Reizen & Projecten. Schooljaar havo & 5 vwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reizen & Projecten. Schooljaar 2014-2015. 4 havo & 5 vwo"

Transcriptie

1 Reizen & Projecten Schooljaar havo & 5 vwo

2 VOORWOORD Net als voorgaande jaren worden er ook dit schooljaar weer REIZEN EN PROJECTEN (R&P) georganiseerd voor de leerlingen van 4 HAVO en 5 VWO. De R&P starten op zaterdag 11, zondag 12 of maandag 13 april en eindigen op 16, 17 of 18 april, afhankelijk van de reis of het project dat men gekozen heeft. Op maandag 20 april beginnen de reguliere lessen weer. Alle leerlingen van 4 HAVO en 5 VWO maken een keuze uit dit programmaboekje. Behalve de reizen zijn er ook een aantal thuisprojecten, met een lagere prijszetting. De gevraagde bijdrage is bedoeld om het betreffende project kostendekkend te maken. De R&P zijn onderdeel van de Tweede Fase. Voor de R&P activiteiten is een studielast van 40 uur ingeruimd. Dit betekent dat er een prestatie verwacht wordt van de deelnemers, waarna beoordeeld zal worden door de begeleiders of deze prestatie naar behoren is geleverd. Uiteraard zijn de criteria waaraan voldaan moet worden in grote mate afhankelijk van de aard van de reis of het project dat gekozen wordt. Het sociale aspect, het omgaan met elkaar, speelt in deze week ook een belangrijke rol. In dit boekje wordt allereerst uitgelegd aan welke criteria de R&P moeten voldoen en wat er globaal van de deelnemers verwacht wordt. Vervolgens wordt per reis of project aangegeven hoe hier in de praktijk invulling aan wordt gegeven. Als je een keuze gaat maken, spelen de kosten ook een belangrijke rol. Als je aan een buitenlandse reis wilt deelnemen, moet je weten dat wij, lang voordat zo n reis plaatsvindt, aan onze financiële verplichtingen van aanbetalingen moeten voldoen. Vandaar dat we vragen de hele reissom in één keer te betalen. Mocht dit problemen geven, dan kun je de betaling in drie termijnen doen. Als de betaling op 18 maart 2015 niet volledig bij ons binnen is, kan een leerling worden uitgesloten van deelname. De genoemde reissommen zijn onder voorbehoud van onverwachte kostenstijgingen en gebaseerd op een minimum aantal deelnemers (tenzij nadrukkelijk anders vermeld). Bij grotere groepen wordt de prijs voordeliger, maar als er minder deelnemers zijn dan verwacht, bestaat de kans dat er geld bijbetaald moet worden om de reis door te kunnen laten gaan. Na afloop van de R&P worden eventuele tegoeden terugbetaald aan de deelnemers. De reissommen omvatten reis- en verblijfkosten, aanvullende reisverzekering, entrees etc. Zakgeld is niet inbegrepen. Er wordt door de school GEEN ANNULERINGSVERZEKERING afgesloten. Dit kun je desgewenst zelf doen. Als je nog geen geldig paspoort of identiteitskaart hebt, maar je gaat wel mee met een reis naar het buitenland, zorg er dan voor dat je tijdig één van deze legitimatiebewijzen in je bezit hebt. Iedere Nederlander is in het buitenland verplicht deze legitimatie bij zich te hebben. Geef een kopie hiervan aan je hoofdbegeleider. Al deze activiteiten vormen een onderdeel van het lesprogramma. Een serieuze aanpak en deelname wordt van elke deelnemer verwacht. Maar het belangrijkste motief is en blijft: samen met leerlingen en docenten in een informele sfeer andere dingen doen, andere mensen ontmoeten, andere waarden en andere landen leren kennen, en daardoor een ruimere kijk op het leven te krijgen. Voor meer inlichtingen kun je je richten tot de coördinator van de reizen: Dhr. K. van Donderen

3 DOELSTELLING VOOR SPORTIEVE REIZEN Er is binnen de tweede fase een aantal doelstellingen waaraan het onderwijs, dus ook de reizen en projecten, moet voldoen. Kies je voor een sportieve reis, dan wordt er van je gevraagd dat je: * een actieve en een zelfstandige rol gaat vervullen * respect en tolerantie hebt naar medereizigers * leert samenwerken * leert hulpverlenen * leiding accepteert * zelf leiding durft te geven * tegenslagen kan incasseren Daarnaast vinden wij het van belang dat ook de aspecten als leren uitvoeren, leren leren, leren reflecteren (d.w.z. nadenken over datgene wat je gedaan hebt) en leren communiceren, goed tot hun recht moeten komen. Ook relaties naar andere vakgebieden worden gelegd. Wat te denken van verbanden leggen tussen gletsjerskiën en hartslagmeting (biologie), geologische uitleg over het ontstaan van gletsjers, lawines, rivieren (aardrijkskunde), voedingspakketten samenstellen (verzorging). OUTDOOR-sport kun je zien als een way of life, waarbij je leert inzien dat beweging en inspanning invloed hebben op je gezondheid en fitheid. Bovendien kan het ook nog erg veel plezier geven, hetgeen wij eveneens als een heel belangrijk aspect beschouwen. DOELSTELLING VOOR STEDENREIZEN Als je op reis gaat naar een stad in het buitenland, staan je een aantal doelstellingen voor ogen, zowel op onderwijskundig terrein als op het gebied van de omgang met elkaar en met anderen. Bij het eerste denken we aan het zien, beleven en verwerken van belangrijke aspecten van de betreffende stad, met name in cultureel en historisch opzicht. Bij het tweede aan: in contact komen met mensen met een andere levenswijze, daarover met elkaar van gedachten wisselen, en op die manier inzicht krijgen in de verschillen en overeenkomsten met ons eigen leven in Nederland. Welke stad je ook bezoekt, er zijn relaties te leggen met allerlei vakgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde, CKV, en je zult jezelf ook verstaanbaar moeten kunnen maken door gebruik te maken van één van de moderne vreemde talen. Bovendien is het kennismaken met een onbekende stad op zich al een prachtige leerervaring. Enige zelfredzaamheid zal ook geboden zijn, omdat je immers de weg moet leren te vinden in die nieuwe stad. Ook bestaat er de mogelijkheid om een (groeps) opdracht te moeten uitvoeren, waarvoor je een goede voorbereiding moet treffen. DOELSTELLING VOOR PROJECTEN Voor alle projecten geldt, dat er vijf dagen lang gewerkt wordt om te komen tot een eindproduct. Tijdens die vijf dagen ben je bezig met het jezelf aanleren van nieuwe vaardigheden en het toepassen van die vaardigheden, en ben je volop aan het samenwerken met anderen. Ook zal er een groot beroep worden gedaan op je eigen creativiteit. Uit het resultaat zal blijken of je erin geslaagd bent de specifieke doelstelling van het project te halen. Op grond hiervan zullen de begeleiders kunnen aangeven of je die vijf dagen naar behoren gewerkt hebt. INSCHRIJVING Je kunt maar aan één van de genoemde activiteiten deelnemen; toch moet je op het inschrijfformulier ook een tweede en derde keuze aangeven, omdat het ieder jaar voorkomt dat er mensen bij een project niet geplaatst kunnen worden, omdat dit bijvoorbeeld al vol is of bij gebrek aan belangstelling niet doorgaat. De tweede en derde keuze dienen uiteraard anders te zijn dan de eerste keuze.

4 Er wordt natuurlijk naar gestreefd iedereen bij zijn eerste keuze in te delen. Ook kan je aangeven met wie je graag geplaatst wilt worden. Ook hierbij gaan we proberen aan deze wens te voldoen, maar biedt dit geen garantie. Bedenk bij het inschrijven echter wel dat de mogelijkheid bestaat dat die eerste keuze niet gehonoreerd kan worden! Denk dus ook goed na over je tweede en derde keuze! Ook wat je dáár invult moet je leuk vinden om te doen! Bedenk ook dat je in staat moet zijn aan de financiële verplichtingen van je tweede en derde keuze te kunnen voldoen! Na het lezen van de informatie heb je tot uiterlijk 21 november de tijd om na te denken over wat je in april wilt gaan doen en je volledig ingevulde keuzeformulier in te leveren bij de balie. Zorg ervoor dat het ondertekend is, en dat je drie keuzes hebt ingevuld! Niet ondertekende of niet volledig ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd. Bij over-inschrijving wordt door de commissie een zo optimaal mogelijke indeling opgemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de keuze van de reis en de voorkeur van je eventuele reisgenoot. Doubleurs en overstappers van 5 havo naar 5 vwo komen in eerste instantie niet aanmerking voor de buitenlandse reizen. Zij hebben als eerste en tweede keuze de kookcursusweek of de sportweek. Als derde keuze kunnen zij kiezen voor een buitenlandse reis. Indien er voldoende plaats is bij de desbetreffende buitenlandse reis, kan deze derde keuze gehonoreerd worden. Formulieren ingeleverd na 21 november worden pas behandeld na het vaststellen van de groepen. In de week van 8 of 15 december worden lijsten opgehangen, waarop je kunt zien bij welke activiteit je bent ingedeeld. Je ontvangt dan ook een acceptgiro waarmee je de betaling moet doen. Je dient er dan voor te zorgen dat de (eerste) betaling zo snel mogelijk (uiterlijk 18 januari 2015) bij ons binnen is. BELANGRIJK: INSCHRIJVING VOOR EEN REIS OF PROJECT IS VERPLICHT!! Slechts bij grote uitzondering en uitsluitend in overleg met de schoolleiding, t.w. dhr. J. Groen, kan hier eventueel van worden afgeweken. Als je eenmaal ergens bent ingedeeld, kun je niet zomaar overstappen naar iets anders; je zit dan ook aan de financiële gevolgen van je inschrijving vast. Hooguit kun je nog proberen met iemand anders te ruilen. ZIEKTE / ONGEVAL / RESTITUTIE Wanneer een leerling door ziekte of een ongeval niet kan deelnemen aan een reis, kan in principe slechts het bedrag worden terugbetaald dat in de reissom is gereserveerd voor uitgaven ter plekke. Dit geldt ook wanneer een leerling om enigerlei reden op eigen initiatief de school verlaat. Nogmaals: In verband met de hoge kosten wordt er geen annuleringsverzekering door de school afgesloten! De school kan niet zorg dragen voor de restitutie van de gemaakte reiskosten. Wanneer je ervan verzekerd wilt zijn dat je bij ziekte of ongeval toch de hele reissom terugkrijgt, dan raden we je aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit dien je te doen zodra je zekerheid hebt over je indeling en de reissom (officieel binnen 7 dagen). REISVERZEKERING De ouder/verzorger is zelf wettelijk verplicht een WA-verzekering en een ziektekostenverzekering te hebben afgesloten. De school heeft een aanvullende collectieve verzekering afgesloten, waaronder ook een reis- en ongevallenverzekering. Deze verzekering is inbegrepen in de reissom. Deelnemers aan de survival, sportweek en de ski-reis zijn verzekerd voor wintersport- en risicosporten. We willen er met nadruk op wijzen, dat het zeer onverstandig is dure kleding en apparatuur mee te nemen: verzekeringsmaatschappijen waarschuwen niet voor niets voor de activiteiten van zakkenrollers in de grote steden. Ook contactlenzen blijken elk jaar verlies-gevoelige objecten. Neem liever voor een weekje je bril mee! Bij verlies of diefstal gaat er veel tijd verloren met het doen van aangifte. Bedenk ook dat alle bagage slechts verzekerd is tegen dagwaarde!

5 AANSPRAKELIJKHEID EN REGELS TIJDENS REIS OF PROJECT De leerlingen kunnen bij ontstane schade aansprakelijk worden gesteld. De leerlingen en/of ouders zijn verantwoordelijk voor eventuele financiële gevolgen die voortvloeien uit wangedrag, voor zover niet gedekt door de verzekering. Voorafgaande aan de reis dienen de leerling en zijn of haar ouders het gedragsprotocol Reizen en Projecten te ondertekenen. Hierin staan alle gemaakte afspraken. Als de begeleiders van mening zijn dat een leerling zich niet naar deze regels gedraagt zullen ze in overleg met de schoolleiding, passende maatregelen nemen. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan: gebruik van alcohol, dronkenschap, gebruik of bezit van drugs, schade toebrengen aan private en openbare eigendommen. Leerlingen die betrapt worden op het bezit of gebruik van drugs, kunnen per direct geschorst of van school verwijderd worden. Zij zullen in voorkomende gevallen bovendien onmiddellijk en op kosten van de ouders naar huis gestuurd worden. VOORBEREIDING Ter voorbereiding voor iedere reis en elk project worden informatiebijeenkomsten gehouden. Iedere deelnemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn. Tevens wordt per reis een ouderavond georganiseerd, waar de ouders informatie krijgen over de inhoud, opzet en afspraken bij de betreffende reis. Deze ouderavond is gepland op woensdag 18 maart De ouder/verzorger wordt verzocht hierbij aanwezig te zijn! BETALINGEN Als de inschrijving rond is, ontvangt u een rekening voor het volledige bedrag. Voor de betaling hiervan zijn er twee mogelijkheden: 1: u betaalt het hele bedrag in eens vóór 18 januari 2015; of: 2: u betaalt in drie termijnen: - het inschrijfgeld vóór 18 januari e termijn: 8 februari e termijn: 1 maart 2015 Het bankrekeningnummer is: IBAN NL28 RABO t.n.v. Petrus Canisius College, Alkmaar. - voor- en achternaam van de leerling(e) - voor welke reis of welk project betaald wordt - klas van de betreffende leerling(e) - bij elke termijn het bankrekeningnummer en factuurnummer vermelden

6 NB. Als na afloop blijkt dat de reis minder gekost heeft (bijvoorbeeld door een groter aantal deelnemers), wordt dit overschot hoofdelijk aan de deelnemers terugbetaald indien dit bedrag 10 of meer is, eventueel verhoogd met telkens 5. Mocht een buitenlandse reis op financiële bezwaren stuiten, dan wordt u verzocht om uw zoon/dochter toch in te laten schrijven voor één van de twee thuisprojecten. Mocht ook dit een financieel probleem opleveren, dan kunt u contact opnemen met dhr. Groen inzake het kostentechnische aspect. INSCHRIJFGELD EN VOLLEDIGE BEDRAGEN 1: KOKEN inschrijven 70,00 vóór 18 januari : SPORTWEEK inschrijven 70,00 vóór 18 januari : LONDEN inschrijven 250,00 vóór 18 januari ,00 vóór 8 februari ,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 445,00 4: PRAAG: inschrijven 255,00 vóór 18 januari e termijn 35,00 vóór 8 februari e termijn 35,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 325,00 5: ARDENNEN inschrijven 250,00 vóór 18 januari e termijn 65,00 vóór 8 februari e termijn 60,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 375,00 6: SKI-REIS inschrijven 250,00 vóór 18 januari 2015 ALPENDORF 2 e termijn 155,00 vóór 8 februari e termijn 150,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 555,00 7: BARCELONA inschrijven 250,00 vóór 18 januari e termijn 150,00 vóór 8 februari e termijn 150,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 550,00

7

8 8: BERLIJN inschrijven 250,00 vóór 18 januari e termijn 100,00 vóór 8 februari e termijn 100,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 450,00 9: ROME inschrijven 300,00 vóór 18 januari e termijn 200,00 vóór 8 februari e termijn 170,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 670,00 1: KOOKCURSUS 5 dagen, Kosten: 70,-. Maximaal 20 deelnemers Nee hoor, wij hoeven niet ver te reizen met het Openbaar Vervoer of met de bus, wíj reizen in de keuken. Het kookproject vindt plaats in De Eenhoorn, aan de gracht in Alkmaar. In de prachtig gerenoveerde keuken van dit buurthuis gaan we met z n allen de meest fantastische recepten uitproberen. Onder deskundige begeleiding leer je de fijne kneepjes van het vak kennen en aan het einde van de week, ben je zo volleerd dat je thuis in no time een volledig menu kunt serveren. Iedere dag staat in het teken van een ander land; Italië, Frankrijk, China jouw ideeën zijn natuurlijk ook welkom! Tijdens deze week gaan we ook met z n allen een kijkje nemen bij groothandel Sligro; we maken samen zoetigheid, knabbelen huiverend op gebakken sprinkhaan, schrobben een visje en leren hoe we verantwoord moeten tillen. Natuurlijk hoort het doen van de inkopen tot één van je taken. Aan het eind krijg je alle recepten mee naar huis in een boekje. We maken er iets gezelligs van. Voor nadere informatie kan je terecht bij Albert Dekker en Ludovie Ploemmen 2: SPORTWEEK 5 dagen, 13 t/m 17 april Kosten: 70,- Minimaal 15, maximaal 25 deelnemers

9 Deze sportweek zal plaats vinden in en rond het PCC Het Lyceum. De week wordt speciaal georganiseerd voor leerlingen die zin hebben om in deze week met verschillende sporten in aanmerking te komen. Daarnaast is sporten gezond en goed voor je sociale contacten! In overleg met de deelnemers selecteren we een aantal sporten waarmee we de week vullen. Afgelopen jaren hebben we, om maar wat te noemen, op mountainbikes door de duinen gefietst, golf gespeeld, geklommen in het klimpark, getennist, gevoetbald, gedanst, geskied, trampoline gesprongen, gekanood en gekart. Alle sporten door deskundige instructeurs begeleid zodat je veilig kennis kunt maken met een aantal voor jou nieuwe sporten. Kortom deze week bestaat uit diverse takken van sporten waarin veel aandacht wordt besteed aan de eigenvaardigheid. Laat je verborgen talenten zien tijdens deze sportweek en meld je aan!. Nadere informatie bij Paul van Schagen. 3: LONDEN schooljaar Maandag 13 april t/m donderdag 16 april, vierdaagse bus reis Kosten: 445,00 op basis van logies, ontbijt en avondeten Maximaal aantal deelnemers: 30 Waarom Londen? Wie zich afvraagt waarom je juist naar Londen moet reizen, kunnen we meerdere redenen daarvoor geven. Allereerst is Londen gewoonweg anders. Het links rijden op straat en de typische iconen zoals de rode dubbeldekker bussen, de zwarte Londense taxi s en de vele pubs geven Londen een straatbeeld waardoor je de stad direct herkent op foto s en video s. Alleen al het gevoel om in zo n kenmerkend decor te lopen is een reden om naar Londen te reizen. Londen is ook erg populair onder liefhebbers van musicals. Britten hechten enorm veel waarde aan hun eigen cultuur en karakter en dat is voor ons de reden Londen te bezoeken. Het programma De reis start op maandagmorgen. Een luxe touringcar brengt ons naar het Franse Calais. We varen vanuit Calais met de veerboot naar Dover en vervolgen de reis naar Londen waar we in de loop van de middag arriveren. We logeren in Lords, een eenvoudige maar verzorgd budget hotel in de wijk

10 Bayswater. Je slaapt in eenvoudige meerpersoonskamers voorzien van douche, toilet, televisie en telefoon. De volgende dagen staan in het teken van de taal en cultuur. We doen een theater workshop, maken kennis met de wereld van de welbekende William Shakespeare en de Globe Theatre, bezoeken een musical in West End en maken een ritje in het fameuze reuzenrad The London Eye, deze mag natuurlijk in deze reis niet ontbreken. Voor de kooplustigen is er ook tijd vrij gemaakt voor een bezoek aan Covent Garden. Een bezoek naar een museum in hartje Londen maakt deze culturele reis helemaal compleet. We zullen elke avond gezamenlijk eten in o.a. Planet Hollywood of Belushi s en een traditionele Fish and Chips maaltijd nuttigen in een typische Engelse pub. Jullie mogen zelfstandig in tweetallen of in kleinere groepen jullie lunches kopen. We gaan heel veel lopen in Londen maar maken natuurlijk ook gebruik van de Londense Underground. Voorafgaand aan de reis worden de ouders en leerlingen uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden er verdere afspraken gemaakt. Wil je cultuursnuiven in Londen? Schrijf je in voor deze reis. Contact persoon: Salome Kesoemoarso 4 : PRAAG 13 t/m 17 april, 5-daagse busreis Kosten: 325,- op basis van logies + ontbijt Minimum aantal deelnemers: 30 Maximum aantal deelnemers: 45 Praag is de laatste tien jaar één van de meest populaire steden van Europa geworden. Er heerst vrijwel het gehele jaar een gezellige drukte. Gezellig zal het daarom ongetwijfeld worden. Maar er zal ook gewerkt moeten worden, maar daarover later meer. Wat maakt Praag zo bijzonder? Overal in de stad kom je tekenen van het verleden tegen. Alle belangrijke bouwperioden hebben hun sporen nagelaten. Het stadsbeeld is door de Tweede Wereldoorlog nauwelijks aangetast en heeft veel van haar middeleeuwse karakter behouden. Voordat Praag 40 jaar lang bedolven was onder de grauwsluier van het communisme was de stad een brandpunt van culturen (Tsjechische, Duitse en Joodse invloeden). We logeren in een eenvoudig hotel met douche en toilet op de kamer.

11 Programma (onder voorbehoud) We vertrekken maandagochtend vroeg. De busreis per luxe touringcar zal ongeveer 13 uur duren. We hebben 3 overnachtingen op basis van logies & ontbijt. De terugreis vindt plaats in de nacht van donderdag op vrijdag en de aankomst in Alkmaar zal in de loop van vrijdagmorgen zijn. Tijdens ons verblijf zullen we o.a. een aantal (vrij lange) stadswandelingen maken. De belangrijkste bezienswaardigheden zullen de revue passeren zoals het Oude Stadsplein, de Joodse begraafplaats, de Karelsbrug, Mala Strana (het Barokke stadsdeel), de Praagse Burcht en het beroemde Wenceslasplein. Tijdens de eerste rondleiding geven de leerlingen zelf een korte presentatie over één van de bezienswaardigheden. Er staan verschillende activiteiten gepland waaronder een mountainbiketocht en een bezoek aan het voormalig doorvoerkamp Terezin. Ook zullen we een voorstelling bezoeken van het typisch Tsjechische Blacklight theater. Vooraf zijn er twee verplichte bijeenkomsten. Begin maart is er nog een ouderavond met alle (laatste) informatie over deze reis. Voor verdere informatie over de reis kun je terecht bij Richard Blommaart of Erna Haasert. 5 : ARDENNEN - EEN SURVIVAL 13 t/m 17 april daagse reis Kosten: 375,- (all-in) Minimaal 24, maximaal 36 deelnemers Niet inbegrepen: zakgeld (hoeft niet veel te zijn) Heb je zin in een gezellige, sportieve week in de Belgische Ardennen? Dan is deze reis wat voor jou! Vervoer en gebied We reizen per luxe touringcar naar België. We bevinden ons in de Belgische Ardennen in het stroomgebied van de Ourthe, rondom de plaatsen Durbuy, Barvaux en Hotton, ca. 50 km ten zuiden van Luik. Ter plekke werken we samen met kleinschalige outdoor organisatie. organisatie er alles aan doet om er onvergetelijke week van te maken. een professionele, Onze ervaring is dat deze samen met ons een Wat staat er op het programma? - Mountainbiken - Kanoën

12 - Wandeling met bepakking - Touwklimmen - Boogschieten - Abseilen - Een nacht op bivak - Vlotten bouwen en varen - Touwbrug maken - Wandelen - Grottentocht Het programma staat van tevoren nooit helemaal vast. We zijn onder andere afhankelijk van weersomstandigheden. Verblijf Ons uitvalsbasis is in een typisch Belgisch dorpje in een prachtige verbouwde boerderij. De outdoor organisatie zorgt voor alle boodschappen, elke avond koken een aantal groepsleden daarmee de maaltijd. Vanuit de accommodatie ondernemen we activiteiten. s Avonds zitten we gezellig bij het zelfgemaakte kampvuur of in de recreatiezaal in de accommodatie. Bagage Als je je aanmeldt voor deze reis krijg je een paklijst waarop staat wat je mee moet nemen. Aangezien we onder andere een wandeling maken met volledige bepakking zijn een goede rugzak en goede wandelschoenen onmisbaar. Groepsreis De Ardennenweek is een echte groepsreis: De gezelligheid met de hele groep staat voorop. Tot slot Heb je zin in een gezellige week waarin je sporten beoefent die je niet vaak doet, meld je dan aan! Voor verdere vragen en informatie kun je terecht bij Gerrit van den Boogaard of Koos van Donderen.

13 6 : GLETSJERSKIËN in ALPENDORF / KAPRUN. Zondag 12 april t/m zaterdag 18 april 2015, 7-daagse busreis met een luxe bus. Aantal deelnemers: max. 52 ( alleen beginners!!) Kosten: 555,- (all-in) Skigebied: Sportwelt AMADÉ, St Johann im Pongau/Kaprun Bij de prijs inbegrepen: ontbijt, lunchpakket, diner, 5 dagen skiles, skischoenen en ski s, helm (verplicht), skipas en eigen bus (vervoer van en naar de piste). Het enige wat je nog eventueel zelf moet betalen is een reisverzekering, drankje, souvenirs en telefoon. Skiën op een gletsjer is een uitdaging! Heb je zin in een sportieve uitdaging dan kun je mee! De dag begint met een lekker ontbijt (7.45) waarna je met de bus naar het skigebied wordt gebracht. Boven in de bergen krijg je 4 dagen lang gemiddeld 4 uur les. Op de laatste dag mag je vrij skiën. We houden ook de lunch in het bergrestaurant en na het skiën genieten we nog even in het zonnetje en bespreken we (wel of niet lachend) onze ski-prestaties. We zullen verblijven in een Jugendgästehaus Schlosshof in St Johann im Pongau. Je zult slapen in een prachtige 4-6 persoonskamer met douche en toilet. De avonden zullen na het diner in het Gasthaus zelf gevuld worden met allerlei sociale en groepsvormende activiteiten, gezelschapsspelen, videofilm kijken, gewoon lekker zitten kletsen etc. De ervaring leert dat dit heel gezellig is! Het is geen reis waarin disco, veel drank en uitgaan centraal staan, maar waarin naast het plezier een grote lichamelijke inspanning vereist wordt. We zoeken dan ook voor twaalven onze heerlijke Oostenrijkse dekbedden op, want je zult merken dat je een goede nachtrust nodig hebt! Aan het eind van de week kan je een middelzware afdaling maken met gebruikmaking van de volgende technieken: de Pflug, Rutschen, Ausstemmen en beginnende parallel. Je zult van jezelf versteld staan hoe goed je al na 5 dagen skiën kunt! Van de hele reis wordt ook een videofilm gemaakt.let op!! De reis is niet bedoeld voor diegenen die al eerder geskied hebben. Het is een reis die alleen bedoeld is voor leerlingen die nooit de mogelijkheid gehad hebben om te leren skiën. Dit betekent dus: dat je iets anders moet kiezen als je al kunt skiën! Indien er plekken over zijn, mogen leerlingen die ervaring hebben met skiën zich ook aanmelden. Voor verdere informatie over deze reis en het programma kun je terecht bij: Anita Man

14 7: BARCELONA Zondag 12 t/m zaterdag 18 april Busreis: min/ max 43 deelnemers Kosten: 550,- Barcelona, de Stad der Wonderen, is de tweede stad van Spanje en de hoofdstad van Catalonië, een autonome gemeenschap binnen Spanje. De stad is rijk aan geschiedenis, traditie en cultuur. We verblijven in een hotel in het centrum, dicht bij de Ramblas. Programma: We vertrekken met de bus vanaf school. De busrit duurt ongeveer 22 uur. Onderweg zorgen de leerlingen zelf voor de maaltijden. We komen maandag voor de middag bij het hotel aan. Op de eerste dag maken we een verkenning door de stad. Tijdens ons verblijf zullen we een bezoek brengen aan de Sagrada Familia, wellicht de meest uitzonderlijke kerk ter wereld die nog steeds niet af is, het Parc Guell, Casa Mila, het Hospital de la Creu I Sant Pau en Palau de la Música, allemaal ontworpen door de Modernistische Architecten zoals Gaudi en Puig i Cadafalch en Domenech i Montaner. Via de historische wijk Barri Gotic komen we bij de Gotische kathedraal en wandelen verder door de trendy wijken rond de Rambla naar Port Vell. Er staat een leuke fietstocht door Barcelona en een workshop flamencodansen op het programma. We gaan ook een dag naar het Dalí museum in Figueres, een stad noordelijk van Barcelona. Naast bezoeken aan al deze culturele hoogstandjes blijft wel wat tijd over voor ontspanning: een bezoekje aan Camp Nou, een beetje winkelen, op een terras van de zon te genieten of tapas eten in een klein restaurantje (geen alcoholgebruik, zie convenant). De leerlingen gaan 2 avonden zelfstandig in groepjes eten. De overige 2 avonden eten we gezamenlijk. Vrijdagmiddag na de lunch vertrekken we weer naar huis. We komen zaterdag in de loop van de ochtend thuis. Deze reis is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen, die nog nooit in Barcelona zijn geweest. Je komt met deze reis in aanraking met veel cultuur en krijgt een prima indruk van de stad Barcelona. Vooraf zijn er twee verplichte bijeenkomsten. Bij de eerste bijeenkomst krijg je een opdracht waar je een presentatie over moet houden. Deze opdracht en je functioneren tijdens deze reis zullen naar behoren beoordeeld moeten worden. Ook voor de ouders zal er een bijeenkomst zijn. Wij stellen uw aanwezigheid daarbij zeer op prijs. Voor verdere informatie over deze reis en het programma kun je terecht bij: Colette Bakkes en Kathelijne v.d. Putten

15 8: BERLIJN Maandag 13 april tot vrijdag 17 april, 5-daagse treinreis. Aantal deelnemers: max. 40 Kosten: 450,- bij voldoende deelnemers. Bij deze prijs zijn inbegrepen: de reiskosten, de overnachtingkosten in een hostel, de entreeprijzen van de bezienswaardigheden, het ontbijt en zakgeld voor de lunch en het diner. BERLIJN: MONUMENTAAL EN TRENDY Berlijn laat zich het beste omschrijven als een stad met een groot verleden, gegoten in een nieuw jasje. Op de plaats waar vroeger de Berlijnse muur heeft gestaan, staan nu moderne gebouwen die niet meer herinneren aan vroegere tijden. Toch is de geschiedenis nog goed voelbaar. Berlijn is een stad vol tegenstellingen. Naast monumentale gebouwen en musea kent Berlijn een trendy en levendig centrum. Met beide gezichten maak je tijdens de reis kennis. Het Berlijn van toen In de hoofdstad van Duitsland zal je veel grote gebouwen, standbeelden en monumenten tegenkomen die herinneren aan de geschiedenis van Duitsland. De klassieke Pruisische gebouwen uit de tijd van Frederik de Grote en Frederik II zijn rond 1700 ontworpen. Toen in 1806 Napoleon Berlijn bezette bloeide de economie verder op en werden meer prachtige klassieke gebouwen ontworpen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verkeerde Berlijn in een diepe crisis. Mede door de economische crisis nam in 1933 Hitler de macht over. Joden, Communisten, homoseksuelen en oppositieleden werden vervolgd en velen kwamen terecht in de concentratiekampen. Tijdens onze reis bezoeken we Sachsenhausen, een voormalig werk- en concentratiekamp uit deze tijd. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was Berlijn grotendeels verwoest en werd de stad opgedeeld in vier delen: het oosten werd bestuurd door de Sovjet Unie, het zuidwesten door de Verenigde Staten, het westen door Groot-Brittannië en het noordwesten door Frankrijk. Met de Berlijn-Blokkade in 1948 werd de stad het onderwerp van de Sovjet-Amerikaanse conflicten. De Amerikanen en Britten voorzagen de drie Westelijke gedeeltes van voedsel via een luchtbrug. Het oosten kreeg echter geen hulp en verwaarloosde. De sporen van Berlijn na de Tweede Wereldoorlog, zoals de Berlijnse muur, kom je nog overal in de stad tegen. Het Berlijn van nu. Berlijn is in beweging en dat kun je zien! In voormalig oost Berlijn is bijvoorbeeld het indrukwekkende Sony Center neergezet. Een bezoek aan de IMAXX bioscoop in het Sony Center is een onderdeel uit het slecht-weer-programma. Exclusief shoppen kan uitstekend in de KaDeWe aan de Kurfürstendamm. Maar ook de betaalbare modewinkels zoals de Hennes zijn in deze straat te vinden Berlijn is tevens één van de groenste steden van Europa: 18% van Berlijn bestaat uit natuur en parken. Bovendien geldt Berlijn anno 2015 als dé uitgaansstad van Europa. Er zijn talloze cafés, restaurants, clubs, discotheken en cocktailbars. De reis Tijdens de Berlijn reis overnachten we in een hostel in de wijk Friedrichshain. Voorafgaand aan de reis bereiden leerlingen in tweetallen een presentatie voor over de bezienswaardigheden. We verkennen Berlijn te voet, houd er dus rekening mee dat je heel wat kilometers zal moeten lopen.

16 Verdere informatie Voorafgaand aan de reis worden de ouders en leerlingen uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. De twee bijeenkomsten voor de leerlingen zijn verplicht. Tijdens deze bijeenkomst worden er verdere afspraken gemaakt en het programma uitgebreid doorgenomen. Contactpersoon is Wanda Hoogenhout. ROME zaterdag 11 april - vrijdag 17 april, 7-daagse vliegreis. Kosten: 670,- op basis van halfpension Maximum aantal: 22 Een dure reis, maar iedere euro voor de volle 100% waard. Bovendien een heel bijzondere reis, want sinds het jaar 2000 door de Paus tot speciaal Jubileumjaar is uitgeroepen, heeft dit als gevolg gehad dat nu vrijwel alle gebouwen en bezienswaardigheden in Rome een grondige opknapbeurt hebben gehad, en de stad zich op zijn mooist vertoont. Reden te meer om juist nu voor Rome te kiezen. In Rome zullen we verblijven in een eenvoudig hotel. Tijdens onze reis blijven we als groep bij elkaar. Programma (onder voorbehoud) Op zaterdagmiddag vertrek vanaf Schiphol. In de loop van de avond komen we aan in het hotel. Afhankelijk van het tijdstip eventueel een kleine wandeling door de omgeving. In de loop van de week zullen we de belangrijkste bezienswaardigheden van Rome aandoen: het Forum Romanum en de Palatijn, het Colosseum, de Sint Pieter, het Pantheon, de Spaanse Trappen, de Trevi fontein, het Capitool en de Capitolijnse Musea, de archeologische opgraving Ostia (de oude havenstad van Rome), en, niet te vergeten, de Catacomben (vroeg-christelijke, ondergrondse begraafplaatsen). Bij iedere bezienswaardigheid uit de Klassieke Oudheid, Renaissance of welke tijd dan ook zal een van de begeleiders toelichting geven. Daarnaast zal je kennismaken met nog heel veel andere, mooie plekjes van Rome, kronkelende pittoreske straatjes, schilderachtige gebouwen, vergezichten, klaterende fonteinen enzovoort. Bovendien zal je merken dat Rome ook een heel gezellige stad is, waarbij vooral het avondgebeuren op Piazza Navona of bij de Spaanse Trappen heel veel mensen trekt. Bij mooi weer gaan we ook een middag naar het strand bij Ostia. Tijdens de reis luister je niet alleen naar de verhalen van je gids. Je gaat ook zelf aan het werk. Vooraf kies je een onderwerp dat je verder gaat uitdiepen voordat we vertrekken. In Rome geef je ter plekke een presentatie aan de groep. Je werk en je functioneren tijdens de reis zullen naar behoren

17 beoordeeld moeten worden. Wanneer dit niet het geval is, zul je een aanvullende opdracht moeten doen (het schrijven van een uitvoerig opstel over de gehele reis, of een nog nader te bepalen opdracht). Er zullen tenminste twee voorbereidende, verplichte bijeenkomsten zijn. Op deze bijeenkomsten krijg je een informatieboekje, zullen we een aantal onderwerpen aandragen om uit te kiezen, en zul je voorzien worden van de praktische informatie die je nodig hebt voor de vliegreis naar Rome. Op de laatste dag (vrijdag) vertrekken we in het begin van de ochtend weer naar het vliegveld. Als alles goed gaat, zullen we in de loop van de middag weer op Schiphol arriveren. Het avondeten gebruiken we gezamenlijk in een eenvoudig restaurant in de buurt van het hotel. Het menu zal sober zijn, en je zult echt van pasta moeten houden, want dat zal als eerste gang waarschijnlijk elke avond geserveerd worden. Mocht je vegetariër zijn, verwacht dan niet teveel van de Italiaanse keuken. De laatste avond van ons verblijf ga je zelf een restaurantje uitzoeken. Voor verdere informatie over de reis en het programma kun je terecht bij Leny van de Kerke.

18 INSCHRIJFFORMULIER REIZEN EN PROJECTEN PCC Het Lyceum, april 2015 Ondergetekende, ouder/verzorger van klas Verklaart dat genoemde zoon/dochter wil deelnemen aan één van onderstaande reizen & projecten: eerste keuze:. tweede keuze: derde keuze:.(alle keuzes verplicht invullen) De naam van de leerling (voor- en achternaam vermelden) met wie uw zoon/dochter graag op werkweek wil (maximaal 1 naam) (niet verplicht te vermelden) Ondergetekende, ouder of verzorger van bovengenoemde leerling(e), verklaart zich akkoord met de deelname van zoon/dochter aan de door hem/haar gekozen reis of project, en met de daaraan verbonden voorwaarden en kosten, zoals vermeld in de brochure Reizen & Projecten Ondergetekende gaat de verplichting aan de vereiste betalingen te voldoen, zoals omschreven in de brochure Reizen & Projecten Plaats: Datum: Handtekening: Let op: de uiterste inleverdatum is 21 november

Reizen & Projecten. Schooljaar 2015-2016. 4 havo & 5 vwo

Reizen & Projecten. Schooljaar 2015-2016. 4 havo & 5 vwo Reizen & Projecten Schooljaar 2015-2016 4 havo & 5 vwo Inhoud VOORWOORD... 3 DOELSTELLING VOOR SPORTIEVE REIZEN... 4 DOELSTELLING VOOR STEDENREIZEN... 4 DOELSTELLING VOOR PROJECTEN... 4 INSCHRIJVING...

Nadere informatie

Overzicht van de diverse reizen - Cultuurreizen naar diverse steden (Berlijn, Londen en Parijs) - Een snowboardreis naar Oostenrijk.

Overzicht van de diverse reizen - Cultuurreizen naar diverse steden (Berlijn, Londen en Parijs) - Een snowboardreis naar Oostenrijk. Overzicht van de diverse reizen Sg Twickel locatie Woolderesweg juli 2014 Het TWICKEL College heeft de afgelopen schooljaren een totaalprogramma kunnen aanbieden voor de leerlingen in Havo-4 en Atheneum-5

Nadere informatie

Als je niet meegaat, zet je een kruisje in de kolom geen deelname. Wie niet deelneemt, krijgt geen vrij, maar volgt een aangepast lesprogramma.

Als je niet meegaat, zet je een kruisje in de kolom geen deelname. Wie niet deelneemt, krijgt geen vrij, maar volgt een aangepast lesprogramma. Brielle, 16 november 2012 Aan de leerlingen in 4-havo en 5-vwo en aan hun ouders of verzorgers. Geachte ouders, beste leerlingen, Het Maerlant organiseert elk schooljaar voor leerlingen van 4-havo en 5-vwo

Nadere informatie

REIZEN: ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College. Etten-Leur/Rucphen, november 2017 buitenschoolse reizen

REIZEN: ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College. Etten-Leur/Rucphen, november 2017 buitenschoolse reizen Aan ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College Datum Betreft Bijlage(n) Etten-Leur/Rucphen, november 2017 buitenschoolse reizen 2018 1 Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Programmaboekje Talenreis Spanje 2015 12 t/m 16 oktober

Programmaboekje Talenreis Spanje 2015 12 t/m 16 oktober Programmaboekje Talenreis Spanje 2015 12 t/m 16 oktober Dit boekje is van: Beste leerlingen, Voor jullie ligt het programmaboekje van de Talenreis (Spanje). Dit boekje met het gehele programma van activiteiten

Nadere informatie

REIZEN: ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College. Etten-Leur/Rucphen, november 2014 buitenschoolse reizen 2015 1

REIZEN: ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College. Etten-Leur/Rucphen, november 2014 buitenschoolse reizen 2015 1 Aan ouder(s)/verzorger(s) van 3 e jaars leerlingen van het Munnikenheide College Datum Betreft Bijlage(n) Etten-Leur/Rucphen, november 2014 buitenschoolse reizen 2015 1 Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Barcelonareis Rijswijks Lyceum 2017 Klas 4H, 4V en 5V

Barcelonareis Rijswijks Lyceum 2017 Klas 4H, 4V en 5V Barcelonareis Rijswijks Lyceum 2017 Klas 4H, 4V en 5V - Wanneer: Maandag 13 maart t/m zondag 19 maart - Bestemming: Santa Susanna/ Barcelona - Inclusief: Transfer per luxe touringcar, ontbijt, excursies

Nadere informatie

Stanislas College SCR REIZENWEEK 2016

Stanislas College SCR REIZENWEEK 2016 Stanislas College SCR REIZENWEEK 2016 Inleiding Eén van de hoogtepunten van je schoolcarrière is ongetwijfeld de reizenweek in het derde leerjaar. In het schooljaar 2015-2016 vindt deze reizenweek plaats

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skiën -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Survival --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rome 2013 VWO 5 en 6. Markenhage

Rome 2013 VWO 5 en 6. Markenhage Rome 2013 VWO 5 en 6 Markenhage Begeleiders: Mw Kremers Mw Lucassen Dhr Van den Heuvel Dhr Vos (mentor V5) Dhr Alberts (mentor V6) Uitgangspunten Ter lering ende vermaeck Cultuur snuiven op een Dalton

Nadere informatie

REIZEN & PROJECTEN SCHOOLJAAR (5 HAVO EN 5 VWO)

REIZEN & PROJECTEN SCHOOLJAAR (5 HAVO EN 5 VWO) REIZEN & PROJECTEN SCHOOLJAAR 2017-2018 (5 HAVO EN 5 VWO) Inhoud VOORWOORD... 1 DOELSTELLING VOOR SPORTIEVE REIZEN... 2 DOELSTELLING VOOR STEDENREIZEN... 2 DOELSTELLING VOOR PROJECTEN... 2 INSCHRIJVING...

Nadere informatie

informatieavond reizen Sint-Joriscollege voor leerlingen uit mavo 4, havo 4 en vwo 5

informatieavond reizen Sint-Joriscollege voor leerlingen uit mavo 4, havo 4 en vwo 5 informatieavond reizen Sint-Joriscollege voor leerlingen uit mavo 4, havo 4 en vwo 5 Indeling van de avond korte inleiding informatie over: reis naar Londen 440 euro reis naar Andalusië 500 euro reis naar

Nadere informatie

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9e uur.

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9e uur. Hardenberg, 20 april 2016 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Spaans wordt op het Vechtdal College gegeven als extra vak met 1 lesuur in de week. Volgend schooljaar, 2016-2017, begint er voor leerlingen

Nadere informatie

Informatiebrochure Ouderavond 7 Februari 2011

Informatiebrochure Ouderavond 7 Februari 2011 Informatiebrochure Ouderavond 7 Februari 2011 studiereizen toekomstige 5Havo en 5VWO leerlingen Ardennen Barcelona Londen Praag Rome Thuisblijf programma Zeilen 12-16 september 2011 Opgave Binnen de ELO

Nadere informatie

Scheldemond College School voor VWO (Atheneum Gymnasium). HAVO, MAVO en VMBO

Scheldemond College School voor VWO (Atheneum Gymnasium). HAVO, MAVO en VMBO Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 3 en 4 locatie Wielingen (@vmbo/m@vo) Vlissingen, 30 september 2016 Betreft: Buitenlandse schoolreizen 2017 Kenmerk: 2016/59/3.1/STG/WST Beste ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

1 Buitenlandreizen 2016 Romboutscollege. Buitenland Reizen. Romboutscollege

1 Buitenlandreizen 2016 Romboutscollege. Buitenland Reizen. Romboutscollege 1 Buitenlandreizen 2016 Romboutscollege Buitenland Reizen 2016 Romboutscollege 2 Buitenlandreizen 2016 Romboutscollege Beste leerlingen en ouders, De buitenlandreizen voor 2016 komen eraan. De reizen zijn

Nadere informatie

Kandinsky Travel 2011-2012

Kandinsky Travel 2011-2012 Kandinsky Travel 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 pagina Skiën in Bottrop 4 Gaziantep 5 Suriname 6 Barcelona 7 Efteling of Walibi World 11 Spelregels 12 2 Inleiding Beste reiziger, Het reisprogramma

Nadere informatie

VLUCHT. Vertrek: zondag 6 maart 2016 Trein vanaf Enschede 7:46 (half acht uiterlijk aanwezig)

VLUCHT. Vertrek: zondag 6 maart 2016 Trein vanaf Enschede 7:46 (half acht uiterlijk aanwezig) ROMEREIS 2016 VLUCHT Vertrek: zondag 6 maart 2016 Trein vanaf Enschede 7:46 (half acht uiterlijk aanwezig) terugreis: vrijdag 11 maart 2016 18.15/18.45 uur in Enschede VLUCHT Datum Vlucht Vertek Aankomst

Nadere informatie

Studiereizen augustus 2014 toekomstige leerlingen HAVO5 / VWO5. 12 Maart 2014

Studiereizen augustus 2014 toekomstige leerlingen HAVO5 / VWO5. 12 Maart 2014 Studiereizen augustus 2014 toekomstige leerlingen HAVO5 / VWO5 12 Maart 2014 Welkom Idee achter de studiereizen Keuze van de bestemmingen Overige informatie Idee achter de studiereizen Groepsvorming Educatief

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw, Onderstaande mail is ook aan uw zoon/dochter gestuurd. Beste leerling, beste ouder/verzorger,

Geachte heer/mevrouw, Onderstaande mail is ook aan uw zoon/dochter gestuurd. Beste leerling, beste ouder/verzorger, Aan de ouders/verzorgers van Paucke Aartsen v6c Geachte heer/mevrouw, Onderstaande mail is ook aan uw zoon/dochter gestuurd. Beste leerling, beste ouder/verzorger, Het schooljaar is pas net begonnen, maar

Nadere informatie

Programmaboekje Talenreis Engeland 2015 12 t/m 16 oktober

Programmaboekje Talenreis Engeland 2015 12 t/m 16 oktober Programmaboekje Talenreis Engeland 2015 12 t/m 16 oktober Dit boekje is van: 1 Beste leerlingen, Voor jullie ligt het programmaboekje van de Talenreis (Engeland). Dit boekje met het gehele programma van

Nadere informatie

Betreft: reis naar Berlijn voor de vierde klas Duits, informatie voor thuisblijvers

Betreft: reis naar Berlijn voor de vierde klas Duits, informatie voor thuisblijvers Berlijn 2016 informatie voor thuisblijvers Zwolle, 27 mei 2016 Betreft: reis naar Berlijn voor de vierde klas Duits, informatie voor thuisblijvers Geachte ouder(s)/verzorger(s), Vandaag heb ik uw zoon/dochter

Nadere informatie

Ski- / Snowboardkamp 2017!

Ski- / Snowboardkamp 2017! Ski- / Snowboardkamp 2017! Leerjaar 2, 3 en 4! Ski- / Snowboardkamp: 23 t/m 28 februari 2017 Informatieboekje (met inschrijfinstructies) Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, In leerjaar 2, 3 en 4

Nadere informatie

Londen 2015. 22 juni t/m 25 juni

Londen 2015. 22 juni t/m 25 juni Londen 2015 22 juni t/m 25 juni Algemeen coördinator: De heer D. Brugman Begeleiders: mw. Erdogan, mw. Ringersma, mw. Hobbelt, mw. Dellbrügge, dhr. van Staaveren, dhr. Ceben, dhr. ten Katen, dhr. van Rooijen,

Nadere informatie

Wilt u bij betaling in termijnen de data zelf goed in de gaten houden en op tijd betalen, dit voorkomt een hoop administratieve handelingen.

Wilt u bij betaling in termijnen de data zelf goed in de gaten houden en op tijd betalen, dit voorkomt een hoop administratieve handelingen. Aan de ouder(s) of verzorger(s) van leerlingen uit het derde leerjaar Krommenie, 21 januari 2016 Betreft: meerdaagse schoolreis Londen, 19 t/m 23 september 2016 Kenmerk: FdK/jb/16-024 Geachte mevrouw,

Nadere informatie

NOS VERNOS EN BARCELONA

NOS VERNOS EN BARCELONA NOS VERNOS EN BARCELONA BARCELONA 2017 / MAVO 4 / MEANDER COLLEGE Inleiding Beste mavo 4 leerling, Van 25 t/m 29 september gaan we met 72 mavo 4 leerlingen en 7 docenten naar Barcelona. In dit boekje vind

Nadere informatie

Programma uitwisseling Lycée La Trinité & Gymnasium Haganum. Béziers 20 t/m 25 mei 2012

Programma uitwisseling Lycée La Trinité & Gymnasium Haganum. Béziers 20 t/m 25 mei 2012 Programma uitwisseling Lycée La Trinité & Gymnasium Haganum Béziers 20 t/m 25 mei 2012 Zondag 20 mei 2012 Maandag 21 mei 2012 Dinsdag 22 mei 2012 7.30u Verzamelen voor Vertrekhal 2 Schiphol. Wees op tijd!

Nadere informatie

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9 e uur.

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9 e uur. Hardenberg, 8 mei 2014 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Spaans wordt op het Vechtdal College gegeven als extra vak met 1 lesuur in de week. Volgend schooljaar, 2014-2015, begint er voor leerlingen

Nadere informatie

Hoewel de programma s inhoudelijk op diverse programma onderdelen verschillen, zijn de belangrijkste onderdelen wel gelijk, nl:

Hoewel de programma s inhoudelijk op diverse programma onderdelen verschillen, zijn de belangrijkste onderdelen wel gelijk, nl: Beste ouders/verzorgers 3 e klas, Het schooljaar vordert rap, en inmiddels is het tijd om het leukste onderdeel van de schoolcarrière van uw kind aan te mogen kondigen de buitenland reis! Dit jaar zullen

Nadere informatie

Spanje. Vlieg met ons mee naar Spanje!

Spanje. Vlieg met ons mee naar Spanje! Spanje Vlieg met ons mee naar Spanje! Vlieg met ons mee naar Spanje! Vlieg met ons mee naar Spanje - Zonnig, bruisend en spectaculair *Spaanse keuken *Heerlijke tapas *Sprankelende Cava *Indrukwekkend

Nadere informatie

Programmaboekje. Talenreis Spanje t/m 21 oktober. Dit boekje is van:

Programmaboekje. Talenreis Spanje t/m 21 oktober. Dit boekje is van: Programmaboekje Talenreis Spanje 2017 16 t/m 21 oktober Dit boekje is van: Beste leerlingen, Voor jullie ligt het programmaboekje van de Talenreis. Dit boekje met het gehele programma van activiteiten

Nadere informatie

Skikamp 2015 Valuascollege Venlo

Skikamp 2015 Valuascollege Venlo Skikamp 2015 Valuascollege Venlo Ook dit schooljaar organiseert het Valuascollege een wintersportreis naar Oostenrijk rond de carnavalsvakantie, voor leerlingen van bovenbouw HAVO-VWO. We gaan dit jaar

Nadere informatie

Informatieboekje. Schoolkampen. Klas 3

Informatieboekje. Schoolkampen. Klas 3 Informatieboekje Schoolkampen Klas 3 Inleiding Aan het einde van dit cursusjaar gaat uw zoon/dochter op kamp. Dit vindt plaats van 9 t/m 13 mei 2016. De bedoeling van dit boekje is om u informatie te geven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen

Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen Algemene voorwaarden buitenlandse schoolreizen 2014-2015 Vastgesteld op: 3-7-2014 Inhoud Inschrijving... 3 Betaling... 4 Verzekering... 5 Annulering... 6 Grensdocumenten... 7 Regels tijdens de reizen...

Nadere informatie

Bezoek München met l/o in Hilton City

Bezoek München met l/o in Hilton City PERSONEELSVERENIGING GEMEENTE HEERLEN www.personeelsvereniging.heerlen.nl Bezoek München met l/o in Hilton City Woensdag 28 mei tot en met zondag 1 juni 2014 Arrangement: Bestemming: Ledenprijs: 5-daagse

Nadere informatie

Uitwisseling met Oekraïne

Uitwisseling met Oekraïne Overzicht van de diverse reizen Twickel College locatie Woolderesweg juli 2013 Uitwisseling met Oekraïne De Oekraïnereis is de enige uitwisseling van het internationaliseringsprogramma. In Oekraïne logeer

Nadere informatie

SkiSafari Dolomiti 2017

SkiSafari Dolomiti 2017 10-daagse skireis naar de Italiaanse Dolomieten Onbezorgd tochten maken op de fantastische pistes van de Dolomieten. Elke dag ski je op nieuwe pistes en geniet je van de magnifieke uitzichten. Skiën doe

Nadere informatie

Rome. Vrijdag 19 februari t/m woensdag 24 februari 2016

Rome. Vrijdag 19 februari t/m woensdag 24 februari 2016 Rome Vrijdag 19 februari t/m woensdag 24 februari 2016 Dagprogramma vrijdag Per touringcar van Hoornaar naar Schiphol en aansluitend vliegreis naar Rome. Vliegen om 7.00 uur. Transfer naar uw hotelaccommodatie,

Nadere informatie

Normandië 7 tot en met 11 april 2015

Normandië 7 tot en met 11 april 2015 Normandië 7 tot en met 11 april 2015 Programma voor vanavond 1) Informatie over de excursie De begeleiders Vertrek- en aankomsttijden De dagprogramma s Programma voor vanavond 2) De relatie tot de schoolvakken

Nadere informatie

Hebben jullie nog vragen na het lezen van deze brief dan zijn wij uiteraard bereikbaar per mail of telefonisch T ).

Hebben jullie nog vragen na het lezen van deze brief dan zijn wij uiteraard bereikbaar per mail of telefonisch T ). Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Door middel van deze nieuwsbrief, willen wij namens de organisatie, jullie informeren over de wintersportreis naar Saalbach Hinterglemm (Oostenrijk) die in de voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Schildervakantie in de Morvan! Zaterdag 09 juni zaterdag 16 juni 2012

Schildervakantie in de Morvan! Zaterdag 09 juni zaterdag 16 juni 2012 Schildervakantie in de Morvan! Zaterdag 09 juni zaterdag 16 juni 2012 Tekenen en schilderen én Bourgondisch genieten! Een schildervakantie in de Morvan; het groene hart van de Bourgogne, onder leiding

Nadere informatie

Wanneer: zondag 28 januari t/m donderdag 1 februari (hier komen we donderdag ook weer aan) luxe touringcar o.b.v. 2 chauffeurs (Kupers)

Wanneer: zondag 28 januari t/m donderdag 1 februari (hier komen we donderdag ook weer aan) luxe touringcar o.b.v. 2 chauffeurs (Kupers) Wanneer: zondag 28 januari t/m donderdag 1 februari 2018 Vertrekplaats: Vertrektijd: Vervoer: busbedrijf Kupers (Kampershoek), Weert (hier komen we donderdag ook weer aan) 15:00 uur luxe touringcar o.b.v.

Nadere informatie

Programmaboekje. Talenreis Spanje 2016 10 t/m 15 oktober. Dit boekje is van:

Programmaboekje. Talenreis Spanje 2016 10 t/m 15 oktober. Dit boekje is van: Programmaboekje Talenreis Spanje 2016 10 t/m 15 oktober Dit boekje is van: Beste leerlingen, Voor jullie ligt het programmaboekje van de Talenreis. Dit boekje met het gehele programma van activiteiten

Nadere informatie

Wintersport 2016 naar Oostenrijk

Wintersport 2016 naar Oostenrijk Wintersport 2016 naar Oostenrijk Dit jaar organiseren Jan Broekman en Annemiek Paulussen weer de wintersportvakantie van De Wissel. We vertrekken op vrijdag 11 maart en komen we op zondag 20 maart met

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND In het land van de middernachtzon en de 1001 meren wordt al sinds 1988 een wandeldriedaagse georganiseerd. Vanaf 1998 is deze tocht onderdeel

Nadere informatie

Praag. 1-1 - 2 0 1 2

Praag. 1-1 - 2 0 1 2 Praag. 1-1 - 2 0 1 2 Draaiboek Zondag 6 mei. 21.30 uur Koffers in de bus laden. paspoort/id-kaart check en instappen. 22.00 uur Vertrek vanaf Nederland naar Praag. Maandag 7 mei. 9.00 uur Verwachte aankomst

Nadere informatie

Zoals op de voorlichtingsavond toegezegd is, ontvangt u deze brief waarin u met uw zoon/dochter een keuze maakt voor:

Zoals op de voorlichtingsavond toegezegd is, ontvangt u deze brief waarin u met uw zoon/dochter een keuze maakt voor: Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van leerjaar 3 Ons kenmerk: Mos/Dkk/13517 Betreft: buitenschoolse activiteiten leerjaar 3 Doetinchem, september 2012 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Zoals

Nadere informatie

Londen 2015. 22 juni t/m 25 juni

Londen 2015. 22 juni t/m 25 juni Londen 2015 22 juni t/m 25 juni Algemene reisleider: De heer D. Brugman Begeleiders: mw. Zwarteveen, dhr. Vreeken, mw. Delcour, mw. de Vries, mw. Bakker, dhr. Hofstede, dhr. Geerdink, mw. Wiersma, dhr.

Nadere informatie

SANTA SUSANNA - FLORIDA PARK HOTEL - 31 MEI T/M 13 JUNI 2010!!

SANTA SUSANNA - FLORIDA PARK HOTEL - 31 MEI T/M 13 JUNI 2010!! Inhoudsopgave INTRODUCTIE... 3 LOCATIE... 3 HOTELS... 3 EVENEMENTEN... 4 REIS... 4 REISKOSTEN & BETALING... 5 MEER INFORMATIE... 6 AANMELDINGSFORMULIER... 7 Introductie THE NIGHTRIDERS gaan op uitnodiging

Nadere informatie

Begeleiders. Dhr. P. Schuiling Dhr. H. v. Vulpen Mevr. S. de Roos Mevr. E. Haeringen

Begeleiders. Dhr. P. Schuiling Dhr. H. v. Vulpen Mevr. S. de Roos Mevr. E. Haeringen London 2015 Begeleiders Dhr. P. Schuiling Dhr. H. v. Vulpen Mevr. S. de Roos Mevr. E. Haeringen Voorbereidingen Geldig paspoort of identiteitsbewijs (niet EU-ingezetenen ook een visum!) Enige Britse ponden

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER CHINAREIS 2016

INSCHRIJFFORMULIER CHINAREIS 2016 INSCHRIJFFORMULIER CHINAREIS 2016 In april 2016 organiseert De Rooi Pannen voor alle tweedejaars leerlingen weer een buitenlandreis naar China. Door ondertekening van dit formulier schrijf ik mijzelf in

Nadere informatie

Alle wegen leiden naar...

Alle wegen leiden naar... ROME CITY TRIP DELUXE 4 DAGEN 3 NACHTEN Alle wegen leiden naar... PROGRAMMA Dag 1 : België - Rome We vertrekken s ochtends voor onze rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines naar Rome. We maken onmiddellijk

Nadere informatie

Reisweek 2015-2016. Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Reisweek 2015-2016. Thorbecke Voortgezet Onderwijs Reisweek 2015-2016 Thorbecke Voortgezet Onderwijs Rotterdam, september 2015 Beste ouders, verzorgers en leerlingen, In de week van 29 februari tot en met 5 maart, organiseert Thorbecke VO voor de leerlingen

Nadere informatie

Informatiebrochure Cursusreis 2014

Informatiebrochure Cursusreis 2014 Cursusreis 2014 DE BANGE, BLIJE, BOZE OF BEDROEFDE PATIËNT EMOTIES DE BAAS 2 Sevilla Sevilla, waar altijd de zon schijnt. Sevilla is een gemeente en de hoofdstad van de Spaanse autonome regio Andalusië,

Nadere informatie

Barcelona. september VWO

Barcelona. september VWO Barcelona september 2015 5VWO Inleiding Barcelona, de elegante hoofdstad van Catalonië, is een zelfverzekerde, welvarende, dynamische, vrolijke stad met passie voor stijl en een obsessie met zijn imago.

Nadere informatie

Reisinformatie werkweek klas 3

Reisinformatie werkweek klas 3 Reisinformatie werkweek klas 3 Schooljaar 2014-2015 Beste 3 e klassers, Aan het einde van het derde schooljaar is het gebruikelijk om op werkweek te gaan. Dit jaar gaan we naar de Ardennen. We vertrekken

Nadere informatie

PERSONEELSVERENIGING GEMEENTE HEERLEN ZONNIGE ZOMERREIS

PERSONEELSVERENIGING GEMEENTE HEERLEN  ZONNIGE ZOMERREIS PERSONEELSVERENIGING GEMEENTE HEERLEN www.pv-gemeente-heerlen.nl ZONNIGE ZOMERREIS 10-daagse busreis van 2 juli t/m 11 juli of 14-daagse busreis van 2 juli t/m 15 juli (beiden gaan door) Tegen ongelofelijke

Nadere informatie

1 ARDENNEN 4vwo 2015

1 ARDENNEN 4vwo 2015 1 ARDENNEN 4vwo 2015 2 Beste leerlingen en ouders, Van 5 oktober tot en met 8 oktober gaan we naar de Ardennen. In dit boekje staat allerlei informatie over deze mentoraatsweek. PBN Onze werkweek wordt

Nadere informatie

Informatieboekje Skireis Da Vinci College Lammenschans 2016 Wildschönau

Informatieboekje Skireis Da Vinci College Lammenschans 2016 Wildschönau 1 Informatieboekje Skireis Da Vinci College Lammenschans 2016 Wildschönau 1 2 2 3 Inleiding Het is bijna zover, we gaan met 49 leerlingen en 6 docenten naar het skigebied Wildschönau in Oostenrijk. De

Nadere informatie

SG De Rietlanden. Informatiegids 2 e klas kamp. 22 t/m 24 mei 2017

SG De Rietlanden. Informatiegids 2 e klas kamp. 22 t/m 24 mei 2017 Informatiegids 2 e klas kamp 22 t/m 24 mei 2017 1 2 Voorwoord De Rietlanden verzorgt al jaren in de tweede helft van de maand mei voor de tweede-klassers een meerdaagse reis. Dat doen we ook dit schooljaar

Nadere informatie

Hola amantes de la danza!

Hola amantes de la danza! Hola amantes de la danza! DanceFlow dansstudio organiseert voor het tiende achtereenvolgende jaar zomerdanskampen! Een halve week of week lang dansen, zingen, theater- en decors maken, op een prachtig

Nadere informatie

De Elzas. Studiereis 7 14 mei 2014. In het voorjaar van 2014 gaan we een van de oudste en interessantste regio s in Europa bezoeken:

De Elzas. Studiereis 7 14 mei 2014. In het voorjaar van 2014 gaan we een van de oudste en interessantste regio s in Europa bezoeken: Studiereis 7 14 mei 2014 In het voorjaar van 2014 gaan we een van de oudste en interessantste regio s in Europa bezoeken: De Elzas Hieronder vindt u informatie over - het reisprogramma en de reissom -

Nadere informatie

1 x 1-persoonskamer voor de chauffeur; 2 x 2-persoonskamer voor de docenten, 2x 3-persoonskamer en 8 x 4-persoonskamer voor de leerlingen.

1 x 1-persoonskamer voor de chauffeur; 2 x 2-persoonskamer voor de docenten, 2x 3-persoonskamer en 8 x 4-persoonskamer voor de leerlingen. Schoolprogramma Berlijn, Duitsland dagen: 5 Datum: Maandag 7 t/m vrijdag 11 mei 2012 Verblijf: Verzorging: Accommodatie: AO Hostel Berlin Mitte Köpenickerstrasse 127-129 10179 Berlijn tel: +49 (30) 809475110

Nadere informatie

Informatieavond Berlijnreis Charlemagne College april Alle info komt op SOM te staan U hoeft in principe niks te noteren

Informatieavond Berlijnreis Charlemagne College april Alle info komt op SOM te staan U hoeft in principe niks te noteren Informatieavond Berlijnreis Charlemagne College april 2018 Alle info komt op SOM te staan U hoeft in principe niks te noteren Overzicht programma: 1. Waarom deze reis? 2. Keuze voor Berlijn 3. Voorbereiding

Nadere informatie

Informatieboekje: NEIGHBOUR TOES

Informatieboekje: NEIGHBOUR TOES Informatieboekje: NEIGHBOUR TOES 1 WIE GAAN ER MEE Er gaan jongeren en begeleiders mee van t Volbert en daarnaast van 3 andere groepen uit andere landen. Alle begeleiders zijn er voor alle jongeren. Je

Nadere informatie

EXCURSIE PARIJS HAVO 4 10 t/m 14 oktober 2016

EXCURSIE PARIJS HAVO 4 10 t/m 14 oktober 2016 EXCURSIE PARIJS HAVO 4 10 t/m 14 oktober 2016 Programma - Inleiding - Programma in Parijs - Praktische zaken in Parijs - Gedragsprotocol - Gegevensformulier - Inleveren gedragsprotocol - Eventuele vragen

Nadere informatie

Infoavond 6 april 2016 reizen Atheneum

Infoavond 6 april 2016 reizen Atheneum Infoavond 6 april 2016 reizen Atheneum Programma Inleiding Algemene informatie Reizen Vragen? Algemene informatie Reisperiode: De week voor de herfstvakantie Reisverzekering: Begeleiders: Via school GEEN

Nadere informatie

Sportklas survivalkamp

Sportklas survivalkamp Sportklas survivalkamp Belangrijke informatie Aankomst en vertrek Nog een paar weken en dan is het zover: we gaan naar de Ardennen. Op maandag 22 juni vertrekken we om 8.00 uur per bus van school naar

Nadere informatie

Informatieboekje. Schoolkampen. Klas 3

Informatieboekje. Schoolkampen. Klas 3 Informatieboekje Schoolkampen Klas 3 Inleiding Volgend jaar gaat uw zoon/dochter op kamp. Dit gaat van 20 t/m 24 april plaatsvinden. De bedoeling van dit boekje is om u informatie te geven over de verschillende

Nadere informatie

Living the Barça, your experience 生 活 在 俱 乐 部, 你 的 经 验 Vivir el Barça: tu experiencia

Living the Barça, your experience 生 活 在 俱 乐 部, 你 的 经 验 Vivir el Barça: tu experiencia Living the Barça, your experience 生 活 在 俱 乐 部, 你 的 经 验 Vivir el Barça: tu experiencia PACK BARÇA TOTAAL PREMIUM (3 NACHTEN) Tour operator prijs: 1150 + BTW Reisbureau prijs: 1295 + BTW Klant prijs: 1450

Nadere informatie

De prijzen zijn afhankelijk van de keuze skiën of snowboarden en het gebruik van eigen materiaal of huurmateriaal. Zie onderstaande tabel.

De prijzen zijn afhankelijk van de keuze skiën of snowboarden en het gebruik van eigen materiaal of huurmateriaal. Zie onderstaande tabel. Wintersportreis schooljaar 2015-2016 Beste ouders/verzorgers en leerlingen, Altijd al een keer met je klasgenoten op wintersport willen gaan? Of zoek je misschien een mogelijkheid om eenvoudig kennis te

Nadere informatie

Barcelona. september VWO

Barcelona. september VWO Barcelona september 2016 5VWO Inleiding Barcelona, de elegante hoofdstad van Catalonië, is een zelfverzekerde, welvarende, dynamische, vrolijke stad met passie voor stijl en een obsessie met zijn imago.

Nadere informatie

Praagreis 2015 voor HAVO-4, VWO-4 en VWO-5. Venlo, 30 oktober 2014. Beste leerlingen, geachte ouders,

Praagreis 2015 voor HAVO-4, VWO-4 en VWO-5. Venlo, 30 oktober 2014. Beste leerlingen, geachte ouders, Praagreis 2015 voor HAVO-4, VWO-4 en VWO-5 Venlo, 30 oktober 2014 Beste leerlingen, geachte ouders, Praag is een fantastische stad met vele hoogtepunten: de beroemde Karelsbrug vol artiesten, muzikanten

Nadere informatie

PROGRAMMA VIP 5* Hotel NH Palazzo Cinquecento 5* Rome, september 2017

PROGRAMMA VIP 5* Hotel NH Palazzo Cinquecento 5* Rome, september 2017 PROGRAMMA VIP 5* Hotel NH Palazzo Cinquecento 5* Rome, 27-29 september 2017 PRAKTISCHE INFORMATIE REISDOCUMENTEN: TIJDZONE: Identiteitskaart. In Italië geldt dezelfde tijdzone als in België. VALUTA: In

Nadere informatie

diabetes, psychiatrie en palliatieve zorg/oncologie. Voor de deelnemers zullen accreditatiepunten aangevraagd worden.

diabetes, psychiatrie en palliatieve zorg/oncologie. Voor de deelnemers zullen accreditatiepunten aangevraagd worden. Shouf Shouf Marokko organiseert jaarlijks in samenwerking met verschillende achterstandsfondsen waaronder AOF Amsterdam en FAW Rotterdam nascholingsreizen voor huisartsen en POHs onder andere naar Marokko.

Nadere informatie

MONDRIAAN COLLEGE De heer A. van Dijk Mondriaanlaan CN OSS

MONDRIAAN COLLEGE De heer A. van Dijk Mondriaanlaan CN OSS MONDRIAAN COLLEGE De heer A. van Dijk Mondriaanlaan 1 5342 CN OSS Lith, 1 december 2016 Betreft: offerteaanvraag Berlijn & Krákow offertenummer 2016.11.118 Geachte heer van Dijk, In dank heb ik uw aanvraag

Nadere informatie

Outdoor Schoolreis. Zondag 25 september 2016 t/m Vrijdag 30 september Fürther Hütte. Jugendgästehaus Steigerhof.

Outdoor Schoolreis. Zondag 25 september 2016 t/m Vrijdag 30 september Fürther Hütte. Jugendgästehaus Steigerhof. Outdoor Schoolreis Zondag 25 september 2016 t/m Vrijdag 30 september 2016 Fürther Hütte & Jugendgästehaus Steigerhof Segbroek College Programma Segbroek College Rocks 'n Rivers Ledeboerstraat 68 B 5048

Nadere informatie

Informatieavond. Dinsdag 5 januari 2016 Dalton College Alkmaar

Informatieavond. Dinsdag 5 januari 2016 Dalton College Alkmaar Informatieavond Dinsdag 5 januari 2016 Dalton College Alkmaar Inhoud presentatie De organisatie Reisgegevens Meenemen Programma Bekostiging Inclusief / exclusief Regels / Afspraken Adresgegevens Hotel

Nadere informatie

Programma Segbroek College

Programma Segbroek College Programma Segbroek College ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 19:00 Heenreis (door jullie zelf verzorgd) Alle tijden in dit voorstel zijn richttijden. Onderweg vindt een busreisprogramma plaats om alvast in de sferen

Nadere informatie

Programmaboekje. Talenreis Engeland t/m 14 oktober. Dit boekje is van:

Programmaboekje. Talenreis Engeland t/m 14 oktober. Dit boekje is van: Programmaboekje Talenreis Engeland 2016 11 t/m 14 oktober Dit boekje is van: Beste leerlingen, Voor jullie ligt het programmaboekje van de Talenreis. Dit boekje met het gehele programma van activiteiten

Nadere informatie

Studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde CONTRACT STUDIEREIS 2009 - Boedapest Algemene informatie Achternaam:... Voornamen (zoals vermeld op je identiteitsbewijs):... Roepnaam:... Adres:... Postcode:...Woonplaats:... Telefoonnummer 1:... Telefoonnummer

Nadere informatie

Info-avond reis Parijs 4HAVO/5VWO

Info-avond reis Parijs 4HAVO/5VWO Info-avond reis Parijs 4HAVO/5VWO Overzicht programma: [1] Waarom deze reis [2] Keuze voor Parijs [3] Voorbereiding voor deze studiereis [4] Programma [5] Hotel [6] Betaling en kosten [7] Regels [8] Overige

Nadere informatie

Vertrek: Terug: vrijdag 30 september rond 2100 uur in Naaldwijk. Begeleiders:

Vertrek: Terug: vrijdag 30 september rond 2100 uur in Naaldwijk. Begeleiders: Londen Vertrek: Heen: maandag 26 september: 6.15 uur op het ISW: Professor Holwerdalaan 54/56, Naaldwijk verzamelen. Vertrek 6.45 uur. Wees op tijd en zorg dat je ID/ paspoort in je handbagage zit; dus

Nadere informatie

Hoe ziet de reis eruit:

Hoe ziet de reis eruit: Bij voldoende belangstelling organiseren wij voor de echte berggeiten wederom een fietsreis naar de Franse Pyreneeën. vertrek: vrijdag 18 september 2015 terugkomst: zaterdag 26 september 2015 Hoe ziet

Nadere informatie

We hopen je weer te zien bij de reis naar Lille. Met vriendelijke groeten,

We hopen je weer te zien bij de reis naar Lille. Met vriendelijke groeten, Beste mensen, Opnieuw kunnen we jullie een reis aanbieden met een prachtig programma. Het is steeds lastiger om contracten af te sluiten voor een betaalbare prijs. Met name voor een eenpersoonskamers vraagt

Nadere informatie

Whiskyreis Schotland

Whiskyreis Schotland Slijterij Bij Bert Whiskyreis Schotland 01 03 oktober 2017 The Travel Club Teun van Wel 1 Pagina Bij Bert gaat op whiskyreis, en u mag mee! Dit najaar gaat het gebeuren, op whiskyreis met slijterij Bij

Nadere informatie

Barendrecht, 9 juli 2013 Betreft: Buitenlandexcursie 4H/4A. Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Barendrecht, 9 juli 2013 Betreft: Buitenlandexcursie 4H/4A. Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 4 atheneum en 4 havo in het schooljaar 2013-2014 en hun dochter/zoon Barendrecht, 9 juli 2013 Betreft: Buitenlandexcursie 4H/4A Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

SCHOOLREIS LEERJAAR 3. Van woensdag 4 juli tot en met vrijdag 6 juli 2018

SCHOOLREIS LEERJAAR 3. Van woensdag 4 juli tot en met vrijdag 6 juli 2018 SCHOOLREIS LEERJAAR 3 Van woensdag 4 juli tot en met vrijdag 6 juli 2018 TERSCHELLING Woensdag 8.00 uur verzamelen op school. Vertrek met de bus naar Harlingen. Bij aankomst op Terschelling fietsen we

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA SPANJE

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA SPANJE JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA SPANJE Buenos dias a Catalunya.De familie van de International Marching League (IML) breidt zich steeds verder uit. Sinds 2007 is ook de

Nadere informatie

ADVENTURE WEEKEND IN DE ARDENNEN

ADVENTURE WEEKEND IN DE ARDENNEN ADVENTURE WEEKEND IN DE ARDENNEN Echt even lekker een weekendje weg Compleet verzorgd weekend vol Outdoor activiteiten Ardennen ontdekken, genieten en lekker sportief bezig zijn Prachtige in de natuur

Nadere informatie

Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. Venlo, 7 november 2014. Beste leerlingen, geachte ouders,

Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. Venlo, 7 november 2014. Beste leerlingen, geachte ouders, Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo Venlo, 7 november 2014 Beste leerlingen, geachte ouders, Sinds jaar en dag organiseert het Valuascollege jaarlijks een reis naar Berlijn.

Nadere informatie

Beste mensen, We hopen je weer te zien bij de reis naar Melun en omgeving. Met vriendelijke groeten,

Beste mensen, We hopen je weer te zien bij de reis naar Melun en omgeving. Met vriendelijke groeten, Beste mensen, Met trots presenteren wij ons programma voor de reis naar Melun (Région Ile-de-France- Fontainebleau). We zijn erin geslaagd een afwisselend programma samen te stellen. Net als vorig jaar

Nadere informatie

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee! Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!.uitzicht vanuit de tuin naar de zee Praktisch mindfulness leren en toepassen, én ontspanning én een vakantie,

Nadere informatie

Aan de leerlingen van de 3 mavo klassen en hun ouder(s)/verzorger(s) Enschede, 11 september 2015 Kenmerk:GWO1516-KUW-016

Aan de leerlingen van de 3 mavo klassen en hun ouder(s)/verzorger(s) Enschede, 11 september 2015 Kenmerk:GWO1516-KUW-016 Aan de leerlingen van de 3 mavo klassen en hun ouder(s)/verzorger(s) Enschede, 11 september 2015 Kenmerk:GWO1516-KUW-016 Betreft: uitnodiging informatieavond en voorlichting werkweek Londen Bijlagen: 1.

Nadere informatie

REISWEEK 2015 PARIJS PRAAG IK HOU VAN HOLLAND ARDENNEN BERLIJN IK HOU VAN HOLLAND ARDENNEN PRAAG PARIJS

REISWEEK 2015 PARIJS PRAAG IK HOU VAN HOLLAND ARDENNEN BERLIJN IK HOU VAN HOLLAND ARDENNEN PRAAG PARIJS REISWEEK 2015 PARIJS PRAAG IK HOU VAN HOLLAND ARDENNEN BERLIJN IK HOU VAN HOLLAND ARDENNEN PRAAG PARIJS Beste leerlingen, Voor jullie ligt het boekje voor de reisweek 2015. Deze week vindt plaats van maandag

Nadere informatie

Project Camino Anders Bekeken

Project Camino Anders Bekeken 1 Project Camino Anders Bekeken Algemene voorwaarden wandelaar met een visuele beperking Pelgrims met een visuele beperking wandelen naar Santiago de Compostela Het meest essentiële zie je niet met je

Nadere informatie

Station Sågen biedt een volledig verzorgde midweek (maandag t/m zaterdag) aan in de wildernis van Dalarna, Midden-Zweden.

Station Sågen biedt een volledig verzorgde midweek (maandag t/m zaterdag) aan in de wildernis van Dalarna, Midden-Zweden. Actieve outdoor herfstvakantie in Zweden Station Sågen heet je welkom voor een actieve outdoor herfstweek in Zweden. De frisse herfstlucht, prachtige natuur en leuke activiteiten bieden een afwisselende

Nadere informatie

LONDEN. Excursie Londen 4 HAVO en 5 VWO 20 t/m 24 april 2015. Bonhoeffer College Van der Waalslaan. Cultuur Geschiedenis Sport Land en Volk Religie

LONDEN. Excursie Londen 4 HAVO en 5 VWO 20 t/m 24 april 2015. Bonhoeffer College Van der Waalslaan. Cultuur Geschiedenis Sport Land en Volk Religie LONDEN Cultuur Geschiedenis Sport Land en Volk Religie Excursie Londen 4 HAVO en 5 VWO 20 t/m 24 april 2015 Bonhoeffer College Van der Waalslaan Londen werkweek aankondiging: Meer dan 200 jaar geleden

Nadere informatie

Skikamp : 15 februari t/m 20 februari 2015 Survivalkamp: 15 juni t/m 19 juli 2015 Informatieboekje (met inschrijfformulier)

Skikamp : 15 februari t/m 20 februari 2015 Survivalkamp: 15 juni t/m 19 juli 2015 Informatieboekje (met inschrijfformulier) Skikamp : 15 februari t/m 20 februari 2015 OF Survivalkamp: 15 juni t/m 19 juli 2015 Informatieboekje (met inschrijfformulier) Inhoudsopgave Brief over schoolkamp algemeen... 2 Informatie over het skikamp...

Nadere informatie