ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN 26-03-2015. architektenburo"

Transcriptie

1 ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo klamer

2 ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo klamer VERBOUW- UITBREIDING SLUIT AAN BIJ BESTAAND

3 ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo klamer

4 ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo klamer

5 ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo klamer

6 ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo klamer

7 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN VOGELVLUCHT ZUIDWESTIJDE

8 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN VOGELVLUCHT WESTZIJDE

9 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN VOGELVLUCHT NOORDWESTZIJDE

10 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN VOGELVLUCHT OOSTZIJDE

11 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE OOSTZIJDE

12 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE ZUIDOOSTZIJDE

13 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE ZUIDZIJDE

14 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE ZUIDWESTZIJDE

15 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE WESTZIJDE

16 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE WESTZIJDE

17 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE WESTZIJDE

18 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN EDISONWEG - WATTWEG BEILEN

19 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Projectnaam: PKV Extension Beilen Business Group: Ingredients Project ID: OpCo: DOMO Beilen Project mngr: R. Warmerdam Opdrachtgever: J. Donkers VGM-Plan ontwerpfase PKV Extension Beilen Auteur : L. Meinema, Project SHE manager Datum : 18 maart 2015 Versie : 2.0 Documentnummer : VGM-Plan Ontwerpfase-001 Documentstatus : Definitief VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

20 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Functie Naam Handtekening Datum Opgesteld Project SHE manager L. Meinema Goedgekeurd Operations director J. Donkers Plantmanager G. Oudendijk Projectmanager R. Warmerdam EPC manager P. Nomden VGM coördinator uitvoering M. Jansen Beoordeeld SHE manager locatie M. Tekstra SHE manager IPTEC Bert Jan Sijbom VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

21 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Inhoud 1.1 Inleiding Doelstelling VGM beleid Beschrijving van het project Eisen aan de aannemer(s) VCA bedrijfscertificaat VGM coördinatie Werktijden Voertaal 8 2. VGM Organisatie Betrokken partijen FrieslandCampinaFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Projectmanager FrieslandCampina SHE manager IPTEC EPC manager VGM coördinator ontwerpfase VGM coördinator uitvoeringsfase overall Project SHE manager Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Project SHE supervisor VGM coördinator uitvoeringsfase aannemer Operationeel leidinggevende aannemer Beveiligingsbeambte VGM organogram/communicatielijnen Veiligheidstoezicht Commisioning Posterbeleid VGM overlegstructuren Kick-off bijeenkomst Bouwplaats introductie Dagelijkse bijeenkomst Wekelijkse VGM bijeenkomst Wekelijkse bouwvergadering Toolbox bijeenkomsten maandelijkse VGM leadership bijeenkomsten Risico beheersing VGM plannen VGM-Hoofdplannen VGM deelplannen Werkvergunningen Aanvragen van de werkvergunning Bespreken van de werkvergunningen 17 VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

22 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Vrijgave van de werkvergunning Life Saving Rules Werkplekinspecties/observaties/Audits Incidenten melden, onderzoek e.d Onderzoek Ernstig ongeval Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) Toegangsbeleid Toegang tot de locatie Bezoeker Rijroutes Parkeren Voertuigen op de bouwplaats Rookbeleid Mobiele telefoons Fotograferen Muziek Sanctiebeleid Materiaal opslag op locatie Algemene VGM zaken Looproutes Persoonlijke beschermingsmiddelen Housekeeping Rijdend materieel Ladders, trappen en rolsteigers Gevaarlijke stoffen Hijsplannen en kraancoördinatie Risico-inventarisatie Project specifieke risico s Bodemverontreiniging Bedrijfshulpverlening Middelen Mensen Organisatie 27 Bijlagen 27 Bijlage 1 : DS01 regelgeving technische werken versie 4 27 Bijlage 2 : VGM-plan voorwaardenlijst 27 Bijlage 3 : Steigerprocedure versie 2 27 Bijlage 4 : Steigerbon 27 VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

23 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Inleiding 1.1 Inleiding FrieslandCampina speelt een belangrijke rol in de dagelijkse voorziening van voeding aan honderden miljoenen mensen verspreid over de wereld. Consumenten worden voorzien van producten zoals zuiveldranken, baby- en kindervoeding,koffiecreamers en functionele ingrediënten op basis van zuivel. In ons denken en doen willen wij verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarin huidige en toekomstige generaties werken en leven. We zoeken daarom naar een evenwicht tussen enerzijds onze prestaties als bedrijf en anderzijds onze inzet voor milieu en maatschappij. Dit moet een duurzaam evenwicht zijn, zodat de gezondheid van mens, milieu en ons bedrijf ook op termijn gewaarborgd is. In vrijwel elke organisatie komen onveilige gebeurtenissen voor. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot ongevallen en soms zelfs tot rampen. Vaak worden dergelijke gebeurtenissen veroorzaakt door menselijke, technische en/of organisatorische factoren. De mens speelt hierbij zowel in positieve als negatieve zin een belangrijke rol. Meestal zijn het juist de mensen die een gebeurtenis of situatie ten goede keren. Ook tijdens dit project kunnen gebeurtenissen leiden tot één of andere vorm van schade of verlies. Om dergelijke gebeurtenissen zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken is het van belang adequate beheersmaatregelen vast te leggen en te treffen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidsrisico's en procesrisico's. Met arbeidsrisico's worden die risico's bedoeld die ontstaan door de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld de kans op verbranding tijdens het lassen. Met procesrisico's (interactie risico s) verstaan we de risico's die ontstaan door het gelijktijdig en achtereenvolgens uitvoeren van diverse werkzaamheden door verschillende partijen en risico's die het gevolg zijn van het product dat wij vervaardigen en de technieken die daartoe worden gebruikt. In dit VGM-Plan ontwerpfase zijn de maatregelen vastgelegd die door alle partijen moeten worden genomen om de gezondheid en veiligheid van eigen en andere personen en de integriteit van onze installaties zoveel mogelijk te beschermen. De aannemers worden geacht zich te conformeren aan het VGM-Plan ontwerpfase. Daarnaast dienen zij voor de eigen werkzaamheden een VGM-plan op te stellen. Hierin dienen zij alle afspraken, regelingen en maatregelen te benoemen die hun eigen medewerkers moeten treffen om het werk veilig uit te voeren. 1.2 Doelstelling Er geldt een plicht om schriftelijk vast te leggen op welke wijze wordt gewerkt en samengewerkt, welke voorzieningen daarbij moeten worden getroffen en op welke wijze toezicht wordt uitgeoefend. Het VGM-plan is onder meer bedoeld om risico's te herkennen, te evalueren en te beheersen die kunnen ontstaan door de veelheid aan partijen. Bovendien wordt in het VGM-plan schriftelijk vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. Het VGM-plan heeft in de ontwerpfase mede tot doel om risico's te voorkomen die later in de keten optreden. Het doel van het VGM-Plan ontwerpfase en VGM-deelplannen is om: 1 Taken en verantwoordelijkheden vast te leggen; 2 Afspraken te maken over VGM-organisatorische aspecten; 3 De Arbo & Milieu risico's te herkennen en schriftelijk vast te leggen; 4 Maatregelen te beschrijven en deze bij de medewerkers onder de aandacht te brengen. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

24 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen 1.3 VGM beleid Uitgaande van de persoonlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor veilig en gezond werken is het de taak van iedere werknemer, dus zowel van aannemer, onderaannemer en opdrachtgever, er voor te zorgen dat ongevallen, bijna-ongevallen, onveilige situaties, onveilige handelingen en schade voor mens en milieu worden voorkomen. Zowel het verantwoordelijke projectmanagement, de projectleiders als de werknemers op de arbeidsplaats moet zich er steeds van bewust zijn dat veilig en gezond werken van vitaal belang is voor een succesvol functioneren van de gehele projectorganisatie. Wat kan de aannemer van ons verwachten: een blijvende inspanning om de veiligheidsdoelstellingen te behalen; aanbieden van een veilige werkplek; opgeleide en competente collega's; actieve ondersteuning om de veiligheidsprestaties te verbeteren; onderzoek van incidenten en ongevallen; actie tegen onveilig en nonchalant gedrag op alle niveaus. Wat verwachten wij van de aannemer(s): alle activiteiten worden uitgevoerd volgens de veiligheidsregels van het project en de eisen van geldende wet- en regelgeving; de gevaren en risico s worden onderkend en beheersmaatregelen worden genomen voordat het werk wordt gestart, o.a. project RI&E, TRA, Werkvergunning, LMRA. er wordt geen gebruik gemaakt van uitrusting die technisch niet in orde is; arbeidsmiddelen onderhevig aan inspectie moeten gekeurd zijn; procedures en werkvergunningsvoorwaarden worden opgevolgd; indien het werk niet veilig kan worden uitgevoerd worden de activiteiten gestopt; incidenten, ongevallen, beschadigingen en onveilige situaties worden onmiddellijk gemeld; weet wat u moet doen in noodsituaties; 1.4 Beschrijving van het project FrieslandCampina Domo Beilen, the Centre of Excellence for infant and toddler nutrition, has ambitious strategic growth plans. The objective is to further expand our market share in infant and toddler nutrition, specifically in the consumer market. Further expansion of the current production capacity for infant and toddler nutrition (in cans) at the production site in Beilen is required. In order to meet the increased demand, a new can line 3 will be created. The new can line 3 shall be a dedicated can line which must be laid out for processing Ø 127mm cans of different heights. The objective of the PKV Extension project is to expand the existing production site, which is than suitable for production of infant and toddler nutrition in cans for the projected capacity that is foreseen in To create room in the existing building all palletisers of the lines 1,2,3, 5, 6 and 7 will be placed in a new building that will be called the palletising centre. The existing and new building will be connected by means of a bridge, through which case conveyors will transport the case to the new palletiser centre. See figure below. Insert Picture Site including new Palletising Centre VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

25 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Nieuwe situatie totaal overzicht 1.5 Eisen aan de aannemer(s) De directie van elke aannemer en onderaannemer dient zich volledig te conformeren aan de inhoud van dit VGM-Plan ontwerpfase. Ook dienen zij hun medewerkers te informeren over de inhoud hiervan. Aanvullend op dit VGM-Plan ontwerpfase zijn de volgende documenten ook van toepassing: DS01 Reglement voor Technische Werken; Steigerprocedure; Steigerbon; Deze documenten zijn opgenomen in de bijlage van dit VGM-Plan ontwerpfase. Daar waar er tegenstrijdigheden zijn heeft het VGM-Plan ontwerpfase voorrang. In overleg met de Project SHE manager kan hiervan worden afgeweken. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

26 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen VCA bedrijfscertificaat Iedere hoofdaannemer dient minimaal in het bezit te zijn van een VCA** of VCA-Petro bedrijfscertificaat. Aannemers die geen werk uitbesteden aan onderaannemers kunnen volstaan met een VCA* bedrijfscertificaat. Het certificaat moet geldig zijn zolang de werkzaamheden duren. Wanneer een aannemer geen (juist) VCA bedrijfscertificaat heeft dient de aannemer over een vergelijkbaar gecertificeerd veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem te beschikken. De hoofdaannemer dient dit bij de inschrijving duidelijk te vermelden zodat voor een eventuele gunning FrieslandCampina kan toetsen of dit systeem daadwerkelijk vergelijkbaar is met het van toepassing zijnde VCA certificaat. Uiteindelijk beslist de EPC manager of vergelijkbaarheid voldoende aangetoond is en de aannemer gekwalificeerd is voor de eventuele gunning. Kosten die FrieslandCampina moet maken voor deze toetsing worden door FrieslandCampina doorbelast aan de hoofdaannemer, ook wanneer blijkt dat op basis van de toetsing geen gunning kan plaatsvinden. FrieslandCampina kan te allen tijde toegang weigeren bij onvoldoende bewijs van bevoegdheid. 1.6 VGM coördinatie Iedere hoofdaannemer wijst een VGM coördinator uitvoeringsfase aan voor zijn deel van de werkzaamheden, inclusief dat van zijn onderaannemer(s) en legt dit vast in zijn VGM-hoofdplan. Deze VGM coördinator vervult de rol van V&G coördinator conform het Arbo-besluit. FrieslandCampina wijst de constructiemanager aan als VGM coördinator overall. Deze coördineert de samenwerking tussen de verschillende aannemers op de bouwplaats. De constructiemanager wordt veiligheidskundig ondersteund door een Project SHE manager. 1.7 Werktijden Alle bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen en Mocht er reden zijn voor aangepaste werktijden dan dient hiervoor eerst toestemming verleend te worden door de constructiemanager. Aanvraag van aangepaste werktijden kan alleen via de hoofdaannemer. Bij het verzoek voor aangepaste werktijden dient de aanvrager extra rekening te houden met zaken als supervisie, bedrijfshulpverlening, communicatie, verlichting, geluidsoverlast en dergelijke. 1.8 Voertaal Voertaal op de bouwplaats is Nederlands. Eventueel buitenlandse medewerkers dienen de Duitse of Engelse taal machtig te zijn. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

27 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen 2. VGM Organisatie Functie Naam Telefoon adres nummer Opdrachtgever J. Donkers Project Manager R. Warmerdam EPC-Manager P. Nomden VGM coördinator ontwerpfase P. Nomden Constructiemanager M. Jansen VGM Coördinator uitvoeringfase Overall M. Jansen SHE Manager IPTEC BJ. Sijbom Project SHE manager L. Meinema Project SHE supervisor J. Wildeboer SHE manager Beilen M. Tekstra Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Op diverse plekken in het VGM-Plan ontwerpfase staan taken verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden beschreven. In dit hoofdstuk zijn voor een aantal functies nog een aantal aanvullende zaken beschreven Projectmanager FrieslandCampina De projectmanager is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het projectteam van FrieslandCampina dat de ontwerp- en bouwactiviteiten uitvoert. Hij zorgt voor aanwijzing van de VGM coördinator ontwerpfase en VGM coördinator uitvoeringsfase Overall SHE manager IPTEC De SHE manager IPTEC toetst het VGM-Plan ontwerpfase en de VGM hoofdplannen EPC manager De EPC manager is eindverantwoordelijk voor de engineering, inkoop en bouwactiviteiten binnen het project en rapporteert aan de projectmanager. De EPC manager is aangewezen als VGM coördinator ontwerpfase VGM coördinator ontwerpfase De VGM coördinator ontwerpfase is verantwoordelijk voor een veilig ontwerp van de op te leveren gebouwen en technische installaties van het project. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

28 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen VGM coördinator uitvoeringsfase overall De constructiemanager is aangewezen als VGM coördinator uitvoeringsfase Overall. Hij is de centrale spil tijdens de constructie en is het directe aanspreekpunt voor de afstemming van de verschillende bouwactiviteiten en de veiligheid tijdens de uitvoer daarvan. Als het noodzakelijk is om werkzaamheden anders of in andere volgorde uit te voeren dan oorspronkelijk bedacht, dan neemt de VGM coördinator Overall het initiatief om met de betrokken partij(en) opnieuw de risico s en beheersmaatregelen vast te stellen en te documenteren. De VGM coördinator uitvoeringsfase Overall heeft onder andere de volgende taken en bevoegdheden: Rapporteert aan de EPC manager. Draagt zorg voor een VGM-Plan ontwerpfase en ziet toe op naleving. Beheerd het werkvergunningenproces en bewaakt dit Coördineert alle werkzaamheden op locatie en voorkomt conflicten Zorgt dat alleen bevoegd personeel de bouwplaats kan betreden Zorgt voor introductie van alle aanwezigen op de bouwplaats Organiseert vanuit FrieslandCampina toolbox bijeenkomsten Geeft op passende wijze aanwijzingen indien personen niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan hun verplichtingen Coördineert de kraan/hijsactiviteiten Project SHE manager De Project SHE manager functioneert in de dagelijkse praktijk als observator van VGM afspraken. Hij rapporteert aan de Project manager en werkt samen met de EPC en Constructie manager. Verder heeft hij onder ander de onderstaande taken en bevoegdheden: Heeft een objectieve en onafhankelijke rol Toetst de VGM hoofd- en deelplannen Ziet toe op naleving van de regels op de bouwplaats Geeft gevraagd en ongevraagd advies. Controleert en ziet toe op juiste werkvergunningen(proces) Rapporteert de VGM meldingen aan de SHE manager IPTEC Stuurt op eigen initiatief de VGM functionarissen aan van aannemers Neemt deel aan diverse overleggen om VGM input te geven Project SHE supervisor De Project SHE supervisor vertegenwoordigt de betreffende contractor waar hij voor werkt. Hij rapporteert aan deze contractor en aan de Project SHE manager. Verder heeft hij onder ander de onderstaande taken en bevoegdheden: Heeft een objectieve en onafhankelijke rol Ziet toe op naleving van de regels op de bouwplaats Geeft gevraagd en ongevraagd advies Rapporteert de VGM meldingen aan de project SHE manager en Constructiemanager Neemt deel aan het wekelijks VGM bijeenkomst VGM coördinator uitvoeringsfase aannemer De aannemer stelt een VGM coördinator uitvoeringsfase aan. Deze heeft onder andere de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Is verantwoordelijk dat dat deugdelijke VGM hoofd- en deelplannen worden aangeleverd Is dagelijks aanwezig op de bouwplaats Coördineert dat personeel taak specifieke voorlichting en instructie ontvangt Zorgt voor deugdelijk ingevulde werkvergunningen worden geschreven en dat deze worden nageleefd Ziet periodiek toe op naleving van de wetgeving en andere van toepassing zijnde regelgeving zoals VGM-Plan ontwerpfase en andere interne regels Vraagt vroegtijdig toestemming aan de constructiemanager voor eventueel in te zetten onderaannemers Coördineert toolbox bijeenkomsten en werkplekinspecties en informeert de constructiemanager en Project SHE manager hierover. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

29 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Rapporteert onveilige handelingen, - situaties en (bijna)incidenten aan de constructiemanager en Project SHE manager Operationeel leidinggevende aannemer Omdat VGM een lijnverantwoordelijkheid is zorgt iedere aannemer voor voldoende operationeel leidinggevenden. De aannemer zorgt dat de operationeel leidinggevende voldoende tijd en middelen heeft om zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren. De operationeel leidinggevende heeft onder andere de volgende taken en bevoegdheden: Is direct verantwoordelijk voor het handelen van het personeel, inclusief dat van zijn onderaannemers, op de werkplek Ziet zo vaak als noodzakelijk toe op naleving van de wetgeving en andere van toepassing zijnde regelgeving zoals VGM-Plan ontwerpfase en andere interne regels altijd is geborgd. Zorgt voor competent en gezond personeel dat in staat is de werkzaamheden uit te voeren Zorgt voor opvolging van verbeter- en correctieve acties indien de constructiemanager en/of Project SHE manager dit aangeven. Zorgt voor aantoonbaar gekeurd en goed onderhouden materieel Beveiligingsbeambte (voor het Masterplan is dit de VGM-coördinator uitvoeringsfase overall) De beveiligingsbeambte zorgt voor de toegangscontrole op de bouwplaats. Hierbij heeft hij/zij onder andere volgende taken en bevoegdheden. Controleren van identiteitsbewijs en het VCA diploma. Opvangen van werknemers/bezoekers en in contact brengen met hun contactpersoon Op verzoek van de constructiemanager uitvoeren van visitatie Bijhouden van aanwezigheidsregistratie Centrale EHBO post coördinatie VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

30 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen 2.2 VGM organogram/communicatielijnen 2.3 Veiligheidstoezicht Iedere hoofdaannemer zorgt voor een eigen veiligheidstoezichthouder (SHE supervisor) conform de onderstaande tabel. De SHE supervisor is gedurende de voorgeschreven tijd fysiek op de bouwlocatie aanwezig. Indien gesproken wordt over halve dagen dienen deze niet op 1 zelfde dag ingevuld te worden. De SHE supervisor ziet toe op een veilige uitvoering van de door of namens de hoofdaannemer uit te voeren werkzaamheden. Dit houdt dus in dat de SHE supervisor ook toeziet op de werkzaamheden van zijn eigen onderaannemer(s). Personeel aannemer inclusief onderaannemer(s) Aannemers SHE supervisor x een halve dag wekelijks 5x een halve dag wekelijks Full time 1 SHE supervisor Full time 2 SHE supervisors De SHE supervisor spreekt Nederlands, Engels of Duits en beschikt aantoonbaar minimaal over het diploma Middelbaar Veiligheidskunde (MVK) of gelijkwaardig. Voordat een SHE supervisor mag worden ingeschakeld dient de Project SHE manager zijn goedkeuring te verlenen. Hiervoor geldt dat minimaal een week voor aanvang een CV moet worden ingeleverd bij de Project SHE manager en dat er vooraf een gesprek moet plaatsvinden tussen de SHE supervisor van de aannemer en de Project SHE manager. Op basis van CV en het gesprek kan de Project SHE manager zijn toestemming of afwijzing geven. +1 SHE supervisor VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

31 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen De SHE supervisors rapporteren op verzoek van de Project SHE manager aan de Project SHE manager en neemt deel aan de wekelijkse VGM bijeenkomst. 2.4 Commisioning De veiligheidsorganisatie tijdens de commisioningsfase vereist een andere aanpak. Daarom wordt gaande het project hierover een addendum geschreven en gedistribueerd aan de belanghebbenden. 2.5 Posterbeleid Het is niet toegestaan eigen (VGM)poster of campagnemateriaal op te hangen of te verspreiden zonder toestemming van de Project SHE manager. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

32 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen 3. VGM overlegstructuren 3.1 Kick-off bijeenkomst Na gunning van het contract wordt er een kick-off bijeenkomst gehouden met de aannemer en het projectteam. Hierin worden onderwerpen als veiligheid, planning en dergelijke besproken. Vanuit de aannemer zijn hier minimaal aanwezig: Directeur of MT lid, Projectleider, uitvoerder en veiligheidstoezichthouder. Vanuit het FC projectteam zijn hier minimaal aanwezig: Projectmanager, EPC manager, Constructiemanager, Project SHE manager en SHE manager IPTEC. 3.2 Bouwplaats introductie Iedereen die op locatie werkzaamheden komt verrichten dient eerst actief deel te nemen aan de bouwplaats introductie. Doelstelling van deze introductie is het geven van voorlichting ten aanzien van de project gerichte VGM informatie en regels. Tevens is dit een moment om verwachtingen t.a.v. VGM naar elkaar uit te spreken. Deze introductie wordt 2x per week door of namens de constructiemanager verzorgd. Duur van de introductie is circa 1 uur. 3.3 Dagelijkse bijeenkomst Voor aanvang van de werkzaamheden is er dagelijks een overleg van circa tot Onder voorzitterschap van de constructiemanager wordt de dagelijkse planning doorgesproken met alle vergunninghouders en voorlieden c.q. uitvoerders. Nadat iedereen heeft verteld welke werkzaamheden hij die dag gaat uitvoeren worden de vergunningen vrijgegeven. 3.4 Wekelijkse VGM bijeenkomst Wekelijks is er, onder voorzitterschap van de Project SHE manager, een VGM bijeenkomst. Hierbij is van elke hoofdaannemer 1 veiligheidskundige aanwezig. De bijeenkomst kan gepaard gaan met een ronde over de site. Doelstelling van deze bijeenkomst is onder andere het delen en oplossen van trends. Duur van de bijeenkomst wordt geschat op circa 2 uur. 3.5 Wekelijkse bouwvergadering Doelstelling van de bouwvergadering is onder andere het bespreken van raakvlakrisico s tussen de verschillende partijen. Deze bijeenkomst wordt voorgezeten door de constructiemanager. Van iedere aannemer is hier minimaal de projectleider en/of hoofduitvoerder bij aanwezig. 3.6 Toolbox bijeenkomsten Vanuit het FC projectteam wordt er minimaal maandelijks een toolbox georganiseerd. Deze toolbox wordt gefaciliteerd door de Constructiemanager en heeft onder andere tot doel dat trends en speciale aandachtspunten besproken worden met uitvoerenden. Hierbij zijn aanwezig: alle mensen die tijdens deze toolbox op site zijn. Duur van de bijeenkomst wordt geschat op circa een ½ uur. Iedere aannemer organiseert minimaal 1x per maand een toolbox. De aannemer stelt de constructiemanager en de Project SHE manager in de gelegenheid om deze toolbox bij te wonen door hun minimaal 3 dagen voorafgaand uit te nodigen. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

33 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen maandelijkse VGM leadership bijeenkomsten Iedere 2 maand wordt er een bijeenkomst gehouden waarin de VGM voortgang binnen het project wordt besproken met de directie van iedere hoofdaannemer. Tevens wordt hierbij een observatieronde uitgevoerd door de betrokkenen. Deze bijeenkomst wordt voorgezeten door de projectmanager/epc manager. Een MT- of directielid van iedere hoofdaannemer neemt hieraan deel. Duur van de bijeenkomst wordt geschat op 2 uur. Bijwonen van deze en andere safetymeetings is onderdeel van de scope. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

34 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen 4. Risico beheersing 4.1 VGM plannen VGM-Hoofdplannen Alle hoofdaannemers stellen een VGM coördinator aan die verantwoordelijk is voor het opstellen van een VGM-plan Uitvoeringsfase voor het totale werk dat zij uit gaan voeren, dit is inclusief het deel dat mogelijk door hen in opdracht wordt gegeven aan onderaannemers. Dit noemen we het VGM-hoofdplan. Elke hoofdaannemer dient zijn VGM-hoofdplan twee weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voor te leggen aan de constructie manager. Pas als dit VGM-hoofdplan is goedgekeurd door de constructie manager, Project SHE manager en SHE manager IPTEC kan begonnen worden met de werkzaamheden. Het VGM-hoofdplan moet minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit VGM-Plan ontwerpfase en aan de punten uit de VGM-plan voorwaardenlijst zoals opgenomen in de bijlage van dit plan. Indien het goedkeuringsproces, als gevolg van herhaaldelijke afkeuring en/of niet tijdige correctie, leidt tot stagnatie van de werkzaamheden en/of kostenverhoging is de hoofdaannemer hiervoor geheel verantwoordelijk en aansprakelijk VGM deelplannen De hoofdaannemer is ervoor verantwoordelijk dat zijn onderaannemer een eigen VGM-plan uitvoeringsfase opstelt voor de werkzaamheden die hij gaat uitvoeren. Dit noemen we het VGMdeelplan en maakt onderdeel uit van het VGM-hoofdplan van de hoofdaannemer. De veiligheidskundige van de hoofdaannemer toetst aantoonbaar het plan van zijn onderaannemer en legt, minimaal twee weken voor aanvang van het werk, ter goedkeuring voor aan de constructie manager. Pas als dit VGM-hoofdplan is goedgekeurd door de constructie manager en de Project SHE manager kan begonnen worden met de werkzaamheden. Het VGM-deelplan moet minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit VGM-Plan ontwerpfase en aan de punten uit de VGM-plan voorwaardenlijst zoals opgenomen in de bijlage van dit plan. Indien het goedkeuringsproces, als gevolg van herhaaldelijke afkeuring en/of niet tijdige correctie, leidt tot stagnatie van de werkzaamheden en/of kostenverhoging is de hoofdaannemer hiervoor geheel verantwoordelijk en aansprakelijk. 4.2 Werkvergunningen Aanvragen van de werkvergunning Voor alle werkzaamheden geldt dat hiervoor een geldige werkvergunning noodzakelijk is. Het format wordt beschikbaar gesteld door FrieslandCampina. Alle hoofd- en onderaannemers maken zelf hun werkvergunning in concept voor de opvolgende week. De hoofdaannemer controleert hierbij alle werkvergunningen van zijn onderaannemer. De hoofdaannemer levert zijn concept werkvergunningen en die van zijn onderaannemers iedere woensdag in de voorafgaande week vóór uur in bij de constructiemanager. De werkvergunning dient zo volledig mogelijk te zijn, dus inclusief alle benodigde aanvullende informatie zoals productinformatiebladen, Taak risicoanalyses, aanduiding van plaats van handelen en dergelijke. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland Welkom in Rotterdam Samen werken aan veiligheid 2 Presentatie + Toets Bij aanmelding wordt uw kennis van deze presentatie getoetst. De geldigheid van de toets is (maximaal) één jaar. 3 Meld u bij de portier

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger Van Bedrijfsrie naar V&G plan Toon Westerburger Toon Westerburger Middelbaar veiligheidskundige Bijna 20 jaar werkzaam bij Arbode Adviseur RIE s, V&G plannen, VCA*/**/Petrochemie en VCU Opleider Basisveiligheid

Nadere informatie

PROCEDURE-P014: VGM Procedure Revisie- en onderhoudsprojecten

PROCEDURE-P014: VGM Procedure Revisie- en onderhoudsprojecten 2005-0049780 PROCEDURE-P014: Opmerkingen: 25 nov 2009: - Aanpassing hoofdstuk 7 link naar bijlagen VGM plan 11.3 / 11.4 toegevoegd 29 feb 2012: - Aanpassing Hoofdstuk 1.1 Dart informatie verwijderd - Hoofdstuk

Nadere informatie

Veiligheid in de maakindustrie. 16 Life Saving Rules

Veiligheid in de maakindustrie. 16 Life Saving Rules Veiligheid in de maakindustrie 16 Life Saving Rules Doel van deze presentatie Inzicht geven in het veiligheidsbeleid van Heras aan de hand van De 16 Levensreddende Regels. 1. Veiligheid van onderaannemers

Nadere informatie

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA Pagina: 1 van 5 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines november 2013 WERKEN OP HOOGTE HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Veilig werken met Life Saving Rules 01-10-2014

Veilig werken met Life Saving Rules 01-10-2014 1 Veilig werken met Life Saving Rules 01-10-2014 Wat zijn Life Saving Rules? Regels die ons beschermen tegen de meest voorkomende levensbedreigende gevaren binnen ons bedrijf. De Life Saving Rules zijn

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende ZZP,ers Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende ZZP,ers De ZZP, ers hebben voor alle risicovolle

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en) 1 Nieuwe huisstijl toegepast. 1. Doelstelling

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site

Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site Doelstelling Best Practice Life Saving Rules Chemelot Site Hulpmiddel voor het lijnmanagement van de site bewoners op de Chemelot Site Bedoeld om de Life

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 20-05-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 20-05-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. 1 2 3 Wijziging(en) TA wordt minimaal 2 werkdagen voor

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

VALUES. & rules. Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen

VALUES. & rules. Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen VALUES & rules Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen Veiligheidsverklaring De veiligheid van onze medewerkers is voor ons een kernwaarde. Zij zijn immers ons belangrijkste werkkapitaal. Ons doel:

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in Wij werken veilig of wij werken niet

Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in Wij werken veilig of wij werken niet Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in 2016 Wij werken veilig of wij werken niet Prioriteit veiligheid Veiligheid heeft bij Twence de allerhoogste prioriteit. Wij werken veilig of wij werken niet. 2

Nadere informatie

AH/VK HSE manager. Herman Gorter. werknemers en Nederlandse. herman@arbogorter.eu. Beschrijving van de bouw,

AH/VK HSE manager. Herman Gorter. werknemers en Nederlandse. herman@arbogorter.eu. Beschrijving van de bouw, Herman Gorter www.arbogorter.eu eu herman@arbogorter.eu Ab Arbeidsomstandigheden dih d op een multiculturele bouwplaats. Herman Gorter AH/VK HSE manager Verschillen tussen buitenlandse werknemers en Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT SUBCONTRACTORS

REGLEMENT SUBCONTRACTORS Formulier: 2.60.F2 Versie Datum: 17-12-2015 REGLEMENT SUBCONTRACTORS Algemeen: In dit document is vastgelegd aan welke eisen een ieder dient te voldoen die als subcontractor werkzaamheden verricht of gaat

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

HSE guidelines. december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam 1 INHOUD BLAD 1 inleiding 3 2 beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 4 3 bij de totstandkoming betrokken

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS

VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS EUROMAX TERMINAL ROTTERDAM VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS VEILIG EN BEVEILIGD Welkom op de Euromax Terminal Rotterdam. Onze terminal wordt dagelijks druk bezocht. Niet alleen

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept Het grijze boekje Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche Concept Richtlijn Veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche -

Nadere informatie

Herman Gorter.

Herman Gorter. Herman Gorter www.arbogorter.eu herman@arbogorter.eu Arbeidsomstandigheden op een multiculturele bouwplaats. Herman Gorter AH/VK HSE manager Verschillen tussen buitenlandse werknemers en Nederlandse werknemers

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA)

LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA) HSE guidelines S september 2015 LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA) HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

Werkvergunning Carbolim

Werkvergunning Carbolim Werkvergunning Werkvergunning Carbolim Algemeen Werkvergunningen worden aangemaakt voor alle werkzaamheden op Carbolim terrein waarbij bijzondere risico s en gevaren bestaan. Normale dagelijkse operationele

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Toegang contractors en haar medewerkers

Toegang contractors en haar medewerkers Toegang contractors en haar medewerkers 1. Algemeen Contractors die opdracht hebben gekregen bij Aluchemie werkzaamheden te verrichten mogen dit, in verband met de "Wet Ketenaansprakelijkheid", slechts

Nadere informatie

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden DataCenter Fryslân DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden Versie 1.4, februari 2010 1 Afkortingen en begrippen... 3 2 Beveiliging DataCenter... 4 2.1 OBSERVATIE VIA VIDEOSYSTEEM...

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN

PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN HSE guidelines S december 2012 PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

ALGEMENE SHE (HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT) INKOOPVOORWAARDEN VOPAK NEDERLAND 1. SHE STANDAARDEN VAN OPDRACHTGEVER

ALGEMENE SHE (HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT) INKOOPVOORWAARDEN VOPAK NEDERLAND 1. SHE STANDAARDEN VAN OPDRACHTGEVER ALGEMENE SHE (HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT) INKOOPVOORWAARDEN VOPAK NEDERLAND Bij Vopak staat veiligheid voorop. Veiligheid is nooit af, er is altijd verbetering mogelijk. Zow el voor onze eigen medew

Nadere informatie

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Bedrijfsgegevens en Organigram... 4 2.1. Bedrijfsgegevens... 4 2.2 Certificeringen...

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5 Titel UPI 021 Veiligheidscriteria voor alleenwerkers Nummer Datum 15 juli 2005 Inhoud Pagina 1 Doel 3 2 Doelgroep 3 3 Toepassingsgebied 3 4 Definities/Afkortingen 3 5 Referenties 3 6 Verantwoordelijkheden/

Nadere informatie

Procedure P112. Afzettingen, markering en belijning. Procesinformatie. Alle vestigingen RWE GCN, inclusief Inesco te Antwerpen.

Procedure P112. Afzettingen, markering en belijning. Procesinformatie. Alle vestigingen RWE GCN, inclusief Inesco te Antwerpen. Procedure P112 Afzettingen, markering en belijning Procesinformatie Procesbeschrijving Proces beheersen HS&S risico s Doel afzettingen De doelstelling van deze procedure is te verduidelijken wanneer en

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Golden Rules of Safety. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Golden Rules of Safety. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Golden Rules of Safety VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Golden Rules of Safety Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

V & G Plan ZeeBraBouw BV

V & G Plan ZeeBraBouw BV BEM1604643 gemeente Steenbergen V & G Plan ZeeBraBouw BV Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 16-09-2016 ZK16003443 Medewerker Publiekszaken/vergunningen 1 V&G plan Naam project Steenbergen 16-006 Adres

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Versie:17-2-2015 Pagina: 1/32 Vestigingen Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Weert Graafschap Hornelaan 130, 6004 HT

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV Verkeersreglement E.M. Treur en Zn. BV Versie 1 Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doel/toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Toelating tot het besturen van

Nadere informatie

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 7 A. INLEIDING ALGEMENE EISEN Voor elke werf of werkplaats van KPNWE, ongeacht welk taak men uitvoert, gelden steeds algemene regels op het vlak van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1.0 Voorwoord. 2.0 Beleidsverklaring inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu

INHOUDSOPGAVE. 1.0 Voorwoord. 2.0 Beleidsverklaring inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu INHOUDSOPGAVE 1.0 Voorwoord 2.0 Beleidsverklaring inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu 3.0 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 3.1 Directie 3.2 VGM-functionaris 3.3 Uitvoerenden 4.0 Overlegstructuur

Nadere informatie

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE guidelines S September 2012 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen

Nadere informatie

VOORLICHTING, ONDERRICHT

VOORLICHTING, ONDERRICHT Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel. Toepassingsgebied: Alle afdelingen. Definities: VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Verantwoordelijk en bevoegd:

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden naar aanleiding van Shell Engagement Sessies

Vragen en Antwoorden naar aanleiding van Shell Engagement Sessies HSE Q1. Dienen incidentmeldingen straks via het Shell systeem gedaan te worden of via het Johnson Controls systeem? A1. Incidenten dienen zowel aan Shell als binnen Johnson Controls gemeld te worden. Omdat

Nadere informatie

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden AGM 09-56 Met enige regelmaat moeten bij overslagbedrijven containers geopend worden om aanvullende of corrigerende werkzaamheden aan de stuwage, verpakking of

Nadere informatie

NORM / LSA (Natural Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit)

NORM / LSA (Natural Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit) S HSE guidelines mei 2012 NORM / LSA (Natural Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit) HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Voorlichting & Training. Gevaarlijke Stoffen

Voorlichting & Training. Gevaarlijke Stoffen Voorlichting & Training Gevaarlijke Stoffen Inleiding Introductie Leerdoelen Definities Blootstellingstandaard Besmetting & gezondheidseffecten Identificaties en etiketten Persoonlijke beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

VCA in de praktijk. Prebes studieavond 11 oktober 2012. Stefaan Debosschere

VCA in de praktijk. Prebes studieavond 11 oktober 2012. Stefaan Debosschere VCA in de praktijk Prebes studieavond 11 oktober 2012 Stefaan Debosschere Voor wat staat VCA? Veiligheids Gezondheids- en Milieu Checklist voor Aannemers 2 2. Waarom VCA? VCA is geen wettelijke verplichting,

Nadere informatie

Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013

Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013 Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013 Procedure afzetlint Inhoud Doelstelling 2 Doelgroep 2 Vaststelling en beheer 2 Algemeen 3 Functie 3 Soorten afzetlint 3 A. Rood-Wit 3 B. Rood-Geel-Reflecterend

Nadere informatie

DE COÖRDINERENDE ROL VAN NOVEC IN ZAKE VEILIGHEID

DE COÖRDINERENDE ROL VAN NOVEC IN ZAKE VEILIGHEID DE COÖRDINERENDE ROL VAN NOVEC IN ZAKE VEILIGHEID NOVEC 01-10-2015 Coördinatie, NOVEC & Veiligheid pag. 1 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 BETROKKEN PARTIJEN 4 2.1 COMMUNICATIE VANUIT NOVEC 4 3 VOORWAARDEN VOOR

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE guidelines S september 2012 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Voor wie is de richtlijn bedoeld? De richtlijn veilig werken op hoogte geldt voor alle leden binnen

Nadere informatie

Vopak Fundamentals on Safety

Vopak Fundamentals on Safety Vopak Fundamentals on Safety Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben.

Nadere informatie

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

HSE guidelines. november 2014 HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. november 2014 HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S november 2014 HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

Bedrijfsreglement STC Groep B.V.

Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Welkom bij STC Groep B.V. Je gaat (hoogstwaarschijnlijk) binnenkort voor ons aan het werk. Voor je begint willen we je vragen aandacht te hebben voor de volgende afspraken

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704 Functieprofiel: Logistiek Functiecode: 0704 Doel Beheren van (delen van) het gebouw, overleg voeren met gebruikers en dienstverleners, volgens geldende procedures, en contracten, teneinde gebruikers in

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

INEOS ChlorVinyls. Gedragsveiligheidsprincipes. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN

INEOS ChlorVinyls. Gedragsveiligheidsprincipes. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN INEOS ChlorVinyls 10 Gedragsveiligheidsprincipes 20 Veiligheidsprincipes 20 Veiligheidsprincipes 1. Elk ongeval kan voorkomen worden Je dient hierin ook te geloven, niet alleen meer een slogan Je moet

Nadere informatie

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05 1.1 Wordt het VG beheerssysteem in de hoofdvestiging en in all bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvestiging? Minimumeisen: De uitzendorganisatie

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING Functie benaming Projectmanager (11) Aanwijzing verantwoording Installatie verantwoordelijke / VCA Coordinator / Opleider /

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie