Verslag informatiebijeenkomst Wagenpark op aardgas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag informatiebijeenkomst Wagenpark op aardgas"

Transcriptie

1 Verslag informatiebijeenkomst Wagenpark op aardgas Datum: Locatie: Aanwezigen: 28 juni t Gildehuys, Beverwijk zie bijgevoegde presentielijst Programma Woord van welkom door Bert Pannekeet (Milieudienst IJmond) Luchtkwaliteit in de IJmond door Peter Groot (Milieudienst IJmond) Rijden op aardgas: ervaringen in Haarlem e.o. door Peter Tromp (Gemeente Haarlem) Misverstanden uit de weg geruimd door Henk Verbeek (Rolande LCNG) Waar of niet waar? Test uw eigen kennis. door Erna Hilbers (Milieudienst IJmond) Discussie en ruimte voor vragen Doel van de middag De informatiebijeenkomst moet voeding bieden voor een vervolgtraject dat de Milieudienst IJmond de komende maanden wil inslaan. Op 18 september, in de Week van de Vooruitgang, organiseert de Milieudienst IJmond een conferentie over alternatieve brandstoffen. Doel daarvan is samen met gemeentes en bedrijfsleven rijden op alternatieve brandstoffen in de IJmond mogelijk te maken. 1 Luchtkwaliteit Als eerste geeft Peter Groot in het kort weer welke problemen de IJmond ondervindt op het gebied van luchtkwaliteit. De verwachting is dat in 2010 zowel fijn stof (PM10) als NOx, op de drukke routes in en naar de industriegebieden, de norm zal blijven overschrijden. Om die reden is er een actieprogramma luchtkwaliteit opgesteld. De knelpunten die hierin benoemd zijn zijn als volgt: Beverwijk: Velsen: Uitgeest: Parallelweg, Spoorsingel, Wijckermolen Amsterdamseweg, De Geul, Dokweg, Kanaaldijk Provinciale weg Alternatieve brandstoffen, waaronder aardgas, bieden opties om de plaatselijke luchtkwaliteit aanzienlijk te verbeteren. Aardgas als transportbrandstof Via de weg van aardgas kan het probleem van luchtkwaliteit effectief worden aangepakt. Aardgas is weliswaar een fossiele brandstof, maar omdat het in grote hoeveelheden beschikbaar is en bovendien de schoonst beschikbare brandstof, kan aardgas een belangrijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen voor een betere luchtkwaliteit. Nederland heeft een groot infrastructureel voordeel met een fijnmazig distributienet voor aardgas. Bovendien kan aardgas als transportbrandstof dienen als stap naar de overgang naar de CO2-armere gassen als biogas en (duurzaam opgewekte) waterstof. Bron: IPO Op weg met aardgas en biobrandstof; verbetering luchtkwaliteit door alternatieve transportbrandstoffen.

2 2 Rijden op aardgas: ervaringen in Haarlem en omgeving Peter Tromp geeft een kijkje in de keuken van Haarlem e.o., waar het traject van rijden op aardgas vijf jaar geleden werd ingeslagen. Een paar belangrijke voordelen van rijden op aardgas zijn: schoon stil voordelig veilig mogelijkheid voor toepassing biogas De rol van de gemeente Haarlem was als volgt: zelf het goede voorbeeld geven samenwerking zoeken met anderen (lokaal en interlokaal) milieueisen stellen bij aanbestedingen stimulerende maatregelen treffen (subsidies, milieuzones, differentiatie parkeertarieven) aanwezige belemmeringen agenderen (bij het Rijk) De gemeente Haarlem ging uit van de volgende strategie: Vraag creëert aanbod. Inmiddels rijden er 12 trucks, 85 bussen, 48 OV-taxi s, 30 personenwagens en 130 bestelwagens op aardgas. In de regio zijn er vijf aardgasvulstations. Conclusies Problematiek luchtkwaliteit vraagt nu om actie Verbetering luchtkwaliteit nu mogelijk door stimulering van rijden op aardgas Onbekend maakt onbemind; maar veel vooroordelen zijn misplaatst Doorbreking kip/ei-problematiek is mogelijk door bundeling van krachten Aardgas biedt via biogas de brug naar rijden op (duurzaam opgewekt) waterstof Vragen Wat is de actieradius van een aardgasauto? Afhankelijk van de grootte van de cilindervormige tanks kan op een gevulde tank 200 tot 400 km gereden worden. Fiat Panda is de kleinste auto op aardgas en heeft actieradius van 200 km. Is net als in een LPG auto een combinatie met benzine mogelijk (bi-fuel)? Aardgasauto s hebben een op aardgas geoptimaliseerde ottomotor (benzinemotor). De auto s zijn meestal bi-fuel uitvoeringen, dat wil zeggen dat ze zowel op aardgas als op benzine kunnen rijden. Dat is handig zolang nog niet bij elk tankstation aardgas getankt kan worden. Bovendien zorgt het voor een grote totale actieradius. Hoe zit het eigenlijk met biodiesel? EU investeert in biobrandstof, maar dat hoeft geen biodiesel te zijn. Nadeel van biodiesel is namelijk dat fijn stof en NOx emissie hoog blijven en dat er landbouwgrond nodig is voor de productie. Biogas is wat dat betreft een veel betere biobrandstof. Zijn de modellen die uit de fabriek komen universeel en dus op elkaar afgestemd? Ja. Er worden 150 modellen af-fabriek geleverd. Het ombouwen (retrofit) wordt vooral in Duitsland op professioneel niveau gedaan. Slow fill, of te wel tanken vanuit huis, is dat nog steeds mogelijk? Ja, alleen betaal je als particulier een hogere prijs voor je aardgas.

3 3 Misverstanden uit de weg geruimd Henk Verbeek neemt ons aan de hand van een aantal stellingen mee in de wereld van misverstanden die om aardgas heen zijn opgebouwd. De volgende stellingen worden ontkracht: De meeste luchtverontreiniging komt aangewaaid en het fijn stof is voor de helft zeezout. Roetfilters halen het roet afdoende weg. (Helpen wel tegen fijn stof, maar verlagen niet NOx en CO 2 ) Snelheidslimieten omlaag is de oplossing voor minder luchtverontreiniging. De moderne diesel en benzine motoren halen aardgas wel in m.b.t. emissies Benzinewagens zijn veel beter voor het milieu dan diesel. LPG is nog beter Aardgas raakt snel uitgeput bij verkeerstoepassing (10% olie vraagt 1,5% gas) Aardgas is een fossiele brandstof (Schoon naar schoner biogas) Aardgasmotoren slijten sneller (2-3 keer minder olieverontreiniging) Aardgas geeft te kleine actieradius (tot 400 km CNG, 1500 km LNG) Aardgasauto s zijn niet verkrijgbaar (150 modellen af-fabriek) Vragen Kun je het aantal bar ophogen, om de actieradius te vergroten? Ja, maar dat moet binnen Europa afgestemd zijn, zodat je niet in een ander land een tankstation aantreft met minder bar. Is er voor aardgas ook een retrofit-industrie? In Nederland wordt met name gewerkt met af-fabriek modellen. Overigens zijn er in Duitsland wel veel (goede) ombouwers. Aardgas in opmars UTRECHT - Met de bouw van een flink netwerk van speciale tankstations in ons land wordt aardgas een serieus wapen in de strijd tegen luchtvervuiling. Rijden op aardgas is relatief goedkoop en schoon, maar als brandstof nauwelijks verkrijgbaar. Het huidige schamele aantal van zes aardgasvulstations in heel Nederland, wordt binnen een paar jaar uitgebreid tot ruim zeventig. Ons land krijgt daarmee in navolging van Duitsland, Zweden en Italië een landelijke dekking om milieubewust te kunnen tanken. Voorbeeld Dat blijkt uit inventarisatie door deze krant van plannen van gemeenten en provincies voor het verlenen van vergunningen voor nieuwe aardgasvulstations. Deze lagere overheden gaan ook het goede voorbeeld geven door hun eigen wagenpark te vervangen door auto's op aardgas. Initiatiefnemers zijn onder andere de gemeente Den Haag en de provincie Gelderland. Den Haag heeft dezer dagen in Leidschendam het eerste aardgasvulstation in de provincie Zuid-Holland geopend ter ondersteuning van het besluit om tussen nu en 2010 in totaal 350 gemeentelijke voertuigen op de schone brandstof te laten rijden. De provincie Gelderland heeft deze week euro steun verleend aan bedrijven die een aardgasvulstation willen openen. Het gaat om vestigingen in Apeldoorn en Nijmegen. In totaal trekt Gelderland euro uit voor dergelijke initiatieven zodat ook andere steden in de provincie volgend jaar een vulplaats kunnen krijgen. Volgens Annelies van der Kolk, gedeputeerde voor milieu in Gelderland, kan er al over twee jaar in heel Nederland aardgas worden getankt. Zij baseert haar optimisme op plannen in andere provincies: " In Friesland en Drenthe is een tiental vulplaatsen in voorbereiding, evenals in Zeeland, Utrecht en de Randstad." Het Platform Duurzame Mobiliteit betreurt het dat de grote oliemaatschappijen de kat uit de boom kijken. Bron: Copyright (c) 2007 Telegraaf

4 4 Waar of niet waar? Test uw eigen kennis. Aan de hand van een serie vragen kan iedereen zijn eigen kennis testen. Het is de inleiding op de verdere discussie. 5 Discussie De belangrijkste punten die worden ingebracht zijn de volgende: Er moet voldoende gelegenheid zijn om te tanken. Liefst een landelijk dekkend netwerk. Onder aan de streep moet het geld opleveren. Er is de mogelijkheid om in de IJmond direct de stap te maken naar biogas (Biogast). In de IJmond wordt ook al aan de volgende stap gewerkt: een vrachtwagen op waterstof (Hytruck). Alle kansen aangrijpen, bundeling van krachten, massa creëren. Aardgasmodellen veel verkrijgbaar, goed geprijsd. Lokale overheid wil graag een voorbeeldfunctie vervullen. Een aardgasvulstation heeft ca. 200 wagens nodig om rendabel te kunnen zijn. Geen woorden, maar daden. De middag eindigt met een bijzonder initiatief: Jan Boudesteijn, Hans Weeren en het bedrijf Biogast slaan de handen ineen. Zij willen een biogasvulstation realiseren in de IJmond. Hun doelstelling is om in september op de geplande conferentie hun concrete plannen te presenteren. Er volgen nog enkele andere uitspraken: Bert Pannekeet zegt toe dat wanneer er een aardgas-/biogasvulstation in de IJmond komt, dat de Milieudienst IJmond met de drie auto s omgaat. Karel Ockeloen, wethouder in Velsen, wil zich er hard voor maken om tanken mogelijk te maken aan de zuidkant van het kanaal (mogelijkheden bij Reinunie/Connexxion). De informatiemiddag is hiermee ten einde. U zult de komende tijd op de hoogte gehouden worden en een uitnodiging ontvangen voor de conferentie op dinsdagmiddag 18 september. Noteert u de datum vast in uw agenda? Week van de Vooruitgang De conferentie over alternatieve brandstoffen is onderdeel van de Week van de Vooruitgang. In deze week, van 16 t/m 22 september, staat in heel Europa duurzame mobiliteit in de belangstelling. In de IJmond organiseert de Milieudienst IJmond, samen met de vier gemeentes en IJmond Veelzijdig, een drietal activiteiten: Maandag 17 september: Dinsdag 18 september: Vrijdag 21 september: Fietsen Scoort Werknemers stimuleren om de fiets te pakken naar het werk. Karavaan en conferentie Alternatieve brandstoffen Kip/ei-discussie over alternatieve transportbrandstoffen op gang brengen. Het Nieuwe Rijden Automobilisten informeren over Het Nieuwe Rijden. Meer informatie: Milieudienst IJmond, Erna Hilbers en Sofie van Wees, (0251)

5 Presentielijst Jan Boudesteijn Hytruck directeur Maarten Bouwer Biogast directeur Michel Dekker IJmond Veelzijdig projectleider Frank Frowijn Gemeente Beverwijk wethouder Hans Goossens Corus manager regional affairs Peter Groot Milieudienst IJmond spreker (luchtkwaliteit) Erna Hilbers Milieudienst IJmond milieubeleidsmedewerker Mevrouw Heijne Taxibedrijf Unietax directeur De heer Heijne Taxibedrijf Unietax directeur Pim van Herk Provincie Noord-Holland luchtkwaliteit Mevrouw Hoogendonk Gemeente Heemskerk inkoop Mevrouw De Meij Gemeente Uitgeest inkoop Karel Ockeloen Gemeente Velsen wethouder Bert Pannekeet Milieudienst IJmond directeur De heer Schoorl Gemeente Heemskerk wagenparkbeheer Frank Takken Gemeente Beverwijk verkeer Peter Tromp Gemeente Haarlem spreker (haarlem e.o.) Claudia van Veen Gemeente Heemskerk inkoop Henk Verbeek Rolande LCNG spreker (stellingen) De heer Vinck Gemeente Uitgeest wagenparkbeheer Hans Weeren Schoonmaakbedrijf Hans Weeren directeur Sofie van Wees Milieudienst IJmond milieubeleidsmedewerker Egon van Zon Milieudienst IJmond communicatie

Alternatieve brandstoffen

Alternatieve brandstoffen STIMULERING schoon wagenpark NIEUWSBRIEF / NUMMER 1 DECEMBER 2008 Ik wil wel overstappen maar waar moet ik tanken? Wie rijden er groen? Subsidieprogramma Tankstations Waternet zet in op aard- en biogas

Nadere informatie

Wie vooruit wil, rijdt duurzaam!

Wie vooruit wil, rijdt duurzaam! Wie vooruit wil, rijdt duurzaam! Noord-Nederland is een prachtig deel van Nederland. Prachtig vanwege de natuur, de mentaliteit van de mensen en de ruimte. Een plek waar duurzaamheid steeds meer ruimte

Nadere informatie

Impuls februari maart 2011. Ondersteuning bij biomassaprojecten. Visionairs zien kansen in de dop

Impuls februari maart 2011. Ondersteuning bij biomassaprojecten. Visionairs zien kansen in de dop Impuls februari maart 2011 Ondersteuning bij biomassaprojecten De provincie wil het benutten van biomassa, voor energieopwekking binnen Noord-Holland, stimuleren en faciliteren. Inmiddels zijn er verschillende

Nadere informatie

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en Tweede Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (NSL/RSL) 2011 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Inleiding 4 2. Provinciaal Actieprogramma

Nadere informatie

Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto

Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto Ter stimulering van Groengas auto s zijn er diverse subsidieregelingen mogelijk. Landelijk bestaan de fiscale regelingen MIA en VAMIL. Regionaal worden verschillende

Nadere informatie

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC INHOUD Voorwoord Wiert-Jan de Raaf 2 Wethouder Grashoff 3 Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC 10-11 Auto Hoogenboom 12-13 Autobedrijf Victoria 14-15 Ford, Ardea Auto 16-17

Nadere informatie

Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J. oat. 31 JAN 2014 ontv.:

Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J. oat. 31 JAN 2014 ontv.: PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J oat. 31 JAN 2014 ontv.: Routing a.d. Bij!.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden

Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden College Onderwerp: V200900614 Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden Collegevoorstel Inleiding: De raad heeft in het actieplan Luchtkwaliteit, vastgesteld op 6 november 2007, het belang

Nadere informatie

Impuls januari 2009. Pilot klimaatneutrale gemeenten

Impuls januari 2009. Pilot klimaatneutrale gemeenten Impuls januari 2009 Pilot klimaatneutrale gemeenten De landelijke doelstellingen met betrekking tot de reductie van de CO 2 -uitstoot zijn ambitieus: 30% reductie in 2020 ten opzichte van 1990. Om dit

Nadere informatie

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

NAAR EEN DUURZAMER WAGENPARK VAN DE GEDEPUTEERDE STATEN. Een onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van de dienstauto s van de Gedeputeerde Staten

NAAR EEN DUURZAMER WAGENPARK VAN DE GEDEPUTEERDE STATEN. Een onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van de dienstauto s van de Gedeputeerde Staten NAAR EEN DUURZAMER WAGENPARK VAN DE GEDEPUTEERDE STATEN Een onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van de dienstauto s van de Gedeputeerde Staten Colofon Opdrachtgever CNG Net Dhr. A. (Antwan) van Echtelt

Nadere informatie

DUURZAAM INKOPEN GA DE UITDAGING AAN!

DUURZAAM INKOPEN GA DE UITDAGING AAN! DUURZAAM INKOPEN GA DE UITDAGING AAN! 1 Ga de uitdaging aan: koop duurzaam in Duurzame ambities omzetten in concrete daden is niet altijd even gemakkelijk. Ambtenaren worstelen vaak met de vraag hoe duurzaam

Nadere informatie

Rijden op waterstof in Overijssel

Rijden op waterstof in Overijssel Rijden op waterstof in Overijssel Haalbaarheidsonderzoek: "Wat is er in Overijssel nodig om het rijden op waterstof te realiseren". Crystal Energy Projects BV, Enschede, 1 november 2010 Rijden op waterstof

Nadere informatie

Impuls oktober/november 2009. Symposium CO2-neutrale Stad

Impuls oktober/november 2009. Symposium CO2-neutrale Stad Impuls oktober/november 2009 Symposium CO2-neutrale Stad Donderdag 26 november wordt bijzonder. Groenlinks is groen, maar hoe duurzaam kan een CDA-er of VVD-er zijn? Welke Noord-Hollandse gemeente zet

Nadere informatie

in gesprek met... de heer Dekker, Vanessa Nieman en Peter Groen Transport compleet

in gesprek met... de heer Dekker, Vanessa Nieman en Peter Groen Transport compleet in gesprek met... de heer Dekker, Vanessa Nieman en Peter Groen Nieuws Transport compleet met Salland Olie en Post mrt 214#9 column Peter nieuws Veel ontwikkelingen Met trots presenteren wij u de nieuwe

Nadere informatie

Leeuwarden zonder fossiel

Leeuwarden zonder fossiel Leeuwarden zonder fossiel Danny Nederhoed, profiel E&M Gysbert van der Wal C&M Aardrijkskunde CSG-Comenius Mariënburg. Klas A6B J. Schurer Januari 2012 Contents Inleiding... 2 Hoofdtekst... 3 De missie

Nadere informatie

3. Inleiding en doel. 4. Velsen in vogelvlucht. 5. Projecten. 6. Financiering van de projecten. 8. Projecten in uitvoering

3. Inleiding en doel. 4. Velsen in vogelvlucht. 5. Projecten. 6. Financiering van de projecten. 8. Projecten in uitvoering INHOUDSOPGAVE 3. Inleiding en doel 4. Velsen in vogelvlucht 5. Projecten 6. Financiering van de projecten 8. Projecten in uitvoering 12. Projecten die worden uitgevoerd binnen de collegeperiode 18. Overzicht

Nadere informatie

Smart Solar Charging. Een unieke oplossing voor de versnelling van de transitie naar duurzame energie

Smart Solar Charging. Een unieke oplossing voor de versnelling van de transitie naar duurzame energie Smart Solar Charging Een unieke oplossing voor de versnelling van de transitie naar duurzame energie Nu is de tijd om positie te nemen en kansen te pakken! Quick read!!! De transitie van fossiele energie

Nadere informatie

Naar een nieuw milieubeleid

Naar een nieuw milieubeleid Naar een nieuw milieubeleid Milieufederatie Noord-Holland 22 mei 2014 Zaandam Naar een nieuw milieubeleid. Milieufederatie Noord-Holland 1 Inhoud Inhoud... 2 De Energieke Samenleving... 3 Thema's nieuw

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief

Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief TNO / CE Delft Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief Herziene versie 2012 Ruud Verbeek (TNO), Bettina Kampman (CE Delft) Opmerking bij deze uitgave Deze 2012 versie kent

Nadere informatie

DEN HAAG GAAT ELEKTRISCH

DEN HAAG GAAT ELEKTRISCH DEN HAAG GAAT ELEKTRISCH Kansen voor elektrisch vervoer 1 Een elektrische scooter is cool! Haags Milieucentrum februari 2011 Redactie: Fotografie: Monique Bergmans (Haags Milieucentrum) Bob Molenaar (Haags

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart NIEUWS RVOZ-nieuws verschijnt vier maal per jaar en is bestemd voor leden en relaties van de ondernemersvereniging Raad voor Ondernemend Zoetermeer. Nummer 4 / december 2007 Samenwerken Belangenbehartiging

Nadere informatie

fleetmotive DE KILOMETERHEFFING KOMT ER AAN Bedrijven ontdekken de elektrische auto Eindelijk contact WEGENER: MINDER IS MEER

fleetmotive DE KILOMETERHEFFING KOMT ER AAN Bedrijven ontdekken de elektrische auto Eindelijk contact WEGENER: MINDER IS MEER fleetmotive zevende jaargang nummer 3 / september 2008 V O O R W A K K E R W A G E N P A R K B E H E E R Eindelijk contact Bedrijven ontdekken de elektrische auto WEGENER: MINDER IS MEER Door thuiswerken

Nadere informatie

BYD WIL NEDERLAND VEROVEREN: HOOPVOL DAT ANDERE STEDEN GOEDE VOORBEELD SCHIERMONNIKOOG VOLGEN

BYD WIL NEDERLAND VEROVEREN: HOOPVOL DAT ANDERE STEDEN GOEDE VOORBEELD SCHIERMONNIKOOG VOLGEN INHOUD Eind 2014 500 geleasede tweewielers op de weg SPECIAL TER ERE VAN VIERDE FORMULE E-TEAMCONGRES VAKTIJDSCHRIFT BENELUX MEI/JUNI 2013 Energieopslagsystemen onmisbaar in smart grid Overbelasting door

Nadere informatie

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker Met nieuwe energie in de regio arnhem Nijmegen v Pagina 2 Slimme distributie Stef Weijers: er is niet één oplossing die zaligmakend is. Pagina 3 MARN en MRA voor regionale aanpak energie en klimaat Randvoorwaarden

Nadere informatie

KADERNOTITIE KLIMAAT Een goed klimaat voor verandering` Opgesteld door Raadswerkgroep Klimaat November 2007

KADERNOTITIE KLIMAAT Een goed klimaat voor verandering` Opgesteld door Raadswerkgroep Klimaat November 2007 KADERNOTITIE KLIMAAT Een goed klimaat voor verandering` Opgesteld door Raadswerkgroep Klimaat November 2007 2 VOORWOORD Er waait een wind van duurzaamheid door Nijmegen. Burgers, bedrijven, maatschappelijke

Nadere informatie