ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN 26-03-2015. architektenburo"

Transcriptie

1 ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo klamer

2 ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo klamer VERBOUW- UITBREIDING SLUIT AAN BIJ BESTAAND

3 ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo klamer

4 ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo klamer

5 ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo klamer

6 ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN architektenburo klamer

7 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN VOGELVLUCHT ZUIDWESTIJDE

8 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN VOGELVLUCHT WESTZIJDE

9 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN VOGELVLUCHT NOORDWESTZIJDE

10 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN VOGELVLUCHT OOSTZIJDE

11 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE OOSTZIJDE

12 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE ZUIDOOSTZIJDE

13 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE ZUIDZIJDE

14 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE ZUIDWESTZIJDE

15 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE WESTZIJDE

16 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE WESTZIJDE

17 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN VARIANT 7 BEILEN OOGHOOGTE WESTZIJDE

18 NIEUWBOUW VERPAKKINGSFABRIEK DOMO BEILEN architektenburo klamer ONTWERP PKV-BEILEN EDISONWEG - WATTWEG BEILEN

19 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Projectnaam: PKV Extension Beilen Business Group: Ingredients Project ID: OpCo: DOMO Beilen Project mngr: R. Warmerdam Opdrachtgever: J. Donkers VGM-Plan ontwerpfase PKV Extension Beilen Auteur : L. Meinema, Project SHE manager Datum : 18 maart 2015 Versie : 2.0 Documentnummer : VGM-Plan Ontwerpfase-001 Documentstatus : Definitief VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

20 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Functie Naam Handtekening Datum Opgesteld Project SHE manager L. Meinema Goedgekeurd Operations director J. Donkers Plantmanager G. Oudendijk Projectmanager R. Warmerdam EPC manager P. Nomden VGM coördinator uitvoering M. Jansen Beoordeeld SHE manager locatie M. Tekstra SHE manager IPTEC Bert Jan Sijbom VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

21 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Inhoud 1.1 Inleiding Doelstelling VGM beleid Beschrijving van het project Eisen aan de aannemer(s) VCA bedrijfscertificaat VGM coördinatie Werktijden Voertaal 8 2. VGM Organisatie Betrokken partijen FrieslandCampinaFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Projectmanager FrieslandCampina SHE manager IPTEC EPC manager VGM coördinator ontwerpfase VGM coördinator uitvoeringsfase overall Project SHE manager Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Project SHE supervisor VGM coördinator uitvoeringsfase aannemer Operationeel leidinggevende aannemer Beveiligingsbeambte VGM organogram/communicatielijnen Veiligheidstoezicht Commisioning Posterbeleid VGM overlegstructuren Kick-off bijeenkomst Bouwplaats introductie Dagelijkse bijeenkomst Wekelijkse VGM bijeenkomst Wekelijkse bouwvergadering Toolbox bijeenkomsten maandelijkse VGM leadership bijeenkomsten Risico beheersing VGM plannen VGM-Hoofdplannen VGM deelplannen Werkvergunningen Aanvragen van de werkvergunning Bespreken van de werkvergunningen 17 VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

22 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Vrijgave van de werkvergunning Life Saving Rules Werkplekinspecties/observaties/Audits Incidenten melden, onderzoek e.d Onderzoek Ernstig ongeval Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) Toegangsbeleid Toegang tot de locatie Bezoeker Rijroutes Parkeren Voertuigen op de bouwplaats Rookbeleid Mobiele telefoons Fotograferen Muziek Sanctiebeleid Materiaal opslag op locatie Algemene VGM zaken Looproutes Persoonlijke beschermingsmiddelen Housekeeping Rijdend materieel Ladders, trappen en rolsteigers Gevaarlijke stoffen Hijsplannen en kraancoördinatie Risico-inventarisatie Project specifieke risico s Bodemverontreiniging Bedrijfshulpverlening Middelen Mensen Organisatie 27 Bijlagen 27 Bijlage 1 : DS01 regelgeving technische werken versie 4 27 Bijlage 2 : VGM-plan voorwaardenlijst 27 Bijlage 3 : Steigerprocedure versie 2 27 Bijlage 4 : Steigerbon 27 VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

23 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Inleiding 1.1 Inleiding FrieslandCampina speelt een belangrijke rol in de dagelijkse voorziening van voeding aan honderden miljoenen mensen verspreid over de wereld. Consumenten worden voorzien van producten zoals zuiveldranken, baby- en kindervoeding,koffiecreamers en functionele ingrediënten op basis van zuivel. In ons denken en doen willen wij verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarin huidige en toekomstige generaties werken en leven. We zoeken daarom naar een evenwicht tussen enerzijds onze prestaties als bedrijf en anderzijds onze inzet voor milieu en maatschappij. Dit moet een duurzaam evenwicht zijn, zodat de gezondheid van mens, milieu en ons bedrijf ook op termijn gewaarborgd is. In vrijwel elke organisatie komen onveilige gebeurtenissen voor. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot ongevallen en soms zelfs tot rampen. Vaak worden dergelijke gebeurtenissen veroorzaakt door menselijke, technische en/of organisatorische factoren. De mens speelt hierbij zowel in positieve als negatieve zin een belangrijke rol. Meestal zijn het juist de mensen die een gebeurtenis of situatie ten goede keren. Ook tijdens dit project kunnen gebeurtenissen leiden tot één of andere vorm van schade of verlies. Om dergelijke gebeurtenissen zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken is het van belang adequate beheersmaatregelen vast te leggen en te treffen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidsrisico's en procesrisico's. Met arbeidsrisico's worden die risico's bedoeld die ontstaan door de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld de kans op verbranding tijdens het lassen. Met procesrisico's (interactie risico s) verstaan we de risico's die ontstaan door het gelijktijdig en achtereenvolgens uitvoeren van diverse werkzaamheden door verschillende partijen en risico's die het gevolg zijn van het product dat wij vervaardigen en de technieken die daartoe worden gebruikt. In dit VGM-Plan ontwerpfase zijn de maatregelen vastgelegd die door alle partijen moeten worden genomen om de gezondheid en veiligheid van eigen en andere personen en de integriteit van onze installaties zoveel mogelijk te beschermen. De aannemers worden geacht zich te conformeren aan het VGM-Plan ontwerpfase. Daarnaast dienen zij voor de eigen werkzaamheden een VGM-plan op te stellen. Hierin dienen zij alle afspraken, regelingen en maatregelen te benoemen die hun eigen medewerkers moeten treffen om het werk veilig uit te voeren. 1.2 Doelstelling Er geldt een plicht om schriftelijk vast te leggen op welke wijze wordt gewerkt en samengewerkt, welke voorzieningen daarbij moeten worden getroffen en op welke wijze toezicht wordt uitgeoefend. Het VGM-plan is onder meer bedoeld om risico's te herkennen, te evalueren en te beheersen die kunnen ontstaan door de veelheid aan partijen. Bovendien wordt in het VGM-plan schriftelijk vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. Het VGM-plan heeft in de ontwerpfase mede tot doel om risico's te voorkomen die later in de keten optreden. Het doel van het VGM-Plan ontwerpfase en VGM-deelplannen is om: 1 Taken en verantwoordelijkheden vast te leggen; 2 Afspraken te maken over VGM-organisatorische aspecten; 3 De Arbo & Milieu risico's te herkennen en schriftelijk vast te leggen; 4 Maatregelen te beschrijven en deze bij de medewerkers onder de aandacht te brengen. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

24 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen 1.3 VGM beleid Uitgaande van de persoonlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor veilig en gezond werken is het de taak van iedere werknemer, dus zowel van aannemer, onderaannemer en opdrachtgever, er voor te zorgen dat ongevallen, bijna-ongevallen, onveilige situaties, onveilige handelingen en schade voor mens en milieu worden voorkomen. Zowel het verantwoordelijke projectmanagement, de projectleiders als de werknemers op de arbeidsplaats moet zich er steeds van bewust zijn dat veilig en gezond werken van vitaal belang is voor een succesvol functioneren van de gehele projectorganisatie. Wat kan de aannemer van ons verwachten: een blijvende inspanning om de veiligheidsdoelstellingen te behalen; aanbieden van een veilige werkplek; opgeleide en competente collega's; actieve ondersteuning om de veiligheidsprestaties te verbeteren; onderzoek van incidenten en ongevallen; actie tegen onveilig en nonchalant gedrag op alle niveaus. Wat verwachten wij van de aannemer(s): alle activiteiten worden uitgevoerd volgens de veiligheidsregels van het project en de eisen van geldende wet- en regelgeving; de gevaren en risico s worden onderkend en beheersmaatregelen worden genomen voordat het werk wordt gestart, o.a. project RI&E, TRA, Werkvergunning, LMRA. er wordt geen gebruik gemaakt van uitrusting die technisch niet in orde is; arbeidsmiddelen onderhevig aan inspectie moeten gekeurd zijn; procedures en werkvergunningsvoorwaarden worden opgevolgd; indien het werk niet veilig kan worden uitgevoerd worden de activiteiten gestopt; incidenten, ongevallen, beschadigingen en onveilige situaties worden onmiddellijk gemeld; weet wat u moet doen in noodsituaties; 1.4 Beschrijving van het project FrieslandCampina Domo Beilen, the Centre of Excellence for infant and toddler nutrition, has ambitious strategic growth plans. The objective is to further expand our market share in infant and toddler nutrition, specifically in the consumer market. Further expansion of the current production capacity for infant and toddler nutrition (in cans) at the production site in Beilen is required. In order to meet the increased demand, a new can line 3 will be created. The new can line 3 shall be a dedicated can line which must be laid out for processing Ø 127mm cans of different heights. The objective of the PKV Extension project is to expand the existing production site, which is than suitable for production of infant and toddler nutrition in cans for the projected capacity that is foreseen in To create room in the existing building all palletisers of the lines 1,2,3, 5, 6 and 7 will be placed in a new building that will be called the palletising centre. The existing and new building will be connected by means of a bridge, through which case conveyors will transport the case to the new palletiser centre. See figure below. Insert Picture Site including new Palletising Centre VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

25 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Nieuwe situatie totaal overzicht 1.5 Eisen aan de aannemer(s) De directie van elke aannemer en onderaannemer dient zich volledig te conformeren aan de inhoud van dit VGM-Plan ontwerpfase. Ook dienen zij hun medewerkers te informeren over de inhoud hiervan. Aanvullend op dit VGM-Plan ontwerpfase zijn de volgende documenten ook van toepassing: DS01 Reglement voor Technische Werken; Steigerprocedure; Steigerbon; Deze documenten zijn opgenomen in de bijlage van dit VGM-Plan ontwerpfase. Daar waar er tegenstrijdigheden zijn heeft het VGM-Plan ontwerpfase voorrang. In overleg met de Project SHE manager kan hiervan worden afgeweken. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

26 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen VCA bedrijfscertificaat Iedere hoofdaannemer dient minimaal in het bezit te zijn van een VCA** of VCA-Petro bedrijfscertificaat. Aannemers die geen werk uitbesteden aan onderaannemers kunnen volstaan met een VCA* bedrijfscertificaat. Het certificaat moet geldig zijn zolang de werkzaamheden duren. Wanneer een aannemer geen (juist) VCA bedrijfscertificaat heeft dient de aannemer over een vergelijkbaar gecertificeerd veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem te beschikken. De hoofdaannemer dient dit bij de inschrijving duidelijk te vermelden zodat voor een eventuele gunning FrieslandCampina kan toetsen of dit systeem daadwerkelijk vergelijkbaar is met het van toepassing zijnde VCA certificaat. Uiteindelijk beslist de EPC manager of vergelijkbaarheid voldoende aangetoond is en de aannemer gekwalificeerd is voor de eventuele gunning. Kosten die FrieslandCampina moet maken voor deze toetsing worden door FrieslandCampina doorbelast aan de hoofdaannemer, ook wanneer blijkt dat op basis van de toetsing geen gunning kan plaatsvinden. FrieslandCampina kan te allen tijde toegang weigeren bij onvoldoende bewijs van bevoegdheid. 1.6 VGM coördinatie Iedere hoofdaannemer wijst een VGM coördinator uitvoeringsfase aan voor zijn deel van de werkzaamheden, inclusief dat van zijn onderaannemer(s) en legt dit vast in zijn VGM-hoofdplan. Deze VGM coördinator vervult de rol van V&G coördinator conform het Arbo-besluit. FrieslandCampina wijst de constructiemanager aan als VGM coördinator overall. Deze coördineert de samenwerking tussen de verschillende aannemers op de bouwplaats. De constructiemanager wordt veiligheidskundig ondersteund door een Project SHE manager. 1.7 Werktijden Alle bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen en Mocht er reden zijn voor aangepaste werktijden dan dient hiervoor eerst toestemming verleend te worden door de constructiemanager. Aanvraag van aangepaste werktijden kan alleen via de hoofdaannemer. Bij het verzoek voor aangepaste werktijden dient de aanvrager extra rekening te houden met zaken als supervisie, bedrijfshulpverlening, communicatie, verlichting, geluidsoverlast en dergelijke. 1.8 Voertaal Voertaal op de bouwplaats is Nederlands. Eventueel buitenlandse medewerkers dienen de Duitse of Engelse taal machtig te zijn. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

27 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen 2. VGM Organisatie Functie Naam Telefoon adres nummer Opdrachtgever J. Donkers Project Manager R. Warmerdam EPC-Manager P. Nomden VGM coördinator ontwerpfase P. Nomden Constructiemanager M. Jansen VGM Coördinator uitvoeringfase Overall M. Jansen SHE Manager IPTEC BJ. Sijbom Project SHE manager L. Meinema Project SHE supervisor J. Wildeboer SHE manager Beilen M. Tekstra Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Op diverse plekken in het VGM-Plan ontwerpfase staan taken verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden beschreven. In dit hoofdstuk zijn voor een aantal functies nog een aantal aanvullende zaken beschreven Projectmanager FrieslandCampina De projectmanager is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het projectteam van FrieslandCampina dat de ontwerp- en bouwactiviteiten uitvoert. Hij zorgt voor aanwijzing van de VGM coördinator ontwerpfase en VGM coördinator uitvoeringsfase Overall SHE manager IPTEC De SHE manager IPTEC toetst het VGM-Plan ontwerpfase en de VGM hoofdplannen EPC manager De EPC manager is eindverantwoordelijk voor de engineering, inkoop en bouwactiviteiten binnen het project en rapporteert aan de projectmanager. De EPC manager is aangewezen als VGM coördinator ontwerpfase VGM coördinator ontwerpfase De VGM coördinator ontwerpfase is verantwoordelijk voor een veilig ontwerp van de op te leveren gebouwen en technische installaties van het project. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

28 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen VGM coördinator uitvoeringsfase overall De constructiemanager is aangewezen als VGM coördinator uitvoeringsfase Overall. Hij is de centrale spil tijdens de constructie en is het directe aanspreekpunt voor de afstemming van de verschillende bouwactiviteiten en de veiligheid tijdens de uitvoer daarvan. Als het noodzakelijk is om werkzaamheden anders of in andere volgorde uit te voeren dan oorspronkelijk bedacht, dan neemt de VGM coördinator Overall het initiatief om met de betrokken partij(en) opnieuw de risico s en beheersmaatregelen vast te stellen en te documenteren. De VGM coördinator uitvoeringsfase Overall heeft onder andere de volgende taken en bevoegdheden: Rapporteert aan de EPC manager. Draagt zorg voor een VGM-Plan ontwerpfase en ziet toe op naleving. Beheerd het werkvergunningenproces en bewaakt dit Coördineert alle werkzaamheden op locatie en voorkomt conflicten Zorgt dat alleen bevoegd personeel de bouwplaats kan betreden Zorgt voor introductie van alle aanwezigen op de bouwplaats Organiseert vanuit FrieslandCampina toolbox bijeenkomsten Geeft op passende wijze aanwijzingen indien personen niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan hun verplichtingen Coördineert de kraan/hijsactiviteiten Project SHE manager De Project SHE manager functioneert in de dagelijkse praktijk als observator van VGM afspraken. Hij rapporteert aan de Project manager en werkt samen met de EPC en Constructie manager. Verder heeft hij onder ander de onderstaande taken en bevoegdheden: Heeft een objectieve en onafhankelijke rol Toetst de VGM hoofd- en deelplannen Ziet toe op naleving van de regels op de bouwplaats Geeft gevraagd en ongevraagd advies. Controleert en ziet toe op juiste werkvergunningen(proces) Rapporteert de VGM meldingen aan de SHE manager IPTEC Stuurt op eigen initiatief de VGM functionarissen aan van aannemers Neemt deel aan diverse overleggen om VGM input te geven Project SHE supervisor De Project SHE supervisor vertegenwoordigt de betreffende contractor waar hij voor werkt. Hij rapporteert aan deze contractor en aan de Project SHE manager. Verder heeft hij onder ander de onderstaande taken en bevoegdheden: Heeft een objectieve en onafhankelijke rol Ziet toe op naleving van de regels op de bouwplaats Geeft gevraagd en ongevraagd advies Rapporteert de VGM meldingen aan de project SHE manager en Constructiemanager Neemt deel aan het wekelijks VGM bijeenkomst VGM coördinator uitvoeringsfase aannemer De aannemer stelt een VGM coördinator uitvoeringsfase aan. Deze heeft onder andere de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Is verantwoordelijk dat dat deugdelijke VGM hoofd- en deelplannen worden aangeleverd Is dagelijks aanwezig op de bouwplaats Coördineert dat personeel taak specifieke voorlichting en instructie ontvangt Zorgt voor deugdelijk ingevulde werkvergunningen worden geschreven en dat deze worden nageleefd Ziet periodiek toe op naleving van de wetgeving en andere van toepassing zijnde regelgeving zoals VGM-Plan ontwerpfase en andere interne regels Vraagt vroegtijdig toestemming aan de constructiemanager voor eventueel in te zetten onderaannemers Coördineert toolbox bijeenkomsten en werkplekinspecties en informeert de constructiemanager en Project SHE manager hierover. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

29 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen Rapporteert onveilige handelingen, - situaties en (bijna)incidenten aan de constructiemanager en Project SHE manager Operationeel leidinggevende aannemer Omdat VGM een lijnverantwoordelijkheid is zorgt iedere aannemer voor voldoende operationeel leidinggevenden. De aannemer zorgt dat de operationeel leidinggevende voldoende tijd en middelen heeft om zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren. De operationeel leidinggevende heeft onder andere de volgende taken en bevoegdheden: Is direct verantwoordelijk voor het handelen van het personeel, inclusief dat van zijn onderaannemers, op de werkplek Ziet zo vaak als noodzakelijk toe op naleving van de wetgeving en andere van toepassing zijnde regelgeving zoals VGM-Plan ontwerpfase en andere interne regels altijd is geborgd. Zorgt voor competent en gezond personeel dat in staat is de werkzaamheden uit te voeren Zorgt voor opvolging van verbeter- en correctieve acties indien de constructiemanager en/of Project SHE manager dit aangeven. Zorgt voor aantoonbaar gekeurd en goed onderhouden materieel Beveiligingsbeambte (voor het Masterplan is dit de VGM-coördinator uitvoeringsfase overall) De beveiligingsbeambte zorgt voor de toegangscontrole op de bouwplaats. Hierbij heeft hij/zij onder andere volgende taken en bevoegdheden. Controleren van identiteitsbewijs en het VCA diploma. Opvangen van werknemers/bezoekers en in contact brengen met hun contactpersoon Op verzoek van de constructiemanager uitvoeren van visitatie Bijhouden van aanwezigheidsregistratie Centrale EHBO post coördinatie VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

30 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen 2.2 VGM organogram/communicatielijnen 2.3 Veiligheidstoezicht Iedere hoofdaannemer zorgt voor een eigen veiligheidstoezichthouder (SHE supervisor) conform de onderstaande tabel. De SHE supervisor is gedurende de voorgeschreven tijd fysiek op de bouwlocatie aanwezig. Indien gesproken wordt over halve dagen dienen deze niet op 1 zelfde dag ingevuld te worden. De SHE supervisor ziet toe op een veilige uitvoering van de door of namens de hoofdaannemer uit te voeren werkzaamheden. Dit houdt dus in dat de SHE supervisor ook toeziet op de werkzaamheden van zijn eigen onderaannemer(s). Personeel aannemer inclusief onderaannemer(s) Aannemers SHE supervisor x een halve dag wekelijks 5x een halve dag wekelijks Full time 1 SHE supervisor Full time 2 SHE supervisors De SHE supervisor spreekt Nederlands, Engels of Duits en beschikt aantoonbaar minimaal over het diploma Middelbaar Veiligheidskunde (MVK) of gelijkwaardig. Voordat een SHE supervisor mag worden ingeschakeld dient de Project SHE manager zijn goedkeuring te verlenen. Hiervoor geldt dat minimaal een week voor aanvang een CV moet worden ingeleverd bij de Project SHE manager en dat er vooraf een gesprek moet plaatsvinden tussen de SHE supervisor van de aannemer en de Project SHE manager. Op basis van CV en het gesprek kan de Project SHE manager zijn toestemming of afwijzing geven. +1 SHE supervisor VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

31 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen De SHE supervisors rapporteren op verzoek van de Project SHE manager aan de Project SHE manager en neemt deel aan de wekelijkse VGM bijeenkomst. 2.4 Commisioning De veiligheidsorganisatie tijdens de commisioningsfase vereist een andere aanpak. Daarom wordt gaande het project hierover een addendum geschreven en gedistribueerd aan de belanghebbenden. 2.5 Posterbeleid Het is niet toegestaan eigen (VGM)poster of campagnemateriaal op te hangen of te verspreiden zonder toestemming van de Project SHE manager. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

32 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen 3. VGM overlegstructuren 3.1 Kick-off bijeenkomst Na gunning van het contract wordt er een kick-off bijeenkomst gehouden met de aannemer en het projectteam. Hierin worden onderwerpen als veiligheid, planning en dergelijke besproken. Vanuit de aannemer zijn hier minimaal aanwezig: Directeur of MT lid, Projectleider, uitvoerder en veiligheidstoezichthouder. Vanuit het FC projectteam zijn hier minimaal aanwezig: Projectmanager, EPC manager, Constructiemanager, Project SHE manager en SHE manager IPTEC. 3.2 Bouwplaats introductie Iedereen die op locatie werkzaamheden komt verrichten dient eerst actief deel te nemen aan de bouwplaats introductie. Doelstelling van deze introductie is het geven van voorlichting ten aanzien van de project gerichte VGM informatie en regels. Tevens is dit een moment om verwachtingen t.a.v. VGM naar elkaar uit te spreken. Deze introductie wordt 2x per week door of namens de constructiemanager verzorgd. Duur van de introductie is circa 1 uur. 3.3 Dagelijkse bijeenkomst Voor aanvang van de werkzaamheden is er dagelijks een overleg van circa tot Onder voorzitterschap van de constructiemanager wordt de dagelijkse planning doorgesproken met alle vergunninghouders en voorlieden c.q. uitvoerders. Nadat iedereen heeft verteld welke werkzaamheden hij die dag gaat uitvoeren worden de vergunningen vrijgegeven. 3.4 Wekelijkse VGM bijeenkomst Wekelijks is er, onder voorzitterschap van de Project SHE manager, een VGM bijeenkomst. Hierbij is van elke hoofdaannemer 1 veiligheidskundige aanwezig. De bijeenkomst kan gepaard gaan met een ronde over de site. Doelstelling van deze bijeenkomst is onder andere het delen en oplossen van trends. Duur van de bijeenkomst wordt geschat op circa 2 uur. 3.5 Wekelijkse bouwvergadering Doelstelling van de bouwvergadering is onder andere het bespreken van raakvlakrisico s tussen de verschillende partijen. Deze bijeenkomst wordt voorgezeten door de constructiemanager. Van iedere aannemer is hier minimaal de projectleider en/of hoofduitvoerder bij aanwezig. 3.6 Toolbox bijeenkomsten Vanuit het FC projectteam wordt er minimaal maandelijks een toolbox georganiseerd. Deze toolbox wordt gefaciliteerd door de Constructiemanager en heeft onder andere tot doel dat trends en speciale aandachtspunten besproken worden met uitvoerenden. Hierbij zijn aanwezig: alle mensen die tijdens deze toolbox op site zijn. Duur van de bijeenkomst wordt geschat op circa een ½ uur. Iedere aannemer organiseert minimaal 1x per maand een toolbox. De aannemer stelt de constructiemanager en de Project SHE manager in de gelegenheid om deze toolbox bij te wonen door hun minimaal 3 dagen voorafgaand uit te nodigen. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

33 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen maandelijkse VGM leadership bijeenkomsten Iedere 2 maand wordt er een bijeenkomst gehouden waarin de VGM voortgang binnen het project wordt besproken met de directie van iedere hoofdaannemer. Tevens wordt hierbij een observatieronde uitgevoerd door de betrokkenen. Deze bijeenkomst wordt voorgezeten door de projectmanager/epc manager. Een MT- of directielid van iedere hoofdaannemer neemt hieraan deel. Duur van de bijeenkomst wordt geschat op 2 uur. Bijwonen van deze en andere safetymeetings is onderdeel van de scope. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

34 FrieslandCampina Beilen RFC Domo Beilen De perk PZ Beilen 4. Risico beheersing 4.1 VGM plannen VGM-Hoofdplannen Alle hoofdaannemers stellen een VGM coördinator aan die verantwoordelijk is voor het opstellen van een VGM-plan Uitvoeringsfase voor het totale werk dat zij uit gaan voeren, dit is inclusief het deel dat mogelijk door hen in opdracht wordt gegeven aan onderaannemers. Dit noemen we het VGM-hoofdplan. Elke hoofdaannemer dient zijn VGM-hoofdplan twee weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voor te leggen aan de constructie manager. Pas als dit VGM-hoofdplan is goedgekeurd door de constructie manager, Project SHE manager en SHE manager IPTEC kan begonnen worden met de werkzaamheden. Het VGM-hoofdplan moet minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit VGM-Plan ontwerpfase en aan de punten uit de VGM-plan voorwaardenlijst zoals opgenomen in de bijlage van dit plan. Indien het goedkeuringsproces, als gevolg van herhaaldelijke afkeuring en/of niet tijdige correctie, leidt tot stagnatie van de werkzaamheden en/of kostenverhoging is de hoofdaannemer hiervoor geheel verantwoordelijk en aansprakelijk VGM deelplannen De hoofdaannemer is ervoor verantwoordelijk dat zijn onderaannemer een eigen VGM-plan uitvoeringsfase opstelt voor de werkzaamheden die hij gaat uitvoeren. Dit noemen we het VGMdeelplan en maakt onderdeel uit van het VGM-hoofdplan van de hoofdaannemer. De veiligheidskundige van de hoofdaannemer toetst aantoonbaar het plan van zijn onderaannemer en legt, minimaal twee weken voor aanvang van het werk, ter goedkeuring voor aan de constructie manager. Pas als dit VGM-hoofdplan is goedgekeurd door de constructie manager en de Project SHE manager kan begonnen worden met de werkzaamheden. Het VGM-deelplan moet minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit VGM-Plan ontwerpfase en aan de punten uit de VGM-plan voorwaardenlijst zoals opgenomen in de bijlage van dit plan. Indien het goedkeuringsproces, als gevolg van herhaaldelijke afkeuring en/of niet tijdige correctie, leidt tot stagnatie van de werkzaamheden en/of kostenverhoging is de hoofdaannemer hiervoor geheel verantwoordelijk en aansprakelijk. 4.2 Werkvergunningen Aanvragen van de werkvergunning Voor alle werkzaamheden geldt dat hiervoor een geldige werkvergunning noodzakelijk is. Het format wordt beschikbaar gesteld door FrieslandCampina. Alle hoofd- en onderaannemers maken zelf hun werkvergunning in concept voor de opvolgende week. De hoofdaannemer controleert hierbij alle werkvergunningen van zijn onderaannemer. De hoofdaannemer levert zijn concept werkvergunningen en die van zijn onderaannemers iedere woensdag in de voorafgaande week vóór uur in bij de constructiemanager. De werkvergunning dient zo volledig mogelijk te zijn, dus inclusief alle benodigde aanvullende informatie zoals productinformatiebladen, Taak risicoanalyses, aanduiding van plaats van handelen en dergelijke. VGM plan ontwerpfase FrieslandCampina PKV Extension Beilen 18 maart 2015 versie van 26

VGM Checklist Opdrachtgevers

VGM Checklist Opdrachtgevers VGM Checklist Opdrachtgevers veiligheid gezondheid milieu V GM C HECKLIST O PDRACHTGEVERS VCO, VERSIE 2007/02 COPYRIGHT CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA SSVV - Centraal College van Deskundingen VCA

Nadere informatie

Chemie Park Delfzijl Site Rules

Chemie Park Delfzijl Site Rules Chemie Park Delfzijl Site Rules Inleiding Als Chemie Park Delfzijl zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers, voor contractors

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Veilig werken in het azm. Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten

Veilig werken in het azm. Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten Veilig werken in het azm Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten Versie 3.0 najaar 2013 Inleiding In de eerste plaats is deze brochure bedoeld voor medewerkers

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3 Locatiereglement Attero versie 2014 deel 1, 2 en 3 Inhoud Inleiding 5 1 Algemene regels 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Toegang locatie 6 1.3 Veiligheid 6 1.4 Milieu 7 1.5 Orde, netheid en hygiëne 8 1.6 Calamiteiten

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015.

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015. <Firmanaam> VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11 Juni 2015 Documentrevisienummer: 0.5 Naam Paraaf Datum Opstelling: (functie, bedrijf) Controle: (functie, bedrijf) H. Scholte

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Versie 1.1 18 juli 2014 18 juli 2014 (versie 1.1) pagina 1 van 32 INHOUDSOPGAVE TERMEN EN DEFINITIES... 4 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Veilig werken met Life Saving Rules 01-10-2014

Veilig werken met Life Saving Rules 01-10-2014 1 Veilig werken met Life Saving Rules 01-10-2014 Wat zijn Life Saving Rules? Regels die ons beschermen tegen de meest voorkomende levensbedreigende gevaren binnen ons bedrijf. De Life Saving Rules zijn

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN

UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN Bladzijde: 1 van 15 UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN Geldig vanaf: 01 september 2008 Auteur: Beoordeeld door: Beoordeeld door: Goedgekeurd door: Functie Project Engineer Supervisor Security Werkgroep

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Atlas Professionals

Veiligheidshandboek Atlas Professionals Veiligheidshandboek Januari 2014 QAD016NL Issue 10 Jan 2014-1 - Acc. Director Voorwoord Atlas Professionals is een uitzend- en detacherings bureau, gespecialiseerd in de olie & gas, maritime, hydrografie,

Nadere informatie

08310 HSE voorwaarden bij uitbesteed werk NL

08310 HSE voorwaarden bij uitbesteed werk NL Documenteigenaar Safety Coordinator Pagina 1 van 11 1. Samenvatting Deze regels geven de minimale vereisten weer m.b.t. Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM, Health, Safety and Environment, HSE) welke

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Manual in Health, Safety & Environment Tactics

Manual in Health, Safety & Environment Tactics Manual in Health, Safety & Environment Tactics VCU veiligheid checklist uitzendbureaus/safety checklist temporary staffing agencies Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1 Waar Lugera The People Republic voor

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Steigerelementen LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw: verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie