Voorkom inbraak, zorg voor goede verlichting!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorkom inbraak, zorg voor goede verlichting!"

Transcriptie

1 nr BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van bedrijventerrein Heerenveen Noord en de Kavels/IBF 2 Beheersteam Heerenveen-Noord en Kavels/IBF Heerenveen-Zuid 3 Intensievere samenwerking met OKH 4 Politie waarschuwt voor koperdiefstal 5 Politie Fryslân twittert 6 Glasvezel is bindmiddel tussen vestigingen Siton-Suzenaar 7 Vals alarm! Maak kennis met Trigion Safety Opleidingen 8 AED s Agenda Voorkom inbraak, zorg voor goede verlichting! Even voorstellen: Pieter de Boer Dank! Als nieuwe voorzitter van de CWH is aan mij de eer om het voorwoord te schrijven. Dat is dan meteen het moment dat je uit beleefdheid de vorige voorzitter bedankt. In dit geval gaat het echter om veel meer dan een beleefdheidsvorm. Aan de vorige voorzitter -Martinus Wijma van Promorfo- is de coöperatie namelijk bijzonder veel dank verschuldigd. Meer dan 10 jaar lang heeft Wijma zich belangeloos ingezet om met het bestuur van de CWH en het Heerenveense bedrijf STUUR- MANNEN het ondernemersklimaat in Heerenveen aangenamer te maken. Het is nog niet tropisch, maar het gaat daar wel naar toe. Martinus, hartelijk dank! Zoals Wijma in het vorige voorwoord schreef, is de CWH bedoeld om beleid uit te voeren of beter gezegd: om woorden om te zetten in daden. Het is erg prettig om daar nu onderdeel van te mogen zijnen echt een verschil te kunnen maken. Zoals in mei dit jaar tijdens de algemene ledenvergadering al is aangekondigd zullen de Ondernemerskring Heerenveen (OKH) en de CWH hun samenwerking verder intensiveren. Wat de plannen daarvoor zijn leest u in deze editie van Bedrijfsbelang. Rest mij u nog te vragen om ons uw ideeën door te geven om Heerenveen nóg aantrekkelijker te maken voor ondernemers, zodat we die samen met de OKH kunnen realiseren. Ook kleine zaken zijn welkom! Pieter de Boer Voorzitter CWH en Notaris bij Groenewegen Advocaten en Notarissen 1

2 Keurmerk Veilig Ondernemen Beheersteam Heerenveen-Noord en Kavels/IBF: gezamelijke hercertificering De werkgroep KVO-B is zich aan het voorbereiden voor de gezamenlijke hercertificering voor alle bedrijventerreinen op Heerenveen-Noord en de Kavels/IBF. Voor beide terreinen komt dan, na goedkeuring van het gezamenlijke plan van aanpak, één Keurmerk Veilig Ondernemen met het Certificaat Continue Samenwerken. Ziet u wel iets? De werkzaamheden die naar voren kwamen uit de huidige plannen van aanpak blijven gewoon doorgaan. Het afgelopen jaar is tijdens de schouwen voornamelijk geconstateerd dat de verlichting te wensen overlaat. Dit komt de zichtbaarheid van uw eigen pand en het zicht van de camera s beslist niet ten goede. Daarom is het belangrijk dat er zowel op publiek als privaat terrein goede ver lichting aanwezig is. Er is naast een tweejaarlijkse evaluatie, regel matig overleg met de gemeente om te bekijken en testen wat de beste vorm van verlichting is voor goed bruikbare camerabeelden. Om u als ondernemer wellicht over de streep te trekken iets aan uw verlichting te doen, is er een gesprek geweest met een leverancier van diverse soorten verlichting. De werkgroep zal binnenkort een test uitvoeren bij één van de ondernemers uit de werkgroep. Naar aanleiding hiervan maken wij voor u een interessante aanbieding, zodat u zelf kan meewerken aan een veiligere werkomgeving voor uzelf, uw personeel en uw buurbedrijven. Ontsluiting het Kanaal bij calamiteiten Op bedrijventerrein het Kanaal is via een ondernemer naar voren gekomen dat er in geval van een calamiteit (denk aan een grote brand) maar één ontsluitingsweg is, wat voor grote problemen kan zorgen wanneer deze niet meer bereikbaar is. De werkgroep is samen met de gemeente aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze ontsluiting toegankelijk te houden in geval van een calamiteit. Heerenveen-Zuid: mogelijkheden cameratoezicht Regionaal gezien behoort Heerenveen-Zuid tot het onveiligste bedrijven terrein van Heerenveen. Zo blijkt uit de incidentenregistraties van de politie. De cijfers liggen namelijk hoger dan op de andere terreinen. Om deze cijfers te laten dalen is onderzocht of er mogelijkheden zijn om ook op Heerenveen-Zuid een traject van cameratoezicht op te starten. Dit zou onder ondernemers gepeild worden tijdens clusterbijeenkomsten. Helaas waren veel ondernemers verhinderd waardoor deze bijeenkomsten zijn afgelast. Om toch voortgang in het onderzoek te houden zullen de ondernemers die hebben laten weten geïnteresseerd te zijn, binnenkort worden benaderd voor een individuele afspraak. Oproep: ondernemers op Heerenveen-Zuid die zich al dan niet voor de bijeenkomst hadden opgegeven en graag een individuele afspraak wensen om de mogelijkheden te bespreken, kunnen dit laten weten via Certificering Zoals eerder gemeld zal de audit voor bedrijventerrein Heerenveen-Zuid gezamenlijk met Heerenveen-Noord en de Kavels/IBF plaatsvinden. Over twee jaar ontvangen alle bedrijventerreinen in Heerenveen één certificaat voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Er zal dan één beheersteam komen, waarin ondernemers van alle terreinen vertegenwoordigd zijn. Ook de politie, gemeente en brandweer is dan breed vertegenwoordigd, waardoor de communicatie en de afstemming nog beter is gewaarborgd. Op deze manier streven we er naar om alle bedrijventerreinen van Heerenveen tot een schone, hele en veilige bedrijfsomgeving te maken en te houden. 2

3 Intensievere samenwerking met Ondernemerskring Heerenveen Een stukje geschiedenis Oorspronkelijk is de Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen (CWH) in het leven geroepen om het beleid uit te voeren van wat later de Ondernemerskring Heerenveen (OKH) is geworden. Voor de vorm van een coöperatie is destijds gekozen om de mogelijkheid te hebben via gezamenlijke inkoop voordeel te halen voor de leden. Dit laatste is nooit echt uit de verf gekomen, omdat er geen behoefte aan was en is. Daarnaast hebben het bestuur van de OKH en het bestuur van de CWH vastgesteld dat er af en toe onbedoeld langs elkaar heen werd gewerkt, terwijl de leden van beide clubs in hoofdlijnen toch dezelfde zijn. Zoals is aangekondigd tijdens de algemene ledenvergadering in mei jongstleden, is besloten nader te onderzoeken hoe de krachten van de CWH en de OKH beter gebundeld kunnen worden, zodat er nog meer voor de leden kan worden gedaan. De toekomst Een deel van de beide besturen zijn een paar maal bij elkaar gekomen en kwamen tot de conclusie dat de oor spronkelijke taak van de CWH (beleid uitvoeren) het best tot zijn recht komt door wel de eigen juridische jas te behouden, maar die te veranderen in een stichting en de CWH als een commissie onder te brengen bij de OKH. Het streven is om dit per 1 januari 2012 te doen. Om bovenstaande duidelijker te maken voor uw beeldvorming, is hieronder het organogram geplaatst van de nieuwe structuur die per 1 januari 2012 zal gelden. Organogram Algemene Ledenvergadering Ondernemerskring Heerenveen Bestuur Ondernemerskring Heerenveen Secretariaat Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen Bestuurlijk Overleg Arbeid & Onderwijs Programmacommissie 3

4 Politie waarschuwt voor koperdiefstal Politie waarschuwt woningcorporaties, makelaars, verhuurorganisaties en eigenaren van (leegstaande) woningen, gebouwen en bedrijfspanden voor een toename van koperdiefstallen. De oorzaak van de toename van deze diefstallen is de gestegen prijs van koper van het afgelopen jaar. Criminelen schuwen niet om koperen gas- en waterleidingen en bliksemafleiders uit (leegstaande) woningen, bedrijven of andere gebouwen te stelen. Koperdiefstal kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. Vorig jaar ontsnapte gas in elf leegstaande woningen in Den Haag, omdat inbrekers koperen kranen van gasmeters hadden gehaald. Ook in Friesland deden zich soortgelijke diefstallen voor. De politie adviseert woningcorporaties, makelaars en verhuurorganisaties hun leegstaande panden bij de politie te melden en te beveiligen. De politie kan advies en tips geven of doorverwijzen naar gespecialiseerde (beveiligings)bedrijven. Jaren geleden werden rollen koper op bouwplaatsen gestolen. Dit bleek het begin te zijn van een landelijke trend van koperdief stallen. De laatste jaren volgden koperdiefstallen van bliksemafleiders, koperen elektriciteitsleidingen langs het spoor en koperen beelden. In 2010 werd het dieptepunt bereikt toen ook koper op begraafplaatsen tot het doelwit behoorde. Ook kerken zijn steeds vaker doelwit: het aantal diefstallen in en bij kerken stijgt explosief. De afgelopen jaren sloegen dieven in totaal zo n 300 keer per jaar toe. Wat kunt u doen? > Woningcorporaties kunnen buurtbewoners of bedrijven per brief of sociale media informeren over komende leegstand. Zij kunnen buurtbewoners vragen de pand(en) in de gaten houden en bij verdachte situaties 112 te bellen. Ook bij nieuwbouwprojecten komt regelmatig koperdiefstal en diefstal van CV-ketels voor. Hier kan omwonenden eveneens gevraagd worden een oogje in het zeil te houden. > Bliksemgeleiders kunnen worden beveiligd door anti-inbraakstrips die met speciale schroeven aan de muur worden bevestigd. > Koperen hemelwaterafvoeren kunnen worden vervangen door onder andere een bruine pvc-hemelwaterafvoer. Deze heeft bijna dezelfde kleur als de originele koperen afvoer. Of kies voor een extra verankering. > Een goede verlichting rondom uw bedrijf, huis of kerk doet daders afschrikken. Vergeet de dakverlichting niet, dit werkt doorgaans zeer preventief. > Het aanbrengen van camerabeveiliging rondom uw pand. Koperdiefstal kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. 4

5 Politie Fryslân twittert De politie Fryslân is ook actief op Twitter, het snel groeiende sociale netwerk op internet. Vanuit persvoorlichting, de meldkamer en opsporingsberichtgeving wordt regelmatig getweet. Twitter is een effectief aanvullend medium om getuigen op te roepen, informatie uit het publiek te vragen, burgers te betrekken bij opsporing, vermiste personen terug te vinden of algemene informatie te geven over het werk van de politie. Sinds begin november 2010 zijn 15 buurtagenten gestart met een eigen twitteraccount. De buurtagent is het lokale gezicht in de wijk of dorp. De politie Fryslân vindt het belangrijk dat de buurtagent niet alleen op straat maar ook op het internet zichtbaar en benaderbaar is. Twitter is daarmee een aanvulling op de communicatie van de buurtagent met de buurt en zijn bewoners. De buurtagent neemt zijn twittervolgers mee in het dagelijks werk of er wordt bijvoorbeeld hulp gevraagd bij zaken die in de wijk of het dorp spelen. Denk aan getuigenoproepen, informatie over inbraken en vernielingen in de buurt maar ook preventieberichten over actieve zakkenrollers in het centrum. Waarom twitter? Twitter is de snelst groeiende sociale netwerksite van dit moment. Met een tweet kan de meldkamer eenvoudig grote groepen mensen informeren. In vooral heterdaadsituaties is het belangrijk om zo snel mogelijk mensen te vragen uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kan iedereen direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Volg het account van buurtagent Jelte Bouma van Team Heerenveen: Laagdrempelig maar ook openbaar Twitter is laagdrempelig. Met een tweet kunt u heel snel en simpel iets aan de politie melden. Verstuurt u een tweet aan de politie of replied u een politie-tweet, bedenkt u dan goed dat u daarmee vertrouwelijke informatie wereldkundig maakt. Immers, tweets zijn openbaar en iedereen (met of zonder twitteraccount) kan lezen welke informatie u aan de politie verstrekt. Diverse manieren om informatie met de politie te delen De politie vraagt u vriendelijk om uw vertrouwelijke informatie niet via twitter te verzenden. Er zijn diverse manieren om informatie met de politie te delen: > Telefonisch: tips of informatie kunt u telefonisch doorgeven via > Per mail: informatie per mail kunt u doorgeven via het formulier op de website van de politie Fryslân. > Anoniem: indien u graag anoniem informatie wilt door geven, belt u dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem via > Als u naar aanleiding van een tweet belt of t, vermeld dit dan s.v.p. in uw bericht of telefoongesprek. > Voor directe actie: als u ziet dat iemand iets vernielt, steelt of een ander strafbaar feit begaat, aarzel dan niet en bel direct 112. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie razendsnel in actie komen! 5

6 Glasvezel is bindmiddel tussen vestigingen Siton-Suzenaar Persoonlijk contact met klanten is een belangrijk uitgangspunt bij Siton-Suzenaar autobedrijven. Uiteraard combineren we dat met moderne service, vertelt directeur Arno Goettsch. Zo kunnen klanten via onze website 24 uur per dag een afspraak maken, maar we zorgen wel voor een persoonlijke bevestiging per telefoon. De toenemende digitalisering binnen het bedrijf leidde tot de keuze voor een glasvezelverbinding. Snelheid en capaciteit zijn essentieel en dan biedt glasvezel grenzeloze mogelijkheden. Siton-Suzenaar heeft zeven vestigingen in Friesland: twee in Heerenveen en verder in Drachten, Sneek, Oosterwolde, Wolvega en Buitenpost. Nu de autobedrijven zijn aangesloten op glasvezel, werken de tachtig medewerkers allemaal op één afgesloten netwerk. Het zakelijke dataverkeer voor de centrale boekhouding verloopt nu heel soepel, stelt Goettsch. We bellen ook via glasvezel en dat bevalt heel goed, omdat telefoontjes nu op één centraal punt binnenkomen. Dat is vooral een voordeel bij een lagere bezetting. Vestigingen kunnen telefoonverkeer gemakkelijk van elkaar overnemen, zodat de klanten altijd gehoor krijgen tijdens kantooruren en op zaterdagen. Service om de hoek Reistijd wil Siton-Suzenaar ook de klanten besparen. Voor het uitzoeken van een nieuwe auto willen mensen best wat verder van huis, maar een nieuwe ruitenwisser haal je het liefst om de hoek. We hebben daarom niet op elke vestiging een complete autoverkoopafdeling, maar we bieden wel overal service als het tijd is voor een APK-keuring, grote beurt of als iemand onderdelen nodig heeft of problemen heeft met z n auto. Daarom is onze dekking in de regio zo waardevol. En mede met dank aan glasvezel functioneren wij toch heel soepel als één organisatie, met alle moderne gemakken die klanten van ons verwachten. Goed voorbereid Volgens Goettsch zijn de snellere verbinding en de grotere capaciteit ook van grote meerwaarde voor het commerciële dataverkeer. Goede en gevarieerde foto s van auto s zijn voor onze business heel belangrijk, dus die worden onderling veel uitgewisseld. In de toekomst gaan we misschien zelfs filmpjes tonen op de site, die ontwikkeling gaat wel door en daar zijn we met glasvezel goed op voorbereid. We hebben bovendien ontdekt dat we onze medewerkers prima op afstand kunnen trainen, met behulp van een soort videoconferencingsysteem via internet. Zo kan iedereen vanaf z n eigen vestiging instructies volgen. We hebben voldoende snelheid en capaciteit om zonder storingen en vertraging beeld en spraak door te zenden. Dat spaart veel reistijd. 6

7 Vals alarm! De laatste tijd merkt de beveiliger op dat er veel valse alarmmeldingen binnenkomen. Deze meldingen kunnen vaak voor komen worden, doordat ze worden veroorzaakt door ramen en deuren die nog open staan, ongedierte dat vooral in de herfst voor uw melders zit (denk aan spinnenwebben), vuile melders of storingen in het alarmsysteem. Wij willen u adviseren om uw ramen en deuren goed te controleren bij het verlaten van uw pand en om uw melders regelmatig schoon te maken en uw alarminstallatie te laten controleren. Op deze manier voorkomt u onnodige melding en dus ook onnodig uitrukken van de beveiliger. En niet te vergeten onnodige extra kosten voor uzelf! Uw alarmmelding annuleren Ook uw eigen personeel kan een melding veroorzaken, door bijvoorbeeld te laat of de verkeerde code in te toetsen. Men is vaak in de veronderstelling dat de melding weg is wanneer het alarm systeem wordt uitgeschakeld, maar dit is niet het geval. Het is daarom belangrijk om deze meldingen zo snel mogelijk te l aten annuleren bij de meldkamer. Dit kunt u doen door te bellen naar de meldkamer waarbij u bent aangesloten. U kunt dan uw pasnummer vermelden, waarna de melding door de surveillant wordt geannuleerd. Simpel! Tijdens de surveillancerondes in de avond/nacht wordt regel matig geconstateerd dat bij veel bedrijven buitenverlichting wel aanwezig maar is, maar dat deze niet brand of zelfs defect is. Slecht brandende buitenverlichting trekt kwaadwillenden aan! Zorg er daarom voor dat u zelf uw steentje bij heeft gedragen om inbraak te voorkomen door te investeren in goede buitenverlichting (het liefst met sensor). Maak kennis met Trigion Safety Opleidingen Trigion Safety Opleidingen (TSO) is het gespecialiseerde safety-bedrijf van Facilicom/Trigion op het gebied van opleidingen, trainingen en consultancy. TSO biedt een breed pakket aan trainingen en opleidingen, zoals EHBO, bedrijfshulpverlening, AED, een opleiding voor het behalen van een veiligheidscertificaat voor aannemers (VCA) en de training Beheerder Brandmeldinstallaties (BBMI). TSO staat organisaties bij om aan de gestelde Arbo-verplichtingen te voldoen en levert advies op het gebied van veilig heid. Het gaat hier om het uitvoeren van de risico-inventarisatie & evaluatie, die voor iedere organisatie verplicht is, het opstellen van bedrijfsnoodplannen en het verzorgen van veiligheids- en ontruimingstekeningen. Wij bieden u graag trainingen aan die wij kunnen verzorgen bij u op het bedrijventerrein. Wellicht dat dan één van de ondernemers een ruimte beschikbaar heeft die geschikt is voor personen. Op deze manier hoeft u niet te reizen en treft u uw collega-ondernemers in een andere setting dan u wellicht gewend bent en kunt u ongetwijfeld van elkaar leren. Voor meer informatie over alle opleiding en diensten van Trigion Safety Opleidingen kunt u een kijkje nemen op de website van Facilicom (www.facilicom.com) of contact opnemen met Ron Lionarons, senior accountmanager: 7

8 AED s Let op! Deze lijst kan gewijzigd zijn ten opzicht van de vorige keer. Door oplettendheid van een ondernemer is één locatie van de lijst verwijderd: 2 Rent BV. Mocht u zelf als ondernemer nog een locatie weten die niet op deze lijst staat of ook een wijziging door willen geven, meld dit dan via Businesspark Friesland: Bedderie de Boer Jousterweg 34 Businesspark Friesland West: De Haske Publications BV Businesspark Friesland-West 15 ViaData Businesspark Friesland-West 45 Businesspark Nijehaske: Vellinga Adfysio Bokslee 4/6 Militair Geneeskundig Haskeruitgang 101 Logistiek Centrum (o.a. bij de portiersloge) Haskerveen: G4S - Training & Opleiding Duitslanddreef 29 De Kavels/IBF: Balink Glas & Aluminium Mercurius 20 Beenen BV Mercurius 22 Brant Visser en Zonen Venus 12 Distributiecentrum Lidl Heerenveen Mercurius 14 Kanaal: Energieservice Friesland BV De Werf 1 Filtrair BV De Werf 16 Mokobouw BV De Ynfeart 3 Noppert BV Wetterwille 31 VDL Berkhof Wetterwille 12 Wenau Transport & Cleaning BV It Kylblok 4 Agenda Vergaderingen werkgroep KVOB Beheersteam Heerenveen datum tijd Woensdag 11 januari tot uur bespreken analyse Woensdag 1 februari tot uur vaststellen plan van aanpak Audit Woensdag 8 februari audit Heerenveen-Noord, Kavels/IBF en Heerenveen-Zuid Aanmeldingsbon Colofon Naam Functie Naam Functie BedrijfsBelang is een uitgave van de Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen Tekstredactie Roeline Kuiper - Rotenco Communicatie, Oosterbierum Bedrijfsnaam Eindredactie Adres STUURMANNEN BV, Heerenveen Postcode, plaats Druk & realisatie Telefoon Graphic Support, Langezwaag Postadres CWH - Postbus 546, 8440 AM Heerenveen Ik/wij meld(en) mij/ons hierbij aan als nieuw lid van de Ondernemers Kring Heerenveen (OKH). Informatie (kosten lidmaatschap: 1ste lid 200,- / 2de lid 75,-) Jan de Jong Ik/wij ben/zijn reeds lid van de OKH en wil(len) graag informatie ontvangen over de CWH en E deelname aan collectieve projecten. Deze bon in een envelop sturen naar: T CWH - Postbus 174, 8440 AD Heerenveen 3

Onder één paraplu! nr 01 03-2012. BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen

Onder één paraplu! nr 01 03-2012. BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen nr 01 03-2012 BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen 2 Weer een (her)certificering gehaald! 2 Nieuwe periode, nieuw plan van aanpak 3 Foppe de Haan nodigt u uit 4 De drie wijkagenten

Nadere informatie

CYBERCRIMINOLOGIE. Samen Sterk tegen NVD SERVICECENTRALE. Klant in beeld MAKRO BEVERWIJK. Efficiënte oplossing. In gebruik genomen WARMTEBEELDCAMERA

CYBERCRIMINOLOGIE. Samen Sterk tegen NVD SERVICECENTRALE. Klant in beeld MAKRO BEVERWIJK. Efficiënte oplossing. In gebruik genomen WARMTEBEELDCAMERA M A G A Z I N E NVD Magazine is een uitgave van NVD Beveiligingsgroep, maart 2011 Klant in beeld MAKRO BEVERWIJK Efficiënte oplossing NVD SERVICECENTRALE In gebruik genomen WARMTEBEELDCAMERA Samen Sterk

Nadere informatie

Foto omslag: Rafaël Drent

Foto omslag: Rafaël Drent Foto omslag: Rafaël Drent Voorwoord Voor u ligt de toolkit woninginbraken. Deze kit is naast een communicatieplan, samengesteld uit een aantal voorbeelden van maatregelen die u als gemeente zou kunnen

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

Nieuwbouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Nieuwbouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Nieuwbouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en bestaande

Nadere informatie

GOED WONEN. Natte zomer. info-magazine. herfst 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 De zomer was dus... vooral nat. 3 Goed Wonen, Goed Verzekerd

GOED WONEN. Natte zomer. info-magazine. herfst 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 De zomer was dus... vooral nat. 3 Goed Wonen, Goed Verzekerd GOED WONEN info-magazine herfst 2014 In dit nummer: 1 Voorwoord 2 De zomer was dus... vooral nat 3 Goed Wonen, Goed Verzekerd 4 Afscheid Directeur VastGoed Peter Beeks 6 Nieuws: HBV BRES 7 Goed Wonen,

Nadere informatie

Een kopzorg of vier minder!

Een kopzorg of vier minder! Een kopzorg of vier minder! Voordeel en gemak voor deelnemers SBBU 1. Altijd de beste prijs en voorwaarden Dankzij de inkoop- en andere collectiviteitsvoordelen kunt u fors besparen op grote kostenposten

Nadere informatie

Dordtse Kil III in beeld

Dordtse Kil III in beeld Dordtse Kil III in beeld Nieuwskrant voor ondernemers en belangstellenden van het bedrijventerrein JAARGANG 2 NUMMER 1 2008 Interview Rob Heijkoop en Ad van den Berg. Dordtse Kil III volop in ontwikkeling

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Het organiseren van veiligheid in een supermarkt Leidraad voor winkelmanagers en leidinggevenden

Het organiseren van veiligheid in een supermarkt Leidraad voor winkelmanagers en leidinggevenden Het organiseren van veiligheid in een supermarkt Leidraad voor winkelmanagers en leidinggevenden www.supermarkt.nl DSP-groep: Justin de Kleuver Bram van Dijk Tobias Woldedorp Begeleidingscommissie: Jules

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Nummer 06-2013 We hebben vergeleken en de Rabobank sprong er uit iek concept aam van het kantoor van Sabine Bovy en Noëlle Bynoe is

Nadere informatie

OEGSTGEEST IN BEWEGING

OEGSTGEEST IN BEWEGING Foto: Wil van Elk OEGSTGEEST IN BEWEGING AAN HET WOORD laten passeren en deze nog een keer aan je gedachten voorbij te laten trekken. Daarnaast vind ik het ook fijn om vooruit te kijken, wat willen we

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart Magazine Uitgave 1 april 2015 Het gemak van Mijn HW Wonen Kijk snel op pagina 18 Indit nummer De Hoeksche Waard op de kaart Drie wijkteams Jaarverslag 2014 Inspecties Huurverhoging 2015 Info Belangrijke

Nadere informatie

Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014

Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014 Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014 Inhoud Voorwoord 3 1 Conclusie: corporatiesector kan online nog flinke slagen maken 4 2 Inleiding 7 3. Prestaties corporatiewebsites 8 3.1

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

Ik zie voor beveiligers een expertrol op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding. kijk op beveiliging en veiligheid

Ik zie voor beveiligers een expertrol op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding. kijk op beveiliging en veiligheid najaar 2009 kijk op beveiliging en veiligheid Ida Haisma, directeur van het CCV: Ik zie voor beveiligers een expertrol op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding Inhoud 3. Point of view: Wouter Kurpershoek

Nadere informatie

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen Thuis aan Huis Thuis aan Huis is het magazine voor alle huurders van Acantus Groep No. 1 Jaargang 8 juli 2013 In dit nummer o.a. : KWH geeft Acantus een 7,7! Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen

Nadere informatie

StadsBericht Extra. Nieuws van de gemeente Amersfoort. Betrokken bewoners maken Randenbroek veiliger

StadsBericht Extra. Nieuws van de gemeente Amersfoort. Betrokken bewoners maken Randenbroek veiliger StadsBericht Extra Nieuws van de gemeente Amersfoort Betrokken bewoners maken Randenbroek veiliger Je woont pas prettig in Randenbroek als je je veilig voelt. De afgelopen jaren hebben we veel aandacht

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Verbonden. 11 operations update Duidelijke facturen Nieuw generatie netwerk

Verbonden. 11 operations update Duidelijke facturen Nieuw generatie netwerk Verbonden Magazine / Jaargang 3 / nummer 6 / VoorJaar 2011 Verbonden Telefonie over IP 3 face 2 face Michael Toornent, Product Specialist 7 Productnieuws Hosted Telefonie 8-9 Verbonden met de klant Van

Nadere informatie

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro.

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro. Adressen en openingstijden Bezoekadres Afrikalaan 92, 5152 MD Drunen Postadres Postbus 127, 5150 AC Drunen T 0416-37 87 80 F 0416-37 32 76 E info@woonveste.nl www.woonveste.nl Openingstijden Maandag t/m

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, april 2010

BusinessPARK jaargang 9, april 2010 1 BusinessPARK jaargang 9, april 2010 magazine Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen Duurzame raadsleden Collectieve beveiliging Trigion Duurzaam bouwen met subsidie Vijfsluizen: eerste

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

BreedNet Noord-Holland Noord. Nieuwe digitale wegen voor de toekomst

BreedNet Noord-Holland Noord. Nieuwe digitale wegen voor de toekomst BreedNet Noord-Holland Noord Nieuwe digitale wegen voor de toekomst Het doel van het project BreedNet was het in beweging zetten van een vliegwiel om hiermee een beter aanbod van snelle, open breedbandvoorzieningen

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Alles onder controle De voordelen van beheren, onderhouden én vooruit zien

Alles onder controle De voordelen van beheren, onderhouden én vooruit zien Magazine AMR ict 2010 In deze editie o.a. : Beheer & Contract bij RO Groep. Centraliseren als antwoord op de ICT trends van 2010. Het belang van een backup beleid. Terugblik op virtualisatie bij woningcorporatie

Nadere informatie