4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom"

Transcriptie

1 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom

2 zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling Mobiliteit en Infrastructuur van het BIVV Nederlandse vertaling Nathalie Coffé Foto's BIVV Grafische vormgeving en opmaak Dominique Boon Disponible en français. Deze brochure kan gedownload worden in het Nederlands, Frans en Engels op D/2007/0779/9 Verantwoordelijke uitgever : C. Van Den Meersschaut Juli 2007

3 1 Inhoud 1 Argumenten voor zone Zone 30, een instrument voor meer verkeersveiligheid Zone 30, een instrument voor minder geluidsoverlast Zone 30, een instrument voor meer verkeersleefbaarheid Zone 30 : een globale benadering van het grondgebied van de gemeente Zone 30, capaciteit van de weg en doorstroming Indeling en categorisering van de weg Strategisch plan voor een zone 30 per wijk, voornaamste stappen en methode Verkeerscirculatieplan en -maatregelen Communicatie Handhaving Een zone 30 afbakenen door middel van infrastructurele maatregelen : begin aangeven, ingrijpen op het kruispunt en indien nodig corrigeren ter hoogte van de weggedeeltes...13 A. Poorteffecten aan het begin van zones B. De heraanleg van kruispunten...16 C. Voorzieningen langs doorlopende weggedeeltes Welke specifieke voorzieningen zijn er welke type weggebruiker? Zone 30, een te evalueren maatregel Reglementering...34

4 2 1- Argumenten voor zone Zone 30, een instrument voor meer verkeersveiligheid Het merendeel van de ongevallen gebeurt op gewestwegen en op specifieke punten van het wegennet. De overige ongevallen vinden meer gespreid plaats, op gemeentewegen. Daarom is een globale oplossing op buurtniveau noodzakelijk. Zones 30 beperken het aantal ongevallen en hun ernst aanzienlijk. Hun impact op de verkeersveiligheid hangt af van verschillende factoren zoals de oorspronkelijke situatie en de ondersteunende maatregelen die samengaan met een snelheidsverlaging (verkeersmaatregelen, infrastructuur ). Zones met een matige snelheid zijn ook geschikt voor zwakke weggebruikers, die er veiliger zijn. Door de lagere snelheid is oogcontact met de bestuurders immers mogelijk en hebben de automobilisten ook een breder overzicht van de straat. Het gezichtsveld is breder omdat de snelheid beperkt is. Anticiperen op gevaar is dus makkelijker. Gezichtsveld in functie van de snelheid aan 50 km/u aan 50 km/u aan 20 km/u aan 20 km/u

5 3 argumenten 50 km/u 30 km/u Een voetganger die met 50 km/u geraakt wordt, sterft in 45 % van de gevallen ; met 30 km/u is dit 5 %. (Bron : Certu.) Wanneer een botsing onvermijdelijk is, vindt deze plaats met zeer lage snelheid, 30 km/u of nog minder. Er komt dan kinetische energie vrij. Hoe groter deze energie, hoe heviger de schok en hoe groter de schade. De kinetische energie hangt af van de snelheid en van de massa van het voertuig (massa x snelheid²/2). De snelheid staat in het kwadraat en is dus het bepalende element. Elke snelheidsvermindering, hoe klein ook, kan de gevolgen van een ongeval aanzienlijk beperken. Hoe lager de snelheid, hoe kleiner de stopafstand. Noodstops laten we hier buiten beschouwing, we zullen het voornamelijk hebben over comfortabele remtijden en -afstanden. De afstand nodig om een voertuig tot stilstand te brengen is de som van de afstand die afgelegd wordt tijdens de reactietijd en de remtijd. Algemeen wordt aangenomen dat de reactietijd tussen 1 en 1,5 seconden bedraagt. Zoals reeds gezegd, kan men bij een snelheid van 30 km/u of minder bepaalde bewegingen reeds voorzien. De automobilist zal zijn snelheid dus tijdig kunnen aanpassen en zijn remtijd verminderen. Bijvoorbeeld : een automobilist rijdt 30 km/u of minder en ziet op de stoep een kind op een fiets. Het kind is blijkbaar aan het spelen en de automobilist kan zijn snelheid aan de situatie aanpassen en weet dat hij op zijn hoede moet zijn. Als het kind plots de straat op rijdt zal de automobilist minder verrast zijn, omdat hij dit reeds kon voorzien. De stopafstand D a hangt af van de reactietijd van de bestuurder, van de snelheid en van de vertraging van het voertuig. D a = t r.v 0 + V 0 ²/2.A of : D a is de stopafstand (in meter) t r...is de reactietijd van de bestuurder (in seconden) V 0...is de snelheid van de bestuurder (in meter per seconde) A...is de vertraging (in meter per seconde²).

6 argumenten 4 reactietijd Tr (s) vertraging A (m/s²) Stopafstand Da (m) 20 km/u 30 km/u 50 km/u 70 km/u 90 km/u 1* 8,6 15,3 33,2 57,3 87,5 5*** 1,5** 11,4 19,4 40,1 67,0 100,0 1* 7,8 13,3 27,7 46,5 69,6 7**** 1,5** 10,5 17,5 34,6 56,2 82,1 Stopafstand van een voertuig in functie van reactietijd, vertraging en oorspronkelijke snelheid. * snelle reactie *** "normaal" remmen of vrachtwagen ** normale reactie **** noodrem bij droog wegdek 30 km/u 30 km/u 50 km/u 50 km/u 13,3 m 13,3 m 27,7 m 27,7 m In België kunnen we als voorbeeld Brugge vermelden waar in 1992 een groot gedeelte van het wegennet (en niet alleen het historische centrum!) in zone 30 omgezet werd. We stellen er een daling van 25 % van het aantal ongevallen vast en zelfs een daling van 36 % van het aantal ongevallen met fietsers. Er werden ook snelheidscontroles uitgevoerd en we merken een opmerkelijke verbetering 7 maanden na invoering van de zone 30. Deze invoering gebeurde voornamelijk via politiemaatregelen (parkeren, éénrichtingsverkeer ). De stopafstand (in dit geval bij noodrem en bij droog wegdek) is aanzienlijk kleiner als de wagen 30 km/u rijdt. Objectieve veiligheid Als we andere Europese steden bekijken, zien we dat de verkeersveiligheidscijfers er zeer gunstig evolueren na de invoering van zones 30. Volgens een Duitse studie (1989) over zones 30 in Hamburg (indertijd 575), leidde de invoering ervan tot een fikse daling van het totaal aantal ongevallen (- 20 %) en van de ongevallen met zwaargewonden (- 25 %). De snelheid nam nochtans slechts in beperkte mate af (V 85 daalde van 52 naar 47 km/u) door gebrek aan snelheidsremmers. Uit een studie in Nederland over 151 zones 30 bleek dat het aantal letselongevallen met 42 % afgenomen was. In Engeland werden 72 zones 30 bestudeerd. De ongevallen namen er af met 61 % en de ongevallen met zwaargewonden met 67 %. In Engeland legt de wetgeving voorzieningen op waardoor reeds 85 % van de bestuurders hun snelheid beperkten tot 30 km/u. Deze vier studies tonen aan dat de invoering van een zone 30, ongeacht de verkeersinfrastructuur (volledig zoals in Engeland of enkel door poorteffecten zoals in Duitsland), duidelijk impact heeft op de verkeersveiligheid. Snelheidsremmers vergemakkelijken een strikte naleving van de snelheidsbeperking tot 30 km/u. De zone 30 is bijgevolg een zeer interessant hulpmiddel voor meer verkeersveiligheid.

7 argumenten 1.2. Zone 30, een instrument voor minder geluidsoverlast Verkeerslawaai is een ingewikkeld fenomeen omdat verschillende factoren een rol spelen. Verkeerslawaai bestaat enerzijds uit motorgeluiden en anderzijds uit rijgeluiden (contact van de banden met het wegdek). Het motorgeluid hangt af van het motorregime en de rijstijl. Het rijgeluid hangt dan weer af van de banden en van het type wegdek. Ook de hoeveelheid verkeer en de snelheid spelen een rol. Hoe meer wagens en hoe sneller zij rijden, hoe meer verkeerslawaai. Het globale verkeerslawaai stemt overeen met de totale geluidsopmeting over de hele lengte van een zone. Omdat de wegcode weinig beperkingen oplegt zijn er verschillende mogelijkheden voor de weginfrastructuur in een zone 30. Heraanleg van de infrastructuur gaat meestal samen met maatregelen om het doorgaand verkeer te beperken. Zo kan men tegelijk inwerken op de hoeveelheid en de snelheid van het verkeer. Op dit vlak zijn zones 30 tamelijk efficiënt om het globale verkeerslawaai te verminderen. Door de snelheid te verminderen van 50 km/u tot 30 km/u daalt het lawaai met 3 tot 4 decibel 1. Dit stemt overeen met een halvering van het verkeersvolume op middelmatig belangrijke wegen. Om de effectief gereden snelheden te verminderen is het soms nodig om de infrastructuur opnieuw in te richten. Deze wijzigingen kunnen plaatselijk lawaai veroorzaken. Om het plaatselijke lawaai teweeggebracht door snelheidsremmers zoveel mogelijk in te dijken, kan men volgende aanbevelingen formuleren 2 :..De wettelijke voorschriften betreffende de wegafmetingen en de plaatsing van signalisatie uit het Reglement van de Wegbeheerder naleven...vermijden dat de snelheid tussen twee wegvoorzieningen opnieuw verhoogt. De voorzieningen niet te ver uit mekaar plaatsen en het wegbeeld over de hele lengte wijzigen...een vlot en continu verkeer, zonder versnellingen of plotse remmanoeuvres mogelijk maken...voldoende tijd nemen om met de buurtbewoners over de noodzaak en de plaats van wegvoorzieningen te overleggen. Meer informatie over de aanpak van verkeerslawaai en over de impact van zones 30 vind je terug in het Vademecum voor Wegverkeerslawaai in de stad, BIM Brussels Gewest Zone 30, een instrument voor meer verkeersleefbaarheid Het doel van een zone 30 is het plaatselijke leven voorrang geven op het verkeer en de verkeersleefbaarheid tussen de verschillende weggebruikers verbeteren. Het gaat hier om plaatselijke wegen met veel doorgaand verkeer, maar ook om wegen waar auto s het overwicht hebben in de openbare ruimte. Zone 30 kan dus een wettiging zijn van een reeds bestaand weggebruik, maar evenzeer een instrument om de leef- en verkeersomstandigheden in een zone te verbeteren. Het zone 30-statuut is dus veel meer dan zomaar een snelheidsbeperking. Een zone 30 is veeleer een samenhangende inrichting van een publieke ruimte, gericht op alle weggebruikers en in het bijzonder op buurtbewoners, voetgangers en fietsers. Het gaat om een andere visie op het wegennetwerk. Een straat is niet alleen een verkeersgebied, maar ook een verblijfsgebied. Een snelheidsbeperking biedt mogelijkheid tot wegvoorzieningen met grotere verkeersleefbaarheid, bredere voetpaden, meer groen en meer stadsmeubilair. Al deze wegvoorzieningen komen het wegbeeld ten goede en maken de beperking van 30 km/u coherent. 1. Zone 30, ça me branche, ATE Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad, BIM-Brussels Hoofdstedelijk Gewest < >.

8 argumenten Dankzij bredere voetpaden kunnen voetgangers en kinderwagens mekaar beter kruisen, of langs uitstalramen wandelen en kunnen buren met elkaar praten zonder de doorgang te belemmeren. Zij bieden ouders met kinderwagens, kinderen en bejaarden de mogelijkheid om zich gemakkelijk voort te bewegen. Kwetsbare personen hebben een plaats in het straatbeeld en worden minder blootgesteld aan gevaren. Door een lagere snelheid is oogcontact immers mogelijk. En dit oogcontact geeft een menselijk aspect aan het wegennet. Iedere weggebruiker kan aandachtig zijn voor de andere weggebruikers en eventuele misstappen voorkomen. Als de voertuigen minder snel rijden, is het mogelijk om overal over te steken. Oversteekplaatsen voor voetgangers zijn dan zelfs niet aanbevolen. In enkele bijzondere gevallen kan men ze echter wel behouden. Denken we maar aan plaatsen waar veel voetgangers regelmatig oversteken (vóór scholen bijvoorbeeld) of waar er veel verkeer is. Een snelheidsbeperking laat eveneens toe om meer ruimte te winnen. Hoe lager de snelheid, hoe minder ruimte voertuigen nodig hebben om elkaar te kruisen. Parkeerzones kunnen ook smaller zijn, want er is minder gevaar als men uit de wagen stapt. De gewonnen ruimte kan gebruikt worden voor andere verplaatsingsmodi of andere functies. De vermindering van het verkeerslawaai door de beperking van de snelheid en van het doorgaand verkeer draagt ook bij tot een betere verkeersleefbaarheid. Dezelfde straat vóór en na de inrichting van een zone30. Een duidelijke verbetering van de veiligheid aan de oversteek en van de verkeersleefbaarheid.

9 2- Zone 30 : een globale benadering van het grondgebied van de gemeente 2.1. Zone 30, capaciteit van de weg en doorstroming Men mag de verkeersabsorptie door een zone 30 niet onderschatten. De wegcapaciteit hangt in de eerste plaats af van de kruispuntcapaciteit.. De capaciteit van een weg is de hoeveelheid verkeer, uitgedrukt in aantal voertuigen, die langs een weg rijden per tijdseenheid. De capaciteit van een weg kan dus niet verbeterd worden door de weg te verbreden, alleen de doorstroming neemt hierdoor toe. Als men de resultaten observeert van verschillende concrete maatregelen, komt men tot de vaststelling dat de optimale capaciteit binnen de bebouwde kom verkregen wordt voor snelheden om en bij de 50 km/u (Certu 2006). Een weg met 2 x 1 rijstrook laat dus een verkeersafwikkeling toe van voertuigen/dag, een aantal dat zelden bereikt wordt binnen de bebouwde kom. Door de snelheid te laten zakken tot 30 km/u, vermindert deze te hoge capaciteit met ongeveer 10 %. De resterende capaciteit is nog steeds zeer hoog, en een dergelijke vraag komt men op het terrein zelden tegen. De doorstroming is de maatstaf voor het verkeersverloop, en gaat van vlot (voertuigen kunnen constant voortrijden) naar moeizaam (met horten en stoten) tot volledig opgestopt. Doorstroming is van toepassing op verschillende snelheden, we spreken dan van een trage of een snelle doorstroming. Snelle doorstroming vergt infrastructuur waar het kruisen beperkt wordt, 2 x 2 rijstroken, ongelijkvloerse kruispunten Men streeft naar een maximale capaciteit voor een hoge snelheid. Trage doorstroming verkrijgt men door op zoek te gaan naar de optimale capaciteit bij snelheden lager dan 50 km/u Indeling en categorisering van de weg De categorisering van wegen en straten op het grondgebied van een gemeente is noodzakelijk voor een verkeersveiligheidsbeleid op gemeentelijk vlak. De categorisering moet de gemeenteweg een referentiekader bieden voor de aanleg van intrinsiek veilige en leefbare wegen en straten, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Grosso modo kunnen onze wegen en straten Kunst-Wettunnel, richting Zuid - van donderdag 21 tot zaterdag 23 september onderverdeeld 2006 worden in wegen waar de Kunst-Wettunnel, richting Zuid, verblijfsfunctie overweegt en wegen waar de van donderdag 21 tot zaterdag verkeersfunctie overweegt. Alle straten waar 23 september 2006 de verblijfsfunctie overweegt zouden dus 100 zones 30 moeten zijn, erven en woonerven of zones waar autoverkeer niet toegelaten is De hoeveelheid verkeer die een verblijfszone doorkruist kan de verblijfsfunctie van deze 30 zone in gevaar brengen. In woonzones binnen de bebouwde kom kunnen tot voertuigen voorbijrijden zonder de levenskwaliteit Debiet [voertuig./15 min] al te zeer te wijzigen. In dit geval volstaan enkele eenvoudige infrastructuurmaatregelen Stadswegen bereiken hun maximumcapaciteit (asverschuivingen, parkeermogelijkheden, Gemiddelde snelheid [km/u] bij snelheden van 30 tot 50 km/u. Bron : BIVV.

10 globale benadering poorteffecten ), gekoppeld aan enkele snelheidscontroles, om de verblijfsfunctie te respecteren. Als het verkeer echter drukker is en men de verblijfsfunctie wil bevorderen, moet men de mogelijkheid voorzien om een deel van het doorgaande verkeer om te leiden. Zo kan men een lussysteem in de wijk invoeren of het verkeer volledig bannen. Indien dit niet mogelijk is moet de weg zodanig ingericht worden dat het gewenste gedrag automatisch tot stand komt. Hiërarchische indeling Wat is een hiërarchische indeling? De hiërarchische indeling van het wegennet is de onderverdeling van wegen op basis van het type en de hoeveelheid verkeer die zij zullen moeten verwerken. Waarom de straten hiërarchisch indelen? De bedoeling van de hiërarchische indeling is te weten langs welke wegen het verkeer komt en om welk type verkeer (verkeersstroom en samenstelling) het gaat. Dit is dus bevorderlijk voor het beheer van het wegennet (investering en onderhoud), maar ook voor het openbaar vervoernet, de geluidsoverlast in de stad en de verkeersveiligheid, vermits deze hiërarchische indeling keuzemogelijkheden biedt voor de weginrichting. Hiërarchie en functies Binnen de bebouwde kom kunnen de wegen hiërarchisch ingedeeld worden naargelang hun belang :..lokaal ;..bovenlokaal of stedelijk ;..gewestelijk of nationaal. Onafhankelijk van het hiërarchisch niveau vervullen wegen in meer of mindere mate drie verkeersfuncties :..verbinden (het doorgaand verkeer) ;..verzamelen (of verdelen) ;..ontsluiten (toegang geven tot erven). Binnen de bebouwde kom is er naast de verkeersfunctie ook een belangrijke rol weggelegd voor de verblijfsfunctie (maatschappelijke functie), zodat er naast de verkeersruimte ook een leefruimte ontstaat. Categorisering Wat betekent categorisering? Door middel van categorisering kan men de verschillende functies van een weg op elkaar afstemmen. Categorisering bestaat er in de snelheidsregimes en het uitzicht van de weg aan te passen in functie van de plaats en het gebruik van de weg, maar ook van de omgeving van de weg, in stedelijke of landelijke context. Volgens het categoriseringsprincipe kan éénzelfde weg functioneren als verbindingsweg en tegelijk een aanpassing van de snelheid ondergaan 3. Waarom straten categoriseren? Categorisering van straten beantwoordt aan een sociale nood om de verkeersproblematiek te beheren in functie van een betere verkeersveiligheid en levenskwaliteit. Binnen deze categorisering moet rekening gehouden worden met alle maatschappelijke en verkeersfuncties (verbinden, verzamelen, ontsluiten). Elke straat moet een functie krijgen. Categorisering zou moeten gebeuren vanuit het standpunt van de weggebruiker. Deze laatste moet uit de eigenschappen van de weg en van de omgeving kunnen afleiden in welke weg- of straatcategorie hij zich bevindt. Het straatbeeld moet voldoende aanwijzingen geven om de gebruikers duidelijk te maken welk gedrag zij moeten aannemen. Categorieën wegen en straten Buiten de bebouwde kom primeert over het algemeen de verkeersfunctie. Voor het netwerk buiten de bebouwde kom kunnen we dan ook van wegen spreken. Binnen de bebouwde kom is vooral de verblijfsfunctie zeer belangrijk. Daarom zal de 3. Categorisering van wegen. Alle functies van de weg, perfect in harmonie. BIVV januari 2006.

11 globale benadering snelheid binnen de bebouwde kom op enkele zeldzame uitzonderingen na beperkt worden tot 50 km/u, een snelheid die een evenwicht creëert tussen verblijfs- en verkeersfunctie op voorwaarde dat de nodige voorzieningen voor iedere gebruiker aanwezig zijn. De voornaamste statuten in de bebouwde kom zijn :..voetgangerszone (selectief bepaald) ;..erven en woonerven ;..zone 30 ;..zone 30 schoolomgeving ;..straat waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u ;..weggedeelte waar de snelheid beperkt is tot 70 km/u. Het overzicht illustreert welke statuten passen binnen de functies op het niveau van een gemeente. Functies van het lokaal wegennet Verbinden Verzamelen Ontsluiten Statuut van de openbare weg Voetgangerszone (x) Erf en woonerf x Zone 30 x x x Zone 30 schoolomgeving x x x 50 km/u x x (x) 70 km/u x Categorisering en functies van het wegennet binnen de bebouwde kom. niet van toepassing (x) eventueel van toepassing x van toepassing 2.3. Strategisch plan voor een zone 30 per wijk, voornaamste stappen en methode Om een strategisch plan voor een zone 30 uit te werken moet men eerst goed nadenken over het huidige en het gewenste gebruik van gemeentewegen. Welke wegen zullen ontsluitingswegen worden, welke verzamelwegen en welke verbindingswegen? Dit is van fundamenteel belang om het verkeer te oriënteren en over de nodige wegvoorzieningen te beslissen. In dit stadium moet men ook overleggen met de beheerders van het openbaar vervoer om de trajecten van de lijnen te kennen en te weten waar de commerciële snelheid afneemt Op basis van de hiërarchische indeling van de wegen en rekening houdend met het feit dat de verblijfsfunctie binnen de bebouwde kom steeds moet overheersen, kan men aangepaste snelheden vastleggen naargelang de functie van deze wegen, dit is de categorisering. Zo bakent men zones af die in zone 30 omgezet zullen worden en wegen waarop 50 km/u blijft gelden maar met zones 30 in de nabijheid van scholen of op wegen die veel gebruikt worden door voetgangers en fietsers (zoals stationsomgevingen, oversteken naar handelscentra ). Voor sommige straten zal dit geen enkel probleem vormen, voor andere zal een keuze moeten opgelegd worden. Hierbij moet men rekening houden met de veiligheid van alle weggebruikers, maar ook met het gemeentelijke ontwikkelingsplan.

12 globale fiche n o benadering 1 10 gerealiseerde zone 30 km/u voetgangerszone woonerf of erf 20 km/u Laatst bijgewerkt : juni 2007 BHG IRIS-plan Na de hiërarchische indeling van zijn netwerk heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaald welke categorieën van dit netwerk deel moesten uitmaken. Op alle ontsluitingswegen zal op termijn maximum 30 km/u gereden mogen worden. In dit stadium moet iedere wijk bestudeerd worden, ongeacht zijn problematiek en potentieel.

13 11 globale benadering Verkeerscirculatieplan en -maatregelen Nieuwe zones 30 kunnen aangelegd worden en bestaande zones 30 kunnen geloofwaardiger worden door het doorgaand verkeer te bannen of te verminderen. Om het verkeer te ontmoedigen wordt een verkeerscirculatieplan bestudeerd dat de verkeersrichting (één of twee richtingen) zal bepalen. Reeds in dit stadium kan een zone 30 heel geloofwaardig zijn wanneer zij ondersteund wordt door verkeersmaatregelen aangevuld met andere, gerichte maatregelen (zoals de invoering van poorteffecten) zoals de wegcode dit vereist. Verkeersmaatregelen kunnen van allerlei aard zijn. Het kan gaan om een wijziging van rijrichting (tweerichtingsverkeer, éénrichtingsverkeer, beperkt éénrichtingsverkeer), een nieuwe parkeerregeling, maar deze maatregelen kunnen ook ingrijpender zijn, zo kunnen sommige kruispunten volledig verboden worden voor bepaalde weggebruikers. De invoering van éénrichtingsverkeer in straten met weinig of geen doorgaand verkeer is te vermijden. Als de straat niet opnieuw wordt aangelegd, zou dit immers kunnen aanzetten tot sneller rijden. Indien men toch éénrichtingsverkeer invoert, moet men systematisch overwegen om de tegenrichting open te stellen voor fietsers (= beperkt éénrichtingsverkeer). Fietsers zijn natuurlijk veiliger op wegen die minder gebruikt worden en waar de snelheid lager ligt dan op verzamelwegen of wegen met overwegend doorgaand verkeer. Men heeft talrijke concepten bedacht om doorgaand verkeer te bemoeilijken. De meest gebruikte zijn verkeerslussen, waarmee automobilisten naar hun vertrekpunt in de wijk teruggeleid worden, of concepten waarbij het verkeer in een kam- of rekkenvorm geleid wordt en de automobilist verplicht is om op zijn stappen terug te keren. Met deze concepten is enkel verkeer met een bestemming in de wijk mogelijk. Enkele hulpmiddelen om ze toe te passen :..Eénrichtingsverkeer..Kan de wijk minder toegankelijk maken voor de bewoners ;..moet leiden tot het openstellen van de tegenrichting voor fietsers 4 ;..kan aanzetten tot sneller rijden als het berijdbare deel van de rijbaan voldoende groot is...afsluiting van een kruispunt..met kleinschalige of volledige heraanleg (zie punt : Een zone 30 afbakenen door middel van infrastructurele maatregelen ) ;..met toegang voor bepaalde weggebruikers zoals fietsers, voetgangers en voertuigen van hulpdiensten...parkeren Wanneer men éénrichtingsverkeer invoert voorziet men vaak de mogelijkheid om langs beide kanten van de straat te parkeren, om de beschikbare ruimte kleiner te maken. Dit is uiteraard een eenvoudige en populaire oplossing, maar op die manier zijn er ook meer wagens aanwezig in het straatbeeld. De bijkomende parkeergelegenheid moet aan een bestaande vraag in de wijk tegemoet komen, zoniet loopt men het risico dat ook andere voertuigen aangetrokken worden Het doorlopend langsparkeren kan ook de zichtbaarheid van voetgangers bemoeilijken en de oversteekmogelijkheden beperken als er geen regelmatige onderbrekingen zijn. Er bestaan ook andere parkeermogelijkheden, zoals schuinparkeren en haaks parkeren, die de weg smaller maken zonder daardoor meer voertuigen aan te trekken...wegen voor plaatselijk verkeer..laten bussen, voertuigen van hulpdiensten en fietsers door. 4. Zie brochure BEV Beperkt eenrichtingsverkeer. Voor een veilige veralgemeende invoering van het beperkt eenrichtingsverkeer, BIVV 2004.

14 globale benadering 12..Statuten waardoor de openbare weg geheel of gedeeltelijk voorbehouden is aan bepaalde weggebruikers zoals voetgangerszones of voorbehouden wegen 5 (F99). Deze statuten bieden het voordeel dat zij een filterend effect hebben en enkel openstaan voor nietgemotoriseerde verplaatsingswijzen. Sommige steden zoals Hamburg en Brugge passen voor de algemene invoering van de zone 30 eerst deze verkeersbeheersingsmethodes toe, alvorens de infrastructuur opnieuw aan te leggen. Deze werkwijze is uiteraard veel goedkoper dan een ingrijpende heraanleg en maakt het mogelijk om snel en op grote schaal op te treden. In het algemeen merken we een daling van de effectief gereden snelheid. Op plaatsen waar de snelheid nog steeds te hoog ligt, kan men overgaan tot iets duurdere investeringen Communicatie Deze fase, die vaak verwaarloosd of snel doorlopen wordt, is van fundamenteel belang om de invoering van de zone 30 te aanvaarden en te laten naleven. Communiceren wordt des te gemakkelijker wanneer de zones waar 30 km/u zal toegepast worden zeer uitgestrekt zijn of wanneer de gemeente, naar het voorbeeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brugge of Gent, een eigen invoerbeleid heeft voor zones 30. Zo kan de gemeente op grote schaal informeren over wat een zone 30 precies inhoudt, welke de voordelen zijn en welke wegvoorzieningen zullen doorgevoerd worden. Het publiek zal beter reageren wanneer het begrijpt waarom bepaalde wegen het statuut van zone 30 krijgen. Brugge en Gent hebben een folder voor het grote publiek ontwikkeld waarin de doelstellingen en voordelen van een zone 30 voor woonwijken uitgelegd worden. Door de boodschap duidelijk over te brengen worden de voordelen van zones 30 steeds minder in vraag gesteld. Zelfs wanneer er op grote schaal gecommuniceerd wordt, moet men ook de buurtbewoners en zij die de wegen in kwestie dagelijks gebruiken raadplegen. Deze communicatie is dan geen verplichting meer op grond van een reglementering, maar is wenselijk om de gebruikers rond een gezamenlijk leef- en wegenproject te verenigen. De gemeente kan zich beperken tot het verstrekken van informatie aan de bewoners via een folder, of zij kan meer overleg plegen en het project tot op zekere hoogte opnieuw in vraag stellen. Zo worden bijvoorbeeld bij verkeersremmende wegvoorzieningen minder vragen gesteld als er voorafgaand overleg plaats vond tussen en met de buurtbewoners Handhaving Snelheidscontroles zijn er om verschillende redenen : enerzijds om de doeltreffendheid van de voorzieningen te evalueren en anderzijds om aan te tonen dat de gemeente wil dat de voorgehouden snelheid werkelijk nageleefd wordt. Overtreders worden bestraft zodat het plaatselijke karakter behouden blijft, en iedere weggebruiker er veilig is. Voor de uitvoering van deze controles gaat men best in verschillende fases te werk : een testfase, een informatiefase en een handhavingsfase. De snelheidscontrole vóór de invoering van zone 30 laat toe om na te gaan welke snelheden er op dat moment gereden worden en om een idee te hebben van de nodige infrastructurele voorzieningen. Men kan eveneens nagaan hoe snel er op bepaalde tijdstippen van de dag gereden wordt en snelheidsovertredingen al dan niet in verband brengen met spits- en/of daluren. Hiermee kan men onder meer nagaan welk effect een maatregel zou hebben op de snelheid van het doorgaand verkeer. Als men de snelheden vóór de interventie kent, kan men de situatie voor en na vergelijken en hieruit lessen trekken. Na de invoering van zone 30 en eventuele heraanleg van de weg voorziet men best een evaluatieperiode. Tijdens deze periode zullen informatieve controles uitgevoerd worden om de weggebruikers de kans te geven hun gedrag aan te passen. Deze informatie kan doorgegeven worden via een preventieradar die de gere- 5. Zie technische fiche Landbouwwegen, BIVV 2006.

15 13 globale benadering den snelheid of een boodschap toont ( te snel of dank u ). Deze radar kan dezelfde dag nog binnen de zone verplaatst worden om een maximum aantal weggebruikers te bereiken. Het is ten stelligste afgeraden om deze informatiefase over te slaan. Met het nieuwe boetesysteem worden rijbewijzen immers sneller ingetrokken, vanaf het moment dat meer dan 30 km/u te snel gereden wordt. Om te vermijden dat weggebruikers nogal oppervlakkig zouden reageren op het zone 30-systeem is het beter om zeer duidelijk te informeren over de snelheidslimieten en over. de maximumsnelheid op een bepaalde plaats. Ook na de informatiefase is het belangrijk, controles te houden om het lokale karakter van een zone 30 te benadrukken. Daarna zal het misschien nog nodig en nuttig kunnen zijn om af en toe controles te houden. Sommige steden baseren hun zone 30-beleid bijna uitsluitend op controles, zoals Berlijn, waar buiten de poorteffecten geen enkele heraanleg gebeurde. Na een heraanleg zijn controles ook zeer belangrijk om de nieuwe zone 30 te kunnen evalueren en na te gaan wat er eventueel fout loopt Een zone 30 afbakenen door middel van infrastructurele maatregelen : begin aangeven, ingrijpen op het kruispunt en indien nodig corrigeren ter hoogte van de weggedeeltes Rekening houdend met de vroegere realisaties (categorisering, uitgestrektheid ), is het meest logisch om de toegang tot de zone 30 duidelijk aan te geven. Het resultaat is een relatief homogene openbare ruimte met enerzijds doorlopende weggedeeltes en anderzijds kruispunten. Het is ook mogelijk om doorlopende weggedeeltes aan te passen. Hierbij moeten eerst de plaatsen aangepakt worden waar zich bepaalde gebeurtenissen voordoen, ingangen van scholen, openbare gebouwen, opmerkelijke elementen, kortom alle potentiële gevaarzones. Leefbare weginfrastructuur die het accent legt op de plaatselijke activiteiten en deze in het bezit laten komen van de openbare ruimte, zijn volwaardige veiligheidsinrichtingen. We geven ook verschillende mogelijkheden voor doorlopende weggedeeltes. A. Poorteffecten aan het begin van zones 30 Bij de invoering van een zone 30, moet allereerst het begin aangeduid worden. Dit begin moet duidelijk herkenbaar zijn voor alle weggebruikers. Het poorteffect geeft aan waar de weggebruikers hun gedrag moeten aanpassen, waar ze hun snelheid moeten matigen en is idealiter het vertrekpunt van een nieuwe verkeersinfrastructuur die de lokale activiteiten ten goede komt. Het poorteffect kan op verschillende manieren worden aangebracht, gewoonweg via een verkeersbord (F4a aan het begin, F4b op het einde), via een kleinschalige (compacter kruispunt), of via een ingrijpender voorziening. Klassieke poorteffecten zijn compactere kruispunten, andere materiaalkeuze voor het wegdek, aanplanting, verticale elementen (verlichtingspalen ) of niveauverschillen (verkeersdrempels, rijbaankussens, doorlopende trottoirs ). Op kruispunten kan men het gemakkelijkst ingrijpen. Het gaat hier om strategische plaatsen waar alvast een eerste snelheidsvermindering gebeurt. De weggebruikers zullen er sowieso (lichtjes) vertragen. Dit verkeersgedrag wordt versterkt door infrastructurele maatregelen of door de organisatie van het verkeer. Alle weggebruikers zullen er automatisch hun snelheid matigen. Hieronder beschrijven we enkele mogelijke types kruispunten die de snelheid kunnen afremmen. Poorteffect door middel van een trottoiruitstulping. Voor een optimale zichtbaarheid was het verkeersbord beter dichter bij de boordsteen geplaatst.

16 globale benadering 14..Het verkeersbord moet duidelijk zichtbaar zijn. De ideale plaats is onmiddellijk naast de weg, of zelfs in de parkeerzones, zodat het verkeersbord zich in het gezichtsveld bevindt van de automobilist. Verder dan het trottoir of op de berm is te vermijden. Doorlopende trottoirs kunnen de zijstraat minder zichtbaar maken, waardoor de snelheid toeneemt op de weg langs de zone 30. Het poorteffect daarentegen is hier bijzonder goed zichtbaar. De bestuurder (fietser, motorrijder, automobilist ) moet hier echt door een sas. Iedereen moet het verkeersbord kunnen zien...een poorteffect d.m.v. een doorlopend trottoir zorgt voor een drastische snelheidsverlaging bij het binnenrijden van een zone 30, als deze begint op een kruispunt. Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan het type boordsteen, niet te laag, zodat er sprake is van een echt trottoir, maar ook niet te dwingend, zodat de (gemotoriseerde) tweewielers niet in problemen komen 6.. Het trottoir loopt door over de weg en paaltjes beletten dat auto s toegang krijgen tot de rest van het trottoir. Doorlopend trottoir langs een handelsweg, de voetganger behoudt hier voorrang. Een zebrapad hoort niet thuis op een doorlopend trottoir, de voetganger heeft er immers al voorrang!..het poorteffect kan ook gerealiseerd worden door een verhoging zoals een verkeersdrempel, rijbaankussen of verkeersplateau. 6. Momenteel wordt er een technische fiche opgesteld over de aanleg van doorlopende trottoirs, uitgave voorzien voor midden 2007.

17 15 globale benadering van de trottoiruitstulpingen kan uitgebreid worden, zodat er heuse pleintjes ontstaan bestemd voor maatschappelijke functies die verband houden met plaatselijke activiteiten (caféterrassen, scholen ). Begin van een zone 30 aangegeven door een verkeersdrempel met zebrapad. Let ook op de wegversmalling d.m.v. trottoiruitstulpingen. Het kruispunt wordt aanzienlijk kleiner en er ontstaat een pleintje dat enerzijds dient als poorteffect en dat anderzijds een maatschappelijke rol vervult als caféterras, zonder dat de voetgangers hierdoor gehinderd worden. Het begin van een zone 30 schoolomgeving wordt hier aangegeven door twee rijbaankussens rond het zebrapad, let op de biggenruggen om te beletten dat de voertuigen tussen de rijbaankussens zouden slalommen...een andere mogelijkheid is om over een bepaalde afstand een ander materiaal te kiezen voor het wegdek. Zo kan het wegdek een andere kleur of textuur krijgen (kasseien). Het ligt voor de hand dat deze andere materiaalkeuze minder effect heeft dan trottoiruitstulpingen of snelheidsremmers. Maar soms zijn er situaties waar de gereden snelheid niet al te hoog ligt en waar een grotere investering niet gerechtvaardigd is...het begin van een zone 30 kan ook worden aangegeven aan de hand van trottoiruitstulpingen. Het principe van trottoiruitstulpingen bestaat erin om de voetganger die wil oversteken duidelijk zichtbaar te maken, op hetzelfde niveau als de geparkeerde voertuigen. Deze uitstulpingen (aan beide zijden van de weg) kunnen met elkaar verbonden worden d.m.v. een zebrapad, maar dit is niet verplicht. Deze inrichting beveiligt het oversteken door de wederzijdse zichtbaarheid tussen de weggebruikers te verbeteren, maar matigt ook de snelheid van voertuigen die een zone 30 binnenrijden. Het principe Het poorteffect wordt bereikt door een andere materiaalkeuze, die aangeeft dat het trottoir doorloopt, zonder dat er sprake is van een hoogteverschil.

18 globale benadering 16..Men kan ook gebruik maken van plaatselijke bijzonderheden. Het begin van de zone 30 laten samenvallen met een opvallend element, een brugje, een attractiepunt zorgt voor een beter begrip bij de automobilist...poorteffecten zijn ook mogelijk langs doorlopende weggedeeltes. Bovenvernoemde snelheidsremmende middelen worden dan gebruikt, maar er bestaan ook meer specifieke voorzieningen zoals asverschuivingen of middeneilanden. Een asverschuiving ontstaat door een zijdelingse of centrale voorziening (middeneiland). Zo n verkeerseiland wordt vaak voorzien van lichtgevende elementen voor een betere zichtbaarheid. De asverschuiving kan gelden voor het verkeer uit beide richtingen, maar als de breedte beperkt is, zorgt men er best voor dat het verkeer dat de zone 30 binnenrijdt afgeremd wordt. Plaatselijke bijzonderheden zoals oude poorten of nauwe spoorwegbruggen kunnen voor een poorteffect zorgen...al deze poorteffecten kunnen steeds gepaard gaan met een van ver zichtbare verticale dimensie : aanplanting, straatmeubilair zoals verlichtingsmasten, portieken boven de weg Als men kiest voor aanplanting, moet de wederzijdse zichtbaarheid tussen de weggebruikers wel gegarandeerd worden. Zo mogelijk moet ze dus verwijderd worden van de as van een voetgangersoversteek, en te grote aanplanting, die kleine personen aan het zicht kan onttrekken, is te vermijden. Begin van zone 30 d.m.v. een verkeersplateau op een gewestweg...als de zone 30 na of op een kruispunt begint, dan kan dit kruispunt als poorteffect dienen. B. De heraanleg van kruispunten Poorteffect d.m.v. straatmeubilair en markeringen. De wegvoorziening moet zichtbaar zijn, zowel overdag als s nachts...voorrang van rechts is de basisregel voor de heraanleg van kruispunten. Binnen de zones 30 zijn verkeerslichten te vermijden, zowel voor voertuigen als voor voetgangers. Hier streeft men een vlotte verkeersafwikkeling na bij gematigde snelheid, m.a.w. trage doorstroming.

19 17 globale benadering..al dan niet overrijdbare trottoiruitstulpingen op een kruispunt hebben verschillende voordelen :..de voetgangersoversteek wordt verkort ;..voetgangers en vooral kinderen zijn zichtbaarder ondanks de geparkeerde voertuigen ;..parkeren op de oversteek wordt fysiek verboden op de oversteek zelf, maar ook ervoor (minimum 5 m) ; In dorpen kan de inrichting van kruispunten heel eenvoudig blijven, het verkeersplateau is niet te hinderlijk, maar benadrukt toch de kwaliteit van de ruimte. De voorrang van rechts blijft behouden...op kruispunten, al dan niet gecombineerd met een verkeersplateau, vormen ze een heel goed poorteffect en vertragen ze het verkeer...in grote bebouwde kommen is het mogelijk dat bepaalde gedeeltes van verbindingswegen omgevormd worden tot zone 30, door de grote aanwezigheid van zachte weggebruikers. In dit geval kunnen verkeerslichten soelaas bieden...jarenlang waren de wegbeheerders geneigd om kruispunten aan te leggen met een grote krommingsstraal, waardoor de snelheid van de voertuigen hoog bleef en waardoor de voetgangersoversteken langer waren. Hierdoor ontstonden er heuse asfaltzeeën waarvan de leesbaarheid te wensen overliet. Deze kruispunten moeten dus compacter gemaakt worden. Er wordt meestal gewerkt met trottoiruitstulpingen, maar kleine rotondes en verkeersplateaus zijn ook mogelijk. De oversteek wordt aanzienlijk verkort door de aanleg van een trottoiruitstulping. Om dit kruispunt te verkleinen en de rechte lijn te doorbreken, werd gekozen voor een ombuiging d.m.v. dit plantenvak. Het kruispunt werd verkleind door de verbreding van het trottoir. Let op de ingewerkte boordstenen, waardoor het oversteken comfortabeler wordt.

20 globale benadering 18 De trottoiruitstulping moet het parkeren onmogelijk maken over voldoende afstand, zodat geen enkele voetganger gemaskeerd wordt door grotere voertuigen zoals bestelwagens. Daarom moet de trottoiruitstulping lang genoeg zijn, minstens 5 m. Omwille van de zichtbaarheid, zijn obstakels (aanplanting, straatmeubilair) vóór de voetgangersoversteek te vermijden. Heel brede trottoirs zijn niet altijd nodig, de resterende ruimte op het kruispunt kan vrij gelaten worden voor ander gebruik. Overrijdbare trottoiruitstulpingen kunnen de doorgang vergemakkelijken voor zwaar verkeer. Soms is het onmogelijk om volledig overrijdbare trottoiruitstulpingen aan te brengen om zwaar verkeer zoals brandweer- of vuilniswagens langs te laten De uitstulpingen mogen dan een niet al te comfortabel overrijdbaar gedeelte hebben. Voertuigen moeten immers niet aangemoedigd worden om er systematisch gebruik van te maken! Is het kruispunt te groot en de middelen beperkt? Markeringen en goed zichtbaar aangebrachte paaltjes zijn heel doeltreffend en kosten niet veel...kruispunten in zones 30 kunnen ook omgevormd worden tot minirotondes. Rotondes zijn heel geschikt voor traag verkeer met vlotte doorstroming. De verplaatsingen verlopen er makkelijk en veilig, op voorwaarde dat de omvang van de rotonde beperkt blijft.

technische fiche juni 2006 Landbouwwegen Een nieuw statuut voor een beter gedeeld weggebruik op het platteland

technische fiche juni 2006 Landbouwwegen Een nieuw statuut voor een beter gedeeld weggebruik op het platteland 3 technische fiche juni 2006 Landbouwwegen Een nieuw statuut voor een beter gedeeld weggebruik op het platteland Landbouwwegen 2 Soms is het onvermijdelijk dat landbouwvoertuigen tijdens het laden de doorgang

Nadere informatie

Bromfiets klasse B op de rijbaan

Bromfiets klasse B op de rijbaan 2 technische fiche juni 2006 klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom Sinds 1 januari 2005 moeten de bromfietsers klasse B binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden. klasse B op de rijbaan 2 1.

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest ****** Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mobiliteitscel

Brussels Hoofdstedelijk Gewest ****** Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mobiliteitscel Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. Van commentaar

Nadere informatie

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle!

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle! Een k is geeruispunt n jung le Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Het juiste bord op de juiste plaats

Het juiste bord op de juiste plaats 2 MINDERBORDENGIDS april 2007 Het juiste bord op de juiste plaats Vooraleer de wegbeheerder overgaat tot het aanbrengen van signalisatie voor welke reden dan ook, is het aanbevolen dat de wegbeheerder

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 7 8 2 3 1 9 6 4 5 KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 1. Kruispunt Douvieweg- Watouplein Knelpunten: - Op het kruispunt staat het doorgaand verkeer heel vaak geblokkeerd aangezien

Nadere informatie

Het doorlopend trottoir

Het doorlopend trottoir 6 Brochure voor de wegbeheerder Het doorlopend trottoir h e t d o o r l o p e n d t r ot to i r Redactie Sylvie Trussart en Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie Isabelle Janssens, BIVV Met de medewerking

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

3 FICHES ZACHTE MOBILITEIT. Planeco bvba Gemeentelijk Mobiliteitsplan van Etterbeek Projectfiches juli 10 - p.42

3 FICHES ZACHTE MOBILITEIT. Planeco bvba Gemeentelijk Mobiliteitsplan van Etterbeek Projectfiches juli 10 - p.42 3 FICHES ZACHTE MOBILITEIT Planeco bvba Gemeentelijk Mobiliteitsplan van Etterbeek Projectfiches juli 10 - p.42 PROJECTFICHE NR. 3 Fietsnetwerk DOELSTELLING(EN) Zachte verplaatsingen aanmoedigen door de

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeerstekens

Inventarisatie van verkeerstekens 4 MINDERBORDENGIDS april 2007 Inventarisatie van verkeerstekens Om de verkeerssignalisatie goed te beheren dient de wegbeheerder een idee te hebben waarvoor hij verantwoordelijk is. Een inventarisatie

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving ingediend op 407 (2014-2015) Nr. 1 24 juni 2015 (2014-2015) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Dirk de Kort, Lode Ceyssens, Karin Brouwers, Martine Fournier, Caroline Bastiaens en An Christiaens betreffende

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, verblijf ik...

Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Over erven, 30 km en 60 km zones Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Langzamer rijden waar mensen verblijven In het verkeer

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep VEILIG OP STAP Te voet of per fiets, alleen of in groep Deze leidraad bevat de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein).

Nadere informatie

17/04/2014 TYPEDWARSPROFIEL IN DETAIL TYPEDWARSPROFIEL? Cursus Analyse van Ontwerp van Verkeersinfrastructuur Maandag 28 april 2014

17/04/2014 TYPEDWARSPROFIEL IN DETAIL TYPEDWARSPROFIEL? Cursus Analyse van Ontwerp van Verkeersinfrastructuur Maandag 28 april 2014 TYPEDWARSPROFIEL IN DETAIL Cursus Analyse van Ontwerp van Verkeersinfrastructuur Maandag 28 april 2014 Wim Marquenie Talboom Group TYPEDWARSPROFIEL? Visitekaartje van de weg Plaats en onderlinge verhouding

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie

4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie Vad e m e c u m Veilige We g e n en Kr u i s p u n t e n - Me i 2009 4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie Vlaamse overheid Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten (mei 2009) p. 187 187 Vla a m s e

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2010/13

Dienstorder MOW/AWV/2010/13 Dienstorder MOW/AWV/2010/13 d.d. 27 oktober 2010 Titel: Bestuurders van bromfietsers klasse B op de rijbaan en/of het fietspad. Overgangsconstructies. Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Verspreiding:

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2011 -- 2020

ACTIEPLAN 2011 -- 2020 Verkeersveiligheid GEWE STELIJK ACTIEPLAN 2011 -- 2020 SGVV BHG Strategische en operationele goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 maart 2011 1Verminderen van de verkeerssnelheid

Nadere informatie

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Artikel 1 De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK - van een integrale aanpak van verkeersonveiligheid, - kan rekenen op een draagvlak bij weggebruikers èn bij politie ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

GECOMOVE. Onderwerp: Mobiliteitsmeting Voetsveldweg. Datum: 12 november 2015

GECOMOVE. Onderwerp: Mobiliteitsmeting Voetsveldweg. Datum: 12 november 2015 : : Onderwerp: Mobiliteitsmeting Voetsveldweg Datum: 12 november 2015, schepen van mobiliteit Verontschuldigd ldigd: Een inwoner van de Voetsveldweg heeft gemeld dat er te snel gereden wordt in deze straat.

Nadere informatie

Vademecum Fietspaden

Vademecum Fietspaden Vademecum Fietspaden afgescheiden fietsvoorzieningen langs wegvakken Brussels Fietscolloquium 16 januari 2014 Marc Broeckaert Philip Temmerman Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Team Mobiliteit

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 13 GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 GESCHEIDEN RIJBANEN : MIDDENBERM, EEN BOMENRIJ OF EEN GROEN VOORZIENING BEHOREN OOK BIJ DE WEG. (VERBOD OM IN TE RIJDEN D.M.V. BORD MOGELIJK) FIETSSTROOK : VERBODEN RIJSTROOK

Nadere informatie

GECOMOVE. Onderwerp: Mobiliteitsmeting Frankendijk / Kruisstraat. Datum: 11 juni 2015

GECOMOVE. Onderwerp: Mobiliteitsmeting Frankendijk / Kruisstraat. Datum: 11 juni 2015 : Guy Legein : Benoit Folens Mobiliteitsmeting Frankendijk / Kruisstraat 1. Frankendijk: Het college van burgemeester en schepenen heeft op advies van de Gecomove beslist om het kruispunt van De Scheuten

Nadere informatie

Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom. Stuurgroep Verkeer en mobiliteit

Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom. Stuurgroep Verkeer en mobiliteit Dienstorder MOW/AWV/2016/2 d.d. 26 januari 2016 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Doelgroep: Verspreiding: Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom Stuurgroep Verkeer en mobiliteit

Nadere informatie

SNELHEID OP VLAAMSE WEGEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

SNELHEID OP VLAAMSE WEGEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SNELHEID OP VLAAMSE WEGEN BUITEN DE BEBOUWDE

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

#sterkfietsbeleid. Workshop Fietsstraten Coaching Fietsbeleid

#sterkfietsbeleid. Workshop Fietsstraten Coaching Fietsbeleid #sterkfietsbeleid Workshop Fietsstraten Coaching Fietsbeleid Wat is een fietsstraat? Belgie Begrip fietsstraat is verankerd in wegcode 2.61. «fietsstraat» : een straat die is ingericht als fietsroute,

Nadere informatie

De Webpagina is er sinds april en heeft iedere dag een resem bezoekers

De Webpagina is er sinds april en heeft iedere dag een resem bezoekers MSA-AMS.be News 15/08/2009 Inhoud 1 de webpagina 2 Met de rolstoel in het verkeer 2 Regels voortbewegingstoestellen 6 Regels voor rijwielen 6 Rijbewijs 7 Verzekering Aan alle lotgenoten een warme knuffel

Nadere informatie

UITZONDERLIJK VERVOER INHOUD. AFMETINGEN VOERTUIGEN Gewoon wegverkeer. AFMETINGEN VOERTUIGEN Gewoon wegverkeer

UITZONDERLIJK VERVOER INHOUD. AFMETINGEN VOERTUIGEN Gewoon wegverkeer. AFMETINGEN VOERTUIGEN Gewoon wegverkeer Stijn De Sutter 28 april 2013 VAC Anna Bijns Antwerpen Analyse van ontwerp van verkeersinfrastructuur INHOUD Gewoon verkeer Uitzonderlijk verkeer Geometrie Massa Hoogte IS EEN WEG EEN REISWEG? SIMULATIES

Nadere informatie

Veilig fietsen en stappen

Veilig fietsen en stappen Veilig fietsen en stappen Wat komt aan bod? Achtergrond Kernpunt voor veilig verkeersgedrag Basisregels voor voetgangers Stappen in groep Basisregels voor fietsers Fietsen in groep 2 Hoe verplaatsen we

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

PLATEAU. Toepassingsgebied -In verblijfsgebieden (erftoegangswegen) binnen en buiten de bebouwde kom.

PLATEAU. Toepassingsgebied -In verblijfsgebieden (erftoegangswegen) binnen en buiten de bebouwde kom. PLATEAU -Hoogteverschil 12 cm of 8 cm bij busroute. -Aanduiding met taludstrepen -Lengte middenstuk tussen de hellingen 5,00 m. -Hellingen binnen de bebouwde kom: sinusvormig met een lengte van 2.40 m

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

10 juni 2005. Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein Weijers, Bewoners (lijst in bijlage)

10 juni 2005. Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein Weijers, Bewoners (lijst in bijlage) Verslag open vergadering van 10 juni 2005 Vergaderplaats: DE BOSUIL, Witherendreef 1, 3090 OVERIJSE om 20.30u Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein

Nadere informatie

CATALOGUS BIVV 2009-2010 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

CATALOGUS BIVV 2009-2010 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR CATALOGUS BIVV 2009-2010 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR Inhoud 2 Catalogus Mobiliteit en Infrastructuur 2009 2010 De publicaties uit deze catalogus kunnen worden besteld ofwel rechtstreeks op de website

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

Analyse verkeersongevallen

Analyse verkeersongevallen Analyse verkeersongevallen Voorwoord De verkeerspolitie stemt haar verkeersveiligheidsbeleid al jaren af op basis van objectieve gegevens. Zij heeft hiervoor de beschikking over een jaarlijks groeiende

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

Ministerieel rondschrijven van 23 juni 1978 betreffende de woonerven (BS 28 juni 1978)

Ministerieel rondschrijven van 23 juni 1978 betreffende de woonerven (BS 28 juni 1978) Ministerieel rondschrijven van 23 juni 1978 betreffende de woonerven (BS 28 juni 1978) Het koninklijk besluit van 23 juni 1978, verschenen in het Belgisch Staatsblad van vandaag, wijzigt het algemeen reglement

Nadere informatie

Dossier : snelheid 1

Dossier : snelheid 1 Dossier : snelheid 1 Overdreven of onaangepaste snelheid verhoogt het risico op en de ernst van verkeersongevallen aanzienlijk. Niets nieuws, aangezien het om een basisgegeven van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Hoorzitting van de Kamercommissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven Woensdag 22 juni 2011 14:15 Stellingname met betrekking

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland Wielersportbond NTFU Verkeersregels Nederland, België en Duitsland Verkeersregels Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste relevante verkeersregels m.b.t. de wielersport. Nederland Fietsers

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Veilig oversteken in Haren

Veilig oversteken in Haren Veilig oversteken in Haren Ondertitel: Beleidsnota oversteekvoorzieningen voetgangers Veilig oversteken in Haren Wat: Notitie waarin vastgelegd wordt op welke manier in de toekomst omgegaan wordt met aanvragen

Nadere informatie

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/ uur. Een vast begin- en eindbord duiden dit gebied aan.

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/ uur. Een vast begin- en eindbord duiden dit gebied aan. Wie heeft voorrang? Werd je met de fiets al eens de pas afgesneden door een auto, bus of ander voertuig? Fiets je soms wel eens met meer dan twee naast elkaar waardoor automobilisten lastig worden? Autobestuurders,

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

70 km/u algemene snelheidsnorm BUBEKO. VSV infomomenten

70 km/u algemene snelheidsnorm BUBEKO. VSV infomomenten 70 km/u algemene snelheidsnorm BUBEKO VSV infomomenten 1 1 1 Inleiding Wat wordt er gewijzigd? Waarom deze wijziging? Verwachtingen t.a.v. de wegbeheerder Richtlijnenkader Aanvullende reglementen Communicatie

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs. Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - ste en de leerjaar lager onderwijs. 6 Zie je de kinderen op de tekening? Sommigen hebben een bolletje met een cijfer. Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen.

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving ingediend op 706 (2015-2016) Nr. 1 15 maart 2016 (2015-2016) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Marino Keulen, Gwendolyn Rutten, Mathias De Clercq, Herman De Croo, Emmily Talpe en Bart Somers betreffende

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

Code van de wegbeheerder Minder bordengids

Code van de wegbeheerder Minder bordengids Code van de wegbeheerder Minder bordengids Caelen Erik I. Inleiding - Wat is een aanvullend reglement en waarom moet een aanvullend reglement worden genomen. - Wie moet een aanvullend reglement vaststellen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Fietsen in voetgangerszones

Fietsen in voetgangerszones Enkel kinderen jonger dan 9 jaar op een kinderfiets zijn toegelaten op het voetpad, omdat kinderfietsen volgens de wet als speelgoed worden beschouwd. Als je de rijbaan wil oversteken op het zebrapad,

Nadere informatie

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN Hoofdstuk 27- Overtredingen van de 1 ste tot de 4 e graad 27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Per graad gelden specifieke

Nadere informatie

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep VEILIG OP STAP Te voet of per fiets, alleen of in groep Deze leidraad bevat de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein).

Nadere informatie

Algemene inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave Algemene inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 te voet gaan kan weer en moet meer... 1 1.1 Te voet gaan: een essentiële schakel in het mobiliteitsbeleid...1 1.2 Het belang van een voetgangersvriendelijk beleid...4

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving Aansluiting Pootje Tempel aanbrengen van een markering op de weg, punaise In de huidige situatie is wegverloop niet logisch en herleidbaar: - bestaande

Nadere informatie

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld.

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Vraag 1 Bij oversteken Cornelia Schefferlaan Ferdinand Bolstraat zie ik problemen met de fietsstraat. Ook vanaf de rotonde Haaksbergerstraat

Nadere informatie

Verkeerswetgeving. Skateboards

Verkeerswetgeving. Skateboards steppen &skaten Wie graag stept en skate is doorgaans niet geïnteresseerd in de wettelijke regels. Toch kan je maar beter op de hoogte zijn, om je verder volledig uit te kunnen leven. Waar is de plaats

Nadere informatie

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 Preventie Voorrang 2 Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers HCP Koen Wouters - HINP Jo Daniels

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep VEILIG OP STAP Te voet of per fiets, alleen of in groep Deze leidraad bevat de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein).

Nadere informatie

Fietsproject, een goed project? 13. ja nee geen mening. NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: 10 niet goed: 13 geen mening: 1

Fietsproject, een goed project? 13. ja nee geen mening. NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: 10 niet goed: 13 geen mening: 1 NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: niet goed: 13 geen mening: 1 14 12 Fietsproject, een goed project? 13 8 6 4 1 2 0 ja nee geen mening Reden: Positief: - Minder verkeer aan schoolpoort

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Verkeersveiligheid Begijnendijk-Betekom

Verkeersveiligheid Begijnendijk-Betekom Verkeersveiligheid Begijnendijk-Betekom Voorstel van Samen.be voor de mobiliteitsraad Oktober 2013 Locatie: Liersesteenweg Voorstel verkeersveiligheid Verkeersveiligheid binnen onze gemeente was een belangrijk

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d N o t a C o m m i s s i e Onderwerp Aanbeveling voor de verduidelijking van snelheidslimieten langs provinciale wegen. Samenvatting Een te hoge snelheid vormt in veel

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID De Kriekelaar 05. VERDELING VAN POSTCODES Aantal respondenten: 0 (de helft van het aantal gezinnen) Figuur. KEUZE VERVOERSMIDDEL Niemand van de respondenten brengt

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLOMGEVING VBS DE WAAIER BERTEM WERKGROEP VERKEER DE WAAIER

VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLOMGEVING VBS DE WAAIER BERTEM WERKGROEP VERKEER DE WAAIER 1 VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLOMGEVING VBS DE WAAIER BERTEM WERKGROEP VERKEER DE WAAIER 12.01.2015 2 BESTAANDE SITUATIE Doorgaand verkeer Lokaal verkeer Private weg 3 BESTAANDE SITUATIE EGENHOVENSTRAAT (KAPELLETJE

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen.

Koninklijk Besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen. Koninklijk Besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen. Van commentaar voorzien door Caelen Erik Laatste wijziging: KB 20 december 2007, BS 15 juli

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Gemengd verkeer en Fietssuggestiestroken. Arch. Valère Donné kwaliteitsadviseur Vlaamse Overheid dep. MOW Beleid 1

Gemengd verkeer en Fietssuggestiestroken. Arch. Valère Donné kwaliteitsadviseur Vlaamse Overheid dep. MOW Beleid 1 Gemengd verkeer en Fietssuggestiestroken Arch. Valère Donné kwaliteitsadviseur Vlaamse Overheid dep. MOW Beleid 1 INHOUD (op zoek naar een goede maatvoering) 1. Historiek Fietssuggestiestroken 2. Regels

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

crow gerelateerde VerkeerSdrempelS & -plateaus

crow gerelateerde VerkeerSdrempelS & -plateaus crow gerelateerde VerkeerSdrempelS & -plateaus Verkeersafremming VerkeerSdrempelS en -plateaus Verkeersdrempels en verkeersplateaus zijn volgens CROW het meest effectieve middel om de snelheid van verkeer

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Kevin Clijmans

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Kevin Clijmans Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Kevin Clijmans Meldingen + advies Meldingen Aantal ontvangen meldingen: 25 Aantal dubbele meldingen: 7 Aantal unieke meldingen: 18 Type meldingen Type Aantal

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. 1 Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. C Wat doen deze kinderen?? Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen. oen ze iets gevaarlijks? Kleur het bolletje rood. Ontwerp:. Vereecke

Nadere informatie

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Ons Mooi Epe WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Wat waren de belangrijkste onderdelen van de 118 (!) zienswijzen (reacties) van aanwonenden en

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Opening Tot nu toe Mogelijkheden profiel Uitgewerkt mogelijk ontwerp

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

VTS_InitiatorWandelen Module 2 Verkeersreglementering van belang bij het wandelen

VTS_InitiatorWandelen Module 2 Verkeersreglementering van belang bij het wandelen 1. Definities Rijbaan: het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht. Pad: een smalle openbare weg die alleen het verkeer toelaat van voetgangers en van voertuigen

Nadere informatie

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015)

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015) Broeckgouw, Volendam De Ringlaan nodigt blijkbaar uit om (te) hard te rijden De Ringlaan in de Broeckgouw Broeckgouw, Volendam Problematiek/de opgave: Vergroting duidelijkheid voorrangssituatie Verlagen

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie