- JURYRAPPORT - Bedenk een manier om ervoor te zorgen dat mensen in alle fasen van hun leven een financiele buffer opbouwen en deze op peil houden!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- JURYRAPPORT - Bedenk een manier om ervoor te zorgen dat mensen in alle fasen van hun leven een financiele buffer opbouwen en deze op peil houden!"

Transcriptie

1 - JURYRAPPORT - Bedenk een manier om ervoor te zorgen dat mensen in alle fasen van hun leven een financiele buffer opbouwen en deze op peil houden! De battle werd mogelijk gemaakt door:

2 Over de buffer battle Het lectoraat Schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht voert projecten uit om gezond financieel gedrag te bevorderen. Een belangrijke pijler onder gezond financieel gedrag is het hebben van een buffer voor als het een keer tegenzit. Onderzoek wijst ui t dat zeker veertig procent van de Nederlanders een onvoldoende buffer heeft om een onvoorziene tegenslag op te vangen. Voor een groot deel van deze groep geldt dat zij in de voorbije periode wel degelijk mogelijkheden hadden om een buffer aan te leggen maar dat niet belangrijk (genoeg) vonden. In de afgelopen jaren nam de schuldenproblematiek enorm toe. Zeker één op de zes huishoudens bevindt zich in een problematische schuldsituatie of loopt daar een serieus risico op. Met de nog steeds oplopende (jeugd)werkloosheid, vast zittende woningmarkt en ingrepen in ons sociale zekerheidsstelsel is het van groot belang dat huishoudens die daar mogelijkheden voor hebben de komende periode een buffer opbouwen. Door studenten en young professionals uit te dagen om ui t te werken hoe we huishoudens kunnen stimuleren om een buffer op te bouwen, wil het lectoraat schulden en incasso samen met haar partners in de buffer battle een aftrap geven van een landelijke campagne. De battle is een wedstrijd die voor het lectoraat en haar partners is georganiseerd door Battle of Concepts. Dit is een non-profit organisatie die in contact staat met zeker studenten en young professionals. Onder deze groep is de vraag uitgezet wat er gedaan kan worden om er voor te zorgen dat mensen in alle fasen van hun leven een financiële buffer opbouwen en deze op peil houden. Degene met het beste idee kreeg een prijs van 350,- euro. Het resultaat van de buffer battle was een oogst van 49 voorstellen hoe we huishoudens kunnen stimuleren om een buffer aan te leggen. In de uitvraag is de deelnemers medegedeeld dat hun ideeën beoordeeld worden op verwachte impact op gedrag, uitvoerbaarheid, passendheid van het concept bij de belevingswereld van de beoogde gebruikers en professionaliteit van de uitwerking. Bij de beoordeling heeft de jury de verwachte impact op gedrag twee keer mee laten tellen. Ten behoeve van de beoordeling is een jury samengesteld die bestond uit vertegenwoordigers van grote organisaties die betrokken zijn bij het stimuleren van gezond financieel gedrag bij huishoudens. De jury bestond uit: Connie Maathuis (Algemeen Directeur NDA Incasso), Tamara Madern (Wetenschappelijk medewerker Nibud), Peter Appelboom (Manager Marketing Kredietbank Nederland), Henk Keizer (CEO GGN) en Jurgen Winkel (Eigenaar DELPHIconcept & Trainer Coach Consultant). De beoordeling In het totaal zijn er 49 inzendingen beoordeeld. De jury was aangenaam verrast over de leuke en vaak eenvoudige ideeën die zijn ingezonden. De schuldenproblematiek onder jongeren is fors. Maar de inzenders hebben laten zien dat er ook volop studenten en young professionals zijn die het belang van een buffer inzien en eigentijdse ideeën hebben over de manieren waarop de aanleg van een buffer gestimuleerd kan worden. De buffer heeft niet een idee opgeleverd waarvoor geldt dat de jury verwacht dat Nederland massaal gaat bufferen. Daar had de jury ook niet direct op gerekend. Wel heeft de battle inspirerende ideeën opgeleverd die verder ontwikkeld kunnen worden en in samenhang kunnen bijdragen aan een beloftevolle campagne. De juryleden gaan met elkaar na hoe ze de ideeën naar een hoger plan kunnen brengen zodat er echt een campagne om te bufferen komt. Een van de wegen daartoe is dat aan de Hogeschool Utrecht

3 studenten van de faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ) in het kader van het programma Nieuwe Dingen Doen (NDD) 1 aan de slag gaan met de doorontwikkeling. In de top drie hebben de nummer één en nummer twee de eindstreep bijna gelijk gehaald. Op een totaal van 86 punten was er maar één punt verschil. We geven hier een korte toelichting op de top drie in de ingediende concepten. In de bijlage zijn de tien best beoordeelde concepten integraal opgenomen. Nummer 1: een goed idee past op een bierviltje De inzender van dit idee stelt voor om op grote schaal bierviltjes te verspreiden waarop de vraag staat hoeveel buffer mensen hebben en hoe ze die kunnen vergroten. Het viltje heeft een QR-code die mensen bijvoorbeeld direct leidt naar de Nibud-site waar je kan berekenen hoe groot je buffer zou moeten zijn gezien de hoogte van je inkomen en je gezinssamenstelling. Het mooie aan dit idee is dat de kosten om bierviltjes te maken beperkt zijn. De bierviltjes liggen op plekken waar mensen de tijd hebben om met elkaar te praten. Daarmee heeft het een agenderende werking. De kanttekening van de jury is dat een bierviltje alleen niet voldoende is om een beweging tot stand te brengen. Het bierviltje zet aan tot awareness maar moet onderdeel uitmaken van een grotere campagne. Nummer 2: De onbewuste buffer Wie een nieuwe baan accepteert gaat doorgaans wat meer of minder verdienen. De nieuwe start vraagt dus altijd een herijking van de verhouding tussen inkomsten en uitgaven. De indiener van dit idee stelt voor dat werkgevers in de arbeidsvoorwaarden opnemen dat medewerkers op een aparte rekening een deel van hun salaris apart zetten. Als er een gezonde buffer is bereikt, stoppen de stortingen. Als (een deel van) het buffer bedrag is gebruikt, starten de stortingen weer. Dit idee geeft invulling aan een brede werkgeversverantwoordelijkheid. Door mensen te dwingen om een buffer aan te leggen, worden veel maatschappelijke problemen voorkomen en voorkomt de werkgever dat hij te maken krijgt met een hoger ziekteverzuim en andere negatieve gevolgen van (problematische) schulden. De jury vindt het een interessant idee omdat het een standpunt inneemt in de discussie hoe we een middenweg vinden tussen de eigen verantwoordelijkheid om schulden te maken en de maatschappelijke effecten van privaat gedrag. De jury realiseert zich dat het idee vergelijkingen vertoont met het spaarloon en dat het idee allerlei vragen oproept over arbeidsrecht, de verhouding tot uitkeringen, het (overdreven) pamperen van burgers. Toch staat dit idee met slechts een pun t achterstand op twee. Omdat het voorziet in preventie waar mensen niet zelf in voorzien. Immers, in een auto ben je ook verplicht om een gordel te dragen, of je dat nou belangrijk vindt of niet. Nummer 3: Visual buffer Wie geld spaart denkt al snel dat hij rijk is. Maar wat het kost het eigenlijk als de auto stuk gaat? En hoeveel geld is er dan nog over als de wasmachine het ook begeeft? Veel mensen denken niet in getallen maar wel in plaatjes. Door inzichtelijk te maken wat er allemaal stuk kan gaan maar vooral ook te laten zien welke tegenslagen je niet kan financieren, levert visual buffer een stuk bewustwording die aansluit op onze beperking om cijfertjes direct om te zetten in consequenties. De jury prijst in dit concept de eenvoud waarmee redelijk complexe informatie eenvoudig wordt 1 Nieuwe Dingen Doen is een leerwerkomgeving en projectenbureau voor en door 3e- en 4ejaarsstudenten van de opleiding Digitale Communicatie van Hogeschool Utrecht. Het doel van Nieuwe Dingen Doen is om studenten vanuit een werkelijke situatie op te leiden tot zelfstandig functionerende professionals. Hiervoor worden werkelijke opdrachten van bedrijven en instellingen uit hun beroepenveld geworven. Opdrachten die aan bod komen, beslaan alle gebieden uit de samenleving. De studenten werken aan zaken op het gebied van e-business, interactieve/multimedia, e-learning en sociaal-ethische aspecten van ICT. Zie voor meer informatie:

4 weergegeven. Een kanttekening bij dit concept is dat het interessant is voor mensen die wel een buffer willen aanleggen maar niet overzien hoeveel buffer past bij hun situatie.

5 Battle: Bedenk een manier om ervoor te zorgen dat mensen in alle fasen van hun leven een financiële buffer opbouwen en deze op peil houden! Het idee: Een goed idee past op een bierviltje De meeste ideeën (en plannen) ontstaan tijdens de koffie of bij een borrel. Denk maar eens aan het plannen van een wereldreis, het bespreken van ideeën voor een verbouwing of het bezichtiging van een huis. Bij elk plan zou men direct moeten nadenken over het opbouwen van een financiële buffer. Helaas is dit niet het geval en daar willen wij graag bij helpen. Het begint met een goed idee.. Je kent het wel hoe langer je over je idee en je plannen praat hoe enthousiaster je word. Enthousiasme neemt de overhand en voor je het weet ben je je plannen al aan het uitvoeren zonder na te hebben gedacht over je buffer.. En dat terwijl een buffer je juist veel meer rust en plezier kan brengen. In dit concept willen we daarom ideeën stimuleren en de buffer direct vanaf het begin een plek geven! Maar hoe gaan we dat aanpakken? De beste ideeën, zijn de ideeën die passen op een bierviltje. Ja, echt waar, een goed idee past op een bierviltje! Het mooie van een bierviltje is dat deze juist op plaatsen ligt waar ook de meeste ideeën en plannen ontstaan. Namelijk in restaurants, cafés, bij makelaars en/of aan tafel tijdens de lunch. Een unieke kans om de buffer op een lichte en leuke manier direct in de beginfase van een idee ter sprake te brengen! Het bierviltje werkt tweeledig: 1. Brengt een positieve sfeer doordat men gaat nadenken en sparren over ideeën, kansen en mogelijkheden 2. Door de positieve sfeer brengen we de buffer op een lichte en leuke manier ter sprake. Het bierviltje verwijst met een QR code naar teachable moments (voorbeelden van gelijkgestemden) en de bestaande buffer calculator. Hierdoor krijgt de buffer de aandacht die het verdient en ontstaat awareness onder (potentieel) risicogroepen. Haalbaarheid: Dit concept past zeer goed bij de situatie die geschetst is door de opdrachtgever: het is namelijk tegen zeer lage kosten uit te voeren bedrukte bierviltjes kosten maar 99 euro en worden gratis verzonden. Daarnaast is de implementatietijd zeer kort en gaan mensen sneller over tot actie als ze zowel een deskundig en specifiek advies (calculator) gegeven word en ze een vertrouwd gevoel & advies krijgen van naasten.

6 Bewust onbewuste buffer In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn schulden geen probleem van een bepaalde bevolkingsgroep of sociale klasse. Schulden ontstaan als mensen om welke reden dan ook hun verplichtingen niet na (kunnen) komen. Op dit moment beschikt 40% van de Nederlandse bevolking niet over een financiële buffer om tegenvallers op te vangen. Net zoals bij schulden is in tegenstelling tot wat veel mensen denken, een gebrek aan een financiële buffer niet iets wat alleen een bepaalde bevolkingsgroep of sociale klasse heeft. Om deze reden dient de oplossing voor het probleem, of de uitdaging om iedereen een financiële buffer op te laten bouwen niet gezocht te worden in een bepaalde bevolkingsgroep of sociale klasse. Wel kan er gekeken worden wat de 60% van de Nederlanders goed doet en hoe het kan dat dat zij wel een buffer opbouwen. De oorzaak is dat deze mensen geld opzij zetten. Daarmee bouwen ze een buffer op. Sommige mensen doen dit bewust, ze storten bijvoorbeeld iedere maand een vast bedrag over naar een spaarrekening, of zorgen ervoor dat er bijna altijd wat extra geld op de rekening staat. Andere hoeven hier niet over na te denken, zij laten vaak automatisch een bedrag of percentage van hun inkomen bij ontvangst van hun salaris overboeken naar een andere rekening. Dit laatste is waar veel potentie zit om mensen te helpen. Het aangeboden concept is om in de arbeidsvoorwaarden een percentage op te laten nemen dat maandelijks door de werkgever op een aparte rekening gestort wordt, zolang er op deze rekening een bedrag staat dat lager is dan een bepaalde buffer (dat bijvoorbeeld met de bufferberekenaar van Nibud berekend kan worden). Deze aparte rekening is de rekening waar gestaag een buffer op wordt gebouwd. Doordat dit een aparte rekening is, zullen mensen minder snel geneigd zijn het geld op dezelfde manier als de rest van hun geld te gebruiken. Het geld op deze rekening staat immers wat verder weg, wat de drempel om het te gebruiken iets groter maakt. Het overeengekomen percentage dat op de bufferrekening gestort wordt mag laag zijn, het belangrijkste punt is dat er op dit moment door mensen over nagedacht wordt en een beslissing gemaakt wordt. Want dat is een groot punt dat meestal ontbreekt bij mensen die geen buffer op hebben gebouwd. Ze hebben er ofwel niet goed over na gedacht, dan wel de beslissing of de actie uitgesteld een buffer op te bouwen. Het kost immers tijd en moeite om na te denken over een buffer of een extra rekening te openen, en zaken die tijd en moeite kosten zijn zaken die vaak blijven liggen. Dit is iets waar zo nu en dan aan gedacht wordt: Oh ja, ik moet nog een keer iets bedenken om een buffer op te bouwen. Maar vervolgens gebeurt er vaak niets mee. Door een bufferrekening in het contract tussen werknemer en werkgever op te nemen, wordt het nadenk-moment, maar ook de beslissing afgedwongen. De werknemer kan in principe vergeten dat hij een buffer op aan het bouwen is, omdat hij het grootste deel van zijn inkomen gewoon op de rekening krijgt. Op het moment dat er een penibele situatie ontstaat, zal er echter aan die extra rekening gedacht worden, waar dan bijna moeiteloos en ongemerkt een buffer is gegroeid.

7 Doelstelling Onderzoek van onder meer het NIBUD toont aan dat zeker 40 procent van de Nederlanders een onvoldoende buffer heeft om financiële tegenvallers op te vangen. De oorzaak hiervan ligt grotendeels in het feit dat mensen onbewust zijn in het belang van het hebben van een persoonlijke buffer. Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen bewuster gebruik gaan maken van een persoonlijke financiële buffer op een visuele manier? CONCEPT VISUAL BUFFER Geld heeft geen waarde wanneer het niet kan worden uitgegeven. Daarom is de waarde van geld te meten in de waarde van het product, dienst of ander soort uitgave. Wanneer we spreken over een buffer spreken we over geld, en over de uitgave waarmee dit geld jou over een bepaalde periode heen kan helpen. Het concept VISUAL BUFFER helpt mensen de visuele connectie te leggen tussen het buffer bedrag en de mogelijke uitgave dat dit bedrag hen kan leveren zoals het financiëren van een studie of een lange reis in het buitenland. BUFFER REKENING OVERZICHT 1.874, OVERZICHT 1.874,00 WONING APR 2017 STUDIE AUG 2015 AUTO NOV 2014 REIZEN FEB MRT JUN SEPT DEC Visuele buffer Simpel aanvullen Overzicht Het buffer bedrag wordt vertaald naar zeven verschillende buffer uitgaves met elk een verschillende waarde. Hierdoor krijgt de gebruiker een visueel beeld van de echte waarde van zijn of haar financiële buffer. Ter gebruiksgemak hebben wij de easy-aanvul knop bedacht die met een klik op de knop vijf, tien, of vijfentwintig euro bij je buffer bedrag kan aanvullen, dat direct te zien is in je visuele buffer overzicht. De toegevoegde grafiek in het overzicht dient om een visueel beeld te geven over de projectie en het buffer gedrag van de gebruiker over een langere tijd of uitgestrekte periode.

8 Een cadeautje voor jezelf, van jezelf: Een appeltje voor de dorst U loopt door een drukke winkelstraat wanneer een jongeman u aanspreekt. In plaats van een kladbord en pen heeft hij een pakje bij zich, en in plaats van Kunt u mij helpen? Ik wil u graag een paar vragen stellen over zegt hij: Goedemiddag, ik heb een cadeautje voor u. Alstublieft!. Goh, dat is weer eens wat anders. U bedankt de jongeman en terwijl de gehele winkelstraat u jaloers aanstaart maakt u het pakketje open. U maakt het lint los, verwijdert het inpakpapier en opent het doosje. In het doosje vindt u een appel. Verrast kijkt u de jongeman aan die u zojuist dit cadeautje heeft gegeven, waarop hij zegt: Er zit een kaartje bij. Zou u dat hardop willen voorlezen?. U aarzelt enigszins, maar leest het kaartje vervolgens hardop voor. Vervolgens gebeurt er iets geweldigs. De persoon die het cadeautje heeft ontvangen leest een kaartje waarin het belang van het hebben van een financiële buffer kort, bondig en helder wordt uitgelegd. Het kaartje noemt voorbeelden van situaties waarin een financiële buffer nodig is en verwijst naar de website waarop de grootte van de financiële buffer berekend kan worden. Het kaartje nodigt de luisteraar uit een cadeautje aan zichzelf te geven: Een financiële buffer. Deze boodschap bereikt niet alleen de persoon die het kaartje leest, maar ook de omstanders die meeluisteren. Doe dit meerdere malen, in meerdere winkelstraten, en een hoop mensen worden op een leuke manier bereikt. Het bereik van deze actie kan verder vergroot worden door de lezer aan te sporen de gebeurtenis te delen via verschillende social media platforms, bijvoorbeeld met behulp van een hashtag, bijvoorbeeld #cadeauvoorjezelf. Een andere optie is om de gebeurtenis te filmen en met toestemming van de personen die de cadeautjes ontvangen een compilatie te maken en deze op YouTube te plaatsen: potentieel leidend tot een viraal succes! Door de financiële buffer als een cadeau voor jezelf te presenteren in plaats van een investering of een last wordt het onderwerp leuk en op een lichte manier onder de aandacht gebruikt. Dit gecombineerd met de symboliek van het appeltje voor de dorst en de tegenstelling met de vragenlijsten die normaal afgenomen worden in dergelijke winkelstraten zorgen voor een aandachttrekkende gebeurtenis die men nog lang zal onthouden.

9 38% van de Nederlanders ligt wakker wegens geldzorgen (Volkskrant) Het idee: om van de straat bij de doelgroep in bed te komen en als concept binnen te dringen in de persoonlijke piekermomenten van veel mensen. Iedereen heeft een kussensloop en ziet deze elke dag bij het naar bed gaan en het ontwaken. Promotors van het NIBUD zullen dus kussenslopen gaan uitdelen op straat (plaatsen waar de doelgroep zich bevind). asdfasdfasdfasd NIBUD bufferberekenaar.nl * voorkant kussensloop * achterkant kussensloop De kracht van dit concept is dat de persoon geconfronteerd wordt met een opvallende kussensloop die meteen een gevoel van iets nieuws oproept, maar niet meteen laat zien waar die op slaat. Hierdoor zullen mensen naar de site gaan die op de achterkant van de kussensloop gedrukt is. De link tussen het geld op de kussensloop en de site zal gemaakt worden door de zin: Slaap jij zonder geldzorgen? Het uitdelen van de NIBUD buffer - kussensloop Het is van belang dat de kussenslopen zo worden opgevouwen en ingeseald (doorzichtige verpakking) dat de achterkant van het kussen nog niet leesbaar is, maar de voorkant wel duidelijk zichtbaar is. Zo zien mensen thuis pas om welk merk/idee het gaat. De NIBUD buffer website is naar mijn mening erg overzichtelijk en ik denk dan ook niet dat deze aangepast moet worden. Het is wel verstandig om op de site een beginscherm te maken of enkele afbeeldingen te plaatsen van de kussensloop-actie. Hierdoor zullen mensen de link nog duidelijker leggen tussen de actie en de site.

10 Real life Monopoly Er zijn plaatsen waar mensen voor, tijdens en na life events een of meerdere malen komen. Denk aan sociale instanties, het gemeentehuis, een zorginstelling, belastingkantoor, enzovoort. Precies op die plekken wil ik ze bewust maken van de noodzaak van een financiële buffer. Want daar hebben mensen de tip om een buffer op te bouwen het hardst nodig en is de kans groot dat ze er open voor staan; ze komen in de meeste gevallen immers naar die locaties voor hulp en advies. Op de genoemde plekken wil ik kans- en algemeenfondskaarten neerleggen. Denk aan een paar kaarten op de balie van het gemeentehuis of UWV, of verstopt in tijdschriften in een wachtruimte bij een zorginstelling of in een display tussen de brochures bij een belastingkantoor. Net als bij het spel Monopoly staat op de kaartjes kort een probleem omschreven, en wat je moet doen om het op te lossen. In dit geval staat er de tip een financiële buffer op te bouwen. Ook wordt in de tekst opgeroepen een online buffercheck te doen met de bufferberekenaar van het Nibud. Op de kaarten staan teksten als (3 voorbeelden): ALGEMEEN FONDS Je wasmachine is kapot en morgen heb je schone kleren nodig. Heb je voldoende geld achter de hand om vandaag nog een nieuwe wasmachine (à 695,- euro) te kopen? Een onvoorziene uitgave zit in een klein hoekje. Wees voorbereid: zorg voor een financiële buffer. Doe de buffercheck op nibud.nl/bufferberekenaar en reken uit hoe groot jouw minimale buffer moet zijn. KANS Je gaat trouwen en je eerste kind is onderweg. Voor de trouwerij en de kleine heb je voldoende gespaard, maar blijft er nog wel wat over als morgen je auto of gasfornuis stukgaat? Een onvoorziene uitgave zit in een klein hoekje. Wees voorbereid: zorg voor een financiële buffer. Doe de buffercheck op nibud.nl/bufferberekenaar en reken uit hoe groot jouw minimale buffer moet zijn. ALGEMEEN FONDS (guerrilla-stunt: deze kaart wordt onder ruitenwissers van geparkeerde auto s gestopt) Stel. Je auto start zometeen niet meer. Heb je dan voldoende financiële buffer achter de hand om de reparatie te betalen? Een onvoorziene uitgave zit in een klein hoekje. Wees voorbereid: zorg voor een financiële buffer. Doe de buffercheck op nibud.nl/bufferberekenaar en reken uit hoe groot jouw minimale buffer moet zijn. De kaartjes kunnen ook worden verwerkt in andere dragers, zoals een poster en (hoewel waarschijnlijk prijziger) ook online worden getoond, bijvoorbeeld als banner of gesponsord socialmediabericht. Zoals voorgesteld bij het derde tekstvoorbeeld kunnen de kaartjes ook op andere plaatsen worden verspreid, als guerrillamerketingmiddel. Aanvullend stel ik voor de kaartjes tentoon te stellen bij banken, omdat mensen ook daar vaak rondom life events komen. Banken zijn weliswaar geen overheidsinstanties, maar hebben er wel baat bij als mensen een financiële buffer opbouwen, en zijn derhalve wellicht bereid mee te werken aan de actie.

11 BOUW JE BUFFER In deze battle wordt ons gevraagd na te denken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen een financiële buffer opbouwen en op peil houden. Naar mijn idee is dit vaak geen kwestie van onwil, maar mensen zijn zich vaak niet bewust van wat er op hun pad kan komen. Mensen leven met de dag, denken vaak aan wat ze op dat moment nodig hebben en houden maar beperkt rekening met risico s, onverwachte situaties of zaken die ze later eventueel zouden moeten betalen. In de battle-omschrijving wordt gezegd dat mensen pas bij grote veranderingen in het leven ontvankelijk zijn voor gedragsverandering. Echter, wanneer je (door een nare situatie) geconfronteerd wordt met het belang van het opbouwen van een buffer is het vaak al te laat. Naar mijn idee is het juist van belang dat hier al eerder op aangestuurd wordt. Je moet met jezelf afspreken dat je gaat bouwen aan je buffer en die afspraak natuurlijk nakomen! Commitment met jezelf Sparen doe je met een doel: je spreekt met jezelf af waar je je geld voor opzij zet. Op dat moment ben je in staat om je geld niet aan andere dingen uit te geven. De beloning is het kopen van het item waar je voor gespaard hebt. We moeten daar met het opbouwen van een buffer ook naar toe: mijn idee is om mensen actief met zichzelf af te laten spreken om een buffer op te gaan bouwen. Niet door al gestraft te zijn door een situatie waarin je de buffer nodig hebt, niet vanuit druk van buitenaf maar vanuit een intrinsieke motivatie, vanuit een eigen overtuiging en met een kleine beloning in de vorm van een schouderklopje (of een duwtje in de rug). Gedragswetenschappelijk bureau Dijksterhuis & van Baaren zegt het volgende over gedragsverandering: Stoppen met roken, zuinig omgaan met energie, afval recyclen: het zijn allemaal voorbeelden van gedragingen waarvan we weten dat het voordelen biedt, maar toch doen we het niet. Niet omdat we het niet willen, maar omdat we er simpelweg iets voor moeten veranderen. Gewoontegedrag is er ingesleten en nieuw gedrag brengt onzekerheid en moeite met zich mee. Elke bewuste poging tot verandering zal dan ook weerstand oproepen, zeker als deze door iemand anders wordt opgelegd. Bij gedragsverandering moet men daarom op een andere manier te werk gaan dan vaak gedacht wordt: niet via bewustwording maar middels andere vormen van zowel bewuste als onbewuste beïnvloeding. Zie ook: Het nieuwe gewoontegedrag, het opbouwen van een buffer, moeten we stimuleren en belonen met complimenten. Hiervoor moeten we mensen eerst bewust maken van het belang van een buffer en daarna langzaam nieuw gewoontegedrag eigen laten maken. We werven mensen met een aansprekende campagne met de slogan: Houd je van een uitdaging? flitsende beelden met extreme sports - Tijd om een echte uitdating met jezelf aan te gaan: Bouw jouw Buffer! Deze manier van benaderen is nadrukkelijk niet gericht op het bang maken van mensen, maar vooral om mee te voelen met de doelgroep: het opbouwen van een buffer is een uitdaging waar je vol in moet gaan. Dit vergt moed en durf! De wervende campagne moet juist geen saaie financiële boodschap bevatten, maar mensen nieuwsgierig maken om te gaan kijken naar welke uitdaging zij aan kunnen gaan met zichzelf. Uiteraard is het bij de uitleg over de uitdaging nadrukkelijk wel de bedoeling om het belang van de buffer (en de financiële kant) uit te leggen. We gaan uit van een online campagne. Hierdoor is het na het zien van de campagne direct mogelijk om door te klikken naar de Bouw je Buffer -intake. Bij de intake registreren mensen zich. Om de drempel te verlagen hoeven ze geen naam of contactgegevens achter te laten, maar wel hun woon-, werk- en gezinssituatie te vermelden. Ook geven ze inzicht in hun inkomen en hun huidige financiële buffer. Mensen hoeven niet bekend te worden, het gaat immers om de afspraak met zichzelf. De verwachting is dat mensen hierdoor ook eerlijker hun situatie weergeven, ze zijn immers niet te traceren. Belangrijkste onderdeel van de intake is de commitment: mensen bevestigen deze afspraak die ze met zichzelf maken. Ze vermelden in eigen woorden hun motivatie om hiermee te starten en ondertekenen daarna een contract met zichzelf door op de bevestig-knop te drukken. De deelnemer ontvangt het ondertekende contract als PDF. Deelnemers kunnen aangeven of ze gebruik willen maken van de mail/website of de app. Via de mail of app ontvangen de deelnemers persoonlijke aansporingen om wekelijks of maandelijks een bedrag weg te zetten voor hun buffer. Het bedrag mag de deelnemer zelf bepalen, maar hij/zij geeft wel per week of maand op hoeveel hij weg wil zetten. Ook aan de beloning is gedacht: deelnemers ontvangen complimenten voor het vertonen van gedrag dat overeen komt met de afspraak die ze zelf gemaakt hebben. Ook krijgen ze via de app een visueel inzicht in hoeveel ze gebufferd hebben en vooral hoeveel weken of maanden ze al goed bezig zijn door zich aan hun afspraak met zichzelf te houden! Hierdoor ontstaat een gevoel van trost en zal de gewoonte van het opzij zetten van geld voor een financiële buffer stapje voor stapje steeds meer eigen worden. Een soortgelijke werkwijze heeft zich al bewezen op een ander gebied: bij het project Spitsmijden in Brabant en Winnen van de file hebben deelnemers zich vrijwillig opgegeven om de spits te gaan mijden. Hiervoor gingen ze de afspraak met zichzelf aan om zich tijdens de spitsuren niet in de auto op het specifieke traject te vertonen. Iedere week vulden ze een mijdplan in met het gedrag dat ze de voorliggende week wilde vertonen (de afspraak met zichzelf!), na het verstrijken van de week kregen ze feedback op hun gedrag op basis van de afspraak die ze vooraf gemaakt hadden: complimenten bij het vertonen van het vooraf ingevoerde gedrag, aansporing voor de volgende week als het de eerdere week niet gelukt was. Ook zagen ze hoe ze het deden ten opzichte van andere deelnemers. Zie ook pagina 21 en 22 van dit document: /media/brabant20/dossiers/verkeer%20en%20vervoer/dynamisch%20verkeersmanagement/spitsmijdenbrochure%2010%2 0resultaten.pdf

12 Goed doel Het goede doel zijn je eigen financiёn: zo zou je het opbouwen van een financiёle buffer ook kunnen zien. Het hoeft niet het enige goede doel te zijn dat je steunt, maar het is wel een heel belangrijke. Elke maand opnieuw heel bewust geld opzij zetten blijkt lastig te zijn, daarom is een steuntje in de rug daarbij voor veel mensen wenselijk. Dit idee richt zich op iedereen met een smartphone (en dat zijn tegenwoordig niet alleen maar jongeren) en die zijn smartphone ook als wekker gebruikt. s Ochtends als de wekker afgaat is het voor veel mensen nogal gewoon om te snoozen om nog even wat langer te kunnen blijven slapen. Een app maakt hier al gebruik van: de Snooze-app van de organisatie LetGive. Per keer dat je gaar snoozen gaat een bepaald bedrag naar een goed doel. Dit concept zou makkelijk kunnen worden gebruikt om mensen op een makkelijke manier geld opzij te laten zetten voor hun buffer. In de app moet men kunnen instellen wat het maximale bedrag is dat men bij elkaar wil sparen, dat geeft voor de gebruiker de zekerheid dat het bedrag niet per ongeluk door te veel onbewust snoozen ongewenst hoog wordt. Ook moet de app kunnen aangeven hoe ver men al is in het aansparen van de buffer, bijvoorbeeld door een balkje met de percentage te laten zien. Verder is het nodig dat de gebruiker zelf de controle moet houden over het opzij zetten van het aangespaarde bedrag. In combinatie met een app voor internetbankieren kan de drempel wel zo laag gemaakt worden dat de gebruikers het bedrag ook daadwerkelijk gaan sparen. De gebruiker kan ook instellen in welke periode hij of zij het beoogde bedrag wil sparen, bijvoorbeeld per maand of in de eerste maanden van het jaar, in de vakantie, in de weekenden. Op deze manier wordt het voor mensen mogelijk om op een makkelijke en soms zelfs onbewuste manier geld opzij te zetten. Wel is het belangrijk dat de gebruiker de volledige controle erover houdt wanneer en hoeveel geld er opzij gezet wordt.

13 Het idee! Wat maakt Bufferbig speciaal? Waarom werkt het? Om ervoor te zorgen dat mensen een financiële buffer opbouwen en onderhouden gaan wij één van de oudste manieren van sparen herintroduceren; het spaarvarken. Driekwart van de Nederlanders gebruikt elke 3 tot 6 minuten zijn smartphone. 1 Dit is dus op het moment veruit het beste medium om mensen te bereiken. Het idee is dan ook om het spaarvarken te maken in de vorm van een app onder de naam "Bufferbig". De Bufferbig is een leuke manier om geld van de lopende rekening naar de spaarrekening over te zetten. Door op de big te klikken wordt er 1 euro overgemaakt. Het bedrag is expres klein gehouden om te zorgen dat het niet te overdreven wordt en mensen sneller geld kunnen en willen overmaken. Op deze manier ligt de drempel om geld over te maken laag. Zouden mensen het bedrag te laag vinden, is het mogelijk het bedrag van 1,- aan te passen. Via de bufferberekenaar van Nibud wordt berekend wat de buffer zou moeten zijn. Als het bedrag bereikt is wordt het spaarvarken een feestvarken; Via de Bufferbig is het mogelijk om een spaarrekening te openen bij je huidige bank. De app geeft een link naar de site van de bank of eventueel het nummer van de klantenservice; Bufferbig groeit met elke euro die aan hem gegeven wordt. Dit visualiseert de voorruitgang richting de geadviseerde buffergrootte. Het maakt het opbouwen van een buffer leuk en simpel; De mogelijkheid de app een herinnering te laten sturen naar haar gebruikers; Het is volledige vrijblijvend. Als u bijvoorbeeld een keer De visualisatie van de buffergrootte aan de hand van een interactieve big motiveert mensen meer om de buffer te onderhouden. Een ander voordeel is dat mensen via de Bufferbig makkelijk een spaarrekening kunnen openen bij hun bank. Dit kan aangeboden worden via een link in de app naar de site van de bank waar de spaarrekening aangemaakt wordt. Dit creëert ook toegevoegde waarde voor banken, want hierdoor gaan meer mensen een spaarrekening openen en dit bevordert de binding van de klant met de bank. Ook maakt het sparen simpel. Door de vaste hoeveelheid geld die overgemaakt wordt zijn er geen extra acties van de gebruiker nodig om te buffer bij te houden. Dit maakt het opbouwen en bijhouden van een financiële buffer extreem eenvoudig voor de gemiddelde smartphone gebruiker. Via de BufferBerekenaar (die nu nog op de site van Nibud te vinden is maar in de app kan worden geïntegreerd) kan worden berekend om hoeveel geld het gaat. Telkens als er geld wordt toegevoegd aan de big zal deze groeien (dikker worden) totdat de geadviseerde buffergrootte is bereikt. minder uitgeeft dan verwacht, kan het overgebleven bedrag aan Bufferbig worden gegeven; Omdat er een wachtwoord nodig is kan alleen de eigenaar van Bufferbig geld overmaken. Hier zit nog een extra voordeel aan, namelijk dat de app gebruikt kan worden om kinderen om te leren gaan met geld. Zo leren ze het spelenderwijs, en jong geleerd is oud gedaan! 1.

14 Probleem Jongeren boosten hun buffer met een bufferrekening! Een nieuw initiatief van NIBUD en 3 banken speelt slim in op het budgetprobleem onder jongeren. Met een intelligente mobiele bufferrekening worden jongeren gestimuleerd om voldoende geld apart te zetten. De actie lijkt succes te hebben. 12% van de jongeren klopt bij het NIBUD aan met vragen over schuldhulpverlening. Dit percentage was voor het NIBUD reden om de noodklok te luiden en met een initiatief te komen om jongeren bewust te maken om voldoende geld te bufferen. 3 banken waren al snel bereid om mee te denken. Het idee speelt slim in op de mobiele trend die gezien wordt onder jongeren. Cijfers van het CBS laten zien dat 7 op de 10 Nederlanders internet bankiert. De Volkskrant voegt hieraan toe dat mobiel bankieren vooral onder jongeren erg populair is; jongeren checken vrijwel dagelijks hun saldo! Jongeren die actief zijn bij de deelnemende banken krijgen allemaal automatisch een bufferrekening. Deze bufferrekening stimuleert jongeren om een bepaald bedrag opzij te zetten. Wordt het bedrag niet gehaald dan wordt duidelijk gemaakt dat de jongeren een risico lopen. Kans Idee Mijn bufferrekening Adviesbedrag Update: U heeft net 100 euro bijgestort. Het vergroten van de buffer verkleint uw risico. Goed bezig! Screenshot van de bufferrekening Jongeren reageren enthousiast op het idee. Natuurlijk is het niet leuk om geconfronteerd te worden met een risico maar tegelijkertijd zie ik wel de noodzaak om een buffer op te bouwen. aldus een jongere. De bufferrekening was voor mij een goede methode om voldoende geld opzij te leggen. Elke keer als ik mijn saldo check, verschijnt er nu een glimlach op mijn gezicht aldus een bewuste tiener. De banken zijn nog in conclaaf om als extra prikkel een verhoogde rente op de bufferrekening te zetten. We zien hier ook vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen een rol voor ons weggelegd.

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Voorwaarden Zilvervloot Sparen

Voorwaarden Zilvervloot Sparen Voorwaarden Zilvervloot Sparen 8.4241.00.1506 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden Zilvervloot Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je als

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DOELSPAREN

AAN DE SLAG MET DOELSPAREN AAN DE SLAG MET DOELSPAREN Doelsparen: overzichtelijk en doelgericht sparen Er is zo veel om voor te sparen: een zonvakantie, een buffer voor als de wasmachine opeens kapot gaat, een nieuwe auto. Zodra

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant!

Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant! Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant! Op vrijdag 25 mei worden de kanshebbers op een top 3 plek uitgenodigd om hun concept te komen pitchen voor de Battle jury. Op basis van deze

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

16 supertips om jouw Facebook pagina te laten groeien met hulp van YourBoost!

16 supertips om jouw Facebook pagina te laten groeien met hulp van YourBoost! 16 supertips om jouw Facebook pagina te laten groeien met hulp van YourBoost! Het kost veel tijd en energie om een Facebook Pagina bij te houden. Alleen een pagina maken en er verder niets mee doen zal

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

E-book. 5 werkvormen voor een krachtig actieplan. Mastering Change

E-book. 5 werkvormen voor een krachtig actieplan. Mastering Change E-book 5 werkvormen voor een krachtig actieplan Mastering Change 5 werkvormen voor een krachtig actieplan Door Stefan op de Woerd en Jochem Aubel Het is een grote uitdaging voor veel trainers is om ervoor

Nadere informatie

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Veel gemak met je bank op zak Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Inhoud Wat kun je met de app? Met de SNS Mobiel Bankieren app heb je de bank altijd bij je. Geld overmaken, saldo

Nadere informatie

Het spaargedrag van Nederland

Het spaargedrag van Nederland 17 november 2016 Het spaargedrag van Nederland Onderzoek van ABN AMRO ABN AMRO deed in september en oktober 2016 onderzoek naar spaargedrag onder 2001 Nederlanders vanaf 18 jaar. De uitkomsten van het

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

E-book. De 6 principes van succesvolle gedragsverandering. Mastering Change

E-book. De 6 principes van succesvolle gedragsverandering. Mastering Change E-book De 6 principes van succesvolle gedragsverandering Mastering Change De 6 principes van succesvolle gedragsverandering Door Stefan op de Woerd en Jochem Aubel We hebben allemaal wel eens een poging

Nadere informatie

Succesvol Veranderen 1

Succesvol Veranderen 1 Succesvol Veranderen 1 CPO netwerk Utrecht, 22 mei 2017 2 Succesvol veranderen Zonder beweging verandert niets! Succesvol veranderen vraagt om het nemen van de juiste stappen. Succesvol veranderen is in

Nadere informatie

Ik & mijn later. Hoe kunnen we jongeren triggeren om over pensioen na te denken?

Ik & mijn later. Hoe kunnen we jongeren triggeren om over pensioen na te denken? Ik & mijn later Hoe kunnen we jongeren triggeren om over pensioen na te denken? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 15 juli 2015 Introductie Nationale-Nederlanden Wij zijn Nationale-Nederlanden. Sinds onze

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Wie is Christine? 4 Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5 Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Tip 3: Geef feedback over uw waarneming en vermijd interpretaties

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Veel gemak met je bank op zak Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Inhoud Wat kun je met de app? Met de SNS Mobiel Bankieren app heb je de bank altijd bij je. Geld overmaken, saldo

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

ADHD en lessen sociale competentie

ADHD en lessen sociale competentie ADHD en lessen sociale competentie Geeft u lessen sociale competentie én heeft u een of meer kinderen met ADHD in de klas, dan kunt u hier lezen waar deze leerlingen tegen aan kunnen lopen en hoe u hier

Nadere informatie

CYBERSAVE YOURSELF CHALLENGE WAT KAN ER GEBEUREN ALS JE JE LAPTOP, TABLET OF MOBIEL NIET GOED BEVEILIGT?

CYBERSAVE YOURSELF CHALLENGE WAT KAN ER GEBEUREN ALS JE JE LAPTOP, TABLET OF MOBIEL NIET GOED BEVEILIGT? WAT KAN ER GEBEUREN ALS JE JE LAPTOP, TABLET OF MOBIEL NIET GOED BEVEILIGT? Cybersave Yourself is een programma van SURFnet dat tot doel heeft het beveiligingsbewustzijn bij studenten, docenten en medewerkers

Nadere informatie

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Sparen Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u uw bankzaken regelt: via het

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

Gebruik het onderstaande formulier om feedback te geven bij een presentatie van een medeleerling. Feedback van (naam) ... ... ... ...

Gebruik het onderstaande formulier om feedback te geven bij een presentatie van een medeleerling. Feedback van (naam) ... ... ... ... EVALUATIEVOORBEELDEN BIJ DE LES TOPS & FLOPS (uit het Bronnenboek BSO/TSO) Peerassessment Feedback geven Feedback beantwoordt aan een aantal criteria. [Link naar fiche Criteria.] Die moet de leerkracht

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk?

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk? Waarom is e-mail marketing belangrijk als zorg-professional? Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag genoeg verdienen om van te kunnen leven. Dat betekent dat het belangrijk voor

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Bewaren...5 Hoofdstuk 2 Administratie...7 Hoofdstuk 3 Inkomsten... 8 Hoofdstuk 4 Uitgaven... 10 Hoofdstuk 5 Sparen... 12 Hoofdstuk 6 Verzekeringen...15 Hoofdstuk 7 Begroting...

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Betalen? Wij zijn uw bank.

Betalen? Wij zijn uw bank. Betalen? Wij zijn uw bank. 2 U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Veel gemak met je bank op zak Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Inhoud Wat kun je met de app? Met de SNS Mobiel Bankieren app heb je de bank altijd bij je. Geld overmaken, saldo

Nadere informatie

Betalen? Wij zijn uw bank.

Betalen? Wij zijn uw bank. Betalen? Wij zijn uw bank. U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

Voorwaarden Zilvervloot Sparen

Voorwaarden Zilvervloot Sparen Voorwaarden Zilvervloot Sparen 8.4239.00.1701 (01-01-2017) Voorwaarden Zilvervloot Sparen Dit zijn de Voorwaarden Zilvervloot Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

zo maak je een prachtige Femma-stand

zo maak je een prachtige Femma-stand zo maak je een prachtige Femma-stand 1 zo maak je een prachtige femma-stand Elke groep krijgt regelmatig de vraag om op een activiteit in de gemeente een standje te zetten: op de avondmarkt, kermis, boekenbeurs,

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN SPAREN... 2 1. Wat hoort er bij je spaarrekening?... 2 2. Hoe werkt de spaarrekening?... 2 3. Je krijgt rente...

Nadere informatie

INTERNETMEMORIE. Maak in één les een 3D doosje met de App Foldify. Les in het kader van Code Kinderen project Mijn Kind Online.

INTERNETMEMORIE. Maak in één les een 3D doosje met de App Foldify. Les in het kader van Code Kinderen project Mijn Kind Online. INTERNETMEMORIE Een les waarbij de leerlingen het InternetMemorie spelen en gaan nadenken over hun internetgedrag. Deze les is een mediawijze discussie starter. Maak in één les een 3D doosje met de App

Nadere informatie

Voorwaarden JongWijs Pakket

Voorwaarden JongWijs Pakket Voorwaarden JongWijs Pakket Dit zijn de Voorwaarden JongWijs Pakket. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor het JongWijs Pakket. Bijvoorbeeld dat u als wettelijk vertegenwoordiger het JongWijs

Nadere informatie

Werk erk met me de BETERapp BETERapp

Werk erk met me de BETERapp BETERapp Werken met de BETERapp Een hulpverlener vertelt: Waarom ik de BETERapp gebruik? Ik wil er zijn voor mijn cliënten en ze begeleiden in hun veranderingsproces. Veranderen is een continue proces, dat doe

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO DEEL 1 DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wie bepaalt wat er onderzocht wordt? In het voorjaar van 2015 hebben Nederlanders

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jongerenrekening

Voorwaarden SNS Jongerenrekening Voorwaarden SNS Jongerenrekening 8.4243.00.1504 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden SNS Jongerenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Team Elske Fontein Jantine van Dijk Gerline Bax Jordy Houtman Gido Mudde. Project Right To Play

Team Elske Fontein Jantine van Dijk Gerline Bax Jordy Houtman Gido Mudde. Project Right To Play Team Elske Fontein Jantine van Dijk Gerline Bax Jordy Houtman Gido Mudde Project Right To Play Datum 27 februari 2009 INHETKORT Het is van belang om nieuwe donateurs aan te trekken om zo sportprojecten

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0 Jobbersguide - 2015 Jobbersguide 2015 0 Introductie Jobbersguide Om ervoor te zorgen dat jij als Jobber succesvol aan de slag kan en niet tegen verrassingen aanloopt hebben wij deze Jobbersguide gemaakt.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Les 3 Vragenstellen Leestekst: De inbreker. 1. "Vandaag gaan we voor de derde keer een tekst lezen en daarbij vragen maken."

Les 3 Vragenstellen Leestekst: De inbreker. 1. Vandaag gaan we voor de derde keer een tekst lezen en daarbij vragen maken. Les 3 Vragenstellen Leestekst: De inbreker "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we voor de derde keer een tekst lezen en daarbij vragen maken." 2. Vraag: "Welke vraag hebben we daarbij nodig?"

Nadere informatie

Verstoppingsproof station

Verstoppingsproof station Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hij/zij jullie Vragen over de Eureka!Day Mail deze naar: info@eurekacup.nl START OPDRACHTGEVER OPDRACHT AANPAK MEER... OPDRACHTGEVER Het Nederlandse

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Kaarten voor Leerling-bemiddeling

Kaarten voor Leerling-bemiddeling Math Boesten Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Kaarten voor Leerling-bemiddeling Een handzaam hulpmiddel

Nadere informatie

Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf!

Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf! Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf! Peter Dona Er is en er wordt steeds meer geschreven, onderzocht en nieuwe methoden bedacht om de leefstijl van werknemers positief te veranderen.

Nadere informatie

digibord deel 01-09-15 Module 6: Mijn mobieltje 1c: lesdoorloop digibord deel 1 1a: introductie 1b: Lesdoelen 2a: begrippen 2b: schulden

digibord deel 01-09-15 Module 6: Mijn mobieltje 1c: lesdoorloop digibord deel 1 1a: introductie 1b: Lesdoelen 2a: begrippen 2b: schulden digibord deel 1 1a: introductie digibord deel Introduceer het onderwerp: Wie heeft er een mobieltje? En weet je wat je kosten zijn per maand? Daar gaat deze module over. 1 2 1b: Lesdoelen 1c: lesdoorloop

Nadere informatie

Hoe meer, hoe beter 2

Hoe meer, hoe beter 2 Sparen 2 Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Kinderen. Uitbreiding van uw gezin. Uw kind op school. Een gezonde f inanciële toekomst.

Kinderen. Uitbreiding van uw gezin. Uw kind op school. Een gezonde f inanciële toekomst. Kinderen Uitbreiding van uw gezin. Uw kind op school. Een gezonde f inanciële toekomst. Een goede financiële start Kinderen. Voor u t weet, zijn ze groot en leiden ze hun eigen leven. Maar voor het zover

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jeugd Betalen

Voorwaarden SNS Jeugd Betalen Voorwaarden SNS Jeugd Betalen 8.4241.00.1506 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden SNS Jeugd Betalen. In dit document lees je informatie over SNS Jeugd Betalen en zie je welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen.

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. Veranderen? Dat kan! ( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. ( Waarom? ) Datgene doen wat je jezelf hebt voorgenomen, is dikwijls niet makkelijk om ook effectief

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen.

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Daar heb ik ook mijn scheidsrechterskaartgehaald en

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas INFORMATIE VOOR NIEUWE CLIËNTEN GELD EN GELDZAKEN: SOMS BEST LASTIG Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Studentenrekening

Voorwaarden SNS Studentenrekening Voorwaarden SNS Studentenrekening 8.4242.00.1607 (01-08-2016) Dit zijn de Voorwaarden SNS Studentenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan Project: Communicatieplan Smokeless Nathalie Kooiman, 0863131 Charlotte Voorn, 0847183 Wendy Lanser, 0862815 Rowan Lens, 0857190 CDM1A Hogeschool Rotterdam Rowan Lens - CDM1A - Hogeschool Rotterdam 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Concept WHAT S UP, LATER?!

Concept WHAT S UP, LATER?! Omgevingsverkenning Toen ik aan mijn vrienden vroeg hoe ze denken over later en pensioen was de eerste reactie van allemaal: nee ik denk alleen over nu na eigenlijk. Vervolgens zei ik dat ze later als

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Maxisparen

Voorwaarden SNS Maxisparen Voorwaarden SNS Maxisparen 8.4237.00.1701 01-04-2017 Voorwaarden SNS Maxisparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Maxisparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Video marketing voor makelaars 7 tips

Video marketing voor makelaars 7 tips Video marketing voor makelaars 7 tips Dus je wilt beginnen met video marketing? Erg slim, want nog lang niet alle makelaars gebruiken video, terwijl 85% van de huizen verkopers aangeeft dat ze liever een

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie