Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Verander de wereld, leven voor leven ADRA jaarverslag 2014

2 2

3 Voor: De armste bevolkingsgroepen in deze wereld, ongeacht hun kleur, etniciteit, geslacht of religie. Opdat ADRA Nederland ze mag en kan ondersteunen zodat zij zelf een beter bestaan kunnen opbouwen. Speciale dank gaat hierbij uit naar alle donateurs, bedrijven die ons sponsoren, vermogensfondsen, partners waarmee we samenwerken, kerkgemeentes, vrijwilligers en de bestuursleden van ADRA Nederland die gezamenlijk onze missie waarmaken. Van het ADRA Nederland team, Geert Hendriks Stella Bemah Irma Tap Judith Hillaert Christa Breure Joanne de Vletter 3

4 Inhoud 4 6 Woord van de directeur 8 Samenvatting en toelichting 14 1 Wat doet ADRA Nederland? Impact Vijf pijlers uitgelicht 20 2 Meerjarenplan en strategie Meerjarenbeleid Beleid omgang fondsen en reserves Strategie 25 3 Communicatie Communicatie ADRA Nederland Jaarplan communicatie 27 4 Inkomsten Financieringsbronnen/fondsenwerving Fondsenwerving Huis-aan-huiscollecte 31 5 Organisatie 31 Inleiding Het bestuur ADRA Nederland team Vrijwilligers Bezoldigingsbeleid Organogram Het ADRA Eijkelenboom KinderFonds (ADRA EKF) Het ADRA Studenten Noodfonds (ASNF) Jong ADRA Omgaan met klachten 38 6 Bestuur Vooruitblik ADRA Nederland Vooruitblik ADRA EKF 39 Tot slot 40 Bijlagen deel I 40 A Statutaire doelstelling 41 B Overzicht publicaties 42 C Overzicht sponsoring 43 D Bestuur 44 Deel II Financieel jaarverslag 46 Meerjarenbegroting 51 Jaarrekening Overige gegevens

5 Voorwoord Als het over noodhulp en ontwikkelingswerk gaat bij ADRA Nederland -kan het niet anders- dan dat we dit doen met een open en brede blik naar de wereld. Terugkijkend op dit jaar ontkom ik er niet aan om vast te stellen, dat wereldwijd niet de natuurrampen en hulpverlening het eerst in beeld komen. Niet de overstromingen, niet de orkanen, niet de miljoenen vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden. Zelfs niet de strijd tegen Ebola. Nee, het waren de gewapende conflicten en barbaars geweld die het eerst in beeld kwamen. Met bommen, geweren en messen werd een einde gemaakt aan veel levens. Terwijl ik dit schrijf kan ik me nauwelijks losmaken van de beelden in Parijs waar twaalf doden vielen vanwege een terroristische aanslag. Wat kun je hier als ADRA Nederland tegenover zetten, nu alles zich lijkt toe te spitsen op vrijheid en met name de vrijheid van meningsuiting? Een discussie die vanuit westers perspectief wordt gevoerd met een focus op geloof, religie en ideologie. En ontegenzeggelijk ligt daar een relatie met het huidige geweld in de wereld. We weten echter ook dat dit veelal alleen de uitingsvormen zijn van diepere en nog meer onwrikbare verschillen op de wereld in welvaart en kansen op (een gelukkig) leven. Het zijn in het diepst deze verschillen in welzijn en welvaart die de basis en rechtvaardiging lijken te zijn voor volledig doorgeslagen en op geen enkele wijze goed te keuren gedrag. Er ligt dan ook een enorme taak bij ADRA Nederland en al die andere organisaties om die verschillen tussen mensen kleiner te maken, waar ook ter wereld en in welke miserabele omstandigheden ze ook verkeren, toch weer perspectief te geven. We zouden ons moeten afvragen waarom tientallen wereldleiders aanwezig zijn in Parijs als er twaalf doden vallen, terwijl de honderden en duizenden arme mensen en vluchtelingen in ontwikkelingsgebieden nauwelijks het nieuws halen. Natuurlijk is het goed dat we afstand nemen van geweld, extremisme en vrijheden koesteren, maar laten we dat ook doen wanneer dit buiten ons westerse welvarende deel van de wereld gebeurt. Als voorzitter van ADRA Nederland ben ik best een beetje trots en ook dankbaar dat zowel de medewerkers op kantoor, als al die vrijwilligers en het bestuur zich niet uit het veld laten slaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen die ADRA Nederland een warm hart toedraagt en het de groei van onze organisatie in het afgelopen jaar mogelijk heeft gemaakt, dit ook in de toekomst zal blijven doen. Herman Jillings Voorzitter 5

6 Woord van de directeur 6 Graag vertel ik u wat ons als organisatie heeft bezig gehouden in Stilstaand en terugkijkend komt de vraag bij me op wat er allemaal is gebeurd, wat mij persoonlijk raakte en hopelijk ook u? Ik kan een opsomming geven van onze projecten en programma s, van cijfers die laten zien dat we ook dankzij een aantal nalatenschappen onze begroting hebben gehaald wat inkomsten betreft. Tevens hebben we minder kosten gemaakt dan begroot. Ik kan u vertellen in hoeveel vakbladen en kranten wij gestaan hebben om onze naamsbekendheid te vergroten, een groot succes in het afgelopen jaar. Ook met hoeveel bedrijven, vermogensfondsen en kringloopwinkels we in contact zijn geweest en waar we succesvol zijn geweest. Dit alles vindt u terug verderop in het jaarverslag. Waar ik het met u over wil hebben zijn de vragen: Hebben wij het verschil gemaakt en hebben we gedaan waar we voor staan? ADRA Nederland heeft als missie het bestrijden van armoede in deze wereld. ADRA Nederland ziet het als haar taak om voor de armste bevolkingsgroepen in deze wereld op te komen en deze ongeacht etniciteit, geslacht of religie te helpen. Zelfredzaamheid (zelf een beter bestaan opbouwen), staat daarbij centraal. Lees hier het verhaal van Augustine en Mary-Goreth. Ze waren net getrouwd en gingen samenwonen toen de burgeroorlog hun dorp in Burundi trof.

7 Ze hadden erg veel geluk dat ze weg konden komen en dat ze werden opgevangen in een vluchtelingenkamp in hun buurland Rwanda. Echter, een jaar later vond een van de grootste genociden plaats en moest het stel weer vluchten. Ze kwamen terug in Burundi - waar de oorlog nog steeds woedde - en ze eindigden in een vluchtelingenkamp. Hier hebben ze negen jaar gewoond. Ze kregen kinderen en elke dag was het een gevecht om in leven te blijven. Uiteindelijk was er voldoende vrede in hun geboorteplaats en keerden ze terug. Hier zagen ze hoe hun huis was afgebrand en ze bouwden op dezelfde plaats met onze hulp weer een kleine cottage. Ook gaf ADRA Nederland hen gereedschap en zaden waarmee ze hun stukje landbouwgrond om het huis konden bewerken. Mary-Goreth zorgde samen met haar kinderen voor het stukje grond, terwijl Augustine voor andere boeren werkte om geld te verdienen. Dit huis betekent alles voor ons. We leefden een ongezond leven in een lekkende hut. Nu zijn we gezond. We slapen de hele nacht en hebben energie over om na te denken over onze toekomst en plannen te maken. We zullen de opbrengsten delen. De toekomst ziet er goed uit voor ons. Wij wensen onze donoren een lang en gelukkig leven, zeggen Augustine en Mary-Goreth. Dit verhaal van Augustine en Mary-Goreth en van zoveel anderen laat voor mij zien dat we het verschil hebben gemaakt. Voor dit gezin, maar ook voor zoveel andere mensen; terug te vinden in ons verslag. Voor noodhulp, maar juist ook voor wederopbouw om duurzame veranderingen te kunnen realiseren, zodat mensen zélf verder kunnen met hun toekomst. Dank voor uw betrokkenheid, gebeden en giften. Geert Hendriks Directeur ADRA Nederland 7

8 Samenvatting en toelichting 8 Het jaar 2014 is voor ADRA Nederland een veelbewogen jaar geweest. Het team breidde uit van twee naar vier parttime medewerkers. Het team is inmiddels goed op elkaar ingespeeld en heeft de meeste doelen bereikt. Onze missie op basis van de statutaire doelstelling artikel 1 tot en met 3 * kan worden samengevat als: Wij zetten ons in om de levens van mensen structureel te veranderen. De slogan van ADRA Nederland is dan ook: Verander de wereld, leven voor leven (ongeacht religie, politieke achtergrond en etniciteit). * In bijlage A is de statutaire doelstelling als geheel opgenomen. e r t u i o p a s Hoogtepunten gerealiseerde doelen ADRA EKF nieuwe stijl Kerstdozenactie Vrije publiciteit: 26 artikelen Acht organisaties hebben ons geld gegeven. Folder nalatenschap Actuele Facebookpagina (2 à 3x per week nieuws) + website (1x per twee weken) Oprichting Jong ADRA Huis-aan-huiscollecte doelstelling nagenoeg gehaald Digitaal doneren is mogelijk Verbeterpunten/ leermomenten Administratie bij kinderfonds ADRA EKF heeft enorme stap vooruit gemaakt. Aandacht hiervoor blijft nodig Als we scholen qua mankracht assisteren, kunnen we meer scholen bereiken Samenwerking met lokale kranten voor collecte kan beter Vermogensfondsen benaderen lijkt effectiever dan bedrijven benaderen Verspreiding folder is bewerkelijk Bereik vergroten in Campagne op voeren Communicatie met Jong ADRA kan meer in twee richtingen Aantal collectanten uitbreiden is aandachtspunt Gebruik ervan nog niet erg groot, meer bekendheid genereren

9 (Alleen de punten zijn toegelicht die nadere toelichting behoeven, degene die voor zich spreken niet. Ad1) ADRA EKF Nieuwe stijl Het ADRA Eijkelenboom Kinderfonds is in 2014 vernieuwd. Met het aantrekken van Joanne de Vletter als Medewerker Communicatie- en Fondsenwerving en vrijwilliger Greta Reineman zijn enorme stappen gezet. Er is onder andere een hele nieuwe website gekomen (www.adraekf.nl), een terugkerende nieuwsbrief en een Communicatie-en fondsenwervingsplan Ook is hard gewerkt aan de administratie door Greta Reineman. De koppeling tussen kinderen en donateurs is een punt van aandacht. Ad 2) Kerstdozenactie Kinderen uit Moldavië zijn verblijd met een doos met schoolspullen en speelgoed van kinderen uit Nederland. De doelstelling van dozen is gehaald! Dit dankzij de inzet van managementassistent Stella Bemah in samenwerking met contactpersonen van 44 kerkgemeentes (meer dan 1000), ADRA België (206 dozen), vier basisscholen en vijf andere organisaties waaronder hotel De Roosterhoeve uit Roosteren (Limburg) met 95 dozen. Het transport naar Duitsland is volledig gesponsord geweest door DSV. Resultaat: kerstdozen voor kinderen uit Moldavië 9

10 10 In de fondsenwervingsector wordt het steeds duidelijker dat doelstellingen en werving eigenlijk onlosmakelijk verbonden zijn. Voor het Vakblad Fondsenwerving betekent dat, dat we meer ruimte gaan maken voor de doelstellingskant. ADRA Nederland publiceerde in ons Vakblad met de steun aan het Masangaziekenhuis in Sierra Leone tegen Ebola en timmert op deze manier hard aan de weg. Jaap Zeekant Hoofdredacteur Vakblad Fondsenwerving Ad 3) Er is fors ingezet op het verkrijgen van vrije publiciteit om meer naamsbekendheid te krijgen. In totaal zijn 24 artikelen verschenen in ADRA Nederland wordt zowel in tijdschriften, kranten, in nieuwsbrieven als op websites genoemd. In bijlage B treft u een overzicht aan met de waarde van de artikelen als we ervoor hadden moeten betalen ( ). Het is vooral gelukt in vakbladen en lokaal in de provincie Zeeland, dankzij veel netwerkcontacten van fondsenwerver Christa Breure en waarvoor de artikelen vervolgens werden geschreven door communicatiemedewerker Judith Hillaert.

11 AD 4) Bij kerkgenootschappen, vermogensfondsen en bedrijven (waaronder Kringloop winkels) zijn 67 aanvragen ingediend. In 2014 hebben we gemerkt dat bedrijven eerder investeren in natura dan in geld. Er zijn diverse deals gesloten tijdens beursvloeren. (Dit zijn ruilacties waar geen geld aan te pas komt). Samenwerkingsverbanden die hieruit voort kwamen, betreffen een samenwerking met: ICDuBo maquette (1.50 x 1 meter van huizen voor vluchtelingen uit Burundi) staat permanent in Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam) Eismagroep en Magenta Publishing (publicaties vakbladen Geheit Reclame (sponsoring ontwerp en drukwerk tegen materiaalkosten voor een groot aantal van onze publicaties). Acht organisaties hebben ons geld gegeven, waaronder twee vermogensfondsen en twee kringloopwinkels. Over het algemeen zijn dit grotere bedragen dan de bedragen die per bedrijf zijn binnengekomen. Totaal: Ook zijn er goederen en diensten in natura gedoneerd. In totaal is er voor aan goederen en diensten geleverd. Dit is inclusief vrije publiciteit. Een overzicht hiervan vindt u in bijlage B en C bedrijven en fondsen in natura incl publicaties Wij proberen bij te dragen aan een betere wereld door ADRA Nederland te voorzien van creatieve ontwerpen voor drukwerk. De visie van ADRA Nederland proberen we binnen ons bedrijf door te voeren. Zo maken wij veelal gebruik van milieuvriendelijke materialen. We stellen de leuke samenwerking enorm op prijs en steunen het werk van ADRA Nederland, wereldwijd. Jascha en Windy Meester Geheit Reclame, Drachten Magenta Publishing is een uitgeverij van vakinformatie in de ICT- en de Office-branche. Middels magazines, websites, kennisevenementen en workshops wordt vakinformatie verstrekt aan de doelgroepen. Magenta heeft ADRA Nederland geselecteerd als MVO-partner vanwege de sympathieke doelen die nagestreefd worden én omdat Magenta bewust niet kiest voor de overbekende goede doelen. Magenta ondersteunt ADRA Nederland door regelmatig kosteloos advertenties te plaatsen ter bevordering van fondsenwerving. Sef Heldens Uitgever/algemeen hoofdredacteur Magenta Publishing 11

12 ADRA Nederland in uw testament Bij ons bieden resultaten uit het verleden wél garantie voor de toekomst! Somssterven kinderenin Afrikaopstraat, ikwilietsvoor henbetekenen Ik heb altijd veel gegeven en dat komt door mijn moeder. Zij zei altijd: Het maakt niet uit of je arm of rijk bent, het is altijd beter te geven dan te ontvangen en dat heb ik onthouden. Dat is ook mijn levensmotto geworden. Ik ben begonnen met geven toen ik lid ben geworden van de Adventkerk. Ik dacht; nu ik adventist ben, moet ik ook een daad stellen. Ik heb toen anoniem een groot bedrag in de collectezak gedaan. Op een gegeven moment steunde ik 16 kinderen van het ADRA EKF (=Eijkelenboom KinderFonds). Ik ben begaan met kinderen uit Afrika die in armoede leven en soms sterven langs de weg. Ik wil iets voor hen betekenen Daniël Maris Opbrengst: Nepal (gezondheidskliniek: Myanmar (waterpomp): ADRA Algemeen: Totaal Ad 5) Folder nalatenschap is ontwikkeld en als eenmalige actie naar alle notarissen in Nederland gestuurd. Vanuit ADRA Nederland is een communicatiepanel ingesteld, waarvan twee leden hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze folder, onder andere om de juiste toon te vinden. Ook zijn ze eenmaal om advies gevraagd bij de vraag. Gaan we een gesponsorde ipad inzetten om de collectant die het meeste ophaalt te belonen, of werkt het demotiverend voor mensen als er een wedstrijdelement in komt? De meningen waren verdeeld, we hebben het uiteindelijk niet gedaan). Ad 7) Een enthousiast team van jongeren heeft Jong ADRA opgericht Was voor hen vooral het jaar van elkaar aftasten en een goede samenwerking te realiseren door de jongeren die uit alle delen van het land komen. Ad 8) Huis-aan-huiscollecte: de begroting is nagenoeg gehaald (doel was en er is opgehaald). Dit is bijzonder omdat er op minder locaties werd gecollecteerd en het totaal aantal vrijwilligers is afgenomen. Hierdoor is in veel mensenlevens het verschil gemaakt. 12

13 Niet-behaalde doelstellingen 2014 Golftoernooi is niet doorgegaan wegens te weinig deelnemers, hoewel we toch diverse publicaties hadden gehad in golfmagazines en op golfwebsites. Enerzijds hadden we via het netwerk van onze achterban meer deelnemers verwacht. Anderzijds hoopten we dat mensen uit de golfwereld die ADRA Nederland nog niet kenden, zich zouden inschrijven. ADRA Nederland is bij veel mensen helaas nog onbekend. Dit hebben we als nadeel ervaren; onbekend maakt immers onbemind. Bovendien bleek later dat er veel concurrerende golftoernooien waren rond dezelfde datum; een mogelijke verklaring voor het tegenvallende aantal deelnemers. Minder inkomsten bedrijven en vermogensfondsen dan gehoopt. Er zijn wel veel producten en diensten in natura geschonken. Behalve een nieuwe penningmeester, is het vinden van extra/vervangende bestuursleden in 2014 helaas niet gelukt. De respons op vacaturemeldingen op de website en op Facebook was minimaal. Het is moeilijk om Adventisten te vinden voor bestuursfuncties bij ADRA Nederland. Veel leden hebben een drukke agenda met werk, studie en/of gezin. Daar komt bij dat veel kerkleden vaak al diverse vrijwilligersfuncties bekleden bij de kerk. Tegenvallende inkomsten via direct mail naar donateurs Niet gelukt om een project gedragen te krijgen door een of meerdere kerkgemeentes. De coördinator van één van de potentiële kerkgemeentes is ziek geweest en er was niemand die het overnam. In 2015 gaan we ons hiervoor inzetten. In het volgende hoofdstuk laten we zien wat we doen en hoe dit aansluit bij de vijf pijlers: Gezondheidszorg, Voedselzekerheid, Onderwijs, Zelfredzaamheid en Noodhulp. 13

14 1. Wat doet ADRA Nederland? Bij de uitvoering van onze projecten laten wij ons leiden door de vraag: Waarom is ADRA Nederland opgericht? De missie samengevat op basis van artikel 1 tot en met 3 van de statutaire doelstelling * is als volgt omschreven: 14 ADRA Nederland zet zich wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid. Wij bestrijden structurele armoede. Geïnspireerd op onze levensbeschouwelijke waarden en normen geven wij invulling aan de liefde voor onze naasten en zorg voor de aarde, waarbij we streven naar behoud en bescherming van natuur en milieu. Wij bieden hulp in noodsituaties en verbeteren op duurzame wijze de levensomstandigheden van mensen wereldwijd. Door samen te werken met vrijwilligers, partnerorganisaties, lokale ADRA-vestigingen en lokale gemeenschappen zijn we in staat om structureel bij te dragen aan de zelfredzaamheid van mensen en gemeenschappen in rampgebieden en ontwikkelingslanden. Bij de uitvoering van onze missie richten we ons op vijf pijlers: Gezondheidszorg, onderwijs, voedselzekerheid, zelfredzaamheid en noodhulp. Ook hebben we een aantal hulpmiddelen. Een daarvan is het jaarplan dat een afgeleide is van het meerjarenbeleid. Het meerjarenbeleid is opgesteld in het voorjaar van 2013 en strekt zich uit tot eind U kunt hier meer over lezen in hoofdstuk 2. Nu gaan we eerst in op een aantal projecten in relatie tot de vijf pijlers die we hanteren. * De statutaire doelstelling is opgenomen in bijlage A.

15 1.1 Impact Waar hebben we wat gedaan? Hoeveel impact heeft het uitgedrukt in veranderde levens? Wat waren de uitgaven en toezeggingen in euro s? Aantal levens veranderd Uitgaven Pijler gezondheidszorg Projectnummer Waar en wat Toezeggingen Nepal: Sanitair voor lokale gemeenschappen Nigeria: Gezondheidscentrum Nepal: Sanitair, educatie en economische ontwikkeling Nepal: Gezondheidscentrum + voedingsprogramma voor kinderen (mobiele kliniek) Myanmar: Waterpomp op zonne-energie Pakokku Burundi: opknappen gezondheidscentrum tbv gezinsplanning Gambia: Waterproject basisschool Pijler zelfredzaamheid Burundi: Huizen voor terugkerende vluchtelingen Indonesië: Zelfredzaamheid via microkredieten Suriname: Waterproject 400 Pijler Noodhulp Oeganda: Noodhulp Zuid-Soedanese vluchtelingen Zimbabwe: Noodhulp overstroming Kameroen: Noodhulp bij crisis Centraal Afrikaanse Regio Bosnië-Kroatië-Servië: Noodhulp na overstroming Solomon Eilanden: Noodhulp na overstroming Syrië: Onderwijs voor Syrische kinderen in Libanon Sierra Leone: Masangaziekenhuis: Ebola Liberia: Bewustwordingscampagne Ebola Libanon: Noodhulp voor Koerdische vluchtelingen uit Irak

16 Pijler Onderwijs Thailand: Hulp voor school op grens met Birma Haiti: Schoolmeubilair Nigeria: 3 klaslokalen Montenegro: Kerstdozenactie Haiti: Schoolmateriaal Bonaire: Leeswedstrijd Nepal: Nieuw schoolplein Nepal: 10 extra meisjes gesponsord in periode Moldavië: Kinderen helpen kinderen kerstdozen ADRA Eijkelenboom KinderFonds (ADRA EKF) Pijler voedselzekerheid Suriname: Rijstmolen Suriname: Cassavemolen 400 Totaal 31 projecten Drie projecten waar wel uitgaven voor waren in 2014, maar die verder afgehandeld waren, worden voor de volledigheid hieronder nog genoemd: Burundi: transport matrassen (project niet haalbaar gebleken) Filipijnen: noodhulp Sierra Leone: schoolgeld fam. Fufanah N.B. Aan projecten waar geen uitgaven en/of toezeggingen bij staan, zijn (voorheen) geen toezeggingen gedaan en is in dit jaar aan de kostenkant geen uitgave gedaan. Oorzaken hiervan kunnen zijn: betalingsafspraken met het betreffende project, nog niet voldoende inkomsten of een project is nog niet gestart.

17 1.2 Vijf pijlers uitgelicht Pijler gezondheidszorg* Aandeel projecten per pijler uitgedrukt in % van het totaal aantal projecten: Onderwijs 32% Issue Wat Bewoners van bergachtige district Ha Quang in Vietnam wonen in paalwoningen waarbij het vee onder de woning verblijft. Dit leidt tot onhygiënische situaties. Huidziektes, infecties en diarree. Bouw van aparte dierenvertrekken van ADRA Nederland en van ADRA Vietnam en eigen bevolking Evaluatie Impact Voedselzekerheid 6% Noodhulp 29% Gezondheidszorg 23% Zelfredzaamheid 10% Dit project is bijzonder goed verlopen. Aanvankelijk waren er 30 huishoudens waar een schuurtje voor het vee gebouwd is los van de woning. Mensen die het zelf konden betalen, volgden en dit heeft ertoe geleid dat uiteindelijk 111 huishoudens aparte vertrekken voor het vee hebben gebouwd. 440 Mensen zijn in een gezondere leefsituatie terechtgekomen. * Dit project is niet in het voorgaande projectenoverzicht opgenomen, omdat de financiële afwikkeling eind 2013 plaatsvond. De eindrapportage met de resultaten is echter in 2014 binnengekomen. Nederland staat aan de top van de wereld als het gaat om gezondheidszorg. Hoe mooi is het om je als arts in te zetten voor mensen die in armoede leven en het diepst getroffen zijn door slechte medische zorg? De bijdrage die je als tropenarts kunt leveren, geeft me veel voldoening. Het vergt veel creativiteit (de isolatieruimte is bijvoorbeeld van rijstzakken gemaakt) en flexibiliteit om in Sierra Leone te wonen en te werken, maar deze bijzondere ervaring kan ik met mijn vrouw delen. Het avontuur dat ik met haar en onze baby ben aangegaan is deels gebaseerd op Christelijke motieven en heel erg de moeite waard. Dankzij bijdragen van onder andere ADRA Nederland en ADRA UK beschikken we weer over een stroomvoorziening, die zo noodzakelijk is om mensen te behandelen. Het ziekenhuis dat tijdelijk gesloten was omdat het té gevaarlijk was, kan weer open. Bart Waalewijn Tropenarts, Masangaziekenhuis Sierra Leone 17

18 Pijler zelfredzaamheid Issue Wat Hoe Evaluatie Impact In Burundi zijn nog steeds teruggekeerde vluchtelingen die een dak boven hun hoofd nodig hebben. In veel gevallen is het voormalige huis afgebrand. Met hulp van ADRA Nederland kon op dezelfde plek van de voormalige hut een nieuw huis worden gebouwd. Er is ook voorzien in gereedschap om het omliggende stukje land te bewerken om zo zelf te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Opgehaald met name door het netwerk van de voorzitter van ADRA Nederland In 2014 zijn veel families blij gemaakt met een eigen huis. Ook is voorzien in zaden en gereedschap om zelfredzaam te kunnen zijn. Door minder ziekte als gevolg van het wonen in een echt huis, gaat de productie omhoog. Dit draagt bij aan een hogere levensstandaard van het gezin. met de huizen in Burundi maakten we voor 85 mensen het verschil. 18 Pijler noodhulp Issue Wat Hoe In Liberia en Sierra Leone verspreidde de Ebola-epidemie zich sterk. Dit eiste (en eist nog steeds) veel slachtoffers. Om dit tegen te gaan is het Masangaziekenhuis in Tonkolili voorzien van stroomvoorziening en is er in Liberia een grote voorlichtingscampagne opgezet om een toename van het aantal Ebola-slachtoffers te voorkomen. Direct Mailing naar donateurs en kerstbomenverkoop actie van Erwin en Kerry Breure opbrengst uit mailing en 350 uit kerstbomenverkoop Evaluatie Impact Door rituelen bij begrafenissen, waar afscheid wordt genomen door het (besmette) lichaam van de overledene aan te raken, was het moeilijk om Ebola te beteugelen. Dit proces van bewustwording onder de bevolking gaat vrij langzaam. Mensen durfden bovendien vaak niet te zeggen dat ze bij een begrafenis waren geweest, met alle risico s van dien. Ook was er een periode dat het Masangaziekenhuis gesloten moest worden, omdat er te weinig stroomvoorziening en beschermende kleding was. Het verzorgingsgebied van het Masangaziekenhuis bestaat uit mensen. Dankzij de hulp van onder andere ADRA Nederland en ADRA UK is het ziekenhuis weer open en is het verschil in overlevingskansen gemaakt. In Liberia bereikte de voorlichtings- en bewustwordingscampagne mensen. Dit project maakte dus het verschil voor mensen die zorgvuldiger met de gevaren van Ebola om weten te gaan.

19 Pijler Onderwijs Issue Wat Hoe Het leerlingenaantal op een school op Haïti die wij herbouwd hebben, groeit enorm. Hierdoor zijn er te weinig schoolspullen en is er een tekort aan meubilair Levering van schoolspullen en meubilair Geld ingezameld tijdens het Evenement TED Camporee van Adventkerk: op een markt zijn zelf meegebrachte spullen verkocht voor in totaal waarvan werd bestemd voor dit project. Verder is een sponsorloop georganiseerd door de kerkgemeente Amersfoort en heeft het kerkevenement Kidzrally geld opgebracht voor het project is in totaal binnengekomen Evaluatie Impact De TedCamporee was zeer succesvol en heeft een groot deel van het benodigde budget opgeleverd. Hulpmiddelen voor onderwijs zijn mogelijk gemaakt voor 216 leerlingen en acht docenten. Pijler Voedselzekerheid Issue Wat In de binnenlanden van Suriname (Lespantie en Gengeston) leven de mensen met name van de cassave-en rijstoogst. De cassave en rijst wordt nog steeds met de hand bewerkt, wat erg zwaar en tijdrovend werk is. Vrouwen hebben vaak kapotte handen en gaan gebukt onder het zware werk. Door de aanschaf van een cassavemolen en een rijstmolen worden de arbeidsomstandigheden verbeterd en gaat de productie omhoog. Hierdoor zijn meer opbrengsten mogelijk, die deels verkocht kunnen worden. De hogere inkomsten leiden daardoor tot een hogere levensstandaard voor de inwoners. Hoe: Mailing en overige giften (Toegezegd was voor de cassavemolen en voor de rijstmolen) opbrengst uit mailing Evaluatie Impact Door slim in te kopen kon van het bedrag een cassavemolen en twee rijstmolens worden aangeschaft 100 Inwoners van Lespantie en 400 dorpelingen in Gengeston krijgen een hogere levensstandaard Dankzij ADRA Nederland hebben wij in Suriname twee rijstmolens en een cassave molen kunnen aanschaffen voor de bewoners van de marrondorpen: Gengeston en Lespantie. Het werk is hierdoor veel minder zwaar geworden en de productie gaat hierdoor ook omhoog. Het werk dat vooral vrouwen handmatig deden, wordt nu machinaal in veel minder tijd gedaan. Vanessa Hoepel-Dekker Coördinator ADRA Suriname 19

20 2. Meerjarenbeleid en strategie 20 In dit hoofdstuk gaan we in op het beleid dat gehanteerd wordt binnen ADRA Nederland en lichten we de wijze toe waarop ADRA Nederland haar missie tracht te verwezenlijken: de strategie. 2.1 Meerjarenbeleid Het beleid van ADRA Nederland is gebaseerd op: 1) Neutraliteit: gelijke behandeling van ieder mens, ongeacht religie, politieke overtuiging of etniciteit 2) Vijf pijlers: noodhulp, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid steeds de rode draad als het gaat om het goedkeuren en uitvoeren van onze projecten. 3) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Dit geldt zowel voor a) hulp die gericht is op blijvende verbeteringen in de levens van mensen als voor b) hulp en projecten met aandacht voor de bescherming en het behoud van natuur en milieu. Vanuit de Adventistische levensbeschouwing geldt dat de mens wordt beschouwd als rentmeester van deze aarde en daar dus goed voor dient te zorgen. c) Het altijd betrekken van de lokale bevolking bij de start, uitvoering en overdracht van onze projecten. Hierdoor kunnen onze interventies daadwerkelijk leiden tot een beter toekomstperspectief op lange termijn. Het nastreven van duurzaamheid in de breedste zin van het woord heeft daarom een hoge prioriteit. d) Materialen die nodig zijn bij de uitvoering van onze projecten, worden zoveel mogelijk in het land zelf ingekocht. Dit geldt ook voor het inhuren van mankracht. Hierdoor hebben lokale ondernemers ook profijt van onze projecten, wat een positief effect heeft op de regionale economie. Het beleid van ADRA richt zich verder op: 1) Zoveel mogelijk SMART gemaakte doelstellingen (S=Specifiek, M=meetbaar, A=acceptabel, R=realistisch T=tijdgebonden) 2) De kracht van het onderdeel zijn van ADRA International dat een netwerk beslaat van ADRA vestigingen in meer dan 130 landen. Hierdoor is ADRA bekend met de lokale bevolking, werkt met hen samen en maakt voor materialen en mankracht zoveel mogelijk gebruik van bronnen uit het eigen land. Op deze manier ontstaat een kleinere ecologische voetafdruk en wordt bovendien de regionale economie gestimuleerd.

21 3) ADRA Nederland kiest voor strategische samenwerkingsverbanden met 17 partnerlanden waaraan ADRA Nederland met financiële middelen en expertise bijdraagt. Door keuzes te maken, vergroten we onze efficiëntie en bouwen we aan sterke relaties. Deze koers is in 2014 voortgezet. De partnerlanden zijn: Bangladesh, Burundi, Burkina Faso, Ghana, Haïti, Indonesië, Jemen, Madagaskar, Myanmar, Nepal, Nigeria, Oeganda, Pakistan, Suriname, Thailand, Vietnam, Zimbabwe. In Gambia is een pilotproject gestart (drinkwaterproject). Als dit goed verloopt, wordt het land toegevoegd aan de lijst met partnerlanden. Het project is aangedragen door iemand uit het communicatiepanel die samen met haar man ook als trouwe vrijwilligers veel ondernemen voor ADRA Nederland. Wij werken samen met partnerlanden die onze hulp het hardst nodig hebben. Op deze manier kunnen we nog meer betekenen en vergroten we onze impact. De directeur maakt een selectie van ontvangen hulpvragen en verzorgt de projectvoorstellen aan het bestuur. Na goedkeuring door het bestuur gaat ADRA Nederland aan de slag met de projecten. De volgende criteria wegen mee in de keuze voor onze partnerlanden: De plaatsing van een land op de VN lijst met armste landen ter wereld De organisatiecapaciteit en potentie van het desbetreffende ADRA-land Onze opgedane kennis en ervaringen met het desbetreffende ADRA-land Ontwikkelingsbeleid van de Nederlandse overheid 4) Noodhulp wordt verleend waar het op dat moment in de wereld nodig is en mits er een ADRA-kantoor gevestigd is. Voorbeelden waar noodhulp is verleend in 2014 zijn: Syrië (onderwijs vluchtelingen), Irak (voedselpakketten), Bosnië-Kroatië-Servië en Solomon-eilanden (drink- en hygiënepakketten). ADRA Nederland maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van ADRA-kantoren. Hierdoor kunnen we snel ter plaatse zijn. 21

Verander de wereld, leven voor leven. ADRA verkort jaarverslag 2014

Verander de wereld, leven voor leven. ADRA verkort jaarverslag 2014 Verander de wereld, leven voor leven ADRA verkort jaarverslag 2014 Voorwoord ADRA bruist in een wereld vol spanning 2 Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de projecten die ADRA dankzij uw giften kon realiseren?

Nadere informatie

STICHTING ADRA NEDERLAND VERKORT JAARVERSLAG

STICHTING ADRA NEDERLAND VERKORT JAARVERSLAG STICHTING ADRA NEDERLAND VERKORT JAARVERSLAG 2013 VOORWOORD STICHTING ADRA NEDERLAND JAARVERSLAG 2013 Dit is een beknopte weergave van het Algemeen Jaarverslag 2013 van ADRA Nederland. Bent u in het gehele

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede Jaarverslag 2009 Inhoud 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kwasa. Met dit document willen wij donateurs en andere geïnteresseerden inzicht bieden in de werkzaamheden en financiën van

Nadere informatie

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8.

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8. 2 INHOUD Voorwoord 4 Stichting Time to Help Nederland 6 Visie & Missie 6 Doelstellingen 6 Projecten & Campagnes 8 Time to Help Nederland Hang 4 3033 GG Rotterdam Telefoon: +31 0(10) 766 66 66 Mobiel: +31

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Verander een leven, vandaag voor altijd!

Verander een leven, vandaag voor altijd! Voedselzekerheid Noodhulp Gezondheidszorg Verander een leven, vandaag voor altijd! ADRA jaarverslag 2015 Zelfredzaamheid Onderwijs 2 Voor: De armste bevolkingsgroepen in deze wereld, ongeacht hun kleur,

Nadere informatie

STICHTING INTERNATIONAL HELP ORGANISATION EBRAR. Jaarrekening 2016 ADRES: BOERENSTRAAT HT S-GRAVENHAGE

STICHTING INTERNATIONAL HELP ORGANISATION EBRAR. Jaarrekening 2016 ADRES: BOERENSTRAAT HT S-GRAVENHAGE STICHTING INTERNATIONAL HELP ORGANISATION EBRAR Jaarrekening 2016 ADRES: BOERENSTRAAT 67 2572 HT S-GRAVENHAGE Inhoud 1. Bestuursverslag. 3 2. Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2016. 4 2.2 Staat

Nadere informatie

Amazing Children. Jaarverslag 2014

Amazing Children. Jaarverslag 2014 Amazing Children Jaarverslag 2014 18 januari 2015 INLEIDING Het vierde jaarverslag van de Stichting Amazing Children. Dit jaar hebben we wederom twee prachtige projecten gesteund: Annick en Arianne gingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr:

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr: Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK :67403611 RSINnr: 856971091 http://www.stichtingkokai.nl secretariaat M.S van der Heide Kwartelstraat 28 8916 BN Tevens bezoekadres Tel. 06 41134599 1 Inhoud

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2013 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2013 2013 is een bewogen jaar Conflicten als in Syrië, natuurrampen en vele

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! Stichting Make Sense! Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers:

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers: Jaarplan 2013 De stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) is in het jaar 2009 te Baarn opgericht en is een initiatief van Het Apostolisch Genootschap, gevestigd te Baarn. De stichting WWvK wil concreet

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Het is inmiddels vier maanden geleden dat Arent en Helma op bezoek waren in Oeganda en op de hoogte werden gebracht van de behoeften, de noden en de wensen van de mensen in Ndegeya. Al gauw bleek dat er

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2015

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2015 Stichting Life Invest Foundation Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2015 Geconsolideerd Jaarverslag 2015 Woord Vooraf & Informatie over de stichting In December 2010 is stichting Life Invest

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016

BELEIDSPLAN 2012-2016 BELEIDSPLAN 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 1. INLEIDING 5 2. MISSIE & DOELSTELLING 5 2.1 MISSIE 5 2.2 DOELSTELLING 5 3. Projecten 6 4. Organisatie Stichting 6 4.1 Het bestuur

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2014

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2014 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2014 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2014 2014: vele brandhaarden Niet eerder werd er zo n groot beroep op noodhulp

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE 2016-2019 KvK-nummer 66162726 RSIN 856422289 Postadres Roentgenstraat 16A 3071 TB Rotterdam E-mail info@allforlife.eu Website www.allforlife.eu Telefoon +31651108628 (Ömer

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË

CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË 30 november 2017 Het conflict in Syrië gaat de zevende oorlogswinter in. Er wordt nog dagelijks gevochten met grote gevaren voor kinderen. De reserves van de gezinnen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 6 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Beleidsplan Carelanka

Beleidsplan Carelanka Beleidsplan Carelanka 2016-2019 Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Beleidsplan Carelanka 2016-2019 2 1. Werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Beleidsplan (Samenvatting)

Beleidsplan (Samenvatting) Beleidsplan 2016-2020 (Samenvatting) Inhoud 1 Over Stichting Congo... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Visie... 3 1.2 Werkgebied... 3 2 Projecten... 3 3 Werkwijze... 4 4 Financiën... 5 5 Vermogen... 5 6 Planning...

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

De artsen houden spreekuur in diverse dorpen en naar behoefte worden medicamenten voorgeschreven.

De artsen houden spreekuur in diverse dorpen en naar behoefte worden medicamenten voorgeschreven. Begroting 2014-2016 Stg Time to help Nederland 2014 2015 2016 Opbrengsten 156.500,00 172.150,00 189.365,00 Projecten Medische missie 25.000,00 27.500,00 30.250,00 Noodhulp 4.000,00 4.400,00 4.840,00 Vluchtelingen

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Jaarverslag mei 2012 april 2013

Jaarverslag mei 2012 april 2013 Jaarverslag mei 2012 april 2013 1 Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Focus 2. Organisatie 3. Fondsenwerving 4. Impactmeting 5. Onze besteding 6. Chance for a Life Change 7. Toekomst Namasté Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Backup Uganda 2015-2016

Beleidsplan Stichting Backup Uganda 2015-2016 Beleidsplan Stichting Backup Uganda 2015-2016 Profiel stichting Stichting Backup Uganda zet zich in voor een verbetering van de kwaliteit van onderwijs in Oeganda, in het bijzonder in de noordelijke regio.

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier Beleidsplan Stichting Welzijnsfonds Saffier Den Haag, Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 De taak van Stichting Welzijnsfonds Saffier Blz. 3 2.1 Doelstelling Blz. 3 2.2 Structuur Blz. 4 2.3 ANBI status

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

Rampenmanagement Zuid-Soedan

Rampenmanagement Zuid-Soedan Rampenmanagement Zuid-Soedan In Zuid-Soedan zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Er is groot gebrek aan schoon water, voedsel en medicijnen. De dreiging van hongersnood groeit, miljoenen mensen zullen

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Inhoud 0. Inleiding p. 2 1. Stichting Esperanza p. 3 1.1 Wie zijn wij? P. 3 1.2 Doelen & uitgangspunten p. 3 2. Samenwerking met Bendicion de Dios p. 4 2.1 Bendicion

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Bestuurlijk Jaarverslag 2014

Bestuurlijk Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Jaarverslag 2014 Stichting Masanga Nederland Tortelduif 22 7827 NM Emmen Nederland E-mail: masanganederland@gmail.com Website: www.masanga.nl Rekeningnummer: NLRABO0147966515 Voorwoord Voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie