifieke verandering. De antwoorden van de respondenten tonen aan dat men een algemene houding heeft ten opzicht van de veranderingen en moeite heeft om een specifieke houding te omschrijven voor een specifieke verandering. Hierdoor is het niet mogelijk om de houding ten opzicht van de afzonderlijke veranderingen te analyseren. De uitkomsten zijn in tabel 5 weergegeven. Tabel 5: Houding inkoopprofessionals ten opzichte van de veranderingen in de afgelopen jaren Houding Aantal Toelichting/Reden Positief 20 Meer uitdagingen en verantwoordelijkheden; Meer erkenning, aandacht en waardering; Afwisselend en vindt veranderingen leuk. Onverschillig/geen mening 9 Geen uitgesproken mening over de veranderingen. Negatief 1 Minder menselijk contact, te theoretisch geworden, meer juridische aspecten.

19 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 19 van 33 Uit de tabel blijkt dat er slechts één respondent is die de veranderingen als negatief heeft ervaren, 9 zijn onverschillig of hebben geen mening en de meerderheid, 20 respondenten, vinden de veranderingen in het inkoopvakgebied positief. De meest voorkomende aangedragen argumenten waarom men de veranderingen positief vinden zijn: meer uitdagingen, verantwoordelijkheden, erkenning, aandacht en waardering. Daarnaast geeft men aan, dat men veranderingen leuk vinden en dat men houdt van afwisselingen. De genoemde negatieve aspecten van de veranderingen zijn: minder menselijk contact, te theoretisch geworden en toenamen juridische aspecten (nadruk op regelgeving). Uit deze gegevens kunnen we concluderen dat de respondenten in het algemeen de veranderingen als positief hebben ervaren. 3.5 De belangrijkste veranderingen In deze paragraaf wordt de analyse gepresenteerd die het mogelijk maakt om een antwoord te geven op vraag: Welke veranderingen vinden de respondenten het belangrijkste? Tijdens het interview zijn de respondenten gevraagd om van de genoemde veranderingen de belangrijkste en de op een na belangrijkste verandering te benoemen en te beargumenteren waarom men deze verandering zo belangrijk vindt. In tabel 6 is een overzicht opgesteld van het aantal keer dat een bepaalde verandering als belangrijkste of als de op een na belangrijkste is genoemd. Tabel 6: Belangrijkste verandering Verandering Belangrijkste Op een na belangrijkste Totaal Verbetering positie inkoop Centraal inkopen Automatisering Strategische inkoopfunctie Nieuwe inkoper MVO/Duurzaam Leveranciersmanagement Outsourcing 1-1 Totaal Uit de tabel blijkt dat de verbetering van de positie van inkoop het meeste wordt genoemd als belangrijkste verandering, gevolgd door centraal inkopen en de strategische inkoopfunctie. Het duurzaamheidthema en de verandering van de inkoper zelf, wordt door geen van de respondenten genoemd als belangrijkste verandering. De meest genoemde op een na belangrijkste verandering is ook de verbetering van de inkoopfunctie. Dit geeft aan dat vele respondenten deze verandering erg belangrijk vinden. Andere veel genoemde veranderingen zijn strategische inkoopfunctie en leveranciersmanagement. In de laatste kolom van de tabel is het aantal van de belangrijkste verandering en de op een na belangrijkste verandering bij elkaar opgeteld. Hieruit blijkt dat de verbetering van de positie van inkoop duidelijk als belangrijkste verandering wordt ervaren. Gevolgd door de verandering naar een strategische inkoopfunctie en centraal inkopen. Daarnaast worden veranderingen in automatisering en leveranciersmanagement ook een aantal keer genoemd.

20 Onderzoeksrapport Versie 1.2 Pagina 20 van 33 Uit de toelichting van de respondenten blijkt dat men een verandering belangrijk vindt, omdat de verandering veel impact heeft gehad op de mensen in de organisatie, voor veel opschudding heeft gezorgd, veel invloed heeft gehad op de resultaten en/of hun manier van werken erg is veranderd. 3.6 Conclusie resultaten Door de analyse van de resultaten kan er een antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag: Wat wordt door inkoopprofessionals ervaren als de belangrijkste veranderingen in hun vakgebied? De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de verbetering van de positie van inkoop door de meeste respondenten wordt ervaren als de belangrijkste verandering in het inkoopvakgebied. Naaste de verbetering van de positie van inkoop, zijn vier andere belangrijke veranderingen te ontdekken, namelijk: het strategischer worden van de inkoopfunctie, er wordt meer door de centrale inkoop afdeling ingekocht (onder centrale contracten), leveranciersmanagement is toegenomen en er wordt automatisering gebruikt om o.a. operationele inkoop te automatiseren en te decentraliseren. Voor de toekomst verwacht men dat automatisering, centraal inkopen en intensieve leveranciers relaties (leveranciersmanagement) een belangrijke rol gaan spelen. De positie van inkoop zal volgens de meeste respondenten niet veel veranderen. Daarnaast zijn nagenoeg alle inkooporganisatie zijn opzoek naar mogelijkheden om het inkoopproces effectiever en efficiënter te maken. De veranderingen in het inkoopvakgebied worden door de meeste inkoopprofessionals als positief ervaren. Zij vinden het positief dat men meer erkenning, aandacht en waardering krijgt. Daarnaast geeft men aan dat hun functie uitdagender is geworden en ze meer verantwoordelijkheid hebben gekregen. De conclusie van de resultaten zijn weergegeven in het vereenvoudigde model 1: De belangrijkste veranderingen in het inkoopvakgebied. Model 1: De belangrijkste veranderingen in het inkoopvakgebied. Centraal inkopen Strategische inkoopfunctie Verbetering positie inkoop Leveranciers management Automatisering

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden Supply Value Survey Resultaten verslag VOORBEELD Resultaten verslag leveranciersonderzoek Versie 1.0 Pagina 2 van 11 Titel: Resultaten verslag leveranciersonderzoek Organisatie: Supply Value www.supplyvalue.nl

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel pag.: van 7 code: STR-BEN-vra-00-bl versie. Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel Hieronder vindt u voor elk van de negen elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie afbeelding) een aantal mogelijke

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie.

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Definities inkoop terminologie Definitie inkoop: Inkoop is alles

Nadere informatie

Stand van zaken Beroepsprofielenonderzoek 2012

Stand van zaken Beroepsprofielenonderzoek 2012 Stand van zaken Beroepsprofielenonderzoek 2012 NEVI Inkoopdag 19 juni 2012 Alexander Arsath Ro is - NEVI Purspective Inkoop Beroepsprofielenonderzoek Nut en noodzaak anno 2012 Waarom een Inkoop Beroepsprofielenonderzoek:

Nadere informatie

samenwerken verandermanagement

samenwerken verandermanagement DEAL!-NEVI NATIONALE INKOOPENQUÊTE Kostenreductie topprioriteit, maar dan wel ethisch Het gaat de Nederlandse inkoper voor de wind. De positie op de arbeidsmarkt verbeterde flink, het brutosalaris steeg.

Nadere informatie

Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering

Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering NEVI Al ruim 55 jaar hét netwerk van en voor inkoopprofessionals Netwerk van ruim 9.000 inkoopprofessionals: leden, cursisten en relaties Circa 6.000 leden

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde

Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde Aernout van Lookeren Mercuri Intl. Alexander Arsath Ro is NEVI Purspective NEVI Inkoopdag 2011 21 juni, Nieuwegein Programma: Veranderingen aan

Nadere informatie

Inkoopprocedures worden in detail uitgewerkt in het inkoophandboek om de uniformiteit zowel intern en als extern te bewerkstelligen.

Inkoopprocedures worden in detail uitgewerkt in het inkoophandboek om de uniformiteit zowel intern en als extern te bewerkstelligen. Hoofdstuk 3 het inkoopmanagement proces Vier primaire taken van de inkoopfunctie: 1. Foutloze en tijdige levering van producten en diensten 2. Reduceren van inkoopuitgaven 3. Verminderen risico s in toeleveringsketen

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren 305 respondenten hebben deelgenomen aan de enquête rond redenen waarom mensen niet-presteren. De resultaten van deze enquête worden o.a. gebruikt

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Samenvatting Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Stabiliteit en verandering in gerapporteerde levensgebeurtenissen over een periode van vijf jaar Het belangrijkste doel van dit longitudinale,

Nadere informatie

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter NEVI inkoopdag 2013 Hülya Türksever & Els Ruiter Geeft aan welke kwaliteiten de inkoopprofessional van nú in huis moet hebben; Is een communicatie- en hulpmiddel naar het beroepsveld; Focust werknemers

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Palliatieve Zorg. Onderdeel: Kwalitatief onderzoek. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2

Palliatieve Zorg. Onderdeel: Kwalitatief onderzoek. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Palliatieve Zorg Onderdeel: Kwalitatief onderzoek Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Inhoudsopgave Inleiding Blz 2 Zoekstrategie Blz 3 Kwaliteitseisen van Cox et al, 2005 Blz 3 Kritisch

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Verbeteren van de samenwerking met de ander, maar begin bij uzelf!

Verbeteren van de samenwerking met de ander, maar begin bij uzelf! Herkennen en Erkennen van drijfveren Verbeteren van de samenwerking met de ander, maar begin bij uzelf! Drs. J. Roddeman, NEVI Drs. W.R.C. Berenschot, Management Drives 22 juni 21 Stroom A Verbeter uw

Nadere informatie

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd.

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. TH-MI Motivation Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 30-08-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 30-08-2013. OVER DE MOTIVATION

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Beste pleegouder, U heeft aangegeven graag op de hoogte gehouden te

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Jaarlijks doen vele jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking In Nederland een beroep op de hulpverlening. Een aanmerkelijk aantal van hen krijgt deze hulp van een LVG-instituut.

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 17 x projectplan contractmanagement. PIANOo en NEVI- Manage de markt!

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 17 x projectplan contractmanagement. PIANOo en NEVI- Manage de markt! Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 17 x projectplan contractmanagement PIANOo en NEVI- Manage de markt! 20 oktober 2009 Introductie Douwe van de Goorberg concern inkoper BIZOB projectleider

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig!

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Leadership Entrepreneurship Stewardship 2 Agenda 1. Een introductie 2. Enkele

Nadere informatie

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC LEREN OP DE WERKVLOER Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC DE WERELD VERANDERT In tijden waarin maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, neemt veranderen,

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

Marktconsultatie. Software Centraal Planningslandschap. N.V. Nederlandse Gasunie

Marktconsultatie. Software Centraal Planningslandschap. N.V. Nederlandse Gasunie Marktconsultatie Software Centraal Planningslandschap N.V. Nederlandse Gasunie Colofon Datum 4 oktober 2017 Versie 1.0 Contact N.V. Nederlandse Gasunie Sr. Inkoper ICT Sybolt Jaarsma, S.K.Jaarsma@gasunie.nl

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp Samenvatting Inleiding In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend

Nadere informatie

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Onderzoek en Statistiek gemeente Nijmegen december 2016 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Contactpersoon: Marieke Selten

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

28-10-2015. Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden.

28-10-2015. Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden. Docent: Marcel Gelsing Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden. Ga naar: www.gelsing.info Kies voor de map Eindopdrachten Download: Integrale eindopdracht Fase 1.pdf Les 1: fase 1 en 2

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2018-1 Kaj Bots Ilse Hento SOLLICITATIE- EN REGISTRATIEGEDRAG Welke sollicitatieactiviteiten verrichten WW ers en hoe registreren zij deze? Kenniscentrum UWV Januari 2018 Het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten?

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Ken de keten Ken jezelf Nikki Bruggeling & Remco Kramers Nevi Inkoopdag, 24 juni 2014 1 Ken jezelf Hoe volwassen is uw inkooporganisatie? Knowing yourself

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor, zij het enigszins schetsmatig.

Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor, zij het enigszins schetsmatig. Paper 1 Ontwerpplan Criterium Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Excellent Probleembeschrijving Paper maakt niet duidelijk welk probleem (welke wens) centraal staat en om welke reden. Paper beschrijft

Nadere informatie

Tijdschrift voor Didactiek der B-wetenschappen 7 (1989) nr.1 79

Tijdschrift voor Didactiek der B-wetenschappen 7 (1989) nr.1 79 Tijdschrift voor Didactiek der B-wetenschappen 7 (1989) nr.1 79 Boekbespreking Techniek in het natuurkunde-onderwijs M.J. de Vries, Uitg.: Technische Universiteit Eindhoven, 1988 Dissertatie, 278 p. De

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Inkoperis. 2. employability & arbeidsmarkt

Inkoperis. 2. employability & arbeidsmarkt Inkoperis kostenbeheerser, verandermanager en honkvast Maar liefst 651 inkopers namen de moeite om de online vragenlijst in te vullen voor onze eerste Deal!-NEVI Nationale Inkoopenquête. Hoewel de werkloosheid

Nadere informatie

GRIP. College inkoop (7) Prof. Dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI leerstoel Inkoop RijksUniversiteitGroningen, Faculteit Bedrijfskunde 16 mei 2001

GRIP. College inkoop (7) Prof. Dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI leerstoel Inkoop RijksUniversiteitGroningen, Faculteit Bedrijfskunde 16 mei 2001 Groningen Research Institute of Purchasing College inkoop (7) Prof. Dr. Dirk-Jan F. Kamann NEVI leerstoel Inkoop RijksUniversiteitGroningen, Faculteit Bedrijfskunde 16 mei 2001 Groningen, RuG Een inkoopscan

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity Synopsis onderszoeksplan Afstudeerscriptie Strategisch Management, faculteit Bedrijfskunde, Wendy Poppelaars -

Nadere informatie

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce Samenvatting Elektronische handel verandert fundamenteel de manier waarop consumenten goederen en diensten kopen. E-commerce is het kopen en verkopen van producten of diensten via elektronische systemen

Nadere informatie

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder RSZK INKOOP September 2014, Bas De Kinder INHOUD Deze presentatie bevat de volgende onderwerpen: INKOOPBELEID PIJLERS UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN INKOOPPROCES STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging mr. drs. E.P.J. de Boer Rotterdam, Aanleiding en opzet van de review In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT Posities als antecedenten van management-denken over concernstrategie ACHTERGROND (H. 1-3) Concernstrategie heeft betrekking op de manier waarop een concern zijn portfolio

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl NEVI INKOOPDAG 2012 Inkoop verandert! Verandert u mee? Welkom Bijna 300 deelnemers!! Sinds 2008 niet meer zo druk geweest! INKOOP VERANDERT! VERANDERT U MEE? Corporate Social Responsibility Sustainable

Nadere informatie

Vacature. Client & Sales Support

Vacature. Client & Sales Support Vacature Client & Sales Support Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Seminarie kwalitatieve onderzoeksmethoden

Seminarie kwalitatieve onderzoeksmethoden Seminarie kwalitatieve onderzoeksmethoden Tineke Cappellen 17 november 2006 Onderzoeksproces Probleemstelling Onderzoeksvra(a)g(en) Onderzoeksmethode Bepaling van de steekproef Uitvoering van het onderzoek

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Palliatieve zorg: Kwalitatief onderzoek

Palliatieve zorg: Kwalitatief onderzoek Palliatieve zorg: Kwalitatief onderzoek Hogeschool van Amsterdam Naam: Lauri Linn Konter Studentnr: 500642432 Klas: Lv12-2E2 Jaar: 2012-2013 Docent: M. Hoekstra Inhoudsopgave Inleiding Blz: 3 Verpleegprobleem

Nadere informatie

sa m e n v A t t i n G

sa m e n v A t t i n G sa m e n v A t t i n G In dit proefschrift staat de samenwerking tussen ouders, revalidatieprofessionals en onderwijsprofessionals in de zorg voor kinderen met een cerebrale parese (CP) centraal. Het belang

Nadere informatie

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Inzicht in prestaties door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie met andere ziekenhuizen.

Nadere informatie

Management Summary. Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator

Management Summary. Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator Management Summary Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator Uitgevoerd door onderzoekers van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Take-home toets: Kwalitatief onderzoek

Take-home toets: Kwalitatief onderzoek vrijdag 18 januari 2013 Take-home toets: Kwalitatief onderzoek Naam: Lisa de Wit Studentnummer: 500645721 Klas: LV12-2G1 Vak: Kwalitatief onderzoek Docent: Marjoke Hoekstra 1 Inleiding Voor het vak: Kwalitatief

Nadere informatie

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales , Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales Een prestatie op maat, dat wilt u toch ook? Link2Doc helpt (inkoop) organisaties bij het optimaliseren en inrichten van documentmanagement processen

Nadere informatie

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Pro Mereor Inkoopanalyse Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De analyse... 3 2.1 Kwantitatieve inkoopanalyse... 3 2.2 Kwalitatieve inkoopanalyse... 6 3. Verbetertraject...

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie