Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q aan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q1 2012 aan"

Transcriptie

1 Vianen, 24 april 2012 Persbericht NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q aan Hoogtepunten 2011 Gelijkblijvende omzetniveaus op vergelijkbare basis bij NedGraphics rekening houdend met valuta-effecten en groei orderboek; LOFT groeit verder Nettoverlies 1,78 miljoen, vooral als gevolg van een toename van lopende R&Dactiviteiten in LOFT en non recurring R&D-transitiekosten bij NedGraphics Stijging van aantal LOFT klanten, contract getekend met Crate and Barrel Financiële positie versterkt door uitgifte van nieuwe aandelen en converteerbare leningen Toekenning van innovatiekrediet door het Ministerie van Economische Zaken Trading update: duidelijk zichtbare omzetgroei Q Kerncijfers Resultaten uit gecontinueerde activiteiten (in 1.000) Netto omzet Bedrijfsresultaat (1.735) (360) Netto resultaat (1.781) (733) Kasstroom Dec Dec 10 Balansgegevens (in 1.000) Balanstotaal Eigen Vermogen Garantievermogen Ratios (in %) Bedrijfsresultaat / netto omzet (19,0) (3,8) Netto resultaat / netto omzet (19,5) (7,7) Solvabiliteit (gebaseerd op garantievermogen) 40,6 36,9 Liquiditeit 1,7 1,6 Gegevens per aandeel (in euro s) Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Resultaat per aandeel (0.11) (0.06) Kasstroom per aandeel

2 Strategie update Met de implementatie van de Value Triangle Strategie heeft NedSense de basis gelegd voor verdere groei. De kapitaalsversterking die in 2011 plaatsvond, heeft de financiële structuur van de onderneming aanzienlijk verbeterd en heeft de onderneming in staat gesteld de volgende stap te zetten in haar strategie. Na de lancering van LOFT in 2009 heeft NedSense zich verder toegelegd op de doorontwikkeling van de LOFT portfolio. Evenals in 2010, is in 2011 een aantal klanten toegevoegd aan de LOFT launching customer community. In de lente van 2011 zijn met een Nederlands beddenspecialist en met New Line Fabrics contracten getekend. Het contract met Crate and Barrel zal het potentieel van LOFT in de markt voor leidende bedrijven in wooninrichting aantonen. Crate and Barrels visie sluit naadloos aan op het originele concept en de doelen van LOFT: het creëren van een krachtige, gepersonaliseerde en blijvende ervaring voor de eindgebruiker in zijn of haar omgeving naar keuze. We zullen blijven investeren in de LOFT propositie. De innovatiekracht van LOFT is begin 2012 tevens erkend door het Ministerie van Economische Zaken met een innovatiekrediet ter waarde van 1,7 miljoen. Onze CAD/CAM (NedGraphics) activiteiten opereren in turbulente marktomstandigheden aangezien de economische en politieke ontwikkelingen de mode en textiel branche negatief beïnvloeden. Desondanks blijven we marktaandeel winnen met de groei die is gerealiseerd in 2011 als gevolg van de acquisitie van een aantal grote klanten. We zijn momenteel getuige van zwakke marktomstandigheden in traditiegetrouw sterke textiellanden zoals Egypte, Italië en Portugal, terwijl opkomende regio s waaronder China aanhoudende groei laten zien. Doelgericht handelen, kostenefficiency, right sourcing en innovatie zijn de kernelementen en vormen de basis van NedGraphics strategie. Onze Dynamics Perspective divisie opereert onder dezelfde moeilijke marktomstandigheden. De samenwerking met PTC heeft zijn potentieel en effectieve strategieverandering bewezen na de ondertekening van het eerste service- en licentiecontract met een grote Amerikaanse kledingketen. NedSense is nu klaar voor de volgende stappen in de strategie, waarbij selectieve overnames de autonome groeistrategie zullen aanvullen. NedSense is voornemens om met acquisities haar mondiale footprint te vergroten en additionele distributiekanalen te verkrijgen voor LOFT in Europa en de Verenigde Staten. NedSense heeft recent haar nieuwe website (zie ), waarop de verschillende NedSense merken helder zijn weergegeven, gelanceerd. 2

3 Financiële resultaten 2011 Financiële resultaten NedSense heeft 2011 afgesloten met een nettoverlies van 1,78 miljoen (2010: 0,73 miljoen verlies). Dit is met name het gevolg van een daling van de omzet met 0,4 miljoen en een stijging van andere operationele kosten ( 0,62 miljoen) die vooral gerelateerd zijn aan een toename van lopende R&D-activiteiten in LOFT en eenmalige kosten in verband met de transitie van een groot deel van de R&D-activiteiten van intern naar extern. Het bedrijfsresultaat over 2011 bedroeg 1,74 miljoen negatief (2010: 0,36 miljoen negatief). De netto omzet van NedGraphics daalde met 5,1% naar 8,2 miljoen (2010: 8,6 miljoen). Het dollareffect op de verkopen was 0,2 miljoen negatief en het orderboek eind 2011 was 0,23 miljoen hoger dan eind Kosten waren hoger, vooral het gevolg van de eenmalige transitiekosten zoals hierboven uiteengezet. De operationele winst voor NedGraphics daalde van 1,12 miljoen in 2010 naar 0,07 miljoen in Omzet van de ERP-activiteiten van Dynamics Perspective daalde van 0,8 miljoen in 2010 naar 0,71 miljoen in Het operationele resultaat van Dynamics Perspective nam af met tot een klein verlies van in De omzet van LOFT steeg van tot in 2011 en kosten voor verdere ontwikkeling van LOFT bedroegen 1,06 miljoen (2010: 0,75 miljoen). De kosten van LOFT zullen verder stijgen in Kasstroom, investeringen, financiering De operationele kasstroom bedroeg in ,77 miljoen negatief (2010: 1,25 miljoen positief). De kasstroom uit investeringen in 2011 was 2,89 miljoen negatief (2010: 2,34 miljoen negatief). De daling in 2011 is met name het gevolg van investeringen in de software ontwikkeling van de nieuwe LOFT productlijn. De kasstroom uit financieringsactiviteiten in 2011 was 3,78 miljoen positief (2010: 1,39 miljoen positief) als gevolg van de verkregen financiering van Project Holland Fonds en de huidige grootaandeelhouders. De totale verandering in liquide middelen in 2011 bedroeg 0,06 miljoen positief (2010: 0,31 miljoen positief). Balans De vaste activa stegen van 9,25 miljoen eind 2010 tot 10,32 miljoen eind Dit was vooral het gevolg van de kapitalisatie van ontwikkelde software voor de nieuwe LOFT productlijn. Het vermogen steeg van 5,13 miljoen per 31 december 2010 naar 6,64 miljoen per 31 december Deze stijging van 1,52 miljoen is het vooral het resultaat van de uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van de investering van Project Holland Fonds en de boekwaarde van het eigen vermogen deel van de converteerbare leningen. Als gevolg van deze veranderingen steeg de solvabiliteit tot 40,6% per 31 december 2011, van 36,9% per 31 december De high yield lening van 2,1 miljoen is volledig terugbetaald in 2011 en in het eerste kwartaal van

4 Het aantal uitstaande gewone aandelen, met een nominale waarde van 0,10 per aandeel, was per 31 december Voor meer informatie verwijzen wij u naar de financiële bijlagen. Q trading update De marktomstandigheden zijn verbeterd gedurende de eerste maanden van Wij waren in staat met NedGraphics enkele grote opdrachten af te sluiten en vooral regio s zoals het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Turkije en China toonden een duidelijk herstel. Bij LOFT nam de gerealiseerde omzet toe, met name als gevolg van het Crate and Barrel project. In januari 2012 heeft Agentschap NL, het innovatiebureau van het Ministerie van Economische Zaken, NedSense een innovatiekrediet toegekend voor de ontwikkeling van de LOFT experience engine op een reeks van platformen en apparaten. Het agentschap, dat tot doel heeft excellente implementatie te ondersteunen van internationaal en innovatief beleid, en daarmee een leidende innovatieve positie voor Nederland, heeft NedSense het krediet toegekend op basis van het in 2011 ingediende innovatieplan en R&D roadmap. Deze roadmap bevat gedetailleerde plannen voor de doorontwikkeling van de LOFT experience engine op een reeks van platformen waaronder ipad, web en distributiemodellen zoals on-site en Software as a Service (SaaS). In 2012 zal NedSense haar groeistrategie voortzetten. De implementatie van de value triangle strategie van 2009 tot en met 2011 heeft de onderneming voorzien van een fundament en track record voor verdere autonome groei in combinatie met groei door middel van selectieve acquisities. Cruciaal in deze groeistrategie is LOFT. Door het implementeren van een meer flexibele organisatie is NedSense nu in staat om omzet en kosten in balans te brengen en contingentie maatregelen te nemen indien nodig. Bijlagen 1 : * Geconsolideerde balans per 31 december 2011 * Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2011 * Geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2011 * Geconsolideerde veranderingen in eigen vermogen, kapitaal en reserves over 2011 Over NedSense enterprises n.v. en NedGraphics NedGraphics is een volledige dochtermaatschappij van NedSense enterprises n.v., die over een periode van meer dan 30 jaar een indrukwekkend track record heeft opgebouwd met het ontwikkelen en bouwen van software toepassingen voor de mode en textiel branche. NedSense bedient meer dan 3,500 klanten via een wereldwijd netwerk van meer dan 42 agenten en partners. De 14 eigen kantoren zijn allen gelegen in de leidende ontwerp- en productiecentra van de mode- en textiel branche. Teneinde haar dominante marktpositie op het gebied van ondermeer CAD CAM te behouden en uitbouwen investeert NedGraphics continu in hooggekwalificeerde medewerkers, marktonderzoek en productontwikkeling. 1 De bijlagen zijn in het Engels 4

5 De bedrijfsfilosofie en de professionele marktbenadering van NedGraphics dragen bij aan een nauwe samenwerking met de beste ontwerpers en producenten waarbij de rijke functionaliteit van de toepassingen centraal staat. Zo kunnen klanten tot betere commerciële resultaten komen, hetzij door een kortere doorlooptijd naar de markt, hetzij door een geoptimaliseerd product ontwikkelingsproces en/of de vermindering van monster kosten. Elke sofware toepassing wordt aangeboden binnen een volledig geïntegreerd model om zo de beste huidige en toekomstige operationele performance te kunnen waarborgen. NedSense is genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam [NEDSE]. Voor meer informatie verwijzen we u naar en Voor verdere informatie: Uneke Dekkers Citigate First Financial B.V. Telefoon: +31(0)

6 Consolidated statement of financial position As of 31 December In thousands of euro Assets Property, plant, and equipment Intangible fixed assets 10,142 9,103 Trade and other receivables Total non-current assets 10,758 9,249 Inventories 3 7 Trade and other receivables 4,502 3,588 Corporate income tax 0 0 Cash and cash equivalents 1,118 1,052 Total current assets 5,623 4,647 Total assets 16,381 13,896 Equity Issued capital 2,108 1,358 Share premium 35,882 33,477 Legal reserves 6,088 4,914 Translation reserves (135) (109) Accumulated deficit (35,519) (33,782) Current year's result (1,781) (733) Total equity 6,643 5,125 Liabilities Interest-bearing loans and borrowings 1,494 1,600 Employee benefits Total non-current liabilities 1,612 1,702 Interest-bearing loans and borrowings 1, Trade and other payables 2,538 2,450 Deferred income 4,588 4,119 Total current liabilities 8,126 7,069 Total liabilities 9,738 8,771 Total equity and liabilities 16,381 13,896 6

7 Consolidated statement of comprehensive income For the year ended 31 December In thousands of euro Net revenue 9,116 9,518 Cost of sales (278) (283) Gross profit 8,838 9,235 Wages, salaries and option charges 5,492 5,422 Social security, pension and other 1,201 1,189 Amortization and depreciation 1,792 1,657 Impairment of goodwill 0 0 Other operating costs 3,756 3,197 Capitalized production (1,668) (1,870) Profit (loss) from operations (1,735) (360) Finance income 10 5 Finance costs (196) (313) Net finance costs (186) (308) Profit (loss) before income tax (1,921) (668) Income tax expense Profit (loss) for the period (1,781) (733) Other comprehensive income Foreign currency translation differences for foreign operations (26) (67) Other income through equity 0 0 Other comprehensive income for the period, net of income tax (26) (67) Total comprehensive income (loss) for the period (1,807) (800) Profit (loss) attributable to: Owners of the Company (1,781) (733) Non-controlling interests 0 0 Profit (loss) for the period (1,781) (733) Total comprehensive income (loss) attributable to: Owners of the Company (1,807) (800) Non-controlling interests 0 0 Total comprehensive income (loss) for the period (1,807) (800) Earnings per share Basic earnings per share (in euros) (0.11) (0.06) Diluted earnings per share (in euros) (0.11) (0.06) 7

8 Consolidated statement of changes in equity In thousands of euro Attributable to equity holders of the Company Share Share Trans- Accum- Other Total capital premium lation ulated legal equity reserve deficit reserves Balance at 1 January ,463 (42) (33,219) 4,131 4,316 Appropriation of result Total comprehensive income (loss) for the period Profit or (loss) (733) 0 (733) Other comprehensive income Foreign currency translation differences 0 0 (67) 0 0 (67) Total other comprehensive income 0 0 (67) 0 0 (67) Total comprehensive income (loss) for the period 0 0 (67) (733) 0 (800) Transactions with owners, recorded directly in equity Contributions by and distributions to owners Issue of new shares 375 1, ,389 Share-based payments Total contributions by and distributions to owners 375 1, ,609 Total transactions with owners 375 1, ,609 Transfer to other reserves (783) Balance at 31 December ,358 33,477 (109) (34,515) 4,914 5,125 Balance at 1 January ,358 33,477 (109) (34,515) 4,914 5,125 Appropriation of result Total comprehensive income (loss) for the period Profit or (loss) (1,781) 0 (1,781) Other comprehensive income Foreign currency translation differences 0 0 (26) 0 0 (26) Total other comprehensive income 0 0 (26) 0 0 (26) Total comprehensive income (loss) for the period 0 0 (26) (1,781) 0 (1,807) Transactions with owners, recorded directly in equity Contributions by and distributions to owners Issue of new shares (net of transaction costs) 625 1, ,126 Share options exercised Issue of convertible notes net of taxes Share-based payments Total contributions by and distributions to owners 750 2, ,325 Total transactions with owners 750 2, ,325 Transfer to other reserves (1.174) Balance at 31 December ,108 35,882 (135) (37,300) ,643 8

9 Consolidated statement of cash flows For the year ended 31 December In thousands of euro Profit (loss) from operations (1,735) (360) Adjustments for: Amortization and depreciation 1,792 1,657 Change in inventories 4 28 Change in trade and other receivables (1,349) (335) Change in trade and other payables Change in provisions and employee benefits Change in deferred income Equity settled share based payment Net finance costs (186) (205) Corporate income tax (37) (64) Cash flow from (used in) operating activities (768) 1,251 Investments: Intangible fixed assets (2,739) (2,143) Property, plant, and equipment (126) (123) Disposals: Property, plant, and equipment 0 1 Other (27) (70) Cash flow from (used in) investment activities (2,892) (2,335) Net proceeds from issuance of shares 2,126 1,389 Proceeds from exercise of share options Proceeds from issue of convertible notes 2,200 0 Redemption loans (1,100) 0 Cash flow from (used in) financing activities 3,726 1,389 Change in liquid assets Cash and cash equivalents 1, Bank overdraft 0 0 Balance at 1 January 1, Cash and cash equivalents 1,118 1,052 Bank overdraft 0 0 Balance at 31 December 1,118 1,052 Change in liquid assets

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers

TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers P E R S B E R I C H T Amsterdam, 25 november 2009 TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers TIE Holding N.V. ( TIE ) maakt de volgende hoogtepunten bekend met betrekking tot het financiële

Nadere informatie

Euronext publiceert jaarresultaten 2014

Euronext publiceert jaarresultaten 2014 CONTACT - Media: CONTACT - Investor Relations: Amsterdam +31.20.550.4488 Brussels +32.2.509.1392 +33.1.49.27.12.68 Lisbon +351.217.900.029 Paris +33.1.49.27.11.33 Euronext publiceert jaarresultaten 2014

Nadere informatie

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

Crucell rapporteert jaarcijfers 2002

Crucell rapporteert jaarcijfers 2002 PERSBERICHT Crucell rapporteert jaarcijfers 2002 Leiden, 27 januari 2003 Crucell NV (Euronext en NASDAQ) maakt vandaag de financiële resultaten over het jaar 2002 bekend. Totale omzet over het jaar 2002

Nadere informatie

EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 EN NIEUWE DIVIDENDPOLITIEK AAN

EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 EN NIEUWE DIVIDENDPOLITIEK AAN EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 EN NIEUWE DIVIDENDPOLITIEK AAN Brutodividend van 0,25 USD per aandeel zal worden voorgesteld aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. De nettowinst van Amsterdam Commodities N.V. over het eerste halfjaar 2012 bedroeg 13,0 miljoen (HJ 2011: 11,7 miljoen). De winst

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. PERSMEDEDELING Contactpersoon: Alain Pronost, CFO Tel.: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. Pompey, (Frankrijk), 13 februari 2008 GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext:

Nadere informatie

CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN

CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN Mont-Saint-Guibert, België - Cardio3 BioSciences NV (C3BS) (NYSE Euronext Brussels en Paris: CARD), een leider in de ontdekking en

Nadere informatie

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1 e kwartaal 2013 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 3 Toelichting CEO 3 Overzicht bedrijfsactiviteiten in het 1e kwartaal 2013 4 Voortgang

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006. PERSMEDEDELING Contactpersonen: Johan Volckaerts, CEO Tel.: + 32 2 647 80 70 Alain Pronost, CFO Tel: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006. Pompey, (Frankrijk),

Nadere informatie

TOTAAL 11.298.803. VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen

TOTAAL 11.298.803. VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op dinsdag 5 juni 2012 om 11.00 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam Aandelen

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010. Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA

Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010. Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010 Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA Belangrijkste ontwikkelingen tweede kwartaal 2010 De omzet kwam ongewijzigd

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN ` aantal pagina s: 13 LB Icon AB (publ.) Rapportage over de periode 1 januari 30 september 2005 STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN AMSTERDAM, Nederland / STOCKHOLM, Zweden 20 oktober

Nadere informatie

Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012

Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012 Persbericht Delft, 25 juli 2012 Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012 Terugkeer naar duurzame groei voor de lange termijn en focus op klanten door aanscherping interne organisatie

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg.

Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg. Raad van Commissarissen J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg Direktieleden drs. M.E. Atmodikromo Kartoredjo mr. D.R.S. Pawironadi R. M. Tjon

Nadere informatie

KOSTPRI + +3,5% / 1K12

KOSTPRI + +3,5% / 1K12 RESULTATEN PER 3 MAART 23 RESULTATEN PER 3 MAART 23 PERSBERICHT Parijs, 3 mei 23 NETTORESULTAAT - AANDEEL VAN DE GROEP VAN EEN MOEILIJKE OMGEVIN NG,6 MILJARD IN INKOMSTEN VAN RETAIL BANKING EN INVESTM

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

Delivering innovation that matters to you

Delivering innovation that matters to you Annual Jaaroverzicht Report 2013 Delivering innovation that matters to you Dit Jaaroverzicht 2013 is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips N.V. Het op 25 februari 2014 gepubliceerde

Nadere informatie