op, hebben we inkomsten uit diensten voor derden en inkomsten uit renteopbrengsten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "op, hebben we inkomsten uit diensten voor derden en inkomsten uit renteopbrengsten."

Transcriptie

1 IN fo nr. 36 Jaargang december 2009 Zijn woningcorporaties écht zo rijk? Woningcorporaties bulken van het geld, sla de kranten er maar op na of zap er eens een avondje op los. Grote kans dat u leest of hoort dat woningcorporaties steenrijk zijn. Letterlijk genomen klopt dit inderdaad: Wonen Meerssen bijvoorbeeld bezit zo n woningen en is dus rijk aan stenen. Maar dat betekent niet ook automatisch dat wij veel geld op de bank hebben. Daarvoor zouden wij eerst een groot aantal woningen moeten verkopen. En dat is in strijd met onze doelstelling: het bieden van betaalbare huisvesting voor iedereen, in het bijzonder diegenen die door een beperkt inkomen of andere omstandigheden moeilijk voor eigen huisvesting kunnen zorgen. In dit artikel zullen wij proberen duidelijk te maken welke inkomsten en uitgaven onze corporatie zoal heeft. Woningcorporaties worden niet gesubsidieerd door de overheid, dus wij leven voornamelijk van de huur die u maandelijks voor uw woning betaalt. Van al onze woningen samen, levert dat een aanzienlijk bedrag op. De huuropbrengsten vormen ruim 90% van onze inkomsten. Daarnaast levert het verkopen van woningen ons extra inkomsten op, hebben we inkomsten uit diensten voor derden en inkomsten uit renteopbrengsten. Waar heeft Wonen Meerssen dat geld allemaal voor nodig? Ten eerste hebben wij in het verleden veel woningen gebouwd en ieder jaar komen er daar nog een aantal bij. Het bouwen van woningen is dusdanig duur dat wij hiervoor in de meeste gevallen geld moeten lenen. U kunt zich voorstellen dat wij in de loop der jaren veel leningen hebben moeten aantrekken. Deze leningen hebben een looptijd van 25 jaar of langer en in deze periode moet er maandelijks rente en aflossing worden betaald. Vergelijk het maar met een hypotheek bij een koopwoning. Hier gaat het grootste deel van de huurinkomsten aan op. Ook het onderhoud is een grote kostenpost. Wellicht denkt u bij onderhoud in eerste instantie aan het klein dagelijks onderhoud: er mankeert iets aan uw woning, u belt ons en wij zorgen dat het mankement wordt hersteld. Daarnaast voeren wij bij verhuizingen (mutaties) ook onderhoud aan In dit nummer Actualiteiten 2 Zelf Aangebrachte Voorzieningen 3 5 Klimaattips 3 Brand, voorkomen is beter dan blussen 4 Projecten 6 Column 7 Hoe tevreden bent u over ons? 8

2 2 IN fo Wonen Meerssen woningen uit. De woning wordt gecontroleerd en voordat de nieuwe huurder er in komt, moeten er nog zaken worden hersteld. En dan is er nog het planmatig onderhoud. Bijvoorbeeld het jaarlijkse onderhoud van de cv-installaties en de periodieke schilderbeurten, maar ook grotere klussen als het vernieuwen van daken, keukens en badkamers. Net als andere bedrijven hebben we natuurlijk personeelskosten en andere bedrijfskosten, zoals huisvestingskosten. De laatste paar jaar zijn de kosten van woningcorporaties flink gestegen. Deze kostenstijging wordt onder andere veroorzaakt door de zogenaamde Vogelaarheffing, die woningcorporaties verplicht om bij te dragen aan het opknappen van de 40 prachtwijken. Daarnaast zijn woningcorporaties sinds 2008 verplicht om over alle activiteiten belasting te betalen. De laatste jaren wordt er van woningcorporaties een steeds belangrijkere bijdrage verwacht bij de herstructurering van achterstandswijken, de vervanging van naoorlogse woningen en het beheren van maatschappelijk vastgoed als scholen, buurthuizen, kinderopvang en zorggebouwen. Woningcorporaties worden bovendien steeds vaker gezien als een partij die bijdraagt aan oplossingen op sociaal vlak, bijvoorbeeld ten aanzien van leefbaarheid, sociale achterstanden en zorg. Tenslotte moeten woningcorporaties een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. Alle bovengenoemde kosten worden grotendeels betaald uit de huuropbrengsten. Maar willen we bijvoorbeeld nieuwe woningen bouwen, dan is daarvoor niet genoeg geld beschikbaar, dus moet er weer geld geleend worden. Tot 2007 konden woningcorporaties via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bijna onbeperkt geld lenen. Nu is dat echter niet meer zo gemakkelijk, waardoor het voor woningcorporaties steeds moeilijker wordt om grote investeringen te doen in bijvoorbeeld (nieuwbouw)projecten of leefbaarheid. Wat kunnen we doen om toch te blijven investeren in ons werkgebied? Woningcorporaties mogen jaarlijks een huurverhoging doorvoeren. De afgelopen jaren mocht deze niet hoger zijn dan de inflatie van het voorgaande jaar en deze huurverhoging weegt dus niet op tegen de kostenstijging waarmee woningcorporaties de laatste jaren te maken hebben gekregen. Daarom proberen wij extra inkomsten te verkrijgen door jaarlijks een aantal van onze bestaande woningen te verkopen. Als gevolg van de financiële crisis is het niet gemakkelijk om woningen te verkopen, waardoor de extra inkomsten langer op zich laten wachten of zelfs helemaal niet meer gerealiseerd worden. Verder beheren wij de woningen van woningstichting Berg en Terblijt en voeren wij de administratie voor een aantal verenigingen van Eigenaren. Hiervoor ontvangen wij een financiële vergoeding, maar dit betekent ook dat er extra (personeels)kosten moeten worden gemaakt. Kortom: wij bulken niet van het geld, maar gelukkig zijn we ook nog niet armlastig. Als echter het overheidsbeleid niet veranderd en daarbij de kredietcrisis nog langer aanhoudt, zal het ook voor Wonen Meerssen in de toekomst steeds lastiger worden om onze ambities waar te maken. Wij zullen echter onze uiterste best doen om onze maatschappelijke taak ook in deze financieel moeilijke tijden te blijven vervullen. Actualiteiten De winter is weer begonnen. De bladeren zijn gevallen en de verwarming is alweer een tijdje aan. In het voorjaar van 2009 is het nieuwe beleidsplan van Wonen Meerssen vastgesteld en in de afgelopen maanden zijner voor verschillende onderdelen hieruit nieuwe deelplannen geschreven. Een belangrijk deelplan is het energiebeleid. Energielasten vormen een steeds groter deel van de woonlasten. Wonen Meerssen hecht er veel waarde aan dat de woonlasten van onze huurders op een aanvaardbaar niveau blijven. In de afgelopen 10 jaar is er daarom een programma uitgevoerd waarbij en groot deel van onze woningen zijn voorzien van dubbele beglazing, eventueel in combinatie met kunststof kozijnen. Inmiddels hebben nagenoeg al onze woningen dubbele beglazing. Ook plaatsen we wanneer een cv-ketel moet worden vervangen alleen nog maar HR-ketels. Het duurzaam omgaan met energie is voor ons een prioriteit, zowel voor de beheersing van uw woonlasten als voor het milieu. Bij nieuwbouwprojecten wordt daarom gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen, zoals warmtepompen die voor de verwarming van een woning gebruik maken van aardwarmte. Ook is een aantal van onze complexen voorzien van zonnepanelen en wordt er een plan opgezet om deze techniek op meer plaatsen toe te passen. Daarnaast hebben we het afgelopen half jaar weer diverse activiteiten georganiseerd of ondersteund. Hiermee tonen wij als Wonen Meerssen onze maatschappelijke betrokkenheid. Aangenaam wonen is namelijk niet alleen een goed onderhouden woning. Dat laatste dient een vanzelfsprekendheid te zijn. Aangenaam wonen is echter ook een leefbare buurt waar verschillende activiteiten plaatsvinden,

3 Wonen MeerssenIN fo 3 Zelf Aangebrachte Voorzieningen Smaken verschillen, daarom vinden wij dat u naar eigen inzicht, smaak en behoefte in uw huurwoning mag investeren; uzelf zult daar ook het wooncomfort van ervaren. Daarbij is het ook belangrijk te weten dat u de veranderingen (mits deze goed zijn uitgevoerd) niet meer hoeft weg te halen bij een eventuele verhuizing uit de woning. De veranderingen moeten dan wel aan een aantal richtlijnen voldoen: Colofon Bezoekadres: Bunderstraat EL Meerssen Veranderingen moeten op een juiste wijze zijn aangebracht met deugdelijke materialen en moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit van de gemeente Meerssen, alsmede aan alle nader te stellen eisen door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Meerssen, Wonen Meerssen, de energiebedrijven en de brandweer. Veranderingen mogen geen schade aan de woningconstructie veroorzaken en in geen geval de toekomstige verhuurbaarheid schaden. De aanvrager moet de veranderingen deugdelijk onderhouden. De uit de verandering voortkomende kosten en risico s, zowel financieel als bouwkundig, zijn voor rekening van de aanvrager. Wanneer u gaat verhuizen uit de woning en er wordt geconstateerd dat zelf aangebrachte veranderingen (bouwkundig) slecht van kwaliteit zijn, dan moet u een en ander in goede staat herstellen. Doet u dit niet (voldoende), dan doet Wonen Meerssen dit voor uw rekening, tenzij de nieuwe huurder de veranderingen wil handhaven. In sommige gevallen verstrekken wij een financiële vergoeding voor het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen. Deze moeten dan een duidelijke geriefsverbetering ten gevolg hebben, waarvoor aan een volgende huurder een huurverhoging in rekening kan worden gebracht. Dit wordt gemeten aan de hand van het woningwaarderingsstelsel, dat de kwaliteit van een woning uitdrukt in punten. Afspraken over een eventuele vergoeding moeten schriftelijk gemaakt worden vóórdat de veranderingen worden aangebracht. Achteraf worden geen vergoedingen meer verstrekt. Voor luxe veranderingen die het algemene uitrustingsniveau van woningen van Wonen Meerssen overstijgen worden geen vergoedingen gegeven. Postadres: Postbus AC Meerssen Telefoon: Telefax: Http : Reparatieverzoeken: Huurdersvereniging: Telefoon: Http: 5 klimaattips waardoor het prettig leven is. En dat is waar Wonen Meerssen voor staat: goed wonen én leven! Wij ondersteunen dan ook graag activiteiten in uw buurt. Hiervoor wijs ik u nogmaals op ons leefbaarheidsfonds. De brochure hierover en het bijbehorende aanvraagformulier zijn te vinden op onze website en zijn ook telefonisch bij ons op te vragen. Zoals gezegd is de winter weer begonnen. Ik wens u een gezellige tijd toe, prettige feestdagen en -vooruitlopend op het nieuwe jaar- een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond Op de klimaattop in Kopenhagen worden momenteel nieuwe wereldwijde afspraken gemaakt over energiebesparing en het gebruik van schone energie uit zon, wind, water en biomassa. Ook ú kunt iets doen voor het klimaat. Hoe? Dat leest u hier. 1. Ga lopend, fietsend of met het openbaar vervoer naar uw werk. Of nóg beter: werk thuis! Kunt u niet zonder auto, kies er dan een met energielabel A. 2. Vervang uw gloeilampen door spaarlampen. 3. Eet minder vlees. Het produceren van één kilo vlees kost twee tot vijf maal zoveel energie als het produceren van een kilo granen, noten of peulvruchten. Luc Van den Bergh Directeur-bestuurder 4. Eet met de seizoenen mee. Groenten en fruit uit de volle Hollandse grond kosten veel minder energie dan ingevlogen en kasproducten. 5. Gooi minder voedsel weg. Jaarlijks verdwijnt er gemiddeld zo n 52 kilo voedsel per persoon in de afvalbak.

4 4 IN fo Wonen Meerssen Brand, voorkomen is beter dan blussen Ieder jaar weer ontstaat, alleen al in Nederland, in duizenden woningen brand. De gevolgen hiervan kunnen variëren van lichte materiële schade tot ernstig lichamelijk letsel, of erger. Gelukkig kunt u zelf veel doen om te voorkomen dat er brand ontstaat in uw woning. En mocht er onverhoopt toch brand uitbreken, dan kunt u de gevolgen beperken. Door een aantal simpele voorzorgsmaatregelen kunt u uw leven en dat van uw huisgenoten redden. In de eerste plaats geven kunststof materialen aan wanden of plafonds, zoals kunststof schrootjes, bij brand giftige en verstikkende rook. Gebruik daarom zoveel mogelijk brandveilige bouw- en afwerkingsmaterialen. Zorg er ook voor dat in geval van een brand of gaslek elektriciteit en gas snel kunnen worden afgesloten. En moet de brandweer uitrukken voor een brand in uw woning, dan is het van belang dat uw huisnummer goed zichtbaar is, ook in het donker. Onze flatgebouwen hebben daarom aan de straatkant een overzichtsbord met huisnummers. Veel woningbranden beginnen in de keuken. Bijvoorbeeld doordat de vlam in de pan slaat of doordat een pan droog kookt. Blijf daarom in de buurt als u aan het bakken of koken bent en let erop dat uw kleding, thee- en handdoeken en gordijnen geen vlam vatten. Slaat toch de vlam in de pan, probeer deze dan niet te blussen met water, maar schuif een passend deksel over de pan, zet het vuur en de afzuigkap uit en laat de pan minstens een half uur staan. Controleer daarna de afzuigkap op mogelijke vuurresten. Vet in de afzuigkap en het filter kan vlam vatten. Houd uw afzuigkap dus schoon en vervang regelmatig het filter. Hebt u een niet-ingebouwd gasfornuis, let er dan op dat de gasslang het keurmerk GASTEC heeft. De gasslang mag niet blootstaan aan hitte van het fornuis en mag geen haarscheurtjes of andere beschadigingen hebben. Controleer de gasslang dus regelmatig. Na maximaal vijftien jaar moet u de gasslang vervangen. Zorg er tenslotte voor dat uw kranen in orde zijn. Ondeugdelijke kraanafsluitingen en toe- en afvoerslangen kunnen niet alleen waterschade veroorzaken, maar ook kortsluiting en daarmee brand. Behalve in de keuken, kan er ook brand ontstaan bij andere huishoudelijke klusjes als wassen en strijken. Laat uw strijkbout dus niet onbewaakt aanstaan en hang geen wasgoed te drogen in de buurt van een (straal)kachel. Hebt u een wasdroger, let er dan op dat de afvoerslang niet verstopt raakt. Daardoor kan de motor oververhit raken en de machine in brand vliegen. Ook elektrische apparaten als elektrische dekens kunnen door kortsluiting of oververhitting brand veroorzaken. Volg daarom altijd de gebruiksaanwijzing. En een veel voorkomende oorzaak van brand is een televisie die op standby staat. Dit kost niet alleen energie, maar is ook nog eens gevaarlijk. Zet uw televisie dus uit als u weggaat of gaat slapen. Leg ook geen kleedjes, kranten of boeken bovenop de tv. Deze kunnen de ventilatieopeningen van uw tv afdekken, waardoor deze oververhit kan raken. Ook bloemenvazen en planten kunt u beter ergens anders neerzetten, want door gemorst water kunt u kortsluiting krijgen. Hebt u een open haard, maak deze dan nooit aan met spiritus of benzine, maar gebruik aanmaakhoutjes of blokjes. Laat ook uw schoorsteen regelmatig reinigen door een bedrijf dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenveger Patroons Bond (ASPB). Om te voorkomen dat wegspringende gloeiende stukjes houtskool brand veroorzaken, hebt u een vonkenscherm nodig. Maar ook een kaarsvlammetje kan al brand veroorzaken. Als u kaarsen brandt, blijf er dan altijd bij. Gebruik stevige kaarsenstandaarden van onbrandbaar materiaal en zorg dat ook de ruimte rondom de kaarsen vrij is van brandbare materialen. Rookt u, gebruik dan onbrandbare asbakken en leeg deze minstens een kwartier na het doven van de laatste sigaret in de prullenmand of afvalemmer. Rook nooit in bed. Als u in slaap valt met een brandende sigaret, kan er heel gemakkelijk brand ontstaan. Ook als kinderen met vuur spelen, loopt dat vaak uit op brand en brandwonden. Tenslotte kan er ook brand ontstaan in elektrische of cv-installaties. Bijvoorbeeld bij een blikseminslag. Hierdoor ontstaat tijdelijk een overspanning, waardoor elektrische installaties en apparaten ernstig kunnen beschadigen. Daardoor kan weer brand ontstaan. De eenvoudigste manier om problemen te voorkomen is de stekkers (inclusief de antennestekker) eruit trekken. Ook met speciale overspanningsstekkers of -filters kunt u voorkomen dat een blikseminslag schade veroorzaakt. Daarnaast komt het voor dat er teveel elektrische apparaten op één groep worden aangesloten. Door overbelasting van deze groep kan brand ontstaan. Ook (verleng)snoeren die niet helemaal zijn afgerold of beschadigingen bevatten kunnen gemakkelijk brand veroorzaken. Sluit dus niet teveel apparaten op één groep aan en controleer of de snoeren niet beschadigd zijn. En gebruikt u kabelhaspels, rol deze dan altijd helemaal uit. Uw cv-ketel en/of geiser moeten, afhankelijk van het type, jaarlijks of tweejaarlijks gecontroleerd en gereinigd worden. Signalen dat er iets mis is met uw geiser, zijn: een gele gasvlam, beslagen ramen, een gaslucht en stank. De vlam van een goed afgestelde geiser is blauw. In een slecht werkende cv-ketel of geiser kan onvolledige verbranding plaatsvinden, waardoor koolmonoxide ontstaat. Koolmonoxide is erg brandbaar en ook het inademen ervan is levensgevaarlijk. Bij het aanslaan van de cv-ketel komen soms vlammen onder de ketel vandaan. Door de warmte die vrijkomt, kunnen licht ontvlambare materialen in brand vliegen. Bewaar licht ontvlambare stoffen zoals wasbenzine en spiritus dus op een veilige plaats, bij voorkeur in de schuur. Het is verboden om meer dan vijf liter licht ontvlambare vloeistoffen en/of 110 liter gas in gasflessen in huis te bewaren. Hebt u gasflessen in huis, zorg dan dat deze

5 Wonen MeerssenIN fo 5 rechtop staan, op een vlakke ondergrond. De meest gebruikte gassen zijn zwaarder dan lucht en mogen niet in kelders of andere laaggelegen ruimtes worden bewaard. Lekkend gas kan daar niet meer wegkomen en hoopt zich op, waardoor explosiegevaar ontstaat. Om s nachts, wanneer iedereen slaapt, een brand tijdig te ontdekken, hebt u een rookmelder in de gang voor de slaapkamerdeur nodig. In huizen die na 2003 gebouwd zijn, is een rookmelder verplicht. Daarnaast heeft Wonen Meerssen vorig jaar de trappenhuizen van al haar meergezinswoningen voorzien van rookmelders. Om bij brand snel weg te kunnen vluchten, hebt u een vluchtplan nodig. Bespreek met uw huisgenoten hoe iedereen de woning zo snel mogelijk kan verlaten, ook als de trap en de voordeur geblokkeerd zijn. U kunt bij dichte rook uw huis echter niet snel ontvluchten als bijvoorbeeld fietsen of vuilniszakken de vluchtweg blokkeren. Zorg daarom voor een opgeruimde gang en hal. Tenslotte verdragen inbraakbeveiliging en brandpreventie elkaar niet zo goed. Om inbraak te voorkomen, houdt u deuren en ramen op slot, wat het moeilijker maakt om bij brand uw huis snel te kunnen verlaten. Spreek daarom een vaste opbergplaats voor de sleutels af en gebruik deurschuiven of draaisloten zonder sleutel. En dan is er ineens toch brand Mocht er ondanks goede voorzorgsmaatregelen toch brand uitbreken, probeer de brand dan zo klein mogelijk te houden. Hier leest u hoe u het beste kunt handelen. Waarschuw direct de brandweer via 112. Meld daarbij kort en bondig uw naam, adres en de plaats en aard van de brand. Als u de brand zelf kunt blussen, probeer dat dan, maar neem nooit enig risico. Zorg ervoor dat u een brandblusser binnen handbereik hebt en dat u weet hoe u hem moet bereiken. Het eenvoudigst is een gewone tuinslang. Hang die gebruiksklaar op een strategische plek. Kies de lengte eventueel zo, dat u ook het huis van de buren kunt bereiken. Sluit zoveel mogelijk ramen en deuren. Zorg dat iedereen het huis snel en veilig verlaat. Blijf bij sterke rookontwikkeling laag bij de grond. Rook stijgt op, dus de lucht dichtbij de grond blijft het langst redelijk fris. Voel, voordat u een deur opent eerst of de deurkruk warm is. Zo ja, laat de deur dan dicht, anders loopt u het risico een steekvlam te veroorzaken. Kunt u niet meer vluchten, probeer dan een kamer aan de straatkant te bereiken. Doe de deur achter u dicht en leg een (natte) doek voor de spleet onder de deur om de rook tegen te houden. Open dan pas een raam en roep om hulp. Als de brandweer arriveert, vertel dan duidelijk waar de brand is, wát er precies in brand staat en of er nog mensen binnen zijn. Staat iemands kleding in brand, zorg dan onmiddellijk dat het slachtoffer gaat liggen en doof de vlammen met een deken, jas of iets dergelijks. Is er niets voorhanden, rol dan de persoon over de grond. Het is belangrijk het slachtoffer meteen te koelen met koud water. Gebruik geen zalfjes en verwijder nooit kleding. Zorg onmiddellijk voor een arts of breng het slachtoffer naar het ziekenhuis. Juist als de brandwond geen pijn doet, is deze waarschijnlijk zeer ernstig. AED, een veilig idee! Een Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt gebruikt als iemand plotseling een hartstilstand (circulatiestilstand) krijgt. Snel handelen is dan van levensbelang. Een AED geeft een elektrische schok om het hart weer in een normaal ritme te krijgen. De AED is eenvoudig te bedienen. Daarom mogen tegenwoordig niet alleen professionele hulpverleners, maar ook andere hiervoor opgeleide personen gebruik maken van de AED. In ons kantoor hangt een AED. Deze is altijd klaar voor gebruik, dus als u een AED nodig hebt en bevoegd bent om deze te bedienen, dan kunt u de AED tijdens onze openingstijden ophalen. Gemeentelijk Klachtenmeldpunt Wonen Meerssen krijgt steeds meer klachten binnen over zaken die eigenlijk bij de gemeente thuishoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten over (huis)vuil dat ergens gedumpt is, gemeentegroen dat niet goed is onderhouden, trottoirs die verzakt zijn of putten die verstopt zijn. Als u deze klacht aan ons doorgeeft, geven wij deze klachten uiteraard door aan de gemeente. Maar we willen u bij deze vragen om de klacht ook zelf bij de gemeente te melden. Dat kan bij het Gemeentelijk Meldpunt op tel of Buiten kantooruren kunt u (uitsluitend in dringende gevallen) de storingsdienst bellen op tel Hier kunt u terecht met al uw klachten, vragen of meldingen over uw directe woonomgeving. Even voorstellen Wellicht had u al gemerkt dat Frits Mullenders niet langer werkzaam is voor Wonen Meerssen. Zijn werkzaamheden zullen zo veel mogelijk worden overgenomen door Eric Biesmans. Eric woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Meerssen en is werkzaam als docent Bouwkunde bij Leeuwenborgh Opleidingen in Maastricht. Daarnaast heeft hij een eigen bouwkundig adviesbureau en voert hij sinds een tijdje dus werkzaamheden uit voor Wonen Meerssen. In zijn vrije tijd speelt Eric graag badminton en kan hij erg genieten van een bezoek aan het theater.

6 6 IN fo Wonen Meerssen Projecten Luxe verkoopappartementen bij Avé Maria Makelaar Tijs Hillen heeft opdracht gekregen de 4 luxe appartementen die bij Avé Maria worden gebouwd te verkopen. De energiezuinige woningen worden onder andere voorzien van een kelder, lift en een warmtepomp (aardwarmte) voor verwarming en warm water. De appartementen zijn bedoeld voor oudere bewoners. De verwachting is dat de woningen in maart 2010 kunnen worden opgeleverd. Verkoopprijzen vanaf Herinrichting woonwagenlocatie Hoekerweg In 2008 is de gemeente Meerssen gestart met de sanering van de woonwagenlocatie aan de Hoekerweg in Bunde. In overleg met de bewoners zullen hier weer drie woonwagens op worden teruggeplaatst. Het gaat om twee gestapelde en één enkele woonwagen. Een en ander zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2010 gaan plaatsvinden. Centrumplan Ulestraten Wonen Meerssen is in samenwerking met de Gemeente Meerssen bezig met de voorbereiding van een nieuwbouwproject in het gebied rondom het voormalige gemeentehuis van Ulestraten. Roggeveldstraat / Vliegenstraat Bunde Aan de Roggeveldstraat / Vliegenstraat in Bunde zal een kleinschalig wooncomplex van 10 woningen worden gebouwd. Het gaat om 6 huur- en 4 koopwoningen. De woningen worden levensloopbestendig gebouwd en onder andere voorzien van een lift, waardoor deze woningen zeer geschikt zijn voor senioren. Ook het gebied omsloten door de Kasteelstraat, Burg. Janssenstraat, Albert Schweitzerstraat en Peter Schoenmakersstraat krijgt een nieuwe invulling. De verwachting is dat in het voorjaar van 2010 kan worden gestart met de werkzaamheden. Raad van Commissarissen, directie en medewerkers wensen u prettige feestdagen en een gelukkig 2010.

7 Wonen MeerssenIN fo 7 Buitengesloten, wat nu? Het kan iedereen overkomen: de voordeur valt achter u in het slot en op dat moment beseft u dat de sleutels nog in huis liggen. Een eerste ingeving is vaak om Wonen Meerssen te bellen, maar helaas kunnen wij dit probleem niet voor u oplossen. Wonen Meerssen heeft van geen enkele woning reservesleutels. Waarom niet? Een reservesleutel geeft ons namelijk toegang tot uw huis, uw eigen terrein en dat hoort niet. Meestal zit er dus niets anders op dan het slot uit te laten boren of een raampje naast de deur in te tikken. De kosten hiervan zijn voor uw rekening. Om deze vervelende gevolgen te voorkomen, is het handig een reservesleutel aan een familielid of vriend in de buurt te geven, zodat u in geval van buitensluiting toch naar binnen kunt. Leefbaarheidfonds Wonen Meerssen doet er alles aan om u als huurders het wonen zo aangenaam mogelijk te maken. Dat begint natuurlijk met een goed onderhouden woning tegen een redelijke huur in combinatie met een prettige dienstverlening. Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. Wij vinden het ook belangrijk dat u zich thuis voelt in uw buurt of wijk. Daarom hebben we een leefbaarheidfonds opgezet. U kunt een beroep doen op dit fonds wanneer u bijvoorbeeld iets leuks wilt organiseren om de buurtbewoners bij elkaar te brengen, zoals een buurtfeest of speelmiddag. Of wanneer de kinderen in de buurt graag buiten willen spelen maar er nergens een geschikte plaats is. Jaarlijks reserveren wij een bedrag om dit soort wijk- en woonwensen in vervulling te laten gaan. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op Nieuwe website Huurdersvereniging Wellicht heeft u het al gezien en zo niet, dan willen wij u er bij deze op attenderen dat de Huurdersvereniging Meerssen een nieuwe website heeft. De nieuwe website ziet er niet alleen professioneler en mooier uit, maar bevat ook meer informatie. Wilt u de website bekijken, surf dan naar Wim Mijn zwager Wim weet alles. Tenminste: als je m op feestjes hoort praten, durft geen mens m tegen te spreken. Of ze vinden het niet de moeite waard en laten m z n orakels gewoon een tijdje verkondigen. Omdat ze dan op hun gemak de schaal met hapjes kunnen leegeten. Als Wim de mond vol heeft, kan ie niet doorpraten. De economische crisis levert Wim een gouden tijd. Hij snapt precies waarom banken in elkaar storten, waar investeerders de fout in gaan en hoe de kleine man aan het eind tóch altijd de rekening betaalt. Vraag me niet waar ie dat allemaal van weet. Hij heeft net als ik de MULO gedaan en is toen op een gemeente baliewerk gaan doen. Daar heeft ie laatst zijn zilveren jubileum gevierd. Hoe hij daar zó lang onopgemerkt heeft kunnen blijven, is onbegrijpelijk. Als je m hoort praten, snap je niet waarom de ABN-AMRO al niet máánden geleden bij hem op de stoep gestaan heeft om hem te smeken daar orde op zaken te stellen. Hij weet alles veel beter dan Minister Bos en Gerrit Zalm bij elkaar. Hij weet niet alleen alles van de problemen, hij kent ook de oplossingen. Het is onverteerbaar dat al die kennis nu beperkt wordt tot de verjaardagsfuifjes in de familie. Als Wouter Bos even een kwartiertje met Wim zou bellen, dan was alles financieel gezond. Te beginnen in Nederland, maar Wim weet ook hoe je de rest van de wereld weer vol aan het draaien kunt krijgen. Als mijn sjattepoemel wel eens van die neigingen vertoont, als ik met m in gezelschap verschijn, dan kriebel ik m zo terloops in zijn nek, terwijl hij zijn interessante verhalen afsteekt. Dan kan de arme schat zich niet meer concentreren en is zijn preek in een mum een vroegtijdige dood gestorven. Geen haar op mijn hoofd echter om datzelfde bij zwager Wim te proberen. A. Omdat ik ten aanzien van het in de nek kriebelen van kerels wat eenkennig ben geworden, B. omdat ik vind dat als Wim gekriebeld moet worden, zijn eigen Mia dat maar moet doen. Elk huis zijn eigen kruis. À propos: huis, ook over de huizenmarkt heeft Wim gloedvolle theorieën. Vooral over woningstichtingen of -verenigingen weet hij alles. Die clubs zegt ie hebben geld als water. Die zouden de economie weer vlot kunnen trekken. Dan is het de bedoeling dat jij waarom? zegt en dan kan ie weer 20 minuten vooruit. Omdat die al hun miljarden in projecten moeten stoppen, zodat de bouw weer aantrekt, de euro weer gaat rollen en mensen weer gaan besteden. Dat vertelde ie laatst op een feestje tegen Frans. Een aardige man zei Wim later die stond er versteld van hoe dat in elkaar zat met die huizenmarkt. Wat doet die vent eigenlijk? Die is directeur van een Woningstichting vertelde ik. Ik zei er niet achteraan dat Frans eerder weg gegaan was, omdat ie de onzin van Wim niet meer kon aanhoren. Gut zei Wim tegen Henk die zit dat nou thuis op te schrijven, gegarandeerd. En hij verklapte Henk óók hoe het zat. Françoise column

8 8 IN fo Wonen Meerssen Hoe tevreden bent u over ons? Afgelopen zomer hebben we onderzocht hoe u onze dienstverlening ervaart. Dit hebben we gedaan aan de hand van vragenlijsten, die zijn verspreid onder een groot aantal van onze huurders. Er werden vragen gesteld over onze website, onze telefonische dienstverlening, het aanbrengen van wijzigingen in of aan uw woning, het betalen van de huur en het melden en afhandelen van klachten. Website Uit de resultaten blijkt het grootste deel van onze huurders tevreden te zijn over onze website en deze gemiddeld te waarderen met een 7,4. Toch vinden wij dat het nog beter kan, dus wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe, nog overzichtelijkere website. Telefonische dienstverlening Over onze telefonische dienstverlening bent u minder tevreden. Hiervoor geeft u ons gemiddeld een 6,5. Een kwart van onze huurders vindt dat de telefoon niet snel genoeg wordt opgenomen. Om dit probleem op te lossen is er een nieuwe telefooncentrale aangeschaft. Daarnaast worden vragen niet altijd naar tevredenheid behandeld en wordt men niet binnen een redelijke termijn of zelfs helemaal niet teruggebeld. Wij hebben onze medewerkers duidelijk geïnstrueerd, zodat dit in de toekomst niet meer mag gebeuren. Daarnaast wil Wonen Meerssen in 2010 het KWH-Huurlabel behalen. Om dit keurmerk te krijgen, moet onze dienstverlening aan bepaalde eisen voldoen. Hiervoor wordt Wonen Meerssen beoordeeld door een externe instantie. Huur betalen Bijna een kwart van de huurders blijkt niet op de hoogte te zijn van de gevolgen van het niet (tijdig) betalen van de huur. Dat is natuurlijk prima, want dat betekent dat zij iedere maand keurig op tijd de huur betalen. Toch willen we nog eens duidelijk onder de aandacht brengen wat de gevolgen zijn als u dit niet tijdig doet. Mocht het een keer om wat voor reden dan ook niet lukken om de huur tijdig te betalen, dan weet u tenminste wat u moet doen. Als u verwacht dat er problemen van huurachterstand dreigen te ontstaan, reageer dan direct en neem tijdig contact op met een van onze woonconsulenten. In dat geval zijn wij altijd bereid mee te werken aan een kostenloze betalingsregeling. Laat u niets van zich horen, dan krijgt u bij een betalingsachterstand een gespecificeerde herinnering thuisgestuurd met het verzoek deze binnen 8 dagen te voldoen. Wordt de achterstand niet voldaan, dan krijgt u nog één gelegenheid om dit alsnog binnen 5 dagen te doen. Daarna wordt de vordering zonder verdere berichtgeving overgedragen aan de deurwaarder. Dit brengt extra kosten met zich mee, die voor uw rekening komen en in het ergste geval kan het zelfs tot een uitzetting leiden. Dus dreigt u in financiële problemen te raken, neemt u dan alstublieft contact met ons op. Wij gaan discreet met deze informatie om. Reparatieverzoeken Reparatieverzoeken kunt u schriftelijk melden door middel van een speciaal daarvoor geschikt kaartje, telefonisch via of via Wilt u weten welke reparaties voor eigen rekening zijn, welke voor rekening van Wonen Meerssen zijn en welke binnen het abonnement huurdersonderhoud vallen, raadpleeg dan onze brochure Abonnement Huurdersonderhoud. Geschillen Heeft u een klacht over het handelen of nalaten van Wonen Meerssen, een medewerker van Wonen Meerssen of een medewerker die in opdacht van Wonen Meerssen werkzaam is, leg deze dan altijd eerst voor aan Wonen Meerssen. Eén van onze medewerkers zal uw klacht behandelen en indien nodig zal de klacht worden doorgespeeld naar de verantwoordelijke afdelingsmanager. Komt u er met hem niet meer uit, dan kunt u de geschillencommissie inschakelen. Dit kan uitsluitend schriftelijk via een officieel klachtenformulier. Deze vindt u in onze brochure Geschillencommissie Wonen Meerssen of via Alle bovengenoemde brochures zijn op te vragen bij onze balie of te downloaden via Woning veranderen Ook blijkt meer dan de helft van onze huurders niet te weten onder welke voorwaarden veranderingen in en om de woning mogen worden uitgevoerd en ook mogen blijven zitten bij vertrek uit de woning. Deze informatie is te vinden in onze brochure Zelf Aangebrachte Voorzieningen, maar voor alle duidelijkheid hebben wij de belangrijkste punten in een apart artikel in deze INfo nog eens op een rijtje gezet.

Controlelijst brandveiligheid thuis

Controlelijst brandveiligheid thuis 11 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Controlelijst brandveiligheid thuis Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op Internet www.brandweer.nl Elk jaar

Nadere informatie

Brandveiligheid en wonen

Brandveiligheid en wonen Haaglanden Den Haag Brandveiligheid en wonen Dedemsvaartweg 1 Postbus 52155 2505 CD Den Haag Brandveiligheid en wonen Regelmatig zien we op de TV de gevolgen van brand. Ook in de krant staan regelmatig

Nadere informatie

Hoe dat er voor de overige woonlasten uitziet, kunt u zien in onderstaande tabel:

Hoe dat er voor de overige woonlasten uitziet, kunt u zien in onderstaande tabel: IN fo nr. 34 Jaargang december 2008 De woonlastenstijging nader bekeken Een groot deel van ons besteedbare inkomen gaat elke maand op aan woonlasten. Geen wonder dat de stijging van die woonlasten ieder

Nadere informatie

INFO-BULLETIN JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET. Periodiek van de BHTD. maart 2004. Inhoud: Pagina

INFO-BULLETIN JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET. Periodiek van de BHTD. maart 2004. Inhoud: Pagina pag. 2 JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD maart 2004 Inhoud: Pagina VAN UW VOORZITTER 3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2003 4 OPROEP VOOR DE KASCOMMISSIE 5 FINANCIEEL

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden w w w. v e i l i g h e i d s w i j z e r. n l Studenten Hogeschool Utrecht doen regelmatig lezersonderzoeken Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden De Veiligheidswijzer heeft als doel bewoners van

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

Informatiebrochure planmatig onderhoud en energiebesparende maatregelen 81 woningen Terwinselen

Informatiebrochure planmatig onderhoud en energiebesparende maatregelen 81 woningen Terwinselen Informatiebrochure planmatig onderhoud en energiebesparende maatregelen 81 woningen Terwinselen Caumerstraat, Daslook en Kaardebol (complex 401) Type Z600 Type T540 Type T510 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

2 0 1 0 VOORZORG INFO

2 0 1 0 VOORZORG INFO j u n i 2 0 1 0 VOORZORG INFO 15 Toegangspas Rd4 voor ondergronds afvalinzamelsysteem Bas Henstra werkt het liefst met en voor mensen Bewoners De Uitloop verhuizen binnenkort naar de Dem Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Brandweer. van Nederland. in gevangenissen Arnhem. Vier avonden crisis. Brandweer Fryslân Specialisten werken samen op het water.

Brandweer. van Nederland. in gevangenissen Arnhem. Vier avonden crisis. Brandweer Fryslân Specialisten werken samen op het water. Een koolmonoxidevergiftiging gaat snel. Het is daarom belangrijk dat u alert bent op de volgende symptomen: Hoofdpijn Misselijkheid Overgeven Vermoeidheid Verwarring Slaperigheid Versnelde hartslag Als

Nadere informatie

RondomWonen. Bob Pingen Over zichtlijnen en de Verboden Stad. Samen werken aan wonen. 5 vragen over kopen via l escaut

RondomWonen. Bob Pingen Over zichtlijnen en de Verboden Stad. Samen werken aan wonen. 5 vragen over kopen via l escaut RondomWonen Samen werken aan wonen Een uitgave van l escaut woonservice - jaargang 9 - nummer 3 - oktober 2010 Magasin de Jeunesse Voor wonen, leren en werken 5 vragen over kopen via l escaut Bob Pingen

Nadere informatie

B R E E D U I T IN ACTIE VOOR EEN TUIN. Begin niet aan hennepkweek! Leefbaarheid: DE WATERKOKER VERTELT

B R E E D U I T IN ACTIE VOOR EEN TUIN. Begin niet aan hennepkweek! Leefbaarheid: DE WATERKOKER VERTELT BEWONERSBLAD VAN WONINGBOUWVERENIGING BREDERODE B R E E D U I T ZOMER 2011 30 Leefbaarheid: IN ACTIE VOOR EEN TUIN Begin niet aan hennepkweek! DE WATERKOKER VERTELT B R E E D U I T N U M M E R 2-2 011

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen Thuis aan Huis Thuis aan Huis is het magazine voor alle huurders van Acantus Groep No. 1 Jaargang 8 juli 2013 In dit nummer o.a. : KWH geeft Acantus een 7,7! Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Veiligheidswijzer 2012-2013

Veiligheidswijzer 2012-2013 Veiligheidswijzer 2012-2013 ningen - Buren - Culemborg - Druten - Geldermalsen - Groesbeek - Heumen - Lingewaal - Maasdriel - Millingen aan de Rijn - Ned we - Neerijnen - Nijmegen - Tiel - Ubbergen - West

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en woningzoekenden

Informatie voor bewoners en woningzoekenden Zo zit dat bij WoonGenoot Informatie voor bewoners en woningzoekenden 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Welkom bij WoonGenoot 5 Openingstijden en telefoonnummers 6 Routebeschrijving en busverbinding 7 uurovereenkomst

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie