ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER"

Transcriptie

1 Maart 2013

2 ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER Baljuwstraat 3A, tel /noodnummer Postadres: Baljuwstraat 3A, 1785 SB Den Helder, Website: REKENINGNUMMERS VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE: Girorekeningnummer t.n.v. Baptisten Gemeente, Den Helder Bankrekeningnummer t.n.v. Baptisten Gemeente, Den Helder KONTAKT: Abonnement: Richtprijs 5 euro per jaar RAAD: Br. K. Brouwer (penningmeester) Doorzwin NN Br. H. Doornenbal (voorzitter) Kruiszwin LT Br. P.M. Galenkamp Vogelzand GA Br. J. Jansen Doorzwin NR Br. J.F. Kor Doorzwin NR Contactpersonen en telefoonnummers van de diverse teams AANBIDDINGTEAM: Br. J.F. Kor Doorzwin NR BEHEERSCOMMISSIE: Br. H. Doornenbal Kruiszwin LT BIDSTOND: Zr. R. Brouwer-Gort Boterzwin WD BLOEMENDIENST: Zr. T. Tijdeman (bezorglijst) Prof. Zeemanstraat NJ Zr. J. van Dijke (inkoop) Landmetersweg HC DIACONAAT, o.a. Inloopspreekuur, ouderen en ziekenbezoek: Br. J. Jansen Doorzwin NR Zr. B.Veenstra-Vredeveld Landmetersweg HC GELUID en BEAMERROOSTER: Zr. R. Brouwer-Den Brok Doorzwin NN JEUGDWERK: Crèche: Zr.T.Kor Doorzwin NR Zr. J. Vonk-Kor Kruiszwin RK Zondagsschool: Zr. E. Kor Doorzwin NR Jongere en Oudere JEUGD: Br. J. en zr. O. Jansen Doorzwin NR

3 KLEDINGBEURS: Zr. H. Doornenbal Kruiszwin LT KOFFIEDIENST: Br. H. Doornenbal Kruiszwin LT KONTAKT: Redactie: Zr. J. van Dijke-Kind Landmetersweg HC Zr. M. Galenkamp Vogelzand GA Zr. B. Veenstra-Vredeveld Landmetersweg HC Eindredactie: Br. K. Brouwer Doorzwin NN KOPIEERWERK: Br. K. Brouwer Doorzwin NN KOSTERS: Zr. C. de Gries -Tiggelaar Boterzwin WD Zr. E. Kor De Gries Doorzwin LB ONTVANGSTTEAM Zr. B. Veenstra-Vredeveld Landmetersweg HC PASTORAAT, o.a. huisbezoek en counseling: Br. J. Jansen Doorzwin NR Zr. O. Jansen Doorzwin NR ROMMELMARKT: Br. J.F. Kor Doorzwin NR SCHOONMAAKTEAM: Zr. C. de Gries -Tiggelaar Boterzwin WD Zr. E. Kor De Gries Doorzwin LB ZENDINGSCOMMISSIE: Zr. L. Krauth Heiligharn SN Zijn wij voor de Heer?

4 Meditatief Hoofdstuk 6 Uiterlijk en Innerlijk. - Het gaat niet om wat een mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. 1 Samuël 16:7 - Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? Romeinen 9: Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. 1 Timoteüs 4:8 2 - In een groot huis zijn niet alle voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste zijn voor bijzondere gelegenheden, de laatste voor dagelijks gebruik. Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp, dat de eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. Timoteüs 2: Het gaat niet om het uiterlijk, maar om het innerlijk. Dat hoor je wel vaker. Maar ondertussen proberen we allemaal wel zo goed mogelijk voor de dag te komen. We willen mooi zijn en jong blijven. We willen gewaardeerd worden, complimentjes krijgen en belangrijke posities innemen. Maar hoezeer we ook ons best doen, er zijn altijd mensen die nóg mooier, jonger en voornamer zijn. Natuurlijk kun je kijken naar de mensen die kleurrijker, aantrekkelijker of interessanter lijken dan jij jezelf vindt. Je mag zelfs van die fraaie schepselen van God genieten. Maar als je alleen maar op uiterlijke verschijningsvorm let, doe je jezelf en je medemens tekort. God kijkt vooral naar ons innerlijk, naar ons hart. Hij heeft ons allemaal anders gemaakt en die variatie is juist zo mooi! Misschien moest jij, mens met al je beperkingen, maar eens ophouden met het leveren van vernietigende zelfkritiek. Kijk liever naar alles wat God je gegeven heeft! Je mag in je lichaam wonen en zowel je uiterlijke verschijning als je karakter zijn volstrekt uniek. Omdat we in een gevallen schepping leven, vervalt ons uiterlijk met de jaren. Maar Gods Woord leert ons dat wij van binnen dagelijks kunnen worden vernieuwd. Je kunt wel krampachtig proberen je lichaam jong te houden - maar het is belangrijker dat je God laat werken aan je innerlijke vorming.

5 Heer U hebt mij al op een bijzondere kunstige wijze gemaakt. Zet mij nu apart - heilig mij - zodat Ik U vele diensten kan bewijzen en door U gebruikt kan worden voor elk goed doel. Vorm mij en zet mij maar in daar waar U mij gebruiken kunt! Uit: Vorm mij van Paul Abspoel Jezus, alles geef ik U. wat ik ben en heb, en wat ik ooit zal zijn. Al mijn hoop, Mijn plannen en mijn tijd Leg ik in Uw hand, Vertrouw ik aan U toe. Door Uw wil te doen, Leer ik om vrij te zijn. alles geeft ik U Jezus, alles geef ik U wat ik heb en ben, En wat ik ooit zal zijn. Opwekking 582 NB Een tweetal jaren geleden publiceerde ik het boekje Vorm mij over de metafoor van de pottenbakker en de klei (de Schepper en zijn maaksel). Dit beeld kom je op een aantal plaatsen in de bijbel tegen en ik was daar destijds bijzonder door aangesproken. Ik benaderde wat auteurs met het idee om hier een tekst over te schrijven, maar ik vond geen gehoor. Tot mijn vriend Rik Bennik tegen mij zei: If you ve got a vision, you ve got a mission. Goed punt!

6 Wist u dat - de Kledingbeurs van 12 februari 306,15 heeft opgebracht? Daarvoor dank aan alle medewerkers! - Er op dinsdag 12 maart a.s. weer een Kledingbeurs is? Hulp bij het opzetten en weer opruimen van de stands op maandagmorgen maart en dinsdagmiddag na uur dan erg welkom is? Info te krijgen is bij: Herma Doornenbal, telefoon: ? - Het Kontakt van April uitkomt op 31 maart? U/jij tot de 15 e van de maand uw/jouw bijdrage voor het Kontakt kunt en aan de redactie? Het Kontakt van april in het teken zal staan van de Opstanding? - U nu al mee kunt draaien in een Groeigroep? Als u dat wilt, geef u dan op bij Olga Jansen. Wilt u in het nieuwe seizoen mee draaien, dat kan ook. Geef u dan evengoed alvast op. Dan kan Olga op tijd de groepen indelen. Het zijn kostbare avonden. Samen bidden, Bijbellezen, praten, God en elkaar ontmoeten! - Er op 6 maart weer een Jezus is het doel van de wet avond is o.l.v. Jaap Bönker. - er op paasmorgen 31 maart een paasontbijt zal zijn in de gemeente om 8.30 uur. Er een lijst in de gang zal komen te hangen waarop u zich / jij je hiervoor kunt opgeven. Info te krijgen is bij Edith Kor?

7 Veranderingen voor de gemeente gids: Tijdelijk door ziekte: Jannie Brink - Heiligenberg adres: GGZ Noord-Holland-Noord Locatie West Friesland (1 e verdieping/ouderen kamer 131) Maelsonstraat NP Hoorn telefoonnummer: Binnenkort zal ook de nieuwe gemeentegids verschijnen. Hierin zullen wij de nieuwe leden uiteraard ook plaatsen. Deze adreswijzigingen worden daarom nog niet in dit Kontakt opgenomen. ******* Bedankje Broeders en zusters, Bij deze wil ik jullie allen hartelijk bedanken voor de mooie bloemen, en het bezoek wat ik op mijn 80ste verjaardag van jullie mocht ontvangen. In Hem verbonden jullie zuster, Gerry Terpstra.

8 Vasten- of 40 dagentijd De 40 dagentijd begint in 2013 op woensdag 13 februari en loopt tot en met stille zaterdag 30 maart. Op zondag 31 maart is het Pasen. In de 4 e eeuw werd de duur van de vastentijd gesteld op 40 dagen. In deze periode wordt door de deelnemers zuinig gegeten of ze onthouden zich van een bepaald soort voedsel of bepaalde gewoonten. Vraag: wat is de betekenis van de vastentijd? Antwoord: Dichter bij God komen. Een verrijking van je geloofsleven. De vastentijd is bedoeld om berouw te tonen over onze zonden, schuld te belijden, Gods hulp en steun te zoeken en stil te staan bij het offer dat Jezus aan het kruis voor ons gebracht heeft. Hij vraagt ons om ieder voor zich te vasten, zonder dat aan anderen te laten merken. Hij vraagt eigenlijk of we er geen toneelstuk van willen maken maar met ons hart God te zoeken en dit offer te brengen. De vastentijd van nu is eender aan de manier waarop mensen in het Oude Testament hun berouw uitten met behulp van rouwkleding, as en vasten (Esther 4:1-3, Jeremia 6:26, 2 Samuël 12:16, Daniël 9:3, Mattheüs 4:2 en Mattheüs 11:21). Als een manier waarop mensen zichzelf er aan herinnerden om berouw te tonen over hun zonden, om Gods hulp en steun te zoeken. Ook Jezus ging direct na zijn doop vasten. En is toen 40 dagen in de woestijn door de satan verzocht. Niet om zichzelf te zoeken maar om dichter bij de Vader te komen. Dankzij het offer van Jezus weten wij dat God onvoorwaardelijk van ons houdt, waardoor ver weg en dichtbij mensen steeds weer beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Elke dag in de 40 dagentijd kun je weer opnieuw beginnen. Met geloven, vieren en vasten, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Vasten is goed, als dit binnen Bijbels perspectief wordt gedaan. Het is goed wanneer we zondige gewoonten en gebruiken opgeven. Dit behaagt God. Er is ook absoluut niets mis met het vaststellen van een bepaalde periode waarin we ons op de dood en de wederopstanding van Jezus concentreren. Maar dit is eigenlijk iets wat we elke dag van het jaar zouden moeten doen, en niet alleen tijdens de 40 dagen voor Pasen. Als we vasten maken we tijd vrij voor gebed en richten ons volkomen op God waardoor de Heilige Geest kan gaan spreken, bv door een boodschapper die antwoord geeft, door een visioen. Het bouwt je geestelijk leven op. Vasten heeft effect in de geestelijke wereld. Wij worden voortdurend belegerd door de legermachten van satan. Als we vasten strijden we en brengen de onzichtbare legers van satan tot stilstand, we winnen gebied terug wat hij van ons geroofd heeft. De Heilige Geest helpt ons de tactiek van satan te doorzien. We zullen vasten zolang Hij nog niet bij ons is. Joël 2:12 Daarom spreekt de Heer -, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te

9 vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Joël 3:1 Daarna zal zich dit voltrekken: ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien. Dit klinkt misschien bedreigend maar God zegt dat we niet bang hoeven te zijn om te vasten en dus te strijden omdat het Zijn strijd is, niet de onze. Hij verslaat onze vijanden als wij vasten en bidden. Tijdens het vasten zijn we lichamelijk zwak maar geestelijk dankzij Jezus sterk! In de vastentijd worden we ons er opnieuw van bewust dat we zonder Jezus verloren zouden zijn maar nu dankzij Hem leven! Laten we daarom nederig zijn en schuld belijden als dat nodig is. Als je vasten tot een deel van je leven maakt zal God zijn relatie met je verstevigen. Als je het gevoel hebt dat de Heer je er toe aanzet om de vastentijd in acht te nemen, dan staat het je vrij om dat te doen. Maar concentreer je in deze tijd op het berouw hebben van je zonden en op je toewijding aan God - niet op pogingen om Gods gunsten te verdienen of om Zijn liefde voor jou te vergroten.

10 Stille week De laatste week vóór Pasen wordt er niet meer gerekend tot de "Veertigdagentijd", maar tot de Stille week of Goede week. De Stille Week, ook wel Goede Week, Heilige Week, Grote Week of lijdensweek genoemd, is in het Christendom de naam voor de week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd. In deze dagen tot en met het Hoogfeest van Pasen worden alle gebeurtenissen herdacht die de kern van het christelijk geloof uitmaken, het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Weest stil voor het aangezicht van God want Heilig is de Heer. (opw. 464) Het is vaak zo n lawaai in ons leven, druk, druk, druk. We hebben geen rust om even stil te zijn. In de stille week voor Goede vrijdag en Pasen is het goed om tijd vrij te maken. Tijd voor bezinning, voor Bijbellezen en gebed. Tijd voor verootmoediging, dankbaarheid en ook voorbede. (er zal een lijst met gebedspunten aanwezig zijn). En net als vorig jaar zal er een Sédertafel gedekt staan. Daarom zal tijdens de stille week vanaf maandag, elke dag in onze kerk de gelegenheid zijn om een moment van Stille tijd voor jezelf te nemen. De kerk is daarvoor iedere avond van de week open. Iedereen kan vanaf uur in alle rust de kerkzaal binnen lopen om een stille tijd voor zichzelf te nemen. Om ongeveer willen we dan gezamenlijk de avond afsluiten en kort stilstaan bij het wonder van het kruis, door een Bijbeltekst, gedicht of gebed. Als afsluiting van de stille week willen we u uitnodigen om op vrijdag ook mee te doen om te vasten. De kerk zal dan de hele dag open zijn voor gebed (met ieder uur een korte overdenking) en s avonds is er de avonddienst en het avondmaal. Laat ons huis een gebedshuis zijn.

11 Bidden helpt, omdat God van mensen houdt! Uw (dank) gebed wordt gevraagd voor: zieken, ouderen, alleenstaanden, de mensen van het AZC, in de wijk De Schooten en allen die het (even) moeilijk hebben binnen en buiten onze gemeente. Noem hun naam en breng hen voor de troon van God. Omring hen met een muur van gebed zodat Gods vrede en zegen zichtbaar en voelbaar mag zijn voor iedereen. * Gebed blijft heel dringend nodig voor Hans en Jannie Brink en hun kinderen. Speciaal is ook voor Jannie uw gebed erg nodig, ze heeft het heel zwaar. * Er blijft gebed nodig voor Dieuwke Maigret. Ze ligt regelmatig in het ziekenhuis met verschillende lichamelijke problemen. En ook geestelijk valt het haar heel erg zwaar. Bid ook voor haar kinderen. * Bid voor Cock en Riny Brouwer. Bid ook voor hun gezin, dat ze blijvend de steun zullen voelen van het gebed van de gemeente. *Blijf bidden voor de ouderen en alleenstaanden in onze kerkfamilie zoals: tante Sip de Vries, zr. van Leeuwen, zr. Schouten, br. en zr. Ten Cate, zr. Laagland-Winder, Tiny Tijdeman en gezin, Joke Leufgen en gezin, Rita Hasselbach en gezin. Maar ook voor al degenen die hier niet bij naam genoemd zijn. * Gebed wordt gevraagd voor Adeel, Kevin en alle bewoners van het AZC. Vraag een zegen voor hen allen die wachten op duidelijkheid over hun (permanente) verblijfsvergunning. Dat zij rust, vrede en geduld krijgen. Laten wij hen als gemeente dragen met ons gebed. *br. Nan Kat heeft uw gebed erg nodig. Vraag ook om steun en sterkte voor zr. Maartje Kat om haar man tot steun te kunnen blijven. *Bid voor een goede gezondheid van Jan en Hennie Kraak. *Denk aan onze zendelingen: families Groenveld, Groot, Griffioen en Kiefte. Aan Robin en James. En het werk dat zij allen op het zendingsveld doen in ZIJN naam.

12 Lieve allemaal Hierbij weer een jongerenpagina. Wij genieten elke keer weer van de vrijheid en de openheid die jullie laten zien. We zien ook de knelpunten die er soms zijn. Maar we zijn blij met jullie geduld en hoe jullie met elkaar om gaan. We hebben een aantal leuke activiteiten met elkaar gedaan. Het klimmen, sinterklaas wat heel hilarisch was en leuk gedaan door Jorine en Menno. De hulpsint en piet gaven ook nog wat extra s aan de avond. Een aantal van jullie heeft geholpen bij de kerststal. Een enorm succes waar in Den Helder over werd gepraat. Ook het volleybaltoernooi was weer gezellig. De studies die we tot nu toe deden waren goed. En zeker de gesprekken die ontstonden. Enkele onderwerpen die behandeld zijn: Principes, welke heb je en waarom, Gods stem verstaan; waarbij je je zelf en je leven kunt vergelijken met een huis. Het fundament is Christus en wie jij bent in Christus. Daar bouw je muren op van principes. De ramen geven je zicht op de buitenwereld en wat jij daar wel of niet mee kunt of wilt doen. Anderen kunnen door je ramen naar binnen kijken en zien waarom jij de principes hebt die je hebt en hoe je daar mee gaat. Door de deur kun je in en uit. Wij leven in de wereld, maar hoe gaan we daar mee om. Wie laat je op je leven inspreken. Ga je mee met de wereld of breng je de wereld binnen de muren van jouw principes. Het dak is het gebed. Dat houdt de muren van je principes bij elkaar en zorgt dat je relatie houdt met Christus. Het dakraam is de Heilige Geest. Hij leert je Gods stem verstaan en helpt je om stand te houden. Sandra heeft een avond gehouden over haar leven en hoe ze vrij kwam van het occultisme. Erg bijzonder om te horen en voor ons een eyeopener. Waar houd je je wel of niet mee bezig. Hier hebben we ook voor elkaar mogen bidden en is er in de levens van sommige van jullie een stukje vrijheid gekomen. Ik ervaar elke keer dat het goed is om elkaar te ontmoeten en elkaar verder te helpen in ons leven met Christus. Wij zien uit naar wat er verder komen gaat en willen jullie echt op het hart drukken om te komen. Het zijn goede opbouwende avonden. Tips en ideeën zijn welkom en we blijven zoeken naar een goede oplossing voor de verschillen in leeftijd etc. Daarnaast zijn jullie welkom in ons huis, kun je ons bellen als het nodig is (of zomaar ) facebooken of mailen. Er is een facebook pagina van het Lichtbaken, hier staat vaak info op! Laten we ons uitstrekken naar de geweldige dingen die God kan doen en die niemand ooit gezien of gehoord heeft. Wat zullen we elke keer verrast zijn door wat Hij wil en kan doen.

13 Eén van de onderwerpen die we de afgelopen tijd besproken hebben is vriendschap aan de hand van David en Jonathan hebben we gekeken wat vriendschap inhoudt. We hebben de eigenschappen van goede en slechte vrienden onderzocht en gekeken hoe je zelf een goede vriend kunt zijn. Ook zijn we na gaan denken of je zomaar iedereen op je leven in laat spreken. Of vraag je juist vrienden die God kennen om raad. Het was een mooie avond. Tess heeft ook een avond gedaan over je identiteit in Christus. Het is geweldig om te weten dat we niet afhankelijk zijn van wat we zien, horen, onze omstandigheden en mensen Onze identiteit wordt bepaald door onze Schepper. Door wat Hij over ons zegt. En daar mogen we ons naar uitstrekken. Het spel daarna was grappig! Tess, je bent uitgestapt en hebt het heel goed gedaan. We zijn trots op je! Er komen regelmatig nieuwe jongeren, wees gastvrij naar hun, stel je voor en betrek ze bij je gesprekken. Iedereen is welkom en we willen graag dat ze dat ervaren. Wanted is van start gegaan! Wil je meedoen ga dan vooral heen. Woensdagavond Van uur tot uur. Houdt de data in de gaten of informeer bij Jaap. Ook Impact is van start gegaan. Wij hopen dat het levensveranderende avonden zullen worden. 3 maart jongerenavond 17 maart jongerenavond 7 april jongerenavond 21 april jongerenavond 27 maart IMPACT 1 juni is de EO jongerendag Tess heeft de coördinatie een beetje in handen. Als je bij elkaar wilt zitten moeten jullie een vak af spreken waarvoor je de kaarten besteld. Wij zijn aan het denken over veranderingen binnen het jongerenwerk. Heb je ideeën of wil je meedenken, kom dan vooral naar ons toe. Ook over een kamp denk ik na, wil je meedenken/meehelpen kom dan naar mij (Olga) toe. Wij zien uit naar wat er verder komen gaat en willen jullie echt op het hart drukken om te komen. Het zijn goede opbouwende avonden.. Jullie zijn welkom in ons huis, je kunt ons bellen als het nodig is (of zomaar ) facebooken of mailen. Er is een facebook pagina van het Lichtbaken, hier staat vaak info op! Liefs en Gods zegen John en Olga

14 HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP Beste broeders en zusters. Iedere 2 de dinsdag in de maand, behalve in de vakantie periode is er een kledingbeurs. Veel vrijwilligers helpen hieraan mee. De maandagochtend worden de kleren gesorteerd en voor de verkoop op de tafels gelegd en aan de rekken gehangen. De opbrengst gaat grotendeels naar de zending, goede doelen en een klein gedeelte naar de gemeente. De kledingbeurs is er niet alleen voor financieel gewin. Het is ook een gelegenheid om met mensen in contact te komen en hen over het evangelie te vertellen. Ook is het een stuk praktische hulp verlening. Graag zouden we zien dat dit werk door kan blijven gaan. De kleding wordt opgehaald bij de mensen thuis. Iedere maand staat er in de plaatselijke bladen een stukje over de kledingbeurs met daarin contact personen die men kan bellen voor het ophalen van kleding. Het ophalen van kleding gaat op afspraak. Contactpersoon voor Den Helder is Jan Kraak en voor Julianadorp de familie Doornenbal. Wij zoeken DRINGEND personen die Jan Kraak kunnen en willen assisteren, en mede contactpersoon kunnen zijn voor den Helder. Het zou heel jammer zijn als we moeten stoppen met de kledingbeurs. Voor verdere informatie kunt u altijd bij mij terecht. Namens het KledingBeursteam, (KB shop) Herma Doornenbal.

15 Interview Kontakt Wie ben je: Ik ben Annelie Oldenburg en ben 19 jaar. Op dit moment doe ik de opleiding medewerker maatschappelijke zorg. Erg leuk maar best pittig. Ik werk bij de Omring (thuiszorg). Meestal in de vakantie. Wanneer ben je tot geloof je gekomen: Ik ben gelovig opgevoed en heb me in februari 2010 laten dopen. Wat is je getuigenis: Op de middelbare school werd ik gepest. Ik voelde me vaak eenzaam en nutteloos. Ik werd hier vaak onzeker van. Ondanks dat ik mij eenzaam voelde/nutteloos of onzeker wist ik dat ik er niet alleen voor stond en dat er altijd iemand was die elke dag met mij mee gaat en mij beschermd. En dit is nog steeds zo dag in dag uit. Hij is mijn beste vriend en dat zal altijd zo blijven. Ik moest ook steeds denken aan dit liedje Heer u bent altijd bij mij, u legt u handen op mij en u bent voor mij en naast mij en om mij heen elke dag. Dit heeft mij geholpen. Sinds dien heb ik God mijn hart gegeven en heb mij 21 februari 2010 laten dopen. Wat vind je leuk aan de kerk, het Lichtbaken: De gastvrijheid en de gezelligheid onderling. Wat is jouw manier om God te eren/wat is je een gave: Mijn manier om God te eren is om het aan mensen te vertellen. Vaak vragen mensen aan mij of ik gelovig ben en van het een op het ander moment is er een gesprek waar dan weer een discussie uit voort komt vind ik wel leuk. In de kerk doe ik de zondagschool samen met Edith. Ik vind dit echt leuk om te doen en om het evangelie te vertellen aan de kinderen. Ik sta af en toe gewoon versteld wat voor vragen de kinderen vragen en hoeveel ze weten. Echt een voorrecht om het te doen Heb je hobby s: In mijn vrije tijd lees ik vaak. Ook wandelen in het bos of op het strand even je hoofd leeg maken heerlijk. Leuke dingen doen met vrienden en familie. Ik pas ook op bij 3 hele leuke jongetjes. Zij vinden het altijd weer een feest als ik kom. Sinds kort zit ik op jiu jitsu dit is een soort verdedigings sport erg leuk al zeg ik het zelf. Jiujitsu in Japanse kalligrafie (Kanji)

16 Zendingsnieuws Robin van Engelenhoven Jan en Doortje Groenveld Jan Willem en Annemarie Griffioen Harrie en Reidun Groot Jacob en Marjolein Kiefte Monrovia, februari 2013,

17 Lieve familie en vrienden, Deze keer een brief uit Monrovia. We zijn alweer een paar dagen hier om een aantal zaken te regelen voor de auto en ons visum. We hebben weer een visum om in en uit te reizen en te verblijven tot volgend jaar februari. Het is geen probleem om hier te verblijven voor langere tijd. Ook is de wegenbelasting voor de auto weer betaald voor 1 jaar. We genieten erg van deze auto, een pick-up die ons zonder problemen over de slechte wegen van het binnenland van Liberia naar de missie brengt. We nemen er geregeld allerlei spullen in mee voor de bouw op de missie. Deze auto hebben we kunnen aanschaffen met het geld wat we van EO Metterdaad gekregen hebben. Ja, de bouw van de 4 huizen is begonnen! Het gaat hard nu opeens. De funderingen zijn klaar en de cement makers en durt-blokmakers werken hard om al de blokken te maken die nodig zijn voor de bouw van de 4 huizen. Het was al een verschrikkelijk werk om de plaats bouwrijp te maken. Al het oerwoud moest weg gekapt worden en daarna een powersaw man die grote bomen heeft omgezaagd. Hij maakt meteen planken van dit hout en daardoor betalen we veel minder transportkosten. Volgende week gaat de opbouw beginnen van de huizen. We zijn EO Metterdaad erg dankbaar dat dit mogelijk is. Door de televisie uitzendingen van april 2012 kunnen we een heel grote stap voorwaarts doen. We zijn ook in Monrovia omdat we morgen een vriendin uit Nederland op bezoek krijgen. Clazien gaat ons helpen met allerlei administratief werk. Zij blijft 3 weken bij ons. Buiten haar praktische hulp is het natuurlijk ook fijn om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Het is voor haar de eerste keer dat zij Liberia bezoekt. Theo Enkele weken geleden kwam bij ons een oma in de kliniek met haar kleinzoon, 3,5 week oud. Op de dag van zijn geboorte, 04/01/2013 was zijn moeder, de dochter van de oma, overleden aan een epileptische aanval. Vanwege de epilepsie heeft de vader nooit de zwangerschap geaccepteerd van de jonge vrouw. Zij leed waarschijnlijk erg aan epilepsie want normaal had zij 7 aanvallen per dag. Zij komen van een ver dorp, onbereikbaar per auto. De moeder van Theo was geen patiënt van ons. Gelukkig was er een andere vrouw bereid om Theo, naast haar eigen kind van 9 maanden oud, ook borstvoeding te geven. Op die bewuste maandag dat Theo in de kliniek kwam, was vroeg in de ochtend de eigen baby van de moeder die Theo borstvoeding gaf, overleden. Deze vrouw was zo gestrest door het verdriet van het overlijden van haar eigen kind, dat zij geen kans meer zag Theo te blijven voeden. De familie had natuurlijk geen melkpoeder voor flesvoeding en was ten einde raad. Ze hadden gehoord dat deze kliniek patiënten hielp met epilepsie en waren daarom naar ons toegekomen. Gelukkig hadden wij 1 blik melkpoeder voor pasgeborenen staan en 1 fles met speen, zodat hij in iedere geval melk kon drinken. De familie heeft ook zelf geen mogelijkheden om goed voor een baby te kunnen zorgen die geen borstvoeding heeft en willen Theo op de missie laten. Samen met de verpleegkundige, verloskundige en de missie leiding hebben we besloten om Theo op te nemen op de missie. Volgens ons geen andere keus, omdat hij zeker zou zijn overleden. Nu is het gewoon` in Liberia dat er

18 kinderen naar een missie worden gebracht door de familie om hier groot te worden. Theo is meteen gebleven. Hij had alleen een Bassa naam, maar wij hebben hem Theo genoemd, dat betekent geschenk van God. Zo zien we dit jongentje ook, een geschenk van God. Op dit moment wordt Theo verzorgd door de verloskundige en door ons in onze eigen huizen. We kopen babyvoeding en wat benodigdheden voor een pasgeborene. Gelukkig is Theo goed gezond. In Liberia slaapt de baby in het bed bij zijn moeder, maar wij doen het iets anders. Wel geen eigen kamer voor Theo, maar een eigen bed. We hebben een bedje voor hem gemaakt in een koffer. Volgende week gaat de missie directeur, Matthew, samen met MaryAnn naar het dorp waar de familie van Theo woont om na te gaan of het verhaal klopt en er wordt een officieel document gemaakt, ondertekend door familie en dorpsoudsten, zodat later de vader niet alsnog aanspraak gaat maken op zijn kind. Als wij naar Nederland gaan blijft Theo op de missie. Wij zijn wel verantwoordelijk, financieel, voor zijn verzorging. Zoals jullie misschien weten kunnen wij met steun van het Liliane fonds jonge mensen helpen met medicijnen tegen epilepsie. Dit is een groot probleem in het binnenland van Liberia. De jongeren die hier aan lijden staan aan de rand van de samenleving. Zij kunnen niet naar school en men is bang dat dit besmettelijk is. Ook denkt men vaak dat deze mensen bezeten zijn door de duivel. Meisjes kunnen niet trouwen. Vaak komt er wel een man op visite die seks wil hebben, maar als er een zwangerschap ontstaat, dan accepteert hij dit niet. Dit was ook het geval bij de moeder van Theo. Er komen patiënten naar de kliniek voor epilepsiemedicijnen, maar ook regelmatig bezoeken wij dorpen ver weg in het binnenland. Ons netwerk breidt uit en we hebben patiënten in 4 dorpen. 3 dorpen kunnen we bereiken met de auto, 1 dorp is alleen te bereiken met motorbike. Veel patiënten zijn ook verstandelijk gehandicapt. Zoals jullie vast wel kunnen begrijpen is het opnemen van een kleine baby een hele stap. Emotioneel raakt ons deze situatie ook. Maar het was geen optie om hem niet op te nemen, want hij zou zeker overleden zijn. We vertrouwen er op dat God ons zal helpen en leiden, om met wijsheid om te gaan met kinderen zoals Theo. We denken nl. dat er nog veel meer kinderen gaan komen. We beseffen heel goed dat we maar voor enkelen iets kunnen betekenen. We ontdekken steeds meer dat leven en dood hier hand in hand gaan. Voor Theo zijn we opa en oma. Maar het is normaal hier dat een kleinkind op groeit bij zijn opa en oma. We zullen hem dus regelmatig bij ons hebben. We houden jullie op de hoogte! Dinsdag gaan we weer terug naar de missie in Rivercess. Natuurlijk gaat Clazien mee. Over ruim 2 maanden zijn wij alweer in Nederland terug. Wat gaat de tijd snel. We hopen dat de huizen dan grotendeels klaar zijn, zodat voor het regenseizoen begint de mensen in de huizen kunnen wonen. Warme groeten uit Liberia. Jacob en Marjolein.

19 Verjaardagen in Maart (lentemaand) 01 Laura Kraak-Vos 08 Job van der Haagen 11 Nan Kat 15 Sven van Spelden 16 Anneke Gatsonides-Sikkema 18 Salome Pavlotzky 21 Dámaris Jansen 25 Jacob Bakker 25 Ruud Kraak 30 Loïs Jansen Met elkaar zijn we blij omdat je verjaart en danken de Heer die ook jou heeft gespaard.

20 Kleur en knutselwerkje

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Een kind hoort kind te zijn. Punt.

Een kind hoort kind te zijn. Punt. N i e u w s b r i e f 32 Augustus 2008 Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken. Psalm 82 vers 3 I N H O U D Van het bestuur contactmiddagen Louis Pool medewerkersuitje Reacties

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn - Vleuterweide - Veldhuizen - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 1 2015 Bedevaart naar Lourdes 17 februari informatieavond

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch

Nadere informatie

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding aandacht voor Nederlandse zendeling naar centraal-thailand dvent 03 2012 Jaargang

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

handboek Diaconaction 2010

handboek Diaconaction 2010 handboek Diaconaction 2010 19 20 21 november www.diaconaction.nl www.jongkatholiek.nl INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Deel 1: achtergrond 2 DiaconAction 3 Geschiedenis van DiaconAction 3 Wat is DiaconAction?

Nadere informatie

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat 21 4064 EC Varik tel. 0345-512660 (secretariaat Suitbertusparochie)

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel. 3616313 - Engel

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie