De top 10 van. Jaarverslag 2012 Friese Milieu Federatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De top 10 van. Jaarverslag 2012 Friese Milieu Federatie"

Transcriptie

1 De top 10 van de Friese Milieu Federatie Jaarverslag 2012 Friese Milieu Federatie

2 De top 10 van de Friese Milieu Federatie 1 Big Jump 2 Ik hou van Fryslân 3 De frisse blik van jongeren 4 Kening fan e Greide 5 Met elkaar natuurovertreders in de kraag vatten 6 Nacht van de Nacht 7 De Groene Hemel van het Noorden 8 40 jaar Friese Milieu Federatie 9 Lokaal is het helemaal 10 Een stevige windvlaag komt van onderop 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 6 Eerste Friese Big Jump 7 Sietske Poepjes: Ik hou van Fryslân 8 Campagnes 9 Hoeveel ruimte nemen Friezen in beslag? 10 Meer aandacht voor duurzame kleding 11 De frisse blik van jongeren 12 Het ultieme gevoel van weidevogels 14 Met elkaar natuurovertreders in de kraag vatten 18 Nacht van de Nacht groter dan ooit 20 De groene hemel van het Noorden jaar Friese Milieu Federatie 24 Lokaal is het helemaal 26 Een stevige windvlaag komt van onderop 29 Bijlage 1: Organisatie 31 Bijlage 2: Financiën 36 Bijlage 3: Aangesloten organisaties 38 Bijlage 4: Nationale Postcode Loterij 40 Bijlage 5: Activiteitenoverzicht

4 Voorwoord Vandaag voor het eerst een visarend gezien, zomaar vanuit huis. Het gaat goed met de natuur dus? In sommige opzichten lijkt dat het geval. Het burgerinitiatief Kening fan e Greide waarvan de FMF één van de initiatiefnemers is, maakt echter duidelijk dat er ook grote problemen zijn. Kening fan e Greide is een erenaam voor onze skries (grutto), maar ook een signaal dat als we niets doen, het afgelopen is met de weiden die we zo graag zien en kennen uit onze jeugd. Er worden in het kader van Kening fan e Greide veel activiteiten ondernomen om ervoor te zorgen dat we de skries en ook de andere greidefûgels niet kwijtraken. Het gaat goed met de FMF. Het aantal aangesloten organisaties neemt nog steeds toe en dekt bijna geheel groen Fryslân. We mochten de BFVW en het Fries Natuurmuseum verwelkomen als nieuwe leden. Ook wat betreft het aantal projecten en daaraan verbonden medewerkers zien we groei. Dit wil helaas niet zeggen dat het allemaal goed gaat met natuur en milieu. De cijfers in dit jaarverslag m.b.t. onze ecologische voetafdruk en vervolging roofvogels zijn duidelijk. Er is nog veel werk te doen. Bewustwording van onze westerse, verkwistende leefstijl en de beschikbare alternatieven blijft uiterst noodzakelijk. Cultuur en natuur worden waar mogelijk met elkaar verbonden. Kening fan e Greide 4

5 is daar een prachtig voorbeeld van, maar ook Leeuwarden Culturele Hoofdstad Energie- en voedselvoorziening op lokaal niveau en natuur in en rond de stad zijn zaken waar de FMF zich voor in zet. Dit gebeurt o.a. met de projecten Lokale energie voorwaarts!, Oars Ite en Eetbare Stad. beleid dient bij de burgers te liggen. Zij zijn de bewoners van het landschap. Het is hun (groene) omgeving die het welbevinden doet toenemen. Daarom bevorderen wij graag de initiatieven uit dorpen en wijken die laten zien dat men daar naast de eigen energievoorziening ook beheer van de omgeving in eigen hand wil nemen. We zijn gelukkig dat na de periode waarin het beleid en de aandacht voor natuur en landschap steeds meer werd versnipperd (periode Bleeker ), nu versterking van de Ecologische Hoofdstructuur op het programma staat. Het besef dringt door dat ons land en zeker Fryslân (ook economisch) afhankelijk is van een mooi, gevarieerd en rijk landschap. Een beleid dat niet meer afrekent op inzet, besteding etc, maar op resultaat is een eenvoudig economisch beginsel dat voor natuur, milieu en landschap ook van toepassing is. Van reageren op incidenten, naar aandacht voor structurele problemen en naar het voorkomen van die problemen is voor de FMF de inzet die in dit jaarverslag al zichtbaar is en in de komende jaren onverminderd zal worden voortgezet. De FMF blijft zich inzetten voor een lijn die enige jaren geleden werd ingezet om van de aandacht voor dier- en plantensoorten, de stap te zetten naar beleid dat duurzaamheid bevordert en waarvan natuur en milieu profiteren. De verantwoordelijkheid voor dat Pieter de Haan Voorzitter FMF 5

6 Inleiding Duurzaamheid is emotie Prikkelen, verwonderen, overtuigen. Dat is waar de Friese Milieu Federatie het hele jaar aan werkt. We willen zoveel mogelijk Friezen verleiden om duurzaam te leven, vertelt Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie. Hans van der Werf is optimistisch. Over afgelopen jaar, waarin de Friese Milieu Federatie zich heeft laten zien. Over Fryslân, dat met afstand de mooiste provincie van Nederland is. En over de Friezen, waarvan de ecologische voetafdruk stap voor stap afneemt. De organisatie staat er goed voor, stelt Van der Werf tevreden vast. We werken nauw samen met veel partijen en hebben in 2012 ontzettend veel gedaan om het belang van natuur en milieu onder de aandacht te brengen. De Friese burger loopt als een rode draad door de activiteiten. Wij richten ons op alle 650 duizend Friezen. Die willen we verleiden met een aanlokkelijk aanbod, namelijk een duurzame leefstijl. We dragen een positief verhaal uit. Met concrete acties, zoals kookworkshops en een receptenboek, laten we Friezen proeven hoe lekker eten zonder vlees is, met excursies laten we mensen horen hoe mooi weidevogels zijn. Veranderen van de Friese leefstijl is volgens Van der Werf een traject van lange adem. Ik zou graag nog dichter bij de samenleving willen staan, meer een eigen geluid laten horen en de verbinding met het bedrijfsleven willen maken. Dichtbij de mensen Van der Werf wil inspireren. Bijvoorbeeld door kinderen kunstwerken van afval te laten maken, door mensen duurzame mode te laten kopen en door lokale initiatieven te ondersteunen. Veelzeggend vindt hij Natuur als buur, één van de programma s van de Friese Milieu Federatie. We willen de natuur dichtbij de mensen brengen. Natuur bestaat niet alleen in beschermde natuurgebieden, maar ook in tuinen, parken en steden. Wij komen op voor álle natuur. Cultuur, landschap, natuur: Van der Werf ziet ze als een samenhangend geheel. Hij is trots op Fryslân. Dat Fryslân de mooiste provincie is, hebben we aan onze cultuur, natuur én het landschap te danken. Laten we daarvan genieten. Ook in de toekomst. Leeuwarden heeft een nominatie op zak als culturele hoofdstad van Europa in Daar moeten we de schouders onder zetten. Het zal de provincie een enorme impuls geven. Dat duurzaamheid niet duur is, maar leuk en trendy, wil Van der Werf aan alle kanten uitstralen. Ook met het gebouw waar de Friese Milieu Federatie huist. Nu oogt het nog oud en stoffig. Na de verbouwing wordt het echt ons visitekaartje. Binnen moeten onze medewerkers en bezoekers de duurzaamheid kunnen proeven. 6

7 1 Eerste Friese Big Jump Zondag 8 juli 2012 sprongen vijfentwintig mensen bij Lemmer het IJsselmeer in. In heel Europa sprongen mensen die dag om klokslag uur. Waarom? Om aandacht te vragen voor het belang van schoon water. In Lemmer sprongen ze eigenlijk iets eerder in het water. Een pikzwarte donkerwolk kwam aandrijven. De stortbui zorgde dat niet alleen de springers, maar ook de mensen op de kant drijfnat werden. 7

8 Sietske Poepjes: Ik hou van Fryslan Als ambassadeur van de campagne Ik hou van Fryslân roept Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie, van de daken hoe mooi en duurzaam Fryslân is. Toch mag er schepje bovenop, vindt ze. We willen ambitie tonen, vooruitstrevend zijn wat betreft duurzaamheid. Dat lukt alleen als we veel Friezen inspireren. De Friese Milieu Federatie helpt ons daarbij. Dat doen ze creatief en aanjagend, op een niet-belerende toon. De mooiste en de meest duurzame provincie van Nederland. Als gedeputeerde onderschrijft Poepjes beide doelen uit volle overtuiging. We willen als provincie meer doen dan enkel op de milieuwinkel passen. De milieuvergunningen moeten uiteraard op orde zijn, en adequaat gehandhaafd worden. Maar daar mogen ook ambities bij. Fryslân moet nóg mooier, nóg duurzamer. Poepjes realiseert zich terdege dat het provinciebestuur de ambities niet alleen kan waarmaken. 2 Om een forse duurzaamheidsslag te maken, heeft ze de Friese bevolking nodig. Willen we mensen meekrijgen, dan moeten we ze inspireren. Mensen laten zien hoe ze anders met afval om kunnen gaan, dat ze ander voedsel kunnen kiezen, dat ze meer duurzame kleding kunnen dragen. Poepjes benadrukt dat ze mensen niets wil voorschrijven. Nee, geen opgeheven vinger, zegt ze. Geen belerende toon, waarbij maar één weg de juiste is. Daar is het milieu niet bij gebaat. Wij willen de Friese burger in aanraking laten komen met duurzame opties. Wat ze vervolgens kiezen, is aan hen. Als burgers maar niet onwetend zijn. 8 Sterke drive Dat duurzame ambities ook smaakvol kunnen zijn, proefde Poepjes tijdens de kookworkshop op scholengemeenschap Bogerman in Sneek. Afgelopen november kookten de scholieren uit de Oars Ite receptengids Lekker zonder vlees. Harstikke leuk, vond Poepjes de proeverij. Zelf raakt ze ook geïnspireerd. Er is meer mogelijk dan elke dag vlees eten, ook vanwege je gezondheid. Gelukkig hoort het suffe imago van vegetarisch eten definitief tot het verleden. Dat merk ik ook aan het jongerenpanel. Voor hen is bewust eten de gewoonste zaak van de wereld. Het jongerenpanel, een onderdeel van de campagne, spreekt Poepjes erg aan. Jongeren zijn ambitieus. Ze hebben een sterke drive. In de jeugd van tegenwoordig zit pit. Die pit hebben wij nodig, vooral op milieugebied. De jongeren in het panel zijn opgegroeid in een nieuwe maatschappij. Zij weten wat er leeft en speelt. Niet alleen de kookworkshop, ook andere evenementen van de campagne maakte Poepjes van nabij mee. De Friese Milieu Federatie weet de duurzame boodschap op een creatieve wijze bij de Friese burger onder de aandacht te brengen. Ik heb daar bewondering voor. De federatie staat met beide voeten in de Friese klei.

9 Campagne Ik hou van Fryslân De campagne Ik hou van Fryslân is een initiatief van de provincie Fryslân en de Friese Milieu Federatie. Onder de campagne vallen de volgende projecten: Oars Ite Met zoveel mogelijk Friezen bewust en duurzaam eten, dat is: Oars Ite! De campagne daagt mensen uit om minder vlees te eten. Een dag zonder vlees verkleint de voetafdruk met zo n tien vierkante meter. Afgelopen jaar verscheen een receptenboek, met lekkere recepten zonder vlees. Ook bood de Friese Milieu Federatie restaurants zogenaamde Foodiebags aan. Fair Fibers Samen met partners vraagt de Friese Milieu Federatie aandacht voor het duurzaam kopen, gebruiken en weggooien van kleding en textiel. De campagne ging 29 oktober 2012 van start met het onthullen van twee textielcontainers op de stoep van het Provinciehuis in Leeuwarden. De containers gingen vervolgens op reis door de provincie. Jongerenpanel Duurzaam Fryslân Begin 2012 ging het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân van start. Op pagina 12 in deze uitgave vertelt één van de jongeren, Tim Haarlem, over de duurzame kracht van de jeugd. Awareness afval Awareness afval is een samenwerkingsproject van Omrin, Provincie Fryslân, deelnemende gemeenten en de Friese Milieu Federatie om het bewustzijn rondom afval te vergroten. Deelnemende scholen volgen een gratis lesprogramma en kunnen een rondleiding op Ecopark de Wierde van Omrin winnen. Servicepunt opgewekt Servicepunt Hier! Opgewekt Fryslân Het nieuwe servicepunt van de Friese Milieu Federatie is het eerste aanspreekpunt voor lokale energie initiatieven in Friesland. Op pagina 26 vertelt Oscar Jansen van de Friese Milieu Federatie er meer over. 9

10 Hoeveel ruimte nemen Friezen in beslag? In de campagne Ik hou van Fryslân neemt de ecologische voetafdruk een centrale plaats in. De Friese voetafdruk geeft het ruimtebeslag van de Friese burger op de aarde aan. Doel van de campagne is om de leefstijl van Friezen zodanig om te buigen, dat de Friese voetafdruk afneemt. Bijna duizend Friezen vulden afgelopen jaar de schriftelijke enquête in, meer dan duizend kozen voor de online-enquête. De gemiddelde voetafdruk is in 2012 iets gestegen ten opzichte van 2011, maar ligt lager dan de gemiddelde voetafdruk in De twee thema s die grote invloed hebben op de voetafdruk zijn: eten van vlees (24%) en gebruik van de auto (13%). 10

11 Meer aandacht voor duurzame kleding Fair Fibers is één van de projecten van de campagne Ik hou van Fryslân. Het doel van Fair Fibers is om Friezen bewuster met kleding te laten omgaan. Gedeputeerde Sietske Poepjes en Corrie Algra van Sari Fair Fahion in Joure hebben Sari Fair Fashion als het eerste duurzame kledingverkooppunt op de kaart van gezet. Tijdens het project worden Friezen opgeroepen afgedankte kleding en textiel beter gescheiden in te leveren. Ook worden er ruilbeurzen en repair workshops gehouden. Het project Fair Fibers is een initiatief van de Friese Milieu Federatie in samenwerking met de provincie Fryslân, Agentschap NL, Omrin, Omrin Estafette, Humana, ReShare en een groeiend aantal Friese gemeenten. Het project duurt tot juni Gedeputeerde Sietske Poepjes, Miranda Werkman van Omrôp Fryslân en Irona Groeneveld (fractievoorzitter van Grien Links in Provinciale Staten) showden maandagavond 8 oktober samen met een aantal modellen uit Joure de nieuwe collectie duurzame kleding van SARI Fair Fashion. Dit gebeurde ter ere van het 10-jarig bestaan van SARI Fair Fashion Joure. 11

12 3 De frisse blik van jongeren Tim Haarlem (23) is zo n gedreven jongere, waarvoor een dier- en milieuvriendelijke leefstijl een vanzelfsprekendheid is. Duurzaamheid bepaalt zijn agenda. Hij studeert milieukunde in Leeuwarden en bezoekt alleen deze week al twee klimaatbijeenkomsten. In Friesland helpt hij mee met het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân, dat begin vorig jaar van start ging. Wij geven de provincie gevraagd én ongevraagd advies, vertelt Haarlem. Het panel is met meer dan twintig jongeren inmiddels goed gevuld. Zelf overhandigde Haarlem afgelopen april het advies Windenergie vooruit! aan gedeputeerde Hans Konst. Investeer in betrokkenheid bij windenergie. Participatie van burgers is cruciaal. Met samenwerking bereik je veel meer, luidde Haarlems advies. Eerder overhandigde het Jongerenpanel adviezen over onder meer watersport, weidevogels en ganzen. Het panel wordt begeleid door de Friese Milieu Federatie. Zij voeden ons inhoudelijk en leggen de link tussen het Jongerenpanel en de provincie, legt Haarlem uit. Onze toekomst Het is onze toekomst, antwoordt Haarlem op de vraag waarom een jongerenpanel van belang is. Jongeren zijn ambitieuzer, ongeduldiger en denken buiten de begaande paden. Ze kijken onbevangen tegen duurzaamheid aan. Juist dat heeft het provinciale duurzaamheidsbeleid op dit moment nodig. De lat moet omhoog. Er moet vaart achter de uitvoering. Het duurt ons allemaal te lang. Op papier staan mooie intenties, zoals dat Friesland de mooiste en duurzaamste provincie moet zijn. Maar nu de daad bij woord voegen. Naar het panel wordt geluisterd, stelt Haarlem tevreden vast. Als voorbeeld noemt hij de weidevogelambitie voor 2030, die van vijfduizend broedparen grutto s is opgeschroefd naar broedparen. Haarlem: Onze generatie is aan de beurt. Wij moeten de wereld leefbaar maken voor onze toekomst. 12

13 Twitter en Facebook Het Jongerenpanel maakt actief gebruik van twitter en facebook. Drie tweets: Jongerenpanel Duurzaam Fryslan 19 december 2012 Vanavond gaan we ons bezig houden met de Koersnotitie Weidevogels. Gedeputeerde Johannes Kramer en Prof. Dr. Theunis Piersma zijn er ook bij! Jongerenpanel Duurzaam Fryslan 10 oktober 2012 Het is vandaag Dag van de #Duurzaamheid! Het Jongerenpanel is benieuwd, hoe duurzaam ben jij? Deel jouw tips met ons via Jongerenpanel Duurzaam Fryslan 17 april 2012 Jongerenpanel provinsje is los! Vertegenwoordigers van het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân overhandigen hun advies over windenergie aan gedeputeerde Hans Konst. Links vooraan staat Tim Haarlem. 13

14 Kening fan e Greide 4 Het ultieme gevoel van weidevogels Het geroep van grutto s, tureluurs en kieviten. Een veldleeuwerik die hoog in de lucht zingt. Weidevogels maken ons vrolijk. Ze verkondigen het voorjaar, vertellen dat het warme weer in aantocht is. Dat ultieme gevoel wil het burgerinitiatief Kening fan e Greide bij mensen losmaken. Onder andere met muziek en poëzie. Op deze pagina willen we u laten meeluisteren. Met de QR-codescanner op uw smartphone krijgt u prachtige muziek te horen, geïnspireerd door de Koning van de Weide. Friese dichter Tsjêbbe Hettinga Maart jongstleden overleed de Friese dichter Tsjêbbe Hettinga. Hettinga hield van de Friese weidevogels. Vorig jaar trad hij met Sytze Pruiksma op tijdens het congres van Kening fan e Greide. Luister hier naar het optreden. Gruttogeluid Wat is mooier dan het geluid van de weidevogels zelf? In dit fragment roept de grutto zijn eigen naam. 14

15 Gevoel van urgentie Hans van der Werf, één van de initiatiefnemers van Kening fan e Greide, wil door muziek en poëzie een gevoel van urgentie oproepen. De teloorgang van de weidevogels gaat ons allemaal aan. Net als de muziek raakt ons dat diep. Kunst kan een belangrijke rol spelen in het bewust maken van mensen. Smelt onze boodschap samen met de beleving, dan valt het kwartje. De weidevogels verdwijnen? Dat zal ons toch niet gebeuren! Gelukkig zijn er ook gebieden waar het wél goed gaat met de weidevogels. Ze laten zien dat er volop kansen liggen. Burgers: aan de slag De Friese burger is glashelder: ga aan de slag voor de grutto. Dat roept de burgerjury op in het manifest Petsje ôf foar kening Skries. Boeren, burgers, buitenlui, overheid, grondeigenaren en marktpartijen moeten volgens de jury beter samenwerken om het de weidevogels naar de zin te maken. Op de brass voor de grutto Componist, muzikant en vogelkenner Sytze Pruiksma gaat dit jaar op stap met de Leeuwarder brassband Soli Brass. Zijn compositie Reade Skries is voor de dertigkoppige band bewerkt. Door muziek wil Pruiksma ruchtbaarheid geven aan de dramatische conditie van het weidelandschap. Muziek komt direct bij mensen binnen, verklaart Sytze. Mensen herkennen zich erin. 15

16 Petsje ôf foar kening skries Petsje ôf foar kening skries Goed idee! Seit eltse Fries Kening skries is winters mei de frou yn Afrika mar by t maitiid lûkt it bêste lân fan d ierde sa boeren lizze dêr in greideblommen loper klear as in wolkom foar it bliid ferwachte keningspear foar de heechbepoate gasten yn har sjyk tenu stiet dêr alle dagen wjirm op it menu As it gritogrytsjend pear wer oer ús greiden fljocht is it hiel bysûnder wat dat ús as minsken docht Komme tsjirken ljippen ljurken ek mei har refrein dan is t lok fan greidefûgelfreonen hast folslein minge hynders skiep en kij har noch yn t greidekoar witte wy: hjir stean wy foar! Tekst en muzyk: Hindrik van der Meer 16

17 1.2 Grutto, kievit, tureluur en scholekster Hoe gaat het met de weidevogels? Het gaat niet goed met de Friese weidevogels. 2000= In de afgelopen jaren is de stand van veel weidevogelsoorten achteruitgegaan. Zo is van 160 de populatie scholeksters die in 1996 in Fryslân 120 broedde nog slechts 35 procent over. Toch herbergt Fryslân nog steeds, zeker in verhouding 80 tot andere gebieden, aanzienlijke populaties. Van de grutto broedt maar liefst 40 procent van 40 de wereldwijde en 80 procent van de Europese populatie in ons land, waarvan de helft in Fryslân Scholekster Grutto 2000 Kievit Tureluur Bron: CBS 12 Centraal Bureau voor de Statistiek Wat zegt het eerste Friese kievitsei over ons klimaat? De Friese traditie van het eerste kievitsei ontpopt zich als een goede graadmeter voor klimaatverandering. Het eerste kievitsei wordt in Friesland steeds vroeger in het voorjaar gevonden. Dat komt omdat kieviten door de klimaatverandering eerder beginnen te broeden. Jaarboek 2012.indb :05 Bron: 17

18 Met elkaar natuurovertreders in de kraag vatten 13 april Gisteren ondertekening convenant, nu al succes #Toezichtkring #Natuurhandhaving. Met #itfryskegea en #nvwa 2 visstropers gepakt vanmorgen! Deze tweet op 13 april 2013 van één van de provinciale groene handhavers spreekt boekdelen. Natuurovertreders moeten uitkijken, nu Friese organisaties de handen ineen hebben geslagen. De pakkâns is aardich grutter wurden, vertelt Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie. Troch ús gearwurking binne de tafersjochhâlders no ek elkóárs eagen en earen yn it fjild. As in tafersjochhâlder fan in griene organisaasje in misstân op gemeentlik flak tsjinkomt, dan jout er dat troch oan de gemeente. Kramer kijkt nog breder. Hij roept ook burgers en belangengroepen op om misstanden door te geven. Underwilens hawwe wy it meldpunt tsjin rôffûgelferfolging yn it libben roppen. Hoge ogen De Friese Milieu Federatie staat de Toezichtkring met raad en daad bij. Begin vorig jaar stelde Dave Bosman van de Friese Milieu Federatie een evaluatie op, waarin hij de Friese groene handhaving analyseerde. Zijn hoofdconclusie: werk samen. Door samen op te trekken, bundelen we de bestaande kennis en zetten we het toezicht in waar dat het meest effectief is. Dat is nodig om Friesland mooi en natuurlijk te houden, aldus Bosman. Met de samenwerking gooit Friesland hoge ogen. Handhavend Nederland kijkt met belangstelling toe hoe wij de groene handhaving vormgeven. Het ministerie ziet de Friese aanpak zelfs als voorbeeld voor de rest van het land. Communicatie Met het convenant bekrachtigen de partijen de samenwerking. Kramer ziet de milieufederatie als belangenbehartiger van de Friese natuur, die de partijen op één lijn brengt. Ferbine is belangryk mei al dy ferskillende organisaasjes. De federaasje is in goede partij om de kommunikaasje oan te gean mei de Fryske mienskip. Rekreanten, skoallen, boeren, natuerleafhawwers, gemeenten: allinne méíelkoar slagget it om de natuerkriminaliteit út te bannen. 18

19 Programmatisch handhaven Eén van de punten in het convenant is het programmatisch handhaven. Ek al wurkje wy nau gear, dochs is ús kapasiteit beheind. Hanthaveners kinne net oeral wêze. Dêrom wolle wy effektiver te wurk gean, op basis fan goede risikoanalyzes, aldus gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân. Hoeveel roofvogels worden vervolgd? Een gezamenlijke aanpak van roofvogelvervolging is hard nodig. In 2012 kwamen 122 meldingen binnen van roofvogelbestrijding. In 2011 waren dat er nog 117. Vooral het aantal vergiftigingen nam toe. Fryslân is met roofvogelvervolging de trieste koploper van alle provincies in Nederland. Hopelijk brengen de adequate handhaving en het meldpunt tegen roofvogelvervolging daar verandering in. 19

20 Nacht van de Nacht groter dan ooit 6 Pikdonker werd het, toen de lampen van de boot uitgingen. Alleen het licht van de vuurtorens op de eilanden schoot af en toe voorbij. Annefloor Zuurbier van de Waddenvereniging vond de nachtelijke vaartocht indrukwekkend. Ze bevond zich dan ook op één van de meeste duistere plaatsen van het land: het Wad. Iedereen was stil en geïmponeerd, toen de motor uitging. We hoorden alleen de wind. Later, in het schip, kregen we uitleg over het belang van duisternis voor de natuur. De nachtelijke vaartocht, georganiseerd door de gemeente Harlingen, de Waddenvereniging en de Friese Milieu Federatie, was in trek. In mum van tijd waren alle 120 kaarten uitverkocht, vertelt Zuurbier. Het was die avond, op zaterdag 27 oktober 2012, één van de dertig Friese activiteiten tijdens de Nacht van de Nacht. De achtste editie van het landelijke evenement bracht in Friesland een recordaantal bezoekers op de been, stelt Gerben Bergstra van de Friese Milieu Federatie. Meer dan 1400 bezoekers genoten volgens hem van de schoonheid van donkere nachten. Bergstra: In de Alde Feanen en de grachten van Leeuwarden gingen mensen het water op. De volkssterrenwacht in Burgum was open, net als het beroemde Eise Eisinga Planetarium in Franeker. Meer dan de helft van de gemeenten en talloze bedrijven deden mee, onder meer door het doven van lichten op kerken en andere gebouwen. Zo stond de Oldehove in het donker. Met acht edities achter de rug, merkt Bergstra dat het niet bij die ene nacht in het jaar blijft. Het heeft absoluut effect. Gemeenten nemen structurele maatregelen. Ze kiezen voor zuinige ledverlichting, dimmen de reclameverlichting en stellen een verlichtingsbeleid op. Volgend jaar weer een Nacht van de Nacht, stelt Bergstra, namelijk op zaterdag 26 oktober Wij doen hoogstwaarschijnlijk in 2013 weer mee met een vaartocht, laat Zuurbier weten. 20

21 Hoe donker zijn de Friese nachten? Fryslân is één van de donkerste gebieden van Nederland. De provincie heeft een Friese hemelhelderheidskaart laten maken om de Friese duisternis in beeld te brengen. De kaart laat zien dat een groot deel van Fryslân donker tot erg donker is. Uitschieters zijn het Waddengebied, het gebied ten zuiden van Franeker en de Friese wouden. Wat vinden Friezen van donkerte? Een derde van de Friezen vindt dat er s nachts onvoldoende duisternis is in hun eigen omgeving. Dat blijkt uit een enquête van TNS NIPO die vorig jaar is uitgevoerd naar de beleving van de Friese ruimtelijke kwaliteit. Een vijfde vindt zelfs dat de situatie rond duisternis de afgelopen Hemelhelderheidskaart 15% van Fryslân is erg donker 41% van Fryslân is donker 31% van Fryslân is grijzig 7% van Fryslân is grijs hemelhelderheid 5% van Fryslân in mcd/m2 is licht magnitude aantal sterren 0,5% van Fryslân is behoorlijk licht 0,175-0,3 21, (15% van Fryslân is erg donker) 0,3-0, , (41% van Fryslân is donker) 0,45-0,7 20, (31% van Fryslân is grijzig) km Bron: Sotto Le Stelle vijf jaar is verslechterd. Weinigen ervaren een verbetering. De Friese Milieu Federatie heeft onlangs een lichthinderinventarisatie uitgevoerd. Na een oproep kwamen meer dan tweehonderd meldingen binnen. Uit de inventarisatie blijkt dat burgers openbare verlichting en verlichting uit en rondom gebouwen op veel plaatsen als hinderlijk ervaren.

22 7 De groene Hemel van het Noorden Sinds begin mei 2013 kan het: de héle Elfstedentocht bevaren. Een langgekoesterde wens van menig Fries en watersportliefhebber komt daarmee in vervulling. De ontbrekende schakel - tussen Berltsum via Bartlehiem naar Leeuwarden, in de volksmond bekend als de Hel van het Noorden - is afgelopen jaren fors opgeknapt. Talloze bruggen zijn vernieuwd en verhoogd, stuwen veranderd in sluizen en havens ingericht. En de natuur? Die heeft goed meegelift met de werkzaamheden, vertelt Arnoud de Vries van de Friese Milieu Federatie. Langs de vaarroute liggen natuurgebieden van Staatsbosbeheer: de Wide Mar (zie foto), het Wiersylster Rak en de Blikfeart Foto: Staatsbosbeheer Vanaf het water hebben de waterliefhebbers volgens hem prachtig zicht op de nieuwe natuurgebieden, de kilometerslange natuurvriendelijke oevers, de vispassage en de smalle sloten die zijn verbonden met de hoofdvaart. Zelf schaatste De Vries er afgelopen winter. Ze waren toen druk bezig met de aanleg, zegt hij. De Vries is zeer te spreken over het proces. Hij ziet de Noordelijke Elfstedenvaarroute als een schoolvoorbeeld van hoe natuur en recreatie hand in hand samen kunnen gaan. We zijn vroegtijdig bij het project betrokken, en hebben met talloze natuurorganisaties, lokale natuurexperts en sportvissers intensief meegedacht. Onze ideeën zijn in de plannen meegenomen. Het resultaat is een groene vaarroute, waar niet alleen waterrecreanten, maar ook waterplanten en vissen van profiteren. Stekelbaarzen zoeken dit voorjaar de ondiepe plekken op om ongestoord te paaien. Goed nieuws voor de lepelaars, die stekelbaarzen eten. Wie uit de boot wil stappen, kan de lepelaars van dichtbij zien door de nieuwe vogelkijkschermen. 22

23 Hoe mooi vinden Friezen hun eigen landschap? 8,1 Rapportcijfer Friese landschap 2012 Friezen zijn dik tevreden over het Friese landschap. Dat blijkt uit de enquête in 2012 van TNS NIPO. Inwoners van Fryslân waarderen het landschap met maar liefst een 8,1. Wat de Friezen minder waarderen, zijn industrie, bedrijventerreinen, woonwijken en het verdwijnen van natuur en groen. Het geeft aan dat blijvende aandacht voor natuur en landschap een absolute must is. Ondertussen neemt het areaal bedrijventerreinen stelselmatig toe. Lag in 1996 nog hectare van Friesland geplaveid met bedrijven, inmiddels is dat hectare. 23

24 40 jaar Friese Milieu Federatie 8 Van polarisatie naar samenwerken De Friese Milieu Federatie bestaat 40 jaar. Een goed moment om terug te blikken. Wiebe Wieling is momenteel voorzitter van de Vereniging de Friesche Elf Steden en voorzitter van het College van Bestuur van Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles. Hij heeft de federatie zien veranderen. Elke periode kent zijn eigen tijdgeest en vraagt om een ander geluid, zegt hij. Moest de milieufederatie in de beginjaren vol tégen de stroom inroeien, nu laveert ze soms mee en schuift ze op verzoek aan bij besprekingen. Zelf was Wieling rond de eeuwwisseling voorzitter van de federatie. We waren destijds meer actiegericht, onze achterban stond veelvuldig op de barricaden. Die spanning en polarisatie lijken verdwenen. Stonden we vroeger vaak lijnrecht tegenover boeren, bedrijfsleven en landbouw - en werd de gang naar de rechter niet geschuwd - tegenwoordig werkt de federatie nauw met deze partijen samen. Op de FMF-site leest Wieling begrippen als meer bewustwording en het stimuleren van kansrijke en duurzame vernieuwingen. Wat nu werkt is een aanpak die draait om dialoog, het vroegtijdig inspelen op ontwikkelingen en het aandragen van concrete duurzame alternatieven. De FMF is meegegroeid met de tijd. Niet alleen inhoudelijk, ook als organisatie. Ze opereren nu professioneler met een scheiding tussen bestuur en een raad van toezicht. Wat al die veertig jaren recht overeind bleef, stelt Wieling, is de strijd voor een schoon, natuurlijk en leefbaar Friesland. Die strijd blijft hard nodig, ook in de toekomst. Daar ben ik van overtuigd. De federatie moet consequent het natuur-, milieu- en landschapsbeleid blijven onderstrepen en benadrukken. Zonder een dergelijke organisatie geeft niemand kritisch tegenwicht en krijgen andere belangen vrij spel. Neem het windturbinevraagstuk, zegt Wieling. Overal duiken windturbines op. Ik vind dat windmolens het open Friese landschap niet mogen ontsieren. De Friese Milieu Federatie moet dergelijke ontwikkelingen nauwlettend volgen. Foto: Piter Jelles 24

Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012

Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012 COLOFON Evaluatief Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederatie Groningen Zuiderpark 16, 9724 AG Groningen 050 313 08 00 info@nmfgroningen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes

Jaarverslag 2012. Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes Jaarverslag 2012 Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes 1 Vooraf Verantwoording Voor u ligt het jaarverslag van 2012. Een verslag van een bewogen jaar, waarin tot medio

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 De12Landschappen

Jaarverslag 2009 De12Landschappen Jaarverslag 2009 De12Landschappen Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2. Bestuursverslag 4 3. Wie is De12Landschappen? 9 4. Belangrijkste ontwikkelingen en resultaten 17 5. Beïnvloeden beleid is maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.nl Jaarverslag 2011 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 2013 2017 2 vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 1. Voorwoord De eerder uitgesproken wens om een nieuwe koers te kiezen en het vfonds beter te presenteren, bleek eenvoudiger dan

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek Werkplaats 9 PlattelandsParlement Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in samenwerking met de andere organisatoren van het PlattelandsParlement: de Landelijke Vereniging van

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Inhoudsopgave Vooraf 5 1. Samenvatting: Vogelbescherming in 2013 6 1.1 Impuls voor campagnes... 6 1.2 Wereldcongres

Nadere informatie

T. +31 (0)30 233 1328 F. +31 (0)30 233 1311. www.snni.ni VAM. Reg.nr.,. Dat. ontv,: 0 6 JUN 2005. Routing

T. +31 (0)30 233 1328 F. +31 (0)30 233 1311. www.snni.ni VAM. Reg.nr.,. Dat. ontv,: 0 6 JUN 2005. Routing Stichting Natuur en Milieu Donkerstraat 17 3511 KB Utrecht NL snm@snrrlnf T. +31 (0)30 233 1328 F. +31 (0)30 233 1311 www.snni.ni :ir ; : Natuur en Provinciate Staten Overijssel Commissie Milieu Postbus

Nadere informatie

NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. Het werk aan De Centrale As is begonnen EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 4, DECEMBER 2012

NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. Het werk aan De Centrale As is begonnen EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 4, DECEMBER 2012 Ondernemend NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 4, DECEMBER 2012 Het werk aan De Centrale As is begonnen 'STIMULERENDE ROL GEMEENTE BROODNODIG DOORGROEIEN SLEUTELEN AAN ENERGIE CRISIS? MISSCHIEN

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel.

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Strategische visie en Meerjarenplan Natuur en Milieu Overijssel 2013-2023 Uitvoeringsplan 2013-2016 Zwolle, december

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Oorsprong en doelstelling 4 Bestuursverslag en verantwoordingsverklaring 8 Directieverslag 21 Reportages van projecten 41 Verkorte jaarrekening 2010 42 Balans per 31 december

Nadere informatie

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen in Salland > Passie Op het Platteland > Achterhoek: samenwerken nieuwe stijl > Appels, peren en POP in Fruitpark Ochten > Streekoesters

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Welkom. jaarverslag 2009

Welkom. jaarverslag 2009 Welkom jaarverslag 2009 91 pag. 26 Paul Hooper pag. 28 Jessica Vogels pag. 30 Eva de Bie pag. 32 Mevrouw Liebregt pag. 34 Boetle Bijlsma pag. 36 Marc Bruggeman pag. 38 Raymund Leslie pag. 40 Edith van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Op weg naar uw nieuwe licence to operate

JAARVERSLAG 2013. Op weg naar uw nieuwe licence to operate JAARVERSLAG 2013 Op weg naar uw nieuwe licence to operate KWH-VISIE DEEL 2 GOVERNANCE KWH-AUDITING DEEL 3 KWH-BENCHMARKING KWH-VERENIGING KWH-WERKORGANISATIE 2 VOORWOORD Klaar voor een nieuw tijdperk KWH

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014 Afscheid Bert van der Haar als voorzitter VNO-NCW Noord Het Noorden zit in z n DNA > Interview Aart van der Gaag over Participatiewet

Nadere informatie