Algemene Vergadering. 22 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Vergadering. 22 april 2014"

Transcriptie

1 Algemene Vergadering 22 april 2014

2 Strategie

3 Omschrijving van de business-segmenten Building Installations Europe Building Installations North America Climate Control Flow Control Industrial Industrial Services De regeling en distributie van (warm) water en gas in verwarmings-, koelings-, wateren gassystemen De regeling en distributie van (warm) water en gas in verwarmings-, koelings-, wateren gassystemen Complete systemen van opwekking tot emissie van warmte en/of koeling, ter verbetering van de klimaatbeheersing, energie-efficiency en comfort van verwarmings- en koelingsystemen De regeling, controle en distributie van vloeistoffen en gassen in speciale toepassingen en bijzondere omstandigheden Toelevering van hoogwaardige, tailor-made producten, systemen en processen voor specifieke marktsegmenten 3

4 Belangrijkste markten Building Installations Europe Building Installations North America Climate Control Flow Control Industrial Industrial Services AV2014 Commerciële bouw en woningbouw Nieuwbouw Renovatie Reparatie en onderhoud Commerciële bouw en woningbouw Nieuwbouw Renovatie Reparatie en onderhoud Retail Commerciële bouw en woningbouw Nieuwbouw Renovatie Industriële gebouwen Industriële toepassingen (District)energie (Petro)chemie Olie & gas Halfgeleider Automobiel Olie & gas Turbine & luchtvaart Marine Machinebouw Metalektro 4

5 Marktbenadering Building Installations Europe Building Installations North America Climate Control Flow Control Industrial Industrial Services Installateurs Distributie via groothandel Gebruik van lokale verkoopplatformen Key Account Management Installateurs Distributie via groothandel Gebruik van lokaal verkoopplatform Key Account Management Architecten, voorschrijvende instanties en huiseigenaren Installateurs Distributie via groothandel Wereldwijde projectspecificatie (Wereldwijde) Key Accounts Key Account Management Lokale (regionale) klanten (Wereldwijde) Key Accounts Key Account Management 5

6 Aalberts Industries - Linked INNOVATIE portfolio portfolio ontwikkeling (materiaal) technologie Key Account Management / best practices portfolio projecten productontwikkeling toelevering projecten portfolio CROSS-SELLING 6

7 Aantal groepsmaatschappijen wereldwijd per business-segment 7

8 Netto-omzet per business-segment 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Kernpunten 2013 Aalberts Industries realiseert groei, zowel autonome omzet als bedrijfsresultaat (EBITA)

15 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet 3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) 3% naar EUR 225 miljoen De EBITA-marge bedroeg 11,0% (2012: 10,8%) Nettoresultaat voor amortisatie EUR 152 miljoen Nettoresultaat per aandeel voor amortisatie EUR 1,38 Investeringen EUR 106 miljoen in lijn met 2012 Verhoging uitkeringspercentage dividend naar 30%, geheel in contanten ( 17%) 15

16 Acquisities

17 Industrial Services Acquisitie GtO Slowakije Specialist in de Duitse en Oost-Europese markten op het gebied van oppervlaktebehandelingen met zink en zink-nikkel ter bescherming van systemen tegen corrosie Deze technologie wordt wereldwijd toegepast in o.a. de automobielindustrie. Consolidatie per 1 juli 2013 Productiefaciliteit bij Roznava, Slowakije GtO werkt al nauw samen met Galvanotechnik Baum GmbH in Zwönitz, Duitsland (Baum), overgenomen in 2011 met een jaaromzet van EUR 21 miljoen Strategische acquisitie om in de aantrekkelijke Duitse en Oost-Europese groeimarkten een gezamenlijke omzet van meer dan EUR 40 miljoen te behalen in de komende jaren 17

18 Climate Control Acquisitie Nexus Valves Inc. Verkoop, ontwikkeling, productie, assemblage en testen van een compleet assortiment hydronische componenten zoals strangregelventielen voor installaties in woningen commerciële gebouwen Compleet portfolio voor luchtverwarmings- en airconditioningsinstallaties Leidende positie in Noord-Amerika, veel ervaring en kennis op het gebied van specificatie van projecten Consolidatie per 1 maart 2014 Jaaromzet: USD 20 miljoen Gevestigd in Fishers (IN), Noord-Amerika Strategische stap omdat het de opening biedt naar de Noord- Amerikaanse markt voor Climate Control (cross-selling) 18

19 Financiële ontwikkelingen 2013

20 Financiële kernpunten 2013 Acquisitie-effecten in 2013: BSM Valves, GF-Flamm-Metallspritz en GtO Slovakia Negatief effect van koersverschillen: Netto-omzet EUR 32 miljoen Bedrijfsresultaat (EBITA) EUR 2,8 miljoen Winst per aandeel EUR 0,02 Effectieve belastingdruk gestegen tot 26,8% (FY2012: 25,2%) Nettorentelasten 22% lager naar EUR 16,0 miljoen; hogere overige financieringslasten (fx) Gevolgen van de pensioenverplichtingen volgens IAS 19R: Winst-en-verliesrekening FY2012 niet aangepast (netto-effect van EUR 0,9 miljoen negatief) Balans aangepast per 1 januari 2012 (vermogen verminderd met EUR 22 miljoen) Beperkte verhoging van het nettowerkkapitaal; onveranderd 18,3% van de omzet Voortdurende focus op het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROCE); met 14,6% ongeveer hetzelfde niveau als in FY

21 Kengetallen in grafieken 1 Netto-omzet (EURm) % toont autonome omzetontwikkeling ,7% +4,1% +1,2% 1H12 1H13 2H12 2H13 FY12 FY13 Bedrijfsresultaat (EBITA) (EURm) 113,1 107,4 106,0 117,2 219,1 224,6-5% +10% +3% 1H12 1H13 2H12 2H13 FY12 FY13 21

22 Kengetallen in grafieken 2 Nettoresultaat (EURm) 78,1 73,0 74,0 78,7 152,1 151,7-7% +6% - 1H12 1H13 2H12 2H13 FY12 FY13 WpA (EUR) 1,40 1,38 0,72 0,67 0,68 0,71-7% +4% -1% 1H12 1H13 2H12 2H13 FY12 FY13 22

23 Kengetallen in grafieken 3 1,2% autonoom Netto-omzet (EURm) 1% EBITA (EURm) 3% Nettoresultaat (EURm) = Winst per aandeel (EUR) 1% , , , , ,51 23

24 Kengetallen in grafieken 4 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6% Werkkapitaal (EURm) 1% Nettoschuld (EURm) 11% Leverage ratio 0, , , , , ,4 24

25 Kengetallen in grafieken 5 Geïnvesteerd kapitaal (EURm) 3% ROCE 0, , , , , ,9 Investeringen (EURm) 2% Afschrijvingen (EURm) 4%

26 Winst-en-verliesrekening in EUR miljoen FY2013 FY2012 Netto-omzet 2.040, ,5 Toegevoegde waarde 1.223, ,1 Bedrijfsresultaat (EBITDA) 304,5 296,1 Afschrijvingen (79,9) (77,0) Bedrijfsresultaat (EBITA) 224,6 219,1 Nettorentelasten (16,0) (20,5) Overige nettofinancieringslasten (5,4) 0,3 Belastingen (49,8) (45,9) Minderheidsbelang (1,6) (0,9) Nettoresultaat voor amortisatie 151,7 152,1 Nettoresultaat per aandeel voor amortisatie 1,38 1,40 Dividend per aandeel in EUR 0,41 0,35 26

27 Balans in EUR miljoen ACTIVA Goodwill 513,2 510,5 504,2 Overige immateriële activa 177,7 190,9 181,9 Materiële vaste activa 616,2 609,8 592,4 Latente belastingvorderingen* 20,4 23,3 23,9 VASTE ACTIVA* 1.327, , ,4 Voorraden 425,0 453,6 428,2 Handelsdebiteuren 212,0 325,1 204,7 Overige vlottende activa 31,8 36,2 29,6 Liquide middelen 0,1 0,1 0,1 Vlottende activa 668,9 815,0 662,6 TOTAAL ACTIVA* 1.996, , ,0 * vergelijkende cijfers 2012 aangepast als gevolg van de invoering van IAS 19R 27

28 Balans in EUR miljoen PASSIVA Totaal eigen vermogen* 1.054,4 990,5 950,0 Langlopende leningen 159,4 215,2 264,9 Pensioenverplichtingen* 63,8 62,4 66,1 Latente belastingverplichtingen 69,5 74,4 70,5 Overige voorzieningen en langlopende verplichtingen 9,4 12,0 8,5 Langlopende schulden* 302,1 364,0 410,0 Kredietinstellingen 207,8 327,1 150,3 Aflossingsverplichting op langlopende leningen 113,1 126,1 126,4 Handels- en overige crediteuren 213,2 229,9 218,1 Overige kortlopende schulden 105,8 111,9 110,2 Kortlopende schulden 639,9 795,0 605,0 TOTAAL PASSIVA* 1.996, , ,0 * vergelijkende cijfers 2012 aangepast als gevolg van de invoering van IAS 19R 28

29 Kerncijfers in EUR miljoen FY2013 FY2012 Toegevoegde waarde in % van de netto-omzet 60,0 59,1 Bedrijfsresultaat (EBITA) in % van de netto-omzet 11,0 10,8 Effectieve belastingdruk in % 26,8 25,2 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 110,1 108,9 Aantal werknemers (x 1) Investeringen 106,1 103,6 Interest cover ratio (twaalfmaands-rolling) 19,0 14,4 Leverage ratio (twaalfmaands-rolling) 1,6 1,8 Eigen vermogen* in % van het balanstotaal 52,8 48,3 Rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROCE)* 14,6 14,7 Nettoschuld 480,3 541,6 Nettoschuld / Eigen vermogen* 0,5 0,6 * vergelijkende cijfers 2012 aangepast als gevolg van de invoering van IAS 19R 29

30 Flow Control kerncijfers 1,5% autonoom Netto-omzet (EURm) 1% EBITA (EURm) 7% Investeringen (EURm) 16% EBITA marge 0,6% ,4 9,8 9,5 10,0 10,1 30

31 Industrial Services kerncijfers 0,3% autonoom Netto-omzet (EURm) 1% EBITA (EURm) 5% Investeringen (EURm) 18% EBITA marge , , , , ,8 31

32 Spreiding van de netto-omzet Verenigde Staten 402 Duitsland 362 Benelux 271 Oost-Europa 217 EURm Frankrijk Verenigd Koninkrijk Scandinavië Spanje & Portugal Midden-Oosten 42 Overige Europese landen 106 Overige landen buiten Europa

33 Operationele ontwikkelingen 2013

34 Building Installations Europe Marktomstandigheden & operationele ontwikkelingen 2013 was een uitdagend jaar Nederland, Frankrijk en Oost-Europa (met uitzondering van Hongarije en Rusland): zwakker dan vorig jaar Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Scandinavië: geleidelijke verbetering Zuid-Europa: bleef moeizaam Eigen sterkte: marktposities zijn versterkt, het portfolio is uitgebreid, winstgevendheid is toegenomen Insteek- en persverbindingssystemen in combinatie met regelventielen lieten een sterke groei zien Veel investeringen in aanvullende productintroducties, versterkte marketinginspanningen en training van eindgebruikers Veel projecten gericht op (productie-)efficiency en kostenverlaging 34

35 Building Installations Europe Sterke productlijn merknamen 35

36 Systeeminnovatie Building Installations Europe Sterke productlijn merknamen 36

37 Building Installations North America Marktomstandigheden & operationele ontwikkelingen Marktbeeld verschillend per subsegment Woningmarkt: Geleidelijke verbetering. Omzet in kunststof verbindingssystemen, metalen insteekverbindingen en regelventielen met laag loodgehalte toegenomen Retail sub-segment: goede ontwikkeling Marktsegment commerciële gebouwen: bleef uitdagend. Groei door marketing- en verkoopinspanningen, met name de metalen persverbindingssystemen -geïntroduceerd in in combinatie met regelventielen werden goed verkocht Goede ontwikkelingen in marktsegment irrigatie met name door de uitbreiding van het specificatie verkoopteam De gezamenlijke marketing- en verkoopaanpak in Noord-Amerika maakt verdere vooruitgang. Veel investeringen in additionele specificatieverkoop en marketing 37

38 Systeeminnovatie Building Installations North America Sterke productlijn merknamen 38

39 Systeeminnovatie Building Installations North America Sterke productlijn merknamen 39

40 Systeeminnovatie Building Installations North America Sterke productlijn merknamen 40

41 Climate Control Marktomstandigheden & operationele ontwikkelingen Complete verwarmings-en koelingssystemen van opwekking tot en met de emissie van warmte en/of koeling Veel aandacht aan het complementeren en het combineren van het systeemportfolio gericht op meting, energie-efficiency en comfort Het systeemportfolio is sterk in ontwikkeling, met een nieuwe productlijn thermostaatventielen, controlesystemen voor klimaatregulering, slimme meetsystemen voor het eenvoudig opnemen en registreren van meterstanden en meetsystemen voor grotere afmetingen voor ultrasone warmtemetingen Voorspoedige omzetontwikkeling in Duitsland, Rusland en Zuid-Afrika; andere markten aangeboord zoals het Midden-Oosten Gezamenlijke marketing- en verkoopaanpak versterkt in Scandinavië, Frankrijk, de Benelux en het Verenigd Koninkrijk In 2014 wordt deze aanpak verder uitgebreid naar landen in Oost-Europa, China en het Midden-Oosten 41

42 Systeeminnovatie Climate Control Sterke productlijn merknamen 42

43 Systeeminnovatie Climate Control Sterke productlijn merknamen WWW Boekhoudsysteem Factuur Visualisatie van verbruik klant 43

44 Flow Control Industrial Marktomstandigheden & operationele ontwikkelingen Een gemengd beeld Gas & districtenergie: vertraagde orderstroom in Rusland vanaf Q2 als gevolg van inkrimping overheidsbudgetten voor gas- en districtenergieprojecten Districtenergie-activiteiten in West-Europa: stabiel BSM Valves, begin januari 2013 overgenomen, had een trage start, maar toename van orders en omzet gedurende het jaar. Opening van de nieuwe productielocatie van BSM Valves in Nederland in Q3 Verkopen van hogedrukgasregelventielen ontwikkelden zich positief De industriële markt in Noord-Amerika liet een opgaande lijn zien gedurende het jaar. Diverse aanvullende producten zijn in ontwikkeling, gericht op hogere drukken en meer veeleisende specificaties ter verdere completering van het productportfolio De activiteiten in de bier- en softdrinkmarkt: goede ontwikkeling in zowel omzet als resultaat 44

45 Systeeminnovatie Flow Control Industrial Olie- & gasmarkt 45

46 Systeeminnovatie Flow Control Industrial Industriële markt 46

47 Industrial Services Marktomstandigheden & operationele ontwikkelingen 1 Trage start, toename activiteiten gedurende het jaar Veel geïnvesteerd: Uitbreiding van de verkoop- en engineeringcapaciteit, nieuwe technologieën en het starten van 3 greenfieldprojecten in China, India en Polen; bestaande locaties in Polen & Slowakije zijn uitgebreid als antwoord op de toenemende vraag in deze belangrijke groeimarkt De recente acquisitie van GtO Slovakia heeft de marktpositie in Oost-Europa verder versterkt Halfgeleiderindustrie: activiteiten kenden een voorzichtige start (vergeleken met een sterk 1H2012); vervolgens een toename van activiteiten; activiteiten voor vibratiecontrolesystemen, ontwikkeld en geproduceerd in de sterk uitgebreide productielocatie in Duitsland, hadden een goed jaar; dankzij versterkte verkoopinspanningen vele nieuwe klanten voor hoogzuiveregassystemen. Grote order van de zonne-energieindustrie in het Midden-Oosten LED-productielijnenactiviteiten: nog geen herstel 47

48 Industrial Services Marktomstandigheden & operationele ontwikkelingen 2 Automobielactiviteiten: een stabiel niveau in Duitsland. De wereldwijd actieve Key Accounts in Frankrijk lieten een geleidelijke toename van activiteiten zien, het gevolg van de vele nieuwe ontwikkelprojecten. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van de engineering- en productielocaties in Frankrijk, Duitsland, Polen, Slowakije, China en India Machinebouwactiviteiten: goede ontwikkeling in Duitsland GF-Flamm-Metallspritz, overgenomen in januari 2013, realiseerde een goed jaar Luchtvaartindustrie: goed in Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika; geïnvesteerd in uitbreiding en verbetering van productlocaties Voor diverse markten zijn nieuwe, gezamenlijke Key Account-overeenkomsten afgesloten met een langere looptijd, gebruikmakend van het wereldwijde netwerk van productielocaties 48

49 Key Account Management Case 1 Key Account feiten Kogellager Wereldwijde aanwezigheid Wijd verspreid over Europa Huis Strategische uitbreiding in Oost-Europa Jarenlang Key Account van Hauck Strategische samenwerking wereldwijd 49

50 Key Account Management Case 1 Contractuele feiten Preferred supplier status 5-jarige overeenkomst 6 locaties wereldwijd Greenfield Oost-Europa Volgende stap: Azië 50

51 Key Account Management Case 2 Buitenbuis Key Account feiten Wereldwijde aanwezigheid Op zoek naar 'green coating' Bestaande klant van Mifa (buitenbuis) Strategische partner Binnenbuis 51

52 Key Account Management Case 2 Contractuele feiten Alle vereiste proces know-how is aanwezig Key Account Combinatie van processen Klant had behoefte aan één leverancier 'Green coating' nodig Ontwikkeling gestart in 2012 Partnership 6 jaar 52

53 Key Account Management Case 2 Investeringen bij HFI Volledig geautomatiseerde productielijn voor bewerking, bandslijpen, draaien, super finishing, lasermarkeren en reinigen Investeringen bij AHC Benelux Volledig geautomatiseerde coatinglijn met innovatieve state-of-the-art technologie (gesloten systeem zonder uitstoot) Duurzaam marketing voordeel voor de klant => 'Green Coat' 53

54 Trading update 1Q 2014 Aalberts Industries realiseert goede start in 2014

55 Trading update 1Q 2014 Algemeen In het eerste kwartaal van 2014 zijn de orders, het orderboek, de omzet en het resultaat gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar Verdere autonome groei in zowel Industrial Services als de verschillende Flow Control-activiteiten De focus blijft op versterking van de marketing- en verkoopaanpak en de realisatie van de vele efficiencyprojecten en daarmee verdere verbetering van de marktpositie en de resultaten 55

56 Trading update 1Q 2014 Per business-segment 1 Building Installations Europe Over het algemeen uitdagend Resultaat vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar Verdere vooruitgang geboekt met de vele lopende verbeterplannen Building Installations North America Goede start in markten voor woningbouw en retail met name door de eerder geïntroduceerde kunststof en metalen verbindingssystemen en bijbehorende regelventielen Markt voor commerciële gebouwen liet nog geen verbetering zien Climate Control Activiteiten verder ontwikkeld Goede start in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar Door recente acquisitie Nexus Valve is een positie verworven in de markt in Noord-Amerika 56

57 Trading update 1Q 2014 Per business-segment 2 Flow Control Industrial Goed orderboek opgebouwd in eerste maanden van het jaar in de markten voor automobiel, districtenergie en olie & gas Goede omzet geboekt in met name Noord-Amerika Industrial Services Goed eerste kwartaal gerealiseerd zowel in orders, omzet als resultaat Halfgeleider- en Duitse automobielindustrie, de machinebouw en de turbine- en vliegtuigindustrie bleven op stabiel goed niveau 57

58 Vooruitzichten Focus blijft op continue versterking van de marktposities en het realiseren van duurzame winstgevende groei Toegenomen orderpositie Sterke motivatie om de vele verbeterplannen tot goede resultaten te brengen Het is de verwachting dat verdere vooruitgang zal worden geboekt in 2014 en de jaren daarna 58

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Algemene Vergadering. 25 april 2013

Algemene Vergadering. 25 april 2013 Algemene Vergadering 25 april 2013 Strategie Wim Pelsma Omschrijving van business Building Installations Europe Building Installations North America Climate Control Flow Control Industrial Oil & Gas Industrial

Nadere informatie

Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat

Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat Jaarverslag 2009 datum 25 februari 2010 meer informatie bij e-mail J. Aalberts / J. Eijgendaal info@aalberts.nl telefoon +31 (0)343 565 080 Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2013 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet +3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR 2.040 miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) +3% naar EUR 225 miljoen;

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2013 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet +3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR 2.040 miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) +3% naar EUR 225 miljoen;

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Aalberts Industries realiseert bedrijfsresultaat (EBITDA) in lijn met 2007

Aalberts Industries realiseert bedrijfsresultaat (EBITDA) in lijn met 2007 datum 26 februari 2009 meer informatie bij e-mail J. Aalberts info@aalberts.nl telefoon +31 (0)343 565 080 Aalberts Industries realiseert bedrijfsresultaat (EBITDA) in lijn met 2007 Kernpunten Stijging

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

2013 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

2013 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2012 Vestigingen Industrial Services Flow Control Kernpunten 2012 n Netto-omzet +5 % naar EUR 2.025 miljoen n Bedrijfsresultaat (EBITA) +5% naar EUR 219,1 miljoen n Nettoresultaat voor amortisatie

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations 13% netto winstgroei in eerste kwartaal 2003 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) behaalde in het eerste kwartaal van 2003 een netto winst van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Aalberts Industries realiseert 41% groei nettoresultaat

Aalberts Industries realiseert 41% groei nettoresultaat datum 17 augustus 2011 meer informatie bij e-mail J. Aalberts / J. Eijgendaal info@aalberts.nl telefoon +31 (0)343 565 080 Persbericht Aalberts Industries realiseert 41% groei nettoresultaat Kernpunten

Nadere informatie

Persbericht Jaarverslag 2012

Persbericht Jaarverslag 2012 Langbroek, 26 februari 2013 Aalberts Industries realiseert meer dan EUR 2 miljard omzet en een 5% hoger bedrijfsresultaat (EBITA) Kernpunten 2012 Netto-omzet +5% naar EUR 2.025 miljoen Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

2.201+8% 168+11% 247+10% 1,52+10% Kerncijfers 2014. omzetverdeling aalberts industries. Nettoresultaat per (ebita) bedrijfsresultaat.

2.201+8% 168+11% 247+10% 1,52+10% Kerncijfers 2014. omzetverdeling aalberts industries. Nettoresultaat per (ebita) bedrijfsresultaat. jaarverslag 2014 Kerncijfers 2014 Netto-omzet bedrijfsresultaat Nettoresultaat Nettoresultaat per (ebita) voor amortisatie aandeel voor amortisatie (in EUR miljoen) (in EUR miljoen) (in EUR miljoen) (in

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 april 2015 01. Opening en mededelingen 23 april 2015 Accell Group N.V. - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling jaarverslag 2014 1. Accell

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

222+27% 1.866+22% 14,0 14.492 WEST- & NOORD-EUROPA 125 LOCATIES OOST-EUROPA 33 LOCATIES NOORD-AMERIKA 22 LOCATIES ZUID-EUROPA 13 LOCATIES

222+27% 1.866+22% 14,0 14.492 WEST- & NOORD-EUROPA 125 LOCATIES OOST-EUROPA 33 LOCATIES NOORD-AMERIKA 22 LOCATIES ZUID-EUROPA 13 LOCATIES JAARVERSLAG 2014 KERNCIJFERS 2014 NETTO-OMZET BEDRIJFSRESULTAAT NETTORESULTAAT NETTORESULTAAT PER (EBITA) VOOR AMORTISATIE AANDEEL VOOR AMORTISATIE (in EUR miljoen) (in EUR miljoen) (in EUR miljoen) (in

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2013

Presentatie jaarcijfers 2013 Presentatie jaarcijfers 2013 Amsterdam, 21 februari 2014 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2013 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Imagine the result. bericht eerste

Imagine the result. bericht eerste Imagine the result bericht eerste kwartaal 2011 Bericht eerste kwartaal 2011 2 Introductie ARCADIS NV Bericht eerste kwartaal 2011 Omzet neemt 4% toe; netto operationele winst stijgt 8% Autonome omzetgroei

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011

P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2011 TIJD: 13.00 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

ARCADIS HOUDT WINST OP PEIL EN CONTINUEERT AUTONOME GROEI

ARCADIS HOUDT WINST OP PEIL EN CONTINUEERT AUTONOME GROEI PERSBERICHT Amsterdam, 3 augustus 2011 ARCADIS NV Gustav Mahlerplein 97-103 Postbus 7895 1008 AB Amsterdam Tel 020 2011 011 www.arcadis.com ARCADIS HOUDT WINST OP PEIL EN CONTINUEERT AUTONOME GROEI Netto

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Nettoresultaat eerste kwartaal 2009: 14,3 miljoen

Nettoresultaat eerste kwartaal 2009: 14,3 miljoen Datum 28 april Persbericht Nettoresultaat eerste kwartaal : 14,3 miljoen Financiële kernpunten De omzet steeg met 0,5% (5,9% bij constante wisselkoersen). De forse toename bij Direct & Institutioneel werd

Nadere informatie

Amsterdam, 26 augustus 2008

Amsterdam, 26 augustus 2008 Toelichting Halfjaarcijfers 2008 Amsterdam, 26 augustus 2008 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande Hoofdpunten H1 2008 Omzet met 6% gedaald naar 130,0 mln Vraag halfgeleidersegment sterk

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Accell Group N.V.

Halfjaarcijfers Accell Group N.V. Halfjaarcijfers Accell Group N.V. René Takens (CEO), Hielke Sybesma (CFO), Jeroen Snijders Blok (COO) Amsterdam, 1 Agenda Samenvatting resultaten Accell Group in 1e halfjaar 2005 Aandeel Accell Group Financieel

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

PERSBERICHT aantal pagina s: 9

PERSBERICHT aantal pagina s: 9 PERSBERICHT aantal pagina s: 9 Dordrecht, 13 maart 2006 BLUE FOX REORGANISEERT EN VERWACHT WINST IN 2006 2005 2004 Netto-omzet 52,4 mln 45,4 mln Resultaat vóór belasting -1,8 mln -13,2 mln Resultaat vóór

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2010 Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010 Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 18 november 2010 BAM verwacht voor 2010 break-even resultaat ondanks waardeverminderingen vastgoed Nettoresultaat

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Jaarcijfers Accell Group 2014

Jaarcijfers Accell Group 2014 Jaarcijfers Accell Group 2014 Amsterdam, 6 maart 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2014 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4.

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 24 april 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 24 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 april 2014 01. Opening en mededelingen 24 april 2014 Accell Group N.V. - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling jaarverslag 2013 1. Accell

Nadere informatie

Kerncijfers ( miljoen) 2015/ /2015 Verschil. Omzet 73,7 68,2 5,5 Bedrijfsresultaat 5,7 5,3 0,4 Nettoresultaat 3,6 3,4 0,2

Kerncijfers ( miljoen) 2015/ /2015 Verschil. Omzet 73,7 68,2 5,5 Bedrijfsresultaat 5,7 5,3 0,4 Nettoresultaat 3,6 3,4 0,2 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2015/2016 8% HOGERE OMZET 6% BETER NETTORESULTAAT Kerncijfers ( miljoen) 2015/2016 2014/2015 Verschil Omzet 73,7 68,2 5,5 Bedrijfsresultaat 5,7 5,3 0,4

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

Aanzienlijke verbetering resultaat; EBITA stijgt met 30%

Aanzienlijke verbetering resultaat; EBITA stijgt met 30% Aanzienlijke verbetering resultaat; EBITA stijgt met 30% Resultaten eerste kwartaal 2012 Almere, 27 april 2012 Kernpunten eerste kwartaal 2012 1 De omzet bedroeg 705,1 miljoen (1 e kwartaal 2011: 775,8

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1 INHOUDSOPGAVE Over Ordina 3 Kerncijfers 4 Hoofdpunten Q4 2013 5 Hoofdpunten FY 2013 5 Stépan Breedveld, CEO Ordina, over de resultaten

Nadere informatie

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. JAARVERSLAG 2011 Kernpunten 2011 Netto-omzet +15% naar EUR 1.937 miljoen Autonome omzetgroei +8,6% (tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat (EBITA) +16% naar EUR 208,9 miljoen Nettoresultaat voor

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Omzet 29.3 27,5 27,5 EBITDA 4,5 4,2 4,2 Winst voor belastingen 3,3 3,1 3,1 Winst na belastingen uit voortgezette

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

BERICHT DERDE KWARTAAL

BERICHT DERDE KWARTAAL Imagine the result BERICHT Derde KWARTAAL 2011 2 Introductie Arcadis nv Bericht derde kwartaal 2011 Autonome omzetgroei blijft in derde kwartaal met 3% op goed niveau Amerikaanse milieumarkt, Zuid-Amerika

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, WOENSDAG 25 AUGUSTUS 2010 TIJD: 13.00 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a - AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie