AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL"

Transcriptie

1 AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 7 ISBN

2 Blok 1 Veranderend Europa Les 1 Van Afrika naar Europa Ethiopië ligt in Afrika. De hoofdstad is Addis Abeba. Er wonen meer dan twee miljoen mensen. Het land is dertig keer zo groot als Nederland. De meeste mensen wonen en werken op het platteland. Maar steeds meer mensen trekken naar de steden. Daar hopen ze werk te vinden. Anderen willen naar Europa om werk te zoeken. Soms laten ze zich naar Europa smokkelen. Verstopt in een boot wagen ze de overtocht. Maar in Europa is het vaak minder leuk dan ze denken. Ook kunnen velen moeilijk wennen aan de andere manier van leven. Bovendien is er moeilijk werk te vinden. Mensen die naar een ander land verhuizen, noemen we migranten. Les 2 Welkom in Europa? Mensen uit een land van de Europese Unie (EU), mogen in alle andere landen van de EU wonen en werken. Mensen van buiten de EU worden alleen toegelaten als ze in hun eigen land niet veilig zijn. Dat gold bijvoorbeeld voor mensen uit Joegoslavië toen daar in 1990 een oorlog begon. Sommige migranten komen illegaal Europa binnen. Ze melden zich niet bij de douane. Niemand weet dus officieel dat ze er zijn. Ze proberen werk te zoeken om op die manier toch wat geld te verdienen. Les 3 Europa is de hele wereld Tussen 1960 en 1980 kwamen veel migranten naar Europa. Er waren niet genoeg mensen om hier al het werk te doen. Daarom werden mensen uit andere landen gevraagd. Ze werden gastarbeiders genoemd. Ze kwamen vooral uit landen rond de Middellandse Zee, zoals Turkije, Marokko en andere landen van Noord-Afrika. De meeste van hen wilden in Europa blijven. Hier was het leven beter dan in hun eigen land. Er zijn ook migranten die uit de vroegere kolonies komen zoals Suriname. In de kolonies waren Europese landen de baas. De mensen uit die landen mogen wel verhuizen naar het Europese land dat er vroeger de baas was. Door de migratie wonen in Europa mensen uit alle delen van de wereld. Veel migranten hebben een ander geloof en andere gewoonten uit hun geboorteland meegebracht. In Nederland wonen veel Turken, Marokkanen en Surinamers. In Duitsland wonen veel Turken. In Frankrijk wonen veel mensen uit Algerije en Vietnam. In Groot- Brittannië wonen veel mensen uit India. Les 4 Veranderend Europa, veranderend Utrecht Met name door de migranten groeit het aantal inwoners van Europa. In Nederland wonen migranten vooral in de grote steden. Daardoor veranderen de steden. Een voorbeeld daarvan is de wijk Lombok in Utrecht waar vroeger alleen Nederlandse winkeliers woonden. Nu komt de helft van de winkeliers uit een ander land. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 1 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 33

3 Blok 1 Veranderend Europa 1 Waar ligt Ethiopië? 2 Wat is de hoofdstad van Ethiopië? 3 Waarom trekken veel mensen naar de stad? 4 Waarom willen veel mensen naar Europa? 5 Hoe noem je mensen die naar een ander land verhuizen? 6 Wie mogen vrij in elk land van de EU wonen en werken? 7 Voor welke mensen buiten de EU wordt soms een uitzondering gemaakt? 8 Waarom kwamen veel gastarbeiders tussen 1960 en 1980 naar Europa? 9 Waar kwamen de gastarbeiders vandaan? 10 Waarom wilden ze hier blijven? 11 Wat is een kolonie? 12 Welk land is vroeger een kolonie van Nederland geweest? 13 Wat is het gevolg van de migratie naar Europa? 14 Waarin verschillen veel migranten met Europeanen? 15 Noem een voorbeeld van een Nederlandse stad waaraan je kunt zien dat steden veranderen door de komst van migranten. 1 In Afrika. 2 Addis Abeba. 3 Ze hopen in de stad werk te vinden. 4 Omdat ze hopen daar werk te vinden en geld te verdienen. 5 Migranten. 6 Mensen die afkomstig zijn uit een land van de EU. 7 Voor vluchtelingen die in hun land niet veilig zijn. 8 Omdat in Europa te weinig mensen waren om al het werk te kunnen doen. 9 Ze kwamen vooral uit landen rond de Middellandse Zee. 10 Omdat ze het hier beter hadden dan in hun geboorteland. 11 Een land waar een ander land de baas is. 12 Suriname. 13 Er wonen mensen uit alle delen van de wereld. 14 Ze hebben een ander geloof en andere gewoonten. 15 In de Utrechtse wijk Lombok waren vroeger alleen Nederlandse winkeliers. Nu bestaat de helft uit winkeliers die uit het buitenland komen. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 1 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 34

4 Blok 2 De aarde beweegt Les 1 Natuurrampen met grote gevolgen In 1883 explodeerde de vulkaan Krakatau in Indonesië. De schokken waren over de hele wereld te voelen. Aswolken hielden het zonlicht tegen, waardoor de temperatuur met een halve graad daalde. Er ontstonden zeer hoge vloedgolven die overstromingen veroorzaakten en vele mensenlevens kostten. In grote delen van de wereld steeg het zeewaterpeil. Een andere grote ramp vond plaats in De plaats Izmit in Turkije werd getroffen door een zware aardbeving. Duizenden mensen vonden de dood, raakten gewond of werden dakloos. Uit de hele wereld werden voedsel en medicijnen gestuurd. Les 2 Aardbeving en vulkaan: broer en zus Aardbevingen komen overal voor. Bijna elke dag beeft de aarde wel ergens. De meeste zijn niet ernstig. Bij een vulkaanuitbarsting worden gas, as en soms ook lava uit de vulkaan omhoog gespoten. Lava bestaat uit gesteente dat door de hitte binnen in de aarde vloeibaar is geworden. Soms wordt ook water zo heet dat het als stoom naar buiten spuit. De plaats waar dat gebeurt, heet een geiser. Je vindt ze vooral in IJsland. Omdat de grond op een vulkaan erg vruchtbaar is, wonen veel mensen op een vulkaan. In 79 na Christus werd de stad Pompeji bedolven onder de as van de vulkaan Vesuvius bij Napels. Het ging zo snel dat zowel de stad als de inwoners onder de as bedolven raakten. Pas in 1748 werd het stadje weer ontdekt. In sommige landen zoals Hawaii wordt geld verdiend aan vulkaanuitbarstingen. Toeristen betalen om s nachts naar het vuurwerk te kunnen kijken. Les 3 De aarde als legpuzzel Miljoenen jaren geleden bestond de aardkorst uit water en één grote landmassa. Langzaam begon de landmassa uit elkaar te vallen. Zo ontstonden losse platen die de werelddelen zouden vormen. Tussen de platen ontstonden nieuwe zeebodems die zich naar twee kanten uitbreidden. Dat werden de oceanen. De platen waaruit de aardkorst bestaat, heten (aard)schollen. Die kunnen een beetje verschuiven, waardoor aardbevingen ontstaan. Op de plek waar aardbevingen plaatsvinden zit een spleet in de aardkorst. Door die spleet kunnen gloeiende stenen uit het binnenste van de aarde naar boven komen. Zo ontstaan vulkanen. Vulkanen en plaatsen waar aardbevingen voorkomen liggen dus dicht bij elkaar. Les 4 Aardbevingen in Nederland Tussen de aardschollen lopen breuken. Maar ook op de schollen zelf kunnen kleine breuken zitten. Langs die breuken kan de aarde soms ook iets verschuiven. Zo n aardbeving is veel zwakker dan een aardbeving langs de randen van de schollen. In Nederland komen zwakkere aardbevingen ook voor, vooral in Noord-Brabant en Limburg. In het westen en noorden van Nederland zijn ook wel aardbevingen geweest. Die ontstonden niet door breuken, maar doordat er gas uit de grond was gehaald en de bodem een beetje inzakte. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 2 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 35

5 Blok 2 De aarde beweegt 1 Wat waren de gevolgen van de vulkaanuitbarsting van de Krakatau in 1883? 2 Wat waren de gevolgen van de aardbeving in Izmit in 1999? 3 Wat valt op als je op de wereldkaart kijkt waar vulkanen liggen en waar veel aardbevingen voorkomen? 4 Wat is lava? 5 Wat is een geiser? 6 Waar vind je veel geisers? 7 Waarom wonen er mensen op een vulkaan? 8 Welke Italiaanse stad werd in 79 na een vulkaanuitbarsting helemaal onder de as bedolven? 9 Wat hebben vulkanen en toerisme met elkaar te maken? 10 Heeft de aarde altijd uit de werelddelen bestaan die we nu kennen? 11 Hoe worden de platen van de aardkorst genoemd? 12 Op welke plaatsen vinden vooral aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaats? 13 Komen in Nederland ook aardbevingen voor? 14 Waardoor komt dat? 15 Zijn de aardbevingen in Nederland even erg als bijvoorbeeld in Turkije? 1 De schokken waren over de hele wereld te voelen. Aswolken hielden het zonlicht tegen, waardoor de temperatuur met een halve graad daalde. Er ontstonden enorm hoge vloedgolven die overstromingen veroorzaakten en vele mensenlevens kostten. 2 Duizenden mensen vonden de dood, raakten gewond of werden dakloos. 3 Ze liggen dicht bij elkaar. 4 Gloeiend gesteente uit het binnenste van de aarde. 5 Een plek waar heet water uit de aardkorst naar boven spuit. 6 In IJsland. 7 Omdat de lavabodem vruchtbaar is. 8 Pompeji. 9 Toeristen betalen om naar het vuurwerk tijdens een vulkaanuitbarsting te kijken. 10 Nee, ze zaten heel lang geleden allemaal aan elkaar vast. 11 Schollen of aardschollen. 12 Op de randen van de schollen. 13 Ja. 14 Doordat in het zuiden kleine breuklijnen liggen en in het westen en noorden gas uit de grond is gehaald. 15 Nee. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 2 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 36

6 Blok 3 Bodemschatten Les 1 Gaten in het landschap Veen, bruinkool en steenkool zijn overblijfselen van plantenresten die jarenlang in de natte grond van een moeras hebben gezeten. Omdat er geen lucht bij kon, is een dikke vaste massa ontstaan. Alle drie worden ze gebruikt als brandstof, bijvoorbeeld om elektriciteit op te wekken. In Nederland bestaat de bodem op veel plaatsen uit veen. Een groot deel daarvan is afgegraven en gedroogd tot turf. Tot 1974 is in Limburg steenkool uit de grond gehaald. Die steenkool zat zo diep onder de grond dat er mijngangen gegraven moesten worden. In Duitsland zit veel bruinkool in de grond. Dat zit niet zo diep. Het wordt met enorme graafmachines uit de grond gehaald. Turf, bruinkool, steenkool, aardolie en aardgas zijn fossiele brandstoffen. Ze zijn ontstaan door de vervorming van plantenresten. Bij verbranding komen veel schadelijke stoffen vrij. Ook kunnen fossiele brandstoffen opraken. Daarom wordt gezocht naar brandstoffen die schoon zijn en nooit opraken, zoals wind-, zonne- en kernenergie. Les 2 Delfstoffen in Nederland Stoffen die uit de grond worden gehaald, heten delfstoffen. In Nederland worden allerlei delfstoffen uit de grond gehaald: aardolie, aardgas, klei, grind, zout en kalksteen. Vroeger hoorden daar ook turf en steenkool bij. Aardolie en aardgas worden uit de grond gehaald met een lange boor. In Groningen zit veel aardgas in de bodem. Sinds 1975 worden ook aardolie en aardgas uit de bodem van de Noordzee gehaald. Via pijpleidingen wordt het naar het vasteland vervoerd. Klei en grind vind je vooral langs de rivieren. Ze worden aangevoerd door het water. Klei wordt gebruikt om stenen van te bakken. Van grind wordt beton gemaakt. Langs de Maas in Limburg wordt veel grind afgegraven. Kalksteen wordt uit de Sint-Pietersberg bij Maastricht gehaald. Het is een overblijfsel van schelpdieren uit de tijd dat dit gebied nog zee was. Kalk wordt gebruikt om cement te maken. Zout wordt in Twente en het zuiden van Groningen uit de grond gehaald. Het is daar terechtgekomen, omdat er vroeger een zee was. Toen het water verdampte, bleef het zout in de bodem achter. Les 3 Delfstoffen in de wereld Bijna overal op de wereld zitten delfstoffen in de grond. Behalve aardolie en aardgas worden ook ertsen uit de grond gehaald. Ertsen zijn stenen waar metaal in zit. De belangrijkste ertsen zijn ijzererts, kopererts en bauxiet dat gebruikt wordt om aluminium van te maken. Grondstoffen zijn stoffen die nodig zijn om een product te maken, bijvoorbeeld een fiets. Dat kunnen delfstoffen zijn zoals ijzer of aluminium voor het frame, maar ook stoffen die niet uit de grond komen zoals rubber voor de banden. Aardolie wordt voor veel dingen gebruikt. In een olieraffinaderij wordt er benzine en diesel van gemaakt. Van de afvalstoffen worden in de chemische industrie allerlei soorten plastic gemaakt. Les 4 Industrie, welvaart en delfstoffen Japan is een land met veel industrie. Omdat het land zelf geen delfstoffen heeft, moet het die uit andere landen halen. In Japan worden veel auto s gemaakt. Net als Japan horen de Verenigde Staten en West-Europa tot de rijke landen. Er is veel welvaart. Maar welvaart kost veel delfstoffen. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 3 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 37

7 Blok 3 Bodemschatten 1 Waaruit zijn veen, bruinkool en steenkool ontstaan? 2 Waarvoor worden ze gebruikt? 3 Hoe wordt veen uit de grond gehaald? 4 Hoe wordt bruinkool uit de grond gehaald? 5 Hoe wordt steenkool uit de grond gehaald? 6 Wat is turf? 7 Wat zijn fossiele brandstoffen? 8 Noem twee nadelen van fossiele brandstoffen. 9 Welke drie schone vormen van energie ken je? 10 Wat zijn delfstoffen? 11 Welke delfstoffen worden in Nederland uit de grond gehaald? 12 Hoe worden aardolie en aardgas uit de grond gehaald? 13 Waar in Nederland zit veel aardgas in de grond? 14 Waar zitten klei en grind in de grond? 15 Waar wordt veel grind afgegraven? 16 Waar wordt klei voor gebruikt? 17 Waar wordt grind voor gebruikt? 18 Waar zit kalksteen in de grond? 19 Hoe is het daar terechtgekomen? 20 Waar wordt kalksteen voor gebruikt? 21 Waar zit zout in de grond? 22 Hoe is het daar terechtgekomen? 23 Wat is erts? 24 Noem drie ertsen. 25 Wat zijn grondstoffen? 26 Wat wordt van aardolie gemaakt? 27 Waar haalt Japan zijn delfstoffen vandaan? 28 Wat wordt in Japan veel gemaakt? 29 Waarom kost welvaart veel delfstoffen? 1 Uit overblijfselen van plantenresten. 2 Als brandstof, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit. 3 Veen wordt afgegraven. 4 Door enorme graafmachines. 5 Door het graven van mijngangen. 6 Gedroogd veen. 7 Delfstoffen die ontstaan zijn door vervorming van plantenresten. 8 Bij verbranding komen schadelijke stoffen vrij. Ze kunnen opraken. 9 Wind-, zonne- en kernenergie. 10 Stoffen die uit de grond worden gehaald. 11 Aardolie, aardgas, klei, grind, kalksteen en zout. 12 Met een lange boor. 13 In Groningen en de Noordzee. 14 Langs de rivieren. 15 Langs de Maas in Limburg. 16 Om stenen te bakken. 17 Voor beton. 18 In de Sint-Pietersberg bij Maastricht. 19 Als overblijfsel van schelpdieren toen het gebied nog zee was. 20 Om cement van te maken. 21 In Twente en het zuiden van Groningen. 22 Uit de tijd dat het gebied nog zee was en het water verdampte. 23 Steen met metaal erin. 24 IJzererts, kopererts, bauxiet. 25 Stoffen die je nodig hebt om een product te maken. 26 Benzine, diesel, plastic. 27 Uit andere landen. 28 Auto s. 29 Omdat er veel brandstof nodig is en veel metalen apparaten, meubels en sieraden gebruikt worden. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 3 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 38

8 Blok 4 Klimaten op aarde Les 1 Van Suriname naar Nederland Suriname ligt in Zuid-Amerika. Het grootste deel van het land bestaat uit bergen en is onbewoonbaar. In Suriname vind je tropisch regenwoud: een dicht oerwoud waar het altijd warm en vochtig is. Het vervoer vindt vooral plaats over de rivier. In Suriname zijn geen seizoenen zoals in Nederland. Het is er altijd warm, maar het regent vaak en veel. Er heerst een tropisch klimaat. Vroeger was Suriname een kolonie van Nederland. Aan de namen van sommige plaatsen kun je dat nog zien: Groningen, Nieuw-Amsterdam, Wageningen. De Nederlanders haalden slaven vanuit Afrika naar Suriname en dwongen hen te werken op plantages. In Suriname wonen mensen van verschillende culturen: indianen die er altijd al woonden; nakomelingen van de negerslaven; nakomelingen van arbeiders uit India en Indonesië die na de afschaffing van de slavernij in Suriname kwamen werken. Les 2 Door de Verenigde Staten De Verenigde Staten (VS) bestaan uit 50 staten plus het eiland Hawaii in de Grote Oceaan. Van de oostkust naar de westkust is een afstand van ongeveer 4000 kilometer. Aan de westkust ligt Los Angeles. In die stad wonen bijna evenveel mensen als in heel Nederland. In de omgeving vind je sinaasappelboomgaarden en wijngaarden. Er heerst een Middelandse-Zeeklimaat. Verder het binnenland in is een woestijn. Daar ligt Las Vegas, een stad die speciaal gebouwd is om uit te gaan. Er komen veel rijke mensen. Verder het binnenland in wonen indianen. Het zijn de oorspronkelijke bewoners van de VS. Door de Europeanen zijn veel van hen vermoord of verdreven. Nu mogen ze weer in enkele gebieden samenwonen. De Rocky Mountains zijn het grootste gebergte van de VS. Sommige bergtoppen zijn meer dan 4000 meter hoog. Achter de bergen liggen uitgestrekte graanvelden. Vroeger waren dat grasvlakten of prairies waar de indianen op bizons jaagden. Les 3 Naar Alaska Canada is ruim 200 keer zo groot als Nederland. Er zijn veel bossen: in het zuiden loofbossen en in het noorden naaldbossen. Veel landen kopen hout uit Canada. Ten noordwesten van Canada ligt Alaska, de grootste staat van de VS. Bossen zijn er bijna niet. Er groeien alleen mossen en lage struiken. Er leven rendieren en elanden. Alaska is zo dunbevolkt dat het eigenlijk één groot natuurgebied is. In het noorden wordt aardolie uit de grond gehaald. Die wordt via een pijpleiding naar een haven in het zuiden vervoerd. In Alaska wonen de inuït, in Nederland bekend als eskimo s. Vroeger woonden ze in ijshutten of iglo s, nu in huizen met elektriciteit en telefoon. Les 4 Het Aralmeer Het Aralmeer ligt in Azië. Vroeger stroomden er twee grote rivieren naar het meer en werd er veel gevist. Toen men in de omgeving van het meer katoen ging verbouwen, werd het water van de rivieren gebruikt voor irrigatie. Irrigatie is het bevloeien van land. Daardoor daalde het waterpeil in het Aralmeer. Nu is het meer drie keer zo klein. Daardoor is ook het klimaat veranderd. Het water zorgde vroeger voor warme lucht in de winter en koele lucht in de zomer. Nu is het in de winter ijzig koud en in de zomer ontzettend heet. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 4 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 39

9 Blok 4 Klimaten op aarde 1 In welk werelddeel ligt Suriname? 2 Welk klimaat heerst er? 3 Waaraan herken je dat klimaat? 4 Waar haalden de Nederlanders de slaven vandaan? 5 Wie zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname? 6 Uit welke landen kwamen er arbeiders werken na de afschaffing van de slavernij? 7 Uit hoeveel staten bestaat de VS? 8 Hoeveel kilometer is het van de oostkust naar de westkust van de VS? 9 Waar in de VS ligt Los Angeles? 10 Welk klimaat heerst daar? 11 In wat voor gebied ligt Las Vegas? 12 Wat is het voor een stad? 13 Wie zijn de oorspronkelijke bewoners van de VS? 14 Wat is het grootste gebergte van de VS? 15 Waarom wordt veel hout geëxporteerd vanuit Canada? 16 Waar ligt Alaska? 17 Bij welk land hoort Alaska? 18 Welke mensen wonen er? 19 Waarom ligt er een pijpleiding van het noorden naar het zuiden in Alaska? 20 In welk werelddeel ligt het Aralmeer? 21 Waardoor is het Aralmeer kleiner geworden? 22 Wat is irrigatie? 1 In Zuid-Amerika. 2 Een tropisch klimaat. 3 Het is het hele jaar warm en vochtig en het regent veel. 4 Uit Afrika. 5 De indianen. 6 Uit India en Indonesië. 7 Uit 50 staten plus het eiland Hawaii. 8 Ongeveer 4000 kilometer. 9 Aan de westkust van de VS. 10 Een Middellandse-Zeeklimaat. 11 In een woestijn. 12 Een stad om uit te gaan. 13 De indianen. 14 De Rocky Mountains. 15 Omdat er heel veel bossen zijn. 16 Ten noordwesten van Canada. 17 De VS. 18 De inuït. 19 De olie die in het noorden uit de grond wordt gehaald gaat via een pijpleiding naar een haven in het zuiden. 20 In Azië. 21 Doordat het water van de rivieren gebruikt werd voor de katoenteelt, vloeide er minder water in het Aralmeer. 22 Kunstmatige bevloeiing van het land. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 4 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 40

10 Blok 5 Steden in Europa Les 1 Parijs en Londen Parijs is de hoofdstad van Frankrijk. De stad is het hart van het land. Veel snelwegen leiden naar Parijs. Grote industrieën en bedrijven hebben er hun hoofdkantoor. Er zijn veel musea, universiteiten en theaters. Ook de regering zit in Parijs. Toeristen bezoeken de stad vanwege de Eiffeltoren, de musea, de theaters en het gezellige stadscentrum. Veel mensen uit het buitenland trekken naar Parijs als student, kunstenaar of toerist. Er zijn ook veel immigranten. Londen is de hoofdstad van Engeland en het hart van het land. De meeste wegen leiden naar de hoofdstad. Er vestigen zich veel grote bedrijven en er zijn veel musea en theaters. Ook de regering zit in Londen. Ook Londen wordt bezocht door veel toeristen. Een bekend gebouw is de Big Ben. En net als in Parijs wonen er veel immigranten. Tussen Parijs en Londen is een snelle verbinding onder de zee aangelegd: de Kanaaltunnel. Les 2 Berlijn en Moskou Tot 1945 was Berlijn de hoofdstad van Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog werd het land gesplitst in Oost- en West-Duitsland. Ook Berlijn, dat in Oost-Duitsland lag, werd in tweeën gesplitst. Vanuit West-Duitsland kon je er alleen komen met het vliegtuig. Tussen Oost- en West- Berlijn werd een muur gebouwd om te voorkomen dat mensen uit Oost-Duitsland naar West- Duitsland vluchtten. In 1989 werd de Berlijnse Muur afgebroken. Oost- en West-Duitsland werden weer één en Berlijn werd weer de hoofdstad. Sindsdien trokken veel grote bedrijven naar Berlijn. Theaters trokken volle zalen en toeristen bezochten de stad. Ook de regering verhuisde naar Berlijn. Toch wonen veel Oost- Berlijners in slechte huizen en velen hebben geen werk. Ze hopen in West-Berlijn werk te vinden. Moskou is de hoofdstad van Rusland. Het oudste deel van de stad is het Kremlin. Bekend is het Rode Plein. Tussen 1945 en 1990 werden vooral kleine en goedkope flats gebouwd. Na 1990 zijn er grotere huizen gebouwd. Door de komst van grote bedrijven hopen veel mensen werk te vinden. Les 3 Uitbreiding van steden De meeste grote steden in Europa zijn ontstaan langs een rivier. Daar werd handel gedreven. Er kwamen bedrijven, huizen en winkels. Daardoor groeide het handelscentrum uit tot een grote stad. Vroeger stonden de bedrijven midden in de stad. Tegenwoordig vind je ze op bedrijventerreinen aan de rand, vaak langs een snelweg. Dat is handig voor het snelle vervoer. De meeste grote steden hebben een metro. Veel grote steden zijn verbonden door snelwegen. Soms groeien grote steden zo dicht naar elkaar toe dat ze bijna één stad lijken. Bijvoorbeeld Leeds, Bradford en Wakefield in Engeland en Duisburg, Essen en Dortmund in Duitsland. Rond veel grote steden liggen dorpen die aan het centrum zijn vastgegroeid. Het zijn voorsteden geworden. Les 4 Boedapest aan de Donau Boedapest is de hoofdstad van Hongarije en ligt aan de Donau. De stad bestaat uit drie delen: Oboeda, Boeda en Pest. Het is het centrum van het land. Na 1990 is er veel veranderd. Er hebben zich grote bedrijven gevestigd, er zijn nieuwe huizen, kantoren en winkels gebouwd en veel toeristen bezoeken de hoofdstad. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 5 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 41

11 Blok 5 Steden in Europa 1 Waarom zijn Parijs en Londen de centra van het land? 2 Noem van elke stad een bekend gebouw. 3 Hoe kun je het snelst van Londen naar Parijs reizen? 4 Van welk land is Berlijn de hoofdstad? 5 Is Berlijn altijd de hoofdstad geweest? 6 Wat gebeurde er met de stad na 1945? 7 Wat gebeurde er in 1989? 8 Waarom hebben veel Oost-Berlijners het slecht? 9 Van welk land is Moskou de hoofdstad? 10 Wat is het oudste deel van Moskou? 11 Wat is een bekend plein in Moskou? 12 Wat is er na 1990 veranderd? 13 Waar zijn de meeste grote steden in Europa ontstaan? 14 Waardoor zijn de steden gegroeid? 15 Hoe zijn de meeste grote steden opgebouwd? 16 Waardoor zijn de steden met elkaar verbonden? 17 Wat gebeurt er als steden steeds verder uitbreiden? 18 Van welk land is Boedapest de hoofdstad? 19 Aan welke rivier ligt de stad? 20 Uit welke drie delen bestaat de stad? 21 Wat is er na 1990 in Boedapest veranderd? 1 De meeste wegen leiden naar de hoofdstad; de meeste bedrijven hebben er hun hoofdkantoor; de regering zetelt in de hoofdstad; er zijn veel theaters en musea; er komen veel toeristen; er zijn veel immigranten. 2 De Eiffeltoren in Parijs en de Big Ben in Londen. 3 Door de Kanaaltunnel. 4 Duitsland. 5 Nee, niet van 1945 tot De stad werd in tweeën gesplitst door een muur. West-Berlijn hoorde bij West-Duitsland en Oost-Berlijn bij Oost-Duitsland. 7 De Berlijnse Muur viel. Oost- en West-Duitsland werden weer één land. Berlijn werd weer de hoofdstad. 8 Ze wonen in slechte huizen en hebben vaak geen werk. 9 Rusland. 10 Het Kremlin. 11 Het Rode Plein. 12 Er zijn veel nieuwe huizen, winkels en kantoren gebouwd. 13 Langs een rivier. 14 Door de handel. 15 Ze bestaan uit een stadskern met daaromheen voorsteden. 16 Door een netwerk van wegen. 17 Dan kunnen ze aan elkaar vastgroeien. 18 Hongarije. 19 De Donau. 20 Oboeda, Boeda en Pest. 21 Er zijn veel nieuwe huizen, kantoren en winkels gebouwd. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 5 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 42

12 Blok 6 Steeds dichterbij Les 1 Water en wegen in België België bestaat uit twee delen: het Nederlandstalige Vlaanderen en het Franstalige Wallonië. In de hoofdstad Brussel wordt zowel Nederlands als Frans gesproken. In België zijn tussen de steden maar ook tussen rivieren veel kanalen gegraven. Het Albertkanaal bijvoorbeeld verbindt de havenstad Antwerpen met de industriestad Luik. Later is er een snelweg aangelegd tussen deze twee steden, net als tussen de andere grote steden. Het landschap in het westen van België is vlak. Vanaf Brussel wordt het naar het oosten toe bergachtig. In het zuidoosten liggen de Ardennen, een gebergte dat doorloopt tot in Luxemburg. Daar wordt vooral Duits gesproken. In Luxemburg komen drukke wegen en spoorlijnen uit België, Duitsland en Frankrijk samen. Les 2 In vogelvlucht door Duitsland Het landschap in Duitsland bestaat uit de Noord- Duitse laagvlakte, het Alpengebied in het zuiden en daartussenin het middelgebergte. De grote steden in Duitsland zijn onderling ook bereikbaar met het vliegtuig. In de havenstad Hamburg worden veel kranten uitgegeven. Frankfurt aan de Main is het handelscentrum van Duitsland. Keulen aan de Rijn is beroemd om de Dom, een oude kerk met twee torens. Op de hellingen langs de Rijn liggen wijngaarden. München is een oude stad met veel theaters en musea. In het zuiden van Duitsland beginnen de Alpen, die doorlopen tot in Oostenrijk en Zwitserland. Het leven in Zuid-Duitsland lijkt dan ook veel op dat in Oostenrijk en Zwitserland. Les 3 De stilte van Scandinavië Scandinavië bestaat uit Noorwegen, Zweden en Finland. Noorwegen bestaat vooral uit bergen, Zweden uit bossen en Finland uit meren. In Noorwegen zijn veel fjorden. Dat zijn diepe, lange inhammen in de kust. Ze zijn vaak meer dan 100 km lang. Scandinavië is erg dunbevolkt, vooral in het noorden. Daar is het koud, bergachtig en er groeit weinig. Het is het gebied waar de Sami wonen. Vroeger leefden deze mensen van de rendierjacht en trokken ze rond met hondensleeën. Nu zijn het veehouders die met sneeuwscooters en helikopters de rendieren volgen. De zon gaat in het noorden van Scandinavië van 27 mei tot 18 juli niet onder. Dat heet de middernachtzon. Les 4 De Kanaaltunnel De Kanaaltunnel verbindt Frankrijk met Engeland. Er rijden treinen doorheen die personen, auto s en goederen vervoeren. De Kanaaltunnel bestaat eigenlijk uit drie tunnels. Twee zijn er voor het treinvervoer. De derde is voor het vervoer van onderhoudspersoneel en onderhoudsmaterialen, het vervoer van hulpdiensten zoals brandweer en zieken, en als vluchtroute voor de reizigers. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 6 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 43

13 Blok 6 Steeds dichterbij 1 Uit welke twee delen bestaat België? 2 Welke talen worden er gesproken? 3 Wat spreken de mensen in Brussel? 4 Hoe zijn de grote steden met elkaar verbonden? 5 Tussen welke twee steden ligt het Albertkanaal? 6 Hoe ziet het landschap in België eruit? 7 Waar liggen de Ardennen? 8 Welke taal spreken de mensen in Luxemburg? 9 Waarom is Luxemburg een belangrijk knooppunt? 10 Waaruit bestaat het landschap in Duitsland? 11 Hoe zijn de grote steden onderling bereikbaar? 12 Waardoor is Hamburg bekend? 13 Waardoor is Keulen bekend? 14 Waardoor is Frankfurt bekend? 15 Waardoor is München bekend? 16 Welke landen horen bij Scandinavië? 17 Hoe ziet het landschap in die landen eruit? 18 Welke mensen wonen in het noorden? 19 Hoe leefden deze mensen vroeger? 20 Hoe leven ze nu? 21 Wat zijn fjorden? 22 Waarom is de Kanaaltunnel aangelegd? 23 Wat wordt door deze tunnel vervoerd? 24 Waarom zijn er drie tunnels gemaakt? 1 Vlaanderen en Wallonië. 2 Nederlands in Vlaanderen en Frans in Wallonië. 3 Frans en Nederlands. 4 Door kanalen en snelwegen. 5 Antwerpen en Luik. 6 In het westen vlak, in het oosten bergachtig. 7 In het zuidoosten van België en in Luxemburg. 8 Duits. 9 Wegen en spoorlijnen uit België, Duitsland en Frankrijk komen er samen. 10 Laagvlakte in het noorden, bergen in het zuiden en daartussen een middelgebergte. 11 Door snelwegen en via het vliegtuig. 12 Door de haven en de vele kranten. 13 Door de Dom en de Rijn. 14 Het is de handelsstad van Duitsland. 15 Door het oude centrum met theaters en musea. 16 Noorwegen, Zweden en Finland. 17 Bergen in Noorwegen, bossen in Zweden en meren in Finland. 18 De Sami. 19 Op hondensleeën trokken ze rond op rendierjacht. 20 Als veehouders die met sneeuwscooters en helikopters de rendierkuddes volgen. 21 Diepe, lange inhammen in de kust. 22 Om een snelle verbinding tussen Engeland en Frankrijk te maken. 23 Auto s, personen en goederen. 24 Twee voor de treinen en één voor onderhoud, hulpdiensten en als vluchtroute. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 6 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 44

14 Blok 7 Samenwerken Les 1 De Europese Unie Europa is kleiner geworden, omdat reizen gemakkelijker en sneller gaat dan vroeger. Er zijn overal snelwegen, spoorlijnen, bruggen, tunnels en vliegvelden. Steeds meer mensen gaan op vakantie naar het buitenland. Vanaf 1950 werken veel Europese landen samen. Ze zijn lid van de Europese Unie (EU). Op dit moment zijn alle landen van West-Europa lid van de EU, behalve Zwitserland, IJsland en Noorwegen. Ook enkele Oost-Europese landen zijn ondertussen lid geworden. De landen van de EU maken afspraken, bijvoorbeeld over landbouw, visserij, verkeer, veiligheid en het milieu. Die worden vastgelegd in wetten die voor alle landen gelden. Ook Nederland is lid van de EU. Les 2 Over de grens Binnen de EU zijn verschillende afspraken gemaakt: In de meeste landen kun je met de euro betalen. Daardoor hoef je niet meer zoals vroeger geld te wisselen. Aan de binnengrenzen hoef je geen paspoort meer te laten zien. Binnengrenzen zijn grenzen tussen de EU-landen. De prijzen van land- en tuinbouwproducten zijn overal hetzelfde. Voor de invoer van producten uit een ander EU-land hoeven geen invoerrechten betaald te worden. Dat heet vrij verkeer van producten. Er mag niet zoveel gevist worden dat een vissoort uitsterft. Ook over de vervuiling van rivieren door lozing van afvalwater zijn afspraken gemaakt. Daardoor is de kwaliteit van het rivierwater verbeterd. De landen van de EU leggen geld bij elkaar om alle afspraken goed uit te kunnen voeren. Les 3 Nog meer landen Een land kan niet zomaar lid van de EU worden. Het moet alle wetten van de EU overnemen. Het land moet bijvoorbeeld een democratie zijn. In een democratie kiezen de mensen hun leiders. Ook mag iedereen een eigen mening en geloof hebben. Er zijn verschillende landen in Oost-Europa die graag lid van de EU willen worden, zoals Polen, Estland en Roemenië. Polen is bijna acht keer zo groot als Nederland. Het land is lange tijd bezet geweest door omringende landen, waardoor de inwoners weinig vrijheid hadden. Vanaf 1990 is Polen een zelfstandig land met vrije verkiezingen. Estland ligt in Noordoost-Europa aan de Oostzee. Het land is iets groter dan Nederland, maar er wonen slechts anderhalf miljoen mensen. De hoofdstad is Tallinn, een oude stad met kleine straatjes en een stadsmuur. Sinds 1990 is Estland zelfstandig, maar heeft het te kampen met veel milieuvervuiling. Roemenië ligt in Oost-Europa en is ongeveer zes keer zo groot als Nederland. De hoofdstad is Boekarest. Lange tijd werd Roemenië geregeerd door een dictator die zich weinig aantrok van de bevolking. In 1989 werd hij afgezet en werd Roemenië een democratie. Er heerst nog veel armoede. Les 4 Europa in het klein Een euregio is een gebied in Europa dat in verschillende landen ligt en waarvan de regio s samenwerken op het gebied van gezondheid (ziekenhuizen), veiligheid (brandweer en politie), onderwijs, natuur en milieu. Een voorbeeld is de Euregio Maas-Rijn. Daarin werken regio s in België, Nederland en Duitsland samen. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 7 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 45

15 Blok 7 Samenwerken 1 Waardoor gaat het reizen in Europa sneller dan vroeger? 2 Wat betekent de afkorting EU? 3 Waarover maken de landen van de EU afspraken? 4 Geef drie voorbeelden van deze afspraken. 5 Wat zijn binnengrenzen? 6 Is Nederland lid van de EU? 7 Waarom wil de EU graag uitbreiden? 8 Waar moet een land aan voldoen om lid van de EU te worden? 9 Wat betekent democratie? 10 Waar liggen Polen, Estland en Roemenië? 11 Wat zijn de hoofdsteden van deze drie landen? 12 Rond 1990 is de politiek in deze drie landen veranderd. Wat is er veranderd? 13 Wat weet je over de grootte van Polen, Estland en Roemenië ten opzichte van Nederland? 14 Wat is een euregio? 15 Geef twee voorbeelden hoe binnen een euregio wordt samengewerkt. 1 Er zijn overal snelwegen, spoorlijnen, tunnels, bruggen en vliegvelden. 2 Europese Unie. 3 Over landbouw, visserij, verkeer, veiligheid, milieu. 4 Voorbeelden van afspraken zijn: In de meeste landen kun je met de euro betalen. Aan de binnengrenzen hoef je geen paspoort te laten zien. De prijzen van land- en tuinbouwproducten zijn overal hetzelfde. Voor de invoer van producten uit een ander EU-land hoeven geen invoerrechten betaald te worden. Er mag niet zoveel gevist worden dat een vissoort uitsterft. Over de vervuiling van rivieren door fabrieken zijn afspraken gemaakt. 5 Binnengrenzen zijn grenzen tussen de EUlanden. 6 Ja. 7 Om een grotere eenheid binnen Europa te krijgen. 8 Het land moet alle wetten van de EU overnemen. 9 In een democratie kiest de bevolking zijn leiders. 10 In Oost-Europa. 11 Warschau (Polen), Tallinn (Estland) en Boekarest (Roemenië). 12 De mensen mochten hun regering kiezen. 13 Estland is ongeveer even groot als Nederland. Roemenië is zes keer groter en Polen acht keer groter. 14 Een streek in Europa die in verschillende landen ligt. 15 Voorbeelden zijn: een gezamenlijk ziekenhuis; de brandweer die samenwerkt; de politie die samenwerkt; een gezamenlijke natuur- en milieu-aanpak; contact tussen scholen. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 7 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 46

16 Blok 8 Warm of koud? Les 1 Het Iberisch Schiereiland Spanje en Portugal vormen samen het Iberisch Schiereiland. Een schiereiland is een stuk land dat aan één kant vastzit aan het vasteland en verder is omgeven door water. Spanje, met de hoofdstad Madrid, is twaalf keer zo groot als Nederland. Spanje is een van de grootste visserijlanden ter wereld. Portugal, met de hoofdstad Lissabon, is twee keer zo groot als Nederland. Het land wordt door de rivier de Taag verdeeld in twee stukken. Ten zuiden van de Taag vind je laagland waar het erg warm is en weinig groeit. Ten noorden van de rivier zijn bergen waar het veel groener en minder warm is. Veel mensen gaan op vakantie naar Spanje en Portugal. De meeste toeristen gaan naar de kust. In de Algarve in Portugal liggen de kleine strandjes meestal tussen de rotsen. Maar ook grote steden zoals Madrid en Barcelona trekken veel toeristen, met name door de cultuur. Mensen die van rust houden, gaan naar het binnenland. Spanje en Portugal zijn blij met de toeristen, hoewel die soms voor overlast en vervuiling zorgen. Vroeger werkten de meeste Spanjaarden en Portugezen op het platteland. Tegenwoordig werken ze vooral in de dienstensector: ze werken voor andere mensen of kiezen een beroep als dokter, winkelier of hotelier. Les 2 Bergen en dalen Het landschap in Frankrijk is erg afwisselend: heuvels in Bretagne, hoge bergen op de grens met Spanje, Zwitserland en Italië, stranden aan de Middellandse Zee. Daarnaast vind je verspreid over het land akkers en bossen. Frankrijk is ook rijk aan musea, oude gebouwen en kastelen. Door de veelheid aan natuur en cultuur is Frankrijk een geliefd land voor toeristen. Italië is een schiereiland dat de vorm van een laars heeft. Toeristische trekpleisters zijn de steden Rome en Venetië, het gebied ten noorden van Rome en de stranden. Venetië bestaat uit meer dan 100 kleine eilandjes die met bruggen aan elkaar zijn gebouwd. Ook Italië kent verschillende landschappen: hoge bergen, grote meren en een grote laagvlakte langs de rivier de Po. In Italië staan vulkanen die soms nog actief zijn. Toch wonen veel mensen op de hellingen van de vulkaan, omdat de lavagrond erg vruchtbaar is. Les 3 Zomer en winter In het zuiden van Europa is het warmer dan in het noorden. De zon schijnt er bijna het hele jaar door, vooral rond de Middellandse Zee. Daarom houden er veel vakantiegangers hun zomervakantie. In de winter gaan ze vooral naar wintersportlanden zoals Tsjechië en Oostenrijk. Behalve voor de wintersport komen veel mensen ook naar die landen vanwege de hoofdsteden Praag en Wenen. Beide steden liggen aan een grote rivier en hebben veel oude gebouwen. Er zijn paleizen, musea en parken. De vakantielanden ontvangen de toeristen graag. Maar soms zorgen ze ook voor overlast en vervuiling. Les 4 Op reis door Griekenland Griekenland is een land met heel veel grote en kleine eilanden. Daar gaan elk jaar veel toeristen naartoe, vooral omdat daar bijna het hele jaar de zon schijnt. Vanuit Athene, de hoofdstad van Griekenland, vertrekken elke dag grote boten voor een tocht langs de eilanden. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 8 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 47

17 Blok 8 Warm of koud? 1 Welke landen horen bij het Iberisch Schiereiland? 2 Wat is een schiereiland? 3 Waarom is de visserij belangrijk voor Spanje? 4 Welke rivier verdeelt Portugal in twee delen? 5 Wat is het verschil tussen die twee delen? 6 Waarom is het toerisme belangrijk voor Spanje en Portugal? 7 Waarom zijn Spanje en Portugal niet altijd blij met de toeristen? 8 Geef drie voorbeelden van diensten in het toerisme. 9 Wat is het grootste land van West-Europa? 10 Geef voorbeelden van landschappen in Frankrijk. 11 Is Italië een eiland of een schiereiland? 12 Waarom wordt Italië de laars van Europa genoemd? 13 Welke plekken bezoeken de meeste toeristen in Frankrijk? 14 Welke plekken bezoeken de meeste toeristen in Italië? 15 Hoe ziet Venetië eruit? 16 Waarom willen sommige mensen op de helling van een vulkaan wonen? 17 Waarom gaan veel mensen op vakantie naar het zuiden van Europa? 18 Noem twee wintersportlanden in Europa met hun hoofdsteden. 19 Waarom gaan er veel toeristen naar Griekenland? 1 Spanje en Portugal. 2 Een eiland dat aan één kant vastzit aan het vasteland en verder omringd is door water. 3 Het is een van de grootste visserijlanden ter wereld. 4 De Taag. 5 In het zuiden vind je laagland; het is er erg warm en er groeit weinig. In het noorden zijn bergen; het is er veel groener en minder warm. 6 Heel veel mensen brengen er hun vakantie door. Ze geven veel geld uit. 7 Omdat ze soms voor overlast en vervuiling zorgen. 8 Reisgids, hoteleigenaar, ober. 9 Frankrijk. 10 Heuvels in Bretagne, hoge bergen op de grens met Spanje, Zwitserland en Italië, stranden aan de Middellandse Zee. 11 Een schiereiland. 12 Omdat het land de vorm van een laars heeft. 13 Ze bezoeken oude gebouwen, musea, steden, kastelen of gaan naar het strand. 14 Het noorden, de stranden en de steden, zoals de hoofdstad Rome. 15 Het is een stad die uit kleine eilandjes bestaat. 16 Omdat de lava op de hellingen erg vruchtbaar is. 17 Omdat het daar bijna het hele jaar door warm is. 18 Tsjechië met de hoofdstad Praag en Oostenrijk met de hoofdstad Wenen. 19 Omdat daar bijna het hele jaar de zon schijnt. Je kunt er heerlijk uitrusten en genieten van zon, zee en strand. EEN WERELD VAN VERSCHIL-Groep 7 Kopieerblad blok 8 samenvatting Malmberg s-hertogenbosch 48

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 8 ISBN 90 345 1846 9 212399 Blok 1 Kleurrijk Nederland Les 1 De kleur van het geluk In Nederland wonen veel Chinezen. Ze richten hun huis in met

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 6 ISBN 90 345 1844 2 212397 Blok 1 Een ander huis Les 1 Waarom verhuizen mensen? Mensen verhuizen om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ze

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 6 ISBN 90 345 1844 2 212397 Blok 1 Een ander huis Les 1 Waarom verhuizen mensen? Mensen verhuizen om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ze

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 5 ISBN 90 345 1843 4 212396 Blok 1 Leven op een grote bol Les 1 Mijn plek op aarde De aarde heeft de vorm van een bol. Er liggen grote stukken land

Nadere informatie

1 Van jagers naar boeren

1 Van jagers naar boeren Van jagers naar boeren De ontmoeting Ongeveer 000 jaar geleden leefden er in Limburg groepen mensen die op verschillende manieren zorgden voor hun levensonderhoud. Sommige groepen hielden zich in leven

Nadere informatie

VIETNAM INFORMATIE MAP VOOR WERKSTUKKEN SPREEKBEURTEN

VIETNAM INFORMATIE MAP VOOR WERKSTUKKEN SPREEKBEURTEN VIETNAM INFORMATIE MAP VOOR WERKSTUKKEN EN SPREEKBEURTEN MEDISCH COMITÉ NEDERLAND-VIETNAM WETERINGSCHANS 32 1017 SH AMSTERDAM TEL: 020-6270411 FAX: 020-6250147 EMAIL: INFO@MCNV.NL WEBSITE: WWW.MCNV.NL

Nadere informatie

Deze brochure en andere beknopte informatie over de EU is ook online te vinden op: ec.europa.eu/publications

Deze brochure en andere beknopte informatie over de EU is ook online te vinden op: ec.europa.eu/publications Europese Unie Deze brochure en andere beknopte informatie over de EU is ook online te vinden op: ec.europa.eu/publications Europese Commissie Directoraat-generaal Communicatie Publicaties B-1049 Brussel

Nadere informatie

Hoofdstuk 10: Bronnen van energie

Hoofdstuk 10: Bronnen van energie Hoofdstuk 10: Bronnen van energie Dit hoofdstuk sluit aan bij kerndoel 49. De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Kan jouw school overstromen? Weet je nu of jouw school kan overstromen?

Samenvatting. 1 Kan jouw school overstromen? Weet je nu of jouw school kan overstromen? 1 Kan jouw school overstromen? Weet je nu of jouw school kan overstromen? Om deze vraag te beantwoorden, moet je weten op welke manier Nederland kan overstromen. Verder moet je weten in welk deel van Nederland

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?)

Docentenvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?) Docentenvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?) Als voorbereiding op de opdracht kunt u onderstaande teksten lezen. Europa in de wereld De Europese Unie houdt

Nadere informatie

De Gouden Eeuw van Nederland

De Gouden Eeuw van Nederland Lesboek De Gouden Eeuw van Nederland Aan het eind van de Middeleeuwen veranderde veel in Nederland. Vooral op het gebied van de handel, wetenschap en de kunst. Vooral de handelaren profiteerden hiervan,

Nadere informatie

Werkvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?)

Werkvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?) Werkvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?) Toelichting op de opdracht In deze opdracht gaan jullie kijken naar grensoverschrijdende problemen. Dit doen jullie

Nadere informatie

SLIMME ENERGIE. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

SLIMME ENERGIE. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt SLIMME ENERGIE Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Herman Bosman Illustraties: CMO en zijn licentiegevers, Flickr, Wikipedia De inhoud is met zorg samengesteld. Mocht u

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

Canada. 2015 2theworld

Canada. 2015 2theworld Canada 2015 2theworld Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

Inleiding en handleiding

Inleiding en handleiding Inleiding en handleiding Zeg eens EU is een realisatie van Ryckevelde vzw Ryckevelde vzw 2012 www.ryckevelde.be Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap T 050 35 27 20 F 050 37 11 01 info@ryckevelde.be

Nadere informatie

Europa Het kennismagazine voor jongeren

Europa Het kennismagazine voor jongeren Europa Het kennismagazine voor jongeren Europese Unie Dit kennismagazine en de bijbehorende docentenbijlage zijn ook op internet te vinden op: europa.eu/teachers-corner/index_nl.htm bookshop.europa.eu

Nadere informatie

MAGAZINE ENERGY LAB AHOY ROTTERDAM VIER DAGEN EEN FEEST VAN TECHNIEK STAP IN DE WERELD VAN DE TECHNIEK

MAGAZINE ENERGY LAB AHOY ROTTERDAM VIER DAGEN EEN FEEST VAN TECHNIEK STAP IN DE WERELD VAN DE TECHNIEK ENERGY LAB MAGAZINE AHOY ROTTERDAM VIER DAGEN EEN FEEST VAN TECHNIEK DE AUTO VAN DE TOEKOMST STAP IN DE WERELD VAN DE TECHNIEK DANS HET LICHT AAN WAT IS ER TE BELEVEN BIJ SHELL ECO-MARATHON EN SHELL ENERGY

Nadere informatie

HET MOBIELTJE Een telefoon op pootjes

HET MOBIELTJE Een telefoon op pootjes HET MOBIELTJE Een telefoon op pootjes Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Herman Bosman Illustraties: CMO en zijn licentiegevers, Flickr, KSSP, Text for Change, Mobile

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 65

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 65 DEEL 3.3 OPEN GRENZEN Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 65 3.3. OPEN GRENZEN DOEL De leerlingen/cursisten begrijpen dat het wegvallen van de grenzen tussen de landen van de EU grote voordelen oplevert

Nadere informatie

Inhoud. Wat is energie?...

Inhoud. Wat is energie?... Onze energiebronnen veranderen voortdurend. Achter de hoogspanningskabels van het elektriciteitsnetwerk ligt een hele wereld van exploratie, onderzoek en ontwikkeling. Elke dag zijn miljoenen mensen aan

Nadere informatie

Europese Unie. Europa. Een jongerenblad

Europese Unie. Europa. Een jongerenblad Europese Unie Europa. Een jongerenblad Deze brochure Europa. Een jongerenblad en de bijhorende docentenbijlage zijn ook op internet te vinden op: http://europa.eu/teachers-corner/index_nl.htm https://bookshop.europa.eu/nl/home/

Nadere informatie

Kenia. Economie. Bron: cross your borders

Kenia. Economie. Bron: cross your borders Kenia Economie Bron: cross your borders De economie is cijfers KENIA NEDERLAND Totale bevolking 35 miljoen 16,6 miljoen Bruto nationaal product (BNP) $ 19,4 miljard $ 629 miljard BNP per hoofd van de bevolking

Nadere informatie

ZEG EENS, Wat betekenen de open grenzen in de Europese Unie?

ZEG EENS, Wat betekenen de open grenzen in de Europese Unie? ZEG EENS, Wat betekenen de open grenzen in de Europese Unie? Inleiding Voor velen is het vandaag de dag vanzelfsprekend, maar de interne markt is één van de grootste verwezenlijkingen van de Europese Unie.

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

Kleine Gids voor de COSTA BLANCA

Kleine Gids voor de COSTA BLANCA Kleine Gids voor de COSTA BLANCA Prijs 7,50 incl. btw 1 Colofon 2e druk 2004 CIP gegevens koninklijke bibliotheek, Den Haag M.H. Boulonois Kleine gids voor de Costa Blanca: vraagbaak voor kopers van onroerend

Nadere informatie

MIGRANTENWEEK: IMMIGRATIE

MIGRANTENWEEK: IMMIGRATIE Derde week in november MIGRANTENWEEK De Nederlandse samenleving is de laatste decennia sterk van samenstelling veranderd. Een groeiend gedeelte van de bevolking is niet in Nederlands geboren of heeft ouders

Nadere informatie

Familie van Dorst in Zuid Amerika

Familie van Dorst in Zuid Amerika Familie van Dorst in Zuid Amerika 19 januari 2003-13 Juli 2003 Inhoudsopgave 1 voorbereidingen gezinsreis 1 2 Buenos Aires 7 3 Op reis gezien door Mara s ogen 13 4 Rust in Sierra de la Ventana 15 5 In

Nadere informatie

Voor wie wat wil weten over. Het Przewalski Paard. door Jan G. Bouman. Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard

Voor wie wat wil weten over. Het Przewalski Paard. door Jan G. Bouman. Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard Voor wie wat wil weten over Het Przewalski Paard door Jan G. Bouman 1986 Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard 1 Inhoud Afstammingsgeschiedenis van het paard....................

Nadere informatie