Voorkom inbraak, zorg voor goede verlichting!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorkom inbraak, zorg voor goede verlichting!"

Transcriptie

1 nr BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van bedrijventerrein Heerenveen Noord en de Kavels/IBF 2 Beheersteam Heerenveen-Noord en Kavels/IBF Heerenveen-Zuid 3 Intensievere samenwerking met OKH 4 Politie waarschuwt voor koperdiefstal 5 Politie Fryslân twittert 6 Glasvezel is bindmiddel tussen vestigingen Siton-Suzenaar 7 Vals alarm! Maak kennis met Trigion Safety Opleidingen 8 AED s Agenda Voorkom inbraak, zorg voor goede verlichting! Even voorstellen: Pieter de Boer Dank! Als nieuwe voorzitter van de CWH is aan mij de eer om het voorwoord te schrijven. Dat is dan meteen het moment dat je uit beleefdheid de vorige voorzitter bedankt. In dit geval gaat het echter om veel meer dan een beleefdheidsvorm. Aan de vorige voorzitter -Martinus Wijma van Promorfo- is de coöperatie namelijk bijzonder veel dank verschuldigd. Meer dan 10 jaar lang heeft Wijma zich belangeloos ingezet om met het bestuur van de CWH en het Heerenveense bedrijf STUUR- MANNEN het ondernemersklimaat in Heerenveen aangenamer te maken. Het is nog niet tropisch, maar het gaat daar wel naar toe. Martinus, hartelijk dank! Zoals Wijma in het vorige voorwoord schreef, is de CWH bedoeld om beleid uit te voeren of beter gezegd: om woorden om te zetten in daden. Het is erg prettig om daar nu onderdeel van te mogen zijnen echt een verschil te kunnen maken. Zoals in mei dit jaar tijdens de algemene ledenvergadering al is aangekondigd zullen de Ondernemerskring Heerenveen (OKH) en de CWH hun samenwerking verder intensiveren. Wat de plannen daarvoor zijn leest u in deze editie van Bedrijfsbelang. Rest mij u nog te vragen om ons uw ideeën door te geven om Heerenveen nóg aantrekkelijker te maken voor ondernemers, zodat we die samen met de OKH kunnen realiseren. Ook kleine zaken zijn welkom! Pieter de Boer Voorzitter CWH en Notaris bij Groenewegen Advocaten en Notarissen 1

2 Keurmerk Veilig Ondernemen Beheersteam Heerenveen-Noord en Kavels/IBF: gezamelijke hercertificering De werkgroep KVO-B is zich aan het voorbereiden voor de gezamenlijke hercertificering voor alle bedrijventerreinen op Heerenveen-Noord en de Kavels/IBF. Voor beide terreinen komt dan, na goedkeuring van het gezamenlijke plan van aanpak, één Keurmerk Veilig Ondernemen met het Certificaat Continue Samenwerken. Ziet u wel iets? De werkzaamheden die naar voren kwamen uit de huidige plannen van aanpak blijven gewoon doorgaan. Het afgelopen jaar is tijdens de schouwen voornamelijk geconstateerd dat de verlichting te wensen overlaat. Dit komt de zichtbaarheid van uw eigen pand en het zicht van de camera s beslist niet ten goede. Daarom is het belangrijk dat er zowel op publiek als privaat terrein goede ver lichting aanwezig is. Er is naast een tweejaarlijkse evaluatie, regel matig overleg met de gemeente om te bekijken en testen wat de beste vorm van verlichting is voor goed bruikbare camerabeelden. Om u als ondernemer wellicht over de streep te trekken iets aan uw verlichting te doen, is er een gesprek geweest met een leverancier van diverse soorten verlichting. De werkgroep zal binnenkort een test uitvoeren bij één van de ondernemers uit de werkgroep. Naar aanleiding hiervan maken wij voor u een interessante aanbieding, zodat u zelf kan meewerken aan een veiligere werkomgeving voor uzelf, uw personeel en uw buurbedrijven. Ontsluiting het Kanaal bij calamiteiten Op bedrijventerrein het Kanaal is via een ondernemer naar voren gekomen dat er in geval van een calamiteit (denk aan een grote brand) maar één ontsluitingsweg is, wat voor grote problemen kan zorgen wanneer deze niet meer bereikbaar is. De werkgroep is samen met de gemeente aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze ontsluiting toegankelijk te houden in geval van een calamiteit. Heerenveen-Zuid: mogelijkheden cameratoezicht Regionaal gezien behoort Heerenveen-Zuid tot het onveiligste bedrijven terrein van Heerenveen. Zo blijkt uit de incidentenregistraties van de politie. De cijfers liggen namelijk hoger dan op de andere terreinen. Om deze cijfers te laten dalen is onderzocht of er mogelijkheden zijn om ook op Heerenveen-Zuid een traject van cameratoezicht op te starten. Dit zou onder ondernemers gepeild worden tijdens clusterbijeenkomsten. Helaas waren veel ondernemers verhinderd waardoor deze bijeenkomsten zijn afgelast. Om toch voortgang in het onderzoek te houden zullen de ondernemers die hebben laten weten geïnteresseerd te zijn, binnenkort worden benaderd voor een individuele afspraak. Oproep: ondernemers op Heerenveen-Zuid die zich al dan niet voor de bijeenkomst hadden opgegeven en graag een individuele afspraak wensen om de mogelijkheden te bespreken, kunnen dit laten weten via Certificering Zoals eerder gemeld zal de audit voor bedrijventerrein Heerenveen-Zuid gezamenlijk met Heerenveen-Noord en de Kavels/IBF plaatsvinden. Over twee jaar ontvangen alle bedrijventerreinen in Heerenveen één certificaat voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Er zal dan één beheersteam komen, waarin ondernemers van alle terreinen vertegenwoordigd zijn. Ook de politie, gemeente en brandweer is dan breed vertegenwoordigd, waardoor de communicatie en de afstemming nog beter is gewaarborgd. Op deze manier streven we er naar om alle bedrijventerreinen van Heerenveen tot een schone, hele en veilige bedrijfsomgeving te maken en te houden. 2

3 Intensievere samenwerking met Ondernemerskring Heerenveen Een stukje geschiedenis Oorspronkelijk is de Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen (CWH) in het leven geroepen om het beleid uit te voeren van wat later de Ondernemerskring Heerenveen (OKH) is geworden. Voor de vorm van een coöperatie is destijds gekozen om de mogelijkheid te hebben via gezamenlijke inkoop voordeel te halen voor de leden. Dit laatste is nooit echt uit de verf gekomen, omdat er geen behoefte aan was en is. Daarnaast hebben het bestuur van de OKH en het bestuur van de CWH vastgesteld dat er af en toe onbedoeld langs elkaar heen werd gewerkt, terwijl de leden van beide clubs in hoofdlijnen toch dezelfde zijn. Zoals is aangekondigd tijdens de algemene ledenvergadering in mei jongstleden, is besloten nader te onderzoeken hoe de krachten van de CWH en de OKH beter gebundeld kunnen worden, zodat er nog meer voor de leden kan worden gedaan. De toekomst Een deel van de beide besturen zijn een paar maal bij elkaar gekomen en kwamen tot de conclusie dat de oor spronkelijke taak van de CWH (beleid uitvoeren) het best tot zijn recht komt door wel de eigen juridische jas te behouden, maar die te veranderen in een stichting en de CWH als een commissie onder te brengen bij de OKH. Het streven is om dit per 1 januari 2012 te doen. Om bovenstaande duidelijker te maken voor uw beeldvorming, is hieronder het organogram geplaatst van de nieuwe structuur die per 1 januari 2012 zal gelden. Organogram Algemene Ledenvergadering Ondernemerskring Heerenveen Bestuur Ondernemerskring Heerenveen Secretariaat Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen Bestuurlijk Overleg Arbeid & Onderwijs Programmacommissie 3

4 Politie waarschuwt voor koperdiefstal Politie waarschuwt woningcorporaties, makelaars, verhuurorganisaties en eigenaren van (leegstaande) woningen, gebouwen en bedrijfspanden voor een toename van koperdiefstallen. De oorzaak van de toename van deze diefstallen is de gestegen prijs van koper van het afgelopen jaar. Criminelen schuwen niet om koperen gas- en waterleidingen en bliksemafleiders uit (leegstaande) woningen, bedrijven of andere gebouwen te stelen. Koperdiefstal kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. Vorig jaar ontsnapte gas in elf leegstaande woningen in Den Haag, omdat inbrekers koperen kranen van gasmeters hadden gehaald. Ook in Friesland deden zich soortgelijke diefstallen voor. De politie adviseert woningcorporaties, makelaars en verhuurorganisaties hun leegstaande panden bij de politie te melden en te beveiligen. De politie kan advies en tips geven of doorverwijzen naar gespecialiseerde (beveiligings)bedrijven. Jaren geleden werden rollen koper op bouwplaatsen gestolen. Dit bleek het begin te zijn van een landelijke trend van koperdief stallen. De laatste jaren volgden koperdiefstallen van bliksemafleiders, koperen elektriciteitsleidingen langs het spoor en koperen beelden. In 2010 werd het dieptepunt bereikt toen ook koper op begraafplaatsen tot het doelwit behoorde. Ook kerken zijn steeds vaker doelwit: het aantal diefstallen in en bij kerken stijgt explosief. De afgelopen jaren sloegen dieven in totaal zo n 300 keer per jaar toe. Wat kunt u doen? > Woningcorporaties kunnen buurtbewoners of bedrijven per brief of sociale media informeren over komende leegstand. Zij kunnen buurtbewoners vragen de pand(en) in de gaten houden en bij verdachte situaties 112 te bellen. Ook bij nieuwbouwprojecten komt regelmatig koperdiefstal en diefstal van CV-ketels voor. Hier kan omwonenden eveneens gevraagd worden een oogje in het zeil te houden. > Bliksemgeleiders kunnen worden beveiligd door anti-inbraakstrips die met speciale schroeven aan de muur worden bevestigd. > Koperen hemelwaterafvoeren kunnen worden vervangen door onder andere een bruine pvc-hemelwaterafvoer. Deze heeft bijna dezelfde kleur als de originele koperen afvoer. Of kies voor een extra verankering. > Een goede verlichting rondom uw bedrijf, huis of kerk doet daders afschrikken. Vergeet de dakverlichting niet, dit werkt doorgaans zeer preventief. > Het aanbrengen van camerabeveiliging rondom uw pand. Koperdiefstal kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. 4

5 Politie Fryslân twittert De politie Fryslân is ook actief op Twitter, het snel groeiende sociale netwerk op internet. Vanuit persvoorlichting, de meldkamer en opsporingsberichtgeving wordt regelmatig getweet. Twitter is een effectief aanvullend medium om getuigen op te roepen, informatie uit het publiek te vragen, burgers te betrekken bij opsporing, vermiste personen terug te vinden of algemene informatie te geven over het werk van de politie. Sinds begin november 2010 zijn 15 buurtagenten gestart met een eigen twitteraccount. De buurtagent is het lokale gezicht in de wijk of dorp. De politie Fryslân vindt het belangrijk dat de buurtagent niet alleen op straat maar ook op het internet zichtbaar en benaderbaar is. Twitter is daarmee een aanvulling op de communicatie van de buurtagent met de buurt en zijn bewoners. De buurtagent neemt zijn twittervolgers mee in het dagelijks werk of er wordt bijvoorbeeld hulp gevraagd bij zaken die in de wijk of het dorp spelen. Denk aan getuigenoproepen, informatie over inbraken en vernielingen in de buurt maar ook preventieberichten over actieve zakkenrollers in het centrum. Waarom twitter? Twitter is de snelst groeiende sociale netwerksite van dit moment. Met een tweet kan de meldkamer eenvoudig grote groepen mensen informeren. In vooral heterdaadsituaties is het belangrijk om zo snel mogelijk mensen te vragen uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kan iedereen direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Volg het account van buurtagent Jelte Bouma van Team Heerenveen: Laagdrempelig maar ook openbaar Twitter is laagdrempelig. Met een tweet kunt u heel snel en simpel iets aan de politie melden. Verstuurt u een tweet aan de politie of replied u een politie-tweet, bedenkt u dan goed dat u daarmee vertrouwelijke informatie wereldkundig maakt. Immers, tweets zijn openbaar en iedereen (met of zonder twitteraccount) kan lezen welke informatie u aan de politie verstrekt. Diverse manieren om informatie met de politie te delen De politie vraagt u vriendelijk om uw vertrouwelijke informatie niet via twitter te verzenden. Er zijn diverse manieren om informatie met de politie te delen: > Telefonisch: tips of informatie kunt u telefonisch doorgeven via > Per mail: informatie per mail kunt u doorgeven via het formulier op de website van de politie Fryslân. > Anoniem: indien u graag anoniem informatie wilt door geven, belt u dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem via > Als u naar aanleiding van een tweet belt of t, vermeld dit dan s.v.p. in uw bericht of telefoongesprek. > Voor directe actie: als u ziet dat iemand iets vernielt, steelt of een ander strafbaar feit begaat, aarzel dan niet en bel direct 112. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie razendsnel in actie komen! 5

6 Glasvezel is bindmiddel tussen vestigingen Siton-Suzenaar Persoonlijk contact met klanten is een belangrijk uitgangspunt bij Siton-Suzenaar autobedrijven. Uiteraard combineren we dat met moderne service, vertelt directeur Arno Goettsch. Zo kunnen klanten via onze website 24 uur per dag een afspraak maken, maar we zorgen wel voor een persoonlijke bevestiging per telefoon. De toenemende digitalisering binnen het bedrijf leidde tot de keuze voor een glasvezelverbinding. Snelheid en capaciteit zijn essentieel en dan biedt glasvezel grenzeloze mogelijkheden. Siton-Suzenaar heeft zeven vestigingen in Friesland: twee in Heerenveen en verder in Drachten, Sneek, Oosterwolde, Wolvega en Buitenpost. Nu de autobedrijven zijn aangesloten op glasvezel, werken de tachtig medewerkers allemaal op één afgesloten netwerk. Het zakelijke dataverkeer voor de centrale boekhouding verloopt nu heel soepel, stelt Goettsch. We bellen ook via glasvezel en dat bevalt heel goed, omdat telefoontjes nu op één centraal punt binnenkomen. Dat is vooral een voordeel bij een lagere bezetting. Vestigingen kunnen telefoonverkeer gemakkelijk van elkaar overnemen, zodat de klanten altijd gehoor krijgen tijdens kantooruren en op zaterdagen. Service om de hoek Reistijd wil Siton-Suzenaar ook de klanten besparen. Voor het uitzoeken van een nieuwe auto willen mensen best wat verder van huis, maar een nieuwe ruitenwisser haal je het liefst om de hoek. We hebben daarom niet op elke vestiging een complete autoverkoopafdeling, maar we bieden wel overal service als het tijd is voor een APK-keuring, grote beurt of als iemand onderdelen nodig heeft of problemen heeft met z n auto. Daarom is onze dekking in de regio zo waardevol. En mede met dank aan glasvezel functioneren wij toch heel soepel als één organisatie, met alle moderne gemakken die klanten van ons verwachten. Goed voorbereid Volgens Goettsch zijn de snellere verbinding en de grotere capaciteit ook van grote meerwaarde voor het commerciële dataverkeer. Goede en gevarieerde foto s van auto s zijn voor onze business heel belangrijk, dus die worden onderling veel uitgewisseld. In de toekomst gaan we misschien zelfs filmpjes tonen op de site, die ontwikkeling gaat wel door en daar zijn we met glasvezel goed op voorbereid. We hebben bovendien ontdekt dat we onze medewerkers prima op afstand kunnen trainen, met behulp van een soort videoconferencingsysteem via internet. Zo kan iedereen vanaf z n eigen vestiging instructies volgen. We hebben voldoende snelheid en capaciteit om zonder storingen en vertraging beeld en spraak door te zenden. Dat spaart veel reistijd. 6

7 Vals alarm! De laatste tijd merkt de beveiliger op dat er veel valse alarmmeldingen binnenkomen. Deze meldingen kunnen vaak voor komen worden, doordat ze worden veroorzaakt door ramen en deuren die nog open staan, ongedierte dat vooral in de herfst voor uw melders zit (denk aan spinnenwebben), vuile melders of storingen in het alarmsysteem. Wij willen u adviseren om uw ramen en deuren goed te controleren bij het verlaten van uw pand en om uw melders regelmatig schoon te maken en uw alarminstallatie te laten controleren. Op deze manier voorkomt u onnodige melding en dus ook onnodig uitrukken van de beveiliger. En niet te vergeten onnodige extra kosten voor uzelf! Uw alarmmelding annuleren Ook uw eigen personeel kan een melding veroorzaken, door bijvoorbeeld te laat of de verkeerde code in te toetsen. Men is vaak in de veronderstelling dat de melding weg is wanneer het alarm systeem wordt uitgeschakeld, maar dit is niet het geval. Het is daarom belangrijk om deze meldingen zo snel mogelijk te l aten annuleren bij de meldkamer. Dit kunt u doen door te bellen naar de meldkamer waarbij u bent aangesloten. U kunt dan uw pasnummer vermelden, waarna de melding door de surveillant wordt geannuleerd. Simpel! Tijdens de surveillancerondes in de avond/nacht wordt regel matig geconstateerd dat bij veel bedrijven buitenverlichting wel aanwezig maar is, maar dat deze niet brand of zelfs defect is. Slecht brandende buitenverlichting trekt kwaadwillenden aan! Zorg er daarom voor dat u zelf uw steentje bij heeft gedragen om inbraak te voorkomen door te investeren in goede buitenverlichting (het liefst met sensor). Maak kennis met Trigion Safety Opleidingen Trigion Safety Opleidingen (TSO) is het gespecialiseerde safety-bedrijf van Facilicom/Trigion op het gebied van opleidingen, trainingen en consultancy. TSO biedt een breed pakket aan trainingen en opleidingen, zoals EHBO, bedrijfshulpverlening, AED, een opleiding voor het behalen van een veiligheidscertificaat voor aannemers (VCA) en de training Beheerder Brandmeldinstallaties (BBMI). TSO staat organisaties bij om aan de gestelde Arbo-verplichtingen te voldoen en levert advies op het gebied van veilig heid. Het gaat hier om het uitvoeren van de risico-inventarisatie & evaluatie, die voor iedere organisatie verplicht is, het opstellen van bedrijfsnoodplannen en het verzorgen van veiligheids- en ontruimingstekeningen. Wij bieden u graag trainingen aan die wij kunnen verzorgen bij u op het bedrijventerrein. Wellicht dat dan één van de ondernemers een ruimte beschikbaar heeft die geschikt is voor personen. Op deze manier hoeft u niet te reizen en treft u uw collega-ondernemers in een andere setting dan u wellicht gewend bent en kunt u ongetwijfeld van elkaar leren. Voor meer informatie over alle opleiding en diensten van Trigion Safety Opleidingen kunt u een kijkje nemen op de website van Facilicom (www.facilicom.com) of contact opnemen met Ron Lionarons, senior accountmanager: 7

8 AED s Let op! Deze lijst kan gewijzigd zijn ten opzicht van de vorige keer. Door oplettendheid van een ondernemer is één locatie van de lijst verwijderd: 2 Rent BV. Mocht u zelf als ondernemer nog een locatie weten die niet op deze lijst staat of ook een wijziging door willen geven, meld dit dan via Businesspark Friesland: Bedderie de Boer Jousterweg 34 Businesspark Friesland West: De Haske Publications BV Businesspark Friesland-West 15 ViaData Businesspark Friesland-West 45 Businesspark Nijehaske: Vellinga Adfysio Bokslee 4/6 Militair Geneeskundig Haskeruitgang 101 Logistiek Centrum (o.a. bij de portiersloge) Haskerveen: G4S - Training & Opleiding Duitslanddreef 29 De Kavels/IBF: Balink Glas & Aluminium Mercurius 20 Beenen BV Mercurius 22 Brant Visser en Zonen Venus 12 Distributiecentrum Lidl Heerenveen Mercurius 14 Kanaal: Energieservice Friesland BV De Werf 1 Filtrair BV De Werf 16 Mokobouw BV De Ynfeart 3 Noppert BV Wetterwille 31 VDL Berkhof Wetterwille 12 Wenau Transport & Cleaning BV It Kylblok 4 Agenda Vergaderingen werkgroep KVOB Beheersteam Heerenveen datum tijd Woensdag 11 januari tot uur bespreken analyse Woensdag 1 februari tot uur vaststellen plan van aanpak Audit Woensdag 8 februari audit Heerenveen-Noord, Kavels/IBF en Heerenveen-Zuid Aanmeldingsbon Colofon Naam Functie Naam Functie BedrijfsBelang is een uitgave van de Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen Tekstredactie Roeline Kuiper - Rotenco Communicatie, Oosterbierum Bedrijfsnaam Eindredactie Adres STUURMANNEN BV, Heerenveen Postcode, plaats Druk & realisatie Telefoon Graphic Support, Langezwaag Postadres CWH - Postbus 546, 8440 AM Heerenveen Ik/wij meld(en) mij/ons hierbij aan als nieuw lid van de Ondernemers Kring Heerenveen (OKH). Informatie (kosten lidmaatschap: 1ste lid 200,- / 2de lid 75,-) Jan de Jong Ik/wij ben/zijn reeds lid van de OKH en wil(len) graag informatie ontvangen over de CWH en E deelname aan collectieve projecten. Deze bon in een envelop sturen naar: T CWH - Postbus 174, 8440 AD Heerenveen 3

2 Het beheersteam Heerenveen-Zuid zet eerste stappen voor KVO-B

2 Het beheersteam Heerenveen-Zuid zet eerste stappen voor KVO-B nr 08 03-2011 BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van bedrijventerrein Heerenveen Noord en de Kavels/IBF 2 Het beheersteam Heerenveen-Zuid zet eerste stappen voor KVO-B 3 Even voorstellen: Autobedrijf Hylkema

Nadere informatie

Onder één paraplu! nr 01 03-2012. BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen

Onder één paraplu! nr 01 03-2012. BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen nr 01 03-2012 BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen 2 Weer een (her)certificering gehaald! 2 Nieuwe periode, nieuw plan van aanpak 3 Foppe de Haan nodigt u uit 4 De drie wijkagenten

Nadere informatie

Verbindingen leggen en daaruit kansen signaleren en faciliteren

Verbindingen leggen en daaruit kansen signaleren en faciliteren nr 02 05-2013 BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen 2 Staxs B.V. wint KVO-B duim 2 Diefstal op klaarlichte dag bij Megategel en Sanitair 3 Calamiteitenkaart voor deelnemers

Nadere informatie

Burgernet deelnemersinformatie

Burgernet deelnemersinformatie Horen Zien Bellen Burgernet deelnemersinformatie Informatie voor deelnemers Burgernet in het kort Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

Doe mee! Horen Zien Bellen

Doe mee! Horen Zien Bellen Horen Zien Bellen Doe mee! Een veilige woon- en leefomgeving. Met Burgernet kunnen we daar samen wat aan doen. De gemeente en de politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Maar, we kunnen uw

Nadere informatie

Zien. Doe mee met Burgernet!

Zien. Doe mee met Burgernet! Horen Zien Bellen Doe mee met Burgernet! Burgernet, dat bent u! U voelt zich betrokken bij de veiligheid van uw buurt of wijk. Wonen en leven in een veilige omgeving vindt u belangrijk. U bent alert en

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

e-support e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens.

e-support e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens. e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens. 1 van Univé. Omdat uw veiligheid bij ons voorop staat e-support Bij Univé staat uw veiligheid voorop.

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

Welkom bij inloopcafé De Happy Gentiaan, 1 April Themaborrel: Buurtpreventie en veiligheid

Welkom bij inloopcafé De Happy Gentiaan, 1 April Themaborrel: Buurtpreventie en veiligheid Welkom bij inloopcafé De Happy Gentiaan, 1 April 2016 Themaborrel: Buurtpreventie en veiligheid 1 Inloopcafé De Happy Gentiaan 2016 Doel: informele buurtborrel voor (buurt)contacten en buurtthema s Datum:

Nadere informatie

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Prettig wonen doe je ook in een schone veilige woonomgeving. De Veenendaalse Woningstichting (VWS) wil graag dat

Nadere informatie

Camerabewaking op bedrijventerreinen

Camerabewaking op bedrijventerreinen Camerabewaking op bedrijventerreinen EVEN VOORSTELLEN Ad van den Berg Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie: Verkeer en ongevallendienst Werken in de wijk Mediation Recherche (specialisatie verdovende

Nadere informatie

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf PM collectieve beveiliging De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf Combineer de collectieve beveiliging met die van uw pand! Met actief cameratoezicht en een mobiele dienst

Nadere informatie

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Het is een landelijke trend dat steeds meer particulieren en ondernemers zich tegen criminaliteit gaan beveiligen. Bedrijven terreinen Stadskanaal,

Nadere informatie

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing!

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Wat kunt U deze avond verwachten? Afwijkend gedrag herkennen, Een verdachte situatie herkennen, Situaties

Nadere informatie

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium.

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium. Voor de raadsvergadering van 29 maart 2011 M.b.t. agendapunt gelegenheid tot het stellen van vragen. Betreffende: Verzoek om aansluiting bij Burgernet. Voorzitter, Enkele jaren geleden heeft BGL een verzoek

Nadere informatie

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties Whitepaper Effectief beveiligen met mobiele applicaties Effectief beveiligen met mobiele applicaties Snel internet, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken. Technische ontwikkelingen volgen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2012

NIEUWSBRIEF APRIL 2012 NIEUWSBRIEF APRIL 2012 De VPB volop actief voor u en door u!!! Voor u ziet u de april 2012 uitgave van de nieuwsbrief van de Vereniging Parkmanagement Bolsward. Via deze nieuwsbrief krijgt u de laatste

Nadere informatie

Mailkrant Buurtpreventie Molenbeke

Mailkrant Buurtpreventie Molenbeke Mailkrant Buurtpreventie Molenbeke Informatie van de werkgroep Buurtpreventie Molenbeke, uitgave juli 2008 Vakantietips van de werkgroep Buurtpreventie Beste buurtbewoner(s), Binnenkort breekt de vakantie

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Geachte bewoner(s) van dit adres,

Geachte bewoner(s) van dit adres, Uw brief / kenmerk : Maarssen : Ons kenmerk : 1682 Verzonden : 1 mei 2010 Behandeld door : Mw. D. Lenten Telefoonnummer : 0346-594358 Afdeling : BMO Onderwerp : Aanbod hang- en sluitwerk Geachte bewoner(s)

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Politie Gemert-Bakel Ad Rijnen, Wijkagent Bakel, Milheeze, De Rips. Welkom. Dorpsoverleg. De Rips

Politie Gemert-Bakel Ad Rijnen, Wijkagent Bakel, Milheeze, De Rips. Welkom. Dorpsoverleg. De Rips Politie Gemert-Bakel Ad Rijnen, Wijkagent Bakel, Milheeze, De Rips Welkom Dorpsoverleg De Rips 1 De mens lijdt het meest door de dingen die hij vreest Praktische tips en informatie wat te doen bij overlastsituaties

Nadere informatie

Buurtpreventie in Noordveen

Buurtpreventie in Noordveen Buurtpreventie in Noordveen Programma Welkom, Kees Meijer wijkregisseur Gemeente Zutphen Politie, Wijkagenten Wilco van Dijk en Yilmaz Ulucay Wijkteam Noordveen, Chantal Elskamp Gemeente Zutphen, wijkregisseur

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid

Toonaangevend in veiligheid Retail Toonaangevend in veiligheid Veel retailers worden geplaagd door winkeldiefstal en winkelcriminaliteit. Enerzijds door winkelend publiek en anderzijds door eigen medewerkers. De hieruit voortvloeiende

Nadere informatie

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012 Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 1 Film 1 Burgernet The Movie Heterdaadkracht Meldkamer Horen Zien Bellen SMS, spraakbericht en e-mail

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

E-mail. in uw omgeving waarvoor een Burgernetactie wordt opgestart.

E-mail. in uw omgeving waarvoor een Burgernetactie wordt opgestart. horen zien Bellen horen zien Bellen De ontwikkeling van Burgernet staat niet stil. In bijna alle gemeenten in Nederland is Burgernet inmiddels ingevoerd. Burgernet is een begrip geworden en niet meer weg

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 1 Opzetten van een buurt WHATSAPP-groep Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat zijnde doelstellingen van de Whatsapp... 3 3.Opbouw van de Whatsapp groepen

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof?

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof? Gemeente Den Haag Bent u overvalproof? Bent u overvalproof? Een overval op uw zaak. U moet er niet aan denken Toch is het beter als u er wel over nadenkt. Want u kunt maatregelen nemen die de kans op een

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS 4E JAARGANG. DECEMBER 2014. Email adres: Buurtpreventieeffen@ziggo.nl Telefoonnr : 076-5153309 b.g.g. 076-5146337. BUURTPREVENTIE EFFEN LIESBOS Buurtpreventie Team Effen

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 Locatie: 1 Agenda 1. Opening & mededelingen 2. Notulen ledenvergadering d.d. 5 juni 2012 3. Terugkoppeling bestuur & werkgroep

Nadere informatie

Bescherm wat u aan het hart gaat

Bescherm wat u aan het hart gaat Bescherm wat u aan het hart gaat met betrouwbare beveiliging van DETEC www.detec.nl Zeker van de zaak BORG gecertificeerd alarmsysteem Gecertificeerd leveren, installeren en onderhouden brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Dankzij Burgernet was mijn weggelopen dochtertje binnen een half uur gezond en wel weer gevonden

Dankzij Burgernet was mijn weggelopen dochtertje binnen een half uur gezond en wel weer gevonden Filmpje Het kenteken van dat verdachte busje kon ik mooi rechtstreeks doorgeven aan de meldkamer dankzij Burgernet Dankzij Burgernet was mijn weggelopen dochtertje binnen een half uur gezond en wel weer

Nadere informatie

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding alarmopvolging

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding alarmopvolging SmartLife Veilig Gebruikershandleiding Over SmartLife Veilig Wat is KPN SmartLife Veilig? Service & Contact Met SmartLife Veilig ben je altijd op de hoogte van Heb je nog vragen over KPN SmartLife? Kijk

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

BelJeBuren Informatiedocument Informatiedocument

BelJeBuren Informatiedocument Informatiedocument Informatiedocument Dit document is er voor bedoeld om (toekomstige-) deelnemers aan BelJeBuren te informeren over de werking van het platform. Als u onderstaande informatie goed doorleest, zijn de meeste

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 3 2. Werkzaamheden op hoofdlijnen 4 2.1. Concretiseren KVO maatregelen 4 2.2. Enthousiasmeren en informeren van de ondernemers over

Nadere informatie

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding alarmopvolging

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding alarmopvolging SmartLife Veilig Gebruikershandleiding Wat is KPN SmartLife Veilig? Met SmartLife Veilig ben je altijd op de hoogte van wat er thuis gebeurt. Het is een slimme en eenvoudige beveiligingsoplossing voor

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!!

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Nieuwsbrief Nummer 4 Mei 2012 Veilig in de Hamershof BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Dit is de vierde nieuwsbrief Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum De Hamershof. Deze

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Drabbe B.V. Gildeweg 4 -Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. d 15 november 2011 3. Terugkoppeling vanuit

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt Muiderberg Welkom Wat is WhatsApp? Het doel van WhatsApp- buurtpreventie. Georganiseerde WhatsApp-groepen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2013

NIEUWSBRIEF APRIL 2013 NIEUWSBRIEF APRIL 2013 De VPB volop actief voor u en door u!!! Voor u ziet u de april 2013 uitgave van de nieuwsbrief van de Vereniging Parkmanagement Bolsward. Via deze nieuwsbrief krijgt u de laatste

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN VOOR OVERVALPREVENTIE (Kijk wat u in uw organisatie toe kunt passen)

AANDACHTSPUNTEN VOOR OVERVALPREVENTIE (Kijk wat u in uw organisatie toe kunt passen) AANDACHTSPUNTEN VOOR OVERVALPREVENTIE (Kijk wat u in uw organisatie toe kunt passen) (bruikbare tips voor horeca / winkelbedrijf / kantoor / overige bedrijfspanden) Zorg dat van buitenaf goed zichtbaar

Nadere informatie

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Bezoekadres: Postadres: Anthony Fokkerweg 57 Postbus 59027 3088 GE Rotterdam 3008 PA Rotterdam Kantoor: Alarmcentrale: Telefoon 010-428 23 11 Telefoon 010-429

Nadere informatie

Mij overkomt het niet, er is niets te halen in Weesp!

Mij overkomt het niet, er is niets te halen in Weesp! Mij overkomt het niet, er is niets te halen in Weesp! Maarten J. van Weel Directeur Adviesburo Alma Gecertificeerd preventieadviseur van het CCV Utrecht Adviseur Keurmerk Veilig Ondernemen Adviseur Senioren

Nadere informatie

Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin!

Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin! Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin! 50% van de inbraken kunt u eenvoudig voorkomen. 90% van de inbraken gebeurt door gelegenheidsinbrekers. 95% minder kans op inbraak? Lees deze

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Nieuwbouw Medisch Spectrum Twente te Enschede

Nieuwbouw Medisch Spectrum Twente te Enschede Nieuwbouw Medisch Spectrum Twente te Enschede In de binnenstad van Enschede wordt het nieuwe Medisch Spectrum Twente gebouwd door de Bouwcombinatie Dura Vermeer/ Trebbe/ Te Pas Bouw MST V.O.F. In deze

Nadere informatie

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties Een veilig gevoel dat er iemand actie onderneemt als dat nodig is Laat uw waardevolle

Nadere informatie

Toonaangevend in services

Toonaangevend in services De juiste receptionistes, telefonistes en servicedeskmedewerkers Toonaangevend in services De juiste mensen op de juiste plek Trigion Services biedt al ruim 20 jaar oplossingen als het gaat om de invulling

Nadere informatie

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011 BIZ WAARDERPOLDER 2011 1. Wat is een BIZ Ondernemersfonds? Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ, 2009) kunnen ondernemers

Nadere informatie

Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand. Contact

Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand. Contact Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand Tijdens de huurperiode wordt er van u als verhuurder verwacht dat u toezicht houdt op het (bedrijfs)pand. Eén keer per jaar is zeker niet genoeg. Hennepteelt heeft

Nadere informatie

Veelzijdig Vakmanschap. Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00. Service & Onderhoud

Veelzijdig Vakmanschap. Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00. Service & Onderhoud Veelzijdig Vakmanschap Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00 Service & Onderhoud Friso neemt uw zorg uit handen. Voor onderhoud... Wat kunnen wij voor u betekenen? Reparatie Onderhoud

Nadere informatie

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER KLAAR VOOR MORGEN EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER OVER BENK GROEP Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer uitbesteden

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk

Buurt Informatie Netwerk Buurt Informatie Netwerk Samen zorgen we voor ieders veiligheid. Veiligheid Veiligheid is een zaak voor iedereen, niet enkel voor politie en justitie. BIN WAT? Buurt Informatie Netwerk BIN oorsprong? 1994

Nadere informatie

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Secomhouse Nuenen, Mei 2006 Versie 1.0 1. Inleiding In

Nadere informatie

Als ze er allemaal zo uitzagen

Als ze er allemaal zo uitzagen Als ze er allemaal zo uitzagen 1 Wijkbijeenkomst Pannenschuur 2 Veilig Wonen algemeen Whatsapp waarom Werking Whatsapp 3 Buurtapp Wijkagent Pannenschuur Welkom Cees Pasmans 4 Aantallen Aantal inbraken

Nadere informatie

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 dagen per

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Ad van den Berg Even Voorstellen! Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie Vanuit politiefunctie onmogelijk om aan vraag van ondernemers te voldoen 2005: Oprichting

Nadere informatie

Geen uren, maar diensten

Geen uren, maar diensten Geen uren, maar diensten NS hecht sterk aan klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Om daar goed in te kunnen scoren is het belangrijk dat klanten veilig kunnen reizen en medewerkers veilig kunnen

Nadere informatie

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw VEILIG WONEN, PRETTIG WONEN U woont in een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Niet alleen uw woning, maar uw hele buurt is gebouwd op een zo groot mogelijke

Nadere informatie

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk Het in uw voertuig gemonteerde Cobra alarmsysteem biedt een simpele, maar uiterst effectieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker]

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker] 14 09 17 Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen [Naam spreker] Programma Babbeltrucs, woningovervallen en woninginbraken 1. Hoe, wanneer en waar gebeurd het? 2. Hoe te voorkomen? Zowel bouwkundig (Politiekeurmerk)

Nadere informatie

- Enquête inwonerpanel

- Enquête inwonerpanel POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 250 3640 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 0297 29 16 16 0297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl Maart 2016 Onderzoeksverslag Burgernet

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

Uitwerking casus diefstal bij museum

Uitwerking casus diefstal bij museum Uitwerking casus diefstal bij museum OCW communicatiecampagne crisismanagement maart 2014 www.veilig-erfgoed.nl Beschrijving casus Op een drukke middag dringt een man op zeer gewelddadige manier het museum

Nadere informatie

Bedrijvenpark Oostambacht het bedrijvig gezicht van Nootdorp

Bedrijvenpark Oostambacht het bedrijvig gezicht van Nootdorp maart 2015 Bedrijvenpark Oostambacht het bedrijvig gezicht van Nootdorp De VBBO is vanaf de start van het ondernemersfonds actief in het verantwoord besteden van de gelden die door de ondernemers op bedrijvenpark

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR BEVEILIGINGS GROEP VOORJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen. NVD Beveiligingsgroep

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Overlast? Melden bij het Meldpunt Overlast Meld overlast ALTIJD bij Meldpunt Overlast (MOL): telefoonnummer 14058. Klik hier als u meer

Nadere informatie

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Doeleinden 4 Verstrekking aan derden 5 Beveiligingsmaatregelen 6 Bewaartermijn 7 Uw rechten 8 Links

Nadere informatie

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Diefstal door klanten. Helaas krijgt elke winkel er wel eens mee te maken.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Beste LMM lid, We doen er alles aan om het LMM lidmaatschap nog interessanter te maken. U input en betrokkenheid is hierbij erg belangrijk. We maken graag persoonlijk kennis om

Nadere informatie

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda Jan van den Berk Rabobank Nederland BCM Facility Management Juni 2014 Doel van deze presentatie Inzicht geven in de wijze waarop Rabobank Nederland invulling heeft gegeven aan de BHV-organisatie met de

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen: ZVH EIGENAAR / VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PANDEN AAN DE ARIS VAN BROEKWEG

Actuele ontwikkelingen: ZVH EIGENAAR / VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PANDEN AAN DE ARIS VAN BROEKWEG Van: Aan: Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. Petra Lindenborn, Wijkmanager Zaandam Nieuw West Datum: 2012-03-09 Referentie: 2012-02.1, ZVH Betreft: Aanleiding : Actuele ontwikkelingen: ZVH EIGENAAR

Nadere informatie

ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER

ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER In dit document staan de schakels beschreven die een rol spelen in de 14+netnummer telefonieketen. Bij één van die vier schakels kan een oorzaak liggen, waardoor het

Nadere informatie

Cams2Connect. Altijd in beeld

Cams2Connect. Altijd in beeld Cams2Connect SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet toegang? Het gemak

Nadere informatie