met oog voor detail Hoofdstraat 35 Ferwert T: (0518) E:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "met oog voor detail Hoofdstraat 35 Ferwert T: (0518) 411330 E: bof@planet.nl www.drukkerijbrandsma.nl"

Transcriptie

1 Seizoen

2 met oog voor detail Hoofdstraat 35 Ferwert T: (0518) E:

3 Maart 2011 Nummer 2 Van de voorzitter We zijn al weer aan de laatste maand bezig van dit schaatsseizoen. Zo begin je met de openingsavond in Leeuwarden, waar een heleboel leden hun pasje ophaalden en de schaatsen uit het vet konden, en zo ben je voor je er erg in hebt bezig met het voorwoord van het laatste clubblad van dit seizoen. Een mooie winter met natuurijs en mooie schaatstochten en wedstrijden. De ijsbaan was gezellig open en de sfeer zat er weer goed in. Overal op het ijs kwam je de blauwe jasjes tegen en zelfs in de reclame op tv zijn we niet meer weg te denken. Op de Dokkumer Ie kwam je veel ijsclubleden tegen en bij de koek en zopie tent op Bartlehiem was het erg gezellig. Dat ons ijsclublid Sjoerd zelfs het ijs van onderen wil vegen geeft aan hoe fanatiek onze clubleden zijn en dan de bloedstollende NK finale op de Weissensee van Maria Sterk en de vele toertochten van Petra. Met de eerste echte grote wedstrijd van Letitia de Jong op tv en de vorderingen van onze pupillen in Leeuwarden en Thialf. Een seizoen met een echt Fries kampioenschap marathon op het IJsselmeer bij Hindelopen. Met de pupillen marathons in Leeuwarden, een uitstekend verlopen interclub en diverse andere wedstrijden en ga zo maar door. Ik ben benieuwd naar de tijden van onze rijders bij de hutspotrace in Leeuwarden op 4 maart. Ook ben ik zeer benieuwd of er nog clubleden in de baan of Friese selectie komen. Het wordt zeer spannend. De kleding voorraad is weer behoorlijk aangevuld en het ziet er weer netjes uit. De eerste 2 jeugduren op zaterdag zijn zo vol dat we tijdelijk even pas op de plaats moesten doen en een ledenstop moesten instellen. Kortom een club vol in beweging. Op deze plaats wil ik dan ook alvast een ieder bedanken die zich ook dit seizoen weer hebben ingezet om alles weer te doen slagen. In het bijzonder wil ik Baukje Boersma bedanken die zoveel jaren de kleding van de club heeft verzorgd. Vanaf het eerste uur is ze betrokken bij de club en mag zich met recht de iisbeppe van de club noemen. Dit jaar hebben gelukkig weer een groot aantal jeugdleden de overstap gemaakt naar Thialf. De prestaties zijn boven verwachting en we hebben veel plezier. Zijn er leden die nog een keer mee willen trainen om daar aan te proeven, dan kunnen die zich bij mij melden. Ook deze zomer gaan we weer aan de slag met de trainingen. Hoe dat er uit komt te zien moeten we nog bespreken, daar hoor of lees je op de site meer over. Dit jaar was hij weer dichtbij, misschien volgend jaar? We gaan er weer voor, want stel je voor dat hij komt en je bent er niet klaar voor. 1 Nog veel schaatsplezier toegewenst, Douwe Hessel Brouwer

4 oud ijzer & metaalhandel Piet Verbeek Hier had uw advertentie kunnen staan! Zwarteweg LK Blije mob Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie, Tjitte Fennema - Delta mengvoeders - enkelvoudige grondstoffen - natte krachtvoeders - ruwvoeders - kunstmest - melkquota (Quotum Plus) - alle soorten maïs- en graszaden Neem gerust contact op en laat u informeren. Tel of kijk op Jo kij binne ús soarch 2

5 Van de redactie Hierbij het tweede en laatste clubblad van dit schaatsseizoen. We hebben deze winter al een aantal malen op natuurijs kunnen schaatsen. Voor een schaatsclub is dit uiteraard prachtig. Hier wordt de basis gelegd. Van enthousiast schaatsen op natuurijs, naar trainen of lessen bij onze schaatsclub, tot meedoen aan wedstrijden, alles is voor ons leuk om verslag van te doen. Zonder breedtesport is er geen topsport. Jullie bijdragen met leuke verhalen, foto s en uitslagen worden zeer op prijs gesteld! Met bijna 500 leden moeten we toch eigenlijk iedere keer kopij teveel hebben, toch? Ook moet het met bijna 500 leden toch mogelijk zijn om kader- en bestuursleden te kunnen krijgen. Meld je aan! Margriet Hoekstra heeft bijvoorbeeld het goede voorbeeld gegeven. Sinds begin januari heeft Margriet onze redactie versterkt. Margriet, van harte welkom. Tenslotte wensen we jullie veel leesplezier. Nynke, Sietske, Margriet en Hans Jaarplanning (resterend) seizoen Tijdrijden buitenbaan zaterdag 4 maart 2011 (alleen de binnenbaangroepen b en a hebben les ) Bestuursvergadering dinsdag 8 maart 2011 Uitvaltraining zaterdag 12 maart 2011 Trainersoverleg vrijdag 18 maart 2011 Jaarvergadering vrijdag 25 maart 2011 Bestuursvergadering dinsdag 5 april 2011 Afsluiting bestuur + comm. + trainers vrijdag 8 april 2011 Bestuursvergadering dinsdag 10 mei 2011 Bestuursvergadering dinsdag 7 juni 2011 Verslag jaarvergadering 26 maart Opening en mededelingen Om opent voorzitter Douwe Brouwer de jaarvergadering van seizoen Hij heet alle aanwezigen van harte welkom en evalueert vluchtig het seizoen. Douwe sluit af met een vooruitblik op seizoen Hierin verwachten we weer veel nieuwe leden, net als voorgaand seizoen. Daarom zal er in de zomerperiode kritisch naar de groepsindelingen gekeken worden. - Princehoftocht is op 30 april - In de 1e week van mei starten de zomertrainingen weer (www.ferwerteriisclub.nl) - Voor deelname aan fietstochten kan men zich via Douwe aanmelden. 2. Notulen jaarvergadering 27 maart 2009 (zie clubblad 1, seizoen 09-10) Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen. Deze worden vastgesteld, met dank aan de secretaresse. 3

6 gespecialiseerd in: n ontwerp n nieuwbouw n verbouw en restauratie n milieu-aanvraag n bedrijfsgebouwen n bestek en begroting n bouwbegeleiding Bezoek onze website. uw betrouwbare partner voor: Lid van Bouwned/NVOB Onderhoudswerk Renovatie Verbouw Nieuwbouw Utiliteitsbouw Bouwbedrijf Bloemsma bv Tel. (0518)

7 3. Jaarverslagen a. Jaarverslag schaatsseizoen Het verslag wordt door de secretaresse voorgelezen. b. Jaarverslag seizoen natuurijsbaan Klaas doet verslag van het winterseizoen op natuurijs. c. Jaarverslag seizoen Thialf Sjouke doet verslag van het Thialfseizoen Financieel verslag seizoen , Leeuwarden en Thialf Gerard heeft het financiële verslag voorbereid. Omdat hij deze avond niet aanwezig kan zijn, neemt Jan Piet het vanavond over. Jan Piet ligt een en ander toe en beantwoord vragen van de aanwezigen. 5. Verslag kascommissie en vervanging aftredend lid (Joute Bouma) kascommissie Joute Bouma doet het woord. Hij geeft aan dat er geen problemen of op en aanmerkingen zijn gevonden. De penningmeester wordt decharge verleend. Joute Bouma is dit jaar aftredend, voor hem in de plaats komt vanuit de aanwezigen Cor Poelstra naar voren. Volgend jaar zal de kascontrole door Simon Hoekstra en Cor Poelstra worden gedaan. 6. Contributievoorstel seizoen a. Junioren 120,-, senioren 140,-, extra training junioren 100,- senioren 120,- Het voorstel wordt aan de aanwezigen voorgelegd en er wordt besloten om de tarieven vast te stellen. b. Lidmaatschap Natuurijsbaan Ferwert 7,50, gezin 10,- Het voorstel wordt aan de aanwezigen voorgelegd en er worden enkele vragen beantwoord. Er wordt besloten de tarieven vast te stellen. 7. Bestuursverkiezing - Aftredend en niet herkiesbaar Sjouke de Jong (sectie Thialf), VACANT Sjouke heeft 6 jaar voor de Ferwerter Iisclub in het bestuur gezeten. Hij zit middenin het Thialfcircuit en was hierdoor als kundig man, een aanwist in het bestuur. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en krijgt bloemen en een presentje. - Aftredend en niet herkiesbaar Gerard Ubbels (penningmeester), kandidaat Jan Piet de Jager Naast een erg drukke baan, heeft Gerard altijd zorg gedragen voor de Ferwerter Iisclub penningen. Naast alle drukte heeft hij de tijd genomen om financieel veel nieuwe zaken op poten te zetten, wat ertoe geleid heeft dat we financieel een gezonde club zijn. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en krijgt bloemen en een presentje. - Aftredend en herkiesbaar Rigt Struiksma (voor periode van 2 jaar) - Aftredend en herkiesbaar Durk Teitsma (voor periode van 2 jaar) Begeleid door groot applaus, tekenen Rigt en Durk nog voor 2 jaar bij. - Kandidaat voor de functie ledenadministratie: Dirkje Jensma Dirkje Jensma neemt de functie van Jan Piet de Jager over. Jan Piet heeft deze functie voor de duur van één seizoen ingevuld, om zich nu op het financiële gebied te storten. Dirkje zal zich over alle leden en nieuwe leden gaan ontfermen. Voor beide een luid applaus. 5

8 adv Bouwbedrijf vd Werff 2010:Opmaak :04 Pagina 1 (Zwart Plaat) Klompen o.a. Scherjontjes Geel + zwart Friese klompen Koe klompen Schoenklompen Aanbieding Laarzen v.a. 9,10 (Laarzen: veiligheidslaarzen, dames tuinlaarsjes, gevoerde laarzen, Dunlop lichtgewicht voor agrariërs) & Veiligheidsschoenen Hegebeintumerdyk 35 a, 9172 GP Ferwert. T: F: E: Verzorgt voor u: Belastingaangiftes Fiscale boekhouding Bedrijfseconomische boekhouding Loonadministratie Subsidie-aanvragen etc. Vraag vrijblijvend informatie: Mounebuorren 14a, 9074 CJ Hallum. Tel

9 8. Rondvraag Er zijn geen vragen of opmerkingen. 9. Sluiting Voorzitter Douwe Brouwer sluit om 20:35 de vergadering. Na een korte pauze, werden er vele taarten uitgereikt. Snelste tijd, gezelligste in de groep, beste pr, grootste vooruitgang. Douwe had overal wel een taartje voor over! De avond werd afgesloten met een gastspreker (fysiotherapeut). Hij vertelde een en ander over de werking van de spieren in samenwerking met (top)sport. Dringend bestuursleden gezocht! Zoals al eerder op de nieuwsbrief en in het clubblad vermeld: we zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zoals het nu lijkt, zijn er geen opvolgers voor de vacatures. Dit zou erg jammer zijn, want het bestuur is het middelpunt van de prachtige bloeiende Ferwerter Iisclub. Het kan toch niet zo zijn dat er binnen de 475 leden géén enkel potentieel bestuurslid zit? Huidig bestuur / vacatures: Voorzitter Douwe Brouwer Secretaris Rixt Elting (aftredend en niet herkiesbaar) Penningmeester Jan Piet de Jager Ledenadministratie Dirkje Jensma Sectie Thialf Anne Sierksma Sectie Thialf Vacature Trainerszaken Geartsje Jongboom Natuurijszaken Jan van der Wal Natuurijszaken Durk Teitsma Natuurijszaken Klaas Heslinga Natuurijszaken Rigt Struiksma Natuurijszaken Griet de Roo (aftredend en niet herkiesbaar) Algemeen bij zitting in het bestuur: Je vergadert 1 keer per maand op dinsdag/donderdag in Ferwert Veel contact gaat via de / telefoon Je bent betrokken bij het wel en wee rondom natuur- en kunstijsbaan, wat niet per definitie betekent dat je overal inzetbaar moet zijn Ondersteunen en organiseren van verschillende activiteiten (denk aan: Koek en Sopie avond, tijdrijden, proefjes, inter-clubwedstrijd, pascontrole momenten) Bestanden die gebruikt worden zijn opgesteld in Word of Excel (alle draaiboeken worden digitaal overgedragen) Op dit moment zijn er verschillende vacatures in het bestuur. Per maart 2011 komt de functie van algemeen bestuurslid natuurijszaken vrij en de functie van secretaris. Daarnaast is de functie van Sectie Thialf al per maart 2010 vacant, helaas is deze nog steeds niet opgevuld. Hieronder een omschrijving van de functie-inhoud van de verschillende vacatures: 7

10 8

11 Sectie Thialf: Coördineren van trainers als coach bij wedstrijden Ondersteuning bij activiteiten van de Ferwerter Iisclub in de ijshal Uitnodigen van leden op basis van uitnodiging en criteria Secretaris: Postadres voor de Ferwerter Iisclub Je coördineert het bestuur en met elkaar verdeel je de taken Je maakt notulen en stelt de agenda op Je bewaakt het draaiboek voor hele seizoen Delegeert taken en/of het invullen van een draaiboek behorend bij een activiteit Natuurijszaken: In periode van vorst, inzetbaar bij activiteiten op en rondom de natuurijsbaan in Ferwert Indien nodig, helpen bij activiteiten op de kunstijsbaan in Leeuwarden Bijwonen van de maandelijkse bestuursvergadering Mee participeren in de bemanning van het bestuurshokje op de Ferwerter ijsbaan. We hopen, als dagelijks bestuur, dat er iemand is die zich geroepen voelt te reageren en zichzelf als geschikte kandidaat ziet voor één van de functies. Bovenstaande is de huidige invulling, maar voor andere invulling of ideeën staat het bestuur zeker open. Laat het horen via de mail of bel met iemand van het bestuur. Voor vragen m.b.t. Thialfzaken: Voor vragen m.b.t. Secretariaat: Voor vragen m.b.t. Natuurijsbaan: Rooster van aftreden: Naam en functie In bestuur Aftredend in Douwe Brouwer (voorzitter) Rixt Elting (secretaris) Griet de Roo (alg. bestuurslid) Oane Sierksma (sectie Thialf) Rigt Struiksma (alg. bestuurslid) Durk Teitsma (alg. bestuurslid) Jan van der Wal (alg. bestuurslid) Geartsje Jongboom (trainerszaken) Klaas Heslinga (alg. bestuurslid) Jan Piet de Jager (Penningmeester) Dirkje Jensma (ledenadministratie

12 adv Bouwbedrijf vd Werff 2010:Opmaak :04 Pagina 2 Renovatie Restauratie Onderhoud Nieuw- en verbouw Levering bouwmaterialen (Zwart Plaat) OOK VOOR KUNSTSTOF KOZIJNEN, GOTEN, GEVELBEKLEDING EN BOEILIJSTEN Hegebeintumerdyk 35 a, 9172 GP Ferwert. T: F: E: 10

13 Acties van de Sponsorcommissie De bestelde sportkleding is binnengekomen. Er is weer volop kleding aanwezig voor alle takken van sport bij onze Iisclub! Ook sporttassen van de Ferwerter Iisclub zijn ruim in voorraad. De sponsorcommissie onderzoekt de mogelijkheden van een veilige schaatsmuts of sporthelm. Er zijn tegenwoordig veel ontwikkelingen en uitvindingen op dat gebied. Misschien lukt het de Ferwerter Iisclub om met een eigen veilige muts of helm voor de dag te komen. Dit seizoen waren Admin Agras en Vellema Hallum opnieuw bereid de Ferwerter Iisclub te sponsoren. Zij hebben de medailles betaald. Admin Agras betaalde de medailles van de marathon in november Vellema Hallum betaalde de medailles van de Interclub-wedstrijd in de kerstvakantie in de IJshal van Leeuwarden. Beste sponsors, hartelijk bedankt voor deze sportieve sponsoring! Geachte ondernemer, heeft u al eens nagedacht over een advertentie van uw bedrijf in ons clubblad? U bereikt veel mensen die in een groot gebied wonen. De advertentiekosten zijn redelijk. Informeert u maar bij de leden van de sponsorcommissie. U vindt ons achter in het clubblad en op de website: Sponsorcommissie Ferwerter Iisclub Informatie over de zomertrainingen Skeeleren Het skeeleren begint op maandag 2 mei. Voor de jeugd zijn er 10 lessen voor 20 euro van uur. Voor de jeugd en senioren vanaf 13 jaar kan er getraind worden van uur. De kosten hiervoor zijn ook 20 euro. Helm en handschoentjes zijn verplicht. Er wordt geskeelerd op de skeelerbaan in Ferwert. Fietsen Op woensdagavond 11 mei beginnen de fietstrainingen weer. Dit kost 15 euro. Er wordt een ronde gefietst van zo n 9 kilometer en er wordt gestart bij de gemeentewerf in Ferwert. Helm is verplicht. Droogtraining De droogtraining op de skeelerbaan in Ferwert begint op vrijdag 6 mei. Hierbij wordt gewerkt aan de schaatshouding, valbeweging, snelheid, coördinatie en uithoudingsvermogen. De droogtraining kost 20 euro. Mocht je meerdere trainingen willen doen dan kost dit 35 euro. Graag voor de zomertrainingen opgeven bij Geartsje Jongboom 11

14 Boersma Transport Marrum Transport met > Tautliner combinatie > Kipper combinatie Geen heftruck? Wij lossen met Kooi-Aap!! Lage Herenweg GB Marrum Tel Fax b.v. Uw schilder uw vakman ERKEND SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF Seerob 8, 9051 VA Stiens. Tel

15 Trainingsstickers voor seizoen * datum * onder * voorbehoud * datum * onder * voorbehoud * Op vrijdag 30 september 2011 opent de Ferwerter Iisclub het seizoen vanuit de ijshal in Leeuwarden. Op deze avond wordt er van alle trainingsleden verwacht, dat de nieuwe trainingssticker voor het schaatsseizoen wordt opgehaald. Hiervoor houd het bestuur zitting in het restaurant van de ijshal in Leeuwarden. Iedereen kan op 30 september tussen en uur vrij schaatsen op binnen en buitenbaan. Ondertussen kan volgens het schema de pas opgehaald worden. Passen voor elkaar ophalen is geen probleem en kinderen mogen gerust schaatsen als de ouder in de rij staat. Elk lid moet zijn oude pas meenemen voor de nieuwe seizoensticker. En voor degene die geen pas meer hebben of nieuw lid zijn, graag een pasfoto meenemen zodat er nieuwe pas gemaakt kan worden. Op de trainingspas komt te staan in welk uur de les is en in welke groep. Met deze clubkaart heeft men toegang tot de lesuren in ijshal, toegang tot de ijsbaan in Ferwert en is men verzekerd bij de KNSB. Tijdens de zitting zijn de groepsindelingen beschikbaar, zodat iedereen kan zien hoe laat er geschaatst moet worden en in welke groep. Deze lijsten kunnen ook gebruikt worden om te kijken of er met andere leden uit de buurt gecarpoold kan worden. Houd er rekening mee dat het bestuur 1 zitting houdt voor het ophalen van de passen. * datum * onder * voorbehoud * datum * onder * voorbehoud * Trainingsweekend 2011 Dit jaar heeft het bestuur andere plannen met het trainingsweekend. Hoe en wat blijft nog een verrassing. Houdt de site goed in de gaten! Verslag van het trainingsweekend vrijdag 17 t/m zondag 19 september 2010 in Nes op Ameland We hadden dit jaar met trainingsweekend een ander soort speurtocht, daar slaat de bovenstaande titel op. Het weekend begon op vrijdagavond om half acht, stapten we op de boot. Er waren meer mensen op de boot. Gelukkig vonden we een plekje waar we bij elkaar met onze bagage konden zitten. We moesten wel op een koffer of de grond. Daarna aangekomen op de kampeerboerderij hebben we de bedden slaapklaar gemaakt. Toen dat gebeurt was hebben we kennismakingsspelletjes gedaan. Het eerste spel dat we deden was spinnenweb. We gooiden elkaar 13

16 Inkoop en verkoop auto s Service en onderhoud A.P.K. Schade afhandeling Hearrewei 12A 9073 GA Marrum Tel: Fax: Mei in bêst stik fleis fan slachterij Hoekstra, komme jo altyd beslein op t iis. Slagerij A. Hoekstra Lange Buorren 57 Hallum Tel

17 een bol garen toe. Daarna deden we een melig spel ik ben kippetje en ik leg een ei voor.... De teamindeling werd ook bekend gemaakt. Helaas ging dit lastiger dan voorgaande jaren, want er was geen krijt. De volgende ochtend gingen we vroeg uit de veren. Om zeven uur begon de theerun. Daarna hebben we op het veldje trainingen gedaan. Eerst deden we een algemene training en daarna wat meer schaatsoefeningen (schaatspassen, schaatssprongen). Helaas begon het te regenen, maar wij gaven niet op. Binnen in de kampeerboerderij gingen we gewoon verder trainen. We oefenden met de schaatshouding. Ook kwamen Douwe en Dirkje aan in de kampeerboerderij. Na de training hebben we even gewinkeld in Nes. s Middags werden de mountainbikes gebracht bij de kampeerboerderij. We maakten gelijk een tochtje door het bos en over de duinen. Daarna deden we survival. Daarbij moesten we drie emmers vullen met water uit een vijvertje dit gebeurde met plasticzakken. Ook moest er iemand gedragen of gesleept worden met een kleedje. Daarnaast moest je met je groep onder een plasticzeil door en van een glijbaan glijden. En moest je spullen halen van een eilandje. Om een goede tijd neer te zetten gingen sommigen door de vijver. s Avonds was er een speurtocht. Waarbij je met je groep een moord moest oplossen. Alle begeleiders speelden verdachten. We moesten ze ondervragen. De speurtocht bestond uit 3 beschreven routes. Vooral de eerste route was vrij pittig in het donker. Na de speurtocht werd de moordenaar, het plaats delict en het moordwapen bekend gemaakt. Daarna speelde Siewart gitaar en werd er gezongen. Sommigen gingen ook nog op stap. Zondagochtend was er wederom een theerun, dit keer iets later. Er was ook weer runbike. Dat zijn tijdmetingen voor rennen en mountainbiken (onder de toppers was Abe sneller dan Lars). s Middags hebben we spelletjes gedaan in het bos. Eerste spel: zoek Douwe. Het doel van het spel was Douwe te vinden. En er vervolgens, onopvallend voor de andere speurders, naast komen zitten. Het had wel iets weg van blikspuit, wat we daarna gedaan hebben. Toen dat afgelopen was zijn we terug naar de kampeerboerderij gegaan. Daar hebben we alles weer netjes gemaakt en vervolgens met de mountainbike naar de pier gefietst. Rinke Verslag Weissensee van Petra Vijver Dertiende keer Weissensee Al jaren ga ik samen met mijn vader naar de Weissensee in Oostenrijk. Dit jaar gingen we voor de 13e keer naar het mooi bergmeer in Karinthië. Stukje schrijven in het clubblad? Bij terugkomst werd door de redactie van het clubblad gevraagd of ik mijn ervaringen op papier wilde zetten. Ook werd er gevraagd hoe ik me voorbereid op de toertochten. 15

18 MARRUM Kopkewier 15, 9073 GM Marrum Cornelis Boersma: Jelke de Vries: Internet websites, zoekmachine optimalisatie, webwinkels, briefpapier... Vormgeving advertenties, banieren, huisstijlen, folders, flyers, kerstkaarten, posters... Software content management systemen, reserveringssystemen, google maps... Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website: Graag tot ziens! Merkebuorren 39a 9241 GB Wijnjewoude T: W: E: 16

19 Wat is het evenement op de Weissensee? Voor de mensen die niet weten wat het evenement op de Weissensee is? Het is een jaarlijks sportevenement van 14 dagen. Als toerschaatser heb je in die 14 dagen 4x de mogelijkheid om mee te doen aan de Alternatieve Elfstedentocht. Voor de wedstrijdrijders zijn er verschillende evenementen zoals bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap. Voorbereidingen voor de toertochten Ik train het hele jaar voor de toertochten op de Weissensee. Hieronder een beeld van hoe ik train. de organisatie. Daar hebben ze thee, energydrink en bouillon. Eten tijdens en voor de tocht De dagen voor de tocht houd ik geen rekening met mijn voeding. De dag van de tocht zelf eet ik mueslirepen, balisto, energygelletjes en ontbijtkoek. Drinken doe ik bij de koek en zopie van de organisatie. Daar hebben ze thee, energydrink en bouillon. Zomerprogramma (erg afhankelijk van het weer) Maandag: rustdag Dinsdag: fietsen Woensdag: skeeleren Donderdag: fietsen Vrijdag: droogtraining Zaterdag: rustdag Zondag: fietsen Winterprogramma Maandag: rustdag Dinsdag: schaatsen Leeuwarden op publieksuur Woensdag: spinning Donderdag: schaatsen Thialf Vrijdag: rustdag Zaterdag: schaatsen Leeuwarden Zondag: schaatsen Leeuwarden op publieksuur. Programma op de Weissensee Zaterdag: aankomst Zondag: ijs verkennen ongeveer 25 kilometer geschaatst Maandag: 35 kilometer Dinsdag: 200 kilometer Woensdag: rustdag (losfietsen) Donderdag: 25 kilometer Vrijdag: 200 kilometer Zaterdag: rustdag Zondag: 25 kilometer Maandag: 30 kilometer Dinsdag: 200 kilometer Woensdag: rustdag Donderdag: 20 kilometer Vrijdag: 100 kilometer Zaterdag: 1200 kilometer (in de auto) Dag voor de tocht Ophalen startbewijzen in de feesttent en verder goed rusten. Om is de rijdersbijeenkomst. De tent zit dan vol met allemaal mensen die de volgende dag van plan zijn om de 200 kilometer te volbrengen. In deze bijeenkomst wordt de laatste stand van zaken m.b.t. het ijs en de weersomstandigheden besproken. Dag van de tocht Om 5 uur uit bed, ontbijten, aankleden etc. Half 7 naar de start, schaatsen aan en wachten in het startvak. 7 uur is de start. Je hebt dan tot of uur de tijd om de laatste ronde in te gaan (dit hangt van de grootte van de ronde af). Ben je te laat dan mag je niet verder schaatsen. Dag na de tocht Uitslapen!!!!! Gedurende de dag een paar keer een kwartiertje los fietsen. Geestelijke voorbereiding op de volgende tocht. 17

20 18

21 Uitslagen Zoals jullie kunnen lezen heb ik de 200 kilometer drie keer gedaan en één keer de 100 kilometer. Mijn tijden waren: 1e 200 km uur 2e 200 km 9.29 uur 3e 200 km 9.04 uur 4e 100 km 4.45 uur Conclusie Het was een fantastisch jaar met mooi ijs en mooi weer. Een aanrader voor iedereen die van schaatsen op natuurijs houdt. Mijn vader zegt altijd: Het is hier zo mooi dat het lijkt alsof je in een kerstkaart schaatst. Foto s Foto s maak ik nooit. Alles staat op mijn netvlies. Maar er staan veel foto s op Tijdrijden/ marathon Uitslag pupillen marathon 19/12/2010 Leeuwarder ijshal Jongens pupillen C punten 1 Hessel van Berkum 15,1 2 Jelle Cnossen 14 3 Jelte Kamstra 13 4 Hidde schat 12 5 Jort v.deutekom 11 Meisjes pupillen C 1 Martine de Boer 15,1 2 Simone Veenstra 14 3 Elske Schat 13 4 Michella Grit 12 Jongens B 1 Harm Visser 15,1 2 Homme Jan de Groot 14 3 Rick Groenewoud 13 4 Idsert Wijnja 12 5 Lammert Kalsbeek 11 6 Niels van Deutekom 10 7 Johan Olivier 9 8 Mathijs Koster 8 Meisjes B 1 Ires Veenstra 15,1 2 Marijke Groenewoud 14 3 Welmoed Poelstra 13 4 Boudine van der Wal 12 5 Marijke Hoekstra 11 6 Anne Rixt Cnossen 10 7 Anke Pijl 9 8 Silke Rietveld 8 Jongens A 1 Jelmer Kooistra 15,1 2 Hendrik Poelstra 14 3 Niels Visser 13 4 Ruben Marines 12 5 Douwe Schat 11 6 Marnix Hamersma 10 7 Harm Dijkstra 9 8 Erwin Dijkstra 8 9 Sven Joustra 7 Meisjes A 1 Elia smeding 15,1 2 Demi van Bentum 14 3 Jessica Boscha 13 4 Jitske de Jong 12 5 Nynke Kamstra 11 6 Sofie Schippers 10 19

22 Hoofdstraat ML Ferwert Tel Schreiber uw Topslager Voor (H)eerlijk vlees met traditie. Nijebuorren MZ Ferwert Tel

23 Vragen aan: Karsten van Zeijl Dit keer schaatser Karsten van Zeijl in de serie vragen aan. Hij is 21 jaar en is vorig jaar verhuisd van Marrum naar Heerenveen. Inmiddels is hij 3e jaars neosenior. In het seizoen kwam hij, namens de Ferwerter Iisclub, in de Friese baanselectie. Nu vormt hij tezamen met Maria Sterk, Dedjer Wymenga en Renske Herder het team frysk (fryslân Skating). Ze trainen onder leiding van Siep Hoekstra. Karsten z n pr s zijn: 500m : 37, m: 1:13, m: 1:54,19 Wanneer en waardoor kwam je met de schaatssport in aanraking? Toen ik in 1997 in Marrum kwam wonen was er natuurlijk de Elfstedentocht. Dat was eigenlijk het startpunt van mijn carrière. Een jaar later ben ik lid geworden van de Ferwerter Iisclub. Natuurlijk was het ook wel belangrijk dat vriendjes van vroeger ook op schaatsen zaten. Mooiste sportieve ervaring tot nu toe. Dit is voor mij niet een speciaal evenement of een mooie wedstrijd, maar dat zijn voor mij altijd de trainingskampen. Tijdens deze kampen ben ik dan lekker veel aan het sporten en daarnaast is er alle tijd voor ontspanning. In de zomer zijn dit voor mij de kampen op Mallorca, in Frankrijk en in de Ardennen. s Winters is het vaak een kamp in het Italiaanse Collalbo. Er heerst in deze weken altijd een speciale sfeer waar ik altijd erg naar uit kijk. Vervelendste sportieve ervaring tot nu toe. Dit seizoen heb ik al redelijk veel blessures gehad. Twee keer ben ik door een valpartij geblesseerd geraakt en heb in totaal zo n 7 weken niet echt kunnen trainen. Als je dan weer begint met trainen moet je lijf daar weer erg aan wennen. Om zo hard te kunnen schaatsen, moet je veel trainen. Wat is je drijfveer? Plezier, dat is het aller belangrijkste. Ik heb elke dag weer zin om te gaan trainen. Tijdens en rondom de trainingen wordt er bij ons altijd veel gelachen. Doe je nog aan andere sporten? Als training voor het schaatsen fiets ik heel veel in de zomer. Dat vind ik ook erg leuk om te doen en ik rijd ook af en toe een wedstrijd. Voor de ontspanning vind ik het heerlijk om te zeilen of te snowboarden. Wat zou je binnen de schaatssport nog wel eens willen doen of meemaken? Ik wil absoluut nog geschaatst hebben op een NK senioren. Een vol Thialf zou dat alleen maar 21

24 mooier maken. Voor wie heb je veel waardering binnen de sport? Ik heb erg veel waardering voor mijn trainer, Siep Hoekstra. Alle aandacht gaat altijd naar de sporters, maar trainers zijn erg belangrijk. Hij staat elke dag weer klaar om training te geven en besteed hier enorm veel tijd aan. Daarnaast heb ik veel respect voor Shani Davis. Hij heeft eigenlijk zijn hele carrière, tot nu toe, alleen getraind, dat is heel erg moeilijk. Tijdens de wedstrijden is hij altijd ontspannen en in voor een grapje, dat vind ik leuk. Wat is je lekkerste eten en drinken? Een groot bord pasta geeft mij altijd een goed gevoel, maar een echte pizza is het aller lekkerste! Omdat ik altijd erg veel drink, ben ik een beetje verslaafd geraakt aan Karvan Cévitam. Waar ben je op dit moment het drukste meebezig? Dat is toch wel het schaatsen. Ik probeer twee keer per dag te trainen, maar dat lukt niet altijd. Ik studeer namelijk ook, en dat heeft ook aandacht nodig. Wat zou je altijd nog wel eens willen doen (buiten het schaatsen om)? Schaatsen in Calgary staat toch wel bovenaan dat lijstje. Als mijn eigen schaatsen niet meer op de eerste plaats staat, zullen het toch sportieve activiteiten zijn. Mountainbiken in Bolivia of Vietnam lijkt mij heel erg spannend! Sportieve doel voor dit seizoen? Aan het eind van het seizoen wil ik goed presteren op het NK-afstanden voor junioren in Utrecht. Persoonlijke records op de 500, 1000 en 1500 zijn daarnaast nog erg belangrijk. 22

25 Kleurplaat 23

26 Het bedrijf met de principiële plus Jislumerdijk HC Burdaard Telefoon Fax of Internet CSB systems: prettig & professioneel aanspreektpunt voor iedere gebruiker van computer, software en randapparatuur. CSB systems voorziet u van een systeem dat bij ú past. Het systeem dat aan úw wensen voldoet, want uw wensen zijn bepalend. Of u nu zakelijk gebruiker bent of hobbyist, CSB systems levert altijd het ideale systeem. Reparatie bij u thuis of op kantoor Computers op maat Uitgebreide persoonlijke voorlichting Draadloos internetverbinding voor uw laptop door heel Nederland Levering ADSL en aansluiting bij u thuis Alle merken leverbaar PC s/notebooks Software Componenten Netwerken Telecom Kantoorartikelen Steunpilaar van de STG Ferwerter Iisclub Onderstaande bedrijven steunen onze club met een financiële bijdrage. Dank! Oreel Hallum Helwa Wafelbakkerij B.V. Schilderbedrijf Vrieseling Hallum Schildersbedrijf Idsardi Damwoude LooNBEDRIJF K. FEKKES Pypkedyk GC Hegebeintum Tel.: Tel.: Fax: Spar Kamma Nijebuorren 5 - Ferwert - Tel * maaien * klepelmaaien * hekkelen * zaaien * grondwerkzaamheden * greppelfrezen * mobiel draineren (1.30 m. diep) Loonbedrijf K. Fekkes uw dubbelpartner bij al uw landbouwwerkzaamheden 24

S.T.G. De Pinguïns. Bereik via. Reserveer hier. Sponsor. onze Toppers op de langebaan. in de Spotlight! ga mee naar Flevonice

S.T.G. De Pinguïns. Bereik via. Reserveer hier. Sponsor. onze Toppers op de langebaan. in de Spotlight! ga mee naar Flevonice S.T.G. De Pinguïns Bereik via onze Toppers op de langebaan Sponsor in de Spotlight! ga mee naar Flevonice Reserveer hier 20e jaargang nr. 1 109e editie februari 2009 www.depinguins.nl Bereik via S.T.G.

Nadere informatie

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013 Hoger Op - pagina 1 Hoger Op - pagina 2 Hoger Op - pagina 3 Officieel orgaan van de schaatstrainingsvereniging Lekstreek. Opgericht 1 oktober 1965, aangesloten bij de K.N.S.B. De vereniging is ingeschreven

Nadere informatie

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Het is tijd om te sporten. Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen

Nadere informatie

Jaargang 16 nr. 2 mei 2012 pagina 1

Jaargang 16 nr. 2 mei 2012 pagina 1 Jaargang 16 nr. 2 mei 2012 pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Van de bestuurstafel... 2 Allemaal: e-mailadres doorgeven... 4 Verslag extra ledenvergadering Beleidsplan... 5 SCOSS Clubkampioenschappen...

Nadere informatie

Jaargang 15 nr. 4 17 december 2011

Jaargang 15 nr. 4 17 december 2011 pagina 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 0 Van de bestuurstafel... 2 Jaarkalender seizoen 2011-2012... 4 Winterland editie 2011-2012... 5 Scosskamp 2012... 6 Aanmeldformulier Scosskamp 2012... 9 Impressies

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

summer of 2015 in dit nummer: inschrijven winterseizoen inschrijving jeugdkamp

summer of 2015 in dit nummer: inschrijven winterseizoen inschrijving jeugdkamp jaargang 49 nr. 4 juli 2015 summer of 2015 in dit nummer: De zomer van 2015 is voor Ballangrud een bijzondere zomer. Een zomer vol met activiteiten ten behoeve van het 50jarig jubileum. Zo was er de deelname

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

DE SPRINTER CLUBBLAD VAN DE IJSVERENING ZOETERMEER

DE SPRINTER CLUBBLAD VAN DE IJSVERENING ZOETERMEER 1 DE SPRINTER CLUBBLAD VAN DE IJSVERENING ZOETERMEER 120 JAAR OUD, MAAR SPRINGLEVEND! Jaargang 27 / Editie 4 - februari 2006 Voorzitter: Rob van Vliet Ponyweide 53, 2727 HK Zoetermeer, 079-3420759 voorzitter@yvz.nl

Nadere informatie

Pro Patria-Alo Combinatie

Pro Patria-Alo Combinatie PAC Pro Patria-Alo Combinatie & t nieuws NR2 APRIL 2009 wereldtijd en nieuw parkoersrecord op fortis rotterdam marathon John Ketelaars snelste van PAC op de marathon Wouter Visser wint de 5 km AD loop

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Bezoek nú onze webshop!

Bezoek nú onze webshop! winkelwagen OFFICIAL PRINCE & WILSON RACKET TEST CENTER LAAGSTE PRIJS GARANTIE* * voorwaarden in de winkel Bezoek nú onze webshop! Met veel aanbiedingen, kortingen voor o.a.: huisstijl drukwerk brochures

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Februari 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Wielerkleding Nieuwe MTB route ALV Vrijwilliger in het zonnetje Clinics Nieuwe MTB route Tegelhuys MTB tocht Toer Nieuws

Nadere informatie

Het is een bewaarexemplaar!

Het is een bewaarexemplaar! Het is een bewaarexemplaar! Het achtste nummer ligt nu voor u open en hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit samen acht nummers op úw boekenplank? De productie van het eerste nummer weet de redactie

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

ClubNieuws. Nr 39-01. September 2013. Jaargang 39 - seizoen 2013-2014 Verschijnt gedurende de compe e

ClubNieuws. Nr 39-01. September 2013. Jaargang 39 - seizoen 2013-2014 Verschijnt gedurende de compe e ClubNieuws Nr 39-01 September 2013 Jaargang 39 - seizoen 2013-2014 Verschijnt gedurende de compe e HOOFDSPONSOR CVV REDICHEM Zijn al uw verzekeringen nog actueel? Speciaal voor u als Redichem lid, kunt

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 . 35 e jaargang nummer 2 juni 2014 Bestuur Dorpsbelangen Ellen Tabak, voorzitter/externe contacten voorzitter@ternaard.nu tel. 221207 Thea van der Kooi-Akkerman

Nadere informatie

bode Baanseizoen weer gestart Fieldlab in bedrijf Jaargang 62, Nr. 3, april 2015 Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik

bode Baanseizoen weer gestart Fieldlab in bedrijf Jaargang 62, Nr. 3, april 2015 Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 3, april 2015 bode Fieldlab in bedrijf Baanseizoen weer gestart Foto: Jos Hoogerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Sport in beeld binnenstebuidel

Nadere informatie

Yn e Halsbân November 2010

Yn e Halsbân November 2010 November 2010 Yn e Halsbân November 2010 Voorwoord----------------3 Shanty koor-------------34 Burgerlijkestand---------6 Uitslagen Merke--------37 Speeltuin-----------------9 Winterprogramma KK--39 Spelletjescom.-----------11Atlantis-----------------43

Nadere informatie

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging ROEIEN ARZV BIJ DE De gids van de Alkmaarse roeivereniging INTERVIEWS MET ENKELE VRIJWILLIGERS De roeivereniging ARZV is een vereniging van alle leeftijdsgroepen. Zij richt zich zowel op het recreatieve

Nadere informatie

Rapido Nederlands Kampioenschap Minibike RAP Holland www.rap-holland.nl

Rapido Nederlands Kampioenschap Minibike RAP Holland www.rap-holland.nl 1 Rapido Nederlands Kampioenschap Minibike RAP Holland www.rap-holland.nl Rapido 2010 nr.3 - Pagina 2 - VOORWOORD Hallo allemaal, Iedereen heerlijk aan het genieten van hun welverdiende vakantie of genoten

Nadere informatie

HOT ROAD REVIEW. Kiek de Vreught: de kracht van wandelen 4. Hardlopers willen luxe. Ren de Kerststrandloop. www.hagueroadrunners.

HOT ROAD REVIEW. Kiek de Vreught: de kracht van wandelen 4. Hardlopers willen luxe. Ren de Kerststrandloop. www.hagueroadrunners. Jaargang 29 - december 2013 Officieel cluborgaan van The Hague Road Runners Kiek de Vreught: de kracht van wandelen 4 Hardlopers willen luxe Ren de Kerststrandloop www.hagueroadrunners.nl 6 17 2 INHOUD

Nadere informatie

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie