4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom"

Transcriptie

1 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom

2 zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling Mobiliteit en Infrastructuur van het BIVV Nederlandse vertaling Nathalie Coffé Foto's BIVV Grafische vormgeving en opmaak Dominique Boon Disponible en français. Deze brochure kan gedownload worden in het Nederlands, Frans en Engels op D/2007/0779/9 Verantwoordelijke uitgever : C. Van Den Meersschaut Juli 2007

3 1 Inhoud 1 Argumenten voor zone Zone 30, een instrument voor meer verkeersveiligheid Zone 30, een instrument voor minder geluidsoverlast Zone 30, een instrument voor meer verkeersleefbaarheid Zone 30 : een globale benadering van het grondgebied van de gemeente Zone 30, capaciteit van de weg en doorstroming Indeling en categorisering van de weg Strategisch plan voor een zone 30 per wijk, voornaamste stappen en methode Verkeerscirculatieplan en -maatregelen Communicatie Handhaving Een zone 30 afbakenen door middel van infrastructurele maatregelen : begin aangeven, ingrijpen op het kruispunt en indien nodig corrigeren ter hoogte van de weggedeeltes...13 A. Poorteffecten aan het begin van zones B. De heraanleg van kruispunten...16 C. Voorzieningen langs doorlopende weggedeeltes Welke specifieke voorzieningen zijn er welke type weggebruiker? Zone 30, een te evalueren maatregel Reglementering...34

4 2 1- Argumenten voor zone Zone 30, een instrument voor meer verkeersveiligheid Het merendeel van de ongevallen gebeurt op gewestwegen en op specifieke punten van het wegennet. De overige ongevallen vinden meer gespreid plaats, op gemeentewegen. Daarom is een globale oplossing op buurtniveau noodzakelijk. Zones 30 beperken het aantal ongevallen en hun ernst aanzienlijk. Hun impact op de verkeersveiligheid hangt af van verschillende factoren zoals de oorspronkelijke situatie en de ondersteunende maatregelen die samengaan met een snelheidsverlaging (verkeersmaatregelen, infrastructuur ). Zones met een matige snelheid zijn ook geschikt voor zwakke weggebruikers, die er veiliger zijn. Door de lagere snelheid is oogcontact met de bestuurders immers mogelijk en hebben de automobilisten ook een breder overzicht van de straat. Het gezichtsveld is breder omdat de snelheid beperkt is. Anticiperen op gevaar is dus makkelijker. Gezichtsveld in functie van de snelheid aan 50 km/u aan 50 km/u aan 20 km/u aan 20 km/u

5 3 argumenten 50 km/u 30 km/u Een voetganger die met 50 km/u geraakt wordt, sterft in 45 % van de gevallen ; met 30 km/u is dit 5 %. (Bron : Certu.) Wanneer een botsing onvermijdelijk is, vindt deze plaats met zeer lage snelheid, 30 km/u of nog minder. Er komt dan kinetische energie vrij. Hoe groter deze energie, hoe heviger de schok en hoe groter de schade. De kinetische energie hangt af van de snelheid en van de massa van het voertuig (massa x snelheid²/2). De snelheid staat in het kwadraat en is dus het bepalende element. Elke snelheidsvermindering, hoe klein ook, kan de gevolgen van een ongeval aanzienlijk beperken. Hoe lager de snelheid, hoe kleiner de stopafstand. Noodstops laten we hier buiten beschouwing, we zullen het voornamelijk hebben over comfortabele remtijden en -afstanden. De afstand nodig om een voertuig tot stilstand te brengen is de som van de afstand die afgelegd wordt tijdens de reactietijd en de remtijd. Algemeen wordt aangenomen dat de reactietijd tussen 1 en 1,5 seconden bedraagt. Zoals reeds gezegd, kan men bij een snelheid van 30 km/u of minder bepaalde bewegingen reeds voorzien. De automobilist zal zijn snelheid dus tijdig kunnen aanpassen en zijn remtijd verminderen. Bijvoorbeeld : een automobilist rijdt 30 km/u of minder en ziet op de stoep een kind op een fiets. Het kind is blijkbaar aan het spelen en de automobilist kan zijn snelheid aan de situatie aanpassen en weet dat hij op zijn hoede moet zijn. Als het kind plots de straat op rijdt zal de automobilist minder verrast zijn, omdat hij dit reeds kon voorzien. De stopafstand D a hangt af van de reactietijd van de bestuurder, van de snelheid en van de vertraging van het voertuig. D a = t r.v 0 + V 0 ²/2.A of : D a is de stopafstand (in meter) t r...is de reactietijd van de bestuurder (in seconden) V 0...is de snelheid van de bestuurder (in meter per seconde) A...is de vertraging (in meter per seconde²).

6 argumenten 4 reactietijd Tr (s) vertraging A (m/s²) Stopafstand Da (m) 20 km/u 30 km/u 50 km/u 70 km/u 90 km/u 1* 8,6 15,3 33,2 57,3 87,5 5*** 1,5** 11,4 19,4 40,1 67,0 100,0 1* 7,8 13,3 27,7 46,5 69,6 7**** 1,5** 10,5 17,5 34,6 56,2 82,1 Stopafstand van een voertuig in functie van reactietijd, vertraging en oorspronkelijke snelheid. * snelle reactie *** "normaal" remmen of vrachtwagen ** normale reactie **** noodrem bij droog wegdek 30 km/u 30 km/u 50 km/u 50 km/u 13,3 m 13,3 m 27,7 m 27,7 m In België kunnen we als voorbeeld Brugge vermelden waar in 1992 een groot gedeelte van het wegennet (en niet alleen het historische centrum!) in zone 30 omgezet werd. We stellen er een daling van 25 % van het aantal ongevallen vast en zelfs een daling van 36 % van het aantal ongevallen met fietsers. Er werden ook snelheidscontroles uitgevoerd en we merken een opmerkelijke verbetering 7 maanden na invoering van de zone 30. Deze invoering gebeurde voornamelijk via politiemaatregelen (parkeren, éénrichtingsverkeer ). De stopafstand (in dit geval bij noodrem en bij droog wegdek) is aanzienlijk kleiner als de wagen 30 km/u rijdt. Objectieve veiligheid Als we andere Europese steden bekijken, zien we dat de verkeersveiligheidscijfers er zeer gunstig evolueren na de invoering van zones 30. Volgens een Duitse studie (1989) over zones 30 in Hamburg (indertijd 575), leidde de invoering ervan tot een fikse daling van het totaal aantal ongevallen (- 20 %) en van de ongevallen met zwaargewonden (- 25 %). De snelheid nam nochtans slechts in beperkte mate af (V 85 daalde van 52 naar 47 km/u) door gebrek aan snelheidsremmers. Uit een studie in Nederland over 151 zones 30 bleek dat het aantal letselongevallen met 42 % afgenomen was. In Engeland werden 72 zones 30 bestudeerd. De ongevallen namen er af met 61 % en de ongevallen met zwaargewonden met 67 %. In Engeland legt de wetgeving voorzieningen op waardoor reeds 85 % van de bestuurders hun snelheid beperkten tot 30 km/u. Deze vier studies tonen aan dat de invoering van een zone 30, ongeacht de verkeersinfrastructuur (volledig zoals in Engeland of enkel door poorteffecten zoals in Duitsland), duidelijk impact heeft op de verkeersveiligheid. Snelheidsremmers vergemakkelijken een strikte naleving van de snelheidsbeperking tot 30 km/u. De zone 30 is bijgevolg een zeer interessant hulpmiddel voor meer verkeersveiligheid.

7 argumenten 1.2. Zone 30, een instrument voor minder geluidsoverlast Verkeerslawaai is een ingewikkeld fenomeen omdat verschillende factoren een rol spelen. Verkeerslawaai bestaat enerzijds uit motorgeluiden en anderzijds uit rijgeluiden (contact van de banden met het wegdek). Het motorgeluid hangt af van het motorregime en de rijstijl. Het rijgeluid hangt dan weer af van de banden en van het type wegdek. Ook de hoeveelheid verkeer en de snelheid spelen een rol. Hoe meer wagens en hoe sneller zij rijden, hoe meer verkeerslawaai. Het globale verkeerslawaai stemt overeen met de totale geluidsopmeting over de hele lengte van een zone. Omdat de wegcode weinig beperkingen oplegt zijn er verschillende mogelijkheden voor de weginfrastructuur in een zone 30. Heraanleg van de infrastructuur gaat meestal samen met maatregelen om het doorgaand verkeer te beperken. Zo kan men tegelijk inwerken op de hoeveelheid en de snelheid van het verkeer. Op dit vlak zijn zones 30 tamelijk efficiënt om het globale verkeerslawaai te verminderen. Door de snelheid te verminderen van 50 km/u tot 30 km/u daalt het lawaai met 3 tot 4 decibel 1. Dit stemt overeen met een halvering van het verkeersvolume op middelmatig belangrijke wegen. Om de effectief gereden snelheden te verminderen is het soms nodig om de infrastructuur opnieuw in te richten. Deze wijzigingen kunnen plaatselijk lawaai veroorzaken. Om het plaatselijke lawaai teweeggebracht door snelheidsremmers zoveel mogelijk in te dijken, kan men volgende aanbevelingen formuleren 2 :..De wettelijke voorschriften betreffende de wegafmetingen en de plaatsing van signalisatie uit het Reglement van de Wegbeheerder naleven...vermijden dat de snelheid tussen twee wegvoorzieningen opnieuw verhoogt. De voorzieningen niet te ver uit mekaar plaatsen en het wegbeeld over de hele lengte wijzigen...een vlot en continu verkeer, zonder versnellingen of plotse remmanoeuvres mogelijk maken...voldoende tijd nemen om met de buurtbewoners over de noodzaak en de plaats van wegvoorzieningen te overleggen. Meer informatie over de aanpak van verkeerslawaai en over de impact van zones 30 vind je terug in het Vademecum voor Wegverkeerslawaai in de stad, BIM Brussels Gewest Zone 30, een instrument voor meer verkeersleefbaarheid Het doel van een zone 30 is het plaatselijke leven voorrang geven op het verkeer en de verkeersleefbaarheid tussen de verschillende weggebruikers verbeteren. Het gaat hier om plaatselijke wegen met veel doorgaand verkeer, maar ook om wegen waar auto s het overwicht hebben in de openbare ruimte. Zone 30 kan dus een wettiging zijn van een reeds bestaand weggebruik, maar evenzeer een instrument om de leef- en verkeersomstandigheden in een zone te verbeteren. Het zone 30-statuut is dus veel meer dan zomaar een snelheidsbeperking. Een zone 30 is veeleer een samenhangende inrichting van een publieke ruimte, gericht op alle weggebruikers en in het bijzonder op buurtbewoners, voetgangers en fietsers. Het gaat om een andere visie op het wegennetwerk. Een straat is niet alleen een verkeersgebied, maar ook een verblijfsgebied. Een snelheidsbeperking biedt mogelijkheid tot wegvoorzieningen met grotere verkeersleefbaarheid, bredere voetpaden, meer groen en meer stadsmeubilair. Al deze wegvoorzieningen komen het wegbeeld ten goede en maken de beperking van 30 km/u coherent. 1. Zone 30, ça me branche, ATE Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad, BIM-Brussels Hoofdstedelijk Gewest < >.

8 argumenten Dankzij bredere voetpaden kunnen voetgangers en kinderwagens mekaar beter kruisen, of langs uitstalramen wandelen en kunnen buren met elkaar praten zonder de doorgang te belemmeren. Zij bieden ouders met kinderwagens, kinderen en bejaarden de mogelijkheid om zich gemakkelijk voort te bewegen. Kwetsbare personen hebben een plaats in het straatbeeld en worden minder blootgesteld aan gevaren. Door een lagere snelheid is oogcontact immers mogelijk. En dit oogcontact geeft een menselijk aspect aan het wegennet. Iedere weggebruiker kan aandachtig zijn voor de andere weggebruikers en eventuele misstappen voorkomen. Als de voertuigen minder snel rijden, is het mogelijk om overal over te steken. Oversteekplaatsen voor voetgangers zijn dan zelfs niet aanbevolen. In enkele bijzondere gevallen kan men ze echter wel behouden. Denken we maar aan plaatsen waar veel voetgangers regelmatig oversteken (vóór scholen bijvoorbeeld) of waar er veel verkeer is. Een snelheidsbeperking laat eveneens toe om meer ruimte te winnen. Hoe lager de snelheid, hoe minder ruimte voertuigen nodig hebben om elkaar te kruisen. Parkeerzones kunnen ook smaller zijn, want er is minder gevaar als men uit de wagen stapt. De gewonnen ruimte kan gebruikt worden voor andere verplaatsingsmodi of andere functies. De vermindering van het verkeerslawaai door de beperking van de snelheid en van het doorgaand verkeer draagt ook bij tot een betere verkeersleefbaarheid. Dezelfde straat vóór en na de inrichting van een zone30. Een duidelijke verbetering van de veiligheid aan de oversteek en van de verkeersleefbaarheid.

9 2- Zone 30 : een globale benadering van het grondgebied van de gemeente 2.1. Zone 30, capaciteit van de weg en doorstroming Men mag de verkeersabsorptie door een zone 30 niet onderschatten. De wegcapaciteit hangt in de eerste plaats af van de kruispuntcapaciteit.. De capaciteit van een weg is de hoeveelheid verkeer, uitgedrukt in aantal voertuigen, die langs een weg rijden per tijdseenheid. De capaciteit van een weg kan dus niet verbeterd worden door de weg te verbreden, alleen de doorstroming neemt hierdoor toe. Als men de resultaten observeert van verschillende concrete maatregelen, komt men tot de vaststelling dat de optimale capaciteit binnen de bebouwde kom verkregen wordt voor snelheden om en bij de 50 km/u (Certu 2006). Een weg met 2 x 1 rijstrook laat dus een verkeersafwikkeling toe van voertuigen/dag, een aantal dat zelden bereikt wordt binnen de bebouwde kom. Door de snelheid te laten zakken tot 30 km/u, vermindert deze te hoge capaciteit met ongeveer 10 %. De resterende capaciteit is nog steeds zeer hoog, en een dergelijke vraag komt men op het terrein zelden tegen. De doorstroming is de maatstaf voor het verkeersverloop, en gaat van vlot (voertuigen kunnen constant voortrijden) naar moeizaam (met horten en stoten) tot volledig opgestopt. Doorstroming is van toepassing op verschillende snelheden, we spreken dan van een trage of een snelle doorstroming. Snelle doorstroming vergt infrastructuur waar het kruisen beperkt wordt, 2 x 2 rijstroken, ongelijkvloerse kruispunten Men streeft naar een maximale capaciteit voor een hoge snelheid. Trage doorstroming verkrijgt men door op zoek te gaan naar de optimale capaciteit bij snelheden lager dan 50 km/u Indeling en categorisering van de weg De categorisering van wegen en straten op het grondgebied van een gemeente is noodzakelijk voor een verkeersveiligheidsbeleid op gemeentelijk vlak. De categorisering moet de gemeenteweg een referentiekader bieden voor de aanleg van intrinsiek veilige en leefbare wegen en straten, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Grosso modo kunnen onze wegen en straten Kunst-Wettunnel, richting Zuid - van donderdag 21 tot zaterdag 23 september onderverdeeld 2006 worden in wegen waar de Kunst-Wettunnel, richting Zuid, verblijfsfunctie overweegt en wegen waar de van donderdag 21 tot zaterdag verkeersfunctie overweegt. Alle straten waar 23 september 2006 de verblijfsfunctie overweegt zouden dus 100 zones 30 moeten zijn, erven en woonerven of zones waar autoverkeer niet toegelaten is De hoeveelheid verkeer die een verblijfszone doorkruist kan de verblijfsfunctie van deze 30 zone in gevaar brengen. In woonzones binnen de bebouwde kom kunnen tot voertuigen voorbijrijden zonder de levenskwaliteit Debiet [voertuig./15 min] al te zeer te wijzigen. In dit geval volstaan enkele eenvoudige infrastructuurmaatregelen Stadswegen bereiken hun maximumcapaciteit (asverschuivingen, parkeermogelijkheden, Gemiddelde snelheid [km/u] bij snelheden van 30 tot 50 km/u. Bron : BIVV.

10 globale benadering poorteffecten ), gekoppeld aan enkele snelheidscontroles, om de verblijfsfunctie te respecteren. Als het verkeer echter drukker is en men de verblijfsfunctie wil bevorderen, moet men de mogelijkheid voorzien om een deel van het doorgaande verkeer om te leiden. Zo kan men een lussysteem in de wijk invoeren of het verkeer volledig bannen. Indien dit niet mogelijk is moet de weg zodanig ingericht worden dat het gewenste gedrag automatisch tot stand komt. Hiërarchische indeling Wat is een hiërarchische indeling? De hiërarchische indeling van het wegennet is de onderverdeling van wegen op basis van het type en de hoeveelheid verkeer die zij zullen moeten verwerken. Waarom de straten hiërarchisch indelen? De bedoeling van de hiërarchische indeling is te weten langs welke wegen het verkeer komt en om welk type verkeer (verkeersstroom en samenstelling) het gaat. Dit is dus bevorderlijk voor het beheer van het wegennet (investering en onderhoud), maar ook voor het openbaar vervoernet, de geluidsoverlast in de stad en de verkeersveiligheid, vermits deze hiërarchische indeling keuzemogelijkheden biedt voor de weginrichting. Hiërarchie en functies Binnen de bebouwde kom kunnen de wegen hiërarchisch ingedeeld worden naargelang hun belang :..lokaal ;..bovenlokaal of stedelijk ;..gewestelijk of nationaal. Onafhankelijk van het hiërarchisch niveau vervullen wegen in meer of mindere mate drie verkeersfuncties :..verbinden (het doorgaand verkeer) ;..verzamelen (of verdelen) ;..ontsluiten (toegang geven tot erven). Binnen de bebouwde kom is er naast de verkeersfunctie ook een belangrijke rol weggelegd voor de verblijfsfunctie (maatschappelijke functie), zodat er naast de verkeersruimte ook een leefruimte ontstaat. Categorisering Wat betekent categorisering? Door middel van categorisering kan men de verschillende functies van een weg op elkaar afstemmen. Categorisering bestaat er in de snelheidsregimes en het uitzicht van de weg aan te passen in functie van de plaats en het gebruik van de weg, maar ook van de omgeving van de weg, in stedelijke of landelijke context. Volgens het categoriseringsprincipe kan éénzelfde weg functioneren als verbindingsweg en tegelijk een aanpassing van de snelheid ondergaan 3. Waarom straten categoriseren? Categorisering van straten beantwoordt aan een sociale nood om de verkeersproblematiek te beheren in functie van een betere verkeersveiligheid en levenskwaliteit. Binnen deze categorisering moet rekening gehouden worden met alle maatschappelijke en verkeersfuncties (verbinden, verzamelen, ontsluiten). Elke straat moet een functie krijgen. Categorisering zou moeten gebeuren vanuit het standpunt van de weggebruiker. Deze laatste moet uit de eigenschappen van de weg en van de omgeving kunnen afleiden in welke weg- of straatcategorie hij zich bevindt. Het straatbeeld moet voldoende aanwijzingen geven om de gebruikers duidelijk te maken welk gedrag zij moeten aannemen. Categorieën wegen en straten Buiten de bebouwde kom primeert over het algemeen de verkeersfunctie. Voor het netwerk buiten de bebouwde kom kunnen we dan ook van wegen spreken. Binnen de bebouwde kom is vooral de verblijfsfunctie zeer belangrijk. Daarom zal de 3. Categorisering van wegen. Alle functies van de weg, perfect in harmonie. BIVV januari 2006.

11 globale benadering snelheid binnen de bebouwde kom op enkele zeldzame uitzonderingen na beperkt worden tot 50 km/u, een snelheid die een evenwicht creëert tussen verblijfs- en verkeersfunctie op voorwaarde dat de nodige voorzieningen voor iedere gebruiker aanwezig zijn. De voornaamste statuten in de bebouwde kom zijn :..voetgangerszone (selectief bepaald) ;..erven en woonerven ;..zone 30 ;..zone 30 schoolomgeving ;..straat waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u ;..weggedeelte waar de snelheid beperkt is tot 70 km/u. Het overzicht illustreert welke statuten passen binnen de functies op het niveau van een gemeente. Functies van het lokaal wegennet Verbinden Verzamelen Ontsluiten Statuut van de openbare weg Voetgangerszone (x) Erf en woonerf x Zone 30 x x x Zone 30 schoolomgeving x x x 50 km/u x x (x) 70 km/u x Categorisering en functies van het wegennet binnen de bebouwde kom. niet van toepassing (x) eventueel van toepassing x van toepassing 2.3. Strategisch plan voor een zone 30 per wijk, voornaamste stappen en methode Om een strategisch plan voor een zone 30 uit te werken moet men eerst goed nadenken over het huidige en het gewenste gebruik van gemeentewegen. Welke wegen zullen ontsluitingswegen worden, welke verzamelwegen en welke verbindingswegen? Dit is van fundamenteel belang om het verkeer te oriënteren en over de nodige wegvoorzieningen te beslissen. In dit stadium moet men ook overleggen met de beheerders van het openbaar vervoer om de trajecten van de lijnen te kennen en te weten waar de commerciële snelheid afneemt Op basis van de hiërarchische indeling van de wegen en rekening houdend met het feit dat de verblijfsfunctie binnen de bebouwde kom steeds moet overheersen, kan men aangepaste snelheden vastleggen naargelang de functie van deze wegen, dit is de categorisering. Zo bakent men zones af die in zone 30 omgezet zullen worden en wegen waarop 50 km/u blijft gelden maar met zones 30 in de nabijheid van scholen of op wegen die veel gebruikt worden door voetgangers en fietsers (zoals stationsomgevingen, oversteken naar handelscentra ). Voor sommige straten zal dit geen enkel probleem vormen, voor andere zal een keuze moeten opgelegd worden. Hierbij moet men rekening houden met de veiligheid van alle weggebruikers, maar ook met het gemeentelijke ontwikkelingsplan.

12 globale fiche n o benadering 1 10 gerealiseerde zone 30 km/u voetgangerszone woonerf of erf 20 km/u Laatst bijgewerkt : juni 2007 BHG IRIS-plan Na de hiërarchische indeling van zijn netwerk heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaald welke categorieën van dit netwerk deel moesten uitmaken. Op alle ontsluitingswegen zal op termijn maximum 30 km/u gereden mogen worden. In dit stadium moet iedere wijk bestudeerd worden, ongeacht zijn problematiek en potentieel.

13 11 globale benadering Verkeerscirculatieplan en -maatregelen Nieuwe zones 30 kunnen aangelegd worden en bestaande zones 30 kunnen geloofwaardiger worden door het doorgaand verkeer te bannen of te verminderen. Om het verkeer te ontmoedigen wordt een verkeerscirculatieplan bestudeerd dat de verkeersrichting (één of twee richtingen) zal bepalen. Reeds in dit stadium kan een zone 30 heel geloofwaardig zijn wanneer zij ondersteund wordt door verkeersmaatregelen aangevuld met andere, gerichte maatregelen (zoals de invoering van poorteffecten) zoals de wegcode dit vereist. Verkeersmaatregelen kunnen van allerlei aard zijn. Het kan gaan om een wijziging van rijrichting (tweerichtingsverkeer, éénrichtingsverkeer, beperkt éénrichtingsverkeer), een nieuwe parkeerregeling, maar deze maatregelen kunnen ook ingrijpender zijn, zo kunnen sommige kruispunten volledig verboden worden voor bepaalde weggebruikers. De invoering van éénrichtingsverkeer in straten met weinig of geen doorgaand verkeer is te vermijden. Als de straat niet opnieuw wordt aangelegd, zou dit immers kunnen aanzetten tot sneller rijden. Indien men toch éénrichtingsverkeer invoert, moet men systematisch overwegen om de tegenrichting open te stellen voor fietsers (= beperkt éénrichtingsverkeer). Fietsers zijn natuurlijk veiliger op wegen die minder gebruikt worden en waar de snelheid lager ligt dan op verzamelwegen of wegen met overwegend doorgaand verkeer. Men heeft talrijke concepten bedacht om doorgaand verkeer te bemoeilijken. De meest gebruikte zijn verkeerslussen, waarmee automobilisten naar hun vertrekpunt in de wijk teruggeleid worden, of concepten waarbij het verkeer in een kam- of rekkenvorm geleid wordt en de automobilist verplicht is om op zijn stappen terug te keren. Met deze concepten is enkel verkeer met een bestemming in de wijk mogelijk. Enkele hulpmiddelen om ze toe te passen :..Eénrichtingsverkeer..Kan de wijk minder toegankelijk maken voor de bewoners ;..moet leiden tot het openstellen van de tegenrichting voor fietsers 4 ;..kan aanzetten tot sneller rijden als het berijdbare deel van de rijbaan voldoende groot is...afsluiting van een kruispunt..met kleinschalige of volledige heraanleg (zie punt : Een zone 30 afbakenen door middel van infrastructurele maatregelen ) ;..met toegang voor bepaalde weggebruikers zoals fietsers, voetgangers en voertuigen van hulpdiensten...parkeren Wanneer men éénrichtingsverkeer invoert voorziet men vaak de mogelijkheid om langs beide kanten van de straat te parkeren, om de beschikbare ruimte kleiner te maken. Dit is uiteraard een eenvoudige en populaire oplossing, maar op die manier zijn er ook meer wagens aanwezig in het straatbeeld. De bijkomende parkeergelegenheid moet aan een bestaande vraag in de wijk tegemoet komen, zoniet loopt men het risico dat ook andere voertuigen aangetrokken worden Het doorlopend langsparkeren kan ook de zichtbaarheid van voetgangers bemoeilijken en de oversteekmogelijkheden beperken als er geen regelmatige onderbrekingen zijn. Er bestaan ook andere parkeermogelijkheden, zoals schuinparkeren en haaks parkeren, die de weg smaller maken zonder daardoor meer voertuigen aan te trekken...wegen voor plaatselijk verkeer..laten bussen, voertuigen van hulpdiensten en fietsers door. 4. Zie brochure BEV Beperkt eenrichtingsverkeer. Voor een veilige veralgemeende invoering van het beperkt eenrichtingsverkeer, BIVV 2004.

14 globale benadering 12..Statuten waardoor de openbare weg geheel of gedeeltelijk voorbehouden is aan bepaalde weggebruikers zoals voetgangerszones of voorbehouden wegen 5 (F99). Deze statuten bieden het voordeel dat zij een filterend effect hebben en enkel openstaan voor nietgemotoriseerde verplaatsingswijzen. Sommige steden zoals Hamburg en Brugge passen voor de algemene invoering van de zone 30 eerst deze verkeersbeheersingsmethodes toe, alvorens de infrastructuur opnieuw aan te leggen. Deze werkwijze is uiteraard veel goedkoper dan een ingrijpende heraanleg en maakt het mogelijk om snel en op grote schaal op te treden. In het algemeen merken we een daling van de effectief gereden snelheid. Op plaatsen waar de snelheid nog steeds te hoog ligt, kan men overgaan tot iets duurdere investeringen Communicatie Deze fase, die vaak verwaarloosd of snel doorlopen wordt, is van fundamenteel belang om de invoering van de zone 30 te aanvaarden en te laten naleven. Communiceren wordt des te gemakkelijker wanneer de zones waar 30 km/u zal toegepast worden zeer uitgestrekt zijn of wanneer de gemeente, naar het voorbeeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brugge of Gent, een eigen invoerbeleid heeft voor zones 30. Zo kan de gemeente op grote schaal informeren over wat een zone 30 precies inhoudt, welke de voordelen zijn en welke wegvoorzieningen zullen doorgevoerd worden. Het publiek zal beter reageren wanneer het begrijpt waarom bepaalde wegen het statuut van zone 30 krijgen. Brugge en Gent hebben een folder voor het grote publiek ontwikkeld waarin de doelstellingen en voordelen van een zone 30 voor woonwijken uitgelegd worden. Door de boodschap duidelijk over te brengen worden de voordelen van zones 30 steeds minder in vraag gesteld. Zelfs wanneer er op grote schaal gecommuniceerd wordt, moet men ook de buurtbewoners en zij die de wegen in kwestie dagelijks gebruiken raadplegen. Deze communicatie is dan geen verplichting meer op grond van een reglementering, maar is wenselijk om de gebruikers rond een gezamenlijk leef- en wegenproject te verenigen. De gemeente kan zich beperken tot het verstrekken van informatie aan de bewoners via een folder, of zij kan meer overleg plegen en het project tot op zekere hoogte opnieuw in vraag stellen. Zo worden bijvoorbeeld bij verkeersremmende wegvoorzieningen minder vragen gesteld als er voorafgaand overleg plaats vond tussen en met de buurtbewoners Handhaving Snelheidscontroles zijn er om verschillende redenen : enerzijds om de doeltreffendheid van de voorzieningen te evalueren en anderzijds om aan te tonen dat de gemeente wil dat de voorgehouden snelheid werkelijk nageleefd wordt. Overtreders worden bestraft zodat het plaatselijke karakter behouden blijft, en iedere weggebruiker er veilig is. Voor de uitvoering van deze controles gaat men best in verschillende fases te werk : een testfase, een informatiefase en een handhavingsfase. De snelheidscontrole vóór de invoering van zone 30 laat toe om na te gaan welke snelheden er op dat moment gereden worden en om een idee te hebben van de nodige infrastructurele voorzieningen. Men kan eveneens nagaan hoe snel er op bepaalde tijdstippen van de dag gereden wordt en snelheidsovertredingen al dan niet in verband brengen met spits- en/of daluren. Hiermee kan men onder meer nagaan welk effect een maatregel zou hebben op de snelheid van het doorgaand verkeer. Als men de snelheden vóór de interventie kent, kan men de situatie voor en na vergelijken en hieruit lessen trekken. Na de invoering van zone 30 en eventuele heraanleg van de weg voorziet men best een evaluatieperiode. Tijdens deze periode zullen informatieve controles uitgevoerd worden om de weggebruikers de kans te geven hun gedrag aan te passen. Deze informatie kan doorgegeven worden via een preventieradar die de gere- 5. Zie technische fiche Landbouwwegen, BIVV 2006.

15 13 globale benadering den snelheid of een boodschap toont ( te snel of dank u ). Deze radar kan dezelfde dag nog binnen de zone verplaatst worden om een maximum aantal weggebruikers te bereiken. Het is ten stelligste afgeraden om deze informatiefase over te slaan. Met het nieuwe boetesysteem worden rijbewijzen immers sneller ingetrokken, vanaf het moment dat meer dan 30 km/u te snel gereden wordt. Om te vermijden dat weggebruikers nogal oppervlakkig zouden reageren op het zone 30-systeem is het beter om zeer duidelijk te informeren over de snelheidslimieten en over. de maximumsnelheid op een bepaalde plaats. Ook na de informatiefase is het belangrijk, controles te houden om het lokale karakter van een zone 30 te benadrukken. Daarna zal het misschien nog nodig en nuttig kunnen zijn om af en toe controles te houden. Sommige steden baseren hun zone 30-beleid bijna uitsluitend op controles, zoals Berlijn, waar buiten de poorteffecten geen enkele heraanleg gebeurde. Na een heraanleg zijn controles ook zeer belangrijk om de nieuwe zone 30 te kunnen evalueren en na te gaan wat er eventueel fout loopt Een zone 30 afbakenen door middel van infrastructurele maatregelen : begin aangeven, ingrijpen op het kruispunt en indien nodig corrigeren ter hoogte van de weggedeeltes Rekening houdend met de vroegere realisaties (categorisering, uitgestrektheid ), is het meest logisch om de toegang tot de zone 30 duidelijk aan te geven. Het resultaat is een relatief homogene openbare ruimte met enerzijds doorlopende weggedeeltes en anderzijds kruispunten. Het is ook mogelijk om doorlopende weggedeeltes aan te passen. Hierbij moeten eerst de plaatsen aangepakt worden waar zich bepaalde gebeurtenissen voordoen, ingangen van scholen, openbare gebouwen, opmerkelijke elementen, kortom alle potentiële gevaarzones. Leefbare weginfrastructuur die het accent legt op de plaatselijke activiteiten en deze in het bezit laten komen van de openbare ruimte, zijn volwaardige veiligheidsinrichtingen. We geven ook verschillende mogelijkheden voor doorlopende weggedeeltes. A. Poorteffecten aan het begin van zones 30 Bij de invoering van een zone 30, moet allereerst het begin aangeduid worden. Dit begin moet duidelijk herkenbaar zijn voor alle weggebruikers. Het poorteffect geeft aan waar de weggebruikers hun gedrag moeten aanpassen, waar ze hun snelheid moeten matigen en is idealiter het vertrekpunt van een nieuwe verkeersinfrastructuur die de lokale activiteiten ten goede komt. Het poorteffect kan op verschillende manieren worden aangebracht, gewoonweg via een verkeersbord (F4a aan het begin, F4b op het einde), via een kleinschalige (compacter kruispunt), of via een ingrijpender voorziening. Klassieke poorteffecten zijn compactere kruispunten, andere materiaalkeuze voor het wegdek, aanplanting, verticale elementen (verlichtingspalen ) of niveauverschillen (verkeersdrempels, rijbaankussens, doorlopende trottoirs ). Op kruispunten kan men het gemakkelijkst ingrijpen. Het gaat hier om strategische plaatsen waar alvast een eerste snelheidsvermindering gebeurt. De weggebruikers zullen er sowieso (lichtjes) vertragen. Dit verkeersgedrag wordt versterkt door infrastructurele maatregelen of door de organisatie van het verkeer. Alle weggebruikers zullen er automatisch hun snelheid matigen. Hieronder beschrijven we enkele mogelijke types kruispunten die de snelheid kunnen afremmen. Poorteffect door middel van een trottoiruitstulping. Voor een optimale zichtbaarheid was het verkeersbord beter dichter bij de boordsteen geplaatst.

16 globale benadering 14..Het verkeersbord moet duidelijk zichtbaar zijn. De ideale plaats is onmiddellijk naast de weg, of zelfs in de parkeerzones, zodat het verkeersbord zich in het gezichtsveld bevindt van de automobilist. Verder dan het trottoir of op de berm is te vermijden. Doorlopende trottoirs kunnen de zijstraat minder zichtbaar maken, waardoor de snelheid toeneemt op de weg langs de zone 30. Het poorteffect daarentegen is hier bijzonder goed zichtbaar. De bestuurder (fietser, motorrijder, automobilist ) moet hier echt door een sas. Iedereen moet het verkeersbord kunnen zien...een poorteffect d.m.v. een doorlopend trottoir zorgt voor een drastische snelheidsverlaging bij het binnenrijden van een zone 30, als deze begint op een kruispunt. Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan het type boordsteen, niet te laag, zodat er sprake is van een echt trottoir, maar ook niet te dwingend, zodat de (gemotoriseerde) tweewielers niet in problemen komen 6.. Het trottoir loopt door over de weg en paaltjes beletten dat auto s toegang krijgen tot de rest van het trottoir. Doorlopend trottoir langs een handelsweg, de voetganger behoudt hier voorrang. Een zebrapad hoort niet thuis op een doorlopend trottoir, de voetganger heeft er immers al voorrang!..het poorteffect kan ook gerealiseerd worden door een verhoging zoals een verkeersdrempel, rijbaankussen of verkeersplateau. 6. Momenteel wordt er een technische fiche opgesteld over de aanleg van doorlopende trottoirs, uitgave voorzien voor midden 2007.

17 15 globale benadering van de trottoiruitstulpingen kan uitgebreid worden, zodat er heuse pleintjes ontstaan bestemd voor maatschappelijke functies die verband houden met plaatselijke activiteiten (caféterrassen, scholen ). Begin van een zone 30 aangegeven door een verkeersdrempel met zebrapad. Let ook op de wegversmalling d.m.v. trottoiruitstulpingen. Het kruispunt wordt aanzienlijk kleiner en er ontstaat een pleintje dat enerzijds dient als poorteffect en dat anderzijds een maatschappelijke rol vervult als caféterras, zonder dat de voetgangers hierdoor gehinderd worden. Het begin van een zone 30 schoolomgeving wordt hier aangegeven door twee rijbaankussens rond het zebrapad, let op de biggenruggen om te beletten dat de voertuigen tussen de rijbaankussens zouden slalommen...een andere mogelijkheid is om over een bepaalde afstand een ander materiaal te kiezen voor het wegdek. Zo kan het wegdek een andere kleur of textuur krijgen (kasseien). Het ligt voor de hand dat deze andere materiaalkeuze minder effect heeft dan trottoiruitstulpingen of snelheidsremmers. Maar soms zijn er situaties waar de gereden snelheid niet al te hoog ligt en waar een grotere investering niet gerechtvaardigd is...het begin van een zone 30 kan ook worden aangegeven aan de hand van trottoiruitstulpingen. Het principe van trottoiruitstulpingen bestaat erin om de voetganger die wil oversteken duidelijk zichtbaar te maken, op hetzelfde niveau als de geparkeerde voertuigen. Deze uitstulpingen (aan beide zijden van de weg) kunnen met elkaar verbonden worden d.m.v. een zebrapad, maar dit is niet verplicht. Deze inrichting beveiligt het oversteken door de wederzijdse zichtbaarheid tussen de weggebruikers te verbeteren, maar matigt ook de snelheid van voertuigen die een zone 30 binnenrijden. Het principe Het poorteffect wordt bereikt door een andere materiaalkeuze, die aangeeft dat het trottoir doorloopt, zonder dat er sprake is van een hoogteverschil.

18 globale benadering 16..Men kan ook gebruik maken van plaatselijke bijzonderheden. Het begin van de zone 30 laten samenvallen met een opvallend element, een brugje, een attractiepunt zorgt voor een beter begrip bij de automobilist...poorteffecten zijn ook mogelijk langs doorlopende weggedeeltes. Bovenvernoemde snelheidsremmende middelen worden dan gebruikt, maar er bestaan ook meer specifieke voorzieningen zoals asverschuivingen of middeneilanden. Een asverschuiving ontstaat door een zijdelingse of centrale voorziening (middeneiland). Zo n verkeerseiland wordt vaak voorzien van lichtgevende elementen voor een betere zichtbaarheid. De asverschuiving kan gelden voor het verkeer uit beide richtingen, maar als de breedte beperkt is, zorgt men er best voor dat het verkeer dat de zone 30 binnenrijdt afgeremd wordt. Plaatselijke bijzonderheden zoals oude poorten of nauwe spoorwegbruggen kunnen voor een poorteffect zorgen...al deze poorteffecten kunnen steeds gepaard gaan met een van ver zichtbare verticale dimensie : aanplanting, straatmeubilair zoals verlichtingsmasten, portieken boven de weg Als men kiest voor aanplanting, moet de wederzijdse zichtbaarheid tussen de weggebruikers wel gegarandeerd worden. Zo mogelijk moet ze dus verwijderd worden van de as van een voetgangersoversteek, en te grote aanplanting, die kleine personen aan het zicht kan onttrekken, is te vermijden. Begin van zone 30 d.m.v. een verkeersplateau op een gewestweg...als de zone 30 na of op een kruispunt begint, dan kan dit kruispunt als poorteffect dienen. B. De heraanleg van kruispunten Poorteffect d.m.v. straatmeubilair en markeringen. De wegvoorziening moet zichtbaar zijn, zowel overdag als s nachts...voorrang van rechts is de basisregel voor de heraanleg van kruispunten. Binnen de zones 30 zijn verkeerslichten te vermijden, zowel voor voertuigen als voor voetgangers. Hier streeft men een vlotte verkeersafwikkeling na bij gematigde snelheid, m.a.w. trage doorstroming.

19 17 globale benadering..al dan niet overrijdbare trottoiruitstulpingen op een kruispunt hebben verschillende voordelen :..de voetgangersoversteek wordt verkort ;..voetgangers en vooral kinderen zijn zichtbaarder ondanks de geparkeerde voertuigen ;..parkeren op de oversteek wordt fysiek verboden op de oversteek zelf, maar ook ervoor (minimum 5 m) ; In dorpen kan de inrichting van kruispunten heel eenvoudig blijven, het verkeersplateau is niet te hinderlijk, maar benadrukt toch de kwaliteit van de ruimte. De voorrang van rechts blijft behouden...op kruispunten, al dan niet gecombineerd met een verkeersplateau, vormen ze een heel goed poorteffect en vertragen ze het verkeer...in grote bebouwde kommen is het mogelijk dat bepaalde gedeeltes van verbindingswegen omgevormd worden tot zone 30, door de grote aanwezigheid van zachte weggebruikers. In dit geval kunnen verkeerslichten soelaas bieden...jarenlang waren de wegbeheerders geneigd om kruispunten aan te leggen met een grote krommingsstraal, waardoor de snelheid van de voertuigen hoog bleef en waardoor de voetgangersoversteken langer waren. Hierdoor ontstonden er heuse asfaltzeeën waarvan de leesbaarheid te wensen overliet. Deze kruispunten moeten dus compacter gemaakt worden. Er wordt meestal gewerkt met trottoiruitstulpingen, maar kleine rotondes en verkeersplateaus zijn ook mogelijk. De oversteek wordt aanzienlijk verkort door de aanleg van een trottoiruitstulping. Om dit kruispunt te verkleinen en de rechte lijn te doorbreken, werd gekozen voor een ombuiging d.m.v. dit plantenvak. Het kruispunt werd verkleind door de verbreding van het trottoir. Let op de ingewerkte boordstenen, waardoor het oversteken comfortabeler wordt.

20 globale benadering 18 De trottoiruitstulping moet het parkeren onmogelijk maken over voldoende afstand, zodat geen enkele voetganger gemaskeerd wordt door grotere voertuigen zoals bestelwagens. Daarom moet de trottoiruitstulping lang genoeg zijn, minstens 5 m. Omwille van de zichtbaarheid, zijn obstakels (aanplanting, straatmeubilair) vóór de voetgangersoversteek te vermijden. Heel brede trottoirs zijn niet altijd nodig, de resterende ruimte op het kruispunt kan vrij gelaten worden voor ander gebruik. Overrijdbare trottoiruitstulpingen kunnen de doorgang vergemakkelijken voor zwaar verkeer. Soms is het onmogelijk om volledig overrijdbare trottoiruitstulpingen aan te brengen om zwaar verkeer zoals brandweer- of vuilniswagens langs te laten De uitstulpingen mogen dan een niet al te comfortabel overrijdbaar gedeelte hebben. Voertuigen moeten immers niet aangemoedigd worden om er systematisch gebruik van te maken! Is het kruispunt te groot en de middelen beperkt? Markeringen en goed zichtbaar aangebrachte paaltjes zijn heel doeltreffend en kosten niet veel...kruispunten in zones 30 kunnen ook omgevormd worden tot minirotondes. Rotondes zijn heel geschikt voor traag verkeer met vlotte doorstroming. De verplaatsingen verlopen er makkelijk en veilig, op voorwaarde dat de omvang van de rotonde beperkt blijft.

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

De veiligheid van bromfietsen

De veiligheid van bromfietsen Driemaandelijks tijdschrift van58 het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid september 2002 De veiligheid van bromfietsen Europese vergelijking op het vlak van verkeersonveiligheid Gevaren van zwaarlijvigheid

Nadere informatie

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Categorisering van lokale wegen mei 2004 - Page 1 - Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Valère Donné, AWV INLEIDING... 2 1. RICHTLIJNEN VOOR DE CATEGORISERING VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN 4.0 INLEIDING De hoger beschreven hiërarchisch opgebouwde fietsroutenetwerken worden geconcretiseerd door middel van fietsvoorzieningen die verschillende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN 2.1 BASISUITGANGSPUNTEN Bij de aanleg van fietsvoorzieningen is het van het allergrootste belang dat de gebruikerseisen van de fietsers het uitgangspunt zijn.

Nadere informatie

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012)

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012) 4.8 FIETSHELLINGEN In Vlaanderen worden fietsers geconfronteerd met verschillende soorten hellingen: hellende wegen in een heuvelachtig gebied; kunstmatige hellingen van viaducten, bruggen of tunnels.

Nadere informatie

Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen

Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen 1 Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen Voorbeeldenboek Aanpak sluipverkeer 2 Het voorbeeldenboek werd samengesteld door de themagroep Oneigenlijk gebruik van lokale wegen in landelijk gebied

Nadere informatie

Door met Duurzaam Veilig

Door met Duurzaam Veilig Door met Duurzaam Veilig De geactualiseerde visie in het kort Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV wetenschappelijk

Nadere informatie

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 62 februari 2004 Gedragsregels op rotondes Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel

Nadere informatie

Verhardingen voor fietsvoorzieningen. Aanbevelingen voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud

Verhardingen voor fietsvoorzieningen. Aanbevelingen voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud 5 Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest Verhardingen voor fietsvoorzieningen Aanbevelingen voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud Ver h a r d i n g e n vo o r f i e t s vo o r z i e

Nadere informatie

11. STEDENBOUWKUNDIGE INRICHTINGEN EN OMGEVINGSLAWAAI IN

11. STEDENBOUWKUNDIGE INRICHTINGEN EN OMGEVINGSLAWAAI IN 11. STEDENBOUWKUNDIGE INRICHTINGEN EN OMGEVINGSLAWAAI IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Voor bijkomende informatie verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar het «Vademecum voor wegverkeerslawaai in

Nadere informatie

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 100 tips om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 1 OVERZICHT Voorwoord 3 10 handige tips in een oogopslag 4 Verplaatsingen en Leefmilieu

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Stad Antwerpen Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 I Aan de slag met stedelijke distributie 8 1 Wat verstaan we onder

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand Hoewel er eisen bestaan inzake de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit, worden er slechts weinig middelen ingezet om de evacuatie van deze personen in geval van

Nadere informatie

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied inhoud INLEIDING 5 1 Waarom zorg

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

Zo werken wij in Amsterdam Op straat

Zo werken wij in Amsterdam Op straat 1 Zo werken wij in Amsterdam Op straat Versie 2 2 George George Hendrik Hendrik Breitner Breitner (1857 (1857-1923) - 1923) Doorbraak Raadhuisstraat 3 Voorwoord Amsterdam is niet af en zal dat nooit zijn.

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID. Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2

BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID. Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2 BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2 Auteur: E. Dupont, H. Martensen & P. Silverans Verantwoordelijke

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie