JongerenGids. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JongerenGids. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!"

Transcriptie

1 JongerenGids Kies BEWUST voor je toekomst! Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

2 Jongerengids Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, redactie: dienst Infocom, foto s: Shutterstock vormgeving: Mordicus, oplage: 4000 exemplaren, uitgave: juni 2014, druk: Artoos Redactieadres: Deze gids is louter informatief. Alleen de statuten bepalen de rechten en plichten van het ziekenfonds en zijn leden. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

3 Een keuze maak je niet zomaar! Eindelijk is het zover. Je middelbare schooltijd zit erop en de vrijheid lacht je toe. Je wil er stevig invliegen. Toch heb je vragen en twijfels over hoe je het allemaal moet aanpakken. Dat is heel normaal. Deze gids zet je alvast op het goede spoor. Hij laat je kennismaken met de vele wetten, reglementen en formaliteiten die je zeker op je weg zal tegenkomen. Kies je ervoor om verder te studeren of waag je de stap in het beroepsleven? Dat is niet iets wat je in een oogwenk beslist. Je zal keuzes moeten maken die je hele verdere leven zullen beïnvloeden. Wij helpen je je weg te vinden in een nieuwe en onbekende omgeving! Belangrijk: de cijfers, percentages en bedragen in deze brochure zijn gebaseerd op de informatie die beschikbaar was bij het ter perse gaan van deze gids. JongerenGIDS PAGina 1

4 Wat betekenen de icoontjes die gebruikt worden in deze gids? ~ Welke documenten? ` Meer informatie G Belangrijke informatie! PAGina 2 JongerenGIDS

5 Inhoud Pagina 4 Ons ziekenfonds staat klaar voor jou! Sociale zekerheid in een notendop Rol van het ziekenfonds Socialistische Mutualiteit: toegankelijke gezondheid Aansluiten bij ons ziekenfonds Pagina 11 Op eigen benen staan, wat houdt dat in? Je ouders Jouw verantwoordelijkheden Je naam veranderen Wat zegt de wet over de leerplicht? Pagina 17 Studies en opleiding Laat je opleiding niet aan het toeval over Op zoek naar een opleiding Heb je recht op een studietoelage? Pagina 20 Werken tijdens je studententijd Mag ik werken als jobstudent? Moet ik een contract hebben? Loon Werken als zelfstandige Socialezekerheidsplicht Kinderbijslag Belastingen Zwartwerk Pagina 25 School's out! Inschrijven als werkzoekende Beroepsinschakelingstijd Inschakelingsuitkeringen Pagina 31 Gevraagd: een enthousiaste m/v! Waar kan je aan de slag? Op zoek naar een job Steunmaatregelen Pagina 44 Contract op zak! Arbeidsovereenkomst Loon Ontslag Vakantie Afwezig Pagina 52 Anticonceptie Welk anticoceptiemiddel past bij jou? JongerenGIDS PAGina 3

6 Ons ziekenfonds staat klaar voor jou! Je ziekenfonds geeft je deze Jongerengids, maar wat doen we nog meer? Waarom moet je aangesloten zijn bij een ziekenfonds, en hoe blijf je in orde als je verder studeert of werk vindt? Voordat we je wegwijs kunnen maken in ons ziekenfonds, moeten we je eerst wat duiding geven over de sociale zekerheid in België en de rol van de ziekenfondsen hierin. SOCIALE ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP De sociale zekerheid is er om je te helpen: > Wanneer je je inkomen verliest (als je je job verliest, ziek wordt of met pensioen gaat). Je krijgt dan een 'vervangingsinkomen'. > Wanneer je sociale lasten hebt (je hebt kinderen, ziektekosten). Je krijgt dan een aanvullend inkomen. De sociale zekerheid is een soort verzekering, maar toch zijn er grote verschillen met een gewone verzekering: > De sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit tussen gezonde en zieke mensen, tussen jonge en oude mensen, enz. > In tegenstelling tot bij een privéverzekering, betaal je bij de sociale zekerheid slechts één bijdrage voor diverse risico's (ziekte, werkloosheid, ouderdom, enz.). > Je betaalt niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen (en omgekeerd). Waar komt het geld vandaan en waar gaat het naartoe? Het geld van de sociale zekerheid is voor twee derde afkomstig uit bijdragen van de werknemers en hun werkgevers. Telkens jij je loon ontvangt, gaan daar sociale bijdragen af. De werkgever houdt jouw deel af en betaalt zelf ook een stuk. Ieder draagt bij volgens zijn inkomen. Wie meer verdient, betaalt meer sociale bijdragen dan wie weinig verdient. Het andere derde wordt gefinancierd met belastinggeld van de Staat. Bijvoorbeeld accijnzen op sigaretten, alcohol, enzovoort. Voor zelfstandigen is er een andere regeling. Alle bijdragen voor de sociale zekerheid komen in één grote pot. Het Rijksinstituut voor Sociale Zekerheid (RSZ) verdeelt dat geld over de zeven takken van de sociale zekerheid. PAGina 4 JongerenGIDS

7 1 Werkloosheid. Deze tak geeft een inkomen aan mensen zonder werk. Hij wordt beheerd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 2 Pensioen. Deze tak zorgt voor een rustpensioen na een leven lang werken of voor een overlevingspensioen aan weduwen/weduwnaars en wezen. Hij wordt beheerd door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). 3 Kinderbijslag. Deze tak geeft ouders een extraatje om hun kind(eren) op te voeden. Hij wordt beheerd door het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag, FAMIFED (vroeger RKW). 4 Verzekering voor ongevallen op het werk of in het woon-werkverkeer. Deze tak wordt beheerd door het Fonds voor de Arbeidsongevallen (FAO). 5 Verzekering tegen ziekten te wijten aan de werkomgeving. Zoals bijvoorbeeld een bedrijf waar met chemische producten gewerkt wordt. Deze tak wordt beheerd door het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ). 6 Jaarlijkse vakantie. Deze tak betaalt het vakantiegeld van de arbeiders. Hij wordt beheerd door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Bedienden krijgen hun vakantiegeld rechtstreeks van de werkgever. 7 Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze tak zorgt voor een tussenkomst in de kosten voor gezondheidszorg en betaalt uitkeringen bij ziekte. Hij wordt beheerd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). De instellingen (Riziv, RVA enzovoort) die deze zeven takken van de sociale zekerheid beheren, verdelen het geld dat ze van de RSZ ontvangen over de verschillende uitbetalingsinstellingen. Voor het Riziv zijn dat de ziekenfondsen, voor de RVA de werkloosheidskassen, enz. Je merkt het, de sociale zekerheid heeft vele vertakkingen die samen een heleboel opdrachten vervullen. Wij concentreren ons nu op verder op de werking van de ziekenfondsen. ROL VAN HET ZIEKENFONDS Het Riziv stort dus geld aan de ziekenfondsen. Met dat geld kunnen de ziekenfondsen hun taken in de zogenaamde 'verplichte verzekering' vervullen: ze geven een tussenkomst in de kosten voor gezondheidszorg en betalen een uitkering bij ziekte. Tussenkomst in de kosten voor gezondheidszorg Het ziekenfonds komt dus tussen in je kosten voor gezondheidszorg. Hiermee bedoelden we medische verstrekkingen zoals een bezoek aan je huisarts, raadpleging bij een specialist of behandeling door een kinesist, tandzorg, bevallingen, geneesmiddelen, verpleging in een ziekenhuis,... JongerenGIDS PAGina 5

8 Zoals reeds gezegd, worden deze verstrekkingen terugbetaald via de verplichte verzekering. Het geld van de verplichte verzekering wordt van de lonen afgehouden. Daarnaast is er een aanvullende verzekering. Die werd ingesteld om bij te springen daar waar de verplichte verzekering tekortschiet. Het geld voor de aanvullende verzekering komt van de bijdragen die de leden aan hun ziekenfonds betalen. We besparen je de details. Wat je wel moet weten, welk ziekenfonds je ook kiest, je krijgt steeds hetzelfde terugbetaald voor alles wat binnen de verplichte verzekering valt. In de aanvullende verzekering daarentegen zijn er verschillen volgens het gekozen ziekenfonds. Onze Socialistische Mutualiteit staat voor een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. We bieden je dan ook heel wat extra voordelen, diensten en terugbetalingen tegen een geringe bijdrage! Je leest er meer over vanaf pagina 8 of op Onze raadgevers staan ook steeds voor je klaar met raad en daad. Hoe verkrijg je een tussenkomst? Wat doe je met je doktersbriefjes? Als je een arts raadpleegt, ontvang je na betaling een 'getuigschrift voor verstrekte hulp'. Met dat document, voorzien van een roze klever, kan je bij het ziekenfonds een deel van de kosten terugbetaald krijgen. Doorgaans betaalt het ziekenfonds niet alles terug. Er is steeds een stuk dat je zelf moet bekostigen. Dat is je 'persoonlijk aandeel' of 'remgeld'. Het persoonlijke aandeel bedraagt in principe 25 %. Er zijn echter verschillen, afhankelijk van: > Het type verstrekking. Bijvoorbeeld: voor een controlebezoek bij de tandarts is een terugbetaling voorzien, voor een stift (valse tand) krijg je niets. > Het statuut van de rechthebbende (jij dus). Sommige mensen genieten een verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen meer terugbetaald voor hun geneeskundige verzorging. > Het feit of de zorgverstrekker al dan niet geconventioneerd is en dus al dan niet tegen het verbintenistarief werkt. Wat is een geconventioneerde arts? De vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en van de artsen gaan samen rond de tafel zitten om af te spreken welke prijs de artsen als ereloon mogen vragen voor een medische handeling (raadpleging, heelkundige ingreep, enz.). Die bedragen worden vastgelegd in een overeenkomst. De artsen kunnen deze overeenkomst aanvaarden of ze kunnen ze weigeren. Geconventioneerde artsen houden zich aan de tarieven van de overeenkomst. Een niet-geconventioneerde arts is vrij om zijn ereloon zelf te bepalen. Als je bij een niet-ge PAGina 6 JongerenGIDS

9 conventioneerde arts op raadpleging gaat, kan hij je dus zoveel vragen als hij zelf wil. Het ziekenfonds betaalt een vaste prijs voor elk type van behandeling. Het kan dus een dure grap worden. Daarom vraag je best eerst aan je arts of hij de tarieven toepast. Je bespaart er jezelf een hele hoop ellende mee. Derde-betalersregeling In sommige gevallen wordt de derde-betalersregeling toegepast. Dan betaal je alleen het remgeld. Dat is zo wanneer je bij de apotheker geneesmiddelen gaat kopen met een voorschrift van de dokter. Je betaalt er enkel jouw aandeel indien je in regel bent met de verplichte verzekering. Je hoeft dus niet bij het ziekenfonds aan te kloppen om een deel van de kosten terug te krijgen. Dat is ook zo wanneer je in een ziekenhuis wordt opgenomen. Op de factuur die je van het ziekenhuis ontvangt, staat alleen jouw persoonlijk aandeel. Toegang tot gezondheidszorg voor iedereen We gaan hier niet in op de details, maar je moet weten dat er een hele reeks mechanismen bestaan om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de gezondheidszorg: de maximumfactuur, de verhoogde tegemoetkoming, enz. Onze raadgevers geven je graag meer info! Wanneer krijg je een uitkering? Wanneer een werknemer niet in staat is om te werken door een ziekte, een ongeval, de geboorte van een kindje of een ziekenhuisopname, kan het ziekenfonds onder bepaalde voorwaarden een vervangingsinkomen toekennen. Hierover lees je meer vanaf pagina 50 in het hoofdstuk 'Contract op zak'. We stellen het even schematisch voor om je een duidelijker beeld te geven hoe het ereloon of honorarium van een arts opgebouwd is, en vooral wat je er zelf van moet betalen. ERELOON = wat je betaalt voor je doktersbezoek Verbintenistarief 5 betaal je bij elke arts Ereloonsupplement 5 betaal je enkel bij niet-geconventioneerde arts Een deel krijg je terugbetaald van je ziekenfonds. Het andere deel is ten jouwen laste, dit is het remgeld of persoonlijk aandeel. Altijd ten jouwen laste! JongerenGIDS PAGina 7

10 SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT: TOEGANKELIJKE GEZONDHEID De Socialistische Mutualiteit van Brabant ijvert voor kwalitatieve en toegankelijke zorg voor iedereen. Dit vertaalt zich in concrete voordelen en diensten voor onze leden. We hebben immers een aanbod op maat van elke leeftijd! Onze voordelen en diensten 45 euro terugbetaald bij lidmaatschap sportclub of aankoop fitnessabonnement 40 euro terugbetaald voor je anticonceptie Medische zorg 100 % terugbetaald tot 18 jaar 50 euro terugbetaald bij aankoop bril of lenzen 50 euro terugbetaald om te stoppen met roken 60 euro terugbetaald voor psychotherapiesessies en nog zoveel meer! ` Check voor een volledig overzicht! JOETZ Brabant Zon, zee, bergen... fun! Maak van jouw vakantie een spetterende Joetz-vakantie! Sport, spel, cultuur,... in België of in het buitenland. Wil je graag als animator aan de slag bij JOETZ? JOETZ organiseert een basiscursus tot animator voor jongeren tussen 16 en 25 jaar. Na deze cursus is er ook nog de mogelijkheid om verdere vormingen te volgen. ` / / Love4you Het team van onze preventiecampagne Love4you is aanwezig op heel wat festivals en festiviteiten in Brussel en Vlaams-Brabant. Duizenden safekits met condooms worden uitgedeeld om jongeren en jong-van-geesten op een ludieke manier bewust te maken van het belang van veilige seks. Op love4you.be kan je ook leuke fotoreportages bekijken van onze bezoekers als glamoureuze sterren. De foto's worden genomen door onze hostessen tijdens onze passages op de festivals, kom dus zeker eens langs om zelf ook een ster te worden! De boodschap is simpel: Leef je leven, geniet ervan, gooi het niet weg en bescherm jezelf! ` G Tot 225 euro terugbetaling voor de leden van de Socialistische Mutualiteit van Brabant. PAGina 8 JongerenGIDS

11 AANSLUITEN BIJ ONS ZIEKENFONDS Zolang je studeert, ben je gedekt door het ziekenfonds van je ouders. Je bent dan persoon ten laste, je betaalt zelf geen bijdragen, maar hebt wel recht op terugbetalingen van je gezondheidzorg dankzij de bijdragen die je ouders betalen. Als je begint te werken of als je 25 wordt, moet je je aansluiten als gerechtigde. Dan betaal je zelf, via je loon of werkloosheidsuitkering, sociale bijdragen en heb je zo recht op terugbetalingen van je gezondheidzorg. G Aansluiten bij een ziekenfonds is verplicht in België! Lid worden van de Socialistische Mutualiteit is simpel! Surf naar en vul het online inschrijvingsformulier in. Bel ons op Loop langs in een van onze talrijke kantoren. Wanneer? We geven je een beknopt overzichtje van wanneer je welke stappen moet ondernemen om in orde te blijven met je recht op terugbetalingen en uitkeringen. Verder in deze gids verneem je de niet-mutualistische stappen op deze belangrijke momenten in je jonge leven. Student Jonger dan 25 jaar Je blijft persoon ten laste. G Als de inkomsten van je studentenjob een bepaald bedrag overschrijden, moet je je ook inschrijven als gerechtigde Vanaf 25 jaar Je mag niet langer persoon ten laste van je ouders blijven. Je moet je inschrijven als gerechtigde rijksregister of student. Onder bepaalde voorwaarden kan je persoon ten laste blijven. G Als je na je 25e verjaardag nog studeert, neem je best contact op met ons in de maand voor je verjaardag. Zo kunnen we bekijken welk statuut het voordeligst is in jouw situatie. Werkzoekende Tijdens je beroepsinschakelingstijd (zie p. 26) Je blijft persoon ten laste. Na je beroepsinschakelingstijd Met uitkering Wij nemen contact op met jou om je inschrijving als gerechtigde te bevestigen. Zonder uitkering Neem zo snel mogelijk contact op met ons om je situatie in orde te brengen. JongerenGIDS PAGina 9

12 Starter Werknemer Je moet je inschrijven als gerechtigde. ~ Bezorg ons het attest waarin je werkgever verklaart dat je onderworpen bent aan de sociale zekerheid. Zelfstandige Je moet je inschrijven bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. Je moet je inschrijven als gerechtigde. ~ Bezorg ons het attest van de sociale verzekeringskas waarin staat dat je als zelfstandige gestart bent. Je lidkaart en roze identificatieklevers Bij je inschrijving, krijg je van onze mutualiteit een lidkaart en roze identificatieklevers. Die roze klevers moet je op je getuigschriften voor verstrekte hulp kleven. Je lidkaart moet je voorleggen wanneer je langsgaat in een van onze kantoren of als je gebruik wilt maken van onze interactieve terminals Self Mut +. Je e-id vervangt de SIS-kaart! Apothekers en zorgverleners raadplegen je ziekenfondsgegevens voortaan online via je rijksregisternummer. Daarom moet je sinds 1 januari 2014 niet langer je SIS-kaart, maar wel je elektronische identiteitskaart voorleggen bij de apotheek of in het ziekenhuis. Wie geen e-id heeft, ontvangt een gloednieuwe kaart: ISI+. Toch mag je je SIS-kaart nog niet weggooien, want tot eind 2015 kan ze nog gebruikt worden. PAGina 10 JongerenGIDS

13 Op eigen benen staan, wat houdt dat in? Vanaf nu is het aan jou om de beslissingen te nemen en dus ook om de verantwoordelijkheid ervoor te dragen. Op de volgende pagina's lees je welke rechten en plichten jij en je ouders hebben. Je ouders Je ouders zijn aansprakelijk voor je hele doen en laten. Dat blijft zo tot je meerderjarig (18 jaar) bent. Ze oefenen gezag uit over jou, maar ze hebben ook plichten. Gezag Ze kunnen je sommige dingen verbieden. Ze kunnen je ook verplichten om dingen te doen, o.a. voor je studies, in de privésfeer en inzake het beheer van je bezittingen. Wie kan het gezag uitoefenen? > Je ouders zijn gehuwd en wonen samen. Elke ouder apart kan het gezag uitoefenen. Als ze het niet met elkaar eens zijn, kunnen ze elk naar de jeugdrechter stappen. Deze zal dan een beslissing nemen. > Je ouders zijn uit de echt gescheiden of in echtscheidingsprocedure, feitelijk gescheiden of ongehuwd. Je bent geadopteerd of je wordt door een voogd opgevoed. Dan bepaalt de wet wie het gezag uitoefent. studie of opleiding beëindigd hebt waarmee je op de arbeidsmarkt een job kan vinden. Wat ze niet mogen, is je gezondheid, je moraliteit, of je veiligheid in gevaar brengen (kindermishandeling, opsluiting, enz.). Bij onenigheid is de jeugdrechter bevoegd. Jouw verantwoordelijkheden Zelfstandig zijn, klinkt je misschien als muziek in de oren, maar zoals dat met alles het geval is, krijg je niets voor niets. Je bent vanaf nu ook aansprakelijk voor bepaalde dingen. Je bent verantwoordelijk voor je doen en laten. Een overzicht. Plichten Zij moeten de ouderlijke macht in jouw belang uitoefenen. Je ouders moeten in je levensonderhoud voorzien en je studies bekostigen. De wet noemt dit onderhoudsplicht. Je ouders zijn financieel verantwoordelijk tot je meerderjarig bent en daarna tot je een JongerenGIDS PAGina 11

14 Strafrechtelijke aansprakelijkheid Je bent aansprakelijk als je een regel uit het strafrecht overtreedt (diefstal, drugs, vervalsing, verkrachting). Die aansprakelijkheid wordt in het Strafwetboek omschreven. > Vóór 16 jaar: als je wat mispeutert, moet je voor de jeugdrechter komen. > Tussen 16 en 18 jaar: de jeugdrechter kan je naar een gewone rechtbank doorverwijzen voor de overtredingen op het verkeersreglement of voor zware misdrijven. Dus, vóór 18 jaar ben je beperkt strafrechtelijk aansprakelijk. > Vanaf 18 jaar ben je volledig strafrechtelijk aansprakelijk. Je zal je dus voor de gewone rechtbanken moeten verantwoorden voor je misdrijven en je zal zelf moeten opdraaien voor de straf die tegen jou wordt uitgesproken. Burgerlijke aansprakelijkheid Je bent burgerlijk aansprakelijk voor de schade die je een ander toebrengt. Je rijdt bijvoorbeeld met de auto en botst tegen het muurtje van de buren. Deze aansprakelijkheid wordt in het Burgerlijk Wetboek omschreven. > Vóór 18 jaar is je burgerlijke aansprakelijkheid beperkt. Ouders worden geacht solidair aansprakelijk te zijn voor de schade die hun kinderen veroorzaken. Je bent burgerlijk aansprakelijk als je een fout begaan hebt, als er schade is en als er een oorzakelijk verband is tussen de fout en de schade. Je ouders zijn dus burgerlijk aansprakelijk. Maar opgelet, men gaat ervan uit dat je zelf aansprakelijk bent als je ouders allebei kunnen bewijzen: > Dat ze je tot een goede lichamelijke en geestelijke ontwikkeling hebben gebracht. Anders gezegd: dat ze je een goede opvoeding hebben gegeven. > Dat ze over jou een redelijke waakzaamheid aan de dag gelegd hebben, rekening houdend met de hedendaagse normen (plicht van toezicht). > Vanaf 18 jaar ben je burgerlijk meerderjarig. Je wordt dus volledig 'bekwaam' geacht om alle daden van het burgerlijke leven te stellen: je kan op elk gebied beslissingen nemen en je volledig door je handtekening verbinden. Op dat ogenblik komt er dus een einde aan het ouderlijk gezag. Je mag nu bijvoorbeeld zonder de toestemming van je ouders huwen of een bankkaart ontvangen. Contractuele aansprakelijkheid Je kan een schriftelijke of stilzwijgende overeenkomst met iemand sluiten. Jij bent aansprakelijk wanneer je je verplichtingen niet nakomt (koopcontract, huurcontract,...). > Vóór 18 jaar is je contractuele verantwoordelijkheid beperkt. > Na 18 jaar ben je volledig contractueel aansprakelijk. PAGina 12 JongerenGIDS

15 Politieke meerderjarigheid > Vanaf 18 jaar moet je gaan stemmen bij de provincie-, gemeenteraads-, regionale, federale en Europese verkiezingen. In België geldt opkomstplicht, dus je moet je aanmelden bij een stembureau als er verkiezingen zijn. Je mag ook zelf opkomen voor de gemeenteraad, provincieraad en regionale parlementen. > Vanaf 21 jaar mag je je kandidaat stellen voor Kamer en Senaat. Aansprakelijkheid en handtekening In principe is je handtekening bindend vanaf 14 jaar. > Vóór 18 jaar is je handtekening niet geldig voor: > De daden die je als minderjarige niet zonder toestemming van je ouders of voogd mag stellen (vb. bij een erfenis). > Elke akte die voor jou ongunstige gevolgen heeft. Alleen een rechter kan jouw handtekening ongedaan maken. Je wettelijke vertegenwoordiger moet de aanvraag indienen. Je kan er ook zelf om vragen zodra je meerderjarig bent. Identiteitskaart Alle Belgen ouder dan 15 jaar moeten een identiteitskaart op zak hebben. Die wordt uitgereikt door de gemeente waar jij je hoofdverblijfplaats hebt. In sommige gevallen moet je echter je identiteitskaart ook jonger al op zak hebben, zoals voor je Buzzy-pas of in het buitenland. Sinds 1 januari 2014 vervangt de elektronische identiteitskaart de SIS-kaart. Apothekers en ziekenhuizen kunnen via je rijksregisternummer zo online je ziekenfondsgegevens raadplegen. Daarom moet je je e-id vanaf 12 jaar ook op zak hebben bij medische raadplegingen en apotheekbezoeken. Geld Je mag je geld zelf beheren vóór je meerderjarig bent. > Vanaf 12 jaar mag je een bankrekening of een spaarrekening openen. Je hebt hiervoor wel de handtekening van een van je ouders nodig. Je mag ook geld afhalen. Wat je wel en niet mag, kan van bank tot bank verschillen. Zo staan sommige banken niet toe dat je in het rood gaat of dat je meer dan een bepaald bedrag per dag afhaalt. Maar dat is misschien zo slecht nog niet... Lening en krediet Soms is iets zo duur dat je het niet kan betalen met het geld dat je nu op je spaar- of bankrekening staan hebt. Dan kan je geld gaan lenen of krediet aanvragen. > Ben je jonger dan 18 en vraag je voor een bepaald doel krediet aan, dan eist de bank meestal dat je ouders mee ondertekenen of JongerenGIDS PAGina 13

16 zich borg stellen. > 18-plussers kunnen elke vorm van krediet zelf aanvragen. De bank zal wel onderzoeken of je inkomsten voldoende garanties bieden. Belastingaangifte invullen Wie inkomsten heeft, moet jaarlijks een belastingaangifte doen. Die inkomsten houden onder andere in: loon, onderhoudsgeld, studentenjob, werkloosheidsuitkering en leefloon. Dus ook als je nog thuis woont bij je ouders, krijg je elk jaar een belastingformulier. Heb je nog geen vast werk, m.a.w. studeer je nog, dan ben je 'persoon ten laste' en kom je op het aanslagbiljet van je ouders. Zodra je een vast inkomen hebt en in ieder geval als je 25 bent, ben je geen persoon ten laste meer maar een gerechtigde. Je krijgt dan een persoonlijk belastingformulier. Hoeveel je betaalt, hangt af van een aantal factoren: hoeveel verdien je, woon je samen of ben je getrouwd, heb je kinderen? Wat je dit jaar aan belastingen betaalt, hangt af van wat je het jaar daarvoor als inkomsten had. In het aanslagjaar 2014 gaat het dus om de inkomsten van Hoe vul je zo'n belastingaangifte in? Het is inderdaad niet altijd duidelijk welke delen je wel en niet moet invullen. Vraag raad aan vrienden, een vriend van een vriend, je ouders of een boekhouder. Of misschien studeert iemand in je omgeving wel fiscaliteit? Je kan ook eens een bezoek brengen aan een JAC (jongerenadviescentrum). Je kan er terecht met zowat alle vragen en problemen die je als jongere kan hebben. Natuurlijk is de dienstverlening gratis en als je dat wil kan alles anoniem verlopen. ` JAC, onderdeel van CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), heeft regionale werkingen in Brussel en Vlaams-Brabant. Meer info over de openingsuren en contact gegevens vind je op de desbetreffende websites. JAC Brussel JAC Halle-Vilvoorde Kantoren in Asse, Halle, Tervuren en Vilvoorde JAC Oost-Brabant Kantoren in Aarschot, Diest, Landen, Leuven en Tienen PAGina 14 JongerenGIDS

17 Je naam veranderen Zodra je 18 bent, kan je een naamswijziging aanvragen. Let wel, je naam of voornaam veranderen, is geen recht. Het is een gunst die je verleend wordt door de koning en de minister van Justitie. Je moet een verzoek indienen waarin je uitlegt waarom je je naam of voornaam wil veranderen. Je voornaam, bijvoorbeeld, kan je niet zomaar wijzigen. Je moet kunnen aantonen dat hij op de een of andere manier belachelijk is (Liesje voor een volwassen vrouw), hatelijk is (Adolf, wat doet denken aan Adolf Hitler), ouderwets is (Alphonsius), vreemd klinkt (je heet Hugh maar je bent nu Belg) of verwarrend is (je heet Kris en bent een meisje, maar in brieven spreekt men je altijd aan met meneer). ` Federale Overheidsdienst Justitie Dienst naamsveranderingen Waterloolaan 115, 1000 Brussel (voornaam) (naam) De procedure is natuurlijk niet gratis! Wat? G De naamswijziging wordt slechts uitzonderlijk goedgekeurd, op voorwaarde dat de aanvraag gebeurt op basis van gegronde redenen. Procedurekosten Voldaan aan extra voorwaarden* Naamsverandering familienaam 49 euro Naamsverandering voornaam 490 euro 49 euro Toevoeging van een naam aan een andere Toevoeging van een partikel ("van", "de") Vervanging van een hoofdletter door een kleine letter 740 euro 49 of 490 euro * zie justitie.belgium.be JongerenGIDS PAGina 15

18 Wat zegt de wet over de leerplicht? Of je het nu wil of niet: je bent leerplichtig tot 18 jaar. Als je deze verplichting aan je laars lapt, riskeer je een sanctie. De jeugdrechtbank kan spijbelaars verplichten om zich in een school te laten inschrijven. Of ze in een instelling plaatsen wanneer ze oordeelt dat de ouders hun taak niet aankunnen. Deze regel geldt ook voor buitenlanders. Zij moeten binnen 60 dagen na hun aankomst in België in een school ingeschreven zijn. naar een ander systeem: > een alternerende opleiding > een erkende opleiding die beantwoordt aan de vereisten van de leerplicht. ` Om in orde te zijn met de leerplicht, kan je twee soorten onderwijs volgen: > voltijds: beroeps, technisch, kunst, algemeen > deeltijds Voltijdse leerplicht Tot 15 jaar moet je voltijds naar school. Zodra je 15 bent, val je niet meer onder de voltijdse leerplicht. Je moet dan wel de eerste twee leerjaren van het voltijdse secundaire onderwijs beëindigd hebben, maar je hoeft niet geslaagd te zijn. Deeltijdse leerplicht De deeltijdse leerplicht eindigt bij de afloop van het schooljaar in het jaar waarin je 18 wordt. Je kunt voltijds les blijven volgen of overstappen PAGina 16 JongerenGIDS

19 Studies en opleiding Universiteit, hogeschool, vierde graad beroepsonderwijs, leerovereenkomst, Het grote aanbod maakt kiezen niet gemakkelijk. Natuurlijk, je denkt aan je toekomst, dus sta je er toch wel even bij stil. laat je opleiding niet aan het toeval over Je besluit staat vast: je gaat verder studeren. Een gemakkelijke keuze was het vast niet. Je doet er goed aan om even alles op een rijtje te zetten in je hoofd. Je huidige schoolresultaten kunnen een afspiegeling zijn van wat je aankan Toch hoeft dat niet per se zo te zijn. Bekijk je punten kritisch en evalueer waarom je goede of minder goede resultaten voor een bepaald vak behaalt. Het kan best zijn dat je wiskunde in het middelbaar niet graag deed omdat de leerkracht zo'n saaie piet was, maar dat betekent niet dat wiskunde in het hoger onderwijs saai moet zijn. Daar zit je samen met allemaal wiskundeliefhebbers die jouw interesse voor het vak met jou delen. Baseer je beoordeling nooit op toevalligheden, maar wees objectief. Als de omstandigheden anders waren, had ik het vak dan wél graag gedaan? > Bekijk je schoolperiode en je resultaten kritisch! Kies een opleiding die je aankan Wat brengt het je bij een studie te kiezen die je toch niet zal kunnen afmaken? Voor elke opleiding moet je je inspannen, dat is zo, maar als het echt al je energie opslorpt en je nog geen resultaten boekt, dan ben je er niks mee. Misschien verlies je op het eind van het jaar (of zelfs al ergens in het begin) al je goede moed en wil je nooit meer studeren. Bezin jezelf vooraleer je aan een studie begint. > Maak de balans op van je capaciteiten! Laat je nooit door iemand anders verleiden een bepaalde opleiding te volgen Ga af op je intuïtie en bekijk of de leerstof je ligt en je voldoende gemotiveerd bent. Wat je graag doet, zal je met plezier instuderen en makkelijker onthouden. Het is enorm belangrijk dat je je goed voelt en dat je je studie niet als een verplichting ervaart. Als je kan uitblinken in je eigen vak, dan is dat veel meer waard dan 'zozo' te zijn in een hoog aangeschreven opleiding die je eigenlijk niet interesseert. > Ga voor de opleiding die jou aanspreekt! Maak je keuze met het oog op de toekomst Dit hoef je niet te zien als in tegenspraak met wat hiervoor staat. Zit je bijvoorbeeld niet graag achter de computer, ga dan geen boekhouding studeren, ook al werk je graag met cijfers! Informeer naar de praktische kant van het beroep waarvoor je interesse hebt: houdt het weekendwerk in, moet je in ploegen werken,? Je kan ook praten met mensen die een diploma behaalden in het vakgebied dat jou aanspreekt. Je weet ook dat in sommige bedrijfstakken meer geld te rapen valt dan in JongerenGIDS PAGina 17

20 andere. Als dat voor jou belangrijk is, dan hou je er ook best rekening mee wanneer je aan een opleiding begint. > Zorg ervoor dat je weet welke mogelijkheden je studie je biedt! op zoek naar een opleiding Al die opleidingen, scholen en universiteiten, het geheel lijkt wel een labyrint waarin jij de uitgang moet zien te vinden. Wat kan je doen? Informatie verzamelen Wat je zeker moet doen, is je goed documenteren. Als je alles hebt, lees dan alles rustig door en neem pas dan een beslissing. Het is raadzaam dat je op tijd begint met informatie te verzamelen. Wacht niet tot aan de grote vakantie. 1 Surf naar de site van de school die je interesseert of vraag een studiegids aan. 2 Elke professionele onderwijsinstelling heeft een dienst Studieadvies. Neem contact op en maak een afspraak. Zij zullen je niet alleen alle informatie kunnen geven over je studiekeuze, maar ook over alles wat er nog extra geregeld zal moeten worden op vlak van administratie en praktische dingen (hoe zoek je een kot, is er een studentendokter, enz.). 3 Ga naar studie-infodagen. Aarzel niet om er verschillende mensen aan te spreken en neem ook daar weer alle interessante gidsen en brochures mee. Vragen die je kan stellen: Hoe lang duurt de opleiding? Moet ik een bepaalde voorkennis hebben? Is er een ingangsexamen of toelatingsproef? Hoe kan ik me voorbereiden? Welke vakken zijn er? Zijn er ook keuzevakken? Hoe werkt het examensysteem? Krijgen studenten studiebegeleiding? Zijn er proefexamens? Zal ik een stage kunnen doen? Werkt de school/universiteit mee aan een uitwisselingsprogramma met andere landen? Wat zijn de tewerkstellingsperspectieven van de opleiding? Tot wanneer kan ik me inschrijven? Hoeveel kost de opleiding? Kan ik een studiebeurs krijgen? Is de opleiding vooral theoretisch of zijn er ook praktijkvakken? Is de onderwijsinstelling goed bereikbaar? Welke verblijfsmogelijkheden zijn er? ` PAGina 18 JongerenGIDS

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 HVC Informatiebrochure SWEET SIXTEEN Verzekeringskantoor hvc assur bvba Oude Baan 2 2550 WAARLOOS-KONTICH Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 Minderjarig Meerderjarig:

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 INHOUDSTAFEL GEZINSGIDS 1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 2. GEZIN EN WELZIJN 10 2.1. Zwangerschap en geboorte 10 2.2. Wettelijke bescherming van het moederschap 12

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Hier kan je steeds terecht

Hier kan je steeds terecht Hier kan je steeds terecht ACV in je buurt ACV-Jongeren Postbus 10, 1031 Brussel www.acv-jongeren.be 02/246.32.33 (of.34) jongeren@acv-csc.be CM in je buurt Postbus 40, 1031 Brussel www.cm.be schoolverlaters@cm.be

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht

Handleiding voor de leerkracht Handleiding voor de leerkracht ASO BSO TSO KSO Wijs! aan t werk (WAW) www.wijsaantwerk.be WAW is een project in het kader van het partnerschap Gent, stad in werking, gerealiseerd door Het Beroepenhuis

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Wat na de universiteit?

Wat na de universiteit? Wat na de universiteit? INhoudstafel 1. VOORWOORD...2 GEBRUIKTE AFKORTINGEN...3 2. PROCEDURES OVER WERKEN...4 2.1. THINGS TO DO BIJ AFSTUDEREN... 4 2.1.1. Jezelf inschrijven als werkzoekende...4 2.1.2.

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

Inschrijving bij de VDAB

Inschrijving bij de VDAB school verlater Je hebt besloten dat de tijd van studeren voorbij is. Misschien ben je opgelucht. Maar wellicht sta je voor nieuwe verantwoordelijkheden. Voor een eigen inkomen zorgen bijvoorbeeld. Daarvoor

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie