ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER"

Transcriptie

1 Maart 2013

2 ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER Baljuwstraat 3A, tel /noodnummer Postadres: Baljuwstraat 3A, 1785 SB Den Helder, Website: REKENINGNUMMERS VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE: Girorekeningnummer t.n.v. Baptisten Gemeente, Den Helder Bankrekeningnummer t.n.v. Baptisten Gemeente, Den Helder KONTAKT: Abonnement: Richtprijs 5 euro per jaar RAAD: Br. K. Brouwer (penningmeester) Doorzwin NN Br. H. Doornenbal (voorzitter) Kruiszwin LT Br. P.M. Galenkamp Vogelzand GA Br. J. Jansen Doorzwin NR Br. J.F. Kor Doorzwin NR Contactpersonen en telefoonnummers van de diverse teams AANBIDDINGTEAM: Br. J.F. Kor Doorzwin NR BEHEERSCOMMISSIE: Br. H. Doornenbal Kruiszwin LT BIDSTOND: Zr. R. Brouwer-Gort Boterzwin WD BLOEMENDIENST: Zr. T. Tijdeman (bezorglijst) Prof. Zeemanstraat NJ Zr. J. van Dijke (inkoop) Landmetersweg HC DIACONAAT, o.a. Inloopspreekuur, ouderen en ziekenbezoek: Br. J. Jansen Doorzwin NR Zr. B.Veenstra-Vredeveld Landmetersweg HC GELUID en BEAMERROOSTER: Zr. R. Brouwer-Den Brok Doorzwin NN JEUGDWERK: Crèche: Zr.T.Kor Doorzwin NR Zr. J. Vonk-Kor Kruiszwin RK Zondagsschool: Zr. E. Kor Doorzwin NR Jongere en Oudere JEUGD: Br. J. en zr. O. Jansen Doorzwin NR

3 KLEDINGBEURS: Zr. H. Doornenbal Kruiszwin LT KOFFIEDIENST: Br. H. Doornenbal Kruiszwin LT KONTAKT: Redactie: Zr. J. van Dijke-Kind Landmetersweg HC Zr. M. Galenkamp Vogelzand GA Zr. B. Veenstra-Vredeveld Landmetersweg HC Eindredactie: Br. K. Brouwer Doorzwin NN KOPIEERWERK: Br. K. Brouwer Doorzwin NN KOSTERS: Zr. C. de Gries -Tiggelaar Boterzwin WD Zr. E. Kor De Gries Doorzwin LB ONTVANGSTTEAM Zr. B. Veenstra-Vredeveld Landmetersweg HC PASTORAAT, o.a. huisbezoek en counseling: Br. J. Jansen Doorzwin NR Zr. O. Jansen Doorzwin NR ROMMELMARKT: Br. J.F. Kor Doorzwin NR SCHOONMAAKTEAM: Zr. C. de Gries -Tiggelaar Boterzwin WD Zr. E. Kor De Gries Doorzwin LB ZENDINGSCOMMISSIE: Zr. L. Krauth Heiligharn SN Zijn wij voor de Heer?

4 Meditatief Hoofdstuk 6 Uiterlijk en Innerlijk. - Het gaat niet om wat een mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. 1 Samuël 16:7 - Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? Romeinen 9: Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. 1 Timoteüs 4:8 2 - In een groot huis zijn niet alle voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste zijn voor bijzondere gelegenheden, de laatste voor dagelijks gebruik. Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp, dat de eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. Timoteüs 2: Het gaat niet om het uiterlijk, maar om het innerlijk. Dat hoor je wel vaker. Maar ondertussen proberen we allemaal wel zo goed mogelijk voor de dag te komen. We willen mooi zijn en jong blijven. We willen gewaardeerd worden, complimentjes krijgen en belangrijke posities innemen. Maar hoezeer we ook ons best doen, er zijn altijd mensen die nóg mooier, jonger en voornamer zijn. Natuurlijk kun je kijken naar de mensen die kleurrijker, aantrekkelijker of interessanter lijken dan jij jezelf vindt. Je mag zelfs van die fraaie schepselen van God genieten. Maar als je alleen maar op uiterlijke verschijningsvorm let, doe je jezelf en je medemens tekort. God kijkt vooral naar ons innerlijk, naar ons hart. Hij heeft ons allemaal anders gemaakt en die variatie is juist zo mooi! Misschien moest jij, mens met al je beperkingen, maar eens ophouden met het leveren van vernietigende zelfkritiek. Kijk liever naar alles wat God je gegeven heeft! Je mag in je lichaam wonen en zowel je uiterlijke verschijning als je karakter zijn volstrekt uniek. Omdat we in een gevallen schepping leven, vervalt ons uiterlijk met de jaren. Maar Gods Woord leert ons dat wij van binnen dagelijks kunnen worden vernieuwd. Je kunt wel krampachtig proberen je lichaam jong te houden - maar het is belangrijker dat je God laat werken aan je innerlijke vorming.

5 Heer U hebt mij al op een bijzondere kunstige wijze gemaakt. Zet mij nu apart - heilig mij - zodat Ik U vele diensten kan bewijzen en door U gebruikt kan worden voor elk goed doel. Vorm mij en zet mij maar in daar waar U mij gebruiken kunt! Uit: Vorm mij van Paul Abspoel Jezus, alles geef ik U. wat ik ben en heb, en wat ik ooit zal zijn. Al mijn hoop, Mijn plannen en mijn tijd Leg ik in Uw hand, Vertrouw ik aan U toe. Door Uw wil te doen, Leer ik om vrij te zijn. alles geeft ik U Jezus, alles geef ik U wat ik heb en ben, En wat ik ooit zal zijn. Opwekking 582 NB Een tweetal jaren geleden publiceerde ik het boekje Vorm mij over de metafoor van de pottenbakker en de klei (de Schepper en zijn maaksel). Dit beeld kom je op een aantal plaatsen in de bijbel tegen en ik was daar destijds bijzonder door aangesproken. Ik benaderde wat auteurs met het idee om hier een tekst over te schrijven, maar ik vond geen gehoor. Tot mijn vriend Rik Bennik tegen mij zei: If you ve got a vision, you ve got a mission. Goed punt!

6 Wist u dat - de Kledingbeurs van 12 februari 306,15 heeft opgebracht? Daarvoor dank aan alle medewerkers! - Er op dinsdag 12 maart a.s. weer een Kledingbeurs is? Hulp bij het opzetten en weer opruimen van de stands op maandagmorgen maart en dinsdagmiddag na uur dan erg welkom is? Info te krijgen is bij: Herma Doornenbal, telefoon: ? - Het Kontakt van April uitkomt op 31 maart? U/jij tot de 15 e van de maand uw/jouw bijdrage voor het Kontakt kunt en aan de redactie? Het Kontakt van april in het teken zal staan van de Opstanding? - U nu al mee kunt draaien in een Groeigroep? Als u dat wilt, geef u dan op bij Olga Jansen. Wilt u in het nieuwe seizoen mee draaien, dat kan ook. Geef u dan evengoed alvast op. Dan kan Olga op tijd de groepen indelen. Het zijn kostbare avonden. Samen bidden, Bijbellezen, praten, God en elkaar ontmoeten! - Er op 6 maart weer een Jezus is het doel van de wet avond is o.l.v. Jaap Bönker. - er op paasmorgen 31 maart een paasontbijt zal zijn in de gemeente om 8.30 uur. Er een lijst in de gang zal komen te hangen waarop u zich / jij je hiervoor kunt opgeven. Info te krijgen is bij Edith Kor?

7 Veranderingen voor de gemeente gids: Tijdelijk door ziekte: Jannie Brink - Heiligenberg adres: GGZ Noord-Holland-Noord Locatie West Friesland (1 e verdieping/ouderen kamer 131) Maelsonstraat NP Hoorn telefoonnummer: Binnenkort zal ook de nieuwe gemeentegids verschijnen. Hierin zullen wij de nieuwe leden uiteraard ook plaatsen. Deze adreswijzigingen worden daarom nog niet in dit Kontakt opgenomen. ******* Bedankje Broeders en zusters, Bij deze wil ik jullie allen hartelijk bedanken voor de mooie bloemen, en het bezoek wat ik op mijn 80ste verjaardag van jullie mocht ontvangen. In Hem verbonden jullie zuster, Gerry Terpstra.

8 Vasten- of 40 dagentijd De 40 dagentijd begint in 2013 op woensdag 13 februari en loopt tot en met stille zaterdag 30 maart. Op zondag 31 maart is het Pasen. In de 4 e eeuw werd de duur van de vastentijd gesteld op 40 dagen. In deze periode wordt door de deelnemers zuinig gegeten of ze onthouden zich van een bepaald soort voedsel of bepaalde gewoonten. Vraag: wat is de betekenis van de vastentijd? Antwoord: Dichter bij God komen. Een verrijking van je geloofsleven. De vastentijd is bedoeld om berouw te tonen over onze zonden, schuld te belijden, Gods hulp en steun te zoeken en stil te staan bij het offer dat Jezus aan het kruis voor ons gebracht heeft. Hij vraagt ons om ieder voor zich te vasten, zonder dat aan anderen te laten merken. Hij vraagt eigenlijk of we er geen toneelstuk van willen maken maar met ons hart God te zoeken en dit offer te brengen. De vastentijd van nu is eender aan de manier waarop mensen in het Oude Testament hun berouw uitten met behulp van rouwkleding, as en vasten (Esther 4:1-3, Jeremia 6:26, 2 Samuël 12:16, Daniël 9:3, Mattheüs 4:2 en Mattheüs 11:21). Als een manier waarop mensen zichzelf er aan herinnerden om berouw te tonen over hun zonden, om Gods hulp en steun te zoeken. Ook Jezus ging direct na zijn doop vasten. En is toen 40 dagen in de woestijn door de satan verzocht. Niet om zichzelf te zoeken maar om dichter bij de Vader te komen. Dankzij het offer van Jezus weten wij dat God onvoorwaardelijk van ons houdt, waardoor ver weg en dichtbij mensen steeds weer beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Elke dag in de 40 dagentijd kun je weer opnieuw beginnen. Met geloven, vieren en vasten, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Vasten is goed, als dit binnen Bijbels perspectief wordt gedaan. Het is goed wanneer we zondige gewoonten en gebruiken opgeven. Dit behaagt God. Er is ook absoluut niets mis met het vaststellen van een bepaalde periode waarin we ons op de dood en de wederopstanding van Jezus concentreren. Maar dit is eigenlijk iets wat we elke dag van het jaar zouden moeten doen, en niet alleen tijdens de 40 dagen voor Pasen. Als we vasten maken we tijd vrij voor gebed en richten ons volkomen op God waardoor de Heilige Geest kan gaan spreken, bv door een boodschapper die antwoord geeft, door een visioen. Het bouwt je geestelijk leven op. Vasten heeft effect in de geestelijke wereld. Wij worden voortdurend belegerd door de legermachten van satan. Als we vasten strijden we en brengen de onzichtbare legers van satan tot stilstand, we winnen gebied terug wat hij van ons geroofd heeft. De Heilige Geest helpt ons de tactiek van satan te doorzien. We zullen vasten zolang Hij nog niet bij ons is. Joël 2:12 Daarom spreekt de Heer -, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te

9 vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Joël 3:1 Daarna zal zich dit voltrekken: ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien. Dit klinkt misschien bedreigend maar God zegt dat we niet bang hoeven te zijn om te vasten en dus te strijden omdat het Zijn strijd is, niet de onze. Hij verslaat onze vijanden als wij vasten en bidden. Tijdens het vasten zijn we lichamelijk zwak maar geestelijk dankzij Jezus sterk! In de vastentijd worden we ons er opnieuw van bewust dat we zonder Jezus verloren zouden zijn maar nu dankzij Hem leven! Laten we daarom nederig zijn en schuld belijden als dat nodig is. Als je vasten tot een deel van je leven maakt zal God zijn relatie met je verstevigen. Als je het gevoel hebt dat de Heer je er toe aanzet om de vastentijd in acht te nemen, dan staat het je vrij om dat te doen. Maar concentreer je in deze tijd op het berouw hebben van je zonden en op je toewijding aan God - niet op pogingen om Gods gunsten te verdienen of om Zijn liefde voor jou te vergroten.

10 Stille week De laatste week vóór Pasen wordt er niet meer gerekend tot de "Veertigdagentijd", maar tot de Stille week of Goede week. De Stille Week, ook wel Goede Week, Heilige Week, Grote Week of lijdensweek genoemd, is in het Christendom de naam voor de week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd. In deze dagen tot en met het Hoogfeest van Pasen worden alle gebeurtenissen herdacht die de kern van het christelijk geloof uitmaken, het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Weest stil voor het aangezicht van God want Heilig is de Heer. (opw. 464) Het is vaak zo n lawaai in ons leven, druk, druk, druk. We hebben geen rust om even stil te zijn. In de stille week voor Goede vrijdag en Pasen is het goed om tijd vrij te maken. Tijd voor bezinning, voor Bijbellezen en gebed. Tijd voor verootmoediging, dankbaarheid en ook voorbede. (er zal een lijst met gebedspunten aanwezig zijn). En net als vorig jaar zal er een Sédertafel gedekt staan. Daarom zal tijdens de stille week vanaf maandag, elke dag in onze kerk de gelegenheid zijn om een moment van Stille tijd voor jezelf te nemen. De kerk is daarvoor iedere avond van de week open. Iedereen kan vanaf uur in alle rust de kerkzaal binnen lopen om een stille tijd voor zichzelf te nemen. Om ongeveer willen we dan gezamenlijk de avond afsluiten en kort stilstaan bij het wonder van het kruis, door een Bijbeltekst, gedicht of gebed. Als afsluiting van de stille week willen we u uitnodigen om op vrijdag ook mee te doen om te vasten. De kerk zal dan de hele dag open zijn voor gebed (met ieder uur een korte overdenking) en s avonds is er de avonddienst en het avondmaal. Laat ons huis een gebedshuis zijn.

11 Bidden helpt, omdat God van mensen houdt! Uw (dank) gebed wordt gevraagd voor: zieken, ouderen, alleenstaanden, de mensen van het AZC, in de wijk De Schooten en allen die het (even) moeilijk hebben binnen en buiten onze gemeente. Noem hun naam en breng hen voor de troon van God. Omring hen met een muur van gebed zodat Gods vrede en zegen zichtbaar en voelbaar mag zijn voor iedereen. * Gebed blijft heel dringend nodig voor Hans en Jannie Brink en hun kinderen. Speciaal is ook voor Jannie uw gebed erg nodig, ze heeft het heel zwaar. * Er blijft gebed nodig voor Dieuwke Maigret. Ze ligt regelmatig in het ziekenhuis met verschillende lichamelijke problemen. En ook geestelijk valt het haar heel erg zwaar. Bid ook voor haar kinderen. * Bid voor Cock en Riny Brouwer. Bid ook voor hun gezin, dat ze blijvend de steun zullen voelen van het gebed van de gemeente. *Blijf bidden voor de ouderen en alleenstaanden in onze kerkfamilie zoals: tante Sip de Vries, zr. van Leeuwen, zr. Schouten, br. en zr. Ten Cate, zr. Laagland-Winder, Tiny Tijdeman en gezin, Joke Leufgen en gezin, Rita Hasselbach en gezin. Maar ook voor al degenen die hier niet bij naam genoemd zijn. * Gebed wordt gevraagd voor Adeel, Kevin en alle bewoners van het AZC. Vraag een zegen voor hen allen die wachten op duidelijkheid over hun (permanente) verblijfsvergunning. Dat zij rust, vrede en geduld krijgen. Laten wij hen als gemeente dragen met ons gebed. *br. Nan Kat heeft uw gebed erg nodig. Vraag ook om steun en sterkte voor zr. Maartje Kat om haar man tot steun te kunnen blijven. *Bid voor een goede gezondheid van Jan en Hennie Kraak. *Denk aan onze zendelingen: families Groenveld, Groot, Griffioen en Kiefte. Aan Robin en James. En het werk dat zij allen op het zendingsveld doen in ZIJN naam.

12 Lieve allemaal Hierbij weer een jongerenpagina. Wij genieten elke keer weer van de vrijheid en de openheid die jullie laten zien. We zien ook de knelpunten die er soms zijn. Maar we zijn blij met jullie geduld en hoe jullie met elkaar om gaan. We hebben een aantal leuke activiteiten met elkaar gedaan. Het klimmen, sinterklaas wat heel hilarisch was en leuk gedaan door Jorine en Menno. De hulpsint en piet gaven ook nog wat extra s aan de avond. Een aantal van jullie heeft geholpen bij de kerststal. Een enorm succes waar in Den Helder over werd gepraat. Ook het volleybaltoernooi was weer gezellig. De studies die we tot nu toe deden waren goed. En zeker de gesprekken die ontstonden. Enkele onderwerpen die behandeld zijn: Principes, welke heb je en waarom, Gods stem verstaan; waarbij je je zelf en je leven kunt vergelijken met een huis. Het fundament is Christus en wie jij bent in Christus. Daar bouw je muren op van principes. De ramen geven je zicht op de buitenwereld en wat jij daar wel of niet mee kunt of wilt doen. Anderen kunnen door je ramen naar binnen kijken en zien waarom jij de principes hebt die je hebt en hoe je daar mee gaat. Door de deur kun je in en uit. Wij leven in de wereld, maar hoe gaan we daar mee om. Wie laat je op je leven inspreken. Ga je mee met de wereld of breng je de wereld binnen de muren van jouw principes. Het dak is het gebed. Dat houdt de muren van je principes bij elkaar en zorgt dat je relatie houdt met Christus. Het dakraam is de Heilige Geest. Hij leert je Gods stem verstaan en helpt je om stand te houden. Sandra heeft een avond gehouden over haar leven en hoe ze vrij kwam van het occultisme. Erg bijzonder om te horen en voor ons een eyeopener. Waar houd je je wel of niet mee bezig. Hier hebben we ook voor elkaar mogen bidden en is er in de levens van sommige van jullie een stukje vrijheid gekomen. Ik ervaar elke keer dat het goed is om elkaar te ontmoeten en elkaar verder te helpen in ons leven met Christus. Wij zien uit naar wat er verder komen gaat en willen jullie echt op het hart drukken om te komen. Het zijn goede opbouwende avonden. Tips en ideeën zijn welkom en we blijven zoeken naar een goede oplossing voor de verschillen in leeftijd etc. Daarnaast zijn jullie welkom in ons huis, kun je ons bellen als het nodig is (of zomaar ) facebooken of mailen. Er is een facebook pagina van het Lichtbaken, hier staat vaak info op! Laten we ons uitstrekken naar de geweldige dingen die God kan doen en die niemand ooit gezien of gehoord heeft. Wat zullen we elke keer verrast zijn door wat Hij wil en kan doen.

13 Eén van de onderwerpen die we de afgelopen tijd besproken hebben is vriendschap aan de hand van David en Jonathan hebben we gekeken wat vriendschap inhoudt. We hebben de eigenschappen van goede en slechte vrienden onderzocht en gekeken hoe je zelf een goede vriend kunt zijn. Ook zijn we na gaan denken of je zomaar iedereen op je leven in laat spreken. Of vraag je juist vrienden die God kennen om raad. Het was een mooie avond. Tess heeft ook een avond gedaan over je identiteit in Christus. Het is geweldig om te weten dat we niet afhankelijk zijn van wat we zien, horen, onze omstandigheden en mensen Onze identiteit wordt bepaald door onze Schepper. Door wat Hij over ons zegt. En daar mogen we ons naar uitstrekken. Het spel daarna was grappig! Tess, je bent uitgestapt en hebt het heel goed gedaan. We zijn trots op je! Er komen regelmatig nieuwe jongeren, wees gastvrij naar hun, stel je voor en betrek ze bij je gesprekken. Iedereen is welkom en we willen graag dat ze dat ervaren. Wanted is van start gegaan! Wil je meedoen ga dan vooral heen. Woensdagavond Van uur tot uur. Houdt de data in de gaten of informeer bij Jaap. Ook Impact is van start gegaan. Wij hopen dat het levensveranderende avonden zullen worden. 3 maart jongerenavond 17 maart jongerenavond 7 april jongerenavond 21 april jongerenavond 27 maart IMPACT 1 juni is de EO jongerendag Tess heeft de coördinatie een beetje in handen. Als je bij elkaar wilt zitten moeten jullie een vak af spreken waarvoor je de kaarten besteld. Wij zijn aan het denken over veranderingen binnen het jongerenwerk. Heb je ideeën of wil je meedenken, kom dan vooral naar ons toe. Ook over een kamp denk ik na, wil je meedenken/meehelpen kom dan naar mij (Olga) toe. Wij zien uit naar wat er verder komen gaat en willen jullie echt op het hart drukken om te komen. Het zijn goede opbouwende avonden.. Jullie zijn welkom in ons huis, je kunt ons bellen als het nodig is (of zomaar ) facebooken of mailen. Er is een facebook pagina van het Lichtbaken, hier staat vaak info op! Liefs en Gods zegen John en Olga

14 HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP Beste broeders en zusters. Iedere 2 de dinsdag in de maand, behalve in de vakantie periode is er een kledingbeurs. Veel vrijwilligers helpen hieraan mee. De maandagochtend worden de kleren gesorteerd en voor de verkoop op de tafels gelegd en aan de rekken gehangen. De opbrengst gaat grotendeels naar de zending, goede doelen en een klein gedeelte naar de gemeente. De kledingbeurs is er niet alleen voor financieel gewin. Het is ook een gelegenheid om met mensen in contact te komen en hen over het evangelie te vertellen. Ook is het een stuk praktische hulp verlening. Graag zouden we zien dat dit werk door kan blijven gaan. De kleding wordt opgehaald bij de mensen thuis. Iedere maand staat er in de plaatselijke bladen een stukje over de kledingbeurs met daarin contact personen die men kan bellen voor het ophalen van kleding. Het ophalen van kleding gaat op afspraak. Contactpersoon voor Den Helder is Jan Kraak en voor Julianadorp de familie Doornenbal. Wij zoeken DRINGEND personen die Jan Kraak kunnen en willen assisteren, en mede contactpersoon kunnen zijn voor den Helder. Het zou heel jammer zijn als we moeten stoppen met de kledingbeurs. Voor verdere informatie kunt u altijd bij mij terecht. Namens het KledingBeursteam, (KB shop) Herma Doornenbal.

15 Interview Kontakt Wie ben je: Ik ben Annelie Oldenburg en ben 19 jaar. Op dit moment doe ik de opleiding medewerker maatschappelijke zorg. Erg leuk maar best pittig. Ik werk bij de Omring (thuiszorg). Meestal in de vakantie. Wanneer ben je tot geloof je gekomen: Ik ben gelovig opgevoed en heb me in februari 2010 laten dopen. Wat is je getuigenis: Op de middelbare school werd ik gepest. Ik voelde me vaak eenzaam en nutteloos. Ik werd hier vaak onzeker van. Ondanks dat ik mij eenzaam voelde/nutteloos of onzeker wist ik dat ik er niet alleen voor stond en dat er altijd iemand was die elke dag met mij mee gaat en mij beschermd. En dit is nog steeds zo dag in dag uit. Hij is mijn beste vriend en dat zal altijd zo blijven. Ik moest ook steeds denken aan dit liedje Heer u bent altijd bij mij, u legt u handen op mij en u bent voor mij en naast mij en om mij heen elke dag. Dit heeft mij geholpen. Sinds dien heb ik God mijn hart gegeven en heb mij 21 februari 2010 laten dopen. Wat vind je leuk aan de kerk, het Lichtbaken: De gastvrijheid en de gezelligheid onderling. Wat is jouw manier om God te eren/wat is je een gave: Mijn manier om God te eren is om het aan mensen te vertellen. Vaak vragen mensen aan mij of ik gelovig ben en van het een op het ander moment is er een gesprek waar dan weer een discussie uit voort komt vind ik wel leuk. In de kerk doe ik de zondagschool samen met Edith. Ik vind dit echt leuk om te doen en om het evangelie te vertellen aan de kinderen. Ik sta af en toe gewoon versteld wat voor vragen de kinderen vragen en hoeveel ze weten. Echt een voorrecht om het te doen Heb je hobby s: In mijn vrije tijd lees ik vaak. Ook wandelen in het bos of op het strand even je hoofd leeg maken heerlijk. Leuke dingen doen met vrienden en familie. Ik pas ook op bij 3 hele leuke jongetjes. Zij vinden het altijd weer een feest als ik kom. Sinds kort zit ik op jiu jitsu dit is een soort verdedigings sport erg leuk al zeg ik het zelf. Jiujitsu in Japanse kalligrafie (Kanji)

16 Zendingsnieuws Robin van Engelenhoven Jan en Doortje Groenveld Jan Willem en Annemarie Griffioen Harrie en Reidun Groot Jacob en Marjolein Kiefte Monrovia, februari 2013,

17 Lieve familie en vrienden, Deze keer een brief uit Monrovia. We zijn alweer een paar dagen hier om een aantal zaken te regelen voor de auto en ons visum. We hebben weer een visum om in en uit te reizen en te verblijven tot volgend jaar februari. Het is geen probleem om hier te verblijven voor langere tijd. Ook is de wegenbelasting voor de auto weer betaald voor 1 jaar. We genieten erg van deze auto, een pick-up die ons zonder problemen over de slechte wegen van het binnenland van Liberia naar de missie brengt. We nemen er geregeld allerlei spullen in mee voor de bouw op de missie. Deze auto hebben we kunnen aanschaffen met het geld wat we van EO Metterdaad gekregen hebben. Ja, de bouw van de 4 huizen is begonnen! Het gaat hard nu opeens. De funderingen zijn klaar en de cement makers en durt-blokmakers werken hard om al de blokken te maken die nodig zijn voor de bouw van de 4 huizen. Het was al een verschrikkelijk werk om de plaats bouwrijp te maken. Al het oerwoud moest weg gekapt worden en daarna een powersaw man die grote bomen heeft omgezaagd. Hij maakt meteen planken van dit hout en daardoor betalen we veel minder transportkosten. Volgende week gaat de opbouw beginnen van de huizen. We zijn EO Metterdaad erg dankbaar dat dit mogelijk is. Door de televisie uitzendingen van april 2012 kunnen we een heel grote stap voorwaarts doen. We zijn ook in Monrovia omdat we morgen een vriendin uit Nederland op bezoek krijgen. Clazien gaat ons helpen met allerlei administratief werk. Zij blijft 3 weken bij ons. Buiten haar praktische hulp is het natuurlijk ook fijn om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Het is voor haar de eerste keer dat zij Liberia bezoekt. Theo Enkele weken geleden kwam bij ons een oma in de kliniek met haar kleinzoon, 3,5 week oud. Op de dag van zijn geboorte, 04/01/2013 was zijn moeder, de dochter van de oma, overleden aan een epileptische aanval. Vanwege de epilepsie heeft de vader nooit de zwangerschap geaccepteerd van de jonge vrouw. Zij leed waarschijnlijk erg aan epilepsie want normaal had zij 7 aanvallen per dag. Zij komen van een ver dorp, onbereikbaar per auto. De moeder van Theo was geen patiënt van ons. Gelukkig was er een andere vrouw bereid om Theo, naast haar eigen kind van 9 maanden oud, ook borstvoeding te geven. Op die bewuste maandag dat Theo in de kliniek kwam, was vroeg in de ochtend de eigen baby van de moeder die Theo borstvoeding gaf, overleden. Deze vrouw was zo gestrest door het verdriet van het overlijden van haar eigen kind, dat zij geen kans meer zag Theo te blijven voeden. De familie had natuurlijk geen melkpoeder voor flesvoeding en was ten einde raad. Ze hadden gehoord dat deze kliniek patiënten hielp met epilepsie en waren daarom naar ons toegekomen. Gelukkig hadden wij 1 blik melkpoeder voor pasgeborenen staan en 1 fles met speen, zodat hij in iedere geval melk kon drinken. De familie heeft ook zelf geen mogelijkheden om goed voor een baby te kunnen zorgen die geen borstvoeding heeft en willen Theo op de missie laten. Samen met de verpleegkundige, verloskundige en de missie leiding hebben we besloten om Theo op te nemen op de missie. Volgens ons geen andere keus, omdat hij zeker zou zijn overleden. Nu is het gewoon` in Liberia dat er

18 kinderen naar een missie worden gebracht door de familie om hier groot te worden. Theo is meteen gebleven. Hij had alleen een Bassa naam, maar wij hebben hem Theo genoemd, dat betekent geschenk van God. Zo zien we dit jongentje ook, een geschenk van God. Op dit moment wordt Theo verzorgd door de verloskundige en door ons in onze eigen huizen. We kopen babyvoeding en wat benodigdheden voor een pasgeborene. Gelukkig is Theo goed gezond. In Liberia slaapt de baby in het bed bij zijn moeder, maar wij doen het iets anders. Wel geen eigen kamer voor Theo, maar een eigen bed. We hebben een bedje voor hem gemaakt in een koffer. Volgende week gaat de missie directeur, Matthew, samen met MaryAnn naar het dorp waar de familie van Theo woont om na te gaan of het verhaal klopt en er wordt een officieel document gemaakt, ondertekend door familie en dorpsoudsten, zodat later de vader niet alsnog aanspraak gaat maken op zijn kind. Als wij naar Nederland gaan blijft Theo op de missie. Wij zijn wel verantwoordelijk, financieel, voor zijn verzorging. Zoals jullie misschien weten kunnen wij met steun van het Liliane fonds jonge mensen helpen met medicijnen tegen epilepsie. Dit is een groot probleem in het binnenland van Liberia. De jongeren die hier aan lijden staan aan de rand van de samenleving. Zij kunnen niet naar school en men is bang dat dit besmettelijk is. Ook denkt men vaak dat deze mensen bezeten zijn door de duivel. Meisjes kunnen niet trouwen. Vaak komt er wel een man op visite die seks wil hebben, maar als er een zwangerschap ontstaat, dan accepteert hij dit niet. Dit was ook het geval bij de moeder van Theo. Er komen patiënten naar de kliniek voor epilepsiemedicijnen, maar ook regelmatig bezoeken wij dorpen ver weg in het binnenland. Ons netwerk breidt uit en we hebben patiënten in 4 dorpen. 3 dorpen kunnen we bereiken met de auto, 1 dorp is alleen te bereiken met motorbike. Veel patiënten zijn ook verstandelijk gehandicapt. Zoals jullie vast wel kunnen begrijpen is het opnemen van een kleine baby een hele stap. Emotioneel raakt ons deze situatie ook. Maar het was geen optie om hem niet op te nemen, want hij zou zeker overleden zijn. We vertrouwen er op dat God ons zal helpen en leiden, om met wijsheid om te gaan met kinderen zoals Theo. We denken nl. dat er nog veel meer kinderen gaan komen. We beseffen heel goed dat we maar voor enkelen iets kunnen betekenen. We ontdekken steeds meer dat leven en dood hier hand in hand gaan. Voor Theo zijn we opa en oma. Maar het is normaal hier dat een kleinkind op groeit bij zijn opa en oma. We zullen hem dus regelmatig bij ons hebben. We houden jullie op de hoogte! Dinsdag gaan we weer terug naar de missie in Rivercess. Natuurlijk gaat Clazien mee. Over ruim 2 maanden zijn wij alweer in Nederland terug. Wat gaat de tijd snel. We hopen dat de huizen dan grotendeels klaar zijn, zodat voor het regenseizoen begint de mensen in de huizen kunnen wonen. Warme groeten uit Liberia. Jacob en Marjolein.

19 Verjaardagen in Maart (lentemaand) 01 Laura Kraak-Vos 08 Job van der Haagen 11 Nan Kat 15 Sven van Spelden 16 Anneke Gatsonides-Sikkema 18 Salome Pavlotzky 21 Dámaris Jansen 25 Jacob Bakker 25 Ruud Kraak 30 Loïs Jansen Met elkaar zijn we blij omdat je verjaart en danken de Heer die ook jou heeft gespaard.

20 Kleur en knutselwerkje

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER

ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE HET LICHTBAKEN TE DEN HELDER Juni 2014 ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER Baljuwstraat 3A, tel. 0223-631587/noodnummer 06-48610350 Postadres: Baljuwstraat 3A, 1785 SB Den Helder, Website: www.bghetlichtbaken.nl

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER

ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE HET LICHTBAKEN TE DEN HELDER Juli/augustus ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER Baljuwstraat 3A, tel. 0223-631587/noodnummer 06-48610350 Postadres: Baljuwstraat 3A, 1785 SB Den Helder, Website: www.bghetlichtbaken.nl

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Wij maken ons nu klaar om voor 2 jaar naar Colombia te gaan. Maar voor die tijd zullen we teruggaan naar Senegal om wat te regelen.

Wij maken ons nu klaar om voor 2 jaar naar Colombia te gaan. Maar voor die tijd zullen we teruggaan naar Senegal om wat te regelen. Joh. 4, 13-15 Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus, 14 maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

De Bijbel open (05-01)

De Bijbel open (05-01) 1 De Bijbel open 2013 1 (05-01) Vandaag is het de eerste zaterdag in het nieuwe jaar 2013. Ik wil deze uitzending beginnen met u van harte een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Maar wat is een gezegend

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER

ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE HET LICHTBAKEN TE DEN HELDER Mei 2014 ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER Baljuwstraat 3A, tel. 0223-631587/noodnummer 06-48610350 Postadres: Baljuwstraat 3A, 1785 SB Den Helder, Website: www.bghetlichtbaken.nl

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag allemaal, Helaas moeten wij even afwijken van het schema. Vanavond hebben wij de bbq bij Light into Europe en kunnen dan geen verslag

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren dienen in de gaven van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Nieuwsflits maart 2014

Nieuwsflits maart 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nieuwsflits maart 2014 U of jij bent het vast wel een tegengekomen: een geluksarmbandje, een amulet onder de autospiegel, geluksvoetbalschoen of een geluksshirt. Dingen waarop

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen'

Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen' Februari 2015 ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER Baljuwstraat 3A, tel. 0223-631587/noodnummer 06-48610350 Postadres: Baljuwstraat 3A, 1785 SB Den Helder, Website: www.bghetlichtbaken.nl

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 22 oktober 2017 Aanvang uur Thema: Maak je geen zorgen!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 22 oktober 2017 Aanvang uur Thema: Maak je geen zorgen! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 22 oktober 2017 Aanvang 18.00 uur Thema: Maak je geen zorgen! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Krijn Verdoes Organist samenzang:

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER

ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE HET LICHTBAKEN TE DEN HELDER September 2013 ORGAAN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE "HET LICHTBAKEN" TE DEN HELDER Baljuwstraat 3A, tel. 0223-631587/noodnummer 06-48610350 Postadres: Baljuwstraat 3A, 1785 SB Den Helder, Website: www.bghetlichtbaken.nl

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Gemeente, jongens en meisjes, Wat hebben jullie een prachtig onderwerp uitgekozen. Een gave Geest! De Heilige Geest is zelf een gave.

Gemeente, jongens en meisjes, Wat hebben jullie een prachtig onderwerp uitgekozen. Een gave Geest! De Heilige Geest is zelf een gave. 1 Intro Ester en Renate 2 Mededelingen KR 3 Zingen lied vd school PS 84 : 1 4 Votum en Groet 5 Zingen: Opwekking 334 6 Gedicht en aansteken vd kaars 7 Zingen Lied GK 171: 1 Schuldbelijdenis Zingen Lied

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Deze handleiding is van Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK Lessen zijn oorspronkelijk geschreven als dagelijkse Bijbelstudie tijdens een GO KIDS zendingsreis naar Roemenië.

Nadere informatie

Kinderbijbelstudies - juli 2008

Kinderbijbelstudies - juli 2008 Kinderbijbelstudies - juli 2008 Tekst: Beryl Voorhoeve Opmaak: Judith Maarsen Gebruikte Bijbelvertaling Het Boek Aangevuld in juni 2013 voor de GO KIDS zendingsreis van 2013. Studie is geschreven voor

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen zijn,

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VOORBEDE Soms moeten gebeurtenissen en dingen met naam worden genoemd. Soms moet je de dingen meer openlaten, opdat iedereen zijn eigen ervaringen erin kan herkennen. De voorbede

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Intocht: Gezang 434. Votum & groet

Intocht: Gezang 434. Votum & groet 2 Intocht: Gezang 434 Votum & groet 2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in t licht als op adelaarsvleug len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie