Yn e Halsbân Augustus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Yn e Halsbân Augustus 2012"

Transcriptie

1 Augustus 2012

2 Yn e Halsbân Augustus 2012 Voorwoord Zonnepanelen Burgerlijkestand K.V Even voorstellen Intervieuw SKP Vliegreis Muziekvereniging Zolder Westewyn Dorpshuis De Nije Bân 16 De Kuierders K.K Halsbân stipe Simmerjûnkuierke Inleveren kopij Redaktie van de Halsbân; Griet Tigchelaar, Jos Duindam, Nynke en Steven Akker. Burgerlijkestand: Sjoukje Wind en Jannie Tigchelaar. Abonnement: Leden dorpsbelang Gratis, Niet leden dorpsbelang 10,- per jaar Buitenleden ten minste 10,- per jaar Uitgave: vier keer per jaar. Gironummer: op naam van Yn e Halsbân Pingjum 2

3 Sûpenmoalenbrij Mijn vrouw Klaasje heeft mij de pen gegeven om een paar regels in de Halsbân te schrijven. Oebele Wijnalda heeft ons als opvolgers gevraagd. Ik ben de zoon van Oepke en Marie en evenals Oebele in Harlingen geboren in het zelfde ziekenhuis maar 3 maanden later. Om precies te zijn op 20 februari 1949 moet dit plaats gevonden hebben.bij de eerste confrontatie viel het mijn vader niet mee. Wat hij zag was een mager scharminkel van amper 5 pond. De goede man was kalveren gewend, die zijn even zwaarder. Maar kleine Jan "skuorde hurd bij" en hij groeide goed. 3 jaar later is mijn zus Japke geboren, die nu met haar gezin in Drogeham woont. De eerste 8 jaar woonden wij in de Molenlaan waar nu Tini Smit woont. Dit huis waren vroeger 7 huizen, waar ook nog gezinnen met kinderen in verbleven; onvoorstelbaar maar waar. Het was een gezellige tijd met al die jonge gezinnen. De moeders breiden en kletsten met elkaar. De bewoners waren Jelte-Ike, Tjeerd en Meintje, Pieter en Marie, Pieter Dijkstra, Eise en Iemkje, Jakkele-Cobe en wij. Aan de achterkant van de huizen was een pleintje. Ruzie was er nooit, wel was er op wasmaandag soms een meningsverschil over de droogplaats van de was. Een centrifuge was er niet en de was moest drogen aan het "rak". Dit geval kon verplaatst worden. Degene die als eerste de was schoon had zette het rak in de zon op het pleintje. De tweede wilde ook het rak in de zon. Zo stonden er dan 7 rakken waar de hele dag mee omgesleept werd, want de zon draait en niemand wilde in de schaduw. Aan het eind van de dag zocht een ieder zijn rak weer op ; het ene wasgoed was dan droger dan het andere. 3

4 Aan de overkant had smid Hylkema zijn bedrijf. Het gezin Hylkema bestond uit een groot aantal kinderen waar alles kon en mocht. Iedereen kon aanschuiven en mee eten. Mijn moeder heeft mij daar vaak gevonden. Regelmatig op zaterdagmiddags ging de smid met zijn motor op pad (ook wel met zijn vrouw achterop). Er moest altijd aan de motor gesleuteld worden om hem aan de praat te krijgen; tot die ene keer toen het finaal uit de hand liep. De smid startte de motor maar die vloog meteen in brand. Hylkema raakte niet in paniek en zette de motor in de versnelling en liet hem vervolgens los; de motor reed alleen over de weg in de droge sloot wat nu de parkeerplaats voor auto's is tegenover het huis "doarps ein". Ik weet niet of de motor eruit gehaald is. Het kan ook zijn dat hij zijn laatste rustplaats daar heeft gevonden. Met het milieu was men toen nog niet bezig. Mijn schooltijd is met juf Anna van Wier begonnen waar de Gouden Hoep nu is. Dit was een gezellige ongedwongen tijd. In het dagelijkse speeluurtje wilden we allemaal met de zelfde houten vrachtauto spelen. Na de massale spurt naar de speelhoek kwam Marten (van Auke en Wiepie) meestal als winnaar uit de strijd. Op 8 jarige leeftijd zijn we verhuisd naar de boerderij op Gooyum waar ik nog woon. Mijn vader en grootvader ruilden van huis en beroep. De lagere school heb ik wel in Pingjum doorlopen. De eerste klas was met juf Swerms. De juf en ik voelden elkaar niet aan. Met elke ouderavond zei juf : "Jan ziet alle vogeltjes vliegen maar ik hoop dat hij t.z.t. de krant kan lezen. Dit laatste is toch nog redelijk gelukt. Tijdens de lagere schooltijd heb ik altijd bij onze pake Jan en beppe Fokje tussen de middag warm gegeten met als nagerecht "supenmoalen brij" en geloof het of niet, ik lust het nog altijd. Mijn zus Japke at tussen de middag bij onze pake Christ en beppe Jap. Het toeval wilde dat ze naast elkaar woonden. 4

5 Na de lagere school heb 1 jaar v.g.l.o. in Harlingen gedaan met Klaas (van Bertus en Siet) Hierna lagere landbouwschool in Witmarsum en de middelbare landbouwschool in Sneek. Met de kaatssport heb ik altijd met plezier meegedaan. Meestal buiten perk en voor minst op. Slechts een keer met jongens van meegedaan. Als balkeerder wilden Paulus en Oebele mij mee hebben naar de afdeling partij in Makkum. De vaste maten Sytse en Piet wilden of konden niet. Die dag wonnen wij de eerste prijs nadat ik de laatste uitgeslagen bal van de tegenpartij met alles aan de hang voor de kaats keerde. De wisselprijs "de Zilveren Zwaan ging voor een jaar naar K.V. Jan Reitsma. Misschien was dit voor Paulus en Oebele met Sytse en Piet de kick om het volgende jaar als 16 jarigen bijna alles te winnen. In 1973 ben ik met mijn vroeger buurmeisje Klaasje Hoekstra getrouwd. Toen ze in Tijnje woonde sloeg de vonk blijkbaar over. Wat van ver komt schijnt beter te zijn. De eerste 4 jaar van ons huwelijk hebben we met veel genoegen op de Burenlaan 8 gewoond. In 1977 hebben wij de boerderij van mijn ouders overgenomen; die zijn toen ook op de Burenlaan gaan wonen, niet in het zelfde huis maar op nr 12. Onze dochter Helma is in 1975 geboren en woont met haar vriend François in Den Haag; onze 2e dochter Mariska is getrouwd met Theo en hebben 2 zoontjes Jesse en Lucas. Zij wonen in Haalderen (gld) Omdat wij geen opvolger hadden zijn de koeien in 2008 verkocht. Nu hebben we nog ongeveer 40 schapen en in de winter vleesvee in de ligboxstal. Verder doen wij aan weidevogelbeheer, waar ik met mijn buurman Hans Kooistra en Schelte Hilarides in het bestuur zit. Ook ben ik nog lid van de ouderen soos en de mannen en vrouwensoos waar Kees Wind en ik meestal de deur dichtdoen. Vervelen doen wij ons nog niet. Ik geef nu de pen met genoegen aan Anna Brandsma. met vriendelijke groet, Jan van der Boom 5

6 Burgerlijke stand Jubileum 3 april waren Nanning en Sjoerdje Gilliam aan de Nesserlaan 2 25 jaar getrouwd 60 jaar getrouwd waren op 14 mei Johannes en Tine Bouwhuysen. Ze hebben jaren aan de Pibemalaan gewoond[zoon Piet woont er nog steeds],maar nu wonen ze al weer enkele jaren in Aylvastate in Witmarsum. Op 12 juli wapperden de tekeningen en vlaggetjes op de pibemalaan bij Eibert en Alie van Popta. Zij waren 45 jaar getrouwd. Getrouwd De jongste dochter van Jan en Janny Huizinga[ van Grote Buren ] Ramona trouwde op 22 juni met Lolke Akkerman. Een prachtige roze trouwkaart van Tsjalling van t Hoff en Sjoukje Attje Elgersma. Ze zijn getrouwd op vrijdag 13 juli en hadden een prachtig bruiloftsfeest in Witmarsum. Geboorte Als de bomen groen worden en dan komt min zusje aan Dit stond er op het geboorte kaartje van Welmoed Rigt de Boer geboren op 3 mei Richard en Adri en grote broer Manuel Kerkstr.33 {voorheen FeddeJan en Geertje Cats] 6

7 Na onze stoere helden hebben we er een klein prinsesje bij op 22 mei werd Brecht Fardau geboren dochter van Sytze en Elisabeth v.d. Heide-v.d.Wal en zusje van Duncan en Olaf, ze wonen aan de Burenlaan. Dan ben je wel hele trotse pake en beppe. Jos en Lineke Duindam hadden een groot spandoek voor huis staan zodat iedereen kon zien dat bij hun zoon Jelle en zijn vriendin Cathelijne een zoon was geboren met de naam Ties. Namens ons gefeliciteerd en dat ze maar voorspoedig op mogen groeien. Overleden Na een langdurig ziekbed is overleden de heer Boone van de Burenlaan [voorheen huis Steffen/Marie Jorritsma] We wensen mevr. Boone veel sterkte toe. Op 8 juli is overleden Paulus Harmen Akkerman. Paulus woonde met zijn vrouw Attie en dochter Akke-Baukjen in de Nes. Wij wensen Attie en Akke-Baukjen veel sterkte toe. 7

8 Verhuisd Verhuisd zijn Durk en Miranda Venema van de boerderij [voorheen pleats Jan/Dout Heeg] Ze wonen nu in Molkwar. Nu woont er een zoon van Yep/Nienke en Andries Reitsma op. Van Kerkpad 3 zijn verhuisd Hans en Tini Perridon. Ze hebben het huis verkocht aan Reinder Huisman en Nynke Visser. Ze zijn al druk bezig om er wat moois van te maken. Geslaagd Na een lange studie is Thea Tholen geslaagd als theologe. Wij feliciteren Thea met dit behaalde succes. Beste Dorpsgenoten, Heeft U nieuws, dan kunt U dat kwijt in de info. kast aan de Grote Buren, naast de brievenbus. U kunt het op Grote Buren 36 brengen, ik zorg er voor dat het in de kast komt te hangen. Wanneer U het bij mij door de brievenbus doet, graag even vermelden dat het voor de info. kast bestemd is, anders verdwijnt het met de reclame in de papierbak. Plak geen papieren aan de buitenkant van de kast! Bedankt. Elske 8

9 Hallo Pingjumers, Ik ben Trienke Abma en de laatste twee jaar scharrel ik geregeld een weekendje in Pingjum om. Nu ik sinds 3 juli samen ben gaan wonen met mijn vriend Theun Folkertsma, wordt het hoog tijd om me aan diegene die mij nog niet kent voor te stellen. Ik kom uit Oudega (W) en heb drie kinderen die hun vleugels al uitgeslagen hebben. Mijn hobby s zijn muziek maken en sporten, en ik werk in de zorg. Mijn oude woonplaats zal ik gaan missen, maar de leuke contacten die ik al opgedaan heb in Pingjum maken de stap om te verhuizen een stuk gemakkelijker. Ik hoop samen met Theun een zonnige toekomst tegemoet te gaan in het mooie dorpje Pingjum aan de Alde Haven 36. Trienke Abma 9

10 Vanaf 2 juli a.s. t/m 30 september is er een expositie van atelier "it Souderke" in zorgcentrum Huylckenstein in Bolsward. Er zijn schilderijen te bezichtigen met als thema:het boereleven", mede i.v.m. de "heamiêl" feesten. De schilderijen zijn geschilderd in olie-en acrylverf en de taferelen zullen menig persoon aanspreken die enig affectie met het platteland hebben. Zo is er een paar mooi klompen te zien, melkbussen, een oud boerenhemd, kalveren in de stal, een hooiwagen, een lam in de wei, eieren, poezen,kippen,eenden en enkele landschappen,kortom; de moeite van het bekijken waard. Schilders zijn: Aagje Gorter, Joke van Veen, Helen Lemstra, Marjet Ketelaar, Juul Zeinstra, Tine Feenstra, Wietske Bijma, en (o.l.v.) Aukje Gietema 10

11 11

12 Picknick SKP Op 23 juni 2012 om half 12 verzamelden ruim 20 kinderen van in en rondom Pingjum zich bij de hekken van het kaatsveld. Hier werden ze opgehaald door 2 leden van de SKP en naar een geheime locatie gebracht. Na een korte wandeling kwam de groep aan op het veldje naast De Welstand. Op het veld waren een heleboel speelattributen neergelegd en stond het springkussen klaar. Met deze spullen en de speeltoestellen, die op het veld staan, kon het feest losbarsten. De kinderen waren heerlijk aan het spelen. Dat de wind alle tennisballen wegblies, mocht de pret niet drukken! Op een gegeven moment kregen de kinderen wel trek en dorst, maar daar was natuurlijk op gerekend. De broodjes ham/kaas, croissants, krentenbollen, chocoladebroodjes en pakjes drinken werden tevoorschijn getoverd. Ook de gezonde trek werd gestild met worteltjes, komkommer en appels. De picknickkleden lagen al klaar, dus werd er lekker op de grond gegeten! Met de buikjes rond kon weer verder gespeeld worden. Na een groepsfoto werd het feest afgesloten en moesten de kinderen (gelukkig wel met een snoepje in de hand) de wandeling naar het kaatsveld weer voltooien. De SKP wil Jos Duindam namens alle picknickende kinderen hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van het speelveld en het aanleveren van de stroom voor het springkussen! 12

13 13

14 Mireille Lunter Schoonheidsspecialiste 14

15 Beste mensen, De meeste inwoners van het dorp gaan binnenkort op vakantie, ja het is weer zover, inpakken en wegwezen. Naar de zon want die schijnt niet meer in Nederland geloof ik. De "Harmonie" heeft z'n laatste concert ook gegeven bij het jeugdhonk gezamenlijk met het mannenkoor van Pingjum "De Halsbân sjongers". Dit was een zeer geslaagde, gezellige avond waar veel mensen op af zijn gekomen, dank daarvoor. De onweersbuien hingen 100 meter verderop maar gingen bij ons langs, gelukkig bleef het droog, zonnig en warm. Ideaal voor de nazit, wat zo langzamerhand de belangrijkste factor is geworden in Pingjum. Het voorjaarsconcert was eveneens een succes. We hadden als bestuur besloten om het maar eens niet in de "Victorius" kerk te houden, maar in "Te Plak" en daar was het vol, inclusief de nazit. Ook het kerstconcert, waarbij de korpsleden verkleed waren in de "Charles Dickens" stijl, was zeer geslaagd, gezellig vol met een goed bezochte nazit. Volgend seizoen kunnen we zoals de plannen lopen terecht in het nieuwe dorpshuis waar we kunnen repeteren, optreden en natuurlijk... nazitten. We hopen jullie dan natuurlijk ook weer te zien, prettige vakantie toegewenst. D. Hilarides Voorzitter "Harmonie" Pingjum 15

16 NIEUWS VAN HET DORPSSCHOOLHUIS Woensdag 18 juli is het gebouw door bouwbedrijf van der Werf opgeleverd. Officieel is momenteel de gemeente nog eigenaar van het gebouw. Binnenkort zal het dorpshuisgedeelte overgedragen worden aan de Stichting Dorpshuis Pingjum. De kadastrale grens tussen school en dorpshuis ligt ongeveer in een rechte lijn door het midden van de entree. Maar in de praktijk van het dagelijkse gebruik is de grens flexibel. Wel kan het schooldeel afzonderlijk worden afgesloten. EN DE NAAM IS Naar aanleiding van onze oproep in het speciale dorpshuis-krantje van april zijn er 5 suggesties voor namen binnengekomen. De mooiste en meest toepasselijke naam vonden wij de inzending van Anneke Giliam: De Nije Bân. Deze naam verwijst zowel naar de samenwerking tussen de school en het dorpshuis als naar de historie. Ooit was de Halsbân van levensbelang voor Pingjum en tegenwoordig zijn school en dorpshuis van belang voor de leefbaarheid De nieuwe naam geldt voor het gehele gebouw. Daarnaast houdt de school de oude naam OBS It Leech. DE OPENING Dinsdag 4 september nemen het onderwijsteam en de kinderen hun nieuwe school feestelijk in gebruik. Ook de energie-installatie zal die week waarschijnlijk nog met de nodige tamtam in gebruik worden gesteld. Vrijdag 5 oktober zal wethouder Wigle Sinnema het nieuwe schooldorpshuis officieel openen. Vanaf uur zijn alle Pingjumers hierbij welkom. BESTUUR Voor twee bestuursfuncties zijn inmiddels kandidaten gevonden. Yvonne Sieswerda wordt de nieuwe voorzitter en Anneleen le Blom zal de penningen gaan beheren. Voor de functie van secretaris is er nog een vacature. 16

17 Het is de bedoeling dat het bestuur wordt bijgestaan door een vijftal mee-besturende beheerders die elk een specifieke taak krijgen. Griet Tigchelaar wordt buffetbeheerder en gaat de vrijwilligers coördineren die zich hebben aangemeld voor buffet-diensten. Elske Klik wordt agendabeheerder. Met haar kunnen afspraken worden gemaakt over het huren/gebruiken van ruimten. Wilco Sytsma heeft aangeboden het energiebeheer op zich te nemen. Omdat het gebouw grotendeels zelfvoorzienend is komt hier heel wat bij kijken. We zijn nog op zoek naar kandidaten voor de functies van gebouwbeheerder en terreinbeheerder. Belangstellenden kunnen de functiebeschrijvingen bekijken op de website dorppingjum.nl. VRIJWILLIGERS Door vrijwilligers zijn de afgelopen weken o.a. keukenblokjes gemaakt en geplaatst en is het schoolplein aan de achterzijde bestraat. De komende weken zal het voorplein bestraat worden en zijn er nog vele klussen in het gebouw. Informatie hierover is te vinden op de website van het dorp. Aanmelden kan tijdens de bouwvak bij Klaas Koornstra (579553) en na de bouwvak bij Yvonne Sieswerda (579635). Er zijn nog vele extra handen nodig om alles op tijd klaar te krijgen. Ook hulp voor één avond, dag of weekend is meer dan welkom! Ook na de opening kan het dorpshuis alleen functioneren als er voldoende vrijwilligers zijn voor schoonmaakwerk, buffetdienst en klusjes. Samen aan de slag in het nieuwe gebouw is leuker dan je denkt! ACTIES VOOR DE INRICHTING De bouw van het dorpshuisgedeelte kon gerealiseerd worden dankzij subsidies. Maar het bedrag dat overbleef was niet toereikend om ook de hele inrichting te bekostigen. Daarom zijn er in april twee acties gestart. Voor 75 euro kun je een stoel sponsoren (die desgewenst wordt voorzien van je naam) en door renteloos 250 euro te lenen maak je ook allerlei aanschaffingen mogelijk. 17

18 De resultaten van de huis-aan-huis actie vielen tot nu toe wat tegen maar iedereen die bedenktijd heeft gevraagd of die we niet thuis hebben getroffen roepen we op alsnog in actie te komen. Zie hiervoor ook de website of bel Job Göbel (579322) of één van de andere leden van de werkgroep. Eind augustus zal de huis-aan-huis actie worden vervolgd. Overigens zijn ook kleinere bijdragen meer dan welkom. Het rekeningnummer van Dorpshuis Pingjum is RABO-COÖPERATIEFONDS Bij het Rabo-coöperatiefonds zijn we genomineerd voor een bijdrage van 5000 euro voor de aanschaf van stoelen. Leden van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland krijgen eind september een uitnodiging om te stemmen. Dit gaat via Ben je lid van de Rabobank? Geef dan tussen 1 en 19 oktober je stem aan Dorpshuis Pingjum! Werkgroep Dorpshuis: Job Göbel (579322), Klaas Koornstra (579553), Doeke Odinga (579791) en Yvonne Sieswerda (579635) *********************************************************** ELEKTRISCHE LEEN-AUTO IN PINGJUM? In de vorige Halsbân heb ik een oproep gedaan om samen een elektrische leen-auto te realiseren in Pingjum. Deze auto zou dan ook kunnen worden ingezet als vrijwilligerstaxi ten behoeve van zieken en ouderen. Helaas zijn hierop nauwelijks reacties binnengekomen. Is er echt geen animo voor? Dankzijn zo n leen-auto of deelauto in het dorp kun je misschien je tweede auto aan de kant doen Of zelfs helemaal overschakelen op auto-delen. Daarom bij dezen nogmaals een oproep. Belangstellenden kunnen mailen naar of bellen (579553). 18

19 SMULLEN EN SMIKKELEN Voor feesten en partijtjes of zomaar Over heerlijke originele taarten, koek en cake Te bestellen Marita Tessin, Molenlaan 40, Pingjum

20 Eetcafé De Hollandse Kus Nieuwe kaart Snel en lekker...lekker Snel Nog sneller? Kijk even op voor het menu en bel

21 MERKE IN DE HOLLANDSE KUS? Van onze verslaggever Na een periode van van vijf jaar is het dan zover. Er komt weer live muziek in de HOLLANDSE KUS ( voorheen café de halsban in Pingjum) en dan ook nog op zaterdag 1 september. Jazeker u leest het goed ;tijdens de Pingjummer Merke. Dit bericht komt uit zeer betrouwbare bron n.l. van Hans en Judith,de uitbaters van het eetcafé in Pingjum Na enig aandringen kreeg ik de details van deze toch wel spectaculaire ontwikkeling en waren Hans en Judith bereid om een klein interview te geven. De reden blijkt toch wel de gezelligheid die het hele merke gebeuren met zich meebrengt. Omdat de verandering van café naar restaurant en de uitbreiding veel aandacht en tijd heeft gevergd en nu alles op rolletjes loopt hebben we (Judith) veel zin om de muzikale draad weer op te pakken. Niet alleen dat,(hans) ook omdat we meerdere verzoeken kregen uit het dorp om weer eens een live muziek avond te organiseren. Kijk, het gaat natuurlijk niet om het grote geld maar meer om de combinatie van eten en muziek zegt Judith naar Hans kijkend,die over zijn bril haar een blik van: HALLO en en mijn ding dan? geeft. En ja, wat is dat eigenlijk Hans? vroeg ik in al mijn onwetendheid. Drank natuurlijk snap dat dan, dat is mijn passie maar dan wel zelf gemaakt, gebrouwen,gestookt of gebrand enzo. Het lijkt me niet de bedoeling om dit dan aan de muzikanten te schenken ; dan ben je direct door je kostbare voorraad heen en komen ze niet toe aan goede muziek zei ik. Volgens mij is dat juist goed voor de inspiratie zegt Hans en kijkt me weer eens aan met van die ogen van :,,snap jij er dan echt niks van 21

22 We nemen wat te drinken ;dan dringt het misschien tot je door zegt hij. Na een aantal drankjes en overheerlijke hapjes uit eigen kelder en keuken krijg ik eindelijk te horen wat er gaat komen op zaterdag 1 september. Nou( begint Judith) we kennen iemand met een studio die voor ons een aantal keren per jaar de muziek wil regelen Hans vind alleen dat die muzikanten te veel geld vragen. Ja natuurlijk zegt Hans weet je wel hoeveel glazen dat zijn per avond,dat stoken komt je niet aanwaaien weet je. Doe nou niet zo dwars want die lui moeten ook wat verdienen zegt ze. Maar goed wie bijten nu op 1 september de spits af vraag ik. Dat doen we met een optreden van DUO HEBBES en voor de entree zetten we een melkbus neer zodat mijn brompotje ook een beetje zijn zin krijgt. Dit duo is al een beetje bekent in deze omgeving en spelen van de jaren 60 tot de hedendaagse pop liedjes tweestemmig en beiden op gitaar. Na nog een aantal borrels en versnaperingen (want gasten verwennen is voor hen een vanzelfsprekende bezigheid ) moest ik helaas naar een andere bestemming ;dat wil zeggen thuis even rustig bijkomen van deze bijzondere ontmoeting. Na een paar ferme handdrukken en vele stevige kussen op mijn wang beloof ik om zaterdag 1 september de avond bij hen door te brengen *********************************************************** Mooi hé die blauwe potten met petunia's. Van maandag 2 juli op dinsdag 3 juli zijn drie bloempotten met inhoud, bij ons voor van de stoep meegenomen. Die gene die ze nu in zijn bezit heeft zou ik willen vragen, verzorg ze goed, geef ze elke dag water en geniet er van. Elske Klik 22

23 23

24 24

25 Straatkaatsen Pingjum 2012 Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 juni is het straatkaatsen in Pingjum gehouden. Er werd in 4 categorieën gekaatst, dames, heren en 2 jeugdcategorieën. Het weer zat de hele week mee,waardoor ook elke avond veel publiek aanwezig was. De uitslagen zijn: Jongste jeugd: 1e prijs Keimpe Dijkstra, Anouk van t Hoff en Rikst Odinga; 2e prijs Gosse Pieter Reitsma, Gerben de Witte en Minke Sytsma. Oudste jeugd: 1e prijs Rinse Bouke Reitsma, Esther Mollema en Lotje Arensman;, 2e prijs Joel Kuipers, Lonneke Gerritsma en Isa Siemensma; 3e prijs Akke Visser, Arjen Lok en Mirjam Mollema. Dames: 1e prijs Lisa de Jong, Sanne van Dijk en Feikje Folkertsma; 2e prijs Marieke de Jong, Dorina Piller en Miranda Graafsma. Heren: 1e prijs Reinder Huisman, Henk Nesse en Theun Folkertsma; 2e prijs Igor Kuiper, Steven Nesse en Auke Odinga; 3 prijs Michel Nesse, Johan Visser en Frank van de Wetering. 25

26 26

27 27

28 VERGEZICHTEN IN HET MARNESLENK GEBIED Doordat het prachtig weer was op 2 mei tijdens het 1e simmerjûnkuierke van het 11e seizoen, konden de 79 deelnemers aan dit evenement met volle teugen genieten van het weidse landschap. Pingjum was de ontmoetingsplaats deze avond en na de gebruikelijke inleiding van De Wandelaar ging de stoet dwars door Pingjum het westen in om na enkele informatieve stops aan te komen op buurtschapje Het Strand vlak bij de zeedijk. Hier stond een gloednieuwe picknicktafel met Fryske vlag te wachten op het erf van de familie de Witte en deze picknicktafel zal het symbool zijn van 10 jaar simmerjûnkuierkes en de gastvrijheid van het gebied en de bewoners ten opzichte van wandelaars. 28

29 Willem hield hier een verhandeling over waarom hier en hoe het zo gekomen is met al die kuiers en gaf de oudste (trouwe) deelnemer Nico (bijna 81 jr.) de gelegenheid op de plaquette welke op de tafel zit bevestigd, te onthullen. Nico kweet zich voorbeeldig van z'n taak en las met luide stem: simmerjûnkuierkes aangeb. door De Wandelaar. Nadat Willem vervolgens ook nog de winnaar van de fotoprijsvraag van deze site van 2011 had bekend gemaakt (Jappie Tigchelaar uit Pingjum) en vereerd met een echte handgemaakte kaatsbal met de naam Jappie erin geborduurd werd de stap er weer in gezet om via de Molenlaan weer in Pingjum uit te komen, waar in de Herberg De Hollandse Kus nog even genoeglijk werd nagepraat. *********************************************************** De weergoden zijn met de simmerjûnkuierders. Zo was het wel op woensdag 6 juni toen zich zo n 70 deelnemers verzamelden in Witmarsum voor het 2e kuierke van het 11e seizoen. Willem was verbaasd, want het had de hele dag geregend. De kuier begon met een serenade en gezang waarbij je bijna zou denken aan een midzomerfeest, doch het had een andere reden. 29

30 Willem was jarig en de kuierders hadden ook nog meer dan vijftig euro ingezameld, zodat Willem de andere dag Artsen zonder Grenzen blij heeft kunnen maken met 75 euro. Genoeg over het voorafje, want de stap moest erin en langs de drukke Mulierlaan liepen we met z n allen naar Pingjum. Willem liet oude tijden herleven bij de opslag aan de haven waar hij vertelde over de functie welke zo n plek in een dorp heeft gehad. Arum heeft zo n plek aan de vaart en Kimswerd en Witmarsum ook. Goederen werden op zo n opslag opgeslagen om afgevoerd te worden, maar ook de schepen met kermisattributen kwamen daar aan land. Heel vaak was er vlak bij zo n opslag ook een herberg waar gewacht kon worden op b.v. de trekschuit. Hier gebeurde het ook dat de buschauffeur verlekkerd keek naar wat hij beschouwde als potentiële passagiers. Helaas voor hem ging dat niet door en de groep trok het zuiden in om bij huisje De Twirre bij de Pingjumer Gouden Halsband te komen. Hier werd in korte trekken het verhaal van het belang van die PGH voor het dorp Pingjum verteld aan de hand van de grote watersnoodramp van 1825 die heel Noord Nederland heeft getroffen. Pingjum hield dankzij de PGH droge voeten. Dit was wel de laatste keer dat dit zo gebeurde, want eind 19e eeuw hief het waterschap de waterkerende functie van de PGH op omdat men toen wel vertrouwde op de zeedijken zoals wij ze nu kennen. Over de (onverharde) PGH trokken de wandelaars het oosten in om na een kilometer even uitleg over de maïsteelt te krijgen van een meewandelende landbouwer die vertelde, dat alles lang niet altijd is wat het lijkt. Het doelde op de bedekking die tegenwoordig over de pas ingezaaide maïs ligt en dat op plastic lijkt, maar in werkelijkheid een op aardappelzetmeelbasis gemaakte folie is die zelfafbrekend is en niet schadelijk voor het milieu. Zo is de simmerjûnkuier nu dus ook al uitgegroeid tot een educatieve wandeling waar je bij moet zijn geweest om in de huidige maatschappij mee te kunnen praten. Na zeven kilometer waren we weer in Witmarsum tussen de straatkaatsers aangekomen, waar een ieder zijns weegs weer ging met het vaste voornemen om snel weer eens met Willem op stap te gaan met een simmerjûnkuierke. Dat kan al op 4 juli a.s. wanneer Willem om 19 uur op de brug te Kimswerd voor u klaar staat. 30

31 Zonnepanelen voor iedereen in Pingjum Op donderdagavond 13 september willen we in De Welstand vanaf 8.30 uur s avonds de mogelijkheden van zonnestroom uitleggen. Op dit moment zijn zonnepanelen erg goedkoop geworden. Als we de panelen samen inkopen, worden ze nog goedkoper. Er is de mogelijkheid om de opgewekte energie van je eigen verbruik af te trekken. Harm Mulder is leverancier van zonnepanelen en is naar ons oordeel de goedkoopste. Harm Mulder heeft eind november panelen gelegd op het dak van De Welstand. In mei 2010 zijn 18 panelen gelegd op Het Koetshuis van De Welstand. Dorpsmolen Pingjum en Theamus nodigen u uit om naar De Welstand te komen. Er is een display aanwezig waarop u het geleverde aantal Kilowatturen kunt aflezen wat er door de 112 panelen geleverd is in 9 maanden. U moet zelf uw eigen energieverbruik controleren op uw jaarafrekening. Aan de hand daarvan kan uitgerekend worden hoeveel panelen u nodig hebt om al uw stroom zelf op te wekken. Meer stroom opwekken dan het eigen verbruik is niet rendabel. Volgens Harm Mulder verdient u de investering binnen 7 jaar terug zonder subsidie. Na de uitleg is er tijd voor een hapje en een drankje op kosten van Dorpsmolen Pingjum. We hopen op een grote opkomst met een gezellig slot. Jos Duindam. 31

32 32

33 Hebben je kippen last van bloedluis? Sinds een paar jaar hebben we kippen en vorig jaar hadden we een enorme uitbraak van bloedluis. We kwamen er wat laat achter en dat kostte enkele kippen het leven Omdat we liever geen chemische middelen gebruiken zijn we dit jaar begonnen met het inzetten van zogenaamde roofmijt. Dat blijkt prima te werken. Een kokertje met roofmijt kost 2,75. Vanaf maart tot oktober vervangen we elke 4 weken het kokertje roofmijt. Tot voor kort kochten we de roofmijt altijd in Alkmaar. Maar nu komen we daar niet meer langs en in Friesland is het alleen in Drachten te koop. Wie wil met ons meedoen en dit samen via internet bestellen? Dan delen we de verzendkosten van 5,75. Wil je ook op deze natuurlijke wijze eventuele bloedluis aanpakken, mail ons dan: Groeten van Klaas en Anneleen De collecte voor het epilepsie fonds heeft in Pingjum 240,02 opgebracht. Namens het Nationaal Epilepsie Fonds de Macht van het kleine. Alle collectanten en gulle gevers bedankt. 33

34 Van de Kaatsvereniging: verslagen ledenkaatsen: De leden van kaatsvereniging Jan Reitsma uit Pingjum speelden op Hemelvaartsdag hun eerste ledenpartij van het seizoen. Met een fraaie deelnamelijst van 29 partuur kon er onder prachtige omstandigheden in 5 klassen gekaatst worden: jongste jeugd, oudste jeugd, dames, heren A en heren B. Prijzen en Kransensponsor voor de jeugdwedstrijden was deze dag opnieuw Eetcafe 'de Hollandse Kus' uit Pingjum, de kransensponsor voor de senioren was de (nog steeds) anonieme dorpsgenoot. Het werd een heerlijke dag met sportieve hoogstandjes en volop genieten van het zonnetje en de gezelligheid. Prijswinnaars Hemelvaartsdag ledenkaatsen: 1e prijs jongste jeugd: Keimpe Dijkstra, Anna-Minke Postma en Rikst Odinga 2e prijs jongste jeugd: Marianne Reitsma, Jelmar Gerritsma en Marion van t Hoff 3e prijs jongste jeugd: Anna Siemensma en Willem Arensman 1e prijs oudste jeugd: Rinze Bauke Reitsma en Arjan Lok 2e pr. oudste jeugd: Joel Kuipers en Romke Sytsma 3e pr. Oudste jeugd: Ruben Siemensma en Lotje Arensman 1e prijs Dames: Tinet Tigchelaar, Elske Klik en Marielle Postma 2e prijs Dames: Thomaske Reitsma, Geertje Klaver en Jolanda Koopmans 1e prijs Heren A: Sjoerd Atze de Jong, Rinze Cuperus en Hendrik Brandsma 2e pr. Heren A: Michel Nesse, Gosse Reitsma en Andrys Osinga 1e prijs Heren B: Bauke Folkertsma, Michel Dil en Piet Bouwhuijsen 2e prijs Heren B: Andrea de Jong, Henk Bles en Henk vd Horst 3e prijs heren B: Theun Folkertsma, Steven Akker, Anne Okkema 34

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Aldtsjerk, 14 augustus 2015 Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Tjonge jonge, wat worden we oud hè! Vandaag en morgen

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Hallo jongens en meisjes, Het zomerseizoen 2016 staat alweer voor de deur, maar voor een aantal van jullie is het kaatsseizoen natuurlijk allang weer

Hallo jongens en meisjes, Het zomerseizoen 2016 staat alweer voor de deur, maar voor een aantal van jullie is het kaatsseizoen natuurlijk allang weer 2016 Hallo jongens en meisjes, Het zomerseizoen 2016 staat alweer voor de deur, maar voor een aantal van jullie is het kaatsseizoen natuurlijk allang weer begonnen. Wij als jeugdcommissie zijn er hartstikke

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10.

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. Antwoorden Thema 5 woonomgeving Oefening 3 A 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. moesten B 1. Kon 2. Willen 3. Kan 4. kunnen 5. mocht 6. Kan - kan 7. wilde 8.

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

De Bosbewoners en de Boze Heks. Tommie. De Spronkels

De Bosbewoners en de Boze Heks. Tommie. De Spronkels De Bosbewoners en de Boze Heks (pagina 07) Tommie (pagina 53) De Spronkels (pagina 79) Door M.G. Stoop Tekeningen: J. Garland 5 Schrijfster: M.G. Stoop ISBN: 9789462541566 Uitgegeven via: Yanga.be Yanga.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Maandag 28 juli 2014: een dagje dierenpark. Onze eerste activiteit was een dagje naar het dierenpark in Overloon. Iedereen ging gezellig mee, behalve Linda en Bas

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet.

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet. Vriendschap, Vrij en ongedwongen, Zonder vriendschap kun je iemand niet helemaal vertrouwen in je blijdschap en verdriet. Wie ben jij, wie is de ander? In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8 Reggio in groep 4 Paastoernooien Nieuws van de oudervereniging Groene voetstappen Kapstokken gevraagd Schoolfoto s manier zijn ze weer meer water. Verder hebben

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014 Kringgesprek Nummer 10 2013-2014 2014 Beste ouders, De voorbereidingen van de verhuizing naar het gebouw van SO De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 is in volle gang. Afgelopen vrijdag hebben juf Sanneke

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 2 Juf Monique studieverlof 3 4 5 Sint Groep 1 t/m 4 12 uur vrij Groep 5 t/m 8 13 uur vrij 6 Groep 1/2 vrij Juf Lucille ADV 9 Juf Lucille

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Wist U dat? Café Verhoeff geen andere naam krijgt en gewoon Verhoeff blijft heten? We dus niets meer over sigaren willen horen?

Wist U dat? Café Verhoeff geen andere naam krijgt en gewoon Verhoeff blijft heten? We dus niets meer over sigaren willen horen? Wist U dat? Jaecques nu definitief is gestopt met werken bij café In t Aepjen? Café Verhoeff geen andere naam krijgt en gewoon Verhoeff blijft heten? We dus niets meer over sigaren willen horen? Hij zich

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong Twee blauwe vinkjes Door: Lenneke Sprong Nog steeds maar een vinkje. Buiten begon de zon te schijnen, waardoor er schaduwen op de lichtblauwe muur ontstonden. Waarom ontvangt hij niet mijn berichtje vroeg

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 (te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 20 mei 2015 www.tegekkekerk.nl www.facebook.com/gekkekerk info@tegekkekerk.nl Een weekend vol optredens, workshops, inspiratie, dichters, maaltijden, verdieping en

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst.

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. Week 50: 9 t/m 15 december Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25 Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38 Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56 Week 51: 16 t/m 22 december

Nadere informatie

Kunstweek Piet Mondriaan

Kunstweek Piet Mondriaan Agenda Do 18 apr Studiemiddag kinderen vrij vanaf 13.00 uur Vr 19 apr Boerderijschool klas 3/4 Ma 22 apr Klassen 4, 5 en 6 atletiek bij Archeus Do 25 apr 12.30 afsluiting Mondriaan weken, ouders welkom!

Nadere informatie

Geschreven voor Ivy en Tess. met hun woordje Brompeltje

Geschreven voor Ivy en Tess. met hun woordje Brompeltje De wensfles Geschreven voor Ivy en Tess met hun woordje Brompeltje Ivy en Tess gingen graag naar het strand en waren er bijna elke dag te vinden. Maar deze dag zouden ze nooit meer vergeten. Die dag schitterde

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

H utnieuws 4 2014-2015

H utnieuws 4 2014-2015 OBS de Boomhut 31 oktober 2014 H utnieuws 4 2014-2015 Locatie Bernhardlaan 10 6824 LE Arnhem 026-4433102 Locatie Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 In dit nummer: Tussenschoolseopvang Tussenschoolseopvang

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

Ons vakantieverblijf in De Lutte.

Ons vakantieverblijf in De Lutte. Ons vakantieverblijf in De Lutte. Louwra Herman Arwin Els Barry Will Frans Marjolein Willie VRIJDAG 21-06-2013 Vandaag begint onze vakantie. Arwin en Herman stappen in de bus in Veenendaal en de andere

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

Roodborstje tikt tegen 't raam, tik, tik, tik laat mij erin, laat mij erin. 't Is hier te guur en te koud naar mijn zin Laat mij er in, ja er in.

Roodborstje tikt tegen 't raam, tik, tik, tik laat mij erin, laat mij erin. 't Is hier te guur en te koud naar mijn zin Laat mij er in, ja er in. Oosterkerk, Zondag 27 januari 2013, Kinderdienst Het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) door de ogen van het varken Meditatie in woord en beeld ds.wim Hortensius Roodborstje tikt tegen 't raam,

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015 Nieuwsbrief 9 Voorwoord Wanneer u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt, ligt het schooljaar 2014-2015 al weer achter ons. Alle voorbereidingen voor

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Hallo (Nummer 13, 19-12-2014)

Hallo (Nummer 13, 19-12-2014) Hallo (Nummer 13, 19-12-2014) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Kerst Kerstacrobatiek voor de groepen 3, 4 en 5 Actie voedselbank Kerstmarkt Beek Nieuws van de MR Agenda

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

zie voor alle foto's ons Foto Album)

zie voor alle foto's ons Foto Album) zie voor alle foto's ons Foto Album) Zaterdag 12 september 07.00 uur begonnen 14 enthousiaste vissers aan de tweede karperwedstrijd uitgeschreven door Hengelsportvereniging Velsen. Deze locatie was op

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag allemaal, Helaas moeten wij even afwijken van het schema. Vanavond hebben wij de bbq bij Light into Europe en kunnen dan geen verslag

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Met Kerstviering kon je na de dienst een kaartje meenemen. met de Taal-redactie-groep een aantal interviews over deze

Met Kerstviering kon je na de dienst een kaartje meenemen. met de Taal-redactie-groep een aantal interviews over deze LIEFDE IS G geven O ontvangen D delen Met Kerstviering kon je na de dienst een kaartje meenemen. Op de kaartjes stond wat jij kon geven aan anderen. Wij hebben met de Taal-redactie-groep een aantal interviews

Nadere informatie

De meeuwen van de Afsluitdijk

De meeuwen van de Afsluitdijk De meeuwen van de Afsluitdijk Eerste druk, oktober 2011 2011 Ellen D. IJzendoorn Kleuringbewerking cover: Kasper Smoolenaars ISBN: 978-90-484-9016-5 NUR: 277 Uitgever: Literoza, Zoetermeer www.literoza.nl

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Pluslessen. Les 42. Contact met elkaar. Wat leert u in deze les? Succes! 0 Een praatje beginnen met onbekenden.

Pluslessen. Les 42. Contact met elkaar. Wat leert u in deze les? Succes!  0 Een praatje beginnen met onbekenden. http://www.edusom.nl Pluslessen Les 42. Contact met elkaar Wat leert u in deze les? 0 Een praatje beginnen met onbekenden. 0 Praten over uw persoonlijke situatie. 0 Vriendelijk zeggen wat iemand moet doen.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Tour Denemarken 2016

Tour Denemarken 2016 Tour Denemarken 2016 Dag 1 Rond tien uur in de ochtend werd ik opgehaald door Joris van Wijngaarden. Daarna haalden we Leon op van het station en haalde we Simone op in Gorinchem. Ik liep naar boven in

Nadere informatie