Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?"

Transcriptie

1 Tl: Fax: diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! tot uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn Mijdrcht 4,3%!!! Marktplin 21, Uithoorn. Tlfoon FINANCIËL DINSTN MIJDRCHT Bl of kom langs op ht Burg. Haitsmaplin 29 in Mijdrcht Grot brand bij transportbdrijf T.P. van Ounalln Als r mr watr was gwst had dit nit ghovn! Wilnis - Vrijdagavond hft r n grot brand gwod bij transportbdrijf T.P. van Ounalln aan Grka. Door nog onbkn oorzaak is r brand ontstaan in n vrachtwagn. Ht vuur vrsprid zich zr snl doordat r hooi op oplggr lag. D brandwr, di snl tr plaats kwam rip dirct hulp in van anr brandwrkorpsn uit rgio. Toch slog ht vuur ovr naar ht naastglgn bdrijfskantoor. Door ht snl ingrijpn van brandwr kon woning grd worn. Vrslagn Z staan r vrslagn bij, var n zoon Van Ounalln uit Wilnis. Z kunnn ht nog nit hlmaal bvattn ho brand zo snl, zovl kon vrwostn. In n uur tijd gingn r n vrachtwagn n hun hl bdrijfspand in vlammn op. Nits, maar dan ook nits is r mr ovr van ht pand, maar rgr nog, van hun computrs, hun administrati, klantn- n adrssnbstand, facturati, kaartnbakkn mt all ggvns van jarn. Alls wg, alls vrslonn door vuurz. W sprkn zondagmiddag mt var n zoon Van Ounhalln. W staan bij ht totaal vrwost pand n ht huiln staat mannn nar dan ht lachn. Ht woonhuis kon glukkig worn grd. Dat lip alln wat rook- n watrscha op. Maar stank, vrzngn rooklucht, ht is vrslijk. Nt thuis Var Van Ounalln woont nit mr bij ht bdrijf, dat dot nu zijn zoon Pitr mt zijn gzin. Hij woont in Wilnis Dorp. Zijn zoon Pitr kwam vrijdagavond rond lf uur thuis mt n collga, uit Zland mt n wagn vol stro. Ik parkr hm naast ht kantoor, mt ht idé dat ik dan zatrdag dirct wr makklijk kon wgrijn, zo vrtlt Pitr. Ik ging naar binnn n nkl minutn latn ropt mijn collga dat mijn vrachtwagn in brand staat. Ik rn naar buitn n zi vlammn al bovn auto uitslaan. W hbbn nog gprobrd trailr mt stro wg t haln, maar dat lukt al nit mr. Klin pompj Van Ounhalln Sr. nmt ht gsprk ovr: Ton ik aankwam zag ik al van vrr vlammn. Vrschrikklijk. Drtig jaar gln hb ik ook zoits mgmaakt, ton stond ht huis van mijn ours in brand. Ton ik daar hn rd zag ik htzlf. Ik had ht nit mr. Ton ik hir aankwam zag ik vrachtwagn n aanhangr in lichtrlaai staan n stond r n brandwrwagn mt hlaas 1 klin pompj t spuitn. Ik wil nimand schuld gvn, maar ik bn r wl van ovrtuigd dat ons kantoorpand bhoun had kunnn blijvn als r voldon watr was gwst n r rr mr pompkracht was gwst. Z n cht hun bst hoor, di brandwrjongns, maar mt zo winig matriaal n zo winig watr konn z ook niks. J kan ook gn mtrshog vlammn mt 1 straaltj watr blussn, dat gaat nit. Vrstrking Ton vrstrking kwam blk dat ht watr uit Gr ghaald most worn, tintalln mtrs vrr, ovr wg. Voordat dat in or was, was brand al ovrgslagn naar ons kantoorpand n was r nits mr t rdn. Glukkig hbbn z mt vl inzt r voor gzorgd dat ons woonhuis gspaard blf, maar toch, als r rr mr watr was gwst dan..., vrzucht Van Ounalln Vl hulp Var n zoon zijn wl dankbaar voor vl hulp di z krgn van vrinn, famili n knnissn. Als vrzkring nit pas maandag zou komn, wt ik zkr dat al z trop nu al was opgruimd. D mnsn staan t trappln om t bginnn. Dan kun j dit probrn af t sluitn n opniuw bginnn. D hl famili gaat schours r onr zttn. Zatrdag stond r al n noodkantoor n komn dagn wordt r gwrkt aan niuw tlfoonvrbindingn, n computr, n fax n nom maar op. Klantn zijn al bzig om hun ggvns wr voor ons op papir t zttn. Daar zijn w hl blij m, maar als j dit zo zit, schitn toch trann in j ogn. GMNTLIJK bkndmakingn N vrgadringn van GMNT d rond vnn vindt u op pagina 7 Gn krant? kijk voor ons volldig aanbod op onz vrniuw sit: Boznhovn Mijdrcht. Tlfoon , Fax Hrinrichting Dorpsstraat n Raadhuisplin Wilnis Dorp Wilnis - r is lang op gwacht, maar winklirs in Wilnis Dorp zijn r klaar voor. Laat graafmachins maar komn. inlijk is ht zovr, hrinrichting van Dorpsstraat n ht Raadhuisplin. Ht plan is tot stand gkomn uit wnsn van winklirs n structuurvisi Wilnis Dorp, waar bwonrs, ourn, jongrn, school, krk n onrnmrs zitting in hadn. Ht is n plan waar nir soms wat watr bij wijn most don. Mt als dol n cntral ontmotingsplaats t crërn n ht vrhogn van aantrkkingskracht van ht dorp. Als ht god gaat is alls klaar op maandag 18 oktobr a.s. D winklirs zijn zich bwust van ovrlast tijns wrkzaamhn n daarom komn zij ir wk mt t gkk aanbidingn. Pak folr m bij winklirs of mldt u aan via Jonglui vrniln raam Vinkvn - D politi zokt n gropj jonglui, dat btrokkn was bij n vrniling. r was gzin, dat zij maandag 2 augustus omstrks uur n ruit van cntral togangsur van flat aan Talingnlaan intraptn. Ht gropj bstond uit minimaal vir jongns n tw misjs. n blank jongn mt blond haar, gkld in n flroz shirt mt n rood ptj op, zou daadwrklijk ruit hbbn vrnild. Ht gropj lip hirna naar Ringdijk, stapt in n boot n vor ovr Ringsloot wg richting Hrnwg/Achtrbos. Politimnsn rn daarop naar brugwachtr van brug in Hrnwg/Achtrbos. Di vrklaar, dat zojuist n boot mt n gropj jonglui was gpassrd n Noordplas was opgvarn. Hirop bslotn politimnsn op politiboot t stappn om op zok t gaan naar boot mt jonglui. Zij wrn chtr nit mr gtracrd. Ht onrzok wordt voorgzt. Zuurstofgbrk oorzaak slcht watrkwalitit Argonpark Mijdrcht - D slcht watrkwalitit n vrontriniging van sirwatrn in n rond ht Argonpark, zoals di vorig wk wrd gsignalrd, zijn voornamlijk t wijtn aan n rnstig tkort aan zuurstof in ht watr, zo laat wthour Dkkr ons wtn. Watrnt hft na brichtgving tot twmaal to n onrzok ingstld. Volgns wthour is nit dirct t achtrhaln waar oliachtig substanti vandaan komt, maar volgns hm zijn uitwrpsln van nn oorzaak D wthour ws vrr op uitznding van RTV Utrcht op dinsdag 3 augustus waarop t zin was dat in watrn rond Amrsfoort honrn do vissn drvn als gvolg van ht zuurstoftkort in ht watr. Dit vanwg aanhoun droogt n ht warm wr. r is door ht Watrschap mt bluchtrs zuurstof in ht watr gblazn waardoor ht zuurstofghalt wr normal waarn hft gkrgn n vissn wr konn rondspartln. Ook nn vrtonn wr n gzond lfpatroon. Tvns had hij knnis gnomn van uitznding van SBS6 Hart van Nrland di avond dat burgrs in Purmrnd zlf talloz do nn uit sloot haaln als gvolg van vrvuild watr dat bovndin rg ondip was. Daar wrd chtr ht woord botulism vlvuldig gnomd; volgns zggn vroorzaakt door n bactri di in modr van sloot zat n zikt zou vroorzakn. r wrd gropn om uitbaggrn van slotn n vijvrs als rmdi tgn vrvuiling. Uitbaggrn van slotn n vijvrs in ht Argonpark is hir knnlijk nit aan or. Volgns wthour is ht zuurstofghalt in slotn wr op pil. Dat zal dan motn lin tot n gzon(r) flora n fauna. Its wat w in gatn zulln houn!

2 pagina Niuw 2 Mrbo - 11 augustus 2010 Niuw Mrbo - 11 augustus pagina Gmnthuis D Ron Vnn Croonstadlaan 111 Postbus 250, 3640 AG Mijdrcht T. (0297) GMntlijK bkndmakingn Actul niuws n spoisn mlingn kunt u daglijks lzn op wbsit: Opningstijn gmnthuis Ma uur uur Di t/m do uur Vr uur Voor spodgvalln is gmnt brikbaar op tl. (0297) SRViclijn Srvicvrzokn n wnsn kunt u onlin mln door midl van ht srvicformulir op wbsit, of via tl. (0297) SRVicpuntn Hir kunt u trcht mt vragn ovr wonn, wlzijn n zorg én voor financiël dinstn. Bij ht srvicpunt kan bijna alls grgld worn wat t makn hft mt ht lvn van alldag. algmn nr: (0297) Srvicpunt Mijdrcht Gopnd: ma. t/m do. van uur n vr. van uur Hoofdwg 1, 3641 PN Mijdrcht, (0297) , srvicpuntronvnn.nl srvicpuntronvnn.nl Srvicpunt Wilnis Gopnd: ma. t/m do. van uur n vr. van uur Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis, (0297) , Srvicpunt Vinkvn Gopnd: ma. t/m vr. van uur. Futnlaan 52, 3645 G Vinkvn, (0297) , srvicpuntronvnn.nl Srvicpunt Mobil Kantoor Ir wonsdag in Wavrvn, Amstlhok n Hof (06) , srvicpuntronvnn.nl AfVAlbRnGStAtiOn Industriwg 50, 3641 RM Mijdrcht, (0297) Gopnd: ma, wo, do, vr n za uur, uur n di uur. Op dinsdagochtnd n zon- n fstdagn is ht afvalbrngstation gslotn. SpRKuuR collg Als u its aan burgmstr n/ of wthour wilt voorlggn, kan dat tijns hun sprkuur op dinsdag van uur. Bl voor n afspraak (0297) MlDpunt ZORG & OVRlASt (030) ADViS n Stunpunt HuiSlijK GWlD StAD n RGiO utrcht (0900) D officiël bkndmakingn n mlingn zijn n publicati van gmnt D Ron Vnn. in z rubrik staan officiël bkndmakingn n mlingn di voor u van blang kunnn zijn. bijvoorbld van bouwplannn of vrkrsbsluitn bij u in buurt. indin van topassing wordt vrmld waar u plannn kunt bkijkn n óf, n zo ja ho u r bzwaar tgn kunt indinn. D officiël bkndmakingn n mlingn zijn ook t vinn op in rubrik Actul. Ggaranr dinstvrlning! D gmnt D Ron Vnn wrkt mt srvicnormn. AAnVRAGn bouwvrgunning Burgmstr n wthours makn volgns artikl 41 van Woningwt bknd dat volgn aanvragn voor bouwvrgunningn zijn binnngkomn: Straatnaam Aard van ht bouwwrk bouwnr. Datum ontvangst D Hof D Hof Oostzij 90 oprichtn van n stigr 2010/ Vinkvn Baambrugs vrniuwn van n rstaurant 2010/ Zuw 143b (hrbouw ht Duikrtj) Baambrugs Zuw 146 vrniuwn van n bschoiing 2010/ Dmmrik 120 (nabij) ralisrn van ovrbschrming langs ghl 2010/ ovr n n aanlgstigr mt n lngt van 600 cm Gronlandska 31 vrniuwn van n stigr/golfbrkr 2010/ (nabij) Dz aanvragn zijn door afling Bouw- n Woningtozicht in bhanling gnomn. Dz bouwaanvragn kunt u nog nit inzin. Srvicnorm Uw licht bouwvrgunning wordt binnn tw wkn vrlnd. (Ht gaat hir om n aanvraag voor n dakkapl, uitbouw tc., di voldot aan voorwaarn van volldighid, ht bstmmingsplan n wlstand.) VOORnMn tot VRlninG bouwvrgunning Mt OntHffinG/WijZiGinG bstmmingsplan ingdind ná 1 juli 2008 Mt ingang van 12 augustus 2010 liggn bij Publikszakn in ht gmnthuis, zs wkn voor nir tr inzag, ontwrponthffingn mt bijbhorn ontwrpbouwvrgunningn: Straatnaam Aard van ht bouwwrk Bouwnr. Opm. Mijdrcht Hoofdwg 85B ht plaatsn van tw tijlijk flx-units 2010/0356 C voor opslag n kantoor Vinkvn Wilgnlaan 47 ht oprichtn van n bdrijfspand mt woonruimt 2010/0390 B Wilnis Bovndijk 6a ht vranrn van n rundvstal 2010/0301 A Burgmstr n wthours ovrwgn gvraag onthffing n bouwvrgunning: - Onr A t vrlnn mt topassing van n binnnplans onthffing ingvolg artikl 3.6 lid 1 sub c Wt ruimtlijk orning. - Onr B t vrlnn mt topassing van n buitnplans onthffing ingvolg artikl 3.23 Wt ruimtlijk orning. - Onr C t vrlnn mt topassing van n tijlijk onthffing ingvolg artikl 3.22 Wt ruimtlijk orning voor prio van vijf jaar. Zinswijz indinn Tijns trmijn van inzag kunnn blanghbbnn zinswijzn (uw mning of opmrkingn) naar vorn brngn. Dit kan schriftlijk bij burgmstr n wthours, postbus 250, 3640 AG Mijdrcht. In zinswijzn mot ht volgn staan: omschrijving van ht ontwrpbsluit waar u uw zinswijzn op gft, uw naam n adrs, datum, handtkning n motivring. Indin u in uw zinswijzn vrwijst naar rr door u ingdin brivn, wordt u vrzocht hirvan n kopi bij t vogn. Ook kunt u op afspraak uw zinswijzn monling bij bhanlnd ambtnaar knbaar makn. Blanghbbnn worn in bginsl nit-ontvanklijk vrklaard in hun brop bij administrativ rchtr als rlijkrwijs aan hn kan worn vrwtn dat zij tgn ht ontwrpbsluit gn zinswijzn als bdold in artikl 3:15 van Algmn wt bstuursrcht naar vorn hbbn gbracht. VRlnD bouwvrgunningn Burgmstr n wthours makn bknd dat navolgn bouwvrgunningn zijn vrlnd: Straatnaam Aard van ht bouwwrk bouwnr. Vrznddat. vrgunning Mijdrcht Communicatiw ht vrgrotn van n bdrijfsruimt 2010/ Gniwg ht oprichtn van n showroom/winklruimt 2010/ (ongnummrd) voor voluminuz gorn Ht is moglijk om n bouwvrgunning in tw fasn aan t vragn. In rst fas vindt planologisch totsing plaats n wordt ht bouwplan gtotst aan wlstandsisn. In tw fas vinn o.a. tchnisch totsing n ht boorln van n bomonrzok plaats. r kan pas worn gbouwd als voor bi fasn vrgunning is vrlnd. Tgn bi fasn kan bzwaar worn gmaakt. Bzwarn kunnn chtr uitsluitnd btrkking hbbn op totsingsgronn, di in di fas aan or zijn gkomn. Blanghbbnn di rchtstrks in hun blang zijn gtroffn, kunnn binnn n trmijn van zs wkn na vrznddatum van vrgunning n gmotivrd bzwaarschrift indinn bij burgmstr n wthours, postbus 250, 3640 AG Mijdrcht. Ht indinn van n bzwaarschrift schorst wrking van ht bsluit nit. Wl kan r, als r tgn ht bsluit bzwaar is gmaakt, n vrzok om voorlopig voorzining ingdind worn bij voorziningnrchtr, sctor bstuursrcht, postbus 13023, 3507 LA Utrcht. Dit vrzok dint vrgzld t gaan van n afschrift van ht bzwaarschrift. Van indinr van n vrzok om voorlopig voorzining wordt door rchtbank griffircht ghvn. VRlnD bouwvrgunningn in combinati Mt OntHffinG/WijZiGinG ingdind na 1 juli 2008 Burgmstr n wthours makn bknd dat navolgn bouwvrgunningn zijn vrlnd: Straatnaam Aard van ht bouwwrk bouwnr. Vrznddat. vrgunning D Hof D Hof Oostzij 27 ht vrgrotn van n woning 2010/ Vinkvn Arknpark Mur 40 ht vrvangn van n woonark 2009/ Pr. Brnhardlaan ht oprichtn van vir brgingn bij vir woningn 2010/ (vn) Plaswijk 40 ht oprichtn van n woning 2009/ Ht is moglijk om n bouwvrgunning in tw fasn aan t vragn. In rst fas vindt planologisch totsing plaats n wordt ht bouwplan gtotst aan wlstandsisn. In tw fas vinn o.a. tchnisch totsing n ht boorln van n bomonrzok plaats. r kan pas worn gbouwd als voor bi fasn vrgunning is vrlnd. Tgn bi fasn kan bzwaar worn gmaakt. Bzwarn kunnn chtr uitsluitnd btrkking hbbn op totsingsgronn, di in di fas aan or zijn gkomn. D blanghbbn di rchtstrks in zijn blang is gtroffn n di tgn ht ontwrpbsluit n zinswijz hft ingdind (alsm gn di rlijkrwijs nit kan worn vrwtn gn zinswijz t hbbn ingdind) kan binnn n trmijn van zs wkn na vrznddatum van vrgunning n gmotivrd bropschrift indinn bij Rchtbank Utrcht, sctor bstuursrcht, postbus 13023, 3507 LA Utrcht. Van indinr van ht bropschrift wordt door rchtbank griffircht ghvn. Ht indinn van n bropschrift schorst wrking van ht bsluit nit. Wl kan r, als r tgn ht bsluit brop is aangtknd, n vrzok om voorlopig voorzining ingdind worn bij voorziningnrchtr, sctor bstuursrcht, postbus 13023, 3507 LA Utrcht. Dit vrzok dint vrgzld t gaan van n afschrift van ht bropschrift. Van indinr van n vrzok om voorlopig voorzining wordt door rchtbank griffircht ghvn. inrichting tijdlijk bouwplaatsn Burgmstr n wthours makn bknd dat zij op 3 augustus 2010 in rlati tot artikln 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 n 5.11 van Algmn Plaatslijk Vrorning D Ron Vnn (APV) n vrgunning om n tijlijk bouwplaats in t richtn hbbn vrlnd aan: - Hin Hun Sloopwrkn B.V. uit nsch in vrband mt vrbouwing van Albrt Hijn aan Passag 26 t Mijdrcht. Ht adrs van tijlijk bouwplaats is croonstadtlaan 10 t/m 101, 3641 Al in Mijdrcht. Ht wrkadrs is D passag 26, 3641 AK in Mijdrcht. D vrgunning gldt voor prio van 20 augustus 2010 t/m 1 sptmbr G. van r Vn Aannmingsbdrijf uit Brakl in vrband mt ht vrniuwn van n duikr aan Bonkstkrswg in Vinkvn. Ht adrs van tijlijk bouwplaats is Rigrstraat op hok van bonkstkrswg, 3645 KW in Vinkvn. Ht wrkadrs is bonkstkrswg 1 t/m 3, 3645 KZ in Vinkvn. D vrgunning gldt voor prio van 13 augustus 2010 t/m 27 augustus nir di rchtstrks in zijn blang is gtroffn, kan binnn n trmijn van zs wkn na datum waarop vrgunning is vrlnd, n gmotivrd bzwaarschrift indinn bij burgmstr n wthours, postbus 250, 3640 AG Mijdrcht. Ht indinn van n bzwaarschrift schorst wrking van ht bsluit nit. Wl kan r, als tgn ht bsluit bzwaar is gmaakt, n voorlopig voorzining worn ingdind bij voorziningnrchtr van Rchtbank Utrcht, sctor bstuursrcht, postbus 13023, 3507 LA Utrcht. Van indinr van n vrzok om voorlopig voorzining wordt griffircht ghvn. VRlninG VRGunninGn x. ARtiKl 9 MOnuMntnVRORDninG D ROnD Vnn 1998 Burgmstr n wthours makn bknd, dat vrgunning is vrlnd op grond van artikl 9 van Monumntnvrorning D Ron Vnn 1998 tn bhov van divrs instandhoudingswrkzaamhn aan: - Dorpsstraat 59, 3648 AG in Wilnis. D Monumntncommissi van Wlstand n Monumntn Midn Nrland is ovrnkomstig artikl 10 van Monumntnvrorning D Ron Vnn 1998 om advis gvraagd n hft positif op aanvraag gadvisrd. D ontwrpvrgunning is afggvn, waarop gn zinswijzn zijn ontvangn. Ht bsluit tn aanzin van vrln vrgunning ligt vanaf 2 augustus 2010 tr inzag op ht gmnthuis. Op grond van ht bpaal in afling 6.2 van Algmn wt bstuursrcht kan n blanghbbn tot 14 sptmbr 2010 n gmotivrd bzwaarschrift indinn bij burgmstr n wthours, postbus 250, 3640 AG Mijdrcht. - Dorpsstraat 74, 3648 Aj in Wilnis. D Monumntncommissi van Wlstand n Monumntn Midn Nrland is ovrnkomstig artikl 10 van Monumntnvrorning D Ron Vnn 1998 om advis gvraagd n hft positif op aanvraag gadvisrd. D ontwrpvrgunning is afggvn, waarop gn zinswijzn zijn ontvangn. Ht bsluit tn aanzin van vrln vrgunning ligt vanaf 6 augustus 2010 tr inzag op ht gmnthuis. Op grond van ht bpaal in afling 6.2 van Algmn wt bstuursrcht kan n blanghbbn tot 20 sptmbr 2010 n gmotivrd bzwaarschrift indinn bij burgmstr n wthours, postbus 250, 3640 AG Mijdrcht. R AC T I VA N N L Z R A C T I V A N N L Z R D rdacti van Niuw Mrbo rknt ht tot haar taak om lzrs van haar krant zo objctif moglijk t informrn. Wij nmn zlf gn standpunt in. Wij vinn dat all mlingn, niuwsfitn n ovrig onrwrpn di zich in ht opnbaar afspln n zkr di zakn di tijns gmntlijk vrgaringn, bijnkomstn of intrviws worn gdaan, in onz krant horn. All lzrs van onz krant, ook di nit bij zo n bijnkomst of vrgaring of wat dan ook aanwzig warn, bhorn daarvan knnis t kunnn nmn. Ingzonn brivn plaatsn wij omdat afznr wil dat haar of zijn mning bknd wordt gmaakt in haar of zijn omgving. Zij of hij blijft vrantwoorlijk voor inhoud. Plaatsing door ons btknt nit dat onz rdacti n standpunt innmt. Mooi natuur Dz wk ontving onz rdacti z foto van hr Bocx uit Wilnis mt mling: Wat is natuur toch prachtig. Zi j zomaar bij n bruggtj in D Ron Vnn, in vrij natuur, z 35 cm grot schildpad di zich hrlijk gvstigd hft in n lg mrkotnst. W vonn foto luk, maar zulln nit xact vrblijfsplk nomn. Racti op killr kat Mijn racti, als kattn- n honnlifhbbr, op ht artikl ovr Killr-kat. Misschin dat z hld zijn wanlrout kan vrmln, zodat w hm n z n klin zilig hondj ook n rottrap kunnn gvn. J zou nkn dat imand, di zlf n hond hft, n dirnlifhbbr is. Ht tgnovrgstl blijkt chtr, gzin zijn racti. Ik bn ht mt hm ns dat ook voor n kat blasting btaald zou motn worn. Maar zolang dat volgns wt nit van topassing is, is zijn racti vr bnn pil. S. van Kuln Wi wt waar ik bn? Ropnaam: Valkj Gslacht: Vrouw Lftijd: 4 jaar Plaats: D Kwakl Vrmist sinds: 24 juli Uitrlijk: Valkj is n donkrbruin hn mt n lichtbruin hals. Ovr haar ghl vrnk zittn witt n zwart vlkkn. In haar rchtrvlugl hft Valkj dri lang witt vrn zittn Wt u waar z tussn haar vrdwijning n nu hft vrblvn, of waar z op dit momnt vrblijft, nm dan alstublift contact op mt ht volgn tlfoonnummr: Hft u haar nit gzin, maar wt u misschin toch its ovr haar t mln, bl dan alstublift ook. Ir informati ovr Valkj is wlkom. Bwonrsovrlg Thamrdal vrgart op 17 augustus Uithoorn - Ht Bwonrsovrlg Thamrdal komt wr bijn op dinsdagavond 17 augustus om uur in Ponrosa. Op agnda staan o.a. vilighid n ovrlast, mt nam rond ht splvld bij Ponrosa n ht busstation, iën voor buurtactivititn, vrslag van ht laatst buurtbhrovrlg bstding van ht buurtbudgt, n buurtkrant. D buurtrgissur van politi is ht rst l van bijnkomst aanwzig. Ir bwonr is van hart wlkom n kan aan ht bgin van bijnkomst onrwrpn aandragn tr bsprking.

3 pagina 2 Niuw Mrbo - 11 augustus 2010 INFORMATIF DOkTRsDINsTN D Ron Vnn: All dinstn van huisartsn worn gdaan vanuit huisartsnpost in Worn, tl Dit gldt voor ht hl wknd, fstdagn n voor wrkdagn van u. tot volgn dag 8.00 u. Uithoorn: Spodgvalln ovrdag via ign huisarts of tl Spodgvalln avond/nacht/wknn via huisartsnpost Ziknhuis Amstlvn, tl APOTHk *Apothk Vldzij, Dorpsstraat 47 Wilnis, tl: Opn: ma t/m vr u n u. *Apothk Mijdrcht, Hofland 48, tl: Opn: ma. t/m vr u n u. *Apothk Vinkvn, Hrnwg 57, tl: Opn: ma t/m vr u; za u. (uitsluitnd voor spodgvalln!) *Apothk D Ron Vnn, Hoofdwg 6a, tl: Opn: ma t/m vr u n u. *Buitn z tijn kan mn trcht bij Zuw Hofpoort Apothk, Polanrbaan 2, 3447 GN Worn, tl DIRNHuLP Dirnambulanc tl: COLOFON Vrschijnt wonsdag DItI 2: D RoND VNN, MIjDRCHt, WIlNIs, AMstlHok, D Hof, VINkVN, WAVRVN, VRoUWNAkkR, ZVNHoVN DItI 3: UItHooRN, D kwakl, Ns A/D AMstl Rdactikantoor Aanlvrn van kopij, foto s n advrtntis: Anslmusstraat AM Mijdrcht tl Mobil fax Intrnt Rdacti/acquisiti mwrkrs: Nl van r Pol Ks Jan Kodam André Vnstra Druk: Bosnkool Krantndruk B.V. Castricummrwrf RV Castricum tl fax mail Vrspriding: tl Bzorgklachtn: tl Cntral administrati: Vissrstraat GJ Aalsmr tl fax Uitgav van: GOUW Uitgvrs B.V. Haarlm-Aalsmr-Mijdrcht 122 jaargang Advrtnti-tarivn: op aanvraag DItI 2 oplaag DItI 3 oplaag Ingzonn brivn: nir staat ht vrij t ragrn op artikln of zijn mning t gvn op ontwikklingn di spln binnn gmnt. Uw ingzonn brif dint chtr onrtknd t zijn mt naam n adrs, tlfoon of - mailadrs. D rdacti bhoudt ht rcht brivn in t kortn of t wigrn. lt op: Nadrukklijk makn wij u r op attnt, dat door ons in z krant gproducrd advrtnti-, foto-, n/of tkstmatriaal nit bschikbaar wordt gstld aan rn. Dus ook nit pr -mail, fotokopi of anrszins zonr uitdrukklijk, schriftlijk tostmming van uitgvr! DIRNARTsN Dirnartsnpraktijk Mijdrcht-Wilnis, Boznhovn 69-71, Mijdrcht, tl: Bhanling na tl. afspraak Dirnartsnpraktijk Wilnis, Hrnwg 95, Wilnis, tl: Opn sprku. di. n do u. Ovrig tijn na tl. afspraak Dirnklinik Amstl, Vcht & Vnn Hrnwg 129, 3645 DJ Vinkvn tl fax Dirnklinik D Ron Vnn Dorpsstraat 40, 3641 C Mijdrcht, tl: Ma. t/m vr. volgns afspraak. Buitn opningstijn: uitsluitnd voor spodgvalln dag n nacht brikbaar op tl: Dirnartsnpraktijk Uithoorn-Aalsmr, Marijnnlaan 46, 1421 NH Uithoorn, tl: Bhanling na tl. afspraak stichting D BAAT Krkvaart 2, tl PsyCHOLOGIsCH HuLPvRLNING D Ron Vnn/Uithoorn: Praktijk voor dirct psychologisch hulpvrlning, Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./psychothrap. n mw of ; D Ron Vnn: Praktijk voor psychologisch hulp-vrlning, R. Rap, tl: Ns a.d. Amstl/Uithoorn: Praktijk voor rstlijnspsychologi Ns a/d Amstl, Mw. drs. C. Klrk, gzondhidszorgpsycholoog (BIG grgistrrd) tl./fax: ; ; nl; stichting IMT D Ron Vnn: Gspcialisr praktijk voor bhanling van angst-, dwang-, intitits- n tstoornissn. Lanlijk infonr stichting RCHTswINkL D Ron Vnn: Hoofdwg 1, Mijdrcht. Ht sprku. is op di.avonn van u. In juli n augustus gn sprku. vvv/anwb VVV D Ron Vnn/ Vinkvns Plassn: Hrnwg 144, 3645 DT Vinkvn, tl: ma n zo gslotn, di, wo, do, vr u; za u. VVV/ANWB Uithoorn: Kon. Julianalaan 54, 1421 AH Uithoorn, tl ma u./ di t/m vr u/ u. za u/ u./zo gslotn. zorg & DINsTvRLNING Zuw Zorg in D Ron Vnn: Hoofdwg 1, 3641 PN Mijdrcht: Thuiszorg (voor prsoonlijk zorg thuis), Maatschapplijk wrk (voor al uw vragn n problmn), Jugdgzondhidszorg n Pdagogisch Burau (voor ours n kinrn van 0-18 jr): Zuw Informatilijn tl Hulp bij ht Huishoun, tl Of kijk op: Cntrum Indicatistlling Zorg (CIZ): voor info., advis of aanmlding voor thuiszorg, vrplgthuiszorg, opnam in n vrzorginghuis of vrplghuis kunt u contact opnmn ma t/m vr u, tl Uitln, vrhuur, vrkoop van hulpmidln n vrplgartikln: Thuiszorgwinkl Mijdrcht, Hofland 6, tl Opn: ma t/m vr u. Hulplijn D Ron Vnn: tl voor aanvragn vrijwillig hulpvrlning. Nd. Patiëntn Vrniging Vrijwillig thuiszorg: D Ron Vnn, tl: voor info n aanvragn. zwangrschap Maatschap Vrloskundign: D Ron Vnn, Croonstadtlaan 1a, 3641 AL Mijdrcht, tl Tl. inschrijf sprku. ma u. n di. van u. Sprku. vlgs afspraak. slachtoffrhulp NDRLAND Slachtoffrhulp bidt gratis praktisch, juridisch n motionl onrstuning aan slachtoffrs n btrokknn van misdrijvn n vrkrsongvalln. U kunt bij ons trcht op vrschilln sprkurn in rgio, zonr wachtlijst. Bl voor n afspraak of voor mr info: MORPHUS RUIMT OP! 169,- kbdovrtrk vanaf 19,95 Ik zok n thuis Rgio - Dit kittn zokt n baasj. Dit mooi n liv damtj van 9 wkn zou ht lifst in n rustig gzin of bij wat our mnsn n plkj krijgn. Wi gft haar n niuw thuis? Dankzij Rabobank rgio Schiphol op stap! Uithoorn - Bwonrs van klinschalig wonn, Ht Hog Hm, gaan op stap! Dankzij n gift van Rabobank kan n uitj gorganisrd worn voor bwonrs van klinschalig wonn. Wat op zich nit makklijk is, want vrijwilligrs di hn bglin hbbn t makn mt mntrn ourn, waarvan r 24 in n rolstol vrblijvn. Ht rst i was om t gaan varn mt bwonrs in Amstrdam, ovr ht IJ! Hlaas bij ht bkijkn van boot blk dat bwonrs n ng stil trap af mostn naar bnn voor ht toilt. Dat vrontrustt vrijwilligrs, bwonrs in rolstol zoun op n staln plaat, di als lift din, naar bnn motn. D bglirs zijn voor n go vilighid van bwonrs, dus dit wiln zij nit gaan don. Maar wat dan? Opnluchtmusum in Arnhm? Archon? n dirntuin, safari in Is uw huisdir zok? Blangrijk tlfoonnummrs: Infolijn Dirnbschrming Rgio Uithoorn/D Ron Vnn n omstrkn: Voor vrmist/gvonn huisdirn & klachtn dirnmishanling op maandag t/m vrijdag van uur. Buitn z urn kunt u voicmail insprkn. Intrntsit: Dirnambulanc: Voor informati ovr vrmist of gvonn dirn n spodgvalln: tl Vrmist - Flur v.d. Brnbroucklaan in Uithoorn, zgn. kotjspos, zwart-wit, zwart staart mt wit puntj. - Kuifms in Uithoorn, Lola, n zwart dwrgkonijntj. - Op Klucht in Uithoorn, Mijo, zwart katr van 3 jaar, is gchipt. - Mijdrcht, Briljant, Tijgr langharig blauw grijz pos kort potn, dikk kop. Gvonn - Wilniss Zuw in Wilnis, schildpadpos. - Arthur van Schnllaan in Uithoorn, zwart kat. - Molnland t.h.v. nr. 8 in Mijdrcht, kat. Cyprs kat op rug n wit op buik. - Johan nschwg in Mijdrcht, donkr cyprs kat mt witt pootjs. - Karkit in Mijdrcht, grijs-witt prs mt n licht buik. - Rigr in Mijdrcht, lichtbig pos, n Prs. - Ou Spoorbaan in D Hof, cyprs katr. - Oostrlanrwg, in Mijdrcht wit/zwart katr. - Houtzaagmoln Mijdrcht, witt zwaarvrmagr kat. God thuis gzocht voor: - Divrs kittns. TOT 70% KORTING boxspring combinati vanaf matras vanaf 999,- Daarnaast hft dirnbschrming nog n paar kittns di nu of ovr n paar wkn n baasj zokn. Hft u intrss, wilt u dan contact opnmn mt Dirnbschrming, tl Bks Brgn? n collga kwam mt ht i van ht Zuirz musum in nkhuizn. Informati aangvraagd, n dat zag r rg luk uit. Nu ht busvrvor nog, ook dat is nit makklijk, want nit lk busmaatschappij kan 24 rolstoln vrvorn, dus zoun r mnsn ovr motn stappn vanuit rolstol naar n gwon stol in bus. Maar r gaan ook rsrv-rolstoln n rollators m, kan dat allmaal dan wl vrvord worn? Bij mst was dit n groot problm! Uitinlijk dichtbij huis n busmaatschappij (Mt n Co) gvonn in Aalsmr, di alls ntjs voor bwonrs van klinschalig wonn kon vrzorgn. Dus op vrijdag 27 augustus gaan bwonrs van klinschalig wonn van Ht Hog Hm n dagj uit, naar ht Zuirzmusum in nkhuizn! Dankzij Rabobank! Stichting Ontwikklings Samnwrking ron vnn GRNZLOOS INVSTRN IN ONDRWIJS D bouw van scholn n vrbtring van ht onrwijs in Dr Wrld samn mt ht gvn van voorlichting n ducati aan bvolking binnn ign gmnt ovr noodzaak van ontwikklingssamnwrking zijn blangrijkst doln van SOS D Ron Vnn. Als school r nmaal staat is ht aan lrkrachtn, lrlingn n ours om r its van t makn: god onrwijs mt go voorziningn ook voor allrarmst kinrn. Mt hulp van onz donaturs gaat dit lukkn! Tanzania n missi Mt kolonisati door Portugzn kwam ook vrbriding van ht katholicism in Tanzania op gang. In 1560 n. Chr. wrd rst katholik kapl gbouwd. D missionarissn warn r stijds hilig van ovrtuigd dat wg naar God lip via wstrs bschaving. D missionarissn vorn kihard acti tgn slavnhanl. Zij wrn dan ook gastvrij onthaald door lokal stammn di hn gbruiktn als vrtalr, scrtaris of advisur. Hl vl bkringn zijn t dankn aan vodsldistributi door missi in tijn van hongrsnood. D missi bracht ook klding, onrwijs n gzondhidszorg. Vl Tanzaniaans christnn blijvn tvns traditionl gon aanbidn. D laatst 30 à 40 jaar is functi van missi vooral n voornamlijk ontwikklingswrk gworn op ht gbid van onrwijs n gzondhidszorg. Onz samnwrkingspartnr Sr. Anntt Farrll is hir n god voorbld van. Ht ziltjs winnn is its van ht vrln. JA, ook ik wil grnzloos invstrn in onrwijs. O Ik wil donatur van SOS worn n zg n jaarlijks bijdrag to van... O Ik schnk nmalig n bdrag van... tn bat van ht projct Grnzloos invstrn in onrwijs Ik zal mijn bijdrag ovrmakn t.n.v. SOS D Ron Vnn t Mijdrcht op bankrkning van ABN-AMRO Bank t Mijdrcht, onr vrmlding van mijn kuz. Naam... Adrs... Tl.nr... Dit strookj svp inlvrn bij/opsturn naar: SOS/DRV, Postbus 54, 3645 ZK Vinkvn. Nl Bouwhuijzn

4 pagina 6 Niuw Mrbo - 11 augustus 2010 In augustus, sptmbr n oktobr: Groot scala aan activititn in ht Gron Hart Ht Gron Hart is n unik gron gbid midn in Randstad. Vanuit hartj Utrcht, Dn Haag, Rottrdam n Amstrdam is mn in 15 minutn fitsn al midn in ht gron. Ht Gron Hart vormt n mooi contrast mt drukt van stn n is ht grootst National Landschap van Nrland. Ht gbid rikt van ht IJsslmr tot rivir Mrw. Van Dn Haag tot voorbij Viann. Ht Gron Hart is nit alln grotr dan mn nkt, maar ook divrsr. Ht landschap bstaat uit uitgstrkt win, vngbin, grot plassn, mrn, manrn rivirn, historisch stadjs, fortn n borrijn. Dit maakt ht Gron Hart gschikt voor uitnlopn activititn. r kan hrlijk worn gfitst, gvarn of gwanld. r zijn biologisch irn dirct van bor t koop. In vl rstaurants worn strkproductn vrs van ht land gsrvrd. Mn kan slapn in n hooibrg of gnitn van n koud birtj aan watrkant. In lnt dansn koin in wi n in wintr kun j bij Kinrdijk schaatsn in n 17 uws schilrij. D Hollands luchtn bin ht hl jaar door n prachtig schouwspl. n Vrvolg van vorig wk activititn augustus: * Laksi Fstival Alphn 20 n 21 augustus Ht Laksi Fstival, dat dit jaar voor r kr wordt ghoun, was in 2008 n 2009 n groot succs. Ht gratis vnmnt mt optrns van grot artistn vindt plaats in ht Zgrslootgbid bij dagcamping. Info: * D 24 uur van Montfoort 20 n 21 augustus Op vrijdag 20 n zatrdag 21 augustus organisrt stichting 24 uur van Montfoort mt stun van vl onrnmrs voor jong n oud wr 24 uur van Montfoort rond Montfoorts jaarmarkt mt n gwldig programma. Info: * Jazz aan Plazz 21 augustus Op zatrdagavond 21 augustus gaat 22 diti van Jazz aan Plazz in ht Plashuis in Noorn van start. r wordt jazzmuzik gspld n ht is n ontmotingsplaats voor bzokrs, di lkaar al jarn op dit fstijn tgnkomn. info: * Kamryck Klassik 26 tot n mt 29 augustus Na ht succs van 2009, gaat ind augustus tw diti van Kamryck Klassik, n grootschalig muzikvnmnt, van start op Plas bij rstaurant Kamryck in Kamrik (midn in ht Gron Hart). Op n drijvnd platform van circa 750 m² worn n ovrkt podium n tribun mt 600 zitplaatsn gbouwd. Ht concrt vindt plaats in n sprookjsachtig cor mt mooi uitglicht bomn n 150 fakkls op stigr, di als n vrlicht lint naar outdoor concrtzaal lin. Ook op culinair gbid valt r vl t gnitn. Info: SPTMBR * Ys Gouda Jazz 4 sptmbr Ht wordt n bijzonr spktakl mt twaalf bands, vrld ovr zs podia. D Gouds Schouwburg wordt omgtovrd tot n Jazztmpl, di in all hokn n gatn zal swingn. n van hoofdacts is bkn diva Laura Figy mt haar 5-mans band. Info: * Opn Monumntndag 11 n 12 sptmbr In divrs plaatsn in ht Gron Hart worn activititn ghoun in ht kar van Opn Monumntndag. Info: Gouda Culinair 10, 11 n 12 sptmbr Divrs Gouds rstaurants prsntrn zich in ht Houtmansplantson in Gouda dat wordt omgtovrd tot ht grootst n lkkrst opnlucht rstaurant. Info: * Rivirdag Schoonhovn 18 sptmbr D Stichting Schoonhovn organisrt nabij ht vr Schoonhovn- Glkns jaarlijks Rivirdag in n maritim sfr mt vl activititn op wal n ht watr zoals ht Shantyfstival waaraan mrr zmans- n shantykorn lnmn. Bovndin liggn r klassik schpn om t bzichtign in stad. Info: OKTOBR * Nacht van Worn 26 oktobr D Kirmko Nacht van Worn is n Intrnational vldrit door binnnstad van Worn mt lnam van wrldtop. In ht voorprogramma wdstrijn voor amaturs, mastrs, juniorn n dams. Info: * Koimarkt Worn 27 oktobr Al mr dan 600 jaar vindt op rst wonsdag na 20 oktobr in binnnstad van Worn Koinmarkt plaats. D traditionl Koimart is n fst dat familis gzamnlijk virn in n ou sfr mt krmis, warnmarkt, standwrkrs n natuurlijk koin. Info:

5 pagina 8 Niuw Mrbo - 11 augustus 2010 Ook raadslid Rouwnhorst hft zijn vragn ovr indiging pilot D Kwktuin Mijdrcht - Ht is inmidls (bijna) dri maann gln sinds ht bovngnom, zr informativ mmo is vrstrkt. Om di rn graag n actualisring/voortgangsrapportag waarin aandacht wordt bstd aan onrstaan aspctn. Mt btrkking tot ht onrwrp D Kwktuin stl ik prijs op n z.s.m. bhanling in n RTG, vooral omdat gmntraad door u nit is gïnformrd ovr voortgang n rsultatn van z blangrijk pilot n uw bsluit tot bëindiging. *Waarom is gmnt nit in staat (gwst) om binnn ign organisati t komn tot n bstandsonrzok mt als dol ht combinrn van n succsvoll, activrn diagnosmthodik mt n positiv samnwrking mt klantmanagrs? *Is ht juist t conclurn dat di afronn fas inmidls is afgslotn? Wat zijn (ganonimisr) conclusis van rapportag van dupr? Wannr worn di aan gmntraad bkndgmaakt? Wlk karstlling door gmntraad is op basis van rapportag wnslijk n/of noodzaklijk? Tot wlk aanpassingn binnn organisati gvn conclusis aanliding? *Op wlk wijz is door gmnt samngwrkt mt VNG-pilot Participatiladr n tot wlk rsultatn hft dat glid? Als nit is samngwrkt, wlk rnn liggn daaraan dan tn grondslag? *In hovrr was ht cht nodig om xtrn advisring in t schakln? (Dit m tgn achtrgrond van ht door VNG aanggvn stroomschma trbpaling ) Ho staat ht mt implmntati van participatiladr in gmnt D Ron Vnn (pr cliënt) n wlk maatrgln hbbn ht mst ffct, voor wi (cliëntn op wlk trn) n binnn wlk trmijn? Kostn *Uit mmo is af t lin dat aan kostn voor xtrn inhuur om t komn tot ht uitvorn van n intgral diagnos ruim ,- (xcl. btw) is uitggvn. Zijn r nog aanvulln kostn gmaakt/t vrwachtn in ht vrlng van di diagnos n zo ja, om wlk or van groott gaat ht dan? * Ho groot is ht (in bgroting opgnomn) bdrag dat dit jaar nog bschikbaar is vanuit ht participatibudgt? * Hovl is daarvan vast goormrkt n hovl kan nog nar worn ingvuld voor bijvoorbld spcial projctn? *Kan gconclurd worn dat inschakling van dupr inmidls hft glid tot n succsvoll afronding van ht lrprocs, zodat binnn ign organisati nu wl knnis n comptntis aanwzig zijn om vanaf hn in ign bhr btrffn activititn uit t vorn? *Wlk kostn (bovn ht rds gnom bdrag van ruim ,- xcl. btw) zijn vrbonn aan ht vrzorgn door dupr voor opliding van klantmanagrs n om hovl klantmanagrs gaat ht in totaal? * Wannr zal z opliding afgrond zijn? *Wlk incintl n structurl kostn zijn vrbonn/zulln vrbonn zijn aan ht inzttn van ht door dupr ontwikkl diagnos instrumnt diagnosys? Stoppn? Rcntlijk hft ht collg aan D Kwktuin mgld ht tijlijk contract nit t vrlngn. Ht contract van z pilot had n looptijd van één jaar. In hovrr is ht bsluit van ht collg in ovrnstmming mt karstlln bvogdhid n taak van raad? * Hovl kostn zijn vrbonn (gwst) aan pilot? In hovrr n op wlk is van gmntwg in rgionaal (samnwrkings) vrband voorzining D Kwktuin onr aandacht van anr gmntn gbracht, dan wl aanbvoln? * Wat zijn conclusis t.a.v. pilot D Kwktuin op basis van stijds gmaakt samnwrkingsafsprakn n daarop gbasr tussntijds valuatirapportags? * r zijn gdurn looptijd van pilot D Kwktuin contractn afgslotn in ht kar van r-intgrati mt anr organisatis. Is in dat vrband ook D Kwktuin bnard om l t nmn aan aanbstding? Zo nit, om wlk rn is D Kwktuin nit in glgnhid gstld n offrt uit t brngn? * In schriftlijk aanggvn motivatigronn om pilot nit t vrlngn wordt o.a. aanggvn (vronrstld?) dat inzt van door ht rijk bschikbaar gstl r-intgratigln uitdrukklijk nit van topassing is op ht aanbod van D Kwktuin. Ht zou namlijk ontbrkn aan prspctif op (uitinlijk) uitstroom naar wrk. Ho is dat t rijmn mt in mmo van 11 mi t.a.v. mthodik van intgratiladr, nl. mr focus op dolstlling dat ir cliënt mdot in vorm van wrk (1), social activring (2) of anr vorm van participati (3)? Graag n transparant ovrzicht in hovrr ht boog dol uitstroom naar wrk (sinds 2008) tot op hn wl is brikt m.b.v. in ht vrln aanggan trajctovrnkomstn mt (lk van anr) rïntgratibdrijvn op basis van har rsultaatvrplichtingn. * Wlk rsultaatvrplichtingn (zulln gaan) gln binnn rcntlijk afgslotn raamovrnkomstn (pr ladrtr n afgsprokn stijging daarop)? * Wat is onrbouw blidsinschatting van ht aantal cliëntn (pr ladrtr) dat nit n stijging zal (kunnn) ralisrn, m glt op ggvns, zoals vrmld in mmo van 11 mi jl.) * In aankondigingsbrif bëindiging pilot wordt (m) aanggvn dat Door gmnt wordt afgwogn of kostn accptabl zijn in ggvn situati n opwgn tgn glvr prstatis. Wlk concrt n gobjctivr wgingsgronn worn hirbij ghantrd? n wat is uitlg van ht bgrip accptabl in dit gval n wat is ht critrium t.a.v. glvr prstatis in pilot van D Kwktuin? * Is ht collg - op basis van valuatirsultatn - van mning dat m.b.t. cliëntn van D Kwktuin (n hun activititn in zowl kas als op wklijks markt) dolstllingn social activring of anr vorm van participati nit zijn ghaald? Gstld wordt dat r forml sprak is van n opglgd vrbod / uitsluitingsgrondslag voor bstding van r-intgratigln voor ht aanbod van D Kwktuin, gldt dat dan ook voor aanwnding van gln uit ht participatifonds/wmo? * T conclurn valt dat cliëntn van D Kwktuin l uitmakn van zr kwtsbar gropn in samnlving. In hovrr is m.b.t. WMO-uitgangspuntn ht aanbod van D Kwktuin n rël opti (op basis van historisch rvaringsknnis n fitn) voor catgori inwonrs di in mmo van 11 mi worn grknd tot trn 5 n 4? Jan Rouwnhorst Fracti CDA K.N.V. hbo organisrt wr cursussn in sizon Uithoorn - D KNV HBO afling Uithoorn organisrt in ht sizon volgn cursussn: - Opliding voor ht HBO diploma inclusif AD training n modul vrbandlr n klin ongvalln. - Ranimati n trainingn bij kinrn. Kunt u hlpn als ht mot? Wist u dat maar 2% van all mnsn in Nrland n HBO diploma hft? Wt u wat u mot don als: Imand zich vrslikt? Imand zich vrbrandt? Imand n botbruk oploopt? Imand pijn op borst hft? Imand n flink blon wond hft? Imand zijn nkl vrstuikt? Imand flauw valt? Imand nit mr ragrt op aansprkn? Imand nit mr amt? Imand vrgif hft ingslikt? Wt u nit ovral ht antwoord op? Volg dan n HBO cursus! U bnt toch ook blij als u op juist manir gholpn wordt als u wat ovrkomt? Op dinsdagavond 28 sptmbr aanstaan om uur start bij Kon.Nd.Vr. HBO afd. Uithoorn opliding voor ht diploma rst hulp inclusif AD training n modul vrbandlr. In 16 lssn, di ggvn worn in sport- n activititncntrum D Schg aan Arthur van Schnllaan 100a in Uithoorn wordt u opglid tot rsthulpvrlnr. Nm uw man, vrouw, bror, zus, buurman, buurvrouw, vrind of vrindin m. Irn vanaf 15 jaar kan lnmn aan z cursus di afgslotn wordt mt n intrnationaal rknd diploma. D cursus wordt ggvn volgns richtlijnn van Ht Oranj Kruis. Wilt u alln ranimati/ad training volgn dan kunt u dat don op 14 n 21 sptmbr a.s. of op 19 n 26 april Niuw: HBO kind Dit jaar is niuw dat r n opliding HBO kind ggvn gaat worn n wl op 10, 17 n 24 mi Dz opliding voldot aan all isn. Voor nar informati of inschrijving kunt u contact opnmn mt scrtaris van vrniging: Ria van Gm, tl of via -mail: Op wbsit staat ook all informati ovr divrs cursussn + aanmldingsformulirn. GN KRANT ONTVANGN? BL: Zomractivititn bij t Buurtnst zijn afgslotn Uithoorn D organisati had ook dit jaar wr luk zomractivititn gorganisrd bij ht Buurtnst in Uithoorn. Van 12 tot 26 juli op maandag-, dinsdag-, donrdag- n vrijdagmiddagn n vrog avonn, wonsdag was r alln n middagprogramma n van 26 juli tot 7 augustus op maandag, dinsdag, donrdag n vrijdag. Nit alln kinrn, maar zlfs vrijwilligrs gnotn mt voll tugn. Ook burgmstr bracht n bzokj n dit wrd door kids n vrijwilligrs norm gwaarrd. D kinractivititn van Cardanus in vakanti wrn in zon n vol vrolijkhid afgslotn op vrijdag 6 augustus. Topvrijwilligstr Slina Kroon (17 jaar, nt gslaagd op scholngmnschap Thamn n in sptmbr naar Stwarssopliding) spl lk dag, lk wk mt kinrn op ht Achtrplin. Hartstikk luk: touwtjspringn, hockyn, basktbaltornooin, votballn, skippyballn, nom maar op! D kinrn zijn zo vrolijk! Hoogtpunt was dag dat w 85 kinrn hadn. Nasséra Achahboun (kinr/tinrwrkstr Cardanus): D vir wkn warn grandioos. D kinrn vonn ht supr dat burgmstr langskwam n mt z ging dansn! Ook mochtn kinrn van alls aan haar vragn. Volgnd jaar op zlf vot vrr! Soraya (9 jaar) vrtl nthousiast wat z van burgmstr wil wtn: Ho oud z was, hovl bankpassn z hft, of z rijk is n z gaf ovral antwoord op! D kinrn vonn haar hl aardig. D kinrn willn lk dag ook door buurt wanln n voor volgnd jaar n luk spurtocht in buurt. Misschin ook n kinroptrn voorbrin n uitvorn in ht Vrzorgingshuis Ht Hog Hm dichtbij? D laatst vakantiwkn kunnn kinrn trcht in n rondom Sporthal D Schg. Op kunt u ht volldig programma vinn n uw kind inschrijvn. Dan is r film, circus, huttn bouwn of cratif n kinrkrmis! Gnog t don nog laatst wkn van vakanti. Alic Mijr nmt noodgdwongn afschid Bau Grans gaat onr zlf naam vrr Aalsmr - Ht is inmidls bijna twaalf jaar gln dat naam Bau Grans voor rst kr wordt gnomd in mowrld in Aalsmr. Tgnovr kornmoln D Luw opn Alic Mijr op 19 fbruari 1999 urn van mozaak in Zijdstraat 26A n naam Bau Grans kt naam volldig, want r wrd vrwzn naar dams mt n maatj mr, matn 44 tot n mt 54 om prcis t zijn. Na ngn maann wrd Alic zik maar dankzij all inspanningn voor mozaak wist zij zich staan t houn n wrd uitdaging tot n succs gmaakt. In 2000 is winkl aan uitbriding to n ht naastglgn pand wordt bij ht ghl btrokkn waardoor r lttrlijk nog mr ruimt ontstaat voor collctis n bijzonr accssoirs. All lftijdsgropn Mt vstiging van Bau Grans is modiuz, trndy, lgant n sportiv mo toganklijk n dat gldt ignlijk voor all lftijdsgropn. Mo di dams in staat stlt om zich prttigr t voln n dolbwust in ht lvn t staan, los van kldingmaat. Alic nmt inkoop zlf tr hand n is rglmatig naar Duitsland afgrisd n tal van niuw mrkn hbbn n plaatsj gkrgn in mozaak. Zij laat zich inspirrn door mnsn op straat n daarto pikt zij rglmatig n trrasj n gkoppld aan ign crativitit worn rglmatig voorstlln gdaan bij divrs lvrancirs n wat dat btrft zit zij r bovnop. Ook in Amstrdam wordt rglmatig ingkocht. Samn mt vrkooptams in divrs samnstllingn wt Alic Bau Grans tot n succs t makn n ht klantnbstand tlt momntl maar lifst zo n driduiznd namn. Gnitn van ht lvn Alic is hlaas wr zik gworn n huidig omstandighn nopn haar pr dirct t stoppn n zij prijst zich glukkig mt ht ggvn dat Barbara van r Plog mozaak pr 1 augustus 2010 hft ovrgnomn. D naam Bau Grans blijft onvranrd bstaan n daar is Alic bijzonr blij m n dat gldt ook voor ht ggvn dat ook ht huidig vrkooptam in zlf samnstlling vrr gaat. Alic hft zich voorgnomn t gaan gnitn van ht lvn, samn mt haar chtgnoot n kinrn. Zij gft aan dat ht toch wl rg zwaar valt om afschid t motn nmn van wat zij haar kindj nomt. Uitraard dankt Alic Mijr all klantn voor hun trouw bzok aan Bau Grans n wnst zij Barbara van r Plog n haar tam hl vl succs in nabij n wat vrr tokomst. Bau Grans is gvstigd op ht adrs Zijdstraat 26 A n B. Ht tlfoonnummr is

6 Niuw Mrbo - 11 augustus 2010 pagina 9 HRLIJK RCRËRN Fris Mrn OP D - Cor van Zalhoff op ht Startiland al Cor van Zalhoff: Mt n platbo kun j ook op ondip mrn mschip in Frisland varn D nationaal bkn bdrijfsmak laar Cor van Zalhoff is in ht bzit van grootst Lmmraak van ons land: D Gro n Vcht ghtn, di qua groott Kon inkl mraak D Gron Drack ovrtro ijk Lft. Nit dat ht mij daarom t don was, hoor. Maar ik mt bijna tw mtr n als j voor z lngt voldon stahoogt in n platbom wilt ralisrn, dan zul j n klok schip motn bouwn. Dat hb ik dus gdaan, zgt hij. Wat naam btrft knipoogt hij wl naar ht bromdst zustrschip. Dat klopt, lacht Van Zalhoff br duit is ht n hl gwon n zkr top. Toch asslijk naam, want ik woon aan Vcht. _ bij ht Snkrmr tijns Friso Boka Zomrdag is Cor van Zalhoff altijd in Frisland t gast. Dat is voor hm vast prik. Tn rst omdat ik van Frisland hou. Ht is n schittrn provinci waar j wrk lijk fantastisch kunt varn. n zkr mt n schip zoals ik hb. n platbom stkt nit dip n daardoor kan ik mt mijn schip ook op ondip mrn in Frisland varn. Juist di wat rs liggn in prachtig natuurgbin. Dat is gnitn gblazn. Ik kan irn aanran Frisland op di manir t ontkkn, vrtlt hij. Ht watrgbid waar Cor van Za lhoff onrmr op dolt is D Ou Vn n rond rnwou. Hij ging daar altijd op bzo k bij Amstrdams maklaar Jorrit Jong, wins famili n zomrhuis bzit op n ilan d aan Ulkrit vlakbij Princnhof. Tw jaar gln ovrld D Jong n door zijn vrind Cor, zlf op bok, op hij wrd n kots gtrokkn door Fris paarn naar zijn laatst rustplaats gbracht. Fris paarn vormn tw link di ik mt provinci hb, zgt man di n voorlif hft voor hippisch sport. n vnmnt dat Van Zalhoff noo slaat is ht skûtsjsiln: Dat is lk jaar it ovrn hoogtpunt voor mij n mijn vrouw Jann t. Dan trkkn wij op onz boot naar Frisland n w af mt vrinn. Zo mrn w st sprkn vast af bij ht huis van famili Zantman in Boo rnzwaag. Vl wdstrijn hb ik van dichtbij mogn aanschouwn omdat d Nijpls n vrin d is. D voormalig commissaris nodig van mij mij dan uit om aan boord van n snll boo t van Provincial Watrstaat t stappn. Mstal samn mt moonrnmr Frans Zantman n Bol voorzittr van Nrlands Vr Staal, niging van Bankn. D SKS-wdstrijn van rn wou n Langwr volg ik lk jaar. Zlf zilt hij ook wl ns m op n skûtsj. Cor van Zalhoff wordt al sinds opri chting van Friso Bokaal in 1984, n wdstrijd voor onz Captains of Industry, voor dit drijaarli jks provinciaal zilvnmnt gïnvitrd. Hij slaat z uitnodiging nooit af: Ht is nit alln luk om lkaar t trffn, maa r ook om op ht watr lkaar lof probrn af t stkn. Ziln in Frisland is voor mij top n ik nk dat dat voor hl vl mnsn gldt. Albrt van Kimpma ag ovr varn in Frisland - Annk Douma zingt gra fzangn op lo t g n r b a m u o D k Ann Fris watrsport r, maar is ht ht watr gn vijand m ûtsjsiln is Zo wrd t vrind van provinci. (sk cht no n my is nu n gro Skûtsjsiln Fris diva Annk mijn plzir), zingt vrgrns. n z Frisland ar nig zhavn van Douma in n van ha n dol op Harlingn is fct uitvalsbasis voor bruin b Ik k: n An gt. zin n dus n pr mnt wat z di mt hun jacht ht t Wad. Ik bn gborn ht watr. Vooral op h n klin dorpj dat vloot n voor mnsn s,. n gtogn in Liossn Wadndijk in ht ruim sop willn kizn nling ovr dijk vrscholn ligt achtr Mt wind n watr Voor Annk is n wa ot, maar ik kan langs bo voldon: Ik hb gn itn n htzlf noorn van Frisland. in mijn gnn. zit watrkant volop gn zilrs hbbn. bn ik opggroid, ht ol blvn als wat glgnhid wirf in hl Nr- gv vr d hi nd bk bn ik rglmatig in di, Annk vaart ovr Bovndin n. Zo bn pp nk sta Bo t hit r ord haa bo r aan and n land mt onr Maar om bij anr n. tsjfamili ard skû uw L nd in t bk on bvrind mt ik lfstntocht, wo ik hb maak mijn ang Ik. nl uit l Jar op: ook w z zokt altijd ht watr ghad. Alln al Mtr. Zij nodign mij t nam vanuit Grou, nd M la l. Am w s vaartochtjs du n stacaravan op ot gaf lk kr wr rs hét watrsportoord ovrstk mt vrbo Wadnz bkoort dat voor vl Luward trsportfstijnn in wa D. l ol V gv is. nd bij uitstk n bvrijd Annk opgluistrd. unik gtijnwrld mij zr. Ht Wad is n status van Nationaal Frisland worn door ist n z volt art Z is n vlgvraagd n hft nit voor nits. Haar rprtoir sluit watrsportsfr god aan Park. op ht watr n in nc bia bij Harlingn. naadloos aan bij am lt cha n z ft h g n n stn. Tgnwoordi ht bld D Stnn bruisn dorp Dichtbij zdijk, waar t n janushoofd dat trsport, j kunt z Man staat. Ht bld, m t, rt Spanjaard Frisland is watr n wa r z lmntn. ich n zon zowl op z als land is gr in 16 uw ht provinci nit wgnk Caspar di Robls. Hij nam zdijkn, zodat bsluit Annk. initiatif tot bouw van n houn n tot Albrt van Kimpma kon Frizn votn droog rgaan. inpolringn konn ov - Cor van Zalhoff samn mt vro gr schippr van ht Fris statnjac ht, Ann Tjrkstra

7 pagina 10 Niuw Mrbo - 11 augustus 2010 Jubilum gsprk UWTC l 6 Gs Fig (72): Achtr lk succsvoll man staat n strk vrouw Uithoorn - 30 Rons van Uithoorn hft z gorganisrd. Gs, vrouw naast populair scrtaris van Uithoorns Wilr Trainings Club. Hl Uithoorn kk altijd uit naar tw pinkstrdag. Sinds KNWU bsloot provincial kampionschappn op z dag t latn vrrijn was ht afglopn. n poging om ron op rst pinkstrdag t latn rijn was gn succs. D Rons van Uithoorn Samn mt haar man Ad was zij drijvn kracht achtr wilrclub. In 1976 kwam club zonr pnningmstr t zittn n wrd zij gvraagd om dat gat tijlijk op t vulln. Dat vn wrd 10 jaar n daarna hild zij zich nog tintalln jarn bzig mt omvangrijk administrativ taak om Ron van Uithoorn gralisrd t krijgn. Maar nit alln Ron van Uithoorn, ook rons van Wilnis n Mijdrcht kwamn onr haar liding n paar kr tot stand. Samn mt mannn van wilrncommissi wrd rvoor gzorgd dat r voldon sponsorgln binnnkwamn. Daarna wrd alls op papir gzt door famili Fig. W schrvn in rst instanti bdrijvn aan maar daarna wrn z prsoonlijk bzocht. Dat was juist mtho. Door vrantwoorlijk man zlf aan t sprkn kon r ook dirct zakn worn gdaan. W stuurn n factuur n gingn di ook prsoonlijk innn. In di tijd hadn w wl 150 sponsorn. Door prmis di w daardoor bschikbaar konn stlln, kwamn vl bkn rijrs naar wdstrijd waardoor ht vnmnt voor duiznn toschouwrs ook hl aantrkklijk wrd. Nog nooit op n wilrnfits gztn. Vanwaar di btrokknhid? Tho Kuylnburg was wilrnnr n n vrind van Ad. Hij was gn di Ad vrog om in ht bstuur t komn. Ad wil dat wl don n hft vanaf bgin jarn zstig tot aan zijn dood in 1997, club mt vl plzir glid. Dat n w mt n half gautomatisrd computrprogramma, ton nog op floppy s, waarop w schma s maaktn. Ook wrktn w samn advrtntis n affichs uit n typt Ad ht clubblad. Ik vond Ad n god bstuurr n hij was n man naar wi irn luistr. Daar wil j als vrouw graag naast staan. D vrniging was zo succsvol gworn dat ht ook n btj van mijzlf was gworn. Na zijn dood hb ik nog jarn doorgwrkt. Zlfs na haar afschid in 2003 is zij btrokkn gblvn bij haar clubj. Ik raak r nooit vanaf. Stikm bn ik ook wl trots om lid van vrdinst t zijn n lk jaar do ik nog prijsuitriking bij kopplrijdrit. n rac gnomd naar haar ovrln man, Ad Fig Mmoriam (AFM). Gloriprio van UWTC D famili Cramr stopt ind 1971 mt haar wrkzaamhn voor UWTC. Ht wrd z tvl ir kr uit Rottrdam t komn n ton is Ad bnomd tot rst scrtaris. In jarn zvntig groi vrniging norm n wrn r rglmatig ovrwinningn gbokt. UWTC rnnrs litn lanlijk van zich sprkn: Cs van r Wrld n Ptr Zijrvld. Maar ook hft UWTC op wrldnivau kampionn voortgbracht. Ptra Bruin, Michl Zanoli, Tom Cors n Tun Stam Daar warn w hl trots op maar w hadn nog vl mr hl go rijrs. Conni Llivld, Koos van r Knaap, Wim Vnbor n Jaap van r Wijn bijvoorbld. In 1984 wrn r jugdrons ghoun waarbij tw UWTC rs als rst ovr strp gingn: Gonny van Kort n Michl Zanoli. M daardoor was ht ook prio van fstjs. lk kampion most in ht zonntj gzt worn. D sfr in vrniging was altijd van n grot vrinnkring. Ht vrtigjarig bstaan van vrniging wrd n groot fst mt vl oudgdinn. Voor zovr moglijk was irn aanwzig, zlfs ln van ht rst uur, di in 1935 al lid warn. D jaarfstn warn ook altijd brgzllig n hadn ht karaktr van n rüni, ook wr n vrdinst van mijn man, di zorg voor binding binnn club. In di prio wrd ook ht huidig clubgbouw aan uropari gbouwd. Samn mt Pitr Kolman is daar hard aan gtrokkn. Wij wonn om hok, dus wrd r vaak n brop op ons gdaan tijns bouw. Maar ook hl vl clubln, zoals John Zanoli n Jan Brozius hbbn hiraan mgwrkt. n vrplicht ghi funring mt xtra kostn zorgt r thans voor dat ht gbouw nog rcht ovrind staat. Op 10 maart 1984 wrd ht clubhuis aan uropari officil gopnd. In 1977 wrd Torafling opgricht n n paar jaar latr fitscrossafling. Daar hb ik prsoonlijk wat minr m, mijn hart ligt bij ht wilrnnn maar ik bn r wl trots op dat z tijns mijn prio zijn ontstaan. D 57 Ron trug in ht ou dorp Dat is n mooi vnmnt, 19 sptmbr kom ik zkr kijkn, blooft Gs. Vrogr vor ht parcours door ht Thamrdal maar r wrn tvl isn gstld door Gmnt waar w nit mr aan konn voldon. Daarom is ht nu zo luk dat r voor ht jubilumjaar n oplossing is gvonn. Sta j ook op facbook? N zg, facbook. Ik houd zlfs nit op papir. Maar ik bl wl voor 0,01 pr minuut via voipbustr mt famili in Australië, Duitsland, Blgië n Surinam. Hozo nit mt j tijd mgaan? Momntl hft Gs nog stds luk bzighn n trkt zij r graag mt vrindinnn op uit. n dagj musum, avondj schouwburg of n kaartj lggn n twmaal pr wk uit tn. Maar intussn volg ik ook nog mijn clubj, maar alln als z in gron/zwart clubklurn rijn, anrs kijk ik nit. Opn rgio snior plus dag Tnnis Vrniging Mijdrcht trok wr vl lnmrs Mijdrcht - D jaarlijks opn rgio snior plus dag di onr zonnig wrsomstandighn op donrdag 5 augustus wrd ghoun bij tnnisvrniging Mijdrcht trok dit jaar vl vijftigplussrs naar tnnisbaan. Mnsn mt nzlf hobby uit hl rgio n vaak ook van daarbuitn ontmotn lkaar op ht tnnispark van TVM, soms voor ht rst n vaak ook voor zovlst maal, omdat ht vooral om gzllighid draait. Naast 80 lnmrs di konn worn gplaatst, hadn r zich nog mr aangmld di hlaas nt buitn boot viln. Ht is ook altijd n norm populair dag, dus vrogtijdig aanmln was wl aan t bvln. D lnmrs wrn ontvangn mt n hrlijk kopj koffi, dit jaar vrgzld van hrlijk vrsgbakkn krntnbolln van Bakkrij lnbaas. D sfr zat r al mtn god in. D lnmrs wrn op splstrkt ingld n spln dri wdstrijn van 45 minutn samn mt n partnr mt tussn lk wdstrijd vn rust. Mt 40 koppls wrn r in vrschilln pouls in totaal 120 wdstrijn gspld. Natuurlijk wrn gams bijghoun n zo warn ht r di dag 1462 in totaal di wrn afgrond voor bl ht indsignaal aangaf. D ovrhrlijk lunch di uitstknd wrd vrzorgd door Pizzria Il Gusto smaakt naar mr. D prijzn wrn gschonkn door tuincntrum Huifkar. Uitraard kan zo n tnnisdag nit tot stand komn zonr vrijwilligrs, di hir nodig uurtjs tijd aan voorbriding n uitvoring in stakn. Irn is z mnsn dan ook norm dankbaar. Zatrdag 18 sptmbr volgt r wr n snior plus dag, alln is z slchts toganklijk voor 50+ ln van TVM. Volgnd jaar volgt r wr n opn rgio snior plus dag. Prijznrgn in Tourhom D Kwakl D Kwakl - Vrijdagavond wrn op afsluitn fstavond van Tour Kwakl vl prijzn uitgrikt. Op foto top dri van afglopn Tour: Alfrd v.d. Blt, Roy Klijn n Mathijs van Rijn. Postduivnvrniging Rond Amstl Ton Duivnvoor wint vlucht Nivlls/Nijvl Rgio - Zatrdag stond r n vlucht op ht programma, n jong duivnvlucht n ook z wk vanuit ht Blgisch Nivlls/Nijvl, n bknd plaatsj onr mr uit tijd van brucht bn van Nijvl. Voor duivnlifhbbrs bknd als n mooi losplaats voor hun duivn, waar z door n uitbriding komn jarn nog vl gbruik van kunnn makn. Omdat ht in kop van Noord-Holland tot rond half lf rgn, konn duivn pas om uur glost worn. r stond n licht zuinwind, dus snlhn konn wr hoog liggn. Maar wat wl mr gburt, gbur nu ook wr, ht front mt rgn dat wg zou zijn als hun duivn thuis zoun komn, blf plotsling stilliggn, zodat duivn laatst ki- lomtrs door rgn mostn vlign. Nou! Ht dot z blijkbaar winig, z kwamn hl vlot af, n rst duif wrd door Ton Duivnvoor in D Hof gklokt. Om uur mld zich di 1676,758 mtr pr minuut maakt, ruim 100 Km pr uur. Jan Kok uit Mijdrcht wrd 2 n 1 in B-Grop, Boss & Zn uit Uithoorn wrd 3. In ht rayon stonn lifst 28 duivn van P.V. Rond Amstl bij rst 100 duivn, dat btknt dat z wr prima gdraaid hbbn. Ton wrd o.a. 5, Jan 14, Boss & Zn 19, Hans Half 33, Hnni Pothuizn 47, Cor van Bmmln 51, Wim Wijfj 54, Pit van Schaik 48, Hnk Snok 67, Martin Boss 99. in dit concours warn ongvr 3500 duivn ingzt, dus n prima uitslag voor Rond Amstl. Uitslag Nivlls/Nijvl 619 duivn n 20 lnmrs A.M. Duivnvoor J. Kok Boss & Zn H. Half C. Pothuizn C. van Bmmln W. Wijfj P.J. van Schaik H.P. Snok M. Boss Votbalschonn uit ht vt bij KDO-slcti D Kwakl Afglopn maandag is KDO-slcti wr bgonnn aan voorbriding van ht votbalsizon D splrs wrn vrwacht om uur, waarna zij onr anr zijn voorgstld aan niuw trainr van KDO 2, Richard van Dijk. Richard hft afglopn sizonn vrschilln jugdslctis van KDO onr zijn ho ghad. Hij bgon zvn jaar gln als assistnt n hft zich door midl van cursussn opgwrkt in KDO-opliding mt als hoogtpunt zijn niuw functi als trainr van KDO 2. Hoofdtrainr Ron Langhout, di vorig sizon mt zijn splrs via nacomptiti promoti naar r klass afdwong, start aan zijn r sizon in D Kwakl. Door ht afschid van n aantal oudgdinn in slcti plus vorming van maar lifst tw niuw sniornlftalln wrd KDOslcti voor ht niuw sizon aardig uitgdund. Glukkig stromn r vijf A1 juniorn door, t wtn Roy Klijn, Rol gbrts, Dnnis Wsslingh, Tim tn Brink n Robin Vanman. Daarnaast komt Mnno Brouwr (30) ovr van ZAMI, dat zich ht afglopn sizon hlaas gnoodzaakt zag t stoppn in vrband mt onvoldon splrs. Vrr komt r n vijftal splrs ovr van naastliggn votbalvrnigingn: Martin Bax (29), Marko Rijbrok (25) n lton Shhu (26) hbbn aanggvn graag ht tw lftal van KDO t komn vrstrkn. All dri komn z ovr van zondagslcti van RKAV. Ronni Olsthoorn (33) maakt ovrstap van Lgmrvogls zondagslcti naar KDO. Daarnaast komt Jochm Kok (20) ovr van RKDS-slcti. D slcti traint z wk in totaal dri kr, op maandag, dinsdag n donrdag. Daarnaast staat voor aanstaan zondag traditionl opningswdstrijd Altior 1-KDO 1 op ht programma. D wdstrijd bgint om uur n via z wg bnt u dan ook van hart uitgnodigd om in Langraar naar jongns van KDO t komn kijkn!

8 Niuw Mrbo - 11 augustus 2010 pagina 11 Rglzucht D Ron Vnn kan v zonnstk bzorgn Partij voor Dirn komt op voor ovrvrhit v D Ron Vnn Bwonrs van gmnt D Ron Vnn trokkn onlangs bij Partij voor Dirn wrkgrop Utrcht aan bl: tijns nkl zr warm zomrdagn mostn zij aanzin ho n kud schapn bijna bzwk aan hitt. D Partij voor Dirn onrnam acti n schrf n brif naar gmnt. Omwonnn maaktn mlding van schapn di wanhopig op zok warn naar vrkoling n schaduw om t schuiln voor brann zon. n van bwonrs: Hyprvntilrnd n mt tong uit mond wankln schapn door ht wiland, op zok naar bschutting, al was ht maar n klin btj. D dirn kropn hijgnd n mt roodomran ogn bij lkaar in hoop vrkoling t vinn in lkaars schaduw, want vrr was r nits t vinn. Huur D ignarn van schapn hurn n stuk land bij gmnt om ht v t latn grazn. Volgns ign zggn vrzochtn zij gmnt om tostmming voor ht bouwn van bschutting voor hun dirn, nt als divrs born aan ovrkant van dijk. D gmnt kan volgns ignarn van schapn chtr nit aan z vrzokn voldon, omdat r op grond nits gbouwd mag worn n ook ht plantn van bomn aan strng rglgving onrworpn is. V hoort op dit soort warm dagn naar binnn ghaald t worn, ook al hft nit lk vhour daar moglijkhid to. Ht gvolg hirvan is dat koin, paarn n schapn op xtrm warm dagn kunnn bzwijkn aan hitt. n omwonn: D huidig rglgving schit tkort n ik nam contact op mt Partij voor Dirn om gmnt D Ron Vnn om n oplossing t vragn voor dit dirnld. Partij voor Dirn wrkgrop Utrcht schrf z wk n brif naar gmnt om hn t vragn naar structurl oplossingn t zokn bij tmpraturn di 25 gran ovrschrijn. D Partij wil r zkr van zijn dat dirn gn last hbbn van ht warm wr, trwijl zij mt n nvoudig oplossing wél zoun kunnn schuiln voor xtrm hitt. D Partij bgrijpt dat gmnt wil voorkomn dat r wildgroi ontstaat in ht landschap, maar r mot n plan gmaakt worn, zodat dirn nit hovn t lijn onr xtrm wrsomstandighn. Bibliothk Mijdrcht wordt vrbouwd Mijdrcht - D vstiging Mijdrcht van Rgional Bibliothk Angstl, Vcht n Vnn wordt vrbouwd. D vstiging zal daarom tussn 28 augustus n 20 sptmbr gslotn zijn. In di tijd kunt u gn matrialn lnn in Mijdrcht. D anr vstigingn van Bibliothk AVV zijn natuurlijk wl opn n daar kunt u trcht voor ht lnn van uw bokn, dvd s of tijdschriftn, voor ht trugbrngn van uw matrialn n natuurlijk voor ht lzn van n krantj. U vindt anr vstigingn in Vinkvn, Wilnis, Abcou, Lonn, Brukln, Kockngn n Maarssn n Maarssnbrok. Kijk voor adrssn n opningstijn op hun wbsit: Langr lnn Tot aan sluiting op 28 augustus krijgt u all matrialn m voor 6 wkn. n om nit zonr bokn Andr Romburg wint n prachtig Jp skltr t zittn, mag u in di prio ook mr matrialn mnmn, totaal 20 stuks. Wilt u matrialn nog langr lnn, dan kunt u altijd vrlngn via wbsit. Inlvrbrivnbus Tijns vrbouwing zal ook inlvrbrivnbus gslotn zijn. Als u matrialn wilt inlvrn kunt u dat don bij all anr vstigingn. Ook daar vindt u n inlvrbrivnbus. Rsrvrn Wilt u matrialn rsrvrn, ook dat kan altijd via wbsit. Als u rsrvrt, nkt u r dan vn aan afhaallocati t wijzign. Als lnr van Mijdrcht staat uw afhaallocati automatisch op Mijdrcht. Dit kunt u handmatig wijzign in vstiging waar u uw matrialn wilt afhaln. Zodra uw rsrvring binnn is, ontvangt u bricht. Uithoorn D nt twnnhalf jarig Andr Romburg uit Uithoorn is vast hl blij mt zijn mor, di bij Albrt Hijn Jos van n Brg m hft gdaan mt n wdstrijd van Karvan Cvitan n Roosvic. Hij won daarm z prachtig Jp skltr, waar hij nu nt op past. Nog n btj mr groin n dan gaat ht prima. Op foto: Andr, zijn mor Joyc n tamlir Ronald Stokking. Splnd tknn n schilrn in Atlir D Ro Draad Uithoorn - Cratif zomrprio afsluitn? Kom Splnd Tknn of Schilrn in Atlir Ro Draad aan Prinss Margritlaan 86 in Uithoorn. Jok Zonnvld nmt j m in n wrld van bwging n klur aan n cht schilrszl. Op zatrdag 14 augustus tkn n schilr j op hl vl vrschilln formatn, n uitinlijk op n hus schilrsdokj mt baklijst van tot uur. Op dinsdag 17 augustus van tot uur Splnd Tknn voor Kinrn n vntul hun bglirs. Hir lr j ho j n tkning maakt, di j nit van t vorn bdacht hbt. Voor mr informati: tl Landschap rfgod Utrcht is op zok naar nthousiast vrijwilligrs Rgio - J school kan boom in is n projct van Landschap rfgod Utrcht, waarbij basis- n midlbar scholirn in hl provinci Utrcht n dagj gaan zagn n knottn in natuur. Dit alls gburt onr skundig bgliding. Om ht tam bglirs t vrstrkn is Landschap rfgod Utrcht nog op zok naar nthousiast vrijwilligrs. Jaarlijks gaan zo n lrlingn aan slag in ht landschap. Zij onrstunn born n particulir gronignarn bij ht onrhoud van klin landschaps-lmntn, zoals knotbomn, houtsingls n hakhoutbosjs. Ht dol hirvan is om jongrn actif t btrkkn bij vrijwilligrswrk. Bovndin hlpn zij zo m aan instandhouding Atlir D Kromm Mijdrcht hft nog plaats voor niuw lrlingn D Ron Vnn - Op maandag 23 augustus a.s. start ht niuw sizon bij tkn n schilrsatlir D Kromm Mijdrcht. r is wr n uitgbrid pakkt aan cursusmoglijkhn samngstld. Inschrijving is nog moglijk voor zowl volwassnn als ook voor kinrn n juniorn. Atlir D Kromm Mijdrcht vrzorgt cursussn in tknn n schilrn in divrs tchnikn voor zowl bginnrs als voor gvorrn. Ht cursusjaar loopt van 23 augustus 2010 tot half mi Ht jaar is ingld in dri blokkn van ongvr 10 lssn. Mn kan zich pr blok inschrijvn als cursist of voor ht ghl jaar als lid. D lssn zijn gsprid ovr all wrkdagn, voor zowl ochtnd, middag als avonn. D lssn durn 2.15 uur. Ht volldig roostr mt n omschrijving van inhoud van vrschilln cursussn is t vinn op sit Hir kan mn ook ht aanmldingsformulir downloan. Maandagmiddag Voor vl dagln is al n ruim aanmlding binnn. r is chtr nog van natuur n landschap in provinci Utrcht. Aanmln Ht wrksizon loopt van half novmbr tot n mt maart. Lijkt ht u luk mt nig rglmaat scholirn t bglin tijns hun buitnwrk? Do dan m aan cursusdag di half oktobr plaatsvindt. Hir kunt u all knnis opdon di n bglir nodig hft. Dlnam is kostloos. Bnt u gïntrssrd? Informati n aanmlding: Landschap rfgod Utrcht, Dick van Stgrn, tl of landschaprfgodutrcht.nl. Of kijk voor mr informati ovr organisati n J school kan boom in op volop plaats op maandagmiddagcursus. Dz cursus is spciaal bstmd voor bginnrs. In ovrlg mt docnt wordt n programma samngstld waarbij zowl tknn als schilrn in divrs tchnikn aan bod komn. Bij voldon blangstlling is r vntul ook ruimt voor botsrn mt kli of ht makn van mozaïkn. Jongrn Atlir D Kromm Mijdrcht hft n spciaal programma ontwikkld voor jugd. Op wonsdagmiddag worn tknlssn vrzorgd voor acht- tot tinjarign. Voor kinrn van 11 n 12 jaar zijn r schilrlssn in divrs tchnikn. Voor kinrn, di graag tknn vormn z lssn n unik uitbriding op tknlssn op school. Voor our jugd zijn lssn op ht ind van vrijdagmiddag. D grop van jaar kan van tot trcht n jugd vanaf 15 jaar kan van tot knnismakn mt vrschilln schilrtchnikn. Aanmln Aanmln kan via sit. Mn kan voor nar informati ook trcht bij Anja Smits, tl of Ria Hartsing, tl Hnnp, gwas uit n goun tijd Musum D Ron Vnn opnt niuw tntoonstlling: Bukn & Brakn Vinkvn - uwnlang hft hnnp n blangrijk rol gspld in gschinis van Nrland. Vooral in Goun uw is r vl vraag naar dit vzlrijk product voor producti van touw n zildok. D sporn hirvan zijn nog stds zichtbaar in ht landschap. Hnnpakkrs, braakhuttn, rootslotn n lijnbann hrinnrn ons aan ht blang dat dit gwas hft ghad voor Nrland. n bijzonr tntoonstlling ovr n vlzijdig plant. Bij xpositi worn divrs activititn gorganisrd, zoals monstratis ambachtlijk touwslaan, n lzing ovr Hnnp door historicus Harm Hoogndoorn, n n IVN xcursi langs hnnpsporn in ht landschap. Houd voor actul data wbsit van ht musum in gatn. D xpositi is tot Zatrdag 21 augustus: Wr vl t blvn op brari in D Kwakl D Kwakl - Tijns brari op zatrdag 21 augusus valt r wr vl t blvn. Ht dwilorkst Ladr(s) zat zal zich van tijd tot tijd latn horn op vrschilln plaatsn op brari. Ook zulln r clowns aanwzig zijn om ht publik t vrmakn. Caf Boll Pouw lvrt zijn ign aanl op muzikgbid. r wordt gstrn om D Kwakls ju s boulsbokaal, waarvoor mn zich nog stds kan opgvn bij Ton v.d. Haak, tl: 06- stand gkomn in samnwrking mt NM cntrum Woudrus, IVN D Ron Vnn, Hmpflax BV, Hash, Marihuana & Hmp Musum Amstrdam, Touwmusum Baanschuur, Touwfabrik G. van r L, n vl anr. D tntoonstlling Bukn & Brakn Hnnp, gwas uit n goun tijd is t bzokn van zatrdag 21 augustus t/m zondag 31 oktobr In novmbr ook op afspraak. Musum Ron Vnn is gvstigd aan Hrnwg 240 in Vinkvn. Tl mail: Gopnd van april t/m oktobr op wonsdag, donrdag n zatrdag van 1.00 tot uur, in augustus ook op zondag gopnd Voor kinrn zal r ook n draaimoln zijn mt springkussns n rglijk. Vrr is ook brandwr wr van partij. Buitn gwon kramn om staan r ook vl vrnigingn n clubs di hun niuw programma voor ht komn sizon prsntrn, vaak mt luk actis. Kortom, gnog rn om z brari mt n bzokj t vrrn. D brari start om uur n is om uur afglopn. NATUUR DICHTBIJ HUIS lk vrtin dagn vindt u hir n column van Vrniging voor natuur- n miliuducati (IVN), afling D Ron Vnn & Uithoorn IVN mldpunt natuurwaarnmingn: Tlfoon D paarnbijtr Gistrn kwam ik z mooi libl (n mannlijk paarnbijtr) in onz tuin tgn. Hij blf zowaar n tijdj stil zittn, zodat ik hm god kon bwonrn. Wat n prachtig klurn op ht achtrlijf! Ht manntj is dan ook glijk mst uitbundig van ht stl. Ht vrouwtj is ook mooi, maar its minr opvallnd n mr bruin van klur. Waar hun naam vandaan komt is m ovrigns n raadsl, want bijtn kunnn z ons nit, n al zkr gn paarn. Hun kakn zijn daar vl t zwak voor, want di gbruikn z alln om gvangn insctn m fi jn t kauwn. Nu grnst onz tuin aan n sloot, n n van vl voorln hirvan is dat kans op liblln in j tuin aanzinlijk tonmt. Z zijn immrs voor voortplanting afhanklijk van (zot) watr, omdat z hun itjs in of vlakbij ht watr afzttn. Ht 1 stadium van hun lvn n dan ook maar glijk ook ht grootst l zittn liblln als n larv in ht watr vrstopt. Dit duurt bij mst soortn wl zo n 1 tot 2 jaar (mt uitloprs tot wl 5 jaar) waarin z n aantal kr vrvlln om t kunnn groin. In di tijd zijn ht al war rovrs n tn z watrdirtjs di klinr dan z zlf zijn, maar op hun burt staan z ook wr op ht mnu van vissn, amfi biën, watrvogls, tc. Aan ht in van dit larv stadium klimmn z naar ht drog n sluipn z uit ht larvnhuidj. Pas nadat z zijn uitghard vranrn z in mooi gklur libl zoals wij di knnn. Hlaas is z mooi fas maar van kort duur - van nkl wkn tot ca. 2 maann. Hun hoofddol is nu: voortplantn! Mt n btj gluk zi j z nu aan lkaar gkoppld. Dit ht ht paringswil, its wat z urn vol kunnn houn! Na paring worn bvrucht itjs wr afgzt op gschikt plaatsn in of vlakbij ht watr, n dan is cirkl wr rond. Dz paarnbijtr vligt van juli tot in novmbr, dus grot kans dat u hm ns tgnkomt. n mocht intrss voor libl sowiso zijn aangwakkrd, dan is volgn sit moit van n bzokj waard: Mariann van n Bosch IVN D Ron Vnn & Uithoorn

9 pagina 14 Niuw Mrbo - 11 augustus 2010 Biljartfrati D Ron Vnn Biljartfrati groit naar 23 tams D Ron Vnn - Biljartfrati D Ron Vnn start maandag 16 augustus mt tamcomptiti D biljartrs kunnn hun ku uit ht vt haln voor n nrvrnd programma. Voor barrag di op 16 april 2011 in D Kromm Mijdrcht gaat plaatsvinn gaan 3 tams strijd om ht kampionschap aan. r is gkozn voor volgn comptiti-vorm: 1 kr tgn lkaar, dan n splitsing samngstld in 2 pouls namlijk n poul voor hog splrs n n poul van lagr splrs tgn lkaar. Bij di splitsing wordt rkning ghoun mt uit- of thuisontmoting uit ht rst l van comptiti. D niuw tams zijn van D Maand augustus voll bak bij zomrdrivs BV D Lgmr Uithoorn - Tw n rtig bridgparn bonn strijd aan op alwr 10 zomrbridgavond van dit sizon. In augustus warm lopn voor ophann zijn comptitis of zomaar n avond gzllig bridgn, alls is moglijk bij Bridg Vrniging D Lgmr. In A-lijn timmr Tho Klijn mt bridgmaat Arnold Huzn aan wg door rst t worn mt n topscor van 71,13%. Joop van Dlft & Toon Ovrwatr volgn op gpast afstand, maar wrn mt n rsultaat van 63,69% toch mooi tw. Cobi Bruin Bruin raakt mt Trudi Zandbrgn, na n zr wisslvallig start, aardig op stoom n z wrn nu r mt 57.74%. Bn tn Brink vrruil zijn vast maat n kr voor Jan gbrs n samn nstln z zich in top als vir mt 56,85%. D Van r Rostn, Hln & Ms, riktn z maal tot n prachtig vijf plaats mt 55,36% n dat wiln z, mt wat afzakkrtjs, nir duilijk latn wtn. Wim Slijkoord & Francis Trra n Grda Schavmakr & Grt Ovrwatr blvn ook aan go kant van vijftig n wrn zs n zvn mt rspctivlijk 54,17 n 53,57%. In B-lijn hiln Ans Voogl & Springbok uit D Hof, Bobs Bar uit Mijdrcht n APK van D Lachn Ruitr uit Niuwr Tr Aa. D ovrig tams zijn van D Kuiprvan Wijk, Stiva-Aalsmr, D Mrl-Hrnlux, D Schans, D Padstol, D Vrijhid-Biljartmakrs, CnS n D Kromm Mijdrcht. Ook dit sizon vinn als kort onrbrking prsoonlijk kampionschappn plaats. D ln kunnn voor 15 sptmbr inschrijvn voor disciplins dribann n libr. Ht dribann wordt vrld ovr n lag n hog sssi vnrdig in 2-n gsplitst n libr sssis gaan in 4 klassn uitkomn. Voor inlichtingn of n programmabokj: of kijkn op wbsit: Op foto di tijns Barrag is gmaakt staan splrs van tamkampion Padstol 2. chtparndag bij Golfclub Vldzij gaat trug in tijd Wilnis - Ook in ht jubilumjaar van Golfclub Vldzij organisr damscommissi van club wr jaarlijks chtparndag. n vnmnt dat door vln nit gmist wil worn. Ht is ir jaar wr afwachtn wat ht spcial thma van dag zal zijn. I.v.m. ht 25-jarig bstaan was dat dit jaar natuurlijk trug in tijd. Glamour n glittr van jarn 80. Om uur wrd gstart mt chtparnwdstrijd. Man n vrouw strn samn n toch apart voor ht indrsultaat. D bst stablfordpuntn van dam of hr mochtn gnotrd worn na ir hol. Nit zo moilijk zou j zggn, maar bprking dat ht maar 9x van vrouw n 9x van man mocht zijn. Dat maakt ht toch lastig. Onrwg wrn splrs nog vrwnd mt bittrballn, n glas champagn n nog wat calorirpn. Bij hol 19 wrn all splrs voorzin van n thma accnt. Voorafgaand aan ht bufft kwam sfr lkkr op gang door ht optrn van Th Clbrations. Binnn n mum van tijd was dansvlor vol. Na hun optrn blvn gastn in juist sfr door muzik vrzorgd door Mario. Maar waar ht uitinlijk om ging, wi nmt zr glif wissltrof m naar huis? Mt 42 stablford puntn kwamn lly n Tom Kunst op r plaats, n punt mr n n tw plaats Marjo n Grrit van Zijtvld. chtr mt kop n schour stakn Tink n Frans Blin mt 46 puntn bovn nir uit. Gzllig napratnd op ht trras, waarbij all nt gmist putjs tr sprak kwamn, kwam r toch n in aan z zr gslaag dag. Ria Wznbrg n Anton Brklaar & Grri van Stg lkaar in vnwicht mt voor bi parn n bst rsultaat van 59,82%. D r plk was wgglgd voor Janni Snabl & Tini van Drunn mt 58,93% n ook Lous Bakkr, nu mt Margrtha, lijkt mt ht alwr bhaln van n topplaats mt 56,55% ontktnd. To van r Mr hrpakt zich mt Brnd Hamr kurig n lg bslag op vijf plaats mt 52,38%. Annk Houtkamp & Mariann Jonkrs volgn op zs plaats mt 51,49%, trwijl zvn positi op ranglijst wrd ingnomn door parn Janni & Nico Koning n Klaas Vrrips & Plonia Brklaar mt 50,60%. D prikprijs jog organisati, voor wat A-lijn btrof, op kostn doordat maar lifst dri parn glijk indign: Ruud Lsmistr & Lijni Timmr, Truus Groot & lisabth Pronk n Wis Gloumans & Ri Sudmijr warn z kr glukkign? Wilt u ook nog n indsprintj trkkn voor hrfst invalt, kom dan z maand zomrdrivn bij BV D Lgmr. lk wonsdagavond vanaf uur in barzaal van Sporthal D Schg. Kostn 5 uro pr paar n inschrijvn bij voorkur pr -mail: of voor uur aan zaal. Drssuurwdstrijd bij Stal Zalprt Wavrvn Als voorlopr op ht komn Wavrfst aanstaan zatrdag 14 augustus is afglopn zatrdag 7 augustus n KNHS drssuurwdstrijd ghoun bij Stal Zalprt in Wavrvn. Ook ditmaal was organisati in hann van paarnsportvrniging Troj. D wdstrijn wrn grn op prfct b n vlod zandboms n ook ht losrijn was wliswaar op gras maar dit groit ook op n zandbom. Dus gn gpruts mt kalkonn indraain maar dirct losrijn n voorbrin op profjs. r kon gstart worn in klass B tot n mt Z2. Ht was dan ook n gzllig komn n gaan van wdstrijdruitrs vanaf tot uur op ht wdstrijdtrrin. Zodra r n catgori was afgwrkt wrn dirct daar achtraan prijzn uitgrikt dus kon ook irn wr lkkr op tijd huiswaarts krn. Volgn wk zatrdag 14 augustus worn op ht Wavrfsttrrin nabij Wavr 23 Ourkrk a.d. Amstl drssuurwdstrijn in hobbyklass gorganisrd. Dz organisati is in hann van Stal Zalprt n r kan gstart worn in klass A/B tot n mt Z. Dz wdstrijn kan j zin als n springplank naar officiël wdstrijn. Want als j immrs tijns z ofnwdstrijn god wt t rijn dan is volgn hogr stap snl gdaan. Opgvn voor z ofnwdstrijn in hobby klass kan via of Tvns organisrt Paarnsportvrniging Troj wr officiël KNHS mn wdstrijn zowl in drssuur als vaardighid. Ook kan r gstart worn in hobbyklass mnnn drssuur n vaardighid. Dat is luk om ns samn mt j paard uit t probrn n sfr t provn van dit gzllig vnmnt. Opgvn kan via wdstrijdtlfoon: Nt als vorig jarn kunnn lnmrs t paard of paard n wagn zich opgvn voor ht ringstkn n of paarnvotbal. Dit kan op ht fsttrrin zlf of via bovnstaan Zalprt-mailadrs. All bzokrs n lnmrs kunnn tussndoor gnitn n/of lnmn aan all anr organisati di op ht fsttrrin gorganisrd worn. Bruin café, paarndag voor irn, rommlmarkt, Oldtimrs zowl auto s als tractorn, buikglijn, tobbtjstkn n vanaf uur fst in fsttnt mt band Vangrail Wanln mt Nivon langs Stlling van Amstrdam Rgio - Ir tw zatrdag van vn maann loopt ht Nivon ht lang afstandpad D Stlling van Amstrdam. Mt zijn prachtig fortn n battrijn nit voor nits togvogd aan Wrld rfgodlijst. Aanstaan zatrdag 14 augustus is ht vrtrk om uur vanaf ht busstation aan ht Hortnsiaplin in Aalsmr, mt auto naar Haarlmmrlin. Daar start wanling. D lnmrs wanln richting Aalsmr, waarbij z rst Fort bij Vijfhuizn tgnkomn. Dit fort is om mrr rnn n gnkwaardig bouwwrk. Zo is ht samn mt ht Fort bij Vldhuis ht oudst voltooi fort van Stlling, hft ht n dubbl gracht n staat op ht trrin laatst van vijf mtaln gniloodsn (1897) di Stlling ooit rijk was: loodsn voor opslag van kanonnn, di snl montabl mostn zijn in gval van n aanval. Ook hft dit fort, vrrop, tw in jarn aanglg voor-stllingn, trrinn vol opstlplaatsn voor gschut n schrfvrij onrkomns, bhornd tot oudst militair vrdigingswrkn van vrstrkt bton tr wrld. Dan is dit fort tgnwoordig ook nog n Kunstfort, n cntrum voor actul bln kunst, onr ho van glijknamig stichting. Ook hft ht fort n rstaurant. Om rstaurati t financirn mocht stichting achttin ruw houtn woningn latn bouwn bij ht fort, n unik onrnming. In 2005 zijn z opglvrd. Als ht gzlschap dit fort achtr zich hft glatn gaan z dwars door Haarlmmrmr. Ht Haarlmmrmr was in 16 uw ht grootst mr van ons land, bijna hctar groot, n watrvlakt waar zlfs zvldslagn ghoun wrd: slag op ht Haarlmmrmr in Ht is dan ook n ongknd kunststuk, di drooglgging. Wrldwijd nog nooit vrtoond. Z lopn ovr opvalln, bijna lf kilomtr lang Gnidijk door naar Hoofddorp, via ht viaduct ovr A4 naar Rijsnhout. Dan op ht votvr ovr Ringvaart naar Aalsmr n langs prachtig Wstinrplas indigt wanling in D Kwakl. Als j graag m wilt lopn langs dit historisch pad of mr informati wnst ovr wanling, nm dan tlfonisch contact op mt Pia Mulr, tlfoon Badminton Vrniging D Kwakl gaat wr bginnn D Kwakl - Op maandagavond 23 augustus n zatrdagochtnd 28 augustus gaat voor rspctivlijk sniorn n jugdln ht sizon wr van start. Ht vorig sizon is afgslotn mt n hrntam dat kampion is gworn, n niuw voorzittr n n jubilumfst tr r van ht 25-jarig bstaan! Ook dit jaar zijn r wr gnog activititn. rst zulln comptitiln zich klaar gaan stomn voor comptiti di start in sptmbr. D comptiti wordt op zondag gspld n z spln dit jaar mt 1 hrntam in 2 klass, 1 gmngd tam in 3 klass n 1 gmngd tam in 4 klass. D jugd hft 2 mix-tams n splt ook op zondag. Kwakls Opn golftornooi 2010 D Kwakl - Afglopn wonsdag 4 augustus is ht Kwakls opn golftornooi wr gspld n wl in Spaarnwou. Mt go mod, maar mt rgn op plu gingn rst flights om uur van start om rond uur wr van baan ghaald t worn wgns donr n bliksm. D mst lnmrs haaln sondanks toch rst ngn hols. Na lunch wrd ht wr btr. Wat klam in klrn n soppig schonn wrn 2 9 hols glopn. Na rnstig rknwrk blk dat r 2 winnaars warn bij g.v.b.rs Bart Bruyn n Hnk Onrwatr indign bin op 77 slagn. Na ovrlg wrd bslotn om Na comptiti zulln zowl comptitisplrs als rcrativ ln wr strijn om titl clubkampion in tw apart klasss. Naast z vast activititn worn r ook zowl voor jugd als voor sniorn- tornooin gorganisrd, zowl binnn vrniging als mt anr vrnigingn uit buurt. Dnk bijvoorbld aan ht Sintrklaastornooi n ht olibollntornooi n n rcrantncomptiti. D jugd gaat daarnaast lk jaar op kamp. Zij di van zomr n shuttltj hbbn gslagn n smaak t pakkn hbbn gkrgn, n all anr gïntrssrn, zijn op maandagavond vanaf uur (sniorn n jugd vanaf 15 jaar) n op zatrdagochtnd van 9.00 tot uur (jugd van 7 tot 18 jaar) wlkom! r kan tw kr op prof worn mgdaan, badmintonrackts zijn bschikbaar. Op maandagavond wordt r gspld mt n afhangsystm. Zo splt irn in wissln samnstlling n zonr vast partnr. J kunt dus ook n kr alln komn! Kijk voor mr informati op Dit alls wordt moglijk gmaakt dankzij sponsors, mt nam hoofdsponsor Rabobank, n natuurlijk irs go humur n gzllighid. Tot zins! laatst hol voor bin t spln in D Kwakl bij Boll Pouw, waarna winnaar van ht flbgr gron jasj bknd zou worn. Dit wrd uitinlijk Hnk Onrwatr. D prijs voor mst slagn ging naar niuwkomr Hnk Kooyman. g.v.b. 1 hnk onrwatr 77 2 bart bruyn 77 3 do van doorn 78 Dams 1 ria harks mira v/d laan lly wahln 136 Amaturs: 1 mark klinkhamr 96 2 martin mkl hnk groot 106 xtra prijs voor mst slagn: hnk kooyman 139 Lgmrvogls dot wdstrijdritm op bij gastvrij Dsto Uithoorn - Na n aantal zwar trainingn mocht r dan inlijk n vrindschapplijk votbalwdstrijd gspld worn. Op ht fraai complx van Dsto, waarbij ht kantinglt glgn is op n huvl waardoor j n fraai ovrzicht hbt van ht ghl complx. Dsto dat naast n votbalpoot ook n tnnispoot, n ju Boulspoot n, dat hbbn nit vl vrnigingn, ook n tonlpoot tot vrniging mag rknn. D kantin, ook pas 3 jaar oud, is bijna volldig opgtrokkn uit hout n voorzin van n hl fraai inrichting. Wat wl handig is, n r wordt vlvuldig gbruik van gmaakt, Grot n klin bdragn, pinnn mag bij Dsto. Vrr wrd Lgmrvogls via n groot TV schrm wlkom ghtn op ht complx. Ton splrs n bgliding fraai inrichting hadn bkkn was ht toch tijd voor n cht wdstrijd. Lgmrvogls volldig in ht niuw gstokn door Phanos n UBA bgon ht dul tgn Dsto, dat uitkomt in 2 klass zatrdagvotbal in opstlling mt Patrick Brouwr in ht dol. Voor Brouwr stonn in achtrst lini Rgi Graanoogst, Stfan van Grikn, Yannick v.d. Akkr n Dnnis Rijkbk. Ht midnvld Bob Uitrmarkt n Nick van Schaik. D voorho Bart v.d. Tol, Robin Oussorn, Yassin l hamami n Rowan Hognboom. Na n wat aarzln start, ht was duilijk t mrkn dat dit rst wdstrijd was n dat r anr splrs in ht vld stonn t.o.v. afglopn sizon, krijgt Lgmrvogls mr grip op wdstrijd n ontstaan r wat kansjs n wat kansn. Hlaas voor Lgmrvogls wrn z kansjs n kansn nog nit bnut. Ook Dsto is dicht bij n trffr maar ook hir stond ht vizir nog nit god gricht. D rust ging dan ook in mt stand van 0-0. Na rust is ht Marijn Wstra di plaats onr lat ovrnmt van Patrick Brouwr, n krijgn Rgi Graanoogst, Bart v.d. Tol, Nick van Schaik n Yassin l Hamami vn wat langr rust van trainr Hnny Snl. Hun plaats wrd ingnomn door Rinz Vrkrk, Cyrill Gill, Bastiaan Bruning n Jordi Slirndrcht. Dat was dan ook wr vn wnnn aan lkaar wat rust in ht spl van Lgmrvogls nit tn go kwam. Maar ton mn aan lkaar gwnd was wrd ht spl van Lgmrvogls luk om naar t kijkn. Kansn ontstonn r in tw hlft ovr n wr maar in dit dul wordt r nit gscoord. D bginstand van 0-0 wrd dan ook indstand. Tornooi. D volgn wdstrijn van Lgmrvogls zijn tijns ht tornooi van Argon, in Mijdrcht. D rst wdstrijd is dan op wonsdag 11 augustus om uur tgn t Vligdorp op vld 3 n op vld 4splt dan Argon za. AFC za. Op zatrdag 14 augustus om uur spln winnaars van z wdstrijn tgn lkaar op vld 3 n op vld 4 mogn vrlizrs strijd tgn lkaar aanbinn. D togang tot dit tornooi is op bi dagn gratis toganklijk.

10 Niuw Mrbo - 11 augustus 2010 pagina 15 HRLIJK RCRËRN Fris Mrn OP D _ - Fopp Haan op zijn Cntaur Votbalcoach Fopp fris n lg na n mid Haan: J kop waait dag ziln Ziln is _ zijn lust n zijn kop wr fris, zgt lvn. Dan wordt mijn Fopp Haan, di nu bkn votbalcoach in Zuid-Afrika vrblijft waar hij Ajax Cap Tow hft. Hij hft ht da n onr zijn ho zin, maar zomrdag ar uitstknd naar zijn mi watrsport, di hij pri st hij Frisland n ma kan bofnn van prachtig plk wa af ar vlonr van zijn wonin hij woont. Stigr n g in ht dorpj Ns bij Akkrum grnzn aan zomaar op Wij Boorn, vanwaar hij bij Grou is. ht op Flussn ns n gnoglijk ziltoc - Hnk Gmsr sturnd tijd suprgzond is rt o p rs t a W r: s m Hnk G voor n mns zin vl voldoning sport di j in rcrativ atscoach n Chf gft. Voor hm is ziln synonim aan ht gnicha d-s ou r, ms G nk H n nds Olympisch plog n wind n watr: Ht is Mission van Nrla rspln in Vancouvr, tn van lmnt standighn anticiprn. om nt Wi op spl. J mot t tijns laatst l lkkr gvol gn vas door zijn uitspraak in is bromd gworn inmidls gvlugl- Ht is gwoon n h t hbbn, maar igsprk mt ht ijs. Diooit in mond om grond onr j votn voln. Watrsport gft uitdrukking nam hij al op kampionschap- ning van ht watr t l. n ultim vakantigvo krnplogln mnta n. ri b t or vo pn st 12 wwist als coach maar lif bij hn Hnk Gmsr n n 9 Olympisch kampionn ht als dat s wa ol rldkampion is Wat ik rm bd ijs als hun vrind moslin. Maar schaatsn nit wil vlottn, zij ht lf t ra zoun gaan naar hun titls t bg zijn blangstlling. Inttn gaan zin n bij zichz nkr, aldus Hnk, nit nig sport di zich voor all sportn. ma gnl. Hij intrssrt ak nomn, zgt hij. wat r aan hun vorm bondgnoot n zlfs rtfr voor wi ht ijs altijd nmaar nit alln ht ijs. J mag mij bst n spond n rvaring wt hij gro is. tr n ach lv zijn zijn g van l w Van is n mrn n vaart bvroid n gzond lvn. Hij lk wintr hoop ik dat t van ht jaar is ht ook ook vl van gzondh ld van campagn gb rs bo tgnwoordig ht rn zijn, maar voor n ziln is prachtig n d? van Bcl ( Dat kan b mijn domin. Want varn aan. Om di rn bn Wat is jouw hartlftij ik hb dat altijd graag gd wonn. Dz provin- tr! ). ik altijd in Frisland blijvntrsport. sport ignlijk?, luidt aan wa ci is ht summum qua Ouhask, vlakbij ht Ho gzond is watr Hij woont al vl jarn in plas, maar watrsport hm vraag. dat komt omdat sport n Nannwijd. n prachtignlijk nit moglijk. Ht Hnk: Hl gzond! nhand gaan. Topsport vrgt in ig ontspanning hand is r bhalv kanoën bt in vrbinding mt ht vl van ht lichaam n kan alln worn n mr staat namlijk ni d rain gt aal optim ofnd door mnsn di mnsn motn zichopn vaarwatr. Gwon n. r wo id l bg n d qua natuur schittrn g jagn. Als j bwgt Hnk: Ht Nannwijd is zicht op watr of ht zlf nit ovr klin zir aan, zodat j lijf n j uit n ik gnit rvan. Ht g langs ht watr is rust- j blft daar vl pl is dat wldadig voor n makn van n wanlin ns nodig. Dan kom j gst ontspannn, dan zovl als j wilt. Dat is J kunt dus ziln gvnd. Dat hft n m dynamik van ht mns. t voor j! r m t m j wil ar Ma f. prfc tot j zl t j Fris mrn op, watr gnitn, dan mo ln vind ik n prachalbrt van Kimpma Zi. wat ik hl graag do n k oo ht is sn aat sch tig sport. Nt als bij ht Jol. Nit alln voor m dochtr Marjo di ook zlf, maar ook voor onz mt wi ik nog wl n rg van ziln houdt n hft trouwns nt als iks n tochtj maak. Marjo Ht vaargbid van Fop zills ggvn. Grou n D Ou Vnp zijn watrn rond watrs, maar wl n pra n. Gn uitgstrkt n dat is ook wat wachtig omgving. natuur, vindt Fopp. D ard, gnitn van vrr vrknnn dot wrld van ht watr ht ijs strk gnog is. hij vooral s wintrs als Wa n jaar nadat hij n zi llifhbbr zijn, hij is nt hij mag dan n ch tg zo moglijk n nog no t G k hu niuw woning aan n frvntr schaatsn rijr. kochtn zij n zilbo ht watr btrokkn ot. Ziln dot Fopp z n hl lvn. Hij is, zoa al Ultim wns n woud- n watr-fr ls hij ht zlf uitdrukt, D laatst jarn is vrtoft Fopp vl. Gborn n gtogn op zandgrond van in ht buitnland omdat hij rglmatig nit mt watr op, ma Lippnhuizn groi hij uitgnodigd voo r ht gvn van gastco wordt ar toch zur hij ton bij z n var, di wag al Irland is z n fav llgs. kano voor hm wil nmakr was, of di n daar op kustworit land n ziln kun j nit want snior most bouwn. Dat gbur Dan bgint ht bloatrn natuurlijk uitstknd. t vrdinn n kon zijnhard wrkn om kost kribln. In 2005 d bij Fopp wl hl rg t dan voor plzirtjs van tijd wl btr bnuttn ultim wns kn maakt hij in n intrviw zijn naar Grou vrhuis raa zoonlif. Ton ht gzin op n schip dat baar n dat was ht mvarn want r was watr ron kt Fopp in z n lmnt rond wrld. Zlnmt aan n wdstrijd jugdzilvrniging Lydom. Hij wrd lid van mt tapp van warn op dat momnt bzig Australië naar Kaapstad. di wdstrijn organits Bgjin (Jong Bgin) winnn Duits D nav s r voo r zog h tn op intrnt n no igator vrnam Fopp s wns jongnsschouwn, zg ma dig ar h kl m in pro r mp uitgavn laatst tapp t uit voor van mr bkn van sportgk als hij is n comgws-schouwn. Fopp, Fopp: Hlaas kon Normandië naar Götborg. p h titif ingstld, d driftig m, zat in ht b ik r nit tijd voo t nit doorgaan omdat anr jongns, organi stuur, vrgar mt nog ns. Hij is op r had. Hoplijk gburt ht s wdstrijn n ztt r jaarlijks vir tot vijf bnauwd n ht gaaht watr voor duvl nit n Wij. Ht roboin uit op ht Pikmr Als trainr van sc H t hm nit gauw t bar. omdat hij nit zlf ov r had hij nit in hann, knnismakn mt rnvn lit Fopp splrs r was hij fokknist, ma n boot bschikt. Dus ging dan voor watrsport in Frisland: r ar sp uitraard nit minr om ht zilplzir was r z ht watr op stu lrs n wrld opn als w zilinstructur bij zilsc. Latr wrd Fopp zlfs pramn gzild, op urn. W hbbn al ns in skû Ht ziln wrd naar hool Or t Hout. op Frisian Qun tsjs, w zijn mgwst ton Fopp Aca achtrgrond gdrukt jarn gln ook van lrt Mtr n nkl Opvoding volg n mi voor Lichamlijk onr liding vann kr op ht Snkrmr Harry Amstrdam in omdat hij studi com hij ht hl druk had, Rgnbogn. Ht mo bin t r dan natuurlijk wl waai m t zijn w rk in voordat z ht mo ht onrwijs. Hij n G n oi k wo van on h t n zi n ln inzin. Zoals poos in ik dat ook alti nsch n op ht nig jd rv aar m. rt Op j j wrk bn j hl in omgving dag aan kon j alln maar j klo ht prakki hij zich in Akkrum sttl mp latn ziln. Pas ton kom j r na afloo srn maar als j hbt gzild p achtr: hé, ik hb nrg ziln wr gprikkld. wrd ht gn van ht gdacht! ns aan Fopp: Ik kocht, hl to passlijk, n Akkrum r Albrt van Kimpma

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Vanaf nú ook. Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

Vanaf nú ook. Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Uithoorn 11 augustus 2010 3 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur OOK VOOR AL UW WITGODRPARATIS N NIUW T LVRN APPARATUUR! www.bij.nl Mtrkastn Schaklmatriaal

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie