Eengezinswoningen in Berlijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eengezinswoningen in Berlijn"

Transcriptie

1 Eengezinswoningen in Berlijn Het groen dat in de visie van Ungers het verbindende element tussen de eilanden vormde, is hier in de vorm van begroeide hoven en private tuinen naar binnen gekeerd, deze archipel is een vastgoedontwikkelings interpretatie van het veel geciteerde ideaal voor Berlijn van Tucholsky: voor de Oostzee en achter de Friedrichtstrasse 1 Kees Christiaanse (2011) In zijn artikel Berlijn een dubbele archipel constateert Kees Christiaanse dat vele mensen in Berlijn hun wens om een huis met tuin in een stedelijke omgeving te bezitten, hebben kunnen verwezenlijken, doordat de zee tussen de stedelijke centra in de archipelmetafoor van Ungers 2 tegenwoordig voor een groot deel bestaat uit privaat verkavelde woongebieden. 3 4 Hoewel er in de literatuur weinig geschreven is over de eengezinswoningen in Berlijn 3, 1. Christiaanse, K (2011): p61 hebben we in hoofdstuk 2 geleerd dat eengezinswoningen met hun lage dichtheid en lage grondprijzen een substantieel deel vormen van de secundaire ruimte. Bovendien is de vrijstaande woning nog steeds een gekoesterde woondroom voor velen. Het is dus eigenlijk zeer verwonderlijk dat deze typologie door stedenbouwkundigen en architecten weggezet wordt als inefficiënt, fantasieloos en niet-wenselijk, terwijl er niet veel over bekend is. Juist de individuele en relatief ruime opzette wijken lijken hier, midden in de metropool van Berlijn, een betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig woonmilieu op te leveren. In zijn beschrijving van de tussenstad als woonoord stipt Thomas Sieverts 4 de wijken met eengezinswoningen aan als sterk voorbeeld van hoe ruimtelijke en functionele realiteit wordt toegeëigend door haar gebruikers. De manier waarop op dezelfde wijze verschillend uitziende eengezinswoningen worden gebouwd illustreert de ambivalente relatie tussen expressie van de individuele woondroom en de mate waarin dit mogelijk is per persoon. Het is een ambivalentie die de identiteitsvorming en daarmee dus de 2. Zie: Ungers (1978) bewoners totaal niet lijkt te storen Zie: hoofdstuk 2.04 In dit hoofdstuk wordt inzicht verschaft in de typologie van de middenklasse Grondprijzen eengezinswoning in Berlijn. Er zal achtereenvolgens in worden gegaan op het hoe en 4. Zie: Sieverts, T (1998) waarom ze geïntroduceerd zijn in Berlijn, hoe de wijken zich gedurende een halve eeuw 5. Zie: hoofdstuk 2.02 ontwikkeld hebben en tenslotte wordt er behandeld hoe het hedendaagse woonmilieu Zwischenstad in Berlijn in elkaar steekt.

2 Laagbouw woontypologiën in Berlijn Eengezinswoningentypologieën in Berlijn Dorf 6. Zie: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (2010) 7. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (2005), p Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (2005), p Berlijn kent een grote verscheidenheid aan verschillende types woningbouwwijken met lage dichtheid. In de Strukturatlas 6 van de dienst stadsontwikkeling van de gemeente Berlijn zijn de eengezinswoningen ingedeeld in verschillende categorieën: bijvoorbeeld oude dorpslinten, villa s, rijtjeshuizen en weekendhuizen. In dit essay zullen de huizen voor de middenklasse behandeld worden, deze vallen in de categorieën Garten en Offene Siedlung. Het type Garten omvat wijken met eengezinswoningen en naoorlogse kleine meergezinswoningen. In oude wijken staan de woningen nog aan een rooilijn, maar recentere voorbeelden hebben minder regelmatige opzet. De voortuin is meestal een siertuin, de zij, en achtertuinen worden gebruikt als doorgang, parkeerplaats, opslagplek of voor vrijetijdsbesteding. Vroeger teelde men ook vaak groente en fruit in de achtertuin, of hield men er kleinvee. De binnenkant van het bouwblok vormde van oudsher een groene onbebouwde ruimte, hoewel ze altijd al sterk was onderverdeeld in diepe private tuinen. Tegenwoordig worden er echter steeds meer huizen gebouwd, ontsloten via cul-de-sac s en smalle toegangswegen7. De Offene Siedlung komt uitsluitend voor in voormalig Oost-Berlijn. Het gaat hier om een overwegend ongeplande, niet-homogene bouwstructuur, bestaande uit bungalows, werkplaatsen, garages, kleine en grote eengezinswoningen8. De diversiteit van gebouwen en Reihengarten programma s lijkt een cruciaal punt van verschil te zijn met het Garten -type, maar in hun huidige vorm is er zowel in luchtbeelden, op kaarten, als tijdens veldwerk, geen helder onderscheid te ontdekken. Het lijkt erop dat de transformatie sinds de val van de muur, het initiële onderscheid tussen de twee type wijken sterk heeft vervaagd: tegenwoordig kunnen de twee categorieën gezien worden als één typologie. Geselecteerde fragmenten In het Zuid-Oosten van Berlijn zijn er voor dit onderzoek drie fragmenten geselecteerd. Vanwege het mogelijke verschil in ontwikkeling onder het kapitalistische regime van West-Berlijn en het communistische regime van Oost-Berlijn, zijn ze aan beide kanten van de toenmalige muur gekozen. Het eerste fragment ligt in voormalig West-Berlijn aan de rand van de wijk Rudow; de andere twee fragmenten, de Schliemann Siedlung en Siedlung Späthfelde, liggen in voormalig Oost-Berlijn. Voor dat er dieper in wordt gaan op de morfologische ontwikkeling en het huidige woonmilieu, zal eerst de ontstaansgeschiedenis behandeld worden. Wochenendhäusermeter Garten Offene Siedlungsbebauung Overige woonbebouwing Berlijnse muur Schliemann Siedlung (Garten) Siedlung Späthfelde (Offene Siedlung) Rudow (Garten) Afb. 1 Voorbeeld van een wijk die Afb. 2 Voorbeeld van een wijk die is ingedeeld als Garten is ingedeeld als Offene Siedlung

3 Ontstaansgeschiedenis middenklasse eengezinswoningwijken 9 9. Bronnen voor de gehele Volgens de omschrijving van de dienst Nog steeds trok de bevolking uit landelijk gelegen paragraaf (tm eengezinswoningen en het NS): Kuhn (2001) en Harlander (2001) stadsontwikkeling zijn de wijken van de geselecteerde fragmenten ontstaan in de Jaren 20 van de 20e eeuw. Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van Berlijn (afb. 04 en 06) tussen 1920 en 1932 blijkt inderdaad dat ook de fragmenten in deze periode zijn ontstaan. Ten tijde van de Weimar republiek ( ) kende Berlijn een sterke suburbanisatie die reeds voor de Eerste Wereldoorlog was ingezet. Deze tweede fase van suburbanisatie was anders dan de uitleg van villawijken gedurende de tweede helft van de 19e eeuw. De suburbanisatie na de Eerste Wereldoorlog betekende vooral de versterkte vervaging van het onderscheid tussen stad en land, waarbij de sprongsgewijze uitbreiding van massa verkeers-, en communicatiemiddelen, het uitdijende forensen treinnetwerk en de planmatige ontwikkeling van de vrijetijdsbesteding, tot nieuwe manieren van symbiose gemeenten weg, maar het bevolkingsoverschot kwam in de suburbane gebieden rondom de grote steden terecht in plaats van in de steden zelf. In de suburbanisatie ten tijde van de Weimar republiek zijn drie categorieën te onderscheiden. De bekendste is het publieke woningbouwprogramma, dat we bijvoorbeeld kennen van de uitbreidingen van Ernst May in Frankfurt en de uitbreidingswijken in Berlijn van Martin Wagner 11. Een groot gedeelte van de woningproductie bestond echter uit het uitvullen en naverdichten van bestaande bouwgrond en de aanleg van private al dan niet legale uitbreidingswijken aan de rand van de stad. Uit verschillende bronnen, zoals de kaarten van afbeeldingen 04 en 06 en documenten uit het Berlijnse staatsarchief, blijkt dat de geselecteerde fragmenten een combinatie zijn van beide laatste categorieën. 10. Zie: Kapp (1918) van beide levenswerelden geleid hebben Zie voor meer De opkomst van de suburbane ruimte werd niet alleen veroorzaakt door de sterke bevolkingstoename, maar ook door kwalitatieve aspecten, zoals de versprijding van de stedelijke levenstandaard. Voorbeelden hiervan Uitvullen en naverdichten In het begin van de 20e eeuw werd het model van de planmatige stadsuitbreiding aan de periferie van de stad vervangen door het uitvullen van reeds informatie over het Publieke woningbouwprogramma van de Weimar republiek hoofdstuk zijn de toegang tot hoger onderwijs en de uitbreiding van technische netwerken zoals stroom en gas. Deze aspecten waren nu niet meer uitsluitend een ontwikkelde gebieden. Dit kwam doordat er in de Weimar republiek een grote voorraad was van bouwrijp bouwland De rationele stad van die stadsprivilege. Met de vervaging van het traditionele De speculatieve grondhandel van de private boekwerk. onderscheid tussen stad en land ontstond er op Terraingesellschaften had in de periode voor de sociaal- cultureel en bouwkundig gebied een nieuwe transitiezone: Suburbia. vastgoedcrises: in Berlijn in Hierdoor was er 7 8 Het enorme vestigingsoverschot van de steden zwakte Eerste Wereldoorlog namelijk geleid tot enkele in de meeste grote steden in Duitsland sprake van duidelijk af; aan het begin van de Eerste Wereldoorlog een aanzienlijk overaanbod van reeds ontwikkeld was de hoogtij van urbanisering duidelijk ten einde. onbebouwd bouwland. Vilma Carthaus vermoedde in Gebied waar tegenwoordig de Afb. 4 Suburbanisatie in de geselecteerde fragmenten liggen Groot-Berlijn 1905/1906 Afb. 3 Wilde suburbane woonwijk in de omgeving van Berlijn. De mix van schuren, woningen en tuinhuizen is duidelijk te zien.

4 Afb. 5 De privaat ontwikkelde uitbreidingswijk Karow bij Berlijn in aanbouw. Ambtenaren, handwerkers en Kooplieden bouwen hier hun eigen woningen Gutkind (1919), p13 Der Deutche Wonungsbau haar onderzoek naar de crises dat zelfs bij verdere gunstige ontwikkelingen de percelen nog niet bebouwd zullen zijn over enkele tientallen jaren. 12 Martin Wagner voorspelde gedurende de Eerste Wereldoorlog dat het nog 45 tot 50 jaar zou duren voordat het bouwrijpe land rond Berlijn uitverkocht zou zijn. 13 Stille suburbanisering door privaat ontwikkelde wijken aan de rand van de stad. Naast het publieke woningbouwprogramma en het naverdichten, uitvullen en aanvullen van bestaande bouwlocaties, was er ten tijde van de Weimar republiek nog een derde, grootschalige sub urbane ontwikkeling. (1931), p17 Omdat de verkoop van bouwgrond in Berlijn in 1912 totaal ineenstortte, waren de Terraingesellschaften die de crises overleefden, genoodzaakt hun bedrijvigheid te verschuiven van het aankopen, bouwrijp maken en doorverkopen van grond naar het zelf bebouwen Binnen het stadsgebied, in het ommeland en aan de spoorwegen van de grote steden in het noordoosten en het midden van Duitsland, werden er talrijke privaat ontwikkelde kleine wijken gebouwd. De aankoop van de grond en de ontsluiting ervan was legaal, maar de van hun reeds aangekochte en bouwrijp gemaakte bezittingen. Tussen de wereldoorlogen was het bouwen juridische bestemmingsplannen van gestandaardiseerde eengezinswoningen op bebouwing bevond zich in een schimmige zone van de De eerste private stadsrandwijken waren gebouwd 14. Ruck (1988), p175 voorraad voor de verkoop, in vele streken gebruikelijk, ook in de stadsdelen aan de rand van Groot-Berlijn en enkele van haar randgemeenten. Ze werden gefinancierd door de producent (o.a bouwfirma s en Terraingesellschaften). Er werd zowel door de bouwgrondondernemingen zelf gebouwd, als door derden die de al bouwrijpe kavels hadden aangekocht. Het bouwen van eengezinswoningbouw gebeurde voor de Eerste Wereldoorlog, maar de grote uitleg volgde tijdens de Weimar republiek. Hoewel ze de belichaming waren van crisistijden, werden ze niet alleen gebouwd tijdens de noodjaren aan het begin en aan het einde van de republiek. In een studie over de stadsrandwijken uit 1933 constateert men dat ook de grote economische crisis van de laatste jaren de beweging niet tot stilstand heeft gebracht 14 Vanwege niet alleen door het uitvullen van bestaande, hun onduidelijke juridische status kan het aantal stedenbouwkundig hoogwaardige uitbreidingswijken. stadrandwijken moeilijk geschat worden. Over hun Gebied waar tegenwoordig de Afb. 6 Suburbanisatie in de Op veel plekken werden overgebleven kavels van private opdrachtgevers bebouwd, veelal met publieke steun. Daarnaast bouwde men voort aan de rand van de stad langs de bestaande uitvalswegen, waarbij de aanleg van openbare verkeersmiddelen aantal in Berlijn en haar voorgemeenten tussen 1924 en 1929 zijn echter wél betrouwbare schattingen voorhanden. Bruna Schwan vermoedt dat er in de suburbane ruimte van Berlijn tot 1932 ongeveer percelen waren, die met tot geselecteerde fragmenten liggen Groot-Berlijn Die Heimstätte (1930), p48 zoals spoorwegen van doorslaggevende betekenis was. Het aantal auto s steeg weliswaar duidelijk sinds begin jaren 20, maar de ware doorbraak als massaverkeersmiddel volgde pas na de Tweede Wereldoorlog. huizen bebouwd waren. 15 De bewoners van de private stadrandwijken waren een brede afspiegeling van de maatschappij. De vlucht naar suburbia had alle sociale lagen in haar greep, van beroemdheden tot werkelozen. De meeste bewoners

5 behoorden echter overwegend tot de middenklasse of Socialisten aan de macht kwamen. Zij vonden 16. Der Deutche Wonungsbau de arbeidersklasse. De ontwikkeling van een private kleine uitbreidingswijk verliep over het algemeen niet spontaan, maar doelgericht volgens het volgende patroon: Allereerst werden grote stukken land, vaak gehele boerderijen of gedeeltes daarvan, door een bedrijf verworven of door de eigenaar ter beschikking gesteld. Vervolgens werd het land uitverkaveld in straten en bouwpercelen, waarna de percelen stuksgewijs aan de toekomstige bewoners of private opdrachtgevers verkocht werden. 16 De percelen waren doorgaans de willekeurige splinterwijken een economische verspilling, in het bijzonder in de omgeving van de grote steden, waardoor een ordelijk ingrijpen van de staat noodzakelijk geacht werd. Daarnaast greep het regime net zo doortastend in in het publieke woningbouwprogramma. Het wilde juist door private initiatieven en door het mobiliseren van spaarpotkapitaal van de middenstand, een programma creëren, waarin iedereen een eigen huis kon bouwen op zijn eigen stukje grond. De grote aantallen bouwrijpe percelen van de Terraingesellschaften waren hier (1931), p137 ongeveer 1000 vierkante meter groot en ze hadden in de eerste jaren meestal ontoereikende infrastructurele voorzieningen zoals verharde straten, stroomaansluiting en riolering. Dit in tegenstelling tot de gebieden van de Teraingesellschaften. De plannen van de stadrandwijken waren zeer divers en omvatten zowel zeer eenvoudige parcelleringsrasters, uitermate geschikt voor. Hoewel publieke bevordering van het bouwen van een eigen woning altijd marginaal is gebleven, zorgden de goedkope bouwgrond, de lage rente, en het toenemende belang van de bouwfondsen ervoor dat er in de stabiele jaren tussen het einde van de economische crisis en het begin van de Tweede Wereldoorlog, een aanzienlijk aantal als stedenbouwkundig gecompliceerde eengezinswoningen werd gebouwd. Deze productie ontsluitingsstructuren. Qua bouwvorm verschilden geldt in allerlei opzichten als een voorloper van meer de huizen van eenvoudige weekendbungalows tot bekende naoorlogse massale suburbanisatie, die permanent bewoonde huizen. De private productie van deze wijken was niet we hierna in de transformatie van de geselecteerde fragmenten terug zullen zien. illegaal, maar gebeurde meestal in samenspraak met publieke instanties. De overheid was op verschillende manieren betrokken bij het proces: onder andere bij de goedkeuring van de verkavelingsplannen en bij de transactie tussen de parcelleringsonderneming, bewoner en/of opdrachtgever. Over de stille suburbanisatie wordt tegenwoordig ambivalent geoordeeld. Talrijke punten van kritiek, zoals Afb. 7 Reclame van het Duitse de verrommeling van het landschap door het wilde bouwen, of de slechte hygiënische omstandigheden, stonden tegenover positieve aspecten: in een periode van hoge woningnood konden arme mensen op deze manier bijvoorbeeld zelf in hun onderdak voorzien, de wijken lagen in de nabijheid van de natuur en er ontstond een informele zelfbouweconomie in barre tijden. De wettelijke verordeningen waren tegenstrijdig. Volgens de woningwet konden bijvoorbeeld tijdelijk huisjes, die in een voor wonen bestemde wijk stonden, zonder aparte vergunning van de gemeente of zonder nederzettingsvergunning gebouwd worden. Deze kleine gebouwen mochten echter slechts tijdelijk bewoond worden. Maar in de praktijk werden de bouwfonds Berlijn uit 1932, afgedrukt in een brochure die gericht is aan elke persoon die een eigen eigendomswoning in het groen wil kopen. tuinhuizen in de loop van de tijd tot vaste woning omgebouwd. Eengezinswoningen en het Nationaal Socialisme Het van overheidswege dulden van de stille en geleidelijke suburbanisatie eindigde toen de Nationaal

6 13 14

7 De transformatie van de fragmenten Zoals eerder aangegeven, zijn de percelen van de geselecteerde fragmenten aan het einde van de Weimar republiek uitgegeven. De verkaveling van Siedlung Späthfelde is bijvoorbeeld in 1932 goedgekeurd. De situatie in 1955/56 laat zien dat destijds een zeer groot deel van de bouwvelden nog lang niet bebouwd was, terwijl de ontsluiting en de uitgifte toen al een halve eeuw oud waren. De grote verschillen ontstaan gedurende de 35 jaar die daar op volgen: tijdens de scheiding van Berlijn. Het fragment in West-Berlijn (Rudow) verdicht sterk, maar in de fragmenten Späthsfelde en Schliemann in Oost Berlijn neemt het aantal huizen slechts langzaam toe. Hier valt ook op dat de huizen in de bouwblokken direct aan de muur (de mauerstreife) gesloopt zijn. In de 20 jaar na de val van de muur volgt juist de inhaalslag van de voormalige Oost-Duitse fragmenten. Waar er in Rudow slechts hier en daar verdicht is en er sporadisch een woning vervangen wordt, maken Siedelung Späthsfelde en de Schliemann Siedlung een bouwhausse door. In Siedlung Späthsfelde wordt de zone vlakbij de voormalige muur weer bebouwd en vindt er een verdichtingslag plaats in de reeds bebouwde blokken. Deze is te vergelijken met de manier van verdichten in West-Berlijn ten tijde van de scheiding. De Schliemann Siedlung is hierin zelfs vrij extreem, doordat ze nog niet zo heel sterk verdicht was, en doordat ze zeer diepe kavels heeft. Dit alles is er waarschijnlijk de oorzaak van dat in de afgelopen 20 jaar bijna de gehele wijk vervangen is door een dichtere nevel van grotere eengezinswoningen. Men verdicht telkens door het bestaande kavel op te delen en één of meerdere woningen achter een bestaande woning te bouwen. Het achterste kavel wordt in Duitsland ook wel het Hammergrundstück genoemd: naar de toegangsweg als steel en het perceel als de kop van een hamer. We zien dat in de meeste gevallen de originele kavel diep genoeg is voor twee woningen, maar dat er op de diepste kavels in de Schlieman siedlung zelfs vijf huizen achter elkaar gebouwd zijn. Afb. 8 Verdichting volgens het principe van het Hammergrundstück. Men splitst het kavel en er worden meerdere woning achter elkaar op gebouwd. Meestal twee woningen, maar als het kavel diep genoeg is ook drie of meer Transformatie Nieuwe kavelgrens Nieuw gebouw Opgeheven kavelgrens Gesloopt gebouw

8 Transformatie Nieuwe kavelgrens Nieuw gebouw Opgeheven kavelgrens Gesloopt gebouw Transformatie Nieuwe kavelgrens Nieuw gebouw Opgeheven kavelgrens Gesloopt gebouw

9 20 m Verkavelingswetmatigheden Bij welke perceelafmetingen kan er verdicht worden door middel van het Hammergrundstück? Deze diagrammen laten de relatie zien tussen de kavelafmetingen en het aantal eengezinswoningen dat er op gebouwd kan worden. Ze laten het maximum aantal huizen zien dat er in sommige gevallen op een kavel is geplaatst, maar dit verzadigingspunt is op talrijke percelen nog niet bereikt. 1. De minimale kavel Metingen in de gekozen fragmenten laten zien dat de gemiddelde kavel 17 á 18 meter breed is, met een minimum van 16 meter. De minimale diepte is 20 meter. 2. Twee minimale kavels Logischerwijs is de minimale kavel voor twee huizen 40 meter diep. 20 m 20 m m Maximale opdeling ingetekend 3. Kavel voor maximaal twee huizen Dus, elke 20 meter dat een kavel dieper is, betekent een mogelijkheid om nog een extra huis te bouwen. De kavel voor maximaal 1 huis is dus tussen de 20 en de 40 meter diep en een kavel tussen de 40 en de 60 meter heeft een maximum van twee huizen m 20 meter diep kavel 3x m 20 m 4. Op een kavel van 70 meter diep passen 3 huizen. 20 m Anders gesteld: het aantal maal dat je de kaveldiepte kan delen door 20, bepaald het maximum aantal 70 m 20 m Maximale opdeling ingetekend huizen die erop gebouwd kunnen worden. 20 meter diep kavel 23 m 23 m 23 m meter gelijkwaardig verdeeld in 3 x 23m Het stuk kavel dat overblijft (in dit geval 10 meter) zal in een ideale situatie gelijk verdeeld worden over de kavels. Het komt echter ook veel voor dat de voorste kavel dieper is dan de achterste.

10 21 22

11 Eengezinswoning cataloguswoning Afb. 9 In Villen un Familienhäuser De woningen waaruit deze wijken bestaan zijn aannemerswoningen: Mensen die hun eigen huis willen bouwen kunnen aankloppen bij een bedrijf met een catalogus vol standaardplattegronden. Na keuze van een type dat past op de kavel en aansluit bij het budget en de wensen van de opdrachtgever, wordt een aannemer ingeschakeld, die het huis bouwt volgens een beproefde methode. worden vrijstaande woningen van allerlei formaten besproken en afgebeeld. de vrijstaande middenstands-, en arbeiderswoning is hier eigenlijk een villa in zakformaat is, met veel ornament en altijd een zeer representatieve voorgevel De hier weergegeven huizen zijn van de firma Flair 17, gevestigd in Berlijn. Het meest opvallend is de typische vorm: een rechthoekig volume met een zadeldak. Het is een soort archetype van een huis, in dit geval uitgevoerd in een variant met pastelgekleurd stucwerk, Afb. 10 In een gedeelte aan het een plattegrond met wonderlijke hoeken en met oranje dakpannen. In de Duitse literatuur het archetype huis een terugkomend thema, bijvoorbeeld beschreven door auteurs als Georg Aster in Villen und Kleine Familienhäser (1898), Heinrich Tessenow in Hausbau in Dergleichen (1916) en Paul einde van zijn boek Hausbau und dergleichen demonstreert Tessenow hoe met de plattegronddispositie en tuinindeling een relatief klein perceel optimaal benut kunnen worden. Schmitthenner in Das Deutsche Wohnhaus (1932). Alle drie laten op een rijk geïllustreerde en minutieuze manier zien hoe een in hun ogen degelijk Duits huis in elkaar steekt. Door de leeftijd van deze bronnen lijkt het erop, dat formaten worden afwisselend besproken en afgebeeld. Het is interessant om te zien hoe in de visie van Aster Afb. 11 Garage und Eigenheim het debat over de vrijstaande woning in deze wijken vooral in de eerste helft van de vorige eeuw gevoerd is. Natuurlijk past het bij de tijdgeest van die periode dat men zich bezig hield met streek,- of landgebonden architectuur, en natuurlijk bestaat er ook een parallel de vrijstaande middenstands-, en arbeiderswoning eigenlijk een villa in zakformaat is, met veel ornamenten en altijd een zeer representatieve voorgevel. De verhouding tussen het huis en haar tuin is één van de onderwerpen die Tessenow aanstipt. Vóór de Eerste van Schneider en Kaempfert laat zien hoe de bestaande typologie van de vrijstaande woning gemodificeerd kan worden als reactie op de opkomst van de auto spoor van high-style architectuur, waarin het debat in de afgelopen 60 jaar wél is gevoerd. Toch zijn er geworden. In een gedeelte aan het einde van het boek in de woningen zoals ze gebouwd worden in de hier Wereldoorlog was de doorsnee kavel een stuk kleiner demonstreert hij met de plattegronddispositie en de besproken wijken vooral facetten te herkennen die onder andere besproken worden door bovengenoemde tuinindeling hoe deze percelen optimaal benut kunnen worden. auteurs. Uit specifieke thema s die in de boeken Garage und Eigenheim van Schneider en Kaempfert naar voren komen, kan worden opgemaakt welke aspecten van de eengezinswoning op dat moment aan verandering onderhevig waren. In het boek van Aster is bijvoorbeeld goed te zien hoe de opkomst van de middenklasse eengezinswoning aan het begin van de twintigste eeuw gezien kan vormt een letterlijke verslaglegging van de invloed van een maatschappelijk-technologische ontwikkeling. Het boekje leest als een handleiding hoe de auto zijn plek moet krijgen in het ontwerp van de vrijstaande woning. Het is boeiend om te lezen en te zien hoe een bestaande typologie aangepast wordt. De opkomst Afb. 12 Paul Schmitthenner worden als het toegankelijk maken van de burgervilla s voor de middenstand. Vrijstaande woningen van allerlei van de auto in het interbellum zal na de Tweede Wereldoorlog immers zorgen voor massamobiliteit, het introduceert ons in Gebaute Form eerst aan het materiaalloze huis: is het symbool van de naoorlogse suburbanisatie. een eenvoudige maar heldere Paul Schmitthenner pakt het fundamenteler aan: als plattegrond, twee verdiepingen onderdeel van een debat met modernisme probeert hij en een zadeldak. Vervolgens laat zijn lezer te overtuigen van de charme en diversiteit hij met geveltekeningen, details van klassiek en traditioneel uitgevoerde gebouwen. plattegronden en andere schetsen Hij introduceert bij ons eerst het materiaalloze huis: zien hoe het huis eruit zou in 17 een eenvoudige maar heldere plattegrond, twee verschillende materialisaties, verdiepingen en een zadeldak. Vervolgens toont zoals het huis als gotisch huis, als hij met geveltekeningen, details, plattegronden en vakwerk huis of als bakstenen huis. in het interbellum

12 Keuken Wonen 18. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (2007), p6 andere schetsen hoe het huis eruit zou zien in 17 verschillende materialisaties, zoals het huis als gotisch huis, als vakwerkhuis of als bakstenen huis. Interessant verschil tussen de originele druk in 1932 en de herdruk van 1984 is dat in de laatste huis nummer 18 is weggelaten. Het huis als modernistisch huis laat zien hoe Schmitthenner het Modernisme zag: een geabstraheerd wit kubistisch volume zonder de persoonlijkheid en de details van een ambachtsman. Terug naar de cataloguswoning: hiernaast staat Flair type 6 afgebeeld. Men kan constateren dat het misschien wel Schmitthenners versie van het modernistisch uitgevoerde huis is geworden: het oertype ontdaan van al haar details van ambachtelijk vakmanschap, zonder de lessen mee te nemen die de twintigste eeuw ons gebracht heeft. Met enige fantasie zouden we de manier waarop er in de verschillende plattegronden binnen dezelfde schil mogelijk zijn, als een vrij indeelbare plattegrond kunnen beschouwen, maar er is bijvoorbeeld op geen enkele manier aandacht besteed aan een interessante sequentie, of aan de manier waarop de plattegrond zich verhoudt tot de omliggende tuinen. In de analyse hiernaast is de plattegrond van Flair type 6A op de eerder besproken minimale kavel van 16 bij 20 meter geplaatst. Driehonderdveertig vierkante meter is nog steeds een vrij fors kavel, maar de regelgeving van de gemeente Berlijn 18 dicteert dat het gebouw 3 meter van kavelgrens moet staan om brandoverslag en geluidsoverlast te voorkomen en privacy te bevorderen. Dit betekent dat de tuin bijna geheel bestaat uit die 3 meter reststrook rond het huis, alleen de achtertuin is iets dieper, vaak nog een garage aan de voor of achterkant en een oprijlaan naar de achterburen. Met die smalle tuin, de kleine ramen en met slechts één paar openslaande deuren is het moeilijk om je voor te stellen dat het wonen in deze huizen de kwaliteiten biedt die op basis van hun imago en ideaal worden verwacht. 01 verzorgen Slapen Hal Slapen Slapen Slapen WC Hal Werkenl 01 Binnnenruimte-Buitenruimte Bediend -dienend Schaal 1:500 bediende ruimte dienende ruimte ontsluitings ruimte Schaal 1:200 Zichtrelatie Fysieke relatie Parkeerruimte 00

13 Baumschulenweg Niederschöneweide Woonmilieu+ Het woonmilieu waarin men zich inkoopt omvat natuurlijk méér dan de woning en haar tuin. Op de afbeelding 00 en 00 aan het begin van dit essay is goed te zien dat de fragmenten ten tijde van hun kaveluitgifte ver buiten Berlijn lagen. Inmiddels liggen wijken echter in de stad Berlijn en niet meer in haar periferie, waardoor de bewoners genieten van een uitzonderlijk hoog voorzieningsniveau. Dat begint al dicht bij huis, waar een bos, landschapspark, zwembad, natuurgebied, sportvelden, volkstuintjes, en boomgaarden voor veel recreatiemogelijkheden zorgen. Wanneer we kijken naar de omliggende centra en detailhandel, zien we dat grote en kleine winkelcentra, scholen, kerken bibliotheken en supermarkten allemaal op loop-, of ten hoogste fietsafstand van de fragmenten liggen. Het meest verbluffende is echter het niveau van de aansluiting op het openbaar vervoer. Langs elk van de wijken komt een buslijn waar elke 10 minuten een bus stopt, naast nog minstens twee andere lijnen met elke 20 minuten een bus. Door de snelle overstap op het metro-, en lightrailnetwerk van Berlijn is het dus mogelijk om binnen afzienbare tijd aan de andere kant van de stad te genieten van bijvoorbeeld een film, een theatervoorstelling of anderszins leuk uit te gaan. Living climate Berlin periphery Scale: 1: Berlin periphery Scale: 1: Berlin periphery Living Course: Berlin Scale: periphery climate Urban 1: analysis, 7w565 Scale: 1: Berlin periphery Student F. G. D. de Kool (David) Berlin Course: periphery Urban analysis, 7w565 Scale: 1: Living Scale: Course: Student climate 1:10 F. Urban G. 000 D. analysis, de Kool 7w565 (David) Living Student climate F G. D. de Kool (David) Course: Urban analysis, Berlin periphery 7w565 Course: Urban analysis, 7w565 Student F. G. D. de Berlin Scale: Kool periphery (David) Shops Student 1:10 F. G. 000 D. de Kool (David) Scale: Sport 1: Shops 000 hall Course: Urban Shopsanalysis, 7w565 Course: Student F. Urban Sport G. D. hall analysis, de Kool 7w565 (David) Shops Swimming pool Student F Shops Sport G. D. hall de Kool (David) Swimming pool Sport hall Church Sport Swimming hall pool Shops Church Swimming pool School Shops Swimming Church pool Sport School hall Church Public building Sport Church School hall Swimming Public building pool School Swimming School Public building pool Church Public building Allotment Gardens Church Public building Park School Allotment Gardens School Allotment Gardens Public Park building Allotment Gardens Playground Public Allotment Park building Gardens Playground Park Sport fields Park Playground Allotment Sport fields Gardens Playground Forrest & Protected nature Allotment Playground Sport fields Gardens Park Forrest & Protected nature Sport fields Agriculture Park Sport Forrest fields & Protected nature Playground Agriculture Forrest & Protected Playground nature Forrest Agriculture & Protected nature Sport fields Agriculture Sport Agriculture fields Forrest & Protected nature Forrest & Protected nature Course: Student 27 Winkels Sportgebouw Living climate Zwembad Living climate Living climate Kerk Living climate NSchool Publiek gebouw Gropiusstadt Rudow Waterway Motorway Primary road Railway Legenda. Suburban line, every 5 minutes Bus route, every 10 minutes Bus route, every 20 minutes Urban analysis, 7w565 F. G. D. de Kool (David) Shops Sport hall N Swimming pool Church School N Public building N Waterway Volkstuinen Allotment Gardens Waterway Motorway Waterway Park Park Primary Waterway Motorway Speeltuin Playground road Motorway Primary Sport road fields Railway Waterway Motorway Primary road Waterway Forrest & Protected nature Suburban Primary Railway road line, every Motorway Railway Snelweg Agriculture 5 minutes Motorway Suburban line, Primary Railway Suburban every Spoor 5 minutes road line, Bus Primary every route, 5 minutes road every Suburban Metro: 10 minutes line, elke 5 á 10 minuten Railway every Bus route, 5 minutes Bus Railway every Bus: route, 10 elke minutes 10 minuten every Suburban every minutes line, Suburban every Bus: route, 5 minutes elke line, 20 minuten Bus every route, minutes every 20 minutes Bus route, Bus every Centrum route, minutes every 10 minutes Bus route, Bus every route, 20 minutes every 20 minutes 500 meter lopen naar de Bushalte W M P R S e B e B e

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELS voor WONEN én ONDERNEMEN Een project van: DEELGEBIED 3 Het plan bestaat uit drie deelgebieden. Deelgebied 1 betreft vrijstaande woningen aan de Burgemeester Krollaan.

Nadere informatie

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig 93 Gebiedsbeschrijving Structuur

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

Conclusies locatie P+R Stationsgebied

Conclusies locatie P+R Stationsgebied Conclusies locatie P+R Stationsgebied Inpassing in de omgeving + De omgeving is van een grootschaliger karakter passend bij de functie brandweerkazerne. De openbare ruimte waar de kazerne op aansluit bestaat

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden

Nadere informatie

Ool Excellence. Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas. 5 woningen Ool Excellence

Ool Excellence. Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas. 5 woningen Ool Excellence Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas 5 woningen Ool Excellence Wonen in buurtschap Ool Zeer fraai in buurtschap Ool (Herten/Roermond) gelegen, midden in de natuur, maar

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

Van Staverenstraat 6, 3043 RS Rotterdam ,- k.k.

Van Staverenstraat 6, 3043 RS Rotterdam ,- k.k. , 3043 RS Rotterdam 330.000,- k.k. Omschrijving Een huis om verliefd op te worden! Vind jij gezellig thuiskomen belangrijk en wil je ook kunnen genieten van het comfort van nu? Deze ZEER ROYALE EENGEZINSWONING

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Witte Woningen Parkzichtlaan Het Zand Leidsche Rijn, Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Witte Woningen Parkzichtlaan Het Zand Leidsche Rijn, Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Witte Woningen Parkzichtlaan Het Zand Leidsche Rijn, Utrecht Hans Ebberink Stedenbouwkundige augustus 2008 Inleiding Locatie in Het Zand Inleiding Deze stedenbouwkundige

Nadere informatie

Bladel, plan Molenweg

Bladel, plan Molenweg TE KOOP Europalaan 79a, 5531 BG BLADEL 0497-380103 www.roijmans.nl EXCLUSIEVE BOUWKAVELS! verkocht verkocht verkocht verkocht Bladel, plan Molenweg OP TOPLOKATIE GELEGEN BOUWPERCELEN WELKE U DE UNIEKE

Nadere informatie

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg In het plangebied zijn diverse typologieën te onderscheiden. In hoofdstuk 2 zijn de volgende typologieën benoemd: Individueel en geschakelde woningen

Nadere informatie

8 halfvrijstaande en 1 Vrijstaande WoninG

8 halfvrijstaande en 1 Vrijstaande WoninG 8 halfvrijstaande en 1 Vrijstaande WoninG www.luchen-mierlo.nl dorps VeeL PriVacY VoLoP MoGeLijKheden Graag maken wij u bekend met De Groene Poarte, een plek om heerlijk te wonen en op te groeien. Dit

Nadere informatie

Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing

Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing P5 presentatie - Femke Introductie van - de Onderzoek Meulengraaf - Ontwerp - 1503103 - Conclusie - 26 juni 2014 Introductie Onderzoek Ontwerp Conclusie Probleem

Nadere informatie

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 8. Haarstraat 9. Nijverdalseweg De Esstraat vormt de oude verbinding tussen de kern van Rijssen naar de oude Esgronden. Nabij de aansluiting van de Tabaksgaarden

Nadere informatie

klassiek en modern Grauwaart Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl.

klassiek en modern  Grauwaart Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl. Grauwaart klassiek en modern www.leidscherijn.nl Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl. Met woningen voor elke smaak en het gemak van veel voorzieningen op loopafstand,

Nadere informatie

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte.

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte. Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden Beemte 146 Dorpsrecepten Beemte 147 Uddel / Radio Kootwijk / Hoog Soeren / Hoenderloo

Nadere informatie

VESTERHOUT. Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT

VESTERHOUT. Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT VESTERHOUT Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT Eeuwenlang was Voorhout met haar bebouwing een speldenknop op de landkaart. In 1988 vierde Voorhout

Nadere informatie

DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3

DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3 DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3 Oktober 2015 OBV West 8 urban design & landscape architecture b.v. 2 DO Stedenbouwkundig plan Laak 3 Inhoudsopgave Laak 3 in zijn context Stedenbouwkundige opzet Plankaart

Nadere informatie

VRAAGPRIJS vanaf v.o.n.

VRAAGPRIJS vanaf v.o.n. Informatiebrochure buitenstebinnen Noorderplassen West ALMERE VRAAGPRIJS vanaf 299.000 v.o.n. Algemene informatie impressies plattegrond van de woning Deze brochure is met zorg samengesteld uit de beschikbare

Nadere informatie

Den Doorn. leeft! FASE 2 - Een nieuwe serie woningen Vrijstaande woning Tweekapper Hoek-/tussenwoning. Almkerk

Den Doorn. leeft! FASE 2 - Een nieuwe serie woningen Vrijstaande woning Tweekapper Hoek-/tussenwoning. Almkerk Den Doorn leeft! FASE 2 - Een nieuwe serie en Vrijstaande Tweekapper Hoek-/tussen Almkerk Den Doorn leeft! DEN DOORN ALMKERK WOONMATCH In Almkerk wordt de komende jaren aan de westkant van het dorp gewerkt

Nadere informatie

In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling. Woonhof Waterrijk Eindhoven

In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling. Woonhof Waterrijk Eindhoven Woonhof Waterrijk Eindhoven In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling 1/5 In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling heeft M3H architecten een schetsontwerp gemaakt voor een van de stedelijke kamers

Nadere informatie

Bijna af! Nog 10! Blok 42 Nieuw Leyden

Bijna af! Nog 10! Blok 42 Nieuw Leyden Bijna af! Nog 10! Blok 42 Nieuw Leyden Blok 42 De laatste tien woningen in Nieuw Leyden Het karakter van Blok 42 Een nieuwe woning in een complete buurt Nieuw Leyden is bijna klaar. De allerlaatste woningen

Nadere informatie

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008 Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum juli 2008 Verkavelingsopzet plan Kwekerij VERKAVELING VARIATIE AAN TYPES rijenwoning 2 onder 1 kapwoning patio-levensloop bestendige woning vrijstaande woning

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond.

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond. Ontwikkelingsvisie Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle DeZwarteHond. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Uitgangspunten 4. Ontwikkelingsvisie 4.1 Verbindingen 4.2 Parkeren

Nadere informatie

LANDELIJK WONEN IN VEGHEL LANDELIJK WONEN. ECHT VRIJ WONEN. ROYALE KAVELS OP DE SCHEIFELAAR LANDELIJK WONEN 1

LANDELIJK WONEN IN VEGHEL LANDELIJK WONEN. ECHT VRIJ WONEN. ROYALE KAVELS OP DE SCHEIFELAAR LANDELIJK WONEN 1 LANDELIJK WONEN IN VEGHEL LANDELIJK WONEN. ECHT VRIJ WONEN. ROYALE KAVELS OP DE SCHEIFELAAR LANDELIJK WONEN 1 Vrijheid. Alle ruimte hebben. Een mooi en ver uitzicht. Met alle tinten groen. Je heerlijk

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

overzicht zadeldaken 24

overzicht zadeldaken 24 24 overzicht zadeldaken 4.3 Zadeldak In de eerste (en grootste) hoofdgroep hebben woningen een zadeldak. Deze woningen kunnen uit één of twee bouwlagen met een kap bestaan. Om het dorpse karakter en een

Nadere informatie

wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg

wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg Hoogstraat Welberg wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg ruime bouwkavels in landelijk Brabant Welberg ligt in de gemeente Steenbergen in het westen van Brabant. De rustige,

Nadere informatie

Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving. Het plangebied in detail

Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving. Het plangebied in detail Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving Het plangebied in detail De overgang van het echte dorpscentrum van Gingelom naar de directe omgeving van Dorpskouter wordt gemarkeerd door een oude vierkantshoeve.

Nadere informatie

VRIJSTAAND CONSUMENTGERICHT WONEN

VRIJSTAAND CONSUMENTGERICHT WONEN VRIJSTAAND CONSUMENTGERICHT WONEN Vrijstaand consumentgericht wonen Op de woningmarkt is een groeiende behoefte te constateren naar vrijstaande en toch betaalbare woningen op kleine kavels. Een categorie

Nadere informatie

Wenslauerstraat huisjes 65, 67 en 69 Vernieuwing van 3 panden in de Bellamy buurt, Amsterdam

Wenslauerstraat huisjes 65, 67 en 69 Vernieuwing van 3 panden in de Bellamy buurt, Amsterdam Wenslauerstraat huisjes 65, 67 en 69 Vernieuwing van 3 panden in de Bellamy buurt, Amsterdam In opdracht van Structure Building In de afgelopen tien jaar heeft de Wenslauerstraat in de Amsterdamse Bellamybuurt

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

Statige gezinswoning aan de rand van historisch Bussum

Statige gezinswoning aan de rand van historisch Bussum Statige gezinswoning aan de rand van historisch Bussum Meentweg 23-25 te Bussum VOORGEVEL ACHTERGEVEL ZIJGEVEL Ruime, statige halfvrijstaande eengezinswoning in een rustige woonstraat aan de rand van het

Nadere informatie

Stedenbouwkundig ontwerpen

Stedenbouwkundig ontwerpen Stedenbouwkundig ontwerpen Klik 2010 om het opmaakprofiel van de modelondertitel te bewerken Evelien Brandes De opgave nieuwe wijk of nieuw stedelijk gebied in Nederland staan anno 2010 de grootste uitbreidingen

Nadere informatie

SPOORZONE BRINKLAAN BUSSUM WOONOASE AAN HET SPOOR

SPOORZONE BRINKLAAN BUSSUM WOONOASE AAN HET SPOOR SPOORZONE BRINKLAAN BUSSUM WOONOASE AAN HET SPOOR Spoorzone Brinklaan is een nieuwbouwproject met appartementen, stadswoningen en een kantoorgebouw aan een van Nederlands drukste spoorwegen. Hiervoor zijn

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

10 huur- en 27 koop woningen en een parkeergarage. In opdracht van Ymere Ontwikkeling. Mokumer

10 huur- en 27 koop woningen en een parkeergarage. In opdracht van Ymere Ontwikkeling. Mokumer de 10 huur- en 27 koop woningen en een parkeergarage In opdracht van Ymere Ontwikkeling 1/7 De is een stadsvernieuwingsproject in de 19e eeuwse Staatsliedenbuurt van Amsterdam. Het gebouw wordt op alle

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Oude Zeeweg 39-41 Noordwijk aan Zee

Vrijblijvende informatie Oude Zeeweg 39-41 Noordwijk aan Zee Vrijblijvende informatie Oude Zeeweg 39-41 Noordwijk aan Zee Bonnike Makelaardij BV www.bonnike.nl 071-3619365 Omschrijving Aan de rand van De Zuidduinen van het villadorp in Noordwijk aan Zee verrijzen

Nadere informatie

Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu:

Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu: 79 Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu: Foto 4.4. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat, begin 20 ste eeuw Foto 4.5. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat in 1990 Foto 4.6. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat

Nadere informatie

Bolderburen. 38 woningen met collectieve tuin t Zand Utrecht Nederland

Bolderburen. 38 woningen met collectieve tuin t Zand Utrecht Nederland Bolderburen 38 woningen met collectieve tuin t Zand Utrecht Nederland Bolderburen 38 woningen met collectieve tuin t Zand Utrecht Nederland Bolderburen is onderdeel van een drietal blokken direct bij het

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie

14 eengezinswoningen 4 twee-onder-eenkapwoningen 2 vrijstaande woningen

14 eengezinswoningen 4 twee-onder-eenkapwoningen 2 vrijstaande woningen 14 eengezinswoningen 4 twee-onder-eenkapwoningen 2 vrijstaande woningen Park Uythofs, wonen in het groen! Wonen in Park Uythofs, is wonen in het beste stukje van Den Haag. Hier woont u in het groen, vlakbij

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum

Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum 05 08 2015 Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum Project: Locatie Schapendrift Blaricum datum:

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel GEMEENTE CRANENDONCK Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong Budel Projectnr. 009-036 / januari 2015 INHOUD

Nadere informatie

Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is

Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is Kaalslag en de boomhut Deze foto laat veel zien. Ten eerste de wil van bewoners om met elk stukje materiaal dat ze kunnen vinden een

Nadere informatie

DE PROEVERIJ WOON WERK LEEF! WATERRIJK EINDHOVEN

DE PROEVERIJ WOON WERK LEEF! WATERRIJK EINDHOVEN DE PROEVERIJ WOON WERK LEEF! WATERRIJK EINDHOVEN DE PROEVERIJ DUURZAAM EN GROEN WONEN IN WATERRIJK Aan de rand van de wijk Waterrijk in Meerhoven (Eindhoven) omsloten door een groene zone, worden deze

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

Planstudie Linden Erven. Uffelte

Planstudie Linden Erven. Uffelte Planstudie Linden Erven Uffelte Nieuw dorps bouwplan De locatie in de omgeving. De locatie in het dorp. Uffelte Linden Erven - juni 2012 - la4sale Amsterdam 2 Inleiding 1 Woningbouwvereniging Actium heeft

Nadere informatie

Wikkestraat 2 te Arnhem

Wikkestraat 2 te Arnhem Wikkestraat 2 te Arnhem Eengezinswoning (hoek), ruime tuin, centrale, rustige ligging. Inleiding Deze nette eengezinswoning (hoekwoning) is gelegen aan een rustige straat in Malburgen Oost. De ruime zonnige

Nadere informatie

Rotterdam - Parkstad. Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk.

Rotterdam - Parkstad. Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. Rotterdam - Parkstad Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. Rotterdam - Parkstad Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Villa s Kleine Rieteiland. van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG

Villa s Kleine Rieteiland. van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG Villa s Kleine Rieteiland van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG Inleiding Zo rond de kerst van 1999 las ik in de NRC dat er een nieuw eiland in de maak was. Het heette het Kleine

Nadere informatie

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland transformatie weide s-herenstraat tussen 88 en 89 30_05_2007 stedenbouwkundig concept Maasland routing, herkenningspunten en contouren stedelijk gebied

Nadere informatie

Kies voor klimaatgezonde en aangename woonomgevingen.

Kies voor klimaatgezonde en aangename woonomgevingen. Kies voor klimaatgezonde en aangename woonomgevingen. WORKSHOP 2: EXPERIMENTEREN MET JURIDISCH KADER BOUWVERORDENINGEN / BOUWVERGUNNINGEN Hoe kan de gemeente experimenteren met het juridisch kader van

Nadere informatie

Het grootste geluk hebben we in 2 varianten

Het grootste geluk hebben we in 2 varianten Het grootste geluk hebben we in 2 varianten Groot nieuws voor geluksvogels Nieuwe grote en middelgrote eengezinswoningen In Klavertje Delft wordt het geluk steeds groter. Lag hier een paar jaar geleden

Nadere informatie

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Inleiding In de Dorpsstraat in Scharendijke moet een

Nadere informatie

Apeldoorn Kerschoten. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 13/30

Apeldoorn Kerschoten. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 13/30 Apeldoorn Kerschoten Een wederopbouwgebied van nationaal belang 13/30 Het idee van huizen aan de weg ( ) is vervangen door een goed doordachte verdeling van woningen in en langs de groene ruimten. De bebouwing

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

MIJN EIGEN STRAAT 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST

MIJN EIGEN STRAAT 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST MIJN EIGEN STRAAT TYPE A 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST Door te luisteren, door samen te kijken naar mogelijkheden en oplossingen en door partijen samen te brengen is er

Nadere informatie

Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier ,-

Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier ,- Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier 4.700.000,- Referentienummer ERB F34561927 Prijs 4.700.000,- Gebouwd in XII Algemene staat Goed Perceel van 680000m² Woonoppervlak 1700m² Ligging

Nadere informatie

Nieuwbouw Landhuis! Posterholt - Struukskensweg. T +31 (0)

Nieuwbouw Landhuis! Posterholt - Struukskensweg. T +31 (0) EXCLUSIEF WONEN Nieuwbouw Landhuis! Posterholt - Struukskensweg T +31 (0)475 40 70 44 info@alardvandervarst.nl www.alardvandervarst.nl Omschrijving: Het bouwperceel is gelegen in een rustige straat met

Nadere informatie

3 december 2015 STEDENBOUWKUNDIGE SCHETS RIJKSWEG, REUVER GEMEENTE BEESEL

3 december 2015 STEDENBOUWKUNDIGE SCHETS RIJKSWEG, REUVER GEMEENTE BEESEL 3 december 2015 STEDENBOUWKUNDIGE SCHETS RIJKSWEG, REUVER GEMEENTE BEESEL Colofon Inhoudsopgave Stedenbouwkundige schets Rijksweg, Reuver Situering locatie Vraagstelling Foto s bestaande situatie SWOT-analyse

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE GROENEDIJK 86 3544 AB TE UTRECHT

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE GROENEDIJK 86 3544 AB TE UTRECHT VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE GROENEDIJK 86 3544 AB TE UTRECHT Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: Datum:

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: Datum: Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 02-05-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel Kavels 74, 84, 124, 125 en 133 bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning. De kwaliteit van de

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE VERLENGDE UTRECHTSEWEG 101 A 3544 HH TE UTRECHT

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE VERLENGDE UTRECHTSEWEG 101 A 3544 HH TE UTRECHT VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE VERLENGDE UTRECHTSEWEG 101 A 3544 HH TE UTRECHT Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Inleiding. Omgeving en project. Op de plek waar vroeger de kassenteelt floreerde, in het groene gebied vlakbij het centrum van

Inleiding. Omgeving en project. Op de plek waar vroeger de kassenteelt floreerde, in het groene gebied vlakbij het centrum van 8 patiowoningen Baakwoning Inleiding Op de plek waar vroeger de kassenteelt floreerde, in het groene gebied vlakbij het centrum van s-gravenzande, bouwt Lithos bouw & ontwikkeling een aantal zeer bijzondere,

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel De kavels in deze Large verkaveling bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning (kavels 75 en

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE ROBHL

STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE ROBHL STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE INLEIDING In het bestemmingsplan Buurtschap Zwolle 2011 is de toekomstige woningbouw op de voormalige locatie van Wellink

Nadere informatie

VESTIGINGSVISIES. Dak Huis Thuis Open Huis Icoon. open huis JOUW VOORKOMEN MAAKT DE PLEK, MAAR DE PLEK MAAKT OOK JE VOORKOMEN

VESTIGINGSVISIES. Dak Huis Thuis Open Huis Icoon. open huis JOUW VOORKOMEN MAAKT DE PLEK, MAAR DE PLEK MAAKT OOK JE VOORKOMEN VESTIGINGSVISIES Dak VESTIGINGSVISIES Dak Dak VESTIGINGSVISIES VESTIGINGSVISIES VESTIGINGSVISIES VESTIGINGSVISIES VESTIGINGSVISIES Factoren Ik kan zorg huisvesten dankzij de regels / Je probeert zorg te

Nadere informatie

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3.1. Inleiding De bebouwingsregels voor Rietwijk dienen een aantal doelen. In de eerste plaats moeten de regels recht doen aan de uitgangspunten van het Masterplan.

Nadere informatie

Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman

Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman Presentatie stedenbouwkundige visie door dhr. G.J. Hellinga van HzA, Stedebouw & Landschap Gelegenheid

Nadere informatie

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl.

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl. Wonen in een comfortabele rietenkapvilla? 7 royale bouwkavels te koop vanaf e 255, 00 per m 2 (incl. BTW) Gevarieerd wonen in de gilden Toekomstige Hanzelijn Dronten geeft je de ruimte De woonwijk De Gilden

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Uitzicht. Degelijke woning. Vrijstaand woonhuis. Karakteristieke bouw en inrichting. Fraaie zonnige tuin

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Uitzicht. Degelijke woning. Vrijstaand woonhuis. Karakteristieke bouw en inrichting. Fraaie zonnige tuin Huizen van Hoekstra & van Eck Buiksloterdijk 236, 1025 WE Amsterdam Degelijke woning Karakteristieke bouw en inrichting Vrijstaand woonhuis Uitzicht Fraaie zonnige tuin H16 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

MONUMENTEN VAN DE SOCIALE WONINGBOUW: DE HERWAARDERING VAN DE VOOROORLOGSE SOCIALE WONINGBOUW

MONUMENTEN VAN DE SOCIALE WONINGBOUW: DE HERWAARDERING VAN DE VOOROORLOGSE SOCIALE WONINGBOUW MONUMENTEN VAN DE SOCIALE WONINGBOUW: DE HERWAARDERING VAN DE VOOROORLOGSE SOCIALE WONINGBOUW 12 september, 2011 door Martin Liebregts In de periode tot de Tweede Wereldoorlog zijn er ruim 230 duizend

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Wirzenheem Winschoten Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Verantwoording Titel Wirzenheem Winschoten, beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Projectnummer 234664 Datum 15 oktober 2007 Auteurs

Nadere informatie

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer 6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer ORANJEWOUD UW DROOMVILLA AAN DE RAND VAN PARKLANDSCHAP ORANJEWOUD villa UW DROOM IN HET GROEN Uw droomwoning bouwen in Oranjewoud? Dat kan! Aan de Koningin Julianaweg, bij

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Oosterstraat 8

TE KOOP. Breda Oosterstraat 8 TE KOOP Breda Oosterstraat 8 Op gunstige locatie in de wijk Haagpoort gelegen, karakteristieke, keurig onderhouden hoekwoning met uitbouw, vrijstaande garage, zij- voor- en stadstuin met achterom. Enkele

Nadere informatie

Huizen. Kindvriendelijke wijk. Uitgebouwde hoekwoning met garage. Jaren 30. Zonnige achtertuin met privacy. Prettige lichtinval

Huizen. Kindvriendelijke wijk. Uitgebouwde hoekwoning met garage. Jaren 30. Zonnige achtertuin met privacy. Prettige lichtinval Huizen vanhendriks Karperstraat 121, 6833 EB Arnhem Uitgebouwde hoekwoning met garage Jaren 30 Zonnige achtertuin met privacy Kindvriendelijke wijk Prettige lichtinval H49 H49 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Boddegat Nieuwsbrief #9, november 2016

Boddegat Nieuwsbrief #9, november 2016 Boddegat Nieuwsbrief #9, november 2016 Beste lezer, Er is de afgelopen maanden veel gebeurd rondom het Boddegat. In deze nieuwsbrief vind je de huidige stand van zaken én een blik vooruit. Het belangrijkste

Nadere informatie

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden Het sprookje van Wonen op het mooiste plekje van Uden park maashorst parkmaashorst.nl P ark M aashorst 1 Uden Noord, grenzend aan Maashorst, is het ideale gebied voor een bijzondere ontwikkeling. Op de

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest AAder stadsadvies Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest 9 maart 2015 1 9 maart 2015 Inleiding Voor u ligt het beeldkwaliteitplan ten behoeve van de ontwikkeling van het plan Vrijgeest in Oegstgeest.

Nadere informatie

Peeldijk 52, Budel - Dorplein. Vraagprijs : 297.000,- k.k. k.k.

Peeldijk 52, Budel - Dorplein. Vraagprijs : 297.000,- k.k. k.k. Peeldijk 52, Budel - Dorplein Vrijstaand woonhuis met vrijstaande garage, berging, carport en tuin. Deze woning is gelegen op een royaal perceel aan de rand van het dorp op steenworp afstand van de grens

Nadere informatie

In opdracht van Woningbouwvereniging Het Oosten. Vrolikstraat 331-385, Amsterdam

In opdracht van Woningbouwvereniging Het Oosten. Vrolikstraat 331-385, Amsterdam Vrolikstraat 331-385, Amsterdam In opdracht van Woningbouwvereniging Het Oosten 1/5 De opgave behelst het ontwerp van 80 woningen,in verschillende groottes en woningcategorieën (huuren koopwoningen) op

Nadere informatie

Huizen. Vier slaapkamers. Groene omgeving. Onderhoudsvriendelijk. Rustige woonwijk. Garage. Thomas a Kempislaan 6, 5643 NT Eindhoven H51

Huizen. Vier slaapkamers. Groene omgeving. Onderhoudsvriendelijk. Rustige woonwijk. Garage. Thomas a Kempislaan 6, 5643 NT Eindhoven H51 Huizen vanhendriks Thomas a Kempislaan 6, 5643 NT Eindhoven Groene omgeving Rustige woonwijk Onderhoudsvriendelijk Vier slaapkamers Garage H51 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk

Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders! Als u straks door Luchen fietst, ziet u een mooie, groene wijk. Ruim opgezet. Een wijk die past

Nadere informatie

Rijsoord. locatie voormalig Toerkoop Reisburo De Jong. 14 juli 2017

Rijsoord. locatie voormalig Toerkoop Reisburo De Jong. 14 juli 2017 Rijsoord locatie voormalig Toerkoop Reisburo De Jong 14 juli 2017 Rijsoord Locatie voormalig Toerkoop Reisburo De Jong Rijsoord, tot 1855 een zelfstandig dorp, is een bijzondere plek. Het dorp telt ruim

Nadere informatie

Huizen van. Hoekstra & van Eck. Stentorstraat 63 C, 1035 XC Amsterdam. Kindvriendelijk. Nieuwe woning. Ruimte. Privacy. Amsterdam Noord H16

Huizen van. Hoekstra & van Eck. Stentorstraat 63 C, 1035 XC Amsterdam. Kindvriendelijk. Nieuwe woning. Ruimte. Privacy. Amsterdam Noord H16 Huizen van Hoekstra & van Eck Stentorstraat 63 C, 1035 XC Amsterdam Kindvriendelijk Nieuwe woning Ruimte Privacy Amsterdam Noord H16 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud

Nadere informatie

EEn financieel advies voor de rest van uw leven!

EEn financieel advies voor de rest van uw leven! EEn financieel advies voor de rest van uw leven! Investeer nu 60 minuten om 30 jaar zorgeloos Super scherpe rentes! Volledig onafhankelijk! Vakkundige topadviseurs! te wonen! Informeer geheel vrijblijvend

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Inhoud Inleiding Aanleiding Cornelis Elffers Vergelijkbare werken Historische betekenis van de school Het pand Kunstwerken Het

Nadere informatie

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen)

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over het bouwperceel waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve

Nadere informatie

Studie en prijsvraag Tuinen 3 Gouda

Studie en prijsvraag Tuinen 3 Gouda Studie en prijsvraag Tuinen 3 Gouda Tuinen 3 Gouda Omschrijving 2 Tuinen 3 Gouda Verkavelingsstudie Woonpartners Midden-Holland Verkavelingsstudie In opdracht van Woonpartners Midden-Holland te Waddinxveen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE EN ARCHITECTONISCHE RICHTLIJNEN GELE VILLA S DE VEILING LEIDSCHE RIJN. Zelfbouwkavels Mies Bouhuysstraat

STEDENBOUWKUNDIGE EN ARCHITECTONISCHE RICHTLIJNEN GELE VILLA S DE VEILING LEIDSCHE RIJN. Zelfbouwkavels Mies Bouhuysstraat STEDENBOUWKUNDIGE EN ARCHITECTONISCHE RICHTLIJNEN GELE VILLA S DE VEILING LEIDSCHE RIJN Zelfbouwkavels Mies Bouhuysstraat Het Zand, Leidsche Rijn Deze randvoorwaarden voor gele villa s in de Veiling zijn

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Kindvriendelijk woonomgeving. Kant en klare woning. 4 riante slaapkamers. Volledig voorzien van kunststof kozijnen

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Kindvriendelijk woonomgeving. Kant en klare woning. 4 riante slaapkamers. Volledig voorzien van kunststof kozijnen Huizen van Hoekstra & van Eck Veenweidestraat 60, 1441 NH Purmerend Kant en klare woning Volledig voorzien van kunststof kozijnen 4 riante slaapkamers Kindvriendelijk woonomgeving Centraal gelegen in De

Nadere informatie