Groen werkt (...aan een parkstad voor de mens)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groen werkt (...aan een parkstad voor de mens)"

Transcriptie

1 Groen werkt (...aan een parkstad voor de mens) Programma van Groen Turnhout voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 (*) 1. 5 prioritaire thema's a) Wonen b) Ruimte natuur & milieu c) Mobiliteit d) Energie en klimaat e) Samenleven in diversiteit 2. De andere thema's f) Economie g) Werk h) Sociaal beleid en gezondheid i) Bestuur, democratie en participatie j) Financiën & fiscaliteit k) Onderwijs & kinderopvang l) Jeugd m) Ouderen n) Vrije tijd, cultuur en sport o) Veiligheid p) Internationale samenwerking. DIT PROGRAMMA MOET SAMEN GELEZEN WORDEN MET HET LANDELIJK BASISPROGRAMMA LOKALE VERKIEZINGEN VAN GROEN. Meer info:

2 _2012_na_congres.pdf 1. VIJF PRIORITAIRE THEMA'S a) Wonen Steden en gemeenten kunnen niet alle wereldproblemen oplossen. Toch is er een beleidsdomein bij uitstek waar ze het verschil kunnen maken en invloed kunnen uitoefenen op een groot aantal vlakken: wonen. Een sociaal woonbeleid is een krachtig wapen tegen armoede. Een duurzaam woonbeleid is een krachtig wapen tegen klimaatopwarming. Wonen in een hechte gemeenschap kan helpen tegen vereenzaming en kan de integratie van nieuwkomers vergemakkelijken. Het kan ook een wapen zijn tegen onveiligheid. Een stad met veel inwoners heeft ook een groter fiscaal draagvlak; al mag dat geen alibi zijn om alleen maar rijke inwoners aan te trekken. Turnhout moet een stad voor àlle mensen zijn. Het is dan ook terecht dat de stadsregio Turnhout van wonen een topprioriteit heeft gemaakt. Voor Groen is het evident dat nieuwe woningen vooral in stedelijk gebied worden gebouwd. De schaarse groene ruimte mag daarvoor niet opgeofferd worden. Toch moet die ontwikkeling oordeelkundig gebeuren en in overleg met de buurten en wijken. Programmapunten Stimuleren van het Sociaal Verhuurkantoor waarbij zwakkeren toch een betaalbare woning kunnen vinden op de privé-markt en waarbij verhuurders een gegarandeerde huuropbrengst hebben. De investeringen in sociale woningen moeten verdergaan, maar daarbij moet vooral gekeken worden naar de 'optimale bezetting'. Niet alle woningen mogen voor traditionele gezinnen met kinderen voorzien worden, ook jonge starters, nieuw-samengestelde gezinnen, alleenstaande moeders/vaders met kinderen en senioren die nog niet naar een rusthuis moeten, moeten een aangepaste woning kunnen krijgen. Alternatieve woonvormen zoals co-housing en kangoeroewonen moeten worden gestimuleerd. Een centraal patrimoniumbeheer van alle huizen en gronden in bezit van de stad en het OCMW. Sociale woningen zijn broodnodig en het quotum van 15 procent bij elke nieuwe ontwikkeling moet behouden blijven. Toch is er ook nood aan betaalbare woningen voor de middenklasse. Via een Community Land Trust moeten kopers alleen het huis kopen en niet de grond. Daardoor worden 'koopwoningen' betaalbaar. Stad moet het voorbeeld geven en het eigen patrimonium goed isoleren en voorzien van een energiezuinige verwarmingsinstallatie. Een idee van... 't Antwoord 1 Er moet een woonraad komen die zoals de cultuurraad of de milieuraad het beleid adviseert. Alle belanghebbenden moeten daarin zetelen, ook de organisaties van mensen die in armoede leven. b) Ruimte natuur & milieu Turnhout is de meest groene centrumstad van het land (en dan hebben we het niet over de 1 Groen Turnhout neemt graag ideeën over die door anderen naar voor worden geschoven. Ze maken integraal deel uit van ons programma. 't Antwoord is een organisatie waar armen het woord nemen. 't Antwoord was te gast op de 'Werkendag' van Groen op 30 juni 2012.

3 aanwezigheid van Groen in de meerderheid). Overal waar je staat, ben je maar een paar kilometer verwijderd van een erkend natuurgebied. Het Vennengebied, De Liereman, de natuurgebieden in het zuiden, Tielenheide. Een beetje verderop liggen de Gewestbossen van Ravels en de Kolonies van Merksplas en Wortel. Deze unieke ligging is dé grote troef van Turnhout. Turnhout moet zijn groen koesteren, versterken en ook inzetten als absolute troefkaart voor de toekomst. Op vraag van Groen werd de uitbouw van een Regionaal Park rond Turnhout ('een ring van groen') opgenomen in het bestuursakkoord. De provincie omarmde het idee en bestelde een studie bij het SPK over de haalbaarheid van het plan. Daarin wordt zelfs over de grens naar Nederland gekeken. Zo'n regionaal park heeft uiteraard dwingende gevolgen inzake ruimtelijke ordening, mobiliteit (zie verder), maar ook voor de economische keuzes en uiteraard voor het natuurbeheer. Kwetsbare en unieke natuur moet worden beschermd in een 'nationaal park', maar natuurgebieden mogen geen gesloten reservaten zijn. Zachte recreatie moet mogelijk blijven. Om al dat groen te vrijwaren van beton, moet er blijvend gekozen worden voor inbreiding. Als Turnhout moet groeien, dan moet dat in bestaande (of nog voorziene) woonzones zijn en niet in de open ruimte. Toch moet dat telkens gebeuren in overleg met de buurt en in harmonie met de bestaande sfeer van de wijken. Turnhout heeft misschien veel groen rond de stad, maar te weinig in de stad. Zelfs ons enige stadspark ligt buiten de ring (en is in de loop der jaren alleen maar kleiner geworden). Er moet dus in de toekomst werk gemaakt worden van meer groen in de stad. In het centrum en in de verschillende wijken. Dank zij Groen komt er aan de NMBS-gronden (Begijnendreef) een nieuw park. Daar zal ook een Finse piste worden aangelegd. Over het kanaal komt er eveneens een nieuw park en de voorbije jaren werd al werk gemaakt van een Speelbos aan de Klein Engelandhoeve. Het Hofpoortparkje, vlak in het centrum (tussen Gasthuisstraat en Driezenstraat) wordt opgeknapt en heraangelegd. Dit idyllische plekje, met zijn unieke levensboom, zal een oase van rust worden in het hectische stadscentrum. Laat ons ook niet vergeten dat het Begijnhof opnieuw een aangename plek is om te vertoeven en dat door de heraanleg van de Grote Markt en het Warandeplein de kwaliteit publieke ruimte in het centrum enorm is toegenomen. De kerktuin is opnieuw toegankelijk voor het publiek (een oude eis van de groene beweging in Turnhout). Vroeger moest je altijd betalen om op de markt te zitten (aan de parkeermeter of op de terrassen). Nu kan iedereen jong en oud, arm en rijk rustig en gratis flaneren of verpozen in het mooiste Salon van de Kempen. Turnhout moet de plannen voor de uitbouw van een regionaal park rond Turnhout (groene ring) actief steunen en moet hierbij het voortouw nemen. Het bijkomende park aan de NMBS-gronden moet onverwijld worden aangelegd. Overal in de stad moeten kleine parkjes of groene vingers worden aangelegd. Ook informele stukjes groen zijn belangrijk. Semi-openbaar groen (bijvoorbeeld op de campussen van scholen, bedrijventerreinen) zouden toegankelijk moeten worden voor buurtbewoners. De stad kan hierover afspraken maken. De jeugddienst en dienst van wijk en buurt kunnen optreden als coördinator. Er moet een inventaris komen van al het groen in de stad. Zoveel mogelijk plekjes moeten toegankelijk worden gemaakt. Zwerfvuil moet verwijderd worden. Het stadspark verdient een opknapbeurt. Wijken, buurten en verenigingen zouden betrokken

4 kunnen worden bij het onderhoud ervan. (Elke wijk zijn bloementuin!) In het stadspark moeten BBQ-hutten worden geplaatst. Blijvend stimuleren van particuliere natuurrijke en natuurvriendelijke tuinen. Mijden van pesticiden (door stadsdiensten en particulieren). Een idee van... U-Turnhout 2 De stad zou eetbare planten (fruitbomen) kunnen aanplanten. Moestuinen, plukboerderijen en de stadboerderij kunnen beheerd worden in samenwerking met scholen en rusthuizen. c) Mobiliteit Mobiliteit is al lang een heikel thema in Turnhout. Toen de vorige meerderheid haar intrek nam in het stadhuis, werd al meteen gesleuteld aan het plan dat tijdens de vorige legislatuur was goedgekeurd. Vooral het parkeerbeleid zorgde daarbij voor grote problemen. Die onvrede entte zich op het protest van een aantal wijken tegen de aanleg van de Noordboulevard (Hertog Hendrik I- Lei). Die weg is een overblijfsel van het vorige mobiliteitsplan en maakt een lus voor doorgaand verkeer dwars door een woonwijk en langs de Nieuwe Kaai. In het nieuwe plan wordt met bereikbaarheidsassen gewerkt en niet met lussen. De meerderheid ging niet in op de vraag van de buurt om de plannen te herzien. Ook wilde ze de voorstellen die vervat zijn in het plan Parkstad Turnhout van architect Luc Vanhout, niet ernstig onderzoeken. Toen er gedreigd werd met een referendum en er ook mediatieke acties werden gevoerd voor Parkstad Turnhout, begon het te rommelen in de meerderheid. Groen bracht de vraag van het referendum op de gemeenteraad maar de meerderheid weigerde een stemming daarover. Kort daarna viel het college omdat drie raadsleden van de meerderheid het mobiliteitsplan (mét de Noordboulevard) niet wilden goedkeuren. Toen Groen deel ging uitmaken van het bestuur, eiste de partij het schrappen van de Noodboulevard. Die weg zou niet alleen het verkeer in die bewuste wijken doen toenemen, maar in heel het gebied in het noorden van Turnhout (onder het kanaal). Zolang de alternatieven (Kanaalboulevard, bretellen ten oosten en ten westen van de stad, ventwegen langs E34) niet zijn onderzocht, is het volgens Groen onvergeeflijk om nu al definitieve beslissingen te nemen. Natuurlijk moet de mobiliteitsproblematiek in het noorden worden aangepakt. Maar dan op basis van objectieve studies en tellingen waarbij alle alternatieven (dus ook Parkstad Turnhout) worden onderzocht. Groen Turnhout verkreeg dat de mobiliteitsstudie van de provincie Antwerpen nog zal worden aangevuld met een addendum. Daarin zullen alle relevante facetten van Parkstad Turnhout worden opgenomen. Voor Groen is het doortrekken van de ring rond Turnhout geen optie. In de huidige stand van zaken is dat trouwens onmogelijk. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorziet geen ring op die plaats. Groen (en voor ons Stad voor de Mens en Agalev) hebben zich altijd verzet tegen het rondmaken van de ring. De waardevolle natuur in het noorden komt dan in het gedrang en bovendien is niet bewezen dat deze ingreep de problemen zal oplossen. Het gezond verstand zegt dat zo'n ring alleen maar verkeer zal aanzuigen. Bovendien is het zo'n dure ingreep dat andere dringende infrastructuurwerken die door Vlaanderen moeten worden betaald, in het gedrang zouden kunnen komen. Met loze slogans als 'De Ring Moet Rond' kun je in Turnhout misschien wel stemmen halen, maar de mobiliteitsproblemen los je er niet mee op. Groen Turnhout dringt dus aan op sereniteit en een onderzoek naar alle mogelijkheden. Belangrijk is ook het openbaar vervoer. Om het STOP-principe (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, Privé-vervoer) adequaat in te voeren in Turnhout, moeten een paar hindernissen worden 2 De Transitiegroep U-Turnhout die ijvert voor een klimaatneutraal Turnhout in 2050 was op 23 juni te gast op een van de 'Werkendagen' van Groen Turnhout.

5 genomen. Hoe meer treinen er in Turnhout stoppen, hoe meer het verkeer in het centrum stilstaat. Daarom zijn er voorstellen om een tweede station Turnhout Zuid - aan te leggen, vlak bij de ring of nog verder aan de Veedijk. Een tunnel moet dat nieuwe station dan verbinden met het bestaande. Parkstad Turnhout voorziet één nieuw station aan de ring en pendelsbussen naar het bestaande station. Al die opties zullen nu eindelijk onderzocht worden. De Lijn volgt de NMBS waardoor er minder bussen in het centrum zullen moeten rijden. Groen is voorstander van een nieuw transferknooppunt voor regionaal spoor-, bus- en autoverkeer buiten de ring. Het onderzoek moet uitwijzen welke optie (een station, twee stations) de beste is. Uitgangspunt is het verminderen van het autoverkeer in het centrum, het behoud van het openbaar vervoer in het centrum en het verhogen van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer in de hele stadsregio. Groen Turnhout steunt ook de plannen van de Vlaamse overheid om een light rail-tram naar de Kempen aan te leggen. Die zou kunnen worden doorgetrokken naar Turnhout. Het objectieve onderzoek naar alle grote mobiliteitsaspecten (inclusief Parkstad Turnhout) moet zo snel mogelijk afgewerkt worden. Alle plannen die de uitvoering van Parkstad Turnhout zouden hypothekeren moeten worden stilgelegd, zolang het plan niet volledig is onderzocht. (zie bestuursakkoord 'Parkstad op Mensenmaat') Het Mobiliteitsplatform moet een permanente Mobiliteitsraad worden die het bestuur adviseert. N119 door Vennengebied moet een downgrade in plaats van een upgrade krijgen. De ring wordt niet doorgetrokken. STOP-principe toepassen op elke beleidsdaad. Waarom moet er bij elk huis in de stad een garage worden gebouwd? Knelpunten van de Honing&Azijn-fietstocht van de Fietsersbond Turnhout moeten worden bestudeerd en aangepakt in een integraal fietsactieplan. Dat moet bij voorkeur stadsregionaal worden aangestuurd. Mobiliteit moet altijd stadsregionaal bekeken worden. Kwaliteitsvolle randparkings + witte fietsen + busverbindingen. (eventueel samenwerken met witte fietsen-plannen van andere steden). De parkeerregie zou in eigen beheer moeten komen. Een uitgelezen project van sociale tewerkstelling. Een idee van... ACV-Turnhout 3 Er moeten stappen gezet worden om werknemers makkelijker te laten parkeren in de binnenstad. De prijs moet billijk zijn. Op syndicaal vlak moet ook ingezet worden op bedrijfsvervoersplannen, carpooling en derdebetalerssystemen (zowel voor openbaar vervoer, als voor parking). Groen pleit voor een overleg met werkgevers waarin een overeenkomst kan worden gesloten met fietspunten op verschillende locaties. Bedrijven zouden zo fietsen kunnen reserveren voor hun werknemers op deze locaties. d) Energie Sinds Groen in de meerderheid zit, werden er al een aantal belangrijke stappen gezet om de stad klimaatneutraal te maken in de toekomst. Zo verbonden de stadsdiensten zich ertoe om dat doel in 2020 te bereiken. Er kwam een klimaatneutrale stadskrant, er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen op stadsgebouwen en er komen oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen. 3 Het ACV vroeg (samen met de actiegroepen MOT en TOM) aan alle politieke partijen in de stad om een oplossing voor het werknemersparkeren. Groen liet zich inspireren door hun voorstellen.

6 Daarnaast zijn er de maatregelen om het fietsen te bevorderen. Zo werden er de afgelopen jaren (ook door de vorige meerderheid) systematisch fietspaden aangelegd, onder meer van en naar de bedrijventerreinen. De fietsbrug over het kanaal is het symbolische sluitstuk van een groene fietsas dwars door de stad. Groen Turnhout ondertekende het charter van de transitiegroep U-Turnhout. Dat bevat de doelstelling om Turnhout klimaatneutraal te maken in Inspanningen zullen dan niet alleen van de stadsdiensten moeten komen, maar van alle burgers en de bedrijven. Er moet dus dringend werk gemaakt worden van een alomvattend Klimaatplan. Wij kijken ook uit naar de resultaten van de SPK-studie inzake geothermie (energie opwekken met warm water op grote diepte). Een coöperatief bedrijf voor gezamenlijke, groene energievoorzieningen. Inzetten op windmolens. Duurzame, kwaliteitsvolle sociale woningen. Ook bestaande woningen moeten aangepakt worden. Oplaadpunten voor elektrische fietsen/auto's. Gratis parkeren voor elektrische auto's. Stedelijke premies versterken. Doorlichting van afvalcontracten met IOK Klimaatneutrale bekommernis mag niet alleen die van één bevoegde schepen zijn Duurzame winkels: geen etalages met enkel glas, energiezuinige spots. Meer sensibilisering en duidelijke communicatie over alle duurzame beleidsdaden (voorbeeldfunctie) Groene leningen van stadsregio uitbreiden. Voor de nieuwe wijken moet vooraf een studie gemaakt worden over collectieve energie- en hemelwatervoorziening. Verkavelings- en bouwvoorwaarden gericht op de aanwending van herbruikbare energie. Nieuwe kavels moeten zo veel mogelijk energieneutraal worden. Voorzien van ruimte voor windmolens in industriezones en langs grote assen. Een idee van... Samenlevingsopbouw 4 Het samenbrengen van een aantal partners in een lokale woon-, water- en energiewinkel. Turnhout kan zijn rol als voortrekker inzake sociaal woon- en energiebeleid in de verf zetten door zo'n geïntegreerd loket uit te bouwen (in samenwerking met Vlaams Energie Agentschap, provincie Antwerpen, Bond Beter Leefmilieu en Vlaams Overleg Bewonersbelangen) e) Samenleven in diversiteit Turnhout is geen eiland. De 'open stad' (ze had zelfs nooit muren in de Middeleeuwen) was altijd al gastvrij en heeft een ijzersterke reputatie inzake aandacht voor mondiale problemen. Nieuwkomers zijn dan ook welkom in de stad. Zij moeten snel en doeltreffend begeleid worden zodat ze zich snel kunnen integreren en Turnhoutenaar onder de Turnhoutenaars worden. Als we 'inburgering' verwachten van nieuwkomers, moet het aanbod aan taalcursussen en inburgeringscoaches ook voldoende groot zijn. Samenleven in diversiteit betekent niet alleen een gekleurde stad, maar ook een stad waar verschillende sociale groepen samenleven in harmonie. Wijken moeten hechte gemeenschappen worden. De doelstelling om bij alle nieuwe woonprojecten 15 procent aan sociale woningen te voorzien, moet behouden blijven. 4 Dit voorstel komt uit het memorandum van Samenlevingsopbouw.

7 De Ark, de huisvestingsmaatschappij, zal tegen 2020 meer dan 500 extra sociale woningen bouwen in de stad. Dat is echter onvoldoende om alle noden op te vangen. Ook op de privé-markt moeten er betaalbare woningen aangeboden worden. Er moet streng opgetreden worden tegen discriminatie op de woningmarkt. Turnhout is een stad waar holebi's thuis zijn. Nog voor het homohuwelijk werd ingevoerd, konden holebi's in Turnhout op het stadhuis hun liefde al symbolisch bezegelen. De gemeenteraad keurde ook een holebinota goed. Daarin verzet het stadsbestuur zich expliciet tegen elke vorm van discriminatie op basis van hun geslacht, hun seksuele geaardheid, hun zogenaamd ras, hun huidskleur, hun afkomst, hun nationale of etnische afstamming, hun burgerlijke staat, hun geboorte, hun leeftijd, hun fortuin, hun geloof of levensbeschouwing, hun huidige of toekomstige gezondheidstoestand of hun fysieke eigenschappen. De Mondiale Raad straalt veel dynamiek uit in Turnhout en ondersteunt ontwikkelingsprojecten in heel wat landen. Ook wanneer er noodhulp moet worden geboden of bij de actie staat de Mondiale Raad paraat. Harmonieus samenleven kan bevorderd worden door het steunen van wijkwerkingen. Hechte buurten en wijken zijn de ideale microcosmos om via goed nabuurschap samenlevingsproblemen te ontmijnen of op te lossen. De stad moet dus fors (blijven) investeren in wijkwerking. Uitbouw van buurthuizen (met eventueel gedecentraliseerde dienstverlening stadsdiensten) Actief informatiebeleid: elke wijk zijn eigen (sub)website naast wijkkrantjes. Informatie van en naar de overheid en tussen buurtbewoners onderling. Wijk-TV via RTV. Investeren in taallessen en inburgeringscoaches OCMW, stad, onderwijswereld en VDAB moeten nauwer samenwerken om nieuwkomers te leiden naar voorzieningen, opleidingen en jobs. De dienst Buurt & Wijk moet worden uitgebreid. Ondersteuning wijkwerkingen moet uitgebreid worden. Nauwe samenwerking met de wijkagent(en) om veiligheid(sgevoel) in wijken te vergroten. Een idee van... LETS 5 LETS in alle buurten. LETS is een kring waarbinnen mensen met elkaar spullen, tijd, diensten en kennis uitwisselen op een geheel vrijwillige basis. Een ruil-netwerk dat verloopt volgens een zeer eenvoudig en handig eenheden -systeem dat centraal wordt beheerd. Het handige aan de ruil-transacties is dat je niet meteen iets terug hoeft te doen voor de persoon die net iets voor jou deed. Jij geeft gewoonweg een aantal eenheden in ruil, waarmee die persoon in het systeem weer iets anders kan verkrijgen. Jij doet daarna voor iemand anders een dienst, waarvoor die je zal waarderen. 5 LETS = Local Exchange Trading System. Meer info:

8 2. DE ANDERE THEMA'S f) Economie Door zijn specifieke ligging, is zware industrie niet dé economische roeping van Turnhout. De industrie die er nu is, moet natuurlijk de kans krijgen om zich te ontwikkelen (binnen de grenzen van het ecologische draagvlak van de stad/streek), maar economen gaan ervan uit dat er in de toekomst vooral groei moet worden verwacht van andere sectoren. Turnhout heeft als centrumstad grote groeikansen in de kenniseconomie, de zorgsector, het onderwijs, cultuur & toerisme en creatieve industrieën. Binnen de Strategische Projectenorganisatie Kempen worden hier spannende denkoefeningen gemaakt. Onder meer de bijdrage van het SPK aan de Dag van de Creativiteit (Flanders District of Creativity) in het kader van Turnhout 2012 kan een momentum creëren om de Turnhoutse economische toekomst vorm te geven. Er wordt ook sterk ingezet op duurzaamheid. Een andere studie van het SPK moet de haalbaarheid en de return berekenen van de uitbouw van een Regionaal Park. Het Limburgse voorbeeld (Nationaal Park Hoge Kempen) doet alvast het beste verhopen: 5100 extra arbeidsplaatsen (in verzorgingsinstellingen, landbouw en horeca), een omzet van 190 miljoen euro en 13 miljoen euro extra belastingsinkomsten. Het Limburgse park lokt elk jaar bezoekers. Turnhout 2012 heeft aangetoond dat cultuur eveneens een belangrijke economische troef kan zijn. Een studie van de Fontys Hogeschool in Tilburg toonde aan dat elke bezoeker aan Turnhout 2012 zo'n 30 euro uitgaf in de lokale economie (vooral horeca). Dat betekent dat de investeringen in cultuur zichzelf meer dan terugbetalen. Turnhout krijgt er met Turnova niet alleen een stadsdeel bij, maar ook een nieuw handelscentrum. Het is goed dat dit centrum niet aan de rand van de stad of in de groene open ruimte wordt neergepoot. Turnova is Uplace niet. Toch is waakzaamheid geboden: Turnova mag het huidige handelsweefsel aan de westkant van de Grote Markt niet versmachten. Een gericht beleid van Centrummanagement moet dit proces begeleiden. Bijkomende handelsactiviteit langs de invalswegen moet worden ontmoedigd en de bijkomende investeringen in infrastructuur die ze met zich meebrengen moeten op de investeerders worden verhaald. Voor Groen Turnhout geldt de slogan: dichterbij is slimmer. Kernversterking, buurtwinkels en stimuleren van de 'economie van de nabijheid'. Sociale economie wint alsmaar aan belang. Een krachtig incubatiebeleid waarbij startende ondernemers alle ruimte krijgen en wegwijs gemaakt worden. Co-working stimuleren (kantoren en infrastructuur delen) Bio- en streekproducten stimuleren (o.m. met een bio- en streekproductenmarkt) Landbouw blijft belangrijk. Transitie naar duurzame landbouw begeleiden. Label voor streekproducten. Toerisme is een enorme troef. Dienst Toerisme en UIT-loket moeten samen met lokale actoren (Warande, cultuursector, natuur, horeca, handelaars, landbouw...) geïntegreerde campagnes opzetten. Uitbouw van zorgcentrum LiCaLab achter het station (innovatie in zorgsector)

9 Subsidies (EFRO) voor verfraaien van handelspanden bestendigen Leegstand kordaat aanpakken. Een goed idee van... VITO en SPK 6 Met de haalbaarheidsstudie Geo-Heat willen we de technische, economische en maatschappelijke mogelijkheden voor de ontwikkeling van diepe geothermie als bron van duurzame warmte in het Kempen in kaart brengen. g) Werk De werkloosheid in Turnhout (en de Kempen) ligt traditioneel hoger dan het Vlaamse gemiddelde. De aanhoudende crisis maakt dat veel bedrijven het moeilijk krijgen. Ook de grote sterkhouders, zoals Philips, kondigen herstructureringen aan. Uiteraard kan het stadsbestuur de werkloosheid niet oplossen door zelf meer mensen aan te werven. De stad moet efficiënt met de (belastings)middelen omspringen en net genoeg personeel in dienst nemen om haar taken naar behoren te vervullen. De stad kan wel bijdragen tot een ondernemingsvriendelijk klimaat. Dat kan met een goed beleid inzake mobiliteit, lokale economie, fiscaliteit, maar ook onderwijs en ontwikkeling. Een stad met een goed opgeleid werknemerskorps, zal ook gemakkelijker bedrijven aantrekken. Geen blinde ontslagen bij de stad. Enkel na een grondig kerntakendebat kunnen er inzake stadspersoneel beslissingen genomen worden. Stedelijke en gemeentelijke diensten moet samenwerken op stadsregionaal niveau. Personeel van stad moet afspiegeling worden van samenleving (allochtonen, mensen met beperking, mannen/vrouwen) Sociale economie inzetten op meer domeinen (parkeerbeleid, fietspunten, klusjesdienst, groendienst, onderhoud...) Bij overheidsopdrachten altijd rekening houden met speciale doelgroepen en met vigerende sociale afspraken (CAO) Vrijwilligerswerk stimuleren. Een vrijwilligerscoördinator moet vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Er moet aandacht zijn voor een restgroep van werklozen die niet aan de bak kunnen in het reguliere arbeidscircuit maar ook vaardigheden missen om in de sociale economie mee te draaien. Expertise van senioren moet volop benut worden. Een goed idee van... Gezins- en Gezondheidsraad 7 Als voorbeeldwerkgever moet de gemeente werk maken van een gediversifieerd personeelsbestand waarbinnen personen met een handicap voldoende zijn vertegenwoordigd. h) Sociaal beleid en gezondheid. De behoefte aan betaalbare zorg wordt alsmaar groter. Steeds meer mensen hebben moeite om hun doktersrekeningen te betalen en door de vergrijzing is er ook behoefte aan veel meer zorg voor (al dan niet hulpbehoevende) senioren. De stad speelt ook een rol in het algemene preventiebeleid en 6 Uit projectomschrijving van project Geo-Heat van Strategische Projectenvereniging Kempen (SPK) en Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) 7 Memoranda van VFG voor gemeenteraadsverkiezingen 2012 en van de Katholieke Vereniging Gehandicapten. Gesteund door de Stedelijke Gezins- en Gezondheidsraad.

10 promoot een gezonde en sportieve levensstijl. Het OCMW moet het sociaal beleid in al zijn facetten overzien en regisseren. Daarnaast moet er voldoende infrastructuur zijn, vooral op het vlak van rust- en verzorgingscentra. Stad en OCMW moeten veel nauwer samenwerken. Nu zijn het twee gescheiden werelden met hun eigen dynamiek, hun eigen begroting en hun eigen beleid. Dat is op termijn onhoudbaar. De voorzitter van het OCMW moet dan ook volwaardig deel uitmaken van het schepencollege. Oprichting van een wijkgezondheidscentrum (bij voorkeur in de wijk Schorvoort) waar artsen aan terugbetalingstarief eerstelijnsgezondheidszorg verstrekken. Dit centrum moet ook uitgerust zijn om zorgbehoevenden door te verwijzen naar de juiste diensten en organisaties. Invoeren van een seniorentaxi (in samenspraak met taxibedrijven). Collectief vervoer (Cambio) stimuleren ook naar senioren toe. Centrumfunctie van AZ Turnhout versterken. Turnhout heeft nood aan een nieuw hartcentrum. Kwaliteitsgeneeskunde stimuleren. Recreatieve sportactiviteiten stimuleren (zie sport). Toegankelijkheid openbare gebouwen nog verbeteren. Een goed idee van... ACW 8 Een boodschappendienst uitbouwen voor kwetsbare bevolkingsgroepen i) Bestuur, democratie en participatie Het Turnhoutse inspraakmodel wordt alom geroemd en verdient een plaats in de... geschiedenisboekjes. Het model is duidelijk aan een modernisering toe. Infovergaderingen, communicatieraad zijn goede instrumenten maar ze beantwoorden niet langer aan de noden van moderne mondige burgers. Die willen permanent in contact staan met de bewindvoerders, en ze willen dat op een objectieve en transparante manier kunnen doen. Daarom moet gezocht worden naar methodes om de burger op een permanente basis te betrekken bij het beleid. Ook mensen die de politiek maar van op afstand volgen moeten bereikt worden. De stad moet in alle fases van het beleid (planning, voorbereiding, uitvoering, afwerking, evaluatie) de burgers betrekken bij haar werkzaamheden. Inspraakbeleid is meer dan een beleid van klachtenbehandeling of crisiscommunicatie. Klachten of punctuele problemen moeten door een onafhankelijke ombudsdienst worden behandeld. De administratie en de gemeenteraad moeten door de ombudsdienst geïnformeerd worden over de belangrijkste problemen en moeten gericht maatregelen kunnen nemen. Daardoor komt er tijd vrij voor ambtenaren om beleidsvoorbereidend werk te verrichten en de dienstverlening te optimaliseren. Politici kunnen zich bezighouden met de grote lijnen, met de strategische politieke keuzes en met het creëren van draagvlak bij de bevolking door een moderne communicatie. Dienstbetoon is niet meer van deze tijd, zeker niet als de universele dienstverlening erdoor in het gedrang komt. Klachten horen professioneel behandeld te worden en niet op een bierkaartje te belanden. Turnhout heeft een stadsregionale roeping. Door de gemiste fusie is de stad te klein om zijn ambities als centrumstad volledig waar te maken. Samenwerking met de buurgemeenten is een must, ook voor die buurgemeenten zelf. Zonder de dienstverlening vanuit Turnhout, worden zij ook 8 Het ACW hield een bevraging bij de bevolking op basis van zeven thema's en zeven aandachtspunten. Dit was een punt onder het thema 'Zorg'.

11 veel minder aantrekkelijk voor hun inwoners. Turnhout moet echter beseffen dat ook de buurgemeenten grote troeven hebben en hun eigen specificiteit moet gerespecteerd worden. Versterkte stadsregionale samenwerking mag geen sluipende fusie zijn. Groen vraagt aan de andere Vlaamse partijen om zich achter het voorstel van decreet van Bart Caron te scharen inzake stadsregio's en plattelandsregio's. De stadsregio moet zich ook kunnen concentreren op andere domeinen dan de huidige (mobiliteit, sociale economie en lokaal woonbeleid). Ruimtelijke ordening ligt voor de hand, maar Turnhout 2012 heeft ook bewezen dat cultuur en toerisme gebaat zijn met een stadsregionale aanpak. Voor projecten die op stadsregionaal niveau worden geïnitieerd zou de Vlaamse overheid de inwoners van de stadsregio als financieringsbasis moeten nemen en niet de aparte bevolkingscijfers van de deelnemende gemeenten. Ondertussen moet Turnhout bij de Vlaamse regering een gelijke behandeling vragen tegenover de wél gefusioneerde provinciehoofdsteden en centrumsteden (zie Financiën & fiscaliteit). Er moet een grondig kerntakendebat komen: zowel intern (moet Turnhout nog stedelijk secundair onderwijs aanbieden? Herbestemming van religieuze gebouwen) als extern (wat doet de provincie? Wat doet Vlaanderen? Wat doet de stadsregio? Wat gebeurt er op wijkniveau?) Na dat debat moeten de juiste mensen en middelen worden ingezet op het juiste niveau. Uiteraard kunnen verschillende overheden op hetzelfde beleidsdomein actief zijn, telkens met hun eigen accenten. Het beleid van de intercommunales moet dichter bij de burger staan. Ze moeten een modern communicatiebeleid voeren zodat burgers weten waar ze mee bezig zijn en hoe hun beleid zich verhoudt tot dat van de stad. De democratische controle door de gemeenteraden moet versterkt worden. Bij het Autonoom Gemeentebedrijf moet de zwijgplicht voor bestuursleden afgeschaft worden. AGB's moeten voor meer dienen dan om BTW te omzeilen. De werking van de gemeenteraad moet worden gemoderniseerd. Commissiezittingen zijn openbaar en kunnen vaak infovergaderingen vervangen. Het is in die commissies (en in de gemeenteraad) dat het maatschappelijke debat gevoerd moet worden. In de gemeenteraad moeten ook toekomstgerichte, thematische debatten gevoerd kunnen worden. Burgers moeten meer gebruik maken van het petitierecht en het spreekrecht in de gemeenteraad om zo de kloof tussen bestuur en burger te verkleinen. : Een onafhankelijke ombudsdienst (eventueel op niveau van de stadsregio) Voorzitter gemeenteraad zit niet in het college Voorzitter commissie moet ook uit oppositie kunnen komen Fracties beter ondersteunen. Thematische commissies, studiedagen,... Gratis vergaderruimte voorzien voor fracties. Schepen van Stadsregio moet coördinerend kunnen optreden. Inspraakmodel herbekijken. Rol van gemeenteraadscommissies herwaarderen Stadsregiodebat opstarten en toekomst van stadsregio vastleggen. Daarna in Brussel proberen statuut van 'proefproject' te overstijgen (cfr. Financiën). Een goed idee van... de Stadsregio Turnhout 9 9 Stadsregio Turnhout publiceerde in augustus 2012 een document met een aantal ideeën voor de volgende

12 De visitatiecommissie Stedenfonds moedigde in 2011 de stad Turnhout nog aan 'om een onderscheidend stadsproject te vormen op basis van haar jong profiel.' Daarmee verwees de commissie o.a. naar de spontane zoektocht binnen de stedelijke administratie naar duurzame oplossingen. Er bestaat binnen de stadsregio ook al samenwerking tussen de duurzaamheidsambtenaren van de gemeenten. De stadsregio wil de komende jaren voortrekker blijven op dit vlak en heeft daarmee een mooie gelegenheid om zich positief en vooruitstrevend te profileren als transitieregio in de Kempen. Mogelijks kan hier ook nog nauwere aansluiting worden gemaakt met de SPKambitie Duurzame Kempen. In het uitbouwen van dit speerpunt zou de stadsregio ook inspiratie kunnen opdoen in andere stedelijke gebieden die zich rond dit thema profileren, zowel in het binnenland (Sint- Niklaas, Hasselt) als in het buitenland (Freiburg, Nantes). j) Financiën en fiscaliteit De crisis heeft lelijk huisgehouden. Toen de banken in 2008 in de problemen kwamen hebben de overheden de banken moeten redden. Daar hebben ze diep voor in de staats- en stadskassen moeten tasten. Ook Turnhout droeg, na het Dexia-debacle, de gevolgen van deze nooit geziene financiële crisis. Dat de Turnhoutse stadsfinanciën er minder goed aan toe zijn dan voor de crisis, is dan ook niet verwonderlijk. Toch heeft de stad haar reserves niet opgesoupeerd en werd een zuinig beleid gevoerd. Ondanks kritiek vanuit de oppositie kwam er met Groen geen belastingsverhoging en werden er ook geen 'zotte kosten' gedaan. Vlaanderen en de provincie hebben de laatste jaren ook vaak geïnvesteerd in Turnhout: in de Warande, Turnhout 2012, Turnova,... Toch zijn de vooruitzichten niet rooskleurig. De pensioenhervorming maakt dat Turnhout nog meer geld opzij moet zetten voor zijn gepensioneerde ambtenaren. Daar bovenop komt de historische hypotheek van de gemiste fusie. Omdat Turnhout nooit fusioneerde met zijn buurgemeenten (en alle andere provinciehoofdsteden en centrumsteden wel), krijgt het elk jaar veel minder geld uit het Gemeentefonds en het Stedenfonds dan waar het eigenlijk recht op heeft. De Turnhoutse Stadsregio is groter dan Aalst en bijna even groot als Mechelen. Toch krijgt de stadsregio 8,75 miljoen euro minder dan Aalst, 12,67 miljoen minder dan Mechelen en 13,1 miljoen minder dan het gemiddelde van de centrumsteden. In het meest uitgesproken scenario zou Stadsregio Turnhout 36,8 miljoen euro moeten krijgen in plaats van 23,7 miljoen euro. Dat is zo'n 35 procent meer dan nu het geval is. Dat geld betekent 10 procent van het totale stadsregionale budget. Om een vergelijking te maken: de bouw van de nieuwe academies zal Turnhout 11 miljoen euro kosten. Als Vlaanderen Turnhout op gelijke voet behandelt als Mechelen, zouden we ELK JAAR een academie kunnen bouwen. Groen rekent erop dat lokale afdelingen van SP.A, CD&V en N-VA hun ministers overtuigen dat de discriminatie van Turnhout moet stoppen. Turnhout kan niet tegelijk centrumstad zijn voor een bedieningsgebied van mensen en niet het geld krijgen waar het recht op heeft. Alle belastingen moeten doorgelicht worden. Zijn ze sociaal, efficiënt, zijn ze groen en bestuursperiode. Groen Turnhout was aangenaam verrast door het accent op 'duurzame ontwikkeling'

13 stimuleren ze het duurzame ondernemersschap? Enkel ethisch beleggen met geld van de stad. Geen speculatie. Schuld moet afgebouwd worden, eventueel met verkoop van overtollig patrimonium of het valoriseren van ongebruikte gronden De procedure om het geld van het mislukte zwembad via de rechter terug te vorderen, moet nauwgezet opgevolgd worden. Parkeerbeleid moet in handen van een stedelijke regie komen. Belastingen vooral op ruimtegebruik en CO2-uitstoot, eerder dan op drijfkracht. Verkoop van overtollig patrimonium na kerntakendebat (zie onderwijs) Ontwijken van personenbelasting door oprichting van (patrimonium)vennootschappen moet ontmoedigd worden. Een goed idee van... Unizo 10 Er is een groot onevenwicht in onroerende voorheffing van straat tot straat. Het is wenselijk deze verschillen op mekaar af te stemmen. Straten die van karakter veranderen (winkelstraat, wordt woonstraat) kennen hierdoor erg veel leegstand. k) Onderwijs en kinderopvang. Voor Groen moet Turnhout geen stedelijk secundair onderwijs aanbieden. Als de andere netten voldoende wijkscholen hebben, kan ook het basisonderwijs teruggeschroefd worden. Het vrijwaren van het pluralisme en de billijke spreiding van GOK-leerlingen is hierbij wel van cruciaal belang. Wanneer een (kleiner) stedelijk net nog blijft bestaan, kan het netoverschrijdende fusies aangaan zodat extra financiering vanuit Vlaanderen mogelijk wordt. De vrijgekomen middelen (door afstoten van scholen of schaalvergroting) moeten prioritair ingezet worden in kinderopvang. De rol van de stad is hier erg belangrijk ook op het vlak van het activeringsbeleid. Schoolinfrastructuur moet ook in samenspraak met de bevoegde stadsdiensten en onder strikte voorwaarden gebruikt kunnen worden buiten de schooluren en tijdens vakanties (zie ruimte). Met leerlingen en 1500 studenten is Turnhout dé onderwijsstad van de Kempen. Dat moet zo blijven. Er moet dus ook een studentvriendelijk klimaat worden gecreëerd. De jeugddienst neemt hier het voortouw. Blijven investeren in (inkomensgerelateerde) kinderopvang Stad moet als regisseur van het onderwijsbeleid blijven fungeren en een forum creëren waarop de netten elkaar ontmoeten Hoger onderwijs moet gestimuleerd en aangemoedigd worden Een goed idee van de Vlaamse Vereniging van Studenten 11 VVS wil aanmoedigen dat er in een stad een duidelijk aanspreekpunt is voor studenten en dat er structureel overleg wordt georganiseerd. Studenten kunnen door de stad zo beter ondersteund worden op het gebied van problemen als huisvesting en mobiliteit, en ze kunnen hun stem laten horen en mee denken over lokale beslissingen. l) Jeugd Jongeren komen vaak onder vuur te liggen omdat ze zich op straten en pleinen willen uitleven. Hun 10 Uit 'Prioriteiten Gemeenteraadsverkiezingen 2012' van UNIZO-Turnhout. 11 Uit 'Memorandum Gementeraadsverkiezingen 2012' van de Vlaamse Vereniging van Studenten.

14 bewegingsvrijheid is erg beperkt, zeker in een stedelijke omgeving. Spelende kinderen worden door sommigen als overlast ervaren. Een stad die ervoor kiest om gezinnen met kinderen positief te discrimineren, moet echter ruimte laten voor ravottende en spelende kinderen. Overleg, discussie, inspraak en sociale controle zijn efficiënter dan overhaaste repressie. Toch moet overlast ernstig genomen worden en moeten politie, jeugddienst, wijkverenigingen en preventiedienst gecoördineerd optreden wanneer er zich aanhoudende problemen stellen. De stad moet blijven investeren in speelpleintjes en in open, publieke ruimte waar jongeren zich kunnen uitleven. De jeugddienst moet zowel de georganiseerde jeugd als de niet-georganiseerde jeugd bereiken met een aanbod op maat: jeugdhuis, fuifzaal, speelpleintjes, subsidies voor jeugdverenigingen en ter beschikking stellen van infrastructuur. Turnhout heeft inzake jeugdbeleid een goede reputatie en zou dus zeker de titel Vlaamse Jeugdstad verdienen. De jeugdraad moet beter betrokken worden bij het beleid en moet aangespoord worden om van zich te laten horen. Jongeren mogen niet stemmen; de jeugdraad is dus het enige instrument waarmee zij hun mening op het politieke forum kunnen brengen. Jongeren en jongvolwassenen moeten ook kunnen uitgaan. Turnhout heeft eindelijk een stedelijke fuifzaal; een droom die Groen Turnhout al decennialang koestert. Het is beter dat jongeren zich 's avonds en 's nachts niet te ver moeten verplaatsen om uit te gaan. Uitgaan in het centrum zal hopelijk ook het aantal weekendongevallen doen dalen. Het verhoogt ook de sociale controle op het uitgaansleven. De uitgaansbuurten in Turnhout ondergaan een metamorfose. Nieuwe woonprojecten komen vaak in conflict met traditionele jongerencafés. Maar de (jeugd)horeca mag niet de speelbal worden van projectontwikkelaars. De stad moet in overleg met alle betrokkenen een duidelijk uitgaansbeleid uitstippelen. Een jonge centrumstad zoals Turnhout kan niet zonder een bruisende uitgaansbuurt. Dit beleid moet kaderen in het horecabeleid van de hele stad. Een goed idee van... Chirojeugd Vlaanderen 12 We zien op onze evenementen ook graag voldoende politieondersteuning, die mee zorgt voor de veiligheid van bezoekers en organisatoren. We hopen dat onze jonge Chiroleiding zich gesteund weet door gemeente en politie en niet gestraft wordt voor het crimineel gedrag van bezoekers aan hun evenement (geluidsoverlast, vandalisme, vechtpartijen, enz.). m) Ouderen De vergrijzing maakt dat ouderen alsmaar talrijker worden. Gelukkig maar. Senioren zijn ook geen hulpeloze wezens. Na hun pensioen hebben ze nog een heel (gevuld) leven voor de boeg. Ze hebben soms hun specifieke noden, maar ze kunnen nog steeds een waardevolle bijdrage leveren tot de samenleving. Het fijnmazige verenigingsleven in de stad kan niet draaien zonder de belangeloze inbreng van vele senioren. En elke grootouder die met zijn kleinkinderen naar de bambi's in het park gaat kijken, verdient een pluim! Hun ervaring en geheugen is vaak van onschatbare waarde. beleid om eigen woningen aan te passen aan de oude dag (e.v. Kangoeroewonen, seigneurieën,...) Seniorentaxi (voor senioren die hun auto van de hand willen doen maar toch mobiel willen blijven). Eventueel een (elektrische) fietsen- of een Cambio-plan op maat. Gerichte communicatie voor senioren om hun betrokkenheid bij stad te vergroten 12 Uit 'Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen' van Chirojeugd Vlaanderen.

15 Adequaat vrijetijdsaanbod voor senioren, zowel vanuit de professionele als de amateursector. Een goed idee van de... Vlaamse Ouderenraad 13 Ouderen vragen de gemeente om voldoende rustplaatsen te voorzien. Zitbanken op de markt, in de centrumstraten, bij wandelpaden, op het kerkhof, in het park, betekenen een stimulans voor mensen die minder goed te been zijn, om toch op stap te gaan. Ook in de buitenwijken moet dit aanwezig zijn. n) Vrije tijd, cultuur en sport. Turnhout is de Vlaamse Cultuurstad Die titel heeft de stad aan de Warande en zijn partners in het Warande-model te danken. Een jaar lang kon de stad (en een beetje de stadsregio) zichzelf tonen aan heel Vlaanderen en ook buiten de landsgrenzen. De aandacht van bezoekers en de media was enorm. Hoeveel mensen er speciaal naar Turnhout kwamen/komen voor Turnhout 2012 is nog niet bekend. Het feestjaar is nog lang niet afgelopen. Toch moeten het er vele tienduizenden zijn. Honderdduizenden zagen op televisie hoe creatief Turnhout was door de dagelijkse uitzendingen van Villa Vanthilt. Kranten en weekbladen schreven pagina's vol over de tentoonstellingen, optredens, voorstellingen en andere activiteiten in het kader van Turnhout De vzw Turnhout 2012 ontpopte zich tot de spin in het web van het cultuurjaar. De vereniging organiseerde zelf weinig activiteiten maar stimuleerde iedereen in de stad om zelf iets te doen. Het Stimuleringsfonds en het Watertorenfestival zijn nu al een begrip in Turnhout. Zowel de professionele spelers (Warande, TRAM 41, Open Doek, Stap, Strip Turnhout, Het Gevolg...) als de socio-culturele verenigingen, maar ook scholen, bedrijven en particulieren toonden hun... hert voor cultuur. De dienst Toerisme onderging een metamorfose. Vroeger moest die dienst zich bijna voltijds bezighouden met de Vrij-Dagen, nu kon hij onder impuls van onze groene schepen doen waarvoor hij werd opgericht: alles wat leeft en bruist in Turnhout onder de aandacht van de toeristen brengen. Het huwelijk tussen cultuur en natuur (met de inrichting van de Klein Engelandhoeve als pronkstuk) is een succesformule voor de toekomst. De geïntegreerde aanpak waarbij alle actoren in de stad elkaar versterken, maakt Turnhout veel zichtbaarder in Vlaanderen. Turnhout wordt ook beloond voor die aanpak. Al onze professionele kunstenorganisaties werden door de Vlaamse overheid opnieuw erkend en gesubsidieerd. En met architectuurvereniging ArTur krijgen we er een professionele speler bij. Daarnaast blijkt uit een studie van Turnhout 2012 dat elke bezoeker zo'n 30 euro uitgeeft wanneer hij naar Turnhout afzakt om iets mee te pikken van het festival. Daarmee is het bewijs geleverd dat cultuur ook een krachtige motor kan zijn voor de lokale economie. Turnhout moet vooral een sportbeleid-voor-allen voeren. Sportverenigingen moeten steun krijgen, vooral qua infrastructuur. Infrastructuur moet zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt worden. Sportbeleid is ook gezondheidsbeleid. Ook mensen die niet in clubverband willen sporten (joggen, zwemmen, fietsen) moeten alle ruimte krijgen. 13 Uit 'Memorandum naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012' van de Vlaamse Ouderenraad.

16 De vzw Turnhout 2012 moet blijven bestaan om in nauwe samenwerking met de cultuurdienst- activiteiten te ontplooien, te coördineren, te promoten. De vzw kan ook dienen als vehikel om subsidies en sponsorgeld te verzamelen. Het Stimuleringsfonds moet bestendigd worden. De Watertoren moet een plek blijven waar creatieve individuen en groepen zichzelf kunnen tonen. Desnoods moet Turnhout de toren huren of kopen van PIDPA. De dienst Toerisme moet versterkt worden om Turnhout in heel Vlaanderen op de kaart te zetten. De stedelijke musea moeten verder gemoderniseerd worden. De bibliotheek moet terug naar zijn oude plek en moet samen met het Stadsarchief een modern kenniscentrum worden Privé-musea (Meduceum, Huis Schellekens, Historische Drukkerij) moeten nauwer samenwerken met TRAM 41 en samen initiatieven ontplooien. Professionele spelers moeten blijvend ondersteund worden. Turnhout moet zich blijven profileren als festivalstad. De zaal van Het Gevolg moet naast de thuisbasis van het gezelschap een multifunctionele invulling krijgen als Huis van de Amateurkunsten. Turnhout is de laatste Vlaamse cultuurstad en zou de titel dus ook in de toekomst met fierheid moeten blijven dragen. Finse piste en skatepiste in het nieuwe park aan de NMBS-gronden uitbreiden fietspadennetwerk Duurzame oplossing voor het zwembad Nu de provincie de Warande heeft overgenomen geeft Turnhout miljoenen euro's minder uit aan cultuur dan vroeger. Een deel van dat uitgespaarde bedrag moet terugvloeien naar de cultuursector: zowel de stedelijke diensten als het verenigingsleven, de individuele kunstenaars als de professionele spelers. Dit is het zogenaamde Warandedividend dat Groen ook in het vorige bestuursakkoord liet opnemen. Een goed idee van... de Cultuurraad 14 Aangezien de Vlaamse regering geen nieuwe cultuurstad meer wil benoemen, moet Turnhout de titel 'Vlaamse Cultuurstad' blijven dragen. o) Veiligheid De criminaliteit in Turnhout stijgt. Dat mag zeker niet ontkend worden. Alle actoren moeten zich inspannen om die criminaliteit in te dammen. Een stad als Turnhout kan het onveiligheidsprobleem niet alleen oplossen, maar moet op lokaal niveau zijn rol spelen. Turnhout voert een innovatief veiligheidsbeleid inzake slimme camerabewaking en het plaatsverbod voor herrieschoppers. Ook inzake GAS-boetes is Turnhout erg actief. Dat beleid moet geëvalueerd worden en de groeipijnen moeten worden aangepakt. Camerabewaking heeft geen zin als de resultaten niet rechtsgeldig zijn. Turnhout kreeg ook, mee dank zij Groen, een nieuwe straathoekwerker die zich specifiek met kwetsbare meisjes bezighoudt. De preventieve aanpak van de straathoekwerkers wordt sterk geapprecieerd.. Advies van de Privacycommissie bij elke bijkomende camera inrichting openbare ruimte moet beter (lichtplan, wonen boven winkels,...) wijkagenten, meer zachte aanwezigheid van politie op straat. 14 Memorandum cultuurraad.

17 ook minder 'mediatieke' delicten aanpakken: milieu, leegstand, verkeersveiligheid Preventie en repressie gaan hand in hand (straathoekwerkers blijven uitbreiden) geen heksenjacht op hangjongeren. Altijd preventie- en jeugddienst inschakelen. spelende kinderen zijn in de regel géén overlast. Uitwassen moeten aangepakt worden. Turnhout moet proactief een plan van aanpak opstellen voor zwerfvuil en dat niet alleen in het centrum van de stad. Een goed idee van de... Turnhoutse straathoekwerkers 15 Er is een groep jonge druggebruikers die rondhangen op een aantal openbare plaatsen en een risico hebben op een problematisch gebruik. Er is weinig probleembesef. De drughulpverlening, het jeugdwerk en de jeugdhulpverlening willen bekijken hoe ze (via een peer support project) in contact kunnen komen met deze jongeren. p) Internationale samenwerking Turnhout ligt aan de rand van België, maar ook in het centrum van een grensoverschrijdende groene regio. De uitbouw van een regionaal park biedt mogelijkheden om de banden met Nederland en de Brabantse stedengordel (Tilburg, Breda, Eindhoven) aan te halen. Gezamenlijke initiatieven, vooral op toeristisch vlak, liggen voor de hand. Turnhout moet oog blijven hebben voor de wereldproblemen. De Mondiale Raad moet verder ondersteund worden en de wereldconsulent(e) moet behouden blijven. Door het promoten van Fair Trade moet Turnhout een steentje bijdragen tot het wegwerken van de economische ongelijkheid in de wereld. De jumelages die Turnhout aanging met Gödöllö, Hammelburg, Vinatori en de stedenband met Hanzhong moeten blijven maar zijn soms aan verdieping toe. Meer Turnhoutenaars moeten betrokken worden bij deze internationale verbroederingen. Een goed idee van... de Turnhoutse Mondiale Raad 16 De Stad voorziet een groeipad om jaarlijks de titel van Fair Tradegemeente te behouden o.a. uitvoeren van nieuwe acties rond fair trade. De Stad moedigt consumptie aan van lokale producten Mede dank zij Groen kwam er in 2011 een tweede straathoekwerker in Turnhout. Dit voorstel komt uit: 'Straathoekwerk Turnhout: een terugblik op 2011' van CAW en Straathoekwerk Turnhout. 16 Uit: 'Memorandum Turnhoutse adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (Mondiale Raad) n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen oktober 2012 Denk globaal, handel lokaal!

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? UNIZO Groot-Ieper heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag Wat

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO-afdelingen van Poperinge hebben zich gebogen over de vraag wat verwachten de ondernemers van

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Turnhout van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Turnhout van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Turnhout van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Turnhout heeft zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, gebogen over de vraag

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koksijde heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

De bruisende stad. Beleidskader

De bruisende stad. Beleidskader De bruisende stad Vlaams Regeerakkoord: Beleidskader» Werk maken van duurzame, creatieve steden» Stedelijke kernen uitbouwen tot aantrekkelijke woonkernen met een interessant cultureel, onderwijs-, verzorgings-,

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 Senior Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 1 [ SENIOR SAMENHUIZEN ] Senior Samenhuizen Voorbeeldboek woongemeenschappen

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

Memorandum Turnhoutse adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (Mondiale Raad) n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen oktober 2012

Memorandum Turnhoutse adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (Mondiale Raad) n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen oktober 2012 Memorandum Turnhoutse adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (Mondiale Raad) n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen oktober 2012 Denk globaal, handel lokaal! Ontwikkelingssamenwerking of internationale samenwerking

Nadere informatie

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014 Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019 Regionaal overleg 6 oktober 2014 Meerjarenplanning 2014-2019: milieu & duurzaamheid 1. De BBC: situering 2. Basis: bestuursakkoord

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koekelare heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Stedenfonds.

Stedenfonds. 1 Stedenfonds Welke lokale besturen komen in aanmerking De 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het stedenfonds richt zich ook tot de VGC, maar de VGC valt niet onder het toepassingsgebied

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat Dinsdag 20 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Studiedag 10 jaar Duurzaam Kustbeheer - Fort Napoleon Oostende Geachte gedeputeerde, Geachte Minister

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP

Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP Hoe kunnen we de volgende zes jaar samen ondernemend Oostkamp versterken? UNIZO Oostkamp en UNIZO Ruddervoorde

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake!

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake! Heist-op-den-Berg Beste ondernemer, Wij vroegen de lijsttrekkers van de partijen (*) naar hun top 5 ondernemersprioriteiten voor 2012-2018 en de top 5 lange termijnprioriteiten. Unizo steunt mensen die

Nadere informatie

Voorwoord. NIEUWSBRIEF MAART 2015 Afdeling Turnhout N 22, 30/03/2015. Beste Leden,

Voorwoord. NIEUWSBRIEF MAART 2015 Afdeling Turnhout N 22, 30/03/2015. Beste Leden, Voorwoord Beste Leden, Er lijken altijd redenen te zijn om aan de kant te gaan staan. Maar een partij die wil gaan voor het moedige midden, voor een nieuw evenwicht, voor economische groei én sociale vooruitgang,

Nadere informatie

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR?

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? WAT? Cijfers Aandachtspunten Wat kan je doen als lokaal bestuur? Regelgeving en initiatieven Project lokaal ouderenbeleid Cijfers Aantal 60-plussers

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

1 CENTRALE MOBILITEITSKNOOP VOOR DE STADSREGIO TURNHOUT

1 CENTRALE MOBILITEITSKNOOP VOOR DE STADSREGIO TURNHOUT COMMUNICERENDE VATEN Hoe kunnen we het handelsapparaat aan de Steenweg op Gierle laten samenwerken met het winkel kerngebied in het centrum van Turnhout zodanig dat ze elkaar versterken in plaats van beconcurreren?

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN Vereniging CVP-Raadsleden, 2 1. Briefwisseling algemeen en thematisch. 1992-1996. 28 omslagen. 2. Briefwisseling

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 552 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 25 FEBRUARI 2015 DISCUSSIENOTA Een fuifzaal voor de Brusselse jeugd - ingediend door mevrouw Annemie MAES - 1317 - 2-1.

Nadere informatie

Turnhout. stad met toekomst

Turnhout. stad met toekomst Turnhout stad met toekomst WONEN: THUIS IN TURNHOUT Stadvernieuwingsprojecten De stad en de stadsregio Turnhout zijn in volle ontwikkeling. Het inwonersaantal stijgt en er wordt geïnvesteerd, zowel door

Nadere informatie

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG Beleidsdomein economie in de gemeente Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG 24.09.2009 Dienst lokale economie? Welke gemeente heeft een dienst lokale economie? Wat doet die dienst lokale economie? Lokale

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17

Inhoud. Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17 Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17 A. DEMOGRAFIE 19 Trefwoorden 19 Vaststellingen 19 De stand van zaken 19 1 De grenzen van Brussel 19 2 Bevolkingsverloop 22 3 Leeftijden en

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij extern participatietraject van een klimaatactie Van juli tot mei 2017 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten

Nadere informatie

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Lokale schouders voor globale uitdagingen Titel Naam Spreker. Prof. Lesage, Prof. Hermans, Burgemeester Janssens (Vorselaar)

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Lokale schouders voor globale uitdagingen Titel Naam Spreker. Prof. Lesage, Prof. Hermans, Burgemeester Janssens (Vorselaar) VVSG #TREFDAGSOCIAAL Lokale schouders voor globale uitdagingen Titel Naam Spreker Prof. Lesage, Prof. Hermans, Burgemeester Janssens (Vorselaar) Prof. Dries Lesage 2 Agenda 2030 en de SDG s 27 september

Nadere informatie

Verslag intergemeentelijk overleg adviesraden Memorandum toegankelijkheid 22 maart 2012

Verslag intergemeentelijk overleg adviesraden Memorandum toegankelijkheid 22 maart 2012 Verslag intergemeentelijk overleg adviesraden Memorandum toegankelijkheid 22 maart 2012 Aanwezig: Naam Gemeente Telefoon Email De Bremme Linda Vilvoorde 02 255 46 52 linda.de.bremme@vilvoorde.be Marcel

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

2. Klimaat en duurzaamheid

2. Klimaat en duurzaamheid 1. Armoede Het Gentse OCMW ontwikkelt samen met de bevoegde stedelijke diensten een stedelijk sociaal-ecologisch werkgelegenheidsproject met als doel bestaande arbeidszorg-projecten op elkaar af te stemmen.

Nadere informatie

Reglement Samenlevingsprijs

Reglement Samenlevingsprijs Reglement Samenlevingsprijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt op 23 mei 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied... 1 Artikel 3. Categorieën...

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken Op 27 oktober 2009 diende Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken in bij het Vlaams Parlement.

Nadere informatie

Groen maakt 530 miljoen euro vrij om van Antwerpen Europese topstad te maken DE ALTERNATIEVE BEGROTING VAN GROEN:

Groen maakt 530 miljoen euro vrij om van Antwerpen Europese topstad te maken DE ALTERNATIEVE BEGROTING VAN GROEN: Groen maakt 530 miljoen euro vrij om van Antwerpen Europese topstad te maken DE ALTERNATIEVE BEGROTING VAN GROEN: 2016 2019 #AntwerpenAnders Cijfers, cijfers, cijfers Geen woorden, maar cijfers Wat zijn

Nadere informatie

Rapportdatum: 27-02-2014 00:09:23 Lokaal bestuur: Brugge Type rapport: MeerjarenpIan Status rapport: Origineel Rapportjaar: 2014

Rapportdatum: 27-02-2014 00:09:23 Lokaal bestuur: Brugge Type rapport: MeerjarenpIan Status rapport: Origineel Rapportjaar: 2014 1 Rapportdatum: 27-02-2014 00:09:23 Type rapport: MeerjarenpIan Brugge is een sociale Brugge is een Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communicatieltoezicht) opgemaakt

Nadere informatie

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Cijfers en feiten 2011: 1,86 miljoen 65 plussers 2020: 2,22 miljoen De volgende 10 jaar groeit de groep van 80-plussers tot bijna 577.000,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 BEVRAGING POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Over enkele maanden hebben de burgers van Boom opnieuw het voorrecht om hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. De Noord-Zuidraad

Nadere informatie

Kindvriendelijke publieke ruimte in Turnhout. Kind & Samenlevings vzw & Fris in het landschap

Kindvriendelijke publieke ruimte in Turnhout. Kind & Samenlevings vzw & Fris in het landschap Kindvriendelijke publieke ruimte in Turnhout Kind & Samenlevings vzw & Fris in het landschap Waar moet het naartoe met de publieke ruimte voor kinderen en jongeren? Kind & Samenlevings vzw & Fris in het

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Commerce or e-commerce, that s the question

Commerce or e-commerce, that s the question Commerce or e-commerce, that s the question Grote uitdagingen voor zelfstandige handelaars February 28, 2014 Unizo Bart Wallays Directeur UNIZO Nationaal HANDEL IN STEDEN EN GEMEENTEN handelaar handelsbeleid

Nadere informatie

Regeerakkoord, een verkenning. Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte

Regeerakkoord, een verkenning. Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte 1 Regeerakkoord, een verkenning Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte 2 Gemeenten meer autonomie, verantwoordelijkheid BB Steden met + 100.000 inw. mogelijkheid

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

HET BLOEIPLAN VOOR INGELMUNSTER

HET BLOEIPLAN VOOR INGELMUNSTER HET BLOEIPLAN VOOR INGELMUNSTER De electronische nieuwsbrief van DE BRUG, jaargang 5 2006 EXTRA-NUMMER JUNI. Gratis verspreid naar al wie intekent bij rob.kindt@pandora.be WE GAAN VAN START! Eind 2005

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Nazareth-Eke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Nazareth-Eke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Nazareth-Eke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO Nazareth-Eke heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Een gemeente besturen wil zeggen : - een toekomstvisie uitwerken - Zele verder doen groeien - Zele vooruit

Een gemeente besturen wil zeggen : - een toekomstvisie uitwerken - Zele verder doen groeien - Zele vooruit Samen Vooruit! Open Vld Zele gaat samen met de Zelenaars Zele verder vooruit duwen. Het is goed wonen, werken en leven in Zele. Dit moet zo blijven. Open Vld wil hier de komende jaren verder aan werken.

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Vleteren heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van het

Nadere informatie

Meer parkeerplaatsen

Meer parkeerplaatsen 7 voorstellen: 1) Meer parkeerplaatsen 2) Goedkoper parkeren 3) Minder gereserveerde plaatsen 4) Park en Ride invoeren 5) Betere parkeersignalisatie 6) Parkeren bewoners verbeteren 7) Groot Hasselt De

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur Aanwezig: Gevers Dimitri, Van de Poel Katrien, Driesen Josiane, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, Versmissen Tom, Vermeijen

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Inleiding: Elk stadscontract bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte, identiek voor alle 13 steden en een stadsspecifiek gedeelte.

Inleiding: Elk stadscontract bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte, identiek voor alle 13 steden en een stadsspecifiek gedeelte. Addendum aan het stadscontract 2007-2012, van de stad Aalst, de stad Antwerpen, de stad Brugge, de stad Genk, de stad Gent, de stad Hasselt, de stad Kortrijk, de stad Leuven, de stad Mechelen, de stad

Nadere informatie

bestuur goed stassen 1 jos

bestuur goed stassen 1 jos SamenvoorKruibeke goed bestuur *ontbreken op de foto: Kristof Van de Vyver, Iris Sinnaeve en Jeannine Cap Een echt bestuur voor een financieel gezond Kruibeke doe je niet alleen, niet als individu, ook

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie