SPRINGTIJ BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPRINGTIJ BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ"

Transcriptie

1 SPRINGTIJ BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ

2 Inhoud 1 Inleiding Zeevissen: de ultieme beleving De waarde van de zeesportvisserij 4 2 Ruim baan voor de zeesportvisserij Zeesportvissers hebben ruimte nodig Zeeaas: pieren en zagers verreweg het populairst De zeesportvisser en het milieu 10 3 Verantwoord zeevissen Zeesportvisserij niet genoeg georganiseerd Meenemen of terugzetten, de argumenten Veiligheid op en aan zee 14 4 Een duurzaam visserijbeheer Nieuw visserijbeleid hoopgevend Visstand in Noordzee en Waddenzee loopt snel terug De relatie sportvisserij en beroepsvisserij Vaste vistuigen en de sportvisserij Gesloten tijd en beschermde gebieden Controle en handhaving: meer aandacht voor kleinschalige visserij 26 Koen Suyk (ANP), coverfoto 2 NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ

3 1 Inleiding 1.1 ZEEVISSEN: DE ULTIEME BELEVING Zeevissers * zijn bevoorrecht. Een dag aan of op zee betekent uitwaaien, ruimte en vrijheid beleven, het geluid van de krijsende meeuwen en de branding op het strand. Vissen in zee houdt beloftes en verwachtingen in. De verwachting over wat er te vangen is: zeebaars, tong, makreel, zilveren wijtingen in het najaar, de eerste gul. Zelf je vis vangen en trots thuis komen met een paar mooie vissen voor de pan, de barbecue of rookoven. Het hoort allemaal bij de passie van het zeevissen. Serieuze zeevissers houden zich niet alleen bezig met de keuze van aassoorten en verschillende hengelsportmaterialen voor verschillende vissoorten. Ze verdiepen zich in het weer, de getijden en de invloed van de seizoenen op de vangsten. Ondanks alle energie die vissers steken in het begrijpen van de omstandigheden, blijven er altijd onvoorspelbare factoren. Je weet nooit of het een goede of minder goede visdag wordt. Wat zich onder water afspeelt weten we niet en dat is misschien het meest fascinerende van het vissen aan en op zee: het ongewisse, het avontuur, ontdekken en meedelen uit wat de zee te bieden heeft. Met deze nota wil de NVVS u deelgenoot maken van de thema s die de zeesportvisserij direct en indirect raken en geven wij onze standpunten en visie op die thema s. De sector van de zeesportvisserij is een belangrijke speler en een waardevolle gesprekspartner bij het maken van beleid op het gebied van de visserij en het milieu. Wij hopen dat dit document zal bijdragen aan de samenwerking tussen de zeesportvisserij, de beroepsvisserij, de overheid en de milieuorganisaties. *Onder zeevissen, zeesportvisserij, recreatieve zeevisserij wordt verstaan het vissen met de hengel in zee en kustwateren. De vangst wordt teruggezet of voor eigen consuptie gebruikt. NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ 3

4 1.2 DE WAARDE VAN DE ZEESPORTVISSERIJ Zeesportvissers geven bijna 130 miljoen euro uit De veelgehoorde opmerking: sportvissers doen het voor hun plezier, beroepsvissers voor hun brood, wekt ten onrechte de indruk dat er niets omgaat in de zeesportvisserij. Een onlangs gehouden onderzoek toont aan dat de sociaal economische waarde van de recreatieve zeesportvisserij aanzienlijk is. Niet alleen de voor de hand liggende branches als de hengelsportdetail- en groothandel, verdienen aan de recreatieve zeevisserij. Zeesportvissers besteden geld aan aas, kleding, tijdschriften, horeca en verblijfsaccommodatie. Door de koop en het charteren van visboten, spinnen ook watersportzaken en rederijen garen bij de recreatieve zeevisserij. In veel kustregio s en kustplaatsen vormt de zeehengelsport op toeristisch, sociaal en economisch gebied, een niet meer weg te denken onderdeel van het dagelijkse leven. Volgens een onderzoek dat TNS NIPO in 2004 heeft gehouden, telt Nederland mannelijke zeesportvissers van vijftien jaar en ouder. Die groep maakte dat jaar vistrips. Tel daarbij de zeevissende vrouwen, kinderen en buitenlandse toeristen op en je kunt er vanuit gaan dat er in Nederland meer dan een half miljoen recreatieve zeevissers zijn, die samen ruim twee miljoen vistrips per jaar maken. Werkgelegenheid Het Landbouw Economisch Instituut heeft recent in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek gedaan naar de economische waarde van de zeesportvisserij in Nederland. Volgens dit onderzoek is die waarde jaarlijks 127 miljoen euro en zijn er op het gebied van werkgelegenheid 800 mensjaren mee gemoeid. Standpunten en visie NVVS gezien de sociaal economische waarde van de zeesportvisserij verdient zij een volwaardige plek en positie (stakeholder) in het overheidsbeleid er is een directe relatie tussen de visstand en de zeesportvisserij; het tegen gaan van overbevissing en de verbetering van de ecologische kwaliteit van de Noordzee zal leiden tot een toename van de zeesportvisserij en de de sociaal economische waarde ervan de belevingswaarde van 2 miljoen zeetrips per jaar is niet in geld uit te drukken 4 NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ

5 2 Ruim baan voor de zeesportvisserij 2.1 ZEESPORTVISSERS HEBBEN RUIMTE NODIG Randvoorwaarden bepalen de waarde van een visplek Het wordt steeds drukker op de Noordzee. Niet alleen met recreanten, ook het beroepsmatig gebruik van het gebied neemt toe. De zeesportvisserij in Nederland is daarom niet meer mogelijk zonder een goede infrastructuur. Die bestaat uit de visplekken zelf, maar ook uit de bereikbaarheid en de faciliteiten op en in de buurt van de stekken Zeevissers hebben geen moeite bij het vinden van een plekje om hun hobby in alle rust uit te oefenen. Dat is het idee dat de meeste niet-vissers hebben van het vissen op zee. De zee is groot en de kust uitgestrekt. Toch valt het voor de kantvisser in de praktijk niet altijd mee een goede plek te vinden. Veel aantrekkelijke gebieden, zoals pieren en golfbrekers zijn niet op sportvisserij berekend. Zeesportvissers krijgen steeds meer gezelschap van andere recreatieve watergebruikers. Zelfs langs de stranden heeft de sportvisser het rijk vaak niet alleen. alle stranden zijn interessant voor de sportvisserij. Op sommige plekken is de visserij er door ondiepte of obstakels niet mogelijk. Dijken, pieren en golfbrekers bieden de kantvisser veel variatie. Deze plekken worden vaak omringd door diep water dicht onder de kant en hebben een gevarieerde bodemstructuur die vis aantrekt. Echter veel van dit soort plekken worden drukbezocht door andere recreanten of er gelden toegangsverboden. Hierdoor zijn een aantal plaatsen, die goede vismogelijkheden zouden kunnen bieden, niet aantrekkelijk of niet toegankelijk voor sportvissers. Kantvissers De kantvisser roept bekende beelden op. Die van de visser die op een verlaten strand naar zijn hengeltop tuurt. Of van nachtelijke stranden die worden verlicht door de lantaarns van tongvissers. De moderne kantvisserij is meer dan lange hengels en zware loodgewichten. Tegenwoordig wordt ook licht materiaal succesvol ingezet. Kunstaas- en zelfs vliegvissers vissen in de zomermaanden met succes op makreel, fint en zeebaars vanaf de kant. De kantvisser die rust zoekt, maakt de meeste kans langs het strand. Maar de strandvisserij is gecompliceerd; er is een gedegen kennis van het weer, het getij en de bodemstructuur van de stek voor nodig. En niet Kleine-bootvissers Het vissen vanaf een eigen boot geeft veel vissers het ultieme gevoel van vrijheid. Sinds de jaren zeventig hebben kleinebootvissers geëxperimenteerd met nieuwe technieken en gezocht naar nieuwe stekken. Mede door technische verbeteringen, betere boten en aangescherpte veiligheidsmaatregelen is door de jaren heen de actieradius van de kleine-bootvissers aanzienlijk vergroot. Bootvissers zijn mobiel en hebben een groot gebied tot hun beschikking. Maar net als kantvissers zijn bootvissers afhankelijk van de geboden infrastructuur, zoals ligplaats, trailerhelling en afvaarmogelijkheid. En zelfs als de zaken aan de wal in orde zijn, ver- NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ 5

6 loopt de visserij op open zee niet zonder obstakels. Het zoeken naar een geschikte stek neemt bij de kleine-bootvissers steeds meer tijd in beslag. De ene stek is de andere niet en steeds vaker moeten sportvissers op volle zee hun ruimte delen met beroepsvissers en recreanten, zoals sportduikers. Vissers die de open zee als visplek kiezen kunnen niet altijd vrijuit gaan en staan waar ze willen. Ook op zee gelden steeds meer beperkingen en toegangsverboden. Om de zeevismogelijkheden zo goed mogelijk te behouden en zelfs te verbeteren zijn creatieve oplossingen nodig, zoals zonering van activiteiten op zee, of het inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de infrastructuur op zee en langs de kust. Zo leveren offshore windparken vanwege de bodemstructuur mooie visstekken op als ze toegankelijk zijn. Charterbootvisserij De charterbootvisserij bestond vroeger voornamelijk uit seizoensgebonden visserijen op gul, wijting, platvis en makreel, op en boven de vlakke grond. Soms met het eigenlijke vissen als excuus voor een gezellig samenzijn op zee. Tegenwoordig specialiseert een aantal charterschippers zich in de visserij op verre wrakken. Hiermee bieden ze vissers een reële kans op de vangst van kabeljauw en zeebaars. Naast de gebruikelijke natuurlijke aassoorten wordt er bij deze verre tochten vooral ook met zwaar kunstaas gevist. Voor de charterbootvisserij gelden in grote lijnen de zelfde randvoorwaarden ten aanzien van het ruimtelijk gebruik en het gewenste voorzieningen pakket. Voorzieningen De meeste kleine-bootvissers hebben hun vaartuig op een trailer staan. Deze vissers zijn afhankelijk van deugdelijke trailerhellingen voor het te water laten van de boot. Die hellingen moeten breed en niet te steil zijn, een stroef oppervlak hebben, beschut liggen voor windomstandigheden en met ieder tij te gebruiken zijn. Bovendien moeten er bij de hellingen parkeerfaciliteiten zijn voor auto en trailer. Ook charterboten zijn afhankelijk van voorzieningen aan de wal. Een comfortabele ligplaats met voldoende parkeergelegenheid op korte afstand, is belangrijk voor het welslagen van een charterbedrijf. De vis- of vertreklocatie moet voor alle zeesportvissers goed bereikbaar zijn. Dat is langs de kust geen vanzelfsprekendheid. Randvoorwaarden als vrije toegankelijkheid, een toegangsweg, parkeergelegenheid en strand- of dijkovergang zijn bepalend of een potentieel interessante stek daadwerkelijk zal worden bevist. Ruimtelijke eisen Het aantal recreanten en beroepsmatige gebruikers van de Noordzee neemt snel toe. De beschikbare ruimte moet dus worden gedeeld met anderen. Het ruimtelijk beleid voor de Noordzee is vastgelegd in het Integraal Beheersplan 2015 (IBN 2015). In dat plan wordt de nadruk gelegd op het instandhouden van ecologische en landschappelijke waarden van de Noordzee. Dit uitgangspunt speelt een belangrijke rol bij de afstemming van de economische activiteiten die op de Noordzee plaatsvinden, zoals scheepvaart, olie- en gaswinning, beroepsvisserij, windenergie en recreatie (waaronder sportvisserij). Met het IBN 2015 probeert de overheid het risico op conflicten en de schade aan het ecosysteem tot een minimum te beperken. Eén van de issues in het IBN is het opstellen van zogenaamde kansenkaarten. De zeesportvisserij dient haar ruimtelijke wensen in deze kansenkaarten aan te geven 6 NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ

7 In de dagelijkse praktijk zijn de ruimtelijke aspecten die bij de zeesportvisserij spelen, vaak een regionale aangelegenheid. Ze zijn afhankelijk van provinciaal beleid en regionaal natuurbeleid. Hengelsportfederaties die de regionale omstandigheden kennen, spelen hierin een cruciale rol. Standpunten en visie NVVS er ligt een belangrijke taak voor federaties om de belangen van zeesportvissers onder de aandacht te brengen van regionale plannenmakers het aantal trailerhellingen langs de Nederlandse kust moet aanzienlijk worden uitgebreid en gemoderniseerd zones rond offshore windparken bieden geweldige kansen voor de kleine-bootvisserij en dienen daarom toegankelijk te zijn voor de bootvisserij in nauwe samenwerking met anderen moet worden gewerkt aan creatieve oplossingen voor het behouden en verbeteren van de zeevismogelijkheden in nauwe samenwerking met de hengelsport dienen de ruimtelijke wensen van de zeesportvisserij te worden opgenomen in de kansenkaarten van het IBN 2015 NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ 7

8 2.2 ZEEAAS: PIEREN EN ZAGERS VERREWEG HET POPULAIRST Kunstaas in sommige gevallen alternatief voor natuurlijk aas Van de aassoorten die de Nederlandse zeesportvisser tot zijn beschikking heeft zijn de zager en de zeepier met afstand de populairste. Met de kweek van zagers gaat het steeds beter. Maar het winnen van zeepieren zou in de toekomst problemen kunnen opleveren Zowel zager als zeepier zijn in te zetten bij de visserij op bijna alle voor zeesportvissers interessante vissoorten. Dit maakt dat het kunnen beschikken over zeepieren en zagers essentieel is. Wedstrijdvissers en specialisten maken ook nog gebruik van aassoorten als slikzagers, witjes, zachte krabben, inktvissen en schelpdieren als bijvoorbeeld mesheften. Verder wordt vis, geheel of in stukken gesneden, wel in Nederland gebruikt, maar is minder populair dan in de ons omringende landen. Handmatig, mechanisch en kweek Zeepieren en zagers worden handmatig gestoken. Het handmatig steken van zeepieren en zagers gebeurt langs kuststroken die met laagwater droogvallen. Zulke gebieden zijn voornamelijk langs de Waddenkust en in Zeeland te vinden. Voor een aantal sportvissers is het steken van aas een vast onderdeel van de visserij. De meeste zeevissers laten dit lastige en fysiek zware werk liever over aan spitters die beroepsmatig aas winnen; die vissers kopen het aas bij de hengelsportwinkelier of de charterschipper. Het steken van aas is niet op iedere locatie toegestaan. Zo kent de Oosterschelde een vergunningplicht in samenwerking met de federatie en mag er alleen op speciale spitlocaties naar aas worden gezocht. Op de Waddenzee mogen pieren en zagers nog vrij worden gespit. Het gebruik van kunstaas in Nederland, neemt sinds een aantal jaren toe. Onder speciale omstandigheden is vissen met kunstaas de beste manier om vooral tussen water en wind jagende roofvis te vangen. Kunstaas is gezien de beperkte inzetmogelijkheden dus geen vervanging van natuurlijk aas, maar een aanvulling erop. Zeepieren worden ook mechanisch gewonnen. Bij hoogwater schraapt een vaartuig een laagje sediment van de bodem. De pieren komen met het sediment op een transportband terecht. Andere bodemdieren worden met het sediment in zee teruggestort. In een aantal gebieden, zoals de westelijke Waddenzee, heeft de mechanische winning van zeepieren de handmatige aasspitters bijna volledig vervangen. Van de ongeveer 170 ton zeeaas die jaarlijks volgens schattingen wordt verhandeld, wordt 110 ton machinaal gewonnen, dat is 65%. Toegespitst op zeepieren neemt de mechanische winning zelfs 80% van de totale productie voor haar rekening. Het beleid van de overheid is er op gericht om de mechanische winning van zeepieren af te bouwen. De vergunningen die zijn afgegeven kunnen niet worden overgedragen als een bedrijf zijn activiteiten staakt. De zeevisser is in de toekomst wellicht voor zijn zeepieren volledig afhankelijk van zelfwerkzaamheid of van commerciële handstekers. Om de aanvoer op de Waddenzee van mechanisch gewonnen pieren te evenaren, zouden 150 spitters drie dagen per week aan de slag moeten. Daarmee zou een onnodig groot gebied worden betreden en bewerkt met alle verstorende gevolgen van dien. Handspitten, in vergelijking met mechanische winning, levert op meer vlak- 8 NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ

9 ken problemen op. De regulering is lastiger -150 spitters tegen vier bedrijven op de Waddenzee- en de inkoop en distributie zal via onoverzichtelijke kanalen lopen. Een alternatief voor de handmatig gestoken zagers is de kweek. De eerste gekweekte zagers kwamen in 1985 op de markt. Nederlandse kweekzagers worden tegenwoordig naar landen binnen en buiten Europa geëxporteerd. In 2002 ging er ongeveer 30 ton kweekzagers over Nederlandse toonbanken. Het gaat goed met de kweekzagers, ook met de export. Zagers vormen, mede door hun aanschafprijs, echter maar een klein gedeelte van de totale hoeveelheid aas die door zeevissers wordt gebruikt. In tegenstelling tot de zagers is een succesvolle en economisch rendabele kweek van zeepieren tot op heden nog niet gelukt. Standpunten en visie NVVS voor bepaalde vormen van zeesportvisserij zijn voor zeepieren en zagers geen alternatieven voorhanden die kunnen wedijveren met de vangkracht en gebruiksmogelijkheden van deze populaire aassoorten; kunstaas is in dergelijke gevallen geen alternatief gelet op de grote vraag naar zeepieren is verder onderzoek gewenst naar het succesvol en economisch rendabel kweken van zeepieren zolang zeepieren nog niet gekweekt kunnen worden zal het uitsterfbeleid ten aanzien van de weinig milieubelastende mechanische vorm van zeeaaswinning moeten worden herzien er zullen altijd mogelijkheden moeten blijven voor het zelf spitten van aas NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ 9

10 2.3 DE ZEESPORTVISSER EN HET MILIEU Vervuiling door giftige stoffen afkomstig van industrie en landbouw en verstoring door grootschalige visserij en zandwinning, blijft een probleem op de Noordzee. Dat is één van de conclusies in het rapport Signalen uit de Noordzee van Rijkswaterstaat. Sportvissers merken de gevolgen van de vervuiling. Zij zijn vaak de eersten die de signalen van een verslechterende Noordzee opvangen. Zeesportvissers hebben een direct belang bij een gezonde en schone Noordzee. Niet alleen omdat het de visstand ten goede komt, maar ook omdat in een vervuilde Noordzee het risico op verontreinigde consumptievis toeneemt. de milieuaspecten van loodgebruik en het zorgvuldig omgaan met lood zoals het gebruik van sterke lijn en een goede voorslag is en blijft belangrijk. Een ideaal antwoord op het loodvraagstuk zou een milieuvriendelijk, vervangend materiaal zijn. De tot nu toe ontwikkelde alternatieven voldoen echter niet. Ze zijn veelal schadelijker voor het milieu dan het lood zelf. Het is daarom maar de vraag of ze in de praktijk kunnen en zullen worden toegepast. Lood en hengelsport: nog geen alternatief voorhanden Het gebruik van lood is niet weg te denken uit de zeesportvisserij. Maar het gebruik ervan brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Lood is een verontreinigende stof, maar serieuze alternatieven zijn nog niet voorhanden. Lood staat als verontreinigende stof op de zwarte lijst van water- en bodemvervuilers. Hoewel het toxicologische effect van het gebruik van vislood beperkt is, is het een stof die we liever niet in het milieu zien. Het is daarom belangrijk dat sportvissers het loodverlies tot een minimum beperken. Het voorlichten van vissers over Standpunten en visie NVVS er moet een krachtiger Noordzeebeleid komen, gericht op een schonere en gezondere Noordzee zeesportvissers moeten er op kunnen vertrouwen dat zij zelfgevangen vis zonder risico kunnen consumeren de overheid moet zeesportvissers permanent informeren over mogelijke risico s van de consumptie van verontreinigde vis zeesportvissers zijn door hun aanwezigheid aan en op zee, goede rapporteurs over de toestand van de Noordzee en de kustwateren sportvissers moeten goed worden voorgelicht over verantwoord gebruik van lood de hele sportvisserijsector zal blijvend onderzoek moeten doen naar goede alternatieven voor lood 10 NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ

11 3 Verantwoord zeevissen 3.1 ZEESPORTVISSERIJ NIET GENOEG GEORGANISEERD zeevisvergunning alleen haalbaar als sportvisser er iets van terugziet Het gaat goed met de zeehengelsport in Nederland. Het aantal zeesportvissers in Nederland groeit. Met de organisatiegraad van de zeesportvisserij is het minder gesteld. Slechts vier procent van de zeesportvissers is aangesloten bij een zeehengelsportvereniging. Voor de sportvisserij in zee- en kustwateren is geen vergunning of akte nodig. Dat is de hoofdoorzaak dat zeevissers minder goed zijn georganiseerd dan hun zoete collega s. Het aantal zeehengelsportverenigingen is verhoudingsgewijs laag. Vooral de sportvissers die vanaf de kant vissen sluiten zich niet aan bij een vereniging. Bij kleine-bootvissers ligt de organisatiegraad nog het hoogst. Maar over het geheel genomen is slechts vier procent van het totale aantal zeesportvissers aangesloten bij een zeehengelsportvereniging. Mogelijkheden verhoging organisatiegraad Een zeevergunning zou de bindende en organiserende factor kunnen worden tussen de zeesportvissers. Daarnaast biedt de zeevergunning de mogelijkheid tot bijvoorbeeld het doorvoeren van regelgeving, sanctionering en vooral ook hengelvangstregistratie. De voorwaarde daarvoor is dat de vergunning, net als bij de sportvisserij op binnenwater, wordt gekoppeld aan het lidmaatschap van een hengelsportvereniging die is ondergebracht bij één van de federaties. Maar hoe creëer je draagvlak voor de introductie van een verplicht document waarvoor moet worden betaald? Zeevissers zijn van oudsher gewend dat hun visserij vrij is. Zij hebben nooit iets hoeven betalen voor het uitoefenen van hun liefhebberij. Bij de introductie van een verplicht vergunningenstelsel zal het voor de zeesportvissers duidelijk moeten zijn dat de inkomsten die hieruit worden gegenereerd, worden ingezet voor voor belangenbehartiging en projecten die zijn/haar liefhebberij ten goede komen. Het is zinloos een betalingssysteem te introduceren als de betaler daar niets van terugziet. Federatieve commissies Organisaties en personen die al niet bij de NVVS zijn aangesloten kunnen samenwerken en overleg voeren via breed opgestelde federatieve commissies. Deze commissies, welke de federatiebesturen adviseren, kunnen de samenwerking zoeken met personen en organisaties die op een andere manier met zeehengelsport te maken hebben, zoals de handel, charterschippers, milieuclubs en beroepsvisserij. Platform Een brede discussie en terugkoppeling over zaken die direct en indirect met de zeehengelsport te maken hebben, zou ook kunnen worden georganiseerd in een nationaal platform zeehengelsport. Het platform, geïnitieerd door de NVVS, zou moeten bestaan uit vertegenwoordigers van de aan de zeehengelsport gerelateerde organisaties en de handel. Het platform heeft uiteraard alleen kans van slagen als de deelnemers maximaal betrokken en gemotiveerd zijn en als de terugkoppeling naar de achterban optimaal is. Standpunten en visie NVVS een hogere organisatiegraad vergroot de mogelijkheden tot belangenbehartiging, regelgeving en controle ten aanzien van de zeesportvisserij een verplichte vergunning zal een bindende factor zijn voor de zeesportvisserij op initiatief van de NVVS andere belanghebbenden structureel betrekken bij overleg en beleidszaken zeesportvisserij NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ 11

12 3.2 MEENEMEN OF TERUGZETTEN, DE ARGUMENTEN Eigen gevangen vis het lekkerst Meenemen of terugzetten? Een vraag die veel zeesportvissers voor zichzelf al hebben beantwoord. Veel vis gaat mee voor de consumptie, maar steeds vaker wordt op zee gevangen vis door sportvissers weer teruggezet. Waarom zou je goed eetbare vis terugzetten, en wat is het nut van een vangstlimiet of bag limit? Het meenemen van vis voor de tafel is bij de zeevisserij meer geaccepteerd dan bij het sportvissen op zoet water. Er zijn bijna geen wettelijke bepalingen die het meenemen van de vangst regelen. Op zee zijn alleen de zalm en zeeforel beschermd. Voor een groot aantal vissoorten geldt een minimummaat. Catch and Release Onder het motto dat de sensatie van de vangst en niet de buit, de beloning is, hanteert een groeiende groep zeevissers het principe van catch and release; alle vis wordt teruggezet uit het oogpunt van sportiviteit, respect voor de vis en het behoud van de visstand. Vooral soorten als zeebaars en harder worden na de vangst door sportvissers teruggezet. Ook de slechte eetbaarheid kan een overweging zijn om vis terug te zetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bot, zeedonderpad, meuntjes en zeegrondels. In landen als Engeland en Ierland is catch and release een ingeburgerd principe. Ook in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland wordt het terugzetten van de vangst gepropageerd. In tegenstelling tot de zoetwatervisserij, waar het terugzetten van vis al in de jaren vijftig werd aangemoedigd, loopt de Nederlandse zeevisserij op dit gebied achter. In Nederland en omringende landen is de discussie over het nut van vangstlimieten of bag limits voor sportvissers, de laatste tijd op gang gekomen. De beroepsvisserij ziet van oudsher wel iets in een meeneembeperking voor sportvissers. Veel zeesportvissers hebben moeite met een bag limit omdat het een wezenlijk aspect van hun liefhebberij raakt: de vrijheid te kiezen wat te doen met de vangst. Een wettelijk opgelegde beperking strookt niet met dat gevoel van vrijheid. Over het algemeen worden er drie argumenten opgevoerd die het invoeren van een bag limit moeten rechtvaardigen. Een bag limit zou een beheersinstrument kunnen zijn. Een maatregel ter herstel of behoud van de visstand. In dat geval zou er naast de bag limit voor de desbetreffende vissoort duidelijke beheersmaatregelen moeten gelden voor alle vormen van visserij. De bag limit zou een daadwerkelijke bijdrage moeten leveren aan het gewenste resultaat en die bijdrage mag natuurlijk niet teniet worden gedaan door een toename in de beroepsvisserij. Ook zou het duidelijk moeten zijn dat het sterftepercentage van de teruggezette vis na het bereiken van Bag limits 12 NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ

13 de limiet, binnen de perken blijft. Het tweede argument dat wordt gebruikt om bag limits in te stellen is het ontmoedigen van de verkoop van gevangen vis door sportvissers. Dit probleem pak je echter beter aan door een wettelijk verbod van de verkoop van de vis en de handhaving hierop. De meeneembeperking zou alleen moeten worden ingezet als alle andere middelen falen. Een bag limit zou kunnen helpen bij het verbeteren van het imago van de zeesportvisserij. Het instellen ervan zou dan op basis van zelfregulering moeten plaatsvinden. De hengelsportorganisaties en de media spelen in dat geval een belangrijke rol bij het propageren van het belang van een meeneembeperking. Als er daadwerkelijk en om welke reden dan ook tot een bag limit wordt besloten, is het belangrijk dat de zeesportvisserij nauw betrokken is bij het vaststellen van de limiet en bij de evaluatie van de effecten. Standpunt en visie NVVS het meenemen van zeevis voor eigen consumptie is een maatschappelijk aanvaarde bestemming van de met de hengel gevangen vis het terugzetten van de gevangen vis, welke niet wordt gebruikt voor eigen consumptie, is vanzelfsprekend bag limits als beheersregeling: alleen als er voor de desbetreffende vissoort een duidelijk beheer geldt en de bag limit past binnen een geheel pakket aan beheermaatregelen en betrekking heeft op de totale visserij bag limits moeten een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het beheer bag limits als ontmoediging van de verkoop van vis?: wettelijk verbod op de verkoop van vis is essentieel alleen als andere maatregelen falen draagvlak vanuit de sportvisserij zal niet groot zijn bag limits ten behoeve van de imagoverbetering van de zeesportvisserij: alleen op zelfregulerende basis belangrijke rol media en hengelsportorganisaties ter verkrijging van draagvlak NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ 13

14 3.3 VEILIGHEID OP EN AAN ZEE Zeevissers zijn goed op de hoogte van de gevaren De zee kan onder sommige omstandigheden levensgevaarlijk zijn. Toch wordt zeevissen niet gezien als een gevaarlijke bezigheid. Zeevissers zoeken het gevaar niet op, maar proberen de risico s juist tot een minimum te beperken. Vooral bij de sportvissers die hun hobby vanaf een boot beoefenen heeft veiligheid een hoge prioriteit. Een schip is zo zeewaardig als zijn bemanning. De individuele verantwoordelijkheid van de schipper en de kwaliteit en uitrusting van het vaartuig zijn de belangrijkste factoren die bepalen hoe groot de veiligheid op zee is. De verschillende bootvisverenigingen in Nederland spelen een cruciale rol bij het onder de aandacht brengen van veiligheid op zee. Ze hanteren veiligheidslijsten en zien toe op de eisen waaraan hun leden en hun vaartuigen moeten voldoen. De veiligheidseisen hebben betrekking op de lengte en zeewaardigheid van de boot, het motorvermogen, de apparatuur en de verdere uitrusting. Kantvissers Zeevissers zijn over het algemeen goed op de hoogte van de gevaren van de zee. Ook kantvissers houden doorgaans goed rekening met de risico s. In vergelijking met het buitenland heeft Nederland niet veel kantvisstekken waar bij slecht weer een levensgevaarlijke situatie kan ontstaan. Incidenten met dodelijke afloop, bijvoorbeeld door overslaand water op pieren en havenhoofden, komen dan ook bijna niet voor. En als er een ongeval plaatsvindt, gaat het meestal niet om een visser maar om een recreant die onvoldoende op de hoogte was van de risico s. Zeevissers mijden de gevaarlijke stekken met slecht weer. Ook omdat de vangst onder zulke omstandigheden vaak tegenvalt. Standpunten en visie NVVS Niet alleen de boten zijn in de loop der tijd zeewaardiger geworden, ook de communicatie- en navigatiemiddelen zijn verbeterd. Zo spreken verenigingen met hun zeevarende leden een radiokanaal af waarop zij voortdurend stand-by moeten zijn om gehoor te geven aan waarschuwingen en noodoproepen van de kustwacht of collega-vissers. veiligheid op en aan het water is de verantwoordelijkheid van zowel de individuele zeevisser als van alle zeevissers samen zeesportvisverenigingen spelen een cruciale rol op het gebied van veiligheid en ongelukkenpreventie landelijke uniformering en afstemming van veiligheidsvoorschriften zal bijdragen tot nog veiliger varen en vissen op zee. 14 NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ

15 4 Een duurzaam visserijbeheer 4.1 NIEUW VISSERIJBELEID HOOPGEVEND Visstandbeheer belangrijker dan economische belangen Het zeevisserijbeleid in Nederland wordt voor het grootste deel bepaald door het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) van de EU. Het GVB is vooral bekend door het systeem van de TAC s (Total Allowable Catch) en de vangstquota: de jaarlijks maximaal toegestane vangsthoeveelheden per vissoort en land. Biologische prognoses geven aan hoe hoog of laag TAC s en quota zouden moeten zijn om nog verantwoord te kunnen vissen. In de praktijk blijken economische beweegredenen echter zwaarder te wegen voor de Europese politici. Vangstquota en TAC s dienen te worden bepaald aan de hand van biologische prognoses over de verschillende vissoorten. Als uitgangspunt wordt het biologisch minimum aangehouden: de hoeveelheid aanwezige vis die nog voor voldoende nageslacht kan zorgen. De beroepsvisserij is verplicht de vangsten te registreren, zodat er gedurende een jaar kan worden bepaald hoeveel vis een lidstaat nog mag vangen en aanvoeren. Op papier een waterdicht systeem. Maar door de manier waarop de Europese politiek met de TAC s en quota omgaat, mist het systeem zijn doel. Tijdens de decembervergaderingen van de EU-ministerraad is de vaststelling van de TAC s en vangstquota steevast de inzet van politieke onderhandelingen. Bij het verkrijgen van TAC s en quota is er daardoor te weinig oog voor de adviezen van biologen. Ondanks het advies de kabeljauwvisserij geheel te sluiten, besloot de ministerraad de TAC voor 2004 vast te stellen op grond van het niveau van het voorgaande jaar. Ook de TAC voor schol kwam in hoger uit dan door de biologen was geadviseerd. Korte termijnpolitiek maakt dat het behoud en het herstel van visbestanden op de tweede plaats komt. Discards Een groot nadeel van het systeem van TAC s en quota is dat het is gebaseerd op wat er aan vis mag worden aangevoerd. Het systeem houdt te weinig rekening met wat er werkelijk wordt gevangen. Vooral bodemsoorten worden door elkaar gevangen. Om de quota intact te houden gaan vissoorten die onbedoeld worden bijgevangen, maar die niet mogen worden aangevoerd, weer overboord. In de visserij worden de ongewenste vissen, discards letterlijk: afdankertjes- genoemd. Om de vangst van discards zoveel mogelijk te voorkomen worden onder meer technische maatregelen voorgeschreven. De huidige maatregelen blijken in de praktijk onvoldoende. Zo sterft er volgens berekeningen voor iedere gevangen kilo tong, acht kilo andere vis en vier kilo ongewervelde zeedieren. Voor iedere maatse schol die aan boord komt, sterft er een groot aantal ondermaatse exemplaren. De discards zijn vooral een probleem bij de boomkorvisserij waar met 80 mm maaswijdte wordt gevist. NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ 15

16 Grote vissen in vangst beroepsvisserij Noordzee % gewicht van vissen >25 cm jaarlijks aandeel 5-jarig gemiddelde Bron: RIVO Een nieuw GVB De Europese Commissie erkende het falen van de visserijmaatregelen in het oude GVB. In het Groenboek werd daarom een visie op een meer effectief beleid opgenomen. Na lang overleg met belanghebbende partijen leidde die visie tot een visserijbeleid waarin de bescherming van het ecosysteem en de biodiversiteit in zee voorop staan. Een belangrijke verbetering met het oude beleid is dat wordt ingezet op lange termijn beheersdoelstellingen. Van groot belang is van welke streefwaarden wordt uitgegaan bij het herstel van de visbestanden. Tot op heden liggen die streefwaarden nog steeds te laag, ook in het nieuwe GVB. Het bestandsbeheer is te veel gebaseerd geweest op het vermijden van het instorten van de bestanden. Daardoor is er geen gezonde leeftijdsopbouw meer en komen volwassen vissen steeds minder voor. Zeehengelaars zien dit in de dagelijkse praktijk bevestigd. Het nieuwe GVB zal op termijn moeten aansluiten op de internationale afspraken die in Johannesburg in 2002 zijn gemaakt, over het herstel van de visbestanden. Deze zullen voor het jaar 2015 moeten zijn hersteld tot niveaus die de maximaal duurzame opbrengst (maximum sustainable yield MSY) kunnen produceren. Deze doelstelling zal door de Europese Commissie worden ingevuld via lange termijn beheersplannen Het nieuwe GVB lijkt uitgebreid met de Johannesburg doelstellingen op termijn zeker betere toekomstperspectieven te bieden voor de visstand en de sector sport- en beroepsvisserij. Bron: National museum of Iceland, Reykjavik Actievere rol Het nieuwe GVB is ten opzichte van het oude beleid op vier hoofdonderdelen drastisch gewijzigd. Naast de vangsttoewijzingen over meerdere jaren en de scherpe technische maatregelen, is de overcapaciteit van de EU-vloot aangepakt. Daarnaast zijn de overheidssubsidies op vernieuwing en modernisering van vissersschepen gestopt. Door deze subsidies heeft de Europese vloot zich jarenlang kunnen uitbreiden, terwijl de visstand steeds verder achteruit liep. Het vierde gewijzigde onderdeel herbergt een gunstige ontwikkeling voor de zeesportvisserij. In het Groenboek beloofde de EU een actievere rol voor de direct belanghebbenden, bij het maken van visserijbeleid. Naast vissers, verwerkers, ambtenaren, wetenschappers, mogen nu ook andere belanghebbenden, zoals zeesportvissers, meedenken over het beleid in Regionale Adviescomité (RAC s). De gegarandeerde deelname 16 NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ

17 van de zeesportvisserij in de RAC s is het resultaat van de inspanningen van de NVVS en de EAA (European Anglers Alliance). De zeesportvisserij in de RAC s wil bijdragen aan het van de grond krijgen van een duurzaam visstandbeheer. Daarbij willen de vertegenwoordigers van de sportvisserij de samenwerking met de andere partijen in de RAC s niet uit het oog verliezen. De vertegenwoordigers van de zeesportvisserij laten zich informeren door de hengelsportorganisaties in binnen- en buitenland. Pluspunten in het nieuwe GVB l TAC s en quota over meerdere jaren l verscherpte technische maatregelen en controle hierop l stopzetten subsidies nieuwbouw visserijvloot l deelname zeesportvisserij aan de Regionale Adviescommissies Standpunten en visie NVVS in het visserijbeleid moet worden ingezet op een duurzame visstand; ecologie dient altijd voorrang te krijgen op economische korte termijn belangen bij het vaststellen van de TAC s en quota moet men niet uitgaan van het biologisch minimum maar van een beoogde visstand ruim boven het biologisch minimum de Johannesburg doelstellingen betreffende de maximaal duurzame opbrengst (MSY) zullen op termijn betere toekomstperspectieven bieden voor de visstand en de sector sport- en beroepsvisserij discards dienen tot een minimum te worden beperkt discards dienen te worden aangeland en te worden geregistreerd de zeesportvisserij wil een positie in de RAC s welke recht doet aan het sociaal maatschappelijk belang (stakeholder). Een gelijkwaardige plek met de commerciële beroepsvisserij zou een betere afspiegeling geven van de maatschappelijke realiteit NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ 17

18 18 NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ

19 4.2 VISSTAND IN NOORDZEE EN WADDENZEE LOOPT SNEL TERUG Overbevissing en discards hoofdoorzaken De hengelvangsten van kabeljauw, bot, schol, schar en aal zijn de laatste tien jaar enorm teruggelopen. Met veel vissoorten in de Noordzee gaat het snel bergafwaarts. Zo bevindt de kabeljauwstand zich al jaren onder het biologisch minimum. Na een kleine opleving van de gulvangst door een sterke jaarklasse in 1996, is het de kabeljauw en gul in de Noordzee slecht vergaan. Volgens bestandsopnamen over de afgelopen jaren, bevindt de kabeljauwstand zich op een historisch dieptepunt. Ook de vangsten van bot, schar en aal zijn al lang niet meer wat ze vroeger waren. Op plekken langs de Noordzeestranden waar in het verleden in de warme maanden goed aal werd gevangen, hebben de vangsten een dramatisch peil bereikt. Het gaat niet alleen slecht met de vissoorten die interessant zijn voor de commercie en de sportvisserij. Ook de aantallen van niet-commerciële soorten gaan substantieel achteruit. Volgens een becijfering door het Natuurplanbureau zijn sinds de jaren zeventig bij eenderde van de vissoorten in de Noordzee en Waddenzee, de aantallen en de gemiddelde maat afgenomen. Noordzee en Waddenzee verandert, zouden van invloed kunnen zijn op de visstand. Ook de afname van de fosfaataanvoer vanuit de grote rivieren speelt mogelijk een rol in de afname van het productievermogen van de kustwateren. Het is belangrijk meer te investeren in (inter)nationaal onderzoek naar effecten en samenhang in de overige factoren die samenstelling en omvang van de visstand mede bepalen. Overbevissing, discards en milieu Eén van de hoofdoorzaken van de teruglopende visstand is overbevissing. De efficiëntere methoden van de beroepsvisserij laten hun sporen na. Door de zware visserijdruk wordt veel van de volwassen en geslachtsrijpe vis weggevangen. De paaistand is afhankelijk van steeds jongere jaarklassen. Een andere oorzaak voor de teruglopende visstand zijn de eerder genoemde discards. Milieufactoren zoals fluctuaties in plankton, welke een belangrijke rol spelen in het voortplantingssucces van de kabeljauw, of het geleidelijk stijgen van de zeewatertemperatuur, waardoor de ontwikkeling van het plankton in de NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ 19

20 Zeebaars en tong Door de afnemende visstand hebben veel sportvissers zich toegelegd op andere dan de traditionele vissoorten. Omdat in de zomer de vangsten van bot, schar en aal bijna zijn weggevallen, hebben veel zeevissers zich toegelegd op de visserij op zeebaars. Het succes van de zeebaars kan een gevolg zijn van het opwarmen van het zeewater. Daardoor zijn er goede jaarklassen en hebben zeebaarslarven een goede overlevingskans. De toename is overigens vooral te merken in de aantallen ondermaatse zeebaarzen. De grote exemplaren van twee kilo en zwaarder, zijn schaarser geworden. Ook hier worden de desastreuze effecten van de beroepsmatige overbevissing van zeebaars op hun overwinteringplaatsen zichtbaar. Waar de zeevissers, die het op platvis hadden voorzien, voorheen vooral bot en schar vingen, is de tong tegenwoordig vaak de meest gevangen platvis. Ondanks een hoge visdruk door de beroepsvisserij worden er op verschillende plaatsen aan de Noordzeekust en in de Oosterschelde, in de zomer en het vroege najaar goede tongvangsten gedaan. Standpunten en visie NVVS de visstand en de ontwikkeling van de zeesportvisserij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden de zeesportvisserij heeft een duurzame en natuurlijke visstand nodig overbevissing en discards zijn de grootste bedreigingen van de visstand; reductie van de te grote visserijdruk en de discards moet in het beleid de hoogste prioriteit krijgen meer (inter)nationaal onderzoek is nodig naar effecten en samenhang in de overige factoren die samenstelling en omvang van de visstand bepalen. 20 NVVS - SPRINGTIJ - BELEIDSNOTA ZEESPORTVISSERIJ

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Ik en de EU Workshop 1 Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Welkom! Richard Martens 2 Wie ik ben 3 Even voorstellen Wie ben je Type bedrijf Wat verwacht je van deze workshop(s)? (Wat hoop je

Nadere informatie

Lijst van Zeevismogelijkheden 2013-2014 - 2015

Lijst van Zeevismogelijkheden 2013-2014 - 2015 Lijst van Zeevismogelijkheden 2013-2014 - 2015 Het vissen in zee is niet vergunningplichtig. Echter voor het vissen in enkele zoute Deltawateren, namelijk het Veerse Meer en het Grevelingenmeer is wel

Nadere informatie

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU De paling, een mythe waarover nog maar weinig bekend is. Een inventarisatie februari 2011 Pagina 1 van 8 NEDERLAND Door de aanwezigheid van te weinig data,

Nadere informatie

Presentatie Delta Tij. Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta

Presentatie Delta Tij. Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta Presentatie Delta Tij Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta Door Wim de Vries Directeur Sportvisserij Zuidwest Nederland Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta

Nadere informatie

Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren

Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren Presentatie Visie Zilveren Stromen Programma: 14:30 Opening 14:35 Op weg naar Zilveren Stromen 14:40 Inhoudelijke toelichting

Nadere informatie

Sportvisserij binnen de grenzen van Natura 2000

Sportvisserij binnen de grenzen van Natura 2000 Sportvisserij de grenzen Vissen binnenbinnen de grenzen van Natura 2000 van Natura 2000 Afspraken over het visserijbeheer in de Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan voor de ontwikkeling vanopnatuur en

Nadere informatie

MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa,

MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa, Postbus 68 1970 AB IJmuiden MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG Afdeling Vis ONDERWERP Beperkingen zeebaars Geachte heer Offringa, POSTADRES Postbus 68 1970 AB IJmuiden

Nadere informatie

Doe de VISpasCHECK! Vissen? Altijd de VISpas mee! Veel viswater met de VISpas

Doe de VISpasCHECK! Vissen? Altijd de VISpas mee! Veel viswater met de VISpas Doe de VISpasCHECK! Ik vis uitsluitend met één hengel onder begeleiding van een volwassene die in het bezit is van de juiste VISpas Je hebt geen visdocumenten nodig 13 jaar of jonger Ik vis uitsluitend

Nadere informatie

Combinatie van Beroepsvissers

Combinatie van Beroepsvissers Combinatie van Beroepsvissers 120 kleinschalige beroepsvissers op het binnenwater 7 regionale bonden 1 secretarieel medewerker CvB 2 fte tijdelijke ondersteuning Duurzaam gebruik van visbestanden in de

Nadere informatie

Rapport enquête Deltavisie. Enquête Deltavisie. Resultaten hengelsportwinkels

Rapport enquête Deltavisie. Enquête Deltavisie. Resultaten hengelsportwinkels Rapport enquête Deltavisie Enquête Deltavisie Resultaten hengelsportwinkels Rapport Enquête Deltavisie; Resultaten hengelsportwinkels Door: J. Nijhof Met medewerking van stagiaires: J. van der Pol M.

Nadere informatie

80597ddb-6939-48b8-b238-e40d818d7a77 1/5

80597ddb-6939-48b8-b238-e40d818d7a77 1/5 1. Vraagnummer 2010Z03358. Vragen van de leden Jacobi en Boelhouwer (beiden PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over grootschalige

Nadere informatie

11 BELANGRIJKE REDENEN WAAROM RECREATIEVE KIEW- EN WARRELNETTEN MOETEN VERBODEN WORDEN IN BELGIE

11 BELANGRIJKE REDENEN WAAROM RECREATIEVE KIEW- EN WARRELNETTEN MOETEN VERBODEN WORDEN IN BELGIE 11 BELANGRIJKE REDENEN WAAROM RECREATIEVE KIEW- EN WARRELNETTEN MOETEN VERBODEN WORDEN IN BELGIE 1. Dankzij de Habitatrichtlijn van de Europese Unie is de bruinvis een beschermde soort die onder het strengste

Nadere informatie

Ronde Tafel Discussie Zeebaars

Ronde Tafel Discussie Zeebaars Ronde Tafel Discussie Zeebaars Vrijdag 20 maart 2015 IMARES, IJmuiden. Aanleiding Op initiatief van de kenniskring Kleinschalige Kust- en zeevisserij werd afgelopen vrijdag 20 maart 2015 een bijeenkomst

Nadere informatie

vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten

vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten is er nog wel voldoende vis in onze zeeën? waaraan kan ik zien dat vis verantwoord gevangen is? duurzame vis? wat betekent dit? hoe zit het

Nadere informatie

Kerend tij. Sportvisserij in het Waddengebied

Kerend tij. Sportvisserij in het Waddengebied Kerend tij Sportvisserij in het Waddengebied Inhoud Sportvisserij in het Waddengebied Sportvisserij in het Waddengebied 3 Een nieuwe school vissen 5 Sportvissen als toeristisch product 9 Beet! Het belang

Nadere informatie

Standpunt over duurzame vis en kwaliteit - Ondersteund door alle leden van het campagneteam Duurzame vis op de kaart

Standpunt over duurzame vis en kwaliteit - Ondersteund door alle leden van het campagneteam Duurzame vis op de kaart Standpunt over duurzame vis en kwaliteit - Ondersteund door alle leden van het campagneteam Duurzame vis op de kaart De volgende organisatie maken deel uit van het campagneteam: Wereld Natuur Fonds (WNF),

Nadere informatie

Zoals met u is afgesproken op vrijdag 22 februari jl. hebben wij onze bevindingen over het rapport van de NVWA op papier gezet.

Zoals met u is afgesproken op vrijdag 22 februari jl. hebben wij onze bevindingen over het rapport van de NVWA op papier gezet. Geachte heer Bosman, Zoals met u is afgesproken op vrijdag 22 februari jl. hebben wij onze bevindingen over het rapport van de NVWA op papier gezet. Hieronder volgen onze opmerkingen. Algemeen: Wij zijn

Nadere informatie

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ Tweede Kamerfractie ChristenUnie Arie Slob 22 januari 2011 TIENPUNTENPLAN VOOR DE NEDERLANDSE NOORDEEVISSERIJ Het gaat gelukkig beter met de visbestanden

Nadere informatie

EEN SPOEDCURSUS VISSEN MET OP ZEE DE VANAF VASTE STOK DE KANT CHECK VOOR MEER VISTIPS!

EEN SPOEDCURSUS VISSEN MET OP ZEE DE VANAF VASTE STOK DE KANT CHECK  VOOR MEER VISTIPS! EEN SPOEDCURSUS VISSEN MET OP ZEE DE VANAF VASTE STOK DE KANT CHECK WWW.VISSENDOEJEZO.NL VOOR MEER VISTIPS! IT HEB JE NODIG 6 1 4 Zeevissen is niet alleen leuk, het is ook spannend. De bekendste manier

Nadere informatie

Enquête waterplanten en sportvisserij

Enquête waterplanten en sportvisserij Sportvisserij Nederland Leijenseweg 115, 37 AD Bilthoven T. -584 www.sportvisserijnederland.nl Rapport (exclusief bijlagen) Enquête waterplanten en sportvisserij Omvang van het probleem en probleemlocaties

Nadere informatie

Sportvisserij MidWest Nederland

Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij MidWest Nederland Waterschap Zuiderzeeland Aan de Bestuursleden van de Algemene Vergadering Lindelaan 20 8224 KT Lelystad Uitgeest, 25 september 2013 Betreft: visrechten en bijvangsten Geacht

Nadere informatie

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Inger Wilms, Pvis. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van de Noordzee enquête die afgelopen zomer gehouden is onder Noordzee vissers uit België,

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport Hengelvangst registratie 211 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 1 van 11 Inhouds opgave Onderwerp blz

Nadere informatie

Advies. Aan: Waddenfonds Van: Waddenacademie Datum: April 2015 Betreft: Garnalenvisserij. Inleiding

Advies. Aan: Waddenfonds Van: Waddenacademie Datum: April 2015 Betreft: Garnalenvisserij. Inleiding Advies Aan: Waddenfonds Van: Waddenacademie Datum: April 2015 Betreft: Garnalenvisserij Inleiding Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd advies uit te brengen ten aanzien van het thema garnalenvisserij.

Nadere informatie

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012 OPFRISAVONDEN Toine Aarts Frans Boonstra Frans Jaques George Hampsink Sportvisserij MidWest Nederland Controleurs Sportvisserij en Boa s Sportvisserij Nederland, Bilthoven 14 februari 2012 Programma 20.00

Nadere informatie

ICES adviezen Noordzee visserij 2018

ICES adviezen Noordzee visserij 2018 ICES adviezen Noordzee visserij 2018 Presentatie aan Ministerie EZ, visserijsector en maatschappelijke organisaties, 30 juni 2017 Nathalie Steins (lid ICES Advisory Committee) Het adviesproces 1. Europese

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Rivierkreeftkorf - Mei 2017

Rivierkreeftkorf - Mei 2017 Rivierkreeftkorf - Mei 2017 Het innovatie-team van Blokland Visserij & Visserij Benodigdheden heeft een nieuw type (rivier)kreeftkorf ontwikkeld. De start van dit type innovatie dateert 2014. Na uitvoerige

Nadere informatie

Delta tij. Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta

Delta tij. Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta Delta tij Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta Inhoud Sportvissen in de Zuidwestelijke Delta 3 Deltavisserij in cijfers 5 Een dynamische visstand 9 Toegang tot de vis 13 Samen sterk 16 Vissen op dezelfde

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1903 tot vaststelling, voor 2017, van de vangstmogelijkheden

Nadere informatie

Onderhandelingen met Europees Parlement en Europese Raad 1 januari 2013 Nieuw GVB van kracht

Onderhandelingen met Europees Parlement en Europese Raad 1 januari 2013 Nieuw GVB van kracht Op weg naar de Herziening Stichting de Noordzee streeft naar een rijke Noordzee, welke een bron is van verse vis en schelpdieren, die op een verantwoorde manier worden gevangen. Het Gemeenschappelijke

Nadere informatie

betreffende de beperking van het gebruik van milieuschadelijke stoffen in de sportvisserij en het promoten van milieuvriendelijke alternatieven

betreffende de beperking van het gebruik van milieuschadelijke stoffen in de sportvisserij en het promoten van milieuvriendelijke alternatieven ingediend op 408 (2014-2015) Nr. 1 24 juni 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Gwenny De Vroe, Wilfried Vandaele, Valerie Taeldeman en Bart Nevens betreffende

Nadere informatie

NOTITIE. Code: /

NOTITIE. Code: / Code: 2011 160/31.03-49 NOTITIE Algemene opmerkingen en wijzigingen ten aanzien van de voorgestelde aanpassingen van het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden

Nadere informatie

Opdracht 1b. Welk soort afval is het meest schadelijk voor de natuur?

Opdracht 1b. Welk soort afval is het meest schadelijk voor de natuur? Opdracht 1a. In de tabel hieronder staan een aantal materialen. Bedenk per type materiaal 3 soorten afval die je tegenkomt onderweg naar school of op het schoolplein. Zoek per categorie van 1 soort afval

Nadere informatie

Kleine Lijst van Viswateren 2014

Kleine Lijst van Viswateren 2014 Kleine Lijst van Viswateren 2014 In deze Kleine Lijst van Viswateren zijn wateren vermeld waarin de houder van een Kleine VISpas mag vissen tussen één uur voor zonsopkomst en twee uur na zonsondergang

Nadere informatie

Onderstaand vindt u meer informatie over onze activiteiten.

Onderstaand vindt u meer informatie over onze activiteiten. INHOUD kennismaking met Mike s 1 programma s roofvissen 2 programma s vliegvissen 4 bedrijfsuitjes 4 visreizen 4 tarieven 2010 5 speciale acties in 2010 6 algemene voorwaarden 7 Kennismaking met Mike s

Nadere informatie

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Basiscursus Viswaterbeheer Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Opdracht 1 a. Kies welk water voor jouw vereniging het belangrijkste viswater is b. Motiveer waarom dit zo is c. Meld dit

Nadere informatie

Kleine zelfstandige duizendpoot. - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee -

Kleine zelfstandige duizendpoot. - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee - Kleine zelfstandige duizendpoot - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee - Inleiding Deze profielschets beschrijft in het kort de eigenschappen, kennis en beroepservaring die iemand

Nadere informatie

Altijd de VISpas mee!

Altijd de VISpas mee! Nederlands Doe de VI VISpasCHECK! 13 jaar of jonger Ik ben op 1 januari 14 jaar of ouder Ik vis uitsluitend met één hengel onder begeleiding van een volwassene die in het bezit is van de juiste VISpas

Nadere informatie

Help plastic afval de zeeën uit

Help plastic afval de zeeën uit Help plastic afval de zeeën uit 8 Plastic afval in zee is een toenemend probleem dat honderden diersoorten aantast. Ook zijn er grote onzekerheden over de indirecte effecten. Voldoende reden voor onmiddellijke

Nadere informatie

Kernbegrippen visserijbeheer en overzicht toestand visbestanden in Europa. (IMARES - institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

Kernbegrippen visserijbeheer en overzicht toestand visbestanden in Europa. (IMARES - institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Kernbegrippen visserijbeheer en overzicht toestand visbestanden in Europa Wim L.T. van Densen, Niels T. Hintzen Rapport C006/10 IMARES Wageningen UR (IMARES - institute for Marine Resources & Ecosystem

Nadere informatie

Handhaving Sportvisserij Zuid West Nederland presentatie op 28 april 2014 KNVvN. Philip Oprel Anjo Hoogendoorn BOA Sportvisserij Zuid West Nederland

Handhaving Sportvisserij Zuid West Nederland presentatie op 28 april 2014 KNVvN. Philip Oprel Anjo Hoogendoorn BOA Sportvisserij Zuid West Nederland Handhaving Sportvisserij Zuid West Nederland presentatie op 28 april 2014 KNVvN Philip Oprel Anjo Hoogendoorn BOA Sportvisserij Zuid West Nederland Casus: de groene groene BOA Plaats: Brouwershaven Tijdstip:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1749 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Hoe werkt een bestandsschatting?

Hoe werkt een bestandsschatting? Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Waarom deze brochure?...3 Wat is een bestandsschatting?...3 Waarom een bestandsschatting?...3 De bestandsschatting in drie stappen (tong)...4 (1) Het vangstsucces

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12733 4 mei 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 april 2015, nr. WJZ / 15032842, tot wijziging

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS

Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS Rapport Hengelvangst registratie 213 SNOEKBAARS Vollkerak Zoommeer Batthse Spuiikanaall Schellde-Riijjnkanaall met registratie van bijvangsten SNOEK en BAARS Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars,

Nadere informatie

North Sea Charters Prijslijst Sportvissen 2016

North Sea Charters Prijslijst Sportvissen 2016 Prijslijst Sportvissen 2016 Wrakvissen Korte tocht van 7.00u tot 17.000u aa11 zzzz zzz Lange tocht van 6.00u tot 18.00u Extra lange tocht van 6.00u tot 22.00u 900 euro - max. 12 personen 90 euro per persoon

Nadere informatie

Ik ben het Net. Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! VISSERIJ 7 8 GROEP. Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer.

Ik ben het Net. Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! VISSERIJ 7 8 GROEP. Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. VISSERIJ Ik ben het Net Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Europese Unie Haring! Verse

Nadere informatie

v a n b r o n t o t m o n d i n g

v a n b r o n t o t m o n d i n g V i s m i g r a t i e... v a n b r o n t o t m o n d i n g vrije vismigratie van bron tot monding De Noordzee werd ooit geroemd vanwege zijn rijke visstand. Steden werden gesticht en de visserij floreerde.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 5.3.2009 COM(2009) 107 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Algemene

Nadere informatie

MINiSTERiE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Kommissie voor Toegepast Wetenschappeiijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.

MINiSTERiE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Kommissie voor Toegepast Wetenschappeiijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z. MINiSTERiE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Kommissie voor Toegepast Wetenschappeiijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.) (Voorzitter : F. UEVENS, directeur-generaa!) GEGEVENS OVER

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord Wij vangen deze vis wijzer Uitgave 2009 natuurlijk verantwoord Wij vangen deze VIS wijzer Overbevissing en illegale visserijpraktijken zijn onderwerpen die met regelmaat tot maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Joop Nijssen T 0031 70 348 4858

Nadere informatie

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016 Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode Opgesteld door: R. Martens d.d. 20 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Algemene Projectinformatie...3 2. Voortgang

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. Nr. 390 1 augustus 2016 Verordening van 30 juni 2016 van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Vandaag vis of morgen ook nog?

Vandaag vis of morgen ook nog? Page 1 of 6 (/) dinsdag 13 december 2016 - Algemeen Visvangst in de Ierse Zee: wetenschappers raden al jaren aan om er niet meer op tong te vissen. Justin Tallis De visquota liggen nog niet vast of sommige

Nadere informatie

SCHMIDT ZeeVIS ROTTeRDaM De allerbeste VIS VaN De allerbeste VISSeRS SCHMIDT ZeeVIS en MVO

SCHMIDT ZeeVIS ROTTeRDaM De allerbeste VIS VaN De allerbeste VISSeRS SCHMIDT ZeeVIS en MVO SCHMIDT ZEEVIS ROTTERDAM De allerbeste VIS VAN DE ALLERBESTE VISSERS SCHMIDT ZEEVIS EN MVO Verantwoordelijkheid Alleen het beste is goed genoeg De maatschappij schreeuwt om verduurzaming. De vissers en

Nadere informatie

Vis verbindt. Kansrijke manieren om via het thema vis draagvlak te creëren voor de waterkwaliteitsopgaven en het werk van het waterschap

Vis verbindt. Kansrijke manieren om via het thema vis draagvlak te creëren voor de waterkwaliteitsopgaven en het werk van het waterschap Vis verbindt Kansrijke manieren om via het thema vis draagvlak te creëren voor de waterkwaliteitsopgaven en het werk van het waterschap Communiceren met de samenleving Mede dankzij de KRW staat vis anno

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND

BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND ILVO-NOTA 2017.03 BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND HANS POLET INHOUD Grijze garnaal in de Noordzee 3 www.ilvo.vlaanderen.be BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND HANS POLET

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE LIJST VAN NEDERLANDSE VISWATEREN 2013-2014-2015

GEZAMENLIJKE LIJST VAN NEDERLANDSE VISWATEREN 2013-2014-2015 GEZAMENLIJKE LIJST VAN NEDERLANDSE VISWATEREN 2013-2014-2015 VISpas & Lijst van Viswateren De VISpas, samen met de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, stelt u als sportvisser in staat om in

Nadere informatie

Ik ben Corrie nagel. Schipper eigenaar van het vissersschip HA31. Ik ben bestuurslid van visserijvereniging Ons Belang uit Harlingen.

Ik ben Corrie nagel. Schipper eigenaar van het vissersschip HA31. Ik ben bestuurslid van visserijvereniging Ons Belang uit Harlingen. BELEVING ALS GARNALENVISSER 1 Ik ben Corrie nagel. Schipper eigenaar van het vissersschip HA31 Ik ben bestuurslid van visserijvereniging Ons Belang uit Harlingen. Ik werk ook mee in het Europese onderzoek

Nadere informatie

SWOT Analyse. Hengelsportvereniging Ons Genoegen Schinnen Maart 2015

SWOT Analyse. Hengelsportvereniging Ons Genoegen Schinnen Maart 2015 SWOT Analyse Hengelsportvereniging Ons Genoegen Schinnen Maart 2015 Visie en beleid Visie en beleid: De komende jaren gaat het bestuur een lange termijn planning maken, om te borgen dat we nog lang de

Nadere informatie

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 In dit document wordt antwoord gegeven op een aantal veel gestelde vragen over de aanlandplicht. Aan de publicatie kunnen geen

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2012 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS

Rapport Hengelvangst registratie 2012 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS Rapport Hengelvangst registratie 212 SNOEKBAARS Vollkerak Zoommeer Batthse Spuiikanaall Schellde-Riijjnkanaall met registratie van bijvangsten SNOEK en BAARS Rapport hengelvangstregistratie 212 snoekbaars,

Nadere informatie

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Europese Visserijfonds, investering in duurzame visserij Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Eerste inzicht in de mogelijke effecten van het verlagen van de minimuminstandhoudingsreferentiemaat

Nadere informatie

LANDELIJKE & FEDERATIEVE LIJST VAN VISWATEREN

LANDELIJKE & FEDERATIEVE LIJST VAN VISWATEREN LANDELIJKE & FEDERATIEVE LIJST VAN VISWATEREN 2010-2011-2012 VISpas & Lijst van Viswateren De VISpas (tezamen met de Lijst van Viswateren) stelt sportvissers in staat om in heel veel Nederlandse wateren

Nadere informatie

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV Postbus 68 Postbus 77 1970 AB IJmuiden 4400 AB Yerseke Tel.: 0255 564646 Tel.: 0113 572781 Fax.: 0255 564644 Fax.: 0113 573477 Internet:postkamer@rivo.dlo.nl

Nadere informatie

De wetenschap achter het tellen van vissen. Hoe werkt een bestandsschatting?

De wetenschap achter het tellen van vissen. Hoe werkt een bestandsschatting? De wetenschap achter het tellen van vissen Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Wat is een bestandsschatting? 2 Waarom een bestandsschatting? 3 Wie doet de bestandsschatting? 3 De bestandsschatting

Nadere informatie

North Sea Charters Prijslijst Sportvissen 2017

North Sea Charters Prijslijst Sportvissen 2017 Prijslijst Sportvissen 2017 Wrakvissen Afhuur Boot Lange tocht van 6.00u tot 17.00u Opstappers* aa11 zzzz zzz Afhuur Boot Extra lange tocht van 6.00u tot 22.00u Opstappers* 1000 euro max. 12 personen 100

Nadere informatie

North Sea Charters Prijslijst Sportvissen 2018

North Sea Charters Prijslijst Sportvissen 2018 Prijslijst Sportvissen 2018 Wrakvissen Lange tocht van 6.00u tot 17.00u Opstappers* aa11 zzzz zzz Extra lange tocht van 6.00u tot 22.00u Opstappers* 1000 euro max. 12 personen 100 euro per persoon 1200

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1487 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

... Hoe ziet een Rijke Noordzee eruit?

... Hoe ziet een Rijke Noordzee eruit? ... Hoe ziet een Rijke Noordzee eruit? Samen voor een gezonde zee!... Stichting De Noordzee is de onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzaam gebruik van de Noordzee en

Nadere informatie

Duurzame garnalenvisserij VOF Koster

Duurzame garnalenvisserij VOF Koster Duurzame garnalenvisserij VOF Koster WR 3 Noordster van VOF Koster en duurzaamheid De maatschap VOF Koster van Dirk en Wilma Koster vist met de WR3 Noordster op garnalen, vanaf het historische visserseiland

Nadere informatie

Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord. 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij!

Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord. 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij! Certificering Communicatie Onderwijs en scholing Beschermde gebieden in de Noordzee Bestandsbeheer Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij!

Nadere informatie

Pulsvisserij: wat weten we wel en niet?

Pulsvisserij: wat weten we wel en niet? Pulsvisserij: wat weten we wel en niet? Nathalie Steins & Adriaan Rijnsdorp, IMARES Wageningen UR 20 juni 2016 Background NL vloot heeft 80% Noordzee tong quota Zorgen over traditionele vangstmethode (boomkor)

Nadere informatie

VISSEN IN LELYSTAD 2017

VISSEN IN LELYSTAD 2017 VISSEN IN LELYSTAD 2017 Schriftelijke toestemming U woont wel/niet in Lelystad Visvergunning Visvergunning Visvergunning Visvergunning Bijzonder en verboden viswater Tijden Gesloten vistijd Kaart viswater

Nadere informatie

Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink.

Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink. Vissen met zorg factsheets kwaliteit en duurzaamheid staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij Kees Taal Wim Zaalmink Maart 2012 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag Voorwoord Met trots presenteer

Nadere informatie

Helder water door quaggamossel

Helder water door quaggamossel Helder water door quaggamossel Kansen en risico s Een nieuwe mosselsoort, de quaggamossel, heeft zich in een deel van de Rijnlandse wateren kunnen vestigen. De mossel filtert algen en zwevend stof uit

Nadere informatie

Naar buiten! Beleidsplan Sportvisserij Nederland 2016-2020. Agendapunt 8 A 10 de Alg. Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 6 juni 2015

Naar buiten! Beleidsplan Sportvisserij Nederland 2016-2020. Agendapunt 8 A 10 de Alg. Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 6 juni 2015 Agendapunt 8 A 10 de Alg. Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 6 juni 2015 Naar buiten! Beleidsplan Sportvisserij Nederland 2016-2020 Concept versie 3.0 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Sportvisserij Zuidwest Nederland Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 2009 snoekbaars, mei 2010 blad 1

Nadere informatie

Ik ben het Net. Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!. VISSERIJ 5 6 GROEP. Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer.

Ik ben het Net. Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!. VISSERIJ 5 6 GROEP. Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. VISSERIJ Ik ben het Net Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Europese Unie Haring! Verse

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

VISSEN IN LELYSTAD 2016

VISSEN IN LELYSTAD 2016 VISSEN IN LELYSTAD 2016 Schriftelijke toestemming U woont wel/niet in Lelystad Visvergunning Bijzonder en verboden viswater Vissoorten en minimummaten Kaart viswater Tijden Gesloten vistijd Nachtvissen

Nadere informatie

Situatieschets visserij Schelde estuarium (2000)

Situatieschets visserij Schelde estuarium (2000) Situatieschets visserij Schelde estuarium (2000) Deze nota biedt een situatieschets van de visserij en het gevoerde beleid voor het Schelde estuarium (Zeeschelde en Westerschelde). Ingegaan wordt op kansen

Nadere informatie

titel Opbouw Vis, exoten en KRW Visexoten en achtergrond MWTL 2008 Visexoten in Nederland Oorzaken

titel Opbouw Vis, exoten en KRW Visexoten en achtergrond MWTL 2008 Visexoten in Nederland Oorzaken Opbouw Vis, exoten en KRW visexoten- achtergrond en ecologie KRW-maatlatten en visexoten andere exoten (rivierkreeften) en vis signalering nieuwe visexoten Themadag exoten en de KRW 10 dec 09 Willie van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de

Nadere informatie

ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS)

ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS) ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS) 2012 Bestanden waarvoor gegevens in beperkte mate beschikbaar zijn Floor Quirijns, IMARES ICES geeft vangstadviezen voor meer dan 200 visbestanden. Voor een deel

Nadere informatie

De economische betekenis van de sportvisserij in Nederland

De economische betekenis van de sportvisserij in Nederland De economische betekenis van de sportvisserij in Nederland Drs. Menno Smit Drs. Birgit de Vos Ir. Jan Willem de Wilde Projectcode 30123 Juni 2004 Rapport 2.04.05 LEI, Den Haag I Het LEI beweegt zich op

Nadere informatie

Hoe werkt een bestandsschatting?

Hoe werkt een bestandsschatting? Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Wat is een bestandsschatting? 2 Waarom een bestandsschatting? 3 Wie doet de bestandsschatting? 3 De bestandsschatting in drie stappen 5 1 Het vangstsucces (relatieve

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1474 30 januari 2009 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 januari 2009, nr. TRCJZ/2009/210,

Nadere informatie

1 De ultieme beleving van het water

1 De ultieme beleving van het water Vissen natuurlijk! 1 De ultieme beleving van het water Wat ga je van het weekend doen? Vissen natuurlijk! Een voor de hand liggend antwoord, want Nederland is een waterrijk land met ongekende sportvisserijmogelijkheden.

Nadere informatie

Probleemstelling: Wat zijn de bedreigende factoren voor de vissen in de Waddenzee? En welke is de meest bedreigende?

Probleemstelling: Wat zijn de bedreigende factoren voor de vissen in de Waddenzee? En welke is de meest bedreigende? Klas: V5B/V5C Bio cluster 7/2 Datum: 21 05 2010 Namen v/d groep: Chris Klaver, Loes Klaver, Isabel Schilder en Lisanne van Dijk. Titel v/d opdracht: Visserij Omschrijving v/h onderwerp: Visserij in de

Nadere informatie

SPAANSE VISSERIJ. Presentatie Sylvia Deepen LNV-Attachéweek 2009

SPAANSE VISSERIJ. Presentatie Sylvia Deepen LNV-Attachéweek 2009 SPAANSE VISSERIJ Presentatie Sylvia Deepen LNV-Attachéweek 2009 Feiten & Cijfers Beleid Prioriteiten GVB Feiten & Cijfers Spaanse visserijvloot grootste in de EU Spaanse visverwerkende industrie grootste

Nadere informatie

Lijst van Zeevismogelijkheden 2016-2017 - 2018

Lijst van Zeevismogelijkheden 2016-2017 - 2018 Lijst van Zeevismogelijkheden 2016-2017 - 2018 Het vissen in zee is niet vergunningplichtig. Echter voor het vissen in enkele zoute Deltawateren, namelijk het Veerse Meer en het Grevelingenmeer is wel

Nadere informatie

LEVENDE OCEANEN DOCENTENHANDLEIDING

LEVENDE OCEANEN DOCENTENHANDLEIDING LEVENDE OCEANEN DOCENTENHANDLEIDING Leuk dat je aan de slag gaat met het lesmateriaal van Greenpeace! Leerlingen verwerven inzicht in de oceaanproblematiek en ontdekken wat ze hier zelf aan kunnen doen.

Nadere informatie

QuickTime en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.

QuickTime en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven. Fuikenvisserij Een fuik is een langwerpig, taps toelopend, rondgebreid net met een wijde opening en meerdere 'kelen': versmallingen met daarin een netwerk dat het terugzwemmen van de vis belemmert. Een

Nadere informatie