Religieuze impressies uit de 20ste eeuw uit de collectie Stichting Christelijke Kunst [Wittenberg]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Religieuze impressies uit de 20ste eeuw uit de collectie Stichting Christelijke Kunst [Wittenberg]"

Transcriptie

1 Religieuze impressies uit de 20ste eeuw uit de collectie Stichting Christelijke Kunst [Wittenberg] Edouard Manet - Lesser Ury - Paul Gauguin - Max Beckmann - Franz Marc - Oskar Kokoschka - Ernst Barlach - Max Pechstein - George Grosz - Max Slevogt - Käthe Kollwitz - Georges Rouault - Otto Dix - Bernard Buffet - HAP Grieshaber - Robert Rauschenberg - Arnulf Rainer - Keith Haring - Georg Baselitz kasteel Cortewalle - Beveren

2 omslag: Pieta kleurenhoutsnede, 1967 uit: Der Polnische Kreuzweg, Meditationen von Stefan Kardinal Wyszynski, HAP Grieshaber

3 TEN GELEIDE Een kwalitatief cultuuraanbod realiseren voor iedereen is een kernachtige zin waarmee men een van de doelstellingen van cultuurcentrum Ter Vesten in het gemeentelijk cultuurbeleidsplan uitdrukt. Een zin die ook op krachtige wijze benadrukt hoe uniek deze tentoonstelling wel is. Religieuze impressies uit de 20 ste eeuw toont grafisch werk van kunstenaars met wereldfaam. Hun namen worden meestal geassocieerd met gerenommeerde cultuurtempels in binnenen buitenland. Tijdens grootschalige evenementen, met bijzonder veel media-aandacht en vaak tegen een behoorlijke toegangsprijs, wordt het werk dan geëxposeerd. Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn, maar dankzij de bemiddeling van de Koninklijke Piet Stautkring uit Beveren was de Stichting Christelijke Kunst uit de Lutherstad Wittenberg bereid om een selectie topwerken uit haar prachtige collectie in bruikleen te geven. De raad van bestuur van cultuurcentrum Ter Vesten ging graag akkoord om mee te werken aan dit project. De samenwerking tussen de vereniging en het cultuurcentrum resulteert in een geheel dat geen van beide partners apart zou kunnen realiseren. Het resultaat is een artistiek eindejaarsgeschenk voor alle kunstliefhebbers, maar ook voor de Beverse scholen en verenigingen: een kleinschalige tentoonstelling op een unieke plek met werken van zeer hoge artistieke kwaliteit. U bent van harte welkom in kasteel Cortewalle. Heidi Beck schepen van Cultuur 3

4 4 Le Christ aux anges ets-aquatint, Edouard Manet

5 VRIENDSCHAP IS VERTROUWEN De band tussen Beveren en Wittenberg is reeds diverse jaren oud. Enkele vrijwilligers van de Lutherstad Wittenberg kwamen promotie maken in Vlaanderen over die mooie streek die gelegen is tussen Dresden, Brandenburg en Berlijn. Die regio in het vroegere Oost-Duitsland wordt Fläming genoemd. De reden is dat net 850 jaar geleden een ware exodus plaats had van hoofdzakelijk West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland naar die verre streek in Duitsland. Ongeveer mensen werden verdreven uit hun huizen door het stijgende water van de Noordzee en werden met open armen ontvangen om daar uitgestrekte gebieden te ontwikkelen. De streek heeft tal van culturele en gastronomische heerlijkheden: de stad van Luther, het gymnasium van architect Hundertwasser, de stad van staal Ferropolis, huizen van kunstschilder Cranach en natuurlijk kunststeden zoals Dresden [met zijn onevenaarbare kunstschat van het Grüne Gewölbe], Potsdam en de lusthoven van de vroegere vorstendommen [Wörlitz, Oranjebaum ]. Voeg daarbij nog heerlijke delicatessen zoals asperges! Dankzij de promotiedienst van Wittenberg ontstond het initiatief tussen de kunstvereniging van Wittenberg en de Piet Stautkring van Beveren om een kunsttentoonstelling met werken van leden uit te wisselen. Het resultaat was dat de Beverse kunstenaars samen met hun werken in een bus vertrokken richting Wittenberg. Het onthaal was meer dan hartelijk en warme vriendschapsbanden kwamen tot stand. Een tentoonstelling in kasteel Cortewalle met werken uit Wittenberg was het antwoord. Naast onze kunststeden konden de Beverse vertegenwoordigers uitpakken met de bloeiende industriële ontwikkeling in de Waaslandhaven. Voor mensen die het economisch zeer moeilijk hebben na de val van de Muur, is dit iets om van te dromen. Het uitwisselingsprogramma en enkele toeristische reizen kregen een vervolg dankzij de opgebouwde relatie met vertegenwoordigers van de Stichting Christelijke Kunst van Wittenberg. De komst van de Chagalltentoonstelling in 2006 naar Beveren was het resultaat. De steun van de gemeente Beveren, de professionele organisatie van cultuurcentrum Ter Vesten en het enthousiasme van de Piet Stautkring hadden indruk gemaakt. Zo kwam er een nog ambitieuzer project tot stand. Beveren mag een 70-tal topwerken van wereldberoemde grafische kunstenaars aan zijn bevolking tonen. Omgekeerd zal in 2010 een expositie plaatshebben van werk van de Beverse kunstenaar Jos Hendrickx [ ] in het oude stadhuis van Wittenberg. 5

6 Volgend jaar organiseert de Piet Stautkring samen met de Plaatselijke Cultuurraad van Beveren een cultuurreis naar Wittenberg. Daar zal worden deelgenomen aan de historische stoet De bruiloft van Luther, die in het teken zal staan van de viering van 850 jaar Besiedlung van Die Fläming. De vertegenwoordigers van Beveren zullen daar het thema Vlaamse schilders uitbeelden. Laten we eerst verheugd zijn met die unieke tentoonstelling die we dankzij onze vrienden uit Wittenberg in kasteel Cortewalle mogen ontvangen. Dit was enkel mogelijk dankzij het vertrouwen dat is gegroeid tussen leden van het verenigingsleven uit de beide plaatsen. Niet te vergeten, het woord vertrouwen bevat ver en trouw en dat is precies het geheim van vriendschap, die over de grenzen alles mogelijk maakt. Georges Brys namens de Koninklijke Piet Stautkring 6

7 RELIGIEUZE IMPRESSIES UIT DE TWINTIGSTE EEUW Lutherstad Wittenberg, een historisch centrum van de reformatie dankzij de figuur van Martin Luther en een historisch centrum van kunst dankzij de schilder Lucas Cranach, is de thuishaven van de Stiftung Christliche Kunst [Stichting Christelijke Kunst]. In het oude Rathaus op de Markt van Wittenberg bewaart de Stichting Christelijke Kunst een unieke collectie moderne grafiek van internationaal gerenommeerde kunstenaars vanaf de late negentiende eeuw tot vandaag. Alle 280 werken raken een religieus thema aan, wat meteen hun onderlinge samenhang verklaart. De collectie Scheufelen De Stichting Christelijke Kunst dankt deze kostbare collectie religieuze kunst aan het ondernemersechtpaar Ulrich Scheufelen en Gisela Meister-Scheufelen uit Baden-Württemberg. Zij schonken in 2001 hun in de tweede helft van de twintigste eeuw zorgvuldig opgebouwde verzameling aan de Stichting om ze onder de aandacht te brengen van een ruim, internationaal georiënteerd publiek. Een representatief gedeelte van de collectie wordt sinds 2003 in een permanente tentoonstelling geëxposeerd in het voormalige stadhuis van Wittenberg. Thematentoonstellingen uit de reserves van de collectie houden de aandacht van de bezoekers scherp. Om het andere jaar looft de Stichting een prijs uit voor jonge, christelijk geïnspireerde artiesten, enerzijds met de bedoeling de collectie uit te breiden en actueel te houden, anderzijds om de grafische kunsten te ondersteunen. Grafiek en religie Het is opvallend dat de collectie quasi volledig grafiek omvat. Zowat alle vormen van de grafische kunst zijn vertegenwoordigd: houtsneden, etsen, lithografieën, zeefdrukken, potloodetsen, fotografische bewerkingen. De belangrijkste en meest betekenisvolle religieus geïnspireerde kunst blijkt vooral in de grafiek een intense, expressieve beeldentaal te hebben ontwikkeld. De grafiek reikt de kunstenaar de mogelijkheden aan om zijn diepste en meest oprechte gevoelens te uiten en te visualiseren. Tegelijk stelt deze kunstvorm de artiest in staat om zijn werk snel en op een grotere oplage te verspreiden. Ook de tijdsgeest speelt een moeilijk te onderschatten rol: tijdens en net na de Eerste Wereldoorlog gebruikten kunstenaars zoals Grosz, Beckmann, Kokoschka en Grieshaber vooral grafiek om hun persoonlijke oorlogservaringen te verwerken en de verschrikkingen gestalte te geven. Na de Tweede Wereldoorlog herhaalde deze tendens zich. 7

8 Moderne religieuze kunst De collectie Scheufelen biedt een representatief overzicht van de moderne religieuze kunst van de jongste 150 jaar. In de late negentiende eeuw werkten vooral Franse kunstenaars als Edouard Manet [ ] en Paul Gauguin [ ] hun thema s zeer realistisch uit. In een periode waarin christelijke geïnspireerde kunst eerder zelden voorkwam, zetten zij Bijbelse taferelen om in een realistische context en beeldentaal. Het zwaartepunt van de collectie wordt gevormd door expressionistische werken. De Duitse expressionisten, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Europese kunst in de twintigste eeuw, eisen een hoofdrol op. Houtsneden zijn hun handelsmerk. De strakke composities en de sterke contrasten lenen zich bijzonder goed voor een versterkte expressie. Vooral de horror van de Eerste Wereldoorlog voerde de expressionisten naar de christelijke kunst, die ze elk op een hoogst individuele manier benaderden. Belangrijke vertegenwoordigers zijn Max Pechstein [ ], Karl Schmidt- Rootluff [ ] en Marc Chagall [ ]. De Eerste Wereldoorlog bracht de aanvankelijk zeer conventionele schilder Max Beckmann [ ] dan weer naar het realisme, waarin hij een geheel eigen stijl ontwikkelde. Satirici en karikaturisten als George Grosz [ ], Käthe Kollwitz [ ] en Georges Rouault [ ] tonen dan weer een heel andere realistische benadering. Grosz en Rouault brengen hun christelijke beelden en thema s in de actuele wereld, terwijl iedereen zich kan identificeren met de figuren van Käte Kollwitz, bij wie uiteindelijk enkel nog een religieuze verwijzing in de titel overblijft. Kollwitz is trouwens de enige vrouwelijke kunstenaar in deze collectie. Otto Dix [ ] van zijn kant, hoort in de jaren 1920 bij de Nieuwe Zakelijkheid. Ook na de Tweede Wereldoorlog nemen kunstenaars religieuze thema s op. En weer weerspiegelt de kunst hun oorlogservaringen. Nieuwe technieken moeten hen daarbij helpen. De artiesten experimenteren met fotografie en schermafdrukken. HAP [Helmut Andreas Paul] Grieshaber [ ] refereert met zijn beeldvorming aan Auschwitz. Hij trekt de toeschouwer in zijn werk om hem zijn lijden persoonlijk te laten voelen. De Amerikaan Robert Rauschenberg [1925] 8

9 probeert via vervreemding reflecties en reacties aan de toeschouwer te ontlokken. De kunst van Keith Haring [ ] wordt beheerst door tekens en symbolen geïnspireerd op de anonieme graffitikunst van de New Yorkse subway. Een representatieve selectie De Wittenbergse collectie religieuze kunst van de twintigste eeuw bestaat uit een unieke verzameling van hoogstaande christelijke grafiek van belangrijke internationale kunstenaars. Ze laat een representatief overzicht van de moderne religieuze kunst zien. Vooral de gruwelen van de twee wereldoorlogen zetten de kunstenaars ertoe aan een intense, individuele en expressieve beeldentaal te ontwikkelen. Ze buigen zich over de existentiële vragen van leven en dood. In de christelijke boodschap zoeken ze naar kracht en nieuwe hoop. De vraag of ze steeds afdoende antwoorden vinden, is zeer relevant. Ook de werken die uit de Wittenbergse collectie zijn geselecteerd voor de tentoonstelling Religieuze impressies uit de 20ste eeuw kenmerken zich door gelijkaardige persoonlijke confessies. Hun eerlijkheid imponeert. Hun indrukwekkende portrettering van menselijke waarden en doorleefd humanisme overstijgt alle naties, culturen en levensovertuigingen. Carine Goossens gemeentearchivaris 9

10 10 Le Calvaire Breton, houtsnede, Paul Gauguin

11 Gläubig aufblickender Mann houtskooltekening, ca 1890 Lesser Ury 11

12 12 Schöpfungsgeschichte II kleurenhoutsnede, 1914 Franz Marc

13 Christus am Ölberg lithografie, 1916 uit: Die Passion Oskar Kokoschka 13

14 14 Die Kreuzabnahme drogenaaldgravure, 1918 Max Beckmann

15 Christus in Gethsemane houtsnede, 1919 Ernst Barlach 15

16 16 Denn Dein ist das Reich houtsnede, 1921 uit: Das Vater Unser Max Pechstein

17 Christus am Kreuz, von Soldaten umgeben pentekening in Oost-Indische inkt, George Grosz 17

18 18 Die Versuchung ets, 1923 uit: Eine Passion Max Slevogt

19 Maria und Elisabeth [Heimsuchung], houtsnede, 1928 Käthe Kollwitz 19

20 20 Christ au faubourg kleurenaquatintgravure, 1935 uit: Passion, uitgegeven bij Ambroise Vollard in 1939 met teksten van André Suarès Georges Rouault

21 Ecce Homo kleurenlithografie, 1949 Otto Dix 21

22 22 Sainte Face drogenaaldgravure, 1952 Bernard Buffet

23 Erster Fall kleurenhoutsnede, 1967 uit: Der Polnische Kreuzweg, Meditationen von Stefan Kardinal Wyszynski HAP Grieshaber 23

24 24 Christus tekening op foto, 1981 Arnulf Rainer

25 Arcanum IV kleurenoffset lithografie en zeefdruk, 1981 Robert Rauschenberg 25

26 26 Untitled lithografie, 1982 Keith Haring

27 Das Schweisstuch der Heiligen Veronika houtsnede, 1985 Georg Baselitz 27

28 LIJST VAN DE KUNSTENAARS Ernst Barlach [Wedel in Holstein, 1870 Rostock, 1938] Georg Baselitz [Deutschbaselitz in Sachsen, 1938] Max Beckmann [Leipzig, 1884 New York, 1950] Bernard Buffet [Parijs, 1928 Parijs, 1999] Otto Dix [Untermhaus bei Gera/Thüringen, 1891 Singen am Hohentwiel, 1969] Paul Gauguin [Parijs, 1848 Hiva Oa, Marquesaseilanden, 1903] HAP [Helmut Andreas Paul] Grieshaber [Rot, Oberschwaben, 1909 Reutlingen, 1981] George Grosz [Berlijn, 1893 Berlijn, 1959] Keith Haring [Kutztown, Reading, Pennsylvania, 1958 New York, 1990] Oskar Kokoschka [Pöchlarn, Oostenrijk, 1886 Villeneuve, Zwitserland, 1980]

29 Käthe Kollwitz [Königsberg, 1867 Moritzburg, 1945] Edouard Manet [Parijs, 1852 Parijs, 1883] Franz Marc [München, 1880 Verdun, 1916] Max Pechstein [Zwickau, 1881 Berlijn, 1955] Arnulf Rainer [Baden bei Wien, Oostenrijk, 1929] Robert Rauschenberg [Port Arthur, Texas, 1925 New York, 2008] Georges Rouault [Parijs, 1871 Parijs, 1958] Max Slevogt [Landshut, 1868 Neukastell, 1932] Lesser Ury [Birnbaum Kreis Posen, 1861 Berlijn, 1931]

30 COLOFON Deze publicatie heeft slechts een ondersteunende en educatieve bedoeling en dient om het grafische werk te identificeren in de tentoonstelling Religieuze impressies uit de 20 ste eeuw, die van 29 november tot en met 21 december 2008 loopt in de Antoon Triestzaal van het kasteel Cortewalle te Beveren. De foto s werden door de Stichting Christelijke Kunst Wittenberg ter beschikking gesteld en de teksten werden grotendeels gebaseerd op de informatie afkomstig van diezelfde stichting. Deze bundel werd gerealiseerd door cultuurcentrum Ter Vesten en gepresenteerd op 28 november Hij werd uitgegeven door de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren. De concrete realisatie berustte bij Carine Goossens, Christl Van den Broucke en Rik Van Daele. De tentoonstelling Religieuze impressies uit de 20 ste eeuw wordt georganiseerd door cultuurcentrum Ter Vesten en de Koninklijke Piet Stautkring Beveren. De werken worden in bruikleen gegeven door de Stiftung Christliche Kunst en het Luther Museum Wittenberg [Duitsland]. D/2008/7121/07 cc Ter Vesten 2008

31

32 Organisatie cc Ter Vesten, Gravenplein Beveren i.s.m. Koninklijke Piet Stautkring info: Verantwoordelijke uitgever: Marc Van de Vijver, burgemeester, Stationsstraat 2, 9120 Beveren

Fondsen en schenkers 3. Missie 5. 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen

Fondsen en schenkers 3. Missie 5. 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen JAARVERSLAG 2011 2 INHOUDSOPGAVE Fondsen en schenkers 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Missie 5 Interview Benno Tempel, directeur 6 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen 2. Tentoonstellingen

Nadere informatie

MATERIAALFONDS: RENTEVRIJE LENINGEN VOOR KUNSTENAARS, FOTOGRAFEN EN ONTWERPERS

MATERIAALFONDS: RENTEVRIJE LENINGEN VOOR KUNSTENAARS, FOTOGRAFEN EN ONTWERPERS Om nieuw werk te ontwikkelen voor een tentoon stelling is tijd en geld nodig. Tijd neem je zelf mee, maar geld is meestal niet direct voorhanden. Met het Materiaalfonds kon ik een belangrijke tentoonstelling

Nadere informatie

DE BEVERSE KLOK HET BEVERSE KLAVERTJE VIER. Dokter Matig. 'Nooit Th u i s', een ideaal eindejaarsgeschenk, lees p. 5

DE BEVERSE KLOK HET BEVERSE KLAVERTJE VIER. Dokter Matig. 'Nooit Th u i s', een ideaal eindejaarsgeschenk, lees p. 5 V.U. :W. Andries, Lindenlaan 56-9120 Beveren DE BEVERSE KLOK krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor Beveren 1) - vrijdag 28 november 2008-14e jaargang - nummer 15-1 euro 'Nooit Th

Nadere informatie

ZAAL Z. Nieuwe directeur Manfred Sellink. De zee, de zee! Verbouwing in tweede fase. Philip Wiegard. Schenker Oscar Nottebohm & familie

ZAAL Z. Nieuwe directeur Manfred Sellink. De zee, de zee! Verbouwing in tweede fase. Philip Wiegard. Schenker Oscar Nottebohm & familie Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) is vanwege renovatiewerkzaamheden tot eind 2018 gesloten. U vindt onze collectie ondertussen op verschillende locaties in en rond Antwerpen.

Nadere informatie

BLADWIJZER wegwijs met Heemkunde Vlaanderen augustus 2015 14

BLADWIJZER wegwijs met Heemkunde Vlaanderen augustus 2015 14 BLADWIJZER wegwijs met Heemkunde Vlaanderen augustus 2015 14 Inhoud Beheer en organisatie: Op bezoek bij PACKED Erfgoed op de agenda Lokale erfgoedraden in Vlaanderen: een eerste verkenning Onderzoek:

Nadere informatie

Reflecties van deskundigen op het initiatief voor Regional Branding van Het Groene Woud

Reflecties van deskundigen op het initiatief voor Regional Branding van Het Groene Woud Reflecties van deskundigen op het initiatief voor Regional Branding van Het Groene Woud Verslag van de IFSA excursie naar de Meierij, onderdeel van het 7e Europese IFSA Symposium 7 11 mei 2006, Wageningen

Nadere informatie

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea Rembrandtlezing 2014 Peter Hecht Van en voor de stad Een pleidooi voor onze stedelijke musea TEYLERS MUSEUM, 18 NOVEMBER 2014 Zonder burgers gaat het niet De Vereniging Rembrandt zet zich al meer dan 130

Nadere informatie

Stichting Open Kerken

Stichting Open Kerken Stichting Open Kerken Een netwerk van gastvrije gebedshuizen Hoe het begon Voorzitter Marc Huynen bracht in 1988 een bezoek aan Finland. In zijn hotel ontving hij een toeristische kaart waarop een groot

Nadere informatie

Gitarist Werner Hucks met begeleiding Foto: Edwin Roos-Nijntjes. nr 438 maart 2014

Gitarist Werner Hucks met begeleiding Foto: Edwin Roos-Nijntjes. nr 438 maart 2014 SJOFAR Gitarist Werner Hucks met begeleiding Foto: Edwin Roos-Nijntjes nr 438 maart 2014 Uitgave van Stichting Continental Sound & Christian Artists Postbus 81065, 3009 GB Rotterdam Telefoon (010) 421

Nadere informatie

30x2 vrijkaarten voor. Kunst voor gebruik. Mozaïek. Wim Delvoye. Potlood. Robert Devriendt

30x2 vrijkaarten voor. Kunst voor gebruik. Mozaïek. Wim Delvoye. Potlood. Robert Devriendt erkenningsnummer : P209149 KUNSTLETTER[s] Tijdschrift Verschijnt 5x per jaar Afgiftekantoor 9000 Gent X Jaargang 8 OKTOBER 2010 Evenement Kunst voor gebruik Opmerkelijke opleidingen Mozaïek 30x2 vrijkaarten

Nadere informatie

BINNENKRANT. Uitreiking Joachim Beuckelaer-eremerk 2008 2. Uitreiking Dr. Jozef Weyns-eremerk 2008 4

BINNENKRANT. Uitreiking Joachim Beuckelaer-eremerk 2008 2. Uitreiking Dr. Jozef Weyns-eremerk 2008 4 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2008 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Stichting Stadsmuseum Woerden JAARREKENING 2012

Stichting Stadsmuseum Woerden JAARREKENING 2012 Stichting Stadsmuseum Woerden JAARREKENING 2012 1 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave pagina Toelichting Algemeen 3 Grondslagen voor de waardering activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het exploitatieresultaat

Nadere informatie

BELEIDSNOTA KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

BELEIDSNOTA KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN BELEIDSNOTA KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2006-2010 Auteurs: Dr. Paul Huvenne, Yolande Deckers, Dorine Cardyn-Oomen, Herwig Todts, Marjolijn Barbier

Nadere informatie

GILDE NEDERLAND. Stralend weer maakte landelijke. Gildendag tot succes. Nieuw en anders! IN DEZE NIEUWSBRIEF BESTE LEZER...

GILDE NEDERLAND. Stralend weer maakte landelijke. Gildendag tot succes. Nieuw en anders! IN DEZE NIEUWSBRIEF BESTE LEZER... GANS nummer 2 - Mei 2009 STICHTING GILDE NEDERLAND Stralend weer maakte landelijke Gildendag tot succes 15 april jl. namen vele vertegenwoordigers van Gilden uit Nederland deel aan de Landelijke Gildendag

Nadere informatie

MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012

MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012 MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012 2 INHOUD Voorwoord 5 1 Collectie 8 1.1 Depot 8 1.2 Behoud en Beheer 9 1.3 Collectieonline.nl 10 1.4 Aanwinsten 11 1.5 Bruiklenen 13 2 Publieksbereik 16 2.1 Tentoonstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. museum de fundatie

JAARVERSLAG. museum de fundatie JAARVERSLAG 20 13 museum de fundatie INHOUDSOPGAVE Missie en doelstellingen 5 Directieverslag 10 Verslag van de Raad van Toezicht 16 Bezoekers Museum de fundatie 2013 23 Bedrijfsvoering 35 Tentoonstellingen

Nadere informatie

GRAFIEK. Pulchri. k e. i o r. f a. a d n. e h. s u. g e. n u. h j n. r e. m e. Werk van o.a.

GRAFIEK. Pulchri. k e. i o r. f a. a d n. e h. s u. g e. n u. h j n. r e. m e. Werk van o.a. RUIMTE GRAFIEK 2014& Pulchri GRAFIEK G r af iek-biënnal e 2 014 Werk van o.a. Sophia den Breems Anuli Croon Jan Willem Deiman Stefan Hoffmann Tom Kok Jos de l Orme Louis Reith Rob Voerman Jos de l Orme,10-Eruptio

Nadere informatie

Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020.

Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020. Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020. Hoewel het verhaal van de bloembollencultuur zich uitstekend leent voor een grootse

Nadere informatie

Leuvense stadsklanken

Leuvense stadsklanken Leuvense stadsklanken uit de 16 e eeuw Programmabrochure 3 oktober - 26 november 2005 INHOUDSTAFEL VOORWOORD P. 3 EEN BEETJE GESCHIEDENIS P. 4 PROGRAMMA LEUVENSE STADSKLANKEN P. 6 TENTOONSTELLING P. 7

Nadere informatie

2014 Jaarverslag Drents Museum

2014 Jaarverslag Drents Museum 2014 Jaarverslag Drents Museum INHOUD VOORWOORD Raad van toezicht 3 Directeur 4 HOOFDSTUK 1 Ambitie en Verrassing 6 1.1 Tentoonstellingen 8 1.2 Presentaties 16 1.3 Marketing en communicatie 19 1.4 Educatie

Nadere informatie

Overzicht van tentoonstellingen in het Slot Zeist 1964 - heden

Overzicht van tentoonstellingen in het Slot Zeist 1964 - heden Overzicht van tentoonstellingen in het Slot Zeist 1964 - heden 1 1964 15 mei - 21 juni 1964 Kunstbezit uit Zeist en omgeving Een representatieve collectie schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafische

Nadere informatie

Een boekje over huisstijl

Een boekje over huisstijl Een boekje over huisstijl Een boekje over huisstijl Hans Stol De Erven Kuyper Colijn van de Bom Leiden Groningen Cambridge Oxford New York Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

De glans van Gods woord

De glans van Gods woord De glans van Gods woord Nederlandse Bisschoppenconferentie Brief over catechese "In elke fase van het levenslang durend catechetisch proces moet de catecheet op gepaste wijze verhalen hoe gelovigen, geleid

Nadere informatie

Persvoorstelling Beaufort04. Le vent souffle où il veut

Persvoorstelling Beaufort04. Le vent souffle où il veut Persvoorstelling Beaufort04 Le vent souffle où il veut Programma 11u Voorstelling website Beeldenpark aan Zee & Introductie voor Beaufort 04, Triënnale voor hedendaagse Kunst aan Zee Gedeputeerde voor

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

Godsdienstige veranderingen in Nederland

Godsdienstige veranderingen in Nederland Godsdienstige veranderingen in Nederland Godsdienstige veranderingen in Nederland Verschuivingen in de binding met de kerken en de christelijke traditie Jos Becker en Joep de Hart m.m.v. Linda Arnts Sociaal

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

BRABANT GOES URBAN IN VOLLE ONTWIKKELING

BRABANT GOES URBAN IN VOLLE ONTWIKKELING V L A A M S BRABANT GOES URBAN E E N S N A P S H O T VA N E E N S C E N E IN VOLLE ONTWIKKELING TEKST: THIBAUT VAN T HOF INTERVIEWS: ADINDA VANDERZANDE & GUILLERMO AUDIBERT NTWARI VORMGEVING: SNERKONE.BE

Nadere informatie