Samen sterker met Synergieteam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen sterker met Synergieteam"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN VAN NUMMER Innovatielaan 25, 8466 SN NIJEHASKE, HEERENVEEN-WEST Telefoon (0513) Fax (0513) Internet 2 Landschapspark Ten Boer 3 Droogijs stralen Venz/ De Ruyter 4 Uitbreiding bestek RWS 5 Nieuwe Coop Codis in Anjum 6 Veel baggerwerk voor Olgers Samen sterker met Synergieteam Dit voorjaar heeft het Synergieteam een vliegende start gemaakt op het terrein van Bouw & Infra Park te Harderwijk. Het Synergieteam is opgericht om de samenwerking tussen de bedrijven van VK Holding te versterken en te verbeteren. Dit kan op vele verschillende manieren gestalte krijgen. Enerzijds door het tippen van elkaar van mogelijke opdrachten, anderzijds door in partnership in te schrijven op bestekken. Daarnaast wordt bekeken welke andere mogelijkheden er zijn op het gebied van samenwerken. Dat kan op het gebied van gezamenlijke inkoop zijn, maar ook doormiddel van gezamenlijke actieve marktbenadering. Kernwoord in de onderlinge samenwerking is meerwaarde. Meerwaarde met elkaar en voor elkaar. In het Synergieteam zijn alle ondernemingen binnen VK Holding direct of indirect vertegenwoordigd. Het is daarnaast een platform voor de ontwikkeling van (jong) talent. Er is in eerste instantie voor gekozen het Synergieteam niet te breed te formeren, maar wel uit leden te laten bestaan die een zekere spilfunctie vervullen, zoals mensen die werkzaam zijn op het bedrijfsbureau of op de werkvoorbereiding, of diegenen die veel contacten hebben met verschillende opdrachtgevers. Dit betekent natuurlijk niet dat de onderlinge samenwerking tot het Synergieteam beperkt blijft. Iedereen binnen de organisatie kan bijdragen aan de optimalisatie van onze slagkracht. Effectief bruggenconcept FSF De organisatie FSF (Full Service Facility), gespecialiseerd in het beheer en onderhoud gebouwen en terreinen, bedrijvenparken, openbare ruimten en kunstwerken (bruggen, aquaducten enz.), biedt voor overheden een speciaal bruggenconcept. Dat houdt in dat FSF tegen een vast bedrag éénmaal per jaar bruggen reinigt. Dat wordt gedaan na het strooiseizoen en vóór het vaarseizoen. Het effect van dit schoonmaakonderhoud is tweeledig: (gemeentelijke) overheden besparen dan op overig onderhoud aan de bruggen én schone bruggen zijn representatief. In een handboek staat omschreven welke werkzaamheden worden verricht of desgewenst kunnen worden uitgevoerd. Bruggen worden compleet gereinigd: bovenbouw, onderbouw en het Samenwerken binnen de koepel, maar ook op de bobbaan. Maarten Lammertsen en Jan Marco van Gunst (foto boven) in actie, Jelmer Kuyper en Erwin Stegenga roetsjen de baan af (foto midden) en Henk Dokter en Eugène Olgers gaan terug naar hun posities (foto onder). brugmeubilair. Deels wordt dat handmatig gedaan en deels met behulp van een hogedrukspuit. FSF gebruikt warm water en milieuvriendelijke zeep. Omdat het werk in het voorjaar wordt uitgevoerd heeft een gereinigde brug minder te lijden onder zoutaantasting. Dat scheelt in het schilderonderhoud. Op regiebasis kan in het bruggenconcept ook het oplossen van calamiteiten (herstelwerk aan brugleuningen e.d.) worden meegenomen. Planmatig onderhoud kan op aanvraag worden uitgevoerd, zoals straatwerk, schilderwerk, bijsplitten van het brugdek, het vervangen van een brugdek en voeg- en betonreparaties. Een van de gemeenten waarvoor FSF het bruggenconcept toepast is Opsterland. Deze gemeente hecht waarde aan Op de foto wordt een brug bij Lippenhuizen, aan de Trufroute, gereinigd. Vanuit een hoogwerker kan men overal bij. uniformiteit en aan een nette uitstraling van kunstwerken. Dat de gemeente verder geen omzien heeft naar een tijdige en perfecte uitvoering, kostenbeheersing gegarandeerd is en één aanspreekpunt heeft, zijn belangrijke voordelen die het bruggenconcept aantrekkelijk maken. JOOST VISSER Grond-, Weg- en Waterbouw 90 JAAR! Een moment om terug te zien, stilstaan bij het heden, maar vooral ook verder, naar de toekomst. Onze voorgangers hebben vanaf 1917 gewerkt aan de opbouw van ons bedrijf. Drie generaties Visser hebben de basis gelegd voor waar wij verder vorm aan hebben weten te geven. Mijn dank gaat hierbij dan ook uit naar de familie Visser, die mij in de gelegenheid hebben gesteld dit te mogen doen. Uiteraard samen met onze medewerkers. Dat er in de afgelopen negentig jaar veel is veranderd zal u niet verbazen. Wat er in de GWW-markt gaande is en nog gaat gebeuren, en vervolgens daarop anticiperen, is de uitdaging waar wij momenteel voor staan. De positie van het MKB-bedrijf hierin is in mijn ogen kwetsbaar. Opdrachtgevers zoeken steeds vaker naar integrale oplossingen. Wij zullen ons moeten richten op deze vraag. Er liggen kansen, maar ook bedreigingen. Kansen liggen er als je samenwerkt, bijvoorbeeld door op werken in te schrijven in combinatievorm. Kansen liggen er ook als je je specialiseert, of er juist voor kiest capaciteitsleverancier te zijn. En kansen liggen er als je mogelijkheden gaat zoeken op het gebied van planontwikkeling. Cruciaal hierbij is dat je weet wat je wél, maar ook wat je niet kunt. Ik ervaar de huidige markt in de GWWsector als een prijsvechtersmarkt. Opdrachtgevers zijn onzeker, waardoor alternatieven bij inschrijvingen vaak vooraf worden uitgesloten en de selectie- en gunningcriteria te hoog worden gesteld. We hebben ook te maken met steeds meer clustering van kleine werken. Als je, zoals wij, historisch gericht bent op het hoofdaannemerschap en die rol wilt blijven spelen, zul je samenwerking moeten zoeken met collega s, maar ook met bedrijven die gespecialiseerd zijn in engineering. Bij design & construct is het dus van eminent belang dat we een goede kans krijgen om geschikte partners te vinden om die samenwerking aan te gaan. Tevens komt de financierbaarheid om de hoek kijken. Dit vormt een bedreiging voor het MKB, want integrale projecten gaan vaak gepaard met hoge transactiekosten vooraf. Ook het verkrijgen van verzekerde garantie baart zorgen. Als de opdrachtgever een garantie vraagt, is het maar de vraag hoe je die kunt verzekeren. Momenteel zijn er weinig of geen instanties borgmaatschappijen of banken die voor het MKB een bankgarantie voor pakweg vijf jaar willen afgeven. Daar moet dus snel een oplossing voor komen. Ook van de kant van de opdrachtgevers zullen wezenlijke veranderingen moeten plaatsvinden. Opdrachtgevers, ook die van lagere overheden, tonen momenteel enige afstandelijkheid. Die uit zich vooral in het tevoren zoveel mogelijk vastleggen van criteria en het verplaatsen van zoveel mogelijk risico s naar de aannemer. Dat zou niet moeten. Als je samen voor een oplossing gaat, is het niet de bedoeling dat een van de partijen z n verantwoordelijkheden probeert te ontlopen. Kortom: er valt nog wel wat te verbeteren aan onderling vertrouwen, waarbij een wederzijdse transparante houding gewenst is. Tot slot bedank ik hierbij alle medewerkers, in dit geval specifiek de werknemers van Joost Visser Grond-, Weg- en Waterbouw, voor hun inzet en betrokkenheid. Laten we de HONDERD volmaken! Jan Kuyper Rotsoevers Woudsterweg Na een stevige voorjaarsstorm sloegen stukken wal af van de Woudsterweg die door de waterpartijen de entree vormt voor Museum Belvédère in Oranjewoud. Daarom werd voor een maatregel gekozen die dit probleem voortaan moet voorkomen: het aanbrengen van een rotsblokkenoever. Joost Visser heeft dit werk uitgevoerd in opdracht van de gemeente Heerenveen. Ter voorbereiding zijn over een lengte van 350 meter palen met schot geslagen. Daarna is m³ leem aangevoerd om taluds te maken. Dit leem lag op het IBF opgeslagen en was vrijgekomen bij de bouw van de parkeerkelder op het Geerts Willigenplein in het centrum van Heerenveen. Op de kaden werd over een oppervlak van m² een filterdoek met wiepen (gevlochten rijshout) gelegd als onderlaag voor de 600 ton breuksteen die er is aangebracht. Deze rotsachtige stenen betekenen behalve een beschoeiing ook een verfraaiing, waardoor het bijdraagt aan het representatief karakter van het museumpark, hoewel de meningen daar uiteraard altijd over kunnen verschillen. 1

2 Landschapspark Ten Boer Het Landschapspark Ten Boer betekent een fraaie opwaardering van deze regio. Het park beslaat vier hectare weilanden, wierden, water en wandelpaden. In het groen verscholen en omzoomd door waterpartijen, tussen het Damsterdiep en het Ten Boerster bos, ligt een begraafpark, een strooiveld en een urnenmuur. Borginfra voerde in opdracht van de gemeente Ten Boer de afronding van deze mooie klus uit. Medio 2006 was het project klaar. Voor Borginfra was het bovendien een omvangrijk werk. Vrijwel alle onderdelen van het plan werden door het bedrijf uitgevoerd: de aanleg van de toegangsweg en fiets- en wandelpaden, waterlopen; de bouw van landhoofden en het Greenspan Sinds een aantal jaren verwerkt Joost Visser Zweeds eiken in waterbouwkundige werken. Daartoe werd een aantal jaren geleden Greenspan opgericht. Zweeds eiken is een uitstekende vervanger voor tropisch hardhout en dus milieuvriendelijk. Deze Scandinavische houtsoort kent echter ook vele andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld voor parketvloeren. Greenspan fungeert als tussenpersoon voor de handel in Zweeds eiken. Via de contacten in Zweden en met houtgroothandel Nailtra hier in Nederland probeert Greenspan de afzetmogelijkheden van Zweeds eiken ten behoeve van parketvloeren te vergroten. Egbert Jager, verantwoordelijk voor de activiteiten van Greenspan ziet goede mogelijkheden: De vraag naar hout neemt weer toe. Zweeds eiken heeft een goede kwaliteit en kan bewerkt worden voor vele toepassingen. Naast gebruik voor parketvloeren worden er tevens open haardblokjes van gemaakt. Het is schoon en neemt door de blokvorm minder ruimte in beslag. Het nieuwste product zijn de vuurfakkels. Dit zijn kleine houtstammetjes met paraffine die een zomerse barbecue net dat extra beetje sfeer geven. Ook hier geldt dat het schoon is en dat er geen resten achterblijven. Egbert Jager organiseert de vrachten uit Zweden, die soms worden aangevuld met grote Zweedse keien. Deze worden verhandeld ten behoeve van wegafscheidingen en tuindecoratie. De handel in Zweedse keien sluit prima aan op de handel in gebakken stenen dat tevens een belangrijke activiteit van Greenspan is. leveren en plaatsen van bruggen; de bouw van de urnenmuur, de berging en de schuilgelegenheid; de aanleg van watertappunten en het plaatsen van zitmeubilair en afvalbakken. Het resultaat mag er zijn. In het midden van het park liggen drie wierden; ronde schiereilanden Nijholt Staal- & Machinebouw in Heerenveen is toegetreden tot de nog selecte groep noordelijke ondernemingen aan wie het MKB Groeicertificaat is toegekend. Nijholt is sinds de oprichting in 2000 uitgegroeid tot een professionele en erkende onderneming met circa 20 medewerkers op het gebied van innovatieve metaalproducten en machines. Het bedrijf ontwikkelt en maakt ondermeer producten ter verlichting van arbeidsomstandigheden. De door Nijholt ontwikkelde golfsimulator, die de stormvloed nabootst om de sterkte van de Nederlandse dijken te testen, is genomineerd voor De Vernufteling Deze prijs wordt door ingenieursorganisaties toegekend aan het meest innovatieve project. Commissaris der Koningin Hans Alders opende het Landschapspark. Links onder de urnenmuur. die bestemd zijn voor de graven en de urnen. Tussen de wierden staat de schuilgelegenheid met informatie over de geschiedenis van het landschap. Elders in het park staat het kunstwerk Schip in de wind (wat is afgeleid van het vroegere trekschuitvaren en dat het vertrek naar een andere wereld symboliseert) en de uitkijkheuvel met een wijds uitzicht over de omgeving. Veel bedrijvigheid Eemshaven Diverse ondernemingen hebben zich onlangs op het industrieterrein Eemshaven gevestigd, of hun vestigingsplannen aangekondigd. Reden voor Groningen Seaports om de bulkkade te verlengen. Medio juli 2005 werd de derde fase van deze kade aanbesteed. Het bedrijf Kraaijeveld uit Sliedrecht plaatste de 35 meter diepe en 300 meter lange combiwand. Daarop werd door Borginfra een tweeëneenhalf meter brede en een drie meter dikke betonnen deksloof gestort (totaal m³ beton en kg wapeningsstaal.). Voor de afbouw van de infrastructuur werd nog eens 450 meter riolering gelegd, m³ cunet zand en ton betongranulaat geleverd en verwerkt en uiteindelijk m² betonstraatstenen (dikte 12 cm) aangebracht. Met twee legploegen werden machinaal 10 trailers vol met stenen per dag weggelegd. Ook de wateraansluitingen en de terreinverlichting, drie masten met een hoogte van 30 meter, zijn door Borginfra aangebracht. Het werk is opgeleverd ruim voordat de biodieselfabriek van Biovaleu in gebruik wordt genomen. MKB Groeicertificaat voor Nijholt Teneinde de kwaliteit van de onderneming te waarborgen en verder te verbeteren, heeft Nijholt het traject voor het MKB Groeicertificaat doorlopen. Dit is een geaccrediteerd certificaat voor bedrijven en instellingen die gericht zijn op een continue verbetering van de bedrijfsvoering en volop bezig zijn met kennisverbreding en kennisverdieping. Eric Jansen prijst het beleid van Nijholt dat gericht is op innovatie, strategie, kwaliteit en veiligheid: Kleinere of startende ondernemingen hebben vaak niet de mensen en kennis in huis om zich op deze taken te richten. Dit in tegenstelling tot de grote ondernemingen. Nijholt laat met het behalen van het MKB Groeicertificaat zien dat het tegendeel kan worden waargemaakt De inzet van Egbert Jager Als het aan de vader van Egbert Jager had gelegen had zijn oudste zoon het boerenbedrijf overgenomen. Maar Eibert, zoals hij door iedereen wordt genoemd, had zijn zinnen gezet op het CIOS. Als getalenteerde voetballer heeft hij op de voetbalschool in Heerenveen gezeten. Onvoldoende wiskundige kennis gooide roet in het eten. Het CIOS in Arnhem maakte plaats voor de MTS in Leeuwarden. Ruim 23 jaar zet Egbert Jager zich al in voor Joost Visserz. Egbert Jager is tegenwoordig veel op kantoor te vinden. Als bedrijfsleider coördineert hij diverse projecten voor Joost Visser. Vroeger was hij meer op pad als uitvoerder voor ruilverkavelingprojecten, de basis van waarop Joost Visser Grond- Weg- en Waterbouw verder is gegroeid. Egbert Jager spreekt met enige weemoed over het tijdperk dat het werk zonder computer en mobiele telefoon moest worden gedaan. Het contact met relaties was directer en warmer. Het is jammer dat de afstand wat groter is geworden door de intrede van moderne communicatiemiddelen, die natuurlijk wel veel tijd besparen. Vragen van medewerkers in het veld worden binnen een paar minuten beantwoord. In die eerste jaren stond ik vaak met mijn auto voor een stuk land om de machinist te laten weten aan welke kant de grond moest worden gegooid na overleg met de boer. Het land inrijden was geen optie, maar dan communiceerde ik met de knipperlichten. Het knipperende licht gaf aan welke kant van het land bestemd was voor de grond. Egbert Jager heeft vanaf het begin bijgedragen aan de uitbreiding van de activiteiten van Joost Visser. Tijdens uit te voeren werkzaamheden liepen wij regelmatig tegen zaken aan die wij zelf konden oppakken. Zo kwam er steeds een onderdeel bij. Deze verschillende onderdelen versterken elkaar. De synergievoordelen zijn groot en de samenwerking is de kracht van ons bedrijf. Egbert Jager, klein van postuur, heeft een enorme dadendrang en hij is loyaal. Ergens anders aan de slag gaan heeft hij nimmer overwogen. Er was altijd een stapje meer en dus weer een nieuwe uitdaging. Ik was een fanatieke sporter en in mijn werk ben ik ook fanatiek. Ik heb een enorme drive om de vaart erin te houden en mijn tanden ergens in te zetten. Wij zien hier bij Joost Visser overal een oplossing voor en door de korte lijnen is de besluitvorming snel. En daar plukken onze opdrachtgevers weer de vruchten van. Hij heeft nog wel wat jaren te gaan. Jaren waarin hij zijn enthousiasme voor het bedrijf wil overbrengen op de jongere generatie. Loyaliteit is de kern van ons bedrijf. Loyaliteit naar onze relaties en medewerkers. Een positieve grondhouding die wij naar buiten uitstralen. Dat probeer ik de nieuwe generatie bij te brengen, zo besluit Egbert Jager. Directeur Frank Nijholt (rechts) ontvangt uit handen van algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland (i.o.), Eric Jansen, het MKB Groeicertificaat. hoe je in betrekkelijk korte tijd een succesvolle ontwikkeling kunt doormaken. Frank Nijholt benadrukt het belang van het MKB Groeicertificaat voor zijn onderneming: Het is een uitstekende basis voor onze verdere groei. Andere kwaliteitscertificaten hanteren standaardvoorwaarden waar je als bedrijf aan moet voldoen. Bij dit MKB certificaat werkt het net andersom. Wij bepalen zelf de standaard. Een succesvol bedrijf moet zich voortdurend kunnen aanpassen en verbeteren. Het MKB Groeicertificaat houdt ons scherp zodat autonoom doorgroeien een natuurlijk proces kan worden. 2

3 Schoonmaak Productielijn Venz De Ruyter Vanwege de verhuizing van Baarn naar de zusterlocatie in Maarssen heeft Menno Sappé Reinigingsspecialisten in opdracht van Venz De Ruyter de productielijn voor anijsblokjes, chocoladevlokken en hagelslag schoongemaakt doormiddel van droogijs stralen. Dat was in dit geval niet alleen de meest cleane en hygiënische optie, maar ook de veiligste manier in verband met de elektrische voorzieningen en de sensoren. Droogijs stralen is een koud kunstje voor Menno Sappé, dat veel ervaring heeft met deze doelmatige wijze van schoonmaken. Met behulp van deze methode wordt snel en efficiënt alle vuil op machines en productielijnen verwijderd. Schone machinerieën hebben minder storing en uiteraard is de hygiëne en het voldoen aan de HACCP-normen gebaat bij een schone productieomgeving. Droogijs stralen is dé manier om machines en productielijnen te cleanen. Koolzuurkorrels van -78 Cº worden op de oppervlakten gestraald en exploderen dan. Het reinigingseffect is drieledig. Doordat bij de ontploffing het FTCH mooie referentie voor dagschoonmaak Menno Sappé Reinigingsspecialisten De dagschoonmaak van Menno Sappé opereert in het hogere segment van de markt en breidt daarin de klantenkring gestaag uit. Een nieuwe, gerenommeerde opdrachtgever is het Fysiotherapie Centrum Heerenveen (FTCH), dat aan It Hege Stik een nieuw representatief pand in gebruik heeft genomen. Op werkdagen van maandag tot en met vrijdag worden de ruimtes schoongemaakt en periodiek wordt ook het exterieur gedaan. De buitenkant bestaat voornamelijk uit glasgevels. Het werk is op contractbasis voor onbepaalde tijd aangenomen. Volgens manager Tjitske Laverman versterkt Menno Sappé de marktpositie met een opdrachtgever als FTCH, wat een mooie referentie voor het bedrijf betekent. Menno Sappé groeit continu. Tjitske Laverman: Daarom hebben Met de gemeente Sneek heeft Menno Sappé Reinigingsspecialisten een wij nieuwe mensen nodig. Open sollicitaties zijn dus welkom. Ons bedrijf werkt met veel parttimers. Vroeger moesten schoonmakers vooral in de avonduren aan de slag, maar wij zijn steeds meer overdag actief. Dat geeft nogal wat voordelen voor zowel ons als voor de opdrachtgever. Er is meer overleg, een betere controle en als er mensen in het gebouw zijn is dat plezierig voor onze medewerkers. Het bedrijf biedt medewerkers gratis een tien cursusdagen durende scholing van de vakorganisatie SVS aan. De cursussen zijn gericht op de sectoren hotelwezen, kantoren en ziekenhuizen. meerjarig contract gesloten om het aquaduct onder de Houkesloot schoon te houden. volume van de korrel 500 maal groter wordt, blazen ze het vuil los. De temperatuurschok en de botsing van de korrel met de ondergrond versterken het effect. Het vuil slaat los en valt op de grond. Het hoeft alleen nog maar te worden geveegd. De droogijs methode is milieuvriendelijk en hygiënisch. Chemische reinigingsmiddelen komen er dus niet aan te pas. Bovendien is er geen straalresidu of afvalwater en wordt het behandelde oppervlak niet beschadigd. Voorts is deze methode geschikt voor het reinigen van gevoelige oppervlakten en ruimten. Menno Sappé past droogijs stralen met succes toe in de voedingsmiddelenindustrie, in de chemie, energieproductiebedrijven en kunststofgieterijen. Kapconstructie A-kerk stofzuigen ter voorbereiding op insectenbehandeling Om de kapconstructie van de A- kerk in Groningen goed te kunnen behandelen tegen houtaantastende insecten (o.a. huisboktor, grote houtwormkever, bonte knaagkever) heeft Menno Sappé Reinigingsspecialisten de kap stofvrij gemaakt. Dat is gedaan door het vegen van spinrag, het handmatig opborstelen van de constructiedelen en het opzuigen van het stof met een grote, krachtige stofzuiger. Om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren moesten de reinigingsspecialisten van Menno Sappé de lastige klus aangelijnd klaren. Uiteraard droegen zij stofmaskers en stofbrillen om hen te beschermen tegen (fijn)stof. De bestrijding van de insecten wordt gedaan door hete lucht in de ruimte te brengen. Na het isoleren van de ruimte wordt de temperatuur in de ruimte opgevoerd naar ongeveer 80 ºC. Er worden sensoren in de houten delen aangebracht om de kerntemperatuur te meten. Als die minstens een uur 55 ºC is, dan is dat voldoende om alle houtborende insecten gegarandeerd te doden. Om de warmte optimaal te laten indringen was het dus gewenst om de kap zo schoon mogelijk te maken. Aquaduct Houkesloot moet visitekaartje blijven Het fraaie aquaduct, waarvan de constructie-elementen in de pasteltinten lila en lichtoranje zijn geschilderd, moet een visitekaartje voor de stad blijven. Het aquaduct in de verbindingsweg tussen rondweg en Groenedijk vormt voor veel gasten en watersporters de entree richting Sneekermeer en Starteiland. Bij de bouw van dit waterbouwkundig werk is rekening gehouden met een representatieve uitstraling. Vandaar, dat de gemeente er belang aan hecht dat het aquaduct schoon is. Jaarlijks zal Menno Sappé in twee nachten van uur tot 6.00 uur het werk uitvoeren. Dat de schoonmaak s nachts moet gebeuren houdt verband met het feit dat de gemeente overdag geen belemmering voor het verkeer wil. Het schoonmaakproces is milieuvriendelijk en gebeurt als volgt: eerst voorweken, daarna inwerken met een Ph-neutrale en afbreekbare zeep, vervolgens handmatig borstelen en tenslotte met water afspoelen. Nieuw élan: Jouke van Dijk Voor het waarborgen van de kwaliteit en professionaliteit van Joost Visser Grond-, Weg- en Waterbouw is het van belang de jongere generatie goed op te leiden en te begeleiden. De jeugdige medewerkers zijn de mensen waar ons bedrijf in de toekomst op moet bouwen. Jouke van Dijk (22) is sinds twee maanden werkzaam bij Joost Visser als assistent-uitvoerder. Jouke is een jongen van weinig woorden: type niet praten, maar poetsen. De eerste maanden bij Joost Visser zijn hem goed bevallen. Ik ben de hele dag op pad van het ene werk naar het andere. Die afwisseling is mij op het lijf geschreven. Zo kom ik met alle werkzaamheden in aanraking zodat ik mij kan ontwikkelen tot een allround wegenbouwer, zegt Jouke. Zichzelf verder ontwikkelen was de aanleiding voor Jouke om te solliciteren bij Joost Visser. Na zijn MBO-opleiding Civiele Techniek heeft hij twee jaar voor een grote infra-onderneming gewerkt waar hij werkzaam was in de plaatsing van verkeersborden. Maar Jouke wilde verder in de wegenbouw en krijgt bij Joost Visser de kans de kneepjes van het vak te leren. Bij een hele grote onderneming ben je verantwoordelijk voor een klein onderdeel. Daar heeft iedereen een specifieke taak. Hier bij Joost Visser kom je met alle aspecten van de wegenbouw in aanraking. En dat is wat ik zocht, want mijn ambitie is uitvoerder worden, aldus Jouke. De oudere generatie staat hem met raad en daad bij. Ik werk binnen het team van Harm Oord en Rien Hoek. Mannen die veel ervaring hebben en waar ik dus veel van kan leren. Ik kan altijd bij hun terecht voor advies en leiding. Zoals een vader vaak een voorbeeld is voor zijn zoon, zo treedt Jouke ook in de voetsporen van zijn vader. Mijn vader werkt ook in de wegenbouw en het heeft mij van jongs af aan een mooi beroep geleken. De vrijheid van het vak spreekt mij aan en van niets tot iets schept voldoening. De toekomst bij Joost Visser ziet Jouke vol verwachting tegemoet. Ik wil me volledig inzetten voor dit bedrijf en een bijdrage leveren aan het succes van Joost Visser, besluit Jouke enthousiast. 3

4 Meer taken Wegenbestek Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat heeft de inbreng van Joost Visser Grond-, Weg- en Waterbouw in het wegenbestek flink uitgebreid met ingang van 1 februari dit jaar. Tot die datum was het bedrijf in de gelegenheidscombinatie Joost Visser Grond-, Weg- en Waterbouw / Wenau Transport & Cleaning BV / Menno Sappé Reinigingsspecialisten alleen betrokken bij het deelbestek milieucalamiteit. Maar nu is men ook mede verantwoordelijk, samen met de partners F.C. Nienhuis Wegbeveiliging BV en Wenau Transport & Cleaning BV, voor de geleiderails en verkeersmaatregelen. Die verantwoordelijkheid betreft de tracés A6, A7 en A32 in Friesland en het 10 km lange deel van deze autosnelwegen over de provinciegrenzen. In het bestek zijn ook de N-wegen tussen Zurich en Harlingen, Marssum-Hemriksein en rond Leeuwarden opgenomen. Voor Rijkswaterstaat is er thans één aanspreekpunt in dit bestek en dat is coördinator Eric Wagemakers, die werkzaam is op het bedrijfsbureau van Joost Visser. Als projectleider namens de combinatie stuurt hij alles aan, is hij woordvoerder en contactpersoon voor Rijkswaterstaat. Hij wordt in dit bestek ondersteund door Jelmer Kuyper. Er is een driejarig contract gesloten met een optie van nog eens tweemaal één jaar. Dag en nacht moet de dienst paraat staan om in geval van calamiteiten c.q. ongevallen uit te rukken. Er wordt een belschema per regio gehanteerd. Binnen een halfuur moet men op de plaats van de calamiteit zijn gearriveerd. Vanuit het centraal gelegen Joure is dat te doen. Alleen het stukje Afsluitdijk in de richting Friesland kan enkele minuten tijdsoverschrijding geven omdat dit weggedeelte alleen te bereiken is door tot Breezand door te rijden en daar te keren om op de juiste baan te komen. Op het te laat komen staan behoorlijke boetes, Rijkswaterstaat voert de druk op de contracten op om het werk zo goed, snel en adequaat mogelijk uit te voeren. Er zijn evenwel nog geen boetes uitgedeeld. In de eerste drie maanden van de contractduur zijn er 30 calamiteiten geregistreerd. De taken zijn gericht op het bestrijden van de gevolgen van een calamiteit en strekken zich uit van het opruimen van rommel of obstakels (delen van auto s, banden, een dood hert, een omgevallen boom, een verkeersbord, vrachtwagenladingen etc.), het schoonmaken van het wegdek met een waterwagen of een veeg/zuigauto (verwijderen van olievlekken, glaswerk, chemische vloeistoffen etc.), het reinigen van kunstwerken en geluidsschermen (verwijderen van graffiti, soms direct als er zeer storende symbolen als een hakenkruis zijn aangebracht), het herstel van de vangrails (breuken worden meteen hersteld of tijdelijke voorzieningen als barrières worden geplaatst, deuken worden gerepareerd op rustige momenten), het herstellen van wegschades tot het plaatsen van voertuigen en borden waarop verkeersinstructies staan aangegeven. Uitgangspunt daarbij is dat Rijkswaterstaat, de dienst die bepaalt wat er moet gebeuren op de wegen, bij een calamiteit voortaan inzet op een vlotte doorstroming van het verkeer. Eric Wagemakers: Dat heeft prioriteit. Anders ontstaan er snel files en dat kan weer leiden tot meer onveiligheid. Bovendien wil Rijskwaterstaat zo dienstbaar mogelijk zijn aan de weggebruikers. In principe is de calamiteit op zich een bijzaak, behalve wanneer er natuurlijk een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan. Het treffen van verkeersmaatregelen vormt een belangrijk bestanddeel van het contract. Dat wordt namelijk niet alleen gedaan in geval van een calamiteit, maar ook bij planmatig onderhoud en bijvoorbeeld bij het huidige blokrijden op het verkeersplein bij Joure: informatievoertuigen met een matrix bord, tekstkranten, botsabsorbers, voertuigen die einde werk aangeven, actiekarren enzovoorts. Joost Visser heeft materieel van Rijkswaterstaat volgens afspraken in het contract overgenomen. Sloopactiviteiten Visser & Van Gunst Visser & Van Gunst Asbestsanering heeft onlangs het uitvoeren van sloopactiviteiten aan haar dienstverlening toegevoegd. Een logische stap volgens Jan Marco van Gunst. Asbestsanering is regelmatig een onderdeel van de totale sloop van een object. Visser & Van Gunst fungeert meestal als hoofdaannemer van de totale sloop waarbij de sloopactiviteiten tot voor kort werden uitbesteed aan onderaannemers. Voor het ten volle benutten van de synergievoordelen heeft de onderneming uit Grou besloten de objecten in eigen beheer te slopen. Het toevoegen van de totaalsloop aan de activiteiten van Visser & Van Gunst vergde weinig voorbereiding. Ons bedrijf is uit hoofde van de asbestsanering al gecertificeerd voor het slopen van gebouwen. De systemen en processen zijn dus aanwezig. We hebben twee sloopkranen aangeschaft en we konden meteen aan de slag, aldus Jan Marco van Gunst. Een belangrijke overweging voor het besluit om in eigen beheer te slopen is het zusterbedrijf RIN Recycling, waarvan Visser & Van Gunst en Tomassen uit Akkrum aandeelhouder zijn. Jan Marco van Gunst: Onze onderaannemers hadden weer hun eigen afnemers van het sloopafval. Daar had RIN Recycling geen voordeel van. Door alles in eigen hand te houden versterken wij de positie van RIN en hebben wij een beter overzicht van de totale sloop waar de opdrachtgever ook weer bij gebaat is. RIN Recycling is verantwoordelijk voor het vervoer en de verwerking van het afval. Asbestsaneringen 176 WONINGEN GRONINGEN Corpus Den Hoorn in Groningen is een naoorlogse wijk die een opfrisbeurt krijgt om de kwaliteit van de wijk te verbeteren. Momenteel worden 176 rijwoningen gereed gemaakt voor de sloop. Visser & Van Gunst Asbestsanering werkt hiervoor samen met Van der Wal uit Joure. In de woningen is veel asbest verwerkt. Een intensieve klus voor Visser & van Gunst. Vier medewerkers verwijderen het asbest uit leidingen, vloeren, spouwmuren en kozijnpanelen. Na de sanering zullen alle woningen worden gesloopt en plaats maken voor nieuwbouw. Opdrachtgever is Woningstichting Nijestee, een bekende relatie van Visser & Van Gunst en Van der Wal. Wij verzorgen het mutatie onderhoud voor Nijestee, vertelt Jan Marco van Gunst. Als er een woning leeg komt, verwijderen wij de asbesthoudende materialen waarna de woning weer wordt aangepast voor nieuwe bewoners. De Woningstichting nodigt voor ieder werk drie slopers uit om in te schrijven. Na de goede ervaringen met het mutatieonderhoud werd Van der Wal voor de eerste maal uitgenodigd in te schrijven en verkreeg dit bedrijf samen met Visser & Van Gunst Asbestsanering het omvangrijk project. Die uitnodiging krijg je dan toch op basis van de kwaliteit die je levert. Daar zijn wij zeer content mee, aldus Jan Marco van Gunst. TEATSKEHÛS BLAUWHUIS In Blauwhuis staat het Teatskehûs, een verzorgingshuis daterend uit midden jaren 70 dat binnenkort plaats zal maken voor een nieuw te bouwen verzorgingshuis. Woningstichting Welkom inventariseerde de aanwezige asbest. Visser & Van Gunst Asbestsanering verwierf de opdracht tot het verwijderen van enkele asbesthoudende materialen. Tijdens het werk bleek het verzorgingshuis over aanzienlijk meer asbesthoudende materialen te beschikken dan werd aangenomen. Woningstichting Welkom liet een nieuw rapport opstellen waaruit bleek dat de stelstroken langs de kozijnen asbest bevatten. Op basis van het nieuwe rapport heeft Visser & Van Gunst de opdracht opnieuw aangenomen. Zes weken lang zijn zes medewerkers aan de slag in het Teatskehûs. Het verzorgingshuis bestaat uit 112 kamers die één voor één moeten worden gesaneerd en worden vrijgegeven. Wat in eerste instantie een kleine klus leek groeide uit tot een arbeidsintensief asbestsaneringsproject dat voor de zomer zal worden afgerond. CORUS IJMUIDEN Op het enorme bedrijfsterrein van ijzerproducent Corus in IJmuiden worden continu vervangings- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De gemiddelde levensduur van productiemiddelen is aanzienlijk korter als gevolg van de ijzerproductie. Visser & Van Gunst Asbestsanering verwijdert het asbest van een fabriekshal die plaats zal maken voor nieuwbouw. Hoofdaannemer Bottelier Slooptechniek besteedde de grote saneringsklus uit aan Visser & Van Gunst na een eerdere samenwerking in Haarlem. In de fabriekshal van Corus, met een afmeting van 450 meter bij 200 meter, bevindt zich asbesthoudende wandbeplating en een asbesthoudende vloer. Totaal wordt een oppervlakte van m² gesaneerd. Om het werk in 15 weken uit te voeren zijn er namens Visser & Van Gunst iedere dag zes medewerkers aan de slag. Een nieuwe ervaring volgens Jan Marco van Gunst, projectleider: Niet eerder hebben wij op een bedrijfsterrein van deze omvang gewerkt. Je kunt het vergelijken met een plaats als Heerenveen; indrukwekkend. Aan strenge veiligheidvoorschriften is het bedrijf uit Grou wel gewend, en ook Corus vormt hierop geen uitzondering. Jan Marco: De VCA procedures zijn zeer nauwkeurig en het toezicht is mogelijk nog strenger dan bij andere asbestsaneringsprojecten. Iedere vierkante meter wordt gecontroleerd, het materiaal wordt gekeurd en het werkgebied wordt afgezet en moet door Corus weer worden vrijgegeven. Vanzelfsprekend hebben onze medewerkers een speciale voorbereiding van Corus gekregen. Zo is een veiligheidsfilm vertoond en zijn de fabrieksprocessen toegelicht om het risico op ongelukken te minimaliseren. Op het terrein van Corus moeten nog veel saneringsprojecten worden uitgevoerd en Visser & van Gunst hoopt ook hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Het is één van onze grootste opdrachten en een mooi referentieproject. Als je bij Corus hebt gewerkt, kun je eigenlijk overal worden ingezet, aldus Jan Marco van Gunst. 4

5 Fraaie Coop Codis in Anjum De familie Rosier is niet voor een kleintje vervaard. In Anjum, gelegen in de Friese noordoosthoek, heeft men een supermarkt (Coop Codis) laten verrijzen die er mag zijn. Sterker, bijna nergens vind je in Friesland een winkel van zo n allure. Dat vader Jaap en zoon Hendrik Rosier dit ambitieus nieuwbouwproject zijn gestart, heeft te maken met hun toekomstverwachting. De potentie van de noordoostelijke regio heeft met de bouw van Esonstad bij het Lauwersmeer een flinke impuls gekregen. Toerisme en recreatie zullen toenemen en dus ook de aanloop in de winkel, denken de Rosiers. Om helemaal klaar te zijn voor de toekomst besloten zij de winkel grondig te vernieuwen en uit te breiden. Het vloeroppervlak bedroeg in de oude situatie 500 m² en dat is verdubbeld tot m². Recent is het project door BestBouw naar volle tevredenheid van de betrokken partijen afgerond. De Coop Codis supermarkt staat aan de rand van het dorp. Op een zichtlocatie derhalve. Om die reden stelde Welstand nogal wat eisen aan het ontwerp. Normaliter is het uitgangspunt bij de bouw van een supermarkt een simpele en efficiënt bouwwijze met als resultaat een doos. Echter niet in dit geval. De naast een oude boerderij staande supermarkt is voorzien van een kap met twee dakpunten en zakgoten. Voor een supermarkt is dat bijzonder en voor ons was het een mooie uitdaging omdat er veel timmerwerk aan te pas kwam, vertelt Gerben Elzer van BestBouw. De winkel heeft dus een verdieping en die wordt benut door er ruimte te creëren voor kantoren, een kantine en de installaties. Hendrik Rosier, die inmiddels als vijfde generatie (!) het roer heeft overgenomen van senior, heeft veel positieve reacties ontvangen op de nieuwbouw. Iedereen vindt het van binnen en van buiten een mooi winkel, die een visitekaartje voor Anjum mag worden genoemd. Fraaie rvs-leuningen in Alkmaar De stad Alkmaar is onlangs uitgebreid met de nieuwbouwwijk De Nollen- West. Deze fraaie wijk schikt zich helemaal naar de landelijke omgeving. De wijk is ruim opgezet met veel groen en een waterpartij die de wijk in de volle lengte doorkruist. Voor het verbinden van de oevers leverde Waco Lingen in Delft vier fraai toogbruggen. Nijholt Staal- & Machinebouw zorgde voor een passende afwerking van de bruggen met roestvrijstalen leuningen. Brugleuningen worden veelal in staal uitgevoerd en met een poedercoating in de gewenste kleur afgewerkt. Bijzonder aan deze opdracht is dat roestvrijstaal is gebruikt die de bruggen een representatieve uitstraling geeft. Roestvrijstalen leuningen kunnen op verschillende manieren worden afgewerkt. Nijholt adviseerde de bruggen in Alkmaar te glasparelen. Het materiaal wordt gestraald met glasparels om verkleuringen en oxide te verwijderen. Het oppervlak krijgt een geringe ruwheid en het resultaat is een egale en schone constructie. Nieuwe Gamma Leeuwarden Proef Golfsimulator succesvol LIFTsteiger De LIFTsteiger van Nijholt Staal- & Machinebouw is klaar om de markt te veroveren. Deze unieke steiger biedt een hoogwerker, bouwlift en rolsteiger ineen. De LIFTsteiger hijst in 20 seconden 700 kg naar 10 meter werkhoogte. De steiger is zeer gebruiksvriendelijk en breed inzetbaar. Pieter Hoogland, verkoper van de LIFTsteiger voor Nijholt, verzorgt maandelijks demonstraties en presentaties op het terrein van Nijholt in Heerenveen. Bouwbedrijven en schildersbedrijven kunnen zo met eigen ogen de vele voordelen van de LIFTsteiger aanschouwen. Demonstratiedata en verdere informatie zijn te vinden op De nieuw- en verbouw van de bouwmarkt Gamma in Leeuwarden is voltooid. BestBouw klaarde deze interessante klus in opdracht van de ontwikkelingsmaatschappij BM Partners. De Gamma heeft onderdak gekregen op een goede locatie op het bedrijventerrein Hemrik, in het voormalig bedrijfspand van de aannemingsmaatschappij Westerbaan. Het was geen eenvoudig karwei, laat projectleider Gerben Elzer van BestBouw weten. Het oude pand moest deels worden gesloopt. Alleen het kantoorgedeelte bleef intact. Dat we tegen een bestaande muur aan moesten bouwen verhoogde de moeilijkheidsgraad. De brandwerendheid van deze muur moest bovendien worden aangepast en voldoen aan het Bouwbesluit. Verder was het bijzonder dat we grotendeels op de bestaande fundering hebben gebouwd. Het heiwerk dat moest worden verricht diende zeer secuur te gebeuren. De integratie van nieuw en bestaand verliep vlekkeloos en het resultaat mag er zijn. Er staat een pand dat in alles voldoet aan de eisen van de tijd. Het pand heeft uitstraling en dat is natuurlijk van groot belang voor een bouwmarkt. In totaal beschikt de Gamma over m² winkelruimte. Meerdere partijen binnen de koepel van VK Holding waren betrokken bij deze opdracht. Het sloopwerk werd uitgevoerd door Visser & Van Gunst en de terreininrichting grondwerk, riolering en de verharding (straatwerk en asfaltering) is verzorgd door Joost Visser. Dat leverde synergievoordelen op voor opdrachtnemer en opdrachtgever. In de vorige editie van Joost laat het weten introduceerde Nijholt Staal- & Machinebouw de golfsimulator die werd ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat voor het testen van de sterkte van de dijken aan landzijde. In maart 2007 heeft de golfoverslagproef plaatsgevonden in Delfzijl. Hier is een deel van de zeedijk als proefgebied ingesteld. Een deel met gewoon gras, een deel met versterkt gras door middel van grofmazige kunststof matten en een deel zonder gras. Doel van de proef in Delfzijl is te testen hoe lang een dijkbekleding van gras op klei, versterkt gras en een bekleding van klei overslaand water aankunnen. De golfoverslagproef is succesvol verlopen voor Rijkswaterstaat die zeer content is met de werking van de golfsimulator. In juli wordt het eindrapport verwacht waarin aanbevelingen worden gedaan voor het versterken van de dijken aan landzijde op basis van de proef in Delfzijl. Trappen voor Scholingsboulevard Enschede In Enschede verrijst de komende jaren een scholingsboulevard. Door IAA Architecten uit Enschede zijn twee schotelvormige gebouwen ontworpen. Deze gebouwen bieden plaats aan (v)mbo opleidingen van drie onderwijsinstellingen. De komvormige schotels staan op een onderplaat waarin algemene voorzieningen worden gevestigd. Op de vrij hangende vloeren worden onderwijsruimtes ingericht. Overal zijn trappen en vides om tussen de vloeren heen en weer te bewegen. Nijholt Staal- & Machinebouw levert, in opdracht van hoofdaannemer Hegeman, voor dit bijzondere project 40 zware stalen trappen. De trappen bevinden zich centraal in het schotelvormige gebouw en moeten van bovenaf geplaatst worden. Een bijzondere vorm van montage. De stalen trappen beschikken over roestvrijstalen balustrades en de treden zijn van gegoten beton. Op 15 februari werd de eerste paal geslagen. Eind 2007 levert Nijholt de eerste trappen. De tweede en derde fase worden in 2008 afgerond. 5

6 Veel opdrachten voor Olgers Baggerspecialisten Baggeren blijft onverminderd hoog staan op de agenda van overheden. Overal in het land worden baggerwerken uitgevoerd en staan projecten op de rol. Zeker in het waterrijke Friesland. De behoefte aan een sterke en deskundige regie in baggerwerken is minstens zo groot, zo niet groter. Olgers Baggerspecialisten maakte dan ook een vliegende entree op de markt. Er is volop werk aan de winkel. Om u een indruk te geven waar het bedrijf mee bezig is, welke projecten zijn uitgevoerd of op stapel staan en welke referenties directeur Eugène Olgers kan aandragen, volgt hier een recent en beknopt overzicht. Foto: Dick Verton. Skarsterlân In opdracht van Skarsterlân, de meest waterrijke gemeente in Friesland, is een aantal vaarwaters gebaggerd. Het werk, waarmee eind 2006 is aangevangen en dat inmiddels is voltooid, omvatte het voorbereiden, baggeren en verwerken van in totaal m³ slib klasse II en ca m³ slib klasse III. De waters die zijn uitgebaggerd zijn de Lijkvaart, Noordbroekstervaart, Zuidbroekstervaart, Zijltjessloot en de vaarten naar Terkaple en naar Idskenhuizen. De waters zijn allemaal op een diepte van tussen 1.60 en 1.80 meter gebracht. Het werk is volgens de UAV-GC 2005 (Uniforme Administratieve Voorwaarden) en volgens planning uitgevoerd. Dit naar volle tevredenheid van de gemeente. Elahuizen In de omgeving van Elahuizen heeft Olgers in opdracht van Gaasterlân- Sleat een vaart gebaggerd alsmede een deel van de vaargeul op de Fluessen. In totaal is er ruim m³ specie gebaggerd, bemonsterd en verwerkt. Het stukje vaargeul is met een kraanschip gebaggerd, terwijl de vaart op diepte is gebracht door een kraan met lange gieken. Het schone slib uit de vaart wordt op het Sponsornieuws naastgelegen land verwerkt door het slib te dumpen in een uitgegraven sleuf. Daar ligt het te drogen en als het slib is ingeklonken wordt er een talud gemaakt en worden de oevers geëgaliseerd. Een efficiënte en beproefde methode die tevens leidt tot een gewenste ophoging van de oevers. Projectmanagement Rijkswaterstaat In Amsterdam is het grootschalige saneringswerk Jan van Riebeeckhaven e.o. in voorbereiding. In opdracht van en samen met ingenieurs- en adviesbureau Tauw voert Olgers al vanaf november 2006 het projectmanagement uit, wat is opgedragen door de regionale dienst Noord-Holland van Rijkswaterstaat. Nadere onderzoeken in het kader van dit project zijn noodzakelijk in verband met de vervuiling van het slib en de mate waarin. Onderzocht wordt tevens wat de ecologische (milieu, grondwater etc.) en humane (omwonenden) risico s zijn. De bemonstering inclusief het omgevingsmanagement is uitbesteed aan een derde. Alle voorbereidingen moeten leiden tot een vergunbaar rapport en een beschrijving van de uitvoeringsmethoden van dit onderhoudsbaggerwerk en de verwerking van het slib. Urk Van de gemeente Urk heeft Olgers onderhands een werk aangenomen dat vergelijkbaar is met het werk wat bij Schatzenburg Dronrijp is uitgevoerd: het baggeren van vijvers. Tevens moet de betonnen walbeschoeiing plaatsmaken voor natuurvriendelijke oevers en deels voor een houten beschoeiing. De aanvang van het werk staat in augustus gepland. Eemsmond Samen met hoofdaannemer Borginfra gaat Olgers voor de gemeente Eemsmond een saneringswerk uitvoeren en kaden herstellen. De sanering (het baggeren en afvoeren van vervuilde specie) wordt conform de overheidsrichtlijnen voor rekening genomen door Olgers, dat de benodigde kennis en ervaring inbrengt. Ter Apel Het werk in Eemsmond is niet het enige dat Olgers in samenwerking met Borginfra oppakt. Ook de herinrichting van een park, samen met de door Borginfra uit te voeren reconstructies van twee kruispunten, ligt in de portefeuillemap van Olgers. Het gaat hier om het baggeren van een vijver. Dit werk wordt op een speciale manier gedaan met behulp van een zogeheten aquatube. Dat is een immense zak die wordt gevuld met water zodat die, na het leegpompen van de vijver, tijdelijk kan fungeren als damwand. Daarna kan de vijver worden uitgebaggerd omdat in het droge baggeren in dit geval de beste methode is en bovendien past in het kader van maatschappelijk en milieutechnisch verantwoord ondernemen. De specie wordt verwerkt op de oevers. Dit project is een voorbeeld van een perfecte synergie tussen de bedrijven die ressorteren onder VK Holding. Almere Het werkgebied van Olgers strekt zich uit over een grote regio. In opdracht van een aannemer verzorgt het bedrijf de logistiek rond een baggerproject. Er moet in totaal m³ specie worden afgevoerd en dat gebeurt over het water. Hoogeveen Voor de gemeente Hoogeveen organiseert Olgers de afzet en het transport van een baggerklus waarbij in totaal m³ slib vrijkomt. Het slib wordt zowel over de weg als over water afgevoerd. Lelystad Een omvangrijk werk behelst de organisatie van baggerwerk in Lelystad in opdracht van de gemeente. Het gaat om ³ baggerspecie GROND en WEGEN Aanleg van: Bestemmingsplannen Bedrijfsterreinen Natuurprojecten Sport- en recreatieterreinen Fietspaden Grondverbetering Asfaltverhardingen Bestratingen RIOLERINGEN Aanleg van: Beton/PVC riolering Stuwen en overlaten Riolering buitengebied IBA s en septictanks Randvoorzieningen Drainage WATER Aanleg van: Kaden en oevers Beschoeiingen Damwanden Steigers ADVISERING Ontwerp en begeleiding civiele werken Turnkeyprojecten in combinatie met bouwers Projectontwikkeling Bouwteam aanpak Baggerwerkzaamheden Milieu en advies baggerwerk Utiliteitsbouw Renovatie gebouwen Aanleg van betonverharding voor: Fietspaden Kavelpaden Terreinverhardingen Kuilvloeren Bedrijfsvloeren Funderingen Printbeton/beton coatings Aanleg golfbanen Landschapsaanleg dat moet worden afgevoerd per schip en per vrachtwagen. Eem De grootste klus, althans wat betreft het aantal kubieke meters baggerspecie ( m³), is een opdracht in Eem. Een werk dat in opdracht van een aannemer is aangenomen. Het takenpakket voor Olgers is het regelen van afzet en overige logistieke operaties. participeert in de bedrijven: INDUSTRIËELE REINIGING Droogijsstralen Ontsmetten / desinfectie Hogedrukreiniging Calamiteitenservice BOUWKUNDIGE REINIGING Gevelrenovatie Mineraalstralen Impregneren Dakreiniging / Dakcoaten Bouwopleveringen PERIODIEK ONDERHOUD Kantoorschoonmaak Rioolontstoppen Schoorsteenvegen AGRARISCHE REINIGING Pluimveehouderijen Varkenshouderijen Rundveehouderijen Roosters ruwen MILIEU Sloopwerk Asbestsanering Asbest in grond sanering Asbestinventarisatie Luchtmetingen en inspecties Brandsaneringen Projectbegeleiding Verhuur van oa ontsmettingsapparatuur MILIEU Inzameling en herwinning van bouw- en afvalstoffen MACHINEBOUW Reinigingsvoertuigen Nieuwbouw Ontwikkeling Onderhoud machineparken Onderhoud huisvuilwagens STAALBOUW Luifels Hekwerken Staalconstructies Tuinarchitectuur TRAPPENBOUW Wenteltrappen Steektrappen Spiltrappen Groothandel voor technische artikelen en hydraulische componenten: Slangen persen Koppelingen Pompen Tanken Als sportieve onderneming zijnde associeert VK Holding zich graag met sport en in het bijzonder met voetbal. Op zowel amateur- als professioneel niveau. Zo is Joost Visser stersponsor van SC Joure, dat dit seizoen uit de hoofdklas degradeerde. Als lid van de OSSH van sc Heerenveen zag het bedrijf meer succes. De club eindigde op een verdienstelijke vijfde plaats en plaatste zich wederom voor Europees voetbal. Bij beide clubs laat het bedrijf zich graag zien en vanaf deze plaats worden beiden voor komend seizoen alvast veel succes toegewenst. Natuurlijk staat Joost Visser ook midden in de samenleving en in dat kader ondersteunt het bedrijf de Friese Ballonfeesten in Joure. Jelmer Kuyper zit trouwens in de organisatie. Verder kunnen de markten en braderieën (Dan is er Joure), waarvan Sjouke Kuindersma de initiator is, rekenen op de steun van Joost Visser. FPh, Mustafa Import FSC hout In- en verkoop van bestratingsmaterialen Zweedse houtbriketten Civieltechnische, groen- en cultuurtechnische en facilitaire dienstverlening Parkmanagement Groothandel in hefsystemen Projectontwikkeling in bouw- en civieltechniek Bedrijvenlocatie Haskerveen, Innovatielaan 25, 8466 SN NIJEHASKE, (HEERENVEEN-WEST) Telefoon (0513) , Fax (0513) , Internet COLOFON productie Mentis Media, Tjerkgaast coördinatie Brenda Oostra redactie, teksten en fotografie Albert van Keimpema - Liesbeth van Keimpema druk Banda Heerenveen 6

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard 41 Januari 2011 Natuurvriendelijke Maasoevers Limburgse sluizen Baggerklus Amercentrale Bedrijvenpark Hoeksche Waard 2 INHOUD 12 18 3 Natuurvriendelijke Maasoevers 8 Baggerklus Amercentrale 12 Grondwerk

Nadere informatie

Wij leveren alles wat de klant vraagt

Wij leveren alles wat de klant vraagt HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 4 DECEMBER 2013 Swaans IJzerhandel Wij leveren alles wat de klant vraagt Logisitiek Park Moerdijk Eén van de grootste logistieke knooppunten in Nederland BIM Frisse

Nadere informatie

NR. 1 2011. het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND. Samen aan het werk in het nieuwe. Medemblik. in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

NR. 1 2011. het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND. Samen aan het werk in het nieuwe. Medemblik. in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND B E L A N G Samen aan het werk in het nieuwe Medemblik Allround in techniek In 22 dagen een nieuw huis Alles met machines Vrijwel geen loonstijging in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Autograaf. 39 Januari 2010. Martens en Van Oord. Grote investering in de Eemshaven. Megaproject Moerdijk. Markthal Nederlandse primeur

Autograaf. 39 Januari 2010. Martens en Van Oord. Grote investering in de Eemshaven. Megaproject Moerdijk. Markthal Nederlandse primeur 39 Januari 2010 Martens en Van Oord Grote investering in de Eemshaven Megaproject Moerdijk Markthal Nederlandse primeur Meewerken aan veiliger Walcheren 2 INHOUD 6 8 3 Schoon drinkwater 6 AVI-bodemas als

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol NR. 2 2010 het ONDERNEMERS GRONINGEN B E L A N G Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol BNI: met vertrouwen kun je bouwen Nefkens Noord volop in beweging De (mee)denktank voor het MKB ONLINE

Nadere informatie

BoorInfo. Magazine 1. Een uitdaging of gewoon werk? Speciale klus. In deze uitgave: En verder... Uitgave april 2006.

BoorInfo. Magazine 1. Een uitdaging of gewoon werk? Speciale klus. In deze uitgave: En verder... Uitgave april 2006. BoorInfo Magazine 1 Uitgave april 2006 In deze uitgave: Speciale klus Een uitdaging of gewoon werk? 4 En verder... Stof tot nadenken Ik was sceptisch Als slopen niet lukt All over the world 8 12 17 20

Nadere informatie

SAAN TOTAAL OPMERKELIJK RELATIEMAGAZINE VAN KONINKLIJKE SAAN

SAAN TOTAAL OPMERKELIJK RELATIEMAGAZINE VAN KONINKLIJKE SAAN SAAN TOTAAL RELATIEMAGAZINE VAN KONINKLIJKE SAAN JAARGANG 19 NOVEMBER 2011 Cliëntendossiers Bureau Jeugdzorg naar Saan Archiefbeheer. Turnkey bedrijfsverhuizing Cavex. Verhuizing LeasePlan megaprestatie.

Nadere informatie

BLC Groep combineert betrokkenheid met

BLC Groep combineert betrokkenheid met NR. 5 2011 REVUSS BLC Groep combineert betrokkenheid met innovatieve slagkracht Minder mensenhanden aan de band De belangrijkste schakel voor flexibele productie Wij leveren hoogwaardige kwaliteit tegen

Nadere informatie

Co-Green-concept. Een toekomst met mooie nieuwe uitdagingen. Sluiskiltunnel terugkijken op Boomse klei en ankerpalen

Co-Green-concept. Een toekomst met mooie nieuwe uitdagingen. Sluiskiltunnel terugkijken op Boomse klei en ankerpalen Een toekomst met mooie nieuwe uitdagingen Co-Green-concept voor hetzelfde geld bouw je écht duurzaam Sluiskiltunnel terugkijken op Boomse klei en ankerpalen 1 Derde jaargang nummer 3 2013 Uitgever TBI

Nadere informatie

Bouwen. Oosten. In dit nummer: in het. De Citadel timmert aan de weg. Raalte krijgt een vernieuwd HOFtheater

Bouwen. Oosten. In dit nummer: in het. De Citadel timmert aan de weg. Raalte krijgt een vernieuwd HOFtheater Magazine voor bouwend Oost Nederland 20e 21e Jaargang no. no. 1-1 februari 2012 2013 Bouwen in het Oosten In dit nummer: De Citadel timmert aan de weg Lean bouwen als basis voor renovatie flat in Ede Raalte

Nadere informatie

BILFINGER ACTIEF MET ZES DISCIPLINES

BILFINGER ACTIEF MET ZES DISCIPLINES BILFINGER 01.2013 1 RELATIEMAGAZINE Bilfinger Brabant Mobiel Bilfinger ICT Bilfinger Industrial Services België Bilfinger Industrial Services Nederland 01.2013 DOW EN BILFINGER ontwikkelen SAMEN INNOVATIE

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Colofon. Disclaimer. Met dank aan: Uitgegeven door Rijkswaterstaat. Innovatie Test Centrum (ITC) van der Burghweg 1 Postbus 5044 2600 GA DELFT

Colofon. Disclaimer. Met dank aan: Uitgegeven door Rijkswaterstaat. Innovatie Test Centrum (ITC) van der Burghweg 1 Postbus 5044 2600 GA DELFT Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Innovatie Test Centrum (ITC) van der Burghweg 1 Postbus 5044 2600 GA DELFT Telefoon 015 2518518 www.innovatietestcentrum.nl Realisatie Comtech Houten B.V. Vormgeving

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

[ Muziek op de fiets ]

[ Muziek op de fiets ] J u n i / J u l i 2 0 0 8 n R 1 2 0 [ Muziek op de fiets ] [ Is er leven na de fiets? ] [ De keuze van Michiel Kranendonk ] [ De mooiste juwelen komen uit Friesland ] [ Werving & selectie is een vak apart

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Centrumplan beheerst agenda van Ondernemersvereniging. Marum NR. 5 2010 WESTERKWARTIER. Drenth Lines verhuist naar

Centrumplan beheerst agenda van Ondernemersvereniging. Marum NR. 5 2010 WESTERKWARTIER. Drenth Lines verhuist naar NR. 5 2010 WESTERKWARTIER Centrumplan beheerst agenda van Ondernemersvereniging Marum Drenth Lines verhuist naar Marum Gemeente Marum ziet grote uitdaging in uitbreiding centrum Parkmanagement gemeente

Nadere informatie

Technocentrum: jongeren aan het werk in de technische sector. Jongeren en technisch onderwijs bijeen brengen.

Technocentrum: jongeren aan het werk in de technische sector. Jongeren en technisch onderwijs bijeen brengen. MAC 3 PARK krant Innovatie & Groei JAARGANG 8 - NUMMER 2-2009 DTC ontvangt Boeing en Airbus op Creative Campus De Flevolandse firma Dutch Thermoplastic Components (DTC) van directeur David Manten verhuisde

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN NR. 3 2010 het ONDERNEMERS FRYSLÂN B E L A N G Zuidoost-Friesland ontwikkelt eigen toeristisch profiel Financieel advies dat verder gaat Rabobank brengt nieuwe ideeën in de regio tot wasdom Heerenveen:

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Metaalsector toont veerkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 REVUSS Van Rijbroek Staalbouw heeft passie voor staal

het ONDERNEMERS Metaalsector toont veerkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 REVUSS Van Rijbroek Staalbouw heeft passie voor staal NR. 1 2011 het ONDERNEMERS REVUSS B E L A N G Metaalsector toont veerkracht Van Kessel Machinefabriek: specialist in verspanende bewerkingen Gritstra: ruim 25 jaar specialist in metaalconservering Van

Nadere informatie

Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse

Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 24 April 2008 Opdrachtgever Alexander Vos de Wael Steller Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse Redactie Joost Van Luijt Verspreiding

Nadere informatie

VTC-info. Scheepvaart over de weg. Fantastische opening. ecocombi is de toekomst. Bespaar tot tien procent

VTC-info. Scheepvaart over de weg. Fantastische opening. ecocombi is de toekomst. Bespaar tot tien procent VTC-info VTC-info is een uitgave van volvo truck center n Nr. 8 (winter 2008/2009) 8 Fantastische opening VTC Alblasserdam ecocombi is de toekomst Vermeer transport Bespaar tot tien procent Brandstofmanagement

Nadere informatie

EBN-Veiligheidsdienst

EBN-Veiligheidsdienst REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 4 01/15 EBN-Veiligheidsdienst verzorgt volledige beveiligingsketen 22 Touax levert kant en klaar kantoorpand 16 DMzzp: dé bemiddelaar voor opdrachtgevers en zzp'ers 18

Nadere informatie

INHOUT. Groothuisbouw ademt kwaliteit. Shoesme ontwerpt eigen hoofdkantoor. GiesbersWijchen maakt Meijhorst Mooier

INHOUT. Groothuisbouw ademt kwaliteit. Shoesme ontwerpt eigen hoofdkantoor. GiesbersWijchen maakt Meijhorst Mooier INSPIRATIE VOOR TOEPASSING VAN HOUT INHOUT FEBRUARI 2015/NUMMER 44 Groothuisbouw ademt kwaliteit Shoesme ontwerpt eigen hoofdkantoor GiesbersWijchen maakt Meijhorst Mooier 2 e Jongeneel+ vestiging staat

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Bruggenbouwer tussen ondernemers en gemeente WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

het ONDERNEMERS Bruggenbouwer tussen ondernemers en gemeente WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS B E L A N G Bruggenbouwer tussen ondernemers en gemeente WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS B E L A N G 08 11 13 23 Inhoud Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

Geslaagde samenwerking in Garmerwolde

Geslaagde samenwerking in Garmerwolde Uitgave 8 I 2013 BoxBarrier bewijst succes tijdens opening Flood Proof Holland Het summum van Ervaar de zekerheid UV-wagen van GMB Rioleringstechnieken scoort Waterschappen blij met afvalwaterservice van

Nadere informatie

RESPONS 4.827976 51.584183. Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen. Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak

RESPONS 4.827976 51.584183. Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen. Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak RESPONS 51.584183 4.827976 07 Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen 22 A serious game; bachelor of build environment 15 Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak 29 Water is een versproduct wat

Nadere informatie

Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift.

Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. HET GEZICHT VAN TBI TBI is een groep van ondernemingen die zich kenmerkt als een wendbare netwerkorganisatie. Alle TBI-ondernemingen

Nadere informatie