AZV-jaarverslag 2011 I 1 JAARVERSLAG I 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AZV-jaarverslag 2011 I 1 JAARVERSLAG I 2011"

Transcriptie

1 AZV-jaarverslag 2011 I 1 JAARVERSLAG I 2011

2 VOORWOORD: kennis geneest! ARTSEN ZONDER VAKANTIE IN EEN NOTENDOP Visie & missie Artsen Zonder Vakantie in Afrika ARTSEN ZONDER VAKANTIE IN CIJFERS DOELSTELLINGEN & FOCUS Capaciteitsversterking Moeder- & kindzorg verbeteren Psychische & fysische revalidatie verbeteren Specialiseren van het medisch aanbod Regionale vormingsprojecten uitbreiden Samenwerkingen AZV IN BELGIË Zuidwerking Verzonden materiaal Communicatie Fondsenwerving Subsidies JAARREKENINGEN 2011 Toelichting balans- & resultatenrekening PROGRAMMA & BUDGET VOOR 2012 ALGEMEEN BEHEER

3 Kennis geneest! Ook in 2011 bleef deze boodschap in het logo van Artsen Zonder Vakantie (AZV) het sturende credo. De kernopdracht van de organisatie blijft het versterken van de capaciteit van ziekenhuizen in Afrika, om integrale en kwaliteitsvolle zorgen te leveren. Onze aandacht ging ook in 2011 onverminderd naar de goede zorgen voor patiënten en personeel dat vaak in moeilijke omstandigheden moet werken. In 2011 bestond Artsen Zonder Vakantie 30 jaar, een bescheiden hoogtepunt, maar zeker geen eindpunt was ook het Europese Jaar van de Vrijwilliger. Met 344 specialisten die als vrijwilliger één van de 157 missies uitvoerden in onze 59 partnerziekenhuizen, mogen we met fierheid zeggen dat AZV een vrijwilligersorganisatie is bij uitstek én met uitmuntendheid. De vele keren dat AZV het nieuws haalde in 2011 had een belangrijk sensibiliserend effect en kwam de fondsenwerving ten goede: de Vitaya-reeks Dokters in Afrika, het winnen van De Standaard Solidariteitsprijs, de eerste Clipcup-actie, het engagement en de missie van Bart Peeters en zijn familie, Het gaf de organisatie duidelijk meer visibiliteit. De noden op het vlak van gezondheidszorg in Afrika zijn groot. Artsen Zonder Vakantie is klaar om hiervoor zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich ook in de toekomst betrokken te engageren. Het hoeft noch betoog, noch overtuiging om te stellen dat Artsen Zonder Vakantie een gezonde en degelijke organisatie is, hetgeen u kan afleiden uit de cijfers en teksten in dit verslag. We wensen u veel leesgenot en danken u voor uw steun. Dr. Patrick Peeters Voorzitter Jan Goossens Directeur AZV-jaarverslag 2011 I O1

4 ARTSEN ZONDER VAKANTIE IN EEN NOTENDOP Artsen Zonder Vakantie, dat zijn 600 Belgische artsen en verpleegkundigen die actief zijn in de armste gebieden van Afrika. Tijdens hun vakantie engageren zij zich om op vrijwillige basis Afrikaanse collega s bij te staan en op te leiden aan de operatietafel, in het labo of op de ziekenzaal.

5 Artsen Zonder Vakantie gaat voor de duurzame oplossing : overdracht van kennis. Want met die kennis kunnen hun Afrikaanse collega s later zelfstandig aan de slag. De evolutie van elk partnerziekenhuis volgen zij jarenlang van nabij op. Het mooiste moment is wanneer zij ergens niet meer nodig zijn; wanneer kennis echt geneest. Dit is echter een werk van bijzonder lange adem. Artsen Zonder Vakantie is actief in Benin, Burkina Faso, Burundi, de D.R.Congo, Kameroen, Rwanda en Tanzania. MISSIE & VISIE Iedereen heeft recht op gezondheid en gezondheidszorg Om dit te kunnen verwezenlijken werkt Artsen Zonder Vakantie een duurzaam ontwikkelingsprogramma uit. Gezondheidszorg in Afrika verbeteren. In België hebben we ongeveer 1 arts per 220 inwoners. In Congo is dat 1 arts per inwoners. Het aantal specialisten ligt schrijnend lager. Sterke samenwerkingen aangaan die het gezondheidssysteem in Afrika versterken en verbeteren. Artsen Zonder Vakantie werkt alleen op vraag van Afrikaanse ziekenhuizen. Nieuwe partners moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om zinvolle capaciteitsversterking te kunnen garanderen. Sterke en duurzame samenwerkingen en resultaten staan immers voorop. Steeds vaker wordt hiervoor met derden samengewerkt; zoals andere ngo s of lokale instanties. Medische teams uitzenden op vraag van lokale partners. Deze teams zijn samengesteld uit artsenspecialisten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten, laboranten en eventueel beheerders en technici. Zij werken allemaal onbezoldigd en op vrijwillige basis. Ze voeren operaties uit, leren nieuwe technieken aan, geven opleidingen, beantwoorden vragen, bespreken verbeteringen en maken aanbevelingen voor de teams die na hen komen. Korte zendingen die regelmatig herhaald worden en passen in een langere begeleiding van de partner. Zo n zending duurt gemiddeld 2 à 3 weken. Partnerships variëren tussen de 3,5 en de 10 jaar. Tijdens de missies van Artsen Zonder Vakantie gaat de activiteit in de lokale ziekenhuizen serieus de hoogte in. Overbrengen van (para)medische kennis aan lokale artsen en paramedici Elke zending is een uitwisseling van kennis, ervaring en expertise. Elk team behandelt patiënten maar biedt de lokale partner vooral upgrading door het aanleren van nieuwe technieken en methoden. Dit gebeurt door bedside teaching, training on the job, workshops, onderwijs, aangepaste referentiewerken, tijdschriften en gebruik van internet. Zenden van medisch materiaal Dit is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van het ziekenhuis en om de missieobjectieven van Artsen Zonder Vakantie te realiseren. Op die wijze bouwt Artsen Zonder Vakantie samen met partners aan een infrastructuur waardoor betere zorgen mogelijk zijn. Capaciteit van de partner versterken vooral ten voordele van de kansarmen. Er wordt over gewaakt dat ook zij de mogelijkheid krijgen om zich tijdens de aanwezigheid van Artsen Zonder Vakantie aan te bieden voor behandeling of verzorging. Sensibilisatie in België. Door communicatie en activiteiten in eigen land informeert Artsen Zonder Vakantie over het werk van de organisatie en de situatie in de Afrikaanse partnerziekenhuizen. AZV-jaarverslag 2011 I 5

6 WERKING IN AFRIKA Afrikaanse landen Congo 52% Kameroen 4% Tanzania 11% Burkina Faso 8% Benin 4% Burundi 8% Rwanda 13% 344 vrijwilligers gingen ter plaatse werken en de gezondheidszorg verbeteren. Al deze terreinvrijwilligers zijn vakdeskundigen. Hun voornaamste opdracht is lokale collega s vormen, opleidingen geven, ingrepen en onderzoeken uitvoeren en nieuwe protocollen introduceren waarvoor de lokale competentie momenteel onvoldoende is. 157 missies Burkina Faso (12) Benin(6) Kameroen(7) Congo(80) Rwanda (20) Burundi(13) Tanzania (19)

7 Artsen Zonder Vakantie in cijfers 53% 47% van de vrijwilligers zijn paramedici (verpleegkundigen, vroedvrouwen, laboranten, kinesisten, ergotherapeuten, ) en technici. zijn artsen-specialisten voornamelijk met een chirurgische discipline (gynaecologen, algemene chirurgen, orthopedisten, ) maar verder ook pediaters, radiologen en anesthesisten uren Samen presteerden ze 5125 mandagen of meer dan uur in Afrika. 4,4 miljoen euro Mochten alle artsen en verpleegkundigen hun (ere)loon doorrekenen voor alle werkuren bij Artsen Zonder Vakantie, dan zou dit neerkomen op zo n 4,4 miljoen euro. Alle vrijwilligers verdienen 0,0 euro aan hun werk voor Artsen Zonder Vakantie. 23 ton In totaal werd voor euro aan medisch materiaal (inclusief transportkosten) naar Afrika verzonden. Het ging om meer dan 23 ton materiaal. 59 Samenwerkingen met 59 partnerziekenhuizen en gehandicaptencentra in Afrika. AZV-jaarverslag 2011 I 7

8 2011, WAT WAREN DE DOELSTELLINGEN? Alle missies kunnen onder een specifieke doelstelling ondergebracht worden. Ligt de focus bijvoorbeeld op capaciteitsversterking, op het verbeteren van de moeder- en kindzorg, op psychische & fysische revalidatie, op het specialiseren van het medisch aanbod of op het uitbreiden van vormingsprojecten? Wij sommen de 5 verschillende doelstellingen voor u op en geven er meteen een praktisch voorbeeld vanop het veld bij.

9 AZV-jaarverslag 2011 I 9

10 CAPACITEITSVERSTERKING DOOR MEDISCHE MISSIES IN ONZE PARTNERLANDEN Artsen Zonder Vakantie wil de gezondheidszorg structureel verbeteren in de armste regio s van Afrika. Overdracht van kennis en het versterken van de medische teams ter plekke vormen hierbij de kernactiviteiten. Specialisten zoals wij die in België kennen zijn bijna onbestaande in Afrika. Alle artsen en verpleegkundigen werken op vrijwillige basis. Tijdens hun vakantie trekken zij naar Afrika om er bij te dragen aan een betere gezondheidszorg. Praktisch: medisch personeel en materiaal Artsen in Afrika zijn vaak generalisten; al wordt wel verondersteld dat ze operaties uitvoeren en moeilijke pathologiën behandelen. Daarom zendt Artsen Zonder Vakantie Belgische specialisten uit om de lokale artsen daar aan de operatietafel, het ziekenbed of in het labo bij te scholen. Zo worden er meer operaties uitgevoerd maar wordt vooral ook de theoretische en praktische deskundigheid van de lokale artsen, verpleegkundigen en paramedici verhoogd. Naast de kennis ontbreekt meestal ook het nodige materiaal. Daarom zorgt Artsen Zonder Vakantie ook voor bijzonder veel medisch materiaal om deze missies te ondersteunen. AZV levert zowel structureel- als verbruikbaar medisch materiaal, alsook bepaalde noodzakelijke medicatie. Dit allemaal in functie van de lokale behoeften van de partnerziekenhuizen. Goed werkend medisch materiaal verbetert mee de infrastructuur van de partnerziekenhuizen en daardoor ook de werking van de lokale staf. Voor de patiënten betekent dit o.a. lagere risico s, doeltreffender onderzoek en verhoogd comfort. Op die manier wordt de algemene medische zorg verbeterd. U kon het al op onze cijferpagina lezen; in 2011 organiseerde AZV in totaal 157 missies. 344 vrijwilligers gingen ter plaatse werken en de gezondheidszorg verbeteren. Hun voornaamste opdracht is lokale collega s vormen, opleidingen geven, ingrepen en onderzoeken uitvoeren en nieuwe protocollen introduceren waarvoor de lokale competentie momenteel onvoldoende is. 53% van de vrijwilligers zijn paramedici en technici. 47% zijn artsen-specialisten voornamelijk met een chirurgische discipline maar verder ook pediaters, radiologen en anesthesisten. Samen presteerden ze 5125 mandagen of meer dan uur onbezoldigd in Afrika. Mochten alle artsen en verpleegkundigen hun (ere) loon doorrekenen voor alle werkuren bij Artsen Zonder Vakantie, dan zou dit neerkomen op zo n 4,4 miljoen euro. Duurzaamheid is belangrijk: Er worden systematisch opleidingen gegeven om de toestellen correct te gebruiken, te onderhouden, te repareren en defecte onderdelen eventueel te vervangen. Zo draagt AZV een steentje bij aan het milieu. Er wordt ook een efficiënte maritiemeen luchtvaartlogistiek uitgebouwd met zo veel mogelijk vrijstelling van invoerheffingen. Waar mogelijk wordt lokaal materiaal aangekocht.

11 MOEDER- EN KINDZORG VERBETEREN Door middel van meer gynaecologische missies en pediatrische opleidingen wil Artsen Zonder Vakantie de moeder- en kindzorg verbeteren. Op die manier wil AZV het sterftecijfer van baby s en vrouwen bij de geboorte drastisch verminderen maar ook vrouwen met vaginale problemen en dan in het bijzonder vesicovaginale fistels behandelen. Praktisch: vesicovaginale fistels Naast het direct gevaar voor overlijden loopt een vrouw die zwanger wordt in Sub-Saharisch Afrika ook een belangrijk risico op een blijvende handicap door serieuze complicaties. Deze variëren van chronische infecties tot ernstig handicaperende aandoeningen zoals vesicovaginale fistels (VVF). Wat is een vesciovaginale fistel? Een vesicovaginale fistel is een soort scheuring die door te zware en langdurige arbeid bij de bevalling ontstaat. Hierdoor worden de vagina en het urinestelsel of de vagina en de aars op een onnatuurlijke en uiterst pijnlijke manier met elkaar verbonden. In België komt dit bijna niet meer voor aangezien bevallingen door een gynaecoloog begeleidt worden en er bij complicaties besloten wordt om tot een keizersnede over te gaan. In Afrika zijn de omstandigheden vaak schrijnend. Door de scheur tussen de vagina en de urineweg en/of aars hebben deze vrouwen te kampen met chronische incontinentie, zware problemen op medisch, psychologisch en sociaal vlak. Het verlies van urine is constant en de reuk en het ongemak die hiermee gepaard gaan zeer vernederend. In bijna alle gevallen wordt de vrouw verstoten door haar partner en familie. Chirurgische ingrepen Toch is de oplossing relatief simpel: een chirurgische ingreep. Wanneer die wordt uitgevoerd door een ervaren chirurg, bedraagt de slaagkans tot 90%. Jammer genoeg zijn er te weinig plaatsen waar een goede ingreep en behandeling mogelijk zijn. Bovendien kunnen de meeste vrouwen aangezien ze verstoten zijn door hun man en familie zo n operatie niet betalen. Vaak hebben ze al moeite om simpelweg te overleven. Fistula Clinic Sinds oktober 2007 is het Hôpital St. Joseph in Kinshasa uitgerust met een aparte vleugel die volledig gewijd is aan de behandeling van vesciovaginale fistels. Deze vleugel werd de Fistula Clinic gedoopt en is er gekomen dankzij onze jarenlange samenwerking. Dr. Dolorés Nembunzu staat als lokale specialiste aan het hoofd van deze afdeling. Naast de behandeling van fistels bestonden onze missies ook een groot deel uit opleidingen geven aan haar en haar collega s. Ook in andere partnerziekenhuizen werden patiënten behandeld door AZVspecialisten. De Fistula Clinic ontwikkelt zich intussen tot een expertisecentrum waar Afrikaanse artsen en AZV-specialisten zich vervolmaken vooraleer ze elders aan de slag gaan. AZV-jaarverslag 2011 I 11

12 PSYCHISCHE & FYSISCHE REVALIDATIE VERBETEREN Door het uitbreiden van de geestelijke gezondheidszorg, maar ook door meer missies die in het teken staan van fysisch herstel, hoogstaande hersteloperaties en behandelingen voor personen met een lichamelijke handicap, zal Artsen Zonder Vakantie de psychische en fysische revalidatie verbeteren. Praktisch: externe fixator Een meervoudige breuk die niet vastgezet wordt leidt tot heel wat complicaties. Het kan zelfs zo ver komen dat ze een ledemaat moeten amputeren. In België werkt men bij ernstige breuken met een externe fixator; een apparaat om de stand van het been te corrigeren of te stabiliseren. Het bestaat uit verschillende niet bewegende metalen onderdelen, pinnen, klemmen en verbindingsstukken. In Afrika zijn bijna geen fixatoren aanwezig en in het Westen geproduceerde fixatoren zijn vaak onbetaalbaar voor hen. Daardoor belandt een hoog aantal patiënten met beenbreuken langdurig in het ziekenhuis of worden ledematen met gecompliceerde beenbreuken vaak onnodig geamputeerd. Daarom nam AZV in 2000 het initiatief om in Lubumbashi, D.R. Congo, zelf fixatoren te vervaardigen waardoor ze betaalbaar werden. In verschillende ziekenhuizen werden deze geïntroduceerd en via workshops konden lokale artsen de techniek aanleren. Het project Externe Fixator loopt in Congo (Kinshasa, Bas-Congo, Kikwit, Lubumbashi en Bukavu), Rwanda en Benin. 85 hospitalen hebben een externe fixator van Artsen Zonder Vakantie. In 2011 werden er in de regio Bas-Congo en de regio rond Lubumbashi opvolgingsmissies uitgevoerd. Waar nodig werden bijkomende vormingen rond het gebruik van de fixator gegeven en samen operaties uitgevoerd. Gezien het succes van het project en de blijvende vraag van onze partnerziekenhuizen naar onze externe fixatoren zal dit project ook in 2012 verdergezet worden.

13 SPECIALISEREN VAN HET MEDISCH AANBOD Naast missies algemene chirurgie verbindt Artsen Zonder Vakantie er zich ook toe om bepaalde specialisaties aan te bieden. Brandwonden zijn bijvoorbeeld een veel voorkomend en ernstig probleem in Afrika. Een andere manier van leven, een gebrek aan stromend water en te weinig kennis omtrent wondverzorging kunnen algauw rampen teweegbrengen. Daarom organiseert AZV speciale missies plastische chirurgie. Vooral om mensen met brandwonden te helpen, maar ook verminkingen staan hierbij regelmatig op het programma. Praktisch: brandwonden Brandwonden worden als een belangrijk maar vaak verwaarloosd probleem beschouwd. Wist u dat Per jaar ongeveer mensen omkomen in een brand? Meer dan 95% van de fatale aan vuur gerelateerde brandwonden voorkomen in landen met een laag of middelmatig inkomen? 13,8% van de alle doden in Afrika toe te schrijven zou zijn aan branden? De sterftecijfers het hoogst zijn onder kinderen beneden de 5 jaar en onder ouderlingen? Naast de duizenden doden, miljoenen mensen voor het leven gehandicapt en gedefigureerd worden door brandwonden? Dikwijls met uitsluiting tot gevolg. Benina een voorname sponsor van het project. Het Belgisch ontwikkelingsagentschap (BTC) werkt in dit ziekenhuis en is er ook partner. Vooral de multidisciplinaire aanpak van brandwonden bij opvang, behandeling en verzorging stond centraal. Er werd een syllabus uitgewerkt en deze is met goedkeuring van de overheid op 800 Franstalige exemplaren gedrukt en verspreid. In 2012 zullen hier nog eens 350 Engelstalige exemplaren bijkomen. De missies van Artsen Zonder Vakantie gingen naar Kibagabaga en naar het ziekenhuis in Kabgayi. Er werd naast de geneeskundige zorgen ook les gegeven door de artsen en verpleegkundigen van AZV (die allemaal in het militair hospitaal van Neder-over-Heenbeek actief zijn). Die lessen gingen door in 5 verpleegkundige scholen en er werd een congres georganiseerd in het KHI voor stagiair artsen. Ook met CBM en het Ministerie van Volksgezondheid is er een samenwerking. Daarnaast is Foundation AZV-jaarverslag 2011 I 13

14 REGIONALE VORMINGSPROJECTEN UITBREIDEN Onder het motto kennis geneest! schenkt Artsen Zonder Vakantie bijzonder veel aandacht aan gespecialiseerde medische opleidingen. Elke missie bestaat naast de operaties die uitgevoerd worden voor een groot deel uit het aanbieden van opleidingen aan het plaatselijke personeel zodat zij met betere technieken aan de slag kunnen. Praktisch: diabetes Diabetes of suikerziekte is ook in de tropen een vaak voorkomende ziekte die weliswaar sterk onderschat wordt omdat ze pas laattijdig klachten geeft. Wist u dat Diabetes wereldwijd voorkomt bij 2,8% van de bevolking? Het komt meer voor in stedelijke gebieden dan in ruraal gebied. 12,1 miljoen diabetici werden geteld in Sub-Sahara Afrika in 2010? Een stijging van 98% (23,9 miljoen) wordt voorzien tegen De toename vooral in Afrika en Azië voelbaar is ten gevolge van een grotere suikerconsumptie? Denk bv. aan Coca-Cola die zelfs in de allerarmste gebieden prominent aanwezig is. Diabetes gaat gepaard met belangrijke neveneffecten en ziekteverschijnselen en vormt een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Het belangrijkste bij diabetes is het stellen van een vroegtijdige diagnose en het opvolgen van de voorgeschreven behandeling. Een diabetespatiënt moet een strikt dieet volgen, zijn medicatie dagelijks nemen en zijn bloedsuiker moet één keer per maand onderzocht worden. Indien men de ziekte goed opvolgt, kunnen deze patiënten een normaal leven leiden, zelfs in de tropen. Gezien het toenemende aantal diabetespatiënten en het algemene gebrek aan kennis over deze aandoening, is AZV gestart met een vormingsproject rond diabetes bij medisch personeel. Artsen Zonder Vakantie probeert zoveel mogelijk samen te werken met experten uit verschillende hoeken: zoals Memisa, ITG, universitaire ziekenhuizen, enzovoort. In 2011 werd een vormingsmissie omtrent diabetes georganiseerd in Bukavu (Zuid-Kivu). Ons team richtte zich hoofdzakelijk op de vorming van ziekenhuispersoneel, laboranten en eerstelijnhulpverleners uit de dispensaria. Goede diagnosestelling, duidelijke en eenvoudige therapie, opvolging van de patiënten en vroegtijdige opsporing van complicaties zijn een greep uit de onderwerpen waarin de gezondheidswerkers werden getraind. Ook sensibilisering van de bevolking en de familie van de patiënten staan hoog op het agenda.

15 SAMEN STAAN WE STERK! Om al die doelstellingen en projecten zo goed mogelijk te realiseren wordt in de eerste plaats nauw samengewerkt met de ziekenhuisdirectie maar daarnaast ook met lokale overheden en lokale of (inter)nationale stakeholders die in een bepaald ziekenhuis of regio aan de slag zijn. Het zoeken naar samenwerkingen met andere organisaties is voor Artsen Zonder Vakantie zeer belangrijk. Vooral met organisaties die actief zijn in de zogenaamde eerstelijns gezondheidszorg en gehandicaptenzorg zoals MEMISA, CARAES en de verschillende BDOM is de complementariteit en synergie met AZV groot. Samenwerking met deze en andere organisaties heeft grote voordelen: Het leidt tot verbetering van het resultaat en tot kostenbesparing. Door goed te overleggen met alle betrokken partijen worden immers meer lokale medici en paramedici bereikt en kunnen zo meer patiënten geholpen worden. De impact van de AZV-missies wordt versterkt en verlengd omdat de andere organisaties ter plaatse aanwezig blijven. Zij kunnen het werk opvolgen en deels verder zetten. Met andere woorden; samenwerking leidt tot een grotere doeltreffendheid en doelmatigheid en het verhoogt de duurzaamheid van de acties van Artsen Zonder Vakantie. 4 voorbeelden 1 Als Artsen Zonder Vakantie in een Afrikaans ziekenhuis operaties uitvoert en opleidingen geeft, kan MEMISA artsen uit andere partnerziekenhuizen naar dat ziekenhuis sturen zodat ook zij de vruchten plukken van de aanwezigheid van Artsen Zonder Vakantie. 2 Door een samenwerking met de organisatie Mamas For Africa kunnen meer vrouwen in de armste gebieden medische hulp krijgen. 3 Wanneer Artsen Zonder Vakantie medici en paramedici in Congo opleidt omtrent diabetes, worden tegelijk regionale supervisoren van de BDOM opgeleid. BDOM staat voor Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales. Deze dienst van het aartsbisdom Bukavu is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg. BDOM is een onmisbare speler voor het gezondheidssysteem in Zuid-Kivu en is actief op verschillende domeinen. Het centrale bureau van BDOM Bukavu stelt 103 personen te werk en heeft 2 centra in Bukavu. In totaal werken er 1162 personen in de perifere structuren onder haar beheer. Vanuit het BDOM wordt de werking in de verschillende ziekenhuizen gesuperviseerd. Deze regionale supervisoren kunnen zo na het vertrek van de AZV-experts instaan voor de regionale opvolging van het project en voor continue bijscholing. 4 Artsen Zonder Vakantie werkt ook samen met de Belgische overheid. Op vraag van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) versterkt Artsen Zonder Vakantie de chirurgische capaciteit in de ziekenhuizen van Rwibaga en Ijenda in Burundi. AZV-jaarverslag 2011 I 15

16 ARTSEN ZONDER VAKANTIE IN BELGIE Zuidwerking De Zuidwerking behartigt de core business van Artsen Zonder Vakantie. Een ploeg van 4 projectcoördinatoren staat in voor de contacten en de samenwerking met de partnerziekenhuizen. Opdat de projectcoördinatoren zich kunnen toeleggen op de essentie van hun partnerschap en waken over de kwaliteit van het werk, werd in 2011 de reisdienst opgericht. Deze dienst ontlast de projectcoördinatoren door alles wat te maken heeft met tickets, visa en andere documenten in orde te brengen voor de vertrekkende teams. Daarnaast blijft de dienst materiaal en logistiek onontbeerlijk voor bestelling, aankoop en verzending van het noodzakelijke materiaal ten behoeve van de teams en de partnerziekenhuizen. Het hoofd van de Zuidwerking stuurt dit team aan. Het comité Zuidwerking ondersteunt deze functie door beleidsmatige input te geven, de uitdagingen voor de toekomst te bespreken en een verdere strategie uit te tekenen. Onontbeerlijk is de steun van de vele kantoorvrijwilligers voor dit cruciaal departement.

17 Verzonden materiaal Artsen Zonder Vakantie levert zowel structureel medisch materiaal als verbruikbaar medisch materiaal en bepaalde noodzakelijke medicatie aan zijn partnerziekenhuizen in functie van de lokale behoeften en relevantie. De duurzaamheid van het materiaal is ook een belangrijk gegeven voor AZV. Daarom wordt systematisch opleiding gegeven in het correct gebruik en onderhoud van de geïnstalleerde toestellen alsook in reparatie of vervanging van defecte onderdelen. Op deze manier draagt AZV een klein steentje bij aan het milieu. Er wordt voortdurend gebouwd aan een netwerk van leveranciers in België en in de partnerlanden die een goede prijskwaliteitverhouding bieden met dienst na verkoop. Ook wordt een efficiënte maritieme en luchtvrachtlogistiek uitgebouwd die zoveel mogelijk vrijstelling van invoerheffingen biedt. Waar moge lijk wordt materiaal lokaal aangekocht. Het materiaal geeft een onmiskenbaar voordeel aan de patiënt (verminderd risico, doeltreffender, verhoogd comfort, ) én het verbetert de basisinfrastructuur van het partnerziekenhuis waardoor de lokale staf de kans krijgt om goed werk te leveren. Het gebruik van de apparatuur verbetert de financiële situatie van de partner omdat ze een bron van inkomsten betekent. Denk maar aan onderzoeken met een echografietoestel waarvoor de patiënt een bijdrage betaalt. Er wordt overlegd met de partner en eventuele andere stakeholders om te vermijden dat medicatie en materiaal dubbel worden ingevoerd of aangekocht. AZV-jaarverslag 2011 I 17

18 Communicatie Artsen Zonder Vakantie? Is dat een vakbond voor dokters met te weinig vrije tijd? Of misschien een nevenproject van die grote ngo Artsen Zonder je-weet-wel? Het zijn reacties die we vroeger wel eens te horen kregen wanneer we onszelf voor het eerst voorstelden. Maar we werken er hard aan om die misverstanden de wereld uit te helpen! En één persoon in het bijzonder speelt daarin een belangrijke rol: onze kersverse fan Bart Peeters. Maar niet alleen onze bekende fan liet zich van z n meest solidaire kant zien, ook onze terreinvrijwilligers plaatsten AZV in de kijker. Dokters in Afrika: onze artsen op Vitaya Maar ook enkele van onze eigen terreinvrijwilligers mochten zich in 2011 ook even bekende Vlaming voelen. Lifestylezender Vitaya volgde 6 Artsen Zonder Vakantie-ploegen op het terrein en balde hun belevenissen samen in de reality-reeks Dokters in Afrika. Daarin werd een eerlijk beeld geschetst over hoe Artsen Zonder Vakantie aan ontwikkelingssamenwerking doet; met momenten van grote vreugde voor sommigen en diepe ontgoocheling voor anderen. Bart Peeters staat helemaal achter het werk van Artsen Zonder Vakantie. Bart en zijn gezin bezochten diverse projecten en missies van AZV in Rwanda. Bart Peeters en familie in Rwanda Het aangekondigde muzikale sabbatjaar waarin Artsen Zonder Vakantie-fan Bart Peeters meer tijd wilde maken voor engagement en zijn gezin kon op geen beter moment vallen. Een reis langs onze Rwandese partnerziekenhuizen met het hele gezin Peeters leek ons een uitgelezen kans om het grote publiek nader kennis te laten maken met de activiteiten op het terrein. Brussels Airlines betaalde de vlucht, de familie Peeters het logement en AZV zorgde voor een blik achter de schermen. De nationale pers smulde ervan! Nooit eerder in z n 30-jarige geschiedenis kon Artsen Zonder Vakantie rekenen op zo veel belangstelling. In totaal zagen we in 2011 meer dan 150 krantenartikels, televisie- en radio-interviews de revue passeren. En dat waren vaak niet van de minsten! Artsen Zonder Vakantie kreeg ruime belangstelling in Het Nieuws en Voor de Show op VTM. Artsen Zonder Vakantie was ook te zien in De Zevende Dag op Eén en in Karrewiet (het jeugdjournaal op Ketnet, VRT), het dagboek van Bart was te lezen in Humo en Het Laatste Nieuws. s Lands meest gelezen krant, wijdde in een weekendeditie zelfs een volledig pagina aan deze reis. Ook De Morgen en De Standaard berichtten over de speciale missie van Artsen Zonder Vakantie in Rwanda. De reacties op de serie waren unaniem positief. Voor de artsen en verpleegkundigen die in beeld kwamen was het een interessante ervaring, DGD (die subsidies uittrok voor het maken van de serie) was lovend over het resultaat, maar het duidelijkst spraken de kijkers. De kijkcijfers van Dokters in Afrika scheerden hoge toppen en de serie haalde bijna elke week de top 5 van best bekeken programma s op Vitaya. Een dvd van de serie Dokters in Afrika is te verkrijgen bij Artsen Zonder Vakantie. Ondertussen wordt uitgekeken of het mogelijk is een tweede seizoen op antenne te krijgen. Winnaars van De Standaard Solidariteitsprijs Op 27 augustus 2011 won Artsen Zonder Vakantie de publieksprijs in De Standaard Solidariteitsprijs. Dankzij de gedrevenheid op kantoor, het inzetten van nieuwe media en het mobiliseren van de achterban om massaal te stemmen op onze advertentie, werden we uiteindelijk de publieksfavoriet. AZV kreeg 3560 stemmen van vrienden, vrijwilligers, medewerkers en sympathisanten. Zelfs een pak mensen die vóór de wedstrijd nog nooit van AZV gehoord hadden, stemden voor onze advertentie. De Standaard Solidariteitsprijs is een wedstrijd waarin goede doelen meedingen naar een belangrijke hoofdprijs: 3 x gratis advertentieruimte. Het is de eerste keer dat AZV genomineerd werd en nog won ook! Onze advertentie, die ontworpen werd door AB Creations en Veerle Symoens, verscheen 3 keer paginagroot in De Standaard. Dit ter waarde van minstens euro! Doordat we dit konden koppelen aan de documentaire die toen op Vitaya speelde, bereikten we een dubbel positief effect.

19 Clipcup: maak een promofilm over Artsen Zonder Vakantie! Dat was de opdracht die we gaven aan de 3e graad van alle Vlaamse middelbare scholen in het kader van de eerste Artsen Zonder Vakantie-Clipcup. De scholen die de meeste stemmen wisten te ronselen, maakten kans op een exclusief miniconcert op hun school van Bart Peeters & mystery guest Lucas Van den Eynde. Het resultaat van die campagne mocht gezien worden. Qua persbelangstelling was het een schot in de roos, maar ook omdat vele duizenden mensen voor het eerst kennis maakten met Artsen Zonder Vakantie dankzij de ontroerende, hartverwarmende en soms ludieke filmpjes die de studenten maakten. Affichecampagne Kort daarna werd een affichecampagne gelanceerd in alle Belgische ziekenhuizen waar onze terreinvrijwilligers werken. Onder de campagnetitel Een gezonder Afrika heeft veel gezichten verspreidden we een mozaïekaffiche van een gezond Afrikaans kind samengesteld uit portretten van al onze vrijwilligers. Clipcup is een wedstrijd om het werk van Artsen Zonder Vakantie bekender te maken bij een jong publiek. Dankzij de steun van Bart Peeters genereerde deze actie ook veel media-aandacht bij een nog breder publiek. 2011: het Europees jaar van de vrijwilliger Dat we onze artsen, verpleegkundigen en laboranten extra in de kijker plaatsten het voorbije jaar mag niet verbazen was immers het Europees themajaar van de vrijwilliger. Op Vitaya kon je kennis maken met de sterren van Dokters in Afrika, maar ook onze 600 andere vrijwilligers werden flink in de bloemetjes gezet. Dankzij de gewaardeerde steun van Brainscape en Brussels Airlines konden we 2011 alvast inzetten met een mooi cadeau voor al onze vrijwilligers: een voorstelling van de succesvolle theatermonoloog Missie; geschreven voor David Van Reybrouck en gespeeld door Bruno Vanden Broecke. Een mooie traktatie voor een enthousiaste en volle KVS die niet licht vergeten zal worden. Dankzij de campagne konden we onze missie en doelstelling promoten bij het ziekenhuispersoneel en oogstten we flink wat redactionele aandacht in de ziekenhuismagazines. 30 jaar Artsen Zonder Vakantie 30 jaar Artsen Zonder Vakantie Tussen alle media-aandacht rond Bart Peeters, de serie op Vitaya de activiteiten rond het Europees Jaar van de Vrijwilliger en het winnen van De Standaard Solidariteitsprijs door waren de feestelijkheden rond de 30e verjaardag van Artsen Zonder Vakantie niet het belangrijkste hoogtepunt van het voorbije jaar. Een bewuste keuze. Het dertigjarig bestaan van Artsen Zonder Vakantie is uiteraard een enorme verdienste van de pioniers van het eerste uur. Een bewijs van doorzettingsvermogen en een duurzaam opgebouwde terreinexpertise. Anderzijds hebben we ons de vraag gesteld of je jezelf als ngo op de borst moet kloppen omdat je 30 kaarsjes mag uitblazen? De noden in de landen waar we actief zijn, zijn immers ook vandaag nog onnoemelijk groot. Onze jaarvergadering in de gebouwen van sponsor KBC was daarom niet alleen een terugblik op de al afgelegde weg, maar ook een moment van engagement voor de toekomst. Artsen Zonder Vakantie blijft verder gaan zolang de noodzaak er is. AZV-jaarverslag 2011 I 19

20 Fondsenwerving Artsen Zonder Vakantie moest op zoek naar nieuwe schenkers om tegemoet te komen aan de grote vraag van haar partnerziekenhuizen. Stijging inkomsten In 2011 rondden we een aantal rekruteringscampagnes af die in 2010 opgestart werden. Meer missies vragen echter om meer middelen en onze donateurs toonden zich alvast bereid om dat engagement de nodige financiële ruggensteun te geven. De netto beschikbare middelen uit private schenkingen bedroegen in 2011 bijna 1,5 miljoen euro. Tegenover 2010 groeiden de netto resultaten van de fondsenwerving in 2011 met 25%. In totaal was er bijna meer beschikbaar dan in het voorgaande boekjaar. 1% Financiële opbrengsten 1% Diverse opbrengsten 21% Subsidies 15% Diverse giften en legaten 16% Direct dialogue 46% Direct mailings

AZV-jaarverslag 2012 I 1 JAARVERSLAG I 2012

AZV-jaarverslag 2012 I 1 JAARVERSLAG I 2012 AZV-jaarverslag 2012 I 1 JAARVERSLAG I 2012 Kennis geneest! Deze twee simpele woorden vatten de kernopdracht van Artsen Zonder Vakantie perfect samen: de capaciteit van ziekenhuizen in Afrika versterken

Nadere informatie

Onze blik op de toekomst

Onze blik op de toekomst Onze blik op de toekomst MEERJARENPROGRAMMA 2014-2016 Visie Kennis geneest! Artsen Zonder Vakantie versterkt de capaciteiten van zijn partners in Sub Sahara Afrika om actief bij te dragen tot een toegankelijke

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2012

FINANCIEEL VERSLAG 2012 FINANCIEEL VERSLAG 2012 RESULTATENREKENING 2012 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België 23.262 b) Legaten in België 6.554 c) Giften van AZG partnersecties 115.764 d) Giften van de

Nadere informatie

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen SAMENVATTING Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen 4de Pijlersteunpunt/11.11.11 - Jacques Mevis - Januari 2016 Actuele en representatieve cijfers over de 4de Pijler in Vlaanderen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165 Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking. Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 02/502 57 00 info@broederlijkdelen.be www.broederlijkdelen.be

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel

PERSDOSSIER. Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel PERSDOSSIER Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel MEMISA Memisa is een Belgische NGO die ijvert voor een betere toegang tot basisgezondheidszorg. Ieder individu heeft immers het recht

Nadere informatie

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt / De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /11.11.11 www.4depijler.be Wie we zijn! Filmpje 1 https://www.youtube.com/watch?v=rlqs_bpnsic Belgische ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België Steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek, sociale dienstverlening, informatiecampagnes en gezondheidsopvoeding Gevolgd door Donorinfo sinds: 2006 02/733 68 68 (NL) & 02/736 99 99 info@cancer.be & info@kanker.be

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Verdouw gaat Verder Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK 65505085 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Jaarverslag 2016... 3 Organisatie en visie... 3 Achtergrond... 3 Fondsenwervingsactiviteiten...

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2011

FINANCIEEL VERSLAG 2011 FINANCIEEL VERSLAG 2011 RESULTATENREKENING 2011 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België 28.159 b) Legaten in België 4.654 c) Giften van AZG partnersecties 113.917 d) Giften van de

Nadere informatie

Met uw legaat redt u mensenlevens

Met uw legaat redt u mensenlevens Artsen Zonder Vakantie in uw testament Met uw legaat redt u mensenlevens Neem een goed doel op in uw testament en vergroot de erfenis van wie u dierbaar is. Hoe werkt het? Wij beantwoorden uw vragen over

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Financieel verslag 2010

Financieel verslag 2010 Financieel verslag 2010 Resultatenrekening 2010 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België b) Legaten in België 27.280 5.052 c) Giften van AZG partnersecties 109.397 d) Giften van de

Nadere informatie

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 oktober 2012 Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald De kans dat Vlamingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Luchtfoto Makiungu Hospital, Tanzania. www.stichtingmakiungu.nl

Jaarverslag 2009. Luchtfoto Makiungu Hospital, Tanzania. www.stichtingmakiungu.nl Jaarverslag 2009 Luchtfoto Makiungu Hospital, Tanzania www.stichtingmakiungu.nl INHOUD Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2009 6 Balans 6 Staat van Baten en Lasten 7 Toelichting op de Balans 8 Toelichting

Nadere informatie

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11 oktober 2010 1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Het project Zoet Zwanger moet vrouwen die zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker Stichting tegen Kanker en het lokale Levensloop vrijwilligerscomité organiseren LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN STK008_Levensloop_Broch_NL_03.indd 1 26/04/13 12:14 Levensloop,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

3FINANCIEEL UITGAVEN EN INKOMSTEN OVERZICHT 17% 42% 19% 6% 11%

3FINANCIEEL UITGAVEN EN INKOMSTEN OVERZICHT 17% 42% 19% 6% 11% UITGAVEN EN INKOMSTEN 3FINANCIEEL OVERZICHT Op de volgende pagina s vindt u een samenvatting van de uitgaven en inkomsten van het boekhoudkundig jaar 2016. Belangrijke opmerking vooraf is dat dit het eerste

Nadere informatie

Muzieknoot voor iedereen vzw. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Concreet is vzw in ziekenhuizen en bij gehandicapte kinderen aanwezig met:

Muzieknoot voor iedereen vzw. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Concreet is vzw in ziekenhuizen en bij gehandicapte kinderen aanwezig met: Brengt muziek tot bij kinderen in het ziekenhuis of kinderen met een handicap Gevolgd door Donorinfo sinds: 2007 0476/21 61 43 unenotepourchacunasbl@gmail.com http://www.unenotepourchacun.be PDF versie

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

KANANGA OK. Het operatiezaaltje in Kananga, RD Congo, is eindelijk operationeel! Dank aan alle sponsors

KANANGA OK. Het operatiezaaltje in Kananga, RD Congo, is eindelijk operationeel! Dank aan alle sponsors KANANGA OK Het operatiezaaltje in Kananga, RD Congo, is eindelijk operationeel! Dank aan alle sponsors Beste, in 2004 zijn enkele enthousiastellingen, vrijwilligers bij Artsen zonder Vakantie, ingegaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

PROJECTEN 2015 PER LAND

PROJECTEN 2015 PER LAND .Projectwerking Exchange realiseerde 282 projecten in 20. Onder deze 282 projecten vinden we ook 6 beheersreizen, 3 scopingreizen en een Zuid-Noordreis terug. Het totale aantal interventies op vraag van

Nadere informatie

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), stichting van openbaar nut. De missie van ITG. Wat doet het ITG? Hoe kan je het ITG helpen?

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), stichting van openbaar nut. De missie van ITG. Wat doet het ITG? Hoe kan je het ITG helpen? Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), stichting van openbaar nut Wetenschappelijke vooruitgang in de tropische geneeskunde en volksgezondheid. Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 03/247 66 66 info@itg.be

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier

Toelichting bij het aanvraagformulier UITBESTEDING VAN DE BOUW VAN EEN CONSTRUCTIE IN HET ZUIDEN Oproep 2017-2018 Toelichting bij het aanvraagformulier Tel. +32 485 376 032 IBAN BE28 0015 1911 9020 1 Inleiding Beste lezeres, Beste lezer, Eerst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Beste, Wanneer u dit leest, bent u misschien aan het genieten van uw vakantie. Misschien storen we u met een nieuwsbrief die voornamelijk over werk en inkomen gaat?

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda Projectvoorstel CFP Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen (2011-2013) CDI-Bwamanda Noordelijke Evenaarsprovincie, D.R. Congo CFP Referentie: 12-cdi-3;def;gezondheidscentra-Congo

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

Beknopt financieel rapport Belgische Mucovereniging, boekjaar 2012-2013

Beknopt financieel rapport Belgische Mucovereniging, boekjaar 2012-2013 Beknopt financieel rapport Belgische Mucovereniging, boekjaar 2012-2013 Gebruikte kostenplaatsen: info In onze analytische resultatenrekening wordt tot op heden geen onderscheid gemaakt voor de kosten

Nadere informatie

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015 STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 6 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Beperkt verslag van de zending van februari 08. Bericht einde eerste week aan CM Midden-Vlaanderen.

Beperkt verslag van de zending van februari 08. Bericht einde eerste week aan CM Midden-Vlaanderen. Beperkt verslag van de zending van februari 08. 6 Namen deel : Marc Van Huffel, Jean-Paul De Rudder, Caroline Lesire, Jacques Varasse, Jeannette De Jaegher Bericht einde eerste week aan CM Midden-Vlaanderen.

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers-Monde vzw (OSEJTM) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financiële steun voor:

Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers-Monde vzw (OSEJTM) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financiële steun voor: Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers-Monde vzw (OSEJTM) Oprichting van en steun aan sociale en educatieve projecten in de Derde Wereld Gevolgd door Donorinfo sinds: 2007 02/738 08 08 econ.secretariat@jesuites.be

Nadere informatie

Activiteiten in het Zuiden

Activiteiten in het Zuiden Kinderen Derde Wereld vzw - Enfance Tiers Monde asbl Werken met lokale partners om de levensomstandigheden van kinderen en jongeren in kansarme landen te verbeteren Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 Project

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 Almere, 2016 Inhoud 1. Voorwoord 2. De organisatie 2.1 Wie zijn we 2.2 Missie en visie 2.3 Waar staat Stichting Sarco voor 3. Wat wil Stichting Sarco bereiken en hoe wil zij dit realiseren

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus 4de pijler What s in a name? Belgische ontwikkelingssamenwerking 1ste pijler = overheid (nationaal, Vlaanderen, provincie en gemeenten) 2de pijler = Internationaal

Nadere informatie

wij zorgen dat ook arme mensen in Ethiopië toegang krijgen tot de gezondheidszorg

wij zorgen dat ook arme mensen in Ethiopië toegang krijgen tot de gezondheidszorg www.reachanother.nl wij zorgen dat ook arme mensen in Ethiopië toegang krijgen tot de gezondheidszorg Wie zijn wij? In Ethiopië heeft een groot gedeelte van de bevolking geen toegang tot de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Voor het goede begrip - Vermogensfondsen en loterijen - Particulieren zoals leden,vrienden, donateurs, grote giften van vermogende particulieren,

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GORAŽDE MEIDOORNSTRAAT 65, 1505 TS ZAANDAM 06-50298575 Facebook info@vriendenvangorazde.com www.vriendenvangorazde.com OPGERICHT: 12 JUNI 2013 TE ZAANDAM KAMER VAN KOOPHANDEL : 58153128

Nadere informatie

Nieuwe sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen in België

Nieuwe sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen in België Brussel, 3 oktober 2013 Nieuwe sectoranalyse 2009-2012 van de algemene ziekenhuizen in België Het resultaat van de algemene ziekenhuizen gaat structureel achteruit. De ziekenhuizen blijven een belangrijk

Nadere informatie

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012 Stichting Wereldfoundation Assen Jaarverslag 2012 ## JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 2. JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 3. Resultatenrekening over 2012 5. Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Salek 2010

Financieel jaarverslag Salek 2010 Financieel jaarverslag Salek 2010 Bestuur Salek Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Stichting Salek in 2010...4 3. Project Namu...5 3.1 Het project...5 3.2 Deelproject watervoorziening...6 4. Financieel

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Extra uitleg bij berekeningen budgettering

Extra uitleg bij berekeningen budgettering Extra uitleg bij berekeningen budgettering A. Algemene opmerkingen Bij het budgetteren komen zeer veel berekeningen voor, wat dus een grote kans op rekenfouten met zich meebrengt. Bovendien bestaat de

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee

Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee Alles over het voordeel van periodiek schenken Iedere euro telt! Iedere euro telt. Daarom vertellen we u graag hoe u met een periodieke schenking aan Stichting

Nadere informatie

Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun voor. Vrijwilligers in België. Vrijwilligers in het buitenland

Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun voor. Vrijwilligers in België. Vrijwilligers in het buitenland Piloten zonder Grenzen België (PZG) vzw Luchtvaarttransport ter beschikking van nood- en ontwikkelingshulpprogramma's Gevolgd door Donorinfo sinds: 2012 Project info Doelstelling PZG België stelt sinds

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Uw steun laat blinden in Africa als Pulcherie zien

Uw steun laat blinden in Africa als Pulcherie zien A5 folder MS FID 10 14 Cataract Luik 1 - cover Mercy Ships - Hospitaalschepen voor de allerarmsten Driemaandelijks tijdschrift - P911802 Oktober-November-December - Afgiftekantoor: Brussel X Ver. Uitgever:

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Exploitatie overzicht jaar 2013

Exploitatie overzicht jaar 2013 Exploitatie overzicht jaar 2013 IFES-NEDERLAND INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2-3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening jaar 2012 5 Toelichting op de resultatenrekening 6-7 Resultaatverdeling

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Balans per 31 december 2008 3 Staat van baten en lasten over 2008 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008 5 Overige

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Bijgaand een kort verslag en financiële verantwoording van de activiteiten door de Stichting Soda in. Algemeen De Stichting is in 2008 opgericht met als doel: Het verbeteren van de gezondheidszorg in het

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hill Wheeler Foundation. Bestuurs- en activiteitenverslag 2007 & Financieel verslag 2007

Jaarverslag. Stichting Hill Wheeler Foundation. Bestuurs- en activiteitenverslag 2007 & Financieel verslag 2007 Jaarverslag Stichting Hill Wheeler Foundation 2007 Bestuurs- en activiteitenverslag 2007 & Financieel verslag 2007 Bestuurs- & activiteitenverslag Stichting Hill Wheeler Foundation 2007 Oprichting stichting

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Functieomschrijving: Kinesitherapeut

Functieomschrijving: Kinesitherapeut Functieomschrijving: Kinesitherapeut 1 Functietitel Kinesitherapeut 2 Doel van de functie Instaan voor de coördinatie, organisatie en realisatie van de kinesitherapeutische behandelingen, voorgeschreven

Nadere informatie

Diabetesconventie voor kinderen en adolescenten

Diabetesconventie voor kinderen en adolescenten Diabetesconventie voor kinderen en adolescenten informatie voor patiënten INLEIDING 3 VOORSTELLING VAN HET DIABETESTEAM 5 Artsen Verpleegkundigen Diëtisten Psychologe Sociaal werkster Secretariaatsmedewerkster

Nadere informatie

Maar wie zijn die mannen en vrouwen die er voor zorgen dat mensen in een ziekenhuis goed geholpen en verzorgd worden?

Maar wie zijn die mannen en vrouwen die er voor zorgen dat mensen in een ziekenhuis goed geholpen en verzorgd worden? Activiteit IV. Alle mensen werken samen We zoeken een antwoord op deze vragen: - Welke beroepen vinden we terug in een ziekenhuis? - Hoe werken mensen samen in en om het ziekenhuis? - Hoe dragen de economische

Nadere informatie

Kijk ook op onze websites! Benefietdinerzwolle.nl & kindopdebeen.nl

Kijk ook op onze websites! Benefietdinerzwolle.nl & kindopdebeen.nl Voorwoord Dit jaar zal de 7e editie van het Benefietdiner van Isala in Zwolle worden georganiseerd. Het diner zal plaats vinden op vrijdag 5 juni en voor deze editie hebben we besloten samen met de Stichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

Informatiebrochure Oncologisch Centrum

Informatiebrochure Oncologisch Centrum Informatiebrochure Oncologisch Centrum Oncologisch Centrum 3 We werken samen aan uw gezondheid De laatste jaren is de kennis over de behandeling van kanker sterk toegenomen. Enerzijds heeft dit geleid

Nadere informatie

Stichting El Manguare te Amsterdam Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012. Rapport. Samenstellingsverklaring 1

Stichting El Manguare te Amsterdam Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012. Rapport. Samenstellingsverklaring 1 accountants & belastingadviseurs Stichting El Manguare Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Samenstellingsverklaring 1 Financieel Jaarverslag 2012 Bestuursverslag

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie