Verlaten Kita's en bruisende kiosken Openbare ruimte en collectieve voorzieningen in de socialistische stad. Ingeborg van Lieshout, Annet ~ Ritsema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verlaten Kita's en bruisende kiosken Openbare ruimte en collectieve voorzieningen in de socialistische stad. Ingeborg van Lieshout, Annet ~ Ritsema"

Transcriptie

1

2 146 Die Platte 147 Openbare ruimte en collectieve voorzieningen in de socialistische stad Ingeborg van Lieshout, Annet ~ Ritsema Collectieve voorzieningen in Marzahn, Berlijn <:::::::::, Kindertagesstätte (Kilo) ~ collectieve voorzieningen op niveau ~ collectieve voorzieningen op stadsdeelniveau stadsdeelvoorziening: groen Een laboratorium voor planning In de communistische regimes waren de stedenbouw en ruimtelijke ordening een belangrijk onderdeel van de centrale planeconomie. Collectieve voorzieningen als winkels, crèches, scholen, theaters en sportvelden waren met bijna wetenschappelijke precisie afgestemd op het aantal inwoners. De private ruimte bestond uit een gestandaardiseerde minimale cel, die werd gerepeteerd tot wooncomplexen. Buiten de private en de collectieve ruimte was alle ruimte openbaar. De enorme schaal van de openbare ruimte gaf uitdrukking aan het collectief eigendom van de bodem. De openbare en collectieve ruimte werd van staatswege op een absolute manier gecontroleerd, waardoor voor particulier initiatief geen ruimte was. Na de val van het communisme rond 1990 verdwenen de rigide planningsinstrumenten uit de ruimtelijke ordening. Dit werd bij uitstek zichtbaar in de voorheen sterk gereguleerde openbare ruimte en collectieve voorzieningen. Afhankelijk van politieke en economische ontwikkelingen veranderden deze in de verschillende landen in Midden- en Oost-Europa op uiteenlopende wijze. Een vergelijkende studie van Marzahn (Oost-Berlijn) en Drumul Taberei (Boekarest) toont de verschillen in het beoogde en huidige gebruik van de openbare ruimte en collectieve voorzieningen in de socialistische en. De Westelijke Tuinsteden (Amsterdam) laten in Nederland hetzelfde zien voor de naoorlogse woon. Verlaten Kita's: Marzahn In Marzahn (Oost-Berlijn) vormden de kinderdagverblijven, de zogenaamde Kita's (Kindertagesstätte), een belangrijk onderdeel van de collectieve-voorzieningenstructuur. Deze Kita's staan nu leeg. De maatschappelijke structuur Kiosk in Brno Kiosk in Brno Kiosk in Bratislava

3 148 Die Platte is veranderd; in de DDR werkten immers zowel man als vrouw, terwijl momenteel de vrouw vaak werkloos is. 149 Collectieve voorzieningen in Drumul Taberei, Boekarest t> provisorische handel o afvalverzamelpunt lil\ garage moestuin collectieve tuin Kiosk in Kiev stadsdeelvoorziening: groen Een verlaten Kita in Marzahn, Berlijn Om de Kito's voor een andere bestemming te kunnen gebruiken, moet eerst een bouwtechnisch onderzoek worden gedaan. Zo'n onderzoek is kostbaar en moet voor iedere Kita opnieuw worden uitgevoerd, terwijl deze vrijwel identiek zijn. Door deze starre regelgeving en hoge kosten worden er weinig initiatieven ontplooid om de Kito's een nieuwe functie te geven. Gevolg is dat ze leegstaan, terwijl er grote vraag is naar ruimten voor kleine stortende bedrijven. Ook de omgang met de openbare ruimte is veranderd sinds de Wende. De oorspronkelijke betrokkenheid van de bewoners bij hun woonomgeving is na de Wende sterk afgenomen, doordot de samenstelling van de bewoners veranderd is en de huren, die voor de Wende extreem loog waren, fors verhoogd zijn. De huidige bewoners zien het onderhoud van de openbare ruimte niet meer als hun taak- ze betalen toch voldoende huur? Gevolg is dot de openbare ruimte en voorzieningen vervollen en elke vorm van stedelijk leven en bedrijvigheid ver te zoeken is. Bruisende kiosken: Drumul Toberei Het stadsdeel Drum ui Toberei (Boekarest) bestoot uit verschillende woonbuurten die gesitueerd zijn rondom een park. Het ontwerp uit de jaren zestig voorzog in een veilig en rustig woonmilieu en de opbloei van het gemeenschapsleven rond de collectieve voorzieningen. Deze voorzieningen zijn echter nooit gebouwd. Hier heeft na de val van Ceou!?escu de zogenaamde denationalisatie plaatsgevonden: de Kios k in Boedapest Kiosk in Charkiv Ki osk in Kiev

4 150 Die Platte privatisering van woningen en het hiermee gepaard gaande terugtrekken van de staat uit de openbare ruimte. De monotonie van de gevels is nu vervangen door een oneindige reeks varianten van dichtgezette en versierde loggia's. De openbare ruimte tussen en rondom de wooncomplexen is geannexeerd voor particuliere doeleinden. Kleinschalige bedrijvigheid, verboden tijdens het regime van Ceauliiescu, ontplooit zich in de vorm van dag en nacht geopende kiosken die zich concentreren rondom bus- en metrohaltes en langs de doorgaande routes. Openbare ruimte wordt gekrookt en neemt bij de entrees van de flats de vorm aan van keurig onderhouden collectieve of privé-tuinen, meestal afgebakend van de (niet-geannexeerde) openbare ruimte door middel van planten of een hekje. Het stadsdeel, dat gepland was voor inwoners, herbergt inmiddels mensen. Dat daarbij het autobezit in Boekorest de afgelopen tien jaar verzesvoudigd is, laat zich aan de openbare ruimte aflezen: auto's staan op het trottoir, tussen de wooncomplexen die veelal zijn voorzien van gegroepeerde betonnen of stalen parkeerboxen. Elke vorm van sturing ontbreekt, waardoor de openbare ruimte versnippert en de continuïteit verloren gaat. Hoewel de ongeplande ontwikkelingen voor een enorme dynamiek en stedelijkheid zorgen, zijn ze dus niet zaligmakend. Parkeeroplossing in Dessou Parkeeroplossing in Ostrova 151 Collectieve voorzieningen in Westelijke Tuinsteden, Amsterdam \j commerciele voorziening - maatschappelijke voorziening Diversiteit door privatisering, dichtgezette loggia's In Boekarest Planning van het ongeplande: Westelijke Tuinsteden versus Drum ui Taberei De naoorlogse woonen in Nederland zijn, net als de socialistische stedenbouw in Middenen Oost-Europa, gebaseerd op modernistische topdownplanning. Voor eigen initiatieven van de bewoners was nagenoeg geen ruimte.

5 I 52 Die Platte De doorgeschoten regelgeving van bovenaf, zoals in Marzahn, drukt nieuwe kleinschalige en laagwaardige ontwikkelingen de kop in. Deze situatie is vergelijkbaar met die in Nederland. De ruimtelijke ordening is volledig dichtgetimmerd. Economische ontwikkelingen als het ontstaan van kleine buurtwinkels worden als hinderlijk gezien, terwijl ze een impuls aan het stedelijk leven en de werkgelegenheid geven. Er is geen ruimte voor eigen initiatieven en daarmee ontbreekt ook de mogelijkheid om onvoorspelbare behoeften in de toekomst op te vangen. In de en ontbreekt in de openbare ruimte vrijwel elk spoor van leven. Parkeeroplossing In Boekarest Een informele bijdroge aan de openbare ruimte van Petrzalka, Bratislava Uit informele ontwikkelingen, zoals in Drumul Taberei, zijn sociale trends te destilleren. Door deze trends te begrijpen en te kanaliseren, geven ze een handvat voor de planning en wetgeving. Wordt het geen tijd om te zoeken naar een meer flexibele vorm van ruimtelijke ordening en stedenbouw waar ruimte is voor spontane ontwikkelingen en particuliere initiatieven? Een tussenvorm tussen een top-down en een botturn-up stedenbouw? Een planning waarin ruimte is voor het ongeplande? Literatuur Informatie en kaartmateriaal aver de transformatie van Drum ui Taberei is afkomstig uit:, Stefan Ghenciulescu, 'An archipelego of private spa ces', Arhitectura, 200'1, nr. 21, z.p. Martin van den Heuvel, Hans Renner, Hans van der Meulen, Nieuwe tijden. Oost- en Midden-Europese landen van de val van het communisme, Amsterdam Le Corbusier, La Charte d'athènes, Parijs Hans van der Cammen, Lende Klerk, Ruimtelijke ordening. Van grachtengordel tot Vinex-, Utrecht Ed Taverne, Franziska Linkerhand (1974), een architectuurhistorische beschouwing over een roman van Brigitte Reimann, Amsterdam Parkeeroplossing In Boekarest Parkeeroplossing in Ki ev

Denken over de toekomst van wijken

Denken over de toekomst van wijken Habiforum geeft een serie Inspiratiepapers uit over woonwijken van de toekomst. Het doel van de serie is om een combinatie te bieden van informatie en achtergrond, en van inspiratie en ideevorming. Het

Nadere informatie

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken WONEN EN WERKEN IN DE WESTAS Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken Jaar: 2014 De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken naar een stedelijk woon-werkmilieu 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1.

Nadere informatie

Organische Groei Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling

Organische Groei Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling VERENIGING DELTAMETROPOOL PM PRE MEMO 09 2011 VERENIGING DELTAMETROPOOL VERKENT OP ONREGELMATIGE BASIS ACTUELE METROPOLI- TANE VRAAGSTUKKEN OM MET HAAR

Nadere informatie

De internationale vastgoedmarkt

De internationale vastgoedmarkt De internationale vastgoedmarkt Auteur(s): Eichholtz, P.M.A. (auteur) Graaf, N. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij Global Property Research te Maastricht. Eichholtz is daarnaast verbonden aan de

Nadere informatie

Uitdagingen voor wonen en werken

Uitdagingen voor wonen en werken Stedenband Utrecht-León Uitdagingen voor wonen en werken Inleiding Tien jaar terug had León een groot tekort aan betaalbare woningen. De bevolking groeide hard, de economie stagneerde en woningbouw kwam

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

ALPHA/GAMMA DUURZAAMHEID. Poptahof Delft. Nu met Special! Centraal onderwerp. Onderzoek naar levensloopbestendigheid van de wijk.

ALPHA/GAMMA DUURZAAMHEID. Poptahof Delft. Nu met Special! Centraal onderwerp. Onderzoek naar levensloopbestendigheid van de wijk. 1e jaargang nr.6 bouwkunde TU Delft BK3065 ALPHA/GAMMA Magazine Nu met Special! Poptahof Delft Onderzoek naar levensloopbestendigheid van de wijk Centraal onderwerp DUURZAAMHEID I love Poptahof! Het begin

Nadere informatie

landelijk wonen NAi Uitgevers

landelijk wonen NAi Uitgevers NAi Uitgevers Frank van Dam Margit Jókövi Anton van Hoorn Saskia Heins NAi Uitgevers, Rotterdam Ruimtelijk Planbureau, Den Haag 2003 Titel hoofdstuk 3 3 inhoud Samenvatting Aanleiding 7 De huidige vraag

Nadere informatie

DENKAGENDA ALMERE 2014-2019

DENKAGENDA ALMERE 2014-2019 DENKAGENDA ALMERE 2014-2019 1 Inleiding Het nieuwe pionieren in een veranderende stad Ontwikkelen en meedoen Taakverschuiving en rolneming Investeringscapaciteit Slot Bijlage: Kenmerken van Almere 2 Inleiding

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014

Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014 Fact sheet nummer 5 mei 2014 Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam Het aantal zzp ers blijft toenemen, zowel in Amsterdam als in de rest van Nederland. Amsterdam telt er nu al bijna 50.000. Ze maken 12,8%

Nadere informatie

Prachtig Compact NL. Deel 1: visie

Prachtig Compact NL. Deel 1: visie Prachtig Compact NL Deel 1: visie Prachtig Compact NL Deel 1: visie PRACHTIG COMPACT NL Een studie van de werkgroep Binnenstedelijk bouwen in opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA), Ministerie

Nadere informatie

Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied

Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied Maart 2014 Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied Dit rapport is in opdracht van InnovatieNetwerk opgesteld door: T.J.A. (Edo)

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen leegstand OP Nederlandse bedrijventerreinen Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand op Nederlandse bedrijventerreinen, het is een snel groeiend probleem. Om dat probleem

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Innovatie, retrofit en toekomstwaarde Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid Linda van Hilten, Jurgen van der Heijden (AT Osborne)

Innovatie, retrofit en toekomstwaarde Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid Linda van Hilten, Jurgen van der Heijden (AT Osborne) (Gepubliceerd als: Jurgen van der Heijden, Linda van Hilten (2015), Innovatie, retrofit en toekomstwaarde, Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid, p. 67-74 in: Geiske Bouma, Elke Vanempten

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest

DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest De stad: magneet, roltrap en spons De stad: magneet, roltrap en spons Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Hybride stad en Het Nieuwe Winkelen

Hybride stad en Het Nieuwe Winkelen Jg. 45 / Nr. 6 / 2012 Hybride stad en Het Nieuwe Winkelen P. 416 Kees Jansen Hybride stad en Het Nieuwe Winkelen Boven: Hybride stad: ook tijdens winkelen altijd online (foto: shop-ability.com) Onder:

Nadere informatie

Stads- en Wijkmonitor

Stads- en Wijkmonitor Stads- en Wijkmonitor 2012 Stads- en Wijkmonitor 2012 Afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S) Gemeente Nijmegen April 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Hoofdbevindingen 6 3 Ontwikkelingen in de stad 10 4 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten November 2012 Continuïteit in ontwikkeling woningmarkt, stabilisatie inkomens Centraal in het onderzoek

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Signalen uit de samenleving Project 4067 In opdracht van stadsdeel De Baarsjes drs. Lieselotte Bicknese drs. Simone Crok drs. Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658

Nadere informatie

Amfora Amstel liefde voor amsterdam. 08 April 2010

Amfora Amstel liefde voor amsterdam. 08 April 2010 Amfora Amstel liefde voor amsterdam 08 April 2010 #453 Amfora Amstel_Liefde voor Amsterdam_ 08 april 2010 Strukton Postbus 1025 3600 AB Maarssen 030 248 69 11 www.strukton.nl Zwarts & Jansma Architecten

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie