Kadernota detailhandel Winkelstad Zwolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota detailhandel 2011-2020 Winkelstad Zwolle"

Transcriptie

1 Kadernota detailhandel Winkelstad Zwolle Samenvatting opgaven en hoofdlijnen van beleid Hoofdstuk 1 Inleiding Waarom een nieuw detailhandelsbeleid Doel detailhandelsbeleid Opzet kadernota 5 Hoofdstuk 2 Zwolle winkelstad met ambitie Winkelen in Zwolle anno Trends op winkelgebied Lessen en opgaven voor Zwolle Ambitie Meetbare doelstelling 13 Hoofdstuk 3 Winkelen in de binnenstad De binnenstad staat onder druk Opgave: Zwolle bij de top van de Nederlandse binnensteden in Benodigde maatregelen Uitwerking in actieprogramma Project Katwolderplein 17 Hoofdstuk 4 Winkelen op een perifere locatie Huidige locaties voor grootschalige detailhandel: versnippering Opgave: ontwikkelen nieuwe perifere locatie Voorstel: Voorsterpoort als nieuwe perifere locatie voor grote winkels Voorkeurszonering Voorsterpoort Concurrentie met de binnenstad en wijkcentra? Concurrentie met andere perifere locaties? Beleidskader winkels op een perifere locatie samengevat 21 Hoofdstuk 5 Winkelen in de wijk Huidige locaties 23 1

2 5.2 Opgave: vasthouden sterke wijkwinkelstructuur ten behoeve van de Zwollenaar Beleidskader winkels in de wijk samengevat 26 Hoofdstuk 6 Winkelvoorzieningen op knooppunten 27 Hoofdstuk 7 Uitvoering, rollen en instrumenten Ieder zijn eigen belang en rol Instrumenten van de gemeente 29 Bijlage 1 Aanbod winkels in Zwolle anno 2004 en Bijlage 2 Advies WPM betreffende Voorsterpoort als perifere winkellocatie 32 Bijlage 3 Geraadpleegde bronnen/rapporten 33 Bijlage 4 Voorstel branchering winkels op Voorsterpoort 34 Bijlage 5 Notitie: uitbreiding van winkelmeters bij bestaande winkels en projecten 40 2

3 Samenvatting opgaven en hoofdlijnen van beleid Onderscheid in winkelgebieden Het is belangrijk een onderscheid te maken naar binnenstad, wijk en periferie. Als vierde categorie kunnen nog de winkelvoorzieningen nabij bezoekersknooppunten onderscheiden worden. * Binnenstad: recreatief winkelen en funshoppen in een attractieve omgeving * Periferie: centra voor doelgerichte aankopen, op perifere locaties met voldoende ruimtelijke schaal en optimale bereikbaarheid * Wijk- en buurtcentra: centra voor dagelijkse aankopen in de buurt / in de wijk, op basis van compleet aanbod * Bezoekersknooppunt: kleinschalige winkelvoorzieningen op station, ziekenhuis, verzorgingstehuizen, gericht op de reiziger dan wel bezoeker Reden voor dit onderscheid is dat bezoekmotief, aard, schaal, type van de winkels dusdanig verschillend zijn en daardoor niet direct onderling uitwisselbaar. Wel zijn er in meer of mindere mate relaties tussen de winkelgebieden. Opgaven voor Zwolle Sterke inzet nodig op de binnenstad De positie van de binnenstad is niet onomstreden. Dit geldt overigens voor veel meer binnensteden. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de winkelpositie van de binnenstad te verbeteren. De historische binnenstad met haar vele winkels en horecagelegenheden is het uithangbord van Zwolle. Doel is ervoor te zorgen dat de huidige trends en ontwikkelingen zich niet uiten in een afnemend aantal bezoekers en bestedingen in de Zwolse binnenstad. Winkels op een perifere locatie: een kans voor Zwolle Er ontstaat een steeds grotere druk vanuit de markt om winkelmogelijkheden te creëren in de periferie In Zwolle wordt deze druk ook gevoeld. Op dit moment hebben we geen locatie voor grote winkels in de periferie. De huidige locaties Marslanden B, Grote Voort en Stadionplein zijn, op een enkele winkel na, vol. Opgave is om een nieuwe locatie te ontwikkelen. Behoud goede wijkwinkelstructuur 3

4 We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd op wijkniveau. Dit is belangrijk om de consument goed te bedienen in de dagelijkse boodschappen. Hierin zijn we volgens velen goed geslaagd. Het is belangrijk om dit vast te houden. We zullen hier alert op moeten zijn, wetende dat wat nu sterk is over 5 jaar totaal anders kan zijn. Beleid winkelen in de binnenstad uitvoeren economische kadernota voor de binnenstad standpuntbepaling ten aanzien van een full-sized supermarkt op Katwolderplein Beleid winkelen op een perifere locatie ontwikkelen nieuwe perifere winkellocatie op Voorsterpoort ruimte reserveren voor doorgroei na 2020 op Voorsterpoort, passend bij de voorkeurszonering verkennen herontwikkeling Voorst A (Shell-terrein) in relatie tot Voorsterpoort voorstel toe te laten winkels op Voorsterpoort: wonen, huishoudelijke artikelen, bruin en witgoed, doe het zelf zaken, plant en dier, fiets en auto-onderdelen/accessoires, buitensportwinkels geen uitbreidingsmogelijkheden creëren op Marslanden B en de Stadionlocatie geen verdere winkelontwikkelingen, anders dan Ikea, mogelijk maken op Hessenpoort Beleid winkelen in de wijk starten planvorming uitbouw winkelcentrum Stadshagen in 2012 vanuit economische optiek ligt er een sterke voorkeur voor de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum in Stadshagen tot een stadsdeelcentrum standpuntbepaling ten aanzien van de vergroting van winkelcentrum AA-landen tot stadsdeelcentrum faciliteren particuliere initiatieven vergroting supermarkten in Sellekamp, Hogenlampseweg en Westenholte, waarbij het kostenverhaal aansluit op de nieuwe wet ruimtelijke ordening. mede uitvoering geven aan de beleidsagenda s voor de versterking van de winkelgebieden Dieze Centrum en Assendorperstraat e.o. Beleid winkels op bezoekersknooppunten * mogelijk maken van kleinschalige winkelvoorzieningen op bezoekersknooppunten 4

5 1. Inleiding 1.1 Waarom een nieuwe kadernota detailhandel? De huidige kadernota detailhandel met de naam ruimte voor uitdagingen dateert van 2003 en heeft een looptijd tot Er hebben zich echter de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen en veranderingen op winkelgebied voorgedaan, in Nederland maar ook in Zwolle. Ook de economische crisis van 2009 en 2010 is niet voorbijgegaan aan winkelend Zwolle. Alle reden om de kadernota detailhandel te vernieuwen. 1.2 Doel detailhandelsbeleid Het doel van het winkelbeleid is als volgt geformuleerd: versterking van de aantrekkelijkheid van Zwolle als winkelstad, voor zowel eigen inwoners als bezoekers uit de regio. Het winkelbeleid moet er toe bijdragen dat enerzijds de Zwollenaar blijft winkelen in Zwolle en anderzijds dat steeds meer mensen buiten Zwolle naar Zwolle toekomen om te winkelen. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer bestedingen bij de Zwolse winkels. De consumenten (lees inwoners van Zwolle en regio) moeten zo goed mogelijk bediend worden. Het werkgelegenheidsaspect bij de winkels speelt natuurlijk ook mee maar is van secundair belang. 1.3 Opzet kadernota Bij het opstellen van het nieuwe detailhandelsbeleid voor Zwolle is het belangrijk een onderscheid te maken naar binnenstad, wijk en periferie. Als vierde categorie kunnen nog de winkelvoorzieningen nabij bezoekersknooppunten onderscheiden worden. * Binnenstad: recreatief winkelen en funshoppen in een attractieve omgeving * Periferie: centra voor doelgerichte aankopen, op perifere locaties met voldoende ruimtelijke schaal en optimale bereikbaarheid * Wijk- en buurtcentra: centra voor dagelijkse aankopen in de buurt / in de wijk, op basis van compleet aanbod * Bezoekersknooppunt: kleinschalige winkelvoorzieningen op station, ziekenhuis, verzorgingstehuizen, gericht op de reiziger dan wel bezoeker Reden voor dit onderscheid is dat bezoekmotief, aard, schaal, type van de winkels dusdanig verschillend zijn en daardoor niet direct onderling uitwisselbaar. Wel zijn er in meer of mindere mate relaties tussen de winkelgebieden. Deze zullen in de komende hoofdstukken aan de orde komen. 5

6 In de kadernota zijn alleen de hoofdlijnen van het te voeren winkelbeleid te vinden. De uitwerking van die hoofdlijnen zal separaat plaatsvinden. We beginnen overigens niet vanaf een nulpunt. Voor de binnenstad wordt gewerkt aan een kadernota economie voor de binnenstad. De winkels nemen hierbij een prominente plaats in. Voor de perifere winkellocaties loopt al enige jaren het project Voorsterpoort. Daarnaast zijn er diverse onderzoeksrapporten beschikbaar (zie ook bijlage 3). Zij zijn een belangrijke input voor de nieuwe kadernota detailhandel. De looptijd van de kadernota is 10 jaar. Tussentijds zal een monitoring plaatsvinden. Mocht dit leiden tot gewijzigde inzichten dan zal de kadernota worden herijkt. In hoofdstuk 2 wordt een profielschets gemaakt van Zwolle als winkelstad. Tevens komen de trends op winkelgebied aan de orde en de lessen die we daaruit moeten trekken. Op basis hiervan worden de ambitie en de opgaven voor de komende 10 jaar geschetst. In hoofdstuk 3 komen de opgaven en het beleidskader voor de binnenstad aan bod. Hoofdstuk 4 gaat in op de opgave(n) en bijbehorend beleidskader ten aanzien van de winkels op perifere locaties. De wijk en buurtcentra staan centraal in hoofdstuk 5, hoofdstuk 6 gaat kort in op de winkelvoorzieningen nabij bezoekersknooppunten. Hoofdstuk 7 gaat ten slotte in op de uitvoering en de verschillende belangen en rollen van de spelers. Tevens zal het beleidsinstrumentarium van de gemeente worden besproken. 6

7 Hoofdstuk 2: Zwolle winkelstad met ambitie 2.1 Winkelen in Zwolle anno 2011 Hoe heeft Zwolle zich de afgelopen jaren ontwikkeld en hoe ziet Zwolle er anno 2011 als winkelstad uit? Op onderstaande kaart zijn de verschillende winkelgebieden van Zwolle te vinden. In bijlage 1 is meer statistische informatie te vinden over de verschillende winkelgebieden in Zwolle. Daarnaast heeft Ecorys ten behoeve van de discussie over de ontwikkelingsrichting voor de binnenstad een monitor detailhandel en horeca gemaakt. WPM heeft ten behoeve van de perifere winkellocaties ook diverse informatie over Zwolle verzameld. Wat is hieruit voor beeld te schetsen van Zwolle als winkelstad? 7

8 Anno 2011 telt Zwolle ruim 800 winkels met een verkoopvloeroppervlakte van ruim m2. De binnenstad is het visitekaartje van Zwolle met ruim 350 winkels en een verkoopvloeroppervlakte van ca m2. De binnenstad van Zwolle vervult een belangrijke regionale functie; in het bijzonder voor de segmenten niet -dagelijks en horeca. Het centrum beschikt vooral over een groot mode & luxe aanbod. Het dagelijks aanbod in de binnenstad is beperkt. Ook de leegstand is, vergeleken met de landelijke cijfers, beperkt. In de periode zijn er in de binnenstad nauwelijks winkelmeters bijgekomen. In vergelijking met diverse andere grote steden is er sprake van een gemiddeld aanbod in het centrum van Zwolle. Zwolle springt er niet echt uit, zowel in positieve als negatieve zin. Op wijkniveau zijn echter in de periode veel ontwikkelingen geweest: winkelcentrum Stadshagen opende haar deuren, in Holtenbroek is met succes een nieuw winkelcentrum ontstaan. In Zwolle Zuid is het winkelcentrum vernieuwd en uitgebreid. Ten aanzien van de grote winkels op perifere locaties is sprake van versnippering: er zijn 3 kleinere locaties in Zwolle waar dergelijke winkels gevestigd zijn. Deze zijn zo goed als vol. In de dagelijkse praktijk merken we dat er een sterke vraag is van meerdere bedrijven om winkelmeters toe te voegen op perifere locaties. Uit het laatste koopstromenonderzoek uit 2010 bleek dat de binding van de Zwollenaar aan Zwolle een fractie was teruggelopen. De zogenaamde toevloeiing, het aantal mensen van buiten Zwolle dat in Zwolle gaat winkelen, was echter zodanig toegenomen dat het draagvlak van Zwolle als stad in de periode is vergroot, zowel absoluut als relatief. Op basis van het koopstromenonderzoek wordt de omzet bij de winkels in Zwolle in 2010 op 783 miljoen Euro geschat. Ongeveer 40% van de bestedingen vindt plaats in de binnenstad. De omzet in de winkelgebieden is in de afgelopen vijf jaar toegenomen, maar manifesteert zich vooral in de buurt - en wijkwinkelcentra. Voor een belangrijk deel was dit te danken aan het winkelcentrum Stadshagen. De balans tussen de bestedingen in het centrum en overig Zwolle is verschoven ten gunste van overig Zwolle. WPM vat de winkelsituatie in Zwolle als volgt samen: De retailstructuur van Zwolle is in meerdere opzichten perspectiefrijk: Zwolle is een jonge en dynamische stad die nog groeit in inwonertal, heeft een grote regio, strategisch gelegen op een scharnierpunt in Nederland en goed bereikbaar. 8

9 de binnenstad heeft een belangrijke regionale functie maar is nog wel voor verbeteringen vatbaar. Vernieuwing is daar echter vanwege de ruimtelijke setting lastig. de wijk-buurt structuur is goed op orde met een toekomstbestendige basis. voor de grootschalige retail in Zwolle ligt er een opgave. De huidige concentraties zitten op slot en zijn vol. Er is weinig ruimte voor vernieuwing en er is sprake van versnippering van locaties Trends op winkelgebied Welke ontwikkelingen doen zich voor op winkelgebied. En wat kunnen we er van leren? Onderstaand enkele ontwikkelingen gebaseerd op rapporten van BRO, WPM, Ecorys en Droogh Trommelen en Partners. De veelzijdige consument De consument kent vele gedaantes. Enerzijds worden steeds meer eisen gesteld aan de winkelomgeving en het vermaakt willen worden. Anderzijds zijn er veel consumenten die snel hun boodschappen willen doen en gericht zijn op gemak en one-stopshopping. Daarnaast gebruiken steeds meer consumenten internet als koop- dan wel informatiekanaal. De consument is veel beter op de hoogte van wat waar te kopen tegen welke prijs. Ook laat een deel van de consumenten hun keuze bepalen door duurzaamheid van het product. Veranderende bevolkingssamenstelling Nederland vergrijst en Zwolle op termijn ook. De detailhandelsbestedingen van senioren liggen lager dan van de andere bevolkingsgroepen. Een logisch gevolg van de vergrijzing lijkt dan ook en afname aan detailhandelsbestedingen. Genieten en ervaren De consumenten op zijn gemak stellen en actief de producten in de winkel laten ervaren, wordt steeds belangrijker (leestafel in boekenwinkel, producten proeven in speciaalzaken, try en buy sportzaken). Ook de integratie van horeca in grote winkels valt hieronder. Dergelijke elementen dragen bij aan een verlenging van de bezoekduur en daarmee tot hogere bestedingen. Internetwinkels De rol van internet is tot op heden bescheiden. In 2009 bedroeg de omzet ca 6 miljard oftewel ongeveer 5% van de winkelbestedingen. De verwachting is dat de internetverkopen zullen toenemen tot 10% in 9

10 2012 (SSM Retail Platform). Het gaat hier om de aanschaf van vooral niet-dagelijkse producten en diensten. De verwachting is dat internet als volwaardig aankoopkanaal zich de komende jaren verder ontwikkeld. Techniek en logistiek ontwikkelen zich immers steeds verder. Ook nieuwe generaties zijn veel vertrouwder met internet. Het toekomstig aandeel van internet is nog moeilijk in te schatten en verschilt per artikelgroep. Voor versproducten blijft dit laag (minder dan 5%), bij elektronica en media groeit dit mogelijk tot 50% of meer. Daarnaast is internet een informatiebron die ook voor de bestaande winkels interessant is. Voordat een bezoek gebracht wordt aan een winkel of winkelcentrum oriënteert de consument zich vaak eerst via internet. Internet is daarmee voor retailers een belangrijk medium. Wie hier niet op inspeelt mist kansen. Schaalvergroting Ruimtelijke schaalvergroting is een trend die zich in alle branches blijft voortzetten. De laatste jaren zijn in Nederland steeds meer megasupermarkten en andere mega winkels (bouwmarkten) verschenen. Daarnaast zien we, daar waar mogelijk, ook steeds grotere winkelfilialen in binnensteden verschijnen. Hierbij neemt niet alleen de schaal per winkel toe, maar ook de omvang van de winkelgebieden in hun geheel. Binnenstad versus perifere locaties De drang om zich buiten de reguliere winkelcentra te vestigen neemt toe, omdat op perifere locaties veel winkelvloeroppervlak kan worden gerealiseerd tegen relatief lage huurprijzen. Ook de betere bereikbaarheid speelt een rol. Branches als wonen en doe het zelf zijn al weggetrokken uit de binnensteden. Hetzelfde lijkt te gebeuren met winkels in andere branches zoals buitensportwinkels en computerwinkels. Deze branches zijn vaak nog wel te vinden aan de randen van de binnenstad, waar de huurprijzen lager zijn en zij zich nog beter kunnen onderscheiden. Kleinere centra onder druk De kleine buurt- en wijkcentra staan sterk onder druk. De kleinschaligheid van het aanbod, het veelal ontbreken van trekkers en een veranderend consumentgedrag zijn hiervan de oorzaak. Combinaties met maatschappelijke voorzieningen kunnen mogelijkheden bieden om een bepaald verzorgingsniveau te blijven bieden. Brancheverbreding en branchevervaging Met brancheverbreding en vervaging bedoelen we dat steeds meer winkels een breed en divers assortiment aan producten verkoopt. De producten zijn steeds minder te vangen in een uniforme productgroep of 10

11 branches waarop een bestemmingsplan gebaseerd is. Zo kan men bij een doe het zelf zaak of een groot tuincentrum vaak een uitgebreid assortiment aan aan elektrische apparatuur en soms kleding aantreffen. Door brancheverbreding transformeert een groot aantal locaties van woonboulevard naar gemakscentrum. Specialisatie als tegenhanger Door schaalvergroting ontstaan echter wel weer meer kansen voor speciaalzaken, vooral in of direct nabij de binnenstad. Filialisering en netwerkverdichting Er is sprake van een verdichting van het netwerk van filiaalbedrijven. Ook de kleinere verzorgingsgebieden worden bediend door bekende formules als HEMA en Blokker. In de grotere winkelcentra zijn doorgaans dezelfde formules te vinden. Het onderscheidend vermogen van veel winkelgebieden vermindert, hoewel de variatie binnen het filiaalaanbod groot kan zijn. Afname aantal winkels in Nederland Diverse deskundigen waarschuwen voor leegstand in winkelgebieden in bepaalde delen van Nederland. Het gaat dan om de voor de consument minst aantrekkelijke locaties in combinatie met de toenemende vergrijzing en afname aan inwoneraantal. Gewijzigde jurisprudentie bij starten nieuwe winkels Afgelopen jaren werd bij het al dan niet toelaten van nieuwe winkels dan wel uitbreidingen van bestaande winkels/winkelcentra geëist dat de komst van de nieuwe winkel geen effect zou hebben op de bestaande detailhandelstructuur, lees bestaande winkels. Op basis van het bepalen van de theoretische marktruimte werd dan bepaald of de toevoeging toelaatbaar was. De Europese Dienstenrichtlijn heeft als doel de concurrentie tussen dienstverleners van lidstaten te bevorderen. In de dienstenrichtlijn zijn economische vestigingseisen verboden. Zo kunnen winkels niet worden geweigerd op basis van gebrek aan marktruimte of het failliet gaan van andere winkels. Ruimtelijke ordening is echter wel toegestaan. Het bestemmingsplan legt bestemmingen van gronden vast. Bovenstaande betekent dat een distributieve berekening naar de marktruimte op zichzelf geen afdoende onderbouwing is voor of tegen een bepaalde winkelontwikkeling. Wel is een dergelijke berekening waardevol als onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing. 11

12 2.3 Lessen en opgaven voor Zwolle Op basis van de profielschets van Zwolle en de trends zijn de volgende lessen en opgaven voor Zwolle te destilleren. Verwacht: toename winkels in Zwolle In tegenstelling tot vele andere gemeenten en regio s groeit Zwolle de komende jaren nog in inwoneraantal. De verwachting is dat Zwolle in inwoners telt. Dit betekent logischerwijs een toename van het aantal winkelmeters in Zwolle. Er ligt immers een nauw verband tussen aantal inwoners en het totaal aantal winkelmeters. Daar tegenover staat dat naar verwachting het aantal winkelmeters als gevolg van de internet verkopen in de toekomst minder worden. Het exacte aantal, in welke branches en waar (binnenstad, wijkwinkels of periferie) is niet in te schatten. De leegstand wat betreft winkels is in vergelijking met Nederland laag. Ook hebben we in Zwolle de afgelopen 5 jaar geen nieuw aanbod aan winkels gezien, terwijl het inwoneraantal sterk is gegroeid. Al met al is de verwachting dan ook gerechtvaardigd dat het aantal winkels in Zwolle de komende jaren zal groeien. Sterke inzet nodig op de binnenstad De positie van de binnenstad is niet onomstreden. Dit geldt overigens voor veel meer binnensteden. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de winkelpositie van de binnenstad te verbeteren. De historische binnenstad met haar vele winkels en horecagelegenheden is het uithangbord van Zwolle. Doel is ervoor te zorgen dat de huidige trends en ontwikkelingen zich niet uiten in een afnemend aantal bezoekers en bestedingen in de Zwolse binnenstad. Winkels op een perifere locatie: een kans voor Zwolle Er ontstaat een steeds grotere druk vanuit de markt om winkelmogelijkheden te creëren in de periferie In Zwolle wordt deze druk ook gevoeld, niet alleen bij de oude PDV branches als wonen, doe hetzelf en tuincentra, maar ook in andere branches. Op dit moment hebben we geen locatie voor grote winkels in de periferie. De huidige locaties Marslanden B, Grote Voort en Stadionplein zijn op een enkele winkel na vol. Opgave is om een nieuwe locatie te ontwikkelen. Behoud goede wijkwinkelstructuur We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd op wijkniveau. Dit is belangrijk om de consument goed te bedienen in de dagelijkse boodschappen. Hierin zijn we volgens velen goed geslaagd. Het is belangrijk 12

13 om dit vast te houden. We zullen hier alert op moeten zijn, wetende dat wat nu sterk is over 5 jaar totaal anders kan zijn. 2.4 Ambitie Op basis van de stand van zaken, de te verwachten ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor Zwolle zijn in principe meerdere ambities te formuleren voor Zwolle als winkelstad van de toekomst. Dit heeft te maken met de verschillende uitgangssituaties in de binnenstad, de wijk en winkels op perifere locaties en het al dan niet bedienen van de regionale consument (binnenstad en perifere locaties) versus de nadruk op de locale consument (wijkcentra). Desondanks willen we voor Zwolle als winkelstad in al haar geledingen de volgende ambitie formuleren: Zwolle: winkelstad van het Oosten. Dit is gestoeld op de krachtige en unieke historische binnenstad met grote aantrekkingskracht op de regio en daarbuiten, de aantrekkelijke en herkenbare aankoopplaats voor grootschalige en unieke formules en de winkels in de wijken die compleet, en verzorgend zijn voor de inwoners Meetbare doelstelling Uiteindelijk doel is dat meer mensen uit Zwolle en buiten Zwolle in Zwolle komen winkelen en aankopen doen. Het 5 jaarlijkse koopstromenonderzoek meet dit, zowel de binding van de Zwollenaren aan Zwolle als de toevloeiing van consumenten buiten Zwolle. Uiteindelijk wordt dit uitgedrukt in een draagvlak aan consumenten. Als doelstelling(en) formuleren we dan ook: De binding van consumenten aan Zwolle en de toevloeiing van consumenten naar Zwolle is absoluut en relatief groter geworden in 2015, vergeleken met

14 Hoofdstuk 3 Winkelen in de binnenstad 3.1 De binnenstad staat onder druk De historische binnenstad is het visitekaartje van Zwolle. Vanuit detailhandelsoogpunt gezien heeft de binnenstad een belangrijke verzorgingsfunctie voor de regio. De binnenstad staat echter onder druk. Consumenten worden steeds kritischer in de keuze van de locatie voor een aankoop. Om het tij te keren heeft een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het grootwinkelbedrijf, eenmanszaken, horeca, cultuur, vastgoedeigenaren, City Centrum, Koninklijke Horeca Nederland en de Kamer van Koophandel in Zwolle de beschikbare cijfers 1 over elkaar gelegd om inzicht te krijgen in de huidige situatie en de toekomst bij ongewijzigd beleid. Op basis hiervan is een visie met ambities en scenario s opgesteld. Centrale vraag hierbij was: wat moet de functie van de Zwolse binnenstad zijn om adequaat in te spelen op de gedragsverandering van de consument? Als belangrijkste opgave wordt gezien de kwaliteit en diversiteit van het winkel- en horeca aanbod te versterken. Meer dan tot voorheen moet de binnenstad zich richten op het zogenaamde recreatief winkelen en fun-shoppen waarbij de consument de tijd neemt om te winkelen en te vermaken.voor het funshoppen zal de binnenstad, meer dan nu, de nadruk moeten leggen op de place to be waar mensen naar toe gaan vanwege het onderscheidende aanbod (winkels, horeca en cultuur) en de gezellige sfeer (historische binnenstad, leisure en evenementen).de historische binnenstad is voor het funshoppen een pré en moet maximaal worden ingezet voor het binden en versterken van de beleving van de consument. Men wil niet de concurrentie aangaan met de wijkcentra. Een viertal mogelijke scenario s voor de toekomstige ontwikkeling zijn voorgelegd aan de raad. De raad heeft gekozen voor het scenario: Zwolle bij de top van de Nederlandse binnensteden 3.2 Opgave: Zwolle bij de top van de Nederlandse binnensteden In dit scenario is de ambitie dat de Zwolse binnenstad in 2020 op het gebied van detailhandel, horeca en cultuur bij de top van de Nederlandse binnensteden hoort. Het aanbod van detailhandel, horeca en cultuur wordt in dit scenario gekenmerkt door een grote diversiteit. Zwolle beschikt over speciaalzaken waarvan er in Nederland slechts enkele zijn te vinden. Het aanbod heeft daarmee een landelijke uitstraling en trekt mensen vanuit heel ons land. Ook de belangrijkste landelijke formules zijn in dit scenario in de binnenstad te vinden. Er is een uitgebreid horeca-aanbod te vinden op de aanlooproutes, terwijl het verblijfsrecreatieve aanbod wordt uitgebreid. Dit houdt in dat de binnenstad beschikt over hotels, maar ook over Bed and Breakfasts en monumentenlogies. Het uitgebreide culturele aanbod maakt het voor 1 Onderzochte cijfers zijn o.a. Koopstromenonderzoek, Passantengegevens van Locatus, BRO brancheringonderzoek, Toeristisch imago onderzoek, Collectief Vrijetijds Onderzoek (CVO), CBS. 14

15 consumenten interessant om meerdere dagen in de binnenstad van Zwolle te verblijven. De leegstand is zeer beperkt. De Zwolse binnenstad onderscheidt zich van winkelcentra in de wijken en omliggende kernen en binnensteden in andere steden en in het bijzonder in Overijssel, Gelderland, Drenthe, Friesland en Groningen. Inzet is om de titel beste binnenstad in de wacht te slepen. In dit scenario wordt optimaal ingespeeld op de goede bereikbaarheid van Zwolle en de aansluiting met de Randstad door de ligging aan de A28 en de Hanzelijn. Zwolle ontwikkelt in dit scenario een nationaal profiel en is in staat om telkens weer nieuwe groepen naar de binnenstad te trekken. De doelstelling die bij dit scenario hoort is om op de ranglijst van toeristisch bezoek te klimmen van de huidige 12e positie naar de 5e positie in Dit houdt in dat er in de Zwolse binnenstad in 2020: Bijna 5 miljoen toeristische bezoeken plaatsvinden (incl. run- en funshoppen door de regioconsument). Ten opzichte van 2009 betekent dit een toename van ruim 1,6 miljoen toeristische bezoeken. 2 Er sprake is van ruim 14 miljoen passanten. Ten opzichte van 2009 betekent dit een toename van bijna 3 miljoen passanten. 3.3 Benodigde maatregelen Om de ambitie Zwolle bij de top van de Nederlandse binnensteden te realiseren, dient er fors in de binnenstad te worden geïnvesteerd. Per drager worden hieronder de belangrijkste maatregelen uiteengezet. Multifunctioneel aanbod Speciaalzaken en ontbrekende formules aantrekken Meer daghoreca-aanbod realiseren op aanlooproutes Verblijfsrecreatief aanbod in binnenstad creëren (hotels, B&B s, monumentenlogies) Grootschalige locaties (bibliotheek, postkantoor, bankenlocatie Melkmarkt) inzetten voor creatieve koppelingen tussen detailhandel, horeca, leisure en cultuur Erfgoed meer inzetten voor cultuurvoorzieningen en logies Water meer inzetten om toeristen te trekken/vermaken 2 Anderzijds werd de stad in 2008 nog ruim 4,1 miljoen keer bezocht. Ten opzichte van 2008 gaat het dus om een toename van circa bezoeken. 15

16 Optimale bereikbaarheid en parkeervoorzieningen Parkeercapaciteit sterk vergroten (o.m. op Katwolderplein), incl. goede ontsluiting Optimale verbinding tussen A28 en nieuwe parkeervoorziening aan het Katwolderplein creëren Optimale voorziening voor fietsparkeren realiseren Aantrekkelijke wandelverbinding vanaf Station Zwolle creëren Grote dynamiek (altijd levendig) Evenementen organiseren met nationale uitstraling Gebruik maken van de verruimde winkeltijden Aanbod differentiëren (niet clusteren, maar spreiden) Ruimte bieden aan cultuuractiviteiten op straat Wonen goed inpassen en volwaardig onderdeel laten zijn van een levendige stad Hoge ruimtelijke kwaliteit/uitstraling Duidelijke routings aanbrengen Herontwikkeling gebied Weeshuisstraat aanpakken Upgrade Grote Markt door warenmarkt en fietsparkeren daar weg te halen Goed beheer van de openbare ruimte Professionele marketing * Historische binnenstad, optimale bereikbaarheid, multifunctioneel aanbod, grote dynamiek en hoge ruimtelijke kwaliteit centraal stellen in de marketing * Marketing richten op zowel de regioconsument als de consument van buiten de regio (incl. Randstad) Centrummanagement Monitoring * periodiek meten in hoeverre de verwachtingen uitkomen en de genomen maatregelen tot het gewenste resultaat leiden. 16

17 3.4. Uitwerking in actieprogramma (Het voorkeursscenario Zwolle bij de top van de Nederlandse binnensteden wordt op dit moment uitgewerkt in een actieprogramma. Tzt in een bijlage dit actieprogramma bijvoegen). 3.5 Project Katwolderplein De voorbereidingen van dit project lopen al vele jaren. Naast wonen en een grote parkeergarage, verbonden met de binnenstad via een loopbrug, is er ook een commercieel programma. In het Programma van Eisen (PvE) zijn de volgende functies opgenomen: detailhandel: m2, waaronder een supermarkt horeca- en leisurevoorzieningen: m2 megabioscoop van zitplaatsen Op 5 juli wordt in de raad een besluit genomen over het project. Eventueel aanvullen. Wat nog wel onderzocht moet worden betreft het recente verzoek van de ontwikkelaar of we een extra toevoeging van m2 supermarkt ook willen toestaan. Dit om de komst van een nieuwe supermarkt meer kansen te geven. Op deze vraag kunnen we nu niet direct een definitief antwoord geven. (zie ook bijlage 5). Allereerst omdat er, gezien de gewijzigde maatvoering van de supermarkt (van naar m2), blijkbaar niet meer wordt uitgegaan van een aanvullende supermarkt. Bovendien hebben de winkelontwikkelingen afgelopen jaren niet stilgestaan. En ook zijn er bij tal van andere winkelcentra vragen voor toevoeging van het aantal supermarktmeters. Die zullen hier ook bij betrokken moeten worden.. 17

18 Hoofdstuk 4: Winkelen op een perifere winkellocatie 4.1 Huidige locaties voor grootschalige detailhandel: versnippering Een bijzonder onderdeel van de detailhandel vormt de perifere of grootschalige detailhandel. We bedoelen hiermee de winkels die gezien hun omvang en bezoekdoel op een locatie buiten de binnenstad en de wijkcentra willen zitten. Er wordt gesproken van zowel perifere als grootschalige detailhandel. Dit werkt zeer verwarrend. De definitie van perifere detailhandel: winkels waar volumineuze goederen worden verkocht. We moeten hierbij voornamelijk denken aan meubel- keuken- en tapijtzaken (meubelboulevards), bouwmarken, tuincentra maar ook bijvoorbeeld auto s en eventueel boten. Locaties voor verkoop van volumineuze goederen aan consumenten zijn meestal in de periferie te vinden, zeer goed bereikbaar, en niet in de binnenstad. Vandaar de naam perifere detailhandel. De definitie van grootschalige detailhandel is: grote winkels, meestal in de periferie gevestigd, waar reguliere consumentenartikelen worden verkocht. Het gaat hierbij vooral om bruin- en witgoed, sport, spel en rijwielen en accessoires. Het zijn dus niet per definitie volumineuze artikelen. De verwarring wordt nog groter omdat in diverse pdv winkels (bijvoorbeeld een bouwmarkt) ook artikelen worden verkocht als kleding, schoenen en elektrische apparatuur. Er is sprake van branchevervaging. Vanaf nu spreken we alleen over grootschalige detailhandel: de grote winkels die gezien hun omvang en doel van het winkelbezoek een voorkeur hebben voor een locatie in de periferie. Op dit moment is er in Zwolle sprake van versnippering: we hebben een 3 tal kleinere perifere locaties, te weten Marslanden B, Stadionlocatie en de huidige meubelboulevard. Op één winkel na bij het stadion zitten deze locaties vol. Bovendien bestaan er bij Marslanden B en het stadion geen uitbreidingsmogelijkheden. Ook de meubelboulevard is al jaren vol. De meubelboulevard ligt in Voorsterpoort. Specifiek voor Ikea is er op Hessenpoort ruimte gereserveerd. De vestiging van Ikea heeft echter vertraging opgelopen. Wel is de reserveringsovereenkomst verlengd tot Belangrijke opgave is ervoor te zorgen dat Ikea daadwerkelijk in Zwolle start. Maar tegelijkertijd er voor zorgen dat er geen verdere winkelontwikkelingen op Hessenpoort plaatsvinden. Hierdoor wordt de versnippering van het aanbod beperkt. Dit zal in het bestemmingsplan moeten worden geregeld Opgave: ontwikkelen nieuwe perifere locatie Er bestaat een duidelijke behoefte bij een groot deel van de consumenten om doelgericht inkopen te doen op goed bereikbare locaties. In de dagelijkse praktijk merken we dan ook dat er een sterke vraag is van 18

19 meerdere bedrijven om winkelmeters toe te voegen op perifere locaties in de branches: wonen, doe het zelf, en tuincentra. Daarnaast is er een individuele vraag in enkele andere branches, vooral in het assortiment in- en om het huis, elektronica sport en supermarkt. Al vele jaren kunnen we deze segmenten niet bedienen. Hierdoor is er een achterstallige vraag in te halen. Een belangrijke opgave is daarom het ontwikkelen van een nieuwe perifere locatie voor grote winkels. 4.3 Voorstel: Voorsterpoort als nieuwe perifere locatie voor grote winkels Al sinds het begin van de 21 e eeuw wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Voorsterpoort.. De twee voormalige plannen voor Voorsterpoort bleken onvoldoende om de markt te interesseren. Op dit moment wordt een nieuw plan opgesteld dat flexibel van karakter zal zijn. Ten behoeve van de winkels op Voorsterpoort hebben we externe expertise van WPM ingehuurd. Belangrijkste conclusie is dat Voorsterpoort nog steeds de voorkeurslocatie is voor grote winkels in de periferie omdat: Voorsterpoort door de marktpartijen wordt gezien als de beste locatie: zeer goed bereikbaar voor de regionale consument, liggend aan de A28 en liggend nabij Stadshagen waar op termijn ca mensen wonen. alleen op Voorsterpoort is het mogelijk is een grootschalige winkelconcentratie te maken die ook regionale aantrekkingskracht heeft. de huidige meubelboulevard zit al op Voorsterpoort en is hiermee direct onderdeel van deze winkelconcentratie. Naar verwachting zal een groot deel van de geïnteresseerde winkels onder het brede thema in- en om huis vallen In bijlage 2 wordt uitgebreider ingegaan op het onderzoek van WPM. 4.4 Voorkeurszonering Voorsterpoort Het college heeft op 14 juni jl. de voorkeurszonering voor Voorsterpoort vastgesteld. Deze voorkeurszonering zal in het najaar worden uitgewerkt in een ontwikkelkader. Een conceptuele winkelontwikkeling in één project wordt gedacht aansluitend aan de huidige woonboulevard. Daarnaast vragen een aantal winkels om een zelfstandige kavel. Het gaat hierbij vooral om doe het zelf zaken en tuincentra. Een klein deel van Voorsterpoort Oost komt hierbij dan in beeld (tussen 2 en 3 ha). Dit lijkt op dit moment niet voldoende om alle winkels in de 1 e fase te kunnen faciliteren. 19

20 Wel heeft de eigenaar van het Shell terrein (ca 3 ha), de zogenaamde Voorst A locatie (tegenover de locatie Voorsterpoort Oost) aan de gemeente gevraagd om op deze locatie te mogen herontwikkelen. Dit zullen we gaan verkennen. 4.5 Concurrentie met de binnenstad en wijkcentra? In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest in hoeverre perifere winkelontwikkelingen negatief dan wel positief zijn voor de ontwikkelingen in de binnenstad. Het streven is er altijd op gericht om concurrentie tussen de verschillende winkelgebieden zo veel mogelijk uit te sluiten. De vraag is wel of de concurrentie überhaupt helemaal kan worden uitgesloten. Marktpartijen opereren immers op stedelijke en regionale schaal en zullen zich wensen te vestigen waar de meeste omzetperspectieven zijn. Feit is in ieder geval dat er een duidelijke behoefte bij de consument voor grootschalig winkelen bestaat en dat de huidige locaties vol zijn. Wetende dat concurrentie tussen verschillende type winkelgebieden en verschillende locaties nooit volledig is uit te sluiten moet een eventuele ontwikkeling van een nieuwe perifere locatie wel tot gevolg hebben dat er per saldo winst is voor Zwolle als winkelstad van het Oosten. De mate van concurrentie wordt grotendeels bepaald door de soort winkels die we eventueel willen toelaten op Voorsterpoort. In bijlage 4 is een notitie over de branchering te vinden. Wij stellen voor om te kiezen voor variant:b): Van meubelboulevard naar woonboulevard met het thema in en om huis Dit betekent dat we niet alleen grootschalige woninginrichters faciliteren, maar ook grote winkels in de branche in- en om huis. Voordeel hiervan is dat we een sterker cluster krijgen van winkels in het brede segment in- en om huis. Van de eenzijdig en thematisch georiënteerde meubelboulevard schuift de winkellocatie op Voorsterpoort op naar een regionale winkelbestemming met een gevarieerder aanbod. Deze ontwikkeling is op meer plaatsen in Nederland te zien. In concreto gaat het hierbij om de winkels in de branches wonen huishoudelijke artikelen bruin en witgoed doe het zelf zaken plant en dier fiets en auto-onderdelen/accessoires buitensportwinkels 20

TopWinkelstad Zwolle Kadernota detailhandel

TopWinkelstad Zwolle Kadernota detailhandel TopWinkelstad Zwolle Kadernota detailhandel 2012-2020 Samenvatting opgaven en hoofdlijnen van beleid 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Waarom een nieuw detailhandelsbeleid 6 1.2 Belang van een duidelijk beleidskader

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 erboulevard (Zwartjanstraat en molenstraat) 4 2.2 Zwaanshalsgebied

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Notitie Definitie perifere detailhandel

Notitie Definitie perifere detailhandel Notitie Definitie perifere detailhandel Gemeente Apeldoorn Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Mei 2013 2 Inleiding In februari 2010 is door de gemeenteraad het nieuwe beleidskader voor perifere en grootschalige

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Probleemanalyse (1996) Water als vervoersader wordt barrière Boot wordt auto

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Winkelcentrum - Binnenban 4 2.2 In de Fuik 5 2.3 Lengweg 5 2.4

Nadere informatie

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 204X00472 Opzet presentatie 1. Aanpak en resultaten regionale detailhandelsfoto 2. Algemene trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld)

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) Effecten op winkelgebieden in omgeving Opdrachtgever: Wyckerveste Adviseurs BV. Rotterdam, 4 november 2010 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren

Nadere informatie

Beleidsnota 4.2 Bedrijven en werklocaties, onderdeel Retail

Beleidsnota 4.2 Bedrijven en werklocaties, onderdeel Retail Beleidsnota 4.2 Bedrijven en werklocaties, onderdeel Retail Inleiding Deze nota bevat de beleidsuitgangspunten voor retail in de gemeente Peel en Maas. Daarnaast wordt in de nota ingegaan hoe de uitgangspunten

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Actualisering PDV/GDVbeleid. FoodValley. Raadsinformatiebijeenkosmt. 23 november Guido Scheerder

Actualisering PDV/GDVbeleid. FoodValley. Raadsinformatiebijeenkosmt. 23 november Guido Scheerder Actualisering PDV/GDVbeleid FoodValley Raadsinformatiebijeenkosmt 23 november 2016 Guido Scheerder 2 Inhoud presentatie Doel actueel PDV / GDV beleid Projectaanpak Definities Actuele aanbodstructuur Vraag

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Binnenstad in beweging. Rob van de Peppel I&O Research

Binnenstad in beweging. Rob van de Peppel I&O Research Binnenstad in beweging Rob van de Peppel I&O Research Ontwikkelingen landelijk Bepalende factoren Case: Binnenstad Enschede Lokale en landelijke drivers Winkelaanbod en leegstand 5.000 minder winkels (-5%

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand.

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand. Voorstellen Rik Eijkelkamp DTNP (Droogh Trommelen en Partners) Ellis Koenders Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015 EZ gemeente Aalten Proces Afsprakenkader Voorbereid door PoHo DE

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De (ruimtelijke) gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Winkelgebieden in Nederland Internet winkelen in Nederland E-shoppers:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 71764 5 augustus 2015 Beleidsnotitie Detailhandel 2014 Detailhandelstructuur en supermarktbeleid Wijchen, vastgesteld 9 juli 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad

Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad Dordrecht, 28 augustus 2012 Reineke de Vries, accountmanagement en acquisitie Niek de Wit, beleidsadviseur economie Inhoud Huidige positie binnenstad Ontwikkelingen

Nadere informatie

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een datum: : 30-3-2015 projectnummer: 1554.0215 Verkenning haalbaarheid en effecten bouwmarkt Voorschotenn Aanleiding Onlangs hebben marktpartijen hun interesse kenbaar gemaakt voor realisatie van een moderne

Nadere informatie

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector 7 augustus 2013 definitief Status: definitief Datum: 7 augustus 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Prins Alexander. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Prins Alexander. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Alexandrium 4 2.2 Binnenhof 5 2.3 Hesseplaats 5 2.4 Lage Land

Nadere informatie

Aanleiding. beeld te brengen

Aanleiding. beeld te brengen Opbouw presentatie Aanleiding Het veranderende winkellandschap Winkelstructuur en beleidskader Neerijnen Marktruimtebepaling 2017 Marktruimtebepaling 2027 Kwantitatieve argumenten voor vestiging supermarkt

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : S. Meinsma Voorstel aan de raad Onderwerp : Detailhandel Structuurvisie

Nadere informatie

Ondernemerskansen in sterk centrum met unieke kwaliteit

Ondernemerskansen in sterk centrum met unieke kwaliteit N I J V E R D A L Ondernemerskansen in sterk centrum met unieke kwaliteit V O O R W O O R D I N H O U D 1. Kengetallen 2. Het onderscheidend vermogen van Nijverdal 3. Winkelstructuur en beleid 4. Het winkelaanbod:

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Notitie : Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Datum : 6 januari 2014 Opdrachtgever : gemeente Boxtel Ter attentie van Projectnummer : A. van Schaaijk : 204x00523 Opgesteld door : Felix

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Katwijk

Detailhandelsvisie Katwijk Detailhandelsvisie Katwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Katwijk de heer R. van der Poel Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer W. Frielink Projectnummer: 1114.1211 Datum: 15 mei 2012

Nadere informatie

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus Geldermalsen Visievorming op het winkellandschap Gerard Zandbergen Locatus Locatus Congres 2011 6 BIG RETAIL TRENDS Schaalvergroting en Ketenvorming Clustering Internet Vergrijzing Crisis Leegstand? Winkels

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht Aanleiding Binnensteden staan steeds meer in de belangstelling van bezoekers,

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Beschrijving. Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland /

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Beschrijving. Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland  / DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP Beschrijving Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland WWW.LOCATUS.COM / INFO@LOCATUS.COM Beschrijving Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland Pelmolenlaan

Nadere informatie

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: 2-2-2015 projectnummer: 1515.1114 Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld.

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder Postbus 36, 1780 AA, Den Helder Den Helder, 16 maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Namens een groep verontruste winkeliers, diverse ondernemersverenigingen,

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 1 1.3 Leeswijzer 1 2. ADVIES

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een Retail Structuur Visie 2020 gemeente Peel en Maas.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een Retail Structuur Visie 2020 gemeente Peel en Maas. Pagina 1 van 7 Raadsvoorstel tot het vaststellen van een Retail Structuur Visie 2020 gemeente Peel en Maas. Inleiding Op 16 juni 2008 heeft de gemeenteraad van een Startnotitie detailhandelstructuur en

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

: Gemeente Hellevoetsluis : Royal HaskoningDHV : Dhr. A. van Rossum, Tuincentrum Groenrijk Aralia

: Gemeente Hellevoetsluis : Royal HaskoningDHV : Dhr. A. van Rossum, Tuincentrum Groenrijk Aralia HaskoningDHV Nederland B.V. Logo Ruimtelijke onderbouwing Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Gemeente Hellevoetsluis : Royal HaskoningDHV : Dhr. A. van Rossum, Tuincentrum Groenrijk Aralia : B6475-01-001

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

WINKELMARKT NOORD- NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

WINKELMARKT NOORD- NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen WINKELMARKT NOORD- NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen LANDELIJKE MARKT ONTWIKKELINGEN Het consumentenvertrouwen is in de eerste maanden van 2011 verbeterd. Niettemin zijn de meeste consumenten nog

Nadere informatie

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO De binnenstad in 2020 Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO Trends & Ontwikkelingen Consument Mobiel Goed geïnformeerd (internet) Kritisch, hoge verwachtingen Zoekt beleving,

Nadere informatie

Quickscan centrum IJmuiden

Quickscan centrum IJmuiden Quickscan centrum IJmuiden Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Velsen de heer M. Tureay Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1149.0312 Datum: 23 april 2012 Droogh

Nadere informatie

Toekomst detailhandel Deventer

Toekomst detailhandel Deventer Toekomst detailhandel Deventer Binnenstadsavond 10 december Theo van Raaij, adviseur economie Gemeente Deventer Winnaars en verliezers Wanneer is de detailhandel kwetsbaar? Wanneer heeft de detailhandel

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Weert. Nadja Bressers 7 mei 2014

Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Weert. Nadja Bressers 7 mei 2014 Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Weert Nadja Bressers 7 mei 2014 Opzet presentatie Vraagstelling Termen PDV en GDV Aanbodanalyse Trends en ontwikkelingen Perspectief en marktmogelijkheden Visie

Nadere informatie

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan.

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan. Ingekomen stuk D (PA 13 april 2011) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 80 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

De veerkrachtige binnenstad

De veerkrachtige binnenstad De veerkrachtige binnenstad VVG Congres 25 mei 2016 Auteurs: David Evers, Joost Tennekes, Frank van Dongen Supervisie: Edwin Buitelaar PBL www.pbl.nl Onderzoeksinstituut voor Rijksoverheid 2 Bruisende

Nadere informatie

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING B i j l a g e 3 : A c t u a l i s a t i e D P O, m a a r t 2 0 1 5 5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING 1. Inleiding De gemeente Heerenveen is de afgelopen

Nadere informatie

Detailhandel in Nederland

Detailhandel in Nederland Planbureau voor de Leefomgeving De wetenschap van het winkelen Randstad Koopstromonderzoek Haarlem, 8 februari 2017 www.pbl.nl Onderzoeksinstituut voor de Rijksoverheid Kennis voor beleid Milieu Natuur

Nadere informatie

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook datum: 1-12-2015 projectnummer: 1639.0915 Aanleiding Vorig jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. en JAVO Vastgoed een plan gepresenteerd

Nadere informatie

Toekomst binnenstad Oosterhout

Toekomst binnenstad Oosterhout Toekomst binnenstad Oosterhout Bijeenkomst 12 mei 2016 Stefan van Aarle Wie ben ik? Zelfstandig ondernemer Kwartiermaker binnenstad Tilburg Adviseur retail en centrummanagement Zes jaar ervaring in consultancy

Nadere informatie

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015 Detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 15 juli 2015 Het verschaffen van inzicht op welke haalbare wijze Nederweerteen sterk en bestendig vitaal centrum gericht op de toekomst kan realiseren,

Nadere informatie

Gemeente Assen Oplegnotitie Detailhandel Assen Kwaliteit en beleving centraal!

Gemeente Assen Oplegnotitie Detailhandel Assen Kwaliteit en beleving centraal! Gemeente Assen 23-09-2011 Oplegnotitie Detailhandel Assen Kwaliteit en beleving centraal! Inleiding In de periode van 1997 tot en met 2010 is in de gemeente Assen de detailhandelsmonitor uitgevoerd om

Nadere informatie

winkelcentra kennen de wijk

winkelcentra kennen de wijk P. 210 Slimme Bas Buvelot winkelcentra kennen de wijk P. 211 Veel naoorlogse wijken in Nederland worden momenteel vernieuwd omdat de woningvoorraad niet meer aansluit bij de woonwensen van de hedendaagse

Nadere informatie

2 Trends en ontwikkelingen

2 Trends en ontwikkelingen 2 Trends en ontwikkelingen 2.1 Landelijke ontwikkelingen Bij winkelbezoek hangt het gedrag van de consument vooral samen met het bezoekmotief. Globaal kunnen we een onderscheid maken tussen boodschappen

Nadere informatie

Detailhandel op bedrijventerreinen. Notitie. pagina 1 van 8

Detailhandel op bedrijventerreinen. Notitie. pagina 1 van 8 Notitie Detailhandel op bedrijventerreinen pagina 1 van 8 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Detailhandel concentreert zich van oudsher in de centra van dorpen en steden. In de Gemeente Nijkerk is dit niet anders.

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijventerrein Vlek 14 Ressen

Inhoudsopgave. Bedrijventerrein Vlek 14 Ressen Presentatie ambitiedocument februari 2013 Ontwikkellocatie Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Aanleiding voor gebiedsontwikkeling 3. Proces 4. Locatie 5. Argumenten retail Ressen 6. Doelgroepen en consumentengedrag

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Impressie themabijeenkomst Detailhandelsnota in concept Datum: 7 maart 2013 Locatie: raadszaal gemeentehuis te Goor

Impressie themabijeenkomst Detailhandelsnota in concept Datum: 7 maart 2013 Locatie: raadszaal gemeentehuis te Goor Impressie themabijeenkomst Detailhandelsnota 2013-2023 in concept Datum: 7 maart 2013 Locatie: raadszaal gemeentehuis te Goor Inleiding Het vigerende detailhandelsbeleid van de gemeente Hof van Twente

Nadere informatie

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015 Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 25 november 2015 AGENDA 19:30 uur presentatie scenario s 20:30 uur korte pauze 20:45 uur vragenronde 21:15 uur afronding Inleiding Even

Nadere informatie

Meebewegen binnen kaders

Meebewegen binnen kaders Meebewegen binnen kaders Visie op detailhandel in Veldhoven Gemeente Veldhoven Vastgesteld door de gemeenteraad op 24 februari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Waarom een visie?...

Nadere informatie

Van centrummanagement naar winkelmanagement

Van centrummanagement naar winkelmanagement Gemeente LIEDEKERKE Toelichting op 9 juni 2011 Waarom is dit onderzoek nodig? Gemeentelijk handelsapparaat zit in een negatieve tendens. Het gemeentebestuur wenst op basis van het RUP Kerngebied delen

Nadere informatie

Fact sheet. Winkelaanbod in Amsterdam tussen 1996 en 2003

Fact sheet. Winkelaanbod in Amsterdam tussen 1996 en 2003 Fact sheet nummer 2 augustus 24 Winkelaanbod in Amsterdam tussen 1996 en 23 In 22 had Amsterdam ruim 5.5 winkels. Hoewel sinds 1996 het winkelareaal in vierkante meters met 16% toenam, daalde het aantal

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42) Onderwerp: Uitkomsten koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) binnenstad Portefeuillehouder: Steven Kroon Datum: 18 april 2011 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem heeft de ambitie haar bovenregionale

Nadere informatie

De supermarkt als drager van de Nederlandse winkelstructuur

De supermarkt als drager van de Nederlandse winkelstructuur De supermarkt als drager van de Nederlandse winkelstructuur in verleden, heden en toekomst Aart Jan van Duren Annexum Academy, 28 januari 2014 Opbouw Over mijzelf Over mijn bedrijf Stellingen Over supermarkten,

Nadere informatie