Trading Update. 3 de kwartaal Gereglementeerde Informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trading Update. 3 de kwartaal 2008. Gereglementeerde Informatie"

Transcriptie

1 Trading Update 3 de kwartaal 2008 Gereglementeerde Informatie Brussel - 3 November 2008

2 A. Financiële resultaten over het derde kwartaal van De bedrijfsresultaten van de Amel I en Amel II warmtekrachtkoppelingsinstallaties hebben geleid tot een aanzienlijke stijging van de EBITDA over het derde kwartaal van 2008 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening (in duizend euro) YTD de kw Omzet Overige bedrijfsopbrengsten Opbrengsten Kosten van de omzet Personeelskosten Overige bedrijfskosten Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA) EBITDA-marge/totale opbrengsten 45,14% 52,05% 40,90% 36,74% De omzet over het derde kwartaal vertoont een aanzienlijke groei ten opzichte van de vorige periodes, omdat beide warmtekrachtkoppelingsinstallaties van Amel voor het eerst gedurende een heel kwartaal hebben bijgedragen tot de productie. Sinds de start van de commerciële exploitatie is Amel II zeer betrouwbaar gebleken op productievlak, wat leidde tot een hoge graad van beschikbaarheid en productiecapaciteit. Amel I bleef echter problemen ondervinden met het systeem voor asverwijdering, wat zijn bedrijfsresultaten drukte en een negatieve impact uitoefende op de omzet over het derde kwartaal. Het systeem voor asverwijdering van Amel I werd vervangen gedurende de geplande onderhoudsperiode die plaatsvond gedurende de 10 eerste dagen van oktober 2008, en het management is van oordeel dat nu het nieuwe systeem voor asverwijdering (een kopie van het systeem dat gebruikt wordt voor Amel II) geïnstalleerd is, de beschikbaarheid en capaciteit in positieve zin zouden moeten evolueren in de komende kwartalen, met een gunstige invloed op de omzet tot gevolg. Deze positieve evolutie zal in het vierde kwartaal van 2008 echter getemperd worden door de twee onderhoudsperioden die in dat kwartaal gepland zijn (een voor Amel I (zie hoger) en een voor Amel II. Zoals vermeld in het tussentijds verslag per 30 juni 2008 geniet 4Energy Invest van een beschikbaarheidsgarantie gedurende de eerste 12 maanden van exploitatie voor elk van de installaties van Amel I en Amel II. Gegeven de problemen die zijn opgetreden bij het asverwijderingssysteem van Amel I gedurende de eerste negen maanden van 2008 zal Wartsila de gegarandeerde beschikbaarheid van 92% niet bereiken, wat aanleiding zal geven tot boetebetalingen. In de hierboven weergegeven opbrengsten is de schadevergoeding voor ontoereikende beschikbaarheid die Wartsila contractueel verschuldigd is nog niet verrekend. Er is in de omzet over het derde kwartaal geen voorziening opgenomen voor de verkoop van CO 2 -quota. 4Energy Invest Trading update 3 de kwartaal

3 De evolutie van de EBITDA over het derde kwartaal deed het beter dan de evolutie in de opbrengsten dankzij het lagere vochtgehalte in het hout dan over de eerste zes maanden van 2008, de afwezigheid van negatieve impact van opstart en/of extra kosten tijdens de testfase van Amel II, de slechts marginaal hogere personeelskosten en andere bedrijfs- en overheaduitgaven dan tijdens de vorige kwartalen. Het management verwacht een hogere kostenbasis vanaf het volgende kwartaal, aangezien er bijkomende human resources zijn/worden aangetrokken om te anticiperen op bijkomende werklast in de nabije toekomst, bepaalde overheadkosten in verband met de beursnotering van de vennootschap zijn geactiveerd, er een verplaatsing heeft plaatsgevonden naar nieuwe kantoren met centralisatie van de competence centers. 2. De projecten in een geavanceerd stadium van ontwikkeling gaan vooruit conform de verwachtingen Het totaal van de activa in ontwikkeling 1 bedraagt euro per 30 september Het management bevestigt dat er per datum van deze trading update geen reden is om enige waardevermindering te boeken inzake de ontwikkelingskosten voor de volgende projecten; het project voor groene steenkool in Amel, het project voor warmtekrachtkoppeling op basis van hout biomassa in Ham en het project voor warmtekrachtkoppeling op basis van hout biomassa in Pontrilas (zie punt B. Status projecten in geavanceerd stadium van ontwikkeling). 3. De verhoogde interestlasten voor de kredietfaciliteiten van Amel I (slechts 50% ingedekt) en Amel II worden gecompenseerd door kortlopende interestinkomsten uit de contanten opgehaald bij de beursgang Het management heeft er alle vertrouwen in dat de extra interestlasten uit de stijgende EURIBOR-rente voor zijn kredietfaciliteiten van Amel I en Amel II gecompenseerd worden door de extra kortlopende interestinkomsten uit de opbrengsten van de beursgang die zijn belegd in (op EURIBOR gebaseerd) KBC en AAA-rated handelspapier. 1 Inclusief goodwill ontstaan bij de verwerving van 75% van de aandelen van Pontrilas Renewable Energy Ltd. 4Energy Invest Trading update 3 de kwartaal

4 B. Status van projecten in geavanceerd stadium van ontwikkeling 1. Groene steenkoolproject in Amel en oprichting van een handelsplatform voor biomassa De definitief uitvoerbare vergunning is verkregen op 17 oktober 2008; De aankoop van de grond is gesecuriseerd, en de notariële akte is voorzien om in november 2008 verleden te worden; De bestellingen zijn geplaatst bij de aannemers voor de oprichting van het strategische handelsplatform voor biomassa in Amel; Er zijn EPC-contracten gesloten met de technologieleveranciers voor het groenesteenkoolproject. De contracten kunnen geactiveerd worden zodra de financiering van het project rond is; De bestaande leveranciers voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties in Amel zouden instaan voor het benodigde hout voor het groenesteenkoolproject; Er zijn verkoopsovereenkomsten gesloten met de afnemers van de groene steenkool die door het project zal worden geproduceerd; Het management houdt gesprekken met banken die in aanmerking komen voor de financiering van het project. Verwachte timing voor het afronden van de financiering: december 2008 Verwachte timing voor de commerciële exploitatie: december Warmtekrachtkoppelingsproject van Ham De bouw- en milieuvergunning (MER is goedgekeurd) zijn in laatste fase van goedkeuring en niets wijst erop dat ze in het gedrang zouden kunnen komen; De rechten op de grond zijn gesecuriseerd, en de notariële akte is voorzien om in november 2008 verleden te worden; Er zijn onderhandelingen lopende voor de verkoop van de elektriciteit en de groenestroomcertificaten; De overeenkomsten voor de levering van warmte en de aankoop van biomassa worden geformaliseerd; De onderhandelingen met de belangrijkste constructeurs voor het project zijn lopende; De onderhandelingen voor de financiering van het project zijn lopende. Verwachte timing voor het afronden van de financiering: einde eerste kwartaal 2009 Verwachte timing voor de commerciële exploitatie: vierde kwartaal Energy Invest Trading update 3 de kwartaal

5 3. Warmtekrachtkoppelingsproject van Pontrilas De aanvraag voor de milieuvergunning is ingediend in augustus 2008; De netwerkaansluiting voor het project is gesecuriseerd; Over de nodige rechten op de grond wordt nog onderhandeld met de eigenaars; De onderhandelingen met de belangrijkste constructeurs voor het project zijn lopende; De gesprekken voor de verkoop van de elektriciteit en de ROCs ( Renewable Obligations Certificates ) zijn opgestart. Verwachte timing voor het afronden van de financiering: einde tweede kwartaal 2009 Verwachte timing voor de commerciële exploitatie: eind Energy Invest Trading update 3 de kwartaal

6 C. Projecten die zijn overgegaan van de fase van origination naar de fase van ontwikkeling 1. Reisbach warmtekrachtkoppeling en groene steenkoolproject in Duitsland 7.5 MW elektrisch vermogen met een capaciteit van ton aan jaarlijkse groene steenkoolproductie 4Energy Invest heeft een Letter of Intent ondertekend met een plaatselijke industriële partner over de gebruiksrechten op de grond voor het project en de levering op lange termijn van biomassa. Het project is gelegen dicht bij Saarbrucken op 2 uur rijden van Amel en is strategisch gelegen op korte afstand van bestaande steenkoolgestookte energiecentrales met het oog op de verkoop van de groene steenkool. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vergunningsaanvragen. Het management gaat uit van synergieën met de bestaande activiteiten in Amel om de winstgevendheid van zijn projectportefeuille te versterken. De doelstelling is om de financiering van het project rond te krijgen tegen het einde van Biogas- en groene steenkoolproject in Vlaanderen (België) 4Energy Invest legt de laatste hand aan een Samenwerkingskader voor de ontwikkeling van een geïntegreerd project dat bestaat uit biogas productie installaties op basis van lignocellulose houdende grondstoffen en groene steenkool productiecapaciteit. De beoogde ligging biedt toegang tot waterwegen, wat een concurrentievoordeel oplevert bij de bevoorrading van grondstoffen en de verkoop van groene steenkool aan potentiële klanten. De doelstelling is om de financiering van het project rond te krijgen tegen het einde van Organisatie voor de verhandeling van biomassa 4Energy Invest voert een internationale organisatie in voor de aan- en verkoop van biomassa om zijn groei en zijn projectontwikkelingen te ondersteunen. 4Energy Invest Trading update 3 de kwartaal

7 De projecten in een geavanceerd stadium van ontwikkeling en de projecten die overgaan naar de fase van ontwikkeling bevestigen de lange termijn strategie die 4Energy Invest volgt in de sector van de omzetting van biomassa in energie. Deze lange termijn strategie berust op de volgende drie krachtlijnen: De winstgevendheid van de bestaande activa van warmtekrachtkoppeling verhogen via de integratie van andere toepassingen voor de omzetting van biomassa in energie (bijv. groene steenkool). Geleidelijke geografische expansie op basis van de ervaring inzake warmtekrachtkoppeling op basis van houten biomassa die verworven is via onze activiteiten in Amel (bijv. Pontrilas en Reisbach). Technologische diversificatie binnen de sector van de omzetting van biomassa in energie moet de groep in staat stellen om de waaier aan biomassaproducten die zij gebruikt voor haar industriële processen uit te breiden (bijv. biogas op basis van lignocellulosehoudende materialen), zodat zij nieuwe bronnen van groei kan aanboren. 4Energy Invest Trading update 3 de kwartaal

Jaarresultaten. Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2009. Gereglementeerde informatie

Jaarresultaten. Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2009. Gereglementeerde informatie Jaarresultaten Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2009 Gereglementeerde informatie Brussel - 18 maart 2010 INHOUD 1. Verslag van het management...3 I. Belangrijkste gebeurtenissen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Deel 1 1.1.2. COMMENTAAR BIJ DE STATUTAIRE JAARREKENING VAN THENERGO NV TENEINDE EEN GETROUW OVERZICHT VAN DE

Inhoudsopgave Deel 1 1.1.2. COMMENTAAR BIJ DE STATUTAIRE JAARREKENING VAN THENERGO NV TENEINDE EEN GETROUW OVERZICHT VAN DE JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave Deel 1 1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS... 4 1.1.1. COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING TEN EINDE EEN GETROUW OVERZICHT

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p. Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1 2 Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

Nadere informatie

Inhoudstafel. www.thenergo.eu 3

Inhoudstafel. www.thenergo.eu 3 Jaarverslag 2008 Thenergo Thenergo (Euronext Brussel: THEB) is een internationaal bedrijf dat hernieuwbare energie produceert. Het specialiseert zich in gedecentraliseerde opwekking van elektriciteit en

Nadere informatie

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN voor een maximum bedrag

Nadere informatie

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013 Barco 6 maanden eindigend op 30 juni 2013 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

Tet.: +32 (0)9 210 54 10 Fax: +32 (0\9 232 43 40 www.bdo.be

Tet.: +32 (0)9 210 54 10 Fax: +32 (0\9 232 43 40 www.bdo.be BDO Tet.: +32 (0)9 210 54 10 Fax: +32 (0)9 232 43 40 www.bdo.be Axxes Business Park Guldensporenpark 100 - btok K B-9820 Meretbeke ZENITEL NV Verslag van de commissaris aan dê algemene vergadering van

Nadere informatie

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met 2012, tenzij anders vermeld.

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met 2012, tenzij anders vermeld. Persmededeling Gereglementeerde informatie 6 februari 2014-07:30 CET CP-2014-04-R JAARRESULTATEN 2013 Hoogtepunten De inkomsten daalden met 2% jaar op jaarbasis. Een stijging in Catalysis en Energy Materials

Nadere informatie

TINC Comm. VA. ( TINC of de Vennootschap )

TINC Comm. VA. ( TINC of de Vennootschap ) TINC Comm. VA een commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gelegen te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België), met ondernemingsnummer 894.555.972 ( TINC

Nadere informatie

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden

Nadere informatie

Participantenvergadering Zeewind

Participantenvergadering Zeewind Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Verslag Participantenvergadering Zeewind 28 mei 2015 Willem smelik - Meewind Frank Coenen & François Van leeuw - Parkwind Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VERSLAG COMMISSARIS JAARREKENING

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel)

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011 REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Dit halfjaarlijks financieel verslag maakt deel uit van de gereglementeerde

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Keizerslaan 20 Boulevard de l'empereur, 20 B-1000 Brussels T +32 2 546 70 11 F +32 2 546 70 10 www.eliagroup.eu 29/08/2014 Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met: Media Barbara Verhaegen

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

2010 JAARVERSLAG FPIM

2010 JAARVERSLAG FPIM 2010 JAARVERSLAG FPIM FPIM JAARVERSLAG 2010 3 Inhoudsopgave WOORD VAN DE VOORZITTER p. 4 DE FPIM: OVERHEIDSHOLDING EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ p. 7 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN 2006-2010 p. 12 I. OPERATIONEEL

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

(Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België)

(Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België) (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België) OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 10.592.265 NIEUWE AANDELEN IN EEN KAPITAALVERHOGING

Nadere informatie

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels Deceuninck NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Brugsesteenweg 374, 8800 Roeselare, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0405.548.486. Aanvraag

Nadere informatie

Ontex FY 2014: Een baanbrekend jaar

Ontex FY 2014: Een baanbrekend jaar GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ontex FY : Een baanbrekend jaar Aalst-Erembodegem, 5 maart 2015 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex, de Groep of de onderneming ) kondigt vandaag haar niet-geauditeerde

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM

VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM 2010 Inhoudsopgave I. PORTEFEUILLE OVERHEIDSHOLDING p. 7 ArcelorMittal Rodange Schifflange p. 7 Asco p. 9 BMI p. 11 Brussels Airport Holding

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG(BRUGEL-RAPPORT-20120921-09) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie