Autostrades en de stad Vergelijking Berlijn Antwerpen Waarom we niet versagen in de strijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autostrades en de stad Vergelijking Berlijn Antwerpen Waarom we niet versagen in de strijd"

Transcriptie

1 Autostrades en de stad Vergelijking Berlijn Antwerpen Waarom we niet versagen in de strijd

2 1961 gepland snelwegennet Berlijn: De ring moet rond

3 Detailbeeld: geplande kleine ring met verbindingen dwars door Berlijn De ring moet rond

4 Augustus 1961 bouw van de Berlijnse muur

5 1965 aanpassing: stukken in Oost Berlijn slechts nog angedacht (overwogen)

6 De ring moet rond tijdelijk losgelaten Wel vasthouden aan plannen Westtangent en Oosttangent dwars door de stad

7 Geplande Westtangent dwars door de stad zuidelijk deel (Gleisdreieck)

8 Geplande Oosttangent dwars door de stad zuidelijk deel (Tempelhof)

9 Voorbeeld gerealiseerd stuk Westtangent (ter hoogte van Steglitz)

10 1974 burgerprotest Grüntangente statt Westtangente

11 1974 burgerprotest oprichting BIW

12 1978 BIW legt alternatief plan voor: Grüntangentenplanung

13 Na tien jaar strijd 1988 Westtangent wordt geschrapt 1993 eerste boomplanting nieuwe park

14 Ook Osttangent wordt geschrapt

15 Tempelhof April 2008: referendum over sluiting luchthaven Uitslag vergelijkbaar met volksraadpleging BAMtracé: opkomst 36%, 60% pro sluiting Politieke besluit: Tempelhof gaat dicht Mei 2014: referendum over bestemming Tempelhof Resultaat: bestemmingsplannen overheid weggestemd Politieke besluit: Tempelhof blijft onbebouwd = 380 hectare, groter dan Central Park

16 Waar ooit de Oosttangent getekend stond:

17 Vandaag snelwegennet Berlijn Fetisj Ring moet rond definitief losgelaten

18 : debat over invulling park

19 Fair compromis of gemiste kans?

20 2006 Atelier Loidl wint wedstrijd

21 burgervertegenwoordiging

22

23 oplevering Oostpark, Westpark en Flessenhals, samen 31,5 ha

24

25 Een wereld van verschil Berlijn Jaren 60: plannen nieuwe autostrade door de stad 1978: burgerprotest Na 10 jaar: politieke schrappen plannen: stap in 21 ste eeuw Overleg politiek en burgerbeweging: stap in 21 ste eeuw Park, stedelijke leefkwaliteit en dialoog Antwerpen Jaren 90: plannen nieuwe autostrade door de stad 2005: burgerprotest Na 10 jaar: politieke betonneren plannen: haaks op tijdgeest Conflict politiek en burgerbeweging: haaks op tijdgeest Autostrade, 27 baanvakken en BAM

26 Vlaanderen: spanning inzicht / politiek

27 Professor Carl Folke Directeur Stockholm Resilience Centre Eredoctoraat Leuven 3 februari 2015 Als samenleving veerkracht aan de dag leggen betekent ook dat je paden kunt verlaten die niet langer naar verbetering leiden. Op die manier bieden crisissen ook de mogelijkheid om een slimmere weg in te slaan. Waar vooruitgang wordt geboekt, is het cruciaal dat het routineuze bestuur wordt doorbroken en dat de overheid samenwerkt met belangengroepen.

28 1995 Nota Prioriteiten der prioriteiten: nieuwe autostrade door de stad 2003 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 2005 bekendmaking BAM-tracé PROTEST Alternatieven : 2005: straten-generaal-tracé : Arup/SUM-studie: ga rond de stad! 2009: Arup/SUM-tracé 2009: volksraadpleging: BAM-tracé Stem Nee! 2010: Meccanotracé 2011: Oosterweel-Noord 2012: Uit de Ban van de Ring (pre-ringland) 2014: Ringland Regering blijft vasthouden aan * routineuze bestuur * BAM-tracé

29 Antwerpen: achterhaalde planologie Vandaag Met Oosterweel

30 Oosterweel: 27 baanvakken in de stad

31 BAM-infomoment 12 maart 2015: verbloeming

32 Waarom niet meteen echte plannen voorleggen?

33

34 Sleuf of overkapping? Overkapping bij Oosterweel Overkapping bij Meccano/Ringland

35 Oosterweel: nieuwe verkeerswisselaars in stadsgroen Autostradepark bij Oosterweel Mensenpark bij Meccano

36 Lancering fotoboek, 12 maart 2015

37 Oosterweel: nieuwe verkeerswisselaar tussen natuurgebieden

38 Vervolg?

39 Hoever staat het met de inspraakprocedures? 1. Plan-MER bij kennisgeving eind 2011: inspreken alternatieven: is gebeurd bij conform verklaren plan-mer: verzoekschrift Raad van State: is inmiddels gebeurd 2. Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) openbaar onderzoek 16 juni-15 augustus 2014: bezwaarschriften indienen: is gebeurd regeringsbeslissing GRUP 30 januari 2015: klacht ombudsman indienen: is gebeurd (10 maart 2015) bij eventuele definitief vastleggen van GRUP in maart-april 2015: verzoekschrift Raad van State: (wellicht mei 2015) door Ademloos, straten-generaal e.a. 3. Project-MER bij geplande kennisgeving 20 april 2015: inspreken opmerkingen: plan-mer aanvechten op grond van ongelijke behandeling ( wegschrijven ) alternatieven 4. Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag openbaar onderzoek gepland maart-april 2016: bezwaarschrift + advies mogelijkheid volksraadpleging 5. Milieuvergunning bouwwerken en werven openbaar onderzoek: bezwaarschrift + advies Parallel bij dit alles: zelfde procedures voor A102 en R11bis die samen met Oosterweelverbinding Masterplan van de Vlaamse regering vormen momenteel in fase 1

40 Afdwingen correcte omgang met alternatieven Meccano + Ringland 1. Drietrapsraket klacht ombudsman, spreekrecht parlement en verzoekschrift Raad van State = BAM-tracé laten schrappen, correcte omgang met Meccano en overkapping Antwerpse ring vrijwaren 2. Ringlandstudies = overkapping buiten carcan van BAM-tracé (zgn. beslist beleid ) houden

41 Gedifferentieerde tol (studie mei 2014) Ontlasten onderliggend wegennet? Bij Oosterweelverbinding Bij Meccano

42 10 maart 2015: klacht bij ombudsman ingediend door Ademloos, straten-generaal en 3 burgers INHOUD Inleiding [1] Onregelmatig openbaar onderzoek en weigering tot tijdige/oplossingsgerichte rechtzetting [2] De richtlijnen opgesteld door de dienst MER voor de opmaak van het plan-mer werden niet nageleefd [3] Ondoorzichtigheid van de MER-studie op planniveau [4] Ongelijke behandeling van alternatieven [5] Geen enkele waarborg voor een onafhankelijk onderzoek van de bezwaarschriften [6] Misleidende recuperatie van een maatschappelijk gedragen oplossing [7] Dubbelzinnige communicatie over de doelstelling Herstellen van de leefbaarheid rechtsonzekerheid

43 27 april 2015: publiekspresentatie Ringlandstudies

44 Reeds bij lancering Meccano in 2010: overkapping integraal onderdeel van plan

45 (Hopelijk) eerste helft mei 2015: spreekrecht Vlaams parlement

46 A12 E19 NT A/S SG/ON E34 Ringland 2 A102 WT E313 E34 Ringland 3 Ringland 1 E17 A12 E19

47 A12 E19 SG/ON E34 Ringland 2 A102 WT E313 E34 Ringland 3 Ringland 1 E17 A12 E19

48 A12 E19 A/S E34 Ringland 2 A102 WT E313 E34 Ringland 3 Ringland 1 E17 A12 E19

49 A12 E19 NT E34 Ringland 2 A102 WT E313 E34 Ringland 3 Ringland 1 E17 A12 E19

50 A12 E19 NT E34 Ringland 2 A102 WT E313 E34 Ringland 3 Ringland 1 E17 A12 E19

51 Sluitstuk: Scheldekruising door haven = in 2005 (straten-generaal), 2009 (Arup/SUM), 2010 (straten-generaal/forum2020) en 2011 (Van Remortel) op tafel gelegd als alternatief voor het BAM-tracé Vormt bypass rond de stad in plaats van erdoor, takt telkens aan op Noorderlaan i.p.v. op huidige ring aan Deurne/Merksem Werkt goed op vlak van mobiliteit: studies Arup/SUM, TML, MER Biedt alternatief voor Kennedytunnel + ontziet woongebieden Basis voor maatschappelijk draagvlak Laatste puzzelstukken onderzoek ontbreken nog vooraleer definitieve keuze voor een van de haventracés kan worden gemaakt: - doorrekeningen met gedifferentieerde tol op vlak van mobiliteit, luchtkwaliteit en geluid (binnen plan-mer-procedure) - technische uitwerking van deze alternatieven tot op niveau van Oosterweelverbinding (cfr. studie door TV ROTS)

52 Bouwstenen voor een plan B Ringland + A102 + Westtangent + noordelijke bypass (1 van de 3) + hoogwaardig fietsnetwerk gekoppeld aan intelligent uitgebouwd en performant netwerk openbaar vervoer (tramverlengingen, express netwerk voorstadstreinen) Daarop ruggengraat nieuwe stadsontwikkeling enten: - ruimtewinst zone R1 (bovenop en naast overkapping) - woon/werkverdichting rond knooppunten openbaar vervoer in die zone en in de voorstedelijke gebieden - groengebieden en open ruimte i.p.v. bijkomende verkeerswisselaars

53 Mei-juni 2015: eventueel verzoekschrift Raad van State

54 Waarom versagen geen optie is

55

56

57

58

59

60 Waarom versagen geen optie is

61 Air pollution is the top environmental risk factor of premature death in Europe. Estimates of the health impacts attributable to exposure to air pollution indicate that fine particulate matter (PM2.5) concentrations in 2011 were responsible for about premature deaths in Europe (over 40 countries (14)), and around in the EU-28, originating from long-term exposure. Heart disease and strokes are the most common reasons of premature death due to air pollution, which are responsible for 80 % of cases; lung diseases and lung cancer follow (WHO, 2014a).

62 Volume 36, Issue 1, 01 January 2015

63 Up to a third of Europeans living in urban areas are exposed to air pollutant levels exceeding EU air quality standards, but around 90% of them are exposed to levels deemed damaging to health according to the more stringent sciencebased WHO criteria. Although it is intuitive that air pollution is an important stimulus for the development and exacerbation of respiratory diseases, such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease, and lung cancer, there is generally less public awareness of its substantial impact on cardiovascular disease. Conclusions and future research directions There is now abundant evidence that air pollution contributes to the risk of cardiovascular disease and associated mortality, underpinned by credible evidence of multiple mechanisms that may drive this association. In light of this evidence, efforts to reduce exposure to air pollution should urgently be intensified, and supported by appropriate and effective legislation.

64 NO2 stikstofdioxide, 2008

65 NO2 stikstofdioxide Vlaanderen, 2012

66 NO2 stikstofdioxide Antwerpen, 2012

67 Plan-MER deelrapport 12:

Het zwarte gat van de Oosterweel

Het zwarte gat van de Oosterweel Het zwarte gat van de Oosterweel Over de contractvorming tussen de Vlaamse regering, BAM en het bouwconsortium Noriant, en hoe die in de weg ging zitten van een mobiliteitsoplossing voor Antwerpen Manu

Nadere informatie

Plan- MER Oosterweelverbinding

Plan- MER Oosterweelverbinding PlanMER Oosterweelverbinding Inhoudsopgave Najaar 2011: openbare kennisgeving planmer... 2 Fase 1: richtlijnen dienst MER van 27 april 2012 (8 alternatieven en varianten)... 4 Fase 2: trechtering alternatieven

Nadere informatie

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING In opdracht van PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING DEELRAPPORT 14 NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING Januari 2014 Revisiestatus: Versie Datum Definitieve versie Januari 2014 Opgesteld: Functie

Nadere informatie

Departement LNE Afdeling Milieu-, natuur- en energiebeleid Dienst MER Kon. Albert II-laan 20, bus 8 1000 Brussel. Brussel, 16/12/2011

Departement LNE Afdeling Milieu-, natuur- en energiebeleid Dienst MER Kon. Albert II-laan 20, bus 8 1000 Brussel. Brussel, 16/12/2011 Departement LNE Afdeling Milieu-, natuur- en energiebeleid Dienst MER Kon. Albert II-laan 20, bus 8 1000 Brussel Brussel, 16/12/2011 Betreft: Inspraakreactie Kennisgeving plan-mer Oosterweelverbinding

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III a toelichtingsnota Leeswijzer Dit document is de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12 jaarverslag 2004 1. Brief aan de aandeelhouders 6 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8 3. Inleiding 12 3.1 Motor van het Masterplan 3.2 Sterke punten 3.3 Leefbare mobiliteit 3.4 Missie en strategie 3.5

Nadere informatie

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG Stuk 2032 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 12 januari 2009 HOORZITTING over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht

Nadere informatie

Screening: tussen hoop en hype

Screening: tussen hoop en hype Screening: tussen hoop en hype Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Screening: tussen hoop en

Nadere informatie

De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming

De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming Komen maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA s) bijna altijd tot een negatief saldo? Scoort openbaar vervoer slecht in MKBA s? En wordt er over projecten in de Randstad vaker besloten tot uitvoering?

Nadere informatie

Lessons learned met betrekking tot opmaak van een SEAP

Lessons learned met betrekking tot opmaak van een SEAP Verspreiding: Algemeen Definitief rapport Lessons learned met betrekking tot opmaak van een SEAP Erika Meynaerts, Han Vandevyvere, Leen Gorissen Studie uitgevoerd in opdracht van: 2014/Unit/R/ Juni 2014

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015 2015/2016 Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie Huub Hoenjet & Daniël van Wijk Maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Sociale Geografie en Planologie in Nederland 4 Blokkenschema masteropleidingen

Nadere informatie

LIBISzine. EUROPEANA Van portaal naar platform. REFERENCE ROT Het belang van duurzame bewaring van webcontent

LIBISzine. EUROPEANA Van portaal naar platform. REFERENCE ROT Het belang van duurzame bewaring van webcontent LIBISzine HET LIBIS MAGAZINE n JUNI 2014 n NUMMER 7 EUROPEANA Van portaal naar platform REFERENCE ROT Het belang van duurzame bewaring van webcontent Maak kennis met de auteur van Een jaar offline Het

Nadere informatie

Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010

Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010 Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010 Dankwoord De Staatssecretaris Armoedebestrijding, Philippe Courard, maakte dit project mogelijk. Ik dank hem hiervoor. Mijn dank gaat ook

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

NEDERLAND 2013-2014. Onafhankelijk Rapportagemechanisme: Kenniscentrum Leefomgeving, Hogeschool Saxion Eerste voortgangsrapportage

NEDERLAND 2013-2014. Onafhankelijk Rapportagemechanisme: Kenniscentrum Leefomgeving, Hogeschool Saxion Eerste voortgangsrapportage Onafhankelijk Rapportagemechanisme: NEDERLAND Voortgangsrapportage 2013-2014 Frans Jorna Kenniscentrum Leefomgeving, Hogeschool Saxion Eerste voortgangsrapportage INDEPENDENT REPORTING MECHANISM OGP print

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS

ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS UNIVERSITEIT TWENTE ARCADIS J. VAN DELDEN ARNHEM, JUNI 2009

Nadere informatie

Commissie Integraal Waterbeheer. Em issie-immissie. prioritering van bronnen en de immissietoets

Commissie Integraal Waterbeheer. Em issie-immissie. prioritering van bronnen en de immissietoets Commissie Integraal Waterbeheer Em issie-immissie prioritering van bronnen en de immissietoets juni 2000 Overzicht rapporten CIW werkgroep Emissies en diffuse bronnen (werkgroep Vi)... Verf-, lak- en

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

Nieuw-Vlaams Magazine

Nieuw-Vlaams Magazine Nieuw-Vlaams Magazine m a a r t 2 0 1 5 Ook de banken moeten hun steentje bijdragen Luc Sels (KU Leuven): Eindeloopbaandebat draait om solidariteit Lies Jans en Annick De Ridder over mobiliteit: Verandering

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek 2015/01 Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

vertrouwen in wetenschap

vertrouwen in wetenschap vertrouwen in wetenschap voetregel 1 2013 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave zijn gebruiksrechten van toepassing

Nadere informatie

Duurzaamheidseducatie: een droom of werkelijkheid?

Duurzaamheidseducatie: een droom of werkelijkheid? Duurzaamheidseducatie: een droom of werkelijkheid? Een onderzoek naar aangeboden handelingsperspectieven over en toekomstbeelden van duurzaamheid in het basisonderwijs van Delft Auteur: Jolanda Manni Docent:

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer Acroniem: Mobilo Promotor-coördinator: Prof. Dr. H. Meersman Publicatiedatum: 15/12/2011 Contents 1 Jaarplanning 2012... 4 1.1 De werkpaketten...

Nadere informatie

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten RIZIV De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Januari 2014 Karel Van den Bosch, Peter Willemé Dit rapport is het resultaat van een

Nadere informatie

Uitreiksel uit voorlopige versie Commissievergadering 9 maart 2010:

Uitreiksel uit voorlopige versie Commissievergadering 9 maart 2010: Uitreiksel uit voorlopige versie Commissievergadering 9 maart 2010: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed C151 LEE23 (2009-2010) 9 maart 2010 Vraag om uitleg van

Nadere informatie