4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom"

Transcriptie

1 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom

2 zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling Mobiliteit en Infrastructuur van het BIVV Nederlandse vertaling Nathalie Coffé Foto's BIVV Grafische vormgeving en opmaak Dominique Boon Disponible en français. Deze brochure kan gedownload worden in het Nederlands, Frans en Engels op D/2007/0779/9 Verantwoordelijke uitgever : C. Van Den Meersschaut Juli 2007

3 1 Inhoud 1 Argumenten voor zone Zone 30, een instrument voor meer verkeersveiligheid Zone 30, een instrument voor minder geluidsoverlast Zone 30, een instrument voor meer verkeersleefbaarheid Zone 30 : een globale benadering van het grondgebied van de gemeente Zone 30, capaciteit van de weg en doorstroming Indeling en categorisering van de weg Strategisch plan voor een zone 30 per wijk, voornaamste stappen en methode Verkeerscirculatieplan en -maatregelen Communicatie Handhaving Een zone 30 afbakenen door middel van infrastructurele maatregelen : begin aangeven, ingrijpen op het kruispunt en indien nodig corrigeren ter hoogte van de weggedeeltes...13 A. Poorteffecten aan het begin van zones B. De heraanleg van kruispunten...16 C. Voorzieningen langs doorlopende weggedeeltes Welke specifieke voorzieningen zijn er welke type weggebruiker? Zone 30, een te evalueren maatregel Reglementering...34

4 2 1- Argumenten voor zone Zone 30, een instrument voor meer verkeersveiligheid Het merendeel van de ongevallen gebeurt op gewestwegen en op specifieke punten van het wegennet. De overige ongevallen vinden meer gespreid plaats, op gemeentewegen. Daarom is een globale oplossing op buurtniveau noodzakelijk. Zones 30 beperken het aantal ongevallen en hun ernst aanzienlijk. Hun impact op de verkeersveiligheid hangt af van verschillende factoren zoals de oorspronkelijke situatie en de ondersteunende maatregelen die samengaan met een snelheidsverlaging (verkeersmaatregelen, infrastructuur ). Zones met een matige snelheid zijn ook geschikt voor zwakke weggebruikers, die er veiliger zijn. Door de lagere snelheid is oogcontact met de bestuurders immers mogelijk en hebben de automobilisten ook een breder overzicht van de straat. Het gezichtsveld is breder omdat de snelheid beperkt is. Anticiperen op gevaar is dus makkelijker. Gezichtsveld in functie van de snelheid aan 50 km/u aan 50 km/u aan 20 km/u aan 20 km/u

5 3 argumenten 50 km/u 30 km/u Een voetganger die met 50 km/u geraakt wordt, sterft in 45 % van de gevallen ; met 30 km/u is dit 5 %. (Bron : Certu.) Wanneer een botsing onvermijdelijk is, vindt deze plaats met zeer lage snelheid, 30 km/u of nog minder. Er komt dan kinetische energie vrij. Hoe groter deze energie, hoe heviger de schok en hoe groter de schade. De kinetische energie hangt af van de snelheid en van de massa van het voertuig (massa x snelheid²/2). De snelheid staat in het kwadraat en is dus het bepalende element. Elke snelheidsvermindering, hoe klein ook, kan de gevolgen van een ongeval aanzienlijk beperken. Hoe lager de snelheid, hoe kleiner de stopafstand. Noodstops laten we hier buiten beschouwing, we zullen het voornamelijk hebben over comfortabele remtijden en -afstanden. De afstand nodig om een voertuig tot stilstand te brengen is de som van de afstand die afgelegd wordt tijdens de reactietijd en de remtijd. Algemeen wordt aangenomen dat de reactietijd tussen 1 en 1,5 seconden bedraagt. Zoals reeds gezegd, kan men bij een snelheid van 30 km/u of minder bepaalde bewegingen reeds voorzien. De automobilist zal zijn snelheid dus tijdig kunnen aanpassen en zijn remtijd verminderen. Bijvoorbeeld : een automobilist rijdt 30 km/u of minder en ziet op de stoep een kind op een fiets. Het kind is blijkbaar aan het spelen en de automobilist kan zijn snelheid aan de situatie aanpassen en weet dat hij op zijn hoede moet zijn. Als het kind plots de straat op rijdt zal de automobilist minder verrast zijn, omdat hij dit reeds kon voorzien. De stopafstand D a hangt af van de reactietijd van de bestuurder, van de snelheid en van de vertraging van het voertuig. D a = t r.v 0 + V 0 ²/2.A of : D a is de stopafstand (in meter) t r...is de reactietijd van de bestuurder (in seconden) V 0...is de snelheid van de bestuurder (in meter per seconde) A...is de vertraging (in meter per seconde²).

6 argumenten 4 reactietijd Tr (s) vertraging A (m/s²) Stopafstand Da (m) 20 km/u 30 km/u 50 km/u 70 km/u 90 km/u 1* 8,6 15,3 33,2 57,3 87,5 5*** 1,5** 11,4 19,4 40,1 67,0 100,0 1* 7,8 13,3 27,7 46,5 69,6 7**** 1,5** 10,5 17,5 34,6 56,2 82,1 Stopafstand van een voertuig in functie van reactietijd, vertraging en oorspronkelijke snelheid. * snelle reactie *** "normaal" remmen of vrachtwagen ** normale reactie **** noodrem bij droog wegdek 30 km/u 30 km/u 50 km/u 50 km/u 13,3 m 13,3 m 27,7 m 27,7 m In België kunnen we als voorbeeld Brugge vermelden waar in 1992 een groot gedeelte van het wegennet (en niet alleen het historische centrum!) in zone 30 omgezet werd. We stellen er een daling van 25 % van het aantal ongevallen vast en zelfs een daling van 36 % van het aantal ongevallen met fietsers. Er werden ook snelheidscontroles uitgevoerd en we merken een opmerkelijke verbetering 7 maanden na invoering van de zone 30. Deze invoering gebeurde voornamelijk via politiemaatregelen (parkeren, éénrichtingsverkeer ). De stopafstand (in dit geval bij noodrem en bij droog wegdek) is aanzienlijk kleiner als de wagen 30 km/u rijdt. Objectieve veiligheid Als we andere Europese steden bekijken, zien we dat de verkeersveiligheidscijfers er zeer gunstig evolueren na de invoering van zones 30. Volgens een Duitse studie (1989) over zones 30 in Hamburg (indertijd 575), leidde de invoering ervan tot een fikse daling van het totaal aantal ongevallen (- 20 %) en van de ongevallen met zwaargewonden (- 25 %). De snelheid nam nochtans slechts in beperkte mate af (V 85 daalde van 52 naar 47 km/u) door gebrek aan snelheidsremmers. Uit een studie in Nederland over 151 zones 30 bleek dat het aantal letselongevallen met 42 % afgenomen was. In Engeland werden 72 zones 30 bestudeerd. De ongevallen namen er af met 61 % en de ongevallen met zwaargewonden met 67 %. In Engeland legt de wetgeving voorzieningen op waardoor reeds 85 % van de bestuurders hun snelheid beperkten tot 30 km/u. Deze vier studies tonen aan dat de invoering van een zone 30, ongeacht de verkeersinfrastructuur (volledig zoals in Engeland of enkel door poorteffecten zoals in Duitsland), duidelijk impact heeft op de verkeersveiligheid. Snelheidsremmers vergemakkelijken een strikte naleving van de snelheidsbeperking tot 30 km/u. De zone 30 is bijgevolg een zeer interessant hulpmiddel voor meer verkeersveiligheid.

7 argumenten 1.2. Zone 30, een instrument voor minder geluidsoverlast Verkeerslawaai is een ingewikkeld fenomeen omdat verschillende factoren een rol spelen. Verkeerslawaai bestaat enerzijds uit motorgeluiden en anderzijds uit rijgeluiden (contact van de banden met het wegdek). Het motorgeluid hangt af van het motorregime en de rijstijl. Het rijgeluid hangt dan weer af van de banden en van het type wegdek. Ook de hoeveelheid verkeer en de snelheid spelen een rol. Hoe meer wagens en hoe sneller zij rijden, hoe meer verkeerslawaai. Het globale verkeerslawaai stemt overeen met de totale geluidsopmeting over de hele lengte van een zone. Omdat de wegcode weinig beperkingen oplegt zijn er verschillende mogelijkheden voor de weginfrastructuur in een zone 30. Heraanleg van de infrastructuur gaat meestal samen met maatregelen om het doorgaand verkeer te beperken. Zo kan men tegelijk inwerken op de hoeveelheid en de snelheid van het verkeer. Op dit vlak zijn zones 30 tamelijk efficiënt om het globale verkeerslawaai te verminderen. Door de snelheid te verminderen van 50 km/u tot 30 km/u daalt het lawaai met 3 tot 4 decibel 1. Dit stemt overeen met een halvering van het verkeersvolume op middelmatig belangrijke wegen. Om de effectief gereden snelheden te verminderen is het soms nodig om de infrastructuur opnieuw in te richten. Deze wijzigingen kunnen plaatselijk lawaai veroorzaken. Om het plaatselijke lawaai teweeggebracht door snelheidsremmers zoveel mogelijk in te dijken, kan men volgende aanbevelingen formuleren 2 :..De wettelijke voorschriften betreffende de wegafmetingen en de plaatsing van signalisatie uit het Reglement van de Wegbeheerder naleven...vermijden dat de snelheid tussen twee wegvoorzieningen opnieuw verhoogt. De voorzieningen niet te ver uit mekaar plaatsen en het wegbeeld over de hele lengte wijzigen...een vlot en continu verkeer, zonder versnellingen of plotse remmanoeuvres mogelijk maken...voldoende tijd nemen om met de buurtbewoners over de noodzaak en de plaats van wegvoorzieningen te overleggen. Meer informatie over de aanpak van verkeerslawaai en over de impact van zones 30 vind je terug in het Vademecum voor Wegverkeerslawaai in de stad, BIM Brussels Gewest Zone 30, een instrument voor meer verkeersleefbaarheid Het doel van een zone 30 is het plaatselijke leven voorrang geven op het verkeer en de verkeersleefbaarheid tussen de verschillende weggebruikers verbeteren. Het gaat hier om plaatselijke wegen met veel doorgaand verkeer, maar ook om wegen waar auto s het overwicht hebben in de openbare ruimte. Zone 30 kan dus een wettiging zijn van een reeds bestaand weggebruik, maar evenzeer een instrument om de leef- en verkeersomstandigheden in een zone te verbeteren. Het zone 30-statuut is dus veel meer dan zomaar een snelheidsbeperking. Een zone 30 is veeleer een samenhangende inrichting van een publieke ruimte, gericht op alle weggebruikers en in het bijzonder op buurtbewoners, voetgangers en fietsers. Het gaat om een andere visie op het wegennetwerk. Een straat is niet alleen een verkeersgebied, maar ook een verblijfsgebied. Een snelheidsbeperking biedt mogelijkheid tot wegvoorzieningen met grotere verkeersleefbaarheid, bredere voetpaden, meer groen en meer stadsmeubilair. Al deze wegvoorzieningen komen het wegbeeld ten goede en maken de beperking van 30 km/u coherent. 1. Zone 30, ça me branche, ATE Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad, BIM-Brussels Hoofdstedelijk Gewest < >.

8 argumenten Dankzij bredere voetpaden kunnen voetgangers en kinderwagens mekaar beter kruisen, of langs uitstalramen wandelen en kunnen buren met elkaar praten zonder de doorgang te belemmeren. Zij bieden ouders met kinderwagens, kinderen en bejaarden de mogelijkheid om zich gemakkelijk voort te bewegen. Kwetsbare personen hebben een plaats in het straatbeeld en worden minder blootgesteld aan gevaren. Door een lagere snelheid is oogcontact immers mogelijk. En dit oogcontact geeft een menselijk aspect aan het wegennet. Iedere weggebruiker kan aandachtig zijn voor de andere weggebruikers en eventuele misstappen voorkomen. Als de voertuigen minder snel rijden, is het mogelijk om overal over te steken. Oversteekplaatsen voor voetgangers zijn dan zelfs niet aanbevolen. In enkele bijzondere gevallen kan men ze echter wel behouden. Denken we maar aan plaatsen waar veel voetgangers regelmatig oversteken (vóór scholen bijvoorbeeld) of waar er veel verkeer is. Een snelheidsbeperking laat eveneens toe om meer ruimte te winnen. Hoe lager de snelheid, hoe minder ruimte voertuigen nodig hebben om elkaar te kruisen. Parkeerzones kunnen ook smaller zijn, want er is minder gevaar als men uit de wagen stapt. De gewonnen ruimte kan gebruikt worden voor andere verplaatsingsmodi of andere functies. De vermindering van het verkeerslawaai door de beperking van de snelheid en van het doorgaand verkeer draagt ook bij tot een betere verkeersleefbaarheid. Dezelfde straat vóór en na de inrichting van een zone30. Een duidelijke verbetering van de veiligheid aan de oversteek en van de verkeersleefbaarheid.

9 2- Zone 30 : een globale benadering van het grondgebied van de gemeente 2.1. Zone 30, capaciteit van de weg en doorstroming Men mag de verkeersabsorptie door een zone 30 niet onderschatten. De wegcapaciteit hangt in de eerste plaats af van de kruispuntcapaciteit.. De capaciteit van een weg is de hoeveelheid verkeer, uitgedrukt in aantal voertuigen, die langs een weg rijden per tijdseenheid. De capaciteit van een weg kan dus niet verbeterd worden door de weg te verbreden, alleen de doorstroming neemt hierdoor toe. Als men de resultaten observeert van verschillende concrete maatregelen, komt men tot de vaststelling dat de optimale capaciteit binnen de bebouwde kom verkregen wordt voor snelheden om en bij de 50 km/u (Certu 2006). Een weg met 2 x 1 rijstrook laat dus een verkeersafwikkeling toe van voertuigen/dag, een aantal dat zelden bereikt wordt binnen de bebouwde kom. Door de snelheid te laten zakken tot 30 km/u, vermindert deze te hoge capaciteit met ongeveer 10 %. De resterende capaciteit is nog steeds zeer hoog, en een dergelijke vraag komt men op het terrein zelden tegen. De doorstroming is de maatstaf voor het verkeersverloop, en gaat van vlot (voertuigen kunnen constant voortrijden) naar moeizaam (met horten en stoten) tot volledig opgestopt. Doorstroming is van toepassing op verschillende snelheden, we spreken dan van een trage of een snelle doorstroming. Snelle doorstroming vergt infrastructuur waar het kruisen beperkt wordt, 2 x 2 rijstroken, ongelijkvloerse kruispunten Men streeft naar een maximale capaciteit voor een hoge snelheid. Trage doorstroming verkrijgt men door op zoek te gaan naar de optimale capaciteit bij snelheden lager dan 50 km/u Indeling en categorisering van de weg De categorisering van wegen en straten op het grondgebied van een gemeente is noodzakelijk voor een verkeersveiligheidsbeleid op gemeentelijk vlak. De categorisering moet de gemeenteweg een referentiekader bieden voor de aanleg van intrinsiek veilige en leefbare wegen en straten, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Grosso modo kunnen onze wegen en straten Kunst-Wettunnel, richting Zuid - van donderdag 21 tot zaterdag 23 september onderverdeeld 2006 worden in wegen waar de Kunst-Wettunnel, richting Zuid, verblijfsfunctie overweegt en wegen waar de van donderdag 21 tot zaterdag verkeersfunctie overweegt. Alle straten waar 23 september 2006 de verblijfsfunctie overweegt zouden dus 100 zones 30 moeten zijn, erven en woonerven of zones waar autoverkeer niet toegelaten is De hoeveelheid verkeer die een verblijfszone doorkruist kan de verblijfsfunctie van deze 30 zone in gevaar brengen. In woonzones binnen de bebouwde kom kunnen tot voertuigen voorbijrijden zonder de levenskwaliteit Debiet [voertuig./15 min] al te zeer te wijzigen. In dit geval volstaan enkele eenvoudige infrastructuurmaatregelen Stadswegen bereiken hun maximumcapaciteit (asverschuivingen, parkeermogelijkheden, Gemiddelde snelheid [km/u] bij snelheden van 30 tot 50 km/u. Bron : BIVV.

10 globale benadering poorteffecten ), gekoppeld aan enkele snelheidscontroles, om de verblijfsfunctie te respecteren. Als het verkeer echter drukker is en men de verblijfsfunctie wil bevorderen, moet men de mogelijkheid voorzien om een deel van het doorgaande verkeer om te leiden. Zo kan men een lussysteem in de wijk invoeren of het verkeer volledig bannen. Indien dit niet mogelijk is moet de weg zodanig ingericht worden dat het gewenste gedrag automatisch tot stand komt. Hiërarchische indeling Wat is een hiërarchische indeling? De hiërarchische indeling van het wegennet is de onderverdeling van wegen op basis van het type en de hoeveelheid verkeer die zij zullen moeten verwerken. Waarom de straten hiërarchisch indelen? De bedoeling van de hiërarchische indeling is te weten langs welke wegen het verkeer komt en om welk type verkeer (verkeersstroom en samenstelling) het gaat. Dit is dus bevorderlijk voor het beheer van het wegennet (investering en onderhoud), maar ook voor het openbaar vervoernet, de geluidsoverlast in de stad en de verkeersveiligheid, vermits deze hiërarchische indeling keuzemogelijkheden biedt voor de weginrichting. Hiërarchie en functies Binnen de bebouwde kom kunnen de wegen hiërarchisch ingedeeld worden naargelang hun belang :..lokaal ;..bovenlokaal of stedelijk ;..gewestelijk of nationaal. Onafhankelijk van het hiërarchisch niveau vervullen wegen in meer of mindere mate drie verkeersfuncties :..verbinden (het doorgaand verkeer) ;..verzamelen (of verdelen) ;..ontsluiten (toegang geven tot erven). Binnen de bebouwde kom is er naast de verkeersfunctie ook een belangrijke rol weggelegd voor de verblijfsfunctie (maatschappelijke functie), zodat er naast de verkeersruimte ook een leefruimte ontstaat. Categorisering Wat betekent categorisering? Door middel van categorisering kan men de verschillende functies van een weg op elkaar afstemmen. Categorisering bestaat er in de snelheidsregimes en het uitzicht van de weg aan te passen in functie van de plaats en het gebruik van de weg, maar ook van de omgeving van de weg, in stedelijke of landelijke context. Volgens het categoriseringsprincipe kan éénzelfde weg functioneren als verbindingsweg en tegelijk een aanpassing van de snelheid ondergaan 3. Waarom straten categoriseren? Categorisering van straten beantwoordt aan een sociale nood om de verkeersproblematiek te beheren in functie van een betere verkeersveiligheid en levenskwaliteit. Binnen deze categorisering moet rekening gehouden worden met alle maatschappelijke en verkeersfuncties (verbinden, verzamelen, ontsluiten). Elke straat moet een functie krijgen. Categorisering zou moeten gebeuren vanuit het standpunt van de weggebruiker. Deze laatste moet uit de eigenschappen van de weg en van de omgeving kunnen afleiden in welke weg- of straatcategorie hij zich bevindt. Het straatbeeld moet voldoende aanwijzingen geven om de gebruikers duidelijk te maken welk gedrag zij moeten aannemen. Categorieën wegen en straten Buiten de bebouwde kom primeert over het algemeen de verkeersfunctie. Voor het netwerk buiten de bebouwde kom kunnen we dan ook van wegen spreken. Binnen de bebouwde kom is vooral de verblijfsfunctie zeer belangrijk. Daarom zal de 3. Categorisering van wegen. Alle functies van de weg, perfect in harmonie. BIVV januari 2006.

11 globale benadering snelheid binnen de bebouwde kom op enkele zeldzame uitzonderingen na beperkt worden tot 50 km/u, een snelheid die een evenwicht creëert tussen verblijfs- en verkeersfunctie op voorwaarde dat de nodige voorzieningen voor iedere gebruiker aanwezig zijn. De voornaamste statuten in de bebouwde kom zijn :..voetgangerszone (selectief bepaald) ;..erven en woonerven ;..zone 30 ;..zone 30 schoolomgeving ;..straat waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u ;..weggedeelte waar de snelheid beperkt is tot 70 km/u. Het overzicht illustreert welke statuten passen binnen de functies op het niveau van een gemeente. Functies van het lokaal wegennet Verbinden Verzamelen Ontsluiten Statuut van de openbare weg Voetgangerszone (x) Erf en woonerf x Zone 30 x x x Zone 30 schoolomgeving x x x 50 km/u x x (x) 70 km/u x Categorisering en functies van het wegennet binnen de bebouwde kom. niet van toepassing (x) eventueel van toepassing x van toepassing 2.3. Strategisch plan voor een zone 30 per wijk, voornaamste stappen en methode Om een strategisch plan voor een zone 30 uit te werken moet men eerst goed nadenken over het huidige en het gewenste gebruik van gemeentewegen. Welke wegen zullen ontsluitingswegen worden, welke verzamelwegen en welke verbindingswegen? Dit is van fundamenteel belang om het verkeer te oriënteren en over de nodige wegvoorzieningen te beslissen. In dit stadium moet men ook overleggen met de beheerders van het openbaar vervoer om de trajecten van de lijnen te kennen en te weten waar de commerciële snelheid afneemt Op basis van de hiërarchische indeling van de wegen en rekening houdend met het feit dat de verblijfsfunctie binnen de bebouwde kom steeds moet overheersen, kan men aangepaste snelheden vastleggen naargelang de functie van deze wegen, dit is de categorisering. Zo bakent men zones af die in zone 30 omgezet zullen worden en wegen waarop 50 km/u blijft gelden maar met zones 30 in de nabijheid van scholen of op wegen die veel gebruikt worden door voetgangers en fietsers (zoals stationsomgevingen, oversteken naar handelscentra ). Voor sommige straten zal dit geen enkel probleem vormen, voor andere zal een keuze moeten opgelegd worden. Hierbij moet men rekening houden met de veiligheid van alle weggebruikers, maar ook met het gemeentelijke ontwikkelingsplan.

12 globale fiche n o benadering 1 10 gerealiseerde zone 30 km/u voetgangerszone woonerf of erf 20 km/u Laatst bijgewerkt : juni 2007 BHG IRIS-plan Na de hiërarchische indeling van zijn netwerk heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaald welke categorieën van dit netwerk deel moesten uitmaken. Op alle ontsluitingswegen zal op termijn maximum 30 km/u gereden mogen worden. In dit stadium moet iedere wijk bestudeerd worden, ongeacht zijn problematiek en potentieel.

13 11 globale benadering Verkeerscirculatieplan en -maatregelen Nieuwe zones 30 kunnen aangelegd worden en bestaande zones 30 kunnen geloofwaardiger worden door het doorgaand verkeer te bannen of te verminderen. Om het verkeer te ontmoedigen wordt een verkeerscirculatieplan bestudeerd dat de verkeersrichting (één of twee richtingen) zal bepalen. Reeds in dit stadium kan een zone 30 heel geloofwaardig zijn wanneer zij ondersteund wordt door verkeersmaatregelen aangevuld met andere, gerichte maatregelen (zoals de invoering van poorteffecten) zoals de wegcode dit vereist. Verkeersmaatregelen kunnen van allerlei aard zijn. Het kan gaan om een wijziging van rijrichting (tweerichtingsverkeer, éénrichtingsverkeer, beperkt éénrichtingsverkeer), een nieuwe parkeerregeling, maar deze maatregelen kunnen ook ingrijpender zijn, zo kunnen sommige kruispunten volledig verboden worden voor bepaalde weggebruikers. De invoering van éénrichtingsverkeer in straten met weinig of geen doorgaand verkeer is te vermijden. Als de straat niet opnieuw wordt aangelegd, zou dit immers kunnen aanzetten tot sneller rijden. Indien men toch éénrichtingsverkeer invoert, moet men systematisch overwegen om de tegenrichting open te stellen voor fietsers (= beperkt éénrichtingsverkeer). Fietsers zijn natuurlijk veiliger op wegen die minder gebruikt worden en waar de snelheid lager ligt dan op verzamelwegen of wegen met overwegend doorgaand verkeer. Men heeft talrijke concepten bedacht om doorgaand verkeer te bemoeilijken. De meest gebruikte zijn verkeerslussen, waarmee automobilisten naar hun vertrekpunt in de wijk teruggeleid worden, of concepten waarbij het verkeer in een kam- of rekkenvorm geleid wordt en de automobilist verplicht is om op zijn stappen terug te keren. Met deze concepten is enkel verkeer met een bestemming in de wijk mogelijk. Enkele hulpmiddelen om ze toe te passen :..Eénrichtingsverkeer..Kan de wijk minder toegankelijk maken voor de bewoners ;..moet leiden tot het openstellen van de tegenrichting voor fietsers 4 ;..kan aanzetten tot sneller rijden als het berijdbare deel van de rijbaan voldoende groot is...afsluiting van een kruispunt..met kleinschalige of volledige heraanleg (zie punt : Een zone 30 afbakenen door middel van infrastructurele maatregelen ) ;..met toegang voor bepaalde weggebruikers zoals fietsers, voetgangers en voertuigen van hulpdiensten...parkeren Wanneer men éénrichtingsverkeer invoert voorziet men vaak de mogelijkheid om langs beide kanten van de straat te parkeren, om de beschikbare ruimte kleiner te maken. Dit is uiteraard een eenvoudige en populaire oplossing, maar op die manier zijn er ook meer wagens aanwezig in het straatbeeld. De bijkomende parkeergelegenheid moet aan een bestaande vraag in de wijk tegemoet komen, zoniet loopt men het risico dat ook andere voertuigen aangetrokken worden Het doorlopend langsparkeren kan ook de zichtbaarheid van voetgangers bemoeilijken en de oversteekmogelijkheden beperken als er geen regelmatige onderbrekingen zijn. Er bestaan ook andere parkeermogelijkheden, zoals schuinparkeren en haaks parkeren, die de weg smaller maken zonder daardoor meer voertuigen aan te trekken...wegen voor plaatselijk verkeer..laten bussen, voertuigen van hulpdiensten en fietsers door. 4. Zie brochure BEV Beperkt eenrichtingsverkeer. Voor een veilige veralgemeende invoering van het beperkt eenrichtingsverkeer, BIVV 2004.

14 globale benadering 12..Statuten waardoor de openbare weg geheel of gedeeltelijk voorbehouden is aan bepaalde weggebruikers zoals voetgangerszones of voorbehouden wegen 5 (F99). Deze statuten bieden het voordeel dat zij een filterend effect hebben en enkel openstaan voor nietgemotoriseerde verplaatsingswijzen. Sommige steden zoals Hamburg en Brugge passen voor de algemene invoering van de zone 30 eerst deze verkeersbeheersingsmethodes toe, alvorens de infrastructuur opnieuw aan te leggen. Deze werkwijze is uiteraard veel goedkoper dan een ingrijpende heraanleg en maakt het mogelijk om snel en op grote schaal op te treden. In het algemeen merken we een daling van de effectief gereden snelheid. Op plaatsen waar de snelheid nog steeds te hoog ligt, kan men overgaan tot iets duurdere investeringen Communicatie Deze fase, die vaak verwaarloosd of snel doorlopen wordt, is van fundamenteel belang om de invoering van de zone 30 te aanvaarden en te laten naleven. Communiceren wordt des te gemakkelijker wanneer de zones waar 30 km/u zal toegepast worden zeer uitgestrekt zijn of wanneer de gemeente, naar het voorbeeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brugge of Gent, een eigen invoerbeleid heeft voor zones 30. Zo kan de gemeente op grote schaal informeren over wat een zone 30 precies inhoudt, welke de voordelen zijn en welke wegvoorzieningen zullen doorgevoerd worden. Het publiek zal beter reageren wanneer het begrijpt waarom bepaalde wegen het statuut van zone 30 krijgen. Brugge en Gent hebben een folder voor het grote publiek ontwikkeld waarin de doelstellingen en voordelen van een zone 30 voor woonwijken uitgelegd worden. Door de boodschap duidelijk over te brengen worden de voordelen van zones 30 steeds minder in vraag gesteld. Zelfs wanneer er op grote schaal gecommuniceerd wordt, moet men ook de buurtbewoners en zij die de wegen in kwestie dagelijks gebruiken raadplegen. Deze communicatie is dan geen verplichting meer op grond van een reglementering, maar is wenselijk om de gebruikers rond een gezamenlijk leef- en wegenproject te verenigen. De gemeente kan zich beperken tot het verstrekken van informatie aan de bewoners via een folder, of zij kan meer overleg plegen en het project tot op zekere hoogte opnieuw in vraag stellen. Zo worden bijvoorbeeld bij verkeersremmende wegvoorzieningen minder vragen gesteld als er voorafgaand overleg plaats vond tussen en met de buurtbewoners Handhaving Snelheidscontroles zijn er om verschillende redenen : enerzijds om de doeltreffendheid van de voorzieningen te evalueren en anderzijds om aan te tonen dat de gemeente wil dat de voorgehouden snelheid werkelijk nageleefd wordt. Overtreders worden bestraft zodat het plaatselijke karakter behouden blijft, en iedere weggebruiker er veilig is. Voor de uitvoering van deze controles gaat men best in verschillende fases te werk : een testfase, een informatiefase en een handhavingsfase. De snelheidscontrole vóór de invoering van zone 30 laat toe om na te gaan welke snelheden er op dat moment gereden worden en om een idee te hebben van de nodige infrastructurele voorzieningen. Men kan eveneens nagaan hoe snel er op bepaalde tijdstippen van de dag gereden wordt en snelheidsovertredingen al dan niet in verband brengen met spits- en/of daluren. Hiermee kan men onder meer nagaan welk effect een maatregel zou hebben op de snelheid van het doorgaand verkeer. Als men de snelheden vóór de interventie kent, kan men de situatie voor en na vergelijken en hieruit lessen trekken. Na de invoering van zone 30 en eventuele heraanleg van de weg voorziet men best een evaluatieperiode. Tijdens deze periode zullen informatieve controles uitgevoerd worden om de weggebruikers de kans te geven hun gedrag aan te passen. Deze informatie kan doorgegeven worden via een preventieradar die de gere- 5. Zie technische fiche Landbouwwegen, BIVV 2006.

15 13 globale benadering den snelheid of een boodschap toont ( te snel of dank u ). Deze radar kan dezelfde dag nog binnen de zone verplaatst worden om een maximum aantal weggebruikers te bereiken. Het is ten stelligste afgeraden om deze informatiefase over te slaan. Met het nieuwe boetesysteem worden rijbewijzen immers sneller ingetrokken, vanaf het moment dat meer dan 30 km/u te snel gereden wordt. Om te vermijden dat weggebruikers nogal oppervlakkig zouden reageren op het zone 30-systeem is het beter om zeer duidelijk te informeren over de snelheidslimieten en over. de maximumsnelheid op een bepaalde plaats. Ook na de informatiefase is het belangrijk, controles te houden om het lokale karakter van een zone 30 te benadrukken. Daarna zal het misschien nog nodig en nuttig kunnen zijn om af en toe controles te houden. Sommige steden baseren hun zone 30-beleid bijna uitsluitend op controles, zoals Berlijn, waar buiten de poorteffecten geen enkele heraanleg gebeurde. Na een heraanleg zijn controles ook zeer belangrijk om de nieuwe zone 30 te kunnen evalueren en na te gaan wat er eventueel fout loopt Een zone 30 afbakenen door middel van infrastructurele maatregelen : begin aangeven, ingrijpen op het kruispunt en indien nodig corrigeren ter hoogte van de weggedeeltes Rekening houdend met de vroegere realisaties (categorisering, uitgestrektheid ), is het meest logisch om de toegang tot de zone 30 duidelijk aan te geven. Het resultaat is een relatief homogene openbare ruimte met enerzijds doorlopende weggedeeltes en anderzijds kruispunten. Het is ook mogelijk om doorlopende weggedeeltes aan te passen. Hierbij moeten eerst de plaatsen aangepakt worden waar zich bepaalde gebeurtenissen voordoen, ingangen van scholen, openbare gebouwen, opmerkelijke elementen, kortom alle potentiële gevaarzones. Leefbare weginfrastructuur die het accent legt op de plaatselijke activiteiten en deze in het bezit laten komen van de openbare ruimte, zijn volwaardige veiligheidsinrichtingen. We geven ook verschillende mogelijkheden voor doorlopende weggedeeltes. A. Poorteffecten aan het begin van zones 30 Bij de invoering van een zone 30, moet allereerst het begin aangeduid worden. Dit begin moet duidelijk herkenbaar zijn voor alle weggebruikers. Het poorteffect geeft aan waar de weggebruikers hun gedrag moeten aanpassen, waar ze hun snelheid moeten matigen en is idealiter het vertrekpunt van een nieuwe verkeersinfrastructuur die de lokale activiteiten ten goede komt. Het poorteffect kan op verschillende manieren worden aangebracht, gewoonweg via een verkeersbord (F4a aan het begin, F4b op het einde), via een kleinschalige (compacter kruispunt), of via een ingrijpender voorziening. Klassieke poorteffecten zijn compactere kruispunten, andere materiaalkeuze voor het wegdek, aanplanting, verticale elementen (verlichtingspalen ) of niveauverschillen (verkeersdrempels, rijbaankussens, doorlopende trottoirs ). Op kruispunten kan men het gemakkelijkst ingrijpen. Het gaat hier om strategische plaatsen waar alvast een eerste snelheidsvermindering gebeurt. De weggebruikers zullen er sowieso (lichtjes) vertragen. Dit verkeersgedrag wordt versterkt door infrastructurele maatregelen of door de organisatie van het verkeer. Alle weggebruikers zullen er automatisch hun snelheid matigen. Hieronder beschrijven we enkele mogelijke types kruispunten die de snelheid kunnen afremmen. Poorteffect door middel van een trottoiruitstulping. Voor een optimale zichtbaarheid was het verkeersbord beter dichter bij de boordsteen geplaatst.

16 globale benadering 14..Het verkeersbord moet duidelijk zichtbaar zijn. De ideale plaats is onmiddellijk naast de weg, of zelfs in de parkeerzones, zodat het verkeersbord zich in het gezichtsveld bevindt van de automobilist. Verder dan het trottoir of op de berm is te vermijden. Doorlopende trottoirs kunnen de zijstraat minder zichtbaar maken, waardoor de snelheid toeneemt op de weg langs de zone 30. Het poorteffect daarentegen is hier bijzonder goed zichtbaar. De bestuurder (fietser, motorrijder, automobilist ) moet hier echt door een sas. Iedereen moet het verkeersbord kunnen zien...een poorteffect d.m.v. een doorlopend trottoir zorgt voor een drastische snelheidsverlaging bij het binnenrijden van een zone 30, als deze begint op een kruispunt. Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan het type boordsteen, niet te laag, zodat er sprake is van een echt trottoir, maar ook niet te dwingend, zodat de (gemotoriseerde) tweewielers niet in problemen komen 6.. Het trottoir loopt door over de weg en paaltjes beletten dat auto s toegang krijgen tot de rest van het trottoir. Doorlopend trottoir langs een handelsweg, de voetganger behoudt hier voorrang. Een zebrapad hoort niet thuis op een doorlopend trottoir, de voetganger heeft er immers al voorrang!..het poorteffect kan ook gerealiseerd worden door een verhoging zoals een verkeersdrempel, rijbaankussen of verkeersplateau. 6. Momenteel wordt er een technische fiche opgesteld over de aanleg van doorlopende trottoirs, uitgave voorzien voor midden 2007.

17 15 globale benadering van de trottoiruitstulpingen kan uitgebreid worden, zodat er heuse pleintjes ontstaan bestemd voor maatschappelijke functies die verband houden met plaatselijke activiteiten (caféterrassen, scholen ). Begin van een zone 30 aangegeven door een verkeersdrempel met zebrapad. Let ook op de wegversmalling d.m.v. trottoiruitstulpingen. Het kruispunt wordt aanzienlijk kleiner en er ontstaat een pleintje dat enerzijds dient als poorteffect en dat anderzijds een maatschappelijke rol vervult als caféterras, zonder dat de voetgangers hierdoor gehinderd worden. Het begin van een zone 30 schoolomgeving wordt hier aangegeven door twee rijbaankussens rond het zebrapad, let op de biggenruggen om te beletten dat de voertuigen tussen de rijbaankussens zouden slalommen...een andere mogelijkheid is om over een bepaalde afstand een ander materiaal te kiezen voor het wegdek. Zo kan het wegdek een andere kleur of textuur krijgen (kasseien). Het ligt voor de hand dat deze andere materiaalkeuze minder effect heeft dan trottoiruitstulpingen of snelheidsremmers. Maar soms zijn er situaties waar de gereden snelheid niet al te hoog ligt en waar een grotere investering niet gerechtvaardigd is...het begin van een zone 30 kan ook worden aangegeven aan de hand van trottoiruitstulpingen. Het principe van trottoiruitstulpingen bestaat erin om de voetganger die wil oversteken duidelijk zichtbaar te maken, op hetzelfde niveau als de geparkeerde voertuigen. Deze uitstulpingen (aan beide zijden van de weg) kunnen met elkaar verbonden worden d.m.v. een zebrapad, maar dit is niet verplicht. Deze inrichting beveiligt het oversteken door de wederzijdse zichtbaarheid tussen de weggebruikers te verbeteren, maar matigt ook de snelheid van voertuigen die een zone 30 binnenrijden. Het principe Het poorteffect wordt bereikt door een andere materiaalkeuze, die aangeeft dat het trottoir doorloopt, zonder dat er sprake is van een hoogteverschil.

18 globale benadering 16..Men kan ook gebruik maken van plaatselijke bijzonderheden. Het begin van de zone 30 laten samenvallen met een opvallend element, een brugje, een attractiepunt zorgt voor een beter begrip bij de automobilist...poorteffecten zijn ook mogelijk langs doorlopende weggedeeltes. Bovenvernoemde snelheidsremmende middelen worden dan gebruikt, maar er bestaan ook meer specifieke voorzieningen zoals asverschuivingen of middeneilanden. Een asverschuiving ontstaat door een zijdelingse of centrale voorziening (middeneiland). Zo n verkeerseiland wordt vaak voorzien van lichtgevende elementen voor een betere zichtbaarheid. De asverschuiving kan gelden voor het verkeer uit beide richtingen, maar als de breedte beperkt is, zorgt men er best voor dat het verkeer dat de zone 30 binnenrijdt afgeremd wordt. Plaatselijke bijzonderheden zoals oude poorten of nauwe spoorwegbruggen kunnen voor een poorteffect zorgen...al deze poorteffecten kunnen steeds gepaard gaan met een van ver zichtbare verticale dimensie : aanplanting, straatmeubilair zoals verlichtingsmasten, portieken boven de weg Als men kiest voor aanplanting, moet de wederzijdse zichtbaarheid tussen de weggebruikers wel gegarandeerd worden. Zo mogelijk moet ze dus verwijderd worden van de as van een voetgangersoversteek, en te grote aanplanting, die kleine personen aan het zicht kan onttrekken, is te vermijden. Begin van zone 30 d.m.v. een verkeersplateau op een gewestweg...als de zone 30 na of op een kruispunt begint, dan kan dit kruispunt als poorteffect dienen. B. De heraanleg van kruispunten Poorteffect d.m.v. straatmeubilair en markeringen. De wegvoorziening moet zichtbaar zijn, zowel overdag als s nachts...voorrang van rechts is de basisregel voor de heraanleg van kruispunten. Binnen de zones 30 zijn verkeerslichten te vermijden, zowel voor voertuigen als voor voetgangers. Hier streeft men een vlotte verkeersafwikkeling na bij gematigde snelheid, m.a.w. trage doorstroming.

19 17 globale benadering..al dan niet overrijdbare trottoiruitstulpingen op een kruispunt hebben verschillende voordelen :..de voetgangersoversteek wordt verkort ;..voetgangers en vooral kinderen zijn zichtbaarder ondanks de geparkeerde voertuigen ;..parkeren op de oversteek wordt fysiek verboden op de oversteek zelf, maar ook ervoor (minimum 5 m) ; In dorpen kan de inrichting van kruispunten heel eenvoudig blijven, het verkeersplateau is niet te hinderlijk, maar benadrukt toch de kwaliteit van de ruimte. De voorrang van rechts blijft behouden...op kruispunten, al dan niet gecombineerd met een verkeersplateau, vormen ze een heel goed poorteffect en vertragen ze het verkeer...in grote bebouwde kommen is het mogelijk dat bepaalde gedeeltes van verbindingswegen omgevormd worden tot zone 30, door de grote aanwezigheid van zachte weggebruikers. In dit geval kunnen verkeerslichten soelaas bieden...jarenlang waren de wegbeheerders geneigd om kruispunten aan te leggen met een grote krommingsstraal, waardoor de snelheid van de voertuigen hoog bleef en waardoor de voetgangersoversteken langer waren. Hierdoor ontstonden er heuse asfaltzeeën waarvan de leesbaarheid te wensen overliet. Deze kruispunten moeten dus compacter gemaakt worden. Er wordt meestal gewerkt met trottoiruitstulpingen, maar kleine rotondes en verkeersplateaus zijn ook mogelijk. De oversteek wordt aanzienlijk verkort door de aanleg van een trottoiruitstulping. Om dit kruispunt te verkleinen en de rechte lijn te doorbreken, werd gekozen voor een ombuiging d.m.v. dit plantenvak. Het kruispunt werd verkleind door de verbreding van het trottoir. Let op de ingewerkte boordstenen, waardoor het oversteken comfortabeler wordt.

20 globale benadering 18 De trottoiruitstulping moet het parkeren onmogelijk maken over voldoende afstand, zodat geen enkele voetganger gemaskeerd wordt door grotere voertuigen zoals bestelwagens. Daarom moet de trottoiruitstulping lang genoeg zijn, minstens 5 m. Omwille van de zichtbaarheid, zijn obstakels (aanplanting, straatmeubilair) vóór de voetgangersoversteek te vermijden. Heel brede trottoirs zijn niet altijd nodig, de resterende ruimte op het kruispunt kan vrij gelaten worden voor ander gebruik. Overrijdbare trottoiruitstulpingen kunnen de doorgang vergemakkelijken voor zwaar verkeer. Soms is het onmogelijk om volledig overrijdbare trottoiruitstulpingen aan te brengen om zwaar verkeer zoals brandweer- of vuilniswagens langs te laten De uitstulpingen mogen dan een niet al te comfortabel overrijdbaar gedeelte hebben. Voertuigen moeten immers niet aangemoedigd worden om er systematisch gebruik van te maken! Is het kruispunt te groot en de middelen beperkt? Markeringen en goed zichtbaar aangebrachte paaltjes zijn heel doeltreffend en kosten niet veel...kruispunten in zones 30 kunnen ook omgevormd worden tot minirotondes. Rotondes zijn heel geschikt voor traag verkeer met vlotte doorstroming. De verplaatsingen verlopen er makkelijk en veilig, op voorwaarde dat de omvang van de rotonde beperkt blijft.

technische fiche juni 2006 Landbouwwegen Een nieuw statuut voor een beter gedeeld weggebruik op het platteland

technische fiche juni 2006 Landbouwwegen Een nieuw statuut voor een beter gedeeld weggebruik op het platteland 3 technische fiche juni 2006 Landbouwwegen Een nieuw statuut voor een beter gedeeld weggebruik op het platteland Landbouwwegen 2 Soms is het onvermijdelijk dat landbouwvoertuigen tijdens het laden de doorgang

Nadere informatie

Bromfiets klasse B op de rijbaan

Bromfiets klasse B op de rijbaan 2 technische fiche juni 2006 klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom Sinds 1 januari 2005 moeten de bromfietsers klasse B binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden. klasse B op de rijbaan 2 1.

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle!

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle! Een k is geeruispunt n jung le Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeerstekens

Inventarisatie van verkeerstekens 4 MINDERBORDENGIDS april 2007 Inventarisatie van verkeerstekens Om de verkeerssignalisatie goed te beheren dient de wegbeheerder een idee te hebben waarvoor hij verantwoordelijk is. Een inventarisatie

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving ingediend op 407 (2014-2015) Nr. 1 24 juni 2015 (2014-2015) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Dirk de Kort, Lode Ceyssens, Karin Brouwers, Martine Fournier, Caroline Bastiaens en An Christiaens betreffende

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, verblijf ik...

Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Over erven, 30 km en 60 km zones Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Langzamer rijden waar mensen verblijven In het verkeer

Nadere informatie

4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie

4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie Vad e m e c u m Veilige We g e n en Kr u i s p u n t e n - Me i 2009 4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie Vlaamse overheid Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten (mei 2009) p. 187 187 Vla a m s e

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep VEILIG OP STAP Te voet of per fiets, alleen of in groep Deze leidraad bevat de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein).

Nadere informatie

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Artikel 1 De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2011 -- 2020

ACTIEPLAN 2011 -- 2020 Verkeersveiligheid GEWE STELIJK ACTIEPLAN 2011 -- 2020 SGVV BHG Strategische en operationele goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 maart 2011 1Verminderen van de verkeerssnelheid

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 13 GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 GESCHEIDEN RIJBANEN : MIDDENBERM, EEN BOMENRIJ OF EEN GROEN VOORZIENING BEHOREN OOK BIJ DE WEG. (VERBOD OM IN TE RIJDEN D.M.V. BORD MOGELIJK) FIETSSTROOK : VERBODEN RIJSTROOK

Nadere informatie

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK - van een integrale aanpak van verkeersonveiligheid, - kan rekenen op een draagvlak bij weggebruikers èn bij politie ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK

Nadere informatie

De Webpagina is er sinds april en heeft iedere dag een resem bezoekers

De Webpagina is er sinds april en heeft iedere dag een resem bezoekers MSA-AMS.be News 15/08/2009 Inhoud 1 de webpagina 2 Met de rolstoel in het verkeer 2 Regels voortbewegingstoestellen 6 Regels voor rijwielen 6 Rijbewijs 7 Verzekering Aan alle lotgenoten een warme knuffel

Nadere informatie

CATALOGUS BIVV 2009-2010 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

CATALOGUS BIVV 2009-2010 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR CATALOGUS BIVV 2009-2010 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR Inhoud 2 Catalogus Mobiliteit en Infrastructuur 2009 2010 De publicaties uit deze catalogus kunnen worden besteld ofwel rechtstreeks op de website

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

PLATEAU. Toepassingsgebied -In verblijfsgebieden (erftoegangswegen) binnen en buiten de bebouwde kom.

PLATEAU. Toepassingsgebied -In verblijfsgebieden (erftoegangswegen) binnen en buiten de bebouwde kom. PLATEAU -Hoogteverschil 12 cm of 8 cm bij busroute. -Aanduiding met taludstrepen -Lengte middenstuk tussen de hellingen 5,00 m. -Hellingen binnen de bebouwde kom: sinusvormig met een lengte van 2.40 m

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

10 juni 2005. Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein Weijers, Bewoners (lijst in bijlage)

10 juni 2005. Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein Weijers, Bewoners (lijst in bijlage) Verslag open vergadering van 10 juni 2005 Vergaderplaats: DE BOSUIL, Witherendreef 1, 3090 OVERIJSE om 20.30u Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Analyse verkeersongevallen

Analyse verkeersongevallen Analyse verkeersongevallen Voorwoord De verkeerspolitie stemt haar verkeersveiligheidsbeleid al jaren af op basis van objectieve gegevens. Zij heeft hiervoor de beschikking over een jaarlijks groeiende

Nadere informatie

Ministerieel rondschrijven van 23 juni 1978 betreffende de woonerven (BS 28 juni 1978)

Ministerieel rondschrijven van 23 juni 1978 betreffende de woonerven (BS 28 juni 1978) Ministerieel rondschrijven van 23 juni 1978 betreffende de woonerven (BS 28 juni 1978) Het koninklijk besluit van 23 juni 1978, verschenen in het Belgisch Staatsblad van vandaag, wijzigt het algemeen reglement

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland Wielersportbond NTFU Verkeersregels Nederland, België en Duitsland Verkeersregels Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste relevante verkeersregels m.b.t. de wielersport. Nederland Fietsers

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/ uur. Een vast begin- en eindbord duiden dit gebied aan.

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/ uur. Een vast begin- en eindbord duiden dit gebied aan. Wie heeft voorrang? Werd je met de fiets al eens de pas afgesneden door een auto, bus of ander voertuig? Fiets je soms wel eens met meer dan twee naast elkaar waardoor automobilisten lastig worden? Autobestuurders,

Nadere informatie

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Hoorzitting van de Kamercommissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven Woensdag 22 juni 2011 14:15 Stellingname met betrekking

Nadere informatie

Dossier : snelheid 1

Dossier : snelheid 1 Dossier : snelheid 1 Overdreven of onaangepaste snelheid verhoogt het risico op en de ernst van verkeersongevallen aanzienlijk. Niets nieuws, aangezien het om een basisgegeven van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 Preventie Voorrang 2 Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers HCP Koen Wouters - HINP Jo Daniels

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep VEILIG OP STAP Te voet of per fiets, alleen of in groep Deze leidraad bevat de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein).

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN Hoofdstuk 27- Overtredingen van de 1 ste tot de 4 e graad 27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Per graad gelden specifieke

Nadere informatie

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving Aansluiting Pootje Tempel aanbrengen van een markering op de weg, punaise In de huidige situatie is wegverloop niet logisch en herleidbaar: - bestaande

Nadere informatie

Verkeerswetgeving. Skateboards

Verkeerswetgeving. Skateboards steppen &skaten Wie graag stept en skate is doorgaans niet geïnteresseerd in de wettelijke regels. Toch kan je maar beter op de hoogte zijn, om je verder volledig uit te kunnen leven. Waar is de plaats

Nadere informatie

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep VEILIG OP STAP Te voet of per fiets, alleen of in groep Deze leidraad bevat de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein).

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID De Kriekelaar 05. VERDELING VAN POSTCODES Aantal respondenten: 0 (de helft van het aantal gezinnen) Figuur. KEUZE VERVOERSMIDDEL Niemand van de respondenten brengt

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015)

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015) Broeckgouw, Volendam De Ringlaan nodigt blijkbaar uit om (te) hard te rijden De Ringlaan in de Broeckgouw Broeckgouw, Volendam Problematiek/de opgave: Vergroting duidelijkheid voorrangssituatie Verlagen

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Rotondes, een vertrouwd beeld

Rotondes, een vertrouwd beeld COMPLETE ROTONDES Rotondes, een vertrouwd beeld De rotonde als kruispuntvorm heeft in Nederland een grote vlucht genomen, vanwege de voordelen voor de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Vergeleken

Nadere informatie

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp 1. Inleiding Shared Space: Op plattelandswegen gebeuren in verhouding veel ongevallen. De wegen zijn relatief

Nadere informatie

OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS OP TRAMSPOREN: VAN VERKEERSVEILIGHEIDS- INSPECTIES TOT OPLOSSINGEN

OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS OP TRAMSPOREN: VAN VERKEERSVEILIGHEIDS- INSPECTIES TOT OPLOSSINGEN OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS OP TRAMSPOREN: VAN VERKEERSVEILIGHEIDS- INSPECTIES TOT OPLOSSINGEN Françoise GODART, Benoît DUPRIEZ 11 september 2013 2 Context Voetgangersongevallen tram ernstig en

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. 1 Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. C Wat doen deze kinderen?? Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen. oen ze iets gevaarlijks? Kleur het bolletje rood. Ontwerp:. Vereecke

Nadere informatie

de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk

de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk Memo Aan Van Kopie aan Datum de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk 30 november BESLUITVORMING EILANDENBOULEVARD NA VOORBEREIDENDE

Nadere informatie

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom (Bijdragenr. 25) Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom J.A.G. de Leur M.Sc. Gemeente Heerhugowaard F.J.Wildenburg Gemeente Heerhugowaard 1.

Nadere informatie

- Op korte termijn: plaatsen van (mobiele) borden die tijdens de schooluren aandacht vestigen, b.v. verlichte borden van kinderen met boekentas:

- Op korte termijn: plaatsen van (mobiele) borden die tijdens de schooluren aandacht vestigen, b.v. verlichte borden van kinderen met boekentas: Harpflash 17 juni 2013 Verkeersveiligheid Het verkeersveiligheidsteam van de Harp schreef een brief naar onze Burgemeester, Schepen van Onderwijs en Schepen van mobiliteit met de vraag tot enkele aanpassingen

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen 11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen B.S. 20 juli 2011 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Dossier Verkeersenquête 2012-2013

Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Motivatie dossier Zoals scholen in andere gemeenten in ons land, heeft ook onze school te maken met een sterk groeiend aantal leerlingen. Dit heeft als gevolg dat wij

Nadere informatie

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Joris Willems PCVO Handel - Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvohandel.be) DEEL 4 GEINTEGREERDE AANPAK VAN VERKEERS- EN MOBILITEITSPROBLEMEN

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Evaluatie verkeerssituatie School B

Evaluatie verkeerssituatie School B Evaluatie verkeerssituatie School B Opgesteld door G. Smilda Afdeling Openbare Werken Concept November 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Analyse verkeerssituatie... 2 Verkeersgedrag: lopen en fietsen...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 2015-10

RAADSVOORSTEL 2015-10 RAADSVOORSTEL 2015-10 Datum voorstel: 15 januari 2015. Raadsvergadering van : 19 februari 2015, Vergadering Commissie : 10 februari 2015, Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Afdeling : G.A. de Kruif

Nadere informatie

FIETSEXAMEN WIJK STENE

FIETSEXAMEN WIJK STENE FIETSEXAMEN WIJK STENE INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSOVERSTEEK / FIETSPAD Fietsoversteken: steeds met blokken Nooit voorrang aan een fietsoversteek, dus: *voorrang verlenen

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering Dienstorder MOW/AWV/2015/14 d.d. 7 september 2015 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Doelgroep: Voor wie van toepassing? Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 INHOUD 1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 1.1 De regel...11 1.2 Theorie-examen...11 1.2.1 De leerstof...11 1.2.2 Het examen zelf...11 1.2.3 De spelregels...12 1.3 Praktijkexamen...12 2 HET VERKEERSREGLEMENT...13

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Tips bij het gebruiken van de busstroken en «bijzondere overrijdbare beddingen» door de taxi s.

Tips bij het gebruiken van de busstroken en «bijzondere overrijdbare beddingen» door de taxi s. Tips bij het gebruiken van de busstroken en «bijzondere overrijdbare beddingen» door de taxi s. V.U. : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Directie der Taxi s M. Popescu CCN, Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen Goedgekeurd in

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid. Besluitvormingsverslag naar aanleiding van de vergadering van 9 maart 2009

Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid. Besluitvormingsverslag naar aanleiding van de vergadering van 9 maart 2009 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Haachtsesteenweg 1405 - B-1130 Brussel Telefoon 02/244.15.11 - Telefax 02/216.43.42 E-mail : info@bivv.be - Internet : www.bivv.be BTW BE 432.570.411 Federale

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Een centrumverbindingstraat omvormen tot een fietsstraat. Laakdal - Kapellestraat

Een centrumverbindingstraat omvormen tot een fietsstraat. Laakdal - Kapellestraat Een centrumverbindingstraat omvormen tot een fietsstraat Laakdal - Kapellestraat Een centrumverbindingstraat omvormen tot een fietsstraat 1 situering 2 bestaande toestand 3 ontwerpcriteria 4 projectontwerp

Nadere informatie

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 INHOUD Context Europese verordening: inhoud Gevolgen voor Belgische reglementering Conclusies

Nadere informatie

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/ uur. Een vast begin- en eindbord duiden dit gebied aan.

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/ uur. Een vast begin- en eindbord duiden dit gebied aan. Wie heeft voorrang? Werd je met de fiets al eens de pas afgesneden door een auto, bus of ander voertuig? Fiets je soms wel eens met meer dan twee naast elkaar waardoor automobilisten lastig worden? Autobestuurders,

Nadere informatie

VII. DEEL SIGNALISATIE

VII. DEEL SIGNALISATIE VII. DEEL SIGNALISATIE VII.1. Algemene beschouwingen De veiligheid op verkeerswegen kan op verschillende manieren worden verzekerd. De eenvoudigste manier zijn betere wegmarkeringen, aangepaste verticale

Nadere informatie

Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven

Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven contactpersonen Bouwheer Medeopdrachtgevers Aannemer Werfleider van de aannemer Agentschap Wegen en Verkeer Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113

Nadere informatie

de straat voor iedereen

de straat voor iedereen de straatcode de straat voor iedereen 1 JANUARI 2004 : TIJD VOOR VERANDERINGEN INHOUD Voorwoord........................................................ 3 Filosofie achter de nieuwe reglementering.............................

Nadere informatie