Vergroenen en verdienen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergroenen en verdienen"

Transcriptie

1 0

2 Vergroenen en verdienen Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie In 21 e eeuw geldt dat wie concurrerend wil blijven, veel zuiniger zal moeten omgaan met energie en andere grondstoffen. Wie nu de aantasting van natuur en klimaat negeert, krijgt straks hogere kosten. Vergroening én innovatie: Biobased economie Circulaire economie Kringloopwijzer Foqus planet (FrieslandCampina) én Vruchtbare Kringloop (sterk initiatief Gelderland waarbij belangrijke partijen gezamenlijk stappen maken!) Sluit aan bij sterke regio s (Bijv.: Naar een energieneutrale melkveehouderij zonder kunstmest i.p.v. alleen Groen Rijden). 1

3 Melk bevat van nature essentiële voedingsstoffen. Met betrouwbare en smakelijke zuivelproducten levert FrieslandCampina een bijdrage aan voedsel- en nutriëntenzekerheid. Daarbij streeft FrieslandCampina ernaar de druk op natuurlijke hulpbronnen en het milieu te beperken. 2

4 Vier pijlers van het MVO-beleid 3

5 Volgens een duidelijke strategie: route2020 Ambitie De meest succesvolle, professionele en aantrekkelijke wereldwijde zuivelonderneming creëren voor haar leden-melkveehouders, medewerkers, afnemers en consumenten en voor de samenleving door mensen wereldwijd essentiële voedingsstoffen uit zuivelproducten te bieden voor elke fase in hun leven Groeicategorieën Zuiveldranken Kindervoeding (B2B, B2C) Merkkaas Sterke posities & geografische groei Foodservice in Europa Basisproducten Inspelen op behoeften Groei & ontwikkeling Dagelijkse voeding Gezondheid & welzijn Functionaliteit Vaardigheden Talent management Melkvalorisatie Innovatie Businessmodel & kostenfocus Fundament Al t goede van zuivel Ketenvoordelen Duurzaamheid Onze manier van werken & veiligheid 4

6 Efficiënte en duurzame productieketens Klimaatneutrale groei: energie-efficiëntie duurzaam geproduceerde energie Verduurzamen van de keten: energie uit biomassa, wind en zonne-energie, geproduceerd door leden-melkveehouders KPI s Realiseren van klimaatneutrale groei tussen 2010 en 2020 door minimaal 2 procent efficiëntieverbetering per jaar op het gebied van energie Minimaal 2 procent efficiëntieverbetering per jaar bij water en afval(water) 2. Honderd procent gebruik groene elektriciteit afkomstig uit het agrarische domein in Nederland in Alle ingekochte (landbouw-)grondstoffen komen uit volledig duurzaam gemanagede bronnen 5

7 Duurzame melkveehouderij Inkoop duurzaam geproduceerde grondstoffen Duurzame methoden voor landbouw en veehouderij zo min mogelijk impact op het milieu positieve bijdrage aan het welzijn van lokale gemeenschappen KPI s Klimaatneutrale groei 2. Handhaven van het niveau van 2012 van weidegang op 81 procent van de bedrijven van leden-melkveehouders 3. Continu verbeteren van diergezondheid en dierwelzijn 6

8 Verantwoorde melkveehouderij: 4 thema s en doelstellingen 1. Energie en klimaat 20% reductie broeikasgassen Klimaatneutrale groei 2. Diergezondheid en dierwelzijn Reductie anti-biotica Verhogen leeftijd koe (door reductie van mastitis en klauw problemen) 3. Biodiversiteit Zichtbare zorg voor landschap & natuur 100% duurzame soja vanaf 2015 Verbeterde mineralen balans 4. Weidegang: bestaand niveau handhaven 7

9 Het uiteindelijke doel... onze droom verwezenlijken Groene energie van de boerderij Mest als energiebron Productielocaties van energie voorzien En zorgen voor groen gas als brandstof Zero water in zuivelfabrieken (hergebruik van water uit melk) Bijdragen aan mondiale voedsel (nutriënten) -zekerheid en veiligheid met betaalbare en duurzame zuivel 8

10 FrieslandCampina streeft naar een betere haalbaarheid van mestverwaarding door middel van systeem- en keteninnovaties Interesse: Vermindering van uitstoot aan broeikasgassen en fosfaat 1. Monovergisting en digestaatraffinage op de boerderij voor de productie van biogas, organische, P-, N- en K-meststoffen 2. Grote schaal (> ton/jaar) monovergisting en digestaatraffinage voor de productie van biogas, organische, P-, N- en K- meststoffen 3. Ontwikkelen van de volgende generatie mestverwaarding gebaseerd op een hogere conversie van biomassa naar biogas en op de productie van chemicaliën met een hogere toegevoegde waarde Op zoek naar: Partners voor het opzetten van een fabriek ter demonstratie van grootschalige mestvergisting en digestaatraffinage 1. Integratie van technologieën in een efficiënte keten voor mestverwaarding, inclusief management van meststromen en ontwikkeling van de markt voor meststoffen uit mest 2. Efficiënte technologieën voor scheiden van mest, vergisting, drogen, gasopwerking en digestaatraffinage, die resulteren in een betere financiële haalbaarheid van mestverwaarding dan huidige technologieën 9

11 FrieslandCampina streeft naar een betere haalbaarheid van mestverwaarding door middel van systeem- en keteninnovaties Interesse: Vermindering van uitstoot aan broeikasgassen en fosfaat 1. Monovergisting en digestaatraffinage op de boerderij voor de productie van biogas, organische, P-, N- en K-meststoffen 2. Grote schaal (> ton/jaar) monovergisting en digestaatraffinage voor de productie van biogas, organische, P-, N- en K- meststoffen 3. Ontwikkelen van de volgende generatie mestverwaarding gebaseerd op een hogere conversie van biomassa naar biogas en op de productie van chemicaliën met een hogere toegevoegde waarde Op zoek naar: Nieuwe technologieën en kosten-effectieve procesintegratie 1. Technologieën voor voorbehandeling van mest en/of voor verhoogde biomassaconversie 2. Technologieën om uit mest bio-based chemicaliën met een hogere toegevoegde waarde te produceren 3. Integratie van innovatieve technologieën in een efficiënte keten voor mestverwaarding 10

12 Jumpstart 11

13 Initiatieven; kluitjesvoetbal? 1. Biogas Groot Zevert 2. Boerencollectief Samen Sterk 3. Ondernemersclub Vragender 4. Biogas Vereniging Achterhoek 5. Droogvergisting Haarlose Veld 6. Bion Berkelland 7. Stichting Biomassa 8. Vruchtbare Kringloop (250 veehouders: vervolgstap Kringloopwijzer) 9. Kansenkaart afvalwaterketen UvW en afvalwater Roadmap 2030; alginaatwinning uit afvalwater én mest?; WRIJ en RFC? 10. Leidingnetwerk Noord-Deurningen met 22 boeren? 12

14 Over solide Businesscases Een businesscase vind je niet. Je bouwt de businesscase. Het gaat niet alleen om technologie. Het gaat ook en vooral om het organiseren van a) aanvoer (kwantiteit, kwaliteit én termijn) b) juiste productielocatie met juiste technologie c) logistiek en distributie d) gebruikers en afzet ( buy-in ). Bijv.; Markt voor Mest: Ontwikkeling van vraaggestuurde ketens voor grondstoffen uit mest (biogas en groen gas, mineralen, (kunst)mestvervangers, loosbaar/herbruikbaar water en specialties). Voor duurzame innovatie in de agrosector zijn niet alleen de persoon en de kwaliteiten van de ondernemer(s) essentieel, maar ook de ondersteuning en het samenspel van de ondernemer met afnemende en ondersteunende partijen in de keten (faciliteren; mogelijkmakers). 13

15 Over feiten, cijfers, impact en betekenis Stel ton mestverwaarding: ook businesscases doorgerekend voor en ton mest: 8-10 Mln Nm3 Groen Gas 290 ton fosfaat ton nitraat, 55ktons vloeibare kunstmest Lokaal gebruik van geproduceerde elektriciteit en warmte 200 FC trucks die op duurzame brandstof rijden ( km per jaar per auto) 7% overschot mest verwaard in Nederland 6% van CO2reductiedoelstelling 2020; meer dan 100 Kton CO 2 reductie 70% vervanging N-kunstmest? 14

16 Kansen zien en realiseren? - Bundelen van kennis, creativiteit, ondernemerschap én kapitaal. - Geen van de partijen kan dit alleen! Dus samenwerken, ook over/door ketens en sectoren heen. - Coöperatief ondernemerschap. - En nieuwe combinaties van partijen zoals.. - En samenwerken met overheden en kennisinstellingen: aantal stappen is innovatief met de nodige risico s waarbij overheidssteun op onderdelen nodig is. - Duurzame gebiedsinnovaties!!! 15

17 Rol FrieslandCampina - Rol FrieslandCampina: o.a. beïnvloeding omgeving én facilitering om bedrijfsverantwoordelijkheid leden in te vullen (ketenkwaliteit, transparantie en continue verbetering). - Kringloopdenken en werken essentieel! - Vooral doorbouwen op sterktes die er al zijn. - Met op samenwerkingsgerichte aanpak (kern van coöperatie) creëer je als vanzelf commitment en loyaliteit. 16

18

19 Presentatie BIC-ON 26 juni 2014

20 Cooperative tradition of over 140 years Acquisition of IDB Belgium N.V. (Yoko Cheese)

21 Toen en nu 1897: Eerste steenlegging Coöperatieve zuivelfabriek: De Eendracht Gestart als boterfabriek 1950: Start kaasproductie 1958: Start weiverwerking op labschaal 1962: Oprichting Coöperatieve Weiproducten fabriek 1987: Kaasfabriek gestopt 1991: Overgang naar Coberco; Borculo Whey Products 1997: Fusie met Friesland en Coberco; Borculo Domo Ingredients 2007: Friesland Foods Domo 2009: FrieslandCampina Domo 20

22 Productie Borculo - cijfers ± 245 medewerkers 24 uur per dag, 7 dagen in de week Per week Ca. 350 vrachten wei Ca tonnen eindproduct Producten (% gewicht): Lactose: 55% Eiwitrijk poeder:5% Vloeibaar & geen-ift product: 40% Zakken (25kg 1000kg), IBC s, bulk 21

23 Speerpunten voor waardegroei Eiwit en lactose zijn belangrijk voor FrieslandCampina

24 Our products by product group Product Vivinal Hiprotal Deminal Refit Stedygro Proyield Hyvital Lactopure Product group Bioactives Whey proteins Demineralised whey proteins Milk proteins Hydrolysates (microbial) Hydrolysates (biopharma) Hydrolysates (infant, medical) Lactose 23

25 Verleden, Heden en Toekomst Verleden: Water en DS-verlies besparing Verwarming/koeling gemeentehuis Heden: Ontwerp nieuwe fabrieken (energie/grodstoffen verbruik en uitstoot) Onderzoek naar biogas als brandstof nieuwe ketelhuis Pyrolyse olie gestookte ketel Electrisch vermogen komt direkt van 150KV net Toekomst: Water project (vermindering waterverbruik Alginaat (fosfaat/kalk) Warmte terugwinning torens en rookgascondensatie ketels 24

26 kgco2 eq per ton eindproduct CO2-footprint afdanking afvalverwerking transport energie verpakking grondstoffen LPSD GOS uit Funda 25

27 Locatie diverse fabrieken Borculo Huidige fabriek Nieuwe fabriek Woonwijk

28 Plannen FrieslandCampina Domo Borculo Uitbreiding fabriek Vivinal GOS voor kindervoeding Bouw van een nieuwe melkpoederfabriek naast de bestaande locatie Start bouw: 27 september 2013 Bouw duurt ongeveer 1,5-2 jaar Kwaliteitsverbetering projecten om te voldoen aan eisen voor produceren kindervoeding met meest moderne technieken Aanpassen utilities (stroom, water etc.) Visie FrieslandCampina is om onze groei klimaatneutraal te realiseren 27

29 Galacto-oligosaccharides: Vivinal GOS Zitten in moedermelk maar niet in koemelk Moedermelk Hebben een functionele werking in het lichaam 4% 3% 55% 8% 28% 2% koemelk 20% 35% 5% 0% 7% 34% wei eiwit vet mineralen Oligosaccharides Lactose caseine eiwit Zijn koolhydraten bestaande uit galactose en glucose Worden gemaakt van lactose m.b.v. enzymen sterke marktgroei veel lactose nodig! 28

30 Uitbreiding Productie Vivinal GOS Investeringsbedrag: 40 miljoen euro Gereed: eind

31 Project Mountain investering in indamp- en sproeidroogcapaciteit op de FrieslandCampina locatie in Borculo 1. Indampcapaciteit voor melkconcentraat 36%.» verwerkingscapaciteit 250 miljoen kg melk.» beschikbaar tijdens melkpiek van Moderne sproeidroogfabriek.» verwerkingscapaciteit gelijk aan 500 miljoen kg rauwe melk» beschikbaar tijdens melkpiek van 2016» geschikt voor productie van vol-, mager- en instantmelkpoeder» geschikt voor productie van alle typen babymelkpoeder» voldoet aan de laatste /hoogste kwaliteitseisen» energie- en milieubewust ontwerp 30

32 Bouw nieuwe melkpoederfabriek Nieuwbouw productielocatie voor melkpoeder en kindervoeding Investeringsbedrag: 135 miljoen euro Gereed: Begin 2016 Effect op werkgelegenheid: FTE 31

33 Company presentation VRAGEN? 32

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijschrift bij de cover: Melk is een van de rijkste natuur lijke bronnen van essentiële voedingsstoffen.

Nadere informatie

NAAR EEN ENERGIENEUTRALE ZUIVELKETEN (2) DRIE VERKENNINGEN IN DE PRAKTIJK

NAAR EEN ENERGIENEUTRALE ZUIVELKETEN (2) DRIE VERKENNINGEN IN DE PRAKTIJK NAAR EEN ENERGIENEUTRALE ZUIVELKETEN (2) DRIE VERKENNINGEN IN DE PRAKTIJK colofon Opdrachtgever: Courage, Innovatienetwerk Auteur: Joost van Kasteren Projectleider: Carel de Vries Vormgeving: Imagro BV

Nadere informatie

Samen verduurzamen loont

Samen verduurzamen loont Samen verduurzamen loont Verslag Duurzame Zuivelketen 2012 Samen verduurzamen loont De zuivelsector heeft in 2012 belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. De Nederlandse Zuivel Organisatie

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2013

Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Juni 2014 schakel in succes Maatschappelijk jaarverslag 2013 1 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Met dit maatschappelijk jaarverslag legt Agrifirm verantwoording

Nadere informatie

x de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht).

x de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht). Gedeputeerde Staten Datum Zaaknummer 6 november 2012 2012-017859 Onderwerp Bio- en mestvergisting in Gelderland STATENBRIEF 1 Doel van deze brief Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om te

Nadere informatie

een ammoniakreductie t.o.v. wettelijk van 5%, maar wel: een ammoniakreductie van 85%). Daarbij kijken we ook naar wat landelijk gebeurt.

een ammoniakreductie t.o.v. wettelijk van 5%, maar wel: een ammoniakreductie van 85%). Daarbij kijken we ook naar wat landelijk gebeurt. De duurzaamheidswaaier, die is gekoppeld aan goede boer is bedoeld om agrariërs die extra duurzaamheidsstappen zetten, bovenop de wettelijke eisen, te belonen. Bij het scoren van de bedrijven hebben wij

Nadere informatie

DE GROENE MOTOR. MJA3 voorstudie zuivelketen

DE GROENE MOTOR. MJA3 voorstudie zuivelketen DE GROENE MOTOR MJA3 voorstudie zuivelketen De groene motor van de zuivelketen Hoe de zuivelketen in 2030 energieneutraal zal zijn MJA 3 voorstudie zuivelketen Berenschot: Joost Krebbekx, Wouter de Wolf,

Nadere informatie

Verder op weg naar een duurzame zuivelketen. verslag 2009

Verder op weg naar een duurzame zuivelketen. verslag 2009 Verder op weg naar een duurzame zuivelketen verslag 2009 Verder op weg naar een duurzame zuivelketen Melkveehouders, zuivelondernemingen, NZO en LTO zijn al vele jaren bezig met een duurzame bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

AgroAgenda Noord Nederland

AgroAgenda Noord Nederland AgroAgenda Noord Nederland 1. AANLEIDING De uitdaging Nederland is de één na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld. Noord- Nederland levert daar een forse bijdrage aan. De hele noordelijke

Nadere informatie

Wageningen UR Livestock Research

Wageningen UR Livestock Research Wageningen UR Livestock Research Partner in livestock innovations Rapport 505 Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en groengasproductie in de Gelderse landbouw Een eerste verkenning September 2011

Nadere informatie

Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren AgroFood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief

Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren AgroFood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren AgroFood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief Prof. dr.ir. Jack G.A.J. van der Vorst (Jack.vanderVorst@wur.nl) - December 2011 - In opdracht

Nadere informatie

Pionieren in duurzaamheid. Maatschappelijk jaarverslag 2012. schakel in succes

Pionieren in duurzaamheid. Maatschappelijk jaarverslag 2012. schakel in succes Pionieren in duurzaamheid Maatschappelijk jaarverslag 2012 schakel in succes Feiten en cijfers Coöperatie met circa 18.000 leden Bestuurd door hoofddirectie (3 leden) Toezicht door Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

GREEN DEAL. 1. Inleiding

GREEN DEAL. 1. Inleiding GREEN DEAL 1. Inleiding Wereldwijde uitdagingen zoals de stijgende CO2-uitstoot, het duurder en schaarser worden van fossiele brandstoffen en het voortgaande verlies aan biodiversiteit, maken dat de noodzaak

Nadere informatie

2 Spark Column. Draagvlak voor de toekomst. Spark. Halfjaarcijfers FrieslandCampina: hoe deden we het de afgelopen zes maanden?

2 Spark Column. Draagvlak voor de toekomst. Spark. Halfjaarcijfers FrieslandCampina: hoe deden we het de afgelopen zes maanden? Rohana Safinah: Ik wilde altijd al expat worden Hoe staat FrieslandCampina ervoor? Halfjaarcijfers 2013 Met een nieuwe exportstrategie de wereld veroveren is het personeelsblad van FrieslandCampina nr.3

Nadere informatie

Energie voor een duurzame samenleving

Energie voor een duurzame samenleving Energie voor een duurzame samenleving Jaarverslag Welkom bij Alliander 2 Welkom bij Alliander Alliander is het grootste energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energieinfrastructuur brengen we dagelijks

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie November 2014

Duurzaamheidsvisie November 2014 Duurzaamheidsvisie November 2014 In het kort PARK21 vertelt het verhaal van Holland, een geschiedenis van innovatie, het maken van de toekomst, pioniers in de polder. Het creëren van een duurzame samenleving

Nadere informatie

Werk met eigen energie. Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015)

Werk met eigen energie. Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015) Werk met eigen energie Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015) inleiding Niet tobben over de crisis, maar investeren in de toekomst. Jan Borgman, fotonenboer Provincie Gelderland werkt

Nadere informatie

Onze initiatieven voor 2015. Jaarplan

Onze initiatieven voor 2015. Jaarplan Onze initiatieven voor 2015 Jaarplan Alliander Jaarplan 2015 Energie voor vandaag en morgen 2 Energie voor vandaag en morgen In onze moderne samenleving is energie overal noodzakelijk: thuis, op het werk

Nadere informatie

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Voorwoord Duurzame energie. Steeds meer beleidsmakers, docenten, ondernemers

Nadere informatie

nr.4 Samenwerking met Huishan in China Reshape in Europa Gerkesklooster na de brand Op naar een team-based organisatie (met poster) Spark

nr.4 Samenwerking met Huishan in China Reshape in Europa Gerkesklooster na de brand Op naar een team-based organisatie (met poster) Spark Samenwerking met Huishan in China Reshape in Europa Gerkesklooster na de brand Op naar een team-based organisatie (met poster) nr.4 is het personeelsblad van FrieslandCampina 2 Column 3 Dank voor inzet

Nadere informatie

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009 Omgevingsbewust ondernemen Jaarverslag 2009 DELTA N.V. JAARVERSLAG 2009 DELTA N.V. Poelendaelesingel 10 4335 JA MIDDELBURG T : +31 (0)118 88 20 00 F : +31 (0)118 88 21 00 E : info@delta.nl W : www.delta.nl

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

GROEN GAS OP HET AARDGASNET

GROEN GAS OP HET AARDGASNET NAAR EEN energieneutrale ZUIVELKETEN aardgasnet GROEN GAS OP HET AARDGASNET colofon Opdrachtgever: Courage, InnovatieNetwerk Auteur: Ir. Bouke Bruinsma, KWA bedrijfsadviseurs BV Projectleider: Carel de

Nadere informatie