op, hebben we inkomsten uit diensten voor derden en inkomsten uit renteopbrengsten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "op, hebben we inkomsten uit diensten voor derden en inkomsten uit renteopbrengsten."

Transcriptie

1 IN fo nr. 36 Jaargang december 2009 Zijn woningcorporaties écht zo rijk? Woningcorporaties bulken van het geld, sla de kranten er maar op na of zap er eens een avondje op los. Grote kans dat u leest of hoort dat woningcorporaties steenrijk zijn. Letterlijk genomen klopt dit inderdaad: Wonen Meerssen bijvoorbeeld bezit zo n woningen en is dus rijk aan stenen. Maar dat betekent niet ook automatisch dat wij veel geld op de bank hebben. Daarvoor zouden wij eerst een groot aantal woningen moeten verkopen. En dat is in strijd met onze doelstelling: het bieden van betaalbare huisvesting voor iedereen, in het bijzonder diegenen die door een beperkt inkomen of andere omstandigheden moeilijk voor eigen huisvesting kunnen zorgen. In dit artikel zullen wij proberen duidelijk te maken welke inkomsten en uitgaven onze corporatie zoal heeft. Woningcorporaties worden niet gesubsidieerd door de overheid, dus wij leven voornamelijk van de huur die u maandelijks voor uw woning betaalt. Van al onze woningen samen, levert dat een aanzienlijk bedrag op. De huuropbrengsten vormen ruim 90% van onze inkomsten. Daarnaast levert het verkopen van woningen ons extra inkomsten op, hebben we inkomsten uit diensten voor derden en inkomsten uit renteopbrengsten. Waar heeft Wonen Meerssen dat geld allemaal voor nodig? Ten eerste hebben wij in het verleden veel woningen gebouwd en ieder jaar komen er daar nog een aantal bij. Het bouwen van woningen is dusdanig duur dat wij hiervoor in de meeste gevallen geld moeten lenen. U kunt zich voorstellen dat wij in de loop der jaren veel leningen hebben moeten aantrekken. Deze leningen hebben een looptijd van 25 jaar of langer en in deze periode moet er maandelijks rente en aflossing worden betaald. Vergelijk het maar met een hypotheek bij een koopwoning. Hier gaat het grootste deel van de huurinkomsten aan op. Ook het onderhoud is een grote kostenpost. Wellicht denkt u bij onderhoud in eerste instantie aan het klein dagelijks onderhoud: er mankeert iets aan uw woning, u belt ons en wij zorgen dat het mankement wordt hersteld. Daarnaast voeren wij bij verhuizingen (mutaties) ook onderhoud aan In dit nummer Actualiteiten 2 Zelf Aangebrachte Voorzieningen 3 5 Klimaattips 3 Brand, voorkomen is beter dan blussen 4 Projecten 6 Column 7 Hoe tevreden bent u over ons? 8

2 2 IN fo Wonen Meerssen woningen uit. De woning wordt gecontroleerd en voordat de nieuwe huurder er in komt, moeten er nog zaken worden hersteld. En dan is er nog het planmatig onderhoud. Bijvoorbeeld het jaarlijkse onderhoud van de cv-installaties en de periodieke schilderbeurten, maar ook grotere klussen als het vernieuwen van daken, keukens en badkamers. Net als andere bedrijven hebben we natuurlijk personeelskosten en andere bedrijfskosten, zoals huisvestingskosten. De laatste paar jaar zijn de kosten van woningcorporaties flink gestegen. Deze kostenstijging wordt onder andere veroorzaakt door de zogenaamde Vogelaarheffing, die woningcorporaties verplicht om bij te dragen aan het opknappen van de 40 prachtwijken. Daarnaast zijn woningcorporaties sinds 2008 verplicht om over alle activiteiten belasting te betalen. De laatste jaren wordt er van woningcorporaties een steeds belangrijkere bijdrage verwacht bij de herstructurering van achterstandswijken, de vervanging van naoorlogse woningen en het beheren van maatschappelijk vastgoed als scholen, buurthuizen, kinderopvang en zorggebouwen. Woningcorporaties worden bovendien steeds vaker gezien als een partij die bijdraagt aan oplossingen op sociaal vlak, bijvoorbeeld ten aanzien van leefbaarheid, sociale achterstanden en zorg. Tenslotte moeten woningcorporaties een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. Alle bovengenoemde kosten worden grotendeels betaald uit de huuropbrengsten. Maar willen we bijvoorbeeld nieuwe woningen bouwen, dan is daarvoor niet genoeg geld beschikbaar, dus moet er weer geld geleend worden. Tot 2007 konden woningcorporaties via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bijna onbeperkt geld lenen. Nu is dat echter niet meer zo gemakkelijk, waardoor het voor woningcorporaties steeds moeilijker wordt om grote investeringen te doen in bijvoorbeeld (nieuwbouw)projecten of leefbaarheid. Wat kunnen we doen om toch te blijven investeren in ons werkgebied? Woningcorporaties mogen jaarlijks een huurverhoging doorvoeren. De afgelopen jaren mocht deze niet hoger zijn dan de inflatie van het voorgaande jaar en deze huurverhoging weegt dus niet op tegen de kostenstijging waarmee woningcorporaties de laatste jaren te maken hebben gekregen. Daarom proberen wij extra inkomsten te verkrijgen door jaarlijks een aantal van onze bestaande woningen te verkopen. Als gevolg van de financiële crisis is het niet gemakkelijk om woningen te verkopen, waardoor de extra inkomsten langer op zich laten wachten of zelfs helemaal niet meer gerealiseerd worden. Verder beheren wij de woningen van woningstichting Berg en Terblijt en voeren wij de administratie voor een aantal verenigingen van Eigenaren. Hiervoor ontvangen wij een financiële vergoeding, maar dit betekent ook dat er extra (personeels)kosten moeten worden gemaakt. Kortom: wij bulken niet van het geld, maar gelukkig zijn we ook nog niet armlastig. Als echter het overheidsbeleid niet veranderd en daarbij de kredietcrisis nog langer aanhoudt, zal het ook voor Wonen Meerssen in de toekomst steeds lastiger worden om onze ambities waar te maken. Wij zullen echter onze uiterste best doen om onze maatschappelijke taak ook in deze financieel moeilijke tijden te blijven vervullen. Actualiteiten De winter is weer begonnen. De bladeren zijn gevallen en de verwarming is alweer een tijdje aan. In het voorjaar van 2009 is het nieuwe beleidsplan van Wonen Meerssen vastgesteld en in de afgelopen maanden zijner voor verschillende onderdelen hieruit nieuwe deelplannen geschreven. Een belangrijk deelplan is het energiebeleid. Energielasten vormen een steeds groter deel van de woonlasten. Wonen Meerssen hecht er veel waarde aan dat de woonlasten van onze huurders op een aanvaardbaar niveau blijven. In de afgelopen 10 jaar is er daarom een programma uitgevoerd waarbij en groot deel van onze woningen zijn voorzien van dubbele beglazing, eventueel in combinatie met kunststof kozijnen. Inmiddels hebben nagenoeg al onze woningen dubbele beglazing. Ook plaatsen we wanneer een cv-ketel moet worden vervangen alleen nog maar HR-ketels. Het duurzaam omgaan met energie is voor ons een prioriteit, zowel voor de beheersing van uw woonlasten als voor het milieu. Bij nieuwbouwprojecten wordt daarom gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen, zoals warmtepompen die voor de verwarming van een woning gebruik maken van aardwarmte. Ook is een aantal van onze complexen voorzien van zonnepanelen en wordt er een plan opgezet om deze techniek op meer plaatsen toe te passen. Daarnaast hebben we het afgelopen half jaar weer diverse activiteiten georganiseerd of ondersteund. Hiermee tonen wij als Wonen Meerssen onze maatschappelijke betrokkenheid. Aangenaam wonen is namelijk niet alleen een goed onderhouden woning. Dat laatste dient een vanzelfsprekendheid te zijn. Aangenaam wonen is echter ook een leefbare buurt waar verschillende activiteiten plaatsvinden,

3 Wonen MeerssenIN fo 3 Zelf Aangebrachte Voorzieningen Smaken verschillen, daarom vinden wij dat u naar eigen inzicht, smaak en behoefte in uw huurwoning mag investeren; uzelf zult daar ook het wooncomfort van ervaren. Daarbij is het ook belangrijk te weten dat u de veranderingen (mits deze goed zijn uitgevoerd) niet meer hoeft weg te halen bij een eventuele verhuizing uit de woning. De veranderingen moeten dan wel aan een aantal richtlijnen voldoen: Colofon Bezoekadres: Bunderstraat EL Meerssen Veranderingen moeten op een juiste wijze zijn aangebracht met deugdelijke materialen en moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit van de gemeente Meerssen, alsmede aan alle nader te stellen eisen door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Meerssen, Wonen Meerssen, de energiebedrijven en de brandweer. Veranderingen mogen geen schade aan de woningconstructie veroorzaken en in geen geval de toekomstige verhuurbaarheid schaden. De aanvrager moet de veranderingen deugdelijk onderhouden. De uit de verandering voortkomende kosten en risico s, zowel financieel als bouwkundig, zijn voor rekening van de aanvrager. Wanneer u gaat verhuizen uit de woning en er wordt geconstateerd dat zelf aangebrachte veranderingen (bouwkundig) slecht van kwaliteit zijn, dan moet u een en ander in goede staat herstellen. Doet u dit niet (voldoende), dan doet Wonen Meerssen dit voor uw rekening, tenzij de nieuwe huurder de veranderingen wil handhaven. In sommige gevallen verstrekken wij een financiële vergoeding voor het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen. Deze moeten dan een duidelijke geriefsverbetering ten gevolg hebben, waarvoor aan een volgende huurder een huurverhoging in rekening kan worden gebracht. Dit wordt gemeten aan de hand van het woningwaarderingsstelsel, dat de kwaliteit van een woning uitdrukt in punten. Afspraken over een eventuele vergoeding moeten schriftelijk gemaakt worden vóórdat de veranderingen worden aangebracht. Achteraf worden geen vergoedingen meer verstrekt. Voor luxe veranderingen die het algemene uitrustingsniveau van woningen van Wonen Meerssen overstijgen worden geen vergoedingen gegeven. Postadres: Postbus AC Meerssen Telefoon: Telefax: Http : Reparatieverzoeken: Huurdersvereniging: Telefoon: Http: 5 klimaattips waardoor het prettig leven is. En dat is waar Wonen Meerssen voor staat: goed wonen én leven! Wij ondersteunen dan ook graag activiteiten in uw buurt. Hiervoor wijs ik u nogmaals op ons leefbaarheidsfonds. De brochure hierover en het bijbehorende aanvraagformulier zijn te vinden op onze website en zijn ook telefonisch bij ons op te vragen. Zoals gezegd is de winter weer begonnen. Ik wens u een gezellige tijd toe, prettige feestdagen en -vooruitlopend op het nieuwe jaar- een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond Op de klimaattop in Kopenhagen worden momenteel nieuwe wereldwijde afspraken gemaakt over energiebesparing en het gebruik van schone energie uit zon, wind, water en biomassa. Ook ú kunt iets doen voor het klimaat. Hoe? Dat leest u hier. 1. Ga lopend, fietsend of met het openbaar vervoer naar uw werk. Of nóg beter: werk thuis! Kunt u niet zonder auto, kies er dan een met energielabel A. 2. Vervang uw gloeilampen door spaarlampen. 3. Eet minder vlees. Het produceren van één kilo vlees kost twee tot vijf maal zoveel energie als het produceren van een kilo granen, noten of peulvruchten. Luc Van den Bergh Directeur-bestuurder 4. Eet met de seizoenen mee. Groenten en fruit uit de volle Hollandse grond kosten veel minder energie dan ingevlogen en kasproducten. 5. Gooi minder voedsel weg. Jaarlijks verdwijnt er gemiddeld zo n 52 kilo voedsel per persoon in de afvalbak.

4 4 IN fo Wonen Meerssen Brand, voorkomen is beter dan blussen Ieder jaar weer ontstaat, alleen al in Nederland, in duizenden woningen brand. De gevolgen hiervan kunnen variëren van lichte materiële schade tot ernstig lichamelijk letsel, of erger. Gelukkig kunt u zelf veel doen om te voorkomen dat er brand ontstaat in uw woning. En mocht er onverhoopt toch brand uitbreken, dan kunt u de gevolgen beperken. Door een aantal simpele voorzorgsmaatregelen kunt u uw leven en dat van uw huisgenoten redden. In de eerste plaats geven kunststof materialen aan wanden of plafonds, zoals kunststof schrootjes, bij brand giftige en verstikkende rook. Gebruik daarom zoveel mogelijk brandveilige bouw- en afwerkingsmaterialen. Zorg er ook voor dat in geval van een brand of gaslek elektriciteit en gas snel kunnen worden afgesloten. En moet de brandweer uitrukken voor een brand in uw woning, dan is het van belang dat uw huisnummer goed zichtbaar is, ook in het donker. Onze flatgebouwen hebben daarom aan de straatkant een overzichtsbord met huisnummers. Veel woningbranden beginnen in de keuken. Bijvoorbeeld doordat de vlam in de pan slaat of doordat een pan droog kookt. Blijf daarom in de buurt als u aan het bakken of koken bent en let erop dat uw kleding, thee- en handdoeken en gordijnen geen vlam vatten. Slaat toch de vlam in de pan, probeer deze dan niet te blussen met water, maar schuif een passend deksel over de pan, zet het vuur en de afzuigkap uit en laat de pan minstens een half uur staan. Controleer daarna de afzuigkap op mogelijke vuurresten. Vet in de afzuigkap en het filter kan vlam vatten. Houd uw afzuigkap dus schoon en vervang regelmatig het filter. Hebt u een niet-ingebouwd gasfornuis, let er dan op dat de gasslang het keurmerk GASTEC heeft. De gasslang mag niet blootstaan aan hitte van het fornuis en mag geen haarscheurtjes of andere beschadigingen hebben. Controleer de gasslang dus regelmatig. Na maximaal vijftien jaar moet u de gasslang vervangen. Zorg er tenslotte voor dat uw kranen in orde zijn. Ondeugdelijke kraanafsluitingen en toe- en afvoerslangen kunnen niet alleen waterschade veroorzaken, maar ook kortsluiting en daarmee brand. Behalve in de keuken, kan er ook brand ontstaan bij andere huishoudelijke klusjes als wassen en strijken. Laat uw strijkbout dus niet onbewaakt aanstaan en hang geen wasgoed te drogen in de buurt van een (straal)kachel. Hebt u een wasdroger, let er dan op dat de afvoerslang niet verstopt raakt. Daardoor kan de motor oververhit raken en de machine in brand vliegen. Ook elektrische apparaten als elektrische dekens kunnen door kortsluiting of oververhitting brand veroorzaken. Volg daarom altijd de gebruiksaanwijzing. En een veel voorkomende oorzaak van brand is een televisie die op standby staat. Dit kost niet alleen energie, maar is ook nog eens gevaarlijk. Zet uw televisie dus uit als u weggaat of gaat slapen. Leg ook geen kleedjes, kranten of boeken bovenop de tv. Deze kunnen de ventilatieopeningen van uw tv afdekken, waardoor deze oververhit kan raken. Ook bloemenvazen en planten kunt u beter ergens anders neerzetten, want door gemorst water kunt u kortsluiting krijgen. Hebt u een open haard, maak deze dan nooit aan met spiritus of benzine, maar gebruik aanmaakhoutjes of blokjes. Laat ook uw schoorsteen regelmatig reinigen door een bedrijf dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenveger Patroons Bond (ASPB). Om te voorkomen dat wegspringende gloeiende stukjes houtskool brand veroorzaken, hebt u een vonkenscherm nodig. Maar ook een kaarsvlammetje kan al brand veroorzaken. Als u kaarsen brandt, blijf er dan altijd bij. Gebruik stevige kaarsenstandaarden van onbrandbaar materiaal en zorg dat ook de ruimte rondom de kaarsen vrij is van brandbare materialen. Rookt u, gebruik dan onbrandbare asbakken en leeg deze minstens een kwartier na het doven van de laatste sigaret in de prullenmand of afvalemmer. Rook nooit in bed. Als u in slaap valt met een brandende sigaret, kan er heel gemakkelijk brand ontstaan. Ook als kinderen met vuur spelen, loopt dat vaak uit op brand en brandwonden. Tenslotte kan er ook brand ontstaan in elektrische of cv-installaties. Bijvoorbeeld bij een blikseminslag. Hierdoor ontstaat tijdelijk een overspanning, waardoor elektrische installaties en apparaten ernstig kunnen beschadigen. Daardoor kan weer brand ontstaan. De eenvoudigste manier om problemen te voorkomen is de stekkers (inclusief de antennestekker) eruit trekken. Ook met speciale overspanningsstekkers of -filters kunt u voorkomen dat een blikseminslag schade veroorzaakt. Daarnaast komt het voor dat er teveel elektrische apparaten op één groep worden aangesloten. Door overbelasting van deze groep kan brand ontstaan. Ook (verleng)snoeren die niet helemaal zijn afgerold of beschadigingen bevatten kunnen gemakkelijk brand veroorzaken. Sluit dus niet teveel apparaten op één groep aan en controleer of de snoeren niet beschadigd zijn. En gebruikt u kabelhaspels, rol deze dan altijd helemaal uit. Uw cv-ketel en/of geiser moeten, afhankelijk van het type, jaarlijks of tweejaarlijks gecontroleerd en gereinigd worden. Signalen dat er iets mis is met uw geiser, zijn: een gele gasvlam, beslagen ramen, een gaslucht en stank. De vlam van een goed afgestelde geiser is blauw. In een slecht werkende cv-ketel of geiser kan onvolledige verbranding plaatsvinden, waardoor koolmonoxide ontstaat. Koolmonoxide is erg brandbaar en ook het inademen ervan is levensgevaarlijk. Bij het aanslaan van de cv-ketel komen soms vlammen onder de ketel vandaan. Door de warmte die vrijkomt, kunnen licht ontvlambare materialen in brand vliegen. Bewaar licht ontvlambare stoffen zoals wasbenzine en spiritus dus op een veilige plaats, bij voorkeur in de schuur. Het is verboden om meer dan vijf liter licht ontvlambare vloeistoffen en/of 110 liter gas in gasflessen in huis te bewaren. Hebt u gasflessen in huis, zorg dan dat deze

5 Wonen MeerssenIN fo 5 rechtop staan, op een vlakke ondergrond. De meest gebruikte gassen zijn zwaarder dan lucht en mogen niet in kelders of andere laaggelegen ruimtes worden bewaard. Lekkend gas kan daar niet meer wegkomen en hoopt zich op, waardoor explosiegevaar ontstaat. Om s nachts, wanneer iedereen slaapt, een brand tijdig te ontdekken, hebt u een rookmelder in de gang voor de slaapkamerdeur nodig. In huizen die na 2003 gebouwd zijn, is een rookmelder verplicht. Daarnaast heeft Wonen Meerssen vorig jaar de trappenhuizen van al haar meergezinswoningen voorzien van rookmelders. Om bij brand snel weg te kunnen vluchten, hebt u een vluchtplan nodig. Bespreek met uw huisgenoten hoe iedereen de woning zo snel mogelijk kan verlaten, ook als de trap en de voordeur geblokkeerd zijn. U kunt bij dichte rook uw huis echter niet snel ontvluchten als bijvoorbeeld fietsen of vuilniszakken de vluchtweg blokkeren. Zorg daarom voor een opgeruimde gang en hal. Tenslotte verdragen inbraakbeveiliging en brandpreventie elkaar niet zo goed. Om inbraak te voorkomen, houdt u deuren en ramen op slot, wat het moeilijker maakt om bij brand uw huis snel te kunnen verlaten. Spreek daarom een vaste opbergplaats voor de sleutels af en gebruik deurschuiven of draaisloten zonder sleutel. En dan is er ineens toch brand Mocht er ondanks goede voorzorgsmaatregelen toch brand uitbreken, probeer de brand dan zo klein mogelijk te houden. Hier leest u hoe u het beste kunt handelen. Waarschuw direct de brandweer via 112. Meld daarbij kort en bondig uw naam, adres en de plaats en aard van de brand. Als u de brand zelf kunt blussen, probeer dat dan, maar neem nooit enig risico. Zorg ervoor dat u een brandblusser binnen handbereik hebt en dat u weet hoe u hem moet bereiken. Het eenvoudigst is een gewone tuinslang. Hang die gebruiksklaar op een strategische plek. Kies de lengte eventueel zo, dat u ook het huis van de buren kunt bereiken. Sluit zoveel mogelijk ramen en deuren. Zorg dat iedereen het huis snel en veilig verlaat. Blijf bij sterke rookontwikkeling laag bij de grond. Rook stijgt op, dus de lucht dichtbij de grond blijft het langst redelijk fris. Voel, voordat u een deur opent eerst of de deurkruk warm is. Zo ja, laat de deur dan dicht, anders loopt u het risico een steekvlam te veroorzaken. Kunt u niet meer vluchten, probeer dan een kamer aan de straatkant te bereiken. Doe de deur achter u dicht en leg een (natte) doek voor de spleet onder de deur om de rook tegen te houden. Open dan pas een raam en roep om hulp. Als de brandweer arriveert, vertel dan duidelijk waar de brand is, wát er precies in brand staat en of er nog mensen binnen zijn. Staat iemands kleding in brand, zorg dan onmiddellijk dat het slachtoffer gaat liggen en doof de vlammen met een deken, jas of iets dergelijks. Is er niets voorhanden, rol dan de persoon over de grond. Het is belangrijk het slachtoffer meteen te koelen met koud water. Gebruik geen zalfjes en verwijder nooit kleding. Zorg onmiddellijk voor een arts of breng het slachtoffer naar het ziekenhuis. Juist als de brandwond geen pijn doet, is deze waarschijnlijk zeer ernstig. AED, een veilig idee! Een Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt gebruikt als iemand plotseling een hartstilstand (circulatiestilstand) krijgt. Snel handelen is dan van levensbelang. Een AED geeft een elektrische schok om het hart weer in een normaal ritme te krijgen. De AED is eenvoudig te bedienen. Daarom mogen tegenwoordig niet alleen professionele hulpverleners, maar ook andere hiervoor opgeleide personen gebruik maken van de AED. In ons kantoor hangt een AED. Deze is altijd klaar voor gebruik, dus als u een AED nodig hebt en bevoegd bent om deze te bedienen, dan kunt u de AED tijdens onze openingstijden ophalen. Gemeentelijk Klachtenmeldpunt Wonen Meerssen krijgt steeds meer klachten binnen over zaken die eigenlijk bij de gemeente thuishoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten over (huis)vuil dat ergens gedumpt is, gemeentegroen dat niet goed is onderhouden, trottoirs die verzakt zijn of putten die verstopt zijn. Als u deze klacht aan ons doorgeeft, geven wij deze klachten uiteraard door aan de gemeente. Maar we willen u bij deze vragen om de klacht ook zelf bij de gemeente te melden. Dat kan bij het Gemeentelijk Meldpunt op tel of Buiten kantooruren kunt u (uitsluitend in dringende gevallen) de storingsdienst bellen op tel Hier kunt u terecht met al uw klachten, vragen of meldingen over uw directe woonomgeving. Even voorstellen Wellicht had u al gemerkt dat Frits Mullenders niet langer werkzaam is voor Wonen Meerssen. Zijn werkzaamheden zullen zo veel mogelijk worden overgenomen door Eric Biesmans. Eric woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Meerssen en is werkzaam als docent Bouwkunde bij Leeuwenborgh Opleidingen in Maastricht. Daarnaast heeft hij een eigen bouwkundig adviesbureau en voert hij sinds een tijdje dus werkzaamheden uit voor Wonen Meerssen. In zijn vrije tijd speelt Eric graag badminton en kan hij erg genieten van een bezoek aan het theater.

6 6 IN fo Wonen Meerssen Projecten Luxe verkoopappartementen bij Avé Maria Makelaar Tijs Hillen heeft opdracht gekregen de 4 luxe appartementen die bij Avé Maria worden gebouwd te verkopen. De energiezuinige woningen worden onder andere voorzien van een kelder, lift en een warmtepomp (aardwarmte) voor verwarming en warm water. De appartementen zijn bedoeld voor oudere bewoners. De verwachting is dat de woningen in maart 2010 kunnen worden opgeleverd. Verkoopprijzen vanaf Herinrichting woonwagenlocatie Hoekerweg In 2008 is de gemeente Meerssen gestart met de sanering van de woonwagenlocatie aan de Hoekerweg in Bunde. In overleg met de bewoners zullen hier weer drie woonwagens op worden teruggeplaatst. Het gaat om twee gestapelde en één enkele woonwagen. Een en ander zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2010 gaan plaatsvinden. Centrumplan Ulestraten Wonen Meerssen is in samenwerking met de Gemeente Meerssen bezig met de voorbereiding van een nieuwbouwproject in het gebied rondom het voormalige gemeentehuis van Ulestraten. Roggeveldstraat / Vliegenstraat Bunde Aan de Roggeveldstraat / Vliegenstraat in Bunde zal een kleinschalig wooncomplex van 10 woningen worden gebouwd. Het gaat om 6 huur- en 4 koopwoningen. De woningen worden levensloopbestendig gebouwd en onder andere voorzien van een lift, waardoor deze woningen zeer geschikt zijn voor senioren. Ook het gebied omsloten door de Kasteelstraat, Burg. Janssenstraat, Albert Schweitzerstraat en Peter Schoenmakersstraat krijgt een nieuwe invulling. De verwachting is dat in het voorjaar van 2010 kan worden gestart met de werkzaamheden. Raad van Commissarissen, directie en medewerkers wensen u prettige feestdagen en een gelukkig 2010.

7 Wonen MeerssenIN fo 7 Buitengesloten, wat nu? Het kan iedereen overkomen: de voordeur valt achter u in het slot en op dat moment beseft u dat de sleutels nog in huis liggen. Een eerste ingeving is vaak om Wonen Meerssen te bellen, maar helaas kunnen wij dit probleem niet voor u oplossen. Wonen Meerssen heeft van geen enkele woning reservesleutels. Waarom niet? Een reservesleutel geeft ons namelijk toegang tot uw huis, uw eigen terrein en dat hoort niet. Meestal zit er dus niets anders op dan het slot uit te laten boren of een raampje naast de deur in te tikken. De kosten hiervan zijn voor uw rekening. Om deze vervelende gevolgen te voorkomen, is het handig een reservesleutel aan een familielid of vriend in de buurt te geven, zodat u in geval van buitensluiting toch naar binnen kunt. Leefbaarheidfonds Wonen Meerssen doet er alles aan om u als huurders het wonen zo aangenaam mogelijk te maken. Dat begint natuurlijk met een goed onderhouden woning tegen een redelijke huur in combinatie met een prettige dienstverlening. Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. Wij vinden het ook belangrijk dat u zich thuis voelt in uw buurt of wijk. Daarom hebben we een leefbaarheidfonds opgezet. U kunt een beroep doen op dit fonds wanneer u bijvoorbeeld iets leuks wilt organiseren om de buurtbewoners bij elkaar te brengen, zoals een buurtfeest of speelmiddag. Of wanneer de kinderen in de buurt graag buiten willen spelen maar er nergens een geschikte plaats is. Jaarlijks reserveren wij een bedrag om dit soort wijk- en woonwensen in vervulling te laten gaan. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op Nieuwe website Huurdersvereniging Wellicht heeft u het al gezien en zo niet, dan willen wij u er bij deze op attenderen dat de Huurdersvereniging Meerssen een nieuwe website heeft. De nieuwe website ziet er niet alleen professioneler en mooier uit, maar bevat ook meer informatie. Wilt u de website bekijken, surf dan naar Wim Mijn zwager Wim weet alles. Tenminste: als je m op feestjes hoort praten, durft geen mens m tegen te spreken. Of ze vinden het niet de moeite waard en laten m z n orakels gewoon een tijdje verkondigen. Omdat ze dan op hun gemak de schaal met hapjes kunnen leegeten. Als Wim de mond vol heeft, kan ie niet doorpraten. De economische crisis levert Wim een gouden tijd. Hij snapt precies waarom banken in elkaar storten, waar investeerders de fout in gaan en hoe de kleine man aan het eind tóch altijd de rekening betaalt. Vraag me niet waar ie dat allemaal van weet. Hij heeft net als ik de MULO gedaan en is toen op een gemeente baliewerk gaan doen. Daar heeft ie laatst zijn zilveren jubileum gevierd. Hoe hij daar zó lang onopgemerkt heeft kunnen blijven, is onbegrijpelijk. Als je m hoort praten, snap je niet waarom de ABN-AMRO al niet máánden geleden bij hem op de stoep gestaan heeft om hem te smeken daar orde op zaken te stellen. Hij weet alles veel beter dan Minister Bos en Gerrit Zalm bij elkaar. Hij weet niet alleen alles van de problemen, hij kent ook de oplossingen. Het is onverteerbaar dat al die kennis nu beperkt wordt tot de verjaardagsfuifjes in de familie. Als Wouter Bos even een kwartiertje met Wim zou bellen, dan was alles financieel gezond. Te beginnen in Nederland, maar Wim weet ook hoe je de rest van de wereld weer vol aan het draaien kunt krijgen. Als mijn sjattepoemel wel eens van die neigingen vertoont, als ik met m in gezelschap verschijn, dan kriebel ik m zo terloops in zijn nek, terwijl hij zijn interessante verhalen afsteekt. Dan kan de arme schat zich niet meer concentreren en is zijn preek in een mum een vroegtijdige dood gestorven. Geen haar op mijn hoofd echter om datzelfde bij zwager Wim te proberen. A. Omdat ik ten aanzien van het in de nek kriebelen van kerels wat eenkennig ben geworden, B. omdat ik vind dat als Wim gekriebeld moet worden, zijn eigen Mia dat maar moet doen. Elk huis zijn eigen kruis. À propos: huis, ook over de huizenmarkt heeft Wim gloedvolle theorieën. Vooral over woningstichtingen of -verenigingen weet hij alles. Die clubs zegt ie hebben geld als water. Die zouden de economie weer vlot kunnen trekken. Dan is het de bedoeling dat jij waarom? zegt en dan kan ie weer 20 minuten vooruit. Omdat die al hun miljarden in projecten moeten stoppen, zodat de bouw weer aantrekt, de euro weer gaat rollen en mensen weer gaan besteden. Dat vertelde ie laatst op een feestje tegen Frans. Een aardige man zei Wim later die stond er versteld van hoe dat in elkaar zat met die huizenmarkt. Wat doet die vent eigenlijk? Die is directeur van een Woningstichting vertelde ik. Ik zei er niet achteraan dat Frans eerder weg gegaan was, omdat ie de onzin van Wim niet meer kon aanhoren. Gut zei Wim tegen Henk die zit dat nou thuis op te schrijven, gegarandeerd. En hij verklapte Henk óók hoe het zat. Françoise column

8 8 IN fo Wonen Meerssen Hoe tevreden bent u over ons? Afgelopen zomer hebben we onderzocht hoe u onze dienstverlening ervaart. Dit hebben we gedaan aan de hand van vragenlijsten, die zijn verspreid onder een groot aantal van onze huurders. Er werden vragen gesteld over onze website, onze telefonische dienstverlening, het aanbrengen van wijzigingen in of aan uw woning, het betalen van de huur en het melden en afhandelen van klachten. Website Uit de resultaten blijkt het grootste deel van onze huurders tevreden te zijn over onze website en deze gemiddeld te waarderen met een 7,4. Toch vinden wij dat het nog beter kan, dus wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe, nog overzichtelijkere website. Telefonische dienstverlening Over onze telefonische dienstverlening bent u minder tevreden. Hiervoor geeft u ons gemiddeld een 6,5. Een kwart van onze huurders vindt dat de telefoon niet snel genoeg wordt opgenomen. Om dit probleem op te lossen is er een nieuwe telefooncentrale aangeschaft. Daarnaast worden vragen niet altijd naar tevredenheid behandeld en wordt men niet binnen een redelijke termijn of zelfs helemaal niet teruggebeld. Wij hebben onze medewerkers duidelijk geïnstrueerd, zodat dit in de toekomst niet meer mag gebeuren. Daarnaast wil Wonen Meerssen in 2010 het KWH-Huurlabel behalen. Om dit keurmerk te krijgen, moet onze dienstverlening aan bepaalde eisen voldoen. Hiervoor wordt Wonen Meerssen beoordeeld door een externe instantie. Huur betalen Bijna een kwart van de huurders blijkt niet op de hoogte te zijn van de gevolgen van het niet (tijdig) betalen van de huur. Dat is natuurlijk prima, want dat betekent dat zij iedere maand keurig op tijd de huur betalen. Toch willen we nog eens duidelijk onder de aandacht brengen wat de gevolgen zijn als u dit niet tijdig doet. Mocht het een keer om wat voor reden dan ook niet lukken om de huur tijdig te betalen, dan weet u tenminste wat u moet doen. Als u verwacht dat er problemen van huurachterstand dreigen te ontstaan, reageer dan direct en neem tijdig contact op met een van onze woonconsulenten. In dat geval zijn wij altijd bereid mee te werken aan een kostenloze betalingsregeling. Laat u niets van zich horen, dan krijgt u bij een betalingsachterstand een gespecificeerde herinnering thuisgestuurd met het verzoek deze binnen 8 dagen te voldoen. Wordt de achterstand niet voldaan, dan krijgt u nog één gelegenheid om dit alsnog binnen 5 dagen te doen. Daarna wordt de vordering zonder verdere berichtgeving overgedragen aan de deurwaarder. Dit brengt extra kosten met zich mee, die voor uw rekening komen en in het ergste geval kan het zelfs tot een uitzetting leiden. Dus dreigt u in financiële problemen te raken, neemt u dan alstublieft contact met ons op. Wij gaan discreet met deze informatie om. Reparatieverzoeken Reparatieverzoeken kunt u schriftelijk melden door middel van een speciaal daarvoor geschikt kaartje, telefonisch via of via Wilt u weten welke reparaties voor eigen rekening zijn, welke voor rekening van Wonen Meerssen zijn en welke binnen het abonnement huurdersonderhoud vallen, raadpleeg dan onze brochure Abonnement Huurdersonderhoud. Geschillen Heeft u een klacht over het handelen of nalaten van Wonen Meerssen, een medewerker van Wonen Meerssen of een medewerker die in opdacht van Wonen Meerssen werkzaam is, leg deze dan altijd eerst voor aan Wonen Meerssen. Eén van onze medewerkers zal uw klacht behandelen en indien nodig zal de klacht worden doorgespeeld naar de verantwoordelijke afdelingsmanager. Komt u er met hem niet meer uit, dan kunt u de geschillencommissie inschakelen. Dit kan uitsluitend schriftelijk via een officieel klachtenformulier. Deze vindt u in onze brochure Geschillencommissie Wonen Meerssen of via Alle bovengenoemde brochures zijn op te vragen bij onze balie of te downloaden via Woning veranderen Ook blijkt meer dan de helft van onze huurders niet te weten onder welke voorwaarden veranderingen in en om de woning mogen worden uitgevoerd en ook mogen blijven zitten bij vertrek uit de woning. Deze informatie is te vinden in onze brochure Zelf Aangebrachte Voorzieningen, maar voor alle duidelijkheid hebben wij de belangrijkste punten in een apart artikel in deze INfo nog eens op een rijtje gezet.

Controlelijst brandveiligheid thuis

Controlelijst brandveiligheid thuis 3 Controlelijst brandveiligheid thuis Voorwoord Elk jaar weer ontstaat in duizenden Nederlandse woningen brand. De gevolgen variëren van lichte schade tot ernstig letsel, of erger. Gelukkig kun je zelf

Nadere informatie

Hoe veilig is jouw woning?

Hoe veilig is jouw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is jouw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. Je kunt veel doen om brand in jouw woning te voorkomen. Als je je bewust bent van de risico s van

Nadere informatie

Hoe veilig is uw woning?

Hoe veilig is uw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is uw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. U kunt veel doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico s van brand

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid thuis

Controlelijst brandveiligheid thuis 11 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Controlelijst brandveiligheid thuis Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op Internet www.brandweer.nl Elk jaar

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid thuis

Checklist brandveiligheid thuis Checklist brandveiligheid thuis U kunt veel zelf doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico's van brand en als u weet waar u op moet letten, wordt uw woning een stuk

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid thuis

Checklist brandveiligheid thuis Checklist brandveiligheid thuis U kunt veel zelf doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico's van brand en als u weet waar u op moet letten, wordt uw woning een stuk

Nadere informatie

Controlelijst. Brandveiligheid in woningen. Drenthe

Controlelijst. Brandveiligheid in woningen. Drenthe Controlelijst Brandveiligheid in woningen Drenthe Voorwoord Vuur staat de mens al eeuwenlang ten dienste, tenminste zolang hij er verstandig mee omgaat. Vuur geeft warmte en dat is een vorm van energie

Nadere informatie

Controlelijst. Brandveiligheid in woningen. Ermelo BRANDWEER

Controlelijst. Brandveiligheid in woningen. Ermelo BRANDWEER Controlelijst Brandveiligheid in woningen BRANDWEER Ermelo Voorwoord Vuur staat de mens al eeuwenlang ten dienste, tenminste zolang hij er verstandig mee omgaat. Vuur geeft warmte en dat is een vorm van

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid Thuis. Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check

Checklist Brandveiligheid Thuis. Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check Checklist Brandveiligheid Thuis Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check Checklist brandveiligheid thuis Brandweer Twente besteedt veel aandacht aan het voorkomen van brand. Mensen die door

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning Brandveilig wonen Tips voor een brandveilige woning Een woningbrand overkomt mij niet. Dat denkt u... Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële

Nadere informatie

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning Brandveilig wonen Tips voor een brandveilige woning Een woningbrand overkomt mij niet. Dat denkt u... Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

Hoe veilig is jouw woning?

Hoe veilig is jouw woning? CheCklist brandveiligheid Hoe veilig is jouw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. Je kunt veel doen om brand in jouw woning te voorkomen. Als je je bewust bent van de risico s van

Nadere informatie

Informatiepakket. Dag van de rookmelder. 15 oktober 2005

Informatiepakket. Dag van de rookmelder. 15 oktober 2005 Informatiepakket Dag van de rookmelder 15 oktober 2005 Geef brand geen kans.. met rookmelders Controlelijst Brandveiligheid in woningen Kleurplaat Geef brand geen kans... met rookmelders Rookmelders mogen

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! 1 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt. Hoe breng je jezelf, je

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! 1 Rookmelders laten je niet stikken! 2 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt.

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Brandpreventie voor ouderen

Brandpreventie voor ouderen 8 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor ouderen Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brand is voor iedereen gevaarlijk,

Nadere informatie

Vluchtplan van Gastouder:..

Vluchtplan van Gastouder:.. Vluchtplan van Gastouder:.. Stap 1 Bespreek samen de mogelijke vluchtroutes als er brand uitbreekt en schrijf op hoe u dan vlucht (via het raam, de dakgoot, het balkon, etc.). BRAND OP DE:.. IK VLUCHT

Nadere informatie

Woningcontrole brandveiligheid

Woningcontrole brandveiligheid Woningcontrole brandveiligheid De woningcontrole brandveiligheid (Home-Safety-Check) werd door de brandweer ontwikkeld om bewoners bewust te maken van de gevaren van brand en de preventieve maatregelen

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg Inhoud Maak een vluchtplan................ 4 Veilig omgaan met elektriciteit en apparatuur........................ 6 Veilige gasinstallaties................

Nadere informatie

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer Brandveilig op kamers Tips voor een brandveilige kamer Een brand overkomt mij niet. Wat je kunt doen Plaats een rookmelder op elke verdieping in de gangen en bij voorkeur ook in je eigen kamer. Bepaal

Nadere informatie

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken!

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken! Brandveiligheid en uw beperking Rookmelders laten je niet stikken! 1 Rookmelders laten je niet stikken! Gebruik een brandveilige asbak 2 Brandveiligheid en uw beperking We staan er niet altijd bij stil,

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Wat je lief is, laat je niet stikken! Brandveiligheid bij dementie

Wat je lief is, laat je niet stikken! Brandveiligheid bij dementie 1 Wat je lief is, laat je niet stikken! Brandveiligheid bij dementie 2 Vorig jaar kwamen 38 mensen om bij een woningbrand Dode bij brand zorgcomplex in Venlo Storing in stekkerblok oorzaak brand Steeds

Nadere informatie

Albert Jansen. Wist u dat Voorkomen van brand Vluchtwegen vrijhouden Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Vlam in de pan Brandwonden Tips

Albert Jansen. Wist u dat Voorkomen van brand Vluchtwegen vrijhouden Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Vlam in de pan Brandwonden Tips Brandveiligheid Welkom limburg Dia 1 Dia 2 Even voorstellen Albert Jansen Inspecteur brandpreventie Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Brandwonden Tips Inhoud Dia 3 Dia 4 (Woning)branden Waar ontstaat

Nadere informatie

Weet je dat je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden?

Weet je dat je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden? Weet je dat...... je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden? Een rookmelder werkt in zo'n situatie als wekker en

Nadere informatie

Brandveilig feestvieren. Tips voor een brandveilig feest

Brandveilig feestvieren. Tips voor een brandveilig feest Brandveilig feestvieren Tips voor een brandveilig feest Sta stil bij risico s op brand Elektrische verlichting Gebruik alleen goedgekeurde verlichting, bijvoorbeeld met KEMA-keur Controleer voor gebruik

Nadere informatie

Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur. Brandweer Leuven - Terbankstraat 20 3001 Leuven

Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur. Brandweer Leuven - Terbankstraat 20 3001 Leuven Brandweerzone Vlaams-Brabant Oost Post Leuven/Haacht Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur - BPA- Project - Cijfers - Brandverloop - Preventieve maatregelen - Rookmelders - Branddeken - vluchtweg

Nadere informatie

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Ventileren Op adem komen doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op onze website

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Brandveilig feestvieren. Tips voor een brandveilig feest

Brandveilig feestvieren. Tips voor een brandveilig feest Brandveilig feestvieren Tips voor een brandveilig feest Sta stil bij risico s op brand Viert u binnenkort een feestje? Staat u dan eens stil bij de risico s op brand. Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden

Nadere informatie

Brandpreventie voor jongeren

Brandpreventie voor jongeren 13 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor jongeren Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een brand, al is het een

Nadere informatie

Brochure brandveligheid

Brochure brandveligheid Brochure brandveligheid Inleiding Veilig wonen en werken is heel belangrijk. In deze brochure staan tips om brand te voorkomen. Er staat ook in wat je moet doen als er toch brand is. Bespreek deze brochure

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk 1 Huurdersinformatie Goed ventileren, erg belangrijk Goed ventileren zorgt voor gezonde en droge lucht in uw woning. In deze brochure tips om te ventileren en om vocht te voorkomen. Inhoud Ventileren:

Nadere informatie

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VOCHT EN VENTILATIE Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VENTILEREN GEZOND LUCHT OPEN BUITENLUCHT VOCHT RAMEN WONING Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning Het voorkomen van vocht in uw woning

Nadere informatie

Voorlichting. in het kader van Brandveilig Leven. Brand is geen grap: http://www.youtube.com/watch?v=l9cqrfehspy

Voorlichting. in het kader van Brandveilig Leven. Brand is geen grap: http://www.youtube.com/watch?v=l9cqrfehspy Voorlichting in het kader van Brandveilig Leven Brand is geen grap: http://www.youtube.com/watch?v=l9cqrfehspy Programma I. De brandweer II. III. IV. Brandveilig Leven De praktijk: het woningbezoek 1.

Nadere informatie

Brandveilig Leven - pilot aandachtswijken. Resultaten van een veldonderzoek naar de effectiviteit van voorlichting aan huis

Brandveilig Leven - pilot aandachtswijken. Resultaten van een veldonderzoek naar de effectiviteit van voorlichting aan huis Brandveilig Leven - pilot aandachtswijken Resultaten van een veldonderzoek naar de effectiviteit van voorlichting aan huis Nieuwe focus brandweer Hoe kunnen we brand voorkomen? Brandveilig Leven Verschillende

Nadere informatie

Brandveiligheid, samen onze zorg!

Brandveiligheid, samen onze zorg! Brandveiligheid, samen onze zorg! 1 Inhoud Brandveilig wonen Elektrische apparatuur 4 Gasinstallaties 6 Koken 8 Omgaan met vuur 10 Stoken 12 Medicinale zuurstof 14 Voorzorgsmaatregelen 16 Brandveiligheidstips

Nadere informatie

16 brandveiligheids. Veilig gebruik van elektrische apparatuur INFO

16 brandveiligheids. Veilig gebruik van elektrische apparatuur INFO 16 brandveiligheids INFO Veilig gebruik van elektrische apparatuur Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Zo n zesduizend

Nadere informatie

Elektrische apparatuur. Tips voor een brandveilig gebruik

Elektrische apparatuur. Tips voor een brandveilig gebruik Elektrische apparatuur Tips voor een brandveilig gebruik Ieder jaar dodelijke slachtoffers Onzorgvuldig gebruik van elektrische apparaten is vaak de oorzaak van een woningbrand. De brandweer rukt jaarlijks

Nadere informatie

De woning Is het hu h isnum u mer r go g ed z ich c tbaar? r

De woning Is het hu h isnum u mer r go g ed z ich c tbaar? r A De woning Is het huisnummer goed zichtbaar? Wanneer de brandweer moet uitrukken voor een brand in een woning is het belangrijk dat het huisnummer vanuit een rijdende auto kan worden waargenomen. Kijk

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, voordat je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op de juiste wijze

Nadere informatie

Paraaf GOB: Paraaf Gastouder: 1. Brandveiligheid. Naam gastouder: Adres: Datum: Advies Ja Nee N.V.T Aanvullingen

Paraaf GOB: Paraaf Gastouder: 1. Brandveiligheid. Naam gastouder: Adres: Datum: Advies Ja Nee N.V.T Aanvullingen Brandveiligheid Naam gastouder: Adres: Datum: Soort ongeval = veel voorkomend scenario Heeft u de kinderen geleerd om voorzichtig om te gaan met vuur? Hangt of legt u wel eens iets over de verwarming?

Nadere informatie

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Telefoon opladen? Leg de telefoon op een tafel of (nacht)kastje, niet op bank of bed. Stof kan door hitte vlam vatten. Elektrische apparaten moeten hun

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

Hoe voorkomt u brand? Tips voor veilig wonen

Hoe voorkomt u brand? Tips voor veilig wonen Hoe voorkomt u brand? Tips voor veilig wonen I n h o u ds o p g av e Preventietips van Generali 3 Bent u de brand meester? 3 Pas op met elektriciteit 3 Het gevaar van hittebronnen 4 Wees voorbereid 5 Brand,

Nadere informatie

Brandveiligheid en preventie

Brandveiligheid en preventie Brandveiligheid en preventie Gastouderbureau NL www.gobnl.nl info@gobnl.nl 01-01-2017 Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunnen u, uw gezin of huisgenoten wel veilig buiten komen? Volgens de normtijd moet

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, alvorens je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op juiste wijze

Nadere informatie

DAK Volmacht Schade Preventie brochure 2014

DAK Volmacht Schade Preventie brochure 2014 DAK Volmacht Schade Preventie brochure 2014 DAK Volmacht helpt u graag bij het voorkomen van schades. Een schadepreventie brochure kan hier een hulpmiddel in zijn na het afsluiten van een Alles onder 1

Nadere informatie

Eerste hulp hulp bij brandwonden

Eerste hulp hulp bij brandwonden Eerst water, water, de rest de komt rest later! ko Klik hier voor tips! Eerste hulp hulp bij brandwonden 1 Koel met met lauw water lauw water 5 Smeer niets op de 5 wond Smeer niets op 2 Koel alleen alleen

Nadere informatie

BPA- CHECKLIST. Versie 2 jan 2014. Brandweer Zone WAASLAND

BPA- CHECKLIST. Versie 2 jan 2014. Brandweer Zone WAASLAND 1 BPA- CHECKLIST Versie 2 jan 2014 Brandweer Zone WAASLAND 0 Kan mijn woning veiliger? 1 INKOM IS HET HUISNUMMER GOED ZICHTBAAR? Uw huisnummer moet vanuit een rijdende auto goed te zien zijn, voor het

Nadere informatie

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO 17 brandveiligheids INFO Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Ook

Nadere informatie

wonen met karakter inhoud

wonen met karakter inhoud Lefier wil graag dat u comfortabel woont. We willen u meer bieden dan alleen onderdak; we willen dat u zich thuis voelt. Thuis in een goede woning en een prettige woonomgeving. Thuis, waar u woont volgens

Nadere informatie

Klussen in uw woning

Klussen in uw woning Klussen in uw woning U wilt uw woning en alles wat daarbij hoort het liefst naar eigen wens inrichten. Die wensen kunnen heel verschillend zijn: de keuken uitbreiden, een dakraam aanbrengen of een schuurtje

Nadere informatie

Hoe veilig bent u als huurder? Rookmelders en koolmonoxidemelders. Bezoekadres Holwerderweg 17 Dokkum

Hoe veilig bent u als huurder? Rookmelders en koolmonoxidemelders. Bezoekadres Holwerderweg 17 Dokkum Hoe veilig bent u als huurder? Bezoekadres Holwerderweg 17 Dokkum Postadres: Postbus 41 9100 AA Dokkum t 0800 55 11 511 f 0519 29 49 32 e info@thuswonen.nl i www.thuswonen.nl Rookmelders en koolmonoxidemelders

Nadere informatie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Brandpreventie voor senioren Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Programma Verwelkoming Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Enkele cijfers Wat als er toch brand uitbreekt? Samenvatting

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken hanteert beleid voor het zelf aanbrengen van veranderingen in uw woning. Aanpassingen die uw woonplezier en wooncomfort vergroten

Nadere informatie

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Prettig wonen doe je ook in een schone veilige woonomgeving. De Veenendaalse Woningstichting (VWS) wil graag dat

Nadere informatie

Tips voor een brandveilig verblijf

Tips voor een brandveilig verblijf Tips voor een brandveilig verblijf Ga je deze zomer op weekend of op kamp met je vereniging? Gezellig barbecueën, liedjes zingen rond het kampvuur, kamperen,... Dat is allemaal heel gezellig maar het is

Nadere informatie

TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2

TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2 TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2 GEFELICITEERD! JIJ BENT NU GETRAIND IN HET HERKENNEN EN BESTRIJDEN VAN BRANDGEVAAR. DAT IS EEN GEWELDIGE WINST VOOR

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips 1 Je woning isoleren en begin daar waar isoleren het meeste oplevert, dus waarmee je je energievraag zo veel mogelijk terugbrengt. Veel mensen kopen eerst zonnepanelen om energie

Nadere informatie

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar www.speelnietmetvuur.be Reageren Omgaan met op brandgevaar Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt

Nadere informatie

Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later

Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later Eerst water, de rest komt later! Voorkom brandwonden Er is maar één juist antwoord op de vraag hoe brandwonden kunnen worden voorkomen: wees alert en

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid Inhoud Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 7 Aarding is onzichtbaar 8 Een veilige installatie 8 Wanneer

Nadere informatie

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Het BBQ-seizoen is terug aangebroken. Om te verhinderen dat een gezellige BBQ ontaardt in een incident met gewonden en brand, dienen volgende regels gevolgd te worden

Nadere informatie

Educatieve uitgave Brandweer Den Haag. Kleur- en doeboek. Haaglanden Den Haag

Educatieve uitgave Brandweer Den Haag. Kleur- en doeboek. Haaglanden Den Haag 42585_doeboek 27-07-2004 16:41 Pagina A Educatieve uitgave Brandweer Den Haag Kleur- en doeboek Haaglanden Den Haag 42585_doeboek 27-07-2004 16:41 Pagina 1 Voorwoord Beste jongens en meisjes, Dit is het

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Prettig wonen

Natuurlijk wonen. Prettig wonen Natuurlijk wonen Prettig wonen 1 Prettig wonen in de wijk, dat doen we samen Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Wie wil er niet graag in een buurt wonen waar het schoon, veilig en prettig

Nadere informatie

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf 10 brandveiligheids INFO Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Helaas

Nadere informatie

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben:

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Op het bord 1. Blij met vuur 2. Wat is vuur? 3. Vuur maken 4. Lekker warm 5. Verbranden zonder vlammen

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Overlast van buren kan ergernis veroorzaken en op den duur uw woongenot verstoren. Om er voor te zorgen dat het met elkaar prettig wonen is,

Nadere informatie

Wilt u advies van een specialist over een onderwerp? Vink dit dan aan in de laatste kolom.

Wilt u advies van een specialist over een onderwerp? Vink dit dan aan in de laatste kolom. Thuiscomfort Checklist Hoe comfortabel, veilig en toegankelijk woon ik? Is uw woning geschikt om er uw leven lang zelfstandig en comfortabel te wonen? De Thuiscomfort Checklist stelt per ruimte in huis

Nadere informatie

Klussen in je woning

Klussen in je woning Klussen in je woning Je wilt je woning het liefst helemaal naar eigen wens inrichten. Die wensen zijn voor iedereen verschillend: de keuken uit breiden, een dakraam plaatsen of een schuurtje in de tuin.

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Thuis een veilig en zeker gevoel

Thuis een veilig en zeker gevoel Thuis een veilig en zeker gevoel Veelzijdig in zorg Personenalarmering Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis Energiebesparingswijzer STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012 Geld besparen met handige energietips voor thuis Energie besparen, snel verdiend! Ieder jaar betaal je veel geld voor een warm huis,

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Energie bespaartips van Woningstichting Bergh

Energie bespaartips van Woningstichting Bergh Energie bespaartips van Woningstichting Bergh Energietips van Woningstichting Bergh - 1 Op tijd omlaag is geld besparen U kunt ook besparen in een energiezuinige woning U woont in een woning van Woningstichting

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen Als huurder van Bo-Ex betaalt u elke maand huur en servicekosten. In deze brochure leest u waaruit de huur is opgebouwd en op welke manieren u dit

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie