De hereniging van Duitsland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De hereniging van Duitsland"

Transcriptie

1 De hereniging van Duitsland 9 november is voor onze oosterburen een bijzondere dag. Op die dag in 1989 viel namelijk de Berlijnse muur en die ingrijpende gebeurtenis wordt nog steeds elk jaar in het hele land uitgebreid herdacht. Het is dit jaar alweer twintig jaar geleden dat er een einde kwam aan de scheiding tussen Oost-Duitsland en West-Duitsland. In deze opdracht ga je onderzoeken waarom de Berlijnse muur ooit werd gebouwd en waarom deze uiteindelijk weer werd afgebroken. Ook kijken we of de gevolgen van deze scheiding vandaag de dag nog steeds zichtbaar zijn in Duitsland. Bron: Reuters / WFA, Den Haag Je gaat aan de slag in groepen van twee personen. Vul hier de namen van de groepsleden in: 1.) 2.) Per groep heb je ten minste het volgende nodig: Toegang tot Internet Een Bosatlas (52 e of 53 e druk) Je werkt in vijf stappen: Stap 1: hierin beantwoord je vragen over Duitsland, waardoor je een beeld krijgt van de regio. Deze informatie heb je later nog nodig bij het doorlopen van de volgende stappen. Stap 2: hierin ga je op zoek naar het verhaal van de Berlijnse muur. Met andere woorden: waarom was het eigenlijk nodig om midden in Berlijn een grote muur te bouwen? Stap 3: hier ga je je concentreren op de val van de Berlijnse muur en de Duitse hereniging. Je onderzoekt wat de redenen waren voor het opheffen van de grens tussen oost en west. Stap 4: in deze stap ga je op zoek naar de gevolgen van de jarenlange splitsing van Duitsland. Zijn er na twintig jaar nog steeds verschillen tussen oost en west? Stap 5: met deze stap sluit je de opdracht af. Hoe heb je gewerkt en wat heb je geleerd?

2 Stap 1, de regio in beeld 1.) Topografie. Gebruik hierbij de Bosatlas. a. In het westen grenst Duitsland aan vier landen: 1) 2) 3) 4) b. In het zuiden grenst Duitsland aan twee landen: 1) 2) c. In het oosten grenst Duitsland aan twee landen: 1) 2) d. In het noorden grenst Duitsland aan één land: 1) In het noorden grenst Duitsland aan twee zeeën: 1) 2) e. Wat is de hoofdstad van Duitsland? f. Mönchengladbach ligt helemaal in het westen van Duitsland en Görlitz ligt helemaal in het oosten van Duitsland. Hoe ver liggen deze steden ongeveer uit elkaar? kilometer

3 2.) Bevolking. Gebruik hierbij het Internet en de Bosatlas. a. Duitsland telt ongeveer miljoen inwoners (afgerond op miljoenen) b. Zoek in de Atlas een kaartje over de bevolkingsgroei van Duitsland. (Omcirkel het juiste antwoord) 1) In het westen van Duitsland is sprake van een bevolkings toename / afname 2) In het oosten van Duitsland is sprake van een bevolkings toename / afname 3.) Economie. Gebruik hierbij het Internet en de Bosatlas.. a. Volgens Wikipedia heeft Duitsland, technologisch gezien, de op twee na sterkste economie van de wereld. Welke twee landen staan nog boven Duitsland? 1) 2) b. De economie van een land hangt af van een groot aantal factoren. In de Bosatlas staat gelukkig een kaartje waarop al deze factoren zijn verwerkt. Je vindt dit kaartje in het zaakregister onder het kopje sterkte economie. Kies voor de kaart van Europa. Vul bij elke zin de juiste letter in. A= sterker dan B= zwakker dan C= even sterk als 1.) De Duitse economie is de Nederlandse economie? 2.) De Duitse economie is de Italiaanse economie? 3.) De Duitse economie is de Russische economie?

4 Stap 2, het verhaal van de Berlijnse muur Gebruik hierbij de Internetbronnen en de Bosatlas 1.) De verdeling van Duitsland Nadat Duitsland in 45 de Tweede Wereldoorlog had verloren, werd het land ingenomen door de geallieerden: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Sovjet-Unie. Deze landen verdeelden Duitsland tijdelijk in vier bezettingszones. Via Wikipedia kun je achterhalen waar de grenzen tussen deze bezettingszones lagen. Teken de grenzen van de bezettingszones in het onderstaande kaartje van Duitsland en geef de verschillende bezettingszones ieder een eigen kleur. Berlijn laat je nu nog wit! Vergeet niet de bijbehorende legenda te maken.

5 2.) De verdeling van Berlijn Bekijk nog eens het ingekleurde kaartje van Duitsland en let vooral op de ligging van Berlijn. a. In welke bezettingszone kwam Berlijn te liggen? De andere geallieerden wilden eveneens een deel van de hoofdstad bezitten, dus werd ook Berlijn opgesplitst in vier sectoren. Hieronder vind je een kaartje van Berlijn. De grenzen tussen de sectoren zijn al aangegeven, dus je hoeft het kaartje alleen nog in te kleuren. Via Wikipedia kun je achterhalen hoe Berlijn in 1945 verdeeld werd. Gebruik voor dit kaartje dezelfde kleuren als bij de vorige opdracht en denk aan de legenda! De Berlijnse sector van de Sovjet-Unie sloot natuurlijk aan op de eigen bezettingszone, dus dat vormde geen probleem. Voor de andere drie sectoren lag dat anders. De sectoren van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vormden een eilandje binnen de bezettingszone van de Sovjet-Unie. Een gebied dat geheel wordt omsloten door het grondgebied van één andere partij wordt ook wel een enclave genoemd! In 1949 werden de bezettingszones van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk samengevoegd tot een nieuw land: West-Duitsland. De bezettingszone van de Sovjet-Unie werd in hetzelfde jaar omgedoopt tot Oost-Duitsland. In plaats van vier bezettingszones, was er vanaf dat moment dus sprake van twee nieuwe landen. Omdat de levensomstandigheden in West-Duitsland over het algemeen beter waren dan in Oost-Duitsland, vluchtten veel mensen van Oost naar West. Om te voorkomen dat nog meer mensen naar het Westen zouden vluchten, sloot Oost-Duitsland uiteindelijk de grenzen. Tussen Oost-Duitsland en West-Duitsland werd een groot hek geplaatst met aan twee kanten een brede verboden zone. Duitsers konden dus niet meer van Oost naar West.

6 Maar als het hek bij de Duitse grens zou ophouden, dan zouden mensen via andere landen nog steeds gemakkelijk naar het westen kunnen vluchten. Om dit te voorkomen werd het hek helemaal van Noord tot Zuid-Europa doorgetrokken. Met behulp van grensbewaking, mijnenvelden en prikkeldraad probeerde men te voorkomen dat mensen van het arme oosten naar het rijke westen zouden vluchten. Deze vroegere grens tussen Oost- en West-Europa, wordt ook wel het IJzeren Gordijn genoemd. In landelijke gebieden was het bouwen van een hek, met daaromheen brede verboden zones, geen moeilijke opgave, maar in het drukke, volle Berlijn ging dat niet zo makkelijk. Een bijkomend probleem was natuurlijk dat een deel van Berlijn nog bij West-Duitsland hoorde: namelijk de sectoren van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Omdat de uittocht van oost naar west in Berlijn alsmaar doorging, besloot de Oost-Duitse regering uiteindelijk in 1961 tot de bouw van een grote muur om deze drie sectoren. b. Teken het verloop van de muur in het kaartje van Berlijn op de vorige pagina. Doe dit door een dikke zwarte lijn te trekken langs de buitengrenzen van de drie Westerse sectoren. Als je twijfelt, kun je het verloop van de Berlijnse muur ook op Internet nog eens opzoeken. c. Zoek in het zaakregister van de Bosatlas naar een kaartje over het IJzeren Gordijn en teken het verloop van het IJzeren Gordijn in onderstaand kaartje van Europa.... = IJzeren Gordijn Omcirkel hieronder steeds het juiste antwoord d. Het IJzeren Gordijn sloot wel / niet aan op de Berlijnse muur? e. Oostenrijk hoorde wel / niet bij Oost-Europa f. Oost-Duitsland / West-Duitsland werd ook wel DDR genoemd.

7 Stap 3, de Duitse hereniging In stap twee heb je gezien dat Duitsland na de Tweede Wereldoorlog opgesplitst is geweest. In stap één hebben we echter gezien dat Duitsland tegenwoordig weer een groot en welvarend land is. Blijkbaar is er in de tussentijd iets gebeurd waardoor Duitsland weer één land werd, en zeer succesvol bovendien. In deze stap onderzoek je de Duitse hereniging. Bij het beantwoorden van de vragen gebruik je de site over de Koude Oorlog en de site van het nrc handelsblad over de gebeurtenissen in ( Zie Internetbronnen) 1.) De Koude Oorlog Door het IJzeren Gordijn was Europa in twee delen opgesplitst, maar eigenlijk werd de hele wereld hierdoor gescheiden. Je had het westen, met de Verenigde Staten als supermacht en het oosten, met de Sovjet-Unie als supermacht. Het leven aan beide kanten van het IJzeren Gordijn was daardoor compleet verschillend. Het westen was kapitalistisch en het oosten was communistisch. Zoek op wat dat betekent. Vul in: communisme, kapitalisme a. Het wil dat iedereen evenveel kan meeprofiteren van de welvaart. Om dit mogelijk te maken, wordt de productie centraal geleid door de staat. Er zijn geen vrije ondernemers en bedrijven zijn eigendom van de staat. b. Het wil dat mensen en bedrijven zelf beslissingen kunnen nemen. De productie wordt dus geleid door particuliere ondernemers en de invloed van de overheid is minder groot. Vul in: communistisch, kapitalistisch c. Het westen was over het algemeen d. Het oosten was over het algemeen Als er gesproken wordt over deze periode, waarin tweesupermachten lijnrecht tegenover elkaar stonden, dan heeft men het vaak over de Koude Oorlog. e. Waarom wordt deze oorlog koud genoemd?

8 In de loop der jaren bleek dat de economische ontwikkeling in het oosten achterbleef bij die van het westen. Veel mensen in het oosten wilden graag net zo leven als de mensen in het westen, maar ze konden daar vanwege het IJzeren Gordijn niet zomaar naartoe. In 1989 werden de protesten tegen het IJzeren Gordijn zo groot, dat de leiders van Oost-Duitsland besloten de grenzen te openen. De Muur en het IJzeren Gordijn gingen open. Na ruim 38 jaar konden mensen weer van oost naar west reizen en omgekeerd. Het is moeilijk om het precieze einde van de Koude Oorlog aan te wijzen, maar vaak wordt 9 november 1989 genoemd als symbolisch einde. f. Wat gebeurde er op deze dag? Het verdwijnen van het IJzeren Gordijn, en daarmee ook de val van de Berlijnse muur, waren belangrijke gebeurtenissen die het einde van de Koude Oorlog inluidden. Ook voor Duitsland hadden deze gebeurtenissen grote gevolgen. Niet lang daarna was Duitsland weer één land: namelijk op 3 oktober Dat is de Dag van de Duitse Eenheid.

9 Stap 4, de gevolgen van de Duitse opsplitsing Het is nu bijna 20 jaar geleden dat Duitsland herenigd werd. We hebben in stap één gezien dat Duitsland inmiddels weer een welvarend land is, maar geldt dat voor alle delen van het land? In deze laatste stap onderzoek je of er 20 jaar na dato nog steeds aanwijzingen te vinden zijn voor de langdurige splitsing tussen oost en west. 1.) Verschillen in Duitsland. Gebruik hierbij de Bosatlas Zoek in de Bosatlas naar een kaartje waarop je informatie kunt vinden over het Bruto Binnenlands Product van Duitsland. Sommige Atlassen bevatten wel een apart kaartje voor Duitsland en andere Atlassen niet. In dat geval kun je ook de kaart van Europa gebruiken. a. Is er in Duitsland nog een verschil te zien tussen oost en west, als je kijkt naar het Bruto Binnenlands Product? Ja / Nee b. Zo ja, waar is het Bruto Binnenlands Product het hoogst? West / Oost c. In het westen / oosten van Duitsland vind je het meeste werkloosheid. d. Als je kijkt naar de Bevolkingsgroei in Duitsland, zie je een opmerkelijk verschil. In het voormalige Oost-Duitsland is sprake van bevolkings afname / toename In het voormalige West-Duitsland is sprake van bevolkings afname / toename Heeft dit verschil volgens jullie te maken met het geboortecijfer of het migratiecijfer? Leg je antwoord uit:

10 2.) Verschillen in Europa. Gebruik hierbij de Bosatlas Blijkbaar zijn er tegenwoordig nog steeds grote verschillen tussen het oosten en westen van Duitsland. Nu ga je onderzoeken of die verschillen er ook zijn tussen Oost- en West-Europa. Zoek in de Bosatlas een kaartje over het Bruto Binnenlands Product van Europa. Beantwoord onderstaande vragen steeds door het juiste antwoord te omcirkelen. a. Is er in dit opzicht nog een verschil zichtbaar tussen oost en west? Ja / Nee b. Zo ja, waar is het Bruto Binnenlands Product het hoogst? West / Oost c. Welke van deze Europese landen heeft het hoogste Bruto Binnenlands Product? Noorwegen / Frankrijk / Duitsland / Portugal / Nederland Behalve het Bruto Binnenlands Product zijn er nog andere manieren om landen met elkaar te vergelijken. Via het zaakregister van de Atlas kun je de juiste kaarten vinden die horen bij de volgende vragen. De zoektermen zijn steeds onderstreept. d. Over het algemeen kun je zeggen dat wanneer een land rijker wordt, er steeds minder mensen in de landbouwsector zullen werken. Volgens de Bosatlas werken in Oost-Europa / West-Europa nog veel mensen in de landbouw. e. De levensverwachting van Oost-Europeanen is over het algemeen hoger / lager dan die van West-Europeanen. f. Het aantal computers is in West-Europa hoger / lager dan in Oost-Europa. Migratie is eveneens een belangrijke indicator. g. Noem drie Europese landen met een vertrekoverschot: 1) 2) 3) h. In Duitsland is sprake van een vestigingsoverschot / vertrekoverschot i. Het landelijke vestigingsoverschot van Duitsland bedraagt

11 Bekijk nogmaals de antwoorden op de vragen 1a t/m 1i en beantwoord de volgende vragen: j. Heeft het verdwijnen van het IJzeren Gordijn geleid tot gelijkheid binnen Europa? Ja / Nee k. Leg uit waarom je toch niet kunt zeggen dat het weghalen van het IJzeren Gordijn een mislukking is geworden? Hoewel het IJzeren Gordijn niet meer bestaat, zijn er wel enkele restanten bewaard gebleven. Dit deel staat aan de grens tussen Tsjechië en Oostenrijk en trekt jaarlijks duizenden toeristen. Bron: Michael Brochstein,

12 Stap 5, reflectie Je hebt je de afgelopen lessen geconcentreerd op de opsplitsing en de hereniging van Duitsland en Europa. Als het goed is weet je nu meer over het onderwerp dan voorheen. Wat wist je al over dit onderwerp voordat je met deze opdracht begon? (noteer in kernwoorden) Welke informatie was helemaal nieuw? (noteer in kernwoorden) Hoe verliep de samenwerking en wat kan beter? Welke opdrachten vond je het makkelijkst en waarom? Welke opdrachten vond je het moeilijkst en waarom? Wat zou je bij een volgend onderzoek anders aanpakken? Heb je zelf nog ideeën die dit onderzoek beter of leuker kunnen maken? Zo ja welke?

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Ontstaan en groei van de EU

Ontstaan en groei van de EU ZEG EENS, Hoe is de Europese Unie ontstaan en gegroeid? Inleiding De Europese Unie is ontstaan in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Men geloofde dat alleen een duurzame vrede kon zorgen voor stabiliteit

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Europa Het kennismagazine voor jongeren

Europa Het kennismagazine voor jongeren Europa Het kennismagazine voor jongeren Europese Unie Dit kennismagazine en de bijbehorende docentenbijlage zijn ook op internet te vinden op: europa.eu/teachers-corner/index_nl.htm bookshop.europa.eu

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Examen VMBOBB 2008 tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00 10.30 uur economie CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

1 Van jagers naar boeren

1 Van jagers naar boeren Van jagers naar boeren De ontmoeting Ongeveer 000 jaar geleden leefden er in Limburg groepen mensen die op verschillende manieren zorgden voor hun levensonderhoud. Sommige groepen hielden zich in leven

Nadere informatie

Examen HAVO. Aardrijkskunde (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Aardrijkskunde (nieuwe stijl) Aardrijkskunde (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 24 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn 67 punten te behalen; het examen bestaat uit 26 vragen.

Nadere informatie

Het weer in Nederland

Het weer in Nederland PRAKTISCHE OPDRACHT HAVO 4 wiskunde A 2009/2010 BTK/MLN Het weer in Nederland soort opdracht: benodigdheden: groepsopdracht 2 personen -rekenmachine -pc met Internetaansluiting -schrijfwaren (pen en potlood)

Nadere informatie

In de halve eeuw die daarop volgde, diepten de lidstaten de samenwerking op geregelde tijdstippen uit.

In de halve eeuw die daarop volgde, diepten de lidstaten de samenwerking op geregelde tijdstippen uit. 1. Historiek Inleiding Reisde je al eens naar enkele Europese landen? Dan heb je ongetwijfeld al gemerkt dat Europa een continent is met littekens. Overal vind je gedenktekens, soldatenkerkhoven, e.a.

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Europese Unie. Europa. Een jongerenblad

Europese Unie. Europa. Een jongerenblad Europese Unie Europa. Een jongerenblad Deze brochure Europa. Een jongerenblad en de bijhorende docentenbijlage zijn ook op internet te vinden op: http://europa.eu/teachers-corner/index_nl.htm https://bookshop.europa.eu/nl/home/

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

ZEG EENS, Wat houdt het Europese beleid over de euro en de eurocrisis precies in?

ZEG EENS, Wat houdt het Europese beleid over de euro en de eurocrisis precies in? ZEG EENS, Wat houdt het Europese beleid over de euro en de eurocrisis precies in? Inleiding De Europese samenwerking is gestart met kolen en staal. Doorheen de jaren groeide de economische samenwerking:

Nadere informatie

Zakendoen over de grenzen

Zakendoen over de grenzen Zakendoen over de grenzen Hoe interessant cultuurverschillen voor jezelf ook zijn, crosscultureel management speelt vooral een rol bij internationale commerciële samenwerking. Het boek Culturele competentie

Nadere informatie

MIGRANTENWEEK: IMMIGRATIE

MIGRANTENWEEK: IMMIGRATIE Derde week in november MIGRANTENWEEK De Nederlandse samenleving is de laatste decennia sterk van samenstelling veranderd. Een groeiend gedeelte van de bevolking is niet in Nederlands geboren of heeft ouders

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Module 1 & 2 Concept: Schaarste en ruil

Module 1 & 2 Concept: Schaarste en ruil Module 1 & 2 Concept: Schaarste en ruil Het nieuwe economieprogramma 1 Verantwoording 2010, Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor

Nadere informatie

Examen HAVO. Aardrijkskunde (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Aardrijkskunde (nieuwe stijl) Aardrijkskunde (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 11.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-KB 2015 tijdvak 2 donderdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie floreren. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. Ze financieren

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DE LEERLINGENHANDLEIDING HAVO/VWO Naam: Klas: Datum: Pagina 2 INLEIDING De mens maakt op grote schaal gebruik van fossiele brandstoffen. Dit zijn bijvoorbeeld aardolie, aardgas en steenkool. Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

L A N D. Dirk J. Korf. Met medewerking van:

L A N D. Dirk J. Korf. Met medewerking van: POLEN IN NEDERLAND POLEN N IN L A N D E D E R Dirk J. Korf Met medewerking van: Sari van der Poel & Miranda Boone, Lieke Bartelds, Catharina van Bentum, Madeleine van der Bruggen, Roos de Haan Lotte Heijnis,

Nadere informatie

De kloof, die een ravijn dreigt te worden

De kloof, die een ravijn dreigt te worden De kloof, die een ravijn dreigt te worden Door Drs. Maurice de Hond Crisis van de parlementaire democratie Bij het lezen van Geert Mak s boek over de geschiedenis van de 20 e eeuw In Europa viel me een

Nadere informatie