Vakantie verjaart straks sneller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakantie verjaart straks sneller"

Transcriptie

1 Vakantie te veel/te weinig 6 Advies over banksparen 10 Wat is een gangbaar salaris? 15 Vast is wel zo handig! 17 U krijgt vast wel eens te maken met Banksparen is nog niet echt populair Het is natuurlijk handig om te weten Het verstrekken van een vaste werknemers die vakantiedagen wil- maar kan zeker een aantrekkelijke wat gebruikelijke salarissen bij ver- kostenvergoeding aan werknemers len (ver)kopen. Let goed op de regels vorm van fiscaal vriendelijk sparen schillende functies zijn (inclusief de scheelt u administratieve lasten. die daarbij gelden. En ook de waar- zijn! Wat kunt u werknemers hier- uwe). De jaarlijks terugkerende Belo- Maar ga niet de mist in met de haken debepaling is van belang! over aan advies meegeven? ningsmonitor geeft u daar inzicht in. en ogen rond deze vastigheid. Last van de loonaangifte In uw werk speelt de aangifte loonheffingen een grote rol. Misschien ondervindt u daarbij wel bepaalde knelpunten. Van de ruim 70% respondenten die regelmatig met de loonaangifte en/of -controle te maken heeft, had het merendeel geen moeite met de aangifteaspecten. Maar voor sommigen vormen bepaalde aspecten áltijd een last, zoals u onderstaand kunt zien. Aspect loonaangifte Probleem voor Vakantie verjaart straks sneller Waarschijnlijk moeten werknemers binnenkort hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar opnemen. Dat zijn de plannen van demissionair ministers Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Hirsch Ballin van Justitie. Dat houdt een flinke verkorting van de verjaringstermijn voor deze dagen in aangezien die op dit moment vijf jaar is! Dat zou een einde betekenen aan enorme stuwmeren aan vakantiedagen van werknemers. De achtergrond van het voorstel is dan ook om te voorkomen dat werknemers te weinig vakantie opnemen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft de verjaringstermijn van vijf jaar van kracht. Bouwen De nieuwe verjaringstermijn gaat overigens niet gelden voor werknemers die niet in staat zijn geweest om hun vakantiedagen op te nemen. En in overleg kunnen werkgever en werknemer de termijn verlengen. In hetzelfde wetsvoorstel pakken de demissionair ministers ook de regels voor vakantieopbouw bij langdurige ziekte aan. Zieke werknemers hebben straks recht op evenveel vakantiedagen als werkende werknemers. Zij bouwen dus niet langer alleen vakantie op over de laatste zes maanden van ziekte. Het wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State. De plannen kunnen na deze fase pas na instemming door de Tweede en Eerste Kamer ingaan. Betalen van de aangifte 6,0% Bepalen premieloon 4,7% Bepalen aangiftetijdvak 4,4% Bepalen fiscaal loon 4,4% Berekenen loonheffing 4,4% Berekenen Zvw-bijdrage 4,1% Berekenen premies werknemersverzekeringen 4,1% Correctieberichten 4,1% Verwerken auto vd zaak 4,1% Berekenen dagloon 3,2% Bron: Nationaal Trendonderzoek Salarisadministratie 2009 IN DIT NUMMER Nieuws 2 Vraag n Antwoord 4 Vakantiedagen (ver)kopen 6 Rechtspraak 8 Banksparen 10 Nieuws 12 Fooien 13 Nieuws 14 Beloningsmonitor 15 Nieuws 16 Vaste kostenvergoedingen 17 Vraag n Antwoord 21 Nieuws 22 Luchtig 24

2 ARBEIDSRECHT ARBEIDSTIJDEN Zondagswerk nooit verplicht Werkgevers mogen hun werknemers niet verplichten om op zondag te werken. Ook niet als het in uw onderneming gebruikelijk is om op zondag te werken of als de mogelijkheid tot zondagswerk is opengehouden in een cao. Een werknemer die weigert op VERGOEDINGEN WERKKOSTEN Afspraak met fiscus vervalt! Vergeet niet dat als u de werkkostenregeling gaat toepassen wat vanaf 2011 mogelijk is en per 2014 verplicht bestaande afspraken over vrije vergoedingen en verstrekkingen met de Belastingdienst komen te vervallen. De verwachting is dan ook dat de fiscus naleving van de huidige afspraken de komende maanden weinig zal controleren aangezien de situatie per 2011 wel eens helemaal anders kan zijn. Ook zullen deze periode daarom minder SOCIALE VERZEKERINGEN AOW Principeakkoord AOW-leeftijd De verhoging van de AOWleeftijd komt steeds dichterbij. Inmiddels hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een principeakkoord gesloten om dit mogelijk te maken. Volgens het akkoord kan de leeftijd in 2020 naar 66 jaar. Werknemers kunnen in het akkoord ook nog op 65-jarige leeftijd stoppen, maar dan krijgen ze een 6,5% lagere zondag te werken mag een werkgever niet om die reden ontslaan. Overigens zult u geen boete krijgen als er in uw onderneming klachten zijn over zondagswerk, omdat de Arbeidsinspectie hier geen bestuurlijke boetes voor uitdeelt. nieuwe afspraken worden gemaakt. Bij overgang naar de werkkostenregeling blijven afspraken over vergoedingen en verstrekkingen die binnen de nieuwe regeling gerichte vrijstellingen vormen overigens wel gewoon van kracht.! Als u tijdens de drie overgangsjaren weer overstapt van de werkkostenregeling naar de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen, kunt u de huidige afspraken weer uit de kast halen. AOW-uitkering. Of het nieuwe kabinet de afspraken in het principeakkoord volgt is nog afwachten. Overigens willen de bonden ook dat er meer stimuleringsmaatregelen komen om oudere werknemers aan het werk te houden. Dat zou kunnen betekenen dat oudere werknemers voordeliger voor uw onderneming gaan worden! VERSTREKKINGEN UNIFORM Sprake van bedrijfskleding bij associatie met werkgever Kleding die door buitenstaanders direct met de werkgever wordt geassocieerd mag u onbelast verstrekken. Er is dan immers sprake van een uniform. Dat werd onlangs nog weer eens herhaald door het gerechtshof in Amsterdam. SOCIALE VERZEKERINGEN ZIEKTE Verkleedpartijtjes Onbelaste bedrijfskleding mag uitsluitend geschikt zijn om tijdens het werk te dragen of er moet tenminste 70 cm 2 aan logo s van de werkgever op gedrukt zijn. Maar er zijn dus meer situaties mogelijk waarin kleding onbelast kan blijven. In deze zaak verstrekte een fastfoodketen werknemers belastingvrij kleding. De inspecteur legde een naheffingsaanslag op. Maar één blik op een foto van de kleding was voor de rechter voldoende om te bepalen dat de kleding bedrijfskleding was. Iedereen zou deze kleding associëren met de betreffende fastfoodketen. Behalve op verkleedpartijtjes zou geen werknemer het in zijn hoofd halen om er in zijn vrije tijd in rond te lopen. De werkgever had echter ook nette kleding verstrekt aan het management. Dit moest wel belast gebeuren, omdat deze kleding in neutrale kleuren was uitgevoerd en dus niet als uniform kwalificeerde. Gerechtshof Amsterdam, 18 februari 2010, LJN: BL5617 Uitstellen aanvraag WIAuitkering is soms verstandig Een werknemer die ziek wordt moet u twee jaar doorbetalen. Daarna mag hij een WIA-uitkering aanvragen. U kunt in overleg met de werknemer besluiten om de loondoorbetaling nog wat langer door te laten lopen. Baat Dat kan verstandig zijn als het er naar uitziet dat de werknemer na korte tijd alsnog weer aan het werk kan. Zeker als u via UWV verzekerd bent voor de WGA kunt u er baat bij hebben om de loondoorbetaling nog even te verlengen. Door verlenging kunt u wellicht voorkomen dat uw onderneming een hogere gedifferentieerde WGA-premie moet betalen aan UWV. Deze premie wordt namelijk hoger als er meer werknemers uit uw onderneming in de WGA terechtkomen. Ook voor de werknemer is het voordelig, want als hij een uitkering zou krijgen gaat zijn inkomen sowieso omlaag. De minimale termijn voor de verlenging van loondoorbetaling is 13 weken. Daar staat tegenover dat zowel u als de werknemer de verlenging te allen tijde kunnen stopzetten.! U kunt het formulier om de verlenging van loondoorbetaling aan te vragen vinden op de site van UWV. 2 SALARIS RENDEMENT 7/8-2010

3 FISCAAL RENTE Heffingsrente blijft steken op 2,5% VERGOEDINGEN REGELS De heffings- en invorderingsrente blijft in het derde kwartaal van 2010 gelijk: 2,5%. Dat heeft demissionair minister De Jager van Financiën onlangs bekendgemaakt. Deze rente staat nu vast tot 1 oktober U kunt met heffingsrente te maken krijgen als u een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen of een aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst krijgt. Invorderingsrente moet u betalen als u een belastingschuld te laat betaalt aan de fiscus. Het rentepercentage is nu al een aantal kwartalen onveranderd. Uw mening over de werkkostenregeling Onlangs heeft het ministerie van Financiën het concept van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 gepubliceerd. Hierin is onder meer de werkkostenregeling verwerkt die op 1 januari 2011 wordt ingevoerd. Voor u betekent de invoering van die regeling een grote verandering. De werkkostenregeling zet het huidige stelsel van verstrekkingen en vergoedingen aan werknemers immers op zijn kop! Omdat u straks het meeste te maken gaat krijgen met de nieuwe regels, wil het ministerie graag van u weten wat u van de nieuwe Uitvoeringsregeling vindt. U kunt tot 12 juli online uw mening geven op de conceptversie. Eventueel kunt u aangeven dat uw reactie ook online gepubliceerd mag worden.! Geef uw mening over de regeling op SOCIALE VERZEKERINGEN WW Ziekte straks geen invloed op WW Demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel voorbereid waarin hij regelt dat ziekmeldingen geen invloed meer hebben op de einddatum van een WW-uitkering. Op dit moment kan een ontslagen werknemer met een WW-uitkering zich tijdens de uitkeringsperiode ziek melden. Voor de eerste dertien weken van zijn ziekte schuift de einddatum van de WW dan op met de periode dat hij ziek is. Na dertien weken komt hij in de Ziektewet. Als het nieuwe wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen schuift de einddatum van de WW dus niet meer door. Ook regelt het wetsvoorstel dat de WW-einddatum niet opschuift als werknemers tijdens ziekte worden ontslagen. Het voorstel is inmiddels voor advies opgestuurd naar de Raad van State. LOONZAKEN MINIMUM Minimumlonen stijgen licht Met ingang van 1 juli 2010 gelden nieuwe minimum(jeugd)lonen, die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekend heeft gemaakt. Het wettelijk minimumloon is met 0,6% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van De onderstaande lonen gelden bij een voltijds dienstverband van 36, 38 of 40 uur (zie voor de uurlonen pagina 12). Overigens geldt voor werknemers van 65 en ouder geen minimumloon meer. Bruto minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2010 LOONZAKEN CRISIS Nare gevolgen voor uw onderneming? De laatste maanden draait natuurlijk alles om de crisis. Maar wat merkt u daar in uw onderneming nu eigenlijk concreet van? Onderzoek wijst uit dat ruim de helft van de ondervraagde salarisprofessionals op enige manier gevolgen van de crisis ondervindt, zoals u onderstaand ziet. Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag > 23 jaar 100,0% e 1.416,00 e 326,75 e 65,35 22 jaar 85,0% e 1.203,60 e 277,75 e 55,55 21 jaar 72,5% e 1.026,60 e 236,90 e 47,38 20 jaar 61,5% e 870,85 e 200,95 e 40,19 19 jaar 52,5% e 743,40 e 171,55 e 34,31 18 jaar 45,5% e 644,30 e 148,70 e 29,74 17 jaar 39,5% e 559,30 e 129,05 e 25,81 16 jaar 34,5% e 488,50 e 112,75 e 22,55 15 jaar 30,0% e 424,80 e 98,05 e 19,61 SALARIS RENDEMENT 7/

4 Moeten we vakantiedagen vorige werkgever ook doorbetalen? Op 1 oktober komt een werknemer bij ons in dienst. Hij wil graag zijn nog openstaande vakantierechten van zijn huidige (straks ex-)werkgever bij ons opnemen. Zijn huidige werkzaamheden laten namelijk geen ruimte om voor uitdiensttreding nog met vakantie te gaan. Op zich willen wij hier best aan meewerken, maar we willen niet die vakantieperiode doorbetalen. Dit zijn immers eigenlijk kosten van de vorige werkgever. Zien we dit juist? Het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat een werknemer bij uitdiensttreding recht heeft op uitbetaling van zijn nog openstaande vakantiedagen. Bovendien moet de werkgever de vertrekkende werknemer dan een verklaring meegeven waarin staat op hoeveel vakantiedagen hij nog recht heeft. Dit gebeurt in de praktijk zelden, maar zou in uw situatie zeer gewenst zijn. U heeft dan immers zwart op wit staan op hoeveel vakantie uw nieuwe werknemer nog recht heeft. De werknemer heeft het recht om de openstaande vakantiedagen bij de nieuwe werkgever op te nemen, maar zonder behoud van loon. U hoeft de nieuwe werknemer dus niet uit te betalen tijdens de periode dat hij zijn oude vakantierechten opneemt! De vorige werkgever heeft deze dagen immers al uitbetaald bij uitdiensttreding. Overigens kan bij schriftelijke overeenkomst van dit opnamerecht worden afgeweken. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat de werknemer op jaarbasis recht houdt om het wettelijk minimum aan vakantie op te nemen, zijnde vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Aangezien u aangeeft juist medewerking te willen verlenen aan de opname laten we dit verder buiten beschouwing. Welke eindheffingsregels moeten we toepassen op parkeerkosten? Wij vergoeden onze werknemers g 0,19 onbelast per zakelijke kilometer die ze maken. Nu heeft één van hen onlangs een declaratie van g 22 aan parkeerkosten ingediend vanwege een gevolgde cursus. Er is nu discussie ontstaan bij welke eindheffingsregeling we dit moeten onderbrengen: loon met een bestemmingskarakter of bovenmatige kostenvergoedingen. Kunt u ons helpen? De vergoeding voor parkeergelegenheid bij de plaats van werkzaamheden daar valt een cursuslocatie dus ook onder is belast voor zover die samen met de kilometervergoeding boven de e 0,19 per kilometer uitkomt. Aangezien u de werknemer al de maximale onbelaste e 0,19 per kilometer verstrekt, moet u de vergoeding voor de parkeerkosten als belast loon voor de werknemer aanmerken. Op een belaste vergoeding van parkeerkosten bent u verplicht eindheffing toe te passen, en wel volgens de regels voor loon met een bestemmingskarakter. Dat betekent dat het enkelvoudige tarief geldt, wat dus maximaal op 52% kan uitkomen. Dat is overigens voor u voordeliger dan als het onder de eindheffingsregeling voor bovenmatige kostenvergoedingen en verstrekkingen zou vallen. Daarbij is namelijk het tabeltarief van toepassen en dat kan oplopen tot maximaal 108,3%. 4 SALARIS RENDEMENT 7/8-2010

5 Wordt dit uw bestemming deze zomer? Rendement organiseert deze zomermaanden: een serie van drie exclusieve trainingen op een bijzondere locatie Veel interactie Verdieping op het gebied van: Pensioenen Arbeidsrecht Sociale zekerheid Rendement s ZomerTraining is speciaal bedoeld voor directeuren, bestuurders, leidinggevenden, managers en ervaren medewerkers op het gebied van: Financiële administratie Personeelszaken Salarisadministratie Medezeggenschap Aanmelden en data op: Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jacqueline Groebbé: (010) Weet u al waar u naartoe gaat deze zomer? Wordt het een zonovergoten costa of blijft u in eigen land? Misschien heeft u in juli, augustus of september ook tijd voor de gloednieuwe ZomerTraining van Rendement op Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn. Als directeur, bestuurder, leidinggevende, manager of ervaren medewerker moet u natuurlijk op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zorg dat u na de zomer weer helemaal bij bent met de praktische driedaagse training over arbeidsrecht, pensioenen en sociale zekerheid. Dag 1: Arbeidsrecht Door Hein Snijders, advocaat bij Borsboom & Hamm Een compleet en actueel overzicht van het arbeidsrecht. U leert hoe u de actuele wetgeving correct toepast op uw arbeidscontracten. En u krijgt inzicht in het ontslagrecht, dat door alle wijzigingen steeds ingewikkelder wordt. Dag 2: Pensioen Door René Graafsma, specialist op het terrein van pensioenen In één dag beschikt u over de kennis om de vele vragen van uw medewerkers en het management snel, correct en betrouwbaar te beantwoorden. Op een praktisch en heldere manier wordt u op de hoogte gebracht van de meest relevante pensioenonderwerpen. Dag 3: Sociale zekerheid Door Jo Weerts, specialist op het terrein van sociale zekerheid Het socialeverzekeringsrecht is voortdurend in beweging. U wordt in één dag wegwijs gemaakt in de rechten en plichten van de werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid.

6 ARBEIDSRECHT de regels rond het (ver)kopen van vakantiedagen Te koop: vakantie Werkgevers gebruiken het in deze crisistijden vaak als één van de reddingsmiddelen : werknemers vakantiedagen laten kopen om de rustige periodes op te vangen. In tijden van economische voorspoed en dus drukte komt het afkopen van vakantiedagen juist vaker voor, omdat werknemers hun vakantiedagen aan het einde van het jaar nog niet opgenomen hebben. Vakantie wordt dan immers vaak afgestraft met meer werk dat blijft liggen. Bij dit aan- en afkopen van vakantie gelden uiteraard wel de nodige regels! V Voordat we aan het (ver)kopen van vakantiedagen toekomen, is het wel zo handig om eerst de basisregels rondom vakantie kort te behandelen. Op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:634) heeft een werknemer per jaar recht op een aan- tal aan vakantiedagen gelijk aan ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Voor een fulltime werknemer die het gehele jaar recht heeft op loon, bedraagt het minimumaantal vakantiedagen dus twintig dagen per jaar. Een werknemer kan recht hebben op meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum. Dit moet dan blijken uit de arbeidsovereenkomst of een van toepassing zijnde cao. De vakantiedagen die een werknemer per jaar extra opbouwt naast het wettelijk minimum zijn de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. Als een werknemer die fulltime werkt per jaar 26 vakantiedagen kan opbouwen, zijn dit dus twintig wettelijke vakantiedagen en zes bovenwettelijke vakantiedagen. Volgens de hoofdregel (artikel 7:640 BW) mogen de door een werknemer opgebouwde vakantiedagen tijdens de arbeidsovereenkomst niet worden afgekocht. Dit kan alleen bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Achtergrond van het afkoopverbod gedurende de arbeidsovereenkomst is de zogenaamde recuperatiefunctie. Die houdt in dat de werknemer de gelegenheid moet hebben om voldoende rust te hebben, waardoor een betere bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemer wordt gewaarborgd. Bescherming Afwijking van deze hoofdregel is alleen mogelijk als dit schriftelijk wordt afgesproken tussen werkgever en werknemer en mag alleen gebeuren voor de bovenwettelijke vakantiedagen. In het hiervoor vermelde voorbeeld van 26 vakantiedagen per jaar, kan de werknemer per jaar dus maximaal zes bovenwettelijke vakantiedagen laten afkopen. Wettelijke vakantiedagen die worden doorgeschoven naar het volgende jaar, behouden hun wettelijke status. Heeft de werknemer in het hiervoor aangehaalde voorbeeld in een jaar bijvoorbeeld 18 vakantiedagen opgenomen, dan resteren er aan het einde van dat jaar dus acht vakantiedagen. Hiervan zijn er twee wettelijke en zes bovenwettelijke vakantiedagen. Verstandig Werknemer moet voldoende rust hebben De wettelijke vakantiedagen blijven ook het volgende jaar hun status van wettelijke vakantiedagen behouden. De werknemer heeft het volgende jaar als hij het hele jaar loon ontvangt dus recht op 22 wettelijke vakantiedagen (twintig van het nieuwe jaar en twee van het Doorgeschoven wettelijke vakantiedagen behouden status vorige jaar) en op 12 bovenwettelijke vakantiedagen (zes van het nieuwe jaar en zes van het vorige jaar). De 12 bovenwettelijke vakantiedagen komen voor uitbetaling in aanmerking gedurende de arbeidsovereenkomst, de 22 wettelijke vakantiedagen niet. Over het kopen van vakantiedagen is er wettelijk niets geregeld. Hierover kunnen werkgever en werknemer dus zelf afspraken maken. Het is belangrijk dat u dit soort afspraken schriftelijk vastlegt. Dit kan zijn in een cao, personeelshandboek of in de arbeidsovereenkomst. Het is bijvoorbeeld handig om vast te 6 SALARIS RENDEMENT 7/8-2010

7 leggen of werknemers extra vakantiedagen mogen kopen en zo ja hoeveel en onder welke voorwaarden. Bij voorwaarden kunt u denken aan: de instemming van de leidinggevende; in welke periodes kunnen/moeten deze extra vakantiedagen worden opgenomen; wordt er per functie nog onderscheid gemaakt op basis van objectieve criteria hoeveel extra vakantiedagen er gekocht mogen worden. Formule Hoe de waarde van een (bovenwettelijke) vakantiedag wordt berekend bij het aan- of afkopen ervan, is niet nader bepaald in de wet. Meestal gebeurt dit in geld, maar een vakantiedag zou ook gewaardeerd kunnen worden in een recht op verlof in de toekomst. Een manier om de waarde van één vakantiedag in geld te bepalen is uit te gaan van het vaste loon per dag. Bij een fulltimer wordt dit dan als volgt berekend: het bruto maandloon inclusief vakantiebijslag en eventuele andere vaste inkomenscomponenten x 3 maanden / 13 weken / 5 dagen. De samenstelling van het vaste inkomen kan per organisatie verschillen: salaris, vakantiebijslag, vaste bonus en/of toeslagen 13e maand. Hierdoor kan de waarde van één vakantiedag bij een gelijk brutosalaris bij de ene werkgever hoger zijn dan bij een andere werkgever. Apart Met deze formule kunt u dus het recht op loon over de vakantiedag vaststellen. De vraag is echter of er ook nog een waarde toegekend kan dan wel moet worden aan het recht op vrijaf bij het aan- en/of verkopen van (bovenwettelijke) vakantiedagen gedurende de arbeidsovereenkomst. Er zitten namelijk twee aspecten aan het aan- en afkopen van (bovenwettelijke) vakantiedagen: het recht op vrijaf tijdens een vakantiedag; het recht op doorbetaling van het loon tijdens een vakantiedag. Uit de praktijk blijkt dat het recht op vrijaf meestal niet apart in geld wordt gewaardeerd. Manieren Rekenvoorbeeld waarde vakantiedag Stel een werknemer verdient e bruto per maand op fulltime basis en heeft verder alleen recht op 8% vakantiebijslag. Bij werkgever 1 heeft de werknemer recht op 25 vakantiedagen. De waarde van één Bij het afkopen van (bovenwettelijke) vakantiedagen maken de werkgever en de werknemer afspraken over wanneer de afkoopvergoeding wordt uitbetaald. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij de salarisbetaling van januari van het volgende jaar. Bij het aankopen van vakantiedagen kan de werknemer deze extra dagen op verschillende manieren betalen: Door onbetaald verlof te nemen. Voor de dagen waarop de werknemer niet werkt, houdt u in de betreffende maand een bruto bedrag op het salaris in; Het per maand sparen voor de opname van vrije dagen. De vergoeding voor de extra vakantiedagen houdt u dan gedurende 12 maanden in op het bruto maandsalaris. Uiteraard kan de werknemer ook in minder maanden afbetalen, afhankelijk van wat werkgever en werknemer met elkaar afspreken; Het betalen van de extra vakantiedagen middels verrekening met bijvoorbeeld het vakantiegeld, een vaste 13e maand of een bonus. vakantiedag is dan e 124,62 bruto per dag. Bij werkgever 2 heeft de werknemer ook recht op een 13 e maand. De waarde van één vakantiedag bedraagt dan dus e 135 bruto per dag. Mooi meegenomen Wanneer de werknemer brutoloon inlevert voor het aankopen van extra vakantiedagen, bent u minder premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Dat is dan een mooi extra voordeeltje voor uw onderneming! Sommige werkgevers kiezen er in zo n geval voor om dit voordeel aan de werknemer te geven door hiermee rekening te houden in de berekening van de waarde van een vakantiedag. Bij het aankopen van vakantiedagen is het belangrijk dat de werknemer beseft dat, door het inleveren van brutoloon voor extra vrije dagen, dit consequenties heeft voor de: pensioenopbouw; opbouw vakantiebijslag; opbouw vakantiedagen; de grondslag voor de sociale uitkeringen (WW/WIA); en andere loongerelateerde uitkeringen. U doet er in het kader van het goed werkgeverschap dan ook verstandig aan om de werknemer schriftelijk over deze Informeer werknemer schriftelijk over de gevolgen gevolgen te informeren. Dit kan door deze op te nemen bij de regels over het kopen van extra vakantiedagen in het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst. Tot slot is het van belang dat u in de gaten houdt dat als een werknemer extra vakantiedagen koopt, zijn loon hierdoor niet onder het wettelijk minimumloon uitkomt. Simone van Susteren, Senior Arbeidsjurist, JAN(c) Accountants & Belastingadviseurs, tel. (088) , SALARIS RENDEMENT 7/

8 Onterechte betaling niet altijd opeisbaar De uitbetaling van salaris verloopt lang niet altijd vlekkeloos. Eigenlijk zou dat wel moeten, want fouten kunnen niet altijd hersteld worden. Zo ook in het geval van een onderneming uit Ede. Een werknemer was op staande voet ontslagen wegens ongeoorloofd gedrag. Hoewel hem op 11 juni 2008 de deur was gewezen, ontving de man zijn salaris nog tot december En dat terwijl zijn tijdelijke contract sowieso afliep per 1 oktober Toen de werkgever de fout opmerkte kreeg de voormalige werknemer enkele verzoeken om het te veel betaalde salaris terug te storten. Omdat hij dat weigerde moest uiteindelijk de kantonrechter eraan te pas komen. Overweging Voor de rechtbank beweerde de ontslagen man dat hij het niet eens was met zijn ontslag. Hij had het echter niet aangevochten, juist omdat hij zijn salaris bleef ontvangen. De man dacht dat hij als een soort ontslagvergoeding recht had op de betalingen van salaris tot het einde van het jaar. Dat was ook de reden dat hij geen WW-uitkering had aangevraagd. Volgens de kantonrechter was de beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 11 juni 2008 rechtsgeldig. De werkgever had vanaf die datum geen loon meer hoeven te betalen. Maar de rechter nam ook in overweging dat de ontslagen man een laag opleidingsniveau had. Waarschijnlijk was hij niet op de hoogte van de wettelijke bepalingen die gelden bij ontslag. Omdat hij zijn vertrouwde salaris bleef ontvangen had hij zich nooit bij UWV gemeld. Aangezien hij verder geen inkomsten had over de periode waarover geprocedeerd werd, vond de rechter het onredelijk en onbillijk om de man alles terug te laten betalen. Daarom hoefde hij slechts 40% van het onterecht ontvangen salaris tot 1 oktober 2008 terug te betalen. Het loon over de maanden oktober tot december moest hij wel volledig terugbetalen: het was duidelijk dat hij daar geen recht op had omdat de arbeidsovereenkomst sowieso per 1 oktober 2008 was afgelopen. Kantonrechter Brielle, 16 februari 2010, LJN: BL5251 Alleen betalen als zieke wil re-integreren Een werknemer die ziek wordt en daardoor niet meer kan werken hoeft niet meteen droog brood te gaan eten. U weet natuurlijk dat u een zieke nog minstens twee jaar zijn loon moet doorbetalen. De werkgever is ook verplicht om te werken aan de re-integratie van de zieke werknemer. Zo moeten werkgever en werknemer samen binnen acht weken een plan van aanpak opstellen als ze verwachten dat de zieke uiteindelijk weer zal kunnen werken. Maar ook de werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie. Doet hij dat niet, dan kan de werkgever de doorbetaling van het salaris stopzetten. Een zaak bij de rechtbank in Den Bosch kan voor zo n situatie als voorbeeld dienen. Vakantie Een consultant bij een IT-bedrijf meldde zich ziek en werd enkele dagen later arbeidsongeschikt verklaard door de bedrijfsarts. Volgens de arts was zijn ziekte arbeids- en persoonsgerelateerd. Hij vond het belangrijk dat werknemer en werkgever met elkaar om de tafel zouden gaan zitten om de problemen uit te praten. De zieke wilde dat alleen doen met een mediator erbij. De arts verklaarde dat de beperkingen van de werknemer een gesprek met zijn werkgever niet in de weg stonden. De zieke man wilde echter niet met zijn baas praten zonder mediator. Daarom werd na herhaalde verzoeken een gesprek met een mediator erbij gepland. Op het laatste ogenblik zegde de werknemer dit gesprek af en liet hij weten dat het misschien beter was om de arbeidsovereenkomst maar helemaal te beëindigen. Hiervoor zou hij binnen enkele dagen een voorstel sturen. Dat voorstel bleef uit, maar de werknemer liet korte tijd later wel weten op vakantie te gaan. Hiervoor had hij geen toestemming van de bedrijfsarts. Toen de werkgever de loondoorbetaling staakte, stapte de zieke naar de rechter. Die oordeelde uiteindelijk in het voordeel van de werkgever. De onderneming hoefde de werknemer geen loon te betalen omdat hij niet meewerkte aan zijn re-integratie. Rechtbank s-hertogenbosch, 27 oktober 2009, LJN: BK SALARIS RENDEMENT 7/8-2010

9 Samenwerken met de lef van vroeger. Nieuw. Exact Online Salaris voor accountants. Als je jong bent vertrouw je onvoorwaardelijk op elkaar. Als accountant wilt u dat nog steeds met uw klant. En dat kan met Exact Online Salaris via internet. Want daarmee heeft u altijd actuele cao-informatie en overzicht in de stand van het verloningsproces. En bepaalt u zelf de gewenste samenwerkingsvorm met de werkgever. Kunt u zich weer in alle vrijheid richten op uw adviserende rol. Meer weten? Bekijk de demo op exactonline.nl/salaris.

10 PENSIOEN de voor- en nadelen van banksparen Fiscaal voordeel via andere spaarweg Fiscaal gunstig sparen kon tot 1 januari 2008 alleen bij verzekeringsinstellingen die dure verzekeringen aan hun polissen koppelden. Maar sinds die datum is het ook mogelijk om te sparen op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening bij een bankof beleggingsinstelling waarbij het fiscale voordeel behouden blijft, maar er geen dure verzekering aan gekoppeld is. Dit zogeheten banksparen kent wel diverse aandachtspunten! S Sinds 1 januari dit jaar is het ook mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen voor uitvaartkosten en om een ontslaguitkering (onbelast) op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening te storten en daar te zijner tijd belaste periodieke uitkeringen (een stamrecht) voor aan te schaffen. U krijgt waarschijnlijk het meest te maken met vragen van werknemers over het banksparen vanwege een ontslagvergoeding. Daarom is het belangrijk dat u de voorwaarden kent. Voordeliger Banksparen met fiscaal voordeel (hiermee wordt ook beleggen op een geblokkeerde rekening bedoeld, tenzij anders vermeld) is mogelijk voor de volgende doeleinden: aanvulling van pensioentekort (sinds 2008); aflossing van hypotheek (sinds 2008); stamrechten voor ontslagvergoedingen (sinds 2010); uitvaartproducten (sinds 2010). Uiteraard kent elk bankspaardoel voor het te behalen fiscale voordeel zijn eigen voorwaarden, maar die zijn vrijwel gelijk aan de voorwaarden van fiscaal begunstigde verzekeringspolissen. Banksparen is simpelweg voordeliger omdat er geen verzekering met daaruit voorvloeiende kosten nodig is. Kritisch Vragen werknemers u om advies over banksparen, wijs hen dan naast genoemd voordeel op een paar aandachtspunten. Kiest een werknemer in het kader van banksparen voor beleggen op een geblokkeerde rekening dan is het heel belangrijk om kritisch te kijken naar de kosten die in rekening worden gebracht en naar de fondsen waarin hij kan beleggen. Gebleken is dat er beleggingsinstellingen zijn die extreem hoge kosten in rekening brengen vergelijkbaar met woekerpolissen of waar alleen belegd kan worden in huisfondsen. Bij hoge kosten zou het beleggen dan nog duurder kunnen worden dan een beleggingsverzekering. Een ander nadeel bij beleggen kan de onzekere afloop zijn. Die onzekerheid kan voordelig of nadelig uitpakken: aandelen kunnen nu eenmaal sterk stijgen, maar ook dalen. Sparen op een geblokkeerde rekening is door zijn eenvoud veel duidelijker en biedt veel meer zekerheid voor het eindsaldo. Daarnaast geldt voor bankinstellingen dat het saldo tot een bepaalde hoogte onder de zekerheid van het depositogarantiestelsel valt. Uitbreiding Spaarsaldo is niet willekeurig te besteden Een ander nadeel van banksparen is dat het saldo voor het specifieke spaardoel gebruikt moet worden. Spaarsaldo op een gewone rekening kan elk moment aan elk willekeurig doel worden besteed. Daartegenover staat dat het kapitaal op een bankspaarrekening niet meetelt voor de Sinds 1 januari 2010 is het nu ook mogelijk om een ontslaguitkering of gouden handdruk via banksparen te gebruiken voor een stamrecht. Voor de ontslaguitkering bestonden al drie mogelijkheden, namelijk: 1,2% vermogensrendementsheffing van box 3 (banksparen voor uitvaart is vrijgesteld tot max. e 6.703). Over het saldo op een gewone spaarrekening is boven de algemene vrijstelling van e (2009 en 2010) wel 1,2% vermogensrendementsheffing verschuldigd. 10 SALARIS RENDEMENT 7/8-2010

11 Het nettobedrag uitkeren op een privérekening nadat u er belasting op heeft ingehouden. Omdat u een groot bedrag in één keer uitkeert is de werknemer een hoog percentage belasting verschuldigd. Dit kan wel enigszins worden beperkt door indiening van een middelingsverzoek voor de inkomstenbelasting. De werknemer sluit een direct ingaande of uitgestelde lijfrenteverzekering af waarbij u de ontslagvergoeding overmaakt naar de verzekeringsmaatschappij. Op de lijfrente-uitkeringen moet te zijner tijd wel belasting worden ingehouden. De werknemer richt een stamrecht-bv op en u maakt de ontslaguitkering rechtstreeks eventueel via een derdenrekening over naar de stamrecht-bv. Banksparen voor een ontslaguitkering is een uitbreiding van mogelijkheid twee. Tenietgedaan Tot 2010 was fiscaal vriendelijk sparen alleen mogelijk via een lijfrenteverzekering bij een verzekeraar. Bij een lijfrenteverzekering is de premie of een eenmalige koopsom (ontslaguitkering) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De hoge inhouding door de werkgever op de ontslaguitkering wordt hierdoor weer tenietgedaan. Bij banksparen moet u de ontslaguitkering rechtstreeks storten bij de bank- of beleggingsinstelling. De ontslaguitkering hoeft niet te worden belast, maar het bedrag is dan in de inkomstenbelasting ook niet aftrekbaar. Bij banksparen wordt de ontslaguitkering als het ware geparkeerd op een geblokkeerde rekening. Het rendement in de vorm van rente of beleggingsresultaat moet hieraan worden toegevoegd. Het saldo van de bankspaarrekening mag alleen worden gebruikt om periodieke uitkeringen aan te schaffen of door de bank uitkeringen in termijnen te laten doen. Op de uitkeringen moet belasting worden ingehouden, net zoals dat over het loon moet gebeuren. Logisch want de ontslaguitkering is een compensatie voor looninkomsten. Op het moment dat de ontslaguitkering Gevolgen van overlijden voor bankspaarsaldo werd overgemaakt naar de bank heeft er geen inhouding plaatsgevonden en daarom moet dit alsnog gebeuren op het moment van uitkering. Uiterlijk In het kort komen de (on)mogelijkheden voor de ontslaguitkering neer op het volgende. De houder van de bankspaarrekening uw ex-werknemer is niet verplicht om het saldo enkele jaren op de bankspaarrekening te laten renderen. Hij kan er ook voor kiezen om direct na de storting van de ontslaguitkering te starten met periodieke uitkeringen. De uitkeringen moeten in elk geval uiterlijk ingaan in het jaar dat hij 65 jaar wordt. De looptijd van de uitkeringen en de hoogte ervan is enerzijds afhankelijk van het opgebouwde bankspaarsaldo en anderzijds van de wens van de rekeninghouder. Anders dan bij een lijfrenteverzekering stoppen de uitkeringen in elk geval zodra het hele bankspaarsaldo is uitgekeerd. Voorwaarde voor de uitkeringen is dat deze periodiek moeten zijn, met gelijke tussenpozen (een tussenpoos mag niet langer zijn dan één jaar). Meestal kiest men voor maandelijkse uitkeringen. Afhankelijk van de leeftijd waarop de uitkeringen ingaan, moet er tussen de eerste en de laatste uitkering een bepaalde periode zitten. Als de uitkeringen al beginnen voordat de ex-werknemer 26 jaar is, moet tussen de eerste en de laatste uitkering minimaal 17 jaar zitten. Als de uitkeringen ingaan in of na het 60e levensjaar moet er tussen de eerste en de laatste uitkering nog maximaal een jaar zitten. Met het toenemen van de leeftijd wordt het aantal jaren waarover de uitkeringen moeten worden uitgesmeerd dus minder. De betreffende bank is uiteraard precies op de hoogte van alle voorwaarden. Aantrekkelijk Bewaar kopie verklaring in administratie Om te kunnen banksparen met zijn ontslaguitkering moet de werknemer in elk geval hiervoor een geblokkeerde bankspaarrekening openen bij een bankinstelling. Die instelling zal een verklaring daarvan afgeven. Die verklaring moet u in elk geval opvragen en een kopie ervan bij uw Als de rekeninghouder komt te overlijden voordat het hele saldo is uitgekeerd, komt het saldo de begunstigde(n) toe. Het kan zijn dat de ex-werknemer bij het openen van een bankspaarrekening geen begunstigde(n) heeft aangewezen. In dat geval wordt het saldo uitgekeerd aan de overleden rekeninghouder als loon uit vroegere dienstbetrekking, en komt het dus uiteindelijk bij zijn nabestaanden terecht. Banksparen is vanwege de kostenstructuur waarschijnlijk vooral aantrekkelijk voor kleine ontslaguitkeringen, maar iedereen mag de mogelijkheid gebruiken. Op dit moment is er nog maar een beperkt aantal aanbieders voor banksparen. Daardoor is het aanbod nog overzichtelijk en kan de werknemer eenvoudig de voor hem de meest gunstige aanbieder kiezen. Of banksparen met ontslaguitkeringen echt populair wordt moet de toekomst nog uitwijzen. Adelien van Leeuwen, Specialist loonheffingen en werkzaam bij de Belastingdienst Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven loonadministratie bewaren. Hiermee kunt u later richting de Belastingdienst aantonen dat u de ontslaguitkering terecht zonder inhouding rechtstreeks op de speciale rekening heeft overgemaakt. Verder gelden er voor u geen andere administratieve verplichtingen. SALARIS RENDEMENT 7/

12 LOONZAKEN MINIMUM Ook nieuwe minima per uur Doordat het minimum(jeugd-) loon per 1 juli is aangepast (zie pagina 3), is natuurlijk ook het minimale bedrag dat u per uur moet uitbetalen gewijzigd. Het minimale uurloon hangt echter af van het aantal uren dat in uw onderneming als voltijds werkweek geldt. In de onderstaande tabel kunt u precies terugvinden wat in uw onderneming als minimum uurloon geldt per 1 juli. Leeftijd 40 uur 38 uur 36 uur > 23 jaar e 8,17 e 8,60 e 9,08 22 jaar e 6,94 e 7,31 e 7,72 21 jaar e 5,92 e 6,23 e 6,58 20 jaar e 5,02 e 5,29 e 5,58 19 jaar e 4,29 e 4,51 e 4,77 18 jaar e 3,72 e 3,91 e 4,13 17 jaar e 3,23 e 3,40 e 3,58 16 jaar e 2,82 e 2,97 e 3,13 15 jaar e 2,45 e 2,58 e 2,72 ADMINISTRATIE BEWIJS Bewaar regels voor toekomst Udoet er verstandig aan om de regels rond de loonheffingen waarop u zich baseert, te bewaren voor de toekomst. Dat betekent dat u oude Handboeken loonheffingen vooral niet te snel moet weggooien! Of u moet tijdig de betreffende informatie van de website van de Belastingdienst downloaden. Bewijs De fiscus richt zich tegenwoordig vooral op de informatievoorziening via internet. Omdat de website van de Belastingdienst steeds wordt geactualiseerd, kan het nog wel eens lastig zijn om bepaalde gebruikte informatie terug te vinden. Daarom is het handig om de informatie waarop u zich baseert te downloaden of uit te printen waarbij duidelijk een bron en datum vermeld staan zodat u later altijd bewijs in handen heeft. De fiscus kan bij controles immers vijf jaar terug in de tijd gaan! Ook een Handboek loonheffingen kunt u het beste bewaren want het kan u achteraf bewijs bieden voor hoe de regelgeving op dat betreffende moment was. Maak erin bijvoorbeeld ook voor uzelf aantekeningen waarop u uw handelingen heeft gebaseerd.! Sinds vorig jaar biedt het Handboek loonheffingen u meer rechtsbescherming in fiscale kwesties (zie voorpagina van Salaris Rendement ). Rendement organiseert: Opleidingen Salarisadministratie Inclusief PE-punten! NIEUW: VPS 4 Elke organisatie heeft behoefte aan een betrouwbare salarisadministrateur. Maak u dus onmisbaar en verzeker u dat u van alle actualiteiten op de hoogte bent. Zorg dat uw salarisadministratie perfect georganiseerd is. Met een landelijk erkend diploma in uw personeelsdossier is uw waarde voor de organisatie direct tastbaar. En dat betekent, naast betere carrièreperspectieven, ook nog eens prettiger werken zonder klachten van uw baas of collega s! Rendement garandeert een passende opleiding voor u. Voor elk niveau, klassikaal of via e-learning, overdag of s avonds, u bepaalt het helemaal zelf. En altijd bij u in de buurt! Verzeker u van een plaats. Voor meer informatie kijkt u op Consultant Payroll Services Vakopleiding Payroll Services Updatecursus Salarisadministratie Praktijkdiploma Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie Opstapcursus Salarisadministratie Inschrijven kan op: 10% KORTING voor lezers van Rendement 12 SALARIS RENDEMENT 7/8-2010

13 VERGOEDINGEN WERKKOSTEN U moet van tevoren creatief te werk gaan De werkkostenregeling vraagt om handigheid en creativiteit van uw kant. U kunt immers een beetje gaan spelen met de vergoedingen en verstrekkingen in de onderneming. Zo kunt u bijbehorende voorwaarden aanpassen zodat vergoedingen en verstrekkingen onder een vrijstelling of nihilwaardering komen te vallen. Denk bijvoorbeeld aan het op kantoor laten adresseren van vakliteratuur in plaats van het huisadres van de werknemer (zie voor cijfermatige uitwerking pagina 22). Invloed Ook kunt u creatief omgaan met vergoedingen en verstrekkingen die onder meerdere posten van de werkkostenregeling vallen. Denk bijvoorbeeld aan het cadeau doen van vakliteratuur aan de werknemer of dit als opleidingskosten kwalificeren. Op die manier kunt u enigszins invloed uitoefenen op welke zaken straks allemaal ruimte van het belastingvrije forfait zullen innemen. LOONZAKEN ZIEKTE Claim gemaakte kosten bij aansprakelijke derde Als een werknemer bij u uitvalt door de schuld van een ander, kunt u deze partij aansprakelijk stellen voor de kosten. Dit is het zogeheten regresrecht. Vergeet niet dat u bij het verhalen van de voor een zieke werknemer gemaakte kosten op de aansprakelijke derde, vijf jaar terugwerkende kracht kunt toepassen! Bij te verhalen kosten kunt u denken aan de inkomensschade (denk aan de loondoorbetaling tijdens de ziekte) en de netto WGA-uitkering (als u eigenrisicodrager bent). Verder mag u de redelijke kosten die u heeft gemaakt voor re-integratiemaatregelen verhalen (denk bijvoorbeeld aan kosten van een arbeidsdeskundige of re-integratiebedrijf). Er bestaat (nog) geen lijst met wat als redelijke re-integratiekosten te kwalificeren is, dus u doet er verstandig aan zo veel mogelijk proberen terug te halen bij die derde partij. Als u eenmaal kosten vergoed heeft gekregen van de verzekeraar van de aansprakelijke derde, staat de schuld dus vast. Als u dan nog de inkomensschade wilt verhalen (omdat u dit bijvoorbeeld in eerste instantie vergeten bent), is het slechts een kwestie van loonstroken bij elkaar zoeken en een bedrag eisen. LOONZAKEN LOON VAN DERDEN Voor fooi gelden speciale regels Het meeste loon dat uw werknemers ontvangen zal waarschijnlijk van uw onderneming komen. Maar in sommige branches kunnen werknemers ook van anderen geld ontvangen. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de horeca. Daar is het heel gebruikelijk dat klanten een fooi geven. En u weet: zodra werknemers geld krijgen kijkt de Belastingdienst geïnteresseerd mee. Mocht u te maken krijgen met werknemers die fooien ontvangen, dan moet u goed op de hoogte zijn van de speciale regels die daarbij gelden. Over het loon dat uw onderneming uitbetaalt moet u loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden, premies werknemersverzekeringen betalen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen en vergoeden. Dat is gesneden koek. Maar horen fooien die werknemers van derden krijgen ook tot hun loon? Daar heeft de Belastingdienst regels voor. De hoofdregel is dat fooien alleen tot het loon behoren als er bij het opstellen van de arbeidsvoorwaarden al rekening mee is gehouden. In dat geval moet u dus loonheffingen berekenen en afdragen over de fooien. Als er in de arbeidsvoorwaarden geen rekening met fooien is gehouden hoeft u er niets mee te doen in de salarisadministratie. Voor de horeca gelden echter enkele aparte regels. Aanvullen De speciale regels voor de horeca waren opgenomen in het zogenoemde Fooienbesluit. Dat besluit is vervallen, maar de regels bestaan nog steeds. Deze zijn nu opgenomen in de Uitvoeringsregeling loonbelasting Het komt erop neer dat u in sommige gevallen met een bijtelling op het loon moet gaan werken. Dat is het geval als de werknemers volgens hun arbeidsovereenkomst minder loon ontvangen dan waar ze (volgens de wet of een cao) recht op hebben. De fiscus gaat er dan van uit dat ze fooien krijgen die het bedrag aanvullen tot het loon waar ze recht op heb- Beperking opgeheven Let op! Vroeger was de forfaitaire fooienregeling in de horeca alleen van toepassing voor bedienend personeel. Dat is niet langer het geval. Ook voor andere werknemers die in een organisatie werken die (onder meer) horeca-activiteiten ontplooit, geldt de regeling. >>> SALARIS RENDEMENT 7/

14 LOONZAKEN BOETE <<< ben. De hoogte van het fooienforfait staat daarmee dus vast: het is het loon waar de werknemer recht op heeft minus het loon dat hij van uw onderneming heeft ontvangen. Per saldo berekent u de loonheffingen dan dus over het loon waar de werknemer recht op heeft. Er is wel een uitzondering mogelijk. Als de werknemer naar schatting meer fooien krijgt dan de hoogte van het fooienforfait, moet u uitgaan van dat werkelijke bedrag. Feilloos De regels voor fooien in de horeca gaan er eigenlijk van uit dat u niet precies weet hoeveel de werknemers nu eigenlijk van klanten ontvangen. Vandaar dat u een forfait mag toepassen. Maar ook bij horecabedrijven wordt steeds meer gebruikgemaakt van de elektronische registratie van alle ontvangen bedragen. De apparatuur registreert dan ook feilloos de ontvangen fooien. U weet dus precies hoeveel fooien werknemers ontvangen. Toch mag u in dat geval in principe nog steeds het fooienforfait toepassen. De loonheffingen over de fooien moet uiteindelijk wel betaald worden. Daarom moeten de werknemers zelf in hun aangifte inkomstenbelasting alle ontvangen fooien opgeven. Uiteraard mogen ze het bedrag aan fooien waar u al loonheffingen voor heeft ingehouden en afgedragen daarvan aftrekken. Als fooien elektronisch worden geregistreerd, kunt u de werknemers eenvoudig een overzicht geven van de fooien die ze hebben ontvangen. Tussenkomst Voor iedere werknemer moet u een loonstaat bijhouden. Daarop vult u alle gegevens in die voor de loonheffingen van belang zijn. In principe moet u op die loonstaat ook de fooien vermelden. Als de werknemers de fooien van derden ontvangen, vult u het bijbehorende bedrag in in kolom 5 Fooien en uitkeringen uit fondsen. Het kan ook zijn dat de werknemers de fooien ontvangen via uw tussenkomst. In dat geval moet u de fooien vermelden in kolom 3 Loon in geld. Overigens vult u alleen de fooien in op de loonstaat waarvoor u ook loonheffingen gaat inhouden. Als u dus een forfaitaire bijtelling heeft toegepast moet u deze invullen en niet de werkelijke hoogte van de fooien. Rekenvoorbeeld Stel dat een werknemer bij u in dienst is die valt onder de horeca-cao. Hij krijgt echter e 100 minder loon per maand dan waar hij volgens de cao recht op heeft. In dat geval moet u dus rekening houden met een forfaitaire bijtelling van e 100 op het loon van de werknemer. Mocht overigens achteraf blijken dat de werknemer minder dan e 100 aan fooien heeft gekregen, dan kan hij de Belastingdienst verzoeken om terugbetaling van de te veel betaalde loonheffingen. Oppassen geblazen bij seizoenskrachten! Mocht ook uw onderneming deze zomer gaan werken met vakantiekrachten dan moet u goed opletten. De Arbeidsinspectie controleert namelijk streng of werkgevers geen regels overtreden. Uiteraard moet u alle vakantiekrachten minstens het minimumloon uitbetalen. Doet u dat niet, dan riskeert u een boete tussen de g 750 en g per onderbetaalde werknemer. Daarnaast moet u voorkomen dat illegale werknemers op de loonlijst komen te staan. Daarvoor kunt u een boete van g per illegale werknemer krijgen. Werknemers uit de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland mogen hier vrij werken, met uitzondering van Bulgaren en Roemenen. Voor werknemers die niet vrij in Nederland mogen werken moet u een tewerkstellingsvergunning hebben. ARBEIDSRECHT VAKANTIE Vakantiedagen bij ziekte alleen met toestemming Een werknemer die ziek wordt kan ermee instemmen dat u enkele ziektedagen aanmerkt als vakantiedagen. Dat kan soms ook voor de werknemer voordelig zijn, bijvoorbeeld als u wachtdagen hanteert of als u slechts 70% van het loon uitbetaalt bij ziekte. Voor het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen moet de werknemer wel heel expliciet toestemming geven, zo blijkt onder meer uit een recente zaak voor het gerechtshof in Den Bosch. In deze zaak was een werknemer tussen april en oktober langdurig ziek. De onderneming waar hij werkte was tussen 25 juli en 14 augustus gesloten en zijn werkgever besloot dan ook om die ziekte-dagen aan te merken als vakantiedagen. Akkoord In de cao stond dat werknemers die dagen verplicht vrij waren vanwege de sluiting van de onderneming. Door akkoord te gaan met de cao had de werknemer volgens zijn baas impliciet toestemming gegeven voor het aanmerken van die ziektedagen als vakantiedagen. Hof Den Bosch was het hier echter niet mee eens. Gerechtshof s-hertogenbosch, 19 mei 2009, JAR 2009/163! U kunt in een arbeidsovereenkomst wel expliciete afspraken maken over het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen. Dit kan ook buiten het contract om, maar doe dit bij voorkeur wel schriftelijk. 14 SALARIS RENDEMENT 7/8-2010

15 ARBEIDSRECHT VERLOF Eenzijdig schrappen van seniorendagen mag soms In sommige gevallen mag u eenzijdig seniorendagen schrappen als u denkt dat u hiermee oudere werknemers (positief) discrimineert. Dat is namelijk verboden volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL). Alleen als de extra vakantiedagen deel uitmaken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid om ouderen aan het werk te houden zijn ze toegestaan. In een zaak die onlangs speelde voor het gerechtshof in Arnhem stapten enkele oudere werknemers naar de rechter omdat hun werkgever eenzijdig seniorendagen had geschrapt. Volgens hen maakten deze extra verlofdagen deel uit van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Als argument hiervoor wezen zij erop dat er in de cao nog diverse andere regelingen stonden om arbeidsparticipatie van oudere werknemers te bevorderen. Zijde De raadsheren kozen echter de zijde van de werkgever: de andere regelingen die gunstig waren voor oudere werknemers stonden in een heel ander hoofdstuk van de cao. De regeling voor seniorendagen stond dus op zichzelf en maakte geen deel uit van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. De werkgever mocht ze daarom schrappen vanwege leeftijdsdiscriminatie. Overigens was de werkgever niet rechtstreeks betrokken geweest bij het opstellen van de cao. Gerechtshof Arnhem, 27 april 2010, JAR 2010/143 PERSOONLIJK BELONINGSMONITOR Nieuwtjes uit beloningsland Salarisadministratie is een dynamisch vakgebied. Niet alleen verandert de regelgeving om de haverklap, ook de hoogte van de lonen is niet in steen gebeiteld. Als salarisexpert is het goed om op de hoogte te zijn van de gangbare lonen voor diverse functies. Zo kunt u ook de directie desgevraagd adviseren over de hoogte van de salarissen in uw onderneming (en dat van uzelf controleren!). De jaarlijkse Beloningsmonitor kan u daarbij helpen. Het is belangrijk dat uw onderneming een marktconform salaris aanbiedt. U wilt natuurlijk voorkomen dat talentvolle werknemers vertrekken vanwege te lage lonen. Aan de andere kant is het vanwege de economische crisis niet waarschijnlijk dat de lonen het afgelopen jaar heel erg zijn gestegen. Hoogte Maar hoe komt u er nu achter wat een marktconforme beloning is voor een bepaalde functie? Hiervoor kunt u de Beloningsmonitor erbij pakken. Daarin vindt u de uitkomsten van een onderzoek naar de hoogte van het salaris en de arbeidsvoorwaarden van ruim tachtig veelvoorkomende functies in Nederland. Deze functies zijn onderverdeeld in 13 functiefamilies en opgesplitst in 11 verschillende niveaus van uitvoerend tot hoger management. >>> ARBEIDSRECHT NALATIGHEID Gerechtshof vindt een dwangsom wel loon Een werkgever die van een rechter een dwangsom aan een werknemer moet betalen wegens nalatige uitbetaling moet hierop loonbelasting/premie volksverzekeringen in houden. Dat besloot het gerechtshof in Den Haag, nadat een inspecteur hoger beroep had ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank in dezelfde stad. Over de uitspraak van de rechtbank heeft u in Salaris Rendement van februari kunnen lezen (pagina 17). De dwangsom hing samen met het niet-nakomen van een pensioenvoorziening. Het gerechtshof bepaalde dat het ontstaan van de pensioenverplichting te maken had met de dienstbetrekking van de werknemer. Daarom had ook de dwangsom te maken met deze dienstbetrekking en moest de werkgever er dus gewoon loonheffing op inhouden en afdragen. Gerechtshof Den Haag, 26 april 2010, LJN: BM5047 Mediaan vast jaarsalaris Finance & Human Niveau Accounting Resources 11 e management 10 e e e e hoger kader 8 e e e e middenkader 6 e e e e e e uitvoerend e SALARIS RENDEMENT 7/

16 <<< De weergegeven salarissen in de Beloningsmonitor zijn medianen. Dat wil zeggen dat men de middelste waarneming in de dataverzameling weergeeft in plaats van het gemiddelde. Op deze wijze hebben uitschieters naar boven of naar beneden geen invloed op de uitkomst. In de tabel hieronder vindt u enkele gegevens uit de Beloningsmonitor voor de functiefamilies Finance & Accounting en Human Resources. Naast de hoogte van het basissalaris vindt u in de Beloningsmonitor ook informatie over andere arbeidsvoorwaarden voor alle onderzochte functies. Zo heeft 3% van de werknemers in de functiegroep Finance & Accounting een auto van de zaak. Voor de functiegroep Human Resources is dat hoger: 14%. Een werknemer met een functie in Finance & Accounting krijgt een onkostenvergoeding van e 975 per jaar, bij Human Resources is dat e 625. Verboden Eén van de opvallende dingen bij het doornemen van de Beloningsmonitor is het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen. Voor veel functies ontvangen mannen een hoger basissalaris dan vrouwen. Een opvallende uitzondering is de medewerker personeelsadministratie. Een man verdient in deze functie e , terwijl een vrouw e krijgt. Meestal verdient de man echter meer. Vaak wordt dit verschil veroorzaakt door zaken als vooropleiding, werkervaring en carrièreverloop. In de wet is namelijk geregeld dat gelijk werk een gelijke beloning moet krijgen. Het is wellicht interessant om het beloningsbeleid in uw organisatie daar eens op te toetsen. Allerhande Het onderzoek naar de lonen is gedaan door managementadviesbureau Berenschot B.V.. De Beloningsmonitor is een speciale tool voor HR-professionals en bestaat uit een pakket met een basisboek en een webbased applicatie. De internetapplicatie is een databank waarmee u per functie kunt aangeven welke variabelen van toepassing zijn. U kunt dus zoeken naar de marktconforme beloning voor een nieuwe werknemer of u kunt bekijken hoe de beloning van een bestaande werknemer zich verhoudt tot de markt. De Beloningsmonitor verschijnt in twee edities. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via Springer Media, Niels Wink ( LOONZAKEN SPAARREGELINGEN Spaarloon nog altijd meest populair Bij werknemers is de spaarloonregeling nog altijd favoriet. Onderzoek wijst uit dat er eigenlijk geen ondernemingen zijn waar werknemers alleen van de levensloopregeling gebruikmaken. Terwijl in een kwart van de ondernemingen wel alleen de spaarloonregeling wordt gebruikt. Bij het merendeel van de salarisadministrateurs (72%) wordt overigens van beide spaarregelingen gebruikgemaakt. Bij een klein deel van de ondernemingen (3%) sparen werknemers helemaal niet. Onderstaand vindt u de reactie van de ondervraagde salarisprofessionals op de vraag welke categorie van gebruik van de betreffende spaarregeling op hun onderneming van toepassing is. Basissalaris per jaar Finance & Accounting Functie Niveau Man Vrouw Groepsleider boekhouding 5 e e Teamleider salarisadministratie 6 e e Hoofd administratie 9 e e Fiscalist 10 e e Basissalaris per jaar Human Resources Functie Niveau Man Vrouw Medewerker personeelsadministratie 5 e e Personeelsadviseur 8 e e Specialist arbeidsvoorwaarden 9 e e Hoofd HR/P&O 10 e e LOONZAKEN SPAARLOON Tegoeden worden niet vrijgegeven Demissionair minister De Jager van Financiën gaat de spaarloontegoeden van werknemers niet deblokkeren om zo de economie te stimuleren. Dit heeft hij laten weten in antwoord op Kamervragen. Spaarloontegoeden vielen eerder in 2003 en 2005 al vrij en De Jager vindt het afbreuk doen aan de regeling om deze maatregel nu weer te nemen. Een nieuw kabinet zou de tegoeden alsnog kunnen vrijgeven. 16 SALARIS RENDEMENT 7/8-2010

17 ADMINISTRATIE aandachtspunten bij onbelaste vaste kostenvergoedingen Vastigheid is wel zo prettig Het zal vaak gebeuren dat werknemers regelmatig dezelfde kosten maken. Dan is een vaste kostenvergoeding wel zo eenvoudig. Maar dat kan niet zomaar onbelast. Sowieso moet het om redelijke kosten gaan die de werknemers ten behoeve van een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking maken. Bovendien moet u de kostenvergoeding afzonderlijk van het loon vaststellen. U kunt dus niet een deel van het afgesproken loon uitkeren als onbelaste kostenvergoeding! IIn de vaste kostenvergoeding mag u periodiek terugkerende kosten opnemen en variabele kosten die u op jaarbasis naar een bepaald bedrag kunt herleiden. Uiteraard is het voor sommige kosten handiger om die op declaratiebasis te vergoeden. Denk dan aan kosten die sterk in frequentie of omvang wisselen. Wat in de praktijk vaak misgaat, is dat de in een vaste vergoeding opgenomen kosten nogmaals op declaratiebasis worden vergoed. Buiten dat u dit uiteraard niet dubbel wilt betalen aan de werknemer, kan dit slechts één keer onbelast gebeuren. En dat gaat in de praktijk meestal fout! van de vaste kostenvergoeding een onderzoek houden naar de kosten die de betreffende werknemers maken. Dit is geen verplichting maar natuurlijk wel de beste onderbouwing. Laat werknemers gedurende een representatieve periode dus bijvoorbeeld zonder vakantieperiode erin van minstens drie maanden hun bonnetjes bewaren van de voor de dienstbetrekking gemaakte kosten. Zorg ook dat u zo n onderzoek van tijd tot tijd herhaalt aangezien het kostenpatroon van de werknemers kan veranderen. Op Toetsing Belastingdienst die manier kunt u bij een controle de Belastingdienst een betrouwbare onderbouwing van de onbelaste vaste kostenvergoeding laten zien. In dat geval is het aan de inspecteur om te bewijzen dat de vergoeding bovenmatig is. Onterecht Zorg ervoor dat u altijd maar zeker vóór een eventuele looncontrole over een onderbouwing beschikt. De fiscus accepteert het tegenwoordig namelijk niet meer dat u tijdens of zelfs na een controle pas voor een onderbouwing van de vaste kostenvergoeding zorgt. In dat geval wordt de vaste vergoeding als onterecht onbelast gelaten aangemerkt en kunt u een naheffingsaanslag tegemoet zien! Vaak schrijft een cao ook een bepaalde vaste kostenvergoeding voor. Ga er echter niet van uit dat deze vergoeding standaard omdat hij nu eenmaal in de cao is vastgelegd onbelast kan blijven voor de werknemers. U bent degene die deze cao-vergoeding aan de fiscale regels moet toetsen! Aandacht Bonnetjes U moet bewijzen dat de werknemers de kosten uit de vaste vergoeding ook daadwerkelijk maken zodat de vergoeding ervan onbelast kan blijven. Daarom moet u zo n vaste vergoeding in uw administratie vastleggen en specificeren naar aard en omvang van de veronderstelde kosten. U kunt ter onderbouwing Wees gewaarschuwd dat de fiscus u kan verzoeken om steekproefsgewijs te onderzoeken of de vaste vergoeding die u verstrekt wel overeenkomt met de kosten die werknemers daadwerkelijk maken gedurende een bepaalde periode. Is dat namelijk niet het geval dan is onbelaste verstrekking dus niet (volledig) mogelijk. Een veelgemaakte fout in de praktijk is dat als de vaste vergoeding eenmaal is vastgesteld, er vervolgens nooit meer naar wordt omgekeken. Sowieso moet u de onderbouwing van de vergoeding eens in de zoveel tijd actualiseren, maar er zijn ook bepaalde omstandigheden die aandacht vragen. Zo kan bijvoorbeeld een functiewijziging een nieuw kostenpatroon met zich meebrengen voor de SALARIS RENDEMENT 7/

18 Verstrekking per groep is ook mogelijk U hoeft een vaste kostenvergoeding niet per se op individuele basis te verstrekken. Als u een homogene groep werknemers kunt vaststellen, mag u zo n groep ook een vaste vergoeding geven. Een homogene groep werknemers houdt in dat de werknemer waardoor u de huidige vaste vergoeding niet langer onbelast kunt uitbetalen. En bijvoorbeeld bij een verhuizing van de werknemer moet u waarschijnlijk de vaste reiskostenvergoeding herzien. Deze zaken worden echter nogal eens vergeten! Afwezig Bij afwezigheid moet u vaste vergoeding betreffende werknemers wat betreft kostenpatroon vergelijkbaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een bepaalde functiegroep. Uiteraard moet u ook in dit geval een goede onderbouwing van de vergoeding in uw administratie hebben. U mag een vaste kostenvergoeding maximaal zes aaneengesloten weken blijven doorbetalen terwijl uw werknemer afwezig is. Denk hierbij aan korte ziekte of een vakantieperiode. Bij verwachte lange- re afwezigheid gelden er andere regels. Aangezien bepaalde kosten tijdens langdurige afwezigheid namelijk niet zullen doorlopen, moet u de vaste vergoeding dan (deels) stopzetten. Bij langdurige afwezigheid moet u denken aan langere ziekte en arbeidsongeschiktheid, maar bijvoorbeeld ook zwangerschapsverlof. Richtlijn hierbij is een voorziene afwezigheid van langer dan ongeveer anderhalve maand. Kosten die een langere periode beslaan denk aan abonnementskosten voor vakliteratuur kunt u uiteraard wel onbelast blijven vergoeden. U mag de vaste kostenvergoeding bij langdurige afwezigheid nog onbelast doorbetalen in de lopende maand en de eerstvolgende maand. U mag de vaste kostenvergoeding weer onbelast gaan betalen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die van terugkeer van de werknemer. Slag Stel dat een werknemer zich op 12 juli ziek meldt vanwege een hevige hooikoortsaanval. Hij knapt op en gaat weer aan de slag maar meldt zich op 3 augustus weer ziek. Dit keer ziet het ernaar uit dat de werknemer langere tijd afwezig zal zijn. In dit geval is er op 12 juli redelijkerwijs sprake van kortstondige afwezigheid zodat u de vaste kostenvergoeding gewoon onbelast kunt doorbetalen. Op 3 augustus is er redelijkerwijs een langere afwezigheid te voorzien zodat u de vaste kostenvergoeding over de maanden augustus en september onbelast kunt doorbetalen. Als de werknemer op 15 oktober weer aan de slag gaat, mag u de vaste kostenvergoeding pas per 1 november weer onbelast gaan uitbetalen. Handreiking Uiteraard mag u werknemers ook een vaste vergoeding verstrekken voor reiskosten die zij met een bepaalde regelmaat maken. Daarbij gelden dezelfde (administratieve) regels als hiervoor besproken. U kunt de hoogte van de vergoeding bepalen aan de hand de frequentie waarmee de werknemer de zakelijke reizen vermoedelijk zal maken en de bijbehorende afstanden. De Belastingdienst heeft echter als handreiking twee praktische methodes gegeven om de hoogte van een vaste reiskostenvergoeding te berekenen. Deze methodes mag u alleen gebruiken voor werknemers met een vaste arbeidsplaats. Voor de eerste methode heeft een werknemer een vaste arbeidsplaats als hij jaarlijks vermoedelijk in minimaal 36 weken naar die arbeidsplaats reist. Voor de onbelaste reiskostenvergoeding gaat u dan van 214 werkdagen per jaar uit. Bij dit aantal is al rekening gehouden met kortstondige afwezigheid vanwege ziekte, vakantie en ander verlof. U mag van een hoger aantal werkdagen uitgaan als u aannemelijk kunt maken dat het werkelijke aantal hoger ligt. Dit moet de 214 dagen dan wel met minstens 25% overschrijden. U vermenigvuldigt het aantal werkdagen met het totale aantal kilometers per dag en vervolgens met g 0,19. Dit jaarbedrag deelt u dan door 12 of 52 om het bedrag van de vaste vergoeding per maand of week te krijgen. Terugkeer Uiteraard moet u deze methode naar evenredigheid toepassen voor werknemers die niet elke dag naar een vaste Belastingdienst heeft twee praktische stopzetten methodes gegeven arbeidsplaats reizen, bijvoorbeeld omdat zij in deeltijd werken. Ook onder deze methode geldt dat u de vaste reiskostenvergoeding onbelast kunt blijven doorbetalen voor maximaal zes aaneengesloten weken bij kortstondige afwezigheid. Bij langdurige afwezigheid is onbelaste uitbetaling nog mogelijk in de huidige en eerstvolgende maand. Daarna mag u pas weer met onbelaste uitbetaling beginnen in de maand volgend op de terugkeer van de werknemer. Salderen Bij praktische methode 1 voor de vaste reiskostenvergoeding bent u verplicht een nacalculatie uit te voeren als de enkele reisafstand naar de vaste arbeids- 18 SALARIS RENDEMENT 7/8-2010

19 plaats meer is dan 75 kilometer. Deze nacalculatie moet u doen aan het einde van het kalenderjaar of in de maand die volgt op de maand waarin het dienstverband eindigt. U moet dan nagaan of de vaste kostenvergoeding overeenkomt met het in het kalenderjaar werkelijke aantal door de werknemer gemaakte woon-werkkilometers x g 0,19 per kilometer. Eventuele variabele kilometervergoedingen kunt u dan salderen. Als de vaste vergoeding de werkelijke kosten overstijgt, moet u het meerdere tot het loon van de werknemer rekenen. U kunt de werknemer dit ook laten terugbetalen, maar dat is minder gebruikelijk. Een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie kunt u trouwens ook met de werknemer afspreken voor regelmatige reizen naar andere arbeidsplaatsen dan de vaste werkplek. Thuiswerken De tweede praktische methode die de Belastingdienst heeft gegeven, is een ruimere methode dan de eerste. Als de werknemer namelijk niet altijd naar zijn vaste arbeidsplaats reist, is een vaste reiskostenvergoeding toch mogelijk volgens deze methode. Als uitgangspunt daarbij geldt ook een aantal van 214 werkdagen per jaar en een maximale onbelaste kilometervergoeding van g 0,19. U mag deze vaste reiskostenvergoeding geven als de werknemer op minstens 218 dagen per kalenderjaar naar de vaste arbeidsplaats reist. Dat betekent dat de werknemer tot twee dagen per week kan thuiswerken met behoud van de onbelaste vaste reiskostenvergoeding. Soms moet u dit aantal van 214 en 128 naar evenredigheid aanpassen: De werknemer werkt op minder dan vijf dagen per week. De dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar. De reisafstand wijzigt (bijvoorbeeld door een verhuizing). U stopt met het geven van een vaste reiskostenvergoeding. Bij deze tweede methode is geen nacalculatie verplicht. Bij onderbreking van deze vaste reiskostenvergoeding volgens methode 2 bijvoorbeeld wegens ziekte moet u goed nagaan of u de vergoeding voor en na die periode nog wel onbelast kunt uitbetalen. Hand U moet voor zowel de periode ervoor als de periode erna toetsen of u de vaste reiskostenvergoeding nog onbelast kunt geven aan de hand van het aantal dagen dat de werknemer naar de vaste arbeidsplaats reist. Dus stel dat de werknemer Rekenvoorbeeld praktische methode 2 Als uw werknemer drie dagen per week werkt en een enkele reisafstand van 20 kilometer heeft, kunt u hem op jaarbasis maximaal voor 128 dagen (3/5 x 214) een vaste onbelaste reiskostenvergoeding geven. Dat levert een bedrag op van 128 x uit het voorbeeld in het kader na een lange ziekteperiode op 15 september weer aan de slag gaat, zult u voor de maanden september tot en met december moeten toetsen of de werknemer op voldoende dagen naar de vaste arbeidsplaats reist. In dit geval gaat het dan om 4/12 x 128 dagen = 42 dagen. Als de werknemer daaraan voldoet, kunt u hem vanaf het moment dat hij weer werkt de onbelaste vaste reiskostenvergoeding gaan betalen. Voldoet de werknemer hier niet aan dan kunt u hem de reiskosten alleen op declaratiebasis onbelast vergoeden. (2 x 20) x e 0,19 = e 972,80, wat neerkomt op een bedrag van e 81,07 per maand. Als voorwaarde geldt natuurlijk wel dat de werknemer op minstens 76 dagen (3/5 x 128) naar de vaste arbeidsplaats reist. SALARIS RENDEMENT 7/

20 Terwijl de hele wereld in de ban is van sociale netwerken als LinkedIn, Twitter, Facebook en Hyves, blijkt dat er nog steeds veel behoefte is aan direct contact. Want er gaat niets boven face-toface contact. En dat is waar Performa 2010 voor staat. De beurs krijgt dit jaar een extra dimensie doordat het één op één contact op verschillende manieren wordt gestimuleerd. De beurs heeft dan ook als thema: To Connect. Reserveer nu alvast in uw agenda: woensdag 13 en donderdag 14 oktober, Performa Performa, To Connect Performa en 14 oktober Jaarbeurs Utrecht Het grootste vakevenement voor HR-professionals van de Benelux Gratis toegang via: EXCLUSIEF VOOR ABONNEES: Fiscaal Juridische Databank Op zoek naar praktische ondersteuning in uw dagelijks werk? Ga dan naar de Fiscaal Juridische Databank (FJD) en vind meer informatie en cijfers over onderwerpen, zoals: Inkomstenbelasting Loonbelasting Vennootschapsbelasting Rechtsvormen Gratis advies voor abonnees Heeft u een vraag of wilt u advies over een fiscaal-juridisch onderwerp? de experts van Jongbloed Fiscaal Juristen. Zij geven u binnen 48 uur gratis antwoord. Ga naar De FJD is in samenwerking met Jongbloed Fiscaal Juristen tot stand gekomen. Rendement Uitgeverij is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Mogelijkheden bij een ontslagvergoeding Via nn.nl 2 Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Ontslag. Het kan iedereen overkomen. Uw wereld verandert. Maar voor iedereen

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Postbus 93002 2509 AA Den Haag Midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu?

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? Versie: april 2013 AGENDA - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? De WW eisen 1: Belangrijkste eis: DOE ER ALLES AAN OM UIT DE WW TE BLIJVEN Referte eis: De WW eisen

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer,

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer, > 1 Postbus 30206 Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Betreft

Nadere informatie

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Voor een werknemer van 23 tot 65 jaar is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008: per maand 1.335,00 per week 308,10 per dag

Nadere informatie

U kunt direct over de (netto)ontslagvergoeding beschikken.

U kunt direct over de (netto)ontslagvergoeding beschikken. Krijgt u een ontslagvergoeding? Dan moet uw werkgever hierover loonbelasting inhouden. De belasting wordt direct of in termijnen geheven. Wordt de ontslagvergoeding direct aan u uitbetaald, dan ontvangt

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

... Betreft Cao voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2014

... Betreft Cao voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2014 kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Kennisgroep CAO De Glas Branche Organisatie Postbus 2075 2800 BE GOUDA Datum 18 december 2014 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 4

2014 -- Loonheffing -- deel 4 Loonheffing les 4 programma Administratieve verplichtingen Loonstaat Aangifte doen Eindheffing Bijzondere regelingen 1 Administratieve verplichtingen Voor de werkgever/inh.pl. gelden een aantal verplichtingen.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden. Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV

Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden. Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden Contant uitbetalen Verzekeren Banksparen Stamrecht BV Ontslagvergoeding? Ontdek uw mogelijkheden Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Notitie Gouden handdruk stamrecht of banksparen

Notitie Gouden handdruk stamrecht of banksparen Notitie Gouden handdruk stamrecht banksparen VWGNijh accountants en belastingadviseurs is een handelsnaam van VWGNijh Accountants en Belastingadviseurs B.V. De algemene voorwaarden van VWGNijh Accountants

Nadere informatie

Kenmerken en risico s

Kenmerken en risico s Kenmerken en risico s OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening? Algemeen Met een OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening bouwt u vermogen op met als

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152 35 00 Kennisgroep CAO Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Datum 13

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Augustus 2015 Gouden Handdruk Leefrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Leefrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding kan ik inleggen? Aanvragen

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer,

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer, Kantoor Utrecht > 1 Postbus 18500 3501 CM UTRECHT Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus 332 2800 AH GOUDA Datum 23 oktober 2013 Uw

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast (in het kort)? 1. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Voetbal is simpel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is! Actualiteiten 2012 Personeel & Salaris BAS-dag 2 november 2011

Voetbal is simpel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is! Actualiteiten 2012 Personeel & Salaris BAS-dag 2 november 2011 Voetbal is simpel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is! Actualiteiten 2012 Personeel & Salaris BAS-dag 2 november 2011 Wat gaat u horen? Werkkosten Autobrief Vakantiedagen Vitaliteitsregeling

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk

Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste wijzigingen op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. Heeft u vragen over de inhoud

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget 1. Wat zijn de consequenties als er geen jaargesprek plaatsvindt/geen afspraken worden vastgelegd? De Belastingdienst heeft de cao-tekst van hoofdstuk

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog?

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? MontClair Seminar Pensioen Actueel 2015. 11 september 2014, Groot Kievitsdal Baarn Herman M. Kappelle Directeur Aegon Adfis Adviesgroep juridische en fiscale

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

wat doet u met uw ontslagvergoeding

wat doet u met uw ontslagvergoeding wat doet u met uw ontslagvergoeding ABN AMRO kan u helpen met uw keuze, afgestemd op uw situatie en wensen. 2 Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende maatregelen nemen. Daarbij

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013

Nieuwsbrief april 2013 Nieuwsbrief april 2013 Pseudo-eindheffing hoge inkomens (crisisheffing) Werknemers die in het kalenderjaar 2012 een fiscaal loon hebben genoten van meer dan 150.000,- moeten over het meerdere 16% eindheffing

Nadere informatie