Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Inhoud Voorwoord 3 Jaaroverzicht 5 1. Werken aan ambitie en strategische doelen De leden van Windunie Windunie treedt naar buiten De organisatie van Windunie Financieel resultaat Jaarverslagen van deelnemingen Samenwerken met externe partijen Jaarrekening 43 Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag Door op een hoofdstuk van deze inhoudsopgave te klikken gaat u direct naar die pagina. Blauwe tekst in het jaarverslag bevat een link naar een andere pagina of internetpagina. Met de pijl links onderaan de pagina keert u direct terug naar deze inhoudspagina. Met de pijl rechts onderaan de pagina gaat u naar de volgende pagina.

3 Voorwoord 3 Voorwoord Beste leden, In dit verslag van Windunie legt het bestuur verantwoording af over de gang van zaken gedurende het jaar Het begint met een kort jaaroverzicht met alle belangrijke momenten voor de coöperatie, haar leden en de bedrijven waarin Windunie deelneemt. Vervolgens vindt u de onderdelen van het verslag ongeveer zoals u die van ons gewend bent. In het afgelopen jaar heeft het bestuur veel tijd besteed aan de herstructurering van de organisatie van Windunie. We beseffen dat het noodzakelijk is om de organisatie minder complex en transparanter te maken. Doel is de professionals in Utrecht in staat te stellen hun werk te doen, waarbij het bestuur vooral de strategie bepaalt en controleert. Met een slagvaardiger organisatie zijn we in staat de geformuleerde strategische doelen te bereiken. Dan hebben we het onder meer over ledengroei, groei van vermogen naar 750 MW in 2015 en een aansprekend financieel resultaat. In 2012 besteedde het bestuur ook veel aandacht aan het borgen van de gehele duurzame energieketen. Veel aftasten, onderhandelen en overleg met Greenchoice heeft begin 2013 geresulteerd in de ondertekening van een intentieovereenkomst. Belangrijkste punt uit deze overeenkomst is de samenwerking tussen Windunie en Greenchoice op gebied van inkoop en verkoop van (wind)productie. Door samen op te trekken kunnen we risico s beter afdekken en een sterkere marktpositie verkrijgen. Hierbij gaan wij ervan uit dat Greenchoice het verleden achter zich laat en zich stabiel verder ontwikkelt. De voortgang in de bedrijven die kunnen worden gezien als spin-off van Windunie en waarin we ook aandeelhouder zijn, stemt tot tevredenheid. De bedrijven hebben zich conform verwachting ontwikkeld. Elk van hen legt in dit jaarverslag verantwoording af. Windunie Trading beleefde evenwel spannende momenten aan het einde van het jaar. Door het faillissement van handelspartner Trianel Energie B.V. was het eind december alle hens aan dek om de schade te

4 Voorwoord 4 beperken. Door goed en adequaat reageren van onze mensen in Utrecht is het voortbestaan van WT niet in gevaar gekomen en zijn de molenaars over 2012 volledig uitbetaald. Wel is nu nog duidelijker hoe belangrijk het is dat we een sterk handelshuis aan de coöperatie hebben verbonden. Een bedrijf dat de markt kent en daarop kan inspelen. Maar we moeten ook vaststellen dat het participeren in een handelsbedrijf niet zonder risico is. De samenwerking met Greenchoice zal moeten leiden tot een verdere inperking van deze risico s. Ook hier geldt namelijk dat je samen sterker staat. Duurzame energie is hot en overal steken duurzame lokale initiatieven de kop op. Het zijn er inmiddels 300 in Nederland. Aangezien Windunie voorop loopt in lokale duurzame energieopwekking, is het logisch dat we aansluiten bij deze duurzame trend. De oprichting van DE Unie in 2012 is een goede stap in de richting. De ambities van Windunie zijn duidelijk jaar was een jaar waarin we veel hebben gezaaid, we zien er naar uit de komende jaren met enthousiasme te oogsten. Ton Kempenaar

5 Jaaroverzicht

6 Jaaroverzicht januari Laagste dagprijs APX 25,45. 3 januari Minister Verhagen neemt Windpark Reiderland op in de Rijkscoördinatieregeling. 10 januari Bezoek Kamerlid Stientje van Veldhoven. 16 januari Start uitvoering quickscan opschalingsmogelijkheden Zeewolde. Gemiddeld aantal vollasturen per dag 1 februari Schikking met RWE, getekend voor akkoord door alle partijen. 8 februari Hoogste dagprijs APX: 98, februari Presentatie quickscan opschalingsmogelijkheden Dronten-Lelystad. 24 februari Windunie op 1 in stroomgraadmeter Greenpeace. 28 februari Eerste WIN-overleg van sectorvertegenwoordigers windenergie en overheden onder leiding van GUC. 14 maart Laagste stroomopbrengst: 2,583 MWh bij 0,05 vollastuur Ge januari februari maart april

7 Jaaroverzicht 7 16 juni Open winddag april Energie Business schrijft over schikking met RWE. Gemiddeld aantal vollasturen per dag 12 mei Officiële en feestelijke opening nieuwe turbines, werving 35 nieuwe klanten Winduniestroom. 4 mei Oplevering Master-realisatieplan voor het Windcollectief Wieringermeer. 30 mei Presentatie rapport quickscan Zeewolde. 31 mei Jaarvergadering Heerenveen. 20 juni Informatiebijeenkomst voor publiek over Milieu Effecten Rapportage Windpark Den Tol. 26 juni Huiskamersessie Zeewolde met Stephan de Clerck, Jan Pronk en 29 leden. 27 juni Lancering Windunie Tender Ge april mei juni juli

8 Jaaroverzicht juli Huiskamersessie Swifterbandmet Jacqueline Tuinenga, Iwan van Noort en 20 leden. 10 juli Huiskamersessie Schagen met Jan Pronk, Ton Kempenaar en 9 leden. 12 juli Huiskamersessie Wieringerwerf met Ton Kempenaar, Iwan van Noort en 21 leden. 16 juli Huiskamersessie Heerenveen met Stephan de Clerck, Jacqueline Tuinenga en 11 leden. Gemiddeld aantal vollasturen per dag 8 augustus Bezoek Bert de Vries, plaatsvervangend Directeur- Generaal Energiezaken van het ministerie van Economische Zaken. 22 augustus Zeeuwind tekent voor lidmaatschap Windunie, onze eerste Zeeuwse leden. 23 augustus Uitnodiging tot bieden op Windunie Tender. Aanbod: 36,5 MW opgesteld vermogen, van 43 turbines met een geschatte jaarproductie van 71 GW. 31 augustus Eerste zonnepanelen geplaatst. In totaal hebben Windunieleden 790 kwp gekocht van Energieker met 10ct korting per Wp. In totaal panelen met 5200m2. 18 september Vereniging Windturbine Eigenaren Noord-Holland (VWNH) geeft Windunie opdracht voor opschalingsplan regio Noord-Holland- Noord. 28 september Lancering DE Unie Ge juli augustus september oktober

9 Jaaroverzicht november Symposium Dronten. 18 december Deal GroenBalans met Friesland Campina oktober Lancering Windunie Beheer. 31 oktober Windunie presenteert mede namens VWNH een zienswijze op het restrictieve windenergiebeleid van de provincie Noord-Holland. 27 november Windunie Tender gewonnen door Greenchoice en Windunie Trading. Gemiddeld aantal vollasturen per dag 29 november Windunie in Nieuwsuur. 12 december Ledenvergadering Bovenkarspel. 22 december Faillissement Trianel Energie B.V. 17 december 1 ste informatie bijeenkomst Windunie investeringsgroep (zie pagina 12 en 36). 17 december Provinciale Staten van Noord-Holland geven, mede dankzij lobby Windunie, toch ruimte voor herstructurering en opschaling van verouderde windturbine-bestand. 31 december Oplevering waarderingsmodel windenergie voor Agenschap NL. 31 december Hoogste dagopbrengst: 1221,722 MWh bij 23,82 vollastuur oktober november december januari

10 1. Werken aan ambitie en strategische doelen

11 1. Werken aan ambitie en strategische doelen Werken aan ambitie en strategische doelen Windunie wil zorgen voor de hoogste prijs per kwh voor de stroom van haar leden. En Windunie wil windturbine-eigenaren een toekomst bieden als producent op de markt voor duurzame energie. Windunie zorgt ook voor een betrouwbare manier om schone stroom te kopen door de herkomst van de groene stroom te garanderen tot op de molen, en een eerlijke prijs te vragen. Hiermee werkt Windunie aan de ontwikkeling van lokale economieën en het verduurzamen van de samenleving. Om dit alles te kunnen waarmaken heeft Windunie in strategische plannen een aantal ambities en doelstellingen geformuleerd: 1. Groei van aangesloten vermogen naar 750 MW in 2015 en naar 1500 MW in Horizontale en verticale integratie: actief van land tot lamp en in meerdere segmenten in de markt voor duurzame energie 3. Groei van Winduniestroom 4. Bundelen van onderhandelingskracht 5. Efficiënt besturingsmodel en samenwerken met professionals 6. Realiseren van een goed rendement, te weten 15% op geïnvesteerd vermogen. In 2012 wist Windunie een bescheiden groei te realiseren, te weten van 415 naar 417 MW aangesloten vermogen. Hierbij verdient vermelding dat door de Windunie tender een groep windmolenaren besloot lid te worden. Deze tender is een goed voorbeeld van bundeling van onderhandelingskracht, waardoor een zeer scherp stroomcontract kon worden gerealiseerd. De ledengroei bleef helaas achter bij de doelstelling, duidelijk is dat het niet vanzelf gaat. Daarbij geldt dat in de huidige markt een coöperatie constant meerwaarde moet bieden; Windunie kan dat alleen door méér te doen en méér te kunnen dan in het verleden. Daar van uitgaand is hard gewerkt aan verdere horizontale en verticale uitbreiding, door intensivering van de samenwerking met Greenchoice, opzet en implementatie van Windunie Beheer en implementatie van een Windunie ledenfonds.

12 1. Werken aan ambitie en strategische doelen 12 Samen met Greenchoice De getekende intentieovereenkomst met Greenchoice belooft meteen meerwaarde te gaan bieden voor de stroomprijs voor de leden die leveren aan Windunie Trading, omdat we producent en afnemer directer aan elkaar verbinden. Risico- en handelsmarges worden verkleind wat kan leiden tot hogere uitbetalingsprijzen en winsten. In 2012 steeg het gecontracteerd vermogen bij Windunie Trading (WT) van 70 naar ongeveer 125 MW. Veel van dit vermogen is gebundeld in een gezamenlijk contract met Greenchoice en toont dus de meerwaarde van samenwerking al aan. We monitoren in de verdere intensivering van de samenwerking overigens wel nadrukkelijk de stabiliteit van de ontwikkeling van Greenchoice. Windunie investeringsgroep In 2012 zijn de leden van Windunie uitgenodigd om deel te nemen aan een investeringsgroep, die direct kan investeren in windprojecten die Windunie Development ontwikkelt. Daarmee creëren we de mogelijkheid om ook rendement te halen uit windenergie als uitbreiding op het eigen land geen optie is. Naar aanleiding van de interesse is in december een informatieavond gehouden en is besloten met een groep verder te gaan die zich zal verenigen in een B.V.. Lidmaatschappen en lobby Windunie laat steeds nadrukkelijker van zich horen op regionaal en nationaal niveau. Windunie is steeds actiever als lid van NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie) en nu de DE Koepel (overkoepelende brancheorganisatie voor duurzame energie); periodiek organiseren wij daarnaast zelf het WIN overleg, een kennisuitwisseling en afstemming tussen projectontwikkelaars en provinciale en nationale beleidsambtenaren die actief zijn op het terrein van windenergie. Ook de samenwerking met LTO Noord, meer mediaaandacht en directe lobby in de provincie en in Den Haag dienen de belangen van de Windunieleden effectief en krachtig. Ook dit is van belang om een toekomst in duurzame energie voor de leden zeker te stellen. Oprichting DE Unie Op lokaal niveau springt Windunie nadrukkelijk in op de trend van lokale duurzame energie-coöperaties. Windunie werd dit jaar mede-initiatiefnemer van DE

13 1. Werken aan ambitie en strategische doelen 13 Unie, het inkoop- en leveringsbedrijf dat deze lokale spelers ondersteunt met alles wat nodig is om energieleverancier te worden. Windunie gelooft dat de lokale duurzame energie-coöperaties belangrijk kunnen worden in het vergroten van de rol en potentie van duurzame energie; met DE Unie is Windunie nadrukkelijk in het hart van deze beweging gepositioneerd. Organisatiewijziging Een efficiënter besturingsmodel is noodzaak. Zowel de markt als de leden, Raad van Commissarissen en het bestuur van Windunie én de aandeelhouders Leopard en Cow-n-berg vinden de huidige structuur beperkend en onvoldoende transparant. Het beheren en beheersen van de risico s van bedrijfsvoering is complexer dan nodig. Daarom werken zij samen aan voorstellen voor vereenvoudiging van de organisatie. Juist vanwege alle haken en ogen die ook tijdens de uitwerking hiervan duidelijk worden, neemt dit proces meer tijd in beslag dan was verwacht. In 2013 zullen de voorstellen ter stemming naar de ledenvergadering worden gebracht. Winduniestroom De claim van land tot lamp maakt Windunie waar met Winduniestroom, gecertificeerd door Stichting Milieukeur. Klanten kunnen stroom kopen die door de leden is opgewekt, onder de naam Winduniestroom. Leden met een huishouden- of coöperatiecontract zijn de producenten van Winduniestroom, die wordt geleverd door Greenchoice. Windunie is naar aanleiding van een onderzoek van SOMO in opdracht van de Consumentenbond en Greenpeace, uitgeroepen tot duurzaamste energiebedrijf van Nederland. Dat was even groot nieuws aan het begin van het jaar. De aandacht in de media leverde meteen aardig wat nieuwe klanten op. Een van de leden, Coöperatie Windenergie Waterland, organiseerde op 12 mei een openingsfeest en wierf daarbij ook zo n 35 klanten. Het totaal aantal winduniestroomklanten groeide met 104 naar 2308 klanten. Zakelijk hadden we aan het eind van het jaar 163 klanten. En in totaal leverde Winduniestroom MWh. Aangezien Winduniestroom alleen via wordt gevonden en er afgelopen jaar weinig aan werving is gedaan, is dit een alleszins aardig resultaat.

14 Deelnemingen De Windunie deelnemingen draaien financieel steeds stabieler en het beoogde rendement komt in zicht. GUC boekte in 2012 een uitstekend rendement; Windunie Trading deed het operationeel ook meer dan prima maar moest een éénmalige voorziening treffen voor het faillissement van handelspartner Trianel Energie B.V., leidend tot rode cijfers. Windunie Development boekte in haar tweede jaar nog een licht operationeel (aanloop-) verlies. Beide deelnemingen prognosticeren goede cijfers voor De groei van het Windunie-huis gaat zich zo de komende jaren meer en meer uitbetalen. 1. Werken aan ambitie en strategische doelen 14

15 2. De leden van Windunie

16 2. De leden van Windunie De leden van Windunie Windunie bestaat dankzij de leden en voor de leden. Veel van wat er gebeurt bij Windunie is niet direct zichtbaar voor de leden. Via de Windmaand houden we u op de hoogte én u leest er over in dit jaarverslag. En over wat er gebeurde mét de leden, leest u in dit hoofdstuk. Het ledenaantal is licht gegroeid dit jaar: twee leden verkochten hun molen en de nieuwe eigenaren werden weer lid. En we mochten vier nieuwe leden verwelkomen. Ook verwelkomden we de eerste Zeeuwse leden die in augustus tekenden voor een lidmaatschap vanaf Ledenvergaderingen In 2012 werden twee ledenvergaderingen gehouden. Beide vergaderingen hadden een opkomst van ongeveer 40 leden. De jaarvergadering in het voorjaar vond plaats op een bijzondere locatie in Fryslân, namelijk het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen. Tijdens de jaarvergadering gaf het bestuur aan dat zij van plan is om een organisatiewijziging door te voeren om invulling te geven aan de strategische doelstellingen die Windunie heeft vastgesteld. In de najaarsvergadering bleek dat er belangrijke stappen gemaakt zijn in dit traject en dat besluitvorming over de nieuwe organisatie in het voorjaar van 2013 wordt verwacht. Op beide ledenvergaderingen kwam de samenwerking met Greenchoice aan bod. In Heerenveen gaf Richard Klatten, de toenmalig directeur van Greenchoice, een presentatie. Hij wilde hiermee antwoord geven op vragen die zijn ontstaan naar aanleiding van boetes die de NMA aan Greenchoice heeft opgelegd. Nadat de resultaten van aanvullend onderzoek over Greenchoice waren gepresenteerd, gaven de leden op de najaarsvergadering groen licht aan de ambitie om de samenwerking met Greenchoice te intensiveren. Tot slot kwam op de najaarsvergadering de beëindiging van alle rechtszaken met RWE aan bod. Uitspraken en schikkingen hebben geleid tot de uitkering van een substantieel bedrag aan Windunie. Op de vergadering werden mogelijke doelen voor deze eenmalige

17 2. De leden van Windunie 17 bate besproken. Omdat er geen sprake was van een unaniem oordeel, is de beslissing uitgesteld tot een volgende ledenvergadering. Ledenadministratie en contactsysteem In 2012 werd een nieuw en geavanceerd systeem voor de ledenadministratie in gebruik genomen. Dit systeem maakt het makkelijker om leden nog beter te ondersteunen met de diensten van de coöperatie. Bovendien zorgt het voor stroomlijning van de dienstverlening omdat via het systeem wordt bijgehouden wat er met elk lid wanneer is besproken. Het systeem geeft ook aan wanneer een stroomcontract eindigt en geeft tijdig een seintje dat de windmolenaar daarover moet worden gebeld. Verder ondersteunt het systeem de werving van nieuwe leden. Van belang, want hoe groter de coöperatie, hoe sterker we staan als collectief. De invoering van het nieuwe systeem verliep zonder noemenswaardige problemen binnen de afgesproken planning en het ervoor gereserveerde budget. Huiskamerbijeenkomsten zomer 2012 Voor het best mogelijke beeld van wat er leeft bij de leden van de coöperatie, om informeel met elkaar in gesprek te gaan, heeft het bestuur van Windunie afgelopen zomer enkele huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. In totaal ging het om vijf bijeenkomsten in Heerenveen, Schagen, Swifterbant, Zeewolde en Wieringerwerf. Per bijeenkomst verwelkomden we 9 tot zes 26 leden, en in elke huiskamer waren ten minste 2 bestuursleden aanwezig. De bijeenkomsten hadden als thema Windunie: op naar de tweede 10 jaar en waren opgezet rondom stellingen over de toekomst van Windunie. De stellingen hadden betrekking op de rol en activiteiten van Windunie, de organisatiestructuur en de inhoud van het lidmaatschap. Enkele voorbeelden van stellingen: Moet Windunie alleen staan voor de beste prijs voor de opgewekte stroom of is actieve begeleiding van opschalingstrajecten en belangenbehartiging door middel van lobby bij gemeente, provincie en het rijk ook een onderdeel zijn van de werkzaamheden? en Dekt de huidige ledenbijdrage de behoefte van de leden aan dienstverlening door de coöperatie, of moet de organisatie anders gefinancierd worden?.

18 2. De leden van Windunie 18 Voorzitter Ton Kempenaar was meer dan tevreden over de organisatie van de sessies: De huiskamerbijeenkomsten zijn goed bezocht en het stemt optimistisch dat de betrokkenheid van de leden bij de coöperatie groot is. Tijdens de bijeenkomsten ontstond een levendige discussie tussen de aanwezigen over de toekomst van de coöperatie, haar organisatie en haar dienstverlening. Wel viel op dat ieder lid op basis van zijn/haar persoonlijke situatie de stellingen over de toekomst van de coöperatie interpreteert. Toch blijft overeind dat we het samen zullen moeten doen. In de beleving van het bestuur gaven discussieuitkomsten van de bijeenkomsten voldoende reden om de ingezette organisatiewijziging door te zetten zodat de coöperatie klaar is voor nog eens minstens 10 jaar succesvolle bedrijfsvoering en belangenbehartiging van haar leden. Data huiskamersessies 26 juni Zeewolde met Stephan de Clerck, Jan Pronk en 29 leden. 3 juli Swifterband met Jacqueline Tuinenga, Iwan van Noort en 20 leden. 10 juli Schagen met Jan Pronk, Ton Kempenaar en 9 leden. 12 juli Wieringerwerf met Ton Kempenaar, Iwan van Noort en 21 leden. 16 juli Heerenveen met Stephan de Clerck, Jacqueline Tuinenga en 11 leden.

19 3. Windunie treedt naar buiten

20 3. Windunie treedt naar buiten Windunie treedt naar buiten Windunieleden profiteren van de dienstverlening van de coöperatie, de bemiddeling voor stroomcontracten en ondersteuning bij de bedrijfsvoering. Veel van wat de coöperatie daarnaast doet, is niet zo direct van invloed op uw business maar zeker zo belangrijk. Want als overheden geen ruimte maken voor de ontwikkeling van windenergie, de subsidies verminderen terwijl de energieprijzen dalen, de publieke opinie zich keert tegen windenergie omdat de negatieve geluiden de positieve overstemmen, dan hebben de producenten van windenergie een probleem. Wij zetten ons in 2012 in voor het behoud van een toekomst voor wind op land door beïnvloeding van politiek, bestuurders en ambtenaren, publiek, betrokkenen via lobby, pers en ons symposium. Lobby Windunie heeft in 2012 op alle bestuurlijke lagen lobby gevoerd. Een belangrijk deel van de lobby was gericht op de Structuurvisie Windenergie op Land. De Rijksoverheid legt daarin vast welke gebieden in Nederland aangewezen worden als zoekgebieden voor grootschalige windenergie (windparken van meer dan 100 MW). Onze lobby was gericht op het creëren van zoveel mogelijk ruimte voor nieuwe parken én op opschaling van verouderde parken. En we wilden ook dat het Rijk gebruik zou maken van Rijkscoördinatieregeling(RCR). De RCR is in het leven geroepen om de regie voor projecten van meer dan 100 MW bij de rijksoverheid te leggen. Windunie heeft in samenwerking met NWEA een inventarisatie laten maken van alle mogelijke zoekgebieden voor grootschalige windenergie. Conclusie en boodschap aan de ministeries van EZ en I&M en aan de Tweede Kamer was dat je alle opties moet benutten om uiteindelijk op de doelstelling van 6000 MW uit te komen. De provincies dachten daar echter heel anders over: zij wilden de regie over hun ruimtelijke ordening zelf in handen houden en wisten te voorkomen dat het rijk gebieden aanwees voor grootschalige windenergie. De provincies hebben nu prestatieafspraken met

21 3. Windunie treedt naar buiten 21 het rijk gemaakt om in MW te leveren. Komend jaar (2013?) moeten de provincies die belofte omzetten in ruimtelijke reserveringen. Omdat de doelstelling van 6000 MW waarschijnlijk wordt verhoogd en de wankelmoedige houding van de provincies ons weinig vertrouwen geeft, zetten wij de lobby door. We willen de provincies en toch zeker het Rijk ervan overtuigen dat het nodig is snel gebieden definitief aan te wijzen omdat zelfs 6000 MW in 2020 anders onhaalbaar wordt. Naast bovengenoemde algemene lobby heeft Windunie Development waarvan de coöperatie aandeelhouder is ook lobby gevoerd bij gemeentes, provincie en het rijk ten dienste van concrete projecten. In Noord-Holland hebben we alle grote Statenfracties gesproken om te voorkomen dat de provincie geen ruimte meer zou geven voor opschaling. Die lobby was succesvol: de provincie biedt nu toch ruimte voor opschaling, ook buiten de Wieringermeer. En in Utrecht leidde onze lobby tot behoud van een aantal locaties in de structuurvisie die de Gedeputeerde Staten eerst wilden schrappen. De kansen voor de ontwikkeling van enkele windparken zijn hierdoor weer gekeerd. Windunie heeft zich in 2012 ook hard gemaakt voor meer differentiatie in de SDE-regeling. Mede dankzij onze input is er voor wind op land nu een tussencategorie gekomen (8 ct) en worden er in de eerste categorieën meer vollasturen vergoed. Open winddag, 16 juni 2012 Naar aanleiding van Global Windday organiseerde NWEA op 16 juni 2012 voor het eerst de Open Winddag. Het idee is dat het grote publiek de gelegenheid krijgt te zien hoe windenergie wordt geproduceerd. Zo wil NWEA windenergie positief positioneren: wie met eigen ogen ziet welke bijdrage een enkele windmolen levert en onder de indruk raakt van zo n geweldig apparaat, zal een positiever staan tegenover de productie van windenergie. Windunie heeft enkele leden benaderd met de vraag mee te doen en daarop besloten zeven molenaars hun erf en turbine open te stellen voor publiek. Het stond de molenaar vrij zelf te bepalen wat de openingstijden waren en of ze verder nog een programma aanboden. De een hield een verhaal en liet de bezoekers de binnenkant van de windturbine zien, de ander

22 3. Windunie treedt naar buiten 22 VIJFTIENDE JAARGANG NUMMER 163 JANUARI 2013 SAMEN DE BOER OP Op Valentijnsdag hebben Windunie en Greenchoice eindelijk hun schroom overboord gezet en invulling gegeven aan de intentie werk te maken van een gezamenlijke toekomst. De intentieverklaring is op 14 februari ondertekend. Vanaf nu gaan we samen de boer op. Windunie en Greenchoice bieden windmolenaars dezelfde contracten aan, die dankzij de intensievere samenwerking betere voorwaarden bevatten. Want samen werken betekent kosten besparen; in beginsel vooral handelskosten. Als nieuwe contractant profiteert u van de betere stroomprijs, als Windunielid profiteert u van iets meer marge voor Windunie Trading (waarvan de coöperatie aandeelhouder is) en ook de gebruiker betaalt een faire prijs. Door direct en niet via de beursvloer te handelen, worden producent en consument dichter bij elkaar gebracht. Oftewel: land en lamp sluiten directer op elkaar aan. En dat is nog maar het begin: wij verwachten veel van de samenwerking die zal groeien en floreren. Er zijn nog geen trouwplannen maar we hebben goede hoop op een bestendige relatie. Aukje Rypma ZONNEPANELENACTIE GROOT SUCCES! bij deze actie zijn wederom afhankelijk van de totale verkoop: koopt We zijn blij met het geweldige resultaat van de zonnepanelenactie u samen minstens 100 kwp dan geeft Energieker 5% korting, bij een van Windunie. Samen hebt u zonnestroomsystemen met een totaal collectieve inkoop van 500 kwp of meer, loopt de korting op tot 7%. vermogen van 790 kwp aangeschaft, dat gaat dus om zo n 5000 m2 panelen. De collectieve inkoop heeft geresulteerd in een korting Op dit moment is de prijs voor zonnepanelen nog laag, maar vanwege van 10ct/Wp (bijna 9%) van leverancier en installateur Energieker. marktomstandigheden verwachten we binnenkort een prijsstijging. De totale korting is dus bijna euro! Doe dus snel een offerte-aanvraag en verzeker u van een lage prijs met extra voordeel. Neem daarvoor contact op met Derck Truijens via Vanwege uw enthousiasme zijn we nu druk met zonnepanelenactie of Onze zonnepanelenactie deel 2. Daarvoor zijn alweer vijftig offertes uitgebracht. De kortingen deel 2 loopt nog tot 3 mei. Derck Truijens DE WINDEX VAN JANUARI De problemen met de aanlevering van gegevens door CertiQ zijn helaas nog altijd niet opgelost. Tot we een oplossing hebben is de Windex gebaseerd op gegevens van minder turbines, maar we vermoeden dat de afwijkingen beperkt zijn. redactie Windmaand Windex-Windunie Jan Aantal Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Gemidd. '96-' Land. gem. ' Fryslân Zeeland N.-Holland-N Midden Holland O-Z-Flevoland Groningen-kust NOP Procentueel 76 Windmaand toonde ook de dia s van de bouw en deelde koffie en cake uit. Het aantal bezoekers liep uiteen van tien tot enkele honderden. Wie meer had gedaan aan publiciteit, zoals een persberichtje naar de lokale krant, en wat extra s organiseerde, kon rekenen op meer bezoek. En dat bestond grotendeels uit afnemers van groene stroom. Maar ook geïnteresseerde buurtbewoners kwamen een kijkje nemen. Landelijk was de Open Winddag een groot succes. Er deden 22 molenaars mee en er kwamen zo n 1000 bezoekers op af. NWEA organiseert ook 2013 een Open Winddag en Windunie ondersteunt wederom het initiatief. Windmaand Maandelijks ontvangen alle leden en inmiddels zo n 130 betalende abonnees Windmaand. Altijd met de windex, productie- en marktgegevens van voorgaande maand en met actuele berichtgeving. Over ontwikkelingen in de markt, nieuws uit de branche, politieke ontwikkelingen, activiteiten en diensten van Windunie. Zo is de actie om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen met aantrekkelijke korting alleen via de Windmaand bekend gemaakt en een groot succes geworden. Windunieleden ontvangen de digitale Windmaand met productiegegevens gratis, andere windproducenten die hun productiegegevens verstrekken betalen een gereduceerd tarief en andere geïnteresseerden betalen de reguliere abonnementsprijs. Symposium, 6 november in Dronten Omdat het symposium ter ere van het 10-jarig jubileum van Windunie zo n succes was, is ook in 2012 een symposium georganiseerd. En dat was wederom een succes. Maar, de zaken lagen wel anders dan vorig jaar. In 2011 was de toegang gratis voor alle bezoekers omdat er wat te vieren viel. Bovendien was er een feest ter afsluiting. Dit jaar was de belangstelling met 350 geïnteresseerden minder groot. Misschien omdat het niet de eerste keer was, misschien omdat er betaald moest worden. In elk geval waren er weinig bezoekers uit bestuurlijke, ambtelijke of politieke hoek. Het programma was kwalitatief en internationaal. Misschien wat veel Duitse sprekers maar gelukkig was er ook Europees Parlementariër Bas Eijkhout en de energieke ondernemer Ruud Koornstra die met

23 3. Windunie treedt naar buiten 23 relevante en interessante speeches de zaal boeiden. Tijdens de lunch werd feestelijk de 80e Enercon windturbine in Flevoland symbolisch opengesteld door burgemeester Aat de Jonge van Dronten. Het middagprogramma was opgedeeld in vier workshops zodat iedereen iets van zijn gading kon vinden. Plenair werd afgesloten met een interactieve opiniepeiling waarbij publiek per sms op actuele stellingen kon reageren. Met hier en daar verrassende uitkomsten! De innovatieprijs werd uitgereikt aan Delftse studenten die met een kite spectaculaire resultaten wisten te boeken op het gebied van energieproductie. De borrel was gezellig en liep natuurlijk uit: we hadden elkaar weer veel te vertellen. Pers jaaroverzicht Windunie wordt steeds duidelijker speler van belang in de wereld van duurzame energie. Dat merken we aan belangstelling van de pers. Zo kwam Nieuwsuur naar ons symposium om voorzitter Ton Kemperaar te ondervragen over zijn standpunt aangaande de positie van windenergie in Nederland. Wie het item heeft gemist, kan het hier nog even bekijken. Een selectie van berichten in de krant, vakbladen en op internet is te vinden bij de hoogtepunten in de tijdlijn. Symposium Ondanks een succesvol symposium is na evaluatie besloten in 2013 geen symposium te organiseren maar andere manieren te zoeken voor kennisoverdracht, positionering van Windunie en netwerken.

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2 Jaarverslag 2014 Introductie Windunie 2 Introductie Windunie Windunie Groep is opgericht op 1 januari 2014. De holding bestaat uit een coöperatie van windmolens en windparken, opgericht in 2001, en de

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN Handboek

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 2 Eneco Holding N.V. en haar kernbedrijven 2 Kengetallen 3 Profiel Eneco 4 Organisatie 5 Thema: toekomstgerichte energievoorziening

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energie-U

Ondernemingsplan Energie-U Ondernemingsplan Energie-U Versie 12-02-2012 Utrecht, 12 februari 2012 Energie-U is een lokaal duurzaam energiebedrijf voor en door Utrechters, bewoners en bedrijven. De missie van Energie-U is om voor

Nadere informatie

S GNAAL. Verbinding aangaan voor een duurzame toekomst. Verder in deze S GNAAL:

S GNAAL. Verbinding aangaan voor een duurzame toekomst. Verder in deze S GNAAL: S GNAAL J U N I 2 0 1 3, N U M M E R 3 Signaal is een gratis uitgave van de Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009 Omgevingsbewust ondernemen Jaarverslag 2009 DELTA N.V. JAARVERSLAG 2009 DELTA N.V. Poelendaelesingel 10 4335 JA MIDDELBURG T : +31 (0)118 88 20 00 F : +31 (0)118 88 21 00 E : info@delta.nl W : www.delta.nl

Nadere informatie

Zichtbaar in verandering

Zichtbaar in verandering Zichtbaar in verandering 2012 Jaarverslag www.enexis.nl/jaarverslag2012 Netto-omzet 2012 (in miljoenen euro s) 1.367,0 Bruto-investeringen 2012 (in miljoenen euro s) 504,4 2011: 1.314,6 2011: 445,3 Enexis

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Westland

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Westland Coöperatieve Rabobank Westland U.A. gevestigd te Westland Correspondentieadres Postbus 9 2670 AA Naaldwijk Telefoon: (0174) 21 52 15 E-mail: info@westland.rabobank.nl

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

B01 1 9 310 9 9 6812 AR

B01 1 9 310 9 9 6812 AR 1 9 9 9 JAARVERSLAG thema Voor Essent is een belangrijk jaar geweest. We hebben 85 jaar ervaring doorgegeven aan een nieuw merk. Een nieuw merk vraagt om een nieuwe visie. Het thema dat we kozen voor ons

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

142 - De grote kleine-kansen atlas

142 - De grote kleine-kansen atlas 142 - De grote kleine-kansen atlas De grote kleine-kansen atlas / Coöperatieve windenergie vereniging Kennemerwind - 143 Coöperatieve windenergie vereniging Kennemerwind Jeroen Flamman Introductie Zon

Nadere informatie