VOORWOORD JAARVERSLAG SECRETARIS Ledenstand Samenstelling bestuur en commissies JAARVERSLAG ZWEMBAD...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD... 2 1. JAARVERSLAG SECRETARIS... 3. 1.1 Ledenstand... 3 1.2 Samenstelling bestuur en commissies... 4 2. JAARVERSLAG ZWEMBAD..."

Transcriptie

1

2 INDEX VOORWOORD JAARVERSLAG SECRETARIS Ledenstand Samenstelling bestuur en commissies JAARVERSLAG ZWEMBAD Algemeen Zwemmende leden Examens Jeugdcommissie JAARVERSLAG STRAND Organisatie strandbewaking Hulpverleningen Bedrijfs Opvang Team Handhaving en toezicht op het IJmuiderstrand Verenigingsactiviteiten Evenementen JAARVERSLAG MATERIAAL JAARVERSLAG OPLEIDINGEN Aspiranten Junior Lifeguard en Lifeguard Junior Lifeguard Schipper en Lifeguard Schipper Varend Redden voor Waterscooter Lifeguard Reddingsbrigadechauffeur EHBO Werkgroep zwembad Instructeur niveau 2 en 3 zwembad en strand Vooruitblik op JAARVERSLAG PENNINGMEESTER Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Begroting 2015 en Investeringsbegroting BIJLAGE A BIJLAGE B

3 VOORWOORD In 2005 schreef ik, toen als voorzitter a.i., mijn eerste voorwoord voor het jaarverslag. Deze keer is het dus de 10e keer dat ik het voorwoord voor het jaarverslag mag schrijven. Helaas is het jaar voor een belangrijk deel aan mij voorbij gegaan. Het herstel na een ingrijpende operatie vergde veel van mijn aandacht en energie. Gelukkig liepen de activiteiten ook zonder mijn bemoeienissen gewoon door en kunnen we wederom terugkijken op een mooi verenigingsjaar. Het ledental steeg licht tot 390 leden en hiermee zet de stijging door die de IJRB sinds 2010 ziet. In totaal deden 170 zwemmende leden examen voor één van de zwem- en/of zwemmend-redden diploma's en behaalden wij een slagingspercentage van 100%. Een belangrijke pijler in dit succes is de opleiding van de instructeurs die meer en meer vorm begint te krijgen. Zo slaagden dit jaar 2 leden voor het examen instructeur niveau 3 en zijn er verschillende leden in opleiding. Een andere pijler is de continue bijscholing van de overige instructeurs. Daarnaast is dit jaar ook gestart met het proces de IJRB te certificeren voor het ABC zwemmen, zodat de IJRB ook in de toekomst zwemles kan geven voor het zwemdiploma ABC. Dit jaar is op initiatief van de gemeente Velsen, Dienst sport en recreatie, overleg geweest met de verschillende zwemverenigingen over het oprichten van een gemeenschappelijke zwemschool voor het ABC zwemmen. De plannen zijn vooralsnog zeer vaag, en lijken er vooral op gericht om de problemen met het leszwemmen van de gemeente op te lossen. De IJRB ziet eigenlijk geen voordelen in deze opzet. Juist deze groep leden is de basis voor de toekomstige strandploeg. Onze taak op het strand zou hier op termijn onder kunnen gaan lijden, als het ABC zwemmen niet meer in eigen beheer gegeven zou worden. Het strandseizoen was een gemiddeld seizoen met 554 hulpverleningen, waarvan 7 in levensbedreigende situaties. De post aan het IJmuiderstrand was dit jaar 157 dagen geopend en bemand door onze vrijwilligers. In de maanden juli en augustus was de post bijna iedere dag open. Hoewel de strandploeg van de IJRB uit bijna 60 leden bestaat is de bezetting van de posten, met name die van Velsen Noord, een punt van aandacht. Een ander belangrijk aandachtspunt is de opleiding van onze strandwachten. Dit jaar werd door het bestuur het opleidingsplan Strand vastgesteld. Opleidingen en trainingen zijn een zeer belangrijke voorwaarde voor de continuïteit en kwaliteit van de strandbewaking. In 2014 deed voor de tweede jaar een groep leden examen voor het nieuwe examen Junior Lifeguard en Lifeguard. Alle kandidaten, voor beide diploma's, slaagden. In de ontwikkelingen van onze vereniging is de formele kant wat onderbelicht gebleven. Een aantal zaken zoals de regionale samenwerking met de veiligheidsregio, het communicatieen jeugdbeleid, en sinds dit jaar ook het opleidingsplan strand, zijn vast gelegd. Echter, de statuten van de vereniging dateren nog uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Hoog tijd om deze aan te pakken. In 2014 is hier een begin mee gemaakt. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt ook andere documenten, zoals een huishoudelijk reglement, op te stellen. In 2015 hopen wij deze voor te leggen aan de leden. Rest mij nog allen die een grote of kleine bijdrage hebben geleverd aan de activiteiten van de IJRB het afgelopen jaar, te bedanken voor hun inzet. Hans Rozemeijer Voorzitter 2

4 1. JAARVERSLAG SECRETARIS 1.1 Ledenstand In onderstaande tabel is de ledenstand weergegeven per 1 oktober 2014 Leeftijd Vrouw Man Totaal t/m 17 jaar jaar en ouder Totaal In 2014 is het ledenaantal gestegen met 10 leden. Donateurs Het aantal ondersteunende leden is in 2014 met 1 donateur gestegen. In onderstaande grafiek is het verloop van het ledenbestand grafisch weergegeven

5 1.2 Samenstelling bestuur en commissies 4

6 Voorzitter Hans Rozemeijer Communicatie Jeroen Groot Tim van der Kroef Voorlichting Kees Buis Martin Zwanenburg Secretaris Ron de Vlieger Fondswerving Anita van der Zwet Slotenmaker - de Groot Tim van der Kroef Frank van der Zwet Slotenmaker Inge Dekker Hans van Velzen Penningmeester Wim Hartog Bestuurslid strand Kees Buis Commissie bewaking Martin Zwanenburg Jeroen Groot Robert Rozemeijer Ronald de Vries Teamleiders Martin Zwanenburg (TLvD) Ronald de Vries (TLvD) Kees Buis (TLvD) Fred Dictus Frank de Groot Jeroen Groot Johan van der Zwet Slotenmaker Michael de Boer Wesley Klarenbeek Inge Dekker Frank van der Zwet Slotenmaker Kirsten van Zandvoort Lisanne Goedhart Nils van den Goorbergh Tim van der Kroef Evenementen Nils van den Goorbergh 5

7 Adviseur Opleidingen Jeroen Groot Opleidingen Robert Rozemeijer Frank de Groot Kees Buis Sven van den Goorbergh Adviseur materiaal Ronald de Vries Commissie materiaal Fred Dictus Vincent Dolfing Frank de Groot Maarten van der Zwet Slotenmaker Frank van der Zwet Slotenmaker Martin Zwanenburg Bestuurslid zwembad Ron Wilderom Commissie zwembad Nancy Schellevis Irma Gildemacher Dyon Zandstra Nathalie de Bree Dennis Uijtendaal Michael de Boer Commissie jeugd Tim van der Kroef Irma Gildemacher Deborah Kamerbeek Inge Dekker Kim de Vlieger Marit Ramakers 6

8 2. JAARVERSLAG ZWEMBAD 2.1 Algemeen Het is weer een druk jaar geweest in het zwembad. Vele kinderen hebben afgezwommen en hun zwemdiploma gehaald. Niet alleen voor het ABC zwemmen, maar ook voor de bondslijn. Daarnaast zijn Inge Dekker en Deborah Kamerbeek geslaagd voor hun niveau 3 instructeursopleiding. Tijdens meerdere momenten zijn de instructeurs, praktijkbegeleiders en examinatoren bijgeschoold, onder andere tijdens de bijscholingsavond in het zwembad. We hadden enkele instructeurs, ook van buiten onze eigen brigade, benaderd om ons meer informatie te geven over positief lesgeven, het maken van lesplanningen, verantwoordelijkheid en houding tijdens de zwemlessen en het verbeteren van zwemslagen. Ook zijn we weer gestart met een nieuwe groep aspiranten. Wij proberen onze instructeurs zo goed mogelijk voor te bereiden en op te leiden, zodat ze hun leerlingen zo goed mogelijk les kunnen geven, zodat zij hun zwemdiploma behalen. In 2018 hebben wij een licentie nodig om het zwem ABC te mogen blijven geven. Een aantal leden van de brigade is begonnen met het regelen van alle randvoorwaarden die nodig zijn om de licentie te verkrijgen. Eén van de voorwaarden is dat wij gediplomeerde examinatoren moeten hebben voor het zwem ABC. Een aantal van onze instructeurs heeft dit diploma aan het einde van 2014 behaald. In 2015 zal hier een vervolg aan worden gegeven. Uiteraard doen wij ook ons uiterste best om onze wachtlijst zo kort mogelijk te houden, maar voor ons is de kwaliteit van het lesgeven belangrijker dan de hoeveelheid kinderen in het bad. Ron Wilderom Bestuurslid Zwembad 7

9 2.2 Zwemmende leden In onderstaande grafiek is het aantal zwemmende leden weergegeven op 1 oktober Het aantal zwemmende leden in 2014 bedroeg 280, dit waren er 17 meer dan in Examens In 2014 hebben 170 leden afgezwommen. Tijdens de examens is iedereen geslaagd. Dit betekende een mooie slagingsscore van 100%

10 2.4 Jeugdcommissie De jeugdcommissie heeft in 2014 voortgang gegeven aan haar jaarlijkse activiteiten. De IJRB Jeugddag en het Sinterklaasfeest werden weer enthousiast georganiseerd Jeugddag Alle leden die voor de bondsdiploma s zwemmen, zijn uitgenodigd voor de jeugddag op zaterdag 14 juni. 29 kinderen hadden zich hiervoor aangemeld. De jeugddag wordt georganiseerd om jonge leden enthousiast te maken voor het reddingsbrigadewerk op het strand. Tijdens deze dag nemen ze een kijkje in de voer- en vaartuigen van de IJRB, doen ze een oefening en bekijken zij een spectaculaire demonstratie Sinterklaasviering Voor de jongste leden van de vereniging organiseert de jeugdcommissie jaarlijks een Sinterklaasfeest. Dit jaar kwamen 27 kinderen naar de Sinterklaasviering op zaterdag 22 november. De kinderen hebben geknutseld en spelletjes gespeeld. Aan het einde van de middag kwam Sinterklaas langs om de kinderen een cadeau te geven. Om de concentratie bij de kinderen beter te behouden is de middag dit jaar met een uur ingekort. Dit is volgens de jeugdcommissie goed bevallen bij alle partijen Toekomstige activiteiten De Jeugdcommissie heeft gekeken naar een uitbreiding van haar huidige activiteiten. Mogelijke ideeën voor 2015 zijn een discoavond en/of een filmavond. Hier zal volgend jaar verdere invulling aan gegeven worden. 9

11 3. JAARVERSLAG STRAND In 2014 is 554 keer hulp verleend, in vergelijking met 2013 is dat een daling van 220 hulpverleningen. De piek van de hulpverleningen ligt zoals bijna elk jaar in juli en augustus, de zomervakantiemaanden. In 2014 was het in augustus beduidend minder mooi strandweer dan in juli, dit verklaart het lagere aantal hulpverleningen. Het betreft voornamelijk een afname van kleine EHBO die de daling veroorzaakt. In juli 2014 kwam de IJRB 310 keer in actie en in augustus 2014 was dit 200 keer. In deze maanden is de post vrijwel iedere dag geopend geweest. 3.1 Organisatie strandbewaking In de winterperiode is de strandploeg verdeeld in 4 ploegen, in de zomerperiode in 6. De ingeroosterde strandploegleden vormen de basis van de strandbewaking. Zij worden vaak aangevuld met niet-ingeroosterde leden. Geïntegreerd in deze ploegen zijn de personen van de alarmploeg. Deze zijn in bezit van alarmontvangers zodat 24 uur per dag het hele jaar door hulp verleend kan worden op het IJmuiderstrand. De operationele inzet van de alarmploeg wordt buiten openingsuren van het hulpdienstengebouw gecoördineerd door een teamleider van dienst (TLvD), die daarvoor ook 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is Strandploeg De strandploeg bestond in 2014 uit 77 vrijwilligers die in een winter- en zomerrooster meedraaiden in de stranddienst. In 2013 waren dit nog 70 leden. De instroom van 14 nieuwelingen compenseerde de uitstroom dus. Totaal maakte de strandploeg uur voor de reguliere strandbewaking. Aan de opleidingen van alle strandploegleden werd nog eens uur besteed in 64 opleidingsdagen. 10

12 3.1.2 Bezetting posten In 2014 was de post De Waecker 157 dagen van het jaar geopend, wat resulteerde in 964 bewakingsuren. Buiten de hoofdpost heeft de IJRB twee mobiele steunpunten. Deze zijn in het afgelopen jaar veelvuldig gebruikt als vooruitgeschoven post op het strand, zodat de IJRB beter zichtbaar was en dichter bij de waterlijn aanwezig was. Omdat het mobiele steunpunten zijn, zijn deze posten ook ingezet op evenementen. De mobiele posten zijn afgelopen jaar 55,5 uur ingezet ter ondersteuning Strand Velsen Noord De hulppost op het Noordstrand was geopend op mooie stranddagen vanaf juni Er is in totaal 12 maal hulp verleend in Velsen Noord, waarvan 6 maal op zee. Besloten is om in 2015 wederom de post te plaatsen en de proef te verlengen. De bezetting is een aandachtspunt Uren De totale omvang van de IJRB inzet op het strand bedroeg in mensuren: Strandbewaking , Opleidingen ,5 997, , Alarmploeg , ,5 425,5 396 Evenementen , Totaal Hulpverleningen Een samenvatting van de belangrijkste categorieën hulpverleningen van de laatste 6 jaar is in onderstaande tabel gegeven. Een volledig en uitgebreid overzicht is te vinden in de bijlage. Hulpverlening Totaal hulpverleningen Redding (levensbedreigend) Assistentie (niet levensbedreigend) EHBO Ambulancevervoer EHBO-Vervoer Pier afsluitingen Vondeling/vermist Evenementen

13 De volgende tabel geeft een idee over de locatie waar de hulpverleningen worden uitgevoerd. Locatie Op het IJmuiderstrand Op het Kleine Strand Strandhuisjes Zee Pieren Buiten bewakingsgebied Velsen-Noord Het afgelopen jaar vonden de meeste hulpverleningen plaats op het IJmuiderstrand, dit gebeurde 337 keer. Er werd 37 maal hulp verleend op zee. Op de pier werd 93 keer een hulpverlening uitgevoerd, dit betrof voor een groot deel het afsluiten van de pieren in verband met de weersomstandigheden Alarmploeg Het afgelopen jaar werd de alarmploeg van de IJRB 44 keer opgeroepen door de regionale meldkamer en door de kustwacht. De leden van de alarmploeg werden tijdens deze oproepen samen 279 uur ingezet Samenwerking met andere diensten Door een nauwe samenwerking tussen de veiligheidsregio Kennemerland en de IJRB werd de IJRB in 2014 meerdere malen ingezet ter assistentie van de brandweer, ambulancedienst en politie. Politie 20 Ambulance 29 Brandweer 10 KNRM 11 Traumaheli 8 Zusterbrigade 10 Dierenambulance 1 12

14 3.3 Bedrijfs Opvang Team In 2009 heeft de IJRB in samenwerking met de Veiligheidsregio Kennemerland een Bedrijfs- Opvang-Team (afgekort BOT) opgezet. Het team is bedoeld voor alle leden van de IJRB, die na een hulpverlening behoefte hebben aan een gesprek met een vertrouwenspersoon. In alle gevallen kunnen de aangewezen leden behorende tot het BOT benaderd worden door leden die daar behoefte aan hebben. Doelstelling van het BOT is het bieden van nazorg aan de vrijwilligers van de IJmuider Reddingsbrigade na een ingrijpende gebeurtenis bij of tijdens de uitvoering van de bijbehorende werkzaamheden. In 2014 is het BOT niet ingezet. 3.4 Handhaving en toezicht op het IJmuiderstrand Met grote regelmaat zijn toezichthouders van de gemeente op het strand geweest, voornamelijk tijdens drukke stranddagen. Ondanks de aanwezigheid van deze toezichthouders zijn er veel klachten bij de IJRB binnen gekomen over voornamelijk kitesurfers, die op zeer korte afstand van zwemmers in zone 2 kiten. Volgens de APV dienen zij 300 meter uit de waterlijn te blijven, maar hier houden zij zich niet aan. Buiten de periode juni - half september is dit niet zo n groot probleem, maar in genoemde periode zijn er regelmatig zwemmers die overlast en gevaar ondervinden van kitesurfers. Voor de veiligheid en ook in het kader van de blauwe vlag is dit een zeer ongewenste situatie. Voor de toezichthouders is het onmogelijk om op het water toezicht te houden. Zij hebben geen vaartuig en zijn niet opgeleid om op het water op te treden. In juli werd bekend dat de gemeenteraad heeft besloten dat in de zomermaanden wind- en kitesurfen wordt verboden in zone 1. De achterliggende gedachte is dat deze watersporters verplaatsen naar zone 3 en geen overlast meer veroorzaken in het drukbezochte zwemgedeelte bij de noordelijke strandafgangen van zone 2. Het succes van deze maatregel hangt sterk af van de handhaving. De slagbomen die het strand onbereikbaar moeten maken voor auto s zijn in het voorjaar van 2013 vervangen door de gemeente. Helaas werden de afstandsbedieningen niet vervangen, en werd de IJRB sterk gehinderd door de slecht functionerende bomen. In de zomer van 2014 is door de Ambulancedienst Kennemerland het systeem SOS Toegang ambulance geïnstalleerd op de belangrijkste slagbomen. Alle IJRB voertuigen hebben werkende zenders gekregen. De IJRB blijft als wens houden een eigen strandopgang te hebben, die ten zuiden van de Waecker loopt richting paviljoen Zeezicht. Door de drukte aan begin en eind van de dag is het vaak lastig het strand op en af te komen over de bestaande opgangen. De aanleg van stelconplaten het strand op is een grote verbetering voor zowel het strandbezoek als voor de voertuigen van de IJRB, die met boten of hulpposten erachter niet meer vast hebben gezeten in het mulle zand. Op strand wordt door de IJRB middels pylonen een rijweg naar de waterlijn vrijgehouden. 13

15 3.5 Verenigingsactiviteiten Begin mei werd een jeugddag georganiseerd voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die in het zwembad bij de IJRB zwemmen. De kinderen konden meevaren en meerijden en kregen een rondleiding en uitleg over het strandwerk. Gedurende de zomermaanden is iedere vrijdagavond een programma gedraaid, waarbij het sociale samenzijn het belangrijkste item was. Daarnaast hebben enkele avonden het karakter van een oefening gehad en is er een clinic van het ocean events team van de bond geweest. De zomer werd afgesloten met een geslaagde barbecue. 3.6 Evenementen Interne organisatie In 2014 is de IJRB bij in totaal 12 evenementen of bijzondere bewakingen actief geweest. Een evenement of bijzondere bewaking wordt zo genoemd als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Ten eerste dient het evenement buiten de normale stranddienst om te worden georganiseerd. Ten tweede dient het evenement een ander karakter te hebben dan de normale bewakingsactiviteiten. Voor evenementen die doelstellinggerelateerd en nauw aan het sociale en culturele leven in de gemeente Velsen zijn verbonden, of een algemeen nut dienen, heeft de IJRB als regel dat deze kostendekkend moeten zijn. Op de overige evenementen dient winst te worden gemaakt, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de exploitatie van de IJRB en met name de strandbewaking. De stand van de economie in Nederland weerspiegelt in het aantal betaalde evenementen; een flinke teruggang Verloop evenementen Een aantal evenementen wordt door de IJRB al zo lang ondersteund, dat het bijna een routine is geworden. Zo zijn er onder andere de beveiliging van de nieuwjaarsduik, waarbij de IJRB voor tenten, omkleedruimtes en EHBO en vervoer zorgt. Het havenfestival is ook zo n jaarlijks festijn geworden. Bij de Pierloop neemt de IJRB het gebied vanaf de rondweg bij La Maranda tot en met Seaport Marina met behulp van onze verkeersregelaars onder de hoede. Ook de assistentie in de vorm van verkeersregelaars en walkantbeveiliging bij de sint Nicolaasintocht is jaarlijks terugkerend. Nieuw dit jaar was in april de Dutch Beach Masters, een obstacle run op en rond het IJmuiderstrand waarbij de IJRB de hulpverlening verzorgde met 30 leden. De jaarlijkse mountainbiketochten van Hoek van Holland naar Den Helder en Noordwijk- IJmuiden - Noordwijk en de nieuwe Beach challenge in Velsen-Noord werd in samenwerking met alle kustreddingsbrigades begeleid. 14

16 Voor de derde maal werd de IJRB benaderd door de veiligheidsregio om assistentie te verlenen bij het Kinderbeestfeest. Dit is een evenement, waarbij kinderen met een beperking door alle hulpdiensten, veelal met gebruik van sirenes en zwaailichten, naar Artis worden gebracht, dat speciaal voor deze kinderen open is. De IJRB heeft samen met 25 andere brigades met de bondsvletten kinderen met visuele beperkingen van het Marineterrein in Amsterdam naar Artis gebracht. Tevens werd samen met de kustbrigades uit de veiligheidsregio een viertal veiligheidsvaartuigen en waterscooters ingezet om in geval van nood te kunnen ingrijpen. De IJRB heeft hiervoor de YMD329 ingezet. Het bleek voor alle deelnemers een bijzonder fijn evenement om aan mee te werken. Een bijzonder evenement was in juli het dancefeest Turn up the Beach dat ter hoogte van IJmuiderslag werd gehouden. In totaal bezoekers werden op strand verwelkomd. De rol van de IJRB bestond uit toezicht houden en bewaking van de waterlijn en alle EHBOincidenten buiten het evenemententerrein. De EHBO op het evenemententerrein werd door EMS verzorgd. Tevens was de post het centrum van alle politie-eenheden die werden ingezet. Bij geen van de evenementen waarbij de IJRB een preventieve taak heeft uitgevoerd, zijn ernstige ongelukken gebeurd. Kees Buis Bestuurslid Strand 15

17 4. JAARVERSLAG MATERIAAL In 2014 is er in het materiaalbestand weinig veranderd. De materiaalcommissie heeft zich hoofdzakelijk bezig gehouden met gepland onderhoud en een aantal kleine reparaties. In 2014 is een start gemaakt met de herziening van het materiaalbestand. Door veranderende omstandigheden en nieuwe soorten reddingsmateriaal heeft de commissie strand in samenwerking met de materiaalbeheerders een inventarisatie gemaakt van het huidige materiaal en de daarbij behorende inzetbaarheid. Op basis van deze inventarisatie wordt er een nieuw meerjareninvesteringsplan gemaakt. Vooruitlopend op dit plan is er in 2014 een nieuw vaartuig besteld dat in 2015 twee van onze snelle boten zal gaan vervangen. Eén van deze snelle boten is reeds uit de vaart genomen. Ronald de Vries Adviseur Materiaal 16

18 5. JAARVERSLAG OPLEIDINGEN 2014 was op het gebied van opleidingen wederom een druk jaar voor de IJmuider Reddingsbrigade. Dit jaar werd de cursus Junior Lifeguard Schipper vernieuwd. Deze opleiding is gericht op het leren varen in de twee soorten langzame reddingsboten van de IJRB, de bondsreddingsvlet en onze rubberboot, de SB-Cat. Tot 2012 werd een vergelijkbare cursus gegeven onder de naam IJRB 2. De IJRB heeft ruim 10 jaar geleden zelf een diplomalijn gemaakt voor het leren varen, omdat de lijn van Reddingsbrigade Nederland in onze ogen behoorlijk verouderd was. Reddingsbrigade Nederland heeft sinds een paar jaar een nieuw opleidingstraject, met daarin ook een nieuwe vaaropleiding. De IJRB is in 2013 gestart met deze opleiding, waarbij er een theoriecursus werd gegeven, met het idee dat de praktijkonderdelen tijdens de stranddiensten geoefend konden worden. Dit bleek niet goed te werken. Het vaarniveau van de cursisten liet te wensen over en daarom is in het najaar van 2014 een 13-delige praktijkcursus gegeven door 8 ervaren vaarinstructeurs. Hieronder kunt u meer lezen over de resultaten. Wederom werd er dit jaar door de instructeurs en de cursisten veel tijd gestoken in diverse opleidingen. In totaal waren er in 2014 bijna 70 cursusdagen en werden er opleidingsuren geregistreerd. Dit zijn alleen dagen en uren waarop een georganiseerde cursus wordt gegeven. Ook in de stranddiensten wordt heel regelmatig geoefend, maar deze uren tellen hier niet mee. Ik bedank hierbij opnieuw alle instructeurs, die in hun vrije tijd les hebben gegeven, voor hun grote inzet in Aspiranten Op 15 juni 2014 werd een introductiedag georganiseerd voor 14 leden vanuit het zwembad, die dit jaar in aanmerking kwamen om naar het strand te komen. Hierbij hanteren wij een minimumleeftijd van 14 jaar en alle kandidaten moeten minimaal het diploma Lifesaver 1 behaald hebben in het zwembad. Tijdens de introductiedag komen de aspiranten met hun ouders naar onze reddingspost en krijgen zij uitleg over het werk van de IJRB op het strand. Daarna wordt door middel van een vaardighedentest en een individueel interview bepaald of de aspiranten geschikt zijn voor het werk als Lifeguard en of zij dit ook willen. Uiteindelijk bleek iedereen te voldoen aan de minimumeisen om te mogen starten met de opleiding Junior Lifeguard. De komende 2 jaar zal blijken of ook alle aspiranten zich kunnen opwerken naar het gewenste niveau om examen te mogen doen. 17

19 5.2 Junior Lifeguard en Lifeguard In 2013 deed de eerste lichting IJRB ers het nieuwe examen Junior Lifeguard en Lifeguard. We hadden toen een 100% score, met 8 geslaagden voor Junior Lifeguard en 8 geslaagden voor Lifeguard. In 2014 werd de cursus opnieuw gegeven. In februari werd al gestart met een wekelijkse theorieles en vanaf juni ging dit over in een wekelijkse praktijkles op het strand. In september werd het examen georganiseerd en weer haalden we een 100% score: 4 leden behaalden hun Junior Lifeguard en 7 leden slaagden voor het diploma Lifeguard. Er is wel duidelijk geworden dat het interne proefexamen in 2015 anders georganiseerd moet worden. Daarom zullen er in 2015 meer praktijklessen zijn. 5.3 Junior Lifeguard Schipper en Lifeguard Schipper Zoals beschreven in de inleiding werd de cursus Junior Lifeguard Schipper dit jaar aangepast. Vanwege matige vaarprestaties na het oefenen tijdens de stranddiensten, werd besloten om een 13-delige praktijkcursus te organiseren. Hierin werd begonnen bij de absolute basis: het op een juiste manier in gereedheid brengen van het materiaal om te kunnen gaan varen. Vervolgens leerden de cursisten van alles over in- en uitvaren, het manoeuvreren op open zee en in kleine ruimtes, het aanvaren en aan boord halen van drenkelingen, slepen, aanmeren en afvaren in de jachthaven en nog veel meer. Tijdens het interne examen op 14 december 2014 werd uiteindelijk het volgende resultaat geboekt: 3 geslaagden voor Junior Lifeguard Schipper. 2 andere kandidaten hebben tijdens de cursus goede vooruitgang geboekt, maar waren nog niet goed genoeg om zelfstandig te varen. Zij zullen in het voorjaar van 2015 opnieuw de cursus doorlopen en examen doen. Naast deze interne opleiding Junior Lifeguard Schipper is er ook nog een mogelijkheid om het examen Lifeguard Schipper te doen bij Reddingsbrigade Nederland. Omdat niet helemaal duidelijk was welk niveau dit examen had, heeft ondergetekende in 2014 zelf het examen gedaan, met goed resultaat. De bedoeling is dat alle leden die nu zelfstandig mogen varen met de snelle boten van de IJRB voor oktober 2016 dit diploma gaan halen om zo hun bevoegdheid te behouden. Daarnaast zijn er in het voorjaar van 2014 nog 3 leden geslaagd voor hun examen Klein Vaarbewijs. 3 andere leden, die de cursus gevolgd hebben, hebben het diploma tot op heden helaas nog niet behaald. 5.4 Varend Redden voor Waterscooter In 2013 werden 5 leden van de IJRB opgeleid als instructeur waterscooter. Na het behalen van het examen werd nog intensief getraind om het nieuwe vaartuig helemaal onder de knie te krijgen. In mei 2014 kon de eerste groep cursisten starten. Eerst werd de verplichte theorie besproken en daarna konden de cursisten zelfstandig afspraken maken met de instructeurs om de praktijk te oefenen. Uiteindelijk is het 3 cursisten gelukt om de interne opleiding voor het ingaan van het winterseizoen met goed gevolg af te ronden. De rest zal doorgaan met de cursus in het voorjaar van 2015, als de watertemperatuur weer wat vriendelijker is. Uiteindelijk moeten alle cursisten ook nog een extern examen doen om hun licentie te krijgen. 18

20 5.5 Lifeguard Reddingsbrigadechauffeur De IJRB heeft al jarenlang een eigen chauffeursopleiding. Reddingsbrigade Nederland heeft met het introduceren van de nieuwe opleidingslijn ook een chauffeursopleiding doorgevoerd. Op basis van de uitstekende cursus die wij al jaren gaven, konden alle chauffeurs in 2012 via de overgangsregeling direct benoemd worden tot Lifeguard Reddingsbrigadechauffeur. Dit jaar deden de eerste 2 nieuwe chauffeurs van de IJRB examen voor dit diploma. Beide leden zijn geslaagd voor dit onderdeel. De definitieve benoeming zal plaatsvinden als zij ook hun certificaat Optische en Geluidssignalen hebben behaald. 5.6 EHBO Zoals ieder jaar werden in 2014 weer herhalingslessen EHBO verzorgd, om bij te blijven en verdieping aan te brengen. Ook was er weer een groep jonge leden die examen deed voor het eenheidsdiploma EHBO, met goed gevolg. Zij zullen vervolgens instromen in de herhalingscyclus. 5.7 Werkgroep zwembad In de werkgroep zwembad wordt door een aantal mensen uit het zwembad een paar keer per jaar vergaderd over de opleiding van de instructeurs. Hieronder kunt u meer lezen over de vorderingen van de instructeurs in opleiding, maar daarnaast hebben we ook nog een groep aspirant-instructeurs in het zwembad. Dit is een aantal jonge leden, die inmiddels in bezit zijn van Lifesaver 1 en gevraagd zijn om een tijdje mee te helpen tijdens de zwemlessen. De bedoeling is om hiermee een aantal leden enthousiast te maken om later de instructeursopleiding te gaan doen. In 2014 zijn er in het nieuwe zwemseizoen 8 leden gestart met dit traject. Daarnaast wordt in deze werkgroep ook gewerkt aan het binnenhalen van de ABC-licentie. Deze licentie voor de A, B en C-diploma s is nieuw en sinds september 2014 weten we waar we als IJRB voor 2018 aan moeten voldoen om deze licentie te krijgen. Er is sindsdien een start gemaakt met het inventariseren van alle eisen en dit zal in 2015 een vervolg krijgen. 5.8 Instructeur niveau 2 en 3 zwembad en strand In 2014 hebben twee leden hun Instructeursdiploma Niveau 3 in het zwembad afgerond. Daarnaast zijn er 2 instructeurs op het strand die diverse PvB s (Proeve van Bekwaamheid) behaald hebben. Eén instructeur niveau 3 moet nog een laatste PvB doen om het diploma te halen en zal dit in het voorjaar van 2015 doen. De andere instructeur niveau 3 zal hopelijk komende zomer zijn laatste PvB s doen en daarmee het diploma halen. In het zwembad zijn eind 2014 nog eens 4 instructeurs niveau 3 gestart met hun opleiding. Daarnaast hadden we al een instructeur niveau 2 in opleiding. De instructeurs in opleiding mogen vanaf de startdatum 3 jaar doen over de opleiding. 19

VOORWOORD... 2 1. JAARVERSLAG SECRETARIS... 3. 1.1 Ledenstand... 3 1.2 Samenstelling bestuur en commissies... 4 2. JAARVERSLAG ZWEMBAD...

VOORWOORD... 2 1. JAARVERSLAG SECRETARIS... 3. 1.1 Ledenstand... 3 1.2 Samenstelling bestuur en commissies... 4 2. JAARVERSLAG ZWEMBAD... INDEX VOORWOORD... 2 1. JAARVERSLAG SECRETARIS... 3 1.1 Ledenstand... 3 1.2 Samenstelling bestuur en commissies... 4 2. JAARVERSLAG ZWEMBAD... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Zwemmende leden... 8 2.3 Examens...

Nadere informatie

1.1 Ledenstand Samenstelling bestuur en commissies JAARVERSLAG ZWEMBAD... 8

1.1 Ledenstand Samenstelling bestuur en commissies JAARVERSLAG ZWEMBAD... 8 2015 INDEX INDEX... 1 VOORWOORD... 2 1. JAARVERSLAG SECRETARIS... 4 1.1 Ledenstand... 4 1.2 Samenstelling bestuur en commissies... 5 2. JAARVERSLAG ZWEMBAD... 8 2.1 Algemeen... 8 2.2 Instructeurs... 9

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade

Zandvoortse Reddingsbrigade se Reddingsbrigade Workshop Netwerk Brandweervrouwen 18 November 2016 Programma Welkom! se Reddingsbrigade Reddingsbrigades Taken reddingsbrigades RVR Regionale voorziening reddingsbrigades Nationale Rampenvloot

Nadere informatie

: Ruud Cloeck, Overtonstraat 38, 2024 XK Haarlem. : Han Verzijlbergh, Reitzstraat 19, 2021 TM Haarlem

: Ruud Cloeck, Overtonstraat 38, 2024 XK Haarlem. : Han Verzijlbergh, Reitzstraat 19, 2021 TM Haarlem Fiscaalnummer : 8057 74 634 Bestuurssamenstelling per 01-01- 2014 Voorzitter Vice- voorzitter/ Secretaris Penningmeester : Ruud Cloeck, Overtonstraat 38, 2024 XK Haarlem : Han Verzijlbergh, Reitzstraat

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Versie: 1.0 Datum: 07-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleid korte termijn... 4 2.1. Vereniging... 4 2.1.1. Bestuur... 4 2.1.2. Commissies...

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Versie: 1.1 Datum: 23-09-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 3. Missie... 3 4. Beleid korte termijn... 4 4.1. Vereniging... 4 4.1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2016-2017 Versie: 1.1 Datum: 24-10-2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 3. Missie... 3 4. Beleid korte termijn... 4 4.1. Vereniging... 4 4.1.1.

Nadere informatie

Je wordt niet zomaar een goede strandwacht. Je moet cursussen volgen om te leren hoe je iemand moet redden zonder dat je zelf in de problemen raakt.

Je wordt niet zomaar een goede strandwacht. Je moet cursussen volgen om te leren hoe je iemand moet redden zonder dat je zelf in de problemen raakt. informatie boekje 2 Heb je altijd al graag een strandwacht willen worden of ben je benieuwd naar het werk van een strandwacht? In dit boekje vertellen we je informatie over de Katwijkse Reddingsbrigade

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2014

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2014 Zandvoortse Reddingsbrigade Begroting 2014 1 Inleiding Begroting 2014 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring

Nadere informatie

STRANDWACHTBESPREKING seizoen 2013

STRANDWACHTBESPREKING seizoen 2013 Nederland Egmond aan Zee STRANDWACHTBESPREKING seizoen 2013 maandag 13 mei 2013 aanvang 19.30 uur Agenda Mededelingen Materieel Procedures Opleidingen, trainingen en oefeningen Dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade. Concept Begroting 2016

Zandvoortse Reddingsbrigade. Concept Begroting 2016 Zandvoortse Reddingsbrigade Concept Begroting 2016 1 Inleiding Begroting 2016 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering 2016 15-1-2017 1 Agenda Opening en mededelingen Terugblik Bestuurswisselingen Toekomstvisie Vooruitblik Rondvraag 15-1-2017 ALV 2016 2 Opening en mededelingen Jubilarissen: Frenk

Nadere informatie

Strandwachtbespreking. Bewakingsseizoen 2014

Strandwachtbespreking. Bewakingsseizoen 2014 Strandwachtbespreking Bewakingsseizoen 2014 maandag 26 mei 2014 Onderwerpen ter behandeling Mededelingen Strandwachtroosters Dagelijkse gang van zaken Aandachtspunten Protocollen en procedures Opleiden,

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2012

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2012 Zandvoortse Reddingsbrigade Begroting 2012 1 Inleiding Begroting 2012 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft koninklijke goedkeuring

Nadere informatie

Begroting 2017 Versie 1.0 Mei 2016

Begroting 2017 Versie 1.0 Mei 2016 Versie 1.0 Mei 2016 Zandvoortse Reddingsbrigade http://www.zrb.info bestuur@zrb.info Penningmeester Zandvoortse Reddingsbrigade Wilhelminaweg 32 2042 NP Zandvoort penningmeester@zrb.info Secretariaat Zandvoortse

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2015

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2015 Zandvoortse Reddingsbrigade Begroting 2015 1 Inleiding Begroting 2015 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring

Nadere informatie

Versie januari 2011. Waterhulpverlening

Versie januari 2011. Waterhulpverlening Waterhulpverlening Waarom omzetten De huidige KNBRD bonds(strandwacht)diploma s A en B en de varendredden lijn zijn al vanaf voor de jaren tachtig in gebruik binnen Reddingsbrigade Nederland, waardoor

Nadere informatie

Opleiding waterhulpverlening. Werkgroep Opl. Waterhulpverl. Werkgroep Opl. Waterhulpverl. Even terug: oude diplomalijn. Even terug: oude diplomalijn

Opleiding waterhulpverlening. Werkgroep Opl. Waterhulpverl. Werkgroep Opl. Waterhulpverl. Even terug: oude diplomalijn. Even terug: oude diplomalijn Opleiding waterhulpverlening Implementatie Opleiding Waterhulpverlening 22 febrauri 2012 Presentatie werkgroep Harry Vrielink Gerlof Wijnja Agenda Werkgroep "Implementatie opleiding waterhulpverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zwembad

Algemene Voorwaarden zwembad Algemene Voorwaarden zwembad IJmuider Reddingsbrigade Versie 2015 Artikel 1: De organisatie 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de vereniging IJmuider Reddingsbrigade,

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008 Stichting Reddingsstation Wijdenes. 20 januari 2008

Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008 Stichting Reddingsstation Wijdenes. 20 januari 2008 Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008 Stichting Reddingsstation Wijdenes 20 januari 2008 Inkomsten Financieel is de Stichting Reddingsstation 2007 er heel goed uitgesprongen. Weliswaar zijn in

Nadere informatie

Beleidsplan Utrechtse ReddingsBrigade 2014-2019

Beleidsplan Utrechtse ReddingsBrigade 2014-2019 Beleidsplan Utrechtse ReddingsBrigade 2014-2019 En nu verder Bestuur URB Sep 2014 Bestuur Utrechtse vrijwillige brigade tot het redden van drenkelingen. Opgericht 21 januari 1918 Postbus 9922 KvK 40476125

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VERENIGING DONGEMOND. Balans en resultatenoverzicht. Publicatie verslag.

Jaarverslag 2015 VERENIGING DONGEMOND. Balans en resultatenoverzicht. Publicatie verslag. VERENIGING DONGEMOND Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Raamsdonksveer, 30 juli 2016 C. Schipperen - Treffers penningmeester EHBO vereniging Dongemond Lid van koepelorganisatie:

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

Activiteiten en financiering reddingsbrigades

Activiteiten en financiering reddingsbrigades A.7 1. Samenvatting voorstel Deze notitie geeft een overzicht van de reddingsbrigades in Hollands Midden, de activiteiten die men uitvoert en de wijze waarop de reddingsbrigades worden gefinancierd. De

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Helmond, 23-3-2015 MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester EHBO vereniging Helmond Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Financieel + Jaarverslag 2016

Financieel + Jaarverslag 2016 Financieel + Jaarverslag 2016 Publicatieverslag. Goirle, 3 mei 2017. Penningmeester: M.J. van Spreeuwel-Lemmens Diverse informatie algemeen: Vereniging voor E.H.B.O. Goirle. Secretariaat: Baarsven 4 5052

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012 Publicatie verslag. Helmond, 26-3-2013 MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester EHBO vereniging Helmond Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Financieel + Jaarverslag 2015

Financieel + Jaarverslag 2015 Financieel + Jaarverslag 2015 Publicatieverslag. Goirle, 14 april 2016. Penningmeester: M.J. van Spreeuwel-Lemmens Diverse informatie algemeen: Vereniging voor E.H.B.O. Goirle. Secretariaat: Baarsven 4

Nadere informatie

IJmuider Reddingsbrigade

IJmuider Reddingsbrigade Huishoudelijk Reglement IJmuider Reddingsbrigade Versie 2015 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Leden... 3 3. Bestuur... 4 3.1 Voorzitter... 4 3.2 Secretaris... 4 3.3 Penningmeester... 5 4 Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

25 mei 2015 Akkoord Kascommissie tijdens ledenvergadering 25 mei

25 mei 2015 Akkoord Kascommissie tijdens ledenvergadering 25 mei 1 In de afgelopen jaren werd altijd een overzicht van inkomsten en uitgaven per kalenderjaar gegeven. Als basis voor de rapportage werden de mutaties binnen het kalenderjaar gebruikt. Sommige betalingen

Nadere informatie

-Penningmeester en beheren wachtlijst Boerhaave: Annelies Mosterd-Luttikhuizen

-Penningmeester en beheren wachtlijst Boerhaave: Annelies Mosterd-Luttikhuizen Jaarverslag 2015 leszwemmen Werkgroep Fred Kuipers heeft de werkgroep verlaten. We hebben 1 nieuw lid mogen verwelkomen: Kitty Ungureanu. De taken zijn dit jaar als volgt verdeeld geweest: -Voorzitter:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Openbaar Reddingsbrigade Leidschendam

Jaarverslag 2012 Openbaar Reddingsbrigade Leidschendam Jaarverslag 2012 Openbaar 13-03-2013 Inhoudsopgave 0 VOORWOORD... 3 1 BESTUUR... 5 1.1 LEDEN... 5 1.2 REDDINGSBRIGADE NEDERLAND... 5 1.3 SAMENWERKENDE INSTELLINGEN... 5 1.4 SUBSIDIES EN DONATIES... 6 1.5

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 januari 2010

Nieuwsbrief 1 januari 2010 Nieuwsbrief 1 januari 2010 Beste ZRB-leden, Nu de nieuwjaarswensen, recepties en borrels weer voorbij zijn is het tijd om vooruit te kijken naar 2010. Terwijl ik de nieuwsbrief in elkaar zet merk ik dat

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Etten-Leur, 10 Juni 2014 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Etten-Leur, 29 Juni 2015 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2016 Publicatie verslag. Etten-Leur, 01 Augustus 2016 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Informatiefolder. Ons doel is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord.

Informatiefolder. Ons doel is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. Informatiefolder Reddingsbrigades Nederland de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), is de overkoepelende organisatie van 183 reddingsbrigades in Nederland met in totaal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 & Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 & Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 & Jaarrekening 2010 Versie 1.0 April 2011 Jaarverslag 2010 & Jaarrekening 2010 01042011 Zandvoortse Reddingsbrigade http://www.zrb.info bestuur@zrb.info Secretariaat Zandvoortse Reddingsbrigade

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Colofon

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Baten en lasten 2013

Baten en lasten 2013 Baten en lasten 2013 Monsterse Reddingsbrigade Jaarcijfers 2013 Uitgaven Begroting 2013 Def. 2013 Ten laste van veiligheid 2013 Ten laste van vereniging 2013 01 Exploitatie gebouw 28.650 26.127 13.204

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

STICHTING RONDE VAN DE KROON

STICHTING RONDE VAN DE KROON STICHTING RONDE VAN DE KROON DOELSTELLING EN PROFIEL VAN DE STICHTING 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2 RESULTATENREKENING 4 BALANS 5 RESULTAATBESTEMMING 5 SLOTWOORD & CONTACTGEGEVENS 5 Doelstelling van

Nadere informatie

Beleidsplan Inhoud: Inleiding

Beleidsplan Inhoud: Inleiding Beleidsplan 2017-2021 Inhoud: Inleiding 1.1 Visie 1.2 doelstelling 1.3 strategie 2.0 huidige situatie 3.0 organisatie 3.1 bestuur 3.2 vrijwilligers 4.0 financiën Bijlage 1: begroting 2017 Bijlage 2: investeringsbegroting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. S t i c h t i n g A l l 4 O n e

Jaarverslag 2014. S t i c h t i n g A l l 4 O n e Jaarverslag 2014 S t i c h t i n g A l l 4 O n e INHOUD I. Jaaroverzicht 2014 pag. 3 1. Begrotingszaken pag. 3 2. Organisatie pag. 3 3. Strategie pag. 3 II. Aandachtspunten 2015 pag. 4 III. Financiële

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Nuenen 20 mei 2016 J.P.A.M. Donkers penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Nuenen 20 mei 2016 J.P.A.M. Donkers penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Nuenen 20 mei 2016 J.P.A.M. Donkers penningmeester EHBO vereniging Nuenen c.a. Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014/2015. Publicatie verslag. Helmond, 12 januari 2016. M.J. Meijer-Keizer penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014/2015. Publicatie verslag. Helmond, 12 januari 2016. M.J. Meijer-Keizer penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014/2015 Publicatie verslag. Helmond, 12 januari 2016. M.J. Meijer-Keizer penningmeester EHBO vereniging Brouwhuis Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Elementair Zwemmen

Jaarverslag Commissie Elementair Zwemmen Jaarverslag Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) 2015 Samenstelling Commissie In de Commissie hadden per 31 december 2015 de volgende personen zitting: Carl van Dijk Jan van Oosten Paul Nijdam Lisette Bronsveld

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017 Inhoud De situatie op 1 januari 2017... 2 Doelstelling Stichting Hartslag Best... 3 Uitwerking doelstelling... 3 Financiën... 4 Tot slot... 7 1 De situatie op 1 januari 2017 In de gemeente Best zijn volgens

Nadere informatie

Examenprocedure, examenreglement Zwemmend Redden Strand, brevetten en lagere diploma's. Examenreglement Varend Redden, brevetten en lagere diploma's

Examenprocedure, examenreglement Zwemmend Redden Strand, brevetten en lagere diploma's. Examenreglement Varend Redden, brevetten en lagere diploma's Hoofdstukindeling Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Examenprocedure, examenreglement Zwemmend Redden Binnenwater, brevetten, lagere diploma's en certificaten Examenprocedure, examenreglement

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 INLEIDING... 4 ALGEMENE VERGADERING... 5 BESTUUR... 6 EXAMENCOMMISSIE (EXC)... 8 COMMISSIES... 9

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 INLEIDING... 4 ALGEMENE VERGADERING... 5 BESTUUR... 6 EXAMENCOMMISSIE (EXC)... 8 COMMISSIES... 9 JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 INLEIDING... 4 ALGEMENE VERGADERING.... 5 BESTUUR... 6 EXAMENCOMMISSIE (EXC)... 8 COMMISSIES... 9 FINANCIEEL OVERZICHT... 10 VOORWOORD Het bestuur van de Alphense

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Jaarverslag 2013 Inhoud Verslag van het bestuur 2 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting op balans 7 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

EHBO-VERENIGING GRAVE

EHBO-VERENIGING GRAVE EHBO-VERENIGING GRAVE Jaarverslag 2016 Grave, maart 2017 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO Vereniging Grave Contact informatie Van der Plaatstraat

Nadere informatie

Beleidsplan (samenvatting tbv ANBI)

Beleidsplan (samenvatting tbv ANBI) Beleidsplan 2017-2020 (samenvatting tbv ANBI) Verenigingsgegevens Statutaire naam: s-gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade Datum oprichting: 28 februari 1950 Statutaire zetel: s-gravenzande (Gemeente

Nadere informatie

Radiocommunicatie les / gebiedskennis Reddingsbrigade Heerhugowaard

Radiocommunicatie les / gebiedskennis Reddingsbrigade Heerhugowaard Radiocommunicatie les / gebiedskennis Verbale en non-verbale communicatie Verbaal: Telefoon Communicatieapparatuur Face-to-face Collega s Badgasten Non-verbaal Kleding Houding Gedrag Organisatie 180 reddingsbrigades

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober uur ingang koffiekamer

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober uur ingang koffiekamer Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober 2010 20.00 uur ingang koffiekamer Jaarverslag 2009-2010 Ouderraad t Schaddeveld Dieren 1 Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2009-2010

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht voor ANBI s

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht voor ANBI s Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren Publicatieplicht voor ANBI s De naam van de instelling; Stichting Flappus Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer;

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht. Jaarverslag Publicatie verslag. Liessel, 30 maart T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht. Jaarverslag Publicatie verslag. Liessel, 30 maart T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Liessel, 30 maart 2016. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2014 2015

Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2014 2015 Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2014 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Bevoegdheden van de oudervereniging Reglementen Samenstelling Bestuur Personele bezetting 2014-2015 Doelstelling

Nadere informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie 1 Brochure Voor je ligt de brochure van de beroepsopleiding allround zwembadmedewerker (aqua & leisure host) verzorgd

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009 Financieel verslag 2008 Hieronder een samenvatting van het financiële reilen en zeilen van de vereniging in 2008. Als eerste zoals gebruikelijk het exploitatie overzicht (cash flow) over 2008: Saldo 01-01-2008

Nadere informatie

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Januari 2016 TV Voerendaal V&W per 30/11/2015 Opmerkingen: Inkomsten kantine zonder "toewijzing" gratis consumpties Aangepaste opzet lasten per commissie/budget

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007 Jaarverslag 2008 Stichting All for Children opgericht op 8 november 2007 De stichting is gevestigd in Amsterdam en daar ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: 2e C. Huygensstraat

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE Missie Visie Doelstelling

ALGEMENE INFORMATIE Missie Visie Doelstelling JAARVERSLAG 2013 ALGEMENE INFORMATIE Missie De s-gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade streeft ernaar haar overeengekomen taken zijnde preventieve en repressieve (strand)hulpverlening op een kwalitatief

Nadere informatie

Toelichting balans 2014 ACTIVA

Toelichting balans 2014 ACTIVA Toelichting balans 2014 ACTIVA Vorderingen De "nog te ontvangen rente" betreft de rente over 2014 die begin 2015 wordt bijgeschreven: ING Zakelijke vermogenspaarrekening 7665666 33 ING Zakelijke vermogenspaarrekening

Nadere informatie

Radiocommunicatieles strandleden

Radiocommunicatieles strandleden Radiocommunicatieles strandleden Reddingsbrigades: Bergen Egmond Schoorl Marc van Duin 2008 Aangepast voor VRB door R. Wolthuis 1 Welkom Reddingsbrigade Bergen Radiocommunicatieles nieuwe strandleden Even

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

Stichting Hond in Nood

Stichting Hond in Nood Financieel verslag over het jaar 2015 Stichting Hond in Nood Vlietwei 202, 2361XD Warmond Kvk-nummer: 55223648 Bestuursverslag Algemene informatie over de fondsenwervende instelling De Stichting is geregistreerd

Nadere informatie

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren Publicatieplicht De naam van de instelling; Stichting Flappus Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer;

Nadere informatie

HHR RB Zwolle - versie 2012-10-09.doc

HHR RB Zwolle - versie 2012-10-09.doc Vastgesteld op de Algemene Vergadering d.d. 13-11-2012 Huishoudelijk Reglement ARTIKEL 1 ALGEMEEN De Reddingsbrigade Zwolle is aangesloten bij de landelijke organisatie Reddingsbrigade Nederland (statutaire

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012. Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012. Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012 Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester EHBO-Bixembosch Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant

Nadere informatie

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Verdouw gaat Verder Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK 65505085 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Jaarverslag 2016... 3 Organisatie en visie... 3 Achtergrond... 3 Fondsenwervingsactiviteiten...

Nadere informatie