met oog voor detail Hoofdstraat 35 Ferwert T: (0518) E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "met oog voor detail Hoofdstraat 35 Ferwert T: (0518) 411330 E: bof@planet.nl www.drukkerijbrandsma.nl"

Transcriptie

1 Seizoen

2 met oog voor detail Hoofdstraat 35 Ferwert T: (0518) E:

3 Maart 2011 Nummer 2 Van de voorzitter We zijn al weer aan de laatste maand bezig van dit schaatsseizoen. Zo begin je met de openingsavond in Leeuwarden, waar een heleboel leden hun pasje ophaalden en de schaatsen uit het vet konden, en zo ben je voor je er erg in hebt bezig met het voorwoord van het laatste clubblad van dit seizoen. Een mooie winter met natuurijs en mooie schaatstochten en wedstrijden. De ijsbaan was gezellig open en de sfeer zat er weer goed in. Overal op het ijs kwam je de blauwe jasjes tegen en zelfs in de reclame op tv zijn we niet meer weg te denken. Op de Dokkumer Ie kwam je veel ijsclubleden tegen en bij de koek en zopie tent op Bartlehiem was het erg gezellig. Dat ons ijsclublid Sjoerd zelfs het ijs van onderen wil vegen geeft aan hoe fanatiek onze clubleden zijn en dan de bloedstollende NK finale op de Weissensee van Maria Sterk en de vele toertochten van Petra. Met de eerste echte grote wedstrijd van Letitia de Jong op tv en de vorderingen van onze pupillen in Leeuwarden en Thialf. Een seizoen met een echt Fries kampioenschap marathon op het IJsselmeer bij Hindelopen. Met de pupillen marathons in Leeuwarden, een uitstekend verlopen interclub en diverse andere wedstrijden en ga zo maar door. Ik ben benieuwd naar de tijden van onze rijders bij de hutspotrace in Leeuwarden op 4 maart. Ook ben ik zeer benieuwd of er nog clubleden in de baan of Friese selectie komen. Het wordt zeer spannend. De kleding voorraad is weer behoorlijk aangevuld en het ziet er weer netjes uit. De eerste 2 jeugduren op zaterdag zijn zo vol dat we tijdelijk even pas op de plaats moesten doen en een ledenstop moesten instellen. Kortom een club vol in beweging. Op deze plaats wil ik dan ook alvast een ieder bedanken die zich ook dit seizoen weer hebben ingezet om alles weer te doen slagen. In het bijzonder wil ik Baukje Boersma bedanken die zoveel jaren de kleding van de club heeft verzorgd. Vanaf het eerste uur is ze betrokken bij de club en mag zich met recht de iisbeppe van de club noemen. Dit jaar hebben gelukkig weer een groot aantal jeugdleden de overstap gemaakt naar Thialf. De prestaties zijn boven verwachting en we hebben veel plezier. Zijn er leden die nog een keer mee willen trainen om daar aan te proeven, dan kunnen die zich bij mij melden. Ook deze zomer gaan we weer aan de slag met de trainingen. Hoe dat er uit komt te zien moeten we nog bespreken, daar hoor of lees je op de site meer over. Dit jaar was hij weer dichtbij, misschien volgend jaar? We gaan er weer voor, want stel je voor dat hij komt en je bent er niet klaar voor. 1 Nog veel schaatsplezier toegewenst, Douwe Hessel Brouwer

4 oud ijzer & metaalhandel Piet Verbeek Hier had uw advertentie kunnen staan! Zwarteweg LK Blije mob Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie, Tjitte Fennema - Delta mengvoeders - enkelvoudige grondstoffen - natte krachtvoeders - ruwvoeders - kunstmest - melkquota (Quotum Plus) - alle soorten maïs- en graszaden Neem gerust contact op en laat u informeren. Tel of kijk op Jo kij binne ús soarch 2

5 Van de redactie Hierbij het tweede en laatste clubblad van dit schaatsseizoen. We hebben deze winter al een aantal malen op natuurijs kunnen schaatsen. Voor een schaatsclub is dit uiteraard prachtig. Hier wordt de basis gelegd. Van enthousiast schaatsen op natuurijs, naar trainen of lessen bij onze schaatsclub, tot meedoen aan wedstrijden, alles is voor ons leuk om verslag van te doen. Zonder breedtesport is er geen topsport. Jullie bijdragen met leuke verhalen, foto s en uitslagen worden zeer op prijs gesteld! Met bijna 500 leden moeten we toch eigenlijk iedere keer kopij teveel hebben, toch? Ook moet het met bijna 500 leden toch mogelijk zijn om kader- en bestuursleden te kunnen krijgen. Meld je aan! Margriet Hoekstra heeft bijvoorbeeld het goede voorbeeld gegeven. Sinds begin januari heeft Margriet onze redactie versterkt. Margriet, van harte welkom. Tenslotte wensen we jullie veel leesplezier. Nynke, Sietske, Margriet en Hans Jaarplanning (resterend) seizoen Tijdrijden buitenbaan zaterdag 4 maart 2011 (alleen de binnenbaangroepen b en a hebben les ) Bestuursvergadering dinsdag 8 maart 2011 Uitvaltraining zaterdag 12 maart 2011 Trainersoverleg vrijdag 18 maart 2011 Jaarvergadering vrijdag 25 maart 2011 Bestuursvergadering dinsdag 5 april 2011 Afsluiting bestuur + comm. + trainers vrijdag 8 april 2011 Bestuursvergadering dinsdag 10 mei 2011 Bestuursvergadering dinsdag 7 juni 2011 Verslag jaarvergadering 26 maart Opening en mededelingen Om opent voorzitter Douwe Brouwer de jaarvergadering van seizoen Hij heet alle aanwezigen van harte welkom en evalueert vluchtig het seizoen. Douwe sluit af met een vooruitblik op seizoen Hierin verwachten we weer veel nieuwe leden, net als voorgaand seizoen. Daarom zal er in de zomerperiode kritisch naar de groepsindelingen gekeken worden. - Princehoftocht is op 30 april - In de 1e week van mei starten de zomertrainingen weer (www.ferwerteriisclub.nl) - Voor deelname aan fietstochten kan men zich via Douwe aanmelden. 2. Notulen jaarvergadering 27 maart 2009 (zie clubblad 1, seizoen 09-10) Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen. Deze worden vastgesteld, met dank aan de secretaresse. 3

6 gespecialiseerd in: n ontwerp n nieuwbouw n verbouw en restauratie n milieu-aanvraag n bedrijfsgebouwen n bestek en begroting n bouwbegeleiding Bezoek onze website. uw betrouwbare partner voor: Lid van Bouwned/NVOB Onderhoudswerk Renovatie Verbouw Nieuwbouw Utiliteitsbouw Bouwbedrijf Bloemsma bv Tel. (0518)

7 3. Jaarverslagen a. Jaarverslag schaatsseizoen Het verslag wordt door de secretaresse voorgelezen. b. Jaarverslag seizoen natuurijsbaan Klaas doet verslag van het winterseizoen op natuurijs. c. Jaarverslag seizoen Thialf Sjouke doet verslag van het Thialfseizoen Financieel verslag seizoen , Leeuwarden en Thialf Gerard heeft het financiële verslag voorbereid. Omdat hij deze avond niet aanwezig kan zijn, neemt Jan Piet het vanavond over. Jan Piet ligt een en ander toe en beantwoord vragen van de aanwezigen. 5. Verslag kascommissie en vervanging aftredend lid (Joute Bouma) kascommissie Joute Bouma doet het woord. Hij geeft aan dat er geen problemen of op en aanmerkingen zijn gevonden. De penningmeester wordt decharge verleend. Joute Bouma is dit jaar aftredend, voor hem in de plaats komt vanuit de aanwezigen Cor Poelstra naar voren. Volgend jaar zal de kascontrole door Simon Hoekstra en Cor Poelstra worden gedaan. 6. Contributievoorstel seizoen a. Junioren 120,-, senioren 140,-, extra training junioren 100,- senioren 120,- Het voorstel wordt aan de aanwezigen voorgelegd en er wordt besloten om de tarieven vast te stellen. b. Lidmaatschap Natuurijsbaan Ferwert 7,50, gezin 10,- Het voorstel wordt aan de aanwezigen voorgelegd en er worden enkele vragen beantwoord. Er wordt besloten de tarieven vast te stellen. 7. Bestuursverkiezing - Aftredend en niet herkiesbaar Sjouke de Jong (sectie Thialf), VACANT Sjouke heeft 6 jaar voor de Ferwerter Iisclub in het bestuur gezeten. Hij zit middenin het Thialfcircuit en was hierdoor als kundig man, een aanwist in het bestuur. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en krijgt bloemen en een presentje. - Aftredend en niet herkiesbaar Gerard Ubbels (penningmeester), kandidaat Jan Piet de Jager Naast een erg drukke baan, heeft Gerard altijd zorg gedragen voor de Ferwerter Iisclub penningen. Naast alle drukte heeft hij de tijd genomen om financieel veel nieuwe zaken op poten te zetten, wat ertoe geleid heeft dat we financieel een gezonde club zijn. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en krijgt bloemen en een presentje. - Aftredend en herkiesbaar Rigt Struiksma (voor periode van 2 jaar) - Aftredend en herkiesbaar Durk Teitsma (voor periode van 2 jaar) Begeleid door groot applaus, tekenen Rigt en Durk nog voor 2 jaar bij. - Kandidaat voor de functie ledenadministratie: Dirkje Jensma Dirkje Jensma neemt de functie van Jan Piet de Jager over. Jan Piet heeft deze functie voor de duur van één seizoen ingevuld, om zich nu op het financiële gebied te storten. Dirkje zal zich over alle leden en nieuwe leden gaan ontfermen. Voor beide een luid applaus. 5

8 adv Bouwbedrijf vd Werff 2010:Opmaak :04 Pagina 1 (Zwart Plaat) Klompen o.a. Scherjontjes Geel + zwart Friese klompen Koe klompen Schoenklompen Aanbieding Laarzen v.a. 9,10 (Laarzen: veiligheidslaarzen, dames tuinlaarsjes, gevoerde laarzen, Dunlop lichtgewicht voor agrariërs) & Veiligheidsschoenen Hegebeintumerdyk 35 a, 9172 GP Ferwert. T: F: E: Verzorgt voor u: Belastingaangiftes Fiscale boekhouding Bedrijfseconomische boekhouding Loonadministratie Subsidie-aanvragen etc. Vraag vrijblijvend informatie: Mounebuorren 14a, 9074 CJ Hallum. Tel

9 8. Rondvraag Er zijn geen vragen of opmerkingen. 9. Sluiting Voorzitter Douwe Brouwer sluit om 20:35 de vergadering. Na een korte pauze, werden er vele taarten uitgereikt. Snelste tijd, gezelligste in de groep, beste pr, grootste vooruitgang. Douwe had overal wel een taartje voor over! De avond werd afgesloten met een gastspreker (fysiotherapeut). Hij vertelde een en ander over de werking van de spieren in samenwerking met (top)sport. Dringend bestuursleden gezocht! Zoals al eerder op de nieuwsbrief en in het clubblad vermeld: we zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zoals het nu lijkt, zijn er geen opvolgers voor de vacatures. Dit zou erg jammer zijn, want het bestuur is het middelpunt van de prachtige bloeiende Ferwerter Iisclub. Het kan toch niet zo zijn dat er binnen de 475 leden géén enkel potentieel bestuurslid zit? Huidig bestuur / vacatures: Voorzitter Douwe Brouwer Secretaris Rixt Elting (aftredend en niet herkiesbaar) Penningmeester Jan Piet de Jager Ledenadministratie Dirkje Jensma Sectie Thialf Anne Sierksma Sectie Thialf Vacature Trainerszaken Geartsje Jongboom Natuurijszaken Jan van der Wal Natuurijszaken Durk Teitsma Natuurijszaken Klaas Heslinga Natuurijszaken Rigt Struiksma Natuurijszaken Griet de Roo (aftredend en niet herkiesbaar) Algemeen bij zitting in het bestuur: Je vergadert 1 keer per maand op dinsdag/donderdag in Ferwert Veel contact gaat via de / telefoon Je bent betrokken bij het wel en wee rondom natuur- en kunstijsbaan, wat niet per definitie betekent dat je overal inzetbaar moet zijn Ondersteunen en organiseren van verschillende activiteiten (denk aan: Koek en Sopie avond, tijdrijden, proefjes, inter-clubwedstrijd, pascontrole momenten) Bestanden die gebruikt worden zijn opgesteld in Word of Excel (alle draaiboeken worden digitaal overgedragen) Op dit moment zijn er verschillende vacatures in het bestuur. Per maart 2011 komt de functie van algemeen bestuurslid natuurijszaken vrij en de functie van secretaris. Daarnaast is de functie van Sectie Thialf al per maart 2010 vacant, helaas is deze nog steeds niet opgevuld. Hieronder een omschrijving van de functie-inhoud van de verschillende vacatures: 7

10 8

11 Sectie Thialf: Coördineren van trainers als coach bij wedstrijden Ondersteuning bij activiteiten van de Ferwerter Iisclub in de ijshal Uitnodigen van leden op basis van uitnodiging en criteria Secretaris: Postadres voor de Ferwerter Iisclub Je coördineert het bestuur en met elkaar verdeel je de taken Je maakt notulen en stelt de agenda op Je bewaakt het draaiboek voor hele seizoen Delegeert taken en/of het invullen van een draaiboek behorend bij een activiteit Natuurijszaken: In periode van vorst, inzetbaar bij activiteiten op en rondom de natuurijsbaan in Ferwert Indien nodig, helpen bij activiteiten op de kunstijsbaan in Leeuwarden Bijwonen van de maandelijkse bestuursvergadering Mee participeren in de bemanning van het bestuurshokje op de Ferwerter ijsbaan. We hopen, als dagelijks bestuur, dat er iemand is die zich geroepen voelt te reageren en zichzelf als geschikte kandidaat ziet voor één van de functies. Bovenstaande is de huidige invulling, maar voor andere invulling of ideeën staat het bestuur zeker open. Laat het horen via de mail of bel met iemand van het bestuur. Voor vragen m.b.t. Thialfzaken: Voor vragen m.b.t. Secretariaat: Voor vragen m.b.t. Natuurijsbaan: Rooster van aftreden: Naam en functie In bestuur Aftredend in Douwe Brouwer (voorzitter) Rixt Elting (secretaris) Griet de Roo (alg. bestuurslid) Oane Sierksma (sectie Thialf) Rigt Struiksma (alg. bestuurslid) Durk Teitsma (alg. bestuurslid) Jan van der Wal (alg. bestuurslid) Geartsje Jongboom (trainerszaken) Klaas Heslinga (alg. bestuurslid) Jan Piet de Jager (Penningmeester) Dirkje Jensma (ledenadministratie

12 adv Bouwbedrijf vd Werff 2010:Opmaak :04 Pagina 2 Renovatie Restauratie Onderhoud Nieuw- en verbouw Levering bouwmaterialen (Zwart Plaat) OOK VOOR KUNSTSTOF KOZIJNEN, GOTEN, GEVELBEKLEDING EN BOEILIJSTEN Hegebeintumerdyk 35 a, 9172 GP Ferwert. T: F: E: 10

13 Acties van de Sponsorcommissie De bestelde sportkleding is binnengekomen. Er is weer volop kleding aanwezig voor alle takken van sport bij onze Iisclub! Ook sporttassen van de Ferwerter Iisclub zijn ruim in voorraad. De sponsorcommissie onderzoekt de mogelijkheden van een veilige schaatsmuts of sporthelm. Er zijn tegenwoordig veel ontwikkelingen en uitvindingen op dat gebied. Misschien lukt het de Ferwerter Iisclub om met een eigen veilige muts of helm voor de dag te komen. Dit seizoen waren Admin Agras en Vellema Hallum opnieuw bereid de Ferwerter Iisclub te sponsoren. Zij hebben de medailles betaald. Admin Agras betaalde de medailles van de marathon in november Vellema Hallum betaalde de medailles van de Interclub-wedstrijd in de kerstvakantie in de IJshal van Leeuwarden. Beste sponsors, hartelijk bedankt voor deze sportieve sponsoring! Geachte ondernemer, heeft u al eens nagedacht over een advertentie van uw bedrijf in ons clubblad? U bereikt veel mensen die in een groot gebied wonen. De advertentiekosten zijn redelijk. Informeert u maar bij de leden van de sponsorcommissie. U vindt ons achter in het clubblad en op de website: Sponsorcommissie Ferwerter Iisclub Informatie over de zomertrainingen Skeeleren Het skeeleren begint op maandag 2 mei. Voor de jeugd zijn er 10 lessen voor 20 euro van uur. Voor de jeugd en senioren vanaf 13 jaar kan er getraind worden van uur. De kosten hiervoor zijn ook 20 euro. Helm en handschoentjes zijn verplicht. Er wordt geskeelerd op de skeelerbaan in Ferwert. Fietsen Op woensdagavond 11 mei beginnen de fietstrainingen weer. Dit kost 15 euro. Er wordt een ronde gefietst van zo n 9 kilometer en er wordt gestart bij de gemeentewerf in Ferwert. Helm is verplicht. Droogtraining De droogtraining op de skeelerbaan in Ferwert begint op vrijdag 6 mei. Hierbij wordt gewerkt aan de schaatshouding, valbeweging, snelheid, coördinatie en uithoudingsvermogen. De droogtraining kost 20 euro. Mocht je meerdere trainingen willen doen dan kost dit 35 euro. Graag voor de zomertrainingen opgeven bij Geartsje Jongboom 11

14 Boersma Transport Marrum Transport met > Tautliner combinatie > Kipper combinatie Geen heftruck? Wij lossen met Kooi-Aap!! Lage Herenweg GB Marrum Tel Fax b.v. Uw schilder uw vakman ERKEND SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF Seerob 8, 9051 VA Stiens. Tel

15 Trainingsstickers voor seizoen * datum * onder * voorbehoud * datum * onder * voorbehoud * Op vrijdag 30 september 2011 opent de Ferwerter Iisclub het seizoen vanuit de ijshal in Leeuwarden. Op deze avond wordt er van alle trainingsleden verwacht, dat de nieuwe trainingssticker voor het schaatsseizoen wordt opgehaald. Hiervoor houd het bestuur zitting in het restaurant van de ijshal in Leeuwarden. Iedereen kan op 30 september tussen en uur vrij schaatsen op binnen en buitenbaan. Ondertussen kan volgens het schema de pas opgehaald worden. Passen voor elkaar ophalen is geen probleem en kinderen mogen gerust schaatsen als de ouder in de rij staat. Elk lid moet zijn oude pas meenemen voor de nieuwe seizoensticker. En voor degene die geen pas meer hebben of nieuw lid zijn, graag een pasfoto meenemen zodat er nieuwe pas gemaakt kan worden. Op de trainingspas komt te staan in welk uur de les is en in welke groep. Met deze clubkaart heeft men toegang tot de lesuren in ijshal, toegang tot de ijsbaan in Ferwert en is men verzekerd bij de KNSB. Tijdens de zitting zijn de groepsindelingen beschikbaar, zodat iedereen kan zien hoe laat er geschaatst moet worden en in welke groep. Deze lijsten kunnen ook gebruikt worden om te kijken of er met andere leden uit de buurt gecarpoold kan worden. Houd er rekening mee dat het bestuur 1 zitting houdt voor het ophalen van de passen. * datum * onder * voorbehoud * datum * onder * voorbehoud * Trainingsweekend 2011 Dit jaar heeft het bestuur andere plannen met het trainingsweekend. Hoe en wat blijft nog een verrassing. Houdt de site goed in de gaten! Verslag van het trainingsweekend vrijdag 17 t/m zondag 19 september 2010 in Nes op Ameland We hadden dit jaar met trainingsweekend een ander soort speurtocht, daar slaat de bovenstaande titel op. Het weekend begon op vrijdagavond om half acht, stapten we op de boot. Er waren meer mensen op de boot. Gelukkig vonden we een plekje waar we bij elkaar met onze bagage konden zitten. We moesten wel op een koffer of de grond. Daarna aangekomen op de kampeerboerderij hebben we de bedden slaapklaar gemaakt. Toen dat gebeurt was hebben we kennismakingsspelletjes gedaan. Het eerste spel dat we deden was spinnenweb. We gooiden elkaar 13

16 Inkoop en verkoop auto s Service en onderhoud A.P.K. Schade afhandeling Hearrewei 12A 9073 GA Marrum Tel: Fax: Mei in bêst stik fleis fan slachterij Hoekstra, komme jo altyd beslein op t iis. Slagerij A. Hoekstra Lange Buorren 57 Hallum Tel

17 een bol garen toe. Daarna deden we een melig spel ik ben kippetje en ik leg een ei voor.... De teamindeling werd ook bekend gemaakt. Helaas ging dit lastiger dan voorgaande jaren, want er was geen krijt. De volgende ochtend gingen we vroeg uit de veren. Om zeven uur begon de theerun. Daarna hebben we op het veldje trainingen gedaan. Eerst deden we een algemene training en daarna wat meer schaatsoefeningen (schaatspassen, schaatssprongen). Helaas begon het te regenen, maar wij gaven niet op. Binnen in de kampeerboerderij gingen we gewoon verder trainen. We oefenden met de schaatshouding. Ook kwamen Douwe en Dirkje aan in de kampeerboerderij. Na de training hebben we even gewinkeld in Nes. s Middags werden de mountainbikes gebracht bij de kampeerboerderij. We maakten gelijk een tochtje door het bos en over de duinen. Daarna deden we survival. Daarbij moesten we drie emmers vullen met water uit een vijvertje dit gebeurde met plasticzakken. Ook moest er iemand gedragen of gesleept worden met een kleedje. Daarnaast moest je met je groep onder een plasticzeil door en van een glijbaan glijden. En moest je spullen halen van een eilandje. Om een goede tijd neer te zetten gingen sommigen door de vijver. s Avonds was er een speurtocht. Waarbij je met je groep een moord moest oplossen. Alle begeleiders speelden verdachten. We moesten ze ondervragen. De speurtocht bestond uit 3 beschreven routes. Vooral de eerste route was vrij pittig in het donker. Na de speurtocht werd de moordenaar, het plaats delict en het moordwapen bekend gemaakt. Daarna speelde Siewart gitaar en werd er gezongen. Sommigen gingen ook nog op stap. Zondagochtend was er wederom een theerun, dit keer iets later. Er was ook weer runbike. Dat zijn tijdmetingen voor rennen en mountainbiken (onder de toppers was Abe sneller dan Lars). s Middags hebben we spelletjes gedaan in het bos. Eerste spel: zoek Douwe. Het doel van het spel was Douwe te vinden. En er vervolgens, onopvallend voor de andere speurders, naast komen zitten. Het had wel iets weg van blikspuit, wat we daarna gedaan hebben. Toen dat afgelopen was zijn we terug naar de kampeerboerderij gegaan. Daar hebben we alles weer netjes gemaakt en vervolgens met de mountainbike naar de pier gefietst. Rinke Verslag Weissensee van Petra Vijver Dertiende keer Weissensee Al jaren ga ik samen met mijn vader naar de Weissensee in Oostenrijk. Dit jaar gingen we voor de 13e keer naar het mooi bergmeer in Karinthië. Stukje schrijven in het clubblad? Bij terugkomst werd door de redactie van het clubblad gevraagd of ik mijn ervaringen op papier wilde zetten. Ook werd er gevraagd hoe ik me voorbereid op de toertochten. 15

18 MARRUM Kopkewier 15, 9073 GM Marrum Cornelis Boersma: Jelke de Vries: Internet websites, zoekmachine optimalisatie, webwinkels, briefpapier... Vormgeving advertenties, banieren, huisstijlen, folders, flyers, kerstkaarten, posters... Software content management systemen, reserveringssystemen, google maps... Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website: Graag tot ziens! Merkebuorren 39a 9241 GB Wijnjewoude T: W: E: 16

19 Wat is het evenement op de Weissensee? Voor de mensen die niet weten wat het evenement op de Weissensee is? Het is een jaarlijks sportevenement van 14 dagen. Als toerschaatser heb je in die 14 dagen 4x de mogelijkheid om mee te doen aan de Alternatieve Elfstedentocht. Voor de wedstrijdrijders zijn er verschillende evenementen zoals bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap. Voorbereidingen voor de toertochten Ik train het hele jaar voor de toertochten op de Weissensee. Hieronder een beeld van hoe ik train. de organisatie. Daar hebben ze thee, energydrink en bouillon. Eten tijdens en voor de tocht De dagen voor de tocht houd ik geen rekening met mijn voeding. De dag van de tocht zelf eet ik mueslirepen, balisto, energygelletjes en ontbijtkoek. Drinken doe ik bij de koek en zopie van de organisatie. Daar hebben ze thee, energydrink en bouillon. Zomerprogramma (erg afhankelijk van het weer) Maandag: rustdag Dinsdag: fietsen Woensdag: skeeleren Donderdag: fietsen Vrijdag: droogtraining Zaterdag: rustdag Zondag: fietsen Winterprogramma Maandag: rustdag Dinsdag: schaatsen Leeuwarden op publieksuur Woensdag: spinning Donderdag: schaatsen Thialf Vrijdag: rustdag Zaterdag: schaatsen Leeuwarden Zondag: schaatsen Leeuwarden op publieksuur. Programma op de Weissensee Zaterdag: aankomst Zondag: ijs verkennen ongeveer 25 kilometer geschaatst Maandag: 35 kilometer Dinsdag: 200 kilometer Woensdag: rustdag (losfietsen) Donderdag: 25 kilometer Vrijdag: 200 kilometer Zaterdag: rustdag Zondag: 25 kilometer Maandag: 30 kilometer Dinsdag: 200 kilometer Woensdag: rustdag Donderdag: 20 kilometer Vrijdag: 100 kilometer Zaterdag: 1200 kilometer (in de auto) Dag voor de tocht Ophalen startbewijzen in de feesttent en verder goed rusten. Om is de rijdersbijeenkomst. De tent zit dan vol met allemaal mensen die de volgende dag van plan zijn om de 200 kilometer te volbrengen. In deze bijeenkomst wordt de laatste stand van zaken m.b.t. het ijs en de weersomstandigheden besproken. Dag van de tocht Om 5 uur uit bed, ontbijten, aankleden etc. Half 7 naar de start, schaatsen aan en wachten in het startvak. 7 uur is de start. Je hebt dan tot of uur de tijd om de laatste ronde in te gaan (dit hangt van de grootte van de ronde af). Ben je te laat dan mag je niet verder schaatsen. Dag na de tocht Uitslapen!!!!! Gedurende de dag een paar keer een kwartiertje los fietsen. Geestelijke voorbereiding op de volgende tocht. 17

20 18

21 Uitslagen Zoals jullie kunnen lezen heb ik de 200 kilometer drie keer gedaan en één keer de 100 kilometer. Mijn tijden waren: 1e 200 km uur 2e 200 km 9.29 uur 3e 200 km 9.04 uur 4e 100 km 4.45 uur Conclusie Het was een fantastisch jaar met mooi ijs en mooi weer. Een aanrader voor iedereen die van schaatsen op natuurijs houdt. Mijn vader zegt altijd: Het is hier zo mooi dat het lijkt alsof je in een kerstkaart schaatst. Foto s Foto s maak ik nooit. Alles staat op mijn netvlies. Maar er staan veel foto s op Tijdrijden/ marathon Uitslag pupillen marathon 19/12/2010 Leeuwarder ijshal Jongens pupillen C punten 1 Hessel van Berkum 15,1 2 Jelle Cnossen 14 3 Jelte Kamstra 13 4 Hidde schat 12 5 Jort v.deutekom 11 Meisjes pupillen C 1 Martine de Boer 15,1 2 Simone Veenstra 14 3 Elske Schat 13 4 Michella Grit 12 Jongens B 1 Harm Visser 15,1 2 Homme Jan de Groot 14 3 Rick Groenewoud 13 4 Idsert Wijnja 12 5 Lammert Kalsbeek 11 6 Niels van Deutekom 10 7 Johan Olivier 9 8 Mathijs Koster 8 Meisjes B 1 Ires Veenstra 15,1 2 Marijke Groenewoud 14 3 Welmoed Poelstra 13 4 Boudine van der Wal 12 5 Marijke Hoekstra 11 6 Anne Rixt Cnossen 10 7 Anke Pijl 9 8 Silke Rietveld 8 Jongens A 1 Jelmer Kooistra 15,1 2 Hendrik Poelstra 14 3 Niels Visser 13 4 Ruben Marines 12 5 Douwe Schat 11 6 Marnix Hamersma 10 7 Harm Dijkstra 9 8 Erwin Dijkstra 8 9 Sven Joustra 7 Meisjes A 1 Elia smeding 15,1 2 Demi van Bentum 14 3 Jessica Boscha 13 4 Jitske de Jong 12 5 Nynke Kamstra 11 6 Sofie Schippers 10 19

22 Hoofdstraat ML Ferwert Tel Schreiber uw Topslager Voor (H)eerlijk vlees met traditie. Nijebuorren MZ Ferwert Tel

23 Vragen aan: Karsten van Zeijl Dit keer schaatser Karsten van Zeijl in de serie vragen aan. Hij is 21 jaar en is vorig jaar verhuisd van Marrum naar Heerenveen. Inmiddels is hij 3e jaars neosenior. In het seizoen kwam hij, namens de Ferwerter Iisclub, in de Friese baanselectie. Nu vormt hij tezamen met Maria Sterk, Dedjer Wymenga en Renske Herder het team frysk (fryslân Skating). Ze trainen onder leiding van Siep Hoekstra. Karsten z n pr s zijn: 500m : 37, m: 1:13, m: 1:54,19 Wanneer en waardoor kwam je met de schaatssport in aanraking? Toen ik in 1997 in Marrum kwam wonen was er natuurlijk de Elfstedentocht. Dat was eigenlijk het startpunt van mijn carrière. Een jaar later ben ik lid geworden van de Ferwerter Iisclub. Natuurlijk was het ook wel belangrijk dat vriendjes van vroeger ook op schaatsen zaten. Mooiste sportieve ervaring tot nu toe. Dit is voor mij niet een speciaal evenement of een mooie wedstrijd, maar dat zijn voor mij altijd de trainingskampen. Tijdens deze kampen ben ik dan lekker veel aan het sporten en daarnaast is er alle tijd voor ontspanning. In de zomer zijn dit voor mij de kampen op Mallorca, in Frankrijk en in de Ardennen. s Winters is het vaak een kamp in het Italiaanse Collalbo. Er heerst in deze weken altijd een speciale sfeer waar ik altijd erg naar uit kijk. Vervelendste sportieve ervaring tot nu toe. Dit seizoen heb ik al redelijk veel blessures gehad. Twee keer ben ik door een valpartij geblesseerd geraakt en heb in totaal zo n 7 weken niet echt kunnen trainen. Als je dan weer begint met trainen moet je lijf daar weer erg aan wennen. Om zo hard te kunnen schaatsen, moet je veel trainen. Wat is je drijfveer? Plezier, dat is het aller belangrijkste. Ik heb elke dag weer zin om te gaan trainen. Tijdens en rondom de trainingen wordt er bij ons altijd veel gelachen. Doe je nog aan andere sporten? Als training voor het schaatsen fiets ik heel veel in de zomer. Dat vind ik ook erg leuk om te doen en ik rijd ook af en toe een wedstrijd. Voor de ontspanning vind ik het heerlijk om te zeilen of te snowboarden. Wat zou je binnen de schaatssport nog wel eens willen doen of meemaken? Ik wil absoluut nog geschaatst hebben op een NK senioren. Een vol Thialf zou dat alleen maar 21

24 mooier maken. Voor wie heb je veel waardering binnen de sport? Ik heb erg veel waardering voor mijn trainer, Siep Hoekstra. Alle aandacht gaat altijd naar de sporters, maar trainers zijn erg belangrijk. Hij staat elke dag weer klaar om training te geven en besteed hier enorm veel tijd aan. Daarnaast heb ik veel respect voor Shani Davis. Hij heeft eigenlijk zijn hele carrière, tot nu toe, alleen getraind, dat is heel erg moeilijk. Tijdens de wedstrijden is hij altijd ontspannen en in voor een grapje, dat vind ik leuk. Wat is je lekkerste eten en drinken? Een groot bord pasta geeft mij altijd een goed gevoel, maar een echte pizza is het aller lekkerste! Omdat ik altijd erg veel drink, ben ik een beetje verslaafd geraakt aan Karvan Cévitam. Waar ben je op dit moment het drukste meebezig? Dat is toch wel het schaatsen. Ik probeer twee keer per dag te trainen, maar dat lukt niet altijd. Ik studeer namelijk ook, en dat heeft ook aandacht nodig. Wat zou je altijd nog wel eens willen doen (buiten het schaatsen om)? Schaatsen in Calgary staat toch wel bovenaan dat lijstje. Als mijn eigen schaatsen niet meer op de eerste plaats staat, zullen het toch sportieve activiteiten zijn. Mountainbiken in Bolivia of Vietnam lijkt mij heel erg spannend! Sportieve doel voor dit seizoen? Aan het eind van het seizoen wil ik goed presteren op het NK-afstanden voor junioren in Utrecht. Persoonlijke records op de 500, 1000 en 1500 zijn daarnaast nog erg belangrijk. 22

25 Kleurplaat 23

26 Het bedrijf met de principiële plus Jislumerdijk HC Burdaard Telefoon Fax of Internet CSB systems: prettig & professioneel aanspreektpunt voor iedere gebruiker van computer, software en randapparatuur. CSB systems voorziet u van een systeem dat bij ú past. Het systeem dat aan úw wensen voldoet, want uw wensen zijn bepalend. Of u nu zakelijk gebruiker bent of hobbyist, CSB systems levert altijd het ideale systeem. Reparatie bij u thuis of op kantoor Computers op maat Uitgebreide persoonlijke voorlichting Draadloos internetverbinding voor uw laptop door heel Nederland Levering ADSL en aansluiting bij u thuis Alle merken leverbaar PC s/notebooks Software Componenten Netwerken Telecom Kantoorartikelen Steunpilaar van de STG Ferwerter Iisclub Onderstaande bedrijven steunen onze club met een financiële bijdrage. Dank! Oreel Hallum Helwa Wafelbakkerij B.V. Schilderbedrijf Vrieseling Hallum Schildersbedrijf Idsardi Damwoude LooNBEDRIJF K. FEKKES Pypkedyk GC Hegebeintum Tel.: Tel.: Fax: Spar Kamma Nijebuorren 5 - Ferwert - Tel * maaien * klepelmaaien * hekkelen * zaaien * grondwerkzaamheden * greppelfrezen * mobiel draineren (1.30 m. diep) Loonbedrijf K. Fekkes uw dubbelpartner bij al uw landbouwwerkzaamheden 24

drukwerk om te zoenen

drukwerk om te zoenen Seizoen 2013-2014 drukwerk om te zoenen opmaak ontwerp www.drukkerijbrandsma.nl advies LCF ontwerp huisstijl drukwerk website Hoofdstraat 35 9172 MN Ferwert T (0518) 411330 E bof@planet.nl Maart 2014 Nummer

Nadere informatie

Van de voorzitter. Maart 2012 Nummer 2

Van de voorzitter. Maart 2012 Nummer 2 Maart 2012 Nummer 2 Van de voorzitter Het einde van het winterseizoen nadert alweer met rasse schreden. Een gezellig en mooi schaatswinterseizoen met een onverwachte natuurijsperiode waar we met zijn allen

Nadere informatie

Van de voorzitter, September 2011 Nummer 1

Van de voorzitter, September 2011 Nummer 1 September 2011 Nummer 1 Van de voorzitter, De tijd vliegt weer en met een paar weekjes staan we weer op het ijs. De zomer was nat en koud. We konden helaas niet alle trainingen afwerken of in het geheel

Nadere informatie

Jeugdschaatsen 2014-2015

Jeugdschaatsen 2014-2015 Jeugdschaatsen 2014-2015 www.ijsverenigingwoubrugge.nl www.ijsclubhoogmade.nl Algemene inleiding Welkom bij De ijsvereniging Woubrugge en de IJsclub Hoogmade. Bij ons kun je leren schaatsen gewoon omdat

Nadere informatie

drukwerk om te zoenen

drukwerk om te zoenen Seizoen 2013-2014 drukwerk om te zoenen opmaak ontwerp www.drukkerijbrandsma.nl advies LCF ontwerp huisstijl drukwerk website Hoofdstraat 35 9172 MN Ferwert T (0518) 411330 E bof@planet.nl September 2013

Nadere informatie

Van de voorzitter. September 2014 Nummer 1

Van de voorzitter. September 2014 Nummer 1 September 2014 Nummer 1 Van de voorzitter De zon schijnt en het is mooi nazomer weer. Maar het bestuur is nu al druk met het ijsgebeuren, het seizoen begint vroeg dit jaar. Gister op de baancommissie vergadering

Nadere informatie

Sponsorbrief Sterre en Luna januari 2017

Sponsorbrief Sterre en Luna januari 2017 Sponsorbrief Sterre en Luna januari 2017 Inhoud: - Inzell kerstvakantie - plaatsingswedstrijden NK Allround - marathon - interessante websites en belangrijke data - sportverkiezing Emmen - Zonne Inzell

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Overstappen naar het. Wedstrijdschaatsen en. wat nu?

Overstappen naar het. Wedstrijdschaatsen en. wat nu? Overstappen naar het Wedstrijdschaatsen en wat nu? Versie 2014 1 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Voorwoord.3 3. Beleid ten aanzien van de trainingen... 4 3.1.Periodisering.. 4 3.1.1 Zomerperiode........4

Nadere informatie

Informatie winterseizoen 2014/2015

Informatie winterseizoen 2014/2015 Informatie winterseizoen 2014/2015 Wat gaan we doen? Het winterprogramma kent dit jaar de onderdelen schaatsen en schaats droogtrainingen (de looptraining). De schaatstrainingen starten op woensdag 24

Nadere informatie

Prettige Jaarwisseling

Prettige Jaarwisseling Prettige Jaarwisseling Namens alle rijders en begeleiders van de Baanselectie Amsterdam Het jaar 2015! In deze nieuwbrief In deze nieuwsbrief zullen wij het een en ander vertellen over de prestaties van

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 Nieuwsbrief maart 2016 Beste Thialffer, Het kan nog net voordat we allemaal gaan genieten van een heerlijke clubavond op de Leemputten. Ik ga er van uit dat we met velen zullen zijn aankomende vrijdagavond.

Nadere informatie

Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013

Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013 Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013 Kudelstaart, 31 mei 2012, Beste STG VZOD leden, Het is weer zover! De ijsbanen maken zich alweer op voor het seizoen 2012-2013. Ook wij treffen onze

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De wintertijd is ingegaan maar dit is geen reden

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste schaatsliefhebber, De eerste nieuwsbrief is goed ontvangen dus de hoop is er, dat ik regelmatig wat stof binnenkrijg voor een mooi stukje in de nieuwsbrief. Een aantal van

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Op zaterdag 1 oktober begint het schaatsseizoen weer!

Op zaterdag 1 oktober begint het schaatsseizoen weer! Nieuwsbrief 1, Augustus 2016 Op zaterdag 1 oktober begint het schaatsseizoen weer! Inhoud: 1. Nieuw jeugdbestuur 2. Afmelden / agenda 3. Helmen 4. Openingsdag 5. Komend seizoen alleen buitenbaan 6. Contributie

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Pupillen (en ouders) van DKIJV, DVIJC en IJsclub-Nootdorp

Pupillen (en ouders) van DKIJV, DVIJC en IJsclub-Nootdorp September 2017 Pupillen (en ouders) van DKIJV, DVIJC en IJsclub-Nootdorp Aanstaande zaterdag 30 september, is het eindelijk zover. Dan verwachten we jullie allemaal op het ijs van de Uithof. Hebben jullie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4, april 2015, SFC Westerkwartier.

Nieuwsbrief 4, april 2015, SFC Westerkwartier. !! Nieuwsbrief 4, april 2015, SFC Westerkwartier. Beste fietsvrienden en vriendinnen, De openingstocht Volgens de jarenlange traditie is in maart de openingstocht weer gereden. Om negen uur die ochtend

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

Voorwoord. Tot nu toe. Wedstrijden. Nieuwsbrief skeeler vereniging Oldebroek

Voorwoord. Tot nu toe. Wedstrijden. Nieuwsbrief skeeler vereniging Oldebroek Voorwoord Inmiddels is het seizoen in volle gang en zijn we zelfs al bijna aan een tussenstop toe. Van 24 juli tot en met 21 augustus zullen de clubtraining stil liggen om er daarna weer volop tegenaan

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Beste leden, 2015 is in zicht dus tijd voor wat nieuws. Het afgelopen jaar is het me niet gelukt om regelmatig een clubblad uit te geven, redenen waarom zijn er genoeg maar een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Doorloper. April 2013, uitgave 1. ============================================= De eerste Doorloper nieuwsbrief. Onze adverteerders:

Nieuwsbrief. De Doorloper. April 2013, uitgave 1. ============================================= De eerste Doorloper nieuwsbrief. Onze adverteerders: Nieuwsbrief De Doorloper April 2013, uitgave 1 ============================================= De eerste Doorloper nieuwsbrief Zoals in de laatste Doorloper al aangegeven gaan wij de leden vanaf nu informeren

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste Bar End(st)er, De laatste maand van het jaar is begonnen, feestdagen,

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Seizoen De eerste training onder Frans Munsterman. 20 augustus Udiros-toernooi Dronrijp 1 en 2 behaalden beiden de 2 e prijs.

Seizoen De eerste training onder Frans Munsterman. 20 augustus Udiros-toernooi Dronrijp 1 en 2 behaalden beiden de 2 e prijs. Seizoen 1989-1990 De eerste training onder Frans Munsterman. 20 augustus 1989. Udiros-toernooi Dronrijp 1 en 2 behaalden beiden de 2 e prijs. 306 3 september 1989. Dronrijp in Bolsward 2 2 tegen CAB. 10

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jongste Jeugd

Nieuwsbrief Jongste Jeugd Seizoen 2015 2016, nr. 1 Nieuwsbrief Jongste Jeugd Hoera, het nieuwe seizoen is weer gestart! Wij hebben er weer zin in. Ook dit seizoen zullen we weer een aantal nieuwsbrieven naar jullie sturen, waarin

Nadere informatie

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse nieuwsbrief 30 schooljaar 2014-2015 12 juni 2015 1. Projectweek Woensdag 17 juni start de projectweek. Dit jaar is het thema geschiedenis. Een heel breed thema waar we veel mee kunnen. Elke bouw heeft

Nadere informatie

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Maandag 18 juli We vertrekken vanaf de locatie Koningsbelt met 25 leerlingen, 10 begeleiders en aanvullende gezinsleden zoals een

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

20 January 2016 Jaargang 3 nummer 1. Van de redactie

20 January 2016 Jaargang 3 nummer 1. Van de redactie Van de redactie Zondag is het weer zover. De weersverwachtingen zijn gunstig, het parcours ligt er goed bij en de voorbereidingen zijn getroffen. Nu nog dit weekend met zijn allen de schouders er onder

Nadere informatie

voor 29% was gezelligheid de aanleiding makkelijk als iemand weg weet zegt 4% 2% wil als sponsor betrokken zijn 2% werd lid vanwege onze clubkleding

voor 29% was gezelligheid de aanleiding makkelijk als iemand weg weet zegt 4% 2% wil als sponsor betrokken zijn 2% werd lid vanwege onze clubkleding Enquêtevragen Aantal verwerkte lijsten Antwoorden 55 ontvangen antwoorden, is 50% van onze leden 1. aantal jaren lid van club leden die geantwoord hebben zijn gemiddeld 10,7 jaren lid 2. waarom lid geworden

Nadere informatie

Welkom terug op school!!! Belangrijke datums:

Welkom terug op school!!! Belangrijke datums: Nieuwsbrief september 2017 Welkom terug op school!!! Belangrijke datums: -4 sept. de eerste schooldag van het jaar! - Nieuwe juffen in de groepen 1-2, 4 en 7-8 -6 sept. Eerste tekenles van juf Esther van

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

De teams in de zaal zijn kleiner, en dus hebben we de huidige veldteams opgedeeld.

De teams in de zaal zijn kleiner, en dus hebben we de huidige veldteams opgedeeld. Hallo leiders en trainers van de D-, E- en F-pupillen, In deze mail willen we jullie op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van het komende zaalgebeuren. De D-, E- en F-pupillen doen mee aan het

Nadere informatie

les 1 Elfstedentocht

les 1 Elfstedentocht i --> Doelstellingen voor deze les De kinderen: > weten wat de Elfstedentocht is en wat de Elfstedentocht zo bijzonder maakt; > weten dat er verschillende soorten schaatsen zijn; > weten waarom je op ijs

Nadere informatie

Poelster jaargids 2014/2015

Poelster jaargids 2014/2015 Poelster jaargids 2014/2015 Informatie over de Amstelveense schaatsvereniging de Poelster Voorwoord Welkom bij de Amstelveense schaatsvereniging de Poelster! In deze digitale jaargids vind je als lid van

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Informatiefolder Jeugdwielrennen

Informatiefolder Jeugdwielrennen RTV de Zwaluwen Fabriekstraat 47 7005 AP Doetinchem KVK 40119634 KNWU 20370 NTFU 105167 Website rtvdezwaluwen.nl Email info@rtvdezwaluwen.nl Rek. Nr. 3843.99.231 Informatiefolder Jeugdwielrennen Welkom

Nadere informatie

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens 24 juli 2013 50 jaar Rommert Zijlstra partij 1963 2013 K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens VOORWOORD Geachte kaatsers en aanwezigen. Welkom op het 50-jarig jubileum van de Rommert Zijlstra-partij te Moarre-Ljussens.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Winteb Racing stormt de top tien binnen in de regen op Ten Kate Honda en Pirelli banden.

Winteb Racing stormt de top tien binnen in de regen op Ten Kate Honda en Pirelli banden. stormt de top tien binnen in de regen op Ten Kate Honda en Pirelli banden. Op het kletsnatte circuit van Oschersleben werd de eerste race van de dag voor het ONK Dutch Superbike onder moeilijke omstandigheden

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014.

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014. Nieuwsbrief Uitgave: April 2014. We doen het als vereniging over de hele breedte goed en daar kunnen we best trots op zijn. Maar dat succes komt niet zomaar; daarvoor hebben mensen zich ingespannen. Tijdens

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte!

Dan ben je altijd op de hoogte! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de vierde muis van het hockeyseizoen 2013-2014. In deze muis : Kick-Off (woensdagavond 28 augustus, clubhuis) keeperskasten : toe aan vervanging

Nadere informatie

TrainingsCoach. Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic

TrainingsCoach. Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic TrainingsCoach Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic De Kenya Classic voert door open savannegebied en dichte bergketens, steeds met uitzicht op paden van steenslag, zand

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

IJsbaan open voor inline-skaten!

IJsbaan open voor inline-skaten! IJsbaan open voor inline-skaten! Vanaf 1 april is de multifunctionele ijsbaan open als inline-skatebaan. Vanaf dat moment wordt er op de baan volop ge-inline-skatet oftewel geskeelerd. Inlineskaten is

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

Tot slot is nog informatie toegevoegd voor het huren en kopen van shorttrackspullen via de club en algemene informatie over de regiowedstrijden.

Tot slot is nog informatie toegevoegd voor het huren en kopen van shorttrackspullen via de club en algemene informatie over de regiowedstrijden. Aan: Alle SCT-leden; afdeling shorttrack Betreft: Informatie en aanvraag formulieren 2012/2013 BESTAANDE LEDEN INLEIDING Het nieuwe ijsseizoen staat al bijna weer voor de deur. Met deze memo informeren

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014 12 december 2014 Opening bibliotheek Vorige week vrijdag is de bibliotheek in It Bynt geopend door Sinterklaas. Sinterklaas was speciaal wat langer op school gebleven om de openingshandeling te kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)er, Heb je het ook gemerkt? Het was meer dan 20 graden

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent!

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent! NIEUWSBRIEF MEI Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: studiedagen tot einde schooljaar SAP (school atletiektoernooi parkstad) Schoolverlaters gaan naar Teuven! Nieuws vanuit de plusklas Deel

Nadere informatie

D E L T A I M p U L S

D E L T A I M p U L S D E L T A I M p U L S jaargang 2009-3 Inhoudsopgave ROSEMA SPORTPRIJZEN Kievitstraat 27 8446 GN Heerenveen tel: 0622802708 Email:info@rosemasportprijzen.nl Website: www.rosemasportprijzen.nl Het adres

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Hoe gaat zo n wedstrijd in zijn werk... 3 3. Aan welke wedstrijden kun je meedoen?... 3 4. Categorieën

Nadere informatie

Voorwoord door Ilsa Derks

Voorwoord door Ilsa Derks Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele vernieuwingen en aanpassingen binnen de manege daarnaast brengen wij ook enkele mededelingen en nieuwsberichten. Ieder kwartaal komt er een nieuwsbrief

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

Oproepen en mededelingen

Oproepen en mededelingen Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste Barend(st)ers, De zomer staat voor de deur, de temperatuur schiet

Nadere informatie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie W E E K B R I E F 24 19 februari 2016 Datum Omschrijving A G E N D A 16, 18 en 23 februari Definitieve adviesgesprekken VO voor groep 8 Woensdag 24 februari 8.30 9.30 uur Project DANS Inloopochtend als

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2 juni 2016

NIEUWSBRIEF 2 juni 2016 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

les 2 Langebaan --> inhoud van de les ------------------------------------------------Tijdens een wedstrijd zijn twee schaatsers tegelijk in de baan.

les 2 Langebaan --> inhoud van de les ------------------------------------------------Tijdens een wedstrijd zijn twee schaatsers tegelijk in de baan. les 2 Langebaan --> inhoud van de les Inleiding (10 minuten) Haal heel kort de voorkennis op over schaatsen. Introduceer het begrip langebaanschaatsen. Bekijk en bespreek vervolgens met de kinderen de

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Afval Anne en de Sorteerbrigade

Afval Anne en de Sorteerbrigade Afval Anne en de Sorteerbrigade Verhaal ontwikkeld voor educatieproject Afval groep 3 School en Cultuur Veenendaal 2014 Geschreven door: Sanne Heymann Tekeningen door: Sjoerd Kreijns Dit is Afval Anne.

Nadere informatie

Jongen Meisje. Wilt u een speciaal geboortekaartje voor uw baby? Kijk op www.drukkerijbrandsma.nl voor de mogelijkheden.

Jongen Meisje. Wilt u een speciaal geboortekaartje voor uw baby? Kijk op www.drukkerijbrandsma.nl voor de mogelijkheden. Seizoen 2012-2013 Jongen Meisje Wilt u een speciaal geboortekaartje voor uw baby? Kijk op www.drukkerijbrandsma.nl voor de mogelijkheden. Naast de nieuwste geboortecollectie kunt u bij ons terecht voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/2016 1 juli nummer 39 Agenda 5 juli kennismaking in de nieuwe groep 11 juli afscheid meester Simon 5 juli rapportengesprekken 13 juli afscheid meester

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

OPROEPEN EN MEDEDELINGEN

OPROEPEN EN MEDEDELINGEN Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, Hierbij de laatste nieuwsbrief van een zeer sportief

Nadere informatie

Kamp groep 8 2014 14,15,16 & 17 april

Kamp groep 8 2014 14,15,16 & 17 april Kamp groep 8 2014 14,15,16 & 17 april Programma In vier dagen kun je veel doen. Hier lees je wat we elke dag ondernemen. Af en toe luieren doen we ook wel, maar niet te veel, want we willen het liefst

Nadere informatie

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Nieuwsbrief 4, 3 mei 2014 Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Secretariaat: Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel handbalschoolbrabant@gmail.com www.handbalschoolbrabant.nl Geplande activiteiten 03-05-2014

Nadere informatie