Strategiebeschrijving van R2-DReizen agent in de VM-Trading Agent Competition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategiebeschrijving van R2-DReizen agent in de VM-Trading Agent Competition"

Transcriptie

1 Strategiebeschrijving van R2-DReizen agent in de VM-Trading Agent Competition Virtuele Markten, februari 2002 Rob van Geel, Rudy Negenborn,

2 1. Introductie Dit document beschrijft de uiteindelijke strategie, zoals geïmplementeerd in de trading agent R2-DReizen. Deze strategie is ontstaan na verschillende strategieën uitgeprobeerd te hebben. Aanvankelijk was het doel om geen verlies te maken. Het leek waarschijnlijk dat het tijdens de competitie lastig zou zijn om die kamers te krijgen die in het ideale geval nodig zijn om de klanten tevreden te stellen, voornamelijk vanwege de concurrentie die ook die kamers wil. Het doel van deze agent is zo min mogelijk uit te geven met behulp van het bepalen van het aantal feasible packages op elk moment in het spel. De opbouw van dit document is als volgt: de strategie wordt eerst vanaf hoog niveau beschreven, waarna dieper wordt ingegaan op de verschillende onderdelen: entertainment, invluchten, uitvluchten, hotels, feasible packages en feasible potential packages De strategie De agent herhaalt vanaf het begin van een game totdat alle veilingen gesloten zijn de volgende stappen: Download de nieuwste veilinginformatie. Construeer en pas boden aan en verstuur deze naar de TAC server. Het downloaden van de nieuwste veilinginformatie wordt afgehandeld door de standaard Trading Agent Bidder classes. Het construeren, het aanpassen en het versturen van de boden wordt in de volgende stappen gedaan: Vraag en bied entertainment tickets aan. Als de tijd die het spel geduurd heeft meer dan 3 minuten is, bepaal dan het aantal feasible packages dat er is en het aantal potentieel feasible packages dat gemaakt kan worden door uitvluchten bij te boeken. Als het aantal feasible en potentieel feasible kleiner dan 8 is, bied dan voor invluchten en bied voor uitvluchten. Anders, als het aantal feasible en potentieel feasible packages groter is dan 8, maar het aantal feasible kleiner dan 8, bied dan alleen op uitvluchten om de potential feasible packages te maken. Tenslotte, als de tijd die het spel geduurd heeft meer dan 3 minuten is, verhoog de boden in de hotelveilingen. Als eerste worden boden voor vraag naar en aanbieding van entertainmenttickets geplaatst. Dit gebeurt zo snel mogelijk na het opstarten van een spel om mogelijk gebruik te kunnen maken van agents die bij aanvang van een spel entertainmenttickets aanbieden voor 0,00. Nadat de ticketboden geplaatst zijn, wordt gekeken hoelang het spel al bezig is. Pas in de 3 e minuut van het spel wordt begonnen met het bieden op hotelkamers. Aangezien de eerste hotelveiling toch pas na de 4 e minuut sluit, kan het handig zijn om niet te vroeg met bieden te beginnen om zo te voorkomen dat de prijs van de hotelveilingen al voor de 4 e minuut snel omhoog gaat. Als eenmaal begonnen is met bieden in hotelveilingen, vanaf de 3 e minuut, wordt in iedere ronde berekend hoeveel feasible packages er op dat moment gemaakt kunnen worden. Bij het

3 berekenen van de feasible packages worden vluchten en hotels die gebruikt worden voor de packages gemarkeerd als gebruikt. Naast het aantal feasible packages dat op dat moment gemaakt kan worden wordt ook berekend hoeveel potential feasible packages er gemaakt kunnen worden. Een potential feasible package is een package dat bestaat uit een invlucht en een hotelovernachting, maar nog zonder uitvlucht. Door het bijboeken van een uitvlucht kan een potential feasible package omgezet worden in een feasible package. Nadat het aantal feasible en potential feasible packages berekend is, wordt bepaald of er invluchten en uitvluchten bijgeboekt moeten worden. Als het aantal feasible en potential packages samen kleiner is dan 8, dan moet er sowiezo gekeken worden of er nog invluchten en uitvluchten nodig zijn om de mogelijkheid te creëren voor meer packages. Als het aantal feasible packages kleiner is dan 8, maar de som van potential feasible en feasible groter dan 8, dan zijn er genoeg potential feasible packages om tot 8 feasible packages te komen door slechts een aantal uitvluchten bij te boeken. Er zijn in dat geval al genoeg invluchten. Als de uit- en eventueel invluchtboden geplaatst zijn worden tenslotte de hotelboden geconstrueerd en verzonden Het vragen en aanbieden van entertainmenttickets De strategie wat betreft de entertainmenttickets is straight-forward: als er geen kamers op een bepaalde dag binnen zijn gehaald en er zijn wel entertainmenttickets voor die dag, verkoop ze dan; als er wel kamers zijn of de veilingen zijn nog niet gesloten, biedt dan alle tickets voor een prijs aan die hoger is dan de maximale preferentie van een van de klanten voor een bepaald ticket. Vraag daarnaast naar goedkope tickets: 4 voor 10,00 per dag per tickettype. Loop dagen 1 t/m 4 langs. Als de kamerveilingen voor een dag gesloten zijn, en als er geen kamers voor die dag gekocht zijn in een van de hotels, dan worden entertainmenttickets die er eventueel voor die dag zijn te koop aangeboden: voor een prijs die begint bij 200,00 en gedurende het verloop van het spel afneemt, zodat 2 minuten voor het einde van het spel de tickets voor een prijs van 50,00 worden aangeboden. Als er nog wel kamerveilingen voor een dag open zijn, en als er entertainmenttickets voor die dag zijn, dan worden die entertainmenttickets aangeboden voor een hogere prijs dan de hoogste preferentie van de klanten voor een bepaald entertainmenttype en worden daarnaast vraagboden voor de tickets geplaatst: 4 voor 10,00. Bij het aanbieden van entertainmenttickets wanneer de agent ze zelf niet nodig heeft voor klanten, wordt voor het bepalen van de prijs gebruik gemaakt van de tijd die het spel nog duurt. De tickets worden aanvankelijk voor 200,00 aangeboden en nemen daarna per ronde met een factor ((eindtijd van spel huidige tijd) / 720) * 350,00 af. Hierdoor komt de prijs van de aangeboden tickets rond de 10 e minuut van het spel op 50,00 te liggen, wat de minimum prijs is waarvoor ze worden aangeboden.

4 2.3. Bieden op invluchten De strategie voor de invluchten bekijkt per ronde of eventuele actieve boden in prijs verhoogd moeten worden en, als er geen actieve boden zijn, of er boden geplaatst moeten worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal feasible packages en het aantal potential feasible packages. Als het niet noodzakelijk is om meer invluchten bij te boeken omdat er toch al genoeg (potential) feasible packages zijn, wordt dit ook niet gedaan. Daarnaast wordt er in elk spel sowiezo voor elke dag een vast aantal invluchten aan het begin van het spel geboekt. Dit aantal is 1 per dag. Deze functionaliteit is toegevoegd om gebruik te maken van de relatief lage prijzen van vluchten aan het begin van het spel. Loop dagen 1 t/m 4 langs. Als er geen actief bod is in de invluchtenveiling voor een dag, bepaal dan: - hoeveel invluchten er zijn gekocht voor die dag, - hoeveel invluchten er sowiezo geboekt moeten worden (dat is één), - hoeveel hotelkamers er zijn gekocht voor die dag, - hoeveel hotelkamers en invluchten er al door feasible packages gebruikt worden, en bepaal aan de hand van deze gegevens hoeveel invluchten er eventueel bijgeboekt moeten worden: Als het aantal invluchten dat er sowiezo geboekt moet worden groter is dan het aantal invluchten dat er tot nu toe gekocht is, dan wordt het aantal dat geboekt moet worden het verschil tussen wat er sowiezo moet zijn en het aantal dat er al is. Als dat niet het geval is, bepaal hoeveel extra invluchten er nodig zijn, rekening houdend met het aantal hotelkamers, dat nog beschikbaar is en niet gebruikt wordt in een (potentieel) feasible package. Als het aantal vluchten dat bijgeboekt moet worden groter is dan nul, zorg er dan voor dat het aantal niet meer is dan nodig om de 8 feasible packages te creëren. Als het aantal invluchten dat geboekt moet worden uiteindelijk groter is dan 0, Als er wèl een actief bod is, bepaal dan de prijs als de huidige vraagprijs + 10,00, en plaats het bod. Als een aantal hotelkamers nog niet in (potential) packages werd gebruikt en er zijn nu invluchten voor bijgeboekt, dan kan het aantal feasible packages met dit aantal verhoogd worden. en het aantal feasible en potential feasible packages kleiner dan 8 is, verhoog dan de prijs naar de huidige vraagprijs plus 10,00. Als er geen actief bod is en als alle invluchten die sowiezo geboekt moeten worden, geboekt zijn, dan wordt gekeken of er nog extra invluchten nodig zijn om nieuwe feasible packages te kunnen maken. Hiervoor wordt berekend hoeveel hotelkamers er nog niet gebruikt worden voor packages en nog niet gebruikt worden voor potential packages. Als dit aantal groter dan nul is, worden er extra invluchten bijgeboekt om gebruik te kunnen maken van die kamers.

5 2.4. Bieden op uitvluchten Net als bij de invluchten wordt bij de strategie van de uitvluchten als eerste gekeken of er een actief of geen actief bod is. Als er wel een actief bod is wordt gekeken of dit bod verhoogd moet worden. Als er geen actief bod is wordt gekeken of er uitvluchten bijgeboekt moeten worden om potential feasible packages om te kunnen zetten naar feasible packages. Loop dagen 2 t/m 5 langs. Als er geen actief bod is voor de uitvluchtenveiling van een dag, bepaal dan: - hoeveel uitvluchten er voor die dag zijn gekocht, - hoeveel uitvluchten er sowiezo moeten zijn, - hoeveel uitvluchten er teveel zijn, gegeven het aantal uitvluchten dat al in feasible packages wordt gebruikt, en bepaal met behulp van deze aantallen hoeveel uitvluchten er eventueel bijgeboekt moeten worden: Als het aantal uitvluchten dat al gekocht is kleiner is dan het aantal uitvluchten dat er sowiezo moet zijn, boek dan het verschil tussen het aantal dat er moet zijn en het aantal dat er is bij. Als dit niet het geval is en het aantal potential feasible packages verminderd met het aantal uitvluchten dat in deze ronde al geplaatst is, groter is dan 0, dan zijn er dus nog meer uitvluchten nodig en wordt het aantal dat nodig is gelijk aan het aantal uitvluchten dat berekend is om potential feasible packages te kunnen vervullen. Als het aantal vluchten dat bijgeboekt moet worden groter is dan nul, zorg er dan voor dat het aantal niet meer is, dan nodig is om de 8 feasible packages te creëren. Als de hoeveelheid uiteindelijk groter dan nul is, bepaal dan de prijs als de huidige vraagprijs + 10,00, en plaats het bod. Verhoog vervolgens het aantal bijgekochte uitvluchten in deze ronde met het aantal waarvoor geboden is. Anders, als er wèl een actief bod is, en het aantal feasible en potential feasible packages kleiner dan 8 is, verhoog dan de prijs naar de huidige vraagprijs plus 10,00. Als eenmaal uitvluchten bijgeboekt zijn om potential feasible packages om te zetten naar feasible, dan wordt bijgehouden hoeveel feasible packages er om gezet zijn om te voorkomen dat er teveel uitvluchten bijgeboekt worden. Naast de uitvluchten die geboekt worden om feasible packages te maken, wordt er aan het begin van het spel sowiezo 1 uitvlucht per uitvluchtdag geboekt. Dit wordt gedaan om gebruik te maken van de relatief lage vluchtprijzen aan het begin van het spel.

6 2.5. Bieden op hotelkamers Het bieden op hotelkamers begint vanaf de 3 e minuut van het spel om te voorkomen dat de prijzen van de veilingen te vroeg beginnen te stijgen. In elke hotelveiling voor elke dag wordt een vooraf bepaald aantal kamers gevraagd voor de huidige vraagprijs + 5,00. Elke ronde wordt per veiling bekeken of er een actief bod is dat mogelijk vervangen moet worden door een hoger bod. Loop de dagen 1 t/m 4 langs, één keer Shanties en één keer Towers hotel. Als de hotelveiling nog niet gesloten is, bepaal de prijs en hoeveelheid waarvoor je gaat bieden: Als de kamers nog wel nodig zijn om genoeg feasible packages te maken, dan wordt de prijs gelijk aan de huidige vraagprijs + 5,00, met een maximum van 150,00, en de hoeveelheid gelijk aan de hoeveelheid die er van het hoteltype voor deze dag moet zijn. Als de kamers nìet meer nodig zijn om feasible packages te maken, dan wordt de prijs gelijk aan de huidige vraagprijs + 5,00 en de hoeveelheid gelijk aan 40,00 / de prijs. Als de hoeveelheid te boeken kamers groter dan nul is, dan wordt het bod geplaatst, waarbij voorgaande boden genegeerd worden. Als de kamers die gevraagd worden nog nodig zijn om feasible packages te creëren, dus als het aantal feasible en potential feasible kleiner dan 8 is, dan is de prijs die de agent voor de kamers aanbiedt gelijk aan de vraagprijs + 5,00, met een maximum van 150,00. Als de kamers die gevraagd worden niet meer nodig zijn om feasible packages te maken, dan wordt toch (tot op zekere hoogte) doorgegaan met bieden op de hotelkamers. Aan de ene kant om gebruik te kunnen maken van extra hotelkamers die mogelijk zorgen voor extra inkomsten door verlenging van het aantal dagen dat een klant kan blijven. Aan de andere kant om te zorgen dat concurrenten minder kamers tot hun beschikking krijgen. De prijs die geboden wordt voor kamers die niet meer nodig zijn voor het maken van feasible packages is gelijk aan de vraagprijs van dat moment + 5,00. Het aantal kamers dat de agent daarvoor wil hebben is gelijk aan 40,00 / de geboden prijs. Deze methode is gekozen om de kosten van de extra kamers, die niet persé nodig zijn, te beperken mogelijke trips: 10 Het van tevoren bepaalde aantal kamers waarvoor op de verschillende dagen wordt geboden is afgeleid van de kansen dat klanten op een bepaalde dag in TACTown willen verblijven. Er zijn een aantal mogelijke aankomst/vertrekcombinaties voor de verschillende reizen. Gegeven deze combinaties kan bepaald worden in hoeveel gevallen een bepaalde dag in een reis valt, waarbij de vertrekdagen niet meegeteld worden, aangezien er dan geen hotelkamer nog is. Door de gevonden kansen met 8 te vermenigvuldigen worden de verwachte aantallen benodigde kamers gevonden. Voor deze aantallen worden per hotel kamers geboekt. dag aantal kans 4/10 6/10 6/10 4/10 0 aantal

7 3.1. Bepalen van het aantal feasible packages De strategie van de R2-DReizen agent hangt voor een groot deel af van de mogelijkheid om het aantal feasible packages te berekenen en de mogelijkheid om te voorspellen hoeveel feasible packages er potentieel zijn. Het berekenen van het aantal feasible packages gebeurt door achtereenvolgens alle invluchten die nog niet gemarkeerd zijn als zijnde gebruikt door een feasible package langs te lopen en te kijken of er één of meerdere hotelovernachtingen gevolgd door een uitvlucht gevonden kunnen worden. Aangezien vluchten en hotels die gebruikt worden voor feasible packages gemarkeerd worden als gebruikt, hoeft niet elke ronde de hele feasible packages berekening vanaf het begin uitgevoerd te worden. Als het aantal feasible packages groter of gelijk aan 8 is, dan wordt het aantal packages niet berekend. Als dit niet het geval is, loop dan de dagen 1 t/m 4 langs, en bepaal hoeveel invluchten er op die dag voor feasible packages gebruikt worden. Zolang het aantal gebruikte invluchten kleiner is dan het aantal invluchten dat er voor die dag gekocht is, zoek een nog niet gebruikt hotelkamer en uitvlucht om een feasible package mee te maken. Als hotel en uitvlucht gevonden zijn, verhoog dan het aantal gebruikte invluchten voor deze dag met één en verhoog het aantal feasible packages met één. Een invlucht die nog niet gebruikt werd voor een package wordt als gebruikt gemarkeerd door een teller van het aantal gebruikte invluchten voor een bepaalde dag te verhogen. Op deze manier kan snel bepaald worden of er nog invluchten niet gebruikt worden. Deze manier van markeren wordt ook gebruikt bij het markeren van hotels en uitvluchten, waardoor de hele berekening van het aantal feasible packages snel verloopt Zoeken van een nog niet gebruikte hotelkamer en uitvlucht voor dag Per beschikbare invlucht op een dag wordt een bijpassend hotelkamer en een uitvlucht op de volgende dag gezocht. Het hotel is bij voorkeur het Tower hotel aangezien dit meer oplevert in een package dan het Shanties hotel. Zoek een Tower hotelkamer en uitvlucht voor de gevraagde dag. Als deze niet gevonden is, zoek een Shanties hotelkamer en uitvlucht voor de gevraagde dag. Als deze gevonden is, Als deze wel gevonden is, geef het door aan de aanroepende functie. geef het door aan de aanroepende functie.

8 3.3. Zoeken van een Tower of Shanties hotelkamer en uitvlucht voor dag Het vinden van een Tower of Shanties hotelkamer voor een bepaalde dag en een uitvlucht voor de dag erop gebeurt door eerst te kijken of er een kamer nog niet gebruikt wordt voor een feasible package op die dag en door daarna te kijken of er op de volgende dag een uitvlucht is. Als dit het geval is, dan is er een feasible package gevonden, kan de hotelkamer gemarkeerd worden en kan aan de aanroepende functie door worden gegeven dat een hotel en uitvlucht gevonden zijn. Als er geen uitvlucht voor de volgende dag is gevonden, dan wordt recursief de zoek een hotelkamer en uitvlucht aangeroepen voor de volgende dag. Dit gebeurt net zolang, totdat er of een uitvlucht is gevonden, of er geen hotel meer gevonden is, of de dag waarvoor een hotel gevonden moet worden dag 5 is. Als een hotelkamer voor dag 5 gevonden moet worden, kan gestopt worden met zoeken. Als de veiling voor de hotelkamers voor deze dag gesloten is, en als de hoeveelheid gekochte kamers groter is dan het aantal in feasible packages gebruikte kamers tot nu toe, zoek dan een uitvlucht voor de volgende dag. Als deze uitvlucht is gevonden, verhoog dan het aantal gebruikte hotelkamers met één en geef door aan aanroepende functie dat hotel en vlucht gevonden zijn. Anders, als er geen uitvlucht is gevonden voor de volgende dag, zoek een Tower (of Shanties) hotelkamer en uitvlucht voor de volgende dag. Als deze zijn gevonden, verhoog dan het aantal gebruikte hotelkamers met één en geef het succes door aan aanroepende functie. Voor het markeren van hotelkamers als gebruikt wordt net zoals bij de invluchten gebruik gemaakt van een teller die per dag per hotel bijhoudt hoeveel er gebruikt zijn voor feasible packages Zoeken van een uitvlucht voor een dag De laatste schakel in het vinden van een feasible package is het vinden van een beschikbare uitvlucht. Een uitvlucht is beschikbaar als hij nog niet voor een feasible package wordt gebruikt. Er is tenminste één beschikbare uitvlucht als het aantal uitvluchten wat reeds gekocht is door de agent groter is dan het aantal reeds gebruikte uitvluchten. Als het aantal gekochte uitvluchten voor de gegeven dag groter is dan het aantal in feasible packages gebruikte uitvluchten, Verhoog dan het aantal gebruikte uitvluchten voor deze dag met één en geef het succes door aan aanroepende functie.

9 3.5. Bepalen van aantal potential feasible packages Nadat bepaald is hoeveel feasible packages er zijn en bijgewerkt is welke in-, uitvluchten en hotels er gebruikt worden voor die packages kan bekeken worden of er potential feasible packages zijn: packages die bestaan uit een invlucht en een hotelovernachting, maar nog geen uitvlucht. Door te berekenen hoeveel potential feasible packages er zijn en door bij te houden hoeveel uitvluchten er op welke dagen bijgeboekt moeten worden om de potential feasible om te zetten in feasible packages kan snel het aantal feasible packages van 8 worden gehaald. Zet het aantal potential feasible packages en de aantallen extra uitvluchten nodig per dag op 0. Loop de dagen 1 t/m 4 af. Als het aantal invluchten dat gekocht is groter is dan het aantal invluchten dat gebruikt wordt voor feasible packages, en als de veiling van de Tower hotelkamers gesloten is op deze dag, kijk dan of het aantal gekochte hotelkamers groter is dan het aantal gebruikte hotelkamers. Als dit het geval is, boek dan zoveel uitvluchten bij, dat er voor elke te boeken uitvlucht een invlucht en een hotelovernachting is. Verhoog het aantal potential feasible packages met het aantal extra te boeken uitvluchten. Als er nu nog steeds invluchten niet gebruikt zijn voor een feasible package, en als de veiling van de Shanties hotelkamers gesloten is op deze dag, kijk dan of het aantal gekochte hotelkamers groter is dan het aantal gebruikte hotelkamers. Als dit het geval is, boek dan zoveel uitvluchten bij, dat er voor elke te boeken uitvlucht een invlucht en een hotelovernachting is. Verhoog het aantal potential feasible packages met het aantal extra te boeken uitvluchten. Per dag wordt gekeken hoeveel invluchten nog niet gebruikt worden door feasible packages. Vervolgens wordt gekeken of er nog een hotelkamer is die niet gebruikt wordt. Is die kamer gevonden, dan is er een potential feasible package gevonden. Door nu het aantal extra te boeken uitvluchten voor de volgende dag met één te verhogen kan aan de uitvluchtenbiedstrategie doorgegeven worden dat er door het plaatsen van een extra uitvlucht op die dag een nieuw feasible package ontstaat.

Virtuele Markten Trading Agent Competition

Virtuele Markten Trading Agent Competition Virtuele Markten Trading Agent Competition A smart trading agent Erik Kant (0122246) en Marten Kampman (0240478), 9 november 2007 Naar aanleiding van de Trading Agent Competition voor het vak Virtuele

Nadere informatie

Strategie van de WhaaaAgent in de TAC

Strategie van de WhaaaAgent in de TAC Strategie van de WhaaaAgent in de TAC Ramon Hollands, Eelco Verschoor, Joost Westra en Dirk Hobo June 27, 2005 Abstract Dit document geeft een overzicht van de strategie van de WhaaaAgent zoals deze op

Nadere informatie

Trading Agent Competition

Trading Agent Competition Trading Agent Competition Botfather Auteurs: Marinko Brands Costyn van Dongen Tebbo Herrewijnen Flip Mulder Inleiding Tijdens het practicum voor het vak Virtuele Markten was het de bedoeling om een agent

Nadere informatie

hippie agent strategie voor de tac competitie

hippie agent strategie voor de tac competitie hippie agent strategie voor de tac competitie Door: Bernard Maassen Jasper Priem Newres al Haider Inleiding Voor het vak Virtual Markets hebben we een agent geschreven die moest kunnen meedoen in een tac

Nadere informatie

Eindrapport. 5 November 2007

Eindrapport. 5 November 2007 0 Virtual Markets Eindrapport 5 November 2007 1. Introductie In dit document wordt de strategie beschreven die gebruikt wordt door de door ons ontwikkelde agent genaamd SlimAgent. Deze agent moet op een

Nadere informatie

TAC-Agent. Grasmaaier I. Virtuele markten Tac Agent opdracht Deadline: 18 juni 2004

TAC-Agent. Grasmaaier I. Virtuele markten Tac Agent opdracht Deadline: 18 juni 2004 TAC-Agent Grasmaaier I Virtuele markten Tac Agent opdracht Deadline: 18 juni 2004 H.S. Van Raaij [0343455] [hsraaij@cs.uu.nl] B.Zuiderhoek [0337692] [bzuiderh@cs.uu.nl] R. Matla [0335983] [rmatla@cs.uu.nl]

Nadere informatie

Tactics of the kokhoorn & hoornkok TAC agents

Tactics of the kokhoorn & hoornkok TAC agents Tactics of the kokhoorn & hoornkok TAC agents Eric Kok and Niels van Hoorn November 9, 2007 Contents 1 Inleiding 1 2 Globale architectuur 2 2.1 Brute force berekenen van de beste verdeling........... 2

Nadere informatie

AFO 491 Up-to-date kasoverzichten

AFO 491 Up-to-date kasoverzichten AFO 491 Up-to-date kasoverzichten 491.1 Inleiding Het systeem kent naast de gedetailleerde kasoverzichten, die niet online en automatisch ge-update worden, ook zogenaamde online overzichten, die automatisch

Nadere informatie

Concept introductie 4-7. Verdere inhoud. Concept in detail Concept scenario Concept rewards 46. Concept visuals 47-69

Concept introductie 4-7. Verdere inhoud. Concept in detail Concept scenario Concept rewards 46. Concept visuals 47-69 D-Reizen Trip Tips is een concept ontwikkeld naar aanleiding van de vraag om een Reward Based Interaction te creëren ten behoeve van de conversie bij D-Reizen. Opdracht introductie 4-7 in detail 8-21 Verdere

Nadere informatie

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES 7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES Deze rubriek laat toe de verzending van brochures aan reisbureaus in te geven en te beheren. Hieronder vindt men een afbeelding van het volledige menu : SERVITOUR DEMO 24-FEB-97

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2011 tijdvak 1 woensdag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A (pilot) Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.. Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen.

Nadere informatie

Examen HAVO. tijdvak 2 dinsdagdinsdag uur

Examen HAVO. tijdvak 2 dinsdagdinsdag uur Examen HAVO 2017 tijdvak 2 dinsdagdinsdag 20 juni 13.30-16.30 uur oud programma wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat

Nadere informatie

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Opmerking vooraf. Een netwerk is een structuur die is opgebouwd met pijlen en knooppunten. Bij het opstellen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Op alle reserveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden Congres- & Vergadercentrum Domus Medica en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 havo 2007-I

Eindexamen wiskunde A1-2 havo 2007-I Marathon De marathon is een hardloopwedstrijd over een afstand van 42 km en 195 m. In september 2003 verbeterde de Keniaan Paul Tergat in Berlijn het wereldrecord op de marathon tot 2 uur, 4 minuten en

Nadere informatie

Q & A. Aangepaste KLM- en Air France-tarievenstructuur voor. Economy Class-reizen binnen Europa (inclusief Noord-Afrika) LIGHT - STANDARD - FLEX

Q & A. Aangepaste KLM- en Air France-tarievenstructuur voor. Economy Class-reizen binnen Europa (inclusief Noord-Afrika) LIGHT - STANDARD - FLEX Q & A Aangepaste KLM- en Air France-tarievenstructuur voor Economy Class-reizen binnen Europa (inclusief Noord-Afrika) LIGHT - STANDARD - FLEX Index Pagina Scope 2 Tarieven en boekingen 3-6 After Sales

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse

Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse Andix Wizard Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse http://www.andixwizard.nl Varsseveld, 12 januari 2014 Gebruikershandleiding Andix Wizard technische analyse Andix Wizard helpt de gebruiker

Nadere informatie

Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen.

Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen. Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen. Opmerking vooraf. Een netwerk is een structuur die is opgebouwd met pijlen en knooppunten. Bij het opstellen van

Nadere informatie

1. Reis je wel eens met het vliegtuig?

1. Reis je wel eens met het vliegtuig? Handbagage 5 4 4 3 3 1 1 16% Ja, meerdere keren per jaar 1. Reis je wel eens met het vliegtuig? 31% 4 9% (n=521) Ja, een keer per jaar Nee, bijna nooit Nee, ik heb nog nooit gevlogen Ja, meerdere keren

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

White paper Cross-sell & Upsell

White paper Cross-sell & Upsell White paper Cross-sell & Upsell Een praktische aanpak om meer omzet te genereren bij uw bestaande klanten Inleiding Deze white paper beschrijft een stappenplan, om te komen tot een klantspecifieke aanpak

Nadere informatie

Een reis plannen via internet

Een reis plannen via internet Weetjes Een reis plannen via internet Infosessie bibliotheek 25 november 2015 Meer dan de helft van de Vlamingen boekt hun reis online. 36% boekt online omwille van de prijs. Even belangrijk is de omschrijving

Nadere informatie

Inleiding Speltheorie - 29 januari 2003, uur

Inleiding Speltheorie - 29 januari 2003, uur Inleiding Speltheorie - 29 januari 2003, 9.30-2.30 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opgaven. Het totaal aantal te behalen punten is 00. De waardering per opgave staat vermeld. Opgave (20 punten) Gegeven

Nadere informatie

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg Overzicht uitgeschreven huisartsen 1990-2015 NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg ISBN 978-94-6122-424-8 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030 2 729 729

Nadere informatie

AANNEMERS- PRESTATIELADDER WATERBEDRIJF GRONINGEN

AANNEMERS- PRESTATIELADDER WATERBEDRIJF GRONINGEN AANNEMERS- PRESTATIELADDER WATERBEDRIJF GRONINGEN Samen zorgen voor meer kwaliteit Handboek 3.0 Aannemers-Prestatieladder Samen zorgen voor meer kwaliteit Handboek 3.0 TITEL Aannemers-Prestatieladder.

Nadere informatie

Schattend rekenen Maatkennis over gewichten Gebruik van referentiematen. Per tweetal: kopieerblad Lift een groot vel papier

Schattend rekenen Maatkennis over gewichten Gebruik van referentiematen. Per tweetal: kopieerblad Lift een groot vel papier Lift Kopieerblad Lift Titel De lift waarin dit bordje hangt kan 1000 kilo vervoeren of dertien personen. In deze activiteit gaan de kinderen na of dertien personen 1000 kilo zouden kunnen wegen. Om dit

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL.

Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL. Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL. In de afgelopen periode zijn er verschillende vragen bij COAX NL gekomen omtrent een aantal zaken bij UPC. Hierbij een korte samenvatting

Nadere informatie

In deze handleiding kunt je de stappen vinden die je kunt uitvoeren om de foto s in Sportlink te zetten.

In deze handleiding kunt je de stappen vinden die je kunt uitvoeren om de foto s in Sportlink te zetten. Handleiding toevoegen foto bij het lid t.b.v. lidmaatschapskaart NHV. In deze handleiding kunt je de stappen vinden die je kunt uitvoeren om de foto s in Sportlink te zetten. Het is belangrijk dat de pasfoto

Nadere informatie

Cargo Data Systems BV

Cargo Data Systems BV Update Sprinter 2000 Handleiding voor systeembeheerders Versie 2.1 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Critical Chain Project Management (CCPM) Een korte introductie

Critical Chain Project Management (CCPM) Een korte introductie Critical Chain Project Management (CCPM) Een korte introductie Inleiding Critical Chain Project Management is een methode om projecten te plannen en bewaken en is afgeleid van de management theorie Theory

Nadere informatie

M&S Breda. M&S Toetsingskader. Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg

M&S Breda. M&S Toetsingskader. Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg M&S Toetsingskader Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg 1 Inleiding M&S Breda is een netwerk van en voor organisaties die als uitgangspunt hebben dat zorg en welzijn in de eerste plaats

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Werk met de applet. Bedenk steeds welke parameter a, b, c en/of d je moet aanpassen. Experimenteer tot je de regelmaat kunt formuleren!

Werk met de applet. Bedenk steeds welke parameter a, b, c en/of d je moet aanpassen. Experimenteer tot je de regelmaat kunt formuleren! 5 Transformaties Verkennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-b Functies en grafieken Transformaties Inleiding Verkennen Werk met de applet. Bedenk steeds welke parameter a, b, c en/of

Nadere informatie

FEESTEN EN PARTIJEN. Tips en checklist. 1. Tips en checklists. 2. De juiste locatie vinden: Wat is het doel van het evenement?

FEESTEN EN PARTIJEN. Tips en checklist. 1. Tips en checklists. 2. De juiste locatie vinden: Wat is het doel van het evenement? FEESTEN EN PARTIJEN FEESTEN EN PARTIJEN Tips en checklist Tips en checklist 1. Tips en checklists Wat is het doel van het evenement? Heeft u een budget bepaald? Heeft u een gastenlijst opgesteld? Heeft

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Inhoud Waarom zou u een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

s Werelds eerste social media platform met een RevShare programma.

s Werelds eerste social media platform met een RevShare programma. s Werelds eerste social media platform met een RevShare programma. Het FutureNet idee FutureNet s start Nieuw design 2012 2014 2015 FUTUREADPRO START APRIL 2016 ONLINE ADVERTEREN - POTENTIEEL Online adverteer

Nadere informatie

nr. tegenstander 1 5 8 14 21 28 39 resultaat nr. 57 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 score tegenstander 3½ 4½ 2 5 4 6 5½

nr. tegenstander 1 5 8 14 21 28 39 resultaat nr. 57 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 score tegenstander 3½ 4½ 2 5 4 6 5½ Reglement Zwitsers op weerstandspunten A. Inleidende opmerkingen en definities A1 a Weerstandspunten De weerstandspunten (WP), ook wel Buchholz of Solkoffscore genoemd, van een speler is de som van de

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 havo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 havo 2008-II Eindexamen wiskunde A-2 havo 2008-II Beoordelingsmodel Ei maximumscore 3 4 Het aantal mogelijke codes bij nummer pluimveebedrijf is 90 4 Het aantal verschillende IKB-codes is 4490 00 Het antwoord: 44 000

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mobiel abonnement

Algemene voorwaarden. Mobiel abonnement Algemene voorwaarden Mobiel abonnement Introductie Klant worden Bij Telfort vinden we het belangrijk dat al onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Daarom vind je in dit boekje een overzicht van een aantal

Nadere informatie

Inspiratiereis Zweden

Inspiratiereis Zweden Inspiratiereis Zweden Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Handleiding registratie Raak software 1. Ga naar en klik op REGISTREREN EN INLOGGEN

Handleiding registratie Raak software 1. Ga naar  en klik op REGISTREREN EN INLOGGEN Handleiding registratie Raak software 1. Ga naar www.raaksoftware.nl en klik op REGISTREREN EN INLOGGEN 2. Lees goed wat voor type gebruiker u bent. Klik daarna op REGISTRATIE 3. U dient zich hier als

Nadere informatie

Griepepidemie. Modelleren B. Javiér Sijen. Janine Sinke

Griepepidemie. Modelleren B. Javiér Sijen. Janine Sinke Javiér Sijen Janine Sinke Griepepidemie Modelleren B Om de uitbraak van een epidemie te voorspellen, wordt de verspreiding van een griepvirus gemodelleerd. Hierbij wordt zowel een detailbenadering als

Nadere informatie

Initiatiefnota Partneralimentatie

Initiatiefnota Partneralimentatie Initiatiefnota Partneralimentatie Initiatiefnota van de leden Van der Steur, Recourt en Berndsen 1. Het plan in het kort Indieners willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter wordt. Zij

Nadere informatie

LSP Opt-in handleiding

LSP Opt-in handleiding LSP Opt-in handleiding Dit document beschrijft hoe een praktijk met een aansluiting op het LSP opt-ins van patienten kan versturen. Algemeen Alleen als een praktijk een aansluiting op het LSP heeft is

Nadere informatie

Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen

Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen Carl Stolz DTV Consultants Bart Veroude DTV Consultants Samenvatting In dit paper worden delen van een nieuwe methode voor het doorrekenen

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor Anw Inhoud Waarom een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig verzekeren

Nadere informatie

nabestaanden > Partnerpensioen: pensioen voor > Meld ongehuwd samenwonen > Overlijden tijdens dienstverband Basispakket en Beleggingspakket

nabestaanden > Partnerpensioen: pensioen voor > Meld ongehuwd samenwonen > Overlijden tijdens dienstverband Basispakket en Beleggingspakket Overlijden > Partnerpensioen: pensioen voor nabestaanden Uw pensioen bij het Smurfit Kappa Nederland Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ) geeft u en uw partner financiële zekerheid voor later. Als u overlijdt,

Nadere informatie

C-Toernooi 2015/C366. 1 e Dekker Open 18 t/m 22 maart 2015

C-Toernooi 2015/C366. 1 e Dekker Open 18 t/m 22 maart 2015 C-Toernooi 2015/C366 1 e Dekker Open 18 t/m 22 maart 2015 2500 prijzengeld (gegarandeerd) Halve Finale: Top 20 heren, Top 12 dames Finale: Top 10 heren, Top 6 dames Handicap: 80% van 210 (max 50) Gelijke

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Eerder stoppen met werken en arbeidsongeschiktheid

Eerder stoppen met werken en arbeidsongeschiktheid December 2011 Eerder stoppen met werken en arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers in de Sociale Werkvoorziening die eerder willen stoppen met werken en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn Let

Nadere informatie

Spelmateriaal. Een spel van Peter Prinz voor 2-4 spelers. Nederlands

Spelmateriaal. Een spel van Peter Prinz voor 2-4 spelers. Nederlands Nederlands Een spel van Peter Prinz voor 2-4 spelers Spelmateriaal 1 spelregels en 1 overzichtsblad 1 spelbord met 12 door wegen verbonden plaatsen: 7 Europese steden en 5 opgravingen rond de Middellandse

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A havo 2011 - I

Eindexamen wiskunde A havo 2011 - I Zuinig rijden Tijdens rijlessen leer je om in de auto bij foto 20 km per uur van de eerste naar de tweede versnelling te schakelen. Daarna ga je bij 40 km per uur naar de derde versnelling, bij 60 km per

Nadere informatie

Een model voor een lift

Een model voor een lift Een model voor een lift 2 de Leergang Wiskunde schooljaar 213/14 2 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie... 4 Inleiding... 5 Model 1, oriëntatie... 7 Model 1... 9 Model 2, oriëntatie... 11 Model 2... 13

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN

GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN Tips en checklist Tips en checklist 1. Aan de slag: Wat is het doel van het evenement? Wat hoopt u de gasten mee te geven? Heeft u een voorlopige datum

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Modelleren C Appels. Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both. 2 april 2010. 1 Inleiding 2. 3 Data 3. 4 Aanpak 3

Modelleren C Appels. Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both. 2 april 2010. 1 Inleiding 2. 3 Data 3. 4 Aanpak 3 Modelleren C Appels Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both 2 april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Probleembeschrijving 2 3 Data 3 4 Aanpak 3 5 Data-analyse 4 5.1 Data-analyse: per product.............................

Nadere informatie

De hoogte van de FVP bijdrage

De hoogte van de FVP bijdrage De hoogte van de FVP bijdrage Inhoud De hoogte van de FVP-bijdrage 2 Hoe wordt de hoogte van de FVP-bijdrage berekend? 3 Wat betekenen de begrippen in de betalingsspecificatie? 4 Wat betekent het als

Nadere informatie

Installation Manual Mobile Dispencer Point ~ PayCon II

Installation Manual Mobile Dispencer Point ~ PayCon II Mobile Dispencer Point ~ PayCon II Installation Manual Mobile Dispencer Point ~ PayCon II Product Version: 4.12 Version of this manual: 1.1.0 2014 Inepro B.V. All rights reserved Table of Contents Introductie

Nadere informatie

Interview Marlies Meesters Transvision

Interview Marlies Meesters Transvision De printscreens in het ontwerp gaven een goed beeld, volgens Marlies Meesters. Bovendien kwam het grotendeels overeen met de verwachtingen van Transvision. Hierdoor en door de lange samenwerking met Korton

Nadere informatie

3. De aanzet tot de slikbeweging vindt plaats en het voedsel komt in de keel. 4. De slokdarm verplaatst het voedsel in de richting van de maag.

3. De aanzet tot de slikbeweging vindt plaats en het voedsel komt in de keel. 4. De slokdarm verplaatst het voedsel in de richting van de maag. Slikproblemen SLIKPROBLEMEN Deze folder is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensen met slikstoornissen, maar ook voor patiënten die problemen hebben met slikken. In deze folder wordt uitgelegd

Nadere informatie

Opnieuw starten met de Fiscaalbox.

Opnieuw starten met de Fiscaalbox. Opnieuw starten met de Fiscaalbox. Dit document bevat 23 pagina s en is gemaakt om de Fiscaalbox compleet opnieuw te starten. Dit document bewaard geen oude gegevens, mits er een backup is gemaakt. U heeft

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Functie centraal depot bij het optimaliseren van collecties

Functie centraal depot bij het optimaliseren van collecties Resultaten onderzoekinstituut Dinalog Functie centraal depot bij het optimaliseren van collecties Gerlach van der Heide, Rijksuniversiteit Groningen, september 2014 De Rijksuniversiteit Groningen doet

Nadere informatie

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem De Europese Golf Associatie heeft 7 jaar na invoering het EGA-handicapsysteem voor de tweede keer aangepast en zij heeft ingrijpende wijzigingen in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Reisorganisatie De reisorganisatie is in handen van CROM Events & Communication (hierna te noemen CROM), adres Avda de les Alegries 14, 17310 Lloret de Mar, Spanje. Door het ondertekenen

Nadere informatie

Marketing Mix. Template & voorbeeld. Gebruik van de tool

Marketing Mix. Template & voorbeeld. Gebruik van de tool Marketing Mix De Marketing Mix helpt je om na te denken over hoe (potentiële) klanten je product of dienst kunnen kopen. Met deze tool denk je na over de juiste plaats, prijs en promotie voor je product.

Nadere informatie

1. Log in... 3. 2. Selecteer een reiziger... 7

1. Log in... 3. 2. Selecteer een reiziger... 7 Inhoudsopgave 1. Log in... 3 2. Selecteer een reiziger... 7 3. Vlucht reserveren met gebruik van Search by Fare... 8 Stap 1: Zoeken Stap 2: Beschikbaarheid Stap 3: Samenvatting Stap 4: Einde Stap 5: Bevestiging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11887 29 april 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 april 2013, nr. INDUIT13-273, houdende

Nadere informatie

VEILING REGLEMENT. van de S-HERTOGENBOSSCHE FILATELISTENVERENIGING. Pagina 1

VEILING REGLEMENT. van de S-HERTOGENBOSSCHE FILATELISTENVERENIGING. Pagina 1 VEILING REGLEMENT van de S-HERTOGENBOSSCHE FILATELISTENVERENIGING Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Regels Inzender 3 2 Bezichtiging Kavels 4 3 Regels Koper 5 4 Wilde Veiling 6 5 Percentages en

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Prijsbeleid

Hoofdstuk 14 Prijsbeleid Hoofdstuk 14 Prijsbeleid Leerdoelen 1. De rol van prijszetting bespreken en aangeven waarom het belangrijk is om inzicht te hebben in de waardepercepties van de klant. 2. Het belang van bedrijfs en productkosten

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Six Sigma. Wat is Six Sigma?

Six Sigma. Wat is Six Sigma? Six Sigma Wat is het, wat brengt het? Oktober 2015 Wat is Six Sigma? OVERZICHT Statistische benadering Lange termijn Continu verbeteren Streven om te voldoen aan klantwens Een business filosofie en strategie

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde a 1-2 havo 2003 - I

Eindexamen wiskunde a 1-2 havo 2003 - I Eindexamen wiskunde a 1-2 havo 2003 - I Duikeend Op het IJsselmeer overwinteren grote groepen duikeenden. Ze leven van mosselen die daar veel op de bodem voorkomen. Duikeenden slikken hun mosselen met

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht. De

Nadere informatie

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: mei 2017 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Handleiding People Inc. verlof 2012

Handleiding People Inc. verlof 2012 Handleiding People Inc. verlof 2012 I Handleiding People Inc. verlof 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Verlofregelingen... 1 Verlofopbouw... 3 1.2 Toegestaan... verlof 5 Verlofmutaties... 6 Overgenomen...

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

1. Klik op de foto om de standaard foto te kiezen: 2. U kunt op de titel klikken om de eigen referentie of titel bij te werken:

1. Klik op de foto om de standaard foto te kiezen: 2. U kunt op de titel klikken om de eigen referentie of titel bij te werken: Actieve tegels Voor het ontwerp van deze module hebben we gekozen voor een structuur met actieve tegels. We willen de artikelen in de catalogus redelijk compact laten zien maar wel met de mogelijkheid

Nadere informatie

Module Tijdregistratie Beheerders Handleiding

Module Tijdregistratie Beheerders Handleiding Module Tijdregistratie Beheerders Handleiding Roosters instellen Locaties en Activiteiten Pasjes / druppels Weekstaten Wie is binnen Rapportages Roosters instellen Wanneer een medewerker weekstaten indient,

Nadere informatie

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding Eindhoven, 24 augustus 2007 Gemaakt door: Meulemans, W. Dinkla, K. Coördinator: Sidorova, dr. N. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Mengen van scheikundige stoffen en het oplossen van scheikundige reacties, een wiskundig model. Wiskens&co Yoeri Dijkstra en Loes Knoben

Mengen van scheikundige stoffen en het oplossen van scheikundige reacties, een wiskundig model. Wiskens&co Yoeri Dijkstra en Loes Knoben Mengen van scheikundige stoffen en het oplossen van scheikundige reacties, een wiskundig model Wiskens&co Yoeri Dijkstra en Loes Knoben oktober 9 Inleiding In dit rapport zal gekeken worden naar verschillende

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht.

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Duidelijke voorwaarden

Duidelijke voorwaarden Mobiel abonnement Duidelijke voorwaarden Werkt in je voordeel Introductie Klant worden Bij Telfort vinden we het belangrijk dat al onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Daarom vind je in dit boekje

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Voorwaarden en tarieven Snelder Zijlstra Inhoud Voorwaarden pag. 2 Tarieven algemeen pag. 3 Tarieven Snelder Zijlstra pag. 4 t/m 6 Snelder Zijlstra v.o.f. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Vermogen. Student booklet

Vermogen. Student booklet Vermogen Student booklet Vermogen - INDEX - 2006-04-06-16:56 Vermogen Elektrisch vermogen is enigszins vergelijkbaar met de lucht die u inademt: u denkt er niet echt over na, totdat er geen lucht meer

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

10 Meer over functies

10 Meer over functies 10 Meer over functies In hoofdstuk 5 hebben we functies uitgebreid bestudeerd. In dit hoofdstuk bekijken we drie andere aspecten van functies: recursieve functies dat wil zeggen, functies die zichzelf

Nadere informatie