- JURYRAPPORT - Bedenk een manier om ervoor te zorgen dat mensen in alle fasen van hun leven een financiele buffer opbouwen en deze op peil houden!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- JURYRAPPORT - Bedenk een manier om ervoor te zorgen dat mensen in alle fasen van hun leven een financiele buffer opbouwen en deze op peil houden!"

Transcriptie

1 - JURYRAPPORT - Bedenk een manier om ervoor te zorgen dat mensen in alle fasen van hun leven een financiele buffer opbouwen en deze op peil houden! De battle werd mogelijk gemaakt door:

2 Over de buffer battle Het lectoraat Schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht voert projecten uit om gezond financieel gedrag te bevorderen. Een belangrijke pijler onder gezond financieel gedrag is het hebben van een buffer voor als het een keer tegenzit. Onderzoek wijst ui t dat zeker veertig procent van de Nederlanders een onvoldoende buffer heeft om een onvoorziene tegenslag op te vangen. Voor een groot deel van deze groep geldt dat zij in de voorbije periode wel degelijk mogelijkheden hadden om een buffer aan te leggen maar dat niet belangrijk (genoeg) vonden. In de afgelopen jaren nam de schuldenproblematiek enorm toe. Zeker één op de zes huishoudens bevindt zich in een problematische schuldsituatie of loopt daar een serieus risico op. Met de nog steeds oplopende (jeugd)werkloosheid, vast zittende woningmarkt en ingrepen in ons sociale zekerheidsstelsel is het van groot belang dat huishoudens die daar mogelijkheden voor hebben de komende periode een buffer opbouwen. Door studenten en young professionals uit te dagen om ui t te werken hoe we huishoudens kunnen stimuleren om een buffer op te bouwen, wil het lectoraat schulden en incasso samen met haar partners in de buffer battle een aftrap geven van een landelijke campagne. De battle is een wedstrijd die voor het lectoraat en haar partners is georganiseerd door Battle of Concepts. Dit is een non-profit organisatie die in contact staat met zeker studenten en young professionals. Onder deze groep is de vraag uitgezet wat er gedaan kan worden om er voor te zorgen dat mensen in alle fasen van hun leven een financiële buffer opbouwen en deze op peil houden. Degene met het beste idee kreeg een prijs van 350,- euro. Het resultaat van de buffer battle was een oogst van 49 voorstellen hoe we huishoudens kunnen stimuleren om een buffer aan te leggen. In de uitvraag is de deelnemers medegedeeld dat hun ideeën beoordeeld worden op verwachte impact op gedrag, uitvoerbaarheid, passendheid van het concept bij de belevingswereld van de beoogde gebruikers en professionaliteit van de uitwerking. Bij de beoordeling heeft de jury de verwachte impact op gedrag twee keer mee laten tellen. Ten behoeve van de beoordeling is een jury samengesteld die bestond uit vertegenwoordigers van grote organisaties die betrokken zijn bij het stimuleren van gezond financieel gedrag bij huishoudens. De jury bestond uit: Connie Maathuis (Algemeen Directeur NDA Incasso), Tamara Madern (Wetenschappelijk medewerker Nibud), Peter Appelboom (Manager Marketing Kredietbank Nederland), Henk Keizer (CEO GGN) en Jurgen Winkel (Eigenaar DELPHIconcept & Trainer Coach Consultant). De beoordeling In het totaal zijn er 49 inzendingen beoordeeld. De jury was aangenaam verrast over de leuke en vaak eenvoudige ideeën die zijn ingezonden. De schuldenproblematiek onder jongeren is fors. Maar de inzenders hebben laten zien dat er ook volop studenten en young professionals zijn die het belang van een buffer inzien en eigentijdse ideeën hebben over de manieren waarop de aanleg van een buffer gestimuleerd kan worden. De buffer heeft niet een idee opgeleverd waarvoor geldt dat de jury verwacht dat Nederland massaal gaat bufferen. Daar had de jury ook niet direct op gerekend. Wel heeft de battle inspirerende ideeën opgeleverd die verder ontwikkeld kunnen worden en in samenhang kunnen bijdragen aan een beloftevolle campagne. De juryleden gaan met elkaar na hoe ze de ideeën naar een hoger plan kunnen brengen zodat er echt een campagne om te bufferen komt. Een van de wegen daartoe is dat aan de Hogeschool Utrecht

3 studenten van de faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ) in het kader van het programma Nieuwe Dingen Doen (NDD) 1 aan de slag gaan met de doorontwikkeling. In de top drie hebben de nummer één en nummer twee de eindstreep bijna gelijk gehaald. Op een totaal van 86 punten was er maar één punt verschil. We geven hier een korte toelichting op de top drie in de ingediende concepten. In de bijlage zijn de tien best beoordeelde concepten integraal opgenomen. Nummer 1: een goed idee past op een bierviltje De inzender van dit idee stelt voor om op grote schaal bierviltjes te verspreiden waarop de vraag staat hoeveel buffer mensen hebben en hoe ze die kunnen vergroten. Het viltje heeft een QR-code die mensen bijvoorbeeld direct leidt naar de Nibud-site waar je kan berekenen hoe groot je buffer zou moeten zijn gezien de hoogte van je inkomen en je gezinssamenstelling. Het mooie aan dit idee is dat de kosten om bierviltjes te maken beperkt zijn. De bierviltjes liggen op plekken waar mensen de tijd hebben om met elkaar te praten. Daarmee heeft het een agenderende werking. De kanttekening van de jury is dat een bierviltje alleen niet voldoende is om een beweging tot stand te brengen. Het bierviltje zet aan tot awareness maar moet onderdeel uitmaken van een grotere campagne. Nummer 2: De onbewuste buffer Wie een nieuwe baan accepteert gaat doorgaans wat meer of minder verdienen. De nieuwe start vraagt dus altijd een herijking van de verhouding tussen inkomsten en uitgaven. De indiener van dit idee stelt voor dat werkgevers in de arbeidsvoorwaarden opnemen dat medewerkers op een aparte rekening een deel van hun salaris apart zetten. Als er een gezonde buffer is bereikt, stoppen de stortingen. Als (een deel van) het buffer bedrag is gebruikt, starten de stortingen weer. Dit idee geeft invulling aan een brede werkgeversverantwoordelijkheid. Door mensen te dwingen om een buffer aan te leggen, worden veel maatschappelijke problemen voorkomen en voorkomt de werkgever dat hij te maken krijgt met een hoger ziekteverzuim en andere negatieve gevolgen van (problematische) schulden. De jury vindt het een interessant idee omdat het een standpunt inneemt in de discussie hoe we een middenweg vinden tussen de eigen verantwoordelijkheid om schulden te maken en de maatschappelijke effecten van privaat gedrag. De jury realiseert zich dat het idee vergelijkingen vertoont met het spaarloon en dat het idee allerlei vragen oproept over arbeidsrecht, de verhouding tot uitkeringen, het (overdreven) pamperen van burgers. Toch staat dit idee met slechts een pun t achterstand op twee. Omdat het voorziet in preventie waar mensen niet zelf in voorzien. Immers, in een auto ben je ook verplicht om een gordel te dragen, of je dat nou belangrijk vindt of niet. Nummer 3: Visual buffer Wie geld spaart denkt al snel dat hij rijk is. Maar wat het kost het eigenlijk als de auto stuk gaat? En hoeveel geld is er dan nog over als de wasmachine het ook begeeft? Veel mensen denken niet in getallen maar wel in plaatjes. Door inzichtelijk te maken wat er allemaal stuk kan gaan maar vooral ook te laten zien welke tegenslagen je niet kan financieren, levert visual buffer een stuk bewustwording die aansluit op onze beperking om cijfertjes direct om te zetten in consequenties. De jury prijst in dit concept de eenvoud waarmee redelijk complexe informatie eenvoudig wordt 1 Nieuwe Dingen Doen is een leerwerkomgeving en projectenbureau voor en door 3e- en 4ejaarsstudenten van de opleiding Digitale Communicatie van Hogeschool Utrecht. Het doel van Nieuwe Dingen Doen is om studenten vanuit een werkelijke situatie op te leiden tot zelfstandig functionerende professionals. Hiervoor worden werkelijke opdrachten van bedrijven en instellingen uit hun beroepenveld geworven. Opdrachten die aan bod komen, beslaan alle gebieden uit de samenleving. De studenten werken aan zaken op het gebied van e-business, interactieve/multimedia, e-learning en sociaal-ethische aspecten van ICT. Zie voor meer informatie:

4 weergegeven. Een kanttekening bij dit concept is dat het interessant is voor mensen die wel een buffer willen aanleggen maar niet overzien hoeveel buffer past bij hun situatie.

5 Battle: Bedenk een manier om ervoor te zorgen dat mensen in alle fasen van hun leven een financiële buffer opbouwen en deze op peil houden! Het idee: Een goed idee past op een bierviltje De meeste ideeën (en plannen) ontstaan tijdens de koffie of bij een borrel. Denk maar eens aan het plannen van een wereldreis, het bespreken van ideeën voor een verbouwing of het bezichtiging van een huis. Bij elk plan zou men direct moeten nadenken over het opbouwen van een financiële buffer. Helaas is dit niet het geval en daar willen wij graag bij helpen. Het begint met een goed idee.. Je kent het wel hoe langer je over je idee en je plannen praat hoe enthousiaster je word. Enthousiasme neemt de overhand en voor je het weet ben je je plannen al aan het uitvoeren zonder na te hebben gedacht over je buffer.. En dat terwijl een buffer je juist veel meer rust en plezier kan brengen. In dit concept willen we daarom ideeën stimuleren en de buffer direct vanaf het begin een plek geven! Maar hoe gaan we dat aanpakken? De beste ideeën, zijn de ideeën die passen op een bierviltje. Ja, echt waar, een goed idee past op een bierviltje! Het mooie van een bierviltje is dat deze juist op plaatsen ligt waar ook de meeste ideeën en plannen ontstaan. Namelijk in restaurants, cafés, bij makelaars en/of aan tafel tijdens de lunch. Een unieke kans om de buffer op een lichte en leuke manier direct in de beginfase van een idee ter sprake te brengen! Het bierviltje werkt tweeledig: 1. Brengt een positieve sfeer doordat men gaat nadenken en sparren over ideeën, kansen en mogelijkheden 2. Door de positieve sfeer brengen we de buffer op een lichte en leuke manier ter sprake. Het bierviltje verwijst met een QR code naar teachable moments (voorbeelden van gelijkgestemden) en de bestaande buffer calculator. Hierdoor krijgt de buffer de aandacht die het verdient en ontstaat awareness onder (potentieel) risicogroepen. Haalbaarheid: Dit concept past zeer goed bij de situatie die geschetst is door de opdrachtgever: het is namelijk tegen zeer lage kosten uit te voeren bedrukte bierviltjes kosten maar 99 euro en worden gratis verzonden. Daarnaast is de implementatietijd zeer kort en gaan mensen sneller over tot actie als ze zowel een deskundig en specifiek advies (calculator) gegeven word en ze een vertrouwd gevoel & advies krijgen van naasten.

6 Bewust onbewuste buffer In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn schulden geen probleem van een bepaalde bevolkingsgroep of sociale klasse. Schulden ontstaan als mensen om welke reden dan ook hun verplichtingen niet na (kunnen) komen. Op dit moment beschikt 40% van de Nederlandse bevolking niet over een financiële buffer om tegenvallers op te vangen. Net zoals bij schulden is in tegenstelling tot wat veel mensen denken, een gebrek aan een financiële buffer niet iets wat alleen een bepaalde bevolkingsgroep of sociale klasse heeft. Om deze reden dient de oplossing voor het probleem, of de uitdaging om iedereen een financiële buffer op te laten bouwen niet gezocht te worden in een bepaalde bevolkingsgroep of sociale klasse. Wel kan er gekeken worden wat de 60% van de Nederlanders goed doet en hoe het kan dat dat zij wel een buffer opbouwen. De oorzaak is dat deze mensen geld opzij zetten. Daarmee bouwen ze een buffer op. Sommige mensen doen dit bewust, ze storten bijvoorbeeld iedere maand een vast bedrag over naar een spaarrekening, of zorgen ervoor dat er bijna altijd wat extra geld op de rekening staat. Andere hoeven hier niet over na te denken, zij laten vaak automatisch een bedrag of percentage van hun inkomen bij ontvangst van hun salaris overboeken naar een andere rekening. Dit laatste is waar veel potentie zit om mensen te helpen. Het aangeboden concept is om in de arbeidsvoorwaarden een percentage op te laten nemen dat maandelijks door de werkgever op een aparte rekening gestort wordt, zolang er op deze rekening een bedrag staat dat lager is dan een bepaalde buffer (dat bijvoorbeeld met de bufferberekenaar van Nibud berekend kan worden). Deze aparte rekening is de rekening waar gestaag een buffer op wordt gebouwd. Doordat dit een aparte rekening is, zullen mensen minder snel geneigd zijn het geld op dezelfde manier als de rest van hun geld te gebruiken. Het geld op deze rekening staat immers wat verder weg, wat de drempel om het te gebruiken iets groter maakt. Het overeengekomen percentage dat op de bufferrekening gestort wordt mag laag zijn, het belangrijkste punt is dat er op dit moment door mensen over nagedacht wordt en een beslissing gemaakt wordt. Want dat is een groot punt dat meestal ontbreekt bij mensen die geen buffer op hebben gebouwd. Ze hebben er ofwel niet goed over na gedacht, dan wel de beslissing of de actie uitgesteld een buffer op te bouwen. Het kost immers tijd en moeite om na te denken over een buffer of een extra rekening te openen, en zaken die tijd en moeite kosten zijn zaken die vaak blijven liggen. Dit is iets waar zo nu en dan aan gedacht wordt: Oh ja, ik moet nog een keer iets bedenken om een buffer op te bouwen. Maar vervolgens gebeurt er vaak niets mee. Door een bufferrekening in het contract tussen werknemer en werkgever op te nemen, wordt het nadenk-moment, maar ook de beslissing afgedwongen. De werknemer kan in principe vergeten dat hij een buffer op aan het bouwen is, omdat hij het grootste deel van zijn inkomen gewoon op de rekening krijgt. Op het moment dat er een penibele situatie ontstaat, zal er echter aan die extra rekening gedacht worden, waar dan bijna moeiteloos en ongemerkt een buffer is gegroeid.

7 Doelstelling Onderzoek van onder meer het NIBUD toont aan dat zeker 40 procent van de Nederlanders een onvoldoende buffer heeft om financiële tegenvallers op te vangen. De oorzaak hiervan ligt grotendeels in het feit dat mensen onbewust zijn in het belang van het hebben van een persoonlijke buffer. Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen bewuster gebruik gaan maken van een persoonlijke financiële buffer op een visuele manier? CONCEPT VISUAL BUFFER Geld heeft geen waarde wanneer het niet kan worden uitgegeven. Daarom is de waarde van geld te meten in de waarde van het product, dienst of ander soort uitgave. Wanneer we spreken over een buffer spreken we over geld, en over de uitgave waarmee dit geld jou over een bepaalde periode heen kan helpen. Het concept VISUAL BUFFER helpt mensen de visuele connectie te leggen tussen het buffer bedrag en de mogelijke uitgave dat dit bedrag hen kan leveren zoals het financiëren van een studie of een lange reis in het buitenland. BUFFER REKENING OVERZICHT 1.874, OVERZICHT 1.874,00 WONING APR 2017 STUDIE AUG 2015 AUTO NOV 2014 REIZEN FEB MRT JUN SEPT DEC Visuele buffer Simpel aanvullen Overzicht Het buffer bedrag wordt vertaald naar zeven verschillende buffer uitgaves met elk een verschillende waarde. Hierdoor krijgt de gebruiker een visueel beeld van de echte waarde van zijn of haar financiële buffer. Ter gebruiksgemak hebben wij de easy-aanvul knop bedacht die met een klik op de knop vijf, tien, of vijfentwintig euro bij je buffer bedrag kan aanvullen, dat direct te zien is in je visuele buffer overzicht. De toegevoegde grafiek in het overzicht dient om een visueel beeld te geven over de projectie en het buffer gedrag van de gebruiker over een langere tijd of uitgestrekte periode.

8 Een cadeautje voor jezelf, van jezelf: Een appeltje voor de dorst U loopt door een drukke winkelstraat wanneer een jongeman u aanspreekt. In plaats van een kladbord en pen heeft hij een pakje bij zich, en in plaats van Kunt u mij helpen? Ik wil u graag een paar vragen stellen over zegt hij: Goedemiddag, ik heb een cadeautje voor u. Alstublieft!. Goh, dat is weer eens wat anders. U bedankt de jongeman en terwijl de gehele winkelstraat u jaloers aanstaart maakt u het pakketje open. U maakt het lint los, verwijdert het inpakpapier en opent het doosje. In het doosje vindt u een appel. Verrast kijkt u de jongeman aan die u zojuist dit cadeautje heeft gegeven, waarop hij zegt: Er zit een kaartje bij. Zou u dat hardop willen voorlezen?. U aarzelt enigszins, maar leest het kaartje vervolgens hardop voor. Vervolgens gebeurt er iets geweldigs. De persoon die het cadeautje heeft ontvangen leest een kaartje waarin het belang van het hebben van een financiële buffer kort, bondig en helder wordt uitgelegd. Het kaartje noemt voorbeelden van situaties waarin een financiële buffer nodig is en verwijst naar de website waarop de grootte van de financiële buffer berekend kan worden. Het kaartje nodigt de luisteraar uit een cadeautje aan zichzelf te geven: Een financiële buffer. Deze boodschap bereikt niet alleen de persoon die het kaartje leest, maar ook de omstanders die meeluisteren. Doe dit meerdere malen, in meerdere winkelstraten, en een hoop mensen worden op een leuke manier bereikt. Het bereik van deze actie kan verder vergroot worden door de lezer aan te sporen de gebeurtenis te delen via verschillende social media platforms, bijvoorbeeld met behulp van een hashtag, bijvoorbeeld #cadeauvoorjezelf. Een andere optie is om de gebeurtenis te filmen en met toestemming van de personen die de cadeautjes ontvangen een compilatie te maken en deze op YouTube te plaatsen: potentieel leidend tot een viraal succes! Door de financiële buffer als een cadeau voor jezelf te presenteren in plaats van een investering of een last wordt het onderwerp leuk en op een lichte manier onder de aandacht gebruikt. Dit gecombineerd met de symboliek van het appeltje voor de dorst en de tegenstelling met de vragenlijsten die normaal afgenomen worden in dergelijke winkelstraten zorgen voor een aandachttrekkende gebeurtenis die men nog lang zal onthouden.

9 38% van de Nederlanders ligt wakker wegens geldzorgen (Volkskrant) Het idee: om van de straat bij de doelgroep in bed te komen en als concept binnen te dringen in de persoonlijke piekermomenten van veel mensen. Iedereen heeft een kussensloop en ziet deze elke dag bij het naar bed gaan en het ontwaken. Promotors van het NIBUD zullen dus kussenslopen gaan uitdelen op straat (plaatsen waar de doelgroep zich bevind). asdfasdfasdfasd NIBUD bufferberekenaar.nl * voorkant kussensloop * achterkant kussensloop De kracht van dit concept is dat de persoon geconfronteerd wordt met een opvallende kussensloop die meteen een gevoel van iets nieuws oproept, maar niet meteen laat zien waar die op slaat. Hierdoor zullen mensen naar de site gaan die op de achterkant van de kussensloop gedrukt is. De link tussen het geld op de kussensloop en de site zal gemaakt worden door de zin: Slaap jij zonder geldzorgen? Het uitdelen van de NIBUD buffer - kussensloop Het is van belang dat de kussenslopen zo worden opgevouwen en ingeseald (doorzichtige verpakking) dat de achterkant van het kussen nog niet leesbaar is, maar de voorkant wel duidelijk zichtbaar is. Zo zien mensen thuis pas om welk merk/idee het gaat. De NIBUD buffer website is naar mijn mening erg overzichtelijk en ik denk dan ook niet dat deze aangepast moet worden. Het is wel verstandig om op de site een beginscherm te maken of enkele afbeeldingen te plaatsen van de kussensloop-actie. Hierdoor zullen mensen de link nog duidelijker leggen tussen de actie en de site.

10 Real life Monopoly Er zijn plaatsen waar mensen voor, tijdens en na life events een of meerdere malen komen. Denk aan sociale instanties, het gemeentehuis, een zorginstelling, belastingkantoor, enzovoort. Precies op die plekken wil ik ze bewust maken van de noodzaak van een financiële buffer. Want daar hebben mensen de tip om een buffer op te bouwen het hardst nodig en is de kans groot dat ze er open voor staan; ze komen in de meeste gevallen immers naar die locaties voor hulp en advies. Op de genoemde plekken wil ik kans- en algemeenfondskaarten neerleggen. Denk aan een paar kaarten op de balie van het gemeentehuis of UWV, of verstopt in tijdschriften in een wachtruimte bij een zorginstelling of in een display tussen de brochures bij een belastingkantoor. Net als bij het spel Monopoly staat op de kaartjes kort een probleem omschreven, en wat je moet doen om het op te lossen. In dit geval staat er de tip een financiële buffer op te bouwen. Ook wordt in de tekst opgeroepen een online buffercheck te doen met de bufferberekenaar van het Nibud. Op de kaarten staan teksten als (3 voorbeelden): ALGEMEEN FONDS Je wasmachine is kapot en morgen heb je schone kleren nodig. Heb je voldoende geld achter de hand om vandaag nog een nieuwe wasmachine (à 695,- euro) te kopen? Een onvoorziene uitgave zit in een klein hoekje. Wees voorbereid: zorg voor een financiële buffer. Doe de buffercheck op nibud.nl/bufferberekenaar en reken uit hoe groot jouw minimale buffer moet zijn. KANS Je gaat trouwen en je eerste kind is onderweg. Voor de trouwerij en de kleine heb je voldoende gespaard, maar blijft er nog wel wat over als morgen je auto of gasfornuis stukgaat? Een onvoorziene uitgave zit in een klein hoekje. Wees voorbereid: zorg voor een financiële buffer. Doe de buffercheck op nibud.nl/bufferberekenaar en reken uit hoe groot jouw minimale buffer moet zijn. ALGEMEEN FONDS (guerrilla-stunt: deze kaart wordt onder ruitenwissers van geparkeerde auto s gestopt) Stel. Je auto start zometeen niet meer. Heb je dan voldoende financiële buffer achter de hand om de reparatie te betalen? Een onvoorziene uitgave zit in een klein hoekje. Wees voorbereid: zorg voor een financiële buffer. Doe de buffercheck op nibud.nl/bufferberekenaar en reken uit hoe groot jouw minimale buffer moet zijn. De kaartjes kunnen ook worden verwerkt in andere dragers, zoals een poster en (hoewel waarschijnlijk prijziger) ook online worden getoond, bijvoorbeeld als banner of gesponsord socialmediabericht. Zoals voorgesteld bij het derde tekstvoorbeeld kunnen de kaartjes ook op andere plaatsen worden verspreid, als guerrillamerketingmiddel. Aanvullend stel ik voor de kaartjes tentoon te stellen bij banken, omdat mensen ook daar vaak rondom life events komen. Banken zijn weliswaar geen overheidsinstanties, maar hebben er wel baat bij als mensen een financiële buffer opbouwen, en zijn derhalve wellicht bereid mee te werken aan de actie.

11 BOUW JE BUFFER In deze battle wordt ons gevraagd na te denken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen een financiële buffer opbouwen en op peil houden. Naar mijn idee is dit vaak geen kwestie van onwil, maar mensen zijn zich vaak niet bewust van wat er op hun pad kan komen. Mensen leven met de dag, denken vaak aan wat ze op dat moment nodig hebben en houden maar beperkt rekening met risico s, onverwachte situaties of zaken die ze later eventueel zouden moeten betalen. In de battle-omschrijving wordt gezegd dat mensen pas bij grote veranderingen in het leven ontvankelijk zijn voor gedragsverandering. Echter, wanneer je (door een nare situatie) geconfronteerd wordt met het belang van het opbouwen van een buffer is het vaak al te laat. Naar mijn idee is het juist van belang dat hier al eerder op aangestuurd wordt. Je moet met jezelf afspreken dat je gaat bouwen aan je buffer en die afspraak natuurlijk nakomen! Commitment met jezelf Sparen doe je met een doel: je spreekt met jezelf af waar je je geld voor opzij zet. Op dat moment ben je in staat om je geld niet aan andere dingen uit te geven. De beloning is het kopen van het item waar je voor gespaard hebt. We moeten daar met het opbouwen van een buffer ook naar toe: mijn idee is om mensen actief met zichzelf af te laten spreken om een buffer op te gaan bouwen. Niet door al gestraft te zijn door een situatie waarin je de buffer nodig hebt, niet vanuit druk van buitenaf maar vanuit een intrinsieke motivatie, vanuit een eigen overtuiging en met een kleine beloning in de vorm van een schouderklopje (of een duwtje in de rug). Gedragswetenschappelijk bureau Dijksterhuis & van Baaren zegt het volgende over gedragsverandering: Stoppen met roken, zuinig omgaan met energie, afval recyclen: het zijn allemaal voorbeelden van gedragingen waarvan we weten dat het voordelen biedt, maar toch doen we het niet. Niet omdat we het niet willen, maar omdat we er simpelweg iets voor moeten veranderen. Gewoontegedrag is er ingesleten en nieuw gedrag brengt onzekerheid en moeite met zich mee. Elke bewuste poging tot verandering zal dan ook weerstand oproepen, zeker als deze door iemand anders wordt opgelegd. Bij gedragsverandering moet men daarom op een andere manier te werk gaan dan vaak gedacht wordt: niet via bewustwording maar middels andere vormen van zowel bewuste als onbewuste beïnvloeding. Zie ook: Het nieuwe gewoontegedrag, het opbouwen van een buffer, moeten we stimuleren en belonen met complimenten. Hiervoor moeten we mensen eerst bewust maken van het belang van een buffer en daarna langzaam nieuw gewoontegedrag eigen laten maken. We werven mensen met een aansprekende campagne met de slogan: Houd je van een uitdaging? flitsende beelden met extreme sports - Tijd om een echte uitdating met jezelf aan te gaan: Bouw jouw Buffer! Deze manier van benaderen is nadrukkelijk niet gericht op het bang maken van mensen, maar vooral om mee te voelen met de doelgroep: het opbouwen van een buffer is een uitdaging waar je vol in moet gaan. Dit vergt moed en durf! De wervende campagne moet juist geen saaie financiële boodschap bevatten, maar mensen nieuwsgierig maken om te gaan kijken naar welke uitdaging zij aan kunnen gaan met zichzelf. Uiteraard is het bij de uitleg over de uitdaging nadrukkelijk wel de bedoeling om het belang van de buffer (en de financiële kant) uit te leggen. We gaan uit van een online campagne. Hierdoor is het na het zien van de campagne direct mogelijk om door te klikken naar de Bouw je Buffer -intake. Bij de intake registreren mensen zich. Om de drempel te verlagen hoeven ze geen naam of contactgegevens achter te laten, maar wel hun woon-, werk- en gezinssituatie te vermelden. Ook geven ze inzicht in hun inkomen en hun huidige financiële buffer. Mensen hoeven niet bekend te worden, het gaat immers om de afspraak met zichzelf. De verwachting is dat mensen hierdoor ook eerlijker hun situatie weergeven, ze zijn immers niet te traceren. Belangrijkste onderdeel van de intake is de commitment: mensen bevestigen deze afspraak die ze met zichzelf maken. Ze vermelden in eigen woorden hun motivatie om hiermee te starten en ondertekenen daarna een contract met zichzelf door op de bevestig-knop te drukken. De deelnemer ontvangt het ondertekende contract als PDF. Deelnemers kunnen aangeven of ze gebruik willen maken van de mail/website of de app. Via de mail of app ontvangen de deelnemers persoonlijke aansporingen om wekelijks of maandelijks een bedrag weg te zetten voor hun buffer. Het bedrag mag de deelnemer zelf bepalen, maar hij/zij geeft wel per week of maand op hoeveel hij weg wil zetten. Ook aan de beloning is gedacht: deelnemers ontvangen complimenten voor het vertonen van gedrag dat overeen komt met de afspraak die ze zelf gemaakt hebben. Ook krijgen ze via de app een visueel inzicht in hoeveel ze gebufferd hebben en vooral hoeveel weken of maanden ze al goed bezig zijn door zich aan hun afspraak met zichzelf te houden! Hierdoor ontstaat een gevoel van trost en zal de gewoonte van het opzij zetten van geld voor een financiële buffer stapje voor stapje steeds meer eigen worden. Een soortgelijke werkwijze heeft zich al bewezen op een ander gebied: bij het project Spitsmijden in Brabant en Winnen van de file hebben deelnemers zich vrijwillig opgegeven om de spits te gaan mijden. Hiervoor gingen ze de afspraak met zichzelf aan om zich tijdens de spitsuren niet in de auto op het specifieke traject te vertonen. Iedere week vulden ze een mijdplan in met het gedrag dat ze de voorliggende week wilde vertonen (de afspraak met zichzelf!), na het verstrijken van de week kregen ze feedback op hun gedrag op basis van de afspraak die ze vooraf gemaakt hadden: complimenten bij het vertonen van het vooraf ingevoerde gedrag, aansporing voor de volgende week als het de eerdere week niet gelukt was. Ook zagen ze hoe ze het deden ten opzichte van andere deelnemers. Zie ook pagina 21 en 22 van dit document: /media/brabant20/dossiers/verkeer%20en%20vervoer/dynamisch%20verkeersmanagement/spitsmijdenbrochure%2010%2 0resultaten.pdf

12 Goed doel Het goede doel zijn je eigen financiёn: zo zou je het opbouwen van een financiёle buffer ook kunnen zien. Het hoeft niet het enige goede doel te zijn dat je steunt, maar het is wel een heel belangrijke. Elke maand opnieuw heel bewust geld opzij zetten blijkt lastig te zijn, daarom is een steuntje in de rug daarbij voor veel mensen wenselijk. Dit idee richt zich op iedereen met een smartphone (en dat zijn tegenwoordig niet alleen maar jongeren) en die zijn smartphone ook als wekker gebruikt. s Ochtends als de wekker afgaat is het voor veel mensen nogal gewoon om te snoozen om nog even wat langer te kunnen blijven slapen. Een app maakt hier al gebruik van: de Snooze-app van de organisatie LetGive. Per keer dat je gaar snoozen gaat een bepaald bedrag naar een goed doel. Dit concept zou makkelijk kunnen worden gebruikt om mensen op een makkelijke manier geld opzij te laten zetten voor hun buffer. In de app moet men kunnen instellen wat het maximale bedrag is dat men bij elkaar wil sparen, dat geeft voor de gebruiker de zekerheid dat het bedrag niet per ongeluk door te veel onbewust snoozen ongewenst hoog wordt. Ook moet de app kunnen aangeven hoe ver men al is in het aansparen van de buffer, bijvoorbeeld door een balkje met de percentage te laten zien. Verder is het nodig dat de gebruiker zelf de controle moet houden over het opzij zetten van het aangespaarde bedrag. In combinatie met een app voor internetbankieren kan de drempel wel zo laag gemaakt worden dat de gebruikers het bedrag ook daadwerkelijk gaan sparen. De gebruiker kan ook instellen in welke periode hij of zij het beoogde bedrag wil sparen, bijvoorbeeld per maand of in de eerste maanden van het jaar, in de vakantie, in de weekenden. Op deze manier wordt het voor mensen mogelijk om op een makkelijke en soms zelfs onbewuste manier geld opzij te zetten. Wel is het belangrijk dat de gebruiker de volledige controle erover houdt wanneer en hoeveel geld er opzij gezet wordt.

13 Het idee! Wat maakt Bufferbig speciaal? Waarom werkt het? Om ervoor te zorgen dat mensen een financiële buffer opbouwen en onderhouden gaan wij één van de oudste manieren van sparen herintroduceren; het spaarvarken. Driekwart van de Nederlanders gebruikt elke 3 tot 6 minuten zijn smartphone. 1 Dit is dus op het moment veruit het beste medium om mensen te bereiken. Het idee is dan ook om het spaarvarken te maken in de vorm van een app onder de naam "Bufferbig". De Bufferbig is een leuke manier om geld van de lopende rekening naar de spaarrekening over te zetten. Door op de big te klikken wordt er 1 euro overgemaakt. Het bedrag is expres klein gehouden om te zorgen dat het niet te overdreven wordt en mensen sneller geld kunnen en willen overmaken. Op deze manier ligt de drempel om geld over te maken laag. Zouden mensen het bedrag te laag vinden, is het mogelijk het bedrag van 1,- aan te passen. Via de bufferberekenaar van Nibud wordt berekend wat de buffer zou moeten zijn. Als het bedrag bereikt is wordt het spaarvarken een feestvarken; Via de Bufferbig is het mogelijk om een spaarrekening te openen bij je huidige bank. De app geeft een link naar de site van de bank of eventueel het nummer van de klantenservice; Bufferbig groeit met elke euro die aan hem gegeven wordt. Dit visualiseert de voorruitgang richting de geadviseerde buffergrootte. Het maakt het opbouwen van een buffer leuk en simpel; De mogelijkheid de app een herinnering te laten sturen naar haar gebruikers; Het is volledige vrijblijvend. Als u bijvoorbeeld een keer De visualisatie van de buffergrootte aan de hand van een interactieve big motiveert mensen meer om de buffer te onderhouden. Een ander voordeel is dat mensen via de Bufferbig makkelijk een spaarrekening kunnen openen bij hun bank. Dit kan aangeboden worden via een link in de app naar de site van de bank waar de spaarrekening aangemaakt wordt. Dit creëert ook toegevoegde waarde voor banken, want hierdoor gaan meer mensen een spaarrekening openen en dit bevordert de binding van de klant met de bank. Ook maakt het sparen simpel. Door de vaste hoeveelheid geld die overgemaakt wordt zijn er geen extra acties van de gebruiker nodig om te buffer bij te houden. Dit maakt het opbouwen en bijhouden van een financiële buffer extreem eenvoudig voor de gemiddelde smartphone gebruiker. Via de BufferBerekenaar (die nu nog op de site van Nibud te vinden is maar in de app kan worden geïntegreerd) kan worden berekend om hoeveel geld het gaat. Telkens als er geld wordt toegevoegd aan de big zal deze groeien (dikker worden) totdat de geadviseerde buffergrootte is bereikt. minder uitgeeft dan verwacht, kan het overgebleven bedrag aan Bufferbig worden gegeven; Omdat er een wachtwoord nodig is kan alleen de eigenaar van Bufferbig geld overmaken. Hier zit nog een extra voordeel aan, namelijk dat de app gebruikt kan worden om kinderen om te leren gaan met geld. Zo leren ze het spelenderwijs, en jong geleerd is oud gedaan! 1.

14 Probleem Jongeren boosten hun buffer met een bufferrekening! Een nieuw initiatief van NIBUD en 3 banken speelt slim in op het budgetprobleem onder jongeren. Met een intelligente mobiele bufferrekening worden jongeren gestimuleerd om voldoende geld apart te zetten. De actie lijkt succes te hebben. 12% van de jongeren klopt bij het NIBUD aan met vragen over schuldhulpverlening. Dit percentage was voor het NIBUD reden om de noodklok te luiden en met een initiatief te komen om jongeren bewust te maken om voldoende geld te bufferen. 3 banken waren al snel bereid om mee te denken. Het idee speelt slim in op de mobiele trend die gezien wordt onder jongeren. Cijfers van het CBS laten zien dat 7 op de 10 Nederlanders internet bankiert. De Volkskrant voegt hieraan toe dat mobiel bankieren vooral onder jongeren erg populair is; jongeren checken vrijwel dagelijks hun saldo! Jongeren die actief zijn bij de deelnemende banken krijgen allemaal automatisch een bufferrekening. Deze bufferrekening stimuleert jongeren om een bepaald bedrag opzij te zetten. Wordt het bedrag niet gehaald dan wordt duidelijk gemaakt dat de jongeren een risico lopen. Kans Idee Mijn bufferrekening Adviesbedrag Update: U heeft net 100 euro bijgestort. Het vergroten van de buffer verkleint uw risico. Goed bezig! Screenshot van de bufferrekening Jongeren reageren enthousiast op het idee. Natuurlijk is het niet leuk om geconfronteerd te worden met een risico maar tegelijkertijd zie ik wel de noodzaak om een buffer op te bouwen. aldus een jongere. De bufferrekening was voor mij een goede methode om voldoende geld opzij te leggen. Elke keer als ik mijn saldo check, verschijnt er nu een glimlach op mijn gezicht aldus een bewuste tiener. De banken zijn nog in conclaaf om als extra prikkel een verhoogde rente op de bufferrekening te zetten. We zien hier ook vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen een rol voor ons weggelegd.

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl

Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl SchuldPreventiewijzer is een initiatief van: Voorwoord Voorkomen is beter dan genezen.

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag Onderdeel van de reeks:

Nadere informatie

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar In 10 stappen Online Zichtbaar, Meer Omzet en Vrijheid door Erno Hannink Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/hannink 2 Verdubbel jouw coachingsbedrijf

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Zijn jongeren pensioen bewust en wat is hierin de rol van pensioencommunicatie?

Zijn jongeren pensioen bewust en wat is hierin de rol van pensioencommunicatie? Pensioenbewustzijn Zijn jongeren pensioen bewust en wat is hierin de rol van pensioencommunicatie? Financial Services Management Project 70 Auteurs Datum Evie Joosten 25 mei 2010 Paul Megens Maikel van

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Rapport Ilse Cornelis en Bérénice Storms Inhoudstafel 0. Introductie 6 1. Focusgroepen over financiële educatie 6 1.1. Opzet

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten!

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! oktober 2013 Opdrachtgever: Ministerie van VWS dr. Nadja Jungmann drs. Maarten Werksma Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Een overzicht van

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING!

WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING! WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING! Welke functie je ook hebt, hoe lang of veel of vaak je ook werkt Het is goed om na te gaan hoe het zit met jouw werkplezier en werkdruk. Geef en krijg je genoeg energie?

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie