Onderzoeksconsortium voor Verloskunde, Voortplantingsgeneeskunde en Gynaecologie. Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksconsortium voor Verloskunde, Voortplantingsgeneeskunde en Gynaecologie. Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Onderzoeksconsortium voor Verloskunde, Voortplantingsgeneeskunde en Gynaecologie

2 Contact: Maya Kruijt/Zelda van Dijk Trialbureau Consortium AMC H4-256 Amsterdam T F

3 Inhoud: Introductie... 5 Mission statement... 6 De kracht van de consortiumstructuur... 6 Ontwikkeling Consortium... 7 Resultaten... 9 Lopende studies Verloskunde Lopende studies Verloskunde Voltooide studies Verloskunde Lopende studies voortplantingsgeneeskunde Voltooide studies voortplantingsgeneeskunde Lopende studies (uro)gynaecologie Publiciteit en acceptatie Kwaliteit van invoer Samenwerkingsverbanden Implementatie Lopende studies HYPITAT AMPHIA TRUFFLE PPROMEXIL STan When outcome is in balance APOSTEL II PreCare WOMB PROBAAT HYPITAT II HyRAS ALLO TOSTI APOSTEL I HTA Long term outcome HTA Value of information ECV Implementatie FLUXIM Triple P ProTWIN BIG CHANGE ALIFE ESEP METEX INeS M-OVIN TRUST LIFEstyle PORTRET VUSIS Publicaties Voordrachten Adviesraden Lijst clusters en contactpersonen Onderzoeksconsortium Verloskunde, Voortplantingsgeneeskunde en Gynaecologie Promovendi Inclusie Verloskunde

4 4

5 Introductie Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de onderzoeksconsortia voor Verloskunde, Voortplantingsgeneeskunde en Gynaecologie. Omdat er ook begin 2010 een aantal activiteiten waren, is het jaarverslag geijkt op de situatie mei De ontwikkeling van het consortium kenmerkt zich enerzijds door een snelle groei met succesvol afgeronde studies, publicaties in toptijdschriften en een aantoonbare directe impact op de kwaliteit, en anderzijds op een botsing met de universitaire organisatie van onderzoek in Nederland en een organisatie die de snelle groei nauwelijks kan volgen was een jaar van bestendiging van het Consortium. In aantallen deelnemende ziekenhuizen was de groei bescheiden, het aantal inclusies nam echter weer toe met 10%. Een aanzienlijk aantal onderzoeken is afgerond en minstens zoveel nieuwe onderzoeken zijn opgestart. Voor de research nurses en -midwives, de motor van onze organisatie, is een GCP-cursus gegeven waarmee ook het inhoudelijk fundament versterkt is. Bijzonder was ook het kastelen weekeinde, waarbij 36 promovendi zich twee dagen in een Frans kasteel terugtrokken om zich te verdiepen in een cursus research methodologie. Een aantal van de afgeronde studies heeft inmiddels geresulteerd in publicaties in toptijdschriften. Er is een afspraak gemaakt met een aantal grote netwerken om de resultaten van studies te gaan samenvoegen. Het consortium was onder de codenaam Meet the networks de mede-initiator van een wereldwijd platform voor netwerken die grote onderzoeken multicentrisch verrichten. Alhoewel de consortia verloskunde, voortplantingsgeneeskunde en (uro)gynaecologie nog gescheiden opereren, is er in dit jaarverslag voor gekozen om van alle activiteiten gezamenlijk verslag te doen. Wij zullen ook het komende jaar blijven doorgaan om samen kennis te maken die de zorg verbetert. Maart 2010 Annemieke Hoek, voortplantingsgeneeskunde Jan-Paul Roovers, urogynaecologie Ben Willem Mol, verloskunde 5

6 Mission statement Alhoewel veel klinische handelingen deel uitmaken van de dagelijkse zorg, is er vaak geen wetenschappelijk bewijs of deze behandelingen werken. In de Nederlandse verloskunde en gynaecologie is er sterke variatie tussen en zelfs binnen centra in de keuze van behandeling. De enige manier om dit dilemma op te lossen is het doen van evaluaties in multicentrisch verband. Het is ons doel om deze multicentrische evaluaties uit te voeren, om zo de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg te verbeteren. De kracht van de consortiumstructuur Het is wellicht niet direct inzichtelijk hoe de consortiumstructuur er precies uitziet en wat nu de meerwaarde van deze structuur is. Er zijn tien clusters, meestal perinatologische centra met de geaffilieerde ziekenhuizen in de regio. Ieder cluster levert een coördinator, een gynaecoloog die zitting heeft in het consortiumbestuur, research nurses/midwives aanstuurt en de contactpersoon is voor de ziekenhuizen in dat cluster. De research nurses zijn in het hele cluster actief, zij counselen potentiële proefpersonen, zorgen voor data-invoer, verzorgen follow-up, houden presentaties voor de artsen in de ziekenhuizen en zijn betrokken bij het verkrijgen van lokale uitvoerbaarheidverklaringen via de Medisch Ethische Toetsingscommissies (METC s). Daarnaast is er een centraal Trialbureau dat gesitueerd is in het AMC en verantwoordelijk is voor de informatievoorziening binnen het Consortium, METC-procedures en kwaliteitsverbetering. Ook is het trialbureau de intermediair tussen onderzoekers en de programmeurs die de interface voor de digitale randomisatie en dataverzameling maken. In het AMC en het UMCU wordt verder voor de verschillende consortiumstudies toegezien op de kwaliteit van de data-invoer en wordt ondersteuning geboden bij de data-analyse. De onderzoekers werken doorgaans grotendeels klinisch en hoeven dankzij de consortiumstructuur maar weinig tijd aan inclusie en de administratieve aspecten van de studie te besteden. De voordelen van deze organisatie zijn evident: er is een bestaand landelijk netwerk met een geoliede logistiek en professionals die zeer ervaren zijn in hun deel van het totale proces. Dankzij het netwerk zijn de lijnen kort wanneer er gestart wordt met een nieuwe studie; er kunnen in korte tijd veel ziekenhuizen benaderd worden voor deelname, het trialbureau neemt een groot deel van de METC-procedures voor zijn rekening en de research nurses dragen zorg voor een actieve participatie van de centra in de onderzoeken. Beginnende 6

7 promovendi hoeven niet zelf het wiel uit te vinden, maar kunnen terugvallen op bestaande kennis die al binnen de organisatie aanwezig is. Ontwikkeling Consortium Het Verloskundig Consortium heeft in meerdere opzichten een grote groei doorgemaakt. Het aantal deelnemende centra is gestegen van 13 eind 2005 naar 73 in Nog steeds sluiten zich ziekenhuizen bij het Consortium aan, maar met 90 ziekenhuizen in Nederland is het maximum aantal wel zo n beetje bereikt. De stijging van het aantal patiënten dat in de onderzoeken participeert is navenant: van zo n 350 gerandomiseerde patiënten in 2006 (exclusief STan) naar 1100 voor de verloskunde studies in Ook in dit opzicht zien we een stijgende lijn die zich nog steeds doorzet. Nieuwe studies zorgen voor doorgaande versterking van de wetenschappelijke onderbouwing van het medisch handelen in de verloskunde en voor continuïteit in de organisatie van het Consortium. Zoals al gesteld in de inleiding is er samenwerking tussen het consortium verloskunde en de nieuwere consortia voortplantingsgeneeskunde en (uro)gynaecologie. Alhoewel deze consortia afzonderlijk operen, wordt de personele invulling gedaan door dezelfde researchmedewerkers, of werken de researchmedewerkers samen. Ook het informeren van het veld gaat voor een deel al uniform met de Maandelijkse Update met Informatie over Studies (MUIS). Inmiddels zijn de eerste studies, inclusief analyse, afgerond. Van de eerste studies werd de analyse nog niet in consortiumverband gedaan, maar op centrumniveau. Hierbij viel op dat voor vergelijkbare analytische problemen de analyses toch dubbel gedaan werden. Op grond hiervan is besloten om voor de verloskundige studies vanaf de AMPHIA en APOSTEL II studies de analyse gezamenlijk te doen. Hiertoe is een samenwerkingsverband aangegaan met het Julius Centrum in Utrecht, waarbij één promovendus de analyse van een aantal studies zal gaan doen. Een belangrijke ontwikkeling is ook de internationale samenwerking. Er is meer en meer contact met buitenlandse netwerken voor multicenter trials, enerzijds om onnodige duplicatie van studies te voorkomen, anderzijds om gezamenlijk studies te analyseren of studies te gaan doen. Nederland gaat in consortiumverband meedoen aan internationale studies als CHIPS (Canada) en PROMISE (UK), Er komt een samenwerkingsverband tussen een aantal grote obstetrische netwerken wereldwijd, met een eerste opstartmeeting in Geneve in september 2010, en er is een afspraak met de verrichters van 6 grote studies op het gebied 7

8 van progesteron ter voorkoming van vroeggeboorte bij meerlingen om data samen te voegen. In dit geval is het aardig om de mail van de NIH te citeren waarin men akkoord ging met de samenwerking: Good to hear from you and your ears should have been red this morning as we were all saying wonderful things about the Dutch network! The progesterone twins IPD was discussed and the PIs agreed to collaborate! Yippee. Overzicht van de lopende en afgeronde studies Verloskunde DRUKLIJNEN DIGITAT HYPITAT TRUFFLE Stan AMPHIA PPROMEXIL APOSTEL II WOMB PreCare PROBAAT CHIPS HYPITAT II Triple P APOSTEL I ProTWIN ALLO TOSTI Looptijd consortiumstudies (URO) GYNAECOLOGIE PORTRET VUSIS TRUDIL POMPOEN VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE ALIFE Bedrust SETI Follikel diameter ESEP INeS LIFEstyle MOVIN ANTARTICA PROMISE

9 Resultaten De resultaten van de grootschalige en degelijk opgezette onderzoeken vinden weerklank binnen en buiten Nederland. De HYPITAT, DIGITAT, PPROMEXIL, AMPHIA en STan studie zijn gepresenteerd op plenaire sessies van het Gynaecongres. De uitkomsten van HYPITAT, DIGITAT, PPROMEXIL, AMPHIA en STan zijn ook gepresenteerd en onderscheiden op internationale gezaghebbende congressen, waarbij de HYPITAT en Stan studie prijzen wonnen. Inmiddels zijn ook de eerste papers gepubliceerd. De HYPITAT studie is gepubliceerd in The Lancet, en afgeleide papers van deze studie in obstetrische vakbladen. De STan studie wordt gepubliceerd in Obstetrics and Gynecology. De druklijnen studie, die liet zien dat het gebruik van druklijnen niet effectief was bij het monitoren van de baring, zal gepubliceerd worden in de New England Journal of Medicine. Op het gebied van de voortplantingsgeneeskunde bereikte de ALIFE studie de New England Journal of Medicine. De ALIFE studie liet zien dat er geen effect was van aspirine of heparine bij herhaalde miskramen. De bedrust studie liet zien dat 15 minuten bedrust na inseminatie de kans op zwangerschap na IUI deed toenemen van 20% naar 30%. Deze studie is gepubliceerd in de British Medical Journal. Uiteindelijk zullen de studies vertaald moeten worden naar richtlijnen van de NVOG, om daarna geïmplementeerd te worden. Zoals al gesteld werd door Dr. M. van Pampus van ZonMW een subsidie verkregen om de resultaten van de eerste studies te implementeren. In sommige gevallen was het al mogelijk om in de Landelijke Verloskundige registratie na te gaan of de resultaten van de studie effect hadden. Voor de HYPITAT studie is bijvoorbeeld reductie van het aantal eclamptische insulten voorbij 36 weken een belangrijk doel. De onderstaande tabel laat het aantal eclamptische insulten zien dat in Nederland geregistreerd wordt. Een eclamptisch insult is een epileptische aanval die optreedt in een moeder met zogenaamde pre-eclampsie, en is potentieel levensbedreigend voor moeder en kind, en kan daarnaast resulteren in ernstige restschade voor moeder of kind. Zoals te zien is, trad er tussen 2004 en 2009 een belangrijke daling op van 61 naar 13 eclamptische insulten per jaar. Deze daling vindt zowel plaats bij patiënten boven de 36 weken als bij patiënten onder de 36 weken zwangerschap. Opvallend is echter dat de daling in de ziekenhuizen die deelnamen aan de HYPITAT studie veel sterker is dan in de andere ziekenhuizen, van 34 naar 1 op 65,000 patiënten in de aan HYPITAT deelnemende ziekenhuizen ten opzichte van 11 naar 7 op 45,000 patiënten in de niet aan HYPITAT deelnemende ziekenhuizen. Het lijkt er dus sterk op dat deelname aan een studie de implementatie van studieresultaten gunstig beïnvloedt Totaal aantal patiënten < 36 wk > 36 wk HYPITAT ziekenhuizen Niet HYPITAT ziekenhuizen Totaal Tabel: Ontwikkeling van eclampsie in Nederland sinds 2004, uitgesplitst naar boven en onder 36 weken, en naar wel en niet aan HYPITAT deelnemende ziekenhuizen. 9

10 Lopende studies Verloskunde Naam ZonMw subsidie Start Einde Totale inclusie Stadium DIGITAT ja 2005 December Data analyse Truffle ja Inclusie AMPHIA ja 2006 Juni Data analyse PPROMEXIL ja 2007 Oktober Extra inclusie APOSTEL II ja 2008 Februari Data analyse PreCare ja Inclusie WOMB nee Inclusie HyRAS nee Inclusie HYPITAT-2 aangevraagd Inclusie PROBAAT nee Inclusie TOSTI ja Inclusie ProTWIN ja Inclusie Triple P Screening ja Inclusie Triple P Treat ja Inclusie ALLO ja Inclusie APOSTEL I ja Inclusie Implem.ECV ja centra Ontwikkeling FLUXIM ja Voorbereiding Voltooide studies Verloskunde Naam ZonMw subsidie Start Einde Totale inclusie Stadium HYPITAT ja 2006 April Lancet, aug STan ja 2006 Augustus Obtetrics/Gyn IUPC nee NEJM, jan

11 Lopende studies voortplantingsgeneeskunde Naam ZonMw subsidie Start Einde Totale inclusie Stadium ESEP ja Inclusie METEX nee Inclusie INeS ja Inclusie Lifestyle ja Inclusie M-ovin nee Inclusie TRUST nee Inclusie Voltooide studies voortplantingsgeneeskunde Naam ZonMw subsidie Start Einde Totale inclusie Stadium ALIFE ja NEJM Bedrust nee BMJ, 2009 Follikel diameter nee Data analyse SETI nee Data analyse Lopende studies (uro)gynaecologie Naam ZonMw subsidie Start Einde Totale inclusie Stadium PORTRET ja Inclusie VUSIS I ja Data analyse VUSIS II ja Inclusie CUPIDO II nee Inclusie In 2009 zijn de volgende projecten voor subsidie gehonoreerd. ZonMW Doelmatigheid/ Innovatie Translabial 3D-Ultrasonography for Diagnosing Levatordefects, Trudil studie. Weemhoff M, Roovers JP. Doelmatigheid/ Kosten en effecten ZonMW Development of a prediction rule for patient recruitment in randomized clinical trials. Mol BW, Opmeer BC. Doelmatigheid/ Implementatie Current Dutch practice on caesarean sections: Identification of barriers and facilitators for optimal care. Simple study. HCJ Scheepers ZonMW Preventie/ Kosten en effecten Prevention of preterm delivery with a pessary in women with a multiple pregnancy BW Mol Fonds NutsOhra. Online platform met informatie over zwangerschapsaandoeningen Mol BW, Bijlenga D 11

12 Publiciteit en acceptatie Het verloskundig onderzoeksconsortium is inmiddels geheel geaccepteerd in Nederland. De website heeft gemiddeld unieke bezoeken per maand. Het aantal bezoeken nam in de eerste twee maanden van 2010 met 40% toe ten opzichte van de vergelijkbare periode in Kwaliteit van invoer De invoer van data wordt verzorgd door researchnurses en -midwives. De invoer is op schema bij HYPITAT (afgerond), DIGITAT (afgerond) en STan (afgerond), PPROMEXIL (89,9 %), AMPHIA (89,7 %), APOSTEL II (47,5 %) en PROBAAT (47,7%). Controle van de kwaliteit van data-invoer vindt centraal plaats. Samenwerkingsverbanden Sinds 2006 lopen er twee studies op het gebied van kindergeneeskunde. Ook de kinderartsen werken in eenzelfde infrastructuur. Voorlopig houdt de kindergeneeskunde echter nog de eigen identiteit en wil niet te intensief samenwerken. De afstemming van nieuwe studies die hun eindpunt bij de kindergeneeskunde hadden verliep niet altijd vlot. Daarom is begin 2009 een document opgesteld tussen neonatologen en obstetrici om de onderlinge afstemming te verbeteren. Dit document is geaccordeerd door de obstetrici en door de neonatologen. In 2009 is de Triple P studie gestart, waarvan het screeningsdeel grotendeels in de eerste lijn wordt uitgevoerd. Er zijn twee promovendi aangesteld op deze studie, een arts en een verloskundige. Naast het Verloskundig Consortium zijn er nu ook het Urogynaecologisch consortium en het Fertiliteits Consortium gevormd. Deze hebben een clusterindeling en een infrastructuur die veel lijkt op die van het verloskundig onderzoeksconsortium. Veel research nurses zijn voor meerdere consortia actief. Vanuit het ministerie van VWS is voor de periode geld beschikbaar gekomen voor perinatologische audit. Bij perinatologische audit worden de casussen waarbij ernstige complicaties zijn opgetreden, uitgebreid besproken. Per regio is op de werkvloer gemiddeld één à twee dagen ondersteuning nodig. De consortiumorganisatie leent zich hier bij uitstek voor. Inmiddels maken vrijwel alle regio s in Nederland voor de perinatale audit gebruik van medewerkers van het consortium. Implementatie Dr. M. van Pampus heeft een plan ontwikkeld voor gezamenlijke implementatie van meerdere afgeronde studies en heeft daarvoor een subsidie van ZonMw aangevraagd, waarop inmiddels een positieve reactie is ontvangen. De activiteiten zullen in 2010 ten uitvoer worden gebracht. 12

13 Lopende studies HYPITAT Hypertension and Pre-eclampsia Intervention Trial At Term Promovendus: Corine Koopmans, UMC Groningen Karin van der Tuuk, UMC Groningen Projectleider: Dr. M.G. van Pampus, UMCG Groningen Clinical trials register ISRCTN ZonMW Objective 10% to 15% of all pregnancies are complicated by hypertensive disorders, i.e. pregnancy induced hypertension or pre-eclampsia ( women per year in The Netherlands). The large majority of these cases occur at term. There is no causal treatment but termination of pregnancy. In case of pre-term pregnancies complicated by hypertension, conservative management is advocated as long as the risks for the mother are acceptable. However, there is no consensus whatsoever on the question in such cases at term. Induction of labour might prevent maternal and neonatal complications, but it is also thought to increase the instrumental delivery rate. Nothing is known about the impact of both policies on the psychological well-being of the mother, as well as the costs of both. In The Netherlands in 2002, labour was induced in women with pregnancy induced hypertension or pre-eclampsia, whereas labour started spontaneously in women. Study design Multicentre prospective randomised controlled trial. Study population Women with a singleton pregnancy and pregnancy-induced hypertension or pre-eclampsia with a gestational age between 36 0/7 weeks and 41 0/7 weeks. Intervention Induction of labour, if necessary preceded by artificial cervical ripening versus expectant monitoring. Outcome measures Since we know from large non-randomised data that equality in maternal and neonatal health outcome can be anticipated, this study will have maternal quality of life, quality of recovery and costs as main outcomes. The SF-36 will, among other quality of life measures, be the primary outcome. Of course, maternal and neonatal mortality and morbidity will be measured. Power/data analysis The analysis will be by intention to treat. We need two groups of 250 patients to detect relevant differences in the SF-36 (primary outcome). In anticipation of equivalence in quality of life, and maternal and neonatal outcome, the economic analysis will be a cost-minimisation analysis. For each of the two strategies, we will calculate costs of perinatal care for mother and child. Trial end: March randomisations Publications Prize winning paper at ISSHP Washington 2008 Gynaecongres June 2008; oral presentation Koopmans CM, Bijlenga D, Groen H, Vijgen SM, Aarnoudse JG, van Beek E, Bekedam DJ, van den Berg PP, Burggraaff JM, Birnie E, Bloemenkamp KW, Drogtrop AP, Franx A, de Groot CJ, Huisjes AJ, Kwee A, le Cessie S, van Loon AJ, van der Post JA, Roumen FJ, Scheepers HC, Spaanderman ME, Stigter RH, Willekes C, Mol BW, van Pampus MG. Induction of labour versus expectant monitoring in women with pregnancy induced hypertension or mild preeclampsia at term: the HYPITAT trial. Lancet 2009;374: Vijgen SM et al. HYPITAT study; an economic analysis. BJOG in press Bijlenga et al.. HYPITAT study; analysis of quality of lige. Hypertension in Pregnancy. in press The results of the HYPITAT study have led to an adaption of the UK based NICE guidelines. 13

14 AMPHIA 17-Alpha hydroxyprogesterone in Multiple pregnancies to Prevent Handicapped InfAnts Promovendus: Arianne Lim, AMC Amsterdam/ UMC Utrecht Projectleider: Prof. Dr. H.W. Bruinse, UMC Utrecht Clinical trials register ISRCTN ZonMW Objective To investigate the hypothesis that prophylactic administration of 17 alpha hydroxyprogesterone (17OHPC) will reduce the incidence of the composite neonatal morbidity by reducing the early preterm birth rate in twin pregnancies. The composite morbidity rate after early preterm delivery between 24-27, and weeks of gestation is respectively 77%, 35% and 12%. After 34 weeks it sharply declines to less than 2%. The incidence of preterm birth in twins in these gestational periods is 1.8, 5.2 and 7.4%, respectively. As a result of this early delivery finally about 8% of the children will die, 6% will remain severely disabled and 20% will be moderately disabled. At present, no general accepted strategy for prevention of preterm birth in multiple pregnancies exists. Prophylactic administration of 17OHPC that proved to be effective in singleton pregnancies at high risk for preterm delivery is as yet not advised. Study design: Randomised placebo controlled trial. Study population: Women with a multiple pregnancy (bichorionic or monochorionic) at a gestational age between 15 and 20 weeks of gestation. Intervention: Weekly 250 mg 17 OHPC i/m injections from weeks up to 36 weeks of gestation versus placebo. Outcome measures: Primary outcome is composite bad neonatal condition (death or severe morbidity). Secondary outcome measures are time to delivery, preterm birth rate before 32 and 37 weeks, days of admission in neonatal intensive care unit, maternal morbidity, maternal admission days for preterm labour and costs. Power/ data analysis: Analysis will be by intention to treat. The effectiveness of progesterone versus placebo will be assessed by calculating relative risks and 95% confidence intervals. Assuming a decrease of the incidence of bad neonatal outcome from 14.9% without to 7.9% with progesterone, using a two sided test with an alpha 0.05 and a beta of 0.8, 700 women (350 per arm) are needed in the study. Time schedule: Three months for logistics of the study set up, 30 months for recruitment and seven months for the final data collection and evaluation. Trial end: August inclusions Publications and presentations Society for Gynaecological investigations. Orlando. March Poster presentation. Werkgroep bijzonder perinatale en maternale ziekten, April Oral presentation Gynaecongres June Oral presentation. 14

15 TRUFFLE Trial of Umbilical and Fetal Flow in Europe (Truffle) Projectleider: Dr. H, Wolf, AMC Amsterdam Promovendus: Nico Mensinck Clinical trials register ISRCTN volgt ZonMW How to decide the best timing of delivery in preterm pregnancies complicated by intrauterine growth restriction Background Optimal management of severe early fetal growth restriction is one of the greatest challenges in Obstetrics. In case of abnormal fetal monitoring obstetricians are often uncertain when to deliver these babies and how to balance between the complications of extreme preterm delivery and the risks of prolonged intrauterine exposure to malnutrition, hypoxia and the risk of death. Prospective observational research by the study group and others has provided evidence that Doppler measurement of the fetal ductus venosus (DV) may be the best parameter to guide timing of delivery in these pregnancies. However this hypothesis needs further evidence. Objective The objective of this multi-centre randomised protocol, approved by the Lancet, is to determine which technique results in optimal timing of delivery of early preterm growth restricted infants: DV measurement (two different cut-offs - 1. mild or 2.severe abnormalitywill be tested) or traditional monitoring based on 3.cardiotocography (STV). Criteria for inclusion aim at selecting a group of early and severe growth restricted fetuses. Randomisation will assign fetuses to the three branches. Outcome measures and analysis The primary outcome is normal neurological outcome at 2 years corrected age, without minor or major sequelae, examined by Griffith's Mental Developmental Scale. Two years is the earliest age to evaluate the infant development. The hypothesis of the study is that among preterm growth-restricted infants, timing delivery when the fetal DV is just marginally or severely abnormal, i.e. before the onset of severe fetal hypoxemia, increases the rate of normal infant neurological outcome compared with timing of delivery based on severe changes in fetal heart short-term variation. The study will determine if timing delivery based on changes of fetal hemodynamic modifications monitored by venous Doppler velocimetry, where they precede a nonreassuring fetal heart rate pattern, is more effective than using computerised fetal heart rate monitoring. 15

16 PPROMEXIL Inleiden van de bevalling versus afwachten bij vrouwen met vroegtijdig gebroken vliezen tussen 34 en 37 weken zwangerschapsduur Promovendus: David van der Ham/ Vie Curie Jantien van der Heijden/ MMC Veldhoven Projectleider: Dr. C. Willekes, AZM Maastricht Clinical trials register ISRCTN ZonMW Problem: Preterm prelabour rupture of the membranes (PPROM) is an important clinical problem and a dilemma for the obstetric gynaecologist. On one hand, awaiting spontaneous labour may lead to an increase in infectious disease for both mother and child, whereas on the other hand induction of labour leads to preterm birth with an increase in neonatal morbidity (e.g. respiratory distress syndrome (RDS)) and a possible rise in the number of instrumental deliveries. Objective: To determine the effectiveness and cost-effectiveness of induction of labour after PPROM between 34 and 37 weeks gestation compared to expectant monitoring. Study Design: Multicentre prospective randomised controlled trial. Study Population: Pregnant women with preterm premature rupture of the membranes at a gestational age from /7 weeks until 37 weeks. Interventions: We will compare induction of labour with expectant monitoring. Outcome measures: Primary outcome is neonatal infection. Secondary outcome measures are maternal morbidity (chorioamnionitis, puerperal sepsis) and neonatal disease, instrumental delivery rate, quality of life and costs. Power/Data Analyses: We anticipate that a reduction of neonatal infection from 7.5% to 2.5% will outweigh the differences of an increase in RDS and additional costs due to admission of the child due to prematurity. Under these assumptions, we will randomise 520 women (two groups of 260). Economic Evaluation: As we expect a reduction of infection in the intervention group, the economic analysis will be a cost-effectiveness analysis. Long term outcomes will be evaluated using modelling. Trial end: September 2009, 525 inclusions. Publications and presentations Society for Gynaecological investigations. Orlando. March Poster presentation. Gynaecongres November Oral presentation. Gynaecongres June Oral presentation. 16

17 STan ST-analysis versus fetal blood sampling Promovendus: Michelle Westerhuis/ UMC Utrecht Jeroen Becker/ UMC Utrecht Projectleider: Dr. A. Kwee, UMC Utrecht Clinical trials register ISRCTN ZonMW Objective Cardiotocography (CTG) is the method for fetal surveillance during labour worldwide. However, CTG alone shows many false positive results and without fetal blood sampling (FBS) it results in an increase in operative deliveries without an improvement of fetal outcome. FBS requires additional expertise, is invasive and often has to be repeated during labour. Two RCTs have shown that a combination of CTG and non-invasive ST-analysis (of the fetal ECG) reduces the rates of metabolic acidosis and instrumental delivery. However, in both RCTs FBS was still performed in both arms, and it is therefore still unknown if the observed results were indeed due to the ST-analysis or to the use of FBS in combination with ST-analysis. To quantify costs and effectiveness of non-invasive monitoring (CTG + ST-analysis) as compared to normal care (CTG + FBS), in order to judge whether the ST-analysis can replace FBS. Study design Multicentre randomised controlled trial in eight hospitals. Study population Women in labour (above 36 weeks of gestation) with an indication for CTG. Intervention Women will be randomised for fetal surveillance with CTG + FBS or CTG + ST-analysis. Outcome measures Primary outcome is the incidence of metabolic acidosis (defined as ph below 7.05 and BDecf above 12 mmol/l in the umbilical cord artery). Secondary outcome measures are: instrumental delivery rate, cost-effectiveness, neonatal outcome (Apgar score, admission to a neonatal ward) and cost-effectiveness of both monitoring strategies across hospitals. Power/ data analysis: The analysis will follow the intention to treat principle. The incidence of metabolic acidosis will be compared across both groups. Assuming a reduction of metabolic acidosis from 3.5 to 1.5 %, using a two sided test with an alpha of 0.05 and a beta of 0.80, in favour of CTG + ST-analysis, 2400 women have to be randomised (1200 per group). Economic evaluation: The economic evaluation is designed as cost-effectiveness analysis, i.e. the ratio of (I) incremental costs and (II) the reduced rate of metabolic acidosis, associated with the strategies is quantified. Trial end: July 2008, 5700 randomisations Publications and presentations Prize winning paper Society for Gynaecological investigations. Glasgow. March Poster presentation. Gynaecongres November Oral presentation. SMFM Oral presentation Obstetrics and Gynaecology. In press 17

18 DIGITAT Disproportionate Intrauterine Growth Intervention Trial At Term Promovendus: Kim Boers, Bronovo Den Haag Projectleider: Dr. S. Scherjon, LUMC Leiden Clinical trials register ISRCTN ZonMW Objective Small babies with intrauterine growth failure are at increased risk of direct adverse neonatal outcome. In The Netherlands, >9.000 women deliver a baby below the 10th birth weight percentile (SGA). At present, no unanimity exists among obstetricians, regarding benefits of induction of labour to realise earlier delivery or waiting for spontaneous delivery. Induction may result in complications during delivery; expectant monitoring provides a maximal chance of spontaneous labour, however at the expense of possible complications for the child. Both strategies might have impact on maternal quality of life, and there is no reliable information whatsoever on the costs of both strategies. Study design: Multicentre prospective randomised controlled trial. The study will be performed within a consortium of eight perinatal centres that are collaborating in several proposed studies. Study population: Women are eligible for the study if they carry a singleton SGA foetus (in cephalic position) at 36 completed weeks (or more). Intervention: Induction of labour at 35 completed weeks or later (intervention protocol) or expectant monitoring. In case of expectant monitoring, vital parameters of the child will be monitored until the onset of spontaneous labour or until there are signs of a intra-uterine distress (expectant monitoring group). Outcome measures Main outcome will be a composite bad neonatal outcome defined as foetal death, a 5 minute Apgar score below 7, an umbilical artery ph below 7.05 and/or admission to the neonatal intensive care. Secondary outcomes will be severe maternal morbidity, maternal quality of life and costs. Power/data analysis Based on an incidence of 15% of poor neonatal outcome, we need 275 patients in each arm to exiled large difference between neonatal outcome (power 50% to exclude a difference larger than 5%. In case of equivalent maternal and neonatal outcome, the study will compare quality of life of the mother and costs. Assuming an average difference in cost of per patient to be relevant, we will need 626 women to be randomised (313 per arm). Thus, the study aims to recruit 626 patients. Economic evaluation For each of the two strategies, we will calculate costs of perinatal care. In case of equal neonatal and maternal outcome the analysis will be a cost-minimisation analysis. Trial end: December 2008, 650 randomisations Gynaecongres June Oral presentation. SMFM Oral presentation. Plenary session 18

19 When outcome is in balance Health Technology Assessment Summary Many clinical studies in obstetrics face a multidimensional outcome, resulting in complex decisions on the design, analysis and derivation of recommendations. A prototypical outcome problem is at the core of this HTA-study. When problems arise during third trimester pregnancy (e.g. pre-eclampsia, suspected growth retardation) the obstetrician has to choose between a watchful waiting versus an active (induction of labour, caesarean sectio [CS]) strategy. Active policy: less risk of intrauterine death, more risk on prematurity, labour complications, disadvantages of a CS; watchful waiting involves the reverse. Probabilities of these events range from rare to universal, and the weights attached to these outcomes show a broad range. We propose to compare head-to-head methodologies in use in so-called preference and utility measurement to arrive at a preferred method to measure and analyse these multidimensional outcomes. The primary comparison will be the 'attitude' method based in psychology, applying, for short rating scales and sophisticated analysis to cover personal effects and error, and the 'preference' method based in economics, with 2 branches: indirect trade-offs with an artificial calibration scale as in time-trade-off or WTP, or so-called direct discrete choice experimentation (DCE) choosing between 2 vignettes, as in conjoint analysis). Project members Prof. Dr. G.J. Bonsel, AMC Amsterdam Dr. E. Birnie, AMC Amsterdam Dr. B.W. Mol, MMC Veldhoven Drs. D. Bijlenga, AMC Amsterdam Time schedule April 2005 to March 2008 Project completed 19

20 APOSTEL II Assessment of Perinatal Outcome after Sustained Tocolysis in Early Labour Promovendus: Carolien Roos, Radboud Nijmegen Projectleider: Pro. Dr. F. Lotgering Radboud Nijmegen/ Prof. dr. van der Post AMC Clinical trials register NTR 1336 ZonMW Objective It is evident that tocolysis with administration of corticosteroids is effective for 48 hours. At present, no unanimity exists among obstetricians, regarding benefits of sustained tocolysis. On the one hand, tocolytics maintenance therapy with calcium channel blockers might be beneficial due to its positive effect on gestational age. On the other hand, its use of tocolytics is related to severe side effects for mother and child. Moreover, prolongation of pregnancy might also increase the chance for perinatal complications such as infection. Study design Multicentre randomised placebo-controlled trial. The study will be performed within a consortium of ten perinatal centres, which are collaborating in several proposed studies. Study population: women with a gestational age between 24 and weeks who have been treated with tocolysis and steroids for preterm birth for 48 hours are eligible for the trial. Inclusion criteria: Gestational age between 26 and weeks Diagnosis of threatened preterm birth Treatment with tocolysis according to local protocol for 48 hours Completed course of corticosteroids Exclusion criteria: Signs of intrauterine infection Signs of fetal distress Placenta praevia Maternal disease (i.e. severe preeclampsia, HELLP syndrome) Maternal hypertension Contra-indication for use of nifedipine Intervention Treatment with 80 mgs Nifedipine or placebo for 12 days. Outcome measures Main outcome will be neonatal mortality, neonatal morbidity (severe respiratory distress syndrome, bronchopulmonary dysplasia, severe intraventricular haemorrhage more than grade 2, periventricular leucomalacia more than grade 1, proven sepsis, necrotising enterocolitis) and birth weight. Secondary outcome will be gestational age at delivery, days on supported ventilation, days on additional oxygen, days in NICU, total days in hospital until 3 months corrected age, costs. Power/data analysis The analysis will be by intention to treat. A difference in reduction of compound morbidity from 25% to 15%, with beta of 0.2 and alpha of 0.05 can be detected if 400 patients can be analysed (200 in each arm). Trial end: January 2010, 406 randomisations 20

1. Algemene gegevens / General Information

1. Algemene gegevens / General Information Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 1. Algemene gegevens / General Information DEFINITIEF Projecttitel / Project title Pregnancy-induced hypertension

Nadere informatie

Protocol ID: NL51026.018.14 I CARE STUDY. Improving Care After colon cancer treatment in the Netherlands

Protocol ID: NL51026.018.14 I CARE STUDY. Improving Care After colon cancer treatment in the Netherlands I CARE STUDY Improving Care After colon cancer treatment in the Netherlands - Personalised care to Enhance quality of life - PROTOCOL TITLE I CARE STUDY Improving Care After colon cancer treatment in the

Nadere informatie

CHAPTER 9 SUMMARY AND GENERAL DISCUSSION

CHAPTER 9 SUMMARY AND GENERAL DISCUSSION CHAPTER 9 SUMMARY AND GENERAL DISCUSSION CH 9 The purpose of this thesis was to investigate the effect of modifiable lifestyle factors on fecundity, pregnancy complications and perinatal outcome, and the

Nadere informatie

RESEARCH PROTOCOL. Primary aldosteronism in general practice: organ damage, epidemiology and treatment (PAGODE)

RESEARCH PROTOCOL. Primary aldosteronism in general practice: organ damage, epidemiology and treatment (PAGODE) NL40133.091.12 PAGODE RESEARCH PROTOCOL Primary aldosteronism in general practice: organ damage, epidemiology and treatment (PAGODE) NL40133.091.12 PAGODE PROTOCOL TITLE: Primary aldosteronism in general

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Leerhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Postbus 444 3300 AK

Nadere informatie

VRA-Lustrumcongres. Pearls & Diamonds. 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam

VRA-Lustrumcongres. Pearls & Diamonds. 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam 60 VRA-Lustrumcongres Pearls & Diamonds 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam Algemene informatie Hoofdsponsoren Het VRA Lustrumcongres 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door: Algemene sponsoren Otto Bock

Nadere informatie

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek Deze uitgave is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde Jaarindex 2010 Verloskunde onderzoek in Nederland Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek 3 Voorwoord Jaarindex: Verloskunde

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGENDAGEN ABSTRACTBOEK

ANESTHESIOLOGENDAGEN ABSTRACTBOEK A ANESTHESIOLOGENDAGEN 2015 ABSTRACTBOEK DONDERDAG 28 MEI 16.30-17.30 uur / zaal 0.5 Best of 4 (10 minuten presentatie, 5 minuten discussie) T.C.D. Rettig Intraoperative blood pressure and change in renal

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek Nederlands Triagesysteem

Wetenschappelijk onderzoek Nederlands Triagesysteem Wetenschappelijk onderzoek Nederlands Triagesysteem Drs. Linda A.M.J. Huibers Dr. Paul H.J. Giesen Sander Sloot, BSc IQ healthcare, UMC st Radboud Nijmegen Drs. Mirjam van Veen Drs. Yvette van Ierland

Nadere informatie

Abstractboek. Prof. dr. Marc Willemsen Trends in tabaksonderzoek in Nederland van 2000 tot 2012

Abstractboek. Prof. dr. Marc Willemsen Trends in tabaksonderzoek in Nederland van 2000 tot 2012 Abstractboek Hartelijk welkom! Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) is in 2013 opgericht om een platform te bieden aan het wetenschappelijk tabaksonderzoek in Nederland. Het is een netwerk

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 1 Inhoud Samenstelling Wetenschapscommissie 3 Woord vooraf 4 Wetenschappelijk jaarverslag Wetenschapscommissie 2013 5 Wetenschappelijk

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen This full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. [http://hdl.handle.net/2066/83266]

Nadere informatie

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands RIVM report 260601002/2005 Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands PHM van Baal, SMC Vijgen,

Nadere informatie

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE Voorwoord Jaarindex: Verloskunde onderzoek in Nederland Dit is de zevende jaargang van de jaarindex Verloskunde onderzoek

Nadere informatie

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE Voorwoord Jaarindex: Verloskunde onderzoek in Nederland Aantal ingezonden onderzoeken per hoofdthema, 2007-2014 80 70 60

Nadere informatie

NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening

NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening Gezondheidsraad NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening 2013/34 Gezondheidsraad NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e

Nadere informatie

Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout

Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout Najaar 2011 2011 Amphia Ziekenhuis Breda Oosterhout Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Intensive care rond de geboorte

Intensive care rond de geboorte Intensive care rond de geboorte Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding advies over perinatologische zorg Uw kenmerk : CSZ/ZT/9811456 Ons kenmerk : 2986/LdO/mr/534-A1

Nadere informatie

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin?

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? 6 De KNO-wetenschapsagenda 8 Procedure Lokale Toetsing 14 Wetenschapssymposium 3 december 2013 Colofon Wetenschap@gelre is

Nadere informatie

TEST-TRACS. Technology-Supported Task-oriented Training of Arm-hand function in persons with Chronic Stroke

TEST-TRACS. Technology-Supported Task-oriented Training of Arm-hand function in persons with Chronic Stroke TEST-TRACS Technology-Supported Task-oriented Training of Arm-hand function in persons with Chronic Stroke Studie naar het effect van technologie-ondersteunde arm- en handvaardigheidstraining bij mensen

Nadere informatie

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2011. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2011. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek Deze uitgave is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde Jaarindex 2011 Verloskunde onderzoek in Nederland Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek 3 Voorwoord Jaarindex: Verloskunde

Nadere informatie

Inventarisatie centrale zorgverlener

Inventarisatie centrale zorgverlener Inventarisatie centrale zorgverlener Welke ervaringen zijn er met de centrale zorgverlener? Een verkennend literatuuronderzoek Februari 2011. In opdracht van de Hartstichting. Dr. Ir. Helene Voogdt-Pruis

Nadere informatie

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Lana JANSSEN, K.U.Leuven Promotor: Prof. Dr. Jan De Lepeleire, K.U.Leuven Co-promotoren: Prof. Dr. P. Van Royen, UA Dr. W. Van

Nadere informatie

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual report WHO Collaborating Center in Occupational Health Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Nadere informatie

Kennissynthese online preventie

Kennissynthese online preventie Kennissynthese online preventie Rik Crutzen Leonie Kohl Nanne K. de Vries Universiteit Maastricht Deze kennissynthese is gefinancierd door ZonMw. UUNIVERSITAIRE PERS MAASTRICHT P M Druk: Datawyse / Universitaire

Nadere informatie

TABLE OF CONTENTS. Scientific summary. KCE reports vol. 28 Pharmaco-economic guidelines 1 1 BACKGROUND... 3 2 OBJECTIVES... 5 3 METHODS...

TABLE OF CONTENTS. Scientific summary. KCE reports vol. 28 Pharmaco-economic guidelines 1 1 BACKGROUND... 3 2 OBJECTIVES... 5 3 METHODS... KCE reports vol. 28 Pharmaco-economic guidelines 1 TABLE OF CONTENTS Scientific summary 1 BACKGROUND... 3 2 OBJECTIVES... 5 3 METHODS... 6 4 PHARMACO-ECONOMIC GUIDELINES... 7 4.1 GUIDELINE 1: LITERATURE

Nadere informatie

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor Wetenschap special volume 23, september 20114

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor Wetenschap special volume 23, september 20114 Advertentie Nederlands tijdschrift voor anesthesiologie Wetenschap special volume 23, september 20114 Selectie van abstracts C. Boer, S.A. Loer Abstracts Wetenschapsdag 2011 Dr. M. Klimek, hoofdredacteur

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter p.2. 1. Ontwikkelingen in 2012 p.4. 2. Samenvattingen gehonoreerde projecten CORR in 2012 p.5. 3. Voortgangsverslagen p.

Voorwoord van de voorzitter p.2. 1. Ontwikkelingen in 2012 p.4. 2. Samenvattingen gehonoreerde projecten CORR in 2012 p.5. 3. Voortgangsverslagen p. Jaarverslag 2012 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER D e Stichting CORR is in het vierde jaar van haar bestaan aangeland. Een groot deel van de subsidie is inmiddels gealloceerd en heeft geleid tot de start van

Nadere informatie

Bewegen, gezondheid en vallen bij ouderen

Bewegen, gezondheid en vallen bij ouderen TNO-rapport KvL/B&G 2008.080 Bewegen, gezondheid en vallen bij ouderen Ontwikkeling en presentatie van een nieuwe visie op valpreventie Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl

Nadere informatie

1 2 Form Project proposal This form should be used to write the project proposal for animal procedures. The appendix description animal procedures is an appendix to this form. For each type of animal

Nadere informatie