Wispelweagen - Maart - Jaargang 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wispelweagen - Maart - Jaargang 44"

Transcriptie

1 Wispelweagen - Maart - Jaargang 44 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel Financiën & advertenties Johannes Oppersma Mounesleat 2 tel Layout Wiesje Eppinga Mounesleat 23 tel Algemene zaken Linda Pander Skeanpaed 3 tel Drukwerk Foppe Terpstra tel Jan Idzerda tel INHOUDSOPGAVE Maart 2014 Van de redactietafel - 1 Burgerlijke stand - 2 Nijs út it Doarpshûs - 3 Wurklist gearkomste Doarpshûs - 5 Wie wil er niet in de Wall of Fame - 6 Dorpssteunpunt - 7 Column - 8 Klos - 9 Plaatselijk Belang - 10 Historische Notulen - 11 Historische foto - 11 Hans Baron - 14 LDODK Nieuws - 17 T.V.C. Terwispel - 18 Recreatieloop Terwispel - 19 Protestantse Gemeente - 20 Terwispel in oorlogsjaren - 21 Aaien - 23 Extra activiteiten van Us Doarpshûs - 24 Oud ijzer inzamelactie - 25 Bitterballenparty jaren party - 27 Lentebock festival - 28 Avondvierdaagse - 29 Kom jij ook op mijn feestje - 30 Aktie Pronkmuorre - 31 Peaskebolle aksje - 33 Sizze en Dwaen - 34 Hou je van zingen? - 38 Terwispel in het nieuws - 39 Pikehokje Nijs Ambyld Nijs Kopij voor de volgende Wispelweagen: - naar KOPIJ INLEVEREN TOT 13 april 2014 Abonnementsgeld 8.50 De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. Postabonnement Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. Indien kopij niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. Voor kopij met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen De Wispelweagen wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op excl Ambyld en Pikehokje nijs. Bankrekeningnummer:

2 Het is lente. Volgens onze onvolprezen redactrice Bartsje van der Heide moest ik dat toch vooral even vermelden. Bij deze dan, want erg veel verschil merk ik niet. Van de winter die geen winter is geworden zijn we stilletjes de lente in gefriemeld. Het weer mag dan nog wisselvallig zijn maar toch altijd weer fijn dat de dagen weer lengen. Weer wat korter slapen en tijd voor actie. Hoewel, ons dorp wordt volgens een artikel in het Friesch Dagblad als slaapdorp betiteld. Er wordt alleen maar geslapen en niet gewerkt. Okee, van de werkenden onder ons zal het overgrote deel buiten de dorpsgrenzen werken, maar hier alleen maar slapen ho maar. We zijn een bruisend dorp. Het gras groeit, de wind waait. Maar er is meer. Paasbier, jaren 70 feest, bitterballen eten bij Jolke, stratenvolleybal, avondvierdaagse, kidsrun, dit jaar nog een dorpsfeest, etc. etc. Ook bij de trots van het dorp, onze legendarische Terwispel Football Club Wispolia werken ze er hard aan om nog beter te worden. Champions League is wellicht iets te ambitieus maar je moet dromen hebben in het leven niet waar. Die bitterballenavond bij Jolke op 4 april is wel intrigerend. Onbeperkt bitterballen staat er bij. Hoeveel bitterballen kan een mens verdragen en zou er worden gegooid? Persoonlijk houd ik wel van een bal die in ieder geval nog wel de prettige illusie wekt vlees te bevatten en die warm is. Niet heet zodat je je b.. verbrandt maar een lauwe bal is ook niks. Bah. En het nieuwe Doarpshûs gaat open. Tussen 31 maart en 6 april wordt de aanbouw in gebruik genomen, ijs en weder diende. Uw redactie heeft al even een sneak preview gehad en het begint er op te lijken. Hulde aan al degenen die hieraan hebben bijgedragen. En met de officiële opening daarna hebben we vast nog wel een feestje. Nu maar hopen dat de brug op tijd af is want anders krijgen we wellicht een afscheidingsbeweging net als op de Krim. In deze editie een bijdrage over evacuees tijdens de oorlog, Ilse Koetsier is de klos en weer een mooi Frysk verhaal. Volop leesplezier. Je zou er moe van worden. Hoezo slaapdorp. Red. 1

3 Maart 2014 Geboren 29 januari : Lieuwe Robin Martinus, zoon van Martijn van der Veldt en Ilse Oosterom, Alde Hiemen 3 20 februari : Jelte, zoon van Timo Tromp en Marrit Idzinga, Alde Dyk februari : Anna Baukje, dochter van Douwe en Ineke Kooistra, Bûtewei 7, Overleden Overleden: 16 maart Fokje Voolstra 90 jaar weduwe van Jan van Dijk te Gorredijk oud Terwispeler. Verhuist Germ van der Heide uit Oudehorne en Lyda de Vos van De Dûker 2 naar Alde Dyk 33a Fam. Knoop verhuist van Visserwei 25 naar Rotterdam Fam. Hielkema van Smidte 10 naar Gorredijk 2

4 Nijs út Us Doarpshûs Fuortgong ferbou It hat de lêste tiid oer it oanpassen en útwreidzjen fan it doarpshûs nei bûten ta tige stil west. It bestjoer hat wol murken dat der hieltiten mear minsken dêr fragen oer ha en hat der ek wol begryp foar. Dêrom biedt it bestjoer foar dy lange stilte har ferûntskuldigingen oan. Efter de skermen is der lykwols wol hurd oan wurke om it nije stik sa gau mooglik yn gebrûk nimme te kinnen, al wie dat mooglik net altyd te sjen. Nei t de oannimmer klear wie moast it allegearre mei frijwilligers dien wurde en dy hawwe it altyd net like goed oan tiid om yn it doarpshûs oan de slach te gean. Ek wie it jild somtiden in grutte soarch. Der moast wolris wachte wurde op it ynkommen fan taseine bydragen. It bestjoer woe har nammentlik net djip yn de skulden stekke. It begjint der op te lykjen dat de nije kantine mei koarten yn gebrûk naam wurde kin. - De muorren binne behinge en sauze. It fervjen fan de kosinen is hast klear. De tagong moat noch behinge, sauze en ferve wurde. Dat wachtet op it ferhelpen fan lekkerij troch de oannimmer. - De nije taapkast stiet op syn plak. Der wurdt no hurd oan wurke om him yn de lak te krijen. Op 25 maart sil de bierbrouwerij de taapynstallaasje der ynsette. - De keuken is safier klear dat der op it elektrys oansletten wurde kin. Der moat lykwols noch in nije ôfsûgkappe kocht wurde. By dy, dy t by Timmerfabryk De Vries wei komt sit nammentlik net in motor en de motor út de ôfsûgkappe út de besteande keuken past nammentlik net. - Yn de lêste wike fan maart wurdt ek flierbedekking lein. Der komt earst in tydlike flierbedekking yn, om t it terrein om it nije stik hinne noch net ferhurde is. Wy soene it tige spitich fine as in nije djoere flier dêr troch beskadige wurde soe. De gemeente hat dêr in bydrage foar tasein. Ek soarget de gemeente tydlik foar in tegelpaad fan it parkearterrein ôf nei de nije yngong ta. Mei de gemeente, pleatslik belang, iisklup en feestkommisje komt der oerlis oer it ynrjochtsjen fan it terrein. - De romte wie aardich opromme. Im hiele protte rommel wie nei it stoart ôffierd. Dochs stiet de kantine wer smotsfol, om t de Suiker Unie de tafels en de stuollen brocht hat. - Sa t no liket kin de nije kantine yn de rin fan de wike fan 31 maart oant 6 april yn gebrûk naam wurde. - Op in letter tiidstip folget noch it offisjele yn gebrûk nimmen fan de nije kantine. 3

5 Aktiviteiten yn en rûnom it doarpshûs 26 maart fan oere ôf Itentsje 60+-ers en allinne geanden 29 maart jûns Gimmestykútfiering UDA 31 maart jûns Ledegearkomste Pleatslik Belang 3 april jûns Follybalwedstriid TVC 4 april oant 23 maaie jûns op freed clinic hurdrinnen 6 april middeis Fuotbaljen Wispolia 1 Houtigehage 1 12 april jûns Seventies Party 16 april jûns Gearkomste oanslettenden Us Doarpshûs 18 april jûns Priuwen peaskebieren 17 april jûns Follybalwedstriid TVC 19 april jûns Bingo Fuotbalferiening Wispolia 19 april jûns Klaverjassen (Let op: gewijzigde datum) 4 maaie middeis Fuotbaljen Wispolia 1 Oldeholtpade 1 9 maaie jûns Follybalwedstriid TVC 12 o/m 15 maaie jûns Avondvierdaagse 31 maaie oerdei Famyljedei fuotbalferiening Wispolia 1 juny oerdei Prestaasjerin en Kids-run It bestjoer. Inspiratiecentrum Joëlle Benieuwd of het inspiratiecentrum iets voor jou kan betekenen? Neem een kijkje op de website: Of nog beter: kom eens langs. Tijdens de openingstijden van de winkel kun je altijd vrijblijvend langskomen. Je kunt de producten in de winkel bekijken en als je wilt, de ruimte waar de QiGong en meditatie plaats vindt. En uiteraard ben ik beschikbaar om uitleg of toelichting te geven. Zijn de openingstijden van de winkel voor jou niet geschikt om langs te komen, neem dan even contact op dan spreken we een ander tijdstip af. De openingstijden van de winkel: woensdag en donderdag van uur; zaterdag van uur. NB: het inspiratiecentrum is gesloten op 2 en 3 april. Wil je deelnemen aan het rustmoment op de donderdagavond? Of aan de eerstvolgende stiltemiddag op zaterdag 5 april? Laat het even weten, je bent van harte welkom. Elly Doorduyn, Koaibosk 3 Tijnje, , 4

6 Oan de bestjoeren fan de oansletten ferienigingen, Terwispel, maart 2013 It bestjoer fan Us Doarpshûs noeget jimme út foar de gearkomste fan de oanslettenden op: tiisdei 15 april 2014 jûns om oere yn ús Doarpshûs Wurklist: 1. Iepenjen 2. Meidielings en ynkommen stikken 3. Oantekens fan de gearkomste fan 16 april Jierferslach Finansjeel ferslach 2013 en begrutting Bestjoersferkiezing Ofgeand binne Joke Bosma en Evert Wind. Joke is wer beskikber. Evert hat him net werkiesber steld. Oeds de Vos is tuskentiids ôfgeand en net werkiesbier. Oeds hie him yn 2013 yn ferbân mei it ferbouwen en útwreidzjen fan it doarpshûs noch werkiesber steld. Meinte Albada Jelgersma is gadingmakker foar de funksje fan ponghâlder. It is noch net slagge foar de oare fakatuere in gadingmakker te finen. Sadree t dat wol it gefal is sil it bestjoer dat berjochtsje. 7. Ferbouwen en útwreidzjen 8. Omfreegjen 9. Sluten Dyjingen, dy t net in oansletten ferieniging fertsjintwurdigje, binne ek fan herte wolkom. De fergaderstikken kinne jo opfreegje troch in berjochtsje te stjoeren nei It bestjoer 5

7 Aan de raad De burger heeft gesproken. Nou ja, gestemd. Sjamme ook. Maar dat ging niet vanzelf, bliksem. De gemeente moet steeds meer regelen. Vooral sociale voorzieningen. En dat waarschijnlijk met minder geld. Dat roept om nieuwe denkbeelden en uitgangspunten. Steeds minder mensen hebben iets met de politiek. Burgers nemen afstand, geen vertrouwen meer. Hoe krijg je de burger er weer bij? Door een eigen verantwoor-delijkheid te geven. Dat is participeren nieuwe stijl. Mijn voorstel aan de raadsleden is om de burgers van het dorp meer te betrekken bij de leefomgeving. Via Plaatselijk Belang kan veel meer geregeld worden. De Dorpsspiegels waren een eerste aanzet, nu doorgaan met nieuwe plannen. Geef elk dorp een budget van ongeveer euro (30 euro per inwoner) om zelf kleine klussen aan te pakken. Het gaat niet om het bedrag maar om eigen keuzes te maken. Terwispel kan ervoor kiezen om het dit jaar te besteden aan het dorpsplein of zelfs het Doarpshûs. Onderwerpen zoals gezamenlijk inkopen van zonnepanelen, dorpstuintjes voor groente en fruit, aanleggen van eigen ommetjes in het dorp, glasvezel internet voor buitengebieden, allemaal te kiezen via Plaatselijk Belang. Natuurlijk zijn er veel meer onderwerpen te bedenken. Dat moet de gemeentepolitiek nu mogelijk maken. Meer keuzes laten maken door het dorp zelf, met de gemeente die ondersteund. Dat betrekt de inwoners bij de eigen leef-omgeving. De inwoners van Terwispel spreken af dat alle buurtcommissies en andere platformen gaan vergaderen in Us Doarpshûs. Goed voor de omzet en betrokkenheid. Ook dat is verantwoordelijkheid. Iedereen blij. Sjamme Bûzeman 6

8 Wie wil er niet in The Wall of Fame...oftewel : Jo wolle dochs ek yn de pronkmuorre! Op het moment dat de gemeente bekend heeft gemaakt te willen inzetten om het gebied rondom het dorpshuis aan te pakken (Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân), wordt er nog steeds hard gewerkt aan de inrichting en aankleding van de nieuwe vleugel van Us Doarpshûs. Een groep vrijwilligers is bijna dag en nacht in de weer om de nieuwbouw te verven en te behangen; vloeren worden gelegd, de keuken geplaatst, de bar ingericht enzovoort enzovoort. Al die klussen kosten geld en de activiteitencommissie is al tijden in touw om de benodigde financiën bijeen te sprokkelen. Zo werd er wijn, appelflappen, paraplu's verkocht, er werd een verhalentocht (Fertel my wat) en een Kerstmarkt georganiseerd, er werd oud ijzer ingezameld. Ook anderen lieten zich niet onbetuigd met de organisatie van onder meer de sensationele en zeer geslaagde Pingpongballen-race. In april staat er weer een oud ijzer inzamelactie op het programma, maar eerst kan iedere Terwispeler zelf nog een steentje bijdragen en wel met de ' Actie Pronkmuorre'. Deze Pronkmuorre komt op een prominente plaats bij Us Doarpshûs en wordt gebouwd met stenen waarin in u uw naam kunt laten graveren. Voor 40,- per steen kunt u duidelijk maken dat ook u Us Doarpshûs een warm hart toedraagt! In deze Wispelweagen vindt u een bestelformulier waarop alle relevante informatie te vinden is. Laten wij er met elkaar een geweldige muur neerzetten! Het bestuur De collecte van Jantje Beton heeft in ons dorp 429,35 opgeleverd, de helft van dit bedrag blijft in het dorp en is dit jaar voor de peuterspeelzaal. Namens alle pykjes van t Pikehokje willen wij u bedanken voor uw gulle gift! 7

9 Wat kun je doen als je thuiszorg of verpleging nodig hebt? Wie door ziekte, ouderdom of handicap thuis verzorging of verpleging nodig heeft, wil dit graag zelf in de hand houden. En of je nu voor korte of langere tijd hulp wenst, van iemand uit je naaste omgeving of van een thuiszorgorganisatie: je wilt dat je persoonlijke wensen en (eigen)aardigheden altijd worden gerespecteerd. De vraag en persoonlijke situatie vormen altijd het uitgangspunt voor passende zorg en ondersteuning. Denk aan persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het wassen en aan- of uitkleden of verpleging. Thuiszorgorganisaties kunnen helpen bij het huishouden, begeleiden mensen die het moeilijk vinden om hun dagelijks leven goed in te richten. Zij hebben van alles in huis om ervoor te zorgen dat u zolang mogelijk thuis kunt wonen en vanuit uw vertrouwde plek deelneemt aan de samenleving. Er is geen fijnere plek dan thuis. De thuiszorgorganisaties bieden u zorg en ondersteuning waar en wanneer u dit nodig heeft. Naast de professionele huishoudelijke hulp en de persoonlijke verzorging en verpleging kun u ook ondersteuning krijgen met handige (technische) oplossingen. U kunt dan denken aan beeldbellen met behulp van een Ipad of hulp bij het innemen van uw medicijnen met een medicatieverstrekker. Deze hulpmiddelen zijn door hun grote bedieningsgemak eenvoudig te gebruiken. Voor wat de huishoudelijke hulp betreft is er een indicatie nodig van de WMO. Zij kijken naar uw beperkingen en mogelijk naar andere oplossingen. Zoals wat is er mogelijk binnen uw eigen netwerk. De WMO biedt u ondersteuning op maat. Mocht er een indicatie zijn voor huishoudelijke hulp dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Hebt u geen indicatie via de WMO dan kunt u particuliere zorg aanvragen. De gemeente heeft met drie thuiszorgorganisaties mbt tot de huishoudelijke hulp een contract. Dit zijn de ZuidOostZorg, de Friese Wouden en TSN. Kom je er zelf niet uit dan kun je contact opnemen met je buurtcontactpersoon, iemand van de werkgroep of met het Wmo informatiepunt in Gorredijk: in de bibliotheek op maandagmiddag van 13:30 16:30 uur of bellen met Dorpssteunpunt Terwispel Annegien Smit, Hettie Visser, Wim Buding, Roel Veenstra 8

10 De Klos Nou bedankt hoor Nienke, nu ben ik de klos! Maar goed, daar gaat ie dan Ik ben dus Ilse Koetsier en woon samen met Arie en onze 3 kinderen Tijn (7 jaar), Jasper (5 jaar) en Marin (2 jaar) aan de Harnemoune in Terwispel. Een heerlijk vrij plekje tussen de weilanden met de vaart vlak voor de deur, we wonen hier op een boerderij waar we zo n 70 koeien melken. Buiten de koeien hebben we nog tal van andere beesten waaronder 2 ezels, 8 duiven, 7 kippen, een konijn, wat katten en onze lieve hond Noa. Ik ben geboren en opgegroeid in Oud Ade, een klein plaatsje vlakbij Leiden in het westen van het land, samen met mijn vader, moeder en broer. Op mijn 18 e leerde ik Arie kennen en toen ik 20 was, kochten we de boerderij hier in Terwispel. Een grote stap voor ons, erg jong en dan al zo n grote verantwoordelijkheid maar Arie wilde boer worden en dat kon niet in Rotterdam, waar hij op dat moment woonde, dus gingen we ervoor! Arie is dus boer maar ik werk, buiten de boekhouding dan, niet op de boerderij, ik werk bij Talant in Beetsterzwaag. Op dit moment 2 weekenden in de maand maar de bedoeling is dat ik langzaam weer wat uit ga breiden qua uren. Ook ben ik actief in het dorp, ik ben secretaris bij Plaatselijk Belang, zit in de ouderraad van het pikehokje, ben penningmeester van onze buurtvereniging en iedere vrijdagochtend vrijwilliger bij de peuterspeelzaal. Tussendoor probeer ik ook nog iedere woensdagavond te volleyballen, iedere week een flinke wandeling te maken en nu het mooie weer er weer aan komt rondjes op de racefiets te rijden. Buiten al mijn eigen bemoeienissen in het dorp, rij ik ook heel wat heen en weer om de kinderen naar school, peuterspeelzaal, gym, voetbal, zwemles, vriendjes en vele andere activiteiten te brengen. Ik verveel me dus niet ;-) Tja, en wat verder ik zou het niet weten! De klos rol ik verder af naar onze buurtgenoten, Rein en Marijke Reitzema. Succes buurtjes! 9

11 UITNODIGING LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG Maandag 31 maart UUR MIDDENZAAL DORSPHUIS Plaatselijk Belang Bestuur: Keimpe Vlietstra Voorzitter Yldau de Boer - Vice voorzitter Ilse Koetsier - Secretaris Annegien Smit Penningmeester Arnold Bolhuis - Lid Zwanet Reijn - Lid Contact: Postadres: Plaatselijk Belang Postbus AC Gorredijk Lidmaatschap: 4,50 voor alleenstaanden 5,50 voor gezinnen Website: Politie/Brandweer: Alarm : 112 Politie (geen spoed) : Buurtagent : Henk Liemburg, bereikbaar via Brandweer (geen spoed) : (0513) Gemeente: Gemeentehuis, Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag. Tel. (0512) Website : Openbaar vervoer (Buurtbus): Arriva, lijn 104, Allardsoog Luxwoude, overstappen mogelijk in Gorredijk en Wijnjewoude. Richting Gorredijk, Jonkersland, Langezwaag en Luxwoude: Maandag t/m vrijdag : en uur. Om alleen op verzoek. Zaterdag : en uur. Om alleen op verzoek. Richting Gorredijk, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjewoude, Bakkeveen en Allardsoog: Maandag t/m zaterdag : en uur.. Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang, op maandag 31 maart 2014 in de middenzaal van ûs Doarpshûs. Agenda: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Notulen algemene vergadering 28 oktober 2013, zoals gepubliceerd in de Wispelweagen van december Mededelingen en ingekomen stukken 5. Jaarverslag 6. Financieel verslag, benoeming reservelid kascommissie 7. Verslag speeltuincommissie en financieel verslag speeltuinen 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet verkiesbaar: Annegien Smit Kandidaat: Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering bij het bestuur bekend maken. 9. Pauze 10.Presentaties van de verschillende ideeën voor de besteding van het dorpsbudget. Een ieder die een leuk idee heeft dat de leefbaarheid van het dorp vergroot, kan dit idee in 2 minuten presenteren. Vertel wat uw idee is en wat er nodig zou zijn om dit te realiseren. Na de presentaties stemmen we met alle aanwezigen of dit idee op een financiële steun uit het dorpsbudget kan rekenen. We hopen op vele leuke ideeën! 11.Rondvraag 12.Sluiting 10

12 Vergadering Pl. Belang Terwispel op vrijdag 19 Nov in Cafe Hofstra. De Voorz. deelt mede dat T de Ruiter bericht heeft in gestuurd en alzoo danig bedankt als lid van Pl. Belang. In Maart een onderhoud gehad met de Burgemeester door twee van onze bestuursleden. De Burgemeester deed toen toezegging een bezoek te zullen brengen aan Terwispel. Hiervan was tot voor een poosje niets van gekomen zoodat de Burgemeester er nog eens werd aan herinnerd. Nadien mochten wij het genoegen smaken dat onze Burgemeester ons Maandag jongsleden met een bezoek vereerde. Wij zijn aldus de Voorz. de Bos en mijn persoon toen een rondgang door Terwispel begaan bij de Burgemeester in zijn wagen. Verschillende punten zijn met de Burgemeester besproken en geïnspecteerd. O.a. het snoeien van de bomen langs de weg, Plantsoen, Lichtpunt Plantsoen, lichtpunt viersprong Oude Dijk, Bruggelaan, Waterleiding of bouwen van een Transformator. Gemeentereiniging. Dit is in behandeling over de geheele Gemeente aldus de Burgemeester. De Peerebomen zullen allen wel uitgeroeid moeten worden ten minste het lijkt wel dat ze allen dood gaan. Driesprong Oude dijk, Moeweg zal ook verbetering komen aangaande de veiligheidsborden. Door trekking pad langs het kanaal vraagt ook nodig verbetering, is in zeer slechte toestand daar. Bestuur van Pl. Belang zal een onderhoud met Jonkman hebben en hiervan verslag naar B en W sturen. In de bestuursverg. kwam ter sprake van het stichten van een Kleuterschool. Hiervoor ben ik, aldus de Voorz. iets huiverig omdat ik vrees dat er alleen uit de buurt hiervoor eenige gebruik zullen maken. G. Leffering meent dat het in Lippenhuizen ook al wankelend staat met de Kleuterschool aldaar. Ten slotte is men van oordeel dat het praktisch onuitvoerbaar is hier in Terwispel. Naaischool komt in bespreking. De Voorz. meent dat vele meisjes die van de lagere school komen een gelegenheid moeten hebben om het dagelijkse naaiwerk te kunnen leren. Vroeger meende hij was hier toch ook wel gelegenheid voor. Tenslotte werd besloten contact te zoeken met de B.V.O.L vereeniging hier ter plaatse. Het bouwplan voor uitbreiding Terwispel is bezichtigd door twee bestuursleden en hebben een schets van dit plan mee genomen. Dit is ter vergadering en gaat bij de aanwezigen langs te bezichtigen. Hieruit vindt een gezellige bespreking over het uitbreidings bouwplan. Ontwikkelingsavond Het bestuur meent dat er deze winter weer een avond op dat gebied moet worden gegeven. De Voorz. vraagt of er onder de aanwezigen ook zijn die iets dien aangaande naar voren weten te brengen. Daar er niemand met een geschikt onderwerp voor den dag komt vraagt de Voorz. aan de 11

13 vergadering machtiging om het door het bestuur te laten oplossen. Dit werd goed gevonden en alzoo besloten. Als dan die ontwikkelingsavond zal plaats hebben krijgt ieder lid hiervan bericht en is toegankelijk ook voor dames. Rondvraag Herman van Zwol opent de rondvraag. Hij vraagt of er ook nog kans is voor electrisch licht. De Voorz. komt even in herhaling en zegt dat dit altijd nog afstuit op materiaal schaarste. A. Meijerhof vraag of het nieuwe bouwplan op het land van Van der Veen komt. Nogmaals wordt het plan besproken en toegelicht. M. van Seijen merkt op dat het bij de brug zeer gevaarlijk is. Hij geeft hiervan een tafereeltje wat hij daar mee gemaakt heeft. De Voorz.merkt hierover op dat onze secretaris zoo spoedig mogelijk rapporteren moet bij Gem Werken hier over. Sluiting. Historische Foto 12

14 Eindelijk is die lange winter, wat eigenlijk geen echte winter was voorbij. Wat zullen veel mensen blij zijn nu de temperaturen stijgen en al die regendagen overgaan in zonneschijn. Een echte winter was het niet, maar terug kijkend naar het vorige jaar was de winter ook niet zoals het hoorde, er is geen ijs geweest waar je over vaarten en meren, over het ijs mooie tochten op schaatsen kon maken. Wat er al aan ijs is geweest was onbetrouwbaar. Enkele waaghalzen die het toch probeerden hebben het met de dood moeten bekopen. Al heb ik in mijn leven veel gewaagd, dat heb ik verleden jaar maar niet gedaan. Enkele jaren geleden lag er ook onbetrouwbaar ijs op de vaarten en meren. Toch zou ik het op een zondag maar proberen. Niet zo ver van huis lag er elk jaar als het vroor een wak in de vaart, maar daar was omheen te schaatsen. Ik reed de Beetstervaart op, en vervolgens over het Ouddiep tot de Sweachsterwei. Onder de brug doorkruipen was niet mogelijk, daar was het nog open, dus maar terug. En zo kwam ik weer langs de Beetstervaart terug op de Nieuwe vaart. Ik besloot maar om terug te gaan naar huis, misschien morgen maar weer het ijs op. Helaas, het ging anders. Ik was nog maar net midden op de Nieuwe vaart of het ijs begon te kraken, te scheuren en ik zakte er door. In paniek ben ik nooit geraakt. Ik kon met mijn voeten de bodem niet bereiken, het was te diep. Even naar beide kanten kijken. Ik schatte dat beide oevers even ver waren, maar om uit het water te komen leek de linker oever mij de meest geschikte. Door met mijn armen op het ijs te leunen en mijn lichaam omhoog te heffen brokkelde het ijs af. Zo ben ik aan de oever toe gekomen waar ik wel met mijn voeten de grond kon bereiken om daar bij de oever op te klauteren. Ik ben een eindje langs de oever op mijn schaatsen gaan lopen en toen weer op het ijs. Zo kwam ik weer thuis, we woonden toen vlak bij de vaart aan de Alde Dyk. Het vroor hard, mijn kleren waren hard bevroren om mijn lichaam toen ik thuis kwam en het was moeilijk om die uit te krijgen. Meintje hielp me. Na een warm bad was ik weer zo fit als een hondje. Dat was een van de laatste winters dat het ijs betrouwbaar was, na een paar dagen natuurlijk, dat je nog mooie tochten kon maken wat ik natuurlijk ook gedaan heb. Zak je door het ijs, ga niet schreeuwen om hulp tenzij je iemand dichtbij ziet, maar leg je armen voor je op het ijs en hijs je lichaam omhoog. Het ijs brokkelt wel af en je komt vooruit. Zo doorgaan kom je wel bij de oever. Veel vogels of dieren komen in de winter om in het verkeer, vaak zijn ze totaal stuk gereden, jammer want als ze nog goed zijn kun je er nog wat mee doen. Vaak wil men ze bij een museum graag hebben voor leerzame doeleinden. In het Fries Natuur Museum in Leeuwarden heb ik als vrijwilliger veel gedaan zoals kinderen van scholen rond te leiden en te vertellen over hetgeen wat er allemaal opgesteld is tot een skelet van en potvis, een grote walvissoort. Deze is niet door walvisjagers 13

15 gedood, maar levenloos aangespoeld op het strand van Terschelling. Door de preparateur is ter plaatse het skelet uit elkaar gehaald, schoon gemaakt en overgebracht naar Leeuwarden waar het helmaal weer in elkaar is gezet. Het is opgehangen aan het plafond. Vaak heb ik verteld over de potvis, maar ook over andere walvissen en grote dieren die in de zee en oceanen leven. Maar ook over ander natuurleven van klein tot groot, en dan leg ik het vooral aan op bescherming en behoud van de natuur. Maar het waren niet alleen jonge kinderen, ook grote en volwassen groepen. En dan krijg je ook de indruk hoe weinig veel mensen eigenlijk weten van het natuurleven. Vaak heb ik ze tegen elkaar horen zeggen, dat heb ik nog nooit geweten. In het museum heb ik een paar keer een groep blinden rond geleid, en ook in het natuurgebied het Drents-Friese Wold waar ik excusieleider ben. Dan denken sommige mensen, wat hebben blinden daar aan want ze kunnen toch niks zien. In het museum zijn enkele vogels en dieren waar men toch aan mag komen, en blinden doen dat ook heel serieus als je ze er op wijst. Blinden tonen veel belangstelling, dat is ook heel dankbaar publiek. Tijdens excursies zal ik nooit iets uit de grond plukken of afsnijden. Ik heb tijdens een excursie nooit een mes bij me, maar met blinden wel. Dan snij ik wel eens een takje af met bladeren en laat het hen bevoelen. Ook laat ik ze aan de bast van bomen voelen en vertel de naam van de boom, Maar bij een andere boom voelen ze maar al te goed dat het een andere soort is Die mensen zijn daar erg scherp in. Al weer een dode das. Een paar weken geleden kreeg ik op een morgen een telefoontje van de Bûtewei dat er een dode Das in de berm lag die aangereden was door een auto. Wat moeten we er mee was de vraag. Ik weet wel wat er mee moet gebeuren, ik zal hem wel halen en naar het Natuurmuseum in Leeuwarden brengen was mijn antwoord. Maar ik kon hem niet eerder halen dan aan het einde van de middag. Het kwam niet slecht uit want onze zoon van de Parket Boerderij had een stand in het Fec in Leeuwarden waar ik ook hielp. Zo heb ik hem aan het einde van middag gehaald, de conservator van het museum ingelicht, en de volgende dag meegenomen en afgeleverd. Het was heel toevallig dat het dier aangereden was aan de Bûtewei voor het huis waar we zelf twaalf jaar gewoond hebben. Het was een beer, (mannetje) en wel een hele zware. Ik heb vaker een das ergens vandaan gehaald en naar het museum gebracht, maar zo n forse had ik nog niet eerder gezien. En wat doen ze daar met die dode dieren, want ik heb daar veel meer dieren en vogels heen gebracht. Toen ik daar voor de zoveelste keer een dode spreeuw heen bracht, ook een verkeersslachtoffer wat ik vond op een weg vroeg ik aan de conservator, heb je zo langzamerhand genoeg spreeuwen? Al zou je me nog honderd brengen zou ik er nog blij mee zijn was het antwoord. Ze maken er balgen van, dat is prepareren zoals ze ook vogels en dieren opzetten, maar zo ver komt het niet. Het vel wordt zo behandeld dat het niet kan bederven en dan worden ze opgeborgen in ladekasten., alles soort bij soort met een label er bij met naam, vindplaats datum en jaartal, en coördinaten. Dit alles komt in een grote kelder die onder het museum is. Hier is klimaatbeheersing, en ook het vochtgehalte wordt op een vast peil gehouden. Hier komen wetenschappers die soms dagen in de kelder zitten om studie te verrichten. Aan de balgen kunnen ze aan het vel, beharing van dieren en veren van vogels vinden wat de conditie is 14

16 geweest. Zo krijgen ze veel gegevens over het natuurleven. Ook komen vaak buitenlanders naar het Natuurmuseum - Fryslân in Leeuwarden om kennis op te doen. Balgen nemen veel minder ruimte in dan wanneer men een dier of vogel opzet. Van dieren worden de poten naar achter gezet, ook bij vogels gebeurt het zelfde. Aan het museum is een preparateur werkzaam, dagelijks als het museum open is kan men de werkzaamheden bekijken. Het is wel aardig om te zien hoe ze dat doen, het zijn echte kunstenaars. Heb je zelf een vogel of dier wat je graag wilt laten opzetten, dan kun je het daar heen brengen om het te laten opzetten. Als je het terug haalt heeft de preparateur bij een vogel een ring om een poot bevestigd, als het een beschermde soort is. Bij een dier wordt er meestal een plaatje op het grondplankje gezet. Dit zijn bewijzen dat ze door een erkende preparateur opgezet zijn, Iemand die vogels en dieren wil gaan opzetten moet vooraf een proef afleggen waar zo iemand er een bewijs voor krijgt dat hij of zij er voor geslaagd is. Let wel dat het prepareren zeer ongezond werk is, er wordt gewerkt met zwaar gif. Ik heb zelf ook geprobeerd om op te zetten, het begin was al moeilijk om de spullen te krijgen wat je nodig bent. Ik kreeg een boek van een huisschilder die het ook geprobeerd had, maar was er al gauw mee gestopt. Eigenlijk was dat met mij ook het geval. Vooreerst moest ik zien om aan verschillende soorten ogen te komen grote en kleine en nog kleiner, maar dat lukte. Een boer had een jong biggetje wat dood was geboren, dat was mijn eerste proef. Het gif wat ik met groene zeep moest mengen mocht niet geleverd worden, maar toch heb ik het gekregen. Met het papje wat ik volgens het boek had bereid waar ik het vel mee moest prepareren, daar ben ik heel secuur mee geweest. De ogen heb ik ook met zorg uit mijn voorraad gezocht en het inzetten ging gesmeerd. Ik heb het nog steeds, het is heel goed geslaagd het is nog steeds een mooi biggetje. Toen heb ik het met een mol geprobeerd, ook dat ging heel goed, maar ik heb hem later toch weg gedaan. Een mol is een beest waar eigenlijk maar weinig vorm aan zit. Later heb ik èèn door een echte preparateur laten opzetten. Toen kwam er iemand met een dode kievit, dat zou ik zelf maar proberen. Dat werd wel moeilijk, maar ik had er een boek bij. Toen dat karwei klaar was en gedroogd leek het net een kreupele krielkip het was niet weer een echte kievit geworden. Dat was mijn laatste proef, ik ben er mee gestopt en heb alles weg gedaan. Ik was er ook niet mee begonnen om er mee door te gaan. Ik weet zo n beetje hoe het moet, maar heb de ervaring opgedaan dat het erg moeilijk is. Er wordt ons vaak een dode vogel of dier gebracht, vooral verkeerslachtoffers. Sommige heb ik voor ons zelf laten opzetten. Meestal belanden ze eerst in de diepvries en als ik weer naar Leeuwarden moet neem ik ze mee. Trouwens onze hele verzameling zal in verloop van tijd wel in het Natuurmuseum- Fryslân in Leeuwarden komen. We hebben een mooie verzameling aan vondsten uit de natuur waaronder ook veel schelpen en stenen. Een eigen museum op twee slaapkamers op de zolder. Af en toe ga ik naar Drente om stenen te verzamelen. Een paar keer de laatste tijd ben ik het Balloërveld heen en terug over gelopen, dat is een heel eind. De beste tijd is dan na hevige regen. Het grote probleem is dan dat mijn rugzak steeds zwaarder wordt met al die keien, en ben ik blij als ik terug ben op de parkeerplaats maar dat heb ik er voor over. Hans Baron 15

17 LDODK NIEUWS LDODK/AH Gorredijk handhaaft zich opnieuw LDODK speelt ook volgend seizoen in de Korfbal League. Voor de tweede keer op rij eindigde de ploeg van Jan Sjoerd Pool op een achtste plaats op de ranglijst, goed voor directe handhaving. De beslissende thuiswedstrijd tegen OVVO/De Kroon werd eenvoudig gewonnen. Dorpsgenoot André Zwart speelde onverwacht mee, ondanks een gebroken teen. Het leverde de eigen ploeg extra energie en bracht de tegenstander in verwarring. Volgens coach Pool heeft LDODK dit seizoen opnieuw grote stappen gezet. We korfballen beter dan een jaar geleden en maakten in de meeste wedstrijden kans op de overwinning. Volgend seizoen moeten we alleen meer wedstrijden ook daadwerkelijk naar de overwinning leiden. Op veld op voor kampioenschap LDODK hervat de veldcompetitie als koploper. Het seizoen is dus nog niet voorbij. Een kampioenschap in de Hoofdklasse betekent op het veld ook promotie naar het landelijk hoogste niveau, de Ereklasse. Een belangrijke stap in de seizoensopbouw. De competities van de League en de Ereklasse zijn beter op elkaar afgestemd en bieden meer belangrijke rustmomenten in het seizoen. C1 naar NK in Goes LDODK/AH Gorredijk C1 speelde op zaterdag 22 maart in het Zeeuwse Goes op het officieuze NK voor C-ploegen. Een lange dag met gerenommeerde tegenstanders. Hoe de C1, met Terwispelers Ran Faber en Menno Berga, het er van af heeft gebracht is te lezen op Ambyld op schoolkorfbal LDODK organiseerde op de maandagen 17 en 24 maart in Gorredijk weer een schoolkorfbaltoernooi voor de basisscholen in Gorredijk, Lippenhuizen en Terwispel. Het Ambyld was op beide dagen ook weer van de partij. Twee zaalkampioenen Het zaalseizoen bracht LDODK twee kampioenen. Naast de C1 werd ook de F1 kampioen. Beide ploegen verdienen de volle felicitaties. 16

18 Volleybal toernooi 2014 Organisatie: T.V.C. - Terwispeler Volleybal Combinatie Evenals de voorgaande jaren organiseert T.V.C. ook nu weer het jaarlijkse volleybaltoernooi en wel op Woensdag 11 juni a.s. Aanvang uur exact. Voorwaarden voor deelname zijn: 1 - Ieder team bestaat uit 3 dames en 3 heren. Er mogen in een team wel meer dames zitten, maar niet meer heren. 2 - Inschrijfgeld bedraagt 15 euro per ploeg, te betalen bij opgave of voor aanvang toernooi. 3 - ledere ploeg levert 1 scheidsrechter. 4 - Deelname vanaf 12 jaar of groep 8 van de lagere school. 5 - Deelname is geheel op eigen risico. 6 - Ook wanneer men niet meespeelt, maar wel kan fluiten, graag opgeven! 7 Deelname is alleen toegestaan voor personen die woonachtig zijn of gewoond hebben in Terwispel of op een of andere manier een binding hebben met Terwispel (werkzaam of lid van één van de verenigingen) 8 Jeugdteams mogen alleen spelers bevatten uit groep 8 of ouder, maar tot 16 jaar. De poule-indeling is er op gebaseerd dat alle ploegen de gehele avond spelen. Wij vragen ieders medewerking voor het verzamelen van de wedstrijdgegevens, zodat de doorloop naar de volgende serie vlot kan verlopen. De ploegen worden om uur verwacht op het sportveld "De Puster". Het inschrijfgeld dient bij opgave of uiterlijk voor de start door de contactpersoon betaald te worden. Opgave van de ploegen, onder vermelding van contactpersoon kan tot en met 23 mei bij: Arie Steenwijk of via de mail: 17

19 Recreatieloop Terwispel, klaar voor de start? Op zondag 1 juni organiseert een commissie van inwoners uit Terwispel de eerste Recreatieloop Terwispel. De organisatie is onderdeel van sportvereniging Wispolia. De gemeente Opsterland, Sport Fryslân en Y&S Sports Events ondersteunen dit evenement vanuit het project Zuidoost Friesland in beweging! Inwoners van Terwispel e.o. kunnen zich voorbereiden op de 4 Mijl van Terwispel en de Kidsrun via diverse hardlooplessen. Tophardloopster Andrea Deelstra bezoekt enkele basisscholen in Opsterland ter promotie van de loopsport en de Recreatieloop Terwispel. Start met hardlopen Volwassenen en jongeren (vanaf 12 jaar) kunnen zich in acht weken goed voorbereiden op het (hard)lopen van de vier Engelse mijlen. Vanaf vrijdag 4 april start de Commissie Recreatieloop Terwispel, in samenwerking met gemeente Opsterland, atletiekvereniging Heerenveen, Y&S Sports Events en Sport Fryslân, de cursus Start met hardlopen. Mensen die al hardlopen en een prestatie willen neerzetten tijdens de recreatieloop, kunnen hieraan deelnemen. De cursus is ook dé manier voor beginners om de stap richting loopsport te zetten. Op een laagdrempelige manier maakt de sporter kennis met het hardlopen in zijn eigen omgeving. Vanuit Us Doarpshûs bij het sportveld van Wispolia in Terwispel organiseert hardlooptrainer Sietse van der Mei van uur acht weken lang de hardlooplessen (tot en met 23 mei). Deelname aan de hardlooplessen is gratis, deelnemers moeten zelf geschikte sportkleding meenemen. Informatiebijeenkomst Op vrijdagavond 4 april wordt vanaf uur in Ús Doarpshûs informatie verstrekt over de opbouw van het programma en de trainingen. Aansluitend is de eerste training. Aanmelden Wil je starten met hardlopen? Neem voor meer informatie en/of inschrijven contact op met: Commissie Recreatieloop Terwispel via E: 18

20 Protestantse Gemeente Tijnje/Terwispel Rolbrêgedyk AN Tijnje Predikant : Ds. C. K. J. Pronk Kerkdiensten 23 maart 9.30 uur Ds C.K.J. Pronk Terwispel 30 maart 9.30 uur Ds C.K.J. Pronk Terwispel 6 april 9.30 uur Ds Sytsema Heerenveen Terwispel 13 april 9.30 uur Ds C.K.J. Pronk Terwispel 17 april uur Ds C.K.J. Pronk Witte donderdag HA Terwispel 18 april uur Ds C.K.J. Pronk Goede Vrijdag Terwispel 19 april uur Ds C.K.J. Pronk Stille Zaterdag Terwispel 20 april 9.30 uur Ds C.K.J. Pronk Pasen Terwispel In verband met de restauratie van de kerk in Tijnje worden de diensten voorlopig in de kerk van Terwispel gehouden. Gemeenteavond wordt gehouden op 28 maart in de Utkomst. Aanvang uur Zingen met hart en ziel, voor jong t/m oud, op weg naar Pasen, leren van nieuwe liederen uit het Liedboek. Kom gerust langs en zing mee op maandag 17, 24 en 31 maart en 7 april in de Utkomst van uur uur. Geef kleur aan je geloof Schilderen op weg naar Pasen. Dinsdag 18 en woensdag 19 maart op de Hein Voswei 22 met mevrouw Reinskje Lageveen, van uur t/m uur. Kosten 7.50 pp. Geloven met je handen Beeldhouwen met speksteen, woensdag 26 en zaterdag 29 maart van 9.00 uur uur op Hein Voswei 22, kosten 10,- pp incl lunch thee/koffie excl speksteen. Info en opgave bij mevrouw Lageveen tel

21 Uit kerkarchief Terwispel in oorlogsjaren Door aanleg Atlantikwall evacuees naar Opsterland ( 1942 ) Dagelijks zien wij op de televisie vluchtelingenstromen die uit oorlogsgebieden proberen weg te komen. Zo n 70 jaar geleden hadden wij bij ons een soort gelijke situatie In het kerkarchief kwam ik lijsten tegen met alle huisnummers van Terwispel. Terwispel had toen nog geen straatnamen evenals de meeste dorpen in de gemeente Opsterland. De huizen in Terwispel waren genummerd van 2 tot en met 345. Nummer 1 is waarschijnlijk afgebroken. Achter de huisnummers staan de namen van de bewoners. Bij vrijwel alle namen werd het beroep van de bewoner vermeld. Op nummer 2 woonde Roel Hoogeveen, hij was boer aan de Tolheksleane en op nr. 345 woonde B. de Groot, fouragehandelaar. Deze lijsten waren in 1942 opgesteld door het gemeentebestuur. Vrijwillig? Of onder dwang van de bezetter? Ik denk het laatste. 20

22 In augustus 1942 gaf Hitler opdracht tot het aanleggen van de Atlantikwall. Dit is de verdedigingslinie die zich uitstrekte van Esbjerg in Noorwegen tot Spanje. Voor de bouw van deze verdedigingslinie werden bunkers gebouwd en mijnenvelden aangelegd. De kuststrook moest hiervoor ontruimd worden. De bewoners uit de kuststrook werden gedwongen te vertrekken. Zo hoorde ik kortgeleden op de radio dat half Den Helder hiervoor is afgebroken. Verschillende gemeentebesturen, waaronder ook Opsterland moest voor de opvang van deze mensen zorgen. In ieder dorp was een plaatselijke commissie aangesteld bestaande uit 2 of 3 personen. Voor Terwispel waren dat de predikant, ds. Roelofsen, en de directeur van de zuivelfabriek, de heer Visser. Deze commissie was belast met de organisatie en bij conflicten moesten zij als bemiddelaars optreden. Uit bijgevoegde brief blijkt dat op 29 december 1942 een transport met 200 evacuees met de trein in Heerenveen zal aankomen. Het transport werd vervolgd met de tram door de gemeente Opsterland. De eerste halteplaats was in Langezwaag, daarna reed de tram door naar Gorredijk. De evacuees bestemd voor Terwispel, stapten uit bij de halteplaats te Lippenhuizen. Vervolgens ging de tram door naar Beetsterzwaag. Veldwachter J. Slot kreeg de opdracht te zorgen voor een ordelijk vervoer van de mensen met hun bagage naar de kwartiermakers (gastgezinnen). Hiervoor moest hij paarden en wagens regelen. Ik weet niet of er meerdere transporten geweest zijn. De evacuees van genoemd transport van 29 december 1942 zijn over meerdere dorpen verdeeld. Uit de lijst met huisnummers en namen blijkt dat er in Terwispel ruim 300 adressen in aanmerking konden komen voor de opvang van evacuees. Bij enkele oudere inwoners heb ik nagevraagd of ze nog ( jeugd )herinneringen hadden aan deze gedwongen evacuatie. Men wist soms wel dat er evacuees geweest waren, maar of dat nu betrekking had op deze evacuatie of op de hongerwinter van 1944/ 45 was niet meer bekend. Na de oorlog wilde iedereen graag zo spoedig mogelijk naar huis. Maar in een brief van de Substituut Commissaris Afvoer Burgerbevolking werd ten strengste verboden zich op weg te begeven. Ze zouden door het Militair Gezag onverbiddelijk worden teruggezonden. In veel woningen zijn door de Duitschers mijnen en andere helsche machines geplaatst. Eerst na zuivering van de woningen was terugkeer mogelijk.. Deze brief is verzonden door het gemeentebestuur en was ondertekend door de waarnemend burgemeester H.G.W. van der Wielen. Interessant is dat de beroepen van ieder vermeld waren. Het dorpsleven was overzichtelijk. Iedereen verdiende toen zijn brood in eigen dorp. Er waren 68 veehouders, 14 middenstanders waarvan 8 bakkers. Verder arbeiders, zuivelbewerkers en 2 scheepsbouwers A. en P. van der Werf. De kassier was H. Hemkes. Op een na waren het allemaal mannelijke beroepen. T. van der Berg was naaister. Werkende vrouwen kende men nog niet, er waren alleen maar meewerkende vrouwen. Veel van de in de lijst vermelde namen kunt u op het kerkhof vinden. Tijnje, Hendrik Span 21

23 Aaien Ik stonk as in mud sei Wobbe, hij siet yn e kantine efter in gleske bier en klokte it nediche focht mei gulziche slokken nei binnen. As kieper fan t fjirde hie der de nul hâlde kent en dus, hij hoefde diskear net te fiskjen, dat wie bij oare wedstriiden wolris oars. Hij gong eris rjocht foar sitten en seach ris om him hinne. It omsittend laech hie yn e gaten dat der in smeuich ferhael komme soe, dêr stie der om bekend, en skowden om e tafel.tsjin syn gehoar beguon Wobbe: Jim witte dat wij der in stikmannich tamme guozzen yn de feartskânte sitten ha, dy rotsakken skiete myn paad ûnder de stront., dêr moatte we mei auto en fyts altyd trochhinne" Hij hie my syn húshâldinkje in daalders plakje oan de polderdyk. Healwei hiene de gouzzen hun domisylje. Die keppel guozzen moat net greater, dat ik ha de nêsten goed yn e gaten hâlden. sei der. Else dei strúnde ik de omjouwing ôf, de grouwe aaien naam ik mei, die wiene foar de hûn, die slobberde se lekker op. Nei it folgjende rondsje bier gie der fierder, lykwols hie ik mij ferdulleme in wyfke oer de kop sjoen, die siet goed ferskûle yn de feartskânte tsjin de wâlbeskoaiing tusken de reiden mei in moai nust aaien. Mar foar it opromjen fan dat nêst moatte je my ferdrach te wurk gean, der meie op e oare kânt fan de feart gjin frjemde eagen oer gean want oars ha je troch it omwenjent laach de kat yn 'e gerdinen. Se stjoere je sa de dierebeskerming op it dak. Dus de operaasje moast pleats fiene yn it tsjuster. Wobbe ferskode op syn stoel en gie fierder, ús Jan gie mei foar de oflieding fan it wyfke, in grouwe kneppel yn e hân, nei dat der it wyfke mei it nediche kabaal, foar safier it mogelijk wie, foart jage hie wiene de aaien foar mei. Fiif fan die grouwe dingen leinen yn it nêst. Ik hie de jekker oan, lykwols de bûsen rekken fol. Mei it lêste aai yn e bûse en in raem troch it nêst sa dat ik it ferballe hie, wie it karwei klear. Amper hie ik de knibbels rjocht of der wie een doffe knal yn ien fan e bûsen. It harkjende ploegje manlju wie sa stadich wei grutter wurden en it oansittend laach hie no de grutste wille en wie foar hunderd prosint oanwêzich. Wobbe: Nei alle gedachten siet yn it lêste aai de grutste pyke, it knapte, de spanning wie krekt efkes te great, ik flokte âlderheislik en die in raem yn e bûse, de bedoarne djerre rûn mei tusken de fingers troch, ik hie de pyke yn e holte fan de hân en it stjonkte ofgryslik, ús Jan wie slop fan laitsjen en bliuw op in ôfstân want die hie de stank ek al yn e noas". Ik ha efkes stikem temûk nei de oare kânt fan de feart sjoen of it hiele spektakel ek opfâllen wie. We binne nei hûs tarekke, ik ha de klean hommels útstrûpt en op in bulte foar it hok gooit. Yn e underbroek nei binnen en linea recta ûnder de brûs. Ik ha op dat stuit it wiif mar yn it ungewisse litten. It ein fan it ferhaal kaam yn t sicht en Wobbe ferfette, de oare moarns ha ik de prakke klean oan de lyne hong en ha de wetterspuit der op set, mar skjin wie oars. J.B. 22

24 Extra activiteiten van Us Doarpshus 10 mei rommelmarkt ON TOUR Wat is dit nu weer? In plaats van een rommelmarkt op het sport terrein te organiseren, kan een ieder nu thuis zijn/haar handelswaar uitstallen. We houden dit van uur. Je moet je opgeven bij In het Dorpshuis kun je een route beschrijving ophalen waar iedereen zijn/haar waar verkoopt, de opbrengst van deze routebeschrijving ( 1,00) is voor het Dorpshuis. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anja ( ) 13 september OOGSTMARKT Voor 5,- per standplaats kun je je eigen oogstprodukten verkopen, bloemen, fruit groente enz. Opgave en informatie bij Anja 31 december eindejaars gebeuren Wegens groot succes van de verkoop van de appelbeignets gaan we het dit jaar groot aanpakken. Oliebollen, appelbeignets, salades en soep kunnen op deze dag worden afgehaald bij het Dorpshuis. In december komt hier informatie over in de Wispelweagen. Patat Aktie Naast de bestaande patat aktie hebben we nog wat extra: Elke laatste zaterdag van de maand kunnen de kinderen vanaf uur genieten van een maaltijd: patat met kroket/frikandel en drinken meteen verrassing voor 3,75 Anja Minkes Wie mist een krielhaantje? Er is een haantje aankomen lopen bij de familie Wijninga, streek 91. Het is een mooi goudbruin krielhaantje, dat bij de 4 kippen in de ren zit. Eruit zetten helpt niet hij vindt steeds wel een manier om binnen te komen. Mist iemand hem? Dan kan hij afgehaald worden op de Streek 91, Fam. Wijninga, tel:

25 Doch it foar Us Doarpshûs!! Oud ijzer inzameling 12 april Op zaterdag 12 april kun je in de speciaal hiervoor geplaatste container bij Us Doarpshûs je oud ijzer brengen. Dus staat die oude kapotte fiets je al tijden in de weg, is je wasmachine niet meer te gebruiken of eet je heel veel soep uit blik? Verzamel al je oud ijzer en gooi het in de container. (geen koelkasten en geen auto- en tractorbanden) Uiteraard mag iedereen zijn oud ijzer in de container doen. Hoe meer, hoe beter! Dus schakel ook je vrienden, familie, kennissen, buren, collega s enzovoort in om zoveel mogelijk oud ijzer voor Us Doarpshûs te verzamelen! 24

26 met live muziek van Entree 7,50 incl. onbeperkt bitterballen eten Aanvang uur. Café Spaltenbrêge Terwispel 25

27 26

28 Op vrijdag 18 april organiseert: Us Doarpshûs het 4e paasbierfestival. Vanaf uur kun je de keuze maken uit meer dan 10 verschillende lente/paasbieren. 27

29 28

30 29

31 Aktie Pronkmuorre De áller-állerlaatste mogelijkheid om een gegraveerde steen voor onze 'Pronkmuorre' te bestellen. Laatste ronde!!! Op zaterdag 29 maart houden we een állerlaatste veegronde. Wij komen bij u langs om de briefjes op te halen*. Wilt u uw eigen naam of die van uw (klein)kinderen vereeuwigen in Terwispel? Zorg dan dat u dit briefje volledig ingevuld en samen met het totaalbedrag heeft klaarliggen. Let op: Alleen contante betaling mogelijk. Voor 40,00 per steen wordt er een steen met de door u gekozen naam in de Pronkmuorre gemetseld. Met deze aankoop draagt u uw steentje bij aan de inrichting van de nieuwbouw van Us Doarpshûs. De steen waarop uw naam gegraveerd wordt, is 20 bij 5 cm. Er is ruimte voor 20 leestekens per steen. Hou rekening met spaties en punten, deze tellen ook mee als leesteken. Voor het mooiste resultaat wordt de gekozen naam in één regel op de steen gegraveerd. Enkele voorbeelden staan hierboven alvast afgebeeld. 30

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang.

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang. HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-2015 27 maart 2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden.nl Beste ouders Dank allereerst voor alle attente blijken van medeleven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren'

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren' De tovenaar tovert De verhalenvertelster vertelt Wat zou een tovenaar allemaal kunnen toveren? Hoe zouden de kinderen zich voelen? Waar zie je dat aan? Is de tovenaar blij/ boos/ verdrietig of bang? Hoe

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 5 Juni/Juli 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit.

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Wat is dat dan precies, een ecoduct? Zo vroeg een jonge

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsfeest Terwispel 2014

Vragenlijst Dorpsfeest Terwispel 2014 Vragenlijst Dorpsfeest Terwispel 2014 Spelregels voor deze vragenlijst: vul de antwoorden in. Voor ieder goed antwoord 1 punt; soms worden er meerdere antwoorden gevraagd, daarmee zijn ook meerdere punten

Nadere informatie

SCHOOLKRANT GROEP 7 & 8

SCHOOLKRANT GROEP 7 & 8 SCHOOLKRANT GROEP 7 & 8 Spreekbeurt week: Kwade Hoek Jack en ik deden een spreekbeurt over De Kwade Hoek. We zijn begonnen met werken tijdens docu. Later kregen we te horen dat we hem op vrijdag 16 mei

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... de buren! Je buren kies je niet uit. Ze komen gewoon naast, boven of

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Post op Stelten vrijdag 27 maart

Post op Stelten vrijdag 27 maart Post op Stelten vrijdag 27 maart Vanuit de directie Integraal Kindcentrum In Nederland zijn Brede Scholen sinds een aantal jaren een begrip. Gebouwen waar meerdere partijen samenwerken zijn massaal in

Nadere informatie

Voorwoord door Ilsa Derks

Voorwoord door Ilsa Derks Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele vernieuwingen en aanpassingen binnen de manege daarnaast brengen wij ook enkele mededelingen en nieuwsberichten. Ieder kwartaal komt er een nieuwsbrief

Nadere informatie

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7 OEC. BASISSCHOOL t Prisma locatie Overwhere GASINJETSTRAAT 1-3 1442 WN PURMEREND TEL 0299 421982 Email:locatieoverwhere@prismapurmerend.nl Website : www. prismapurmerend.nl Wat vindt u onder andere in

Nadere informatie

Laatste veldwedstrijden

Laatste veldwedstrijden 19 oktober 2015 2 Activiteiten. Datum Activiteit Commissie 19-10- 2015 Krantje nr. 6 PRC 22-10- 2015 Algemene Jaarvergadering Bestuur 30-10- 2015 inleveren kopij krantje nr. 7 PRC 31-10- 2015* Welpentoernooi

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Prijsuitreiking 2015

Prijsuitreiking 2015 Prijsuitreiking 2015 Tja, wat valt er nog te zeggen, zou je denken. De prijsuitreiking is geweest en het was een leuke en gezellige boel. We hebben lol gehad en een enkeling was mogelijk ietsje pietsje

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD Copyright 2017 - HBS - Niets uit dit document mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming. WELKOMSTBOEKJE

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en Het plan van Bart Dobber, niet doen! Bibi staat op het dek van het schip en kijkt naar haar hond die een kat achterna zit op de kade. Haar broer Bart ligt op de loopplank en peutert aan het touw van de

Nadere informatie

Onze cliënten aan het woord

Onze cliënten aan het woord Onze cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Naam cliënt : Naam invuller vragenlijst : Woning cliënt : Datum : 1 Toelichting Inleiding Naam instelling wil graag

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Themaweek School Maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari 2015

Themaweek School Maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari 2015 Themaweek School Maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari 2015 A is een aapje A is een aapje, dat eet uit zijn poot. B is de bakker, die bakt voor ons brood. C is Charlotte, die drinkt chocolaad. D

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Activiteiten bij De Helderse Vallei - juli 2015

Activiteiten bij De Helderse Vallei - juli 2015 woensdag 1 juli: Nationale Modderdag 14.00-16.00 uur Het is Nationale Modderdag, een dag waarop je buiten in de modder mag spelen en natuurlijk lekker vies mag worden! Trek laarzen en oude kleren aan en

Nadere informatie

Daphne. Wij hebben de g.k.ij. op bezoek gekregen. We hebben spelletjes gedaan. Dat moest bij. Met 1 arm of iets anders.

Daphne. Wij hebben de g.k.ij. op bezoek gekregen. We hebben spelletjes gedaan. Dat moest bij. Met 1 arm of iets anders. Wij hebben de g.k.ij. op bezoek gekregen. We hebben spelletjes gedaan. Dat moest bij. Met 1 arm of iets anders. Zo konden we voelen hoe is om gehandicapt te zijn. Ik zelf vond het heel leerzaam en heb

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

WERKBLAD mijn landschap

WERKBLAD mijn landschap WERKBLAD mijn landschap Hoe zie jij het landschap? Wat vind je mooi of belangrijk? Ga alleen of in groepjes aan de slag en maak - een presentatie op papier of digitaal - een gedicht, een verhaal of een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

SV DUO is nog steeds dringend op zoek naar een secretaris en een voorzitter! (dit mag ook een combifunctie zijn)

SV DUO is nog steeds dringend op zoek naar een secretaris en een voorzitter! (dit mag ook een combifunctie zijn) Beste leden, Bijgaand treffen jullie weer een nieuwsbrief aan. Veel leesplezier gewenst! SV DUO is nog steeds dringend op zoek naar een secretaris en een voorzitter! (dit mag ook een combifunctie zijn)

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Programma met activiteiten als start voor het winterwerk Zondag 10 september t/m zaterdag 16 september

Programma met activiteiten als start voor het winterwerk Zondag 10 september t/m zaterdag 16 september Programma met activiteiten als start voor het winterwerk Zondag 10 september t/m zaterdag 16 september Wijk West en Oostendorp Gemeenteleden, In uw handen heeft u de uitnodiging voor de startweek, als

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Activiteitenagenda 2015 2016. Us Doarpshûs. Terwispel

Activiteitenagenda 2015 2016. Us Doarpshûs. Terwispel Activiteitenagenda 2015 2016 Us Doarpshûs Terwispel Dorpsgenoten, Het afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten in Us Doarpshûs georganiseerd. Door de uitbreiding van Us Doarpshûs was en is hierin nu

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrije Tijd

Nieuwsbrief Vrije Tijd Nieuwsbrief Vrije Tijd week 14 7 april 2017 Nieuws Agenda 9 april: FC Utrecht- Twente 22 april: Vogelwandeling Zeist. 23 april: FC Utrecht- Roda JC. 27 april: Koningsdag. 28 april: optreden van Doornvogels

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie