Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Verander de wereld, leven voor leven ADRA jaarverslag 2014

2 2

3 Voor: De armste bevolkingsgroepen in deze wereld, ongeacht hun kleur, etniciteit, geslacht of religie. Opdat ADRA Nederland ze mag en kan ondersteunen zodat zij zelf een beter bestaan kunnen opbouwen. Speciale dank gaat hierbij uit naar alle donateurs, bedrijven die ons sponsoren, vermogensfondsen, partners waarmee we samenwerken, kerkgemeentes, vrijwilligers en de bestuursleden van ADRA Nederland die gezamenlijk onze missie waarmaken. Van het ADRA Nederland team, Geert Hendriks Stella Bemah Irma Tap Judith Hillaert Christa Breure Joanne de Vletter 3

4 Inhoud 4 6 Woord van de directeur 8 Samenvatting en toelichting 14 1 Wat doet ADRA Nederland? Impact Vijf pijlers uitgelicht 20 2 Meerjarenplan en strategie Meerjarenbeleid Beleid omgang fondsen en reserves Strategie 25 3 Communicatie Communicatie ADRA Nederland Jaarplan communicatie 27 4 Inkomsten Financieringsbronnen/fondsenwerving Fondsenwerving Huis-aan-huiscollecte 31 5 Organisatie 31 Inleiding Het bestuur ADRA Nederland team Vrijwilligers Bezoldigingsbeleid Organogram Het ADRA Eijkelenboom KinderFonds (ADRA EKF) Het ADRA Studenten Noodfonds (ASNF) Jong ADRA Omgaan met klachten 38 6 Bestuur Vooruitblik ADRA Nederland Vooruitblik ADRA EKF 39 Tot slot 40 Bijlagen deel I 40 A Statutaire doelstelling 41 B Overzicht publicaties 42 C Overzicht sponsoring 43 D Bestuur 44 Deel II Financieel jaarverslag 46 Meerjarenbegroting 51 Jaarrekening Overige gegevens

5 Voorwoord Als het over noodhulp en ontwikkelingswerk gaat bij ADRA Nederland -kan het niet anders- dan dat we dit doen met een open en brede blik naar de wereld. Terugkijkend op dit jaar ontkom ik er niet aan om vast te stellen, dat wereldwijd niet de natuurrampen en hulpverlening het eerst in beeld komen. Niet de overstromingen, niet de orkanen, niet de miljoenen vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden. Zelfs niet de strijd tegen Ebola. Nee, het waren de gewapende conflicten en barbaars geweld die het eerst in beeld kwamen. Met bommen, geweren en messen werd een einde gemaakt aan veel levens. Terwijl ik dit schrijf kan ik me nauwelijks losmaken van de beelden in Parijs waar twaalf doden vielen vanwege een terroristische aanslag. Wat kun je hier als ADRA Nederland tegenover zetten, nu alles zich lijkt toe te spitsen op vrijheid en met name de vrijheid van meningsuiting? Een discussie die vanuit westers perspectief wordt gevoerd met een focus op geloof, religie en ideologie. En ontegenzeggelijk ligt daar een relatie met het huidige geweld in de wereld. We weten echter ook dat dit veelal alleen de uitingsvormen zijn van diepere en nog meer onwrikbare verschillen op de wereld in welvaart en kansen op (een gelukkig) leven. Het zijn in het diepst deze verschillen in welzijn en welvaart die de basis en rechtvaardiging lijken te zijn voor volledig doorgeslagen en op geen enkele wijze goed te keuren gedrag. Er ligt dan ook een enorme taak bij ADRA Nederland en al die andere organisaties om die verschillen tussen mensen kleiner te maken, waar ook ter wereld en in welke miserabele omstandigheden ze ook verkeren, toch weer perspectief te geven. We zouden ons moeten afvragen waarom tientallen wereldleiders aanwezig zijn in Parijs als er twaalf doden vallen, terwijl de honderden en duizenden arme mensen en vluchtelingen in ontwikkelingsgebieden nauwelijks het nieuws halen. Natuurlijk is het goed dat we afstand nemen van geweld, extremisme en vrijheden koesteren, maar laten we dat ook doen wanneer dit buiten ons westerse welvarende deel van de wereld gebeurt. Als voorzitter van ADRA Nederland ben ik best een beetje trots en ook dankbaar dat zowel de medewerkers op kantoor, als al die vrijwilligers en het bestuur zich niet uit het veld laten slaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen die ADRA Nederland een warm hart toedraagt en het de groei van onze organisatie in het afgelopen jaar mogelijk heeft gemaakt, dit ook in de toekomst zal blijven doen. Herman Jillings Voorzitter 5

6 Woord van de directeur 6 Graag vertel ik u wat ons als organisatie heeft bezig gehouden in Stilstaand en terugkijkend komt de vraag bij me op wat er allemaal is gebeurd, wat mij persoonlijk raakte en hopelijk ook u? Ik kan een opsomming geven van onze projecten en programma s, van cijfers die laten zien dat we ook dankzij een aantal nalatenschappen onze begroting hebben gehaald wat inkomsten betreft. Tevens hebben we minder kosten gemaakt dan begroot. Ik kan u vertellen in hoeveel vakbladen en kranten wij gestaan hebben om onze naamsbekendheid te vergroten, een groot succes in het afgelopen jaar. Ook met hoeveel bedrijven, vermogensfondsen en kringloopwinkels we in contact zijn geweest en waar we succesvol zijn geweest. Dit alles vindt u terug verderop in het jaarverslag. Waar ik het met u over wil hebben zijn de vragen: Hebben wij het verschil gemaakt en hebben we gedaan waar we voor staan? ADRA Nederland heeft als missie het bestrijden van armoede in deze wereld. ADRA Nederland ziet het als haar taak om voor de armste bevolkingsgroepen in deze wereld op te komen en deze ongeacht etniciteit, geslacht of religie te helpen. Zelfredzaamheid (zelf een beter bestaan opbouwen), staat daarbij centraal. Lees hier het verhaal van Augustine en Mary-Goreth. Ze waren net getrouwd en gingen samenwonen toen de burgeroorlog hun dorp in Burundi trof.

7 Ze hadden erg veel geluk dat ze weg konden komen en dat ze werden opgevangen in een vluchtelingenkamp in hun buurland Rwanda. Echter, een jaar later vond een van de grootste genociden plaats en moest het stel weer vluchten. Ze kwamen terug in Burundi - waar de oorlog nog steeds woedde - en ze eindigden in een vluchtelingenkamp. Hier hebben ze negen jaar gewoond. Ze kregen kinderen en elke dag was het een gevecht om in leven te blijven. Uiteindelijk was er voldoende vrede in hun geboorteplaats en keerden ze terug. Hier zagen ze hoe hun huis was afgebrand en ze bouwden op dezelfde plaats met onze hulp weer een kleine cottage. Ook gaf ADRA Nederland hen gereedschap en zaden waarmee ze hun stukje landbouwgrond om het huis konden bewerken. Mary-Goreth zorgde samen met haar kinderen voor het stukje grond, terwijl Augustine voor andere boeren werkte om geld te verdienen. Dit huis betekent alles voor ons. We leefden een ongezond leven in een lekkende hut. Nu zijn we gezond. We slapen de hele nacht en hebben energie over om na te denken over onze toekomst en plannen te maken. We zullen de opbrengsten delen. De toekomst ziet er goed uit voor ons. Wij wensen onze donoren een lang en gelukkig leven, zeggen Augustine en Mary-Goreth. Dit verhaal van Augustine en Mary-Goreth en van zoveel anderen laat voor mij zien dat we het verschil hebben gemaakt. Voor dit gezin, maar ook voor zoveel andere mensen; terug te vinden in ons verslag. Voor noodhulp, maar juist ook voor wederopbouw om duurzame veranderingen te kunnen realiseren, zodat mensen zélf verder kunnen met hun toekomst. Dank voor uw betrokkenheid, gebeden en giften. Geert Hendriks Directeur ADRA Nederland 7

8 Samenvatting en toelichting 8 Het jaar 2014 is voor ADRA Nederland een veelbewogen jaar geweest. Het team breidde uit van twee naar vier parttime medewerkers. Het team is inmiddels goed op elkaar ingespeeld en heeft de meeste doelen bereikt. Onze missie op basis van de statutaire doelstelling artikel 1 tot en met 3 * kan worden samengevat als: Wij zetten ons in om de levens van mensen structureel te veranderen. De slogan van ADRA Nederland is dan ook: Verander de wereld, leven voor leven (ongeacht religie, politieke achtergrond en etniciteit). * In bijlage A is de statutaire doelstelling als geheel opgenomen. e r t u i o p a s Hoogtepunten gerealiseerde doelen ADRA EKF nieuwe stijl Kerstdozenactie Vrije publiciteit: 26 artikelen Acht organisaties hebben ons geld gegeven. Folder nalatenschap Actuele Facebookpagina (2 à 3x per week nieuws) + website (1x per twee weken) Oprichting Jong ADRA Huis-aan-huiscollecte doelstelling nagenoeg gehaald Digitaal doneren is mogelijk Verbeterpunten/ leermomenten Administratie bij kinderfonds ADRA EKF heeft enorme stap vooruit gemaakt. Aandacht hiervoor blijft nodig Als we scholen qua mankracht assisteren, kunnen we meer scholen bereiken Samenwerking met lokale kranten voor collecte kan beter Vermogensfondsen benaderen lijkt effectiever dan bedrijven benaderen Verspreiding folder is bewerkelijk Bereik vergroten in Campagne op voeren Communicatie met Jong ADRA kan meer in twee richtingen Aantal collectanten uitbreiden is aandachtspunt Gebruik ervan nog niet erg groot, meer bekendheid genereren

9 (Alleen de punten zijn toegelicht die nadere toelichting behoeven, degene die voor zich spreken niet. Ad1) ADRA EKF Nieuwe stijl Het ADRA Eijkelenboom Kinderfonds is in 2014 vernieuwd. Met het aantrekken van Joanne de Vletter als Medewerker Communicatie- en Fondsenwerving en vrijwilliger Greta Reineman zijn enorme stappen gezet. Er is onder andere een hele nieuwe website gekomen (www.adraekf.nl), een terugkerende nieuwsbrief en een Communicatie-en fondsenwervingsplan Ook is hard gewerkt aan de administratie door Greta Reineman. De koppeling tussen kinderen en donateurs is een punt van aandacht. Ad 2) Kerstdozenactie Kinderen uit Moldavië zijn verblijd met een doos met schoolspullen en speelgoed van kinderen uit Nederland. De doelstelling van dozen is gehaald! Dit dankzij de inzet van managementassistent Stella Bemah in samenwerking met contactpersonen van 44 kerkgemeentes (meer dan 1000), ADRA België (206 dozen), vier basisscholen en vijf andere organisaties waaronder hotel De Roosterhoeve uit Roosteren (Limburg) met 95 dozen. Het transport naar Duitsland is volledig gesponsord geweest door DSV. Resultaat: kerstdozen voor kinderen uit Moldavië 9

10 10 In de fondsenwervingsector wordt het steeds duidelijker dat doelstellingen en werving eigenlijk onlosmakelijk verbonden zijn. Voor het Vakblad Fondsenwerving betekent dat, dat we meer ruimte gaan maken voor de doelstellingskant. ADRA Nederland publiceerde in ons Vakblad met de steun aan het Masangaziekenhuis in Sierra Leone tegen Ebola en timmert op deze manier hard aan de weg. Jaap Zeekant Hoofdredacteur Vakblad Fondsenwerving Ad 3) Er is fors ingezet op het verkrijgen van vrije publiciteit om meer naamsbekendheid te krijgen. In totaal zijn 24 artikelen verschenen in ADRA Nederland wordt zowel in tijdschriften, kranten, in nieuwsbrieven als op websites genoemd. In bijlage B treft u een overzicht aan met de waarde van de artikelen als we ervoor hadden moeten betalen ( ). Het is vooral gelukt in vakbladen en lokaal in de provincie Zeeland, dankzij veel netwerkcontacten van fondsenwerver Christa Breure en waarvoor de artikelen vervolgens werden geschreven door communicatiemedewerker Judith Hillaert.

11 AD 4) Bij kerkgenootschappen, vermogensfondsen en bedrijven (waaronder Kringloop winkels) zijn 67 aanvragen ingediend. In 2014 hebben we gemerkt dat bedrijven eerder investeren in natura dan in geld. Er zijn diverse deals gesloten tijdens beursvloeren. (Dit zijn ruilacties waar geen geld aan te pas komt). Samenwerkingsverbanden die hieruit voort kwamen, betreffen een samenwerking met: ICDuBo maquette (1.50 x 1 meter van huizen voor vluchtelingen uit Burundi) staat permanent in Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam) Eismagroep en Magenta Publishing (publicaties vakbladen Geheit Reclame (sponsoring ontwerp en drukwerk tegen materiaalkosten voor een groot aantal van onze publicaties). Acht organisaties hebben ons geld gegeven, waaronder twee vermogensfondsen en twee kringloopwinkels. Over het algemeen zijn dit grotere bedragen dan de bedragen die per bedrijf zijn binnengekomen. Totaal: Ook zijn er goederen en diensten in natura gedoneerd. In totaal is er voor aan goederen en diensten geleverd. Dit is inclusief vrije publiciteit. Een overzicht hiervan vindt u in bijlage B en C bedrijven en fondsen in natura incl publicaties Wij proberen bij te dragen aan een betere wereld door ADRA Nederland te voorzien van creatieve ontwerpen voor drukwerk. De visie van ADRA Nederland proberen we binnen ons bedrijf door te voeren. Zo maken wij veelal gebruik van milieuvriendelijke materialen. We stellen de leuke samenwerking enorm op prijs en steunen het werk van ADRA Nederland, wereldwijd. Jascha en Windy Meester Geheit Reclame, Drachten Magenta Publishing is een uitgeverij van vakinformatie in de ICT- en de Office-branche. Middels magazines, websites, kennisevenementen en workshops wordt vakinformatie verstrekt aan de doelgroepen. Magenta heeft ADRA Nederland geselecteerd als MVO-partner vanwege de sympathieke doelen die nagestreefd worden én omdat Magenta bewust niet kiest voor de overbekende goede doelen. Magenta ondersteunt ADRA Nederland door regelmatig kosteloos advertenties te plaatsen ter bevordering van fondsenwerving. Sef Heldens Uitgever/algemeen hoofdredacteur Magenta Publishing 11

12 ADRA Nederland in uw testament Bij ons bieden resultaten uit het verleden wél garantie voor de toekomst! Somssterven kinderenin Afrikaopstraat, ikwilietsvoor henbetekenen Ik heb altijd veel gegeven en dat komt door mijn moeder. Zij zei altijd: Het maakt niet uit of je arm of rijk bent, het is altijd beter te geven dan te ontvangen en dat heb ik onthouden. Dat is ook mijn levensmotto geworden. Ik ben begonnen met geven toen ik lid ben geworden van de Adventkerk. Ik dacht; nu ik adventist ben, moet ik ook een daad stellen. Ik heb toen anoniem een groot bedrag in de collectezak gedaan. Op een gegeven moment steunde ik 16 kinderen van het ADRA EKF (=Eijkelenboom KinderFonds). Ik ben begaan met kinderen uit Afrika die in armoede leven en soms sterven langs de weg. Ik wil iets voor hen betekenen Daniël Maris Opbrengst: Nepal (gezondheidskliniek: Myanmar (waterpomp): ADRA Algemeen: Totaal Ad 5) Folder nalatenschap is ontwikkeld en als eenmalige actie naar alle notarissen in Nederland gestuurd. Vanuit ADRA Nederland is een communicatiepanel ingesteld, waarvan twee leden hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze folder, onder andere om de juiste toon te vinden. Ook zijn ze eenmaal om advies gevraagd bij de vraag. Gaan we een gesponsorde ipad inzetten om de collectant die het meeste ophaalt te belonen, of werkt het demotiverend voor mensen als er een wedstrijdelement in komt? De meningen waren verdeeld, we hebben het uiteindelijk niet gedaan). Ad 7) Een enthousiast team van jongeren heeft Jong ADRA opgericht Was voor hen vooral het jaar van elkaar aftasten en een goede samenwerking te realiseren door de jongeren die uit alle delen van het land komen. Ad 8) Huis-aan-huiscollecte: de begroting is nagenoeg gehaald (doel was en er is opgehaald). Dit is bijzonder omdat er op minder locaties werd gecollecteerd en het totaal aantal vrijwilligers is afgenomen. Hierdoor is in veel mensenlevens het verschil gemaakt. 12

13 Niet-behaalde doelstellingen 2014 Golftoernooi is niet doorgegaan wegens te weinig deelnemers, hoewel we toch diverse publicaties hadden gehad in golfmagazines en op golfwebsites. Enerzijds hadden we via het netwerk van onze achterban meer deelnemers verwacht. Anderzijds hoopten we dat mensen uit de golfwereld die ADRA Nederland nog niet kenden, zich zouden inschrijven. ADRA Nederland is bij veel mensen helaas nog onbekend. Dit hebben we als nadeel ervaren; onbekend maakt immers onbemind. Bovendien bleek later dat er veel concurrerende golftoernooien waren rond dezelfde datum; een mogelijke verklaring voor het tegenvallende aantal deelnemers. Minder inkomsten bedrijven en vermogensfondsen dan gehoopt. Er zijn wel veel producten en diensten in natura geschonken. Behalve een nieuwe penningmeester, is het vinden van extra/vervangende bestuursleden in 2014 helaas niet gelukt. De respons op vacaturemeldingen op de website en op Facebook was minimaal. Het is moeilijk om Adventisten te vinden voor bestuursfuncties bij ADRA Nederland. Veel leden hebben een drukke agenda met werk, studie en/of gezin. Daar komt bij dat veel kerkleden vaak al diverse vrijwilligersfuncties bekleden bij de kerk. Tegenvallende inkomsten via direct mail naar donateurs Niet gelukt om een project gedragen te krijgen door een of meerdere kerkgemeentes. De coördinator van één van de potentiële kerkgemeentes is ziek geweest en er was niemand die het overnam. In 2015 gaan we ons hiervoor inzetten. In het volgende hoofdstuk laten we zien wat we doen en hoe dit aansluit bij de vijf pijlers: Gezondheidszorg, Voedselzekerheid, Onderwijs, Zelfredzaamheid en Noodhulp. 13

14 1. Wat doet ADRA Nederland? Bij de uitvoering van onze projecten laten wij ons leiden door de vraag: Waarom is ADRA Nederland opgericht? De missie samengevat op basis van artikel 1 tot en met 3 van de statutaire doelstelling * is als volgt omschreven: 14 ADRA Nederland zet zich wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid. Wij bestrijden structurele armoede. Geïnspireerd op onze levensbeschouwelijke waarden en normen geven wij invulling aan de liefde voor onze naasten en zorg voor de aarde, waarbij we streven naar behoud en bescherming van natuur en milieu. Wij bieden hulp in noodsituaties en verbeteren op duurzame wijze de levensomstandigheden van mensen wereldwijd. Door samen te werken met vrijwilligers, partnerorganisaties, lokale ADRA-vestigingen en lokale gemeenschappen zijn we in staat om structureel bij te dragen aan de zelfredzaamheid van mensen en gemeenschappen in rampgebieden en ontwikkelingslanden. Bij de uitvoering van onze missie richten we ons op vijf pijlers: Gezondheidszorg, onderwijs, voedselzekerheid, zelfredzaamheid en noodhulp. Ook hebben we een aantal hulpmiddelen. Een daarvan is het jaarplan dat een afgeleide is van het meerjarenbeleid. Het meerjarenbeleid is opgesteld in het voorjaar van 2013 en strekt zich uit tot eind U kunt hier meer over lezen in hoofdstuk 2. Nu gaan we eerst in op een aantal projecten in relatie tot de vijf pijlers die we hanteren. * De statutaire doelstelling is opgenomen in bijlage A.

15 1.1 Impact Waar hebben we wat gedaan? Hoeveel impact heeft het uitgedrukt in veranderde levens? Wat waren de uitgaven en toezeggingen in euro s? Aantal levens veranderd Uitgaven Pijler gezondheidszorg Projectnummer Waar en wat Toezeggingen Nepal: Sanitair voor lokale gemeenschappen Nigeria: Gezondheidscentrum Nepal: Sanitair, educatie en economische ontwikkeling Nepal: Gezondheidscentrum + voedingsprogramma voor kinderen (mobiele kliniek) Myanmar: Waterpomp op zonne-energie Pakokku Burundi: opknappen gezondheidscentrum tbv gezinsplanning Gambia: Waterproject basisschool Pijler zelfredzaamheid Burundi: Huizen voor terugkerende vluchtelingen Indonesië: Zelfredzaamheid via microkredieten Suriname: Waterproject 400 Pijler Noodhulp Oeganda: Noodhulp Zuid-Soedanese vluchtelingen Zimbabwe: Noodhulp overstroming Kameroen: Noodhulp bij crisis Centraal Afrikaanse Regio Bosnië-Kroatië-Servië: Noodhulp na overstroming Solomon Eilanden: Noodhulp na overstroming Syrië: Onderwijs voor Syrische kinderen in Libanon Sierra Leone: Masangaziekenhuis: Ebola Liberia: Bewustwordingscampagne Ebola Libanon: Noodhulp voor Koerdische vluchtelingen uit Irak

16 Pijler Onderwijs Thailand: Hulp voor school op grens met Birma Haiti: Schoolmeubilair Nigeria: 3 klaslokalen Montenegro: Kerstdozenactie Haiti: Schoolmateriaal Bonaire: Leeswedstrijd Nepal: Nieuw schoolplein Nepal: 10 extra meisjes gesponsord in periode Moldavië: Kinderen helpen kinderen kerstdozen ADRA Eijkelenboom KinderFonds (ADRA EKF) Pijler voedselzekerheid Suriname: Rijstmolen Suriname: Cassavemolen 400 Totaal 31 projecten Drie projecten waar wel uitgaven voor waren in 2014, maar die verder afgehandeld waren, worden voor de volledigheid hieronder nog genoemd: Burundi: transport matrassen (project niet haalbaar gebleken) Filipijnen: noodhulp Sierra Leone: schoolgeld fam. Fufanah N.B. Aan projecten waar geen uitgaven en/of toezeggingen bij staan, zijn (voorheen) geen toezeggingen gedaan en is in dit jaar aan de kostenkant geen uitgave gedaan. Oorzaken hiervan kunnen zijn: betalingsafspraken met het betreffende project, nog niet voldoende inkomsten of een project is nog niet gestart.

17 1.2 Vijf pijlers uitgelicht Pijler gezondheidszorg* Aandeel projecten per pijler uitgedrukt in % van het totaal aantal projecten: Onderwijs 32% Issue Wat Bewoners van bergachtige district Ha Quang in Vietnam wonen in paalwoningen waarbij het vee onder de woning verblijft. Dit leidt tot onhygiënische situaties. Huidziektes, infecties en diarree. Bouw van aparte dierenvertrekken van ADRA Nederland en van ADRA Vietnam en eigen bevolking Evaluatie Impact Voedselzekerheid 6% Noodhulp 29% Gezondheidszorg 23% Zelfredzaamheid 10% Dit project is bijzonder goed verlopen. Aanvankelijk waren er 30 huishoudens waar een schuurtje voor het vee gebouwd is los van de woning. Mensen die het zelf konden betalen, volgden en dit heeft ertoe geleid dat uiteindelijk 111 huishoudens aparte vertrekken voor het vee hebben gebouwd. 440 Mensen zijn in een gezondere leefsituatie terechtgekomen. * Dit project is niet in het voorgaande projectenoverzicht opgenomen, omdat de financiële afwikkeling eind 2013 plaatsvond. De eindrapportage met de resultaten is echter in 2014 binnengekomen. Nederland staat aan de top van de wereld als het gaat om gezondheidszorg. Hoe mooi is het om je als arts in te zetten voor mensen die in armoede leven en het diepst getroffen zijn door slechte medische zorg? De bijdrage die je als tropenarts kunt leveren, geeft me veel voldoening. Het vergt veel creativiteit (de isolatieruimte is bijvoorbeeld van rijstzakken gemaakt) en flexibiliteit om in Sierra Leone te wonen en te werken, maar deze bijzondere ervaring kan ik met mijn vrouw delen. Het avontuur dat ik met haar en onze baby ben aangegaan is deels gebaseerd op Christelijke motieven en heel erg de moeite waard. Dankzij bijdragen van onder andere ADRA Nederland en ADRA UK beschikken we weer over een stroomvoorziening, die zo noodzakelijk is om mensen te behandelen. Het ziekenhuis dat tijdelijk gesloten was omdat het té gevaarlijk was, kan weer open. Bart Waalewijn Tropenarts, Masangaziekenhuis Sierra Leone 17

18 Pijler zelfredzaamheid Issue Wat Hoe Evaluatie Impact In Burundi zijn nog steeds teruggekeerde vluchtelingen die een dak boven hun hoofd nodig hebben. In veel gevallen is het voormalige huis afgebrand. Met hulp van ADRA Nederland kon op dezelfde plek van de voormalige hut een nieuw huis worden gebouwd. Er is ook voorzien in gereedschap om het omliggende stukje land te bewerken om zo zelf te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Opgehaald met name door het netwerk van de voorzitter van ADRA Nederland In 2014 zijn veel families blij gemaakt met een eigen huis. Ook is voorzien in zaden en gereedschap om zelfredzaam te kunnen zijn. Door minder ziekte als gevolg van het wonen in een echt huis, gaat de productie omhoog. Dit draagt bij aan een hogere levensstandaard van het gezin. met de huizen in Burundi maakten we voor 85 mensen het verschil. 18 Pijler noodhulp Issue Wat Hoe In Liberia en Sierra Leone verspreidde de Ebola-epidemie zich sterk. Dit eiste (en eist nog steeds) veel slachtoffers. Om dit tegen te gaan is het Masangaziekenhuis in Tonkolili voorzien van stroomvoorziening en is er in Liberia een grote voorlichtingscampagne opgezet om een toename van het aantal Ebola-slachtoffers te voorkomen. Direct Mailing naar donateurs en kerstbomenverkoop actie van Erwin en Kerry Breure opbrengst uit mailing en 350 uit kerstbomenverkoop Evaluatie Impact Door rituelen bij begrafenissen, waar afscheid wordt genomen door het (besmette) lichaam van de overledene aan te raken, was het moeilijk om Ebola te beteugelen. Dit proces van bewustwording onder de bevolking gaat vrij langzaam. Mensen durfden bovendien vaak niet te zeggen dat ze bij een begrafenis waren geweest, met alle risico s van dien. Ook was er een periode dat het Masangaziekenhuis gesloten moest worden, omdat er te weinig stroomvoorziening en beschermende kleding was. Het verzorgingsgebied van het Masangaziekenhuis bestaat uit mensen. Dankzij de hulp van onder andere ADRA Nederland en ADRA UK is het ziekenhuis weer open en is het verschil in overlevingskansen gemaakt. In Liberia bereikte de voorlichtings- en bewustwordingscampagne mensen. Dit project maakte dus het verschil voor mensen die zorgvuldiger met de gevaren van Ebola om weten te gaan.

19 Pijler Onderwijs Issue Wat Hoe Het leerlingenaantal op een school op Haïti die wij herbouwd hebben, groeit enorm. Hierdoor zijn er te weinig schoolspullen en is er een tekort aan meubilair Levering van schoolspullen en meubilair Geld ingezameld tijdens het Evenement TED Camporee van Adventkerk: op een markt zijn zelf meegebrachte spullen verkocht voor in totaal waarvan werd bestemd voor dit project. Verder is een sponsorloop georganiseerd door de kerkgemeente Amersfoort en heeft het kerkevenement Kidzrally geld opgebracht voor het project is in totaal binnengekomen Evaluatie Impact De TedCamporee was zeer succesvol en heeft een groot deel van het benodigde budget opgeleverd. Hulpmiddelen voor onderwijs zijn mogelijk gemaakt voor 216 leerlingen en acht docenten. Pijler Voedselzekerheid Issue Wat In de binnenlanden van Suriname (Lespantie en Gengeston) leven de mensen met name van de cassave-en rijstoogst. De cassave en rijst wordt nog steeds met de hand bewerkt, wat erg zwaar en tijdrovend werk is. Vrouwen hebben vaak kapotte handen en gaan gebukt onder het zware werk. Door de aanschaf van een cassavemolen en een rijstmolen worden de arbeidsomstandigheden verbeterd en gaat de productie omhoog. Hierdoor zijn meer opbrengsten mogelijk, die deels verkocht kunnen worden. De hogere inkomsten leiden daardoor tot een hogere levensstandaard voor de inwoners. Hoe: Mailing en overige giften (Toegezegd was voor de cassavemolen en voor de rijstmolen) opbrengst uit mailing Evaluatie Impact Door slim in te kopen kon van het bedrag een cassavemolen en twee rijstmolens worden aangeschaft 100 Inwoners van Lespantie en 400 dorpelingen in Gengeston krijgen een hogere levensstandaard Dankzij ADRA Nederland hebben wij in Suriname twee rijstmolens en een cassave molen kunnen aanschaffen voor de bewoners van de marrondorpen: Gengeston en Lespantie. Het werk is hierdoor veel minder zwaar geworden en de productie gaat hierdoor ook omhoog. Het werk dat vooral vrouwen handmatig deden, wordt nu machinaal in veel minder tijd gedaan. Vanessa Hoepel-Dekker Coördinator ADRA Suriname 19

20 2. Meerjarenbeleid en strategie 20 In dit hoofdstuk gaan we in op het beleid dat gehanteerd wordt binnen ADRA Nederland en lichten we de wijze toe waarop ADRA Nederland haar missie tracht te verwezenlijken: de strategie. 2.1 Meerjarenbeleid Het beleid van ADRA Nederland is gebaseerd op: 1) Neutraliteit: gelijke behandeling van ieder mens, ongeacht religie, politieke overtuiging of etniciteit 2) Vijf pijlers: noodhulp, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid steeds de rode draad als het gaat om het goedkeuren en uitvoeren van onze projecten. 3) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Dit geldt zowel voor a) hulp die gericht is op blijvende verbeteringen in de levens van mensen als voor b) hulp en projecten met aandacht voor de bescherming en het behoud van natuur en milieu. Vanuit de Adventistische levensbeschouwing geldt dat de mens wordt beschouwd als rentmeester van deze aarde en daar dus goed voor dient te zorgen. c) Het altijd betrekken van de lokale bevolking bij de start, uitvoering en overdracht van onze projecten. Hierdoor kunnen onze interventies daadwerkelijk leiden tot een beter toekomstperspectief op lange termijn. Het nastreven van duurzaamheid in de breedste zin van het woord heeft daarom een hoge prioriteit. d) Materialen die nodig zijn bij de uitvoering van onze projecten, worden zoveel mogelijk in het land zelf ingekocht. Dit geldt ook voor het inhuren van mankracht. Hierdoor hebben lokale ondernemers ook profijt van onze projecten, wat een positief effect heeft op de regionale economie. Het beleid van ADRA richt zich verder op: 1) Zoveel mogelijk SMART gemaakte doelstellingen (S=Specifiek, M=meetbaar, A=acceptabel, R=realistisch T=tijdgebonden) 2) De kracht van het onderdeel zijn van ADRA International dat een netwerk beslaat van ADRA vestigingen in meer dan 130 landen. Hierdoor is ADRA bekend met de lokale bevolking, werkt met hen samen en maakt voor materialen en mankracht zoveel mogelijk gebruik van bronnen uit het eigen land. Op deze manier ontstaat een kleinere ecologische voetafdruk en wordt bovendien de regionale economie gestimuleerd.

21 3) ADRA Nederland kiest voor strategische samenwerkingsverbanden met 17 partnerlanden waaraan ADRA Nederland met financiële middelen en expertise bijdraagt. Door keuzes te maken, vergroten we onze efficiëntie en bouwen we aan sterke relaties. Deze koers is in 2014 voortgezet. De partnerlanden zijn: Bangladesh, Burundi, Burkina Faso, Ghana, Haïti, Indonesië, Jemen, Madagaskar, Myanmar, Nepal, Nigeria, Oeganda, Pakistan, Suriname, Thailand, Vietnam, Zimbabwe. In Gambia is een pilotproject gestart (drinkwaterproject). Als dit goed verloopt, wordt het land toegevoegd aan de lijst met partnerlanden. Het project is aangedragen door iemand uit het communicatiepanel die samen met haar man ook als trouwe vrijwilligers veel ondernemen voor ADRA Nederland. Wij werken samen met partnerlanden die onze hulp het hardst nodig hebben. Op deze manier kunnen we nog meer betekenen en vergroten we onze impact. De directeur maakt een selectie van ontvangen hulpvragen en verzorgt de projectvoorstellen aan het bestuur. Na goedkeuring door het bestuur gaat ADRA Nederland aan de slag met de projecten. De volgende criteria wegen mee in de keuze voor onze partnerlanden: De plaatsing van een land op de VN lijst met armste landen ter wereld De organisatiecapaciteit en potentie van het desbetreffende ADRA-land Onze opgedane kennis en ervaringen met het desbetreffende ADRA-land Ontwikkelingsbeleid van de Nederlandse overheid 4) Noodhulp wordt verleend waar het op dat moment in de wereld nodig is en mits er een ADRA-kantoor gevestigd is. Voorbeelden waar noodhulp is verleend in 2014 zijn: Syrië (onderwijs vluchtelingen), Irak (voedselpakketten), Bosnië-Kroatië-Servië en Solomon-eilanden (drink- en hygiënepakketten). ADRA Nederland maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van ADRA-kantoren. Hierdoor kunnen we snel ter plaatse zijn. 21

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Terugblik 2011 Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden Bedankt voor uw steun De dank gaat vooral uit naar

Nadere informatie

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 STICHTING NEDERLANDS COMITÉ UNICEF TE DEN HAAG JUNI 2009 Water voor ontwikkeling Water. In deze tijd van klimaatverandering is er veel

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Voor wie is dit jaarverslag?

Voor wie is dit jaarverslag? Voor wie is dit jaarverslag? Dit jaarverslag is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van Cucu. Wij willen ons met dit jaarverslag verantwoorden naar alle mensen die Cucu het afgelopen

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN Inleiding Dit jaarverslag geldt als aanvulling op het publieksjaarverslag van The Hunger Project Nederland, dat digitaal beschikbaar is via www.thehungerproject.nl. Het is ook mogelijk om een gedrukt exemplaar

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014 04 JAARVERSLAG MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD Drijfveren en principes Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie