Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeling of onderzoek onder anesthesie"

Transcriptie

1 Behandeling of onderzoek onder anesthesie

2

3 Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele anesthesie 3 Complicaties 4 Regionale anesthesie 4 Ruggenprik (spinale of epidurale anesthesie) 4 Bijwerkingen tijdens de ruggenprik 5 Bijwerkingen en complicaties nadat de ruggenprik is uitgewerkt 5 Regionale anesthesie arm of been 6 Bijwerkingen en complicaties tijdens en na regionale anesthesie 6 Na de operatie 7 Verkoeverafdeling 7 PACU 8

4 Pijnbehandeling 10 Pijnstilling is belangrijk 10 Meten van pijn 10 Paracetamol/diclofenac 11 Morfine injecties 11 PCA-pomp 11 Tabletjes onder de tong 11 Slangetje in de rug (epiduraal) 12 Slangetje bij een zenuw (regionale anesthesie) 12 Off-label gebruik medicijnen 12 Naar huis 12 Bijlage Kennistest: Wat weet u over pijnbehandeling? 14

5 In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een behandeling, operatie of onderzoek te laten verrichten in het Radboudumc. Deze folder geeft informatie over een behandeling onder anesthesie (verdoving) voor volwassenen. Daar waar in de tekst staat operatie, lees ook behandeling of onderzoek. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerkers van de preoperatieve polikliniek anesthesiologie. Polikliniek Anesthesiologie Op de preoperatieve polikliniek Anesthesiologie maakt u kennis met de anesthesioloog. Dit is een arts die gespecialiseerd is in verschillende vormen van anesthesie, pijnbestrijding en de intensieve zorg rondom de operatie. Het kan ook zijn dat u het gesprek over de anesthesie heeft met een andere gespecialiseerde medewerker. De anesthesioloog of medewerker stelt u vragen over uw gezondheid, welke medicijnen u gebruikt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Ook kunt u vragen verwachten over eerdere operaties en hoe u toen op de anesthesie reageerde. Verder krijgt u een lichamelijk onderzoek, met speciale aandacht voor hart en longen. Zo wordt een indruk verkregen over uw gezondheidstoestand. Tijdens het gesprek ontvangt u informatie over de verschillende vormen van anesthesie, de pijnbestrijding en intensieve zorg rondom de operatie. Indien daar aanleiding toe is wordt u de dag voor de ingreep nogmaals kort bezocht door de anesthesioloog op de verpleegafdeling. Soorten anesthesie Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving. Algehele anesthesie De meest bekende is de algehele anesthesie, waarbij het hele lichaam wordt verdoofd en u tijdelijk buiten bewustzijn bent. Lokale anesthesie Bij lokale verdoving wordt een klein stukje huid plaatselijk verdoofd, bijvoorbeeld om een wond te hechten. Regionale anesthesie Bij regionale anesthesie wordt een groter gedeelte van het lichaam, zoals een arm, een been of het hele onderlichaam tijdelijk gevoelloos gemaakt. U bent dan tijdens de operatie bij kennis, maar ziet niets van de operatie omdat alles met doeken wordt afgedekt. In overleg met de anesthesioloog kunt u eventueel ook een slaapmiddel krijgen. 1

6 Welke anesthesie voor u het meest geschikt is hangt onder andere af van het soort operatie en uw lichamelijke conditie. Voorbereiding Scheren Het is van groot belang dat u vijf dagen voor de geplande ingreep het gedeelte van het lichaam waar u wordt geopereerd niet scheert met een scheermes. Dit vermindert het risico op een infectie. Als de chirurg scheren noodzakelijk acht, gebeurt dit op de operatiekamer. Vette creme Wilt u op de dag van de operatie geen gebruik maken van vette crèmes? Vette crème zorgt ervoor dat het te opereren gebied niet goed gedesinfecteerd kan worden. Sieraden, piercings etc. Nagellak, make-up, contactlenzen, bril, gebitsprotheses en sieraden (ook piercings) mag u niet dragen tijdens de operatie. U wordt verzocht uw bril, gehoor- en gebitsprothese op de verpleegafdeling achter te laten. In overleg met de anesthesioloog kan hiervan worden afgeweken. Indien u acryl- of gelnagels heeft, dient u deze vóór de operatie van de wijsvinger te laten verwijderen. Medicijnen De anesthesioloog bepreekt met u welke medicijnen u mag blijven gebruiken en welke u moet stoppen. Indien u bloedverdunners gebruikt, overlegt uw behandelend arts met u of u deze door kunt gebruiken of moet stoppen. Heeft u hierover vragen, stel ze dan aan uw behandelend arts. Nuchter Om te voorkomen dat u tijdens of na de anesthesie gaat braken moet u nuchter zijn. Braaksel kan in uw longen terecht komen en daar schade veroorzaken. Het wordt aangeraden om op de dag van de operatie niet te eten. U mag tot twee uur voor de operatie heldere vloeistoffen drinken. Hieronder vallen koffie en thee (zonder melk), sap zonder pulp, water en aanmaaklimonade. Het is verstandig om de uren voor de operatie niet te roken. De luchtwegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Bovendien kan hoesten na de operatie erg pijnlijk zijn. Waardevolle spullen We adviseren u om waardevolle spullen bij opname thuis te laten of mee naar huis te geven. 2

7 Kleding In plaats van een pyama krijgt u een operatiehemd aan. Premedicatie Ter voorbereiding op de anesthesie krijgt u meestal een half uur tot een uur voor het begin van de operatie een tablet; de zogenaamde premedicatie. Dit is om de eventuele spanning of angst voor de ingreep te verminderen. Ook wordt er vaak alvast een pijnstiller toegediend om na de operatie de pijn beter te kunnen bestrijden. Veiligheid Rondom uw operatie zijn diverse veiligheidsmomenten ingebouwd. Vlak voordat de operatie van start gaat wordt bijvoorbeeld door het gehele operatieteam een zogenaamde Time out genomen. Tijdens dit controlemoment wordt uw naam, geboortedatum en het te opereren lichaamsdeel en de operatiebenodigdheden gecontroleerd. Operatie De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatie-, of behandelafdeling. Daar ziet u de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker. Tijdens de operatie is de anesthesioloog of de anesthesiemedewerker voortdurend bij u. Dit is niet altijd de persoon die u heeft gezien op de preoperatieve polikliniek Anesthesiologie. Als de operatiekamer nog niet gereed is, wordt u in de voorbereidingsruimte (holding) geplaatst totdat u gehaald wordt door de anesthesioloog of de anesthesiemedewerker. In verband met de hygiëne krijgt u bij aankomst op de operatieafdeling een muts op. Voordat u de anesthesie krijgt toegediend, krijgt u elektrodes op de borst om uw hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. De bloeddruk wordt via uw arm gemeten. U krijgt een kleine plastic canule ingebracht in een ader in de arm, waarop een infuus wordt aangesloten om uw vochtgehalte op peil te houden. Bij sterk bloedverlies krijgt u door deze canule ook extra bloed toegediend tijdens de operatie. Algehele anesthesie Via de canule spuit de anesthesioloog de anesthesiemiddelen in. U valt dan binnen een halve minuut in een diepe slaap. Om uw ademhaling tijdens de anesthesie te kunnen controleren wordt in veel gevallen, voordat de operatie begint, een plastic buis in uw keel gebracht. U 3

8 bent dan al onder anesthesie en merkt daar niets van. De anesthesioloog bewaakt tijdens de operatie de functies van uw lichaam. De ademhaling en de bloedsomloop kunnen zo nodig worden bijgesteld en er worden medicijnen toegediend om de anesthesie te onderhouden. Complicaties Door verbetering van bewakingsapparatuur, moderne geneesmiddelen en goede opleiding van de anesthesioloog en medewerkers is anesthesie tegenwoordig zeer veilig. Ondanks alle zorgvuldigheid zijn complicaties niet altijd te voorkomen. Er kunnen overgevoeligheidsreacties op medicijnen optreden. Bij het inbrengen van de beademingsbuis kan uw gebit worden beschadigd. Tenslotte kan er na een operatie tijdelijk een zenuw in arm of been uitvallen. Dit kan blijken uit tintelingen en/of krachtsverlies. De anesthesioloog kan u erop wijzen of de anesthesie in uw geval bijzondere risico s met zich meebrengt. Regionale anesthesie Bij een regionale anesthesie wordt een gedeelte van het lichaam, bijvoorbeeld een gedeelte van een arm of been of het gehele onderlichaam, tijdelijk gevoelloos en bewegingloos gemaakt. In de rug lopen vanuit het ruggenmerg grote zenuwen naar het onderlichaam en de benen. Deze zenuwbanen kunnen door een verdovingsmiddel worden verdoofd. De naald komt niet in de buurt van het ruggenmerg, dat dus niet beschadigd kan raken. Een arm of been kan worden verdoofd door de zenuwknoop (plexus) die naar de arm of het been loopt tijdelijk uit te schakelen door rond de zenuwen een verdovingsmiddel in te spuiten, bijvoorbeeld in de oksel, hals, lies, bil of knieholte. Bij regionale anesthesie worden de zenuwen die op pijn reageren zo volledig mogelijk uitgeschakeld. Het gevoel verdwijnt soms niet helemaal. Het is normaal als u voelt dat u wordt aangeraakt. Vaak lopen de pijnzenuwen samen met de zenuwen die de spieren laten werken. Door de verdoving treedt krachtsverlies op. Als de verdoving volledig is uitgewerkt, hebt u weer de normale kracht en beheersing over de spieren terug. Ruggenprik (spinale of epidurale anesthesie) Om de ruggenprik te kunnen uitvoeren vraagt de anesthesioloog u om te gaan zitten of op een zij te gaan liggen. De anesthesioloog prikt met een naald tussen de ruggenwervels door. 4

9 De ruggenprik is niet pijnlijker dan een gewone injectie. Als de verdoving is ingespoten merkt u eerst dat uw benen warm worden en gaan tintelen. Later zijn ze gevoelloos en slap net als de rest van het onderlichaam. Afhankelijk van het gebruikte medicijn kan het drie tot zes uur duren voordat de verdoving volledig is uitgewerkt. Na het uitwerken van de verdoving kunt u pijn voelen. Als dit zo is vraag dan de verpleegkundige meteen om een pijnstiller. Voor een pijnbehandeling die enkele dagen of langer duurt kan een katheter (slangetje) worden achtergelaten waardoor met behulp van een pompje de verdovende stof kan worden toegediend. Bijwerkingen tijdens de ruggenprik Onvoldoende pijnstilling Het kan voorkomen dat de verdoving bij u onvoldoende werkt. Soms kan de anesthesioloog nog wat extra verdoving bijgeven. In andere gevallen is het beter om alsnog voor een andere anesthesievorm te kiezen, bijvoorbeeld algehele anesthesie. De anesthesioloog overlegt dit met u. Lage bloeddruk Als bijwerking van een ruggenprik kan een lage bloeddruk optreden. De anesthesioloog neemt daartegen maatregelen. Uitbreiding Soms breidt het verdoofde gebied zich verder naar boven uit dan is bedoeld. U merkt dit omdat uw handen gaan tintelen en misschien kunt u wat moeilijker ademen. De anesthesioloog geeft u dan wat extra zuurstof ter verlichting. Moeilijkheden met plassen De verdoving strekt zich in dat geval uit tot de blaas en het plassen kan daardoor een aantal uren moeilijker gaan dan normaal. Het kan nodig zijn de blaas met een katheter leeg te maken. Bijwerkingen en complicaties nadat de ruggenprik is uitgewerkt Rugpijn Het komt voor dat er rugpijn ontstaat op de plaats waar de prik is gegeven. Dit heeft te maken met de houding tijdens de operatie. Deze klachten verdwijnen meestal binnen enkele dagen. Hoofdpijn Na een ruggenprik kan hoofdpijn optreden. Deze hoofdpijn is anders dan 5

10 gewone hoofdpijn omdat de pijn minder wordt bij plat liggen en juist erger bij overeind komen. Meestal verdwijnt deze hoofdpijn binnen een week vanzelf. Als de klachten zo hevig zijn dat u in bed moet blijven, neem dan contact op met de anesthesioloog. Regionale anesthesie arm of been De anesthesioloog prikt hiervoor met een naald op de plaats waar de zenuwen lopen die naar de arm of het been gaan. De anesthesioloog gebruikt een zogenaamde zenuwprikkelaar. Met een lage elektrische stroom wordt de zenuw dan geprikkeld. U merkt dat doordat de arm, hand, been of voet onwillekeurig beweegt. Het is belangrijk dat u tijdens het prikken stil blijft liggen. Als de naald op de goede plaats zit, spuit de anesthesioloog het verdovende middel in. Korte tijd later merkt u dat de arm, hand, been of voet gaat tintelen en warm wordt. Later verdwijnt het gevoel en kunt u de arm, hand, been of voet niet meer bewegen. Als de verdoving is uitgewerkt keren de beweging en het gevoel weer terug. De verdoving moet dertig tot vijfenveertig minuten inwerken voordat deze het beste werkt. Afhankelijk van het gebruikte medicijn kan het drie tot zes uur duren voordat de verdoving volledig is uitgewerkt. Met het uitwerken van de verdoving bestaat de mogelijkheid dat pijn optreedt. Wacht niet te lang om een pijnstiller te vragen aan de verpleegkundige. Voor een pijnbehandeling die enkele dagen of langer duurt, kan een katheter (slangetje) worden achtergelaten waardoor met behulp van een pompje de verdovende stof kan worden toegediend. Het kan zijn dat u niet in het ziekenhuis hoeft te blijven totdat de verdoving is uitgewerkt. Dat hangt af van de operatie en uw gezondheidstoestand. Zolang de arm verdoofd is moet u deze in een draagdoek (mitella) houden. Bijwerkingen en complicaties tijdens en na regionale anesthesie Onvoldoende pijnstilling Het is mogelijk dat de verdoving bij u onvoldoende werkt. Soms kan de anesthesioloog nog wat extra verdoving bijgeven. In andere gevallen is het beter om voor een andere anesthesievorm te kiezen, bijvoorbeeld algehele anesthesie. De anesthesioloog overlegt dit met u. 6

11 Tintelingen na de operatie Door de prik, zenuwprikkelaar of de gebruikte medicijnen kunnen zenuwen geïrriteerd raken. Nadat de verdoving is uitgewerkt kunt u hierdoor nog enige tijd last houden van tintelingen in de arm, hand, been of voet. Deze tintelingen verdwijnen in de meeste gevallen in de loop van weken tot maanden vanzelf. Overgevoeligheidsreacties Overgevoeligheid voor de gebruikte verdovingsmiddelen komt soms voor. Dit kan zich uiten in benauwdheid, huiduitslag en lage bloeddruk. De anesthesioloog zal dan direct maatregelen nemen. Toxische reacties De zenuwen die verdoofd moeten worden lopen vlakbij grote bloedvaten. Het is mogelijk dat er verdovend medicijn direct in de bloedbaan terecht komt. Dit uit zich in een metaalachtige smaak, tintelingen rond de mond, een slaperig gevoel, hartritmestoornissen, trekkingen en uiteindelijk bewusteloosheid. Behandeling is meestal goed mogelijk. Na de operatie Verkoeverafdeling Na de operatie brengen de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker u naar de verkoeverafdeling of uitslaapkamer. Dat is een aparte ruimte vlakbij de operatiekamer. U bent aangesloten op bewakingsapparatuur waarmee gespecialiseerde verpleegkundigen uw ademhaling, pols, bloeddruk en de operatiewond controleren. Meestal heeft u een slangetje in uw neus voor extra zuurstof. Soms heeft u een slangetje via uw neus naar uw maag om deze te ontlasten. U kunt zich zo kort na de operatie nog slaperig voelen en af en toe wegdommelen. Dat is heel normaal. Het opstarten en continueren van een goede pijnbehandeling is een belangrijk onderdeel van de zorg op de verkoeverafdeling. De doelstelling is dat u pas naar de verpleegafdeling terugkeert als de pijn voor u op een acceptabel niveau is. Er is altijd een verpleegkundige bij u in de buurt om u gerust te stellen, eventuele pijn en misselijkheid zo goed mogelijk te behandelen en er voor te zorgen dat u zo comfortabel mogelijk in bed ligt. Ook na regionale anesthesie verblijft u een korte tijd op de verkoeverafdeling. 7

12 Duur De periode die u op de verkoeverafdeling doorbrengt is onder andere afhankelijk van het soort operatie en uw lichamelijke conditie. Hierdoor is vooraf geen duidelijke tijdsindicatie te geven. Gemiddeld blijven patiënten tussen de één en drie uur op de verkoeverafdeling. Een langer verblijf wil niet altijd zeggen dat uw toestand zorgelijk is. Uw familie hoeft dus niet ongerust te zijn als het iets langer duurt voordat u terug bent op uw kamer. Bij eventuele bijzonderheden worden zij altijd geïnformeerd. Bezoek volwassenen Op de verkoeverafdeling voor volwassenen is geen gelegenheid voor bezoek. Er is hiervoor een aantal redenen. Tijdens het ontwaken van de patiënten uit de anesthesie is rust belangrijk omdat prikkels als onprettig kunnen worden ervaren. Patiënten worden bewaakt op een zaal, waarbij de privacy van de patiënten alleen gewaarborgd kan worden door gordijnen. Voor de verpleegkundige is het belangrijk om zicht te houden op meerdere patiënten. Dit zou automatisch betekenen dat bezoek dit zicht ook heeft. In het kader van de privacy van de patiënt is dit niet wenselijk. U kunt met de verpleegkundige van de verpleegafdeling afspreken dat uw familielid of naaste geïnformeerd wordt wanneer u weer terug bent op de verpleegafdeling. Terug op de afdeling Terug op de afdeling kunt u zich nog wat slaperig voelen, misselijk zijn en kunt u pijn krijgen. De verpleegkundigen weten dan wat ze u kunnen geven. U kunt er gerust om vragen. Heeft u een hees of schor gevoel achterin de keel, dan komt dat door de buis die tijdens de operatie in uw keel zat om de ademhaling te kunnen regelen. Dit gevoel verdwijnt vanzelf binnen een aantal dagen. Veel mensen hebben dorst na een operatie. Als u wat mag drinken, start dan met kleine hoeveelheden. Mag u niet drinken dan kan de verpleegkundige uw lippen nat maken om de ergste dorst weg te nemen. Misselijkheid komt vaak voor na de operatie, bij een algehele anesthesie vaker dan na regionale anesthesie. Dit is niet altijd te voorkomen, maar kan meestal goed worden behandeld met medicijnen. Vraag de verpleegkundige hiernaar. 8

13 PACU De afkorting PACU staat voor Post Anesthesia Care Unit. Een patiënt komt op de PACU als hij of zij extra zorg, speciale bewaking en/of behandeling nodig heeft na de operatie. Dit kan zijn na een grote operatie όf als de lichamelijke conditie hiertoe aanleiding geeft. Dit is vόόr de operatie (vrijwel altijd) uitgebreid met u besproken door de chirurg en/of de anesthesioloog. Soms is het voor de operatie onduidelijk of u naar de PACU of naar één van de Intensive Care locaties gaat. De lengte van de ingeschatte tijd die u extra bewaakt moet worden en het aantal vrije bedden bepalen uiteindelijk de keuze. Op de PACU wordt dezelfde bewaking gegeven als op een Intensive Care. Het verschil is echter dat vooraf ingeschat wordt dat de patiënten hier maximaal vierentwintig tot achtenveertig uur verblijven en dat alleen patiënten die een operatie hebben ondergaan hier opgenomen worden. Apparatuur PACU Tijdens de zorg en behandeling wordt u bewaakt door een Intensive Care verpleegkundige, in samenspraak met de anesthesioloog. U bent aangesloten op allerlei elektronische apparatuur. Deze apparatuur kan een bewakings functie hebben, zoals registratie van ademhaling, hartritme, bloeddruk en temperatuur. Ook is er apparatuur voor het geven van infuusvloeistoffen en medicijnen. Daarnaast is ondersteuning van de ademhaling door een beademingsmachine mogelijk. Bezoek PACU Tijdens het verblijf op de PACU is beperkt bezoek mogelijk van uur en uur. Indien u later op de unit arriveert kan bezoek, in overleg met de verpleegkundige, op een ander tijdstip komen. Voor bezoek zijn de volgende regels belangrijk: Alleen bezoek van de eerste lijn (partner, kinderen, ouders) en na telefonisch overleg. Bezoek kan aanbellen in de bezoekersruimte van de algemene verkoeverafdeling. De verpleegkundige komt naar u toe. Soms kan dit even duren omdat de verpleegkundige bezig is. Heeft u na vijf minuten nog geen reactie, belt u dan gerust nogmaals aan. Bezoek mag met maximaal twee personen en maximaal een half uur. Als er meerdere personen zijn, kunt u elkaar afwisselen in de bezoekersruimte. 9

14 Aanwezigheid op de PACU mag alleen indien het bezoek een gele overjas aantrekt. De verpleegkundige kan u hier eventueel bij helpen. De verpleegkundige die voor de patiënt zorgt geeft u algemene informatie en een beknopte uitleg over de toestand waarin de patiënt zich bevindt. Medisch inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de operateur of de anesthesioloog van de PACU. U wordt verzocht tijdens het bezoek de aanwijzingen van de verpleegkundige op te volgen. Mobiele telefoons zijn op de PACU niet toegestaan, schakel deze uit of geef deze af. In de bezoekersruimte zijn deze wel toegestaan. Bezoek wordt verzocht de PACU te verlaten als de verpleegkundige hierom verzoekt. Contactpersoon Informatie aan familie/naasten wordt zowel telefonisch als mondeling verstrekt aan één contactpersoon. Het is belangrijk dat u onderling regelt wie deze functie vervult. Vaak wordt bij aanvang van de opname op de verpleegafdeling al gevraagd twee contactpersonen te benoemen. De contactpersoon kan dag en nacht telefonische informa tie krijgen van de verpleegkundige die u verzorgt. Pijnbehandeling Pijnstilling is belangrijk Na uw operatie kunt u pijn ervaren. Het is belangrijk dat u niet teveel pijn heeft. Een beetje pijn dat u goed kunt verdragen is niet erg, maar als deze pijn u gaat belemmeren in het doen van dingen die voor uw herstel belangrijk zijn, dan is het beter pijnstilling hiervoor te krijgen. Te veel pijn kan er namelijk voor zorgen dat u niet goed herstelt en langer in het ziekenhuis moet blijven. Teveel pijn maakt u juist zieker. Om goed te herstellen is pijnbehandeling dan ook erg belangrijk. Meten van pijn Pijn is een waarschuwingssignaal. Het geeft aan of de pijnstilling wel voldoende werkt, maar kan ook waarschuwen dat er iets aan de hand is. Het is daarom erg belangrijk dat u de arts en verpleegkundige goed op de hoogte houdt van de pijn. Zij zullen u een aantal keren per dag naar pijn vragen, maar het is ook belangrijk dat u zelf aangeeft als de pijn niet acceptabel is. Omdat we pijn niet kunnen meten, zoals bijvoorbeeld de temperatuur of bloeddruk, gebruiken we hiervoor de 10

15 volgende methode: we vragen u een cijfer te geven aan de pijn tussen de 0 en de 10, waarbij 0 staat voor geen pijn, alsof u niet geopereerd bent; en 10 voor de meest ernstige pijn die u zich voor kunt stellen. Als u dit lastig vindt hebben we nog een hulpmiddel: het pijnmeetlatje. Hierop kunt u schuiven met de aanwijspijl tussen geen pijn en de ergst denkbare pijn. Wij kunnen dan aan de achterkant alsnog een cijfer aflezen. Als uw cijfer boven de 4 is, dan beschouwen wij dat in principe als teveel pijn. Daarnaast zal de verpleegkundige vragen of de pijn acceptabel is. Pijn is acceptabel als u tenminste kunt doorademen, ophoesten en bewegen bij de pijn van dat moment. Ook mag uw nachtrust niet verstoord worden door de pijn en u moet voldoende energie overhouden om te eten. De verpleegkundige overlegt regelmatig met u of de pijn nog acceptabel is. zoals morfine of morfine-achtige medicijnen. Dit kan met een tablet, drank of injectie. Morfine injecties Morfine of Piritramide is een pijnstiller die het beste werkt als deze wordt toegediend zodra de pijn op komt zetten. De verpleegkundige geeft de injecties onder de huid met regelmatige tussenpozen en in overleg met u. PCA-pomp Voor de operatie krijgt u een infuus. Hierop wordt een infuuspomp, de PCApomp (Patient Controlled Analgesia) met morfine of andere morfine-achtige medicijnen aangesloten. Na de operatie krijgt u de toedieningsknop van de pomp in de hand zodat u zelf pijnstilling kunt toedienen als de pijn opkomt. De PCA-pomp wordt zo ingesteld dat u nooit teveel medicijnen krijgt. Paracetamol/diclofenac Vlak voor en na de operatie krijgt u op vaste tijden Paracetamol en/ of Diclofenac. Het geven van deze pijnstillers op vaste tijden heeft een voortdurend pijnstillend effect en vormt daardoor de basis van de pijnbehandeling. Naast deze vorm van pijnstilling worden er ook sterkere pijnstillers gebruikt 11

16 Slangetje in de rug (epiduraal) Via een slangetje in de rug krijgt u pijnstillers toegediend. Dit kan zowel een continue toediening zijn als een continue toediening met tevens de mogelijkheid om zelf een dosis te nemen via de PCA-pomp. Dit slangetje is al voor de operatie ingebracht door de anesthesioloog. Slangetje bij een zenuw (regionale anesthesie) Via een slangetje bij een zenuw worden pijnstillers toegediend. Dit kan zowel een continue toediening zijn als een continue toediening met tevens de mogelijkheid om zelf een dosis te nemen via de PCA-pomp. Ook dit slangetje is vaak al voor de operatie door de anesthesioloog ingebracht. Als u een pompje hebt voor pijnbestrijding komt een arts of verpleegkundige van het pijnteam of Acute Pijnservice nog extra langs om te kijken hoe het gaat. Bijwerkingen van pijnmedicatie treden zelden op als het op maat wordt toegediend. Dit betekent dat u precies zoveel krijgt dat de pijn acceptabel blijft. Ervaart u toch bijwerkingen, zoals misselijkheid of jeuk, praat hierover dan met uw verpleegkundige. Vaak is dit goed te behandelen. In een enkel geval kan het ondanks allerlei inspanningen voorkomen dat de pijn niet terug te brengen is tot een acceptabel niveau. Dan zal samen met u en uw arts gekeken worden hoe dit te behandelen. Off-label gebruik medicijnen In verband met uw geplande operatie of behandeling is het noodzakelijk dat u medicijnen krijgt, bijvoorbeeld voor pijnbestrijding. Wij doen dit uiteraard volgens de voorschriften (bijsluiter) van de producenten. Als daarvan wordt afgeweken (off-label gebruik) gebeurt dat alleen volgens landelijke of plaatselijke richtlijnen. Als er geen richtlijnen zijn in individuele gevallen ook na overleg tussen de arts en de apotheker. Het is niet altijd mogelijk om u van tevoren te informeren over welke geneesmiddelen voorgeschreven gaan worden en of sprake zal zijn van off-label gebruik. Dit is afhankelijk van de situatie. 12

17 Naar huis Als u nog dezelfde dag naar huis kan, zorg er dan voor dat u door een volwassene opgehaald wordt en dat u thuis niet alleen bent. Regel vervoer per taxi of eigen auto, maar bestuur uw auto niet zelf. Doe het thuis de eerste vierentwintig uur na de operatie rustig aan. Bestuur geen machines. Neem geen belangrijke beslissingen. Eet en drink licht verteerbare voedingsmiddelen. Het kan zijn dat u zich na een operatie nog een tijdlang niet fit voelt. Dat ligt niet alleen aan de anesthesie, maar ook aan de ingrijpende gebeurtenis die iedere operatie nu eenmaal is. Het lichaam moet zich in zijn eigen tempo herstellen. Dat heeft tijd nodig. Indien er na de ingreep nog behoefte bestaat om in contact te komen met de anesthesioloog, dan kunt u contact opnemen met de preoperatieve polikliniek Anesthesiologie. 13

18 Bijlage: Kennistest: Wat weet u over pijnbehandeling? Stelling 1: Pijn hoort erbij Iedere operatie of behandeling zal in meer of mindere mate pijn veroorzaken. Een goede pijnbehandeling heeft een positief effect op uw herstel en op het welbevinden in het algemeen. Door een goede pijnbehandeling kan zoveel mogelijk voorkomen worden dat u belemmerd wordt bij doorademen, ophoesten, bewegen, slapen, eten en verdere dagelijkse activiteiten. Hierdoor komen complicaties minder voor. Stelling 3: Het is beter om zo min mogelijk medicatie in te nemen Teveel pijn heeft vervelende gevolgen en kan soms tot complicaties leiden. Maar teveel pijnmedicatie geeft ook kans op bijwerkingen. Het is dus zaak dat u precies genoeg pijnmedicatie krijgt. De verpleegkundige vraagt regelmatig aan u hoe het met de pijn is, zodat pijnmedicatie op maat gegeven kan worden. Deze stelling is dus niet waar. Deze stelling is dus gedeeltelijk waar, maar de ongewenste effecten van pijn dienen zoveel mogelijk bestreden te worden. Stelling 2: Morfine werkt verslavend Als morfine op basis van pijn wordt toegediend kunt u er niet geestelijk afhankelijk van worden. Bij langdurig gebruik van morfine kan het lichaam hier wel aan wennen, wat het effect van de morfine doet afnemen. In dat geval is het beter om niet plotseling met de morfine te stoppen. Deze stelling is dus niet waar. 14

19

20 Adres Polikliniek Anesthesiologie Hoofdingang Geert Grooteplein-Zuid GA Nijmegen Volg route 725, Poliplein C0 Contact Radboud universitair medisch centrum

H.203616.0407. Anesthesie Ruggenprik

H.203616.0407. Anesthesie Ruggenprik H.203616.0407 Anesthesie Ruggenprik 2 Inleiding Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving. Welke anesthesie voor u het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren, zoals leeftijd,

Nadere informatie

H.204680.1106. Anesthesie Plexus blokkade

H.204680.1106. Anesthesie Plexus blokkade H.204680.1106 Anesthesie Plexus blokkade Inleiding Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving. Welke anesthesie voor u het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren, zoals leeftijd,

Nadere informatie

Anesthesie informatie

Anesthesie informatie Anesthesie informatie Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. In

Nadere informatie

Anesthesie. Inleiding. De anesthesioloog. Verschillende soorten anesthesie. Welke vorm van de verdoving is voor u geschikt?

Anesthesie. Inleiding. De anesthesioloog. Verschillende soorten anesthesie. Welke vorm van de verdoving is voor u geschikt? Anesthesie Polikliniek Anesthesiologie: Preoperatieve Zorg Telefoon 020 510 8107 Route 05 Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die

Nadere informatie

Anesthesiologie. Patiënteninformatie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan. Slingeland Ziekenhuis

Anesthesiologie. Patiënteninformatie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan. Slingeland Ziekenhuis Anesthesiologie Anesthesie i Patiënteninformatie Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Slingeland Ziekenhuis Deze tekst is grotendeels overgenomen van de Nederlandse

Nadere informatie

Zo krijgt de anesthesioloog een indruk van uw gezondheidstoestand.

Zo krijgt de anesthesioloog een indruk van uw gezondheidstoestand. Anesthesie 2 Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend arts heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. In deze folder wordt

Nadere informatie

Pijnbehandeling op de verpleegafdeling na een longoperatie

Pijnbehandeling op de verpleegafdeling na een longoperatie Pijnbehandeling op de verpleegafdeling na een longoperatie In deze folder willen wij u informeren over het belang van een goede pijnbehandeling na uw operatie en hoe de pijn na de operatie onder controle

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP UW OPERATIE

VOORBEREIDING OP UW OPERATIE VOORBEREIDING OP UW OPERATIE 637 Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd. Daarom komt u op de polikliniek van de anesthesioloog. Hij/zij neemt in een gesprek met u door wat voor soort verdoving (anesthesie)

Nadere informatie

Verwijderen zaadbal (Orchidectomie)

Verwijderen zaadbal (Orchidectomie) Verwijderen zaadbal (Orchidectomie) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het laten verwijderen van een zaadbal, een zogeheten orchidectomie. In deze folder leest u meer over deze operatie

Nadere informatie

Informatie voor patiënten die een algehele anesthesie ondergaan

Informatie voor patiënten die een algehele anesthesie ondergaan Informatie voor patiënten die een algehele anesthesie ondergaan Inhoudsopgave Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan 2 De anesthesioloog 2 Vormen van anesthesie 2

Nadere informatie

MEDISCH CENTRUM WAALRE

MEDISCH CENTRUM WAALRE MEDISCH CENTRUM WAALRE Narcose Anesthesie Om een ingreep mogelijk te maken, is er een vorm van verdoving nodig, dit wordt anesthesie genoemd. Afhankelijk van de ingreep krijgt u een regionale of algehele

Nadere informatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie De zorg voor u rondom de operatie Inleiding U krijgt binnenkort een oproep voor de nier- of (nier)pancreastransplantatie, waarbij het nodig is

Nadere informatie

Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan

Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Inhoudsopgave Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan 2 De anesthesioloog 2 Vormen van

Nadere informatie

Informatie over uw anesthesie

Informatie over uw anesthesie Informatie over uw anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie onder één of andere vorm van anesthesie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Een anesthesioloog en/of een anesthesie

Nadere informatie

Algehele of regionale anesthesie

Algehele of regionale anesthesie Algehele of regionale anesthesie Haarlem Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of plaatselijke

Nadere informatie

Opheffen vernauwing plasbuis (Procedure Sachse of Otis)

Opheffen vernauwing plasbuis (Procedure Sachse of Otis) Opheffen vernauwing plasbuis (Procedure Sachse of Otis) In overleg met de behandelend arts heeft u besloten dat er een operatie aan uw plasbuis zal plaatsvinden. In deze folder leest u in grote lijnen

Nadere informatie

Pyelumplastiek Radboud universitair medisch centrum

Pyelumplastiek Radboud universitair medisch centrum Pyelumplastiek U heeft een aangeboren vernauwing van de overgang van het nierbekken naar de urineleider. In overleg met uw arts heeft u besloten tot een operatie waarbij deze vernauwing wordt weggehaald.

Nadere informatie

Anesthesie. Preoperatieve polikliniek. De anesthesioloog

Anesthesie. Preoperatieve polikliniek. De anesthesioloog Anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie in verband met een vorm van borstkanker. U hebt daarover gesproken met uw behandelend specialist en de mammacareverpleegkundige. Tijdens de operatie gaat

Nadere informatie

patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl

patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl patiënteninformatie anesthesie De anesthesioloog Voorafgaand aan de operatie maakt u kennis met de anesthesioloog. Dit is een arts die gespecialiseerd is

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Inleiding 3 Pre-Operatieve Screening anesthesiologie 3 Soorten anesthesie 5 Voorbereiding 6 Roken en operatie 8 Operatie 8 Algehele anesthesie 9 Regionale

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 4 Pre-Operatieve Screening (POS) anesthesiologie 4 Soorten anesthesie 5 Algehele anesthesie 5 Lokale anesthesie 5 Regionale

Nadere informatie

Anesthesiologie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan

Anesthesiologie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Anesthesiologie Anesthesie Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

Biopsie Orthopedie Radboud universitair medisch centrum

Biopsie Orthopedie Radboud universitair medisch centrum Biopsie Orthopedie In overleg met uw behandeld arts heeft u besloten tot een biopsie op de afdeling Orthopedie van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over deze operatie. Heeft u na het

Nadere informatie

Anesthesiologie. De anesthesioloog overlegt met u welke vorm van anesthesie het meest geschikt is voor u.

Anesthesiologie. De anesthesioloog overlegt met u welke vorm van anesthesie het meest geschikt is voor u. Anesthesiologie Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie, waarbij u anesthesie (verdoving) krijgt toegediend. De arts die dit verzorgt is een anesthesioloog. In deze brochure treft u informatie aan

Nadere informatie

Patienteninformatie: Onder anesthesie?

Patienteninformatie: Onder anesthesie? Patienteninformatie: Onder anesthesie? geschreven door J.W. Wirds dinsdag 01 augustus 2006 Laatst geupdate dinsdag 01 augustus 2006 Narcose Onder Anesthesie?Informatie over narcose, de ruggenprik en andere

Nadere informatie

anesthesie en pijnbestrijding

anesthesie en pijnbestrijding patiënteninformatie anesthesie en pijnbestrijding volwassenen Binnenkort ondergaat u een operatie. Om dit goed voor te bereiden, bespreekt u op de polikliniek Pre-operatief Onderzoek (PPO) de anesthesie

Nadere informatie

Pijnbehandeling na de hartoperatie op de verpleegafdeling

Pijnbehandeling na de hartoperatie op de verpleegafdeling Pijnbehandeling na de hartoperatie op de verpleegafdeling In deze folder willen wij u informeren over het belang van een goede pijnbehandeling na uw operatie en hoe de pijn na de operatie onder controle

Nadere informatie

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening 00 Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie Poli Preoperatieve Screening U wordt binnenkort geopereerd en uw behandelend specialist heeft u hierover geïnformeerd. Bij de operatie is anesthesie

Nadere informatie

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal (plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm)

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal (plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm) Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal (plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm) In overleg met de behandelend arts is besloten tot het operatief verwijderen van osteosynthese materiaal

Nadere informatie

Scrotumcorrectie bij hydrocèle of spermatocèle

Scrotumcorrectie bij hydrocèle of spermatocèle Scrotumcorrectie bij hydrocèle of spermatocèle Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het corrigeren van het scrotum (balzak) dat door vocht- of spermaophoping is opgezet. In deze folder staat

Nadere informatie

INFOINFO INFOINF. Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie

INFOINFO INFOINF. Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie OINFOINFOINFOIN INFOINFO INFOINF 402631/versie 1 Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie HL2457 Anesthesie V 08-10-2004, 11:22:56

Nadere informatie

Ruggenprik. 1 Anesthesie en pijnbehandeling. 2 Over regionale anesthesie

Ruggenprik. 1 Anesthesie en pijnbehandeling. 2 Over regionale anesthesie 16/01/2019 Ruggenprik 1 Anesthesie en pijnbehandeling U heeft met uw arts besproken dat u geopereerd wordt in de Sint Maartenskliniek. Met behulp van de moderne anesthesie kan uw lichaam deze operatie

Nadere informatie

Anesthesie. S.v.p. de dag vóór de opname nogmaals doorlezen

Anesthesie. S.v.p. de dag vóór de opname nogmaals doorlezen Anesthesie S.v.p. de dag vóór de opname nogmaals doorlezen Inhoud pag. Anesthesioloog en de anesthesiemedewerker... 2 Voorbereiding op anesthesie en de operatie... 2 Als u medicijnen gebruikt... 3 Anticonceptie

Nadere informatie

Prostaatkanker: verwijdering van de lymfeklieren in het bekken

Prostaatkanker: verwijdering van de lymfeklieren in het bekken Prostaatkanker: verwijdering van de lymfeklieren in het bekken In overleg met uw behandelend uroloog heeft u besloten de lymfeklieren uit het bekken te laten verwijderen (pelviene lymfeklierdissectie).

Nadere informatie

Algemene voorlichting over narcose en verdoving. polikliniek anesthesie

Algemene voorlichting over narcose en verdoving. polikliniek anesthesie Algemene voorlichting over narcose en verdoving polikliniek anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie

Nadere informatie

1. Verschillende vormen van anesthesie 2. 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2. 2. Naar huis 4. 3. Complicaties en bijwerkingen 5

1. Verschillende vormen van anesthesie 2. 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2. 2. Naar huis 4. 3. Complicaties en bijwerkingen 5 Inhoudsopgave 1. Verschillende vormen van anesthesie 2 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2 2. Naar huis 4 3. Complicaties en bijwerkingen 5 4. Vragen 6 Regionale anesthesie 1 1. Verschillende

Nadere informatie

Prostaatkanker: verwijdering van de teelballen (subcapsulaire orchidectomie)

Prostaatkanker: verwijdering van de teelballen (subcapsulaire orchidectomie) Prostaatkanker: verwijdering van de teelballen (subcapsulaire orchidectomie) In overleg met uw behandelend uroloog heeft u besloten een gedeelte van de zaadballen te laten verwijderen (subcapsulaire orchidectomie).

Nadere informatie

Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan

Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan Afspraak anesthesioloog Datum: Tijd: Vestiging: Tilburg Waalwijk U wordt in het ziekenhuis opgenomen om een behandeling, onderzoek of operatie te ondergaan

Nadere informatie

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Zenuwblokkade (plexus).meandermedischcentrum.nl Binnenkort wordt u geopereerd. De medisch specialist die zorgt dat u een operatie kunt ondergaan, is de anesthesioloog (vroeger anesthesist of narcotiseur

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving ANESTHESIOLOGIE Onder anesthesie Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving Inhoudsopgave De anesthesioloog 3 Soorten anesthesie 4 Welke vorm van verdoving is voor u geschikt?

Nadere informatie

Anesthesie. Anesthesiologie

Anesthesie. Anesthesiologie Anesthesiologie Anesthesie Inleiding Uw behandelend specialist heeft met u afgesproken dat u binnenkort geopereerd wordt. Bij die operatie is een vorm van anesthesie nodig. In deze folder kunt u meer lezen

Nadere informatie

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Anesthesie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 4 Verschillende soorten verdoving... 5 Algehele anesthesie of

Nadere informatie

Algehele anesthesie met zenuwblokkade (plexus)

Algehele anesthesie met zenuwblokkade (plexus) Algehele anesthesie met zenuwblokkade (plexus) Binnenkort wordt u geopereerd. De medisch specialist die zorgt dat u een operatie kunt ondergaan, is de anesthesioloog (vroeger anesthesist of narcotiseur

Nadere informatie

Operatieve Behandeling spatader in scrotum (varicocele)

Operatieve Behandeling spatader in scrotum (varicocele) Operatieve Behandeling spatader in scrotum (varicocele) Uw behandelend arts heeft met u gesproken over behandeling van een spatader in het scrotum (balzak). In deze folder staat de informatie nog eens

Nadere informatie

Sterilisatie van de vrouw

Sterilisatie van de vrouw Sterilisatie van de vrouw I In overleg met uw behandelend vrouwenarts (gynaecoloog) heeft u besloten tot een sterilisatie. Een sterilisatie is een vorm van geboorteregeling, waarbij de eileiders worden

Nadere informatie

Matige tot diepe sedatie

Matige tot diepe sedatie Matige tot diepe sedatie Binnenkort ondergaat u in het CWZ een onderzoek en/of behandeling. Dit onderzoek of deze behandeling zal plaats vinden onder verdoving (sedatie). Sedatie (verdoving) Verdoving

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Preoperatieve poliklinieken

Patiënteninformatie. Preoperatieve poliklinieken Patiënteninformatie Preoperatieve poliklinieken Inhoudsopgave Pagina Voorbereiding op de operatie 4 Opname 4 Nuchter zijn voor de operatie 5 Hygiënevoorschriften 6 Meenemen bij opname 6 Soorten anesthesie

Nadere informatie

Cryochirurgie Radboud universitair medisch centrum

Cryochirurgie Radboud universitair medisch centrum Cryochirurgie In overleg met uw behandelend arts is besloten tot een behandeling met cryochirurgie. In deze folder krijgt u informatie over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf en de nabehandeling.

Nadere informatie

Patienteninformatie: Onder anesthesie?

Patienteninformatie: Onder anesthesie? Patienteninformatie: Onder anesthesie? geschreven door J.W. Wirds dinsdag 01 augustus 2006 Laatst geupdate dinsdag 01 augustus 2006 Narcose Onder Anesthesie?Informatie over narcose, de ruggenprik en andere

Nadere informatie

Patienteninformatie: Onder anesthesie?

Patienteninformatie: Onder anesthesie? Patienteninformatie: Onder anesthesie? geschreven door J.W. Wirds dinsdag 01 augustus 2006 Laatst geupdate dinsdag 01 augustus 2006 Narcose Onder Anesthesie?Informatie over narcose, de ruggenprik en andere

Nadere informatie

Schouderoperatie (cuff-repair)

Schouderoperatie (cuff-repair) Schouderoperatie (cuff-repair) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie aan uw schoudergewricht. In deze folder krijgt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens onderzoek of ingreep buiten de operatiekamer

Pijnbestrijding tijdens onderzoek of ingreep buiten de operatiekamer Sedatie en présedatie screening Pijnbestrijding tijdens onderzoek of ingreep buiten de operatiekamer Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Nuchter zijn Voor alle ingrepen moet

Nadere informatie

Anesthesiologie. patiëntenvoorlichting

Anesthesiologie. patiëntenvoorlichting patiëntenvoorlichting Anesthesiologie Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal Telefoon (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25

Nadere informatie

Sedatie met propofol. Afdeling anesthesiologie. gemini-ziekenhuis.nl

Sedatie met propofol. Afdeling anesthesiologie. gemini-ziekenhuis.nl Sedatie met propofol Afdeling anesthesiologie gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Wat is sedatie met propofol 3 Vragenlijst 3 Eten en drinken 4 Laat sieraden en andere waardevolle spullen thuis 5 De ingreep

Nadere informatie

Nierverwijdering door kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie)

Nierverwijdering door kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) Nierverwijdering door kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het verwijderen van een nier door middel van een kijkoperatie (laparoscopische

Nadere informatie

Als alles in orde is, wordt dit doorgegeven aan Bureau Opname. Zodra uw opnamedatum bekend is, krijgt u bericht van Bureau Opname.

Als alles in orde is, wordt dit doorgegeven aan Bureau Opname. Zodra uw opnamedatum bekend is, krijgt u bericht van Bureau Opname. Anesthesiologie Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. In deze brochure

Nadere informatie

Sedatie anesthesie Het verlagen van het bewustzijn

Sedatie anesthesie Het verlagen van het bewustzijn Sedatie anesthesie Het verlagen van het bewustzijn Maatschap Anesthesiologie IJsselland Ziekenhuis www.anesthesiologie-ysl.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Sedatie 3 1.1 Wat is sedatie? 3 1.2 Wanneer sedatie?

Nadere informatie

Anesthesiologie volwassenen

Anesthesiologie volwassenen Voordat u een operatie of behandeling ondergaat, heeft u eerst een gesprek bij de polikliniek. Om de anesthesie tijdens de operatie veilig te laten verlopen, is een goede voorbereiding noodzakelijk. U

Nadere informatie

Standscorrectie knie (tibiakoposteotomie)

Standscorrectie knie (tibiakoposteotomie) Standscorrectie knie (tibiakoposteotomie) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om een standscorrectie van de knie (tibiakop-osteotomie) te ondergaan. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen

Anesthesie bij kinderen Anesthesie bij kinderen Polikliniek Anesthesiologie: Preoperatieve Zorg Telefoon 020 510 8107 Route 05 Binnenkort ondergaat uw kind een operatie in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. De behandelend specialist

Nadere informatie

Neurostimulator bij overactieve blaas of urine-retentie

Neurostimulator bij overactieve blaas of urine-retentie Neurostimulator bij overactieve blaas of urine-retentie In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het laten plaatsen van een neurostimulator (InterStim therapie). Dit vanwege overactieve

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Preoperatief centrum

Patiënteninformatie. Preoperatief centrum Preoperatief centrum Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie. Deze operatie zal plaatsvinden onder plaatselijke of algehele verdoving (anesthesie). Afspraken over

Nadere informatie

Anesthesie. Anesthesiologie. Anesthesie. Algehele of regionale. De anesthesioloog

Anesthesie. Anesthesiologie. Anesthesie. Algehele of regionale. De anesthesioloog Anesthesiologie Anesthesie Algehele of regionale Anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie nodig.

Nadere informatie

Anesthesiologie. Pijnbestrijding bij de bevalling

Anesthesiologie. Pijnbestrijding bij de bevalling Anesthesiologie Pijnbestrijding bij de bevalling Anesthesiologie In deze brochure kunt u meer lezen over de mogelijkheden van pijnbestrijding bij de bevalling in het Universitair Medisch Centrum Groningen

Nadere informatie

PRE-OPERATIEVE POLIKLINIEK. Tel: 057 35 61 21. 73.001N-140701 Diensthoofd Anesthesie - Reanimatie

PRE-OPERATIEVE POLIKLINIEK. Tel: 057 35 61 21. 73.001N-140701 Diensthoofd Anesthesie - Reanimatie INFORMATIE OVER UW ANESTHESIE Binnenkort ondergaat u een operatie of onderzoek onder anesthesie. Uw behandelend specialist heeft u hieromtrent geïnformeerd. Een anesthesist van het Jan Yperman Ziekenhuis

Nadere informatie

Sedatie anesthesie. Het verlagen van het bewustzijn. Maatschap Anesthesiologie IJsselland Ziekenhuis.

Sedatie anesthesie. Het verlagen van het bewustzijn. Maatschap Anesthesiologie IJsselland Ziekenhuis. Sedatie anesthesie Het verlagen van het bewustzijn Maatschap Anesthesiologie IJsselland Ziekenhuis www.anesthesiologie-ysl.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Sedatie 3 1.1 Wat is sedatie? 3 1.2 Wanneer sedatie?

Nadere informatie

Anesthesie. Anesthesie. Afdeling anesthesiologie. Afdeling anesthesiologie

Anesthesie. Anesthesie. Afdeling anesthesiologie. Afdeling anesthesiologie Anesthesie Anesthesie Afdeling anesthesiologie Afdeling anesthesiologie Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen om een operatie te ondergaan. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

Anesthesie voor kinderen. Informatie voor ouders

Anesthesie voor kinderen. Informatie voor ouders Anesthesie voor kinderen Informatie voor ouders Inhoud Inleiding... 3 Wat is anesthesie?... 3 Vormen van anesthesie... 4 De algehele anesthesie (onder narcose)... 4 De (loco) regionale anesthesie (plaatselijke

Nadere informatie

Anesthesie. Pré Operatieve Screening (POS)

Anesthesie. Pré Operatieve Screening (POS) Anesthesie Pré Operatieve Screening (POS) Binnenkort ondergaat u een operatieve ingreep. Daarvoor is een vorm van anesthesie (verdoving) nodig. In deze folder vertellen we u over de gang van zaken voor,

Nadere informatie

Anesthesie & Pijnbestrijding

Anesthesie & Pijnbestrijding Anesthesie & Pijnbestrijding Gang van zaken rondom een operatie Patiënteninformatie 1047672PR/4-2016/anesthesie & pijnbestrijding Anesthesie Binnenkort wordt u geopereerd. Uw behandelend specialist heeft

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling Patiënteninformatie Pijnbehandeling bij de bevalling Pijnbehandeling bij de bevalling Polikliniek Verloskunde/ Gynaecologie, route 2.2 Telefoon (050) 524 5840 Inleiding Dit is de informatiefolder van de

Nadere informatie

Inleiding Voorbereiding op de operatie De ingreep Na de ingreep Is narcose veilig? Naar huis 8. Vragen?

Inleiding Voorbereiding op de operatie De ingreep Na de ingreep Is narcose veilig? Naar huis 8. Vragen? Algehele anesthesie Inhoud Inleiding 3 1. Voorbereiding op de operatie 3 2. De ingreep 5 3. Na de ingreep 6 4. Is narcose veilig? 7 5. Naar huis 8 Vragen? 8 2 Algehele anesthesie (Samen+) Inleiding Binnenkort

Nadere informatie

Buikwandbreuk (liesbreuk, navelbreuk, bovenbuikwandbreuk)

Buikwandbreuk (liesbreuk, navelbreuk, bovenbuikwandbreuk) Buikwandbreuk (liesbreuk, navelbreuk, bovenbuikwandbreuk) In overleg met de behandelend arts is besloten tot het opheffen van een buikwandbreuk. Deze behandeling vindt plaats tijdens een dagopname op

Nadere informatie

Als u na het lezen nog vragen heeft, stel die dan gerust aan de anesthesist of de verpleegkundige.

Als u na het lezen nog vragen heeft, stel die dan gerust aan de anesthesist of de verpleegkundige. Anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. Daarom bent u door uw

Nadere informatie

Anesthesie. Algemene informatie

Anesthesie. Algemene informatie Anesthesie Algemene informatie Inleiding Binnenkort zult u een operatie ondergaan. Uw behandelend specialist heeft u daarover uitvoerig geïnformeerd. Bij deze operatie is anesthesie (verdoving of narcose)

Nadere informatie

anesthesie en pijnbestrijding

anesthesie en pijnbestrijding patiënteninformatie anesthesie en pijnbestrijding volwassenen Omdat u binnenkort een operatie ondergaat, komt u eerst een keer naar de Polikliniek Pre-operatief Onderzoek (PPO). Hoe bereidt u zich voor

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Anesthesiologie. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Anesthesiologie. rkz.nl Patiënteninformatie Anesthesiologie rkz.nl Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving)

Nadere informatie

Algemene voorlichting narcose en verdoving

Algemene voorlichting narcose en verdoving Algemene voorlichting narcose en verdoving Inhoud Inleiding 3 1. De anesthesioloog 3 2. Verschillende soorten anesthesie 4 3. Welke vorm van verdoving is voor u geschikt? 5 4. Voorbereiding thuis 5 5.

Nadere informatie

Operatieve behandeling knieschijfinstabiliteit

Operatieve behandeling knieschijfinstabiliteit Operatieve behandeling knieschijfinstabiliteit In overleg met uw arts heeft u besloten een operatie te ondergaan waarmee instabiliteit van de knieschijf wordt opgeheven. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose?

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? INLEIDING Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

Als u na het lezen nog vragen heeft, stel die dan gerust aan de anesthesist of de verpleegkundige.

Als u na het lezen nog vragen heeft, stel die dan gerust aan de anesthesist of de verpleegkundige. Anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. Daarom bent u door uw

Nadere informatie

Hydrocefalus bij volwassenen

Hydrocefalus bij volwassenen Hydrocefalus bij volwassenen Samen met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Neurochirurgie van het Radboudumc voor de behandeling van een hydrocefalus (waterhoofd). Om u daarop

Nadere informatie

Pijn na een operatie

Pijn na een operatie Pijn na een operatie 1. Inleiding Binnenkort wordt U geopereerd in het TweeSteden ziekenhuis op locatie Tilburg. Pijn na een operatie is vrijwel onvermijdelijk. Pijn is een signaal van (mogelijke) weefselbeschadiging,

Nadere informatie

Sedatie. Afdeling Anesthesie

Sedatie. Afdeling Anesthesie Sedatie Afdeling Anesthesie Inleiding Binnenkort ondergaat u in het Waterlandziekenhuis een uitgebreid onderzoek en/of behandeling. Dit onderzoek/deze behandeling kan plaatsvinden onder sedatie door een

Nadere informatie

Behandeling met botuline-toxine A bij overactieve blaas

Behandeling met botuline-toxine A bij overactieve blaas Behandeling met botuline-toxine A bij overactieve blaas Uw behandelend arts heeft bij u de diagnose overactieve blaas gesteld. Dit betekent dat u vaak moet plassen en dat het plassen meestal vooraf gegaan

Nadere informatie

Anesthesie. Anesthesiologie

Anesthesie. Anesthesiologie Anesthesiologie Anesthesie Inleiding Uw behandelend specialist heeft met u afgesproken dat u binnenkort geopereerd wordt. Bij die operatie is een vorm van anesthesie nodig. In deze folder kunt u meer lezen

Nadere informatie

Pijnstilling via de pijnpomp

Pijnstilling via de pijnpomp Infobrochure Pijnstilling via de pijnpomp Patiënt-gecontroleerde pijnbestrijding Anesthesie - Pijntherapie - Intensieve zorgen Tel: 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Inleiding Binnenkort ondergaat

Nadere informatie

ANESTHESIEBROCHURE. - Patiëntinformatie -

ANESTHESIEBROCHURE. - Patiëntinformatie - ANESTHESIEBROCHURE - Patiëntinformatie - 1 1. Wat is anesthesie? Anesthesie is de verzamelnaam van alle soorten verdoving voor operaties en wordt ook wel narcose genoemd. Het betekent gevoelloosheid. In

Nadere informatie

Neemt u deze folder en een geldig legitimatiebewijs mee naar uw afspraken met de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige

Neemt u deze folder en een geldig legitimatiebewijs mee naar uw afspraken met de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige Anesthesiologie Uw instructies worden in deze folder ingevuld. Neemt u deze folder en een geldig legitimatiebewijs mee naar uw afspraken met de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige U heeft gesproken

Nadere informatie

Onderzoek met anesthesie (propofol/narcose) op het Endoscopie Centrum

Onderzoek met anesthesie (propofol/narcose) op het Endoscopie Centrum Onderzoek met anesthesie (propofol/narcose) op het Endoscopie Centrum In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een endoscopisch onderzoek met propofol sedatie of narcose op het Endoscopie

Nadere informatie

Als u na het lezen nog vragen heeft, stel die dan gerust aan de anesthesioloog of de verpleegkundige.

Als u na het lezen nog vragen heeft, stel die dan gerust aan de anesthesioloog of de verpleegkundige. Anesthesie 2 Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie in het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Uw behandelend arts heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose

Nadere informatie

Schouderoperatie (neerplastiek)

Schouderoperatie (neerplastiek) Schouderoperatie (neerplastiek) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie aan uw schoudergewricht. In deze folder krijgt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding

Nadere informatie

Procedurele sedatie en/of analgesie

Procedurele sedatie en/of analgesie Procedurele sedatie en/of analgesie Afdeling anesthesiologie www.nwz.nl Inhoud Wat is procedurele sedatie en/of analgesie? 3 Vragenlijst 3 Eten en drinken 4 Laat sieraden en andere waardevolle spullen

Nadere informatie

Pijnbestrijding na de operatie

Pijnbestrijding na de operatie Pijnbestrijding na de operatie Anesthesie alle aandacht Pijnbestrijding na de operatie U wordt binnenkort geopereerd in het Westfriesgasthuis. Het is belangrijk dat u na de operatie zo min mogelijk last

Nadere informatie

Informatie over PSA door de Sedatie praktijk Specialist. Inleiding

Informatie over PSA door de Sedatie praktijk Specialist. Inleiding Informatie over PSA door de Sedatie praktijk Specialist Inleiding Binnenkort ondergaat u in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) een uitgebreid onderzoek en/of behandeling. Dit onderzoek

Nadere informatie

Neemt u deze folder en een geldig legitimatiebewijs mee naar uw afspraken met de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige

Neemt u deze folder en een geldig legitimatiebewijs mee naar uw afspraken met de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige Anesthesiologie Uw instructies worden in deze folder ingevuld. Neemt u deze folder en een geldig legitimatiebewijs mee naar uw afspraken met de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige U heeft gesproken

Nadere informatie

H.347492.1015. Anesthesie en pijnbestrijding rondom uw operatie of behandeling

H.347492.1015. Anesthesie en pijnbestrijding rondom uw operatie of behandeling H.347492.1015 Anesthesie en pijnbestrijding rondom uw operatie of behandeling Inhoud Voorwoord 04 Inleiding 05 Pre-operatief spreekuur 05 Voorbereiding thuis 06 Wat neemt u mee 06 Waar meldt u zich 06

Nadere informatie

Matige en diepe sedatie tijdens een procedure of onderzoek

Matige en diepe sedatie tijdens een procedure of onderzoek Matige en diepe sedatie tijdens een procedure of onderzoek het verlagen van het bewustzijn 73.009N-140901 Diensthoofd Anesthesie-Reanimatie Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper www.yperman.net

Nadere informatie

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening Route 35

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening Route 35 00 Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie Poli Preoperatieve Screening Route 35 1 Anesthesie U wordt binnenkort geopereerd en uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

Verdoving Algehele en regionale anesthesie

Verdoving Algehele en regionale anesthesie Verdoving Algehele en regionale anesthesie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is anesthesie? 1 Hoe verloopt de voorbereiding op de anesthesie? 1 Preoperatieve screening 1 De voorbereiding

Nadere informatie