Jaargang 15, nr. 3, december 2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 15, nr. 3, december 2014."

Transcriptie

1 Jaargang 15, nr. 3, december Margriet Munster, het 350 e lid van ANBO Wieringerwerf. Op blz. 14 en 15 leest u het interview dat met haar werd gehouden. In deze Treffertjes leest u ook: Bestuursinformatie Info rijbewijskeuring ouderen Nieuws van het reiscomité: Tulpenexcursie Verslag van de najaarsreis naar Friesland Vaste rubrieken: Mijn Hobby en Column Anneke Wittink Een lekker kerstrecept en nog veel meer.

2 Jaargang: 15 Nummer: 3 december: 2014 ALGEMENE INFORMATIE ANBO, afd. Wieringerwerf Cultuurschuur Loggersplein CE Wieringerwerf website: ALGEMEEN BESTUUR Voorzitter: P.C. Meijer tel adres: Secretaris: W. Steenbakker tel Brinkweg CN Wieringerwerf adres: Penningmeester: H.J. van den Hoff,tel adres: Vice-voorzitter: mevr. J. Jonkman Leden: mevr. H. Gerrits dhr. J. Ganzinga e penningmeester: mevr. J. Quist, tel adres: ADVISEURS Vrijwillige onafhankelijke adviseurs in Wieringermeer: P.C. Meijer tel H. Gerrits tel H.J. v.d. Hoff tel M. van Ingen tel CONTRIBUTIE (per 1 jan. 2015) Alleenstaande: Є 38,00 per jaar 2 e lid: Є 33,80 per jaar Huurbijdrage: Є 15,00 per pers. per jaar (voor leden die gebruik maken van de activiteiten). Banknummer: NL19 RABO REDACTIE mevr. B. Visser, Jupiterstraat 61, tel mevr. A. Wittink, Van Eckstraat 44, tel mevr. B. Meijer, Mossel 16, M meer tel Inleveren kopij bij: B. Visser, Jupiterstraat 61, Wieringerwerf. of per Verspreiding van TREFFERTJES: mevr. J. Ruiter, Jupiterstr. 71 tel Het Treffertje verschijnt eens in de 2 maanden. Advertenties in dit blad, voor aanbiedingen en/of goederen, zijn gratis voor leden en donateurs van de ANBO. Voor overigen in overleg met het bestuur. Drukwerk Treffertjes: H. van Rooden. Foto voorblad: Jeannette Quist ACTIVITEITEN Voor informatie over onderstaande activiteiten kan men terecht bij: SPELMIDDAGEN Klaverjassen (regiocompetitie) A. v.d. Sijden (601902) en Th. Egging (602236) Coördinator bingo: mevr. G. de Ruiter tel Inkoop bingo: mevr. G. de Ruiter/mevr. H. de Groot BILJARTEN R. Schiphof tel H. de Maaijer tel KLAVERJASSEN (competitie) A. v.d. Sijden tel Th. Egging tel KOERSBAL mevr. G. van Schagen tel mevr. Stins tel BRIDGE W. Steenbakker tel FIETSEN G. Waiboer tel mevr. T. Ruyter tel BUSREIZEN (contactpersoon reiscommissie) mevr. T. Ruyter tel ICT W. van Dieten tel ANBO kent geen ballotage, maar overleg met de coördinator van een activiteit is gewenst. Leden doen mee aan activiteiten voor eigen verantwoording.

3 Blz. INHOUD 1 Van de redactie 2 Van de bestuurstafel 3 Landelijke en provinciale belangstelling 4 Van het reiscomité: Tulpenexcursie 5 Nieuwe leden Tussenstand ledenwerfactie Nieuwjaarsreceptie 6 Van het ICT-front Eindejaarstips inkomstenbelasting 7 Verslag najaarsreisje Friesland 8 9 Nieuws van Woonzorggroep Samen 10 Geslaagden Vrijwillig Netwerkcoach Berichtje Bingoteam 12 Kaartclub Lelypark Buurtbus De Noordkop 13 Rijbewijskeuring ouderen Interview met Margriet Munster 15 Vaste ANBO-activiteiten Belangrijke telefoonnummers Mijn Hobby - Kerstrecept 19 Column Anneke Wittink 20 Jarigen in januari en februari Nu het haast voorbij is t nieuwe jaar begint ieder even blij is elk weer even kind drinken wij een slokje steken vuurwerk af kijken op ons klokje gaan terug naar af denken wij aan morgen staren even terug gaan dan zonder zorgen fier over de brug... - Caspar Baloor - De redactie wenst alle lezers fijne feestdagen en een goed en gezond Inleveren kopij volgende Treffertjes Kopij dient te worden ingeleverd vóór 20 februari a.s. op Jupiterstraat 61, of per

4 Van de bestuurstafel 33 door Peter C. Meijer Wij zoeken nog steeds een nieuwe secretaris. De taak is minder uitgebreid dan hetgeen onze huidige secretaris doet. Het is vooral het verslag van de vergaderingen maken, in- en uitgaande post noteren. Ledenadministratie, verjaardaglijst maken voor Treffertjes. Gré de Ruiter gaat de coördinatie van de Bingo regelen. Natuurlijk doet zij dit niet alleen. Dank aan allen die de bingo draaiende houden. Een nieuw lid heeft een aanbod van allerlei elektrische apparaten tegen aantrekkelijke prijzen. Mogelijk hoofdprijzen voor de Bingo. Schoonmaak in de Cultuurschuur De huurders van delen van de Cultuurschuur zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de ruimten die zij gebruiken. Dit geldt ook voor de toiletten. Met de Vereniging De Ruimte is voor een deel de zaak geregeld, voor zover wij daar gezamenlijk gebruik van maken. Ook de ruimten voor kaarten en koersbal dienen door ons onderhouden te worden. Elke groep die een ruimte gebruikt, wordt gevraagd na afloop de zaak even na te lopen, zodat een volgende gebruiker in een schone zaal komt. Het alternatief is een schoonmaakbedrijf inhuren. Dit heeft natuurlijk financiële consequenties. In de Dukdalf kostte het de gemeente 4.200,-- per jaar. Dus gaarne vrijwillige inzet. Meldt u bij Willem Steenbakker. PR Op 13 december was er van uur een kerstmarkt. Geprobeerd wordt meer mensen lid te maken. Nu al hebben wij meer dan 350 leden. Dus op naar de 400. Landelijke belangstelling Op 17 november kwamen afgevaardigden van het landelijk- en regionaal bureau om te zien hoe wij in de Cultuurschuur de zaken regelen. Ook informeerden wij hen over onze samenwerking met de overige ANBO s in Hollands Kroon en de overige ouderenbonden binnen het LSBO (Lokaal Samenwerkende Bonden voor Ouderen). Aankleding van onze ruimten Er zijn suggesties gedaan om: de verduisteringsgordijnen uit te breiden; de vloerbedekking te vervangen door de blauwe vloerbedekking die bij de inkomsthal ligt; de afzuiging na te laten kijken; deuren te verbreden zodat boosters er door kunnen; telkastjes voor bridge? Andere suggesties? Samenwerkingsverband In het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de regioactiviteiten. Consumpties dienen door de deelnemers zelf betaald te worden. Treffertjes op papier blijven ontvangen Er zijn 100 leden die Treffertjes via de ontvangen. Wij stellen voor bij de jaarvergadering om een bedrag te vragen ( 5,-) voor het blad op papier. Klaverjassen en Bridge Deze twee activiteiten behoren tot onze sociale activiteiten. Dat wil zeggen dat wij geduld hebben met mensen die mogelijk iets minder het spel kennen en kunnen spelen. Tevens komen er regelmatig vervangers. Een deel van hen vindt het vervelend anders behandeld te worden dan de regelmatige deelnemers. Zij willen hun bijdrage geven voor de koffie en gebruik van de zaal. Het AB heeft besloten dat invallers per keer 1,- betalen voor de koffie. Wie 20,-- betaalt is voor het gehele jaar klaar. Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een goede start van

5 Landelijke en provinciale belangstelling door voorzitter Peter C. Meijer. Dat wij in Hollands Kroon met interessante initiatieven bezig zijn, blijkt ook de landelijke belangstelling van het bureau van de ANBO in Woerden te krijgen. Enige tijd geleden kwamen directielid Atie Schipaanboord, communicatiemedewerkster Anja Hols en de gewestelijke vertegenwoordiger van de ANBO, Jan de Koning naar Wieringerwerf. Zij wilden met eigen ogen zien hoe hier in het voormalige gemeentehuis van de Wieringermeer een initiatiefgroep - samen met heel veel vrijwilligers - het mogelijk maakt het gemeentehuis her te bestemmen. De afdeling ANBO in Wieringerwerf is één van de steunpilaren voor dit pand. de Kievitsstraat en de verhuizing in 2011 naar De Dukdalf vormden de ingrediënten voor deze geschiedenis. En dan de overgang naar de Cultuurschuur, waarbij veel vrijwilligers zich hebben ingezet en zich nog inzetten om dit gebouw zo optimaal mogelijk te maken. Hierna wilde men wel eens zien hoe onze zalen eruit zien. De biljartzaal werd vanzelfsprekend bewonderd en de aanwezigen wilden weten hoe een en ander gefinancierd kan worden. Een transparante financiering waarbij de gebruikers zorgen voor het op peil houden van de voorzieningen kon de goedkeuring wegdragen. De voorzitter van de afdeling vertelde hoe de afdeling bij zijn aantreden minder dan 200 leden had. Nu mocht Atie Schipaanboord het 350 ste lid verwelkomen. Het betrof Margriet Munster die sinds kort bij de afdeling bridget en derhalve ook lid werd. Gerard, haar echtgenoot, is al enkele jaren lid en hij bridget ook. De prachtige bloemen werden in dank aanvaard. Het oranjepapier Ook vertelden wij hoe de ruimte waar wij van de koffie met een traktatie genoten, bestemd is voor de diverse activiteiten. Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen (LSBO). om het boeket kon natuurlijk dankzij de overwinning op Letland. De voorzitter vertelde hoe het bestuur veel energie heeft gestopt om de beeldvorming die de ANBO voorheen had te kantelen. Er is hard gewerkt om naast de activiteiten de belangenbehartiging voor onze ouderen hoog in het vaandel te hebben. De veranderingen in het sociale domein maken het nodig een goede gesprekspartner voor de gemeente Hollands Kroon te zijn. De geschiedenis van de behuizing werd uit de doeken gedaan. Van de kelder in het voormalige gemeentehuis vanaf 1967 tot een eigen pand in Voorzitter Jan Kers zette uiteen hoe de samenwerking met de acht ANBO-bonden, de twee PCOB-bonden en een afdeling van de KBO gestalte kreeg. Doordat deze bonden goed samenwerken en een actief bestuur zich inzet voor de belangenbehartiging bij de nieuwe gemeente Hollands Kroon, is het mogelijk dat de gemeente van haar kant initiatieven zoals cursussen voor Vrijwillig Ouderenadviseur, de Seniorendagen etc. wil steunen. Dat de LSBO dit voor een deel samen met WonenPlusWelzijn doet, bleef niet onvermeld. De landelijke en regionale bestuurders hoorden hoe er vanuit de provincie, zowel als vanuit het land grote belangstelling is voor deze ontwikkeling

6 De koers die de ANBO de laatste jaren vaart is er één van versterking van het landelijke beeld. De kracht die afdelingen kunnen hebben om op gemeentelijk niveau de belangen van de ouderen te behartigen, lijkt wat onderbelicht. Vandaar dat de twee landelijke medewerkers een vervolggesprek wilden over onze fantastische ontwikkelingen. Om uur gingen onze gasten verder en konden wij onder het genot van een heerlijke lunch bij Van der Valk verder praten met de initiatiefgroep om te horen hoe de opbouw van de Cultuurschuur is gegaan. Wat er nog moet gebeuren en hoe wij elkaar kunnen blijven vinden. Er is veel waardering voor de initiatiefgroep die in relatief korte tijd een berg werk heeft moeten verzetten. Voldaan gingen wij naar huis. Van het reiscomité Tulpenexcursie in de kas van Siem Munster op 17 januari 2015, aanvang uur. We gaan een bezoek brengen aan de kwekerij. U wordt welkom geheten in een van de schuren welke is omgebouwd tot sfeervolle ontvangstruimte met zitgelegenheid voor iedereen. Hier wordt een PowerPoint presentatie gegeven waarmee geprobeerd wordt wat meer inzicht te geven in het teeltproces van de tulp; van bol tot bloem. Deze presentatie duurt ca. 15 minuten. In deze gezellige zaal kunt u ook genieten van een kopje koffie of thee met wat lekkers. Na de ontvangst met presentatie begint de rondleiding in de kwekerij. We maken een ronde door de kassen waar medewerkers bezig zijn met het plukken van de tulpen. De kassen hebben een capaciteit van ruim 1 miljoen tulpen per cyclus van drie weken. U ziet de tulpen in verschillende stadia, variërend van net boven de grond tot tulpen die in bloei staan. U krijgt uitleg over de verschillende installaties en we nemen een kijkje bij de hypermoderne tulpenbosrobot. Ook mag u kijken in de koelcellen waar de bollen de temperatuurbehandeling krijgen welke nodig is om de tulpen op de geplande tijd in bloei te hebben. Uiteraard is er voldoende tijd om al uw vragen te beantwoorden en is er de mogelijkheid om tulpen en leuke gadgets te kopen. Vertrek vanaf de Cultuurschuur is om uur. De kosten bedragen 8,00 en deze dient u bij inschrijving te betalen. Voor het meerijden betaalt u voor de rit 1,00 aan de chauffeur. Inschrijfochtend: vrijdag 9 januari 2015 bij Tineke Ruijter, vanaf tot uur in de Cultuurschuur We rijden met eigen vervoer naar Wierweg 7, 1774 NH te Slootdorp. Indien u bereid bent zelf met de auto te gaan en enkele personen mee te nemen, vragen wij u dit op uw inschrijfstrook te vermelden

7 Welkom nieuwe ANBO-leden dhr. V.P. Alewijnse Borndiep JE Wieringerwerf dhr. G. Bobeldijk Lelypark CB Wieringerwerf dhr. J.H. Bouma Sleg PV Wieringerwerf dhr. A.J. Goudemond Fazantstraat CP Wieringerwerf dhr. R. Hoekenga Strekel PN Wieringerwerf dhr. P.J. Holleman Schoener EA Wieringerwerf dhr. A. Hoogendoorn Dr. Sicco Mansholtstraat CS Wieringerwerf dhr. J.A. Meester Dr. Sicco Mansholtstraat CS Wieringerwerf mevr. J.C.M. Meester-Bogers Vliestroom HG Wieringerwerf mevr. M. Munster-Sjerps Werfstraat BE Wieringerwerf dhr. F. Niemantsverdriet Vliestroom HE Wieringerwerf mevr. R. de Schutter-Huybregts Terpstraat AD Wieringerwerf dhr. A.B.M. Smit Lage Pad KB Westerland dhr. F.H.H. Smit Van Steenstraat CJ Wieringerwerf dhr. G.A. Sturm Planetenlaan BX Wieringerwerf mevr. J.C.M. Sturm-v.d. Zel Planetenlaan BX Wieringerwerf mevr. F. de Vries Jupiterstraat BJ Wieringerwerf mevr. A. de Wildt-Roos A.C. de Graafstraat CH Wieringerwerf dhr. P.B.C.M. de Wit Schoener EC Wieringerwerf Afdelingsactie ledenwerving Wieringerwerf scoort heel goed bij de landelijke actie ledenwerving. Bij de tussenstand stond Wieringerwerf procentueel gezien op een fraaie derde plaats. Tussenstand na 1 maand Procentueel Absoluut gezien gezien 1. Texel Texel 2. Axel Noordoostpolder 3. Wieringerwerf Hendrik Ido Ambacht Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 10 januari in onze zaal in de Cultuurschuur Aanvang uur - 5 -

8 Van het ICT-front Internetcafé Heeft u een vraag over uw computer? Voor alle vragen op hard- en softwaregebied kunt u terecht in ons internetcafé in de Cultuurschuur. Het internetcafé is elke laatste dinsdag van de maand geopend, van uur. U kunt gewoon binnenlopen, zonder afspraak. Cursussen In januari 2015 starten we weer met een aantal cursussen. Hieronder staat een korte toelichting per cursus weergegeven. Pinnacle Studio 17 voor beginners Tijdens deze beginnerscursus leert u de beginselen van het veelzijdige foto- en videobewerkingsprogramma Pinnacle Studio 17. Haal uw foto s uit de schoenendoos en pak uw losse eigengemaakte filmpjes bij elkaar. U leert bijvoorbeeld hoe u van een vakantie of uitje van kinderen of kleinkinderen een schitterende videopresentatie op DVD kan maken. Deze kan u met trots aan een ieder op bijvoorbeeld de TV laten zien. Wanneer: vanaf 13 januari, tien dinsdagavonden van 19:30-22:00 uur. Cursusgeld: 100 euro. Dit is inclusief koffie of thee en een hand-out. Pinnacle Studio 17 voor gevorderden Heeft u de cursus Pinnacle Studio 15 gevolgd en wilt u nog meer over dit veelzijdige videobewerkingsprogramma te weten komen? Deze cursus voor gevorderden geeft inzicht in de verschillen tussen Pinnacle Studio 15 en 17. Wanneer: van 15 januari t/m 12 februari, op donderdagochtenden van 9:30-12:00 uur. Cursusgeld: 50 euro. Dit is inclusief koffie of thee en hand-out. Hiervoor zijn nog een tweetal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij! Windows 8.1 voor beginners Tijdens deze beginnerscursus leert u de beginselen van Windows 8.1. Wanneer: vanaf 17 februari, acht dinsdagochtenden, van 9:30-12:00 uur. Cursusgeld: 100 euro. Dit is inclusief koffie of thee, inclusief naslagwerk t.w.v. 33 euro en een e-book. Opgeven voor één van de cursussen kan door te bellen naar het telefoonnummer of per via Veilig internet bankieren Naar aanleiding van toenemende internet criminaliteit, en dan met name op het gebied van internet bankieren, besteedt de ANBO op haar landelijke website aandacht aan dit onderwerp. U kunt deze informatie vinden via deze link: Kijk ook op onze eigen webpagina om het interessante artikel Geheimen online zelfverdediging te lezen. Wil van Dieten ANBO eindejaarstips Inkomstenbelasting Begin januari valt de blauwe envelop van de Belastingdienst bij u op de mat. Met daarin het vriendelijke maar dringende verzoek om aangifte van uw inkomsten over het jaar 2014 te doen. U was gewend om dat vóór 1 april te doen. Vanaf 2015 mag u de aangifte ook vóór 1 mei indienen. Maar wilt u er zeker van zijn dat u uw teruggave voor 1 juli op uw rekening hebt staan, moet u zorgen dat de Belastingdienst uw aangifte vóór 1 april heeft ontvangen Lang niet iedereen betaalt het juiste bedrag aan inkomstenbelasting. Voor ANBO-leden die (nog steeds) meer betalen dan de bedoeling is: aan het einde van het jaar is het altijd raadzaam om nog eens goed alle mogelijkheden van belastingbesparing door te nemen. Het kan soms veel (belasting)geld schelen! ANBO helpt u via deze speciale belastinguitgave van de ANBO Actueel met een aantal tips, dat ervoor kan zorgen dat u niet teveel belasting hoeft te betalen. Of het nu om ziektekosten of giften aan goede doelen gaat, u kunt bij ons de juiste aftrekpost berekenen. Ook is er op onze website informatie te vinden over toeslagen. U leest bij ons ook de minder voor de hand liggende mogelijkheden van belastingbesparing, zoals het zogenaamde middelen van inkomen of een schenking aan uw (klein)kinderen.

9 Dagje uit naar Hindeloopen met de ANBO Donderdag 20 november 14 was het dan zover: met de bus (een extra grote) een fijn dagje uit naar Hindeloopen. Van de verschillende ANBOafdelingen in de Wieringermeer hadden zich 59 mensen opgegeven om mee te gaan. Helaas moest één persoon afzeggen. Als eerste kwam de bus aan in Middenmeer, daarna Slootdorp, Kreileroord en tenslotte werd de laatste en grootste groep in Wieringerwerf opgehaald. Om 8.50 uur reden we richting de Afsluitdijk en gingen we op weg naar Friesland, waar we eerst in Makkum in het Beach Hotel de Vigilante aan de koffie gingen met heerlijke oranjekoek. Omdat we aan de vroege kant waren moest onze chauffeur, Karel, nog wat rondrijden in de omgeving. Een prachtige rit langs diverse dorpjes waar velen nog nooit van gehoord hadden, zoals Wommels, Rijs, Warns, Wons en Galamadammen. Maar ook langs bekendere namen zoals Workum, Stavoren, Oudemirdum, Piaam en Gaast. In Workum kwam de gids bij ons in de bus en vertelde allerlei wetenswaardigheden over de diverse dorpjes en dorpen waar we langs reden. Ook over de omgeving en de boerderijen met dakpannen in twee kleuren, zwart en rood, en wat dat betekende. In het gedeelte met de zwarte dakpannen was het woonhuis gevestigd en in het gedeelte met rode dakpannen de stallen/schuren. We zagen er veel. Tegen uur kwamen we in Hindeloopen aan bij Hotel de Stadsboerderij waar ons een heerlijke warme lunch wachtte: een stoofpotje van vlees en groenten, rode kool, aardappeltjes en een frisse salade, vooraf een lekkere groentesoep en als dessert een puddinkje met slagroom en rode bessensaus. Heerlijk Na afloop kwam er een dame in Hindelooper klederdracht die ons als eerste vertelde over de geschiedenis van Hindeloopen, een Hanzestadje dat al in 1225 stadsrechten kreeg en reeds in de 7 e eeuw bewoning kende. Hindeloopen was ooit een rijke stad. Er was een drukke handel met Amsterdam via de scheepvaart. De Hindeloopers waren in wezen varende forensen van Amsterdam in de 17 e eeuw. Ze zijn altijd zichzelf gebleven, met een eigen taal, die afweek van het Fries en met een eigen levensstijl. Deze taal wordt nog steeds in ere gehouden en zelfs op school nog onderwezen. In de winter trokken de Hindelooper vrouwen naar Amsterdam met hun mannen en namen het daar goed van, hun beurzen waren goed gevuld. Zij kochten daar fraaie sitsen stoffen en Chinees en Japans porselein dat de Oost- Indiëvaarders hadden meegebracht. Thuis maakten de vrouwen van de mooie stoffen hun klederdrachten en gingen nogal pralend en fleurig over straat om al dat moois te laten zien. En zo liet deze dame dus ook in het echt zien hoe deze kleding gedragen werd en vertelde hoe lang men bezig is om zich aan te kleden, wel drie kwartier tot een uur! Het wordt tegenwoordig bijna niet meer gedragen, het is te duur en ook niet praktisch. Daarna konden we nog op eigen gelegenheid door het stadje lopen, een souvenirwinkel bezoeken waar een schilder bezig was met het specifieke Hindelooper schilderwerk. Terug naar het restaurant De stadsboerderij voor de koffie of thee met een plak Fries suikerbrood en daarna gingen we weer naar

10 de bus en vertrokken uit Hindeloopen om ongeveer uur. Terug naar de Wieringermeer en om uur in Wieringerwerf en daarna iedereen weer thuisgebracht in Kreileroord, Slootdorp en tenslotte om uur in Middenmeer. Einde van een heerlijke dag naar Friesland. Dank aan de reiscommissie, die deze dag fantastisch georganiseerd heeft en ook een geldelijke waardering voor onze chauffeur Karel was best verdiend. Berry Meijer, deelneemster. Nieuws van woonzorggroep Samen Nieuw: Advies- en behandelteam Parkinson Revalidatie- & Behandelcentrum Samen heeft sinds kort een specialistisch behandelteam op het gebied van Parkinson. Het behandelteam, bestaande uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en logopedist geeft mensen met de ziekte van Parkinson persoonlijk advies en behandeling. Mensen met Parkinson kunnen onder andere problemen krijgen met bewegen, het gewicht, dagelijkse handelingen en communiceren. De behandelaars van het advies- en behandelteam Parkinson zijn expert op het gebied van de ziekte. Zij weten precies welke behandeling een Parkinsonpatiënt nodig heeft. De behandeling vindt bij voorkeur thuis plaats. Tijdens het eerste gesprek worden uw problemen in kaart gebracht en wordt een behandelplan op maat opgesteld. Samen wordt gewerkt aan het verbeteren of behoud van uw vaardigheden. En als u vragen heeft, kunt u altijd bij de behandelaars terecht voor een deskundig advies. Door de nauwe samenwerking binnen het team zijn de behandelaars goed van elkaar op de hoogte en kunnen zij eenvoudig doorverwijzen, mocht dat nodig zijn. ParkinsonNet Het advies- en behandelteam Parkinson bestaat uit de volgende behandelaars: Leonie Perton, fysiotherapeut; Jorien Westerman, ergotherapeut; Patricia Groothedde, logopedist en Monique Sijm, diëtist. Zij zijn alle vier aangesloten bij ParkinsonNet. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners, gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. Vergoeding U kunt bij het advies- en behandelteam Parkinson terecht via zowel een verwijzing van uw arts als via directe toegankelijkheid. Behandeling van Parkinson kan vergoed worden door uw zorgvezekering. Vraag bij uw verzekeraar na of dit ook op uw verzekering van toepassing is. Vanaf 2015 wordt behandeling van Parkinson alleen nog vergoed als u door een bij ParkinsonNet aangesloten therapeut wordt behandeld. Neem voor meer informatie of om behandeling van het advies- en behandelteam Parkinson aan te vragen contact op met Revalidatie- & Behandelcentrum Samen via Over Revalidatie- en Behandelcentrum Samen Revalidatie- en Behandelcentrum Samen is onderdeel van Woonzorggroep Samen. Het centrum richt zich specifiek op de oudere revalidant, die gevolgen ondervindt van een ziekte, aandoening of ongeval. In het bijzonder mensen met CVA, electief, trauma en amputatie. Naast poliklinische behandelingen door onze fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, kunnen mensen tijdelijk bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen verblijven om te revalideren. Het centrum is gevestigd in Magnushof, Schagen, maar de behandelaren komen ook bij mensen thuis. Kijk voor meer informatie op

11 Samen meedoen Nieuw product op het gebied van begeleiding, in samenwerking met Wonen Plus Welzijn Woonzorggroep Samen mag in zowel de gemeente Schagen als Hollands Kroon het komende jaar begeleiding blijven aanbieden. Hiervoor heeft Samen in samenwerking met Wonen Plus Welzijn een nieuw product ontwikkeld: Samen Meedoen. Per 1 januari 2015 verandert er veel in de ouderenzorg. Begeleiding, wat tot dit jaar onder de AWBZ-zorg valt, wordt overgeheveld naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en valt dan onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. De gemeenten hebben via een aanbestedingsprocedure bepaald welke zorgaanbieders begeleiding mogen leveren. Woonzorggroep Samen is daar één van. Samen Meedoen Alle vormen van begeleiding die Woonzorggroep Samen per 1 januari aanbiedt, vallen onder de noemer Samen Meedoen. Met dit begeleidingsaanbod richten Woonzorggroep Samen en Wonen Plus Welzijn zich op de persoonlijke behoeften om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen functioneren. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen regie van de cliënt. Onder Samen Meedoen valt onder andere de dagverzorging op verschillende locaties, de open inloop Doet en Ontmoet in Schagen en activiteiten in ontmoetingscentrum De Nieuwe Nes. Over Woonzorggroep Samen Woonzorggroep Samen is dé partner bij het ouder worden. In en vanuit twintig locaties in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon levert Samen zorg, welzijnsdiensten en behandeling, óók bij mensen thuis. Onze thuiszorgteams zijn klein en lokaal georiënteerd, waardoor clienten zoveel mogelijk dezelfde mensen krijgen. Voor behandeling kunnen mensen terecht bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen, dat gevestigd is in Schagen. Samen met de cliënt wordt gekeken naar wat er nodig is en waar naasten kunnen bijspringen. Zo worden ouderen geholpen hun kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden, of soms zelfs te verbeteren. Kijk voor meer informatie op of bel Over Wonen Plus Welzijn Wonen Plus Welzijn biedt ondersteuning aan mensen om zo lang en volwaardig mogelijk mee te kunnen draaien in de samenleving. We staan dichtbij de bewoners in de diverse dorpen en wijken en organiseren samen met de vele vrijwilligers diverse diensten en activiteiten. We willen de mens centraal stellen en hen met samenwerkingspartners ondersteunen en begeleiden naar behoud of het bereiken van zelfstandigheid. Voor mensen die een CVA doorgemaakt hebben, bieden we individuele ondersteuning en ondersteuning in groepsverband en is er voor de mantelzorgers een mantelzorgcontacgroep na CVA. Meedoen staat daarbij voorop; ieder mens heeft kwaliteiten en wordt gestimuleerd om mee te doen met zijn eigen kunnen in zijn eigen omgeving. Woonzorggroep Samen tekent contract met gemeenten Schagen en Hollands Kroon. Vlnr. Willy Botman (gemeente Schagen), Hans Groenendijk (Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen) en Alex van Duist (gemeente Hollands Kroon)

12 Geslaagden Vrijwillig Netwerkcoach Met een goed sociaal netwerk leven we gezonder, bereiken we meer en zitten we beter in ons vel. Mensen hebben elkaar nodig. Vrijwilligers helpen kwetsbaren om zich meer bewust te worden van hun netwerk en helpen deze te versterken. Wonen Plus Welzijn (WPW) zet fors in op deze preventieve optie. Veertien vrijwilligers van WPW uit de regio Hollands Kroon hebben met succes de training Vrijwillig Netwerkcoach gevolgd. Zij zijn daardoor beter in staat om met name senioren te begeleiden bij het vergroten van hun leefwereld. Het spreekwoord van de goede buur en de verre vriend doet zich daarbij, zeker bij ziek en zeer, gelden. De vrijwilligers zijn bij WPW momenteel actief als vrijwillig ouderenadviseur en informatief huisbezoeker. De training heeft ook succesvol plaats gevonden in de regio Schagen en regio Langedijk/Heerhugowaard. Op de foto: Gijs Cornelissen, Martine Lonterman, Bets van den Hoek-Praat, Baukje Dijkstra, Wilma Smeenk, Trudy de Kruijf-Welboren, Cees Dorsman, Gerda Lieon, Henk Huijser, Rina Mounoury, Harm van den Hoff, Hans Polak, Tjibbe Wouda en stagiaires Ingeborg Dekker en Larissa Meijer. Niet op de foto: Frans van Dam. Gefeliciteerd met het behalen van het certificaat! Berichtje van het Bingoteam Hallo ANBO-ers. Het Bingoteam is nu compleet. Theo Egging en Dirk de Kwaadsteniet gaan bij toerbeurt de bingo draaien. Henny de Groot en Gré de Ruiter zorgen voor de inkoop van de prijzen. Fia van Oevelen assisteert bij het draaiend rad. Op 5 december hadden we de sinterklaasbingo die heel goed bezocht is. Het werd een gezellige middag. Er was een mooie prijzentafel en veel blije gezichten. Dus wat willen we nog meer. Bij de koffie werd getrakteerd op heerlijke zelfgebakken speculaas. Op deze sinterklaas bingomiddag kwam Piet ook nog even langs met een zak vol cadeautjes. Voor iedereen was er een presentje. Op 6 februari is er weer een bingo. Het Bingoteam wenst jullie fijne feestdagen en een goed Tot 6 februari!

13 - 11 -

14 Kaartclub Lelypark Op 17 december werd de klaverjascompetitie van de periode september tot en met december afgesloten met de bekendmaking van de einduitslag en met de uitreiking van de prachtige prijzen. Sponsoren hierbij waren Slagerij Poelsma en de Activiteitencommissie van Lelypark. Bij het drukken van dit Treffertje was nog niet bekend wie deze keer de grote winnaar is geworden. De volledige einduitslag en een verslag van de prijsuitreiking staan in de Wieringermeerbode. Aan de afgelopen competitie deden veertig mensen mee. In de Tuinkamer van het zorgcentrum staan nog veel lege tafels. Er kunnen dus nog meer deelnemers bij. De mensen uit de dorpen, die kunnen kaarten en die jong van hart zijn, zijn van harte welkom om mee te doen. Kaartclub Lelypark is beroemd om zijn gezelligheid en om zijn unieke prijzentafel. De nieuwe competitie start op woensdagmiddag 7 januari 2015 om uur stipt. Voor informatie en aanmelden kan men terecht bij de commissieleden. B. Mein, tel J. Groot, tel Buurtbus De Noordkop Met ingang van maandag 15 december zijn er wijzigingen in de dienstregelingen van de busdiensten. Buslijn 253 van Kreileroord-Wieringerwerf-Middenmeer-Schagen wordt gewijzigd in een scholierenlijn 653. Deze buslijn rijdt dan niet meer in alle schoolvakanties. Daarvoor in de plaats rijdt dan de buurtbus 416 de hele dag de volledige uurdienst. De buurtbus rijdt niet op zondagen en ook niet op alle erkende feestdagen. De volledige dienstregeling van de buurtbus kunt u krijgen in de buurtbus en deze ligt ook in de Cultuurschuur. In de buurtbus kunt u de OV-chipkaart gebruiken. Senioren vanaf 65 jaar krijgen op een persoonlijke chipkaart een reiskorting van 34%. Reist u weinig, dan kunt u ook een kaartje bij de chauffeur kopen. Dit is iets duurder. Vanaf januari 2015 kost een kaartje in de buurtbus 2,30 voor een enkele reis tot 10 km. Voor de langere afstanden is dit 4,20. Met een kaartje dat is afgestempeld na uur mag u overstappen op aansluitende andere bussen van Connexxion. Kinderwagens, rollators en opklapbare rolstoelen mogen met de bus mee en dienen te worden vastgezet. Heeft u ook interesse om chauffeur te worden op de buurtbus? Of weet u iemand? Neem dan contact op met het secretariaat, tel Ook voor klachten, vragen en verloren spullen kunt u dit nummer bellen

15 Rijbewijskeuring ouderen van 70 naar 75 jaar Sinds 1 januari 2014 hoeven oudere automobilisten (B) en motorrijders (A) zich pas vanaf hun 75ste voor het rijbewijs te laten keuren. Ook zijn rijbewijzen voor bestuurders tussen de 60 en 70 jaar vanaf dat moment langer geldig. Een nieuw rijbewijs is tien jaar geldig voor bestuurders tot 65 jaar. Na hun 70ste verjaardag is de geldigheidsduur vijf jaar. Over een regeling die de verplichte keuring op grond van leeftijd vervangt door een rechtvaardiger systeem, moet nog een nader voorstel van de minister komen. ANBO is voorstander van afschaffing van de keuring op grond van leeftijd en invoering van een systeem waar medische criteria de doorslag gaan geven. Voor wie het rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is vanwege een medische aandoening of medicijngebruik blijft de rijbewijskeuring bij verlenging verplicht. Ook moet voor verlenging van een groot rijbewijs (CDE) een keuring plaatsvinden. Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rijbewijs B en A: Jonger dan 60 jaar. Een rijbewijs verlengd voor uw 60e is 10 jaar geldig en u hoeft niet te worden gekeurd Tussen 60 en 65 jaar. Bij verlenging is dit rijbewijs 10 jaar geldig; medische keuring is niet nodig. Tussen 65 en 70 jaar. Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar; medische keuring is niet nodig. Tussen 70 en 75 jaar. Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Medische keuring nodig als het oude rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag. 75 jaar of ouder. Het rijbewijs is 5 jaar geldig; medische keuring verplicht. ANBO heeft met andere organisaties een landelijk netwerk van officieel geregistreerde keuringsartsen opgezet. Verspreid over de provincie voeren de artsen, speciaal voor leden van de seniorenorganisaties, betaalbare rijbewijskeuringen uit. Moet u zich laten keuren voor uw rijbewijs? U leest op de ANBO website meer informatie over rijbewijskeuringen en een lijst van keuringsartsen per provincie. Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een Eigen Verklaring invullen. Deze is tegen betaling verkrijgbaar via De Eigen verklaring is ook te koop als papieren formulier bij de meeste gemeenten. Wij raden u aan vooraf na te gaan of uw gemeente de Eigen Verklaring aan de balie verkoopt. Meer informatie: telefoonnummer 1400 of Leden die gebruikmaken van de rijbewijskeuringsvoordelen moeten zelf de papieren naar het CBR sturen. Om te voorkomen dat oudere automobilisten onnodig op kosten worden gejaagd of tijdelijk zonder rijbewijs komen te zitten, heeft Regelzorg de 'keuringscheck' ontwikkeld (www.keuringscheck.nl). Door het invullen van slechts enkele gegevens wordt duidelijk of het nodig is een keuringsformulier, de zogenaamde Eigen Verklaring aan te schaffen. Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekering(tussenpersoon) of kijk in de voorwaarden. U heeft een kwitantie nodig om in te dienen bij uw zorgverzekeraar. De koffiedames van de ANBO wensen allen fijne feestdagen en een gelukkig

16 Interview met Margriet Munster-Sjerps Als de deur van nummer 34 in de Werfstraat opengaat, sta ik oog in oog met het 350ste lid van onze vereniging. Dit feit werd vorige maand vereeuwigd met een foto op de voorpagina van de Wieringermeerbode. Margriet Munster houdt er niet zo van om op de voorgrond te treden. Daarom beginnen we snel aan een interview onder vier ogen. Mevrouw Munster, bent U een geboren Wieringermeerder? Neen, ik ben in Wognum geboren, in Ik ben de tweede in een rij van tien meisjes. Vader zei altijd: "De jongens komen vanzelf wel." Mijn ouders hadden een tuinderij. Ik moest vaak meewerken, tot één van mijn jongere zussen oud genoeg was om het werk over te nemen. Zo kwam iedereen aan de beurt. Na de lagere school heb ik de VGLO, de vervolgopleiding lager onderwijs, gevolgd. Ik wilde in de zorg werken. Om dit te kunnen doen ben ik in Amsterdam gaan studeren. Daarna heb ik in de zorg gewerkt in de regio Wognum. Ik leerde Gerard Munster kennen en in 1970 zijn we getrouwd. Ik ben bij mijn man aan de Wierweg gaan wonen. Ik ben meteen gestopt met mijn werk in de zorg. Ik heb meegewerkt in onze tuinderij. Het was veel en hard werken. We hebben drie kinderen gekregen: twee dochters die nu in Alkmaar wonen en een zoon die het bedrijf heeft overgenomen. Mijn man en ik hebben 25 jaar samen de tuinderij gedaan. We zijn dan verhuisd naar de Spade, waar we zeven jaar hebben gewoond. Nu wonen we alweer tien jaar in de Werfstraat. Ondertussen hebben we ook zes kleinkinderen gekregen: vier meisjes en twee jongens. Had U nog tijd voor hobby's? Ik heb handbal, tennis en gymnastiek gedaan. Toen ik bij het handballen mijn kruisbanden scheurde, mocht ik van de dokter niet meer sporten. Ik doe nu aan yoga in Slootdorp. En ik fiets heel graag en heel veel. Samen met mijn man rijden we tweemaal per week een rondje over Wieringen. We fietsen ook in de weekends. Als het weer het toelaat. We zoeken dan een mooie omgeving op en volgen bepaalde fietsroutes. Overnachten doen we in een hotelletje. Ik hou ook erg van theater. Regelmatig bezoeken we uitvoeringen in Hoorn of in Amsterdam. Ik pas ook vaak op de kleinkinderen. Acht jaar lang hebben mijn man en ik één dag in de week opgepast in Alkmaar. We gingen 's morgens om 8 uur de deur uit en kwamen 's avonds om 8 uur weer thuis. Nu de kleinkinderen groter zijn, hoeft dat niet meer. Elke week op donderdag komen vier kleinkinderen onder de middag bij ons eten. We wonen dicht bij de Don Boscoschool. Regelmatig gebeurt het ook dat ik de kleinkinderen moet ophalen omdat het werk op het bedrijf uitloopt. Nu bent U lid geworden van de ANBO. U bent de 350ste om precies te zijn. In november was dat. Mijn man was al een jaar eerder lid geworden. Ik hoorde dat de ANBO allerlei activiteiten organiseert. Ik was vooral nieuwsgierig naar het koersballen. Ik wilde eerst gaan kijken hoe dat gaat, maar op die dag was er geen koersballen. Ik ben toen op bridge gegaan. Bridgen doe je met een vaste partner. Dat is niet mijn man. Ik wil achteraf niet de hele week elke partij voor de zoveelste keer weer analyseren en becommentariëren. U kon al bridgen? Onze overburen vroegen aan mijn man of hij mee wilde naar een cursus bridgen. Dat wilde

17 hij wel. Ik eigenlijk ook. We zijn samen gegaan. Bridgen is moeilijk en vergt veel denken telwerk. Bridgen is eigenlijk een hele middag denken. Het was de bridgeclub van de Maaier die de cursus aanbood. Ik ben toen ook op deze club gegaan. Maar die groep is heel groot. Ik kan daar niet goed tegen. Het maakt mij onrustig. Ik bridge nu bij de ANBO. Die heeft maar zes tafels. Dat ligt mij veel beter. Mevrouw Munster, bedankt voor de hartelijke ontvangst en voor het gezellige gesprek. Anneke Wittink Vaste ANBO-activiteiten Maandag Klaverjassen uur Maandag Vrij Biljarten uur Dinsdag Biljartgroep B uur Dinsdag Koersballen uur Woensdag Bridge uur Woensdag Vrij Biljarten uur Donderdag Biljartgroep A uur Donderdag Koersballen uur Donderdag (om de 14 dgn) Fotoclub uur 1 e Vrijdag van de maand Bingo (zaal open uur) uur Vrijdag Vrij Biljarten (evt. Dorpencompetitie) uur Zaterdag Vrij biljarten uur Zondag Gesloten Het jaarlijkse kersttoernooi van de biljarters is op 18, 19 en 20 december. Tussen kerst en nieuwjaar zijn er geen competitiewedstrijden. De koffiedames hebben ook recht op een paar vrije dagen. Handige en belangrijke telefoonnummers Alarmlijn 112 Alarmnummer voor doven en slechthorenden Blokkeren Giro Blokkeren OV-chipkaart Eetidee Maaltijdservice Gemeente Hollands Kroon (ook voor het zorgloket) Huisartsenpost Hoorn SPOED Huisartsenpost Schagen SPOED Huisartsenpost (kantooruren) Steunpunt Mantelzorg Wijkagent en Politiebureau

18 - 16 -

19 Mijn Hobby De Leeskring Toen ik in de eerste klas leerde lezen, werd ik meteen lid van de bibliotheek. Elke week, op zondagochtend na de Hoogmis, ging ik boeken halen. Twee boeken mocht ik uitkiezen. Die kostten één frank per boek. Toen mijn twee jaar jongere broertje ook kon lezen, gingen we samen boeken uitzoeken. Thuis las ik mijn twee boeken en daarna die van mijn broertje. Later kwamen de Agatha Christie's en andere spannende boeken. In de middelbare school maakte ik kennis met de Literatuur (met hoofdletter). De meeste klasgenoten zuchtten en kreunden er bij. Ik niet. Ik vond het prachtig. Jaren later werd ik lid van een leeskring. Hoe het begon Drieëndertig jaar geleden, in 1981, las ik in de Wieringermeerbode een oproep. Er werden deelnemers gezocht voor een nieuw op te richten leeskring voor vrouwen. Ik belde meteen op en werd uitgenodigd voor de introductieochtend. Met zijn twaalven waren we. Allemaal waren we meteen enthousiast. Het eerste boek dat we lazen was "Het bittere kruid" van Marga Minco. In de loop der jaren hebben we heel veel boeken van schrijvers en schrijfsters gelezen en besproken. Van Harry Mulisch en Hella Haasse tot de hedendaagse schrijvers uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur. Ook Surinaamse en Zuid-Afrikaanse boeken lazen we. We hebben ook eens een heel seizoen alleen maar boeken uit Nederlands-Indië gelezen. We behandelen vijf à zes boeken per seizoen. Thuis lezen we eerst het te bespreken boek. We hebben er een map bij met daarin veel informatie over de boeken en de schrijvers van het hele seizoen. De bijeenkomst We komen op een ochtend bij elkaar, meestal op donderdag. Elke keer bij een ander lid in huis. Die zorgt dan voor koffie en iets lekkers erbij. Soms is dat zelfgebakken taart of cake. Of, bij de minder begaafde bakprinsessen, lekkere zelfgekochte koekjes. We zijn in de loop der jaren een hechte groep geworden. Bij het eerst kopje praten we over hetgeen ons privé bezig houdt of over gebeurtenissen rondom ons. Soms gaan er foto's rond van de (nieuwe) kleinkinderen. Daarna gaan we aan de slag met het boek. Eerst leest iemand het gedicht voor uit de informatiemap. Het gedicht, dat er speciaal bij werd gekozen, geeft de sfeer of het onderwerp van het boek goed weer. Rondje In het eerste rondje vertelt elk om beurten wat zij van het boek vindt. Het is echt niet zo dat iedereen het boek altijd mooi vindt. De meningen zijn meestal verdeeld. Soms vindt iedereen het boek mooi. Een enkele keer gebeurt het dat niemand het boek mooi vindt. Het levert altijd veel stof tot discussie op. Soms gaat het boek over een onderwerp dat we al eerder tegenkwamen in een boek van een andere schrijver. Het is dan interessant om te bekijken hoe beide schrijvers dat aangepakt hebben. Discussie We nemen de vragen uit de informatiemap door. Het zijn geen vragen waarop gemakkelijk een antwoord te formuleren is. Het zijn eigenlijk discussiepunten. Die gaan over wat je aan het boek mooi, of minder mooi vindt. Over de stijl van de schrijver. Over de moeilijkheden en de dilemma's waarmee de personen in de roman te maken krijgen. En over de manier waarop ze ermee omgaan. Regelmatig stellen we ons de vraag: Wat zou ik doen als ik in de schoenen van de hoofdpersoon stond? Dat is niet gemakkelijk te beantwoorden. Slot Aan het eind van de ochtend gebeurt het wel eens dat iemand, die het boek eerst helemaal niets vond, milder is geworden in haar oordeel. Die persoon zegt het boek nogmaals te zullen lezen met in het achterhoofd alles wat er op die ochtend is gezegd. Soms vinden we allemaal dat het boek niet mooi is, en blijft het zo. Maar erover praten blijft interessant

20 Drieëndertig jaar In de loop der jaren zijn er mensen weggegaan, verhuisd of overleden. Er zijn nieuwe mensen bijgekomen. Zestigers zijn we nu en met zijn tienen. Dat is een mooi aantal. Meer mensen erbij, willen we niet. Dan wordt de groep te groot om goed te kunnen discussiëren en om iedereen zijn zegje te laten doen. We zijn vastbesloten om nog tot in lengte van dagen door te gaan met onze leeskring. Zolang er boeken zijn, blijven wij ze lezen en erover discussiëren. Anneke Wittink Recept Gevulde varkenshaas, voor vier personen. Nodig: 4 gewelde pruimen zonder pit, in reepjes; 1 eetlepel appelstroop; 4 eetlepels Calvados (slijter); 1 plak ontbijtkoek in blokjes; 1/2 theelepel gemalen kardemom; 2-3 varkenshaasjes (ca. 600 gram); 25 gram boter; 1 grote appel; Staafmixer; Keukentouw of cocktailprikkers; Aluminiumfolie. Voorbereiden: In steelpan pruimen met appelstroop, 1 eetlepel Calvados, ontbijtkoek en kardemom verwarmen. Pruimenmengsel met vork fijnwrijven en op smaak brengen met zout en peper. Varkenshaasjes horizontaal insnijden (maar niet helemaal doorsnijden!) en op snijplank openleggen. Royale laag pruimenvulling over onderste helft van vlees smeren. Varkenshaasjes dichtklappen en dunne deel eventueel dubbelvouwen, zodat varkenshaasjes overal even dik zijn. Vaststeken met cocktailprikkers (of keukentouw) en bestrooien met zout en peper. Bereiden: In koekenpan boter verhitten. Als schuim wegtrekt varkenshaasjes in pan leggen en op matig vuur in ca. 15 minuten gaar en bruin bakken. Intussen appel wassen, met appelboor klokhuis verwijderen en appel in 8 ringen snijden. Vlees uit pan nemen en in aluminiumfolie wikkelen. Appelringen naast elkaar in bakvet leggen en zachtjes bakken. Met spatel voorzichtig omdraaien. Appel op warme serveerschaal leggen. Bakvet afblussen met rest van Calvados. Aanbaksels goed losroeren en jus op hoog vuur 1 minuut laten inkoken. Vlees uit folie nemen, in plakken snijden en bij appel leggen. Jus erover schenken. Hierbij smaakt een volle rode wijn, bijv. een Merlot, prima! Eet smakelijk

21 Column Anneke Wittink Pakjes Je ziet ze overal. In winkelstraten, op parkings, in de bus en de trein. Het hele jaar door sjouwen mensen met tassen en pakjes. Soms hebben ze één tas, maar meestal zijn er meer. Ik ben altijd benieuwd wat er in zit. Vaak kun je het aan de opdruk van de tassen al ongeveer weten. Namen van kledingzaken, schoenwinkels, doe-het-zelfzaken, cosmeticawinkels, cadeaushops, speelgoedwinkels. Als ik in de trein zit en al die mensen met hun tassen en pakjes zie, slaat mijn fantasie op hol. Voor wie zou dat mooie pakje met strikje bedoeld zijn? Onopvallend bestudeer ik de man met het pakje. Hij is jong en zijn ogen stralen. Het pakje is vast voor het mooiste meisje van de hele wereld. Als ik verder de coupé inkijk, zie ik dat veel mensen cadeautjes voor zichzelf gekocht hebben: boeken, cd's, klopboren en vooral mobiele telefoons. Niet zo' n huis-tuin-en-keuken dingetje, maar een smartphone, voorzien van de nieuwste technische snufjes. Ook het formaat van bepaalde pakjes intrigeert mij bovenmatig. Wat kan er in zo'n langwerpige of driehoekige doos zitten? Als ik weer eens detectiveboeken gelezen heb, zie ik overal gevaar. In die mooie handtas kan wel een stiletto zitten, die met één druk op een onzichtbaar knopje, een vlijmscherp en vervaarlijk glimmend mes tevoorschijn tovert. In een vioolkist hoort een viool. Maar wie garandeert mij dat er in het exemplaar in het rek boven mijn hoofd, geen geweer met geluiddemper zit. Zo'n langwerpig schietding waarmee scherpschutters in televisieseries weerloze mensen neermaaien. Soms stapt er een man in maatpak en met een attachékoffertje in de trein. In films zie je weleens dat er in zo'n onschuldig uitziend koffertje een ontstekingsmechanisme zit waarmee een snoodaard een bom tot ontploffing kan brengen, vijftig kilometer verderop of gewoon hier in de trein. Zo spannend is het echter nooit in de trein naar Den Haag. Als de man zijn koffertje openmaakt - en ik voor de zekerheid mijn hoofd tussen mijn schouders trek - komt er een krant tevoorschijn, meestal de Telegraaf. Ik vang ook een glimp op van een plastic zakje met thuis vlijtig gesmeerde boterhammen. Alles heel onschuldig. Of het moet zijn dat zijn vrouw ze met strychnine, in plaats van met boter, heeft gesmeerd. Omdat ze genoeg heeft van hem met zijn steeds jongere minnaressen. Dit is echt een verhaal om eens lekker over door te fantaseren. Uit mijn kleutertijd herinner ik mij nog levendig de verrassing die ik van mijn grote broers kreeg. Een rond smeerkaasdoosje hadden ze omgebouwd tot muziekdoosje. Als ik mijn oor tegen het deksel drukte, kon ik de muziek al horen. Toen ik het doosje opende, vloog er een dikke bromvlieg uit. Zo vertelt ieder pakje, iedere tas zijn eigen echt of verzonnen verhaal. In de laatste maand van het jaar worden veel inkopen gedaan. In de winkelstraten sjouwen mensen tassen vol cadeautjes en feestkleren. De postbodes lopen krom onder het gewicht van alle online gekochte artikelen. Straks zijn er veel blije gezichten, of sippe gezichten als in de pakjes niet datgene zit waar al zo lang naar werd gesmacht. Hoeveel pakjes er ook zijn, het mooiste cadeau is toch de aandacht die mensen aan elkaar geven. Een hartelijke groet, een glimlach, een vriendelijk woord. En dat niet alleen tijdens de kerstdagen, maar het hele jaar door. Is dat niet een goed voornemen voor het nieuwe jaar? Anneke

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

REDACTIE VAN DE. Wijkblad De Graven Es jaargang 17 December 2013 nummer 101. Beste mensen,

REDACTIE VAN DE. Wijkblad De Graven Es jaargang 17 December 2013 nummer 101. Beste mensen, Wijkblad De Graven Es jaargang 17 December 2013 nummer 101 VAN DE REDACTIE Beste mensen, Voor je het weet is het jaar al weer om en staan de feestdagen voor de deur. Altijd een drukke, hectische tijd,

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk Artieste Country Wilma geboren om te zingen Zangeres en podiumdier Country Wilma, geboren in Schagen en nu woonachtig in Alkmaar Noord, heeft in augustus

Nadere informatie

LEDEN VAN HET BESTUUR

LEDEN VAN HET BESTUUR LEDEN VAN HET BESTUUR VACANT voorzitter Ton Overkamp secretaris 0481-376040 Johan Floors penningmeester 0481-372336 Dickie Heij zwemmen/scholenproject 0481-372617 Jeanne Verdijk nieuwsblad/collecte/website

Nadere informatie

Katholieke Bond van en voor Ouderen

Katholieke Bond van en voor Ouderen Katholieke Bond van en voor Ouderen INFO-BULLETIN Maart 2013, nummer 3 Leidsche Rijn Bestuur INFO-BULLETIN uitgave van de KBO Leidsche Rijn Frans Brinkman Voorzitter tel. 030-6567739 Magda Spermon Vice-voorzitter

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

gangbaar is voor commerciële activiteiten. We willen dat de buuronderneming vanaf het begin een eerlijke

gangbaar is voor commerciële activiteiten. We willen dat de buuronderneming vanaf het begin een eerlijke 16e jaargang nr. 3 In deze krant september 2013 Uitstel overdracht Buurthuis onder de Schie Redactioneel foto:stan van Adrichem Pagina 3 Nieuwe hondenschool in de Wippolder. Pagina 5 Open dag rioolgemaal

Nadere informatie

SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014

SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014 MIJN SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014 Van elkaar leren in de Poelbroektuin Gezelligheid met Indisch tintje En ook nog: z Burgemeester trapt door Schalkwijk z Huisvestingsplan

Nadere informatie

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin.

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin. Activiteiten Academie voor Kwaliteit van Bestaan Interesse? Aanmelden? Vragen? Neem contact op met: Academie voor Kwaliteit van Bestaan T. 0118 685252 E. academie@arduin.nl Volg ons via: Thema avond Volkstuin

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

Juni 2015. Mededelingen van de directie

Juni 2015. Mededelingen van de directie Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt,

Nadere informatie

DECEMBER JAARGANG 2010

DECEMBER JAARGANG 2010 DECEMBER JAARGANG 2010 R E G I O G R O N I N G E N R e t o u r a d r e s : S e c r e t a r i a a t, G e l r e l a a n 6 6, 9 6 4 2 H J V e e n d a m VANDAAG IS DE WERELD IN WINTER GEKLEED... vandaag is

Nadere informatie

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen schoenmakerij ambachtelijk Vakmanschap andkroon Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH

KBO INFO AFD. HEESCH KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG OKTOBER 2013 NO. 10 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Samen zingen... 4 Ut strötje... 5 Raad Gecoördineerd Ouderenwerk... 6 Tweeduizenddertien (acht)... 8 Verslag

Nadere informatie

Coedijcker Ban januari 2014 nummer 1 1

Coedijcker Ban januari 2014 nummer 1 1 Coedijcker Ban januari 2014 nummer 1 1 Hans Emmerik Binnenweid 12 1831 BN Koedijk 06-30 03 22 38 hans.emmerik@upcmail.nl home.zonnet.nl/hansemmerik Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer Politie, Brandweer

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

Kijk ook eens op: www.oerle.info

Kijk ook eens op: www.oerle.info TomTom is de weg kwijt Tapas eten in Alegria Stem op VIDO KVO wordt VKS Oersprong naar Luxemburg Eerste prijswinnaar van de crypto! Bijzondere foto s gevraagd Kijk ook eens op: www.oerle.info Jaargang

Nadere informatie