JongerenGids. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JongerenGids. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!"

Transcriptie

1 JongerenGids Kies BEWUST voor je toekomst! Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

2 Jongerengids Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, redactie: dienst Infocom, foto s: Shutterstock vormgeving: Mordicus, oplage: 4000 exemplaren, uitgave: juni 2014, druk: Artoos Redactieadres: Deze gids is louter informatief. Alleen de statuten bepalen de rechten en plichten van het ziekenfonds en zijn leden. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

3 Een keuze maak je niet zomaar! Eindelijk is het zover. Je middelbare schooltijd zit erop en de vrijheid lacht je toe. Je wil er stevig invliegen. Toch heb je vragen en twijfels over hoe je het allemaal moet aanpakken. Dat is heel normaal. Deze gids zet je alvast op het goede spoor. Hij laat je kennismaken met de vele wetten, reglementen en formaliteiten die je zeker op je weg zal tegenkomen. Kies je ervoor om verder te studeren of waag je de stap in het beroepsleven? Dat is niet iets wat je in een oogwenk beslist. Je zal keuzes moeten maken die je hele verdere leven zullen beïnvloeden. Wij helpen je je weg te vinden in een nieuwe en onbekende omgeving! Belangrijk: de cijfers, percentages en bedragen in deze brochure zijn gebaseerd op de informatie die beschikbaar was bij het ter perse gaan van deze gids. JongerenGIDS PAGina 1

4 Wat betekenen de icoontjes die gebruikt worden in deze gids? ~ Welke documenten? ` Meer informatie G Belangrijke informatie! PAGina 2 JongerenGIDS

5 Inhoud Pagina 4 Ons ziekenfonds staat klaar voor jou! Sociale zekerheid in een notendop Rol van het ziekenfonds Socialistische Mutualiteit: toegankelijke gezondheid Aansluiten bij ons ziekenfonds Pagina 11 Op eigen benen staan, wat houdt dat in? Je ouders Jouw verantwoordelijkheden Je naam veranderen Wat zegt de wet over de leerplicht? Pagina 17 Studies en opleiding Laat je opleiding niet aan het toeval over Op zoek naar een opleiding Heb je recht op een studietoelage? Pagina 20 Werken tijdens je studententijd Mag ik werken als jobstudent? Moet ik een contract hebben? Loon Werken als zelfstandige Socialezekerheidsplicht Kinderbijslag Belastingen Zwartwerk Pagina 25 School's out! Inschrijven als werkzoekende Beroepsinschakelingstijd Inschakelingsuitkeringen Pagina 31 Gevraagd: een enthousiaste m/v! Waar kan je aan de slag? Op zoek naar een job Steunmaatregelen Pagina 44 Contract op zak! Arbeidsovereenkomst Loon Ontslag Vakantie Afwezig Pagina 52 Anticonceptie Welk anticoceptiemiddel past bij jou? JongerenGIDS PAGina 3

6 Ons ziekenfonds staat klaar voor jou! Je ziekenfonds geeft je deze Jongerengids, maar wat doen we nog meer? Waarom moet je aangesloten zijn bij een ziekenfonds, en hoe blijf je in orde als je verder studeert of werk vindt? Voordat we je wegwijs kunnen maken in ons ziekenfonds, moeten we je eerst wat duiding geven over de sociale zekerheid in België en de rol van de ziekenfondsen hierin. SOCIALE ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP De sociale zekerheid is er om je te helpen: > Wanneer je je inkomen verliest (als je je job verliest, ziek wordt of met pensioen gaat). Je krijgt dan een 'vervangingsinkomen'. > Wanneer je sociale lasten hebt (je hebt kinderen, ziektekosten). Je krijgt dan een aanvullend inkomen. De sociale zekerheid is een soort verzekering, maar toch zijn er grote verschillen met een gewone verzekering: > De sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit tussen gezonde en zieke mensen, tussen jonge en oude mensen, enz. > In tegenstelling tot bij een privéverzekering, betaal je bij de sociale zekerheid slechts één bijdrage voor diverse risico's (ziekte, werkloosheid, ouderdom, enz.). > Je betaalt niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen (en omgekeerd). Waar komt het geld vandaan en waar gaat het naartoe? Het geld van de sociale zekerheid is voor twee derde afkomstig uit bijdragen van de werknemers en hun werkgevers. Telkens jij je loon ontvangt, gaan daar sociale bijdragen af. De werkgever houdt jouw deel af en betaalt zelf ook een stuk. Ieder draagt bij volgens zijn inkomen. Wie meer verdient, betaalt meer sociale bijdragen dan wie weinig verdient. Het andere derde wordt gefinancierd met belastinggeld van de Staat. Bijvoorbeeld accijnzen op sigaretten, alcohol, enzovoort. Voor zelfstandigen is er een andere regeling. Alle bijdragen voor de sociale zekerheid komen in één grote pot. Het Rijksinstituut voor Sociale Zekerheid (RSZ) verdeelt dat geld over de zeven takken van de sociale zekerheid. PAGina 4 JongerenGIDS

7 1 Werkloosheid. Deze tak geeft een inkomen aan mensen zonder werk. Hij wordt beheerd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 2 Pensioen. Deze tak zorgt voor een rustpensioen na een leven lang werken of voor een overlevingspensioen aan weduwen/weduwnaars en wezen. Hij wordt beheerd door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). 3 Kinderbijslag. Deze tak geeft ouders een extraatje om hun kind(eren) op te voeden. Hij wordt beheerd door het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag, FAMIFED (vroeger RKW). 4 Verzekering voor ongevallen op het werk of in het woon-werkverkeer. Deze tak wordt beheerd door het Fonds voor de Arbeidsongevallen (FAO). 5 Verzekering tegen ziekten te wijten aan de werkomgeving. Zoals bijvoorbeeld een bedrijf waar met chemische producten gewerkt wordt. Deze tak wordt beheerd door het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ). 6 Jaarlijkse vakantie. Deze tak betaalt het vakantiegeld van de arbeiders. Hij wordt beheerd door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Bedienden krijgen hun vakantiegeld rechtstreeks van de werkgever. 7 Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze tak zorgt voor een tussenkomst in de kosten voor gezondheidszorg en betaalt uitkeringen bij ziekte. Hij wordt beheerd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). De instellingen (Riziv, RVA enzovoort) die deze zeven takken van de sociale zekerheid beheren, verdelen het geld dat ze van de RSZ ontvangen over de verschillende uitbetalingsinstellingen. Voor het Riziv zijn dat de ziekenfondsen, voor de RVA de werkloosheidskassen, enz. Je merkt het, de sociale zekerheid heeft vele vertakkingen die samen een heleboel opdrachten vervullen. Wij concentreren ons nu op verder op de werking van de ziekenfondsen. ROL VAN HET ZIEKENFONDS Het Riziv stort dus geld aan de ziekenfondsen. Met dat geld kunnen de ziekenfondsen hun taken in de zogenaamde 'verplichte verzekering' vervullen: ze geven een tussenkomst in de kosten voor gezondheidszorg en betalen een uitkering bij ziekte. Tussenkomst in de kosten voor gezondheidszorg Het ziekenfonds komt dus tussen in je kosten voor gezondheidszorg. Hiermee bedoelden we medische verstrekkingen zoals een bezoek aan je huisarts, raadpleging bij een specialist of behandeling door een kinesist, tandzorg, bevallingen, geneesmiddelen, verpleging in een ziekenhuis,... JongerenGIDS PAGina 5

8 Zoals reeds gezegd, worden deze verstrekkingen terugbetaald via de verplichte verzekering. Het geld van de verplichte verzekering wordt van de lonen afgehouden. Daarnaast is er een aanvullende verzekering. Die werd ingesteld om bij te springen daar waar de verplichte verzekering tekortschiet. Het geld voor de aanvullende verzekering komt van de bijdragen die de leden aan hun ziekenfonds betalen. We besparen je de details. Wat je wel moet weten, welk ziekenfonds je ook kiest, je krijgt steeds hetzelfde terugbetaald voor alles wat binnen de verplichte verzekering valt. In de aanvullende verzekering daarentegen zijn er verschillen volgens het gekozen ziekenfonds. Onze Socialistische Mutualiteit staat voor een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. We bieden je dan ook heel wat extra voordelen, diensten en terugbetalingen tegen een geringe bijdrage! Je leest er meer over vanaf pagina 8 of op Onze raadgevers staan ook steeds voor je klaar met raad en daad. Hoe verkrijg je een tussenkomst? Wat doe je met je doktersbriefjes? Als je een arts raadpleegt, ontvang je na betaling een 'getuigschrift voor verstrekte hulp'. Met dat document, voorzien van een roze klever, kan je bij het ziekenfonds een deel van de kosten terugbetaald krijgen. Doorgaans betaalt het ziekenfonds niet alles terug. Er is steeds een stuk dat je zelf moet bekostigen. Dat is je 'persoonlijk aandeel' of 'remgeld'. Het persoonlijke aandeel bedraagt in principe 25 %. Er zijn echter verschillen, afhankelijk van: > Het type verstrekking. Bijvoorbeeld: voor een controlebezoek bij de tandarts is een terugbetaling voorzien, voor een stift (valse tand) krijg je niets. > Het statuut van de rechthebbende (jij dus). Sommige mensen genieten een verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen meer terugbetaald voor hun geneeskundige verzorging. > Het feit of de zorgverstrekker al dan niet geconventioneerd is en dus al dan niet tegen het verbintenistarief werkt. Wat is een geconventioneerde arts? De vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en van de artsen gaan samen rond de tafel zitten om af te spreken welke prijs de artsen als ereloon mogen vragen voor een medische handeling (raadpleging, heelkundige ingreep, enz.). Die bedragen worden vastgelegd in een overeenkomst. De artsen kunnen deze overeenkomst aanvaarden of ze kunnen ze weigeren. Geconventioneerde artsen houden zich aan de tarieven van de overeenkomst. Een niet-geconventioneerde arts is vrij om zijn ereloon zelf te bepalen. Als je bij een niet-ge PAGina 6 JongerenGIDS

9 conventioneerde arts op raadpleging gaat, kan hij je dus zoveel vragen als hij zelf wil. Het ziekenfonds betaalt een vaste prijs voor elk type van behandeling. Het kan dus een dure grap worden. Daarom vraag je best eerst aan je arts of hij de tarieven toepast. Je bespaart er jezelf een hele hoop ellende mee. Derde-betalersregeling In sommige gevallen wordt de derde-betalersregeling toegepast. Dan betaal je alleen het remgeld. Dat is zo wanneer je bij de apotheker geneesmiddelen gaat kopen met een voorschrift van de dokter. Je betaalt er enkel jouw aandeel indien je in regel bent met de verplichte verzekering. Je hoeft dus niet bij het ziekenfonds aan te kloppen om een deel van de kosten terug te krijgen. Dat is ook zo wanneer je in een ziekenhuis wordt opgenomen. Op de factuur die je van het ziekenhuis ontvangt, staat alleen jouw persoonlijk aandeel. Toegang tot gezondheidszorg voor iedereen We gaan hier niet in op de details, maar je moet weten dat er een hele reeks mechanismen bestaan om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de gezondheidszorg: de maximumfactuur, de verhoogde tegemoetkoming, enz. Onze raadgevers geven je graag meer info! Wanneer krijg je een uitkering? Wanneer een werknemer niet in staat is om te werken door een ziekte, een ongeval, de geboorte van een kindje of een ziekenhuisopname, kan het ziekenfonds onder bepaalde voorwaarden een vervangingsinkomen toekennen. Hierover lees je meer vanaf pagina 50 in het hoofdstuk 'Contract op zak'. We stellen het even schematisch voor om je een duidelijker beeld te geven hoe het ereloon of honorarium van een arts opgebouwd is, en vooral wat je er zelf van moet betalen. ERELOON = wat je betaalt voor je doktersbezoek Verbintenistarief 5 betaal je bij elke arts Ereloonsupplement 5 betaal je enkel bij niet-geconventioneerde arts Een deel krijg je terugbetaald van je ziekenfonds. Het andere deel is ten jouwen laste, dit is het remgeld of persoonlijk aandeel. Altijd ten jouwen laste! JongerenGIDS PAGina 7

10 SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT: TOEGANKELIJKE GEZONDHEID De Socialistische Mutualiteit van Brabant ijvert voor kwalitatieve en toegankelijke zorg voor iedereen. Dit vertaalt zich in concrete voordelen en diensten voor onze leden. We hebben immers een aanbod op maat van elke leeftijd! Onze voordelen en diensten 45 euro terugbetaald bij lidmaatschap sportclub of aankoop fitnessabonnement 40 euro terugbetaald voor je anticonceptie Medische zorg 100 % terugbetaald tot 18 jaar 50 euro terugbetaald bij aankoop bril of lenzen 50 euro terugbetaald om te stoppen met roken 60 euro terugbetaald voor psychotherapiesessies en nog zoveel meer! ` Check voor een volledig overzicht! JOETZ Brabant Zon, zee, bergen... fun! Maak van jouw vakantie een spetterende Joetz-vakantie! Sport, spel, cultuur,... in België of in het buitenland. Wil je graag als animator aan de slag bij JOETZ? JOETZ organiseert een basiscursus tot animator voor jongeren tussen 16 en 25 jaar. Na deze cursus is er ook nog de mogelijkheid om verdere vormingen te volgen. ` / / Love4you Het team van onze preventiecampagne Love4you is aanwezig op heel wat festivals en festiviteiten in Brussel en Vlaams-Brabant. Duizenden safekits met condooms worden uitgedeeld om jongeren en jong-van-geesten op een ludieke manier bewust te maken van het belang van veilige seks. Op love4you.be kan je ook leuke fotoreportages bekijken van onze bezoekers als glamoureuze sterren. De foto's worden genomen door onze hostessen tijdens onze passages op de festivals, kom dus zeker eens langs om zelf ook een ster te worden! De boodschap is simpel: Leef je leven, geniet ervan, gooi het niet weg en bescherm jezelf! ` G Tot 225 euro terugbetaling voor de leden van de Socialistische Mutualiteit van Brabant. PAGina 8 JongerenGIDS

11 AANSLUITEN BIJ ONS ZIEKENFONDS Zolang je studeert, ben je gedekt door het ziekenfonds van je ouders. Je bent dan persoon ten laste, je betaalt zelf geen bijdragen, maar hebt wel recht op terugbetalingen van je gezondheidzorg dankzij de bijdragen die je ouders betalen. Als je begint te werken of als je 25 wordt, moet je je aansluiten als gerechtigde. Dan betaal je zelf, via je loon of werkloosheidsuitkering, sociale bijdragen en heb je zo recht op terugbetalingen van je gezondheidzorg. G Aansluiten bij een ziekenfonds is verplicht in België! Lid worden van de Socialistische Mutualiteit is simpel! Surf naar en vul het online inschrijvingsformulier in. Bel ons op Loop langs in een van onze talrijke kantoren. Wanneer? We geven je een beknopt overzichtje van wanneer je welke stappen moet ondernemen om in orde te blijven met je recht op terugbetalingen en uitkeringen. Verder in deze gids verneem je de niet-mutualistische stappen op deze belangrijke momenten in je jonge leven. Student Jonger dan 25 jaar Je blijft persoon ten laste. G Als de inkomsten van je studentenjob een bepaald bedrag overschrijden, moet je je ook inschrijven als gerechtigde Vanaf 25 jaar Je mag niet langer persoon ten laste van je ouders blijven. Je moet je inschrijven als gerechtigde rijksregister of student. Onder bepaalde voorwaarden kan je persoon ten laste blijven. G Als je na je 25e verjaardag nog studeert, neem je best contact op met ons in de maand voor je verjaardag. Zo kunnen we bekijken welk statuut het voordeligst is in jouw situatie. Werkzoekende Tijdens je beroepsinschakelingstijd (zie p. 26) Je blijft persoon ten laste. Na je beroepsinschakelingstijd Met uitkering Wij nemen contact op met jou om je inschrijving als gerechtigde te bevestigen. Zonder uitkering Neem zo snel mogelijk contact op met ons om je situatie in orde te brengen. JongerenGIDS PAGina 9

12 Starter Werknemer Je moet je inschrijven als gerechtigde. ~ Bezorg ons het attest waarin je werkgever verklaart dat je onderworpen bent aan de sociale zekerheid. Zelfstandige Je moet je inschrijven bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. Je moet je inschrijven als gerechtigde. ~ Bezorg ons het attest van de sociale verzekeringskas waarin staat dat je als zelfstandige gestart bent. Je lidkaart en roze identificatieklevers Bij je inschrijving, krijg je van onze mutualiteit een lidkaart en roze identificatieklevers. Die roze klevers moet je op je getuigschriften voor verstrekte hulp kleven. Je lidkaart moet je voorleggen wanneer je langsgaat in een van onze kantoren of als je gebruik wilt maken van onze interactieve terminals Self Mut +. Je e-id vervangt de SIS-kaart! Apothekers en zorgverleners raadplegen je ziekenfondsgegevens voortaan online via je rijksregisternummer. Daarom moet je sinds 1 januari 2014 niet langer je SIS-kaart, maar wel je elektronische identiteitskaart voorleggen bij de apotheek of in het ziekenhuis. Wie geen e-id heeft, ontvangt een gloednieuwe kaart: ISI+. Toch mag je je SIS-kaart nog niet weggooien, want tot eind 2015 kan ze nog gebruikt worden. PAGina 10 JongerenGIDS

13 Op eigen benen staan, wat houdt dat in? Vanaf nu is het aan jou om de beslissingen te nemen en dus ook om de verantwoordelijkheid ervoor te dragen. Op de volgende pagina's lees je welke rechten en plichten jij en je ouders hebben. Je ouders Je ouders zijn aansprakelijk voor je hele doen en laten. Dat blijft zo tot je meerderjarig (18 jaar) bent. Ze oefenen gezag uit over jou, maar ze hebben ook plichten. Gezag Ze kunnen je sommige dingen verbieden. Ze kunnen je ook verplichten om dingen te doen, o.a. voor je studies, in de privésfeer en inzake het beheer van je bezittingen. Wie kan het gezag uitoefenen? > Je ouders zijn gehuwd en wonen samen. Elke ouder apart kan het gezag uitoefenen. Als ze het niet met elkaar eens zijn, kunnen ze elk naar de jeugdrechter stappen. Deze zal dan een beslissing nemen. > Je ouders zijn uit de echt gescheiden of in echtscheidingsprocedure, feitelijk gescheiden of ongehuwd. Je bent geadopteerd of je wordt door een voogd opgevoed. Dan bepaalt de wet wie het gezag uitoefent. studie of opleiding beëindigd hebt waarmee je op de arbeidsmarkt een job kan vinden. Wat ze niet mogen, is je gezondheid, je moraliteit, of je veiligheid in gevaar brengen (kindermishandeling, opsluiting, enz.). Bij onenigheid is de jeugdrechter bevoegd. Jouw verantwoordelijkheden Zelfstandig zijn, klinkt je misschien als muziek in de oren, maar zoals dat met alles het geval is, krijg je niets voor niets. Je bent vanaf nu ook aansprakelijk voor bepaalde dingen. Je bent verantwoordelijk voor je doen en laten. Een overzicht. Plichten Zij moeten de ouderlijke macht in jouw belang uitoefenen. Je ouders moeten in je levensonderhoud voorzien en je studies bekostigen. De wet noemt dit onderhoudsplicht. Je ouders zijn financieel verantwoordelijk tot je meerderjarig bent en daarna tot je een JongerenGIDS PAGina 11

14 Strafrechtelijke aansprakelijkheid Je bent aansprakelijk als je een regel uit het strafrecht overtreedt (diefstal, drugs, vervalsing, verkrachting). Die aansprakelijkheid wordt in het Strafwetboek omschreven. > Vóór 16 jaar: als je wat mispeutert, moet je voor de jeugdrechter komen. > Tussen 16 en 18 jaar: de jeugdrechter kan je naar een gewone rechtbank doorverwijzen voor de overtredingen op het verkeersreglement of voor zware misdrijven. Dus, vóór 18 jaar ben je beperkt strafrechtelijk aansprakelijk. > Vanaf 18 jaar ben je volledig strafrechtelijk aansprakelijk. Je zal je dus voor de gewone rechtbanken moeten verantwoorden voor je misdrijven en je zal zelf moeten opdraaien voor de straf die tegen jou wordt uitgesproken. Burgerlijke aansprakelijkheid Je bent burgerlijk aansprakelijk voor de schade die je een ander toebrengt. Je rijdt bijvoorbeeld met de auto en botst tegen het muurtje van de buren. Deze aansprakelijkheid wordt in het Burgerlijk Wetboek omschreven. > Vóór 18 jaar is je burgerlijke aansprakelijkheid beperkt. Ouders worden geacht solidair aansprakelijk te zijn voor de schade die hun kinderen veroorzaken. Je bent burgerlijk aansprakelijk als je een fout begaan hebt, als er schade is en als er een oorzakelijk verband is tussen de fout en de schade. Je ouders zijn dus burgerlijk aansprakelijk. Maar opgelet, men gaat ervan uit dat je zelf aansprakelijk bent als je ouders allebei kunnen bewijzen: > Dat ze je tot een goede lichamelijke en geestelijke ontwikkeling hebben gebracht. Anders gezegd: dat ze je een goede opvoeding hebben gegeven. > Dat ze over jou een redelijke waakzaamheid aan de dag gelegd hebben, rekening houdend met de hedendaagse normen (plicht van toezicht). > Vanaf 18 jaar ben je burgerlijk meerderjarig. Je wordt dus volledig 'bekwaam' geacht om alle daden van het burgerlijke leven te stellen: je kan op elk gebied beslissingen nemen en je volledig door je handtekening verbinden. Op dat ogenblik komt er dus een einde aan het ouderlijk gezag. Je mag nu bijvoorbeeld zonder de toestemming van je ouders huwen of een bankkaart ontvangen. Contractuele aansprakelijkheid Je kan een schriftelijke of stilzwijgende overeenkomst met iemand sluiten. Jij bent aansprakelijk wanneer je je verplichtingen niet nakomt (koopcontract, huurcontract,...). > Vóór 18 jaar is je contractuele verantwoordelijkheid beperkt. > Na 18 jaar ben je volledig contractueel aansprakelijk. PAGina 12 JongerenGIDS

15 Politieke meerderjarigheid > Vanaf 18 jaar moet je gaan stemmen bij de provincie-, gemeenteraads-, regionale, federale en Europese verkiezingen. In België geldt opkomstplicht, dus je moet je aanmelden bij een stembureau als er verkiezingen zijn. Je mag ook zelf opkomen voor de gemeenteraad, provincieraad en regionale parlementen. > Vanaf 21 jaar mag je je kandidaat stellen voor Kamer en Senaat. Aansprakelijkheid en handtekening In principe is je handtekening bindend vanaf 14 jaar. > Vóór 18 jaar is je handtekening niet geldig voor: > De daden die je als minderjarige niet zonder toestemming van je ouders of voogd mag stellen (vb. bij een erfenis). > Elke akte die voor jou ongunstige gevolgen heeft. Alleen een rechter kan jouw handtekening ongedaan maken. Je wettelijke vertegenwoordiger moet de aanvraag indienen. Je kan er ook zelf om vragen zodra je meerderjarig bent. Identiteitskaart Alle Belgen ouder dan 15 jaar moeten een identiteitskaart op zak hebben. Die wordt uitgereikt door de gemeente waar jij je hoofdverblijfplaats hebt. In sommige gevallen moet je echter je identiteitskaart ook jonger al op zak hebben, zoals voor je Buzzy-pas of in het buitenland. Sinds 1 januari 2014 vervangt de elektronische identiteitskaart de SIS-kaart. Apothekers en ziekenhuizen kunnen via je rijksregisternummer zo online je ziekenfondsgegevens raadplegen. Daarom moet je je e-id vanaf 12 jaar ook op zak hebben bij medische raadplegingen en apotheekbezoeken. Geld Je mag je geld zelf beheren vóór je meerderjarig bent. > Vanaf 12 jaar mag je een bankrekening of een spaarrekening openen. Je hebt hiervoor wel de handtekening van een van je ouders nodig. Je mag ook geld afhalen. Wat je wel en niet mag, kan van bank tot bank verschillen. Zo staan sommige banken niet toe dat je in het rood gaat of dat je meer dan een bepaald bedrag per dag afhaalt. Maar dat is misschien zo slecht nog niet... Lening en krediet Soms is iets zo duur dat je het niet kan betalen met het geld dat je nu op je spaar- of bankrekening staan hebt. Dan kan je geld gaan lenen of krediet aanvragen. > Ben je jonger dan 18 en vraag je voor een bepaald doel krediet aan, dan eist de bank meestal dat je ouders mee ondertekenen of JongerenGIDS PAGina 13

16 zich borg stellen. > 18-plussers kunnen elke vorm van krediet zelf aanvragen. De bank zal wel onderzoeken of je inkomsten voldoende garanties bieden. Belastingaangifte invullen Wie inkomsten heeft, moet jaarlijks een belastingaangifte doen. Die inkomsten houden onder andere in: loon, onderhoudsgeld, studentenjob, werkloosheidsuitkering en leefloon. Dus ook als je nog thuis woont bij je ouders, krijg je elk jaar een belastingformulier. Heb je nog geen vast werk, m.a.w. studeer je nog, dan ben je 'persoon ten laste' en kom je op het aanslagbiljet van je ouders. Zodra je een vast inkomen hebt en in ieder geval als je 25 bent, ben je geen persoon ten laste meer maar een gerechtigde. Je krijgt dan een persoonlijk belastingformulier. Hoeveel je betaalt, hangt af van een aantal factoren: hoeveel verdien je, woon je samen of ben je getrouwd, heb je kinderen? Wat je dit jaar aan belastingen betaalt, hangt af van wat je het jaar daarvoor als inkomsten had. In het aanslagjaar 2014 gaat het dus om de inkomsten van Hoe vul je zo'n belastingaangifte in? Het is inderdaad niet altijd duidelijk welke delen je wel en niet moet invullen. Vraag raad aan vrienden, een vriend van een vriend, je ouders of een boekhouder. Of misschien studeert iemand in je omgeving wel fiscaliteit? Je kan ook eens een bezoek brengen aan een JAC (jongerenadviescentrum). Je kan er terecht met zowat alle vragen en problemen die je als jongere kan hebben. Natuurlijk is de dienstverlening gratis en als je dat wil kan alles anoniem verlopen. ` JAC, onderdeel van CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), heeft regionale werkingen in Brussel en Vlaams-Brabant. Meer info over de openingsuren en contact gegevens vind je op de desbetreffende websites. JAC Brussel JAC Halle-Vilvoorde Kantoren in Asse, Halle, Tervuren en Vilvoorde JAC Oost-Brabant Kantoren in Aarschot, Diest, Landen, Leuven en Tienen PAGina 14 JongerenGIDS

17 Je naam veranderen Zodra je 18 bent, kan je een naamswijziging aanvragen. Let wel, je naam of voornaam veranderen, is geen recht. Het is een gunst die je verleend wordt door de koning en de minister van Justitie. Je moet een verzoek indienen waarin je uitlegt waarom je je naam of voornaam wil veranderen. Je voornaam, bijvoorbeeld, kan je niet zomaar wijzigen. Je moet kunnen aantonen dat hij op de een of andere manier belachelijk is (Liesje voor een volwassen vrouw), hatelijk is (Adolf, wat doet denken aan Adolf Hitler), ouderwets is (Alphonsius), vreemd klinkt (je heet Hugh maar je bent nu Belg) of verwarrend is (je heet Kris en bent een meisje, maar in brieven spreekt men je altijd aan met meneer). ` Federale Overheidsdienst Justitie Dienst naamsveranderingen Waterloolaan 115, 1000 Brussel (voornaam) (naam) De procedure is natuurlijk niet gratis! Wat? G De naamswijziging wordt slechts uitzonderlijk goedgekeurd, op voorwaarde dat de aanvraag gebeurt op basis van gegronde redenen. Procedurekosten Voldaan aan extra voorwaarden* Naamsverandering familienaam 49 euro Naamsverandering voornaam 490 euro 49 euro Toevoeging van een naam aan een andere Toevoeging van een partikel ("van", "de") Vervanging van een hoofdletter door een kleine letter 740 euro 49 of 490 euro * zie justitie.belgium.be JongerenGIDS PAGina 15

18 Wat zegt de wet over de leerplicht? Of je het nu wil of niet: je bent leerplichtig tot 18 jaar. Als je deze verplichting aan je laars lapt, riskeer je een sanctie. De jeugdrechtbank kan spijbelaars verplichten om zich in een school te laten inschrijven. Of ze in een instelling plaatsen wanneer ze oordeelt dat de ouders hun taak niet aankunnen. Deze regel geldt ook voor buitenlanders. Zij moeten binnen 60 dagen na hun aankomst in België in een school ingeschreven zijn. naar een ander systeem: > een alternerende opleiding > een erkende opleiding die beantwoordt aan de vereisten van de leerplicht. ` Om in orde te zijn met de leerplicht, kan je twee soorten onderwijs volgen: > voltijds: beroeps, technisch, kunst, algemeen > deeltijds Voltijdse leerplicht Tot 15 jaar moet je voltijds naar school. Zodra je 15 bent, val je niet meer onder de voltijdse leerplicht. Je moet dan wel de eerste twee leerjaren van het voltijdse secundaire onderwijs beëindigd hebben, maar je hoeft niet geslaagd te zijn. Deeltijdse leerplicht De deeltijdse leerplicht eindigt bij de afloop van het schooljaar in het jaar waarin je 18 wordt. Je kunt voltijds les blijven volgen of overstappen PAGina 16 JongerenGIDS

19 Studies en opleiding Universiteit, hogeschool, vierde graad beroepsonderwijs, leerovereenkomst, Het grote aanbod maakt kiezen niet gemakkelijk. Natuurlijk, je denkt aan je toekomst, dus sta je er toch wel even bij stil. laat je opleiding niet aan het toeval over Je besluit staat vast: je gaat verder studeren. Een gemakkelijke keuze was het vast niet. Je doet er goed aan om even alles op een rijtje te zetten in je hoofd. Je huidige schoolresultaten kunnen een afspiegeling zijn van wat je aankan Toch hoeft dat niet per se zo te zijn. Bekijk je punten kritisch en evalueer waarom je goede of minder goede resultaten voor een bepaald vak behaalt. Het kan best zijn dat je wiskunde in het middelbaar niet graag deed omdat de leerkracht zo'n saaie piet was, maar dat betekent niet dat wiskunde in het hoger onderwijs saai moet zijn. Daar zit je samen met allemaal wiskundeliefhebbers die jouw interesse voor het vak met jou delen. Baseer je beoordeling nooit op toevalligheden, maar wees objectief. Als de omstandigheden anders waren, had ik het vak dan wél graag gedaan? > Bekijk je schoolperiode en je resultaten kritisch! Kies een opleiding die je aankan Wat brengt het je bij een studie te kiezen die je toch niet zal kunnen afmaken? Voor elke opleiding moet je je inspannen, dat is zo, maar als het echt al je energie opslorpt en je nog geen resultaten boekt, dan ben je er niks mee. Misschien verlies je op het eind van het jaar (of zelfs al ergens in het begin) al je goede moed en wil je nooit meer studeren. Bezin jezelf vooraleer je aan een studie begint. > Maak de balans op van je capaciteiten! Laat je nooit door iemand anders verleiden een bepaalde opleiding te volgen Ga af op je intuïtie en bekijk of de leerstof je ligt en je voldoende gemotiveerd bent. Wat je graag doet, zal je met plezier instuderen en makkelijker onthouden. Het is enorm belangrijk dat je je goed voelt en dat je je studie niet als een verplichting ervaart. Als je kan uitblinken in je eigen vak, dan is dat veel meer waard dan 'zozo' te zijn in een hoog aangeschreven opleiding die je eigenlijk niet interesseert. > Ga voor de opleiding die jou aanspreekt! Maak je keuze met het oog op de toekomst Dit hoef je niet te zien als in tegenspraak met wat hiervoor staat. Zit je bijvoorbeeld niet graag achter de computer, ga dan geen boekhouding studeren, ook al werk je graag met cijfers! Informeer naar de praktische kant van het beroep waarvoor je interesse hebt: houdt het weekendwerk in, moet je in ploegen werken,? Je kan ook praten met mensen die een diploma behaalden in het vakgebied dat jou aanspreekt. Je weet ook dat in sommige bedrijfstakken meer geld te rapen valt dan in JongerenGIDS PAGina 17

20 andere. Als dat voor jou belangrijk is, dan hou je er ook best rekening mee wanneer je aan een opleiding begint. > Zorg ervoor dat je weet welke mogelijkheden je studie je biedt! op zoek naar een opleiding Al die opleidingen, scholen en universiteiten, het geheel lijkt wel een labyrint waarin jij de uitgang moet zien te vinden. Wat kan je doen? Informatie verzamelen Wat je zeker moet doen, is je goed documenteren. Als je alles hebt, lees dan alles rustig door en neem pas dan een beslissing. Het is raadzaam dat je op tijd begint met informatie te verzamelen. Wacht niet tot aan de grote vakantie. 1 Surf naar de site van de school die je interesseert of vraag een studiegids aan. 2 Elke professionele onderwijsinstelling heeft een dienst Studieadvies. Neem contact op en maak een afspraak. Zij zullen je niet alleen alle informatie kunnen geven over je studiekeuze, maar ook over alles wat er nog extra geregeld zal moeten worden op vlak van administratie en praktische dingen (hoe zoek je een kot, is er een studentendokter, enz.). 3 Ga naar studie-infodagen. Aarzel niet om er verschillende mensen aan te spreken en neem ook daar weer alle interessante gidsen en brochures mee. Vragen die je kan stellen: Hoe lang duurt de opleiding? Moet ik een bepaalde voorkennis hebben? Is er een ingangsexamen of toelatingsproef? Hoe kan ik me voorbereiden? Welke vakken zijn er? Zijn er ook keuzevakken? Hoe werkt het examensysteem? Krijgen studenten studiebegeleiding? Zijn er proefexamens? Zal ik een stage kunnen doen? Werkt de school/universiteit mee aan een uitwisselingsprogramma met andere landen? Wat zijn de tewerkstellingsperspectieven van de opleiding? Tot wanneer kan ik me inschrijven? Hoeveel kost de opleiding? Kan ik een studiebeurs krijgen? Is de opleiding vooral theoretisch of zijn er ook praktijkvakken? Is de onderwijsinstelling goed bereikbaar? Welke verblijfsmogelijkheden zijn er? ` PAGina 18 JongerenGIDS

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgie.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

School gedaan? Wat nu?

School gedaan? Wat nu? School gedaan? Wat nu? ACLVB Jongeren Eindelijk! Je verlaat de schoolbanken en je besluit om op zoek te gaan naar werk. Maar wat moet je nu allemaal in orde brengen? Wat is de eerste stap? Het allerbelangrijkste

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgië.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

JongerenGids. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

JongerenGids. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! JongerenGids Kies BEWUST voor je toekomst! Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! Jongerengids Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

focus op werkloosheid na studies

focus op werkloosheid na studies focus op werkloosheid na studies Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld een van de manieren om aan de werkloosheid te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter niet meteen een job kunt vinden,

Nadere informatie

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd Deze brochure belangt u aan indien u zich na het einde van uw studies hebt ingeschreven als werkzoekende

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je centen wilt uitgave december 2007 ... als je centen wilt Muziek op je kamer, met je vrienden naar de bioscoop, een cadeautje voor je lief,. Het kost allemaal centen. Je zakgeld aan de kant zetten

Nadere informatie

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters vanaf de inschrijving als werkzoekende contact telefoon e-mail fax dossiernummer 1 Naam en voornaam van de jongere... Geboortedatum... 2 Is de jongere

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Inschrijving bij de VDAB

Inschrijving bij de VDAB school verlater Je hebt besloten dat de tijd van studeren voorbij is. Misschien ben je opgelucht. Maar wellicht sta je voor nieuwe verantwoordelijkheden. Voor een eigen inkomen zorgen bijvoorbeeld. Daarvoor

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid?

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid? ??! Je hebt je diploma op zak. Wellicht heb je al nagedacht over je toekomst: waar wil je naartoe? Wil je meteen je diploma verzilveren op de arbeidsmarkt? Of wil je liever nog als student door het leven

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage Ouders ontvangen kinderbijslag voor hun schoolgaande kinderen tot 31 - Wanneer je minder dan 2540 netto ( 3670 voor een kind van een alleenstaande ouder) verdiend hebt op een jaar, dan blijf je ten laste

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt.

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt. Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, 8200 BRUGGE Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be (B{DjQ{GsNbA Jj) BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break?

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break? Aan de slag Als je werkt worden je rechten en plichten vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan verschillende vormen aannemen en leg je schriftelijk vast. Lees je contract steeds aandachtig

Nadere informatie

Routeplanner voor jong talent

Routeplanner voor jong talent Routeplanner voor jong talent HOE GERAAK JE VAN DE SCHOOL NAAR JE EERSTE JOB? Afstuderen, werk zoeken en vinden, je eerste loon, een nieuwe stap in je leven Maar! Er komt heel wat bij kijken. Je sociaal

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

afgestudeerd? wat nu?!

afgestudeerd? wat nu?! afgestudeerd? wat nu?! Je hebt je diploma op zak, maar wat nu? Weet je al of je werk wil zoeken, verder wil studeren of misschien naar het buitenland trekt? En hoe pak je dit dan best aan? Heb je nog recht

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters De gegevens die u op dit formulier invult worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht studenten MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25 Op de leeftijd van 18 jaar verandert er veel voor

Nadere informatie

contact telefoon fax dossiernummer

contact telefoon fax dossiernummer Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, B-2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be Web: www.thomasmore.be/stip AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Jobstudent bij de stad

Jobstudent bij de stad Jobstudent bij de stad Inhoud Aan de slag als jobstudent bij het stadsbestuur 4 Wat moet je doen als je ziek bent? 4 Wat moet je doen als je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval? 4 Hoeveel bedraagt

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen!

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Gids Dentimut First & Dentimut Plus Informatiegids uitgegeven door de Verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 Email: infokbaf@attentia.be BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 U ontvangt dit formulier

Nadere informatie

focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering

focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen (de toelaatbaarheidsvoorwaarden). Die voorwaarden verschillen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school- of academiejaar 2015-2016 voor alle kleuters,

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Model P7 Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind,

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

START OCMW ABVV ACLVB

START OCMW ABVV ACLVB WOORDENDOMINO Spel Elke leerling krijgt evenveel kaartjes. De leerling met start legt de beginkaart op tafel. Wie bij het woord op de dominokaart het juiste logo kan aanleggen mag verder spelen. Hij/zij

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud In welk land vraagt u een uitkering aan? 2 Wanneer bent u een grensarbeider? 2 Wanneer bent u volledig of gedeeltelijk werkloos? 2 U bent volledig werkloos

Nadere informatie

FOCUS op. de toelating tot de werkloosheidsverzekering

FOCUS op. de toelating tot de werkloosheidsverzekering FOCUS op de toelating tot de werkloosheidsverzekering Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen (de toelaatbaarheidsvoorwaarden). Die voorwaarden verschillen

Nadere informatie

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht MEMORY Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden. Wie

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht studenten MyXeriusFamily staat voor u klaar! E Kinderbijslag@xerius.be T 078 15 40 25 Uw rijksregisternummer: Hou pagina 1 tot 5 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag

Nadere informatie

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren Studenten arbeid ACLVB Jongeren 1 Mag ik werken als jobstudent? Om te kunnen werken als jobstudent zijn er twee voorwaarden. Je moet minstens 16 jaar oud zijn. Als je 15 bent mag je ook werken, maar enkel

Nadere informatie

focus op het verblijfsbewijs

focus op het verblijfsbewijs focus op het verblijfsbewijs Sinds 15 december 2005 bestaat de gemeentelijke stempelcontrole niet meer. Uw andere verplichtingen als werkloze blijven ongewijzigd: - u moet steeds uw controlekaart bij u

Nadere informatie

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten FOCUS op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

leeftijdsladder Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

leeftijdsladder Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig? leeftijds ladder Alle mensen hebben rechten en plichten. Maar die verschillen wel naargelang je meerderjarig of minderjarig bent. Wat mag op welke leeftijd? Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering

focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen (de toelaatbaarheidsvoorwaarden). Die voorwaarden verschillen

Nadere informatie

focus op werknemers met behoud van rechten

focus op werknemers met behoud van rechten focus op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Afzender RSZPPO Jozef II-straat 47 BE-1000 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 0960 1049 1276 kantoor BRUSSEL verzendingsdatum ons kenmerk aanvraag ontvangen op uw kenmerk betrokken persoon

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe?

Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe? Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe? Hoofdstuk 1 Eindelijk achttien! U wordt meerderjarig, zelfstandig, uw leven als volwassene begint. En daar horen ook een heleboel rechten en plichten bij...

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

Praktische gids voor de uitzendkracht

Praktische gids voor de uitzendkracht Praktische gids voor de uitzendkracht Inhoudstabel Manpower, je werkgever... 4 Je arbeidscontract Je veiligheid en welzijn Alles wat je wil weten over je salaris... 6 Hoe wordt mijn salaris bepaald? Ontvang

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

BIJLAGE I bij dienstbrief 996/117bis Procedure duale opleidingen " Schoolbank op de werkplek Duale opleiding Type overeenkomst Kinderbijslag Procedure Code D062 TSO/Secundair na OAO/ Voltijds onderwijs

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool).

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Voortaan moet u, indien u in het Waals Gewest, in de Duitstalige Gemeenschap of in het Hoofdstedelijk Brussels

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Afdeling Studietoelagen tel. 1700 (gratis), elke werkdag van 9 tot 19 uur Kom naar de bezoekdagen van het ministerie van Onderwijs. Openingsuren

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool

Nadere informatie

Duale opleiding Type overeenkomst Kinderbijslag Procedure Code D062 TSO/Secundair na OAO/ Voltijds onderwijs OAO

Duale opleiding Type overeenkomst Kinderbijslag Procedure Code D062 TSO/Secundair na OAO/ Voltijds onderwijs OAO BIJLAGE I bij dienstbrief 996/117bis Procedure duale en " Schoolbank op de werkplek Duale Type overeenkomst Kinderbijslag Procedure Code D062 TSO/Secundair na OAO/ Voltijds onderwijs OAO 311 secundair

Nadere informatie