Yn e Halsbân Augustus 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Yn e Halsbân Augustus 2012"

Transcriptie

1 Augustus 2012

2 Yn e Halsbân Augustus 2012 Voorwoord Zonnepanelen Burgerlijkestand K.V Even voorstellen Intervieuw SKP Vliegreis Muziekvereniging Zolder Westewyn Dorpshuis De Nije Bân 16 De Kuierders K.K Halsbân stipe Simmerjûnkuierke Inleveren kopij Redaktie van de Halsbân; Griet Tigchelaar, Jos Duindam, Nynke en Steven Akker. Burgerlijkestand: Sjoukje Wind en Jannie Tigchelaar. Abonnement: Leden dorpsbelang Gratis, Niet leden dorpsbelang 10,- per jaar Buitenleden ten minste 10,- per jaar Uitgave: vier keer per jaar. Gironummer: op naam van Yn e Halsbân Pingjum 2

3 Sûpenmoalenbrij Mijn vrouw Klaasje heeft mij de pen gegeven om een paar regels in de Halsbân te schrijven. Oebele Wijnalda heeft ons als opvolgers gevraagd. Ik ben de zoon van Oepke en Marie en evenals Oebele in Harlingen geboren in het zelfde ziekenhuis maar 3 maanden later. Om precies te zijn op 20 februari 1949 moet dit plaats gevonden hebben.bij de eerste confrontatie viel het mijn vader niet mee. Wat hij zag was een mager scharminkel van amper 5 pond. De goede man was kalveren gewend, die zijn even zwaarder. Maar kleine Jan "skuorde hurd bij" en hij groeide goed. 3 jaar later is mijn zus Japke geboren, die nu met haar gezin in Drogeham woont. De eerste 8 jaar woonden wij in de Molenlaan waar nu Tini Smit woont. Dit huis waren vroeger 7 huizen, waar ook nog gezinnen met kinderen in verbleven; onvoorstelbaar maar waar. Het was een gezellige tijd met al die jonge gezinnen. De moeders breiden en kletsten met elkaar. De bewoners waren Jelte-Ike, Tjeerd en Meintje, Pieter en Marie, Pieter Dijkstra, Eise en Iemkje, Jakkele-Cobe en wij. Aan de achterkant van de huizen was een pleintje. Ruzie was er nooit, wel was er op wasmaandag soms een meningsverschil over de droogplaats van de was. Een centrifuge was er niet en de was moest drogen aan het "rak". Dit geval kon verplaatst worden. Degene die als eerste de was schoon had zette het rak in de zon op het pleintje. De tweede wilde ook het rak in de zon. Zo stonden er dan 7 rakken waar de hele dag mee omgesleept werd, want de zon draait en niemand wilde in de schaduw. Aan het eind van de dag zocht een ieder zijn rak weer op ; het ene wasgoed was dan droger dan het andere. 3

4 Aan de overkant had smid Hylkema zijn bedrijf. Het gezin Hylkema bestond uit een groot aantal kinderen waar alles kon en mocht. Iedereen kon aanschuiven en mee eten. Mijn moeder heeft mij daar vaak gevonden. Regelmatig op zaterdagmiddags ging de smid met zijn motor op pad (ook wel met zijn vrouw achterop). Er moest altijd aan de motor gesleuteld worden om hem aan de praat te krijgen; tot die ene keer toen het finaal uit de hand liep. De smid startte de motor maar die vloog meteen in brand. Hylkema raakte niet in paniek en zette de motor in de versnelling en liet hem vervolgens los; de motor reed alleen over de weg in de droge sloot wat nu de parkeerplaats voor auto's is tegenover het huis "doarps ein". Ik weet niet of de motor eruit gehaald is. Het kan ook zijn dat hij zijn laatste rustplaats daar heeft gevonden. Met het milieu was men toen nog niet bezig. Mijn schooltijd is met juf Anna van Wier begonnen waar de Gouden Hoep nu is. Dit was een gezellige ongedwongen tijd. In het dagelijkse speeluurtje wilden we allemaal met de zelfde houten vrachtauto spelen. Na de massale spurt naar de speelhoek kwam Marten (van Auke en Wiepie) meestal als winnaar uit de strijd. Op 8 jarige leeftijd zijn we verhuisd naar de boerderij op Gooyum waar ik nog woon. Mijn vader en grootvader ruilden van huis en beroep. De lagere school heb ik wel in Pingjum doorlopen. De eerste klas was met juf Swerms. De juf en ik voelden elkaar niet aan. Met elke ouderavond zei juf : "Jan ziet alle vogeltjes vliegen maar ik hoop dat hij t.z.t. de krant kan lezen. Dit laatste is toch nog redelijk gelukt. Tijdens de lagere schooltijd heb ik altijd bij onze pake Jan en beppe Fokje tussen de middag warm gegeten met als nagerecht "supenmoalen brij" en geloof het of niet, ik lust het nog altijd. Mijn zus Japke at tussen de middag bij onze pake Christ en beppe Jap. Het toeval wilde dat ze naast elkaar woonden. 4

5 Na de lagere school heb 1 jaar v.g.l.o. in Harlingen gedaan met Klaas (van Bertus en Siet) Hierna lagere landbouwschool in Witmarsum en de middelbare landbouwschool in Sneek. Met de kaatssport heb ik altijd met plezier meegedaan. Meestal buiten perk en voor minst op. Slechts een keer met jongens van meegedaan. Als balkeerder wilden Paulus en Oebele mij mee hebben naar de afdeling partij in Makkum. De vaste maten Sytse en Piet wilden of konden niet. Die dag wonnen wij de eerste prijs nadat ik de laatste uitgeslagen bal van de tegenpartij met alles aan de hang voor de kaats keerde. De wisselprijs "de Zilveren Zwaan ging voor een jaar naar K.V. Jan Reitsma. Misschien was dit voor Paulus en Oebele met Sytse en Piet de kick om het volgende jaar als 16 jarigen bijna alles te winnen. In 1973 ben ik met mijn vroeger buurmeisje Klaasje Hoekstra getrouwd. Toen ze in Tijnje woonde sloeg de vonk blijkbaar over. Wat van ver komt schijnt beter te zijn. De eerste 4 jaar van ons huwelijk hebben we met veel genoegen op de Burenlaan 8 gewoond. In 1977 hebben wij de boerderij van mijn ouders overgenomen; die zijn toen ook op de Burenlaan gaan wonen, niet in het zelfde huis maar op nr 12. Onze dochter Helma is in 1975 geboren en woont met haar vriend François in Den Haag; onze 2e dochter Mariska is getrouwd met Theo en hebben 2 zoontjes Jesse en Lucas. Zij wonen in Haalderen (gld) Omdat wij geen opvolger hadden zijn de koeien in 2008 verkocht. Nu hebben we nog ongeveer 40 schapen en in de winter vleesvee in de ligboxstal. Verder doen wij aan weidevogelbeheer, waar ik met mijn buurman Hans Kooistra en Schelte Hilarides in het bestuur zit. Ook ben ik nog lid van de ouderen soos en de mannen en vrouwensoos waar Kees Wind en ik meestal de deur dichtdoen. Vervelen doen wij ons nog niet. Ik geef nu de pen met genoegen aan Anna Brandsma. met vriendelijke groet, Jan van der Boom 5

6 Burgerlijke stand Jubileum 3 april waren Nanning en Sjoerdje Gilliam aan de Nesserlaan 2 25 jaar getrouwd 60 jaar getrouwd waren op 14 mei Johannes en Tine Bouwhuysen. Ze hebben jaren aan de Pibemalaan gewoond[zoon Piet woont er nog steeds],maar nu wonen ze al weer enkele jaren in Aylvastate in Witmarsum. Op 12 juli wapperden de tekeningen en vlaggetjes op de pibemalaan bij Eibert en Alie van Popta. Zij waren 45 jaar getrouwd. Getrouwd De jongste dochter van Jan en Janny Huizinga[ van Grote Buren ] Ramona trouwde op 22 juni met Lolke Akkerman. Een prachtige roze trouwkaart van Tsjalling van t Hoff en Sjoukje Attje Elgersma. Ze zijn getrouwd op vrijdag 13 juli en hadden een prachtig bruiloftsfeest in Witmarsum. Geboorte Als de bomen groen worden en dan komt min zusje aan Dit stond er op het geboorte kaartje van Welmoed Rigt de Boer geboren op 3 mei Richard en Adri en grote broer Manuel Kerkstr.33 {voorheen FeddeJan en Geertje Cats] 6

7 Na onze stoere helden hebben we er een klein prinsesje bij op 22 mei werd Brecht Fardau geboren dochter van Sytze en Elisabeth v.d. Heide-v.d.Wal en zusje van Duncan en Olaf, ze wonen aan de Burenlaan. Dan ben je wel hele trotse pake en beppe. Jos en Lineke Duindam hadden een groot spandoek voor huis staan zodat iedereen kon zien dat bij hun zoon Jelle en zijn vriendin Cathelijne een zoon was geboren met de naam Ties. Namens ons gefeliciteerd en dat ze maar voorspoedig op mogen groeien. Overleden Na een langdurig ziekbed is overleden de heer Boone van de Burenlaan [voorheen huis Steffen/Marie Jorritsma] We wensen mevr. Boone veel sterkte toe. Op 8 juli is overleden Paulus Harmen Akkerman. Paulus woonde met zijn vrouw Attie en dochter Akke-Baukjen in de Nes. Wij wensen Attie en Akke-Baukjen veel sterkte toe. 7

8 Verhuisd Verhuisd zijn Durk en Miranda Venema van de boerderij [voorheen pleats Jan/Dout Heeg] Ze wonen nu in Molkwar. Nu woont er een zoon van Yep/Nienke en Andries Reitsma op. Van Kerkpad 3 zijn verhuisd Hans en Tini Perridon. Ze hebben het huis verkocht aan Reinder Huisman en Nynke Visser. Ze zijn al druk bezig om er wat moois van te maken. Geslaagd Na een lange studie is Thea Tholen geslaagd als theologe. Wij feliciteren Thea met dit behaalde succes. Beste Dorpsgenoten, Heeft U nieuws, dan kunt U dat kwijt in de info. kast aan de Grote Buren, naast de brievenbus. U kunt het op Grote Buren 36 brengen, ik zorg er voor dat het in de kast komt te hangen. Wanneer U het bij mij door de brievenbus doet, graag even vermelden dat het voor de info. kast bestemd is, anders verdwijnt het met de reclame in de papierbak. Plak geen papieren aan de buitenkant van de kast! Bedankt. Elske 8

9 Hallo Pingjumers, Ik ben Trienke Abma en de laatste twee jaar scharrel ik geregeld een weekendje in Pingjum om. Nu ik sinds 3 juli samen ben gaan wonen met mijn vriend Theun Folkertsma, wordt het hoog tijd om me aan diegene die mij nog niet kent voor te stellen. Ik kom uit Oudega (W) en heb drie kinderen die hun vleugels al uitgeslagen hebben. Mijn hobby s zijn muziek maken en sporten, en ik werk in de zorg. Mijn oude woonplaats zal ik gaan missen, maar de leuke contacten die ik al opgedaan heb in Pingjum maken de stap om te verhuizen een stuk gemakkelijker. Ik hoop samen met Theun een zonnige toekomst tegemoet te gaan in het mooie dorpje Pingjum aan de Alde Haven 36. Trienke Abma 9

10 Vanaf 2 juli a.s. t/m 30 september is er een expositie van atelier "it Souderke" in zorgcentrum Huylckenstein in Bolsward. Er zijn schilderijen te bezichtigen met als thema:het boereleven", mede i.v.m. de "heamiêl" feesten. De schilderijen zijn geschilderd in olie-en acrylverf en de taferelen zullen menig persoon aanspreken die enig affectie met het platteland hebben. Zo is er een paar mooi klompen te zien, melkbussen, een oud boerenhemd, kalveren in de stal, een hooiwagen, een lam in de wei, eieren, poezen,kippen,eenden en enkele landschappen,kortom; de moeite van het bekijken waard. Schilders zijn: Aagje Gorter, Joke van Veen, Helen Lemstra, Marjet Ketelaar, Juul Zeinstra, Tine Feenstra, Wietske Bijma, en (o.l.v.) Aukje Gietema 10

11 11

12 Picknick SKP Op 23 juni 2012 om half 12 verzamelden ruim 20 kinderen van in en rondom Pingjum zich bij de hekken van het kaatsveld. Hier werden ze opgehaald door 2 leden van de SKP en naar een geheime locatie gebracht. Na een korte wandeling kwam de groep aan op het veldje naast De Welstand. Op het veld waren een heleboel speelattributen neergelegd en stond het springkussen klaar. Met deze spullen en de speeltoestellen, die op het veld staan, kon het feest losbarsten. De kinderen waren heerlijk aan het spelen. Dat de wind alle tennisballen wegblies, mocht de pret niet drukken! Op een gegeven moment kregen de kinderen wel trek en dorst, maar daar was natuurlijk op gerekend. De broodjes ham/kaas, croissants, krentenbollen, chocoladebroodjes en pakjes drinken werden tevoorschijn getoverd. Ook de gezonde trek werd gestild met worteltjes, komkommer en appels. De picknickkleden lagen al klaar, dus werd er lekker op de grond gegeten! Met de buikjes rond kon weer verder gespeeld worden. Na een groepsfoto werd het feest afgesloten en moesten de kinderen (gelukkig wel met een snoepje in de hand) de wandeling naar het kaatsveld weer voltooien. De SKP wil Jos Duindam namens alle picknickende kinderen hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van het speelveld en het aanleveren van de stroom voor het springkussen! 12

13 13

14 Mireille Lunter Schoonheidsspecialiste 14

15 Beste mensen, De meeste inwoners van het dorp gaan binnenkort op vakantie, ja het is weer zover, inpakken en wegwezen. Naar de zon want die schijnt niet meer in Nederland geloof ik. De "Harmonie" heeft z'n laatste concert ook gegeven bij het jeugdhonk gezamenlijk met het mannenkoor van Pingjum "De Halsbân sjongers". Dit was een zeer geslaagde, gezellige avond waar veel mensen op af zijn gekomen, dank daarvoor. De onweersbuien hingen 100 meter verderop maar gingen bij ons langs, gelukkig bleef het droog, zonnig en warm. Ideaal voor de nazit, wat zo langzamerhand de belangrijkste factor is geworden in Pingjum. Het voorjaarsconcert was eveneens een succes. We hadden als bestuur besloten om het maar eens niet in de "Victorius" kerk te houden, maar in "Te Plak" en daar was het vol, inclusief de nazit. Ook het kerstconcert, waarbij de korpsleden verkleed waren in de "Charles Dickens" stijl, was zeer geslaagd, gezellig vol met een goed bezochte nazit. Volgend seizoen kunnen we zoals de plannen lopen terecht in het nieuwe dorpshuis waar we kunnen repeteren, optreden en natuurlijk... nazitten. We hopen jullie dan natuurlijk ook weer te zien, prettige vakantie toegewenst. D. Hilarides Voorzitter "Harmonie" Pingjum 15

16 NIEUWS VAN HET DORPSSCHOOLHUIS Woensdag 18 juli is het gebouw door bouwbedrijf van der Werf opgeleverd. Officieel is momenteel de gemeente nog eigenaar van het gebouw. Binnenkort zal het dorpshuisgedeelte overgedragen worden aan de Stichting Dorpshuis Pingjum. De kadastrale grens tussen school en dorpshuis ligt ongeveer in een rechte lijn door het midden van de entree. Maar in de praktijk van het dagelijkse gebruik is de grens flexibel. Wel kan het schooldeel afzonderlijk worden afgesloten. EN DE NAAM IS Naar aanleiding van onze oproep in het speciale dorpshuis-krantje van april zijn er 5 suggesties voor namen binnengekomen. De mooiste en meest toepasselijke naam vonden wij de inzending van Anneke Giliam: De Nije Bân. Deze naam verwijst zowel naar de samenwerking tussen de school en het dorpshuis als naar de historie. Ooit was de Halsbân van levensbelang voor Pingjum en tegenwoordig zijn school en dorpshuis van belang voor de leefbaarheid De nieuwe naam geldt voor het gehele gebouw. Daarnaast houdt de school de oude naam OBS It Leech. DE OPENING Dinsdag 4 september nemen het onderwijsteam en de kinderen hun nieuwe school feestelijk in gebruik. Ook de energie-installatie zal die week waarschijnlijk nog met de nodige tamtam in gebruik worden gesteld. Vrijdag 5 oktober zal wethouder Wigle Sinnema het nieuwe schooldorpshuis officieel openen. Vanaf uur zijn alle Pingjumers hierbij welkom. BESTUUR Voor twee bestuursfuncties zijn inmiddels kandidaten gevonden. Yvonne Sieswerda wordt de nieuwe voorzitter en Anneleen le Blom zal de penningen gaan beheren. Voor de functie van secretaris is er nog een vacature. 16

17 Het is de bedoeling dat het bestuur wordt bijgestaan door een vijftal mee-besturende beheerders die elk een specifieke taak krijgen. Griet Tigchelaar wordt buffetbeheerder en gaat de vrijwilligers coördineren die zich hebben aangemeld voor buffet-diensten. Elske Klik wordt agendabeheerder. Met haar kunnen afspraken worden gemaakt over het huren/gebruiken van ruimten. Wilco Sytsma heeft aangeboden het energiebeheer op zich te nemen. Omdat het gebouw grotendeels zelfvoorzienend is komt hier heel wat bij kijken. We zijn nog op zoek naar kandidaten voor de functies van gebouwbeheerder en terreinbeheerder. Belangstellenden kunnen de functiebeschrijvingen bekijken op de website dorppingjum.nl. VRIJWILLIGERS Door vrijwilligers zijn de afgelopen weken o.a. keukenblokjes gemaakt en geplaatst en is het schoolplein aan de achterzijde bestraat. De komende weken zal het voorplein bestraat worden en zijn er nog vele klussen in het gebouw. Informatie hierover is te vinden op de website van het dorp. Aanmelden kan tijdens de bouwvak bij Klaas Koornstra (579553) en na de bouwvak bij Yvonne Sieswerda (579635). Er zijn nog vele extra handen nodig om alles op tijd klaar te krijgen. Ook hulp voor één avond, dag of weekend is meer dan welkom! Ook na de opening kan het dorpshuis alleen functioneren als er voldoende vrijwilligers zijn voor schoonmaakwerk, buffetdienst en klusjes. Samen aan de slag in het nieuwe gebouw is leuker dan je denkt! ACTIES VOOR DE INRICHTING De bouw van het dorpshuisgedeelte kon gerealiseerd worden dankzij subsidies. Maar het bedrag dat overbleef was niet toereikend om ook de hele inrichting te bekostigen. Daarom zijn er in april twee acties gestart. Voor 75 euro kun je een stoel sponsoren (die desgewenst wordt voorzien van je naam) en door renteloos 250 euro te lenen maak je ook allerlei aanschaffingen mogelijk. 17

18 De resultaten van de huis-aan-huis actie vielen tot nu toe wat tegen maar iedereen die bedenktijd heeft gevraagd of die we niet thuis hebben getroffen roepen we op alsnog in actie te komen. Zie hiervoor ook de website of bel Job Göbel (579322) of één van de andere leden van de werkgroep. Eind augustus zal de huis-aan-huis actie worden vervolgd. Overigens zijn ook kleinere bijdragen meer dan welkom. Het rekeningnummer van Dorpshuis Pingjum is RABO-COÖPERATIEFONDS Bij het Rabo-coöperatiefonds zijn we genomineerd voor een bijdrage van 5000 euro voor de aanschaf van stoelen. Leden van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland krijgen eind september een uitnodiging om te stemmen. Dit gaat via Ben je lid van de Rabobank? Geef dan tussen 1 en 19 oktober je stem aan Dorpshuis Pingjum! Werkgroep Dorpshuis: Job Göbel (579322), Klaas Koornstra (579553), Doeke Odinga (579791) en Yvonne Sieswerda (579635) *********************************************************** ELEKTRISCHE LEEN-AUTO IN PINGJUM? In de vorige Halsbân heb ik een oproep gedaan om samen een elektrische leen-auto te realiseren in Pingjum. Deze auto zou dan ook kunnen worden ingezet als vrijwilligerstaxi ten behoeve van zieken en ouderen. Helaas zijn hierop nauwelijks reacties binnengekomen. Is er echt geen animo voor? Dankzijn zo n leen-auto of deelauto in het dorp kun je misschien je tweede auto aan de kant doen Of zelfs helemaal overschakelen op auto-delen. Daarom bij dezen nogmaals een oproep. Belangstellenden kunnen mailen naar of bellen (579553). 18

19 SMULLEN EN SMIKKELEN Voor feesten en partijtjes of zomaar Over heerlijke originele taarten, koek en cake Te bestellen Marita Tessin, Molenlaan 40, Pingjum

20 Eetcafé De Hollandse Kus Nieuwe kaart Snel en lekker...lekker Snel Nog sneller? Kijk even op voor het menu en bel

21 MERKE IN DE HOLLANDSE KUS? Van onze verslaggever Na een periode van van vijf jaar is het dan zover. Er komt weer live muziek in de HOLLANDSE KUS ( voorheen café de halsban in Pingjum) en dan ook nog op zaterdag 1 september. Jazeker u leest het goed ;tijdens de Pingjummer Merke. Dit bericht komt uit zeer betrouwbare bron n.l. van Hans en Judith,de uitbaters van het eetcafé in Pingjum Na enig aandringen kreeg ik de details van deze toch wel spectaculaire ontwikkeling en waren Hans en Judith bereid om een klein interview te geven. De reden blijkt toch wel de gezelligheid die het hele merke gebeuren met zich meebrengt. Omdat de verandering van café naar restaurant en de uitbreiding veel aandacht en tijd heeft gevergd en nu alles op rolletjes loopt hebben we (Judith) veel zin om de muzikale draad weer op te pakken. Niet alleen dat,(hans) ook omdat we meerdere verzoeken kregen uit het dorp om weer eens een live muziek avond te organiseren. Kijk, het gaat natuurlijk niet om het grote geld maar meer om de combinatie van eten en muziek zegt Judith naar Hans kijkend,die over zijn bril haar een blik van: HALLO en en mijn ding dan? geeft. En ja, wat is dat eigenlijk Hans? vroeg ik in al mijn onwetendheid. Drank natuurlijk snap dat dan, dat is mijn passie maar dan wel zelf gemaakt, gebrouwen,gestookt of gebrand enzo. Het lijkt me niet de bedoeling om dit dan aan de muzikanten te schenken ; dan ben je direct door je kostbare voorraad heen en komen ze niet toe aan goede muziek zei ik. Volgens mij is dat juist goed voor de inspiratie zegt Hans en kijkt me weer eens aan met van die ogen van :,,snap jij er dan echt niks van 21

22 We nemen wat te drinken ;dan dringt het misschien tot je door zegt hij. Na een aantal drankjes en overheerlijke hapjes uit eigen kelder en keuken krijg ik eindelijk te horen wat er gaat komen op zaterdag 1 september. Nou( begint Judith) we kennen iemand met een studio die voor ons een aantal keren per jaar de muziek wil regelen Hans vind alleen dat die muzikanten te veel geld vragen. Ja natuurlijk zegt Hans weet je wel hoeveel glazen dat zijn per avond,dat stoken komt je niet aanwaaien weet je. Doe nou niet zo dwars want die lui moeten ook wat verdienen zegt ze. Maar goed wie bijten nu op 1 september de spits af vraag ik. Dat doen we met een optreden van DUO HEBBES en voor de entree zetten we een melkbus neer zodat mijn brompotje ook een beetje zijn zin krijgt. Dit duo is al een beetje bekent in deze omgeving en spelen van de jaren 60 tot de hedendaagse pop liedjes tweestemmig en beiden op gitaar. Na nog een aantal borrels en versnaperingen (want gasten verwennen is voor hen een vanzelfsprekende bezigheid ) moest ik helaas naar een andere bestemming ;dat wil zeggen thuis even rustig bijkomen van deze bijzondere ontmoeting. Na een paar ferme handdrukken en vele stevige kussen op mijn wang beloof ik om zaterdag 1 september de avond bij hen door te brengen *********************************************************** Mooi hé die blauwe potten met petunia's. Van maandag 2 juli op dinsdag 3 juli zijn drie bloempotten met inhoud, bij ons voor van de stoep meegenomen. Die gene die ze nu in zijn bezit heeft zou ik willen vragen, verzorg ze goed, geef ze elke dag water en geniet er van. Elske Klik 22

23 23

24 24

25 Straatkaatsen Pingjum 2012 Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 juni is het straatkaatsen in Pingjum gehouden. Er werd in 4 categorieën gekaatst, dames, heren en 2 jeugdcategorieën. Het weer zat de hele week mee,waardoor ook elke avond veel publiek aanwezig was. De uitslagen zijn: Jongste jeugd: 1e prijs Keimpe Dijkstra, Anouk van t Hoff en Rikst Odinga; 2e prijs Gosse Pieter Reitsma, Gerben de Witte en Minke Sytsma. Oudste jeugd: 1e prijs Rinse Bouke Reitsma, Esther Mollema en Lotje Arensman;, 2e prijs Joel Kuipers, Lonneke Gerritsma en Isa Siemensma; 3e prijs Akke Visser, Arjen Lok en Mirjam Mollema. Dames: 1e prijs Lisa de Jong, Sanne van Dijk en Feikje Folkertsma; 2e prijs Marieke de Jong, Dorina Piller en Miranda Graafsma. Heren: 1e prijs Reinder Huisman, Henk Nesse en Theun Folkertsma; 2e prijs Igor Kuiper, Steven Nesse en Auke Odinga; 3 prijs Michel Nesse, Johan Visser en Frank van de Wetering. 25

26 26

27 27

28 VERGEZICHTEN IN HET MARNESLENK GEBIED Doordat het prachtig weer was op 2 mei tijdens het 1e simmerjûnkuierke van het 11e seizoen, konden de 79 deelnemers aan dit evenement met volle teugen genieten van het weidse landschap. Pingjum was de ontmoetingsplaats deze avond en na de gebruikelijke inleiding van De Wandelaar ging de stoet dwars door Pingjum het westen in om na enkele informatieve stops aan te komen op buurtschapje Het Strand vlak bij de zeedijk. Hier stond een gloednieuwe picknicktafel met Fryske vlag te wachten op het erf van de familie de Witte en deze picknicktafel zal het symbool zijn van 10 jaar simmerjûnkuierkes en de gastvrijheid van het gebied en de bewoners ten opzichte van wandelaars. 28

29 Willem hield hier een verhandeling over waarom hier en hoe het zo gekomen is met al die kuiers en gaf de oudste (trouwe) deelnemer Nico (bijna 81 jr.) de gelegenheid op de plaquette welke op de tafel zit bevestigd, te onthullen. Nico kweet zich voorbeeldig van z'n taak en las met luide stem: simmerjûnkuierkes aangeb. door De Wandelaar. Nadat Willem vervolgens ook nog de winnaar van de fotoprijsvraag van deze site van 2011 had bekend gemaakt (Jappie Tigchelaar uit Pingjum) en vereerd met een echte handgemaakte kaatsbal met de naam Jappie erin geborduurd werd de stap er weer in gezet om via de Molenlaan weer in Pingjum uit te komen, waar in de Herberg De Hollandse Kus nog even genoeglijk werd nagepraat. *********************************************************** De weergoden zijn met de simmerjûnkuierders. Zo was het wel op woensdag 6 juni toen zich zo n 70 deelnemers verzamelden in Witmarsum voor het 2e kuierke van het 11e seizoen. Willem was verbaasd, want het had de hele dag geregend. De kuier begon met een serenade en gezang waarbij je bijna zou denken aan een midzomerfeest, doch het had een andere reden. 29

30 Willem was jarig en de kuierders hadden ook nog meer dan vijftig euro ingezameld, zodat Willem de andere dag Artsen zonder Grenzen blij heeft kunnen maken met 75 euro. Genoeg over het voorafje, want de stap moest erin en langs de drukke Mulierlaan liepen we met z n allen naar Pingjum. Willem liet oude tijden herleven bij de opslag aan de haven waar hij vertelde over de functie welke zo n plek in een dorp heeft gehad. Arum heeft zo n plek aan de vaart en Kimswerd en Witmarsum ook. Goederen werden op zo n opslag opgeslagen om afgevoerd te worden, maar ook de schepen met kermisattributen kwamen daar aan land. Heel vaak was er vlak bij zo n opslag ook een herberg waar gewacht kon worden op b.v. de trekschuit. Hier gebeurde het ook dat de buschauffeur verlekkerd keek naar wat hij beschouwde als potentiële passagiers. Helaas voor hem ging dat niet door en de groep trok het zuiden in om bij huisje De Twirre bij de Pingjumer Gouden Halsband te komen. Hier werd in korte trekken het verhaal van het belang van die PGH voor het dorp Pingjum verteld aan de hand van de grote watersnoodramp van 1825 die heel Noord Nederland heeft getroffen. Pingjum hield dankzij de PGH droge voeten. Dit was wel de laatste keer dat dit zo gebeurde, want eind 19e eeuw hief het waterschap de waterkerende functie van de PGH op omdat men toen wel vertrouwde op de zeedijken zoals wij ze nu kennen. Over de (onverharde) PGH trokken de wandelaars het oosten in om na een kilometer even uitleg over de maïsteelt te krijgen van een meewandelende landbouwer die vertelde, dat alles lang niet altijd is wat het lijkt. Het doelde op de bedekking die tegenwoordig over de pas ingezaaide maïs ligt en dat op plastic lijkt, maar in werkelijkheid een op aardappelzetmeelbasis gemaakte folie is die zelfafbrekend is en niet schadelijk voor het milieu. Zo is de simmerjûnkuier nu dus ook al uitgegroeid tot een educatieve wandeling waar je bij moet zijn geweest om in de huidige maatschappij mee te kunnen praten. Na zeven kilometer waren we weer in Witmarsum tussen de straatkaatsers aangekomen, waar een ieder zijns weegs weer ging met het vaste voornemen om snel weer eens met Willem op stap te gaan met een simmerjûnkuierke. Dat kan al op 4 juli a.s. wanneer Willem om 19 uur op de brug te Kimswerd voor u klaar staat. 30

31 Zonnepanelen voor iedereen in Pingjum Op donderdagavond 13 september willen we in De Welstand vanaf 8.30 uur s avonds de mogelijkheden van zonnestroom uitleggen. Op dit moment zijn zonnepanelen erg goedkoop geworden. Als we de panelen samen inkopen, worden ze nog goedkoper. Er is de mogelijkheid om de opgewekte energie van je eigen verbruik af te trekken. Harm Mulder is leverancier van zonnepanelen en is naar ons oordeel de goedkoopste. Harm Mulder heeft eind november panelen gelegd op het dak van De Welstand. In mei 2010 zijn 18 panelen gelegd op Het Koetshuis van De Welstand. Dorpsmolen Pingjum en Theamus nodigen u uit om naar De Welstand te komen. Er is een display aanwezig waarop u het geleverde aantal Kilowatturen kunt aflezen wat er door de 112 panelen geleverd is in 9 maanden. U moet zelf uw eigen energieverbruik controleren op uw jaarafrekening. Aan de hand daarvan kan uitgerekend worden hoeveel panelen u nodig hebt om al uw stroom zelf op te wekken. Meer stroom opwekken dan het eigen verbruik is niet rendabel. Volgens Harm Mulder verdient u de investering binnen 7 jaar terug zonder subsidie. Na de uitleg is er tijd voor een hapje en een drankje op kosten van Dorpsmolen Pingjum. We hopen op een grote opkomst met een gezellig slot. Jos Duindam. 31

32 32

33 Hebben je kippen last van bloedluis? Sinds een paar jaar hebben we kippen en vorig jaar hadden we een enorme uitbraak van bloedluis. We kwamen er wat laat achter en dat kostte enkele kippen het leven Omdat we liever geen chemische middelen gebruiken zijn we dit jaar begonnen met het inzetten van zogenaamde roofmijt. Dat blijkt prima te werken. Een kokertje met roofmijt kost 2,75. Vanaf maart tot oktober vervangen we elke 4 weken het kokertje roofmijt. Tot voor kort kochten we de roofmijt altijd in Alkmaar. Maar nu komen we daar niet meer langs en in Friesland is het alleen in Drachten te koop. Wie wil met ons meedoen en dit samen via internet bestellen? Dan delen we de verzendkosten van 5,75. Wil je ook op deze natuurlijke wijze eventuele bloedluis aanpakken, mail ons dan: Groeten van Klaas en Anneleen De collecte voor het epilepsie fonds heeft in Pingjum 240,02 opgebracht. Namens het Nationaal Epilepsie Fonds de Macht van het kleine. Alle collectanten en gulle gevers bedankt. 33

34 Van de Kaatsvereniging: verslagen ledenkaatsen: De leden van kaatsvereniging Jan Reitsma uit Pingjum speelden op Hemelvaartsdag hun eerste ledenpartij van het seizoen. Met een fraaie deelnamelijst van 29 partuur kon er onder prachtige omstandigheden in 5 klassen gekaatst worden: jongste jeugd, oudste jeugd, dames, heren A en heren B. Prijzen en Kransensponsor voor de jeugdwedstrijden was deze dag opnieuw Eetcafe 'de Hollandse Kus' uit Pingjum, de kransensponsor voor de senioren was de (nog steeds) anonieme dorpsgenoot. Het werd een heerlijke dag met sportieve hoogstandjes en volop genieten van het zonnetje en de gezelligheid. Prijswinnaars Hemelvaartsdag ledenkaatsen: 1e prijs jongste jeugd: Keimpe Dijkstra, Anna-Minke Postma en Rikst Odinga 2e prijs jongste jeugd: Marianne Reitsma, Jelmar Gerritsma en Marion van t Hoff 3e prijs jongste jeugd: Anna Siemensma en Willem Arensman 1e prijs oudste jeugd: Rinze Bauke Reitsma en Arjan Lok 2e pr. oudste jeugd: Joel Kuipers en Romke Sytsma 3e pr. Oudste jeugd: Ruben Siemensma en Lotje Arensman 1e prijs Dames: Tinet Tigchelaar, Elske Klik en Marielle Postma 2e prijs Dames: Thomaske Reitsma, Geertje Klaver en Jolanda Koopmans 1e prijs Heren A: Sjoerd Atze de Jong, Rinze Cuperus en Hendrik Brandsma 2e pr. Heren A: Michel Nesse, Gosse Reitsma en Andrys Osinga 1e prijs Heren B: Bauke Folkertsma, Michel Dil en Piet Bouwhuijsen 2e prijs Heren B: Andrea de Jong, Henk Bles en Henk vd Horst 3e prijs heren B: Theun Folkertsma, Steven Akker, Anne Okkema 34

Yn e Halsbân November 2010

Yn e Halsbân November 2010 November 2010 Yn e Halsbân November 2010 Voorwoord----------------3 Shanty koor-------------34 Burgerlijkestand---------6 Uitslagen Merke--------37 Speeltuin-----------------9 Winterprogramma KK--39 Spelletjescom.-----------11Atlantis-----------------43

Nadere informatie

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 AED, daar red je levens mee en reanimeren moet je leren AED, daar red je levens mee is een veel gebruikte slogan. Dekt de vlag de lading of moeten we ons hoeden voor

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

Erm. Dorpskoerier. 31e jaargang, nr. 4 - dec. 2011

Erm. Dorpskoerier. 31e jaargang, nr. 4 - dec. 2011 Erm Dorpskoerier & Achterste Erm 31e jaargang, nr. 4 - dec. 2011 BIJ DE VEURPLAAT Dit jaor is keuzen um drie ofbeeldings te maken um een zulfde plek oet Erm. Het is in Achterste Erm. Harm Eggens. VOORWOORD

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

De kaartferkeap is úteinset! Harkema energieneutraal in 2040. Wynroas voor Nepal pagina 3. 700 Kids sporten pagina 6. Winnaar tafereel tuin pagina 3

De kaartferkeap is úteinset! Harkema energieneutraal in 2040. Wynroas voor Nepal pagina 3. 700 Kids sporten pagina 6. Winnaar tafereel tuin pagina 3 Maandeditie: Woensdag 17 juni 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 10 Oplage: 3000 stuks Harkema energieneutraal in 2040 Je hoeft niet al bezig te zijn met zonneparken of energiemarkten

Nadere informatie

College B&W op werkbezoek

College B&W op werkbezoek Maandeditie: Woensdag 18 maart 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 7 Oplage: 3000 stuks Begin van de lente... 20 maart 2015 om 23:45 uur astronomische lente op het noordelijk

Nadere informatie

De Praatvogel. Juni 2011. Groeten uit de Vogelwijk

De Praatvogel. Juni 2011. Groeten uit de Vogelwijk De Praatvogel Juni 2011 Groeten uit de Vogelwijk De Praatvogel is een uitgave van de Stichting Wijkcomité Vogelwijk. De auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun inbreng. Kopij wordt slechts marginaal

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober 2012. Maandag 5 november is de volgende kopij-inleverdag.

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober 2012. Maandag 5 november is de volgende kopij-inleverdag. -7654- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7619- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober 2012 06-10 Feesttent Kn. Wytseswei: Scrum e.a., 20.30 uur 10-10 De Kamp: inloop-informatiebijeenkomst Centrale As, tussen

Nadere informatie

Het is een bewaarexemplaar!

Het is een bewaarexemplaar! Het is een bewaarexemplaar! Het achtste nummer ligt nu voor u open en hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit samen acht nummers op úw boekenplank? De productie van het eerste nummer weet de redactie

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Sponsoren Dorpskrant Le Lis, Schoonheidssalon, St. Gerardusstraat 213, Barger-Oosterveld, tel: 675996 Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54,

Nadere informatie

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Visserijdagen 673 ton metende. Makkum vrachtschip Silke. De koffiebar en het. De vrolijke van Otto Rinia. Harmonie orkest

Visserijdagen 673 ton metende. Makkum vrachtschip Silke. De koffiebar en het. De vrolijke van Otto Rinia. Harmonie orkest Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 www.makkumerbelboei.nl No. 1193-4 juli 2007 4 Makkum als 9 11 thuishaven voor Visserijdagen 673 ton metende Makkum vrachtschip Silke De koffiebar en het De vrolijke

Nadere informatie

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen.

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen. Vanuit de Redactie Wijziging uiterlijk Het exemplaar dat voor u ligt heeft een andere vorm dan de voorgaande uitgaven. Voorheen werd de krant voorzien van twee nietjes in de rug. Hierdoor werden teveel

Nadere informatie

Willem Jansen Stichting ontvangt belangrijke schenking

Willem Jansen Stichting ontvangt belangrijke schenking Reizen, maar wel met internet Deze zomer besloten we om gewoon weer eens een autovakantie te houden. Geen urenlang vliegen. Nee gewoon met de auto en genieten van wat je ziet. Het doel was Italië en we

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl www.vvhoogeveen.nl Seizoen 12-13 42e Jaargang De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen 2012-2013 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers

Nadere informatie

November 2010. Energo 50 jaar

November 2010. Energo 50 jaar 1 Energo 50 jaar MET ENERGO 50 JAAR BIJLAGE Drie prominente personen van het Beerse Energo: medeoprichtster Annie Kauwenberg-Cuppen, huidige voorzitter Ed Weltevrede en erelid Pieter ten Haaf, al vanaf

Nadere informatie

PRAET FAN RAERD. Raerder doarpskrante. Honderd is één. honderd nummers in honderd woorden samenvatten

PRAET FAN RAERD. Raerder doarpskrante. Honderd is één. honderd nummers in honderd woorden samenvatten Jaargang 11, nr. 101 Mei 2014 Raerder doarpskrante Honderd is één honderd nummers in honderd woorden samenvatten is zelfs voor een gelauwerd dichter geen sinecure hoe zou men het redactioneel labeur op

Nadere informatie

60 september 2014. Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45. Laten we dit gebeuren? Een blad voor en door bewoners

60 september 2014. Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45. Laten we dit gebeuren? Een blad voor en door bewoners Buurtkrant nummer 60 september 2014 onder andere: Een blad voor en door bewoners Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45 Vanaf 1 september is het voor miljoenen verbouwde Tuinstadhuis

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie