Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Inhoud Voorwoord 3 Jaaroverzicht 5 1. Werken aan ambitie en strategische doelen De leden van Windunie Windunie treedt naar buiten De organisatie van Windunie Financieel resultaat Jaarverslagen van deelnemingen Samenwerken met externe partijen Jaarrekening 43 Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag Door op een hoofdstuk van deze inhoudsopgave te klikken gaat u direct naar die pagina. Blauwe tekst in het jaarverslag bevat een link naar een andere pagina of internetpagina. Met de pijl links onderaan de pagina keert u direct terug naar deze inhoudspagina. Met de pijl rechts onderaan de pagina gaat u naar de volgende pagina.

3 Voorwoord 3 Voorwoord Beste leden, In dit verslag van Windunie legt het bestuur verantwoording af over de gang van zaken gedurende het jaar Het begint met een kort jaaroverzicht met alle belangrijke momenten voor de coöperatie, haar leden en de bedrijven waarin Windunie deelneemt. Vervolgens vindt u de onderdelen van het verslag ongeveer zoals u die van ons gewend bent. In het afgelopen jaar heeft het bestuur veel tijd besteed aan de herstructurering van de organisatie van Windunie. We beseffen dat het noodzakelijk is om de organisatie minder complex en transparanter te maken. Doel is de professionals in Utrecht in staat te stellen hun werk te doen, waarbij het bestuur vooral de strategie bepaalt en controleert. Met een slagvaardiger organisatie zijn we in staat de geformuleerde strategische doelen te bereiken. Dan hebben we het onder meer over ledengroei, groei van vermogen naar 750 MW in 2015 en een aansprekend financieel resultaat. In 2012 besteedde het bestuur ook veel aandacht aan het borgen van de gehele duurzame energieketen. Veel aftasten, onderhandelen en overleg met Greenchoice heeft begin 2013 geresulteerd in de ondertekening van een intentieovereenkomst. Belangrijkste punt uit deze overeenkomst is de samenwerking tussen Windunie en Greenchoice op gebied van inkoop en verkoop van (wind)productie. Door samen op te trekken kunnen we risico s beter afdekken en een sterkere marktpositie verkrijgen. Hierbij gaan wij ervan uit dat Greenchoice het verleden achter zich laat en zich stabiel verder ontwikkelt. De voortgang in de bedrijven die kunnen worden gezien als spin-off van Windunie en waarin we ook aandeelhouder zijn, stemt tot tevredenheid. De bedrijven hebben zich conform verwachting ontwikkeld. Elk van hen legt in dit jaarverslag verantwoording af. Windunie Trading beleefde evenwel spannende momenten aan het einde van het jaar. Door het faillissement van handelspartner Trianel Energie B.V. was het eind december alle hens aan dek om de schade te

4 Voorwoord 4 beperken. Door goed en adequaat reageren van onze mensen in Utrecht is het voortbestaan van WT niet in gevaar gekomen en zijn de molenaars over 2012 volledig uitbetaald. Wel is nu nog duidelijker hoe belangrijk het is dat we een sterk handelshuis aan de coöperatie hebben verbonden. Een bedrijf dat de markt kent en daarop kan inspelen. Maar we moeten ook vaststellen dat het participeren in een handelsbedrijf niet zonder risico is. De samenwerking met Greenchoice zal moeten leiden tot een verdere inperking van deze risico s. Ook hier geldt namelijk dat je samen sterker staat. Duurzame energie is hot en overal steken duurzame lokale initiatieven de kop op. Het zijn er inmiddels 300 in Nederland. Aangezien Windunie voorop loopt in lokale duurzame energieopwekking, is het logisch dat we aansluiten bij deze duurzame trend. De oprichting van DE Unie in 2012 is een goede stap in de richting. De ambities van Windunie zijn duidelijk jaar was een jaar waarin we veel hebben gezaaid, we zien er naar uit de komende jaren met enthousiasme te oogsten. Ton Kempenaar

5 Jaaroverzicht

6 Jaaroverzicht januari Laagste dagprijs APX 25,45. 3 januari Minister Verhagen neemt Windpark Reiderland op in de Rijkscoördinatieregeling. 10 januari Bezoek Kamerlid Stientje van Veldhoven. 16 januari Start uitvoering quickscan opschalingsmogelijkheden Zeewolde. Gemiddeld aantal vollasturen per dag 1 februari Schikking met RWE, getekend voor akkoord door alle partijen. 8 februari Hoogste dagprijs APX: 98, februari Presentatie quickscan opschalingsmogelijkheden Dronten-Lelystad. 24 februari Windunie op 1 in stroomgraadmeter Greenpeace. 28 februari Eerste WIN-overleg van sectorvertegenwoordigers windenergie en overheden onder leiding van GUC. 14 maart Laagste stroomopbrengst: 2,583 MWh bij 0,05 vollastuur Ge januari februari maart april

7 Jaaroverzicht 7 16 juni Open winddag april Energie Business schrijft over schikking met RWE. Gemiddeld aantal vollasturen per dag 12 mei Officiële en feestelijke opening nieuwe turbines, werving 35 nieuwe klanten Winduniestroom. 4 mei Oplevering Master-realisatieplan voor het Windcollectief Wieringermeer. 30 mei Presentatie rapport quickscan Zeewolde. 31 mei Jaarvergadering Heerenveen. 20 juni Informatiebijeenkomst voor publiek over Milieu Effecten Rapportage Windpark Den Tol. 26 juni Huiskamersessie Zeewolde met Stephan de Clerck, Jan Pronk en 29 leden. 27 juni Lancering Windunie Tender Ge april mei juni juli

8 Jaaroverzicht juli Huiskamersessie Swifterbandmet Jacqueline Tuinenga, Iwan van Noort en 20 leden. 10 juli Huiskamersessie Schagen met Jan Pronk, Ton Kempenaar en 9 leden. 12 juli Huiskamersessie Wieringerwerf met Ton Kempenaar, Iwan van Noort en 21 leden. 16 juli Huiskamersessie Heerenveen met Stephan de Clerck, Jacqueline Tuinenga en 11 leden. Gemiddeld aantal vollasturen per dag 8 augustus Bezoek Bert de Vries, plaatsvervangend Directeur- Generaal Energiezaken van het ministerie van Economische Zaken. 22 augustus Zeeuwind tekent voor lidmaatschap Windunie, onze eerste Zeeuwse leden. 23 augustus Uitnodiging tot bieden op Windunie Tender. Aanbod: 36,5 MW opgesteld vermogen, van 43 turbines met een geschatte jaarproductie van 71 GW. 31 augustus Eerste zonnepanelen geplaatst. In totaal hebben Windunieleden 790 kwp gekocht van Energieker met 10ct korting per Wp. In totaal panelen met 5200m2. 18 september Vereniging Windturbine Eigenaren Noord-Holland (VWNH) geeft Windunie opdracht voor opschalingsplan regio Noord-Holland- Noord. 28 september Lancering DE Unie Ge juli augustus september oktober

9 Jaaroverzicht november Symposium Dronten. 18 december Deal GroenBalans met Friesland Campina oktober Lancering Windunie Beheer. 31 oktober Windunie presenteert mede namens VWNH een zienswijze op het restrictieve windenergiebeleid van de provincie Noord-Holland. 27 november Windunie Tender gewonnen door Greenchoice en Windunie Trading. Gemiddeld aantal vollasturen per dag 29 november Windunie in Nieuwsuur. 12 december Ledenvergadering Bovenkarspel. 22 december Faillissement Trianel Energie B.V. 17 december 1 ste informatie bijeenkomst Windunie investeringsgroep (zie pagina 12 en 36). 17 december Provinciale Staten van Noord-Holland geven, mede dankzij lobby Windunie, toch ruimte voor herstructurering en opschaling van verouderde windturbine-bestand. 31 december Oplevering waarderingsmodel windenergie voor Agenschap NL. 31 december Hoogste dagopbrengst: 1221,722 MWh bij 23,82 vollastuur oktober november december januari

10 1. Werken aan ambitie en strategische doelen

11 1. Werken aan ambitie en strategische doelen Werken aan ambitie en strategische doelen Windunie wil zorgen voor de hoogste prijs per kwh voor de stroom van haar leden. En Windunie wil windturbine-eigenaren een toekomst bieden als producent op de markt voor duurzame energie. Windunie zorgt ook voor een betrouwbare manier om schone stroom te kopen door de herkomst van de groene stroom te garanderen tot op de molen, en een eerlijke prijs te vragen. Hiermee werkt Windunie aan de ontwikkeling van lokale economieën en het verduurzamen van de samenleving. Om dit alles te kunnen waarmaken heeft Windunie in strategische plannen een aantal ambities en doelstellingen geformuleerd: 1. Groei van aangesloten vermogen naar 750 MW in 2015 en naar 1500 MW in Horizontale en verticale integratie: actief van land tot lamp en in meerdere segmenten in de markt voor duurzame energie 3. Groei van Winduniestroom 4. Bundelen van onderhandelingskracht 5. Efficiënt besturingsmodel en samenwerken met professionals 6. Realiseren van een goed rendement, te weten 15% op geïnvesteerd vermogen. In 2012 wist Windunie een bescheiden groei te realiseren, te weten van 415 naar 417 MW aangesloten vermogen. Hierbij verdient vermelding dat door de Windunie tender een groep windmolenaren besloot lid te worden. Deze tender is een goed voorbeeld van bundeling van onderhandelingskracht, waardoor een zeer scherp stroomcontract kon worden gerealiseerd. De ledengroei bleef helaas achter bij de doelstelling, duidelijk is dat het niet vanzelf gaat. Daarbij geldt dat in de huidige markt een coöperatie constant meerwaarde moet bieden; Windunie kan dat alleen door méér te doen en méér te kunnen dan in het verleden. Daar van uitgaand is hard gewerkt aan verdere horizontale en verticale uitbreiding, door intensivering van de samenwerking met Greenchoice, opzet en implementatie van Windunie Beheer en implementatie van een Windunie ledenfonds.

12 1. Werken aan ambitie en strategische doelen 12 Samen met Greenchoice De getekende intentieovereenkomst met Greenchoice belooft meteen meerwaarde te gaan bieden voor de stroomprijs voor de leden die leveren aan Windunie Trading, omdat we producent en afnemer directer aan elkaar verbinden. Risico- en handelsmarges worden verkleind wat kan leiden tot hogere uitbetalingsprijzen en winsten. In 2012 steeg het gecontracteerd vermogen bij Windunie Trading (WT) van 70 naar ongeveer 125 MW. Veel van dit vermogen is gebundeld in een gezamenlijk contract met Greenchoice en toont dus de meerwaarde van samenwerking al aan. We monitoren in de verdere intensivering van de samenwerking overigens wel nadrukkelijk de stabiliteit van de ontwikkeling van Greenchoice. Windunie investeringsgroep In 2012 zijn de leden van Windunie uitgenodigd om deel te nemen aan een investeringsgroep, die direct kan investeren in windprojecten die Windunie Development ontwikkelt. Daarmee creëren we de mogelijkheid om ook rendement te halen uit windenergie als uitbreiding op het eigen land geen optie is. Naar aanleiding van de interesse is in december een informatieavond gehouden en is besloten met een groep verder te gaan die zich zal verenigen in een B.V.. Lidmaatschappen en lobby Windunie laat steeds nadrukkelijker van zich horen op regionaal en nationaal niveau. Windunie is steeds actiever als lid van NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie) en nu de DE Koepel (overkoepelende brancheorganisatie voor duurzame energie); periodiek organiseren wij daarnaast zelf het WIN overleg, een kennisuitwisseling en afstemming tussen projectontwikkelaars en provinciale en nationale beleidsambtenaren die actief zijn op het terrein van windenergie. Ook de samenwerking met LTO Noord, meer mediaaandacht en directe lobby in de provincie en in Den Haag dienen de belangen van de Windunieleden effectief en krachtig. Ook dit is van belang om een toekomst in duurzame energie voor de leden zeker te stellen. Oprichting DE Unie Op lokaal niveau springt Windunie nadrukkelijk in op de trend van lokale duurzame energie-coöperaties. Windunie werd dit jaar mede-initiatiefnemer van DE

13 1. Werken aan ambitie en strategische doelen 13 Unie, het inkoop- en leveringsbedrijf dat deze lokale spelers ondersteunt met alles wat nodig is om energieleverancier te worden. Windunie gelooft dat de lokale duurzame energie-coöperaties belangrijk kunnen worden in het vergroten van de rol en potentie van duurzame energie; met DE Unie is Windunie nadrukkelijk in het hart van deze beweging gepositioneerd. Organisatiewijziging Een efficiënter besturingsmodel is noodzaak. Zowel de markt als de leden, Raad van Commissarissen en het bestuur van Windunie én de aandeelhouders Leopard en Cow-n-berg vinden de huidige structuur beperkend en onvoldoende transparant. Het beheren en beheersen van de risico s van bedrijfsvoering is complexer dan nodig. Daarom werken zij samen aan voorstellen voor vereenvoudiging van de organisatie. Juist vanwege alle haken en ogen die ook tijdens de uitwerking hiervan duidelijk worden, neemt dit proces meer tijd in beslag dan was verwacht. In 2013 zullen de voorstellen ter stemming naar de ledenvergadering worden gebracht. Winduniestroom De claim van land tot lamp maakt Windunie waar met Winduniestroom, gecertificeerd door Stichting Milieukeur. Klanten kunnen stroom kopen die door de leden is opgewekt, onder de naam Winduniestroom. Leden met een huishouden- of coöperatiecontract zijn de producenten van Winduniestroom, die wordt geleverd door Greenchoice. Windunie is naar aanleiding van een onderzoek van SOMO in opdracht van de Consumentenbond en Greenpeace, uitgeroepen tot duurzaamste energiebedrijf van Nederland. Dat was even groot nieuws aan het begin van het jaar. De aandacht in de media leverde meteen aardig wat nieuwe klanten op. Een van de leden, Coöperatie Windenergie Waterland, organiseerde op 12 mei een openingsfeest en wierf daarbij ook zo n 35 klanten. Het totaal aantal winduniestroomklanten groeide met 104 naar 2308 klanten. Zakelijk hadden we aan het eind van het jaar 163 klanten. En in totaal leverde Winduniestroom MWh. Aangezien Winduniestroom alleen via wordt gevonden en er afgelopen jaar weinig aan werving is gedaan, is dit een alleszins aardig resultaat.

14 Deelnemingen De Windunie deelnemingen draaien financieel steeds stabieler en het beoogde rendement komt in zicht. GUC boekte in 2012 een uitstekend rendement; Windunie Trading deed het operationeel ook meer dan prima maar moest een éénmalige voorziening treffen voor het faillissement van handelspartner Trianel Energie B.V., leidend tot rode cijfers. Windunie Development boekte in haar tweede jaar nog een licht operationeel (aanloop-) verlies. Beide deelnemingen prognosticeren goede cijfers voor De groei van het Windunie-huis gaat zich zo de komende jaren meer en meer uitbetalen. 1. Werken aan ambitie en strategische doelen 14

15 2. De leden van Windunie

16 2. De leden van Windunie De leden van Windunie Windunie bestaat dankzij de leden en voor de leden. Veel van wat er gebeurt bij Windunie is niet direct zichtbaar voor de leden. Via de Windmaand houden we u op de hoogte én u leest er over in dit jaarverslag. En over wat er gebeurde mét de leden, leest u in dit hoofdstuk. Het ledenaantal is licht gegroeid dit jaar: twee leden verkochten hun molen en de nieuwe eigenaren werden weer lid. En we mochten vier nieuwe leden verwelkomen. Ook verwelkomden we de eerste Zeeuwse leden die in augustus tekenden voor een lidmaatschap vanaf Ledenvergaderingen In 2012 werden twee ledenvergaderingen gehouden. Beide vergaderingen hadden een opkomst van ongeveer 40 leden. De jaarvergadering in het voorjaar vond plaats op een bijzondere locatie in Fryslân, namelijk het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen. Tijdens de jaarvergadering gaf het bestuur aan dat zij van plan is om een organisatiewijziging door te voeren om invulling te geven aan de strategische doelstellingen die Windunie heeft vastgesteld. In de najaarsvergadering bleek dat er belangrijke stappen gemaakt zijn in dit traject en dat besluitvorming over de nieuwe organisatie in het voorjaar van 2013 wordt verwacht. Op beide ledenvergaderingen kwam de samenwerking met Greenchoice aan bod. In Heerenveen gaf Richard Klatten, de toenmalig directeur van Greenchoice, een presentatie. Hij wilde hiermee antwoord geven op vragen die zijn ontstaan naar aanleiding van boetes die de NMA aan Greenchoice heeft opgelegd. Nadat de resultaten van aanvullend onderzoek over Greenchoice waren gepresenteerd, gaven de leden op de najaarsvergadering groen licht aan de ambitie om de samenwerking met Greenchoice te intensiveren. Tot slot kwam op de najaarsvergadering de beëindiging van alle rechtszaken met RWE aan bod. Uitspraken en schikkingen hebben geleid tot de uitkering van een substantieel bedrag aan Windunie. Op de vergadering werden mogelijke doelen voor deze eenmalige

17 2. De leden van Windunie 17 bate besproken. Omdat er geen sprake was van een unaniem oordeel, is de beslissing uitgesteld tot een volgende ledenvergadering. Ledenadministratie en contactsysteem In 2012 werd een nieuw en geavanceerd systeem voor de ledenadministratie in gebruik genomen. Dit systeem maakt het makkelijker om leden nog beter te ondersteunen met de diensten van de coöperatie. Bovendien zorgt het voor stroomlijning van de dienstverlening omdat via het systeem wordt bijgehouden wat er met elk lid wanneer is besproken. Het systeem geeft ook aan wanneer een stroomcontract eindigt en geeft tijdig een seintje dat de windmolenaar daarover moet worden gebeld. Verder ondersteunt het systeem de werving van nieuwe leden. Van belang, want hoe groter de coöperatie, hoe sterker we staan als collectief. De invoering van het nieuwe systeem verliep zonder noemenswaardige problemen binnen de afgesproken planning en het ervoor gereserveerde budget. Huiskamerbijeenkomsten zomer 2012 Voor het best mogelijke beeld van wat er leeft bij de leden van de coöperatie, om informeel met elkaar in gesprek te gaan, heeft het bestuur van Windunie afgelopen zomer enkele huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. In totaal ging het om vijf bijeenkomsten in Heerenveen, Schagen, Swifterbant, Zeewolde en Wieringerwerf. Per bijeenkomst verwelkomden we 9 tot zes 26 leden, en in elke huiskamer waren ten minste 2 bestuursleden aanwezig. De bijeenkomsten hadden als thema Windunie: op naar de tweede 10 jaar en waren opgezet rondom stellingen over de toekomst van Windunie. De stellingen hadden betrekking op de rol en activiteiten van Windunie, de organisatiestructuur en de inhoud van het lidmaatschap. Enkele voorbeelden van stellingen: Moet Windunie alleen staan voor de beste prijs voor de opgewekte stroom of is actieve begeleiding van opschalingstrajecten en belangenbehartiging door middel van lobby bij gemeente, provincie en het rijk ook een onderdeel zijn van de werkzaamheden? en Dekt de huidige ledenbijdrage de behoefte van de leden aan dienstverlening door de coöperatie, of moet de organisatie anders gefinancierd worden?.

18 2. De leden van Windunie 18 Voorzitter Ton Kempenaar was meer dan tevreden over de organisatie van de sessies: De huiskamerbijeenkomsten zijn goed bezocht en het stemt optimistisch dat de betrokkenheid van de leden bij de coöperatie groot is. Tijdens de bijeenkomsten ontstond een levendige discussie tussen de aanwezigen over de toekomst van de coöperatie, haar organisatie en haar dienstverlening. Wel viel op dat ieder lid op basis van zijn/haar persoonlijke situatie de stellingen over de toekomst van de coöperatie interpreteert. Toch blijft overeind dat we het samen zullen moeten doen. In de beleving van het bestuur gaven discussieuitkomsten van de bijeenkomsten voldoende reden om de ingezette organisatiewijziging door te zetten zodat de coöperatie klaar is voor nog eens minstens 10 jaar succesvolle bedrijfsvoering en belangenbehartiging van haar leden. Data huiskamersessies 26 juni Zeewolde met Stephan de Clerck, Jan Pronk en 29 leden. 3 juli Swifterband met Jacqueline Tuinenga, Iwan van Noort en 20 leden. 10 juli Schagen met Jan Pronk, Ton Kempenaar en 9 leden. 12 juli Wieringerwerf met Ton Kempenaar, Iwan van Noort en 21 leden. 16 juli Heerenveen met Stephan de Clerck, Jacqueline Tuinenga en 11 leden.

19 3. Windunie treedt naar buiten

20 3. Windunie treedt naar buiten Windunie treedt naar buiten Windunieleden profiteren van de dienstverlening van de coöperatie, de bemiddeling voor stroomcontracten en ondersteuning bij de bedrijfsvoering. Veel van wat de coöperatie daarnaast doet, is niet zo direct van invloed op uw business maar zeker zo belangrijk. Want als overheden geen ruimte maken voor de ontwikkeling van windenergie, de subsidies verminderen terwijl de energieprijzen dalen, de publieke opinie zich keert tegen windenergie omdat de negatieve geluiden de positieve overstemmen, dan hebben de producenten van windenergie een probleem. Wij zetten ons in 2012 in voor het behoud van een toekomst voor wind op land door beïnvloeding van politiek, bestuurders en ambtenaren, publiek, betrokkenen via lobby, pers en ons symposium. Lobby Windunie heeft in 2012 op alle bestuurlijke lagen lobby gevoerd. Een belangrijk deel van de lobby was gericht op de Structuurvisie Windenergie op Land. De Rijksoverheid legt daarin vast welke gebieden in Nederland aangewezen worden als zoekgebieden voor grootschalige windenergie (windparken van meer dan 100 MW). Onze lobby was gericht op het creëren van zoveel mogelijk ruimte voor nieuwe parken én op opschaling van verouderde parken. En we wilden ook dat het Rijk gebruik zou maken van Rijkscoördinatieregeling(RCR). De RCR is in het leven geroepen om de regie voor projecten van meer dan 100 MW bij de rijksoverheid te leggen. Windunie heeft in samenwerking met NWEA een inventarisatie laten maken van alle mogelijke zoekgebieden voor grootschalige windenergie. Conclusie en boodschap aan de ministeries van EZ en I&M en aan de Tweede Kamer was dat je alle opties moet benutten om uiteindelijk op de doelstelling van 6000 MW uit te komen. De provincies dachten daar echter heel anders over: zij wilden de regie over hun ruimtelijke ordening zelf in handen houden en wisten te voorkomen dat het rijk gebieden aanwees voor grootschalige windenergie. De provincies hebben nu prestatieafspraken met

21 3. Windunie treedt naar buiten 21 het rijk gemaakt om in MW te leveren. Komend jaar (2013?) moeten de provincies die belofte omzetten in ruimtelijke reserveringen. Omdat de doelstelling van 6000 MW waarschijnlijk wordt verhoogd en de wankelmoedige houding van de provincies ons weinig vertrouwen geeft, zetten wij de lobby door. We willen de provincies en toch zeker het Rijk ervan overtuigen dat het nodig is snel gebieden definitief aan te wijzen omdat zelfs 6000 MW in 2020 anders onhaalbaar wordt. Naast bovengenoemde algemene lobby heeft Windunie Development waarvan de coöperatie aandeelhouder is ook lobby gevoerd bij gemeentes, provincie en het rijk ten dienste van concrete projecten. In Noord-Holland hebben we alle grote Statenfracties gesproken om te voorkomen dat de provincie geen ruimte meer zou geven voor opschaling. Die lobby was succesvol: de provincie biedt nu toch ruimte voor opschaling, ook buiten de Wieringermeer. En in Utrecht leidde onze lobby tot behoud van een aantal locaties in de structuurvisie die de Gedeputeerde Staten eerst wilden schrappen. De kansen voor de ontwikkeling van enkele windparken zijn hierdoor weer gekeerd. Windunie heeft zich in 2012 ook hard gemaakt voor meer differentiatie in de SDE-regeling. Mede dankzij onze input is er voor wind op land nu een tussencategorie gekomen (8 ct) en worden er in de eerste categorieën meer vollasturen vergoed. Open winddag, 16 juni 2012 Naar aanleiding van Global Windday organiseerde NWEA op 16 juni 2012 voor het eerst de Open Winddag. Het idee is dat het grote publiek de gelegenheid krijgt te zien hoe windenergie wordt geproduceerd. Zo wil NWEA windenergie positief positioneren: wie met eigen ogen ziet welke bijdrage een enkele windmolen levert en onder de indruk raakt van zo n geweldig apparaat, zal een positiever staan tegenover de productie van windenergie. Windunie heeft enkele leden benaderd met de vraag mee te doen en daarop besloten zeven molenaars hun erf en turbine open te stellen voor publiek. Het stond de molenaar vrij zelf te bepalen wat de openingstijden waren en of ze verder nog een programma aanboden. De een hield een verhaal en liet de bezoekers de binnenkant van de windturbine zien, de ander

22 3. Windunie treedt naar buiten 22 VIJFTIENDE JAARGANG NUMMER 163 JANUARI 2013 SAMEN DE BOER OP Op Valentijnsdag hebben Windunie en Greenchoice eindelijk hun schroom overboord gezet en invulling gegeven aan de intentie werk te maken van een gezamenlijke toekomst. De intentieverklaring is op 14 februari ondertekend. Vanaf nu gaan we samen de boer op. Windunie en Greenchoice bieden windmolenaars dezelfde contracten aan, die dankzij de intensievere samenwerking betere voorwaarden bevatten. Want samen werken betekent kosten besparen; in beginsel vooral handelskosten. Als nieuwe contractant profiteert u van de betere stroomprijs, als Windunielid profiteert u van iets meer marge voor Windunie Trading (waarvan de coöperatie aandeelhouder is) en ook de gebruiker betaalt een faire prijs. Door direct en niet via de beursvloer te handelen, worden producent en consument dichter bij elkaar gebracht. Oftewel: land en lamp sluiten directer op elkaar aan. En dat is nog maar het begin: wij verwachten veel van de samenwerking die zal groeien en floreren. Er zijn nog geen trouwplannen maar we hebben goede hoop op een bestendige relatie. Aukje Rypma ZONNEPANELENACTIE GROOT SUCCES! bij deze actie zijn wederom afhankelijk van de totale verkoop: koopt We zijn blij met het geweldige resultaat van de zonnepanelenactie u samen minstens 100 kwp dan geeft Energieker 5% korting, bij een van Windunie. Samen hebt u zonnestroomsystemen met een totaal collectieve inkoop van 500 kwp of meer, loopt de korting op tot 7%. vermogen van 790 kwp aangeschaft, dat gaat dus om zo n 5000 m2 panelen. De collectieve inkoop heeft geresulteerd in een korting Op dit moment is de prijs voor zonnepanelen nog laag, maar vanwege van 10ct/Wp (bijna 9%) van leverancier en installateur Energieker. marktomstandigheden verwachten we binnenkort een prijsstijging. De totale korting is dus bijna euro! Doe dus snel een offerte-aanvraag en verzeker u van een lage prijs met extra voordeel. Neem daarvoor contact op met Derck Truijens via Vanwege uw enthousiasme zijn we nu druk met zonnepanelenactie of Onze zonnepanelenactie deel 2. Daarvoor zijn alweer vijftig offertes uitgebracht. De kortingen deel 2 loopt nog tot 3 mei. Derck Truijens DE WINDEX VAN JANUARI De problemen met de aanlevering van gegevens door CertiQ zijn helaas nog altijd niet opgelost. Tot we een oplossing hebben is de Windex gebaseerd op gegevens van minder turbines, maar we vermoeden dat de afwijkingen beperkt zijn. redactie Windmaand Windex-Windunie Jan Aantal Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Gemidd. '96-' Land. gem. ' Fryslân Zeeland N.-Holland-N Midden Holland O-Z-Flevoland Groningen-kust NOP Procentueel 76 Windmaand toonde ook de dia s van de bouw en deelde koffie en cake uit. Het aantal bezoekers liep uiteen van tien tot enkele honderden. Wie meer had gedaan aan publiciteit, zoals een persberichtje naar de lokale krant, en wat extra s organiseerde, kon rekenen op meer bezoek. En dat bestond grotendeels uit afnemers van groene stroom. Maar ook geïnteresseerde buurtbewoners kwamen een kijkje nemen. Landelijk was de Open Winddag een groot succes. Er deden 22 molenaars mee en er kwamen zo n 1000 bezoekers op af. NWEA organiseert ook 2013 een Open Winddag en Windunie ondersteunt wederom het initiatief. Windmaand Maandelijks ontvangen alle leden en inmiddels zo n 130 betalende abonnees Windmaand. Altijd met de windex, productie- en marktgegevens van voorgaande maand en met actuele berichtgeving. Over ontwikkelingen in de markt, nieuws uit de branche, politieke ontwikkelingen, activiteiten en diensten van Windunie. Zo is de actie om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen met aantrekkelijke korting alleen via de Windmaand bekend gemaakt en een groot succes geworden. Windunieleden ontvangen de digitale Windmaand met productiegegevens gratis, andere windproducenten die hun productiegegevens verstrekken betalen een gereduceerd tarief en andere geïnteresseerden betalen de reguliere abonnementsprijs. Symposium, 6 november in Dronten Omdat het symposium ter ere van het 10-jarig jubileum van Windunie zo n succes was, is ook in 2012 een symposium georganiseerd. En dat was wederom een succes. Maar, de zaken lagen wel anders dan vorig jaar. In 2011 was de toegang gratis voor alle bezoekers omdat er wat te vieren viel. Bovendien was er een feest ter afsluiting. Dit jaar was de belangstelling met 350 geïnteresseerden minder groot. Misschien omdat het niet de eerste keer was, misschien omdat er betaald moest worden. In elk geval waren er weinig bezoekers uit bestuurlijke, ambtelijke of politieke hoek. Het programma was kwalitatief en internationaal. Misschien wat veel Duitse sprekers maar gelukkig was er ook Europees Parlementariër Bas Eijkhout en de energieke ondernemer Ruud Koornstra die met

23 3. Windunie treedt naar buiten 23 relevante en interessante speeches de zaal boeiden. Tijdens de lunch werd feestelijk de 80e Enercon windturbine in Flevoland symbolisch opengesteld door burgemeester Aat de Jonge van Dronten. Het middagprogramma was opgedeeld in vier workshops zodat iedereen iets van zijn gading kon vinden. Plenair werd afgesloten met een interactieve opiniepeiling waarbij publiek per sms op actuele stellingen kon reageren. Met hier en daar verrassende uitkomsten! De innovatieprijs werd uitgereikt aan Delftse studenten die met een kite spectaculaire resultaten wisten te boeken op het gebied van energieproductie. De borrel was gezellig en liep natuurlijk uit: we hadden elkaar weer veel te vertellen. Pers jaaroverzicht Windunie wordt steeds duidelijker speler van belang in de wereld van duurzame energie. Dat merken we aan belangstelling van de pers. Zo kwam Nieuwsuur naar ons symposium om voorzitter Ton Kemperaar te ondervragen over zijn standpunt aangaande de positie van windenergie in Nederland. Wie het item heeft gemist, kan het hier nog even bekijken. Een selectie van berichten in de krant, vakbladen en op internet is te vinden bij de hoogtepunten in de tijdlijn. Symposium Ondanks een succesvol symposium is na evaluatie besloten in 2013 geen symposium te organiseren maar andere manieren te zoeken voor kennisoverdracht, positionering van Windunie en netwerken.

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 ZonneVogel Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 Overzicht presentatie Jaaroverzicht, wat is er gebeurd Openstaande punten Bestuurssamenstelling StroomProductie

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1 Coöperatie Windunie U.A. Centrum Publieksparticipatie SWOL Postbus 30316 2500 GH Den Haag Churchilllaan 11 Postbus 4098 3502 HB Utrecht tel +31 (0)30 753 3100 fax +31 (0)30 753 3199 secretariaat@windunie.nl

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Ik krijg ENERGIE van dea

Ik krijg ENERGIE van dea Ik krijg ENERGIE van dea Jaarplan 2014 1 Voorwoord Het jaarplan in plaatjes De plannen voor 2014 kort en krachtig. Geen lange stukken tekst maar in een aantal illustratieve platen hopen we dat je een goed

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 De Windvogel

Jaarverslag 2014 De Windvogel Jaarverslag 2014 De Windvogel Algemeen Het bestuur heeft een drietal speerpunten van beleid in 2014 vastgesteld, te weten: - Groei van het aantal leden - Uitbreiding van het aantal windmolens - Zelflevering

Nadere informatie

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287 Coöperatie Bergen BreedBand u.a. KvK: 59428287 Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Balans per 31 december 2014... 3 Resultaten over 2014... 4 Begroting 2015... 5 Vooruitzichten... 6

Nadere informatie

presentatie over Zonnedak Holthuizen

presentatie over Zonnedak Holthuizen presentatie over Zonnedak Holthuizen 13 maart 2017 1 Zonnedak Holthuizen INHOUD presentatie: 1. introductie (FvH) 2. wat is en wat doet AGEM? (RK) 3. praktijkervaring met zonnedaken (RK) 4. Zonnedak Holthuizen

Nadere informatie

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode JAARREKENING 2015 Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode Financiële jaarstukken 2015 a. Financiële toelichting door de penningmeester b. W&V Balans 2015 Vereniging Zorg coöperatie Rooi

Nadere informatie

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014 1 AGENDA 20.00 uur 1. Welkom / opening 2. Kort voorstelrondje 3. Inventarisatie van initiatieven die aanwezigen graag willen bespreken 4. Vaststellen agenda 5. Korte presentatie Duurzaam Hilversum & Hilversum

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief Albert Jansen Wie staat voor u Albert Jansen Bestuurslid landelijke coöperatie 3500 leden Secretaris Regionale burger

Nadere informatie

Verslag Windexcursie 29 september 2016

Verslag Windexcursie 29 september 2016 Verslag Windexcursie 29 september 2016 Op donderdag 29 september 2016 organiseerde de Gemeente Groningen een excursie naar de windparken in Nijmegen en Deventer. Dit voor raadsleden van de gemeente Groningen,

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Jaarverslag EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. Wijk bij Duurstede

Jaarverslag EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2014 EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. Wijk bij Duurstede Inhoudsopgave Jaarverslag Pagina 1. Jaarverslag... 4 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014... 6 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Factotum Twaalf VOF Pagina 8 van 57 Balans per 30 juni 2011 (in euro's) 30 juni 2011 30 juni 2010 Vaste De winst- activa en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Balans en W+V Coöperatie dea totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers)

Balans en W+V Coöperatie dea totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers) (30-3-2017 12:24) Balans, V+W, Consolidatie 2016 Jaarverslag.xlsx / Balans, V+W 1 / 5 Balans en W+V Coöperatie totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers) 2016 2016 Balans - Activa 0222 Installatie PV panelen Zon

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag

Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag Inhoud Voorwoord 3 Jaaroverzicht 5 1. Wind(unie)ontwikkelingen 10 2. De nieuwe organisatie 15 3. De coöperatie 21 4. Onze bedrijfsactiviteiten 25 5. Eigen merk 40 6. Windunie treedt naar buiten 44 7. Financieel

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Windpark A7 PLAN WINDPARK KOUDUM EEN BREED PERSPECTIEF. 24 februari 2014

Windpark A7 PLAN WINDPARK KOUDUM EEN BREED PERSPECTIEF. 24 februari 2014 Windpark A7 PLAN WINDPARK KOUDUM EEN BREED PERSPECTIEF 24 februari 2014 IniDaDefnemers CoöperaDe Duurzaam Koudum U.A. Duurzaam Koudum is voortgekomen uit Dorpsbelangen Koudum. De coöperade is opgericht

Nadere informatie

Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015

Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015 Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in

Nadere informatie

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân Roo, Marijke de Van: Windpark Fryslân Verzonden: dinsdag 08 juli 2014 17:20 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Windpark Fryslân Nieuwsflits (4) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Overheidsgronden voor windenergie

Overheidsgronden voor windenergie Overheidsgronden voor windenergie 15 Juni 2016 Winddagen Rotterdam Ruud van Rijn Projecten van Bosch & Van Rijn Voorstellen Onafhankelijk adviesbureau, Utrecht Specialisatie: wind op land, Nederland Ervaring

Nadere informatie

Tom van Krimpen Holding B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Tom van Krimpen Holding B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Tom van Krimpen Holding B.V. - 58169393 Score 39 C Limiet 500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 58169393 Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

Balans en W+V Coöperatie dea (met Boon accountants besproken)

Balans en W+V Coöperatie dea (met Boon accountants besproken) 20150401 Balans, V+W 2014.xlsx / Balans, V+W (Boon) 1 / 5 Balans en W+V Coöperatie (met Boon accountants besproken) 2014 2014 Deze jaarrekeningen 2014 komen overeen met de jaarrekeningen die Boon Accountants

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA. Lidmaatschap

Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA. Lidmaatschap Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA Lidmaatschap NWEA vertegenwoordigt de hele sector windenergie. Leden van NWEA zijn onder meer ontwikkelaars van windparken, exploitanten, fabrikanten, kenniscentra,

Nadere informatie

Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015

Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015 Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in uw regio? bedrijvencoöperatie?

Nadere informatie

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas Partnerovereenkomst Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas PARTIJEN: En 1. Coöperatie Energiefabriek013 handelend onder de naam Coöperatie Energiefabriek013,

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 Vastgesteld door het bestuur op 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

SPO. Jaarrekening 2015

SPO. Jaarrekening 2015 SPO Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave 1. Inhoud 1.Jaarverslag... 3 1. Oprichting... 3 2. Samenwerking Proper Stok... 3 3. Personeel... 3 4. Fiscale positie... 3 2.Jaarrekening... 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Een voorbeeld B.V. - 00000000. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee. Huidige score (0-100) 79 Huidige kredietlimiet ( ) 915,000

Een voorbeeld B.V. - 00000000. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee. Huidige score (0-100) 79 Huidige kredietlimiet ( ) 915,000 Een voorbeeld B.V. - 00000000 Score 79 A Limiet 915,000 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 00000000 Bedrijfsnaam Een voorbeeld

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

W I N D T U R B I N E S W I N D T U R B I N E S

W I N D T U R B I N E S W I N D T U R B I N E S DRAAI OP ZEKER Wat doet MOVE-ON? Wij analyseren en optimaliseren de kosten van preventieve maatregelen, verzekeringen en onderhoud. Met uw specifieke windturbine als uitgangspunt zetten wij alle risico

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

2011 04 12 fin verslag per 31-12-2010(1)

2011 04 12 fin verslag per 31-12-2010(1) 2011 04 12 fin verslag per 31-12-2010(1) Specificaties en toelichting Balans 2010 gr.b. nr(s) 31/12/2010 2009 VPB aangifte Materiele vaste activa Nes 1 1 1 A machines en installaties Nes 2 1 1 A machines

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina

INHOUDSOPGAVE Pagina Stichting Nederlandse Draf en Rensport Waalsdorperlaan 29 2244 BN Wassenaar Publicatieverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 1 Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

Johan ten Brinke. workshop Energiecoöperaties 12 mei 2014

Johan ten Brinke. workshop Energiecoöperaties 12 mei 2014 Johan ten Brinke workshop Energiecoöperaties 12 mei 2014 Basis spelregels Programma is bedoeld als een leidraad Interactie belangrijker dan monoloog, alleen de eindtijd staat vast We praten vrijuit en

Nadere informatie

ALV januari Bestuur 040energie

ALV januari Bestuur 040energie ALV januari 2016 Bestuur 040energie 1 Agenda Orde van de vergadering: Opening, Agenda, Notulist Tellen aanwezige stemrechtige deelnemers + machtigingen Notulen vorige ALV jan. 2015 Bestuursverslag 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Haal rendement uit uw nieuwe dakbedekking: kies voor de zon! Duurzaam ondernemen is van deze tijd. Groene energie is van deze tijd. Asbest

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 Vastgesteld door het bestuur op 23 maart 2017 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

Samen is de snelste weg voor Wind op Land

Samen is de snelste weg voor Wind op Land Samen is de snelste weg voor Wind op Land NWEA bijeenkomst Leon Pulles Januari 2015 Vragen aan de zaal Wie is er voor wind energie op land? Wie vindt windmolens mooi? Wie wil een 3 MW molen op 300 meter

Nadere informatie

Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland te Heerenveen Jaarrekening 2015

Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland te Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland te Heerenveen Jaarrekening 2015 Heerenveen, 23 juni 2016 Ondernemende Huisartsenvereniging

Nadere informatie

Windenergie in de Wieringermeer

Windenergie in de Wieringermeer Windenergie in de Wieringermeer J. H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Maarten Deutekom / Wim Joosten / Henk van Ossenbruggen Het programma 1. Wie zijn wij? 2. Het Energie Akkoord & Regeling verlaagd tarief 3. Wat is de

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

SPO B.V. Jaarrekening 2016

SPO B.V. Jaarrekening 2016 SPO B.V. Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Jaarverslag 1 2. Jaarrekening Balans 2 Winst- en verliesrekening 4 Toelichting op de jaarrekening 5 Ondertekening 10 3. Overige gegevens 11 1. Jaarverslag

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Peter den Biesen Energie Transitie Groep

Peter den Biesen Energie Transitie Groep Peter den Biesen Energie Transitie Groep Het kan anders: persoonlijker, duurzamer en met partners! Energie is niet voorbehouden aan grote bedrijven! Groot geen garantie voor goed en goedkoop Kansen voor

Nadere informatie

CALorie Stationsweg AA Castricum. Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013

CALorie Stationsweg AA Castricum. Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013 CALorie Stationsweg 9 1901 AA Castricum Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013 1 februari 2014 Inhoud Rapport Algemeen 4 Resultaten 5 Fiscale positie 6 Jaarstukken boekjaar 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS ZONSTATION GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS Amsterdam staat aan de vooravond van een energietransitie. Van vieze

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/17/48 NL:TZ:0000011303:F001 21-02-2017 mr. H.T. Meijer mr. A.L. Goederee Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie

Obstacle Course Racing Association Benelux. Jaarrekening. Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016

Obstacle Course Racing Association Benelux. Jaarrekening. Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016 Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016 Voorwoord Het jaar 2016 was een roerig jaar. Enerzijds is de basis uit 2015 verder verstevigd door groei van het aantal leden, levering van

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Frenora B.V. - 59703334. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Frenora B.V. - 59703334. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Frenora B.V. - 59703334 Score 49 C Limiet 2,500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 59703334 Bedrijfsnaam Frenora B.V. Adres

Nadere informatie

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek: Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2013 Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 22 augustus 2014 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015

Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015 Ontbijtbijeenkomst GRIC Gilze en Rijen 16 september 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in Gilze en Rijen? ons

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

Stichting Duurzaam Waterland. Monnickendam. Jaarrekening 1 Juli Juni Stichting Duurzaam Waterland

Stichting Duurzaam Waterland. Monnickendam. Jaarrekening 1 Juli Juni Stichting Duurzaam Waterland Monnickendam Jaarrekening 1 Juli 2015-30 Juni 2016 1 Inhoud Jaarverslag over de periode 1 Juli 2015 t/m 30 Juni 2016... 3 Jaarrekening... 5 Balans per 30 Juni 2016... 5 Winst-en-verliesrekening over de

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 1 Inhoud Duurzame energie in Weert POL en samenwerking Uitgangspunt

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie