Magazine December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazine December 2014"

Transcriptie

1 Magazine December Ontzorgen en verrijken staan centraal Het succes van het huidige controleproces in de mondzorg smaakt naar meer Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) Dat ik hier ben is geen toeval Groeipartner Gilde en Famed content met samenwerking

2 Inhoud 04 Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wil bijdragen aan participatiemaatschappij Ontzorgen en verrijken staan centraal: Succesvolle service bij het declareren in de mondzorg Minister Edith Schippers tijdens bezoek aan Famed: Dat ik hier ben is geen toeval. Kik Aalders blikt terug op zijn loopbaan In de loop der jaren word je steeds beter in je vak Dierenarts en paardendokter Jenny Smulders: Ik wil mijn handen vrij kunnen houden Alles voor het paard Groeipartner Gilde en Famed content met samenwerking Kort nieuws Zorglandschap Nederland gaat ingrijpend op de schop Famed optimaliseert declaratieproces voor apothekers Het delen van medische dossiers: De privacykwestie De opmars van de thuisdokter De cloud-based oplossingen van Animana Uganda Hears: Een veilige plek voor kinderen in Oeganda RondOm Podotherapeuten rennen voor Make a Wish Contact

3 Ontwikkeling 08 De Brits journalist David Frost ( ) was decennialang hét icoon van de BBC. In zijn carrière interviewde hij vanaf 1964 alle Britse prime ministers en ook zeven Amerikaanse presidenten. Met zijn scherpe vragen en zijn nonchalante, bijna slordige manier van spreken kreeg hij over de hele wereld honderdduizenden fans. En dan was er die onderkoelde Britse ironie. Van hem is de uitspraak: Ontwikkeling is het vermogen om naar bijna alles te luisteren zonder je kalmte of je zelfvertrouwen te verliezen. Ik moest aan dat citaat denken tijdens het recente bezoek van minister Edith Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan ons kantoor begin november. Een indrukwekkende dag, alleen al omdat deze minister een goede dossierkennis koppelt aan een scherp luisterend oor. 12 Ontwikkeling, dat is misschien ook wel het meest belangrijke woord, als we het hebben over de ambities van Famed. We willen voorloper zijn als het gaat om het gemakkelijker maken van financieel-administratieve processen, voor onze klanten. Daarbij willen we luisteren naar de markt. Wie heeft welke behoefte? Duidelijk is dat transparantie en vereenvoudiging van zaken hoog op de verlanglijstjes staan. Van onze klanten, maar ook van hún klanten; de mensen die wij nu misschien nog iets te zakelijk debiteuren noemen. Het motiveert ons om dan ook vooral dáár aan te werken. Dat doen we op vele fronten. Niet alleen door met de minister van gedachten te wisselen, maar ook door steeds te werken aan maatwerk; voor tandartsen, dierenartsen, apothekers en alle andere zorgaanbieders. 20 Het zal duidelijk zijn dat dit soms forse investeringen vergt. In mensen, tijd en geld. Maar, we zijn er van overtuigd dat het dé weg is die we moeten bewandelen. Simpelweg, omdat we steeds beter willen worden en bijzondere dingen willen blijven doen. Een eigenschap die me overigens dan ook weer aan Frost doet denken. Want hij was het die ooit zélf bereid was om twee miljoen dollar te investeren in een project waarbij hij ex- VS-president Nixon maar liefst 28 uur interviewde. Frost hoefde dit niet te doen want hij had een meer dan goede baan bij de BBC. Maar hij vond dat hij het financiële risico moest nemen, omdat Nixon nu eenmaal geschiedenis had geschreven en de onderste steen boven moest komen. De interviews onthulden vervolgens veel historisch belangrijke feiten over de Nixonperiode en vormden zelfs de basis voor een toneelstuk en een speelfilm, die vervolgens een tal van Oscarnominaties kreeg. Kortom, waar ontwikkeling wel niet toe kan leiden. Henk de Jong Algemeen directeur 32

4 Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wil bijdragen aan participatiemaatschappij Wanneer je vroeger naar de psycholoog ging, dan hield je dat meestal voor je Anno 2015 is een bezoek aan de psycholoog (bijna) net zo gewoon als de wekelijkse gang naar de sportschool. En zo hoort het ook te zijn, vinden Jack Dekker en Gert Ouwersloot van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Binnen de beroepsvereniging zijn zij respectievelijk voorzitter sector gezondheidszorg/lid algemeen bestuur en portefeuillehouder kwaliteit/voorzitter visitatiecommissie. Een lage drempel, eerdere herkenning en erkenning van psychische problemen en het wegnemen van (onterechte) schaamte, hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en de brede acceptatie van hun vakgebied in de achterliggende decennia. En hoewel de positieve kijk overheerst, is er ook bezorgdheid. De politiek heeft het tegenwoordig steeds over de participatiemaatschappij. Maar in de huidige stressvolle tijd is participeren een grote uitdaging en hangt voor een groot deel af van publiek welzijn. Als je je goed voelt, kun je meedoen. Voor grote groepen mensen is zich goed voelen geen vanzelfsprekendheid, zij hebben tijdelijk of permanent ondersteuning nodig van psychologen die kwalitatief hoogwaardige zorg leveren. Dit moeten zij nu en in de toekomst kunnen blijven doen. Voor de jeugd, in de gezondheidszorg en op het gebied van arbeid, organisatie en integratie. Psychologen willen blijvend bijdragen aan het mogelijk maken van een participatiemaatschappij. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het behouden van een kwalitatief goed niveau van psychologische zorg. Woorden van voorzitter Elly Plooij van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), uitgesproken tijdens het lustrumcongres ter ere van het 75 jarig bestaan (in Utrecht, december vorig jaar). Volgens Jack Dekker is het bezoek aan de psycholoog in de achterliggende decennia uit een soort taboesfeer gehaald. Als je vroeger naar de psycholoog ging, dan hield je dat meestal voor je. Daar werd niet of nauwelijks over gesproken. Alsof het een zwaktebod was. Tegenwoordig geldt het eerder als een teken van kracht wanneer je professionele psychische hulp inschakelt. De omwenteling is mede te danken aan de psychologie zelf, die zorgde voor drempelverlaging en een bredere maatschappelijke acceptatie, maar ook aan de huisarts, stelt Gert Ouwersloot. Zij weten steeds beter te signaleren wanneer een patiënt baat heeft bij psychische ondersteuning. Er wordt eerder doorverwezen. Dat is een goede zaak, want dan kun je sneller met de behandeling starten. Goed voor de patiënt. Maar ook met het oog op de kosten van de gezondheidszorg. Als iemand vroegtijdig wordt behandeld, is het traject van behandeling vaak minder intensief dan wanneer je aan de late kant bent. Veranderingen Ondertussen is de structuur van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland ingrijpend veranderd. Achterliggende gedachte van het Kabinet: in Nederland worden relatief veel mensen in de duurdere specialistische zorg behandeld, die ook geholpen zouden zijn met minder dure zorg. Hierbij gaat het vaak om patiënten met lichte of middelzware klachten. Volgens de overheid worden patiënten door huisartsen of psychologen te snel doorverwezen naar specialistische zorg. Door goede samenwerking en ondersteunend beleid verwacht de overheid dat er een verschuiving van patiëntstromen kan plaatsvinden. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat huisartsen patiënten met psychische problematiek daadwerkelijk herkennen, meer patiënten zelf gaan behandelen of tijdig doorverwijzen naar de generalistische basis ggz (voorheen eerstelijnspsychologische zorg) of gespecialiseerde ggz. De reorganisatie van de geestelijke gezondheidzorg is niet te danken aan een afname van de problemen van de Nederlander, vindt Jack Dekker. Het aantal mensen met psychische problemen is juist groter geworden. Hij verwijst naar een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), waarin werd vastgesteld dat jaarlijks bijna 165 miljoen Europeanen (circa 38 procent) lijden aan psychische en neurologische aandoeningen zoals depressie, angstaanvallen, slapeloosheid en dementie. Van deze mensen krijgt slechts één derde therapeutische hulp of medicatie. Therapie wordt vaak jaren uitgesteld, een probleem dat met sneller 26 04

5 Psychologie Over het NIP Met ruim leden is het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. Naast belangenbehartiging biedt de vereniging een platform voor het uitwisselen van kennis. Het NIP kent vier sectoren: Gezondheidszorg, Arbeid & Organisatie, Jeugd en de zogeheten Intersector. De eerste is de grootste sector. Veel psychologen zijn werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg bij zorginstellingen en ziekenhuizen of betrokken bij onderzoek op het terrein van de gezondheidszorg. Arbeids- en organisatiepsychologen richten zich op de combinatie van mensen, werk en organisaties. Zij zijn werkzaam in bijvoorbeeld coaching, training, assessment, beroepskeuze en omgaan met werkstress. Kinder- en jeugdpsychologen bieden zorg en ondersteuning aan twee kwetsbare groepen in de samenleving: kinderen en jongeren. In de intersector tenslotte gaat het om psychologen die werkzaam zijn op nieuwe of specifieke terreinen binnen de psychologie, gericht op de gezondheidszorg, de arbeid- en organisatiesector en de jeugdzorg

6 onderzoek bij psychische problemen zou kunnen worden verminderd, aldus de WGO. In het onderzoek werd data van 514 miljoen Europeanen geanalyseerd. Dekker heeft het gevoel dat ongemakkelijke feiten in Nederland nogal eens onder het kleed worden geveegd. Kijk alleen eens naar het aantal zelfdodingen. Dat is tussen 2007 en 2012 met 30 procent toegenomen: van tot Daar is niets noemenswaardigs over in de media verschenen. En van overheidszijde heb ik ook weinig gehoord, terwijl hier wel degelijk een taak ligt voor de overheid. Via een voorlichtingscampagne zou je meer bekendheid kunnen geven aan 113, het nummer dat mensen die rondlopen met zelfmoordgedachten kunnen bellen. Dat kan zeer effectief zijn. Kijk maar naar de campagnes die het gedrag van de weggebruiker willen beïnvloeden. Die hebben geleid tot minder slachtoffers in het verkeer. Een andere verandering waarmee het NIP wordt geconfronteerd is de nieuwe structuur van de jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 wordt alle hulp aan kinderen en ouders (inclusief de jeugd-ggz) overgeheveld naar de gemeenten, die dan inhoudelijk en financieel verantwoordelijk zijn. Volgens het NIP biedt de nieuwe Jeugdwet kansen, maar zijn er ook risico s. Vooral het verdwijnen van de zekerheid dat jongeren de zorg ontvangen die zij nodig hebben, leidt tot onrust bij de professionals. Ook de toekomstige positie van kinder- en jeugdpsychologen is een bron van onrust. In de nieuwe situatie moeten zelfstandige psychologen zelf gaan onderhandelen met de gemeenten, maar het is nog niet precies bekend over welke financiële middelen de gemeenten in 2015 beschikken. Verder is nog onbekend welke zorg lokaal, regionaal of landelijk wordt aangeboden. Hoewel het wetsvoorstel al aardig is dichtgetimmerd, kan er nog wel druk worden uitgeoefend wat betreft de bewaking van kwalitatief goede zorg, zegt Gert Ouwersloot. Bijvoorbeeld door de verplichte beroepsregistratie in de jeugdzorg en het kwaliteitsregister dat daarvoor wordt ingesteld. Kijk alleen eens naar het aantal zelfdodingen. Dat is tussen 2007 en 2012 met 30 procent toegenomen: van tot Kwaliteit en kosten Om die kwaliteit op niveau te houden draagt het NIP bij aan verschillende instrumenten zoals kwalificaties en registraties, richtlijnontwikkeling, testbeoordeling, visitatie, beroepscode en tuchtrecht, ontwikkeling van veldnormen en Routine Outcome Monitoring (ROM). Dat laatste is het structureel meten van de toestand van de cliënt. Door verschillende metingen met elkaar te vergelijken kan worden vastgesteld of de toestand is veranderd. Een ander instrument is de visitatie. Gert Ouwersloot: Een goede behandeling uitvoeren vraagt om een setting waarin een gezonde behandelrelatie tot stand komt en de behandelaar en cliënt veilig kunnen werken. De bestaande wet- en regelgeving en de NIP Beroepscode dragen hieraan bij. Door middel van kwaliteitsvisitatie ondersteunen we zelfstandig gevestigde psychologen ook op praktisch niveau, waardoor ze hun praktijkvoering kunnen optimaliseren. We faciliteren zelfevaluatie, groepsevaluatie en evaluatie met daartoe opgeleide collega s: de visiteurs. Waar veel psychologen zich grote zorgen over maken is de macht van zorgverzekeraars, zo blijkt uit een enquête die het NIP voorafgaand aan het jubileumcongres liet uitvoeren. Niet alle zorgaanbieders toonden zich overigens bezorgd. Negentien instellingen noemden hun belangrijkste verzekeraar plezierig om zaken mee te doen, al stond daar tegenover dat andere verzekeraars waarmee zij contact hebben minder positief werden beoordeeld. De focus ligt te veel op kosten en beslissingen over vergoedingen in plaats van kwaliteit, zegt Ouwersloot. Instellingen en zelfstandige psychologen kunnen vaak niet onderhandelen over de contracten. De scherpere inkoop zorgt bovendien voor bureaucratie en communicatieproblemen, vindt hij. Door de uiteenlopende eisen van de verschillende zorgverzekeraars zijn psychologen veel tijd kwijt om te voldoen aan alle regels en de benodigde administratie. En dat is niet wat je werkelijk wilt. Wij zijn er primair om mensen te helpen. Jack Dekker Jack Dekker (1955). Is professor klinische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hoofd Onderzoek van Arkin, één van de grootste ggz-instellingen in Nederland. Burgerlijke staat: samenwonend Inspiratiebron: Ik heb veel onderzoek gedaan naar psychoses en schizofrenie. Wat mij inspireert is het onder de aandacht brengen van deze aandoeningen bij wetenschap en publiek. Grootste ambitie: Het zou leuk zijn als de 12 psychologenverenigingen die ons land telt met één stem gingen spreken. Dat zou ons geluid richting politiek, verzekeraars, publiek en media alleen maar ten goede komen. Hobby s: wandelen en lezen. Laatst gelezen boek: Een prachtig boek over de geschiedenis van New York. Film: La grande bellezza. 06

7 Psychologie Van Big Brother tot hersenhype Gert Ouwersloot Gert Ouwersloot (1958). Klinisch psycholoog - psychotherapeut. Naast zijn werk in de zorgeenheid Psychiatrie van Lievensberg Ziekenhuis (Bergen op Zoom) en in zijn praktijk de Brug doet hij vanuit het onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek naar het bewustzijn bij psychische problemen. Burgerlijke staat: Gehuwd. Inspiratiebron: In Ascona, Zwitserland, is de Monte Veritá, de berg van de waarheid. Ooit een ontmoetingsplek voor intellectueel Europa. Ook Jung heeft er enkele weken doorgebracht. Onderaan de Monte Veritá is een boekenantiquariaat waar ik van Jung The Undiscoverd Self kocht. Ik maak mezelf wijs dat Jung het daar op die berg heeft geschreven. En in dit kleine meesterwerk schrijft Jung een boodschap over de psychologie die in essentie hetzelfde is als C.S. Lewis in De afschaffing van de mens en Viktor Frankl in De zin van het bestaan. Grootste ambitie: Een eigen gezicht voor de psychologie in het veld van de gezondheidszorg, in haar eigenheid als gedragswetenschap geïntegreerd met de reguliere geneeskunde. In het besef dat hoofd en geest noodzakelijk met elkaar zijn verbonden. Met alle beleidsmatige, financiële en organisatorische consequenties van dien. Hobby s: muziek beluisteren, hoorn spelen en literatuur. Mijn favoriete muziekstuk is op dit moment Danzon no2 van Marquez door het nationaal Jeugdorkest van Bolivia Simon Bolivár, onder leiding van Dudamel. Laatstgelezen boek: Mag het ook mijn favoriete boek zijn? Dat is Gilead van Marilynne Robinson. In het boek van Big Brother tot hersenhype, dat ter gelegenheid van het jubileum is gepubliceerd, schetst de auteur en psycholoog Jaap van Ginneken onder andere de ontwikkeling van het vakgebied. Die begint eind negentiende eeuw, wanneer de Groningse hoogleraar Gerard Heymans in zijn eigen woning het allereerste laboratorium voor psychologische proefnemingen in Nederland inricht. Later wordt het laboratorium ondergebracht bij de universiteit. Als Heymans zijn functie als rector magnificus neerlegt, houdt hij een rede waarin hij stelt dat de voorafgaande eeuw die van de natuurwetenschappen is geweest. Eén langen Sint Nicolaasavond, noemt hij het, met cadeautjes voor de hele mensheid, uiteenlopend van stoommachines en elektrisch licht en nog veel meer. Heymans kondigt aan dat de twintigste eeuw die van de psychologie zal worden. De twintigste-eeuwse psychologie bracht veel goeds, noteert Jaap van Ginneken. Van diagnosehulpmiddelen tot therapeutische behandelingen. Anno 2014 is de psychologie doorgedrongen tot in de haarvaten van de maatschappij: in het privéleven, in het bedrijfsleven en bij de overheid. De opmars van de psychologie is ook terug te zien in de media. Psychologen schuiven aan in veelbekeken praatprogramma s, schrijven columns in populaire dag- en weekbladen en publiceren boeken die voor een groot publiek toegankelijk zijn. Jaap van Ginneken: Alle serieuze en minder serieuze uitgevers zijn inmiddels populaire series begonnen over psychologie. Een voorbeeld zijn de zonnige gele boekjes met adviezen uit de Zorgen voor jezelf-serie van uitgeverij Boom. Midden jaren tachtig verschenen de eerste: nog gewoon over liefde en kinderen. Maar daarna volgde een lange reeks met praktische tips over hoe je zonder een therapeut zelf met een hele reeks aan veelvoorkomende klachten kunt omgaan. Waar psychologie in de betere boekhandels voorheen slechts enkele plankjes in beslag nam, vult zij nu vaak meerdere kasten naast elkaar. Een naam die onlosmakelijk is verbonden met de popularisering van de psychologie is die van Piet Vroon ( ), in de jaren 70 en 80 een bekend en geliefd psycholoog, die onder andere in de Volkskrant publiceerde. Onvergetelijk is zijn hilarische kritiek op het subsidiebeleid in de universitaire wereld, die bij hem vaak plagend ZULO (Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs) werd genoemd. Heel Nederland was echter getuige van hoe hij in het laatst van zijn leven de grip op zichzelf verloor en ook op televisie zich niet meer goed staande wist te houden. Ondanks zijn trieste einde is hij één van de psychologen die veel heeft betekend voor het toegankelijk maken van de psychologie (bijvoorbeeld in zijn boek De tranen van de krokodil ). 07

8 Ontzorgen en verrijken staan centraal Succesvolle service bij het declareren in de mondzorg Mooie resultaten. Twee woorden die van toepassing zijn op de pilot met de nieuwe declaratieservice van Famed. Bij de aangesloten zorgverzekeraars daalde het aantal reclameringen (afwijzingen) als gevolg van foutief declareren tussen januari en oktober 2014 van 0,9% naar 0,1%. Het effect van deze service: minder foutief aangeleverde declaratiebestanden bij zorgverzekeraars, sneller inzicht voor de zorgaanbieder in de kwaliteit van de aangeleverde declaratiebestanden, minder klachten en minder controles achteraf door de zorgverzekeraar. Kortom: meer grip op de zaak. Foutief declareren is in de meeste gevallen geen kwestie van kwaadwillendheid, maar is vooral te wijten aan de complexiteit van het traditionele declaratiesysteem. Wij zagen daar meteen een mooie taak: het ontwikkelen van een nieuwe service, waarmee onze klanten een stuk makkelijker kunnen declareren. Dat zegt Famed Chief Risk Officer Paul Simoons. Het verwerken van nacontroles vanuit zorgverzekeraars en het controleren van klachten is niet alleen een tijdrovende maar ook een onnodige klus. Er werd door Famed een pilot gestart waarbij het accent lag op de wijze waarop klanten de validaties in de praktijk ervaren. Aan deze pilot is deelgenomen door twintig mondzorgklanten, die persoonlijk zijn benaderd om mee te werken. De service is inmiddels uitgerold over ruim mondzorg klanten waarbij de aangeleverde declaraties voor zorgverzekeraars Achmea en CZ vooraf worden gecontroleerd. Paul Simoons: We zijn begonnen met tariefcontroles, elementnummer controles en een aantal combinatie controles bij verrichtingen. We valideren alleen op regels en tarieven die door de NZa zijn vastgesteld. En zeker niet op regels waar discussies over kunnen ontstaan. Is een verrichting niet geldig, dan komt er een melding van de niet overgenomen regels op het verwerkingsverslag en een melding op het klantenportaal Mijnfamed. nl. Vervolgens kan de klant de declaratie van de desbetreffende patiënt aanpassen en opnieuw indienen. Zo krijgen onze klanten minder klachten en hoeven er minder verrekeningen plaats te vinden. We gaan het controleproces nu verder uitbreiden en uiteraard continu optimaliseren. 08

9 Mondzorg Kostenbesparing Het belangrijkste doel van de extra service is het efficiënter inrichten van het declaratieproces binnen de mondzorg, zonder daarbij op de stoel van de zorgverzekeraar te gaan zitten. Bij de declaratiebestanden controleert de verzekeraar of het juiste tarief is gehanteerd of de gedeclareerde combinaties van verrichtingen zijn toegestaan en of de elementcode is ingevuld, waar dat verplicht is. Dit gebeurt door formele en materiële controles van de zorgverzekeraar (zorgverzekeraars kunnen bij materiële controles tot 5 jaar na indienen van de declaratie achteraf onterechte declaraties terugvorderen). Vooral de achteraf controles leveren veel administratief werk op. Paul Simoons: Daarom controleren wij de ingediende declaratiebestanden vooraf. Zo wordt ergernis voorkomen en kunnen we een kostenbesparing realiseren voor onze klanten. Gesterkt door het succes van het huidige controleproces is Famed inmiddels druk bezig om de service verder uit te breiden en te optimaliseren. Daarom wordt er met verschillende andere verzekeraars gesproken om hen ook toe te voegen aan het controleproces. Dit proces is in een vergevorderd stadium voor De Friesland Zorgverzekeringen en Menzis. Naast de toevoeging van andere zorgverzekeraars, zullen ook meer klanten worden toegevoegd aan deze service. Ook de nieuwe mondzorg tarieven voor 2015 staan in de planning. Voor een rimpelloze transitie dienen klanten goed geïnformeerd te worden en wordt het controleproces aangepast. Uitbreiding controleproces Naast het aanpassen van de nieuwe mondzorg tarieven staat er voor 2015 een uitbreiding van de combinatie controles op de planning. Waardoor meer controles zullen zorgen voor minder reclames bij verzekeraars. Een voorbeeld is de combinatie controle E02 (uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult), die niet met E77 (initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal) en E78 (initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal) op dezelfde dag mogen worden gedeclareerd. Voorts wordt uitgebreid naar orthodontie combinaties. Een voorbeeld: een beugelconsult F521A (beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand) mag niet in combinatie met de F813A (plaatsen extra retentiebeugel per kaak) op dezelfde dag. Succes Ten slotte gaat Famed haar benchmarking verder optimaliseren. Een van de controlebenaderingen van zorgverzekeraars is het toepassen van spiegelanalyses/benchmarking, waarbij een grote groep mondzorgklanten op het aantal gedeclareerde verrichtingen per verzekerde wordt vergeleken. Mondzorg klanten die van een bepaalde verrichting gemiddeld meer declareren dan de groep, worden nader onderzocht. Met de benchmark willen wij mondzorg klanten meer inzicht geven in hun interne performance indicatoren ten opzichte van vergelijkbare mondzorg aanbieders. Het succes van het huidige controleproces in de mondzorg smaakt naar meer, zegt Paul Simoons. De nieuwe service sluit naadloos aan bij onze filosofie: wij willen zorgaanbieders ontzorgen, zodat zij hun vak optimaal kunnen uitoefenen en meer tijd hebben voor de zorgconsumenten. Paul Simoons Burgerlijke staat: samenwonend Hobby s: Tennis & Surfen Inspiratiebron: Roger Federer (foundation inzet, succes, toewijding, karakter) Favoriete film/serie: Les Petits Mouchoirs 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% januari 2014 Reclamepercentage van mondzorg klanten waarvan de declaraties vooraf worden gecontroleerd. februari 2014 maart 2014 april 2014 mei 2014 juni 2014 Reclamepercentage juli 2014 augustus 2014 september 2014 oktober 2014 We gaan het controleproces nu verder uitbreiden en optimaliseren 09

10 Minister Edith Schippers tijdens bezoek aan Famed: Dat ik hier ben is geen toeval Het Nederlandse stelsel voor de gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Maar de stijgende kosten zijn nog altijd een probleem, zo stelde minister Edith Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens haar bezoek aan Famed (Amersfoort), op 5 november jongstleden. De minister maakte nader kennis met de werkwijze van Famed en gaf aan zeer onder de indruk te zijn. Lof was er voor de rol die het bedrijf op zich neemt bij het efficiënter en transparanter maken van de Nederlandse zorg. Een rol met een tweeledig belang, zo concludeerde Schippers. Famed is een professionele partner die aan de ene kant helpt om de zorg betaalbaar te houden en aan de andere kant ook hard werkt aan het transparanter en begrijpelijker maken van de financieel-administratieve kant, voor aanbieders en gebruikers van zorg. Daarmee vervult het bedrijf een belangrijke dubbelrol. Een volle agenda maakt regelmatig bedrijfsbezoek moeilijk, maar dat ik vandaag hier ben is geen toeval. Het zijn roerige tijden. Men hoeft het rapport De stand van de zorgmarkten, dat begin november werd gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), er maar op na te slaan om weer even helder op het netvlies te krijgen waar de sector de komende tijd in ondergedompeld zal worden: nieuwe vergoedingen voor huisartsen, vaste tarievenafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen, de roep om transparante nota s en natuurlijk kostenbeheersing. Issues waar Famed direct en soms indirect een belangrijke rol in speelt. Een mooier moment voor een bezoek aan Famed (Amersfoort) kon minister Schippers dan ook niet bedenken. Een indrukwekkende dag, stelt adviseur Jan Driessen, die de plenaire sessie en rondleiding begeleidde. De minister was in haar boodschap kraakhelder. Ze was onder de indruk van de wijze waarop Famed de zorg efficiënter maakt, maar ook transparanter. En door de innovatieve en accurate wijze van werken van Famed gaan de kosten simpelweg omlaag. Hoopgevend Een voorbeeld dat aan de orde kwam was een pilot waarbij Famed het declaratieproces binnen de mondzorg simpeler en daardoor efficiënter maakt. Het resultaat: bij de aangesloten zorgverzekeraars daalde het aantal reclameringen (declaraties die niet worden gehonoreerd, meestal door een fout bij het declareren, red.) tussen januari en oktober 2014 van 0,9 naar 0,1 procent. Schippers was onder de indruk: De resultaten van deze specifieke Famed-pilot zijn indrukwekkend en zeer hoopgevend. Het is een prachtig resultaat, maar als ik dit percentage doorbereken naar mijn totale zorgbegroting, wordt er nog steeds 650 miljoen euro onterecht uitgekeerd! De minister pleitte daarom voor strengere controle en het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid. Ze riep Famed op om de positieve pilot-resultaten actief te communiceren richting de branche. Transparantie Kostenbeheersing; het is een niet te vermijden onderwerp wanneer je het tegenwoordig hebt over de zorg. Dat werd ook tijdens het bezoek van Edith Schippers aan Famed weer eens duidelijk. Directeur Henk de Jong nuanceert: Deze minister benadert de zaken gelukkig breed. Ze heeft een uitstekende dossierkennis en een brede visie. Ze begrijpt heel goed dat ook transparantie, communicatie en preventie noodzakelijke issues zijn voor het overeind houden van het Nederlandse zorgstelsel. Jan Driessen vult aan: Een organisatie als Famed draagt een zware verantwoordelijkheid als het gaat om de communicatie naar het publiek. Je wil je directe klanten natuurlijk aan alle kanten ondersteunen, maar je hebt ook een verantwoordelijkheid naar de zorgconsument. Je bent geen incassobureau, maar richting het 10

11 Gezondheidszorg publiek een representant van de zorg. Daarmee draag je de verantwoordelijkheid voor een begrijpelijke nota, duidelijkheid over de kosten, zowel voor- als achteraf. De Jong: Wil je dingen veranderen, dan moet je innoveren. Dan moet je het voortouw nemen. Wij doen dat graag en steeds vanuit dat dubbele belang, die je misschien zelfs wel een spagaat kunt noemen. Aan de ene kant willen we onze klanten natuurlijk optimaal helpen bij processen die het hun mogelijk maken om vooral met hun vak bezig te zijn. Dat betekent dat wij zorgen dat de zorgconsument tijdig betaalt. Aan de andere kant willen we er ook voor die zorgconsument zijn, door zaken helder te maken. De juiste balans vinden tussen aardigheid in de relatie en strengheid in het proces. 11

12 Kik Aalders blikt terug op zijn loopbaan In de loop der jaren word je steeds beter in je vak In 1978 startte Kik Aalders zijn tandartspraktijk in Paterswolde, een gezellige dorpspraktijk met zo n 2500 cliënten. Afgelopen augustus zwaaide hij af en ging met pensioen, na 36 jaar zijn vak met hart en ziel uitgevoerd te hebben. Bijzonder feit: hij was de eerste tandarts die klant werd bij Famed. Samen met hem blikken we terug op zijn loopbaan, die hij omschrijft als een mooie tijd. Voordat hij voor het vak van tandarts koos, werkte hij een blauwe maandag voor IBM, maar computers konden hem niet boeien. Op een dag kon hij een paar dagen meelopen met zijn schoonzus die tandarts was. Ik bleek het heel leuk te vinden. Het contact met mensen, maar ook het bezig zijn met het gebit van mensen. Ik besloot ervoor te gaan. In 1970 begon hij in Groningen met zijn studie tandheelkunde en in 1978 kon hij een praktijk in Paterswolde overnemen. Hij begon als solo-tandarts en is dat altijd gebleven: Uit volle overtuiging hoor, ik heb nooit de behoefte gehad om deel te worden van een groter geheel. Natuurlijk, het is wel logisch dat praktijken in omvang toenemen, dat heeft ook met cliëntenbinding te maken. En het biedt ook meer perspectief voor diegenen die parttime willen werken. Het feit dat hij solo opereerde stond samenwerking met andere disciplines niet in de weg: De mondhygiëniste hield praktijk bij mij om de hoek. De cliënten gingen in de regel eerst bij haar langs voor ze bij mij in de stoel kwamen. Zo kreeg ik hier altijd cliënten met een heerlijk schoon gebit. Natuurlijk heeft een solo-praktijk ook nadelen: Je krijgt m niet meer verkocht vandaag de dag. Dat betekent dat je op tijd moet beginnen om voor je pensioen te sparen. Ervaring gaat echt wel meetellen. In elke loopbaan is er wel eens een periode dat het wat minder gaat. Eigenlijk heb ik dat maar één keer meegemaakt. Dat was in een periode dat het erg druk was, elke ochtend zag ik die wachtkamer vollopen. Die druk werd me opeens te veel. Ik ben toen een paar weken uit de roulatie geweest, iemand anders heeft toen tijdelijk mijn plek ingenomen. Dat is eigenlijk de enige mindere periode geweest. Reünie Wanneer we vragen naar mijlpalen in zijn carrière, is het even stil: Ik zou het niet zo direct weten, het is een bestaan waarin alles zo zijn gangetje gaat. Het leukste in het vak, dat zijn de cliënten. Die zijn altijd anders, qua karakter, leeftijd, soort problematiek, alles, aldus Aalders. Maar als ik dan toch een mijlpaal moet noemen dan denk ik aan de reünie van alle medestudenten, 25 jaar na ons afstuderen. Dat was wel heel bijzonder. Iedereen was erbij, niemand ontbrak. Dat betekende dat iedereen van toen nog leefde, ook dat maakte het bijzonder. Met een aantal collega s, die in het ziekenhuis werkzaam zijn, heb ik contact gehouden. Ik belde hen weleens als ik met een vaktechnische vraag zat. Mooi wanneer je zo bij elkaar terecht kan. Ervaring Drie decennia draaide hij mee. In al die jaren groeide zijn vakmanschap. Hij vond het prettig om te merken dat hij in de loop der jaren het vak steeds beter ging beheersen: In het begin ben je nog wel eens wat angstig en twijfel je nog wel eens over de aanpak, maar je krijgt steeds meer ervaring en weet steeds beter hoe je situaties moet interpreteren. Kleurentelevisie In 1980 werd hij klant bij Famed. Dat heeft mijn leven en dat van mijn vrouw veranderd, vertelt hij. Voor die tijd moest je zelf alle rekeningen opmaken, en natuurlijk sluipt daar wel eens een foutje in. Dan komt zo n rekening weer terug, moet je de administratie weer induiken enzovoorts. Maar dat was nog niet eens het ergste, vertelt hij: De confrontatie met cliënten 12

13 Mondzorg Aanvankelijk waren ze wel wat terughoudend, want tandartsen, dat deden ze in die tijd nog niet. die niet uit zichzelf wilden betalen, dat was het ergste. Mijn vrouw ging in die tijd geregeld s avonds langs de deuren om rekeningen te innen. En dan word je dus geconfronteerd met cliënten die jou doodleuk vertellen dat voor hen een nieuwe kleurentelevisie belangrijker is dan de rekening van de tandarts. Via via kwam hij bij Famed terecht: Aanvankelijk waren ze wel wat terughoudend, want tandartsen, dat deden ze in die tijd nog niet. Maar toen kreeg ik een telefoontje dat het goed was. Ik was dus de eerste tandarts bij Famed. Daar was ik enorm blij mee en mijn vrouw ook, we kregen sindsdien veel meer vrije tijd. Vieze boel Gekke voorvallen, ook die deden zich wel eens voor: Ik werd eens gebeld door een man, hij vertelde dat hij last van zijn kunstgebit had. Geen vaste cliënt van mij, hij had mij gevonden in het telefoonboek. Ik kwam daar en zeg tegen hem: dan is het wel handig wanneer je je gebit even uitdoet. Maar dat had hij in de afgelopen 36 jaar nog nooit gedaan, vertelde hij. Natuurlijk moest dat nu toch beslist even gebeuren. Je wil niet weten wat daar achter weg kwam. Echt een vieze boel ja, inclusief maden. Ik heb hem heel goed kunnen helpen, ik heb alles schoongemaakt en uitgelegd hoe hij hier voortaan mee om moest gaan. Maar het is wel een belevenis om nooit te vergeten. Nieuw hoofdstuk De laatste twee jaar heeft Aalders zijn werkweek gefaseerd afgebouwd, sinds augustus is hij daadwerkelijk met pensioen. Tijd voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven. We zijn druk met onze drie kleinkinderen, hebben een caravan gekocht en gaan er vaak op uit. Daarnaast hebben we een grote tuin met dieren waaronder kippen. We overwegen om terug te gaan naar de omgeving van Den Haag, omdat mijn vrouw en ik Hagenezen zijn. Bovendien woont er in die omgeving veel familie van ons. Zijn praktijk is nu volledig opgeheven en ook de apparatuur van de voormalige praktijk is aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Een cliënt van mij vroeg of ik een bestemming had voor alle apparatuur. Hij stelde voor om deze naar diverse praktijken in Zuid Polen en de Oekraïne over te brengen, dat kon hij voor me regelen. Het is niet de allernieuwste apparatuur maar het voldoet nog heel goed, het heeft kortom een mooie bestemming gekregen. 13

14 Dierenarts en paardendokter Jenny Smulders: Ik wil mijn handen vrij kunnen houden Alles voor het paard Net als bijna alles in Nederland kent ook de wereld van de diergeneeskunde in ons land een hoge organisatiegraad. De meeste kennis is gegroepeerd onder de paraplu van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), waar binnen de Groep Geneeskunde van het Paard (GGP) wordt gewerkt aan de continue verbetering van de kwaliteit van de paardenzorg. Dat is geen overbodige luxe, want niet alleen is een paard een prachtig dier; het is voor menigeen - privé of zakelijk - ook een kostbaar bezit. Famed magazine sprak met dierenarts Jenny Smulders van Paardenpraktijk Heeswijk. Een gesprek over vaccineren, insemineren, factureren én het broodnodige specialiseren. De diergeneeskundige zorg was decennia in handen van één dierenarts. Dat beeld is compleet veranderd. Jenny Smulders, eerstelijns paardenarts, heeft haar praktijk in Heeswijk, ten zuid-oosten van Den Bosch. Na een aantal jaren in loondienst gewerkt te hebben startte ze anderhalf jaar geleden haar eigen praktijk. De keuze voor een specialisatie past volgens haar binnen een landelijk beeld. Dierenartsen richten zich meer en meer op één diersoort. Die trend is al zo n tiental jaren aan de gang. Dat komt door de toegenomen schaal waarop we dieren houden. Vroeger had je een boerderij met kippen, koeien en varkens. De diergeneeskundige zorg was in handen van één dierenarts. Dat was het. Dat beeld is inmiddels compleet veranderd. De concentratie en specialisatie heeft belangrijke voordelen, aldus Smulders. Je kunt beter een dierenarts hebben die alles over één dier weet dan een beetje over alle dieren. Het betekent dat je betere zorg en dienstverlening kunt bieden. De binding met het dier en diereigenaar wordt intensiever en dat maakt het werk prettig en waardevol. 14

15 Diergeneeskunde Vluchtdier Smulders zet háár kennis en kunde volledig in ter bevordering van de gezondheid van paarden. Dat vergt veerkracht en doorzettingsvermogen, zo leren we. En een paardenarts moet ook niet al te bang zijn. Volgens een recent Brits onderzoek is het vak van paardenarts risicovoller dan het beroep van gevangenisbewaarder, brandweerman of bouwvakker. Dat heeft met name te maken met het feit dat een paard een vluchtdier is. Als er iets onverwachts gebeurt dan wil een paard er onmiddellijk vandoor en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom moet je altijd alert zijn, aldus Smulders. Nu is alert zijn toch al een eigenschap die een paardendokter goed van pas komt, ongeacht het vluchtgedrag van paarden. Veel aandoeningen en ziekten zijn nu eenmaal niet direct zichtbaar. Neem bijvoorbeeld parasitaire infecties. Smulders: Die doen zich bij paarden relatief vaak voor. Paarden hebben daar lang niet altijd zichtbaar last van. Maar parasieten zijn niet onschuldig, ze kunnen wel degelijk schade aanrichten aan lever, longen of darmen. Regelmatige controle door middel van microscopisch mestonderzoek en zo nodig behandeling op maat zijn daarom heel belangrijk. Ook ziektes als influenza en tetanus. Paarden worden hier als het goed is regelmatig tegen gevaccineerd. Smulders: Griep kan voor paarden gevaarlijk zijn in een onbeschermde omgeving. In het ergste geval is het zelfs levensbedreigend. Een ziekte als tetanus is voor paarden een stuk gevaarlijker dan voor mensen, het betekent bijna altijd de dood voor het paard. Hoe vaak een paard gevaccineerd wordt, is afhankelijk van de situatie: Bij grote bedrijven, waar veel paarden gestald staan en met elkaar in contact komen, is het besmettingsgevaar relatief groot. Daar pas je het vaccineerbeleid op aan. Epidemieën moet je uiteraard zien te voorkomen, dat is ook de reden dat paarden voor deelname aan grote evenementen, zoals wedstrijden, verplicht gevaccineerd worden. Het zal geen verwondering wekken dat veel zaken zoals het inademen van frisse lucht en het krijgen van voldoende beweging niet alleen voor mensen gezond is, maar ook voor paarden. Toch wil dát er bij de verzorging van paarden wel eens onbewust bij inschieten, aldus Smulders. En dat is vaak een gevolg van de neiging die mensen hebben om zich aan hun paard te spiegelen. Smulders: Als wij graag bij de kachel zitten dan zal een paard dat ook wel prettig vinden, zo redeneren veel mensen. En dus houden ze het paard net even te vaak op stal. Maar paarden zijn dieren om buiten te leven en daar zijn ze ook uitstekend toe in staat. Te veel op stal staan en te weinig weidegang kunnen hun tol eisen. Paarden kunnen gevoelig worden voor aandoeningen aan de luchtwegen, bewegingsapparaat en maagdarmkanaal. Bevruchting Nederland gooit hoge ogen in de paardensport. Zowel op het gebied van de dressuur als bij springen staat ons land op nummer één in de wereld. Om zo ver te komen moet er gefokt worden. Een belangrijk onderdeel van het vak. Als paardenarts begeleidt Smulders eigenaren bij de bevruchting van merries. Smulders: Door middel van rectaal onderzoek ga ik na of een paard vruchtbaar is. Als het zo ver is, wordt de eisprong vervolgens met medicatie opgewekt. Bevruchting gaat altijd via inseminatie, het sperma wordt door de eigenaren zelf aangeschaft en kan uit alle hoeken van de wereld komen. Wordt een paard niet drachtig, dan begint alles bij de volgende cyclus weer opnieuw. Vrijheid Het gesprek gaat over naar een ietwat zakelijker onderwerp: het ondernemerschap van een paardendokter. Smulders runt haar eigen paardenpraktijk nu zo n anderhalf jaar. Voor die tijd was ze in loondienst bij groepspraktijk Dierenartsen Combinatie (DAC) Aadal. De dagelijkse praktijk bleef hetzelfde toen ze zelfstandig werd. Een belangrijk verschil is wel dat ze nu ondernemer is. Het geeft veel meer vrijheid, je kunt je eigen plan trekken. Dat is heel prettig. Een onderdeel om het werk efficiënter te maken, is het uitbesteden van niet-kerntaken. Zo laat Smulders de facturering van Paardenpraktijk Heeswijk verzorgen door Famed. Smulders: Ik run mijn praktijk alleen en wil mijn handen vrij kunnen houden voor mijn werk. Toen ik besloot om voor mezelf te beginnen heb ik daarom direct contact gezocht met Famed en daar heb ik geen moment spijt van gehad. De Famed module zit al geïntegreerd in het administratieprogramma voor dierenartspraktijken dat ik gebruik, en alles is compleet geautomatiseerd. Voor de prijs die ik hiervoor betaal kan ik echt geen meneer of mevrouw aan het werk zetten om mijn facturering te doen. Jenny Smulders Functie: Dierenarts/eigenaar Geboortedatum: 27 juni 1967 Geboorteplaats: Tilburg Opleiding: WO Diergeneeskunde, Utrecht Loopbaan: Waarneming Nederweert, Loondienst Aadal, vanaf februari 2013 zelfstandig Hobby s: Paardrijden, fokken van springpaarden, skiën en koken met mijn kookclub 15

16 Groeipartner Gilde en Famed content met samenwerking Er wordt echt werk gemaakt van het ontzorgen van zorgaanbieders Na tien jaar heeft Famed afscheid genomen van investeringsmaatschappij Waterland. Gilde Equity Management is de nieuwe partner. Famed directeur Henk de Jong is content met de samenwerking. We zijn begonnen aan een nieuwe fase. Met Gilde zijn we in staat om vorm en inhoud te geven aan onze groeiambities, zegt hij. In bestaande markten, zoals mondzorg, maar ook in bijvoorbeeld de apothekersbranche, de geestelijke gezondheidszorg, zelfstandige behandelcentra en medische hulpmiddelen. Ook Bas Glas van Gilde Equity Management Benelux is blij met de samenwerking. Een nadere kennismaking met de groeipartner. Bas Glas 16

17 Samenwerking Opgericht in 1982 is Gilde één van de oudste investeringsmaatschappijen van Nederland. De organisatie kent drie zelfstandige investeringsfondsen, ieder met haar eigen focus, strategie en investeerders. Gilde Equity Management Benelux, met vestigingen in Utrecht en Antwerpen, is volledig gericht op België, Nederland en Luxemburg. Het team van Gilde bestaat uit professionals met een uitgebreide ervaring in private equity, het bedrijfsleven, banking, M&A en consultancy. Alle partners zijn mede-eigenaar. Wij investeren in solide, winstgevende bedrijven die worden geleid door ambitieuze ondernemers, zegt Bas Glas. Het zijn best in class ondernemingen die zich onderscheiden door ondernemerschap. Wij willen groei mogelijk maken. Iets dat vaak niet haalbaar is binnen de bestaande structuur. Gilde investeert onder meer in de dienstensector, de maakindustrie en de voedingsmiddelenindustrie. Klinkende namen zijn onder andere Conclusion, Dunlop en Koninklijke Peijnenburg. Glas: En sinds kort natuurlijk Famed! Hij vervolgt: Gemiddeld hebben de bedrijven waarin wij hebben geïnvesteerd een jaarlijkse groei van ruim tien procent gerealiseerd. Onze participaties zijn in staat gebleken, door verschillende economische cycli heen, consistent goed te performen. Daar zijn we trots op. Glas is gespecialiseerd in aandelenparticipaties in situaties van bedrijfsopvolging en strategische groei. Hij is sinds 2004 partner bij Gilde. Daarvoor was hij actief bij NIBCapital en Van Den Boom Groep Corporate Finance Consultants. Wat is de toegevoegde waarde van Gilde? We maken een setting mogelijk waarbinnen je kunt ondernemen en verdere groei kunt realiseren. Daar ondersteunen wij graag bij. We hebben ruim dertig jaar ervaring als actief betrokken aandeelhouder bij grote en middelgrote ondernemingen en we kennen de uitdagingen die het ondernemen met zich meebrengt. In de achterliggende decennia is door ons een breed netwerk opgebouwd, dat wordt ingezet bij het verwezenlijken van de strategische doelstellingen van de bedrijven waarin we investeren. En tenslotte hebben we een brede sectorkennis, we investeren immers in uiteenlopende sectoren. We zijn dus een actief betrokken en betrouwbare partner, in goede maar ook in minder goede tijden. Wat heeft de doorslag gegeven om met Famed in zee te gaan? Voor ons was zeer belangrijk, naast de voortreffelijke naam die Famed in de markt heeft, de goede klik met directie en werknemers. En met hun plannen en ambities. Wij staan daar volledig achter. Wat mij is opgevallen: de oprechte klantgerichtheid, de passie en het enthousiasme waarmee iedereen bij Famed met zijn vak bezig is. Er wordt echt dagelijks werk gemaakt van het optimaal ontzorgen van zorgaanbieders. Welk beeld hebt u van Famed? Het is een innovatieve organisatie. Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe wegen, waarmee relaties nog beter worden ontzorgt. Die reputatie heeft geleid tot trouwe klanten en tot een relatiebestand dat nog steeds groeit. Niet alleen in de mondzorg, maar ook in de overige zorgsegmenten, denk aan dierenartsen, opticiens, huidartsen en apothekers. Famed investeert in alle zorgsegmenten. Wat ik ook sterk vind zijn de dynamiek en flexibiliteit van de organisatie. In een markt die wordt gekenmerkt door continue veranderingen worden de ontwikkelingen niet alleen op de voet gevolgd, maar ook waar dat mogelijk is vertaald in relevante nieuwe diensten. U hebt ondertussen een klantenraad bijgewoond. Hoe was dat? Bijzonder. Ik heb daar de enorme betrokkenheid en verbondenheid met Famed ervaren. Dit zorgt intern voor een sterk verantwoordelijkheidsgevoel: het besef dat je de klantverwachtingen dagelijks moet blijven waarmaken en moet willen overtreffen. Als Gilde, zijn we trots en dankbaar dat we betrokken mogen zijn bij een organisatie die een groot vertrouwen geniet van zo veel zorgaanbieders. Klankbord en sparringpartner Gilde beheert fondsen die haar worden toevertrouwd door gerenommeerde institutionele beleggers. Het beheerde vermogen bedraagt 775 miljoen en wordt geïnvesteerd in volwassen bedrijven. Met haar investeringen is Gilde gericht op de lange termijn. Grote risico s worden vermeden. Investeren is iets anders dan aan het roer van een onderneming staan, zo benadrukt Bas Glas. Een goede investeerder heeft er geen enkel belang bij om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Er is niemand die zijn markt en doelgroepen zo goed kent als de ondernemer zelf. Wij fungeren primair als klankbord en sparringpartner. Bas Glas Geboren in Goirle (opgegroeid in Tilburg en het Belgische Baarle Nassau). Opleiding: Odulphus Lyceum Tilburg, Amsterdamse Academie Bank & Financiën, Bedrijfskunde financiële sector aan de VU. Werkzaam bij Gilde sinds 2004 Geboortejaar: 1974 Burgerlijke staat: Getrouwd met Marieke. Twee dochters van zeven jaar, een tweeling: Pom en Livia. Inspiratiebron: Mijn medemens, groot en klein. Grootste ambitie: Zakelijk: Zorgen voor een positieve impact als partner van Gilde op ondernemingen (waarin wij participeren). Privé: Bijdragen aan een geslaagde ontwikkeling van mijn kinderen. Hobby/vrije tijd: Hardlopen, BBQ, films, mijn gezin/ tweeling. Boek/schrijver: Lee Child (Jack Reacher reeks). Film: Scent of a woman met Al Pacino. 17

18 Kort nieuws Visueel, simpel en intuïtief: de vernieuwde Famed app Het (betaal) gemak van Nota van Famed Nog steeds stijgt het aantal gebruikers van Nota van Famed wekelijks met ruim 1500 aanmeldingen. In totaal profiteren op dit moment meer dan zorgconsumenten van de voordelen (www.notavanfamed.nl). Naast het digitaal ontvangen van de nota kunnen zorgconsumenten via dit beveiligde, online portaal Fysiotherapeuten en patiënten positief over directe toegang Sinds iedereen zonder verwijzing naar de fysiotherapeut kan, is het gebruik van fysiotherapie niet extreem toegenomen. Fysiotherapeuten en patiënten zijn tevreden, huisartsen merken geen verschil in werklast. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het wetenschappelijke tijdschrift Physical Therapy. In 2006 introduceerde het ministerie van VWS de vrije toegang tot de fysiotherapie. Iedereen kon nu zonder verwijzing naar de fysiotherapeut stappen. De verwachtingen waren dat de erkenning van de fysiotherapeut als volwaardig behandelaar hierdoor zou verbeteren, patiënten meer keuzevrijheid zouden krijgen en huisartsen enigszins zouden worden ontlast. Een groot effect op de werklast van huisartsen werd niet verwacht omdat slechts een klein deel van de patiënten in de huisartsenpraktijk met klachten komt die de fysiotherapeut kan verhelpen. Wel was er de angst dat de directe toegang tot veel meer fysiotherapiebehandelingen zou leiden. NIVEL-onderzoeker Ilse Swinkels: Die angst lijkt ongegrond. We zagen wel meer patiënten, maar die stijging De Famed app wordt de komende tijd compleet vernieuwd en geschikt gemaakt voor gebruik op ios én Android toestellen. De vernieuwde app staat geheel in het teken van gebruikersgemak: visueel, simpel en intuïtief. De belangrijkste mutaties in het rekeningcourant saldo zijn straks in één oogopslag te zien en er kan eenvoudig worden genavigeerd tussen de verschillende menu s. Verder kunnen er direct nuttige acties worden ondernomen vanuit de app. onder andere uitstel van betaling aanvragen of een adreswijziging doorvoeren. Bovendien is de nota direct te voldoen via FiNBOX (www.finbox.nl). Ruim zorgconsumenten betalen de nota s van Famed inmiddels digitaal via FiNBOX. is ook te verklaren uit de toename van het aantal chronisch zieken en ouderen. Bovendien worden mensen die zonder verwijzing komen korter behandeld en niet iedereen wordt in behandeling genomen. Bron: FysioForum.nl Oud-minister Ter Horst voorzitter KNGF Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft Guusje ter Horst (1952) benoemd als voorzitter van haar vereniging. Van 2007 tot 2010 was Ter Horst minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij is een krachtig en ervaren bestuurder, zo stelt het bestuur van de KNGF. Gezien haar achtergrond, analytische vermogen en vasthoudendheid zal zij naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de versteviging van de positie van de fysiotherapie. Onderzoek Lloyd s leidt tot hercertificering ISO 9001 Famed beantwoordt wederom aan internationale eisen kwaliteitsmanagement Met de hercertificering van ISO 9001 bewijst Famed nog steeds te voldoen aan alle internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Eisen die te maken hebben met procesmanagement, monitoren, continue verbetering, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management. Internationaal is ISO 9001 de meest gekende norm in kwaliteitsmanagement: hij wordt toegepast door meer dan een half miljoen organisaties in 160 landen. Met het oog op een verlenging van het certificaat heeft Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA) vier dagen lang een intensief toetsingsonderzoek verricht, zegt Patriek Coremans, proces- en kwaliteitsmanager bij Famed. Dit onderzoek omvatte onder andere de beoordeling van documentatie zoals werkinstructies en procesbeschrijvingen, maar ook de kwaliteit van de klachtafhandeling en het effectief inspelen op wensen van onze klanten en veranderende markten is aan bod gekomen. Wat betekent de hercertificering voor de klanten van Famed? Patriek Coremans: Dat onze kwaliteit tot in de puntjes is verzorgd en zorgvuldig wordt gewaarborgd. Al ruim dertien jaar is onze ISO certificering de objectieve bevestiging van onze kwaliteit. Naast de kwaliteitsnorm ISO 9001 is Famed sinds 2013 ook gecertificeerd volgens de norm NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg. 18

19 Kort Woon- en leefomgeving als motor van participatiesamenleving en healty ageing Van klassieke verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het was de opvallendste passage in de Troonrede van Minder Vadertje Staat. Meer eigen en onderlinge verantwoordelijkheid van burgers, zorginstellingen, scholen, lokale gemeenschappen en het bedrijfsleven. Maar wat is er nodig voor participerend burgerschap? En hoe creëer je een harmonieuze maatschappij? Het waren vragen die aan de orde kwamen tijdens het symposium We nemen de ruimte dat de Rijksuniversiteit Groningen en het Zorg Innovatie Forum onlangs organiseerden in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Centraal stonden nieuwe initiatieven in het veranderende zorglandschap en veranderingen in het landschap voor vernieuwende zorg. De gewenste zelfredzaamheid en participatie kan worden bevorderd door de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de inrichting van de openbare ruimte, zo stellen deskundigen uit onder andere de wetenschap en het bedrijfsleven. Een aantal van hen kwam aan het woord tijdens het symposium in Heerenveen. Volgens Dick Willems, hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit van Amsterdam, is het essentieel om ideeën uit de wereld van de ruimtelijke inrichting te verbinden met de ontwikkelingen in de zorg. De verkeersveiligheid, sport- en recreatiemogelijkheden, de kwaliteit en het aanbod van voorzieningen en de stedenbouwkundige, architectonische en sociale kwaliteit van een buurt kunnen een gezonde leefstijl van individuen en sociale cohesie van groepen bevorderen of belemmeren. Willems is lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Dit onafhankelijk adviesorgaan voor het parlement en de regering brengt strategisch advies uit over de kwaliteit, de toegankelijkheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg. In het voorjaar van 2015 verschijnt een advies over de wisselwerking van gezondheid en zorg en de ruimtelijke omgeving. Vitaliteit Ook Bettina van Hoven is overtuigd van de invloed van de leefomgeving op het welzijn van individuen en groepen. De universitair hoofddocent culturele geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) deed onderzoek naar plaatsbinding: de gehechtheid aan de eigen woonplaats. Als we onze ouderen wegstoppen in een verpleeghuis, geven we ze weliswaar hulpmiddelen om zich zelfstandig te bewegen, maar we denken nauwelijks na over hun vitaliteit en hun behoeften. Door diepte-interviews met ouderen en door ze te begeleiden bij dagelijkse rituelen, verwerft Van Hoven inzicht in wat zij belangrijk vinden. Als je ouderen meemaakt in hun dagelijkse leven, in interactie met hun omgeving, krijg je een goed zicht op wat ze bezighoudt. Als mensen bijvoorbeeld aangeven dat ze een wandeling door de buurt uitstellen omdat er onderweg geen bankjes staan om even op adem te komen, dan kun je daar rekening mee houden bij het inrichten van een wijk of buurt. Agnes van den Berg, bijzonder hoogleraar Beleving en waardering van natuur en landschap aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG, pleit voor de vergroening van de woonomgeving. Van den Berg verricht al vele jaren experimenteel onderzoek naar de heilzame werking van groen. Het zou van een grote meerwaarde zijn als we snappen hoe natuur doorwerkt in de hersenen, zo stelt Van den Berg. Zij deed onder andere onderzoek naar de effecten van natuur op kinderen met ADHD ( in een natuurlijke omgeving functioneren deze kinderen beter en vertonen minder probleemgedrag dan in een stedelijke omgeving ), naar de effecten van de vergroening van schoolpleinen op basisscholen ( een groene herinrichting van schoolpleinen gaat gepaard met een verbetering van het sociale klimaat ) en naar de invloed van tuinieren in een volkstuin op het herstel van stress ( tuinieren leidt tot sneller en completer herstel van stress ). Dit laatste onderzoek trok de aandacht van diverse binnen- en buitenlandse media, waaronder The British Psychological Society. In de eerste maand na publicatie stond het artikel op de eerste plaats in de top 20 van de meest gedownloade artikelen van het tijdschrift Environmental Health. Leefbaar Bij een harmonieuze en volop participerende samenleving zijn ook de zorgverzekeraars gebaat. Diana Monissen, voorzitter van de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar (en voormalig directeur-generaal curatieve zorg van het ministerie van Volksgezondheid) noemt preventie een belangrijk wapen in de strijd tegen ziektes en de onbetaalbaarheid van de zorg. Investeren in preventie levert op termijn niet alleen voordelen op voor de cliënt zelf, de kosten van de zorg stijgen ook minder snel, aldus de bestuursvoorzitter. Wij investeren in projecten om te zware kinderen meer aan het bewegen te krijgen. Daarnaast bieden we samen met gemeenten en woningcorporaties kwetsbare ouderen voorzieningen op het gebied van domotica zoals alarmering en televerbinding, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit vergroot de kwaliteit van leven en houdt dorpen leefbaar. Informatie voor de zorgconsument Om zorgconsumenten te informeren over Famed is er een speciale webpagina ontwikkeld met de meest recente informatie over onze organisatie. Als zorgaanbieder kunt u op uw website doorverwijzen naar Famed-informatie. U kunt de inhoud van deze link ook aanvragen bij de afdeling Marketing en Communicatie via 90 jaar VvAA De Onderlinge Verzekering van Artsen-Automobilisten, het huidige VvAA, bestaat 90 jaar. Opgericht in 1924 door drie artsen uit onvrede met de bestaande autoverzekering, groeide de organisatie in de achterliggende decennia uit tot een allround aanbieder van advies, producten en diensten voor de zorgprofessional. Het jubileum wordt in november gevierd met een bijzonder familieconcert: het beroemde Carnaval der Dieren van Saint-Saëns, met actrice en presentatrice Katja Schuurman als verteller. 19

20 20

Klantcase. Praktijk voor Psychotherapie Amsterdam e.o. Famed, sinds 1988 dé partner in de zorg

Klantcase. Praktijk voor Psychotherapie Amsterdam e.o. Famed, sinds 1988 dé partner in de zorg Klantcase Praktijk voor Psychotherapie Amsterdam e.o. Famed, sinds 1988 dé partner in de zorg Wie Praktijk voor Psychotherapie Amsterdam e.o. Sjoukje Günther-Rienks Aanleiding en doel van de samenwerking?

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Klantcase. Tandartsenpraktijk t Plein. Uw betrouwbare, financiële partner waar u altijd op kunt rekenen!

Klantcase. Tandartsenpraktijk t Plein. Uw betrouwbare, financiële partner waar u altijd op kunt rekenen! Klantcase Tandartsenpraktijk t Plein Uw betrouwbare, financiële partner waar u altijd op kunt rekenen! Wie Tandartsenpraktijk t Plein Kea Lambregts (praktijkmanager) Aanleiding en doel van de samenwerking?

Nadere informatie

Wel de lusten, niet de lasten

Wel de lusten, niet de lasten Wel de lusten, niet de lasten Wie is Infomedics Helpt zorgverleners en zorginstellingen met het zo efficiënt mogelijk incasseren van hun omzet verzekerde en niet verzekerde zorg. Opgericht in 2001, gevestigd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Uw verzekering snel en digitaal

Nadere informatie

Wie is de Nederlandse huisarts?

Wie is de Nederlandse huisarts? 8 LHV jubileumboek onderhuids onderzoek 9 Wie is de Nederlandse huisarts? Eerst het goede nieuws: 4 van de 5 huisartsen hebben geen enkele spijt van hun beroepskeuze. Sterker nog: als ze opnieuw zouden

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Tandarts Hoek Konijnenwal 23 4001 HA Tiel T. 0344 61 62 40 Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Geachte heer/mevrouw, Al enige tijd werken Tandartspraktijk Hoek, Tandartspraktijk G. van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Klantcase. Praktijk voor fysiotherapie Fytalis. Famed, sinds 1988 dé partner in de zorg

Klantcase. Praktijk voor fysiotherapie Fytalis. Famed, sinds 1988 dé partner in de zorg Klantcase Praktijk voor fysiotherapie Fytalis Famed, sinds 1988 dé partner in de zorg Wie Praktijk voor fysiotherapie Fytalis Martin van Veen (praktijkhouder) - www.fytalis.nl Aanleiding en doel van de

Nadere informatie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Christel, vrijwilliger bij de Kindertelefoon: De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Ik ben Christel, 25 jaar oud en werk sinds maart 2005 als vrijwilliger bij de Kindertelefoonlocatie in Utrecht.

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

Tilroe Optiek Uw betrouwbare, financiële partner waar u altijd op kunt rekenen!

Tilroe Optiek Uw betrouwbare, financiële partner waar u altijd op kunt rekenen! Klantcase Tilroe Optiek Uw betrouwbare, financiële partner waar u altijd op kunt rekenen! Wie Tilroe Optiek Edwin Tilroe (eigenaar) www.tilroe.nl Aanleiding en doel van de samenwerking? We kregen de mogelijkheid

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Bankieren kan echt anders en vooral normaler Beste lezer, Het vertrouwen in banken is historisch laag. En dat is niet verwonderlijk.

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord Grip op declaraties in de langdurige zorg Case GGZ Noord-Holland Noord In 2015 is de ABWZ omgevormd tot de Wet Langdurige Zorg en is het belangrijke deel van de extramurale zorg gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT E-blog OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT Reeks: bestuurders over vitaliteit Colofon: einde artikel Wilma de Jong, lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg, is een kordate

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid

Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid Ketenpartners Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid Effectieve behandelprogramma bij langdurige

Nadere informatie

Curatieve en langdurige zorg moeten beter aansluiten

Curatieve en langdurige zorg moeten beter aansluiten Home no. 1 Februari 2016 Themanummer Antibiotica Eerdere edities Verenso.nl Curatieve en langdurige zorg moeten beter aansluiten Interview met Arno Rutte, Kamerlid VVD Bert Bukman redactie@verenso.nl Hij

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal Ir. Titia Lekkerkerk oktober 2011 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Een koepel van patiëntenorganisaties 2 Wat doen we? Samen met lidorganisaties

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt Het Productieve Verpleegteam Meer tijd voor de patiënt CC Zorgadviseurs officieel licentiehouder van The Productive Ward 20-30% meer tijd voor patiëntenzorg hogere werknemerstevredenheid minder ziekteverzuim

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes

KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes Ed Knies Koning Arthur; visie en organisatieprincipes Welkom Dit boek is een moreel boek voor professionals. Met moreel bedoelen we dat er binnen organisaties

Nadere informatie

Marijke Hopman-Rock Hoogleraar lichamelijke activiteit en gezondheid bij ouderen Vrije Universiteit Amsterdam

Marijke Hopman-Rock Hoogleraar lichamelijke activiteit en gezondheid bij ouderen Vrije Universiteit Amsterdam Marijke Hopman-Rock Hoogleraar lichamelijke activiteit en gezondheid bij ouderen Vrije Universiteit Amsterdam Het kostte haar ruim twintig jaar om de gezondheidszorg te overtuigen van de waarden van het

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Uw melding, ons toezicht

Uw melding, ons toezicht 2016 kwartaal 3 Uw melding, ons toezicht Deze uitgave laat ieder kwartaal zien welke meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit binnenkomen en wat wij ermee doen. Heeft u zelf een melding? Meld het ons!

Nadere informatie

Uw collectieve zorgverzekering

Uw collectieve zorgverzekering Uw collectieve zorgverzekering CZ en Stichting CVEZ bieden u verschillende diensten en handige tools bij uw collectieve zorgverzekering. Meer dan alleen zorg verzekeren CZ doet meer dan alleen zorg verzekeren.

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Koninklijke webcare. Door: Michael Elbers

Koninklijke webcare. Door: Michael Elbers Koninklijke webcare Door: Michael Elbers Op 28 januari 2013 om 14 uur werd ik gevraagd om een plan te schrijven voor de inzet van sociale media tijdens Koninginnedag. Toen ik na dat gesprek weer terug

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Gezondheid, ieder zijn zorg

Gezondheid, ieder zijn zorg 12 Minister Schippers pleit voor gepast gebruik Gezondheid, ieder zijn zorg Tekst: Jenny Schellekens Beeld: Ministerie van VWS De kosten van onze gezondheidszorg blijven stijgen. Minister Edith Schippers

Nadere informatie

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS UMC St Radboud Mindfulness voor mensen met MS Patiënteninformatie De diagnose MS is ingrijpend voor u en uw omgeving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij ziekte angst, depressie en andere psychologische

Nadere informatie

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Verwijzen naar de GGZ Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Nieuwe structuur in de geestelijke gezondheidszorg Om de kwaliteit en de kostenbeheersing in de geestelijke

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Beleid & regelgeving. Innovatie Kwaliteit Motivatie

Beleid & regelgeving. Innovatie Kwaliteit Motivatie Beleid & regelgeving => Innovatie Kwaliteit Motivatie Disclaimer En nog wat verwarring: Zorguitgaven volgens VWS: circa 74 mld Zorguitgaven volgens CBS: circa 94 mld Achtergrond Edwin Brugman directeur

Nadere informatie

BOUWEN AAN JOUW IDEALE EIGEN PRAKTIJK Utrecht. 14 juni 2013 - van 10.00 tot 17.00 EEN TRAINING VOOR PSYCHOLOGEN, THERAPEUTEN EN PRAKTIJKMEDEWERKERS

BOUWEN AAN JOUW IDEALE EIGEN PRAKTIJK Utrecht. 14 juni 2013 - van 10.00 tot 17.00 EEN TRAINING VOOR PSYCHOLOGEN, THERAPEUTEN EN PRAKTIJKMEDEWERKERS BOUWEN AAN JOUW IDEALE EIGEN PRAKTIJK Utrecht 14 juni 2013 - van 10.00 tot 17.00 EEN TRAINING VOOR PSYCHOLOGEN, THERAPEUTEN EN PRAKTIJKMEDEWERKERS IDEALE EIGEN PRAKTIJK Met plezier en voldoening werken

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Isabella Lenarduzzi Belgische Ashoka Fellow Ashoka: Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Isabella: Ik ben geboren in Brussel. Mijn vader kwam als twaalfjarige vanuit het

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ

Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ Kennisinfrastructuur GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Ontstaan van een kennisinfrastructuur in de GGZ In 1954 verzuchtte hoogleraar

Nadere informatie

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website Aardoom & de Jong Nieuwsbrief juni 2011 Beste Bezoeker, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Aardoom & de Jong - werving en selectie. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zijn wij (Maarten Aardoom en

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Cliënten informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft u ernstige chronische rug-, bekken- en/of

Nadere informatie

De dingen simpel houden is vrij moeilijk. De dingen moeilijk maken is daarentegen is vrij simpel.

De dingen simpel houden is vrij moeilijk. De dingen moeilijk maken is daarentegen is vrij simpel. Cees Weeda helpt bij versterking van professionaliteit bij mensen binnen organisaties en bedrijven. Nu in de jeugdzorg, waar 20.000 mensen op HBO-functies werken bij 75 jeugdzorgorganisaties. Steviger,

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie