VOORWOORD JAARVERSLAG SECRETARIS Ledenstand Samenstelling bestuur en commissies JAARVERSLAG ZWEMBAD...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD... 2 1. JAARVERSLAG SECRETARIS... 3. 1.1 Ledenstand... 3 1.2 Samenstelling bestuur en commissies... 4 2. JAARVERSLAG ZWEMBAD..."

Transcriptie

1

2 INDEX VOORWOORD JAARVERSLAG SECRETARIS Ledenstand Samenstelling bestuur en commissies JAARVERSLAG ZWEMBAD Algemeen Zwemmende leden Examens Jeugdcommissie JAARVERSLAG STRAND Organisatie strandbewaking Hulpverleningen Bedrijfs Opvang Team Handhaving en toezicht op het IJmuiderstrand Verenigingsactiviteiten Evenementen JAARVERSLAG MATERIAAL JAARVERSLAG OPLEIDINGEN Aspiranten Junior Lifeguard en Lifeguard Junior Lifeguard Schipper en Lifeguard Schipper Varend Redden voor Waterscooter Lifeguard Reddingsbrigadechauffeur EHBO Werkgroep zwembad Instructeur niveau 2 en 3 zwembad en strand Vooruitblik op JAARVERSLAG PENNINGMEESTER Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Begroting 2015 en Investeringsbegroting BIJLAGE A BIJLAGE B

3 VOORWOORD In 2005 schreef ik, toen als voorzitter a.i., mijn eerste voorwoord voor het jaarverslag. Deze keer is het dus de 10e keer dat ik het voorwoord voor het jaarverslag mag schrijven. Helaas is het jaar voor een belangrijk deel aan mij voorbij gegaan. Het herstel na een ingrijpende operatie vergde veel van mijn aandacht en energie. Gelukkig liepen de activiteiten ook zonder mijn bemoeienissen gewoon door en kunnen we wederom terugkijken op een mooi verenigingsjaar. Het ledental steeg licht tot 390 leden en hiermee zet de stijging door die de IJRB sinds 2010 ziet. In totaal deden 170 zwemmende leden examen voor één van de zwem- en/of zwemmend-redden diploma's en behaalden wij een slagingspercentage van 100%. Een belangrijke pijler in dit succes is de opleiding van de instructeurs die meer en meer vorm begint te krijgen. Zo slaagden dit jaar 2 leden voor het examen instructeur niveau 3 en zijn er verschillende leden in opleiding. Een andere pijler is de continue bijscholing van de overige instructeurs. Daarnaast is dit jaar ook gestart met het proces de IJRB te certificeren voor het ABC zwemmen, zodat de IJRB ook in de toekomst zwemles kan geven voor het zwemdiploma ABC. Dit jaar is op initiatief van de gemeente Velsen, Dienst sport en recreatie, overleg geweest met de verschillende zwemverenigingen over het oprichten van een gemeenschappelijke zwemschool voor het ABC zwemmen. De plannen zijn vooralsnog zeer vaag, en lijken er vooral op gericht om de problemen met het leszwemmen van de gemeente op te lossen. De IJRB ziet eigenlijk geen voordelen in deze opzet. Juist deze groep leden is de basis voor de toekomstige strandploeg. Onze taak op het strand zou hier op termijn onder kunnen gaan lijden, als het ABC zwemmen niet meer in eigen beheer gegeven zou worden. Het strandseizoen was een gemiddeld seizoen met 554 hulpverleningen, waarvan 7 in levensbedreigende situaties. De post aan het IJmuiderstrand was dit jaar 157 dagen geopend en bemand door onze vrijwilligers. In de maanden juli en augustus was de post bijna iedere dag open. Hoewel de strandploeg van de IJRB uit bijna 60 leden bestaat is de bezetting van de posten, met name die van Velsen Noord, een punt van aandacht. Een ander belangrijk aandachtspunt is de opleiding van onze strandwachten. Dit jaar werd door het bestuur het opleidingsplan Strand vastgesteld. Opleidingen en trainingen zijn een zeer belangrijke voorwaarde voor de continuïteit en kwaliteit van de strandbewaking. In 2014 deed voor de tweede jaar een groep leden examen voor het nieuwe examen Junior Lifeguard en Lifeguard. Alle kandidaten, voor beide diploma's, slaagden. In de ontwikkelingen van onze vereniging is de formele kant wat onderbelicht gebleven. Een aantal zaken zoals de regionale samenwerking met de veiligheidsregio, het communicatieen jeugdbeleid, en sinds dit jaar ook het opleidingsplan strand, zijn vast gelegd. Echter, de statuten van de vereniging dateren nog uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Hoog tijd om deze aan te pakken. In 2014 is hier een begin mee gemaakt. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt ook andere documenten, zoals een huishoudelijk reglement, op te stellen. In 2015 hopen wij deze voor te leggen aan de leden. Rest mij nog allen die een grote of kleine bijdrage hebben geleverd aan de activiteiten van de IJRB het afgelopen jaar, te bedanken voor hun inzet. Hans Rozemeijer Voorzitter 2

4 1. JAARVERSLAG SECRETARIS 1.1 Ledenstand In onderstaande tabel is de ledenstand weergegeven per 1 oktober 2014 Leeftijd Vrouw Man Totaal t/m 17 jaar jaar en ouder Totaal In 2014 is het ledenaantal gestegen met 10 leden. Donateurs Het aantal ondersteunende leden is in 2014 met 1 donateur gestegen. In onderstaande grafiek is het verloop van het ledenbestand grafisch weergegeven

5 1.2 Samenstelling bestuur en commissies 4

6 Voorzitter Hans Rozemeijer Communicatie Jeroen Groot Tim van der Kroef Voorlichting Kees Buis Martin Zwanenburg Secretaris Ron de Vlieger Fondswerving Anita van der Zwet Slotenmaker - de Groot Tim van der Kroef Frank van der Zwet Slotenmaker Inge Dekker Hans van Velzen Penningmeester Wim Hartog Bestuurslid strand Kees Buis Commissie bewaking Martin Zwanenburg Jeroen Groot Robert Rozemeijer Ronald de Vries Teamleiders Martin Zwanenburg (TLvD) Ronald de Vries (TLvD) Kees Buis (TLvD) Fred Dictus Frank de Groot Jeroen Groot Johan van der Zwet Slotenmaker Michael de Boer Wesley Klarenbeek Inge Dekker Frank van der Zwet Slotenmaker Kirsten van Zandvoort Lisanne Goedhart Nils van den Goorbergh Tim van der Kroef Evenementen Nils van den Goorbergh 5

7 Adviseur Opleidingen Jeroen Groot Opleidingen Robert Rozemeijer Frank de Groot Kees Buis Sven van den Goorbergh Adviseur materiaal Ronald de Vries Commissie materiaal Fred Dictus Vincent Dolfing Frank de Groot Maarten van der Zwet Slotenmaker Frank van der Zwet Slotenmaker Martin Zwanenburg Bestuurslid zwembad Ron Wilderom Commissie zwembad Nancy Schellevis Irma Gildemacher Dyon Zandstra Nathalie de Bree Dennis Uijtendaal Michael de Boer Commissie jeugd Tim van der Kroef Irma Gildemacher Deborah Kamerbeek Inge Dekker Kim de Vlieger Marit Ramakers 6

8 2. JAARVERSLAG ZWEMBAD 2.1 Algemeen Het is weer een druk jaar geweest in het zwembad. Vele kinderen hebben afgezwommen en hun zwemdiploma gehaald. Niet alleen voor het ABC zwemmen, maar ook voor de bondslijn. Daarnaast zijn Inge Dekker en Deborah Kamerbeek geslaagd voor hun niveau 3 instructeursopleiding. Tijdens meerdere momenten zijn de instructeurs, praktijkbegeleiders en examinatoren bijgeschoold, onder andere tijdens de bijscholingsavond in het zwembad. We hadden enkele instructeurs, ook van buiten onze eigen brigade, benaderd om ons meer informatie te geven over positief lesgeven, het maken van lesplanningen, verantwoordelijkheid en houding tijdens de zwemlessen en het verbeteren van zwemslagen. Ook zijn we weer gestart met een nieuwe groep aspiranten. Wij proberen onze instructeurs zo goed mogelijk voor te bereiden en op te leiden, zodat ze hun leerlingen zo goed mogelijk les kunnen geven, zodat zij hun zwemdiploma behalen. In 2018 hebben wij een licentie nodig om het zwem ABC te mogen blijven geven. Een aantal leden van de brigade is begonnen met het regelen van alle randvoorwaarden die nodig zijn om de licentie te verkrijgen. Eén van de voorwaarden is dat wij gediplomeerde examinatoren moeten hebben voor het zwem ABC. Een aantal van onze instructeurs heeft dit diploma aan het einde van 2014 behaald. In 2015 zal hier een vervolg aan worden gegeven. Uiteraard doen wij ook ons uiterste best om onze wachtlijst zo kort mogelijk te houden, maar voor ons is de kwaliteit van het lesgeven belangrijker dan de hoeveelheid kinderen in het bad. Ron Wilderom Bestuurslid Zwembad 7

9 2.2 Zwemmende leden In onderstaande grafiek is het aantal zwemmende leden weergegeven op 1 oktober Het aantal zwemmende leden in 2014 bedroeg 280, dit waren er 17 meer dan in Examens In 2014 hebben 170 leden afgezwommen. Tijdens de examens is iedereen geslaagd. Dit betekende een mooie slagingsscore van 100%

10 2.4 Jeugdcommissie De jeugdcommissie heeft in 2014 voortgang gegeven aan haar jaarlijkse activiteiten. De IJRB Jeugddag en het Sinterklaasfeest werden weer enthousiast georganiseerd Jeugddag Alle leden die voor de bondsdiploma s zwemmen, zijn uitgenodigd voor de jeugddag op zaterdag 14 juni. 29 kinderen hadden zich hiervoor aangemeld. De jeugddag wordt georganiseerd om jonge leden enthousiast te maken voor het reddingsbrigadewerk op het strand. Tijdens deze dag nemen ze een kijkje in de voer- en vaartuigen van de IJRB, doen ze een oefening en bekijken zij een spectaculaire demonstratie Sinterklaasviering Voor de jongste leden van de vereniging organiseert de jeugdcommissie jaarlijks een Sinterklaasfeest. Dit jaar kwamen 27 kinderen naar de Sinterklaasviering op zaterdag 22 november. De kinderen hebben geknutseld en spelletjes gespeeld. Aan het einde van de middag kwam Sinterklaas langs om de kinderen een cadeau te geven. Om de concentratie bij de kinderen beter te behouden is de middag dit jaar met een uur ingekort. Dit is volgens de jeugdcommissie goed bevallen bij alle partijen Toekomstige activiteiten De Jeugdcommissie heeft gekeken naar een uitbreiding van haar huidige activiteiten. Mogelijke ideeën voor 2015 zijn een discoavond en/of een filmavond. Hier zal volgend jaar verdere invulling aan gegeven worden. 9

11 3. JAARVERSLAG STRAND In 2014 is 554 keer hulp verleend, in vergelijking met 2013 is dat een daling van 220 hulpverleningen. De piek van de hulpverleningen ligt zoals bijna elk jaar in juli en augustus, de zomervakantiemaanden. In 2014 was het in augustus beduidend minder mooi strandweer dan in juli, dit verklaart het lagere aantal hulpverleningen. Het betreft voornamelijk een afname van kleine EHBO die de daling veroorzaakt. In juli 2014 kwam de IJRB 310 keer in actie en in augustus 2014 was dit 200 keer. In deze maanden is de post vrijwel iedere dag geopend geweest. 3.1 Organisatie strandbewaking In de winterperiode is de strandploeg verdeeld in 4 ploegen, in de zomerperiode in 6. De ingeroosterde strandploegleden vormen de basis van de strandbewaking. Zij worden vaak aangevuld met niet-ingeroosterde leden. Geïntegreerd in deze ploegen zijn de personen van de alarmploeg. Deze zijn in bezit van alarmontvangers zodat 24 uur per dag het hele jaar door hulp verleend kan worden op het IJmuiderstrand. De operationele inzet van de alarmploeg wordt buiten openingsuren van het hulpdienstengebouw gecoördineerd door een teamleider van dienst (TLvD), die daarvoor ook 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is Strandploeg De strandploeg bestond in 2014 uit 77 vrijwilligers die in een winter- en zomerrooster meedraaiden in de stranddienst. In 2013 waren dit nog 70 leden. De instroom van 14 nieuwelingen compenseerde de uitstroom dus. Totaal maakte de strandploeg uur voor de reguliere strandbewaking. Aan de opleidingen van alle strandploegleden werd nog eens uur besteed in 64 opleidingsdagen. 10

12 3.1.2 Bezetting posten In 2014 was de post De Waecker 157 dagen van het jaar geopend, wat resulteerde in 964 bewakingsuren. Buiten de hoofdpost heeft de IJRB twee mobiele steunpunten. Deze zijn in het afgelopen jaar veelvuldig gebruikt als vooruitgeschoven post op het strand, zodat de IJRB beter zichtbaar was en dichter bij de waterlijn aanwezig was. Omdat het mobiele steunpunten zijn, zijn deze posten ook ingezet op evenementen. De mobiele posten zijn afgelopen jaar 55,5 uur ingezet ter ondersteuning Strand Velsen Noord De hulppost op het Noordstrand was geopend op mooie stranddagen vanaf juni Er is in totaal 12 maal hulp verleend in Velsen Noord, waarvan 6 maal op zee. Besloten is om in 2015 wederom de post te plaatsen en de proef te verlengen. De bezetting is een aandachtspunt Uren De totale omvang van de IJRB inzet op het strand bedroeg in mensuren: Strandbewaking , Opleidingen ,5 997, , Alarmploeg , ,5 425,5 396 Evenementen , Totaal Hulpverleningen Een samenvatting van de belangrijkste categorieën hulpverleningen van de laatste 6 jaar is in onderstaande tabel gegeven. Een volledig en uitgebreid overzicht is te vinden in de bijlage. Hulpverlening Totaal hulpverleningen Redding (levensbedreigend) Assistentie (niet levensbedreigend) EHBO Ambulancevervoer EHBO-Vervoer Pier afsluitingen Vondeling/vermist Evenementen

13 De volgende tabel geeft een idee over de locatie waar de hulpverleningen worden uitgevoerd. Locatie Op het IJmuiderstrand Op het Kleine Strand Strandhuisjes Zee Pieren Buiten bewakingsgebied Velsen-Noord Het afgelopen jaar vonden de meeste hulpverleningen plaats op het IJmuiderstrand, dit gebeurde 337 keer. Er werd 37 maal hulp verleend op zee. Op de pier werd 93 keer een hulpverlening uitgevoerd, dit betrof voor een groot deel het afsluiten van de pieren in verband met de weersomstandigheden Alarmploeg Het afgelopen jaar werd de alarmploeg van de IJRB 44 keer opgeroepen door de regionale meldkamer en door de kustwacht. De leden van de alarmploeg werden tijdens deze oproepen samen 279 uur ingezet Samenwerking met andere diensten Door een nauwe samenwerking tussen de veiligheidsregio Kennemerland en de IJRB werd de IJRB in 2014 meerdere malen ingezet ter assistentie van de brandweer, ambulancedienst en politie. Politie 20 Ambulance 29 Brandweer 10 KNRM 11 Traumaheli 8 Zusterbrigade 10 Dierenambulance 1 12

14 3.3 Bedrijfs Opvang Team In 2009 heeft de IJRB in samenwerking met de Veiligheidsregio Kennemerland een Bedrijfs- Opvang-Team (afgekort BOT) opgezet. Het team is bedoeld voor alle leden van de IJRB, die na een hulpverlening behoefte hebben aan een gesprek met een vertrouwenspersoon. In alle gevallen kunnen de aangewezen leden behorende tot het BOT benaderd worden door leden die daar behoefte aan hebben. Doelstelling van het BOT is het bieden van nazorg aan de vrijwilligers van de IJmuider Reddingsbrigade na een ingrijpende gebeurtenis bij of tijdens de uitvoering van de bijbehorende werkzaamheden. In 2014 is het BOT niet ingezet. 3.4 Handhaving en toezicht op het IJmuiderstrand Met grote regelmaat zijn toezichthouders van de gemeente op het strand geweest, voornamelijk tijdens drukke stranddagen. Ondanks de aanwezigheid van deze toezichthouders zijn er veel klachten bij de IJRB binnen gekomen over voornamelijk kitesurfers, die op zeer korte afstand van zwemmers in zone 2 kiten. Volgens de APV dienen zij 300 meter uit de waterlijn te blijven, maar hier houden zij zich niet aan. Buiten de periode juni - half september is dit niet zo n groot probleem, maar in genoemde periode zijn er regelmatig zwemmers die overlast en gevaar ondervinden van kitesurfers. Voor de veiligheid en ook in het kader van de blauwe vlag is dit een zeer ongewenste situatie. Voor de toezichthouders is het onmogelijk om op het water toezicht te houden. Zij hebben geen vaartuig en zijn niet opgeleid om op het water op te treden. In juli werd bekend dat de gemeenteraad heeft besloten dat in de zomermaanden wind- en kitesurfen wordt verboden in zone 1. De achterliggende gedachte is dat deze watersporters verplaatsen naar zone 3 en geen overlast meer veroorzaken in het drukbezochte zwemgedeelte bij de noordelijke strandafgangen van zone 2. Het succes van deze maatregel hangt sterk af van de handhaving. De slagbomen die het strand onbereikbaar moeten maken voor auto s zijn in het voorjaar van 2013 vervangen door de gemeente. Helaas werden de afstandsbedieningen niet vervangen, en werd de IJRB sterk gehinderd door de slecht functionerende bomen. In de zomer van 2014 is door de Ambulancedienst Kennemerland het systeem SOS Toegang ambulance geïnstalleerd op de belangrijkste slagbomen. Alle IJRB voertuigen hebben werkende zenders gekregen. De IJRB blijft als wens houden een eigen strandopgang te hebben, die ten zuiden van de Waecker loopt richting paviljoen Zeezicht. Door de drukte aan begin en eind van de dag is het vaak lastig het strand op en af te komen over de bestaande opgangen. De aanleg van stelconplaten het strand op is een grote verbetering voor zowel het strandbezoek als voor de voertuigen van de IJRB, die met boten of hulpposten erachter niet meer vast hebben gezeten in het mulle zand. Op strand wordt door de IJRB middels pylonen een rijweg naar de waterlijn vrijgehouden. 13

15 3.5 Verenigingsactiviteiten Begin mei werd een jeugddag georganiseerd voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die in het zwembad bij de IJRB zwemmen. De kinderen konden meevaren en meerijden en kregen een rondleiding en uitleg over het strandwerk. Gedurende de zomermaanden is iedere vrijdagavond een programma gedraaid, waarbij het sociale samenzijn het belangrijkste item was. Daarnaast hebben enkele avonden het karakter van een oefening gehad en is er een clinic van het ocean events team van de bond geweest. De zomer werd afgesloten met een geslaagde barbecue. 3.6 Evenementen Interne organisatie In 2014 is de IJRB bij in totaal 12 evenementen of bijzondere bewakingen actief geweest. Een evenement of bijzondere bewaking wordt zo genoemd als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Ten eerste dient het evenement buiten de normale stranddienst om te worden georganiseerd. Ten tweede dient het evenement een ander karakter te hebben dan de normale bewakingsactiviteiten. Voor evenementen die doelstellinggerelateerd en nauw aan het sociale en culturele leven in de gemeente Velsen zijn verbonden, of een algemeen nut dienen, heeft de IJRB als regel dat deze kostendekkend moeten zijn. Op de overige evenementen dient winst te worden gemaakt, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de exploitatie van de IJRB en met name de strandbewaking. De stand van de economie in Nederland weerspiegelt in het aantal betaalde evenementen; een flinke teruggang Verloop evenementen Een aantal evenementen wordt door de IJRB al zo lang ondersteund, dat het bijna een routine is geworden. Zo zijn er onder andere de beveiliging van de nieuwjaarsduik, waarbij de IJRB voor tenten, omkleedruimtes en EHBO en vervoer zorgt. Het havenfestival is ook zo n jaarlijks festijn geworden. Bij de Pierloop neemt de IJRB het gebied vanaf de rondweg bij La Maranda tot en met Seaport Marina met behulp van onze verkeersregelaars onder de hoede. Ook de assistentie in de vorm van verkeersregelaars en walkantbeveiliging bij de sint Nicolaasintocht is jaarlijks terugkerend. Nieuw dit jaar was in april de Dutch Beach Masters, een obstacle run op en rond het IJmuiderstrand waarbij de IJRB de hulpverlening verzorgde met 30 leden. De jaarlijkse mountainbiketochten van Hoek van Holland naar Den Helder en Noordwijk- IJmuiden - Noordwijk en de nieuwe Beach challenge in Velsen-Noord werd in samenwerking met alle kustreddingsbrigades begeleid. 14

16 Voor de derde maal werd de IJRB benaderd door de veiligheidsregio om assistentie te verlenen bij het Kinderbeestfeest. Dit is een evenement, waarbij kinderen met een beperking door alle hulpdiensten, veelal met gebruik van sirenes en zwaailichten, naar Artis worden gebracht, dat speciaal voor deze kinderen open is. De IJRB heeft samen met 25 andere brigades met de bondsvletten kinderen met visuele beperkingen van het Marineterrein in Amsterdam naar Artis gebracht. Tevens werd samen met de kustbrigades uit de veiligheidsregio een viertal veiligheidsvaartuigen en waterscooters ingezet om in geval van nood te kunnen ingrijpen. De IJRB heeft hiervoor de YMD329 ingezet. Het bleek voor alle deelnemers een bijzonder fijn evenement om aan mee te werken. Een bijzonder evenement was in juli het dancefeest Turn up the Beach dat ter hoogte van IJmuiderslag werd gehouden. In totaal bezoekers werden op strand verwelkomd. De rol van de IJRB bestond uit toezicht houden en bewaking van de waterlijn en alle EHBOincidenten buiten het evenemententerrein. De EHBO op het evenemententerrein werd door EMS verzorgd. Tevens was de post het centrum van alle politie-eenheden die werden ingezet. Bij geen van de evenementen waarbij de IJRB een preventieve taak heeft uitgevoerd, zijn ernstige ongelukken gebeurd. Kees Buis Bestuurslid Strand 15

17 4. JAARVERSLAG MATERIAAL In 2014 is er in het materiaalbestand weinig veranderd. De materiaalcommissie heeft zich hoofdzakelijk bezig gehouden met gepland onderhoud en een aantal kleine reparaties. In 2014 is een start gemaakt met de herziening van het materiaalbestand. Door veranderende omstandigheden en nieuwe soorten reddingsmateriaal heeft de commissie strand in samenwerking met de materiaalbeheerders een inventarisatie gemaakt van het huidige materiaal en de daarbij behorende inzetbaarheid. Op basis van deze inventarisatie wordt er een nieuw meerjareninvesteringsplan gemaakt. Vooruitlopend op dit plan is er in 2014 een nieuw vaartuig besteld dat in 2015 twee van onze snelle boten zal gaan vervangen. Eén van deze snelle boten is reeds uit de vaart genomen. Ronald de Vries Adviseur Materiaal 16

18 5. JAARVERSLAG OPLEIDINGEN 2014 was op het gebied van opleidingen wederom een druk jaar voor de IJmuider Reddingsbrigade. Dit jaar werd de cursus Junior Lifeguard Schipper vernieuwd. Deze opleiding is gericht op het leren varen in de twee soorten langzame reddingsboten van de IJRB, de bondsreddingsvlet en onze rubberboot, de SB-Cat. Tot 2012 werd een vergelijkbare cursus gegeven onder de naam IJRB 2. De IJRB heeft ruim 10 jaar geleden zelf een diplomalijn gemaakt voor het leren varen, omdat de lijn van Reddingsbrigade Nederland in onze ogen behoorlijk verouderd was. Reddingsbrigade Nederland heeft sinds een paar jaar een nieuw opleidingstraject, met daarin ook een nieuwe vaaropleiding. De IJRB is in 2013 gestart met deze opleiding, waarbij er een theoriecursus werd gegeven, met het idee dat de praktijkonderdelen tijdens de stranddiensten geoefend konden worden. Dit bleek niet goed te werken. Het vaarniveau van de cursisten liet te wensen over en daarom is in het najaar van 2014 een 13-delige praktijkcursus gegeven door 8 ervaren vaarinstructeurs. Hieronder kunt u meer lezen over de resultaten. Wederom werd er dit jaar door de instructeurs en de cursisten veel tijd gestoken in diverse opleidingen. In totaal waren er in 2014 bijna 70 cursusdagen en werden er opleidingsuren geregistreerd. Dit zijn alleen dagen en uren waarop een georganiseerde cursus wordt gegeven. Ook in de stranddiensten wordt heel regelmatig geoefend, maar deze uren tellen hier niet mee. Ik bedank hierbij opnieuw alle instructeurs, die in hun vrije tijd les hebben gegeven, voor hun grote inzet in Aspiranten Op 15 juni 2014 werd een introductiedag georganiseerd voor 14 leden vanuit het zwembad, die dit jaar in aanmerking kwamen om naar het strand te komen. Hierbij hanteren wij een minimumleeftijd van 14 jaar en alle kandidaten moeten minimaal het diploma Lifesaver 1 behaald hebben in het zwembad. Tijdens de introductiedag komen de aspiranten met hun ouders naar onze reddingspost en krijgen zij uitleg over het werk van de IJRB op het strand. Daarna wordt door middel van een vaardighedentest en een individueel interview bepaald of de aspiranten geschikt zijn voor het werk als Lifeguard en of zij dit ook willen. Uiteindelijk bleek iedereen te voldoen aan de minimumeisen om te mogen starten met de opleiding Junior Lifeguard. De komende 2 jaar zal blijken of ook alle aspiranten zich kunnen opwerken naar het gewenste niveau om examen te mogen doen. 17

19 5.2 Junior Lifeguard en Lifeguard In 2013 deed de eerste lichting IJRB ers het nieuwe examen Junior Lifeguard en Lifeguard. We hadden toen een 100% score, met 8 geslaagden voor Junior Lifeguard en 8 geslaagden voor Lifeguard. In 2014 werd de cursus opnieuw gegeven. In februari werd al gestart met een wekelijkse theorieles en vanaf juni ging dit over in een wekelijkse praktijkles op het strand. In september werd het examen georganiseerd en weer haalden we een 100% score: 4 leden behaalden hun Junior Lifeguard en 7 leden slaagden voor het diploma Lifeguard. Er is wel duidelijk geworden dat het interne proefexamen in 2015 anders georganiseerd moet worden. Daarom zullen er in 2015 meer praktijklessen zijn. 5.3 Junior Lifeguard Schipper en Lifeguard Schipper Zoals beschreven in de inleiding werd de cursus Junior Lifeguard Schipper dit jaar aangepast. Vanwege matige vaarprestaties na het oefenen tijdens de stranddiensten, werd besloten om een 13-delige praktijkcursus te organiseren. Hierin werd begonnen bij de absolute basis: het op een juiste manier in gereedheid brengen van het materiaal om te kunnen gaan varen. Vervolgens leerden de cursisten van alles over in- en uitvaren, het manoeuvreren op open zee en in kleine ruimtes, het aanvaren en aan boord halen van drenkelingen, slepen, aanmeren en afvaren in de jachthaven en nog veel meer. Tijdens het interne examen op 14 december 2014 werd uiteindelijk het volgende resultaat geboekt: 3 geslaagden voor Junior Lifeguard Schipper. 2 andere kandidaten hebben tijdens de cursus goede vooruitgang geboekt, maar waren nog niet goed genoeg om zelfstandig te varen. Zij zullen in het voorjaar van 2015 opnieuw de cursus doorlopen en examen doen. Naast deze interne opleiding Junior Lifeguard Schipper is er ook nog een mogelijkheid om het examen Lifeguard Schipper te doen bij Reddingsbrigade Nederland. Omdat niet helemaal duidelijk was welk niveau dit examen had, heeft ondergetekende in 2014 zelf het examen gedaan, met goed resultaat. De bedoeling is dat alle leden die nu zelfstandig mogen varen met de snelle boten van de IJRB voor oktober 2016 dit diploma gaan halen om zo hun bevoegdheid te behouden. Daarnaast zijn er in het voorjaar van 2014 nog 3 leden geslaagd voor hun examen Klein Vaarbewijs. 3 andere leden, die de cursus gevolgd hebben, hebben het diploma tot op heden helaas nog niet behaald. 5.4 Varend Redden voor Waterscooter In 2013 werden 5 leden van de IJRB opgeleid als instructeur waterscooter. Na het behalen van het examen werd nog intensief getraind om het nieuwe vaartuig helemaal onder de knie te krijgen. In mei 2014 kon de eerste groep cursisten starten. Eerst werd de verplichte theorie besproken en daarna konden de cursisten zelfstandig afspraken maken met de instructeurs om de praktijk te oefenen. Uiteindelijk is het 3 cursisten gelukt om de interne opleiding voor het ingaan van het winterseizoen met goed gevolg af te ronden. De rest zal doorgaan met de cursus in het voorjaar van 2015, als de watertemperatuur weer wat vriendelijker is. Uiteindelijk moeten alle cursisten ook nog een extern examen doen om hun licentie te krijgen. 18

20 5.5 Lifeguard Reddingsbrigadechauffeur De IJRB heeft al jarenlang een eigen chauffeursopleiding. Reddingsbrigade Nederland heeft met het introduceren van de nieuwe opleidingslijn ook een chauffeursopleiding doorgevoerd. Op basis van de uitstekende cursus die wij al jaren gaven, konden alle chauffeurs in 2012 via de overgangsregeling direct benoemd worden tot Lifeguard Reddingsbrigadechauffeur. Dit jaar deden de eerste 2 nieuwe chauffeurs van de IJRB examen voor dit diploma. Beide leden zijn geslaagd voor dit onderdeel. De definitieve benoeming zal plaatsvinden als zij ook hun certificaat Optische en Geluidssignalen hebben behaald. 5.6 EHBO Zoals ieder jaar werden in 2014 weer herhalingslessen EHBO verzorgd, om bij te blijven en verdieping aan te brengen. Ook was er weer een groep jonge leden die examen deed voor het eenheidsdiploma EHBO, met goed gevolg. Zij zullen vervolgens instromen in de herhalingscyclus. 5.7 Werkgroep zwembad In de werkgroep zwembad wordt door een aantal mensen uit het zwembad een paar keer per jaar vergaderd over de opleiding van de instructeurs. Hieronder kunt u meer lezen over de vorderingen van de instructeurs in opleiding, maar daarnaast hebben we ook nog een groep aspirant-instructeurs in het zwembad. Dit is een aantal jonge leden, die inmiddels in bezit zijn van Lifesaver 1 en gevraagd zijn om een tijdje mee te helpen tijdens de zwemlessen. De bedoeling is om hiermee een aantal leden enthousiast te maken om later de instructeursopleiding te gaan doen. In 2014 zijn er in het nieuwe zwemseizoen 8 leden gestart met dit traject. Daarnaast wordt in deze werkgroep ook gewerkt aan het binnenhalen van de ABC-licentie. Deze licentie voor de A, B en C-diploma s is nieuw en sinds september 2014 weten we waar we als IJRB voor 2018 aan moeten voldoen om deze licentie te krijgen. Er is sindsdien een start gemaakt met het inventariseren van alle eisen en dit zal in 2015 een vervolg krijgen. 5.8 Instructeur niveau 2 en 3 zwembad en strand In 2014 hebben twee leden hun Instructeursdiploma Niveau 3 in het zwembad afgerond. Daarnaast zijn er 2 instructeurs op het strand die diverse PvB s (Proeve van Bekwaamheid) behaald hebben. Eén instructeur niveau 3 moet nog een laatste PvB doen om het diploma te halen en zal dit in het voorjaar van 2015 doen. De andere instructeur niveau 3 zal hopelijk komende zomer zijn laatste PvB s doen en daarmee het diploma halen. In het zwembad zijn eind 2014 nog eens 4 instructeurs niveau 3 gestart met hun opleiding. Daarnaast hadden we al een instructeur niveau 2 in opleiding. De instructeurs in opleiding mogen vanaf de startdatum 3 jaar doen over de opleiding. 19

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Met dwars inkomende zee. Jaarverslag 2012. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Met dwars inkomende zee. Jaarverslag 2012. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Met dwars inkomende zee Jaarverslag 2012 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden De KNRM redt mensen

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen JAARSTUKKEN 2013 Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen INHOUDSOPGAVE Inhoud Voorwoord 1 Handtekeningen 3 Doelstelling 4 Onze Mensen 5 Vrijwilligersbeleid 7 Algemeen 10 Nieuws

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009 Leeswijzer Bij deze evaluatie is gekozen om de kernpartners betrokken bij huiselijk geweld en het huisverbod zelf een stukje t.b.v. de eerste

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie