Algemene Vergadering. 22 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Vergadering. 22 april 2014"

Transcriptie

1 Algemene Vergadering 22 april 2014

2 Strategie

3 Omschrijving van de business-segmenten Building Installations Europe Building Installations North America Climate Control Flow Control Industrial Industrial Services De regeling en distributie van (warm) water en gas in verwarmings-, koelings-, wateren gassystemen De regeling en distributie van (warm) water en gas in verwarmings-, koelings-, wateren gassystemen Complete systemen van opwekking tot emissie van warmte en/of koeling, ter verbetering van de klimaatbeheersing, energie-efficiency en comfort van verwarmings- en koelingsystemen De regeling, controle en distributie van vloeistoffen en gassen in speciale toepassingen en bijzondere omstandigheden Toelevering van hoogwaardige, tailor-made producten, systemen en processen voor specifieke marktsegmenten 3

4 Belangrijkste markten Building Installations Europe Building Installations North America Climate Control Flow Control Industrial Industrial Services AV2014 Commerciële bouw en woningbouw Nieuwbouw Renovatie Reparatie en onderhoud Commerciële bouw en woningbouw Nieuwbouw Renovatie Reparatie en onderhoud Retail Commerciële bouw en woningbouw Nieuwbouw Renovatie Industriële gebouwen Industriële toepassingen (District)energie (Petro)chemie Olie & gas Halfgeleider Automobiel Olie & gas Turbine & luchtvaart Marine Machinebouw Metalektro 4

5 Marktbenadering Building Installations Europe Building Installations North America Climate Control Flow Control Industrial Industrial Services Installateurs Distributie via groothandel Gebruik van lokale verkoopplatformen Key Account Management Installateurs Distributie via groothandel Gebruik van lokaal verkoopplatform Key Account Management Architecten, voorschrijvende instanties en huiseigenaren Installateurs Distributie via groothandel Wereldwijde projectspecificatie (Wereldwijde) Key Accounts Key Account Management Lokale (regionale) klanten (Wereldwijde) Key Accounts Key Account Management 5

6 Aalberts Industries - Linked INNOVATIE portfolio portfolio ontwikkeling (materiaal) technologie Key Account Management / best practices portfolio projecten productontwikkeling toelevering projecten portfolio CROSS-SELLING 6

7 Aantal groepsmaatschappijen wereldwijd per business-segment 7

8 Netto-omzet per business-segment 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Kernpunten 2013 Aalberts Industries realiseert groei, zowel autonome omzet als bedrijfsresultaat (EBITA)

15 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet 3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) 3% naar EUR 225 miljoen De EBITA-marge bedroeg 11,0% (2012: 10,8%) Nettoresultaat voor amortisatie EUR 152 miljoen Nettoresultaat per aandeel voor amortisatie EUR 1,38 Investeringen EUR 106 miljoen in lijn met 2012 Verhoging uitkeringspercentage dividend naar 30%, geheel in contanten ( 17%) 15

16 Acquisities

17 Industrial Services Acquisitie GtO Slowakije Specialist in de Duitse en Oost-Europese markten op het gebied van oppervlaktebehandelingen met zink en zink-nikkel ter bescherming van systemen tegen corrosie Deze technologie wordt wereldwijd toegepast in o.a. de automobielindustrie. Consolidatie per 1 juli 2013 Productiefaciliteit bij Roznava, Slowakije GtO werkt al nauw samen met Galvanotechnik Baum GmbH in Zwönitz, Duitsland (Baum), overgenomen in 2011 met een jaaromzet van EUR 21 miljoen Strategische acquisitie om in de aantrekkelijke Duitse en Oost-Europese groeimarkten een gezamenlijke omzet van meer dan EUR 40 miljoen te behalen in de komende jaren 17

18 Climate Control Acquisitie Nexus Valves Inc. Verkoop, ontwikkeling, productie, assemblage en testen van een compleet assortiment hydronische componenten zoals strangregelventielen voor installaties in woningen commerciële gebouwen Compleet portfolio voor luchtverwarmings- en airconditioningsinstallaties Leidende positie in Noord-Amerika, veel ervaring en kennis op het gebied van specificatie van projecten Consolidatie per 1 maart 2014 Jaaromzet: USD 20 miljoen Gevestigd in Fishers (IN), Noord-Amerika Strategische stap omdat het de opening biedt naar de Noord- Amerikaanse markt voor Climate Control (cross-selling) 18

19 Financiële ontwikkelingen 2013

20 Financiële kernpunten 2013 Acquisitie-effecten in 2013: BSM Valves, GF-Flamm-Metallspritz en GtO Slovakia Negatief effect van koersverschillen: Netto-omzet EUR 32 miljoen Bedrijfsresultaat (EBITA) EUR 2,8 miljoen Winst per aandeel EUR 0,02 Effectieve belastingdruk gestegen tot 26,8% (FY2012: 25,2%) Nettorentelasten 22% lager naar EUR 16,0 miljoen; hogere overige financieringslasten (fx) Gevolgen van de pensioenverplichtingen volgens IAS 19R: Winst-en-verliesrekening FY2012 niet aangepast (netto-effect van EUR 0,9 miljoen negatief) Balans aangepast per 1 januari 2012 (vermogen verminderd met EUR 22 miljoen) Beperkte verhoging van het nettowerkkapitaal; onveranderd 18,3% van de omzet Voortdurende focus op het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROCE); met 14,6% ongeveer hetzelfde niveau als in FY

21 Kengetallen in grafieken 1 Netto-omzet (EURm) % toont autonome omzetontwikkeling ,7% +4,1% +1,2% 1H12 1H13 2H12 2H13 FY12 FY13 Bedrijfsresultaat (EBITA) (EURm) 113,1 107,4 106,0 117,2 219,1 224,6-5% +10% +3% 1H12 1H13 2H12 2H13 FY12 FY13 21

22 Kengetallen in grafieken 2 Nettoresultaat (EURm) 78,1 73,0 74,0 78,7 152,1 151,7-7% +6% - 1H12 1H13 2H12 2H13 FY12 FY13 WpA (EUR) 1,40 1,38 0,72 0,67 0,68 0,71-7% +4% -1% 1H12 1H13 2H12 2H13 FY12 FY13 22

23 Kengetallen in grafieken 3 1,2% autonoom Netto-omzet (EURm) 1% EBITA (EURm) 3% Nettoresultaat (EURm) = Winst per aandeel (EUR) 1% , , , , ,51 23

24 Kengetallen in grafieken 4 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6% Werkkapitaal (EURm) 1% Nettoschuld (EURm) 11% Leverage ratio 0, , , , , ,4 24

25 Kengetallen in grafieken 5 Geïnvesteerd kapitaal (EURm) 3% ROCE 0, , , , , ,9 Investeringen (EURm) 2% Afschrijvingen (EURm) 4%

26 Winst-en-verliesrekening in EUR miljoen FY2013 FY2012 Netto-omzet 2.040, ,5 Toegevoegde waarde 1.223, ,1 Bedrijfsresultaat (EBITDA) 304,5 296,1 Afschrijvingen (79,9) (77,0) Bedrijfsresultaat (EBITA) 224,6 219,1 Nettorentelasten (16,0) (20,5) Overige nettofinancieringslasten (5,4) 0,3 Belastingen (49,8) (45,9) Minderheidsbelang (1,6) (0,9) Nettoresultaat voor amortisatie 151,7 152,1 Nettoresultaat per aandeel voor amortisatie 1,38 1,40 Dividend per aandeel in EUR 0,41 0,35 26

27 Balans in EUR miljoen ACTIVA Goodwill 513,2 510,5 504,2 Overige immateriële activa 177,7 190,9 181,9 Materiële vaste activa 616,2 609,8 592,4 Latente belastingvorderingen* 20,4 23,3 23,9 VASTE ACTIVA* 1.327, , ,4 Voorraden 425,0 453,6 428,2 Handelsdebiteuren 212,0 325,1 204,7 Overige vlottende activa 31,8 36,2 29,6 Liquide middelen 0,1 0,1 0,1 Vlottende activa 668,9 815,0 662,6 TOTAAL ACTIVA* 1.996, , ,0 * vergelijkende cijfers 2012 aangepast als gevolg van de invoering van IAS 19R 27

28 Balans in EUR miljoen PASSIVA Totaal eigen vermogen* 1.054,4 990,5 950,0 Langlopende leningen 159,4 215,2 264,9 Pensioenverplichtingen* 63,8 62,4 66,1 Latente belastingverplichtingen 69,5 74,4 70,5 Overige voorzieningen en langlopende verplichtingen 9,4 12,0 8,5 Langlopende schulden* 302,1 364,0 410,0 Kredietinstellingen 207,8 327,1 150,3 Aflossingsverplichting op langlopende leningen 113,1 126,1 126,4 Handels- en overige crediteuren 213,2 229,9 218,1 Overige kortlopende schulden 105,8 111,9 110,2 Kortlopende schulden 639,9 795,0 605,0 TOTAAL PASSIVA* 1.996, , ,0 * vergelijkende cijfers 2012 aangepast als gevolg van de invoering van IAS 19R 28

29 Kerncijfers in EUR miljoen FY2013 FY2012 Toegevoegde waarde in % van de netto-omzet 60,0 59,1 Bedrijfsresultaat (EBITA) in % van de netto-omzet 11,0 10,8 Effectieve belastingdruk in % 26,8 25,2 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 110,1 108,9 Aantal werknemers (x 1) Investeringen 106,1 103,6 Interest cover ratio (twaalfmaands-rolling) 19,0 14,4 Leverage ratio (twaalfmaands-rolling) 1,6 1,8 Eigen vermogen* in % van het balanstotaal 52,8 48,3 Rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROCE)* 14,6 14,7 Nettoschuld 480,3 541,6 Nettoschuld / Eigen vermogen* 0,5 0,6 * vergelijkende cijfers 2012 aangepast als gevolg van de invoering van IAS 19R 29

30 Flow Control kerncijfers 1,5% autonoom Netto-omzet (EURm) 1% EBITA (EURm) 7% Investeringen (EURm) 16% EBITA marge 0,6% ,4 9,8 9,5 10,0 10,1 30

31 Industrial Services kerncijfers 0,3% autonoom Netto-omzet (EURm) 1% EBITA (EURm) 5% Investeringen (EURm) 18% EBITA marge , , , , ,8 31

32 Spreiding van de netto-omzet Verenigde Staten 402 Duitsland 362 Benelux 271 Oost-Europa 217 EURm Frankrijk Verenigd Koninkrijk Scandinavië Spanje & Portugal Midden-Oosten 42 Overige Europese landen 106 Overige landen buiten Europa

33 Operationele ontwikkelingen 2013

34 Building Installations Europe Marktomstandigheden & operationele ontwikkelingen 2013 was een uitdagend jaar Nederland, Frankrijk en Oost-Europa (met uitzondering van Hongarije en Rusland): zwakker dan vorig jaar Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Scandinavië: geleidelijke verbetering Zuid-Europa: bleef moeizaam Eigen sterkte: marktposities zijn versterkt, het portfolio is uitgebreid, winstgevendheid is toegenomen Insteek- en persverbindingssystemen in combinatie met regelventielen lieten een sterke groei zien Veel investeringen in aanvullende productintroducties, versterkte marketinginspanningen en training van eindgebruikers Veel projecten gericht op (productie-)efficiency en kostenverlaging 34

35 Building Installations Europe Sterke productlijn merknamen 35

36 Systeeminnovatie Building Installations Europe Sterke productlijn merknamen 36

37 Building Installations North America Marktomstandigheden & operationele ontwikkelingen Marktbeeld verschillend per subsegment Woningmarkt: Geleidelijke verbetering. Omzet in kunststof verbindingssystemen, metalen insteekverbindingen en regelventielen met laag loodgehalte toegenomen Retail sub-segment: goede ontwikkeling Marktsegment commerciële gebouwen: bleef uitdagend. Groei door marketing- en verkoopinspanningen, met name de metalen persverbindingssystemen -geïntroduceerd in in combinatie met regelventielen werden goed verkocht Goede ontwikkelingen in marktsegment irrigatie met name door de uitbreiding van het specificatie verkoopteam De gezamenlijke marketing- en verkoopaanpak in Noord-Amerika maakt verdere vooruitgang. Veel investeringen in additionele specificatieverkoop en marketing 37

38 Systeeminnovatie Building Installations North America Sterke productlijn merknamen 38

39 Systeeminnovatie Building Installations North America Sterke productlijn merknamen 39

40 Systeeminnovatie Building Installations North America Sterke productlijn merknamen 40

41 Climate Control Marktomstandigheden & operationele ontwikkelingen Complete verwarmings-en koelingssystemen van opwekking tot en met de emissie van warmte en/of koeling Veel aandacht aan het complementeren en het combineren van het systeemportfolio gericht op meting, energie-efficiency en comfort Het systeemportfolio is sterk in ontwikkeling, met een nieuwe productlijn thermostaatventielen, controlesystemen voor klimaatregulering, slimme meetsystemen voor het eenvoudig opnemen en registreren van meterstanden en meetsystemen voor grotere afmetingen voor ultrasone warmtemetingen Voorspoedige omzetontwikkeling in Duitsland, Rusland en Zuid-Afrika; andere markten aangeboord zoals het Midden-Oosten Gezamenlijke marketing- en verkoopaanpak versterkt in Scandinavië, Frankrijk, de Benelux en het Verenigd Koninkrijk In 2014 wordt deze aanpak verder uitgebreid naar landen in Oost-Europa, China en het Midden-Oosten 41

42 Systeeminnovatie Climate Control Sterke productlijn merknamen 42

43 Systeeminnovatie Climate Control Sterke productlijn merknamen WWW Boekhoudsysteem Factuur Visualisatie van verbruik klant 43

44 Flow Control Industrial Marktomstandigheden & operationele ontwikkelingen Een gemengd beeld Gas & districtenergie: vertraagde orderstroom in Rusland vanaf Q2 als gevolg van inkrimping overheidsbudgetten voor gas- en districtenergieprojecten Districtenergie-activiteiten in West-Europa: stabiel BSM Valves, begin januari 2013 overgenomen, had een trage start, maar toename van orders en omzet gedurende het jaar. Opening van de nieuwe productielocatie van BSM Valves in Nederland in Q3 Verkopen van hogedrukgasregelventielen ontwikkelden zich positief De industriële markt in Noord-Amerika liet een opgaande lijn zien gedurende het jaar. Diverse aanvullende producten zijn in ontwikkeling, gericht op hogere drukken en meer veeleisende specificaties ter verdere completering van het productportfolio De activiteiten in de bier- en softdrinkmarkt: goede ontwikkeling in zowel omzet als resultaat 44

45 Systeeminnovatie Flow Control Industrial Olie- & gasmarkt 45

46 Systeeminnovatie Flow Control Industrial Industriële markt 46

47 Industrial Services Marktomstandigheden & operationele ontwikkelingen 1 Trage start, toename activiteiten gedurende het jaar Veel geïnvesteerd: Uitbreiding van de verkoop- en engineeringcapaciteit, nieuwe technologieën en het starten van 3 greenfieldprojecten in China, India en Polen; bestaande locaties in Polen & Slowakije zijn uitgebreid als antwoord op de toenemende vraag in deze belangrijke groeimarkt De recente acquisitie van GtO Slovakia heeft de marktpositie in Oost-Europa verder versterkt Halfgeleiderindustrie: activiteiten kenden een voorzichtige start (vergeleken met een sterk 1H2012); vervolgens een toename van activiteiten; activiteiten voor vibratiecontrolesystemen, ontwikkeld en geproduceerd in de sterk uitgebreide productielocatie in Duitsland, hadden een goed jaar; dankzij versterkte verkoopinspanningen vele nieuwe klanten voor hoogzuiveregassystemen. Grote order van de zonne-energieindustrie in het Midden-Oosten LED-productielijnenactiviteiten: nog geen herstel 47

48 Industrial Services Marktomstandigheden & operationele ontwikkelingen 2 Automobielactiviteiten: een stabiel niveau in Duitsland. De wereldwijd actieve Key Accounts in Frankrijk lieten een geleidelijke toename van activiteiten zien, het gevolg van de vele nieuwe ontwikkelprojecten. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van de engineering- en productielocaties in Frankrijk, Duitsland, Polen, Slowakije, China en India Machinebouwactiviteiten: goede ontwikkeling in Duitsland GF-Flamm-Metallspritz, overgenomen in januari 2013, realiseerde een goed jaar Luchtvaartindustrie: goed in Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika; geïnvesteerd in uitbreiding en verbetering van productlocaties Voor diverse markten zijn nieuwe, gezamenlijke Key Account-overeenkomsten afgesloten met een langere looptijd, gebruikmakend van het wereldwijde netwerk van productielocaties 48

49 Key Account Management Case 1 Key Account feiten Kogellager Wereldwijde aanwezigheid Wijd verspreid over Europa Huis Strategische uitbreiding in Oost-Europa Jarenlang Key Account van Hauck Strategische samenwerking wereldwijd 49

50 Key Account Management Case 1 Contractuele feiten Preferred supplier status 5-jarige overeenkomst 6 locaties wereldwijd Greenfield Oost-Europa Volgende stap: Azië 50

51 Key Account Management Case 2 Buitenbuis Key Account feiten Wereldwijde aanwezigheid Op zoek naar 'green coating' Bestaande klant van Mifa (buitenbuis) Strategische partner Binnenbuis 51

52 Key Account Management Case 2 Contractuele feiten Alle vereiste proces know-how is aanwezig Key Account Combinatie van processen Klant had behoefte aan één leverancier 'Green coating' nodig Ontwikkeling gestart in 2012 Partnership 6 jaar 52

53 Key Account Management Case 2 Investeringen bij HFI Volledig geautomatiseerde productielijn voor bewerking, bandslijpen, draaien, super finishing, lasermarkeren en reinigen Investeringen bij AHC Benelux Volledig geautomatiseerde coatinglijn met innovatieve state-of-the-art technologie (gesloten systeem zonder uitstoot) Duurzaam marketing voordeel voor de klant => 'Green Coat' 53

54 Trading update 1Q 2014 Aalberts Industries realiseert goede start in 2014

55 Trading update 1Q 2014 Algemeen In het eerste kwartaal van 2014 zijn de orders, het orderboek, de omzet en het resultaat gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar Verdere autonome groei in zowel Industrial Services als de verschillende Flow Control-activiteiten De focus blijft op versterking van de marketing- en verkoopaanpak en de realisatie van de vele efficiencyprojecten en daarmee verdere verbetering van de marktpositie en de resultaten 55

56 Trading update 1Q 2014 Per business-segment 1 Building Installations Europe Over het algemeen uitdagend Resultaat vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar Verdere vooruitgang geboekt met de vele lopende verbeterplannen Building Installations North America Goede start in markten voor woningbouw en retail met name door de eerder geïntroduceerde kunststof en metalen verbindingssystemen en bijbehorende regelventielen Markt voor commerciële gebouwen liet nog geen verbetering zien Climate Control Activiteiten verder ontwikkeld Goede start in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar Door recente acquisitie Nexus Valve is een positie verworven in de markt in Noord-Amerika 56

57 Trading update 1Q 2014 Per business-segment 2 Flow Control Industrial Goed orderboek opgebouwd in eerste maanden van het jaar in de markten voor automobiel, districtenergie en olie & gas Goede omzet geboekt in met name Noord-Amerika Industrial Services Goed eerste kwartaal gerealiseerd zowel in orders, omzet als resultaat Halfgeleider- en Duitse automobielindustrie, de machinebouw en de turbine- en vliegtuigindustrie bleven op stabiel goed niveau 57

58 Vooruitzichten Focus blijft op continue versterking van de marktposities en het realiseren van duurzame winstgevende groei Toegenomen orderpositie Sterke motivatie om de vele verbeterplannen tot goede resultaten te brengen Het is de verwachting dat verdere vooruitgang zal worden geboekt in 2014 en de jaren daarna 58

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2013 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet +3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR 2.040 miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) +3% naar EUR 225 miljoen;

Nadere informatie

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. JAARVERSLAG 2011 Kernpunten 2011 Netto-omzet +15% naar EUR 1.937 miljoen Autonome omzetgroei +8,6% (tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat (EBITA) +16% naar EUR 208,9 miljoen Nettoresultaat voor

Nadere informatie

222+27% 1.866+22% 14,0 14.492 WEST- & NOORD-EUROPA 125 LOCATIES OOST-EUROPA 33 LOCATIES NOORD-AMERIKA 22 LOCATIES ZUID-EUROPA 13 LOCATIES

222+27% 1.866+22% 14,0 14.492 WEST- & NOORD-EUROPA 125 LOCATIES OOST-EUROPA 33 LOCATIES NOORD-AMERIKA 22 LOCATIES ZUID-EUROPA 13 LOCATIES JAARVERSLAG 2014 KERNCIJFERS 2014 NETTO-OMZET BEDRIJFSRESULTAAT NETTORESULTAAT NETTORESULTAAT PER (EBITA) VOOR AMORTISATIE AANDEEL VOOR AMORTISATIE (in EUR miljoen) (in EUR miljoen) (in EUR miljoen) (in

Nadere informatie

Algemene Vergadering. 1. Opening

Algemene Vergadering. 1. Opening Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 22 april 2014 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

MAANDBERICHT OVER APRIL 2014

MAANDBERICHT OVER APRIL 2014 MAANDBERICHT OVER APRIL 2014 Inleiding De maand april sloot per saldo af met licht lagere beurskoersen. De AEX-index daalde met 0,2% naar 400,55, de Amsterdam Midkap-index verloor 2,6% op 645,02, terwijl

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

Een van de commissarissen, de heer René van der Bruggen, heeft zich om persoonlijke redenen verontschuldigd.

Een van de commissarissen, de heer René van der Bruggen, heeft zich om persoonlijke redenen verontschuldigd. Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 25 april 2013 om 10.30 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

Interim-dividend in lijn gebracht met resultaten vastgesteld op 0,40 per aandeel Acomo HJ 2014 nettowinst groeit naar 17,3 miljoen

Interim-dividend in lijn gebracht met resultaten vastgesteld op 0,40 per aandeel Acomo HJ 2014 nettowinst groeit naar 17,3 miljoen PERSBERICHT HALFJAARBERICHT 2014 Rotterdam, 31 juli 2014 Interim-dividend in lijn gebracht met resultaten vastgesteld op 0,40 per aandeel Acomo HJ 2014 nettowinst groeit naar 17,3 miljoen Hoofdpunten en

Nadere informatie

MAANDBERICHT OVER JULI 2014

MAANDBERICHT OVER JULI 2014 MAANDBERICHT OVER JULI 2014 Inleiding In de maand juli daalden aandelenmarkten over een breed front. De AEX-index daalde met 2,1% naar 404,29, de Amsterdam Midkap-index met 4,3% naar 609,90 en de Amsterdam

Nadere informatie

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18%

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% 1 HALFJAARBERICHT 2005 Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% Kernpunten EBITA: 36,2 miljoen euro (+ 18,3%) Netto resultaat: 20,5 miljoen euro (+ 10,2%) Bedrijfsopbrengsten: 1.063 miljoen euro

Nadere informatie

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor Press Release DSM, Corporate Communications Postbus 6500, 6401 HJ Heerlen telefoon +31 (0) 45 578 2421 fax +31 (0) 045 574 0680 email media.relations@dsm.com www.dsm.com Datum Heerlen, 23 februari 2011

Nadere informatie

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert DSM, Corporate Communications, P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen, The Netherlands Telephone (31) 45 5782421, Telefax (31) 45 5740680 Internet: www.dsm.com E-mail : media.relations@dsm.com 37N 4 augustus 2009

Nadere informatie

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS 11 HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG INHOUD 3 4 5 8 10 10 13 13 13 13 14 17 17 17 19 22 25 25 26 29 31 33 75 75 79 80 PROFIEL

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 Sliedrecht, 23 februari 2010 UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 UNIT4 heeft vandaag de jaarresultaten

Nadere informatie

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN ` aantal pagina s: 13 LB Icon AB (publ.) Rapportage over de periode 1 januari 30 september 2005 STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN AMSTERDAM, Nederland / STOCKHOLM, Zweden 20 oktober

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 18 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 10 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

PERSBERICHT Rotterdam, 12 februari 2015

PERSBERICHT Rotterdam, 12 februari 2015 PERSBERICHT Rotterdam, 12 februari 2015 Dividend stijgt met 43% tot 1,10 per aandeel in record jaar Nettowinst 2014 van Acomo stijgt met 21% tot 33,1 miljoen Voornaamste financiële indicatoren 2014 Nettowinst:

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2011 om 14.00 uur in Okura Hotel, Ferdinand

Nadere informatie

I M T E C H N. V. H A L F J A A R B E R I C H T 2 0 0 7

I M T E C H N. V. H A L F J A A R B E R I C H T 2 0 0 7 IMTECH N.V. HALFJAARBERICHT 2007 Imtech in eerste helft 2007: forse groei, op weg naar 5 miljard opbrengsten in 2012 Kernpunten eerste helft 2007 Forse groei: EBITA: +38%, 62,1 miljoen euro (autonoom +16%)

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 161 19 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

Fugro: succesvol 2006; stijgende lijn zet zich voort

Fugro: succesvol 2006; stijgende lijn zet zich voort Fugro: succesvol 2006; stijgende lijn zet zich voort Leidschendam, 9 maart 2007 Omzet steeg met 24% naar EUR 1.434 miljoen; Nettowinst nam toe met 42% tot EUR 141 miljoen Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

PERSBERICHT. Nettowinst Accell Group neemt toe met 37% in 2014

PERSBERICHT. Nettowinst Accell Group neemt toe met 37% in 2014 PERSBERICHT Aantal pagina s: 12 Nettowinst Accell Group neemt toe met 37% in 2014 Heerenveen, 6 maart 2015 Accell Group N.V. heeft in 2014 een stijging van de nettowinst gerealiseerd van 37% tot 26,1 miljoen

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 26 april 2012 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V.

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. 2 voorflap jaarverslag Kerngegevens DSM 1999 = omzet EUR 6,3 miljard = nettoresultaat EUR 371 miljoen = nettoresultaat per gewoon aandeel - exclusief buitengewoon resultaat EUR

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 DSM N.V.

JAARVERSLAG 2002 DSM N.V. JAARVERSLAG 2002 DSM N.V. KERNGEGEVENS DSM 2002 Omzet c 6.700 miljoen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen c 349 miljoen Nettowinst c 1.188 miljoen Investeringen (inclusief acquisities)

Nadere informatie